Med landslaget som læremeisterar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med landslaget som læremeisterar"

Transkript

1 Nyhetsmagasin for Stordal IL Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen ekstra spanande er at det er hopparane på landslaget som er trenarar og instruktøtar. I år var det to Stordalingar av dei 62 deltakarane: Tommy Lianes og Sindre Holtleite. Les meir på side 4 Innhald i dette nummer: s. 2 Ord frå Leiaren s. 2 Kronerulling s. 3 Stordal Fjellservice s. 4 Hoppgruppa s. 6 Langrennsgruppa s. 9 Trampolinekurs s. 10 Grendacupen 2004 s. 13 Smånytt s. 14 Den store hesteferda s. 16 Parkett i Stordalshallen s. 18 Min tur s. 20 Aktivitetskveld i hallen s. 21 KM innendørs fotball s. 22 Dansegalla 2004 s. 23 Stordalscup 2004 s. 24 Musikal s. 25 Kulturkalender s. 26 Cup - langrenn/hopp s. 27 Langrenn treningstider s. 28 Kulturkontoret 2004 s. 32 Treningstider i hallen s. 34 Lag og organisasjonar s. 36 Organisasjonsplan SIL Grendacupen 2004 (den 9. i rekkja) vart særs vellukka. Også denne gongen hadde ein utvida aktivitetstilbodet med instruksjon i klatring, skyting og trampoline til alle som ynskte det, samt at det vart avvikla eiga volleyballturnering. Les meir på side 10 Stordal Oldboys vinnarar av KM i innandørs fotball. Dyrkorn - vinnar av supportarprisen Min tur Peter og Mieke Onis: Etter et par dager, kommer Palma uventet til oss. Hun spør om vi har lyst til å gå på tur fra Dyrkorn til Stordal over fjellet. Vi har lyst, men tviler litt. Klarer vi det? Les meir på side 18 Les fleire resultater på side 21 Din lokale kraftleverandør!

2 Februar 2005 Stordalingen Nokre ord frå fungerande leiar Eg hadde ikkje trudd at eg atter ein gong skulle sete her som leiar i SIL og skrive eit innlegg til Stordalingen. Då eg i 2003 tok på meg å fungere som leiar, så skulle det vere fram til valnemnda fann ein arvtakar etter Hildegunn Berli som då hadde vore leiar i idrettslaget sidan Dette er no snart 2 år sidan og framleis slit valnemnda med å finne kandidatar til verva som leiar og nestleiar. Eg veit ikkje kva det er som skremmer stordalingane frå verva i hovudstyret i idrettslaget, men dei siste 10 åra har dette i periodar vore eit problem. Dei fleste undergruppene fungerer veldig bra, men det er behov for ei overordna leiing. Skal gruppene utfylle og støtte opp om kvarandre, så er det viktig at det finst eit overordna og samlande styre. Styret bør vere ei gruppe personar med ambisjonar om å ta vare på og vidareutvikle idrettstilbodet i Stordal. Spesielt på anleggsida føler eg at vi har stagnert litt. Vi har ein fotballstadion som skulle vore rehabilitert, vi har Stordalshallen som burde vore utbygt med fleire tilbod og vi har behov for lysløype på Overøye. Eg ser og at redaksjonen i Stordalingen slit med å få inn stoff frå undergruppene. Her må gruppene skjerpe seg. Når vi først har fått i drift eit felles organ som Stordalingen, så er det veldig viktig at alle i fellesskapet hjelper til å drage lasset vidare slik at redaksjonen får konsentrere seg om å toppe produktet. Sjølv om eg her i dette innlegget har vore litt negativ og sparkar litt hit og dit, så vil eg rose dei som tek sin tørn! Dette å drive et idrettslag er dugnad i fellesskap, og då må alle yte og ta sin tørn. Blir folk sitjande for lenge i ein posisjon utan å få avløysing så slår det gjerne tilbake i at dei vegrar seg mot å ta på seg nye oppgåver. Kjell Arne Midtbust fungerande leiar i SIL Kva med kronerulling med skattefrådrag - til investering i lokalmiljøet! Regjeringa har utvida ordninga med fråtrekk for gåver til velgjerande formål. Frå og med 2005 kan kvar og ein som har skattepliktig inntekt trekke frå inntil kr ,- frå personinntekta si til slike formål. Idrettslag og liknande organisasjonar er godkjende til å motta slik stønad så lenge dei er medlemmar av ein godkjent landsomfattande organisasjon. Vi kjenner enno ikkje dei nøyaktige prosedyrane for korleis ein må gå fram for å få registrert mottekne midlar, men som det står i regelverket så skal det rapporterast inn sentralt slik at likningsmyndigheitene får registrert mottaka frå dei einskilde. Medlemskontingent kan ikkje gå inn under ordninga, men det er ikkje krav om at ein skal vere medlem for å kunne gi tilskot til føremålet. Einaste kravet er at laget er tilslutta Noregs Idrettsforbund sentralt og det er vi. Det vi i hovudstyret sysler med tankar om er å starte opparbeing av eigenkapital på denne måten til finansiering av til dømes - oppgradering Stadion - lysløype Overøye - utviding av Stordalshallen Vi kan opne ein konto for kvar av tiltaka og når så eigenkapitalen er på plass kan vi søke om kommunal støtte og STUI tilskot. Dette ville vere ei unik mogelegheit til gi støtte til lokalmiljøet ditt! Kva om kvar stordaling gav støtte til eit av formåla årleg og dei av oss som slit med toppskatt gav støtte til fleire prosjekt? Det ville monne utan at det svei for mykje. Som sagt så kjenner vi pr. dato ikkje detaljreglane rundt dette, men vi kjem tilbake til saka i eit seinare nummer av Stordalingen. I mellomtida kan du tenke på kva du er viljug til å yte i eit slikt tilfelle. Med helsing Kjell Arne Midtbust fungerande leiar i SIL Side 2

3 Stordalingen Februar 2005 Stordal Fjellservice: Ny bru over Jolbotnelva Tekst: Kristen Leganger Foto: Tore Hallan Sist sommar og i haust har vi bygt ny bru over Jolbotnelva i enden av vegen på dyrkningsfeltet der råsa går over elva til Kleiva. Ein dyktig gravemaskinfører i Busengdal Transport A/S mura opp landkar av naturstein på begge sider. Vi kjøpte eit betongelement på 1,2 x 9,0 meter som vart lagt oppå ein påstøyp på landkara. Tore Hallan var fagansvarlig og no er brua ferdig med rekkverk,men uten opningssermoni som i fjor på Storvassbrua. I påvente av tilskot,som truleg kjem på nyåret,forskotterte vi brua, då vi trur og håpar at fleire no vil ta turen rundt Kleiva. 134 timar med dugnad er utført av 9 stordalingar og dette tiltaket gir sårt tiltrengte midlar. Fordi skitrekket treng heile kjellaren i varmestova har vi kjøpt eit brukt skap/container til snøscooteren. Denne er no plassert ved furua i enden av parkeringsplassen. Også komande vinter vil vi køyre opp løyper,og ynskjer ein fin vinter til alle som brukar vårt flotte turterreng. Det er no planar om ny skiløype/ tursti med lys frå Overøye og framover mellom elva og kommunevegen. Vert det Bidrag til Fjellservice: Konto vinterbrøytt, veg må skiløypa flyttast. Alle grunneigarane er positive,men vi er avhengig av spelemidlar (maks 50 %) og kommunal stønad. Det vil bli dyrt å bygge delvis på myr og to elvar må kryssast. Evnt bygging vert truleg i regi av Stordal Idrettslag v/ Fjellservice som vil sende søknad til Fylkeskommuna om spelemidlar innan fristen 15. jan Blåtind Appartments Containeren der scooteren skal parkerast Tlf Mobil Side 3

4 Februar 2005 Stordalingen Med landslaget som læremeisterar Tekst og foto: Per Ivar Skodjereite Norges Skiforbund og Byåsen IL har kvar haust siste åra arrangert Norsk Hoppskule i Granåsen i Trondheim. Dette er ein hoppskule for jenter og gutar i alderen 10 til 15 år. Det som gjer denne hoppskulen ekstra spanande er at det er hopparane på landslaget som er trenarar og instruktøtar. I år var det to Stordalingar av dei 62 deltakarane: Tommy Lianes og Sindre Holtleite. Dei fekk rettleiing og inspirasjon frå kjende hopparar som Roar Ljøkelsøy, Tommy Ingebrigtsen, Lars Bystøl, Bjørn Einar Romøren, Olav Magne Dønnem og Anette Sagen. Vi møtte opp på hotellet onsdag kveld og heldt på til søndag ettermiddag slik at det vart fire kjekke, travle og lærerike dagar. Dagane var delt opp i to delar, Roar Ljøkelsøy ein del fysisk trening og ein del hopping i plastbakkane med K-38 og K-65. Det vart også tid til andre sosiale aktivitetar. Fredagskvelden var det besøk i Pirbadet der karane fekk løyst opp støle musklar. Dei tøffaste hoppa frå 10-meteren og Stordalingen var sjølsagt av dei. -Fole kjekt at dei ville trene oss. Det var litt spesielt å få lære hopping av desse hopparane som vi vanlegvis ser berre på fjernsyn. Vi har lært mykje desse fire dagane.men det merkast på kroppen også, beina er litt stivare enn dei brukar å vere, seier Tommy og Sindre. Eit av høgdepunkta på hoppskulen var besøk av Espen Bredesen. Han fortalde og ispirerte komande landslagshopparar til å yte sitt beste både under trening og konkurranse. Særskilt interressant var det å høyre om kor mykje han la vekt på det å vere godt førebudd og å vere nøyaktig med detaljane før konkurransane. Sanneleg kan ein få mykje ut av si hoppkarriere om ein gjer slik som Espen har gjort. Dessverre er det ikkje alle forunt å verte verdsmeister, men ein kan berre bli det om ein vil og prøvar nok. Side 4

5 Stordalingen Februar 2005 Hvis du har lest mer enn tre bøker i ditt liv så er du jo doktor med en gang! Thor Heggen om dei styrande i Internasjonal alpinidrett. Hvis jeg skyter fire fulle hus i helgen, skal eg hoppe i Kollen! Skiskyttar Frode Andresen før han bommar på eit av tjue skot under eit verdcuprenn i Kollen Espen Bredesens Hoppskule Hvis eg skyter fire fulle hus i VM, skal eg slåss med en Sibirsk bjørn! Frode Andresen før VM i Sibir same året. Tips oss om stoff: Tidlegare nummer av Stordalingen les du på: GRAFISK DESIGN MARKEDSKUNNSKAP OG PROSJEKTLEDELSE INFORMASJONSRÅDGIVNING OG KOMPETANSEUTVIKLING DIGITAL BILDEBEHANDLING DIGITALT BILDEARKIV KRYSSPUBLISERING CD-ROM/INTERNETT TRYKKERI E T G R A F I S K H U S N-6270 BRATTVÅG. TEL FAX Dyrkorn Regnskapskontor AS Autorisert regnskapskontor Tlf: Fax: Side 5

6 Februar 2005 Stordalingen Langrennsgruppa Tekst: Trond Sørås Foto: Arild Hove Vi er igjen ved starten av en ny sesong og det er gledelig å sjå at sa mange viser interesse for langrenn. De verkar som om dei aller fleste no lengtar etter å få snø under skiene, og i skrivande stund er vi allereie i full gang med å klargjere løypene på Stavsengfjellet. Sesongen 2003/2004 var ein av dei beste nokon sinne for langrennsgruppa, med opp til 77 startande pa Stordals-cup renna. Dette viser at interessa for langrenn er stigande. Mange tok turen opp på Stavsengfjellet og brukte løypene også som trimarena. Dette synest vi er positivt. Gjennom heile sesongen hadde vi fantastisk gode velpreparerte løyper. Vi vil også i år prøve å opprettehalde same standard. I fjor brukte løparar både frå Valldal, Stranda, Liabygda og Ørskog anlegget til trening. Vi har no som mål å få til eit sterkare sarnarbeid med hoppgruppa framover. Her ser vi muligheitene til å bygge eit komplett anlegg der ein faktisk kan satse både på kombinert og skiskyting, i tillegg til langrenn og hopp. Den største utfordringa er å få til ein overgang mellom hoppbakken og langrennsløypa. Då ville vi fått eit enno betre anlegg. Stordals-cup vil også i år bli arrangere for barn i alle aldersgrupper og for vaksne i alle aldrar. Det første rennet blir torsdag 6. januar. Det vil kome informasjon om dette når det nærmar leg. Treningane vil fram til jul vere på laurdag kl Etter jul vert treningsdagane måndag og torsdag. Pa treningane dreier det seg ikkje berre om å gå milevis pa ski. Vi har ulike former for skileik, stafettar og lignende. Vi har det gøy I langrennsgruppa ønskjer vi å sette fokus på trivsel, miljø og skiglede. Blås støvet av skia og ta deg ein tur. Både store og små er velkomne til å bruke skianlegget på Stavsengfjellet. Det vil kvar dag bli flomlys 1 løypetraseen frå kl til kl Side 6

7 Tekst: Lars Joranger Les om treningstider og Stordalscup i langrenn og hopp på side 26 Stordalingen Februar 2005 Årsmelding langrennsgruppa Styret har denne sesongen vore Leiar: Lars Joranger Nestleiar (rep. barneidrett): Arild Hove Styret elles har bestått av: Trond Sørås, Magne Staurset og Anne Berit Løset Generelt: Oppstart til skisesongen skjedde laurdag 11 november på Molde. Der hadde skikretsen saman med MOI invitert leiarar, trenarar og løparar tit Moldemarka for motivasjonsdag saman med Bjørn Dæhlie. Stordal hadde med 6 deltakarar. Første helga i desember 2003 var laget pa treningssamling på Gålå. Godt sportsleg utbytte og også vellukka sosialt. Det å kome pa ski i ein periode då det elles er tungt å drive treningsarbeid er viktig både for store og små. Den årlege Gålåsamlinga gler både store og små seg til. Utover hausten 2003 hadde gruppa treningar ute ein gong kvar veke. Etter at snøen kom, hadde vi gode forhold pa Stavsengfjellet frå jul og til siste rennet som vart arrangert palmelaurdag - 3. april. Planen la opp til to treningsøkter i veka, frammøte på torsdagstreningar - dei torsdagane det ikkje var Stordal-cup -har vore svært bra heile vinteren, medan måndagstreningane har vore varierande. Treningssamarbeidet med Liabygda I.L. hat vore positivt, og bør halde fram. Kanskje ein på sikt kan sjå dette som eit lag - i alle fall ei treningsgruppe. Det Side 7 er mange - særleg unge løparar med stort talent - som bør følgjast opp i treningssamanheng. Dette vil ein tru vil vere lettare og meir motiverande viss ein får til godt treningssamarbeid gjennom t.d. samarbeid med Liabygda I.L. Denne vinteren har ein og hatt unge løparar fra Ørskog IL på cuprenna våre. Eit vesentleg poeng er om vi klarar å skaffe sponsorar som vil hjelpe oss med deltaking på samlingar og konkurransar også i framtida.. Laget bør satse enno meir på utdanning og rekruttering av leiarar. Her har foreldra ei oppgave. Utan at foreldra stiller på som leiarar maktar vi ikkje å få til verken topp eller breidde. Stordals - cup som har vore arrangert for 3. året set ein no fruktene av. Og heile 56 løparar deltok på 4 renn eller meir. På 2. cupprennet i vinter vart det faktisk for lite startnummer. Vi hadde 75 startnummer og 77 startande. EIT SVÆRT HYGGELEG PROBLEM FOR LANGRENNSGRUPPA. Sportsleg aktivitet: Denne sesongen har torsdagsrenna i Stordal -cup verkeleg teke av. Som nemnt for 56 deltakarar med 4 renn eller meir, og av desse vat det 27 deltakarar som starta på alle 6 løpa. Dette burde love godt for rekrutteringa. Vi bør legg opp til same opplegg komande sesong. Truleg vil ein få best oppslutning ved å leggja renna til faste torsdagskveldsrenn i januar, februar og mars. Det bør elles arbeidast for å få fleire av foreldra og andre vaksne til også å delta pa desse cup-renna på torsdagar. Kan hende kan det vurderast familieklasse som eit alternativ for å trekke med dei voksne.

8 Februar februar arrangerte laget i samarbeid med Liabygda IL kretscup-renn på Stavsengfjellet. Dette er første krets-cup-rennet som har vore arrangert av langrennsgruppa i Stordal. I alt deltok det 29 løparar frå heile Møre oq Romsdal skikrets på dette arrangementet. Vi var ikkje heldig med været på arrangementsdagen, men både løparar, leiarar og TD gav ros for prikkfritt gjennomfort arrangement. Ei stor takk til alle som stod på for å få arrangementet til. Laurdag 3. april arrangerte vi det siste sonerennet i sona. Arrangement så seint i sesongen og tett inn i påska gjorde at berre 43 løparar deltok på dette sonerennet. Laget har i sesongen halde ein låg profil med omsyn til deltaking på kretsplan. Faktisk er det berre under kretscup-rennet pa Stavsengfjellet 29. februar at vi har hatt med løparar på kretsrenn. Trenar for Langrennsgruppa har vore Pål Bjørn., elles har Magne, Vigdis, Aild, Trond og Lars stilt på i treningsarbeidet. Einar Lied fra Liabygda IL har og vore med som trenar på fellestreningane. Laget har også teke seg av langrennsdelen for den eldste gruppa frå barneidretten. Arrangement Laget har og arrangert 6 cuprenn, 1 krets-cup-renn og 1 sonerenn på Stavsengfjellet i sesongen. Stordalingen Vi får positive tilbakemeldingar for arrangementa våre på klubbplan. Rekruttering: Rekrutteringa til langrenn har denne sesongen vore svært god. Mange unge løparar stiller på Stordal-cup-renna annakvar torsdag.. Sjølv om vi misser dei eldste som har vore med nokre år, er det positivt at så mange nye fjes er å sjå i langrennsløypa. Dette er noko a bygge vidare på. Vi bør samstundes motivere den gruppa som vi no ser er i ferd med å miste gløden. Desse må vi få inn i rekrutteringsarbeidet, gjerne som hjelpetrenarar og leiarar som kan vere med å motivere dei yngste - vere med å rettleie dei - slik at desse nye kan bli gode skiløparar. Løypekøyring/ Stavsengfjellet: Saman med Liabygda IL. har laget stått for og hatt ansvaret for at det er gode og velprepparerte løyper i lysløypeanlegget på Stavsengfjellet kvar kveld i skisesongen. Denne sesongen har vi hatt stabile og gode snøforhold, samstundes har ein unngått skader og problem med prepareringsutstyret. Dette har gjort at - dei som har velt lysløypa som alternativ til asfaltert veg som trimarena _ har funne gode forhold nesten kvar kveld frå Jul og til påske. Vi ser etter kvart at fleire og fleire vel lysløypa på Stavseng-fjellet som trimarena. Dette set vi pris på. Faktisk har vi opplevd ved minst to høver denne sesongen at der har vore over 100 skiløparar i løypene på Stavseng-fjellet samstundes. Men det er plass til enno fleire. Økonomi: Økonomien i gruppa har gjennom sesongen vore god. Laget tok også på seg kiosksalet ved juleturneringa i Stordalshallen. Vi har tradisjon på lykkehjul på 17 mai. Ellen har det meste av inntektene kome frå arrangement og sponsorstøtte. Sluttord: Styret takkar løparar, leiarar sponsorar og alle andre som har gjort ein innsats for langrennsporten i driftsåret nom no vert avslutta, og håpar at alle stiller på med ny giv inn i eit nytt driftsår. Underteikna takkar no av som leiar, og er glad for at det er foreldre med born som likar å gå på ski som tek over leiinga av langrennsgruppa Stordal Tlf Tannlege Kjell Hove Tel Keiser Willhelmsg Ålesund Totalentrepenør innen bransjene: Graving springing transport kraning Tungtransport mobile knuseverk Side 8

9 Tekst og foto: Hallgeir Hove Stordalingen Februar 2005 Trampolinekurs i Stordalshallen Helga 18. til og med 20. juni vart det avvikla eit særs vellukka trampolinekurs her i Stordal. Etter at det 18 timar lange kurset er gjennomført, kan dei unge utøvarane no gå inn som instruktørar på konkurransetrampolina i Stordalshallen. Dermed har ein sikra seg eit endå større instruktørkorps, noko som vil ha stor innverknad både på aktiviteten til trampolinegruppa og på dei særs populære instruksjonsopplegga i Stordalshallen, der ein mellom anna kombinerer instruksjon i trampoline, klatring og miniatyrskyting. Kurset, som vart leia av Gunnar Bull Berg frå Oslo Trampolineklubb Framme frå venstre: Silje Aasen, Lars Erik Vinje og Steffen Staurset Bak frå venstre:gunnar Bull Berg (kursleiar), Kristian Henden Dahl, Robin Aasen, Jonas Larsen og Frode Holtleite (mangeårig leiar) (landets beste trampolinehoppar!) vart avslutta med skriftleg og praktisk eksamen. Det var trampolinegruppa i Stordal, i samarbeid med Stordalhallen, som stod bak kurset. Arrangørane mottok kr 5.000,- i støtte frå Frifond til gjennomføringa. STORDAL 6250 Stordal Telefon butikk Telefon lager Telefon kontor Side 9

10 Februar 2005 Stordalingen Grendacupen desember 2004 i Stordalshallen OPPSUMMERING Tekst og foto: Hallgeir Hove Grendacupen 2004 (den 9. i rekkja) vart særs vellukka. Også denne gongen hadde ein utvida aktivitetstilbodet med instruksjon i klatring, skyting og trampoline til alle som ynskte det, samt at det vart avvikla eiga volleyballturnering. (Nytt frå året før) Det var tydeleg at instruksjonstilbodet fenga dei yngste. Det vart folksamt både ved trampolina og klatreveggen og fleire prøvde seg også på skytebana. (Det er all grunn til å tru at dette i neste omgong slår positivt ut i høve til rekrutteringa til disse flotte aktivitetane) Deltakartalet (71 stk) i fotballturneringa, var om lag like høgt som åra før og når det i tillegg stilte opp om lag 50 deltakarar i volleyballturneringa, så må ein kunne konkludere med at ein hadde lukkast med å aktivisere like mange som året før. Dette var ekstra gledeleg i og med at mange var opptekne med arbeid denne gongen. Dermed er det heller ikkje noko som tyder på at interressa for dette fine arrangementet er minkande. Oppslutninga kring taudraginga og skytinga var som vanleg også god, sjølv om det for enkelte av laga var uklart heilt til det siste kven som skulle delta her. Mange med sjukdom var nok noko av årsaka til dette. Stemninga på tribunen var også i år meget god, der supporterane, saman med eit talrikt publikum elles, bidrog sterkt til at dette vart eit fint arrangement. Det er ganske enkelt imponerande kva supporterane maktar å få til. I år var det spesielt dei talrike supporterane til Dyrkorn som imponerte, med Liabygda vart vinnar av fotballturneringa fengande trommer og festelege nisseuniformer. (I tillegg stilte samtlige av spelarane til Dyrkorn med matsjande nissehuer!) Jon Øie og Håvard Remme var sentrale i sjølve gjennomføringa. Dei utgjorde hovudtyngda av sekretariatet og stod også for utmerket speakertjeneste undervegs. John Kristian Hjelle (og dels Hallgeir Hove) foreviga mykje av det som skjedde, gjennom fotografering. Bård Hove sytte for at loddtrekkinga og taudraginga vart avvikla i ordna former. Harald Jøsvoll, Tore Hallan og Leif Øvrebust sytte, for at skytekonkurransen vart avvikla på ein forsvarleg og god måte. Trampolinegruppa, klatreklubben, Stordal skyttarlag og Stordal pistolklubb stilte også i år opp slik at dei mange unge fekk vere med på dei populære instruksjonsopplegga. Torunn og Helga Øvrebust hadde ansvaret for tilrettelegginga og gjennomføringa av den vellukka volleyballturneringa. Langrennsgruppa hadde ansvaret for kjøkkendrifta, noko den som vanleg løyste på utmerket vis, slik at den som ynskte det fekk høve til å kjøpe seg både mat og drikke undervegs. Driftsstyret for Stordalshallen gjennomførte også eit lynlotteri i løpet av dagen, der Lars Joranger vann seg gåvekort frå Comet Sport AS, på kr 1.000,-. I tillegg vann Svein Harald Øvrebust og Ingvill Mistereggen kvar si signerte utgåve av boka Folket langs Storfjorden (av Oddgeir Bruaset) Grendacupdansen var det denne gongen hopp- og langrennsgruppa i Stordal IL, som arrangerte. Også her var det stor stemning og bra oppmøte. Rett etter finalekampen i fotball, var det premieutdeling. Og nedanfor har ein teke med nokre kommentarar knytt til resultata: Supporterprisen gjekk denne Side 10

11 Stordalingen Februar 2005 gongen til Dyrkorn. Dei hadde tydlegvis førebudd seg godt, med flotte kostymar, trommer og kampsongar. I kampane der Dyrkorngrenda var involvert, vart stemninga på tribuna difor ekstra stor. Endeleg var det klart for ein ny vinnar i taudragingskonkurransen, etter at Dalane hadde vunne denne dei siste fem åra på rad. Sjukdom innad i laget til Dalane er kanskje noko av årsaka til at den lange sigersrekkja vart brota? Uansett var det eit særs fryktinngytande lag Hovslia stilte med denne gongen og dei andre laga hadde lite å stille opp med mot disse. Det laget som ytte mest motstand var Øvrebust, men i finalen måtte dei også sjå seg slått av dei sterke deltakarne frå Hovslia. Showprisen gjekk i år, som i fjor, til Dyrkorn der dei som vanleg stilte i nisseluer og elles synte stor speleglede. Hovslia viste seg å stille med dei dyktigaste skyttarane også denne gongen og tok dermed sitt fjerde Vinjehjellane på skytebana napp i pokalen. Laget enda opp med 415 poeng, noko som er 10 poeng betre enn i fjor og heile 15 poeng betre enn Nejaføringane, som også denne gongen vart nest beste lag i skytekonkurransen. Liabygdarane synte seg også denne gongen å vere best i fotballturneringa. Dermed er dei det einaste laget som har vunne turneringa fire gongar. I finalekampen denne gongen møtte dei Vinjarane, der resultatet vart 3-2. Knapt nokon finale har vore så tett og spanande som denne og det heile måtte avgjerast på sudden death, etter at dei 20 ordinære minutta var ferdigspela. Breiddeprisen gjekk til Vinjarane som hadde med heile 13 spelarar (gamal som ung) berre i fotballturneringa! Liabygdarane synte seg også å vere skarpast i volleyball dette året, men både i innleiande kamp mot Øvrebust og i finalen mot Nejaføringane fekk dei tøff motstand. Resultatet i finalen vart 25 23, etter at begge laga hadde veksla på å lede kampen. Volleyballturneringa vart vellukka, med god deltaking og stort engasjement og det er tydeleg at dette er ein ny positiv tilvekst til Grendacupen. Avslutningsvis er det på sin plass å takke alle dei, som på ulike måtar var med på avviklinga av Grendacupen RESULTATOVERSIKT GRENDACUPEN 2004: Fotball: Kampresultat innleiande runde: Res: Hovslia - Vinjehjellane 1-2 Dalane - Dyrkorn 4-2 Nejaføringane - Øvrebust 5-1 Vinje - Liabygda 2-3 Hovslia - Nejaføringane 2-4 Dalane - Vinje 0-3 Vinjehjellane - Øvrebust 6-0 Dyrkorn - Liabygda 1-9 Hovslia - Øvrebust 4-1 Liabygda - Dalane 4-1 Vinjehjellane - Nejaføringane 3-2 Dyrkorn - Vinje 2-6 Pulje 1 Pulje 2 Vinjehjellane 9 p Liabygda 9 p Nejaføringane 6 p Vinje 6 p Hovslia 3 p Dalane 3 p Øvrebust 0 p Dyrkorn 0 p Sluttspel fotball: (semifinalar) Nr 2 gr 1 - Nr 1 gr 2 Nejaføringane - Liabygda 0-2 Nr 1 gr 1 - Nr 2 gr 2 Vinjehjellane - Vinje 2-3 Sluttspel fotball: (bronsefinale og finale) Bronsefinale Nejaføringane-Vinjehjellane 3-4 Finale Liabygda - Vinje 3-2 (2-2 etter ordinær tid) Taudraging (kvartfinalar): Kamp 1 Hovslia - Dalane Hovslia vidare Kamp 2 Vinje - Øvrebust Øvrebust vidare Kamp 3 Vinjehjellane Dyrkorn Dyrkorn vidare Kamp 4 Liabygda - Nejaføringane Liabygda vidare Taudraging (semifinalar): 1.sem Vinnar kamp 1 - vinnar kamp 3 Hovslia vidare 2.sem Vinnar kamp 2 - vinnar kamp 4 Øvrebust vidare Taudraging (finale): Hovslia - Øvrebust Hovslia vinnarar! Skytekonkurransen: 1. plass Hovslia 415 p 2. plass Nejaføringane 400 p 3. plass Vinjehjellane 390 p 4. plass Øvrebust 376 p 5. plass Vinje 365 p Side 11

12 Februar 2005 Stordalingen 6. plass Dyrkorn 356 p 7. plass Liabygda 326 p 8. plass Dalane 260 p Grendene stilte med 5 skyttarar kvar. (5 skot liggjande, 5 skot kneståande og 5 skot ståande.) Volleyballturneringa: Først til 25 poeng, "tie-break" Innleiande kampar: Dalane - Dyrkorn ( 25-10) Liabygda - Vinjehjellane (25-12) Hovslia - Nejaføringane (26-28) Øvrebust - Vinje (22-25) Semifinalar: Liabygda Vinje (25-11) Dalane Nejaføringane (18-25) Finale: Liabygda Nejaføringane (25-23) Vandrepokalvinnarar 2004: Dalane vidare Liabygda vidare Nejaføringane vidare Øvrebust vidare Liabygda vidare Nejaføringane vidare Liabygda vinnarar! Vandrepokal til vinnar av fotballturneringa: LIABYGDA Showprisen - til laget som underheld mest og best: DYRKORN Breiddeprisen - med vektlegging på antal, alder, nivå, kjønn, osv.: VINJE Supporterprisen - til laget med det mest aktive, fantasifulle, orginale DYRKORN publik. osv: Vandrepokal til vinnar av skytekonkurransen: HOVSLIA Vandrepokal til vinnar av taudragingskonkurransen: DALANE Vinnar av volleyballturneringa 2004: LIABYGDA Tidlegare vinnarar: Vinnar av fotballturneringa: 1996: Nejaføringane 1997: Nejaføringane 1998: Nejaføringane 1999: Vinjehjellane 2000: Liabygda 2001: Vinjehjellane 2002: Liabygda 2003: Liabygda Ledig Stilling Showprisen - til laget som underheld mest og best: 1997: Vinjehjellane 1998: Vinje 1999: Vinje 2000: Nejaføringane 2001: Vinje 2002: Vinje 2003: Dyrkorn Breiddeprisen - med vektlegging på antal, alder, nivå, kjønn, osv.: 1997: Vinje 1998: Dalane 1999: Liabygda 2000: Dyrkorn 2001: Dyrkorn 2002: Øvrebust Supporterprisen - mest aktive, fantasifulle, originale publik. osv.: 1997: Øvrebust 1998: Øvrebust 1999: Øvrebust 2000: Øvrebust 2001: Vinje 2002: Vinje/Vinjehjellane 2003: Liabygda Vinnar av skytekonkurransen: 1998: Vinje 1999: Vinje 2000: Hovslia 2001: Øvrebust 2002: Hovslia 2003: Hovslia/Nejaføringane Vinnar av taudragingskonkurransen: 1998: Dyrkorn 1999: Dalane 2000: Dalane 2001: Dalane 2002: Dalane 2003: Dalane Vinnar av volleyballturneringa: 2003: Øvrebust Stordal Idrottslag har ledig stilling som leiar og nestleiar. Krav til søkar: *... *... *... Vi kan tilby: * eit allsidig idrettslag * eit fantastisk miljø * varierte oppgåver Lønn: heder og ære ;-) Fotballprisar. På årsavslutninga i Fotballgruppa vart følgande prisar delt ut. 100 seriekampar: Frode Holtleite og Petter Aksel Kirkebøe 200 seriekampar: Nils Petter Dyrkorn og Kenneth Olsen Toppscorarprisen 2004: Odd Brede Langdal Beste treningsinnsats: Andreas Kirkebøe Årets spelar: Nils Petter Dyrkorn Sølvfoten(aktiv på A-laget i 25 år eller meir): Hallgeir Hove, Eldar Busengdal og Bård Hove Søkarar kan henvende seg til valnemda v/bjørn Ove Olsen, tlf Side 12

13 Stordalingen Februar 2005 Smånytt! Veteranbilar Mange fine gamle bilar å sjå, då Storfjord Veteranbilklubb hadde sin siste tur i 2004 tidleg i september. Desse bilane sto oppstilt i sentrum, og mange skuelystne hadde møtt opp. Veteranbileigarane skulle innta lunsj på Nilsgardstunet, før dei fortsatte turen. Langsæterdag Stordal Sogelag kunne i august 2004 by inn til Langsæterdag. Det vart ein flott dag med sogefortelling, musikkinnslag og matservering. Det var også preike med noko så unikt som ein barnedåp. Det må vere første gongen eit barn har vore døypt på sætrane! Alt i alt ein fantastisk dag, og i følge initiativtakar Einar J. Hove skal dette bli ein tradisjon. Toradarane spelar opp! Den første dåpen på Puskestølen? Ester vart ho heitande. Springflo Den 12. januar gjorde ulike vêrtilhøve at vi hadde springflo og stormflo samtidig. Nausta låg i vatnet, og fleire båtar flaut - inne i nausta! Heldigvis gjekk vi i indrestrøk klar av stormen som raste lenger ute. All tekst og foto: Ruth Janne Vinje Side 13

14 Februar 2005 Stordalingen EVALUERING AV DEN STORE HESTEFERDA Tekst: Einar J. Hove Foto: Oskar Pedersen Først må vi få påpeike og berømme den utruleg store dugnadsinnsatsen som blei gjort frå bygdafolket. Vi har registrert 140 navn på personer som har delteke i ulikt slags arbeid. I Stordal vart det gjort opptak frå 10 større og mindre scener med tilsaman 40 statister i tidsriktige klær. I Rosekyrkja var der ca 45 personer klædd til gudsteneste i klær og kostymer frå ca Hertil har 50 personer delteke i ulikt dugnadsarbeid. Dugnadsarbeidet har bestått i rydding av gamlevegen på sydsida av Stordalselva i ca 15 km lengde, Hestane blir ført til land i Stordal etter å blitt rodd frå Stranda. rydding av tuftene på Fokhaug og på sjølve Trollkyrkjegarden. Det blei sett i stand eit gamalt sel med grue slik som det var i eldre tider. oppbygging av scena utanfor dette selet ( Anders-selet på Kvitlane ), kamuflasje av bølgeblikktak og hyttetak i bakgrunnen og bygging av ein dam var omfattande arbeid. Til alle scenene måtte det skaffast tidsriktig utstyr som blei lånt frå bygdafolket. Eit spesielt bjønnagilder frå Talberg, som no er på Sunnmøre Museum, blei teke i bruk. Til sjøscenene blei det lånt ein ekstra åttring og trerøring frå Sunnmøre Kystlag. Klær / kostymer blei eit gedigent arbeid for mange Stordalsdamer då Stordal blei gjort til ein oppsamlings- og fordelingsstad for klær som vi lånte frå og til Side 14

15 Stordalingen Februar 2005 Hestefølget passerar Jøsvoldtunet. forskjellige plasser. Eit stort fordelings- og transportarbeid måtte utførast med innleigd / sponset eigen lastebil. Det blei også sydd mange klær og kostymer i Stordal. Sjølv om dette til tider var stressende og strevsamt, blei samarbeidet mellom mange lag og bygder og rådgivarane frå musea og Fortidsminneforeninga utført på ein tilslutt svært god måte og fleire positive kontakter blei etablert. Heile Stordalsbygda blei gjennomsøkt for å finne mest muleg tidsriktige klær. Ei oppleving var det å sjå kor fint klædd folk var i finstasen sin for 150 år sidan. Dei mange forskjellige scenene i Stordal gjorde at iscenesettargruppa ynskte og fekk assistanse frå Endre Skar for å få hjelp til framføring av dei forskjellige tablåa. Øving til den store scena ved Andersselet på Kvitlane blei gjort over to timer i øs-pøsende regnver men ingen sure miner blei registrert. Ellers arbeidde også denne spesialgruppa grundig og målbevisst. Stordalskarar fekk også ansvaret for å føre dei to båtane som blei brukt mellom Sunnmøre Museum, Stordal, Stranda, Sæbø og Urke og dette var ikkje berre på opptaksdagane, men også i treningsperioden i mai /juni. Dette siste var heilt nødvendig då ingen hadde erfaring med å få hester om bord og i land og ikkje minst å vere om bord i ein åttring i mange timar. Det var utruleg å sjå kva slags framskritt som blei gjort med hest / båtutviklinga. Her lærte mange mykje både om hest og båt. Stordalingar blei også bedt om å sette opp elektrisk gjerde på Kvitlane og Trollkyrkje-garden (seinare flytta til Fokhaugstova). Gjerdinga på Kvitlane blei problematisk fordi store kuflokkar reiv ned gjerda og til slutt mørkna ein ute og hestane måtte berre gå. Fann hestekarane dei igjen? Ja, heldigvis!! Eit stort problem var at begge dagane i Stordal; onsdag kveld og torsdag kveld drygde opptaka så lenge at både hestane og hestekarane kom for seint til ro. Dette var ikkje positive opplevingar, og ein måtte improvisere både sein mat og skifte av planlagt overnattingsstad med nødvendigvis seine kvelder og (forts. side 17) Ein del av dei lokale aktørane ved Gamlekyrkja. Side 15

16 Februar 2005 Stordalingen SPLITTER NYTT PARKETTGOLV I STORDALHALLEN OG NY IMPONERANDE DUGNADSINNSATS I DUGNADSKOMMUNEN! Alfred Johansen, Bjørn Holmelid, Harry Bonsaksen og Egil Henden i gong med oppskjering Tekst og foto: Hallgeir Hove Rett etter at fotballgruppa i dugnadskommunen nok ein gong kan sjå attende på ein særs vellukka Stordalscup, d e r flesteparten av kommunen s i n e innbyggjarar er med i ein eller annan samanheng og der dugnadsarbeidet ved Stordal Ungdomsklubb på det næraste er sluttført, kan ein på ny melde om imponerende innsats. Denne gongen gjeld det i høve utskiftinga av det om lag kvm store parkettgolvet i idrettshallen. Økt 1: På utrulege 2 timar, måndagskvelden den 28. juni (dagen etter Stordalscup!) saga 6 snikkarar opp golvet i flak på 1 x 4 meter. (Disse var med: Bjørn Holmelid, Sander von Zwieten, Alfred Johansen, Egil Henden, Harry Bonsaksen og Roald Nilsen) Økt 2: Umiddelbart etter at golvet var saga opp, stod 23 nye personar for utbering av parketten, samt fjerning av plast og rusk. Dette arbeidet gjorde dei unna på berre 1 time! (Disse var med: Robin Aasen, Kenneth Skrede, Adrian Hoff, Paul David Busengdal, Kristian Henden Dahl, Thomas Kirkebø, Jonas Falch, Terje Wang, Stordal Auto AS N-6250 Stordal Tlf Propan Videoutleige Storkiosk Nybaka brød Bilrekvisita/dekk Side 16

17 Stordalingen Februar 2005 Lars Petter Aasen, Torunn Sund Tafjord, Reidun Bratland, Toril Brastad, Bente Selboskar, Jon Geir Selboskar, Magne Staurset, Ole Magnar Øvrebust, Svein Harald Øvrebust, Geir Hoff, Emma Hoff, Joakim Helland, Steffen Staurset og Hallgeir Hove) Økt 3: Stordal og Liabygda Pensjonistlag (denne gongen representert ved Margit Isvik og Arnhild Storheim) stilte nok ein gong opp med nydelige sveler og kaffi til alle som deltok denne kvelden. Økt 4: Dagen etter kom den nye parketten og etter at Øyvind Tafjord ved Hove Møbler hadde lossa den 15 tonn tunge lasten med truck, stod 8 personar for innberinga! Det var representantar frå Stordal Ungdomsklubb som då stilte opp. Disse var med: Frank Holmelid, Lars Erik Vinje, Daniel Kalvø, Thomas Kirkebø, Ole Christian Hove, Jan Roger Hauge, Fehim Hadzalic og Hallgeir Hove. Gjenbruk av parketten. Ved hjelp av oppslag, gjorde ein det kjent at det ville vere høve til å hente seg gratis parkett ved Stordalshallen på måndagskvelden. På denne måten kom den solide parketten til nytte for mange, i tillegg slapp ein då å måtte køyre vekk og destruere denne. På onsdag morgon kunne ein med glede registrere at absolutt alt av parkett var henta vekk frå Stordalshallen! Stor takk til Boen Bruk AS og Flooring AS. Arbeidet med legging av ny parkett starta opp umiddelbart etterpå, i regi av Boen Bruk AS og Flooring AS. I løpet av dei neste to vekene skal golvet leggjast, banemerkast og lakkerast. Dermed er det berre å gle seg til den 19. juli, då det splitter nye parkettgolvet kan takast i bruk. Då har Stordalshallen fått heilt nytt parkettgolv, berre sju år etter at det vart teke i bruk, og det utan at det har kosta ei einaste krone! Dette syner også at leverandørane Boen Bruk AS og Flooring AS er særs seriøse firma som er opptekne av at kunden skal vere tilfreds med det dei leverer. Som kjent var dette ei reklamasjonssak og til saman utgjer denne ein totalkostnad, for dei to, på om lag 1 million kroner! Evaluering av Den Store Hesteferda (forts. frå side 15) ekstra kostnader. Men hestekarane viste stor toleranse og modenheit overfor disse utfordringane. Dette er vi svært takksame for i Stordal. Alt i alt meiner vi at Stordal fekk vist fram mykje viktig og verdifullt under denne hesteferda. Vi nevner her kort; Stordalsholmen, hester om bord i båt, Rosekyrkja, to bygdetun; Løsetstova og Jøsvolltunet, hestane som reid opp gjennom heile Stordalen på gamle vegar, ei stor sæterscene frå Langsætrane, to viktige kulturminner Fokhaugtuftene og Trollkyrkjegarden. Vi vonar også at mange fine naturscener kjem fram i filmen og på foto. Stordal stod overfor svært krevjande oppgåver i samband med Den Store Hesteferda 2004, og vi vil takke alle dei som bidro til at alt gjekk så bra på alle måtar. Vi vonar at NRK filmen, ein lokal film som vart teken opp i Stordal og dei mange bileta som vart tekne vil gi oss gode minner i lang tid framover. Vi vonar også at heile prosjektet får vist fram kor store verdiar som finst i Utkant-Norge og at dette kan vere ein inspirasjon til både vern og positiv bruk av disse verdiane. Side 17

18 Februar 2005 Stordalingen MIN TUR Min tur er fast spalte i avisa. Neste gong du er på tur i fjella: ta med kamera og del din tur med Stordalingen sine lesarar. Artikkelen kan sendast til: eller som brev: Stordalingen, Postboks 76, 6259 Stordal. Tek du oppfordringa? Vi ser fram til å lese om din tur i Stordalingen Juli 2004 På tur med Palma og Svein Øvrebust og Anna Stemland Så er vi framme i Norge, i Stordal, etter fire dagers reise. Alle saker er pakket ut og ryddet på plass. Nå bor vi virkelig her og ikke i Nederland lenger! Rett som det er, etter et par dager, kommer Palma uventet til oss. Hun spør om vi har lyst til å gå på tur fra Dyrkorn til Stordal over fjellet. Vi har lyst, men tviler litt. Klarer vi det? Hvor lenge skal vi gå? Etter Palma sin mening tar ikke turen så lang tid. Vi blir med! Litt kjent Vi er allerede blitt litt kjent med Palma fra vårt besøk i Stordal i mai. Mieke har møtt henne i Barnehagen. Og da Queen Mary 2 for forbi Dyrkorn, snakket vi med henne og Anna ( også fra Barnehagen ). Det er bare Svein vi ikke er kjent med ennå. Alt er meget spennende. Nå skal vi også snakke norsk hele tiden. Og vi kan si at det ikke er lett. Det høres plutselig så helt anderledes ut. Det er ikke så rart, for de snakker ikke bokmål, men stordalsdialekt. Virkelig meget annerledes!! Vi begynner på begynnelsen igjen. Men bokmålsgrunnlaget er meget lurt, for de forstår oss...tror vi. Og så er vi på vei Vi blir hentet klokken av sønnen til Palma og Svein. Han kjører oss til fjells på Dyrkorn. Etterpå skal vi gå tilbake til Stordal over fjellet og gjennom skogen. Stier??? Ikke nødvendig, vi bare ser omlag hvor vi går, ser ut til å være strategien. Svein er også meget snill, det er bare vanskelig å forstå ham. Mens vi går, lærer vi litt av hvert. Kjempekjekt, vi føler oss med ett litt hjemme. Etter en stund bestemmer vi oss for å ikke gå langs vannet. Vi skal gå gjennom skogen. Over vannet, under greiner Tekst og foto: Peter og Mieke Onis og av og til fra stein til stein, så kommer vi etterhvert videre. Ikke så lurt Plutselig blir vi forskrekka! Mieke sin jakke har glidd av ryggsekken ( dumt, dumt, dumt! ) og den er borte. Faktisk er det ikke så farlig. Jakken er gammel, men mobiltelefonen er i den... en helt ny norsk mobil, foreløpig vår eneste kontakt med Nederland. Internett og en fasttelefon er bestilt, men det tar litt tid...det er ferietid! Etter noe forvirring blir det bestemt å gå tilbake. Damene skal vente og spise og drikke litt. Peter og Svein skal gå på leit etter jakken. Men Peter er allerede på vei før Svein oppdager det. Og etter en stund ringer Svein til Palma for å fortelle at han har funnet jakken med telefonen i! Problemet er nå at han har mista Peter. Oi, oi, oi, hva nå? Hvordan skal jeg uttale navnet hans, spør han. Mieke forteller det til Palma og hun sier det til Svein. Så kan han rope Peter... Nå blir det rolig en liten stund. Mieke skammer seg. Ganske dumt å putte telefonen i lommen og ikke i ryggsekken. Hun er litt stille og Palma spør om hun er redd at Peter ikke skal finne veien... Det er ikke så ille. For det meste har han en riktig retningssans, men i Nederland er det stier...der er det ikke så vanskelig. Vi skammer oss, dette var ikke så lurt. De ber oss Side 18

19 Stordalingen Februar 2005 sikkert aldri mer med på tur igjen. Litt senere ringer Svein for å fortelle han har funnet Peter et langt stykke i feil retning. Vi unnskylder oss tusen ganger på dårlig norsk. De forstår det og sier at det gjør ingenting. Vi ler sammen og går lystig videre. På tur med barna Det blir stadig litt hardere, for nå skal vi opp på fjellet. Vi er ikke vant til det, men vi strammer oss opp og klager ikke. Senere hører vi at Palma trodde at vi allerede hadde gått en del på tur i Norge. Det er også sant, men alltid små turer med barna. Aldri lenger enn et par timer med mange hvilepauser! Egentlig går det kjempebra. Vi bemerker at å gå rolig er det beste. Vi, nederlandske mennesker, vil gå alt for fort opp fjellet og det greier vi ikke uten problemer. Likevel er vi oppe før vi vet ordet av det. Det går ganske fort også, fordi vi går og nyter naturen. Vi tenker ikke på hva klokken er. Vi blir helt sikkert støl i morgen! Snakke norsk Når vi er oppe, hviler vi ut en liten stund. Vi drikker kaffe/iste og spanderer mat. Vi har nederlandsk krydderkake og de har norsk sjokolade og kjeks. Vi snakker om allslags ting. Selvfølgelig snakker vi mye om språket og våre bakgrunner. Pffff det er vanskelig! Vi kan så få ord. Likevel greier vi mye. Av og til kommer et engelsk ord, uten at vi egentlig vil det. Vi har avtalt med hverandre at vi må snakke norsk så mye som mulig. Vi bor i Norge nå. Det er også vanskelig å snakke engelsk når man holder på med norske ord. Det ser ut som vi har glemt de engelske ordene. Vi velger å snakke norsk ved hjelp av kroppspråket. Norsk bør bli vårt eget språk så fort som mulig! Etter en deilig og koselig hvilepause går vi videre igjen. Forresten er det så vakkert der oppe, maken til utsikt! Veldig flott! Svettedråper Etterhvert går vi ned. Vi snakker litt om hvilken vei vi skal ta. I en hytte ( Mebustsætra) har vi skrevet i gjesteboken og vi har også lest det andre forteller. Kjekk bok! Etterpå begynner vi å gå ned. Egentlig er det meget slitsom, særlig for knærne. Det er sikkert en lang vei ned ennå. Vi takker Palma for at vi har gått fra Dyrkorn til Stordal i sted for motsatt. Å gå opp her må være mye mer slitsomt enn å gå opp på Dyrkorn. Der har vi kjørt et langt stykke opp med bilen. Det sparer oss mange svettedråper. Omtrent klokken er vi hjemme igjen. Trøtt og tilfreds, med noe mer kunnskap om stordalsdialekten, har vi dusja og lagt oss! Palma, Svein og Anna, tusen takk for at dere inviterte oss så spontant. Å gå fjellet opp og fjellet ned er svært slitsom med vår kondis, men også kjempekoselig. Dere har på denne måten latt oss føle at vi er velkommen her!!! Tusen hjertelig takk, Mvh, Peter og Mieke Onis Side 19

20 Februar 2005 Stordalingen Aktivitetskveld i Stordalshallen I september hadde 2. klasse ein triveleg kveld i Stordalshallen, der borna fekk prøve både klatring og trampoline. Dyktige var dei i begge disiplinane. Mange tok til og med opp i taket i hallen! Kvelden vart avslutta med pizza, pølser og saft. Bildet under: Her er gjengen samla til pizza og pølser: fv. Kristine Elin Dyrkorn, Jenny Marita Sørås, Kine Tøsse, Amalie Dyrkorn, Emma Victoria Græsmo, Martine Øvrebust, Andrea Tøsse, Kristiane Nakken, Katrine Nakken og Aleksander Loe. Tekst og foto: Ruth Janne Vinje Egil Muggerud Side 20

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

Langrennsgruppa Valldal Idrettslag

Langrennsgruppa Valldal Idrettslag 2013 2014 Langrennsgruppa Valldal Idrettslag Lokale arrangement Valldal-Liabygda Cup / Telenorkarusellen 2014 Tysdag 14.01.14 Valldal stadion Klassisk Tysdag 28.01.14 Stavsengfjellet Klassisk Tysdag 11.02.14

Detaljer

VIL-løparane gir alt. Langrennsgruppa Valldal Idrettslag

VIL-løparane gir alt. Langrennsgruppa Valldal Idrettslag 2011 2012 VIL-løparane gir alt Langrennsgruppa Valldal Idrettslag Lokale arrangement Telenorkarusellen/Valldal/Liabygda-cup 2012 Tysdag 10. januar: Valldal fristil kl 18.30 Tysdag 24. januar: Liabygda

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: 3500 www.hatlehols.no 100717-08 Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 7 JANUAR 2010 NR 1 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Strid om Holmen Skal delar av Fiskåholmen kunne nyttast til

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net

Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda 218 kilo, lett! Leiar Slik tenker likevel ikkje ein

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 Nordre Fjell Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 2 30 år med idrettsglede Gratulasjon frå ordføraren Det

Detaljer

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18 Nr. 1/2014, 24. februar Årets ryddeaksjon i Hinna! Torsdag 24 april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer. 2500 barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier til

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga.

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga. 1 TORSDAG 10 JUNI 2010 NR 22 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Sjeldan dusj Av eit lesarinnlegg i denne avisa går det fram at pasientar på sjukekeheimen berre får dusje to gonger i månaden. Den administrative leiinga

Detaljer

Handballfestivalen. Gratis festivalavis 23. årgang. Tillegg til. Sjefen på kjøkenet Side 4 og 5. Ungdommeleg mot Side 9.

Handballfestivalen. Gratis festivalavis 23. årgang. Tillegg til. Sjefen på kjøkenet Side 4 og 5. Ungdommeleg mot Side 9. Gratis festivalavis 23. årgang. Tillegg til MEDIEHUSET Handballfestivalen 2012 Sjefen på kjøkenet Side 4 og 5 Ungdommeleg mot Side 9 Stortalentet Side 6 og 7 Ekte skåringsglede Side 10 og 11 2 2012 Velkommen

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå september 2010 nr. 2 33. årgang SIREVÅG UNIK BELIGGENHET! modul.no www.modul.no # 15368 #13332 SKORAN, > Store eneboligtomter for salg nå Førtste byggetrinn 12 solgt, 1 ledig kr 598 000,- Andre byggetrinn

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar

for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar * Brann i Gudvangatunnelen

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-76. årg. Desember 2012

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-76. årg. Desember 2012 Nr: 1-76. årg. Desember 2012 Vilde Svortevik - Ny norsk juniorrekord og 6. plass i VMjr. HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN Frida Berge - Nesten finale i Barcelona O-gruppa:

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010 1 TORSDAG 18 MARS 2010 NR 11 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Ikkje noko å lage styr av Det seier Ingeborg Tørlen frå Fiskå. Men det spørst om det ikkje blir litt ekstra ståk søndag

Detaljer