Med landslaget som læremeisterar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med landslaget som læremeisterar"

Transkript

1 Nyhetsmagasin for Stordal IL Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen ekstra spanande er at det er hopparane på landslaget som er trenarar og instruktøtar. I år var det to Stordalingar av dei 62 deltakarane: Tommy Lianes og Sindre Holtleite. Les meir på side 4 Innhald i dette nummer: s. 2 Ord frå Leiaren s. 2 Kronerulling s. 3 Stordal Fjellservice s. 4 Hoppgruppa s. 6 Langrennsgruppa s. 9 Trampolinekurs s. 10 Grendacupen 2004 s. 13 Smånytt s. 14 Den store hesteferda s. 16 Parkett i Stordalshallen s. 18 Min tur s. 20 Aktivitetskveld i hallen s. 21 KM innendørs fotball s. 22 Dansegalla 2004 s. 23 Stordalscup 2004 s. 24 Musikal s. 25 Kulturkalender s. 26 Cup - langrenn/hopp s. 27 Langrenn treningstider s. 28 Kulturkontoret 2004 s. 32 Treningstider i hallen s. 34 Lag og organisasjonar s. 36 Organisasjonsplan SIL Grendacupen 2004 (den 9. i rekkja) vart særs vellukka. Også denne gongen hadde ein utvida aktivitetstilbodet med instruksjon i klatring, skyting og trampoline til alle som ynskte det, samt at det vart avvikla eiga volleyballturnering. Les meir på side 10 Stordal Oldboys vinnarar av KM i innandørs fotball. Dyrkorn - vinnar av supportarprisen Min tur Peter og Mieke Onis: Etter et par dager, kommer Palma uventet til oss. Hun spør om vi har lyst til å gå på tur fra Dyrkorn til Stordal over fjellet. Vi har lyst, men tviler litt. Klarer vi det? Les meir på side 18 Les fleire resultater på side 21 Din lokale kraftleverandør!

2 Februar 2005 Stordalingen Nokre ord frå fungerande leiar Eg hadde ikkje trudd at eg atter ein gong skulle sete her som leiar i SIL og skrive eit innlegg til Stordalingen. Då eg i 2003 tok på meg å fungere som leiar, så skulle det vere fram til valnemnda fann ein arvtakar etter Hildegunn Berli som då hadde vore leiar i idrettslaget sidan Dette er no snart 2 år sidan og framleis slit valnemnda med å finne kandidatar til verva som leiar og nestleiar. Eg veit ikkje kva det er som skremmer stordalingane frå verva i hovudstyret i idrettslaget, men dei siste 10 åra har dette i periodar vore eit problem. Dei fleste undergruppene fungerer veldig bra, men det er behov for ei overordna leiing. Skal gruppene utfylle og støtte opp om kvarandre, så er det viktig at det finst eit overordna og samlande styre. Styret bør vere ei gruppe personar med ambisjonar om å ta vare på og vidareutvikle idrettstilbodet i Stordal. Spesielt på anleggsida føler eg at vi har stagnert litt. Vi har ein fotballstadion som skulle vore rehabilitert, vi har Stordalshallen som burde vore utbygt med fleire tilbod og vi har behov for lysløype på Overøye. Eg ser og at redaksjonen i Stordalingen slit med å få inn stoff frå undergruppene. Her må gruppene skjerpe seg. Når vi først har fått i drift eit felles organ som Stordalingen, så er det veldig viktig at alle i fellesskapet hjelper til å drage lasset vidare slik at redaksjonen får konsentrere seg om å toppe produktet. Sjølv om eg her i dette innlegget har vore litt negativ og sparkar litt hit og dit, så vil eg rose dei som tek sin tørn! Dette å drive et idrettslag er dugnad i fellesskap, og då må alle yte og ta sin tørn. Blir folk sitjande for lenge i ein posisjon utan å få avløysing så slår det gjerne tilbake i at dei vegrar seg mot å ta på seg nye oppgåver. Kjell Arne Midtbust fungerande leiar i SIL Kva med kronerulling med skattefrådrag - til investering i lokalmiljøet! Regjeringa har utvida ordninga med fråtrekk for gåver til velgjerande formål. Frå og med 2005 kan kvar og ein som har skattepliktig inntekt trekke frå inntil kr ,- frå personinntekta si til slike formål. Idrettslag og liknande organisasjonar er godkjende til å motta slik stønad så lenge dei er medlemmar av ein godkjent landsomfattande organisasjon. Vi kjenner enno ikkje dei nøyaktige prosedyrane for korleis ein må gå fram for å få registrert mottekne midlar, men som det står i regelverket så skal det rapporterast inn sentralt slik at likningsmyndigheitene får registrert mottaka frå dei einskilde. Medlemskontingent kan ikkje gå inn under ordninga, men det er ikkje krav om at ein skal vere medlem for å kunne gi tilskot til føremålet. Einaste kravet er at laget er tilslutta Noregs Idrettsforbund sentralt og det er vi. Det vi i hovudstyret sysler med tankar om er å starte opparbeing av eigenkapital på denne måten til finansiering av til dømes - oppgradering Stadion - lysløype Overøye - utviding av Stordalshallen Vi kan opne ein konto for kvar av tiltaka og når så eigenkapitalen er på plass kan vi søke om kommunal støtte og STUI tilskot. Dette ville vere ei unik mogelegheit til gi støtte til lokalmiljøet ditt! Kva om kvar stordaling gav støtte til eit av formåla årleg og dei av oss som slit med toppskatt gav støtte til fleire prosjekt? Det ville monne utan at det svei for mykje. Som sagt så kjenner vi pr. dato ikkje detaljreglane rundt dette, men vi kjem tilbake til saka i eit seinare nummer av Stordalingen. I mellomtida kan du tenke på kva du er viljug til å yte i eit slikt tilfelle. Med helsing Kjell Arne Midtbust fungerande leiar i SIL Side 2

3 Stordalingen Februar 2005 Stordal Fjellservice: Ny bru over Jolbotnelva Tekst: Kristen Leganger Foto: Tore Hallan Sist sommar og i haust har vi bygt ny bru over Jolbotnelva i enden av vegen på dyrkningsfeltet der råsa går over elva til Kleiva. Ein dyktig gravemaskinfører i Busengdal Transport A/S mura opp landkar av naturstein på begge sider. Vi kjøpte eit betongelement på 1,2 x 9,0 meter som vart lagt oppå ein påstøyp på landkara. Tore Hallan var fagansvarlig og no er brua ferdig med rekkverk,men uten opningssermoni som i fjor på Storvassbrua. I påvente av tilskot,som truleg kjem på nyåret,forskotterte vi brua, då vi trur og håpar at fleire no vil ta turen rundt Kleiva. 134 timar med dugnad er utført av 9 stordalingar og dette tiltaket gir sårt tiltrengte midlar. Fordi skitrekket treng heile kjellaren i varmestova har vi kjøpt eit brukt skap/container til snøscooteren. Denne er no plassert ved furua i enden av parkeringsplassen. Også komande vinter vil vi køyre opp løyper,og ynskjer ein fin vinter til alle som brukar vårt flotte turterreng. Det er no planar om ny skiløype/ tursti med lys frå Overøye og framover mellom elva og kommunevegen. Vert det Bidrag til Fjellservice: Konto vinterbrøytt, veg må skiløypa flyttast. Alle grunneigarane er positive,men vi er avhengig av spelemidlar (maks 50 %) og kommunal stønad. Det vil bli dyrt å bygge delvis på myr og to elvar må kryssast. Evnt bygging vert truleg i regi av Stordal Idrettslag v/ Fjellservice som vil sende søknad til Fylkeskommuna om spelemidlar innan fristen 15. jan Blåtind Appartments Containeren der scooteren skal parkerast Tlf Mobil Side 3

4 Februar 2005 Stordalingen Med landslaget som læremeisterar Tekst og foto: Per Ivar Skodjereite Norges Skiforbund og Byåsen IL har kvar haust siste åra arrangert Norsk Hoppskule i Granåsen i Trondheim. Dette er ein hoppskule for jenter og gutar i alderen 10 til 15 år. Det som gjer denne hoppskulen ekstra spanande er at det er hopparane på landslaget som er trenarar og instruktøtar. I år var det to Stordalingar av dei 62 deltakarane: Tommy Lianes og Sindre Holtleite. Dei fekk rettleiing og inspirasjon frå kjende hopparar som Roar Ljøkelsøy, Tommy Ingebrigtsen, Lars Bystøl, Bjørn Einar Romøren, Olav Magne Dønnem og Anette Sagen. Vi møtte opp på hotellet onsdag kveld og heldt på til søndag ettermiddag slik at det vart fire kjekke, travle og lærerike dagar. Dagane var delt opp i to delar, Roar Ljøkelsøy ein del fysisk trening og ein del hopping i plastbakkane med K-38 og K-65. Det vart også tid til andre sosiale aktivitetar. Fredagskvelden var det besøk i Pirbadet der karane fekk løyst opp støle musklar. Dei tøffaste hoppa frå 10-meteren og Stordalingen var sjølsagt av dei. -Fole kjekt at dei ville trene oss. Det var litt spesielt å få lære hopping av desse hopparane som vi vanlegvis ser berre på fjernsyn. Vi har lært mykje desse fire dagane.men det merkast på kroppen også, beina er litt stivare enn dei brukar å vere, seier Tommy og Sindre. Eit av høgdepunkta på hoppskulen var besøk av Espen Bredesen. Han fortalde og ispirerte komande landslagshopparar til å yte sitt beste både under trening og konkurranse. Særskilt interressant var det å høyre om kor mykje han la vekt på det å vere godt førebudd og å vere nøyaktig med detaljane før konkurransane. Sanneleg kan ein få mykje ut av si hoppkarriere om ein gjer slik som Espen har gjort. Dessverre er det ikkje alle forunt å verte verdsmeister, men ein kan berre bli det om ein vil og prøvar nok. Side 4

5 Stordalingen Februar 2005 Hvis du har lest mer enn tre bøker i ditt liv så er du jo doktor med en gang! Thor Heggen om dei styrande i Internasjonal alpinidrett. Hvis jeg skyter fire fulle hus i helgen, skal eg hoppe i Kollen! Skiskyttar Frode Andresen før han bommar på eit av tjue skot under eit verdcuprenn i Kollen Espen Bredesens Hoppskule Hvis eg skyter fire fulle hus i VM, skal eg slåss med en Sibirsk bjørn! Frode Andresen før VM i Sibir same året. Tips oss om stoff: Tidlegare nummer av Stordalingen les du på: GRAFISK DESIGN MARKEDSKUNNSKAP OG PROSJEKTLEDELSE INFORMASJONSRÅDGIVNING OG KOMPETANSEUTVIKLING DIGITAL BILDEBEHANDLING DIGITALT BILDEARKIV KRYSSPUBLISERING CD-ROM/INTERNETT TRYKKERI E T G R A F I S K H U S N-6270 BRATTVÅG. TEL FAX Dyrkorn Regnskapskontor AS Autorisert regnskapskontor Tlf: Fax: Side 5

6 Februar 2005 Stordalingen Langrennsgruppa Tekst: Trond Sørås Foto: Arild Hove Vi er igjen ved starten av en ny sesong og det er gledelig å sjå at sa mange viser interesse for langrenn. De verkar som om dei aller fleste no lengtar etter å få snø under skiene, og i skrivande stund er vi allereie i full gang med å klargjere løypene på Stavsengfjellet. Sesongen 2003/2004 var ein av dei beste nokon sinne for langrennsgruppa, med opp til 77 startande pa Stordals-cup renna. Dette viser at interessa for langrenn er stigande. Mange tok turen opp på Stavsengfjellet og brukte løypene også som trimarena. Dette synest vi er positivt. Gjennom heile sesongen hadde vi fantastisk gode velpreparerte løyper. Vi vil også i år prøve å opprettehalde same standard. I fjor brukte løparar både frå Valldal, Stranda, Liabygda og Ørskog anlegget til trening. Vi har no som mål å få til eit sterkare sarnarbeid med hoppgruppa framover. Her ser vi muligheitene til å bygge eit komplett anlegg der ein faktisk kan satse både på kombinert og skiskyting, i tillegg til langrenn og hopp. Den største utfordringa er å få til ein overgang mellom hoppbakken og langrennsløypa. Då ville vi fått eit enno betre anlegg. Stordals-cup vil også i år bli arrangere for barn i alle aldersgrupper og for vaksne i alle aldrar. Det første rennet blir torsdag 6. januar. Det vil kome informasjon om dette når det nærmar leg. Treningane vil fram til jul vere på laurdag kl Etter jul vert treningsdagane måndag og torsdag. Pa treningane dreier det seg ikkje berre om å gå milevis pa ski. Vi har ulike former for skileik, stafettar og lignende. Vi har det gøy I langrennsgruppa ønskjer vi å sette fokus på trivsel, miljø og skiglede. Blås støvet av skia og ta deg ein tur. Både store og små er velkomne til å bruke skianlegget på Stavsengfjellet. Det vil kvar dag bli flomlys 1 løypetraseen frå kl til kl Side 6

7 Tekst: Lars Joranger Les om treningstider og Stordalscup i langrenn og hopp på side 26 Stordalingen Februar 2005 Årsmelding langrennsgruppa Styret har denne sesongen vore Leiar: Lars Joranger Nestleiar (rep. barneidrett): Arild Hove Styret elles har bestått av: Trond Sørås, Magne Staurset og Anne Berit Løset Generelt: Oppstart til skisesongen skjedde laurdag 11 november på Molde. Der hadde skikretsen saman med MOI invitert leiarar, trenarar og løparar tit Moldemarka for motivasjonsdag saman med Bjørn Dæhlie. Stordal hadde med 6 deltakarar. Første helga i desember 2003 var laget pa treningssamling på Gålå. Godt sportsleg utbytte og også vellukka sosialt. Det å kome pa ski i ein periode då det elles er tungt å drive treningsarbeid er viktig både for store og små. Den årlege Gålåsamlinga gler både store og små seg til. Utover hausten 2003 hadde gruppa treningar ute ein gong kvar veke. Etter at snøen kom, hadde vi gode forhold pa Stavsengfjellet frå jul og til siste rennet som vart arrangert palmelaurdag - 3. april. Planen la opp til to treningsøkter i veka, frammøte på torsdagstreningar - dei torsdagane det ikkje var Stordal-cup -har vore svært bra heile vinteren, medan måndagstreningane har vore varierande. Treningssamarbeidet med Liabygda I.L. hat vore positivt, og bør halde fram. Kanskje ein på sikt kan sjå dette som eit lag - i alle fall ei treningsgruppe. Det Side 7 er mange - særleg unge løparar med stort talent - som bør følgjast opp i treningssamanheng. Dette vil ein tru vil vere lettare og meir motiverande viss ein får til godt treningssamarbeid gjennom t.d. samarbeid med Liabygda I.L. Denne vinteren har ein og hatt unge løparar fra Ørskog IL på cuprenna våre. Eit vesentleg poeng er om vi klarar å skaffe sponsorar som vil hjelpe oss med deltaking på samlingar og konkurransar også i framtida.. Laget bør satse enno meir på utdanning og rekruttering av leiarar. Her har foreldra ei oppgave. Utan at foreldra stiller på som leiarar maktar vi ikkje å få til verken topp eller breidde. Stordals - cup som har vore arrangert for 3. året set ein no fruktene av. Og heile 56 løparar deltok på 4 renn eller meir. På 2. cupprennet i vinter vart det faktisk for lite startnummer. Vi hadde 75 startnummer og 77 startande. EIT SVÆRT HYGGELEG PROBLEM FOR LANGRENNSGRUPPA. Sportsleg aktivitet: Denne sesongen har torsdagsrenna i Stordal -cup verkeleg teke av. Som nemnt for 56 deltakarar med 4 renn eller meir, og av desse vat det 27 deltakarar som starta på alle 6 løpa. Dette burde love godt for rekrutteringa. Vi bør legg opp til same opplegg komande sesong. Truleg vil ein få best oppslutning ved å leggja renna til faste torsdagskveldsrenn i januar, februar og mars. Det bør elles arbeidast for å få fleire av foreldra og andre vaksne til også å delta pa desse cup-renna på torsdagar. Kan hende kan det vurderast familieklasse som eit alternativ for å trekke med dei voksne.

8 Februar februar arrangerte laget i samarbeid med Liabygda IL kretscup-renn på Stavsengfjellet. Dette er første krets-cup-rennet som har vore arrangert av langrennsgruppa i Stordal. I alt deltok det 29 løparar frå heile Møre oq Romsdal skikrets på dette arrangementet. Vi var ikkje heldig med været på arrangementsdagen, men både løparar, leiarar og TD gav ros for prikkfritt gjennomfort arrangement. Ei stor takk til alle som stod på for å få arrangementet til. Laurdag 3. april arrangerte vi det siste sonerennet i sona. Arrangement så seint i sesongen og tett inn i påska gjorde at berre 43 løparar deltok på dette sonerennet. Laget har i sesongen halde ein låg profil med omsyn til deltaking på kretsplan. Faktisk er det berre under kretscup-rennet pa Stavsengfjellet 29. februar at vi har hatt med løparar på kretsrenn. Trenar for Langrennsgruppa har vore Pål Bjørn., elles har Magne, Vigdis, Aild, Trond og Lars stilt på i treningsarbeidet. Einar Lied fra Liabygda IL har og vore med som trenar på fellestreningane. Laget har også teke seg av langrennsdelen for den eldste gruppa frå barneidretten. Arrangement Laget har og arrangert 6 cuprenn, 1 krets-cup-renn og 1 sonerenn på Stavsengfjellet i sesongen. Stordalingen Vi får positive tilbakemeldingar for arrangementa våre på klubbplan. Rekruttering: Rekrutteringa til langrenn har denne sesongen vore svært god. Mange unge løparar stiller på Stordal-cup-renna annakvar torsdag.. Sjølv om vi misser dei eldste som har vore med nokre år, er det positivt at så mange nye fjes er å sjå i langrennsløypa. Dette er noko a bygge vidare på. Vi bør samstundes motivere den gruppa som vi no ser er i ferd med å miste gløden. Desse må vi få inn i rekrutteringsarbeidet, gjerne som hjelpetrenarar og leiarar som kan vere med å motivere dei yngste - vere med å rettleie dei - slik at desse nye kan bli gode skiløparar. Løypekøyring/ Stavsengfjellet: Saman med Liabygda IL. har laget stått for og hatt ansvaret for at det er gode og velprepparerte løyper i lysløypeanlegget på Stavsengfjellet kvar kveld i skisesongen. Denne sesongen har vi hatt stabile og gode snøforhold, samstundes har ein unngått skader og problem med prepareringsutstyret. Dette har gjort at - dei som har velt lysløypa som alternativ til asfaltert veg som trimarena _ har funne gode forhold nesten kvar kveld frå Jul og til påske. Vi ser etter kvart at fleire og fleire vel lysløypa på Stavseng-fjellet som trimarena. Dette set vi pris på. Faktisk har vi opplevd ved minst to høver denne sesongen at der har vore over 100 skiløparar i løypene på Stavseng-fjellet samstundes. Men det er plass til enno fleire. Økonomi: Økonomien i gruppa har gjennom sesongen vore god. Laget tok også på seg kiosksalet ved juleturneringa i Stordalshallen. Vi har tradisjon på lykkehjul på 17 mai. Ellen har det meste av inntektene kome frå arrangement og sponsorstøtte. Sluttord: Styret takkar løparar, leiarar sponsorar og alle andre som har gjort ein innsats for langrennsporten i driftsåret nom no vert avslutta, og håpar at alle stiller på med ny giv inn i eit nytt driftsår. Underteikna takkar no av som leiar, og er glad for at det er foreldre med born som likar å gå på ski som tek over leiinga av langrennsgruppa Stordal Tlf Tannlege Kjell Hove Tel Keiser Willhelmsg Ålesund Totalentrepenør innen bransjene: Graving springing transport kraning Tungtransport mobile knuseverk Side 8

9 Tekst og foto: Hallgeir Hove Stordalingen Februar 2005 Trampolinekurs i Stordalshallen Helga 18. til og med 20. juni vart det avvikla eit særs vellukka trampolinekurs her i Stordal. Etter at det 18 timar lange kurset er gjennomført, kan dei unge utøvarane no gå inn som instruktørar på konkurransetrampolina i Stordalshallen. Dermed har ein sikra seg eit endå større instruktørkorps, noko som vil ha stor innverknad både på aktiviteten til trampolinegruppa og på dei særs populære instruksjonsopplegga i Stordalshallen, der ein mellom anna kombinerer instruksjon i trampoline, klatring og miniatyrskyting. Kurset, som vart leia av Gunnar Bull Berg frå Oslo Trampolineklubb Framme frå venstre: Silje Aasen, Lars Erik Vinje og Steffen Staurset Bak frå venstre:gunnar Bull Berg (kursleiar), Kristian Henden Dahl, Robin Aasen, Jonas Larsen og Frode Holtleite (mangeårig leiar) (landets beste trampolinehoppar!) vart avslutta med skriftleg og praktisk eksamen. Det var trampolinegruppa i Stordal, i samarbeid med Stordalhallen, som stod bak kurset. Arrangørane mottok kr 5.000,- i støtte frå Frifond til gjennomføringa. STORDAL 6250 Stordal Telefon butikk Telefon lager Telefon kontor Side 9

10 Februar 2005 Stordalingen Grendacupen desember 2004 i Stordalshallen OPPSUMMERING Tekst og foto: Hallgeir Hove Grendacupen 2004 (den 9. i rekkja) vart særs vellukka. Også denne gongen hadde ein utvida aktivitetstilbodet med instruksjon i klatring, skyting og trampoline til alle som ynskte det, samt at det vart avvikla eiga volleyballturnering. (Nytt frå året før) Det var tydeleg at instruksjonstilbodet fenga dei yngste. Det vart folksamt både ved trampolina og klatreveggen og fleire prøvde seg også på skytebana. (Det er all grunn til å tru at dette i neste omgong slår positivt ut i høve til rekrutteringa til disse flotte aktivitetane) Deltakartalet (71 stk) i fotballturneringa, var om lag like høgt som åra før og når det i tillegg stilte opp om lag 50 deltakarar i volleyballturneringa, så må ein kunne konkludere med at ein hadde lukkast med å aktivisere like mange som året før. Dette var ekstra gledeleg i og med at mange var opptekne med arbeid denne gongen. Dermed er det heller ikkje noko som tyder på at interressa for dette fine arrangementet er minkande. Oppslutninga kring taudraginga og skytinga var som vanleg også god, sjølv om det for enkelte av laga var uklart heilt til det siste kven som skulle delta her. Mange med sjukdom var nok noko av årsaka til dette. Stemninga på tribunen var også i år meget god, der supporterane, saman med eit talrikt publikum elles, bidrog sterkt til at dette vart eit fint arrangement. Det er ganske enkelt imponerande kva supporterane maktar å få til. I år var det spesielt dei talrike supporterane til Dyrkorn som imponerte, med Liabygda vart vinnar av fotballturneringa fengande trommer og festelege nisseuniformer. (I tillegg stilte samtlige av spelarane til Dyrkorn med matsjande nissehuer!) Jon Øie og Håvard Remme var sentrale i sjølve gjennomføringa. Dei utgjorde hovudtyngda av sekretariatet og stod også for utmerket speakertjeneste undervegs. John Kristian Hjelle (og dels Hallgeir Hove) foreviga mykje av det som skjedde, gjennom fotografering. Bård Hove sytte for at loddtrekkinga og taudraginga vart avvikla i ordna former. Harald Jøsvoll, Tore Hallan og Leif Øvrebust sytte, for at skytekonkurransen vart avvikla på ein forsvarleg og god måte. Trampolinegruppa, klatreklubben, Stordal skyttarlag og Stordal pistolklubb stilte også i år opp slik at dei mange unge fekk vere med på dei populære instruksjonsopplegga. Torunn og Helga Øvrebust hadde ansvaret for tilrettelegginga og gjennomføringa av den vellukka volleyballturneringa. Langrennsgruppa hadde ansvaret for kjøkkendrifta, noko den som vanleg løyste på utmerket vis, slik at den som ynskte det fekk høve til å kjøpe seg både mat og drikke undervegs. Driftsstyret for Stordalshallen gjennomførte også eit lynlotteri i løpet av dagen, der Lars Joranger vann seg gåvekort frå Comet Sport AS, på kr 1.000,-. I tillegg vann Svein Harald Øvrebust og Ingvill Mistereggen kvar si signerte utgåve av boka Folket langs Storfjorden (av Oddgeir Bruaset) Grendacupdansen var det denne gongen hopp- og langrennsgruppa i Stordal IL, som arrangerte. Også her var det stor stemning og bra oppmøte. Rett etter finalekampen i fotball, var det premieutdeling. Og nedanfor har ein teke med nokre kommentarar knytt til resultata: Supporterprisen gjekk denne Side 10

11 Stordalingen Februar 2005 gongen til Dyrkorn. Dei hadde tydlegvis førebudd seg godt, med flotte kostymar, trommer og kampsongar. I kampane der Dyrkorngrenda var involvert, vart stemninga på tribuna difor ekstra stor. Endeleg var det klart for ein ny vinnar i taudragingskonkurransen, etter at Dalane hadde vunne denne dei siste fem åra på rad. Sjukdom innad i laget til Dalane er kanskje noko av årsaka til at den lange sigersrekkja vart brota? Uansett var det eit særs fryktinngytande lag Hovslia stilte med denne gongen og dei andre laga hadde lite å stille opp med mot disse. Det laget som ytte mest motstand var Øvrebust, men i finalen måtte dei også sjå seg slått av dei sterke deltakarne frå Hovslia. Showprisen gjekk i år, som i fjor, til Dyrkorn der dei som vanleg stilte i nisseluer og elles synte stor speleglede. Hovslia viste seg å stille med dei dyktigaste skyttarane også denne gongen og tok dermed sitt fjerde Vinjehjellane på skytebana napp i pokalen. Laget enda opp med 415 poeng, noko som er 10 poeng betre enn i fjor og heile 15 poeng betre enn Nejaføringane, som også denne gongen vart nest beste lag i skytekonkurransen. Liabygdarane synte seg også denne gongen å vere best i fotballturneringa. Dermed er dei det einaste laget som har vunne turneringa fire gongar. I finalekampen denne gongen møtte dei Vinjarane, der resultatet vart 3-2. Knapt nokon finale har vore så tett og spanande som denne og det heile måtte avgjerast på sudden death, etter at dei 20 ordinære minutta var ferdigspela. Breiddeprisen gjekk til Vinjarane som hadde med heile 13 spelarar (gamal som ung) berre i fotballturneringa! Liabygdarane synte seg også å vere skarpast i volleyball dette året, men både i innleiande kamp mot Øvrebust og i finalen mot Nejaføringane fekk dei tøff motstand. Resultatet i finalen vart 25 23, etter at begge laga hadde veksla på å lede kampen. Volleyballturneringa vart vellukka, med god deltaking og stort engasjement og det er tydeleg at dette er ein ny positiv tilvekst til Grendacupen. Avslutningsvis er det på sin plass å takke alle dei, som på ulike måtar var med på avviklinga av Grendacupen RESULTATOVERSIKT GRENDACUPEN 2004: Fotball: Kampresultat innleiande runde: Res: Hovslia - Vinjehjellane 1-2 Dalane - Dyrkorn 4-2 Nejaføringane - Øvrebust 5-1 Vinje - Liabygda 2-3 Hovslia - Nejaføringane 2-4 Dalane - Vinje 0-3 Vinjehjellane - Øvrebust 6-0 Dyrkorn - Liabygda 1-9 Hovslia - Øvrebust 4-1 Liabygda - Dalane 4-1 Vinjehjellane - Nejaføringane 3-2 Dyrkorn - Vinje 2-6 Pulje 1 Pulje 2 Vinjehjellane 9 p Liabygda 9 p Nejaføringane 6 p Vinje 6 p Hovslia 3 p Dalane 3 p Øvrebust 0 p Dyrkorn 0 p Sluttspel fotball: (semifinalar) Nr 2 gr 1 - Nr 1 gr 2 Nejaføringane - Liabygda 0-2 Nr 1 gr 1 - Nr 2 gr 2 Vinjehjellane - Vinje 2-3 Sluttspel fotball: (bronsefinale og finale) Bronsefinale Nejaføringane-Vinjehjellane 3-4 Finale Liabygda - Vinje 3-2 (2-2 etter ordinær tid) Taudraging (kvartfinalar): Kamp 1 Hovslia - Dalane Hovslia vidare Kamp 2 Vinje - Øvrebust Øvrebust vidare Kamp 3 Vinjehjellane Dyrkorn Dyrkorn vidare Kamp 4 Liabygda - Nejaføringane Liabygda vidare Taudraging (semifinalar): 1.sem Vinnar kamp 1 - vinnar kamp 3 Hovslia vidare 2.sem Vinnar kamp 2 - vinnar kamp 4 Øvrebust vidare Taudraging (finale): Hovslia - Øvrebust Hovslia vinnarar! Skytekonkurransen: 1. plass Hovslia 415 p 2. plass Nejaføringane 400 p 3. plass Vinjehjellane 390 p 4. plass Øvrebust 376 p 5. plass Vinje 365 p Side 11

12 Februar 2005 Stordalingen 6. plass Dyrkorn 356 p 7. plass Liabygda 326 p 8. plass Dalane 260 p Grendene stilte med 5 skyttarar kvar. (5 skot liggjande, 5 skot kneståande og 5 skot ståande.) Volleyballturneringa: Først til 25 poeng, "tie-break" Innleiande kampar: Dalane - Dyrkorn ( 25-10) Liabygda - Vinjehjellane (25-12) Hovslia - Nejaføringane (26-28) Øvrebust - Vinje (22-25) Semifinalar: Liabygda Vinje (25-11) Dalane Nejaføringane (18-25) Finale: Liabygda Nejaføringane (25-23) Vandrepokalvinnarar 2004: Dalane vidare Liabygda vidare Nejaføringane vidare Øvrebust vidare Liabygda vidare Nejaføringane vidare Liabygda vinnarar! Vandrepokal til vinnar av fotballturneringa: LIABYGDA Showprisen - til laget som underheld mest og best: DYRKORN Breiddeprisen - med vektlegging på antal, alder, nivå, kjønn, osv.: VINJE Supporterprisen - til laget med det mest aktive, fantasifulle, orginale DYRKORN publik. osv: Vandrepokal til vinnar av skytekonkurransen: HOVSLIA Vandrepokal til vinnar av taudragingskonkurransen: DALANE Vinnar av volleyballturneringa 2004: LIABYGDA Tidlegare vinnarar: Vinnar av fotballturneringa: 1996: Nejaføringane 1997: Nejaføringane 1998: Nejaføringane 1999: Vinjehjellane 2000: Liabygda 2001: Vinjehjellane 2002: Liabygda 2003: Liabygda Ledig Stilling Showprisen - til laget som underheld mest og best: 1997: Vinjehjellane 1998: Vinje 1999: Vinje 2000: Nejaføringane 2001: Vinje 2002: Vinje 2003: Dyrkorn Breiddeprisen - med vektlegging på antal, alder, nivå, kjønn, osv.: 1997: Vinje 1998: Dalane 1999: Liabygda 2000: Dyrkorn 2001: Dyrkorn 2002: Øvrebust Supporterprisen - mest aktive, fantasifulle, originale publik. osv.: 1997: Øvrebust 1998: Øvrebust 1999: Øvrebust 2000: Øvrebust 2001: Vinje 2002: Vinje/Vinjehjellane 2003: Liabygda Vinnar av skytekonkurransen: 1998: Vinje 1999: Vinje 2000: Hovslia 2001: Øvrebust 2002: Hovslia 2003: Hovslia/Nejaføringane Vinnar av taudragingskonkurransen: 1998: Dyrkorn 1999: Dalane 2000: Dalane 2001: Dalane 2002: Dalane 2003: Dalane Vinnar av volleyballturneringa: 2003: Øvrebust Stordal Idrottslag har ledig stilling som leiar og nestleiar. Krav til søkar: *... *... *... Vi kan tilby: * eit allsidig idrettslag * eit fantastisk miljø * varierte oppgåver Lønn: heder og ære ;-) Fotballprisar. På årsavslutninga i Fotballgruppa vart følgande prisar delt ut. 100 seriekampar: Frode Holtleite og Petter Aksel Kirkebøe 200 seriekampar: Nils Petter Dyrkorn og Kenneth Olsen Toppscorarprisen 2004: Odd Brede Langdal Beste treningsinnsats: Andreas Kirkebøe Årets spelar: Nils Petter Dyrkorn Sølvfoten(aktiv på A-laget i 25 år eller meir): Hallgeir Hove, Eldar Busengdal og Bård Hove Søkarar kan henvende seg til valnemda v/bjørn Ove Olsen, tlf Side 12

13 Stordalingen Februar 2005 Smånytt! Veteranbilar Mange fine gamle bilar å sjå, då Storfjord Veteranbilklubb hadde sin siste tur i 2004 tidleg i september. Desse bilane sto oppstilt i sentrum, og mange skuelystne hadde møtt opp. Veteranbileigarane skulle innta lunsj på Nilsgardstunet, før dei fortsatte turen. Langsæterdag Stordal Sogelag kunne i august 2004 by inn til Langsæterdag. Det vart ein flott dag med sogefortelling, musikkinnslag og matservering. Det var også preike med noko så unikt som ein barnedåp. Det må vere første gongen eit barn har vore døypt på sætrane! Alt i alt ein fantastisk dag, og i følge initiativtakar Einar J. Hove skal dette bli ein tradisjon. Toradarane spelar opp! Den første dåpen på Puskestølen? Ester vart ho heitande. Springflo Den 12. januar gjorde ulike vêrtilhøve at vi hadde springflo og stormflo samtidig. Nausta låg i vatnet, og fleire båtar flaut - inne i nausta! Heldigvis gjekk vi i indrestrøk klar av stormen som raste lenger ute. All tekst og foto: Ruth Janne Vinje Side 13

14 Februar 2005 Stordalingen EVALUERING AV DEN STORE HESTEFERDA Tekst: Einar J. Hove Foto: Oskar Pedersen Først må vi få påpeike og berømme den utruleg store dugnadsinnsatsen som blei gjort frå bygdafolket. Vi har registrert 140 navn på personer som har delteke i ulikt slags arbeid. I Stordal vart det gjort opptak frå 10 større og mindre scener med tilsaman 40 statister i tidsriktige klær. I Rosekyrkja var der ca 45 personer klædd til gudsteneste i klær og kostymer frå ca Hertil har 50 personer delteke i ulikt dugnadsarbeid. Dugnadsarbeidet har bestått i rydding av gamlevegen på sydsida av Stordalselva i ca 15 km lengde, Hestane blir ført til land i Stordal etter å blitt rodd frå Stranda. rydding av tuftene på Fokhaug og på sjølve Trollkyrkjegarden. Det blei sett i stand eit gamalt sel med grue slik som det var i eldre tider. oppbygging av scena utanfor dette selet ( Anders-selet på Kvitlane ), kamuflasje av bølgeblikktak og hyttetak i bakgrunnen og bygging av ein dam var omfattande arbeid. Til alle scenene måtte det skaffast tidsriktig utstyr som blei lånt frå bygdafolket. Eit spesielt bjønnagilder frå Talberg, som no er på Sunnmøre Museum, blei teke i bruk. Til sjøscenene blei det lånt ein ekstra åttring og trerøring frå Sunnmøre Kystlag. Klær / kostymer blei eit gedigent arbeid for mange Stordalsdamer då Stordal blei gjort til ein oppsamlings- og fordelingsstad for klær som vi lånte frå og til Side 14

15 Stordalingen Februar 2005 Hestefølget passerar Jøsvoldtunet. forskjellige plasser. Eit stort fordelings- og transportarbeid måtte utførast med innleigd / sponset eigen lastebil. Det blei også sydd mange klær og kostymer i Stordal. Sjølv om dette til tider var stressende og strevsamt, blei samarbeidet mellom mange lag og bygder og rådgivarane frå musea og Fortidsminneforeninga utført på ein tilslutt svært god måte og fleire positive kontakter blei etablert. Heile Stordalsbygda blei gjennomsøkt for å finne mest muleg tidsriktige klær. Ei oppleving var det å sjå kor fint klædd folk var i finstasen sin for 150 år sidan. Dei mange forskjellige scenene i Stordal gjorde at iscenesettargruppa ynskte og fekk assistanse frå Endre Skar for å få hjelp til framføring av dei forskjellige tablåa. Øving til den store scena ved Andersselet på Kvitlane blei gjort over to timer i øs-pøsende regnver men ingen sure miner blei registrert. Ellers arbeidde også denne spesialgruppa grundig og målbevisst. Stordalskarar fekk også ansvaret for å føre dei to båtane som blei brukt mellom Sunnmøre Museum, Stordal, Stranda, Sæbø og Urke og dette var ikkje berre på opptaksdagane, men også i treningsperioden i mai /juni. Dette siste var heilt nødvendig då ingen hadde erfaring med å få hester om bord og i land og ikkje minst å vere om bord i ein åttring i mange timar. Det var utruleg å sjå kva slags framskritt som blei gjort med hest / båtutviklinga. Her lærte mange mykje både om hest og båt. Stordalingar blei også bedt om å sette opp elektrisk gjerde på Kvitlane og Trollkyrkje-garden (seinare flytta til Fokhaugstova). Gjerdinga på Kvitlane blei problematisk fordi store kuflokkar reiv ned gjerda og til slutt mørkna ein ute og hestane måtte berre gå. Fann hestekarane dei igjen? Ja, heldigvis!! Eit stort problem var at begge dagane i Stordal; onsdag kveld og torsdag kveld drygde opptaka så lenge at både hestane og hestekarane kom for seint til ro. Dette var ikkje positive opplevingar, og ein måtte improvisere både sein mat og skifte av planlagt overnattingsstad med nødvendigvis seine kvelder og (forts. side 17) Ein del av dei lokale aktørane ved Gamlekyrkja. Side 15

16 Februar 2005 Stordalingen SPLITTER NYTT PARKETTGOLV I STORDALHALLEN OG NY IMPONERANDE DUGNADSINNSATS I DUGNADSKOMMUNEN! Alfred Johansen, Bjørn Holmelid, Harry Bonsaksen og Egil Henden i gong med oppskjering Tekst og foto: Hallgeir Hove Rett etter at fotballgruppa i dugnadskommunen nok ein gong kan sjå attende på ein særs vellukka Stordalscup, d e r flesteparten av kommunen s i n e innbyggjarar er med i ein eller annan samanheng og der dugnadsarbeidet ved Stordal Ungdomsklubb på det næraste er sluttført, kan ein på ny melde om imponerende innsats. Denne gongen gjeld det i høve utskiftinga av det om lag kvm store parkettgolvet i idrettshallen. Økt 1: På utrulege 2 timar, måndagskvelden den 28. juni (dagen etter Stordalscup!) saga 6 snikkarar opp golvet i flak på 1 x 4 meter. (Disse var med: Bjørn Holmelid, Sander von Zwieten, Alfred Johansen, Egil Henden, Harry Bonsaksen og Roald Nilsen) Økt 2: Umiddelbart etter at golvet var saga opp, stod 23 nye personar for utbering av parketten, samt fjerning av plast og rusk. Dette arbeidet gjorde dei unna på berre 1 time! (Disse var med: Robin Aasen, Kenneth Skrede, Adrian Hoff, Paul David Busengdal, Kristian Henden Dahl, Thomas Kirkebø, Jonas Falch, Terje Wang, Stordal Auto AS N-6250 Stordal Tlf Propan Videoutleige Storkiosk Nybaka brød Bilrekvisita/dekk Side 16

17 Stordalingen Februar 2005 Lars Petter Aasen, Torunn Sund Tafjord, Reidun Bratland, Toril Brastad, Bente Selboskar, Jon Geir Selboskar, Magne Staurset, Ole Magnar Øvrebust, Svein Harald Øvrebust, Geir Hoff, Emma Hoff, Joakim Helland, Steffen Staurset og Hallgeir Hove) Økt 3: Stordal og Liabygda Pensjonistlag (denne gongen representert ved Margit Isvik og Arnhild Storheim) stilte nok ein gong opp med nydelige sveler og kaffi til alle som deltok denne kvelden. Økt 4: Dagen etter kom den nye parketten og etter at Øyvind Tafjord ved Hove Møbler hadde lossa den 15 tonn tunge lasten med truck, stod 8 personar for innberinga! Det var representantar frå Stordal Ungdomsklubb som då stilte opp. Disse var med: Frank Holmelid, Lars Erik Vinje, Daniel Kalvø, Thomas Kirkebø, Ole Christian Hove, Jan Roger Hauge, Fehim Hadzalic og Hallgeir Hove. Gjenbruk av parketten. Ved hjelp av oppslag, gjorde ein det kjent at det ville vere høve til å hente seg gratis parkett ved Stordalshallen på måndagskvelden. På denne måten kom den solide parketten til nytte for mange, i tillegg slapp ein då å måtte køyre vekk og destruere denne. På onsdag morgon kunne ein med glede registrere at absolutt alt av parkett var henta vekk frå Stordalshallen! Stor takk til Boen Bruk AS og Flooring AS. Arbeidet med legging av ny parkett starta opp umiddelbart etterpå, i regi av Boen Bruk AS og Flooring AS. I løpet av dei neste to vekene skal golvet leggjast, banemerkast og lakkerast. Dermed er det berre å gle seg til den 19. juli, då det splitter nye parkettgolvet kan takast i bruk. Då har Stordalshallen fått heilt nytt parkettgolv, berre sju år etter at det vart teke i bruk, og det utan at det har kosta ei einaste krone! Dette syner også at leverandørane Boen Bruk AS og Flooring AS er særs seriøse firma som er opptekne av at kunden skal vere tilfreds med det dei leverer. Som kjent var dette ei reklamasjonssak og til saman utgjer denne ein totalkostnad, for dei to, på om lag 1 million kroner! Evaluering av Den Store Hesteferda (forts. frå side 15) ekstra kostnader. Men hestekarane viste stor toleranse og modenheit overfor disse utfordringane. Dette er vi svært takksame for i Stordal. Alt i alt meiner vi at Stordal fekk vist fram mykje viktig og verdifullt under denne hesteferda. Vi nevner her kort; Stordalsholmen, hester om bord i båt, Rosekyrkja, to bygdetun; Løsetstova og Jøsvolltunet, hestane som reid opp gjennom heile Stordalen på gamle vegar, ei stor sæterscene frå Langsætrane, to viktige kulturminner Fokhaugtuftene og Trollkyrkjegarden. Vi vonar også at mange fine naturscener kjem fram i filmen og på foto. Stordal stod overfor svært krevjande oppgåver i samband med Den Store Hesteferda 2004, og vi vil takke alle dei som bidro til at alt gjekk så bra på alle måtar. Vi vonar at NRK filmen, ein lokal film som vart teken opp i Stordal og dei mange bileta som vart tekne vil gi oss gode minner i lang tid framover. Vi vonar også at heile prosjektet får vist fram kor store verdiar som finst i Utkant-Norge og at dette kan vere ein inspirasjon til både vern og positiv bruk av disse verdiane. Side 17

18 Februar 2005 Stordalingen MIN TUR Min tur er fast spalte i avisa. Neste gong du er på tur i fjella: ta med kamera og del din tur med Stordalingen sine lesarar. Artikkelen kan sendast til: eller som brev: Stordalingen, Postboks 76, 6259 Stordal. Tek du oppfordringa? Vi ser fram til å lese om din tur i Stordalingen Juli 2004 På tur med Palma og Svein Øvrebust og Anna Stemland Så er vi framme i Norge, i Stordal, etter fire dagers reise. Alle saker er pakket ut og ryddet på plass. Nå bor vi virkelig her og ikke i Nederland lenger! Rett som det er, etter et par dager, kommer Palma uventet til oss. Hun spør om vi har lyst til å gå på tur fra Dyrkorn til Stordal over fjellet. Vi har lyst, men tviler litt. Klarer vi det? Hvor lenge skal vi gå? Etter Palma sin mening tar ikke turen så lang tid. Vi blir med! Litt kjent Vi er allerede blitt litt kjent med Palma fra vårt besøk i Stordal i mai. Mieke har møtt henne i Barnehagen. Og da Queen Mary 2 for forbi Dyrkorn, snakket vi med henne og Anna ( også fra Barnehagen ). Det er bare Svein vi ikke er kjent med ennå. Alt er meget spennende. Nå skal vi også snakke norsk hele tiden. Og vi kan si at det ikke er lett. Det høres plutselig så helt anderledes ut. Det er ikke så rart, for de snakker ikke bokmål, men stordalsdialekt. Virkelig meget annerledes!! Vi begynner på begynnelsen igjen. Men bokmålsgrunnlaget er meget lurt, for de forstår oss...tror vi. Og så er vi på vei Vi blir hentet klokken av sønnen til Palma og Svein. Han kjører oss til fjells på Dyrkorn. Etterpå skal vi gå tilbake til Stordal over fjellet og gjennom skogen. Stier??? Ikke nødvendig, vi bare ser omlag hvor vi går, ser ut til å være strategien. Svein er også meget snill, det er bare vanskelig å forstå ham. Mens vi går, lærer vi litt av hvert. Kjempekjekt, vi føler oss med ett litt hjemme. Etter en stund bestemmer vi oss for å ikke gå langs vannet. Vi skal gå gjennom skogen. Over vannet, under greiner Tekst og foto: Peter og Mieke Onis og av og til fra stein til stein, så kommer vi etterhvert videre. Ikke så lurt Plutselig blir vi forskrekka! Mieke sin jakke har glidd av ryggsekken ( dumt, dumt, dumt! ) og den er borte. Faktisk er det ikke så farlig. Jakken er gammel, men mobiltelefonen er i den... en helt ny norsk mobil, foreløpig vår eneste kontakt med Nederland. Internett og en fasttelefon er bestilt, men det tar litt tid...det er ferietid! Etter noe forvirring blir det bestemt å gå tilbake. Damene skal vente og spise og drikke litt. Peter og Svein skal gå på leit etter jakken. Men Peter er allerede på vei før Svein oppdager det. Og etter en stund ringer Svein til Palma for å fortelle at han har funnet jakken med telefonen i! Problemet er nå at han har mista Peter. Oi, oi, oi, hva nå? Hvordan skal jeg uttale navnet hans, spør han. Mieke forteller det til Palma og hun sier det til Svein. Så kan han rope Peter... Nå blir det rolig en liten stund. Mieke skammer seg. Ganske dumt å putte telefonen i lommen og ikke i ryggsekken. Hun er litt stille og Palma spør om hun er redd at Peter ikke skal finne veien... Det er ikke så ille. For det meste har han en riktig retningssans, men i Nederland er det stier...der er det ikke så vanskelig. Vi skammer oss, dette var ikke så lurt. De ber oss Side 18

19 Stordalingen Februar 2005 sikkert aldri mer med på tur igjen. Litt senere ringer Svein for å fortelle han har funnet Peter et langt stykke i feil retning. Vi unnskylder oss tusen ganger på dårlig norsk. De forstår det og sier at det gjør ingenting. Vi ler sammen og går lystig videre. På tur med barna Det blir stadig litt hardere, for nå skal vi opp på fjellet. Vi er ikke vant til det, men vi strammer oss opp og klager ikke. Senere hører vi at Palma trodde at vi allerede hadde gått en del på tur i Norge. Det er også sant, men alltid små turer med barna. Aldri lenger enn et par timer med mange hvilepauser! Egentlig går det kjempebra. Vi bemerker at å gå rolig er det beste. Vi, nederlandske mennesker, vil gå alt for fort opp fjellet og det greier vi ikke uten problemer. Likevel er vi oppe før vi vet ordet av det. Det går ganske fort også, fordi vi går og nyter naturen. Vi tenker ikke på hva klokken er. Vi blir helt sikkert støl i morgen! Snakke norsk Når vi er oppe, hviler vi ut en liten stund. Vi drikker kaffe/iste og spanderer mat. Vi har nederlandsk krydderkake og de har norsk sjokolade og kjeks. Vi snakker om allslags ting. Selvfølgelig snakker vi mye om språket og våre bakgrunner. Pffff det er vanskelig! Vi kan så få ord. Likevel greier vi mye. Av og til kommer et engelsk ord, uten at vi egentlig vil det. Vi har avtalt med hverandre at vi må snakke norsk så mye som mulig. Vi bor i Norge nå. Det er også vanskelig å snakke engelsk når man holder på med norske ord. Det ser ut som vi har glemt de engelske ordene. Vi velger å snakke norsk ved hjelp av kroppspråket. Norsk bør bli vårt eget språk så fort som mulig! Etter en deilig og koselig hvilepause går vi videre igjen. Forresten er det så vakkert der oppe, maken til utsikt! Veldig flott! Svettedråper Etterhvert går vi ned. Vi snakker litt om hvilken vei vi skal ta. I en hytte ( Mebustsætra) har vi skrevet i gjesteboken og vi har også lest det andre forteller. Kjekk bok! Etterpå begynner vi å gå ned. Egentlig er det meget slitsom, særlig for knærne. Det er sikkert en lang vei ned ennå. Vi takker Palma for at vi har gått fra Dyrkorn til Stordal i sted for motsatt. Å gå opp her må være mye mer slitsomt enn å gå opp på Dyrkorn. Der har vi kjørt et langt stykke opp med bilen. Det sparer oss mange svettedråper. Omtrent klokken er vi hjemme igjen. Trøtt og tilfreds, med noe mer kunnskap om stordalsdialekten, har vi dusja og lagt oss! Palma, Svein og Anna, tusen takk for at dere inviterte oss så spontant. Å gå fjellet opp og fjellet ned er svært slitsom med vår kondis, men også kjempekoselig. Dere har på denne måten latt oss føle at vi er velkommen her!!! Tusen hjertelig takk, Mvh, Peter og Mieke Onis Side 19

20 Februar 2005 Stordalingen Aktivitetskveld i Stordalshallen I september hadde 2. klasse ein triveleg kveld i Stordalshallen, der borna fekk prøve både klatring og trampoline. Dyktige var dei i begge disiplinane. Mange tok til og med opp i taket i hallen! Kvelden vart avslutta med pizza, pølser og saft. Bildet under: Her er gjengen samla til pizza og pølser: fv. Kristine Elin Dyrkorn, Jenny Marita Sørås, Kine Tøsse, Amalie Dyrkorn, Emma Victoria Græsmo, Martine Øvrebust, Andrea Tøsse, Kristiane Nakken, Katrine Nakken og Aleksander Loe. Tekst og foto: Ruth Janne Vinje Egil Muggerud Side 20

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011 ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Full fart i løypa! Velkommen til ein ny langrennssesong! Velkommen til ny langrennssesong! Me håpar å sjå mange store og små skiløparar i dei fine skiløypene me har i Ål

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2015 ÅRSMELDING IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret 1. Styret

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Resultat for dei fem beste kommunane...

Resultat for dei fem beste kommunane... I samband med at 2005 er Friluftlivets år har Møre og Romsdal fylke saman med Forum for natur og friluftsliv arrangert ein turkonkurranse mellom kommunane i Møre og Romsdal. Til saman 23 kommunar var med

Detaljer

Velkommen til. årsmøte!

Velkommen til. årsmøte! Velkommen til årsmøte! 21.3.2013 SAKLISTE: 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV MØTESKIPNAD A) Årsmøtet skal leiast av ein oppnemnd ordstyrar B) Protokollen skal førast av den oppnemnde sekretæren C) Ynskjer

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Innbyding til KM I BORDTENNIS 2016 FOR MØRE OG ROMSDAL

Innbyding til KM I BORDTENNIS 2016 FOR MØRE OG ROMSDAL Innbyding til KM I BORDTENNIS 2016 FOR MØRE OG ROMSDAL Honndølshallen - Grodås 17.-18. desember Til alle bordtennisklubbar i Møre og Romsdal Volda og Ørsta bordtennisklubb har hermed den store gleda av

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2015 Vi kan tilby: * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj * * Vaksenforum * Babytreff annakvar tysdag i partalveke frå

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Søknadsinfo:

Søknadsinfo: Søknadsinfo: www.stryn.vgs.no Vi legg til rette for topp satsing i skiskyting Våre utøvarar har levert svært gode resultat dei siste åra. Våre elevar har vist at det er fullt mogleg å ta utdanninga si

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2015/2016

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2015/2016 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2015/2016 Innleiing Årsmøtet for 2014/15 vart avvikla i grendahuset 02.04.15. På dette årsmøtet vart det vedteke at dei fem medlemmene i styret skulle halda fram i eitt

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Innhald 1. Dana Cup Komité... 2 1.1 Årshjul Dana Cup... 2 2. Informasjon om planlegging av Dana Cup... 2 2.1 Overnatting... 2 2.2

Detaljer

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012 Årsrapport 2012 Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen Årsrapport bygdeutvikling 2012 I 2012 har hovedstyret i BU Instedalen hatt 7 styremøter. Styret har sett ned arbeidsgrupper til dei forskjellige prosjekta,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Visjon og verdiar KLAR for Stranda

Visjon og verdiar KLAR for Stranda Visjon og verdiar KLAR for Stranda Vedteke på årsmøte: Innleiing Stranda Fotball har alltid vore ein av Sunnmøre sine største klubbar. Ved starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

Treningssamling. 18.-20. oktober

Treningssamling. 18.-20. oktober Treningssamling 18.-20. oktober 2013 I samarbeid med Hordaland Skikrins arrangerte Fana IL Langrennsgruppen samling for langrennsjenter 13 16 år (f. 1998-2001) på Fanahytten på Totland her følgjer eit

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

Kontaktperson og bestilling rettast til Hans Einar Kristoffersen, ein treff han på telefon 958 69 967.

Kontaktperson og bestilling rettast til Hans Einar Kristoffersen, ein treff han på telefon 958 69 967. Midt Norsk Mesterskap 7 11. juli 2010 Sykkylven og Stranda skyttarlag ynskjer å byde inn til Midt Norsk Meisterskap 7 11. juli. Stemnet er lagt opp som eit samarbeidsstemne mellom dei to skyttarlaga. Der

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 Vinteraktivitetsdag

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Olsoksstemnet skyttarstemne med lange tradisjonar

Olsoksstemnet skyttarstemne med lange tradisjonar Olsoksstemnet skyttarstemne med lange tradisjonar Det er snart klart for Olsokstemnet i Markane. Etter at skytinga vart avbroten i fjor grunna 22. juli-hendingane, prøver Markane skyttarlag, med god hjelp

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte No ser det endeleg ut til at våren og kanskje sommaren er her, og folk kan løysa sveitten både på byggjedugnader oppå Pustut (sjå baki avisa), og på Bygdelagsdagen/Bygdøystemna

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Månedsbrev for April

Månedsbrev for April Månedsbrev for April April månad suste forbi med alle dei røde fridagane midt i månaden. Me har hatt ein travel og spanande månad. I forbindelse med påske hadde me med oss ein journalist på tur i Ekornskogen.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014.

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014. Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2014 Styret har i 2014 vore samansatt slik: Leiar: Atle Falk Nestleiar: Jeaneth Rangseter Kasserar: Jonny Flatebø Styremedlem: Marie Saghaug Styremedlem: Stig

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Fotballfestival - flotte opplevingar for heile familien

Fotballfestival - flotte opplevingar for heile familien Fotballfestival - flotte opplevingar for heile familien Velkomen til Fotballfestival i Hundeidvik 30. mai 2015. Festivalen nærmer seg og vi sender derfor ut litt generell informasjon om arrangementet og

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2016/2017

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2016/2017 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2016/2017 Innleiing Årsmøtet for 2015/16 vart avvikla i grendahuset 24.03.16. På dette årsmøtet vart det gjort to endringar i styret. Etter mange år i styret i grendalaget

Detaljer