NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI"

Transkript

1

2

3

4

5 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 0. NORGES POSTVESEN (Statistique postale pour l'année ) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI POSTSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 933

6 For årene , se Norges Offisielle Statistikk, rekke III. For årene , se rekke IV, senest nr. 20. For årene , se rekke V, senest nr For årene 93-99, se rekke VI, senest nr. 80. For året 920, se rekke VII, nr. 8. For året 92, se rekke VII, nr. 50. For aret 922, se rekke VII, nr. 87. For aret 923, se rekke VII, nr. 26. For året 924, se rekke VII, nr. 7. For året 925, se rekke VII, nr. 97. For året 926, se rekke VIII, nr. 27. For året 927, se rekke VIII, nr. 6. For aret 928, se rekke VIII, nr. 95. For året 929. se rekke VIII, nr. 26. For året 930, se rekke VIII, nr. 59. For aret 93, se rekke VIII, nr. 87. J. Chr. Gundersen Boktrykkeri, Oslo

7 Innholdsfortegnelse. Side Fransk innholdsoversikt V Tekst: I. Innledning II. og postkasser 3 III. Personale og undervisningsvesen IV. Postførsel 3 V. Posttrafikk 22 VI. Økonomiske resultater 42 VII. Postlov, postoverenskomster og postreglement 53 VIII. Poststyre og postdistrikter 54 IX. Pensjons- og understøttelseskasser 55 X. Internasjonal poststatistikk 55 Tabeller: Tab.. Almindelige og rekommanderte brevpostforsendelser, verdibrev, pakker, aviser og postopkrav Postanvisninger 68 D 3. Post til utlandet Post fra utlandet De enkelte poststeders frimerkesalg og avsendte brevpostmengde og tjenestemenn etc Postdistriktenes budgetterte inntekter og utgifter i budgettåret 93/ 6 8. Oversikt over postvesenet i endel land i Table des matières. Pag. Résumé français V Texte: I. Introduction II. Bureaux de poste et boîtes aux lettres 3 M. Personnel et instruction professionelle 6 IV. Transport des postes 3 V. Mouvement du service des postes 22 VI. Résultats financiers VII Legislation postale, conventions et règlement de poste 53 VIII. La Direction Générale des Postes et les districts postaux 54 IX. Caisses de secours etc 55 X. Statistique postale internationale 55 Tableaux: Tabl.. Objets de correspondance ordinaires et recommandés, lettres avec valeur declarée, colis, journaux et remboursements Mandats de poste Envois postaux pour l'étranger Envois postaux de l'étranger Objets de correspondance expédiés des différents bureaux de poste et produit de la vente des timbres-poste Bureaux de poste, personnel etc 4 7. Reeettes et dépenses budgétées des districts postaux pendant l'exercice 93/ Tableau-comparatif du service postal dans certains pays en Alfabetisk register til tekstavdelingen 22

8

9 Résumé. La Direction Gene'rale des Postes comprend, outre le Directeur Ge'neral des Postes, quatre Chefs de bureau, qui dirigent chacun leur bureau. La superficie de la Norvège, non compris Svalbarde, Jan Mayen et Bouvet, est de km. 2, dont km. 2 de superficie terrestre. La population s'élevait, à la.fin de, à âmes, et le nombre des habitants _par km. 2 de superficie terrestre, était de 9,. Il existait, à la fin de, dans tout le pays, 92 districts de poste ayant un postmester (maître de poste) comme chef de chacun des districts et directeur du bureau de poste principal du district. Les bureaux de poste principaux ressortissent directement a la Direction Generale des Postes. Le personnel total du Service des postes comptait personnes, contre antérieurement. 83 étaient fonctionnaires el employés a la Direction Générale des Postes, aux bureaux principaux et aux ambulants et dans les districts (chefs de bureaux secondaires ruraux et facteurs ruraux, etc.). Le nombre total des bureaux de Poste sédentaires était de 4 22, augmentation de 20 sur l'année précédente. Parmi ceux-ci, 92 étaient des bureaux principaux avec district et 49 des bureaux de poste secondaires, des bureaux secondaires ruraux et 865 des dépôts de poste. Le nombre de km. 2 de superficie terrestre était de 73 par bureau de poste, et le nombre des habitants par bureau de poste était de 668. Le nombre des ambulants était de 20. Le nombre des boîtes aux lettres publiques en usage à ladite époque était de 7 35, ce qui fait en moyenne,7 boite aux lettres par bureau sédentaire. Le tableau ci-dessous indique la longueur des lignes postales, le nombre des kilomètres parcourus et les frais de transport postal. Lignes postales Longueur') Km. KilomCtres parcourus Frais de transport Couronnes Lignes postales de chemin de fer Lignes de facteurs ruraux Lignes postales secondaires Lignes- de bateaux à 7(7_PC2" Totaux Sur le nombre de kilomètres parcourus des lignes postales de chemin de fer, 78,5 Io reviennent aux lignes avec expédition postale où le service est fait par le personnel des postes. Pour les lignes de bateaux à vapeur, le chifre correspondant est de 72,8 Io. Le nombre de kilomètres parcourus sur les lignes de facteurs- ruraux et les lignes secondaires dénote une augmentaiion d'environ kilomètres depuis l'année 927. Sur le nombre total de kilomètres parcourus sur ces lignes, les lignes de facteurs ruraux en comptaient 58,4 Vo. Le nombre des envois postaux s'est élevé en, en tout, à env. 30 millions, ce qui accuse une diminution d'env. millions sur l'année précédente. Le nombre des différents envois postaux se répartit comme suit Nombre 000 Lettres ,5 Colis ,7 Mandats de poste ,6 Tournaux ,2 Total ,0 ) Pour les lignes de bateaux ei vapeur, les lignes de facteurs ruraux et les lignes postales secondaires, la longueur des routes est calculée aller et retour, tandis que pour les lignes de chemin de fer, la longueur des routes n'est calculée que dans -un sens.

10 VI Il en était 269 millions de correspondances de l'intérieur, de correspondances pour l'étranger, et de correspondances provenant de l'étranger. Le nombre moyen des correspondances expédiées par habitant était de Le nombre moyen par habitant des différentes sortes de correspondances se présente comme sult: Lettres. 47, Colis 0,7 Mandats de poste,5 Journaux 5,o Total. 00,3 Ci-dessous la somme des valeurs expédiées par la poste pendant l'année : Couronnes Montant des valeurs déclarées Montant des mandats de poste Total Ce total est d'environ 90 millions inférieur à celui de l'année précédente. Il y a diminution d' env. 76 millions de couronnes sur les valeurs déclarées, et une diminution d'env. 4 millions de couronnes sur les mandats de poste. Le montant des remboursements s'est élevé a env. 3,8 millions de couronnes. Pendant l'année, il a été envoyé recouvrements iz l'intérieur, dont le montant a été de à encaisser par les bureaux de poste. 79,3 00 de ce nombre, et 77,3 0 de ce montant ont été acquittés. Les recouvrements provenant de l'étranger ont été de 600, et d'une somme de Le nombre des lettres de l'intérieur non remises s'est élevé en tout à 23 00, ce qui donne,9 lettres par Les lettres destinées à l'étranger non remises ont été de 6 800, soit 6,o par On a réussi a expédier par le service des rebuts 49,5 /0 des lettres non remises. Les recettes et les depenses du Service postal, en 93/32 ont été les suivantes: Recettes Depenses Excédant Couronnes Le chiffre indicateur du niveau du port des lettres en juillet était 99, en mettant Les chiffres indicateurs pour les prix en gros et les de -penses de la 7' étazt en même temps 22 et 49.

11 Beretning om postvesenets virksomhet i. I. Innledning. Det økonomiske resultat av driften i budgettåret 93/32 viser et regnskapsmessig overskudd på,7 mill., mot et overskudd på 2,8 mill. året i forveien. Inntektene utgjorde 3, mill. og utgiftene 29,4 mill., fordelt som følger : Inntekter Utgifter Mill. Pct. Mill. Pet. Frimerkesalg. 27,8 90 Lønninger 7,7 60 Avisporto 2,o 6 Postførsel... 9, 3 Andre inntekter..,3 4 Andre utgifter.... 2,6 9 Tilsammen 3, 00 Tilsammen 29,4 00 For nedennevnte budgettår har inntektene og utgiftene andratt til i mill. : 93/32 930/3 929/30 928/29 93/4 Inntekter. 3, 32,5 32,8 33,4 0,6 Utgifter 29,4 29,7 29,6 30,o 9,6 Overskudd,7 2,8 3,2 3,4,o Utgiftene utgjør i procent av inntektene : 92,7 0/0 9,4 O/ O/0 89,7 O/o 90,7 O/o Tr a fikk en i har, likesom det foregående år, vist fortsatt svikt. Antallet av postforsendelser gikk i ned med 0,8 millioner (3,5 Obo) til i alt 30 millioner forsendelser. Avisposten og brevposten gikk ned med henholdsvis 9,2 millioner (5,9 O/0), og, millioner (0,7 /0). I nedennevnte år stiller postmengden sig som følger, angitt i millioner: År År 93 År 930 År 929 År Middeltallet pr. innbygger av samtlige postforsen deiser utgjorde :

12 Post 2 Postmengden i fordeler sig som følger : Aviser Brevpost Pakker Postanvisninger. Tilsammen Antall mill. Pct. Antall mill. Pct. 45,2 48,3 Innenrikske.. 269,3 89,6 48,7 49,4 Til utlandet.. 2,9 4,3 2,3 0,8 Fra utlandet.. 8,4 6, 4,4,6 300,6 00,0 Tilsammen 300,6 00,o P o r t o fo r a n d r i n g e r. Som følge av valutasituasjonen blev ekvivalenten for omsetning av portoen for p a k k e r t i u t a n d e t forhøjet fra fr. gull = 96 ore til fr. gull = 00 ore fra 25 mai. Mindre endringer i assuranse- og ilbudavgiftene blev likeledes foretatt fra samme tid. Antallet av poststeder steg i med 25 til i alt 4 43, hvorav 92 postkontorer, 49 underpostkontorer, poståpnerier, 865 brevhus og 20 reisende poststeder. Postkontorene ekspederer 7 /0 av den samlede avsendte brevpost for hele landet, poståpneriene 23 Oh) og de øvrige poststeder 6 /0. Det gjennemsnittlige antall innbyggere pr. fast poststed utgjorde 668. Antallet av tjenest emenn gikk ned med 24 til i alt personer, hvorav 263 kvinner. Av personalet var 83 ansatt i Poststyret, ved postkontorene og de reisende poststeder, samt i distriktene (4 07 styrere av poståpnerier og brevhus, samt 855 landpostbud). Ved postkontorene er der i de elleve siste år inndratt 33 kontorfunksjoncerstillinger og 255 budstillinger, og ved de reisende poststeder 96 stillinger tilsammen 664 stillinger ved disse poststeder, eller ca. 2 /0 av antallet ved utgangen av 92. Av landpostbudstillinger er der i samme tidsrum inndratt 200 eller ca. 0 O av antallet ved utgangen av 92. Nye foranstaltninger m. v. Postanvisningsutveksling en med utlandet, som blev innstillet oktober 93, blev gjenoptatt 3 desember. Maksimumsbeløpet pr. anvisning blev satt til 50. Hensikten ved gjenoptagelsen av anvisningstjenesten til utlandet var i første rekke å formidle legale utbetalinger vedkommende aviskontingenter, boker, avertissementer, forsikringspremier og speditorutgifter m. v. Der blev enn videre bestemt at der ikke kan innbetales mer enn én almindelig eller telegramanvisning fra samme avsender til samme adressat på samme dag. I den norsk-amerikanske pakkeover enskomst er der fra juli foretatt endel endringer angående landenes terminalgodtgjørelse. Samtidig blev den højeste tillatte vekt øket fra 0 til 20 kg. Reglement om tjenestetid m v. ved jernbaneekspedisjonene er utferdiget av Handelsdepartementet 2 februar. * Ved stortingsbeslutning av 20 mars 93 blev der bestemt å innføre k apita l- regnsk a p i postvesenet fra juli 93.

13 3 Post Efter Handelsdepartementets bestemmelse av 5 oktober skal alle telegrafog telefonstasjoner, medtatt kommunegaranterte rikstelefonstasjoner, delta i formidlingen av salget av, brevkort og kortbrev. I en mot Handelsdepartementet, Poststyret, anlagt sak med krav på full erstatning for innholdet av et rekommandert brev, utlevert av postvesenet mot falsk kvittering, blev Handelsdepartementet, Poststyret,ved høiesterettsdom av 8 desember enstemmig frifunnet. Fortsatt tilskudd til forsøksdrift med beltebil over Hemsedalsf j e er ydet av postvesenet. Under forsøksdriften benyttes beltebilene til postførsel. Der blev utgitt et flyveblad som reklame for m assek or s b å n d og adresseløse forsendelser m. v. Ny utgave av pak keposttakst en blev utgitt mai. Trykningen av ny tt p o st kart over Norge, som blev påbegynt i 929, er avsluttet. Kartet er inndelt i fjorten blad. N or disk po stkonferans e, hvori det norske postvesen deltok, blev avholdt i Stockholm 28 februar-2 mars angående n a t tp ostflyvn ing e n. II. og postkasser. A.. Antallet av poststeder i de to siste år vil fremgå av følgende oversikt : Stigning Faste: År 93%, År /' Antall Antall Antall Antall Postkontorer :- 6 Underkontorer av klasse Underkontorer av Poståpnerier Brevhus G Tilsammen Reisende ): På jernbaner dampskib S- 9 tabell 6. Tilsammen i- 6 I alt Angående poststedenes fordeling på de forskjellige postdistrikter henvises til ) Under reisende poststeder er opfort det samlede antall reisende poststeder med særskilt littera pe. henholdsvis jernbaner og dampskib (konduktør- og styrmannsposter er ikke medregnet).

14 Post 4 Lødingen poståpneri er nedlagt fra oktober og erstattet med unde r- p ostk on tor av iste klasse. Av poståpnerier er der i årets løp oprett et folgende : Agle, Akkarfjord, Alleknjarg, Bjellandsnes, Fjellskålnes, Foldals Verk, Grasmyr, Gåsvær i Helgeland, Misje, Nord-Landego, Sorsetgrenda, Strendene, Sørfugløy, Sørstrand, Tyssøy og Veggja. Følgende poståpnerier er nedlagt: Hessnesøy, Hovika, Igeland i Senja, Kjøl, Langnesbukt, Lødingen, Melkedalen, Olsborg og Upsete Br evhusenes antall er steget med 8. Antallet av reisende pos t- sted er er steget med 5. Postekspedisjonen Bergen Stavanger ytre led (DIS Karmsund) er fra august innskrenket til bare strekningen Bergen Haugesund, idet skibet på strekningen Haugesund Stavanger kun forer styrmannspost. Postekspedisjonens navn er forandret til Bergen Haugesund ytre led. Fra april er av Nordlands postekspedisjon strekningen Trondheim Bergen utskilt som egen postekspedisjon under Trondheim postkontor. Fra 6 oktober er turene i ruten Brevik Kragero Kristiansand S. fra Brevik søndag aften og fra Kragerø mandag morgen til Kristiansand S. og fra Kristiansand S. mandag eftermiddag til Kragero og Brevik innstillet inntil videre, og i ruten Oslo,-Bergen er søndagsturene fra Oslo og fra Bergen innstillet fra 6 november. Til erstatning for de innstilte turer sendes der post med rutebilene fra Kragerø mandag morgen til Kristiansand S. og mellemsteder og fra Kristiansand S. mandag eftermiddag til Kragero og mellemsteder. Enn videre sendes der post med rutebilene mellem Kristiansand S. og Flekkefjord hver tirsdag. el tp o st sted er er ikke medregnet i opgaven. Av sådanne poststeder var i årets løp 9 i virksomhet på følgende steder (virksomhetstiden er anført i parentes) : Nr. på Gardermoen ( 3 /5-5/9), nr. 2 på Helgelandsmoen (76-27/7), nr. 4 på Elvegårdsmoen ( 9/6-29/7), nr. på Værnes ( 25/5-2/9), nr. 4 på Drevjen ( 25/5-3/7), samt i Asker, Ullevål Haveby og Odda hele året; enn videre blev der under stortingssesjonen underholdt et feltpostkontor Oslo Stortinget, likesom der blev underholdt et feltpoståpneri påulven ( 25/5-4/9), og et under navn av L an d s eiren ved Mandal (6/73 i Nosrk Speidsdergutt-Forbunds speiderleir i Mandal. Kombinasjon av poståpnerier med jernbane- og rikstelefonstasj on er. Ved utgangen av var 69 poståpnerier kombinert med jernbanestasjoner og 38 ) poståpnerier med rikstelefonstasjoner m. v. ) De omhandlede kombinasjoner fordeler sig som følger: Poståpnere ansatt som telefonbestyrere og telefonbestyrere ansatt som poståpnere 273 Telegrafvesenet overtatt poståpnerier 3 Postvesenet overtatt rikstelefon- og filialstasjoner... 4 Tils.. 38

15 5 Post I teksttabell A er inntatt en oversikt for årene 880- over folkemengden og antallet av faste poststeder samt over det gjennemsnittlige antall innbyggere og km.' pr. poststed. Landets samlede areal ) utgjør ,7 km.', hvorav landareal 308 5,6 km. 2 og ferskvann 4 087,2 km. 2. I arealet er ikke medregnet Svalbard og Jan Mayen, som utgjør en del av riket, og bilandene Bouvetøya og Peter I's øy. Antallet av faste poststeder er steget fra 920 i 880 til 4 22 i. I samme tidsrum er det gjennemsnittlige antall innbyggere pr. poststed sunket fra 2 09 til 668, og det gjennemsnittlige antall km.' pr. poststed fra 35 til 73. Folkemengdens stigning var procentvis størst i femårsperioden (6,9 oh), og minst i femårsperiodene og (,5 70). Stigningen i antallet av faste poststeder var procentvis størst i femårsperioden (3,7 0/0), og minst i femårsperioden (2,5 /0). Forsåvidt angår nedgangen i det gjennemsnittlige antall innbyggere og km.' pr. fast poststed er bevegelsen i det vesentlige tilsvarende bevegelsen for antallet av faste poststeder størst i femårsperioden (henholdsvis 22, cvo og 24,2 0/0), og minst i femårsperioden (henholdsvis 2, /o og 2,4 OA)). Tekstabell B inneholder opgave over hvorledes de faste poststeder fordeler sig på de forskjellige fylker, samt over det gjennemsnittlige antall km. 2 og innbyggere pr. poststed i de enkelte fylker. I opgaven er enn videre medtatt det samlede antall avsendte almindelige brevpostsaker fylkesvis i samt det gjennemsnittlige antall pr. innbygger av sådanne postsaker i de forskjellige fylker. Folkemengden pr. km. 2 landareal utgjør gjennemsnittlig 9, for hele landet underett. Når man ser bort fra Oslo og Bergen, er folketettheten størst i Vestfold fylke med 59,4 mennesker pr. km. 2 og minst i Finnmark med,. Det gjennemsnittlige antall km. 2 landareal pr. poststed utgjør 73 for hele landet størst for Finnmark med 230 km.' og minst for Vestfold med 22 km.' (utenom Oslo og Bergen). Innbyggerantallet pr. poststed utgjør gjennemsnittlig 668 for hele landet størst (undtatt Oslo og Bergen) i Østfold med 796 og minst i Finnmark med 26. Det giennemsnittlige antall avsendte almindelige brevpostforsendelser pr. innbygger utgjør 45 for hele landet underett, 76 for Oslo og 92 for Bergen fylke ; dernest har Vest- Agder 34. Det minste antall har Akershus med 8. B. Postkasser. Antallet av postkasser til avbenyttelse for publikum stiller sig som følger i de fern siste år År År 93 År 930 År 929 År ) Landets areal fordeler sig som følger km." Have og aker ca Kunstig eng» Naturlig eng.,..» Myr (under tregrensen)» Beiter uten skog...»3 000 Lovskog» Pct. km.2 Pct. 0,9 Barskog... ca ,7,5 Vann» ,4,0 Sne og is..» 5 000,6 7,4 Snaufjell.» ,3 4,0 7,2 Tils... ca ,o

16 Post Tabell A. Folkemengde, faste poststeder, antall innbyggere og km. 2 pr. postsled ved utgangen av årene Folkemengde Faste poststeder Innbyggere pr. poststed Km. 2 pr. poststed År z Antall ocz.0c jz Antall te, Antall e`f Antall Pet., 5 2,6 4,8 6,9 3,3 3,4 5,0 5,5 4,5,5 ret , 05 } 3, , , , f 7, , } 7, , { 3, Pet } 5,5 766 } 22, 375 } 8, } 293' 222 t 75 r 7,7 } 34 ft },9 4' } 2, l , }, i -i-- 2, } k 2,3 f 78 f I - 77 I 77 Pc 6,5 24,2 2,2 23,2 4,9 4,9 8,2 6,7 2,4 3,7 III. Personale og undervisningsvesen. A. Poststyrets personale. Ved utgangen av var det samlede antall funksjonærer i Poststyret 83, hvorav 28 kvinner. Personalets fordeling IA de forskjellige kontorer... Kontor ni. v. tv, -`) o o o ct, o o 0 a. se o a. a. a. Personale, ikke tilknyttet noget bestemt kontor..... Postadministrasjonskontor 2. -»- 3..-»- Regnskapskontoret Anvisningsrevisjonen Intendanturkontoret ' ; 2 9 Tilsammen il il 6 8 3!

17 7 Post Tabell B. Areal, folkemengde og antall faste poststeder m v. i de forskjellige Fylker. Østfold. 2. Akershus 3. Oslo.. 4. Hedmark 5. Opland. 6. Buskerud Flateinnhold i km.' Samlet landareal fylker ved utgangen av året. Middeltall Folkemengde Avsendt alm. pr. poststed av pr. / i., brevpost -0,,,,, 00. '4ci N. 72. i..-,-. E 4 toe., L,t) pr. km, 2.2 FA 0.5.g,,t. -4).- ; rt 8 rcr, 3, i alt 'a i alt E I landareal e 3.6 ;' gz 2! 4, o,e 3 e, ) 4:.,t' o z 2). cl z o 4.5. e,: "R I I , , Z ,o , V 6, ,i, ( , ,o , , , ( , , Ç 7. Vestfold , , Telemark , , , r 9. Aust-Agde , , W 0. Vest-Agde , , Rogaland , , `. 2. Hordalan L , , Bergen. 35, , , % 4. Sogn og jordane 7 824, , More , , Sør-Trond 7. Nord-Tro 8. Nordland 9. Troms. 20. Finnmark Svalbard Postekspe Hel elag , , : idelag , , , , , , , , , lisjonene landet 308 5, , B. Postdistriklenes tjenestemenn. I t ek st t a b ell C er inntatt opgave over postvesenets personale ved utgangen av året. I opgaven er feltpostmestre og annet personale ved feltpostkontorene ikke medregnet. Personale som midlertidig tjenstgjør i ledige stillinger, er medregnet i den tjenestemannsklasse hvor de midlertidig tjenstgjør. Under post 22 er postelever opfort med det virkelige antall, uansett om endel av dem forretter som assistenter. tabell 6. Angående personalets fordeling på de forskjellige postdistrikter henvises til Det samlede antall av tjenestemenn') av alle slags i postdistriktene androg ved utgangen av til 8 395, hvorav var ansatt ved postkontorene og de reisende poststeder, og var ansatt i distriktene (poståpnere og landpostbud m. v.). Siden utgangen av forrige år er antallet av tjenestemenn gått ned med 24. Antallet av kontorfunksjonærer er gått ned med 23, reisende funksjonærer med 6, og budfunksjonærer med 8. Antallet av poståpnere, brevhusstyrere og landpostbud er steget med henholdsvis, 8 og 4. ) Heri ikke medregnet reservepostassistenter, postelever og postbefordrere m. v. (gruppene 2-25 i teksttabell C),

18 Post 8 I løpet av de elleve siste år (922-), er der inn drat t folgende antall kontor- og reisestillinger av de forskjellige klasser: Ved postkontorene: Postmestre 6 stillinger, postfullmektiger I, postfullmektiger II 6, postekspeditører 55, postassistenter 90 og pakkmestre 45. Ved de reisende poststeder ; Postfullmektiger I 2, postekspeditører 30, postassistenter 43 og pakkmestre 23. Budfunksjonærstillinger : Postledsagere i by og budformenn 57, postbud I m. v. 58, postbud II m. v. 25 og andre postbud 42. På den annen side er gruppen pengebrevbud og postchauffører i disse år øket med 27 stillinger ved opflytning fra de øvrige budgrupper. - 2 postfullmektigstillinger I er overflyttet fra de reisende poststeder til postkontorene; postfullmektigstilling II ved de reisende poststeder er øket med 2. hvorav t er overflyttet fra postkontorene. I alt er der i de omhandlede elleve år inndratt 33 stillinger ved postkontorene, 96 stillinger ved de reisende poststeder og 255 budfunksjonærstillinger, eller tilsammen 664 stillinger av omhandlede slags ---- ca. 2 O/ antallet ved utgangen av året 92. Tekst t ab ell D inneholder opgave over avgangen av personale i som følge av dødsfall, avskjed efter opnådd aldersgrense eller av andre grunner. Den samlede avgang stiller sig som følger for de fem siste år: Ar År 93 År 930 År 929 År Sykest at ist ik k. Antallet av sykedager i de tre siste år for kontor-, budog reisepersonalet, tilsammen stillinger i, og henholdsvis og 2 55 stillinger i 93 og i 930, stiller sig som følger : Antall funksjonærer Antall sykedager Gjennemsnittlig antall sykedager pr. funksjonær Ar Ar 93 Ar 930 Ar Ar 93 Ar 930 I Ar Ar 93 Ar 930 Samllige funksjonærer ,4 20, 7,2 Særskilt for: Menn ,5 9,7 7.0 Kvin ner ,4 24,7 8,8 Kontorfunksjonærer ,7 7, 3,3 Budfunksjonærer ,3 26,8 23,8 Reisende funksjonærer ,5 0,4 0,2 Sykeutgiftene til ovennevnte funksjonærer androg i årene, 93 og 930 til henholdsvis , og Det gjennemsnittlige antall sykedager for Post st yrct s 83 funksjonærer utgjorde 5,3 - særskilt for menn 7,4 og for kvinner 30,7, mot i 93 9,6 - henholdsvis for menn og kvinner 7,9 og 5,o.

19 Post Tabell C. Postvesenets personale ved tilgangen av ret. År Stigning i alt Grupper Menn Kvinner Til - sammen 922/ Antall Procent I. Ved postkontorene. Kontorfunksjonærer. 6. Postmestre i- 42s 2. Postfullmektiger I ± -s «II i- 6 5,8- -2, 4. Postekspeditører ,5 5. Postassistenter ± ,6 6. Pakkmestre ,2 Budfunksjoncerer. Sum ; , Pengebrevbud m v. ) :-- 4 8,9 8. Postledsagere i by m. ve ± , 9. Postbud I m. v.') ± 8 -i ,4 0. «II m. v.') ± 2 --i ,2. Andre postbud ,8 Sum s ,8 IL Ved reisende poststeder. 2. Postfullmektiger I. 3. «II. 4. Postekspeditører 5. Postassistenter 6. Pakkmestre m v 2) ± ,0 2 6,9 --:- 30 2, , ,8 Sum ± ,0 III. Poståpnere og landpostbud m. v Poståpnere Styrere av underpostk.2nen kl, Brevbusstyrere Landpostbud , 4 Sum I alt ,7 6,6 35,4-4- 9,7.9. 6,2 IV. Postbefordrere ni. v. 82. Reservepostassistenter Postelever ± Postbefordrere i bipostruter Faste budreserver Andre tjenestemenn ±485 ) og med dem likelonte tjenestemenn. 2) herunder 3 postledsagere.

20 Post 0 Tabell D. Avgang av personale i postvesenet i året. Grupper Døde Avskjed efter opnådd aldersgrense K Uttrått av andre grunner K Avgang i alt I. Ved postkontorene. Kontorfunksjoncerer.. Postmestre Postfullmektiger I. 3. «II. 4. Postekspeditører 5. Postassistenter 6. Pakkmestre ' Sum Budfunksjoncerer. 7. Pengebrevbud m. v.') 8. Postledsagere i by m. v.").. 9. Postbud I m. v.'). 0. «II m. v.'). fl. Andre postbud Sum II. Ved reisende poststeder. 2. Postfullmektiger I. 3. «II Postekspeditører 5. Postassistenter Pakkmestre Sum. 5 2 f III. Poståpnere og landpostbud in. V. 7. Poståpnere Styrere av underpostk.2nen kl - 9. Brevhusstyrere Landpostbud 6 -I Sum I alt i) og med dem likelonte tjenestemenn. M menn ; K = kvinner.

21 Post Ved stortingsbeslutning av 24 juni blev det fra juli 98 gjeldende midlertidige tillegg på 50 pct. til reisegodtgjørelsen for jernbanepostfunksjoncerer redusert til 35 pct. for terminen /33. Maksimums- og minimumsbeløpet pr. md. efter kilometer- og timeberegningen utgjør henholdsvis 8 og 54. Dyrtidstillegget til offentlige pensjonister og barnetillegget til tjenestemenn for budgettåret /33 blev ved stortingsbeslutning av 3 juni nedsatt som følger : Dyrtidstillegget til pensjonister er redusert fra 70 pct. til 55 pct. av pensjonen og tilleggets hoieste beløp pr. år fra 550 til 500, hvorhos høieste beløp av pensjon m. v. og dyrtidstillegg tilsammen for pensjonister med egen pensjon er fastsatt til (mot før 3 500) og for enkepensjonister til 900 (mot før 2000). Barnetillegget er redusert fra 40 til 25 pr. fir for hvert barn, hvorhos maksimumsbeløpet for barnetillegget sammen med årslønnen m. v. er bibeholdt uforandret med Ny overenskomst om fast e reservebud blev avsluttet juni mellem Handelsdepartementet og Norsk Postforbund, gjeldende fra 5 juni. I forhold til den tidligere overenskomst av 2 januar 929 inneholder den nye overenskomst bl. a. følgende forandringer ; Daglønnen for full dagstjeneste ved Oslo, Bergen og Trondheims postkontorer er nedsatt fra 9,50 til 8,55, og ved Stavanger postkontor fra 9,00 til 8,34. For øvrige reservebud som efter den tidligere overenskomst oppebar en daglønn av 8,34, er daglønnen bibeholdt uforandret. For fremtidig antatte reservebud (innbefattet Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger postkontorer) er daglønnen fastsatt lik de fast ansatte postbuds grunnlønn minus 0 pct. ( år 300 dager). Ved kgl. res. av 2 februar blev det bestemt at den av Stortinget i for bindelse med det almindelige lønnsregulativ for de offentlige tjenestemenn under 24 juni 929 fattede beslutning angående maksimal arbeidstid samt godtgjørelse for overtidsarbeid m. v. for jernbancpostekspedisjonenes vedkommende skal settes i verk fra et av Handelsdepartementet nærmere bestemt tidspunkt. Ved kgl. res. av 0 desember blev det bestemt at overtidsarbeid skal såvidt mulig søkes erstattet med tilsvarende særlig fritid, dog således at bestemmelsen ikke gjelder for den avgrensede periode av året som omfatter jule- og nyttårstrafikken. Lan dp ostbudenes fordeling på de forskjellige lønnsklasser vil fremgå av følgende oversikt pr. oktober Lønnsklasse Kr. Inntil 330 Fra Antall landpostb. Utgift (gr.leinn) Kr. Lønnsklasse Kr. Antall Utgift landpostb. (gr.lønn) Kr Fra Tilsammen

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) . Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 98: - 7. Syketrygden 9. (Assurance-maladie nationale.) 8. Norges jernbaner 9-97. (Chemins de

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 173 NORGES POSTVERK STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1965

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 173 NORGES POSTVERK STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 73 NORGES POSTVERK 964 STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE 964 POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 965 Tidligere utkommet Postvæsen 884-899, se Norges Offisielle

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA.

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. LØNNINGER (Gages et salaires.) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & 00. 1921. Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. STATSTSK ÅRBOK FOR KONGERKET NORGE DE ÅRGANG.. UTGTT AV DET STATSTSKE CENTRALBYRÅ. ANNUARE STATSTQUE DE LA NORVEGE. EME ANNÉE.. OSLO. KOMMSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.. STEENSKE BOKTRYKKER JOHANNES BJØRNSTAD.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

Beretning om de norske jernbaners drift

Beretning om de norske jernbaners drift Tillegg til Beretning om de norske jernbaners drift terminen 1925-1926. Spesifikasjoner til Statsbanenes regnskap samt lønningsregler. Norsk Hoved-Jernbanes regnskap. Innhold. Regnskap for Statsbanenes

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Styresak 91-2010 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Brev fra ordlandssykehuset HF til

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

FAGS KO LE STATI STIK K

FAGS KO LE STATI STIK K NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGS KO LE STATI STIK K 0- og - Écoles professionnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET Norges Offisielle Statistikk, rekke Xi. Norway's Official Statistics,

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY Rettinger i Statistisk årbok 1961 Forord. I 3. avsnitt skal CEEO

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 154. Folketellingen i Norge 1 desember 190. Tolvte hefte. Byggeskikker på den norske landsbygd. (Recensement du 1 er décembre 190: XII. Types des petits bâtiments à la

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Folketrygdens alderspensjon over Dokumentasjon av en modell for fremskrivning av utgiftene og for analyse av regelendringer

Folketrygdens alderspensjon over Dokumentasjon av en modell for fremskrivning av utgiftene og for analyse av regelendringer 93/24 August 1993 Folketrygdens alderspensjon over Dokumentasjon av en modell for fremskrivning av utgiftene og for analyse av regelendringer av Bjart J. Holtsmark Forskningsavdelingen Seksjon for Økonomisk

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE 31 Folketelling ANDRE EMNEORD Demografi Fruktbarhet

Detaljer