Elverum menighetsblad nr. 3 Mai 2009 Årgang 84

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elverum menighetsblad nr. 3 Mai 2009 Årgang 84"

Transkript

1 Elverum menighetsblad nr. 3 Mai 2009 Årgang 84 Klare for konfirmasjon Det er igjen klart for konfrmasjon i Elverumskirkene. Gjennom hele skoleåret har ungdommene blitt kjent med kirka og det som skjer der. Vi har møtt konfirmantene Aurora og Eirik (bildet). Nå er de klare for Den store dagen.

2 Kirkevalg til høsten Når du stemmer ved høstens Stortingsvalg kan du samtidig stemme ved høstens Kirkevalg. For første gang er det også direktevalg til Kirkemøtet. Som et ledd i demokratireformen i Den norske kirke, er det nå bestemt av kirkelige valg skal skje til samme tid og på samme sted som de andre offentlige valgene. Dette var en forutsetning for stat-kirke-forliket i Stortinget i Representanter for kirka i Elverum har lenge vært positive til demokratireformene i kirka. Ved siste valg for fire år siden ble valget også gjennomført i tilknytning til Stortingsvalget. Dette resulterte i en valgprosent på nærmere 50% i flere av kretsene i bygdene, og Elverum var det soknet i landet med flest avgitte stemmer. I år skal ikke bare menighetsrådene, men også representanter til Kirkemøtet velges direkte på denne måten. Det gir medlemmene i Den norske kirke anledning til å påvirke kirkens indre liv på en helt ny måte. Kirkemøtet tar viktige kirkepolitiske avgjørelser, og din og min stemme teller like mye. Ingrun Jule fra Elverum er nominert som kandidat. Hun har markert seg lokalt gjennom to perioder i Elverum menighetsråd. Hun har vært en viktig støttespiller i det progressive arbeidet som skjer i kirka i Elverum, og har et hjerte for kirka i lokalsamfunnet. Men i likhet med de fleste andre kandidatene til Kirkemøtet, er hun lite kjent utenfor de lokale kretser. Hver enkelt stemme teller, og 7 kandidater fra Hedmark og Oppland skal velges. Det bør være et mål for Elverum fortsatt å være soknet med flest avgitte stemmer. Det vil kunne gi en reel innflytelse på morgendagens kirke. Ole Kristian Bonden Hallo! Her er jeg! Kirkebakken utgis av menighetsrådene i Elverum. Kirkebakken kommer ut med 6 nummer pr. år. Redaksjonsansvarlig: Ole Kristian Bonden Redaksjonens adresse, Regnskap og annonser, Distribusjon utenfor Elverum: Kirkekontoret. Postboks 201, 2402 Elverum. Telefon Bankgiro: Layout og trykk: Elverum Trykk AS Frist for stoff og bilder neste nummer: 12. august Forsidefoto: Anette Strand Sletmoen Utenfor kirka vokste det mange trær. Konfirmantene var slitne etter en lang dag. Fortellingen om Sakkeus som klatret opp i et morbærtre for å se Jesus fant liksom ikke noe feste hos ungdommene denne kvelden. Derfor gikk vi heller ut for å leke gjemsel i mørket. Det tar tid å finne tjuefem konfirmanter som har gjemt seg, særlig de som har klatret opp i trærne. Du husker kanskje følelsen av spenning de første minuttene, når du har gjemt deg og prøver å ikke bli oppdaget. Men etter hvert blir det kjedelig. Og en av konfirmantgutta ble utålmodig der opp i treet. Han begynte å huske på grenene og lage små lyder. Og da han fortsatt ikke ble funnet begynte han å rope høylytt: Hallo! Her er jeg! Det er en spenning i det å ikke bli sett, men samtidig har vi et ønske om å bli funnet. Kanskje var det slik for Sakkeus også, han som gjemte seg i morbærtreet og prøvde å få et glimt av Jesus. Han ble i stedet for sett og funnet av Gud. I dag vil jeg ta inn i ditt hus, sa Jesus. Det forandret livet til Sakkeus. Han ble møtt av vennskap og tilgivelse. Konfirmantene kunne kjenne seg igjen i dette. Vi har et behov for å være litt skjult og likevel et ønske om å bli sett og funnet. Ordet konfirmasjon betyr å stadfeste, styrke og bekrefte. Men vi konfirmerer ikke oss selv. Det er ikke våre løfter vi bygger troen vår på, men evangeliet om Jesus Kristus. Så handler ikke konfirmasjon så mye om å se og forstå og lære. Først og fremst handler det om å bli sett og funnet. Stadfestet, styrket og bekreftet av Gud, akkurat som den jeg er. Hallo! Her er jeg! Ole Kristian Bonden 2 Kirkebakken nr. 3 / 2009

3 Kirkefestspillene i Elverum Framføringen av Händels Messias samlet flest mennesker under Kirkefestspillene i Elverum. Solister, orkester, koret Cantate Domino med dirigent Trond Våge tok i mot velfortjent applaus. De første Kirkefestspillene i Elverum er over. Mange kulturelle høydepunkt i Elverum kirke siste uka i april. Men økonomisk gikk det i minus. Det var ikke uventet åpningskonserten med framføringen av Händels Messias som trakk flest folk under Kirkefestspillene. En fullsatt kirke fikk oppleve kirkens eget kor Cantate Domino i storform. På lag med profesjonelle solister og musikere med Geir Inge Lotsberg i spissen, ble det en jubelkveld i kirka intens, vakker, mektig og godt. Også avslutningsgudstjenesten var godt besøkt, men denne var gratis. Her medvirket Hamar Domkor, Anette Solberg og sammensatt orkester med Haydens Missa Brevis St. Johannis, som en integrert del av gudstjenesten. sert, hvor svært dyktige, unge musikere fra Hedmark fikk opptre, ble en variert og god opplevelse og et konsept som helt sikkert kan videreutvikles. Også samarbeidsprosjektet mellom barnekor i fylket og unge lokal dansere og skuespillere under ledelse av Beate Østby var en stor opplevelse. Utvikling av slike prosjekter kan være et viktig innsalg i Kirkefestspillene i Elverum. Dessverre sviktet publikumsoppslutningen noe på arrangementene i ukedagene. Tidspunkter, lengde på arrangementet, profil og informasjonsarbeid er noe av det som nå tas opp til vurdering. Foto: Ann Kristin Stenshjemmet Evaluering og planlegging av neste års Kirkefestspill er i gang. Erfaringen med De unges kon- Juhani Mursu Mæhlen (15) fra Elverum spilte hovedrollen som Johannes i oppsetningen Guds gjøgler. Stykket var et samarbeidsprosjekt med mange dyktige og unge lokale aktører. Kirkebakken nr. 3 /

4 Sikter mot Kirkemøtet Ingrun Jule ønsker seg inn i bispedømmerådet og Kirkemøtet, men hun er avhengig av din stemme. Hege Midthun håper at kolleger velger henne inn i bispedømmerådet og Kirkemøtet. De er begge nominert til høstens kirkevalg, og nå er valgkampen i gang. - Det er jo ikke akkurat tradisjon for noen valgkamp innen kirka, men det er klart at jeg blir nødt for å gjøre meg synlig, slik at folk vet hva jeg står for og kan stemme på meg, sier Ingrun Jule. - Jeg begynte valgkampen på jobben i dag, ler Hege Midthun, som er nominert på lista av leke tilsatte, det vil si ansatte i kirken utenom prester. Det er også de som må stemme henne inn i bispedømmerådet. I hvert av de elleve bispedømmene vi har, er det et bispedømmeråd. Bispedømmerådene utgjør også Kirkemøtets medlemmer. Ingrun Jule er en av tjue nominerte på lista over personer som ikke arbeider i kirka, men som representerer menigheten, såkalt leke. Eneste kravet for å være nominert, er at man må være medlem i kirken. Ingrun Jule har likevel mange års erfaring med menighetsarbeid i Elverum, og hun har hatt et brennende ønske om å bli nominert til bispedømmerådet / Kirkemøtet. Av tjue kandidater er det syv som blir valgt inn, dermed frir Jule nå til velgerne i både Hedmark og Oppland. Eksportere folkekirken Ingrun Jule er først og fremst opptatt av folkekirken. - Vårt prosti her i Elverum har en unik folkekirke, og den ønsker jeg at vi skal eksportere til andre plasser i landet også, sier Jule. Hege Midthun (f.v.) og Ingrun Jule håper på nok stemmer til å få en plass i bispedømmerådet og bispedømmerådet og Kirkemøtet fra 90-tallet, og han ser gjerne at Elverum får damene på plass i Hun forteller at hvis hun blir valgt inn i bispedømmerådet og Kirkemøtet, skal hun «forkynne» om folkekirken i Elverum. - Det er absolutt ikke alle plasser hvor det er så romslig i kirka, slik som det er i Elverum. Kirka skal være en plass der alle er likeverdige, uansett kulturell bakgrunn, kjønn, seksuell legning eller lignende. Derfor mener jeg at det er viktig å formidle til andre hvordan vi har det i Elverum, gjennom en plass i bispedømmerådet og i Kirkemøtet, sier Jule. Jule forteller at hun har vært aktiv kirkemedlem gjennom hele livet, og at hun kjenner til ulike kirkelige miljøer. Men det er den vanlige «mannen i gata» hun er opptatt av å representere. - Jeg ønsker en statskirke fordi jeg mener at den har en viktig funksjon i samfunnet i forbindelse med livets store begivenheter, enten det er glede eller sorg. Kirka skal være der når folk trenger den, og det gjør de fleste en eller annen gang i livet, sier Jule. Hun mener at det er viktig at folk nå bruker stemmeretten sin, uavhengig av hvor ofte de går i kirka. De ansattes kvinne Kirkeansatt Hege Midthun håper på å bli valgt inn i bispedømmerådet/kirkemøtet av sine kolleger. Hun er helt enig med Ingrun Jule i at folkekirka i Elverum har mye å lære bort. - Hos oss er det lav terskel og høyt under taket, og det bør det være i kirka, sier Midthun. Hun jobber med trosopplæring og forteller at man i Elverum har fire kjernebegreper som de ønsker at 4 Kirkebakken nr. 3 / 2009

5 Kirkevalg Kirkemøtet. Hans Olav Høivik har erfaring fra rådet fra høsten av. alle skal oppleve i forhold til kirka - trygghet, tilhørighet, glede og raushet. - Vi jobber spesielt med at barn og unge skal bli kjent med kirka vår og føle tilhørighet til den. Det er viktig å formidle at kirka er for alle, og ingen er bedre eller dårligere enn andre, sier Midthun. Hun forteller at kirka i Elverum jobber med å gi barn og unge redskap til livsmestring. Det innebærer rett og slett å lære å takle ting som skjer gjennom livet, på godt og vondt. - Vi føler at vi er nyskapende i mye av det vi gjør, og blir jeg valgt inn i bispedømmerådet og til Kirkemøtet, kommer jeg i likhet med Jule til å snakke varmt om hva kirka i Elverum står for, smiler Midthun. Råd Lege Hans Olav Høivik fra Elverum var leder av bispedømmerådet i nærmere åtte år på 90- tallet, og han deltok derfor også på flere Kirkemøter. Han syns det er gledelig at Elverum stiller med to kandidater til årets valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet. - Jeg ser gjerne at disse to damene blir valgt inn, og jeg tror de har mye å bidra med både i bispedømmerådet og på Kirkemøtet. Men de har en valgkamp å føre, smiler Høivik. Han forteller at bispedømmerådene blant annet har ansvar for tilsetting av prester og andre tjenestemenn. - Hvilke saker husker du best fra den tiden du satt i bispedømmerådet? - Prosessen rundt tilsettingen av Norges første kvinnelige biskop Rosemarie Køhn husker jeg naturlig nok aller best, forteller han. Ellers så har han spesielt ett råd til damene hvis de blir valgt inn i bispedømmerådet/kirkemøtet: - Prøv å gjøre jobben mer synlig for folk flest, slik at folk føler at det faktisk betyr noe for de. Det har ikke blitt gjort bra nok tidligere. Folk generelt vet lite om bispedømmerådet og Kirkemøtet, mange tror for eksempel at Kirkemøtet består av kun kirkelig ansatte, mens det derimot er et flertall av vanlige medlemmer i kirka, avslutter Høivik. Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen Hamar bispedømmeråd vil etter høstens valg bestå av: biskopen en prest valgt av prestene i bispedømmet en lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet sju andre leke valgt av medlemmer av Den norske kirke Nytt ved årets valg er at det er hele sju leke som er valgt av medlemmene i kirka. Tidligere har det vært fire personer som ble valgt av menighetsrådsmedlemmene i bispedømmet. Bispedømmerådene utgjør Kirkemøtets medlemmer. Bispedømmerådet skal: ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i menighetene. fordele statlig tilskudd. tilsetter menighetsprester og andre tjenestemenn når det er bestemt av Kongen. Det samme gjelder vedtak om oppsigelse, ileggelse av ordensstraff, avskjed og suspensjon. Kirkemøtet: Kirkemøtet er ved lov av 8. juni 1984 opprettet som øverste representativt organ innen Den norske kirke. Det generelle mandat for kirkemøtet omfatter saker av felles kirkelig karakter og interesse. Blant ansvarsområder for Kirkemøtet er uttalelse om viktige lovendringer på det kirkelige området, planer og programmer for den kirkelige undervisning, diakoni, kirkemusikk o.l. Kilde: Kirkebakken nr. 3 /

6 En kulturopplevelse i det fri Unn deg en naturopplevelse utenom det vanlige. Bli med på friluftsgudstjeneste i sommer! Fra juni til august holdes det flere utendørs gudstjenester i kommunen vår. Fra bypark til seter, fra tjern til gårdstun feires det sommergudstjenester. Ta deg tid til å stoppe opp og nyte skaperverket og fellesskapet med andre. Friluftsgudstjenestene gir en fin anledning til å gi deg selv og andre en flott søndagsopplevelse og det gir perspektiver både på naturen, livet og Gud. Et fint innsalg på en sommersøndag. Sett av datoen og kom alene eller ta med besøk, familie, naboer eller venner, og bli med i feiringen av sommer og skaperverk. Gudstjenestene holdes selv om det blir litt gråvær, men noen av dem flyttes inn i nærmeste kirke ved regn. Vi bringer en oversikt over vårens og sommerens utendørsgudstjenester her. SETERMESSE 7. JUNI kl. 13 på Revelberget, Heradsbygda Heradsbygd menighetsråd inviterer til den første friluftsgudstjenesten denne sesongen, med setermesse på Revelberget. PARKMESSE 14. JUNI kl. 11 i Triangelparken, Elverum sentrum. Triangelparken er det gamle kirkestedet i Elverum. Lenge før det var noe tettsted og by, var Elverum et kirkested. Ved bautaen som minner oss om hvor Elverum stavkirke og St. Torleivs kapell lå helt fram til 1600-tallet, feirer vi hvert år parkmesse. Unn deg en stemningsfull formiddagsstund med hvilepuls i hjertet av byen. 6 åringene som har deltatt på Sammen-i-kirka opplegget Kirka mi, får utdelt diplom under gudstjenesten. Det blir satt hun en del benker, ta gjerne med stol. Gudstjenesten gjennomføres også i gråvær, men ved behov flyttes den inn i Elverum kirke. SETERMESSE 21. JUNI kl. 12 på Nubben seter i Strandbygda. På setra til Ellen Marie Løvlien er det blitt feiret Setermesser i mange år. Like før sankthans og midtsommer møtes vi på denne perlen inne i skogen, med setervollen og de gamle husene, blomsterenga rundt, og skogkledte åser så langt øyet kan se. Et flott utgangspunkt for en søndag i Guds frie natur. Utegudstjeneste i Triangelparkmesse er bare en av flere friluftsgudstjenester i sommer. Dette er fra dåp i Triangelparken i Prest er Ole Kristian Bonden. Veien går gjennom Letjerndalen, og er godt skiltet fra Strandbygdvegen. Veien har bomavgift. Vi parkerer der den skilta veien ender og går ca. 600 meter i myrlendt terreng. Beregn god tid. 6 Kirkebakken nr. 3 / 2009

7 Det er ikke værforbehold ved denne gudstjenesten, man kler seg etter været. Blir det regn trekker vi inn på låven. Ta gjerne med mat og eventuelt stol. BLOMSTERMESSE 21. JUNI kl. 11 hos Hammarlund ved Rogstadtjernet. Hernes menighet har sin friluftsgudstjeneste ved Rogstadtjernet. Det har etter hvert blitt en fin tradisjon å holde blomstermesse på søndagen nærmest St. Hans. Grillene er varme etter gudstjenesten. Ta med grillmat og noe å sitte på. Ved regn holdes gudstjenesten i Hernes kirke. OLSOKMESSE 26. JULI kl. 13 på Renosdammen. Søndagen nærmest Olsok feires Olsokmesse ved Renosdammen. Dagen er til minne om Olav den Hellige, og er en slags kirkelig nasjonaldag. Kommer du fra Elverum, tar du av ved Statoil mot Sørskogbygda, kjører forbi Sørskogbygda kirke og samfunnshuset, og fortsetter i 7 1/2 km. til. Fra her er veien skilta til Renosdammen. Ta med noe å sitte på. Ved svært dårlig vær flyttes gudstjenesten til Sørskogbygda kirke. GÅRDSMESSE 23. AUGUST kl. 11 på Skavhaugen gård. Det blir markering av Skaperverkets dag på gudstjenesten som holdes på Skavhaugen gård. Ta med noe å sitte på. Nordskogbygda menighetsråd inviterer til kirkekaffe, rømme og skjørost etter gudstjenesten. Konsert 21. mai Konsert i Elverum kirke på Kristi himmelfartsdag, torsdag 21/5 kl med Heidi Johannesen, trompet, Geir Inge Lotsberg, fiolin, og Trond Våge, orgel. Trompetisten Heidi Johannesen har til daglig sitt arbeid i Den Norske Operas orkester. Som ektefellen til Geir Inge Lotsberg er hun en flittig gjest i Elverum og var sist å høre under den store Messias fremføringen under Kirkefestspillene. Hun har sin utdanning bl.a fra Norges Musikkhøgskole og er en meget dyktig utøver på sitt instrument. Geir Inge Lotsberg er godt kjent i Elverum og en musiker vi er stolte av og setter pris på. Sammen med organist Trond Våge inviterer de til konsert med festmusikk. På programmet vil det være musikk av barokk-komponister så vel som musikk skrevet i vår egen tid. I tillegg vil vi også få høre orgelmusikk skrevet for nettopp Krist himmelfartsdag av den franske komponisten Olivier Messiaen. Festspillmesser i august Under Festspillene i Elverum blir det Festspillmesse både i Elverum og Hernes kirke. Som en del av det offisielle festspillprogrammet holdes det festspill messer i kirkene i Elverum. Første søndagen i Elverum kirke ved Sevat Lappegard og Trond Våge. På avslutningsdagen blir det festspillmesse i Hernes kirke ved Merete Kavli og Nils Tore Enget. Begge gudstjenestene vil ha spennende kunstneriske innsalg og bære preg av byens festspill. Følg med i lokalaviser og kulturkalenderen. Hernes kirkegård Arbeidet med planene for Hernes kirkegård er godt i gang. Prøvegraving av hele kirkegårdsområdet er foretatt, for å kartlegge hvor ulike gravfelt kan plasseres (urnegraver og kistegraver). Det er utarbeidet ei skisse som viser hovedprinsippene for utforming av området. Det er samtidig igangsatt arbeid med reguleringsplan for området.utover våren og sommeren vil det bli arbeidet videre med detaljer for kirkegårdsplanen, samtidig som reguleringsplanen skal ut på høring. I løpet av høsten er det ønskelig å få oversendt kirkegårdsplanene for godkjenning hos bispedømmerådet. HØSTENS LOPPEMARKED I GENERALGÅRDEN Lørdag 19. september 2009 kl arrangerer Elverum menighet bruktmarked og loppesalg i Generalgården. Vi tar imot og henter mindre gjenstander, ting og tang. Ta kontakt med Kirkekontoret, tlf , tirsdag, onsdag og torsdag kl , for levering. Menighetsrådet i Elverum Kirkebakken nr. 3 /

8 Konfirmanter med tro og tvil Konfirmantene Eirik Kilen Myhren og Aurora Konttorp Heramb gleder seg til den store dagen i kirken, med venner og familie. De tviler på at alt som står i bibelen er sant, men Eirik Kilen Myhren og Aurora Konttorp Heramb var likevel aldri i tvil om at de skulle konfirmere seg i kirken. Det er vår i lufta, og med den kommer også konfirmasjonen. - Jeg syns det er spennende og morsomt, og jeg tror dette er noe vi kommer til å huske gjennom livet, sier konfirmant Eirik. - Jeg gleder meg til å ha det koselig sammen med familie og venner på konfirmasjonsdagen, supplerer Aurora. Tror ikke på alt Siden i høst har de hatt konfirmantundervisning, hvor de har lært om symboler, ritualer, og ikke minst blitt kjent med hva kirka står for. Dessuten har de ganske nylig vært på pilegrimstur til Trondheim og opplevd Norges eneste katedral. De har deltatt i solidaritetsarbeid, skapt høytid i kirkerommet, og snart kommer konfirmasjonsdagen. - Jeg føler at vi har blitt godt kjent med hva kirka står for, og dessuten har undervisningen nesten blitt et samlingsted for oss i 8. trinn, forteller Eirik. - I starten så kjente vi ikke hverandre så godt fordi vi kom fra forskjellige skoler, men nå har vi blitt veldig godt kjent, sier Aurora. Begge syns det har vært lærerikt og kjekt med konfirmantundervisningen, men de syns det er vanskelig å tro på alt som blir fortalt om Gud og Jesus. - Jeg tror egentlig ikke at Gud skapte alt, men jeg føler at kirka er en viktig plass for fellesskap. Dessuten betyr kirka mye når vi mister noen vi er glad i, forteller Eirik. - Jeg syns kirka er et koselig rom. Selv om jeg heller ikke tror på alt som står i bibelen, har jeg aldri tvilt på at jeg skulle konfirmere meg i kirka, forteller Aurora. Aurora Konttorp Heramb og Eirik Kilen Myhren var aldri i tvil om at de skulle konfirmere seg i kirken, selv om de både tror og tviler på det som står i bibelen. 8 Kirkebakken nr. 3 / 2009

9 Bli voksen Konfirmasjon kommer av det latinske ordet confirmare, som betyr bestyrke eller bekrefte. Historisk sett er konfirmasjonen forstått som et overgangritual mellom barndom og voksenalder. Og våre to konfirmanter bekrefter at de også føler at de nå skal tre inn i de voksnes verden. - Hva vil det bety for dere i praksis? - Nei, det vet jeg ikke enda, vi får vente og se, smiler Eirik, mens Aurora nikker samstemmende. Ungdommene forteller at de syns det er en god tradisjon og la seg konfirmere i kirken. Ingen av de har tenkt på noe alternativ. Men hadde de levd på og tallet, så hadde de ikke hatt noe valg. For i 1736 ble faktisk konfirmasjon påbudt ved lov i Norge. Da skulle alle i løpet av sin ungdomstid gjennom en offentlig eksamen i den kristne tro, med en kirkelig innvielse med håndspåleggelse og forbønn. Å være konfirmert var helt nødvendig for å kunne tas ut til militærtjeneste, inngå ekteskap, vitne i retten med mer. Dersom man ikke var konfirmert innen fylte 19 år, kunne man straffes med tukthus eller gapestokk. Heldigvis ble konfirmasjonen frivillig i Og dagens konfirmanter kjenner til at ikke alt i kirkas historie er like bra. - Blant annet tok de seg betalt for at folk såkalt skulle komme til himmelen, sier Eirik. - Under konfirmantundervisningen var homofili et tema, og jeg er glad for at kirka i Elverum ikke har noe i mot det, forteller Aurora. Nå gleder de seg til konfirmasjonsdagen med alt som følger med, og Kirkebakken ønsker lykke til med dagen og framtida. Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen Kilde: Wikipedia Fram til 1981 var konfirmasjonen en bekreftelse av dåpen, nå anses konfirmasjonen som en forbønnshandling der Gud bekrefter konfirmanten. Aurora Konttorp Heramb og Eirik Kilen Myhren gleder seg til konfirmasjonen. Bak kirkas dører Livet er en vandring. Vi vet ikke hva som venter, men framtida kommer oss i møte. Livet er fylt av mysterier: Fødsel, kjærlighet, døden Åpner vi kirkas dører kommer håpet oss i møte. Sammen søker vi svarene på livets gåter, slik mennesker har gjort før oss gang på gang, igjen og igjen. Kirkebakken nr. 3 /

10 Konfirmanter 2009 Elverum kirke 24.mai kl.10:30 Berg, Martin Brenden, Erik Næsbak Eriksen, Mats Stundal Gramstad, Carina Grøtterud, Thomas Hausken Hansen, Cecilie Kvehaugen Haugen, Stine Lise Heramb, Aurora Konttorp Hornseth, Mari Prøitz Jørgensen, Tommy Beck Kjeljebakken, Karoline Rebekka Kristiansen, Linn Marita Grambo Løkken, Erle Gustavsen Løvlie, Thea Christine Frøhaug Mæhlen, Juhani Mursu Nordhagen, Janne Pedersen, Mats Pedersen, Anne Trongaard Rønning, Erika yamile Smerud, Line Nerby Storsveen, Marie Øien Sundeng, Emil Sætre, Malin Søstuen, Jan Thomas Elverum kirke 24.mai kl.12:30 Ensrud, Kristin Hegg, Caroline Holand, Daniel Larsen, Simen Falck Falck Løndalen, Talita Moen, Kenneth Møllersen, Anders Mørkhagen, Agnes Eline Ness, Herman Spangen Nordhagen, Regine Kikut Nyang, Fana Solveig Nybråten, Fredrik Osvold, Vegard Ripsrud, Ane Emilie Rødsdalen, Hege Skaret, Hanne Sormbråten, Lars Kristian Tostrup, Vilde Hage Veflingstad, Tage Vesterdal, Karine Voldmo, Ludvig Våge, Kristine Østbye, Stine Øvergård, Trude Elverum kirke 31.mai kl.12:30 Akre, Didrik Brobakken Berg, Ole Jørgen Rølsåsen Bergebakken, Christine Halvorsen Brenden, Andreas Engebretsen Bull, Kenneth Dahl, Karoline Danielsen, Oda Grønnesby Floden, Jens Petter Grindahl, Ida Hansen, Andreas Romsaas Holtekjølen, Andrea Andreassen Husby, Jørgen Høie, Andrea Løkting Kristmoen, Pia Libak Lagerløv, Signe Martine Lindberg, Vegard Stengrundet Lindstad, Mads Henrik Lorentzen, OleHenrik Løndalen, Timur Madsbu, Kristina Mathisen, Per Erlend Myhre, Stian Smebakk Myhren, Eirik Kilen Negård, Even Nersveen, Anna Nilsen, Siri Nordstad, Veronika Heggbrenna Rønning, Øyvind Skjæret, Hermann Svingen, Petter Libakken Sæthre, Martin Hofgaard Søstuen, Silje Grambo Theodorsen, Cecilie Vangen, Fredrik Løberg Elverum kirke 7.juni kl.10:30 Andersen, Frode Olav Andreassen, Silje Løchting Audunhus, Martine Celine Bakken, Caroline Aaland Berger, GlennAndre Bertheussen, Isak Falkener Delbekk, HanneTherese Gundersen, Martine Haglund, Malin Ingeborg Hanstad, Kjersti Haug, Maria Helleberg, Philip Holte, Trine Helene Hornberg, Håkon Kjernli Kristensen, Amalie Karlsen Kristiansen, Karen Stenersen Krogsrud, Solrun Langdalen, Didrik Carlsson Otterstad, Kine Olsen Ovesen, Karsten Sundeng, Tord Sørstrøm, Kent Inge Thorkildsen, Fredrik Trønnes, Sara Øvergård, Tina Aae, Embla Elverum kirke 7.juni kl.12:30 Antonsen, Simen Torp Bjørkliås, Vilde Kvamme Bråten, Martin Ekeland, Iselin Stolp Ekse, Håkon Storsand Emilsen, Julie Gulbrandsen, Rudi Hagen, Camilla Mellum Hagen, Iselin Mellum Hansson, Sofie Haslestad, AndersEmil Huse, Camilla Johansen, Hansen Brian Johansen Karlstad, Magnus Lianger, Kristian Olsen Libekk, Camilla Rognerud Linderud, Simen Linderud, Morten Lindmo, Marthe Løvold, Kamilla Agnete Reisæter Nilssen, Julija Nyberg, Kim Robin Ruud, Siri Hofstad Sagen, Andrea Seland, Marte Sandslett Seland, Andrea Sandslett Seland, Silje Sandslett Skoglund, Bendik Solberg, Morten Håkon Storsveen, Aleksander Syljusveen, Markus 10 Kirkebakken nr. 3 / 2009

11 Heradsbygd kirke 31.mai KL.10:30 Bekkelund, Vegard Berg, Stian Brænden, Daniel Hanssen Gillerholtmoen, Stine Johansen, Katarina Lillekjendlie, Lars Lyseggen, Sondre Mobekk, Kevin Reksten Nordahl, Remi André Solberg, Sindre Østbye, Ida Heradsbygd kirke 31.mai Kl.12:30 Alfredsen, Kristin Johansen Hannestad, Tonje Celine Haugen Korsmo, Steinar Bårdseng Lie, Stian Ingolfsrud Moberget, Emil Moen, Christian Borgen Mostue, Christine Opberget, Vegard Oppegård, Fredrik Mobekk Rønning, Ida Skaug Sandberg, Mari Silkoset, Mari Teien, Trine Hernes kirke 7.juni kl.11:00 Berg, Katarina Køhl Bråthen, Ida Gilde, Torkjell Hornsletten, Stian Lie, Thomas Lien, Agnete Nordhagen, Liv Sina Pedersen, Eirik Westbye Risberget, Maren Hauglie Westhagen, Christian Reiten Sørskogbygda kirke 31.mai kl.11:00 Bjørneseth, Victoria Haugen, Kristian Lilleeng, Raymond Lundby, Jonas Hanstad Moen, Stine Nordhagen, Fritz Stian Stensrud, Emil Øverby Storberget, Marianne Sværen, Stine Øverby, Stine Nordskogbygda kirke 24.mai kl.11:00 Moberget, Mathis Moe, Solfrid Nergaard, Martine Myrvold Nordseth, Karin Stenseth, Espen Sveen, Maria Uthushagen, Sondre Brenden Konfirmant til våren? Planleggingen av neste års konfirmasjonsopplegg er i full gang. Alle 8.-klassinger skal ha mottatt informasjon og påmeldingsskjema. Det går også an å registrere seg via internett. Kirkekontoret mottar daglig påmeldinger til neste års konfirmasjon. Fristen er satt til 12. juni, men erfaringsmessig kommer det inn noen påmeldinger etter dette også, blant annet fra dem som kommer flyttende i sommer. Har du ikke mottatt informasjon, kan du kontakte kirkekontoret, eller gå inn på Her finner du også elektronisk påmeldingsskjema. Selv om selve konfirmasjonen ikke er før de to siste helgene i mai og første helgen i juni, begynner konfirmantåret allerede i september. Det blir informasjonsmøte for foresatte i begynnelsen av september. Innkalling og gruppeinndeling blir sendt ut i slutten av august. Som konfirmant i kirkene i Elverum vil du få en høytidelig og minnerik konfirmasjonsdag. Du vil gjennom året lære noe du ikke visste fra før, og som du helt sikkert får bruk for i livet. Du vil bli kjent med symboler og ritualer, kirkerommet og det som skjer der, og hva kirka bygger på og står for. Konfirmantene inviteres med på pilegrimstur til Trondheim og å gå på oppdagelsesferd i Nidarosdomen. Konfirmanttida er ei tid å bli kjent med andre og med deg selv, og med kirka du tilhører. Konfirmantene deltar i solidaritetsarbeid og er med å lage gudstjenester og skape høytid i kirkerommet. Alle kan konfirmere seg i kirka. De som ikke er døpt kan melde seg på og følge konfirmasjonsopplegget. I samråd med konfirmanten avtales dåp før selve konfirmasjonsdagen. Noen vil ha behov for spesiell tilrettelegging av opplegget. Noen har integrert undervisning, andre har eget opplegg med konfirmantlærer. Ta kontakt med kirkekontoret hvis det er spesielle behov, så kan vi sammen finne fram til gode løsninger, skriver Kirkekontoret i sin informasjonsbrosjyre Veien til konfirmasjon Kirkebakken nr. 3 /

12 Støtt våre annonsører - de støtter oss! Advokater: Bilsalg/verksteder Dame/herre/barnekonfeksjon Glassmester Advokat Jostein Løken Postboks St. Olavs gt 10A Tlf.: Elverum Sport Bilsalg AS Svartbekkvn. 31 Tlf.: Kvisgaard Kremmertorget Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Elverum Glass & Vindu - Alt i glass - Frustuvn. 4 Tlf.: Advokat Holen & Hartz Postboks St. Olavs gt. 2 Tlf.: Advokat Per Åge Borg Storgt. 15 Elverum - Storvn. 21 Trysil Mob.: Bank: Advokat Andrew Sims Postboks 111, St. Olavs gt. 10A Tlf Nordea Storgt 21 Tlf.: DnB Storgt. 17 Tlf.: Sparebanken Hedmark Storgt. 26 Tlf.: Begravelsesbyråer Elverum Begravelsesbyrå St. Olavsgt. 8, Elsmo Dahl Tlf.: Priv / Bensin & Rekvisita Statoil Service Elverum Bakketungt. 2 Tlf.: Elverum Auto Bilsalg AS Meierig. 3-5 Tlf.: Bilsalg/verksteder Blikk- og kobberslager Elverum Blikkenslagerverksted Svartbekkvn. 61 Tlf.: Dagligvare Oddvar Olsen A/S Svartbekkvn. 51 Tlf.: Blomsterforretninger Elverum Blomster Storgt. 16 Tlf.: Marihøna Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Blomsterhjørnet Gml. Trysilvn. 3 Tlf.: Spar Søbakken A.&K. Nilsen AS Søbakkvn. 2 - Tlf.: Rema 1000 Torvet Tlf.: Meny Elverum Kremmertorget, Kirkevn. 4, 2406 Elverum Tlf.: Faks Elektriske installasjoner/artikler Svensgaard Installasjon AS Svartbekkvn. 20 Tlf.: El-montasje Elverum AS Elvarheimgt. 14 Tlf.: Elektromarked Trygve Bekk AS Storgt. 17 Tlf.: Elkjøp Stormarked Elverum AS Lundgaardv. 17 Tlf.: Egg og fjærkre/industri Prior Norge avd Elverum Industrigt. 13 Tlf.: Engros - byggvarer Fotograf Tor Løkken AS Vestsivn. 67 Tlf.: Studio Westjordet Sandbakken 21 Tlf.: Gravmonumenter Interiørforretning Legemiddel Optikere Nycomed Pharma AS Solbærvn.5 Tlf.: Elverum Optiske Synsam Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Parfymerier Mjøsa Natursten ANS Brugt. 26, 2321 Hamar Tlf.: Møre Gravmonumenter AS 6490 Eide Tlf.: Yngvar Christensen AS Dammenvn. 2 Tlf.: Thv. Silkebækken AS Storgata 23 Tlf: Elverum Parfymeri A/S Kremmertorget - Mart'nsenteret Tlf.: Kirkebakken nr. 3 / 2009

13 Støtt våre annonsører - de støtter oss! Regnskap Lien Regnskapskontor Gaupevn. 24 Tlf.: Spisesteder/catering/- overnatting Elgstua Trondheimsvn. 9 Tlf.: Sport/hage/fritid/hytteutstyr Sykkel og Motor Elverum AS Vestsivn. 67 Tlf Trykkeri Elverum Trykk AS Grindalsvn. 10 Tlf.: Revisjon og rådgivning ERGO revisjon & rådgivning as Gml. Trysilvn. 4 Tlf.: Sportsbutikker Forstmann Norsk Skogmuseum Tlf.: Tannleger Tannlege Trond Sjølien Spesialist i kjeveortopedi Grindalsvn. 3 Tlf.: Skogbruk Borregaard Skoger AS Fredensvoldvn. 2, 2401 Elverum Tlf Se våre nettsider: Intersport Kremmertorget AS Kremmertorget Tlf.: Transport Vare-Taxi Elverum Esperantogt. 9 Tlf.: Kirka i Elverum ønsker å bidra med å styrke omsorgsarbeidet i kommunen vår. Derfor satser vi på diakoniarbeid inn mot ulike aldersgrupper, fra middagstilbud til skoleelver til besøkstjeneste for eldre. Mange frivillige deltar i arbeidet, men vi er helt avhengig av den økonomiske støtten utenfra. Flere virksomheter i lokalsamfunnet støtter opp om arbeidet. Takk for hjelpen slik at vi kan hjelpe. Disse støtter diakoniarbeidet i Elverum: ELVERUM KOMMUNE Ønsker dere å støtte diakoniarbeidet økonomisk ta kontakt med kirkeverge Jon Veflingstad, tlf

14 DØDE: Elverum kirke: Solheim, Valborg Oddlaug f Lien, Halvard f Lysgaard, Bjørn Anders Fredrik f Søbak, Bjørn f Engelund, Jens f Stenseth, Jan Olav f Kolsrud, Bernt Richard f Olsen, Odd Thorbjørn f (Sykehuskapellet) Dalan, Charlotte Wefring f Hermansen, Henry f Bråten, Gunnar f Engebretsen, Arnhild f Carlsson, Svanhild f Hammargren, Arne f Riise, Alfhild Pauline f Bjørnstad, Stein f Bergersen, Ester Kristine f Engebretsen, Leif f Andersen, Harry Oddvar f (Moen sykehjem) Hjelle, Eldbjørg f Madufor, Filip Onyeka f Tøraasen, Randi f SLEKTERS GANG Rundberget, Bjarne f Enger, Ruth Karen f Heradsbygd: Korsmo, Solveig f Søberg, Reier Johannes f Opsahl, Martha 1913 DØPTE Elverum kirke: Thorkildsen, Maren Madeleine Nirisrud, Knut Ole Synstad, Andrea Bækkevold, Johannes Halvorsen, Mille Nordbakken, Ask Jonathan Nikolaisen, Julie Syljeset (Terningmoen) Eide, Lucas Sebastian Storsveen, Jakob Berget Haugene, Oliver Guldbækhei Ifarnæss, Thea Eline Fjeldstad Hagelund, Magnus Myhre Juliussen, Eva Sophie Kristiansen, Lill-Tove Grieger Lillegrend, Mathea Lagerløv, Dina Finstad, Mathias Wessel Kalsveen, Caroline Forårsveen, Mathias Saugen, Eira Gotland Hangård, Margrete Moe, Magnus Sponberg Storsveen, Emilie Hellebekken Langen, Christoffer Bronken, Noel Owrenn Heradsbygd kirke: Sevilhaug, Thea Solberg, Mari Nordskogbygda kirke: Borg, Alexander Sørskogbygda kirke: Kittilsen, Magnus Liengen VIELSE Nordskogbygda kirke: Hege Bjørkeli og Henning Schjerve Carlsen Elverum kirke: Camilla Solli og Bjarne Kaarfald KIRKENE I ELVERUM: LEIRET: Elverum kirkekontor, Fjeldmoravn. 1. Postadresse: Boks 201, 2402 Elverum Kontortid: Mandag - fredag 9 15 E-post: Kirkekontor Telefaks Elverum kirke Elverum kirkegård Kirkegårdsarb. Atle Bech Kirkegårdsarb. Svein Gran E-post: Kirketjener: Ann Kristin Stenshjemmet mobil Prost Sevat Lappegard Sokneprest Ole Kr. Bonden Menigh. prest Pål Kr. Balstad Prostiprest Vidar Aa. Brekke Prostiprest/studentprest Linn Strømme Soknediakon Siv Engevik Organist Trond Våge mobil Organist Nils Tore Enget mobil Organist Valentina Antonsen Menigh.ped. Hege Midthun Menigh.rådets leder Arne Johan Sigstad HERADSBYGDA: Heradsbygd kirke Sokneprest Merete Kavli Menigh.rådets leder Kari Venstad Vaktmester Kirketjener Aud Paust-Andersen NORDSKOGBYGDA: Nordskogbygda kirke Sokneprest Tore Hummelvoll Menigh.rådets leder Jon Moe HERNES: Sokneprest Tore Hummelvoll Menigh.rådets leder Britt Turid Wasa Aarstad SØRSKOGBYGDA: Sørskogbygda kirke Menigh.prest Pål Kr. Balstad Menigh.rådets leder Svanhild Husa Vaktmester - Generalgården: Frode Bech SYKEHUSET INNLANDET - ELVERUM: Sjukehusprest Guttorm Eidslott Kirkens SOS Kirkebakken nr. 3 / 2009

15 GUDSTJENESTER / KONSERTER Torsdag 21. mai. Kristi Himmelfartsdag. Strømme Hummelvoll. Elverum 1900: Konsert med Heidi Johannesen, trompet, Geir Inge Lotsberg, fiolin, Trond Våge, orgel Søndag 24. mai. Søndag før pinse. Elverum 1030: Konfirmasjon. Balstad. Våge. Cantate Domino Elverum 1230: Konfirmasjon. Balstad. Våge. Cantate Domino Nordskogbygda 1100: Konfirmasjon. Hummelvoll. Søndag 31.mai. Pinsedag. Elverum 1100: Høytidsgudstjeneste. Lappegard. Våge. Kirkeskyss Elverum 1230: Konfirmasjon. Bonden. Våge Heradsbygda 1030: Konfirmasjon. Kavli. Liberg. Heradsbygda 1230: Konfirmasjon. Kavli. Liberg. Nordskogbygda 1100: Høytidsgudstjeneste. Brekke.Antonsen Sørskogbygda 1100:Konfirmasjon. Balstad. Sveen. Hernes 1300: Høytidsgudstjeneste. Lappegard. Antonsen Mandag 1. juni. 2. Pinsedag. Elverum 1800: Sammen i kirka. Kirkas Bursdagsfest. Bonden. Liberg. Fredag 5. juni Elverum : Sangerstevne. Søndag 7. juni. Treenighetssøndag. Elverum 1030: Konfirmasjon. Bonden. Våge. Cantate Domino Elverum 1230: Konfirmasjon. Bonden. Våge. Cantate Domino Hernes 1100: Konfirmasjon. Hummelvoll.Enget. Heradsbygda 1300: Setermesse. Revelberget. Kavli. Liberg. Elverum 1800: Vigsling av soknediakon Siv Engevik. Bonden. Lappegard. Søndag 14. juni. 2.s.i t reenighetstiden. Triangelparken 1100: Parkmesse. Bonden. Enget Elverum 1300: Dåpsgudstjeneste. Bonden.Enget Søndag 21. juni. 3.s.i Hernes/Rogstadtjernet 1100: Blomstermesse. Hummelvoll. Enget. Sørskogbygda 1100: Gudstjeneste. Kavli. Antonsen. Nubben i Strandbygda 1200: Setermesse. Bonden. Liberg Elverum : Konsert. Bakgårdsblues. Søndag 28. juni. 4.s.i Balstad. Liberg. Heradsbygda 1300: Gudstjeneste. Balstad. Liberg. Søndag 5. juli. 5.s.i Bonden. Hernes 1300 : Gudstjeneste. Hummelvoll. Søndag 12. juli. 6.s.i Aposteldagen. Bonden. Nordskogbygda 1300: Gudstjeneste. Bonden. Søndag 19. juli. 7.s.i Hummelvoll. Heradsbygd 1300: Gudstjeneste. Hummelvoll. Søndag 26. juli. Kristi Forklarelsesdag. Renosdammen 1300: Setermesse. Kavli. Søndag 2. august. 9.s.i Søndag 9. august. 10.s.i Elverum 1100: Festspillmesse. Lappegard. Heradsbygd 1300: Gudstjeneste. Søndag 16. august. 11.s.i Sørskogbygda 1100: Gudstjeneste. Lappegard. Hernes 1100: Festspillmesse. Kavli. Enget. Søndag 23. august. 12.s.i Lappegard. Heradsbygd 1100: Gudstjeneste. Kavli. Skavhaugen gård 1100: Gårdsmesse. Søndag 30. august. 13.s.i Kavli. Hernes 1100: Gudstjeneste. Hummelvoll. Elverum 1900: Orgelkonsert. Lørdag 5. september Elverum 1200: Orgelklang12 Elverum 1700: Konsert Søndag 6. september. 16.s.i Bonden. Nordskogbygda 1100: Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Heradsbygd 1100: Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Sørskogbygda 1100: Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Søndag 13. september. 15.s.i Elverum 1100: Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Bonden. Hernes 1100: Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Hummelvoll. Med forbehold om mulige endringer Kirkebakken nr. 3 /

16 Kirkas bursdagsfest 2. pinsedag feirer vi kirkas bursdag, og 3. klassinger er spesielt invitert! Det blir et stort bursdagsselskap som vil fylle kirka med sang, glede og ballonger! For tredje år på rad arrangeres Kirkas bursdagsfest. Dette er et stort fellestiltak for alle kirkene i Elverum, og er en del av prosjektet sammen i kirka. 3.klassingene har blitt spesielt invitert til feiringen, som skal foregå i Leiret. I forkant skal de ha samlinger i sin egen kirke, der de forbereder bursdagsfesten. Fellesskapet vil stå sentralt når kirka skal feires, og 2.pinsedag starter på Festningen. Der vil barna gjennom ulike aktiviteter oppleve skaperverket og gleden over nytt liv i naturen, før de skal forberede festen i kirka. Etter å ha kost seg med pølser og is, er det klart for å feire en litt annerledes gudstjeneste i kirka; nemlig bursdag! Alle i Elverum er velkomne til å være med i feiringen. Kirka mi for 6-åringer MELD DEG PÅ TIL KIRKA MI i Leiret! Spennende fortellinger, sang, lek og formingsaktiviteter hører med når 6- åringene er invitert til Kirka mi -samlinger i Elverum kirke. Har dere fått en slik invitasjon og ikke meldt dere på, er det fortsatt ikke for sent! I førjulstida var de samme barna med på adventssamlinger, hvor de blant annet fikk dyppe sine egne lys og lage engler, og nå er det nye spennende ting å være med på. Alle som skal begynne på skolen til høsten, og som tilhører Elverum kirke, er invitert til å være med på fire samlinger som avsluttes med diplom-overrekkelse i Triangelparken 14.juni. Her er en oversikt over samlingene: 1. samling: onsdag 20. mai kl samling: onsdag 27. mai kl samling: onsdag 3. juni kl samling: onsdag 10. juni kl Gudstjeneste søndag 14. juni kl i Triangelparken. Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på! Telefon: Sms: E-post: Med sprettert fra kirketårnet Det er et underlig skue å sitte og betrakte byen vår her oppe fra tårnet. Spesielt 17. mai morer jeg meg ekstra mye. Fra de første russ våkner opp i rundkjøringa til den siste russebil står bensintom borte i gata er byen full av liv og røre. Jeg har orkesterplass til oppstillingen av barnetoget. Tynnkledte barn som fryser blir raskt avløst av hurrarop og mer eller mindre taktfast marsjering. Ikke så lett å holde takten heller, når det er langt mellom korpsene. Men se på de voksne. Fra år til år står de på de samme plassene langs ruta, i håp om å få et glimt av sine håpefulle. I løpet av noen sekunder har de passert. Da er det ett år til neste gang, tenker jeg, mens folkemengden beveger seg mot rådhuset i håp om å finne igjen sine. Og det gjør de. Hvert år. Vi finner ikke bare igjen våre egne. Vi finner hverandre. Utkledd i nasjonaldrakter og finstas trekker vi ut gatene som om det var karnevalstid i Rio og møter igjen både kjente og ukjente. Alle feiringer har sin skyggeside. Det kan jeg også se fra tårnet mitt. Men det bekymrer meg mer alt jeg ikke ser. Bra at vi kommer ut av stuene våre, legger fra oss hagesaksa og møtes i det offentlige rom. 17. mai lever så lenge vi kommer ut og stemmer i sangen sammen. En dag å finne hverandre igjen. Bare det er grunn til å rope hurra for. pericopus

Påskeforventninger. Elverum menighetsblad nr. 2. April 2009 Årgang 84

Påskeforventninger. Elverum menighetsblad nr. 2. April 2009 Årgang 84 Elverum menighetsblad nr. 2 April 2009 Årgang 84 Påskeforventninger Den stille uke lar oss møte både gleden og sorgen. Dag for dag tar påskedramaet oss med inn i livets mysterier. Og mens naturen våkner

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad God pinse! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL MAI 2015 - NR. 2 Biskopens hilsen Side 3 OFFENTLIG INFORMASJON Landligge i Eidsvoll Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Interiør, Østsinni Kirke Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret,

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

Tårnagentene inntok Enebakk kirke

Tårnagentene inntok Enebakk kirke Menighetsblad Nr 2, 54 årgang 15. mai 2012 for Enebakk og Mari Tårnagentene inntok Enebakk kirke Det vrimlet av skumle agenter i og utenfor Enebakk kirke lørdag 14. april! Noen så ut som detektiver, men

Detaljer

søvnløshet KIRKEN VÅR Tro, håp og Årets konfirmantleir: Kirkemangel på Skjetten

søvnløshet KIRKEN VÅR Tro, håp og Årets konfirmantleir: Kirkemangel på Skjetten KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 3, 2008 13. årg Årets konfirmantleir: Tro, håp og søvnløshet Hva er klokka? Urskive og visere i klokketårnet til er nyrestaurert

Detaljer

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014. NR. 1 PÅSKENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 1

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang Menighetsbladet for Konnerud og Skoger Mai 2013, 47. årgang Innhold Vielse i Konnerud gamle kirke 13. april 2013, Elin Werner og Richard Zeiffert Foto: Liss Irene Prøis Gudstjenesteliste s. 2 Hva er pinse?

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8 TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang Slik du husker det side 8 Kirkebladet Avskjed med Håvar side 11 Tusen takk, Terje side 19 Strømsoddbygda kvinneforening

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

MENIGHETSBLADET. For søndre land NR. 2, ÅRG. 74

MENIGHETSBLADET. For søndre land NR. 2, ÅRG. 74 MENIGHETSBLADET For søndre land NR. 2, ÅRG. 74 SOMMER 2013 Sankt Hans «Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Johannes var hans navn. Han kom for

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Sør for elva. Gudstjeneste med krom, lær, MC-velsignelse og dåp

Sør for elva. Gudstjeneste med krom, lær, MC-velsignelse og dåp Sør for elva Informasjonsorgan for Mjøndalen menighet 14. årgang nr. 2-2009 Gudstjeneste med krom, lær, MC-velsignelse og dåp Engasjerte konfirmanter Et engasjert medmenneske Vellykket jubileum Redaktøren

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Kirkebladet. Hele Røa jubilerer

Kirkebladet. Hele Røa jubilerer www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 4 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN Dette har kirken på Røa betydd for oss Seks beboere på Røa forteller til Kirkebladet hvorfor de setter pris

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

Sportsgudstjeneste. se side 5

Sportsgudstjeneste. se side 5 Påskemåltidet -frihetsfest i hjemmet Sportsgudstjeneste se side 4 se side 5 Konfirmantmusikal se side 5 MENIGHETSBLAD FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.2 2009 55. ÅRGANG Skjærtorsdag Langfredag

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Bautaen ved Åmot kirke. Blant skarpskytterne fant Asbjørn Sollien sin tipp tipp oldefar Anders Mikkelsen Sollien Foto: Hans Olav Smedsrud Menighetsbladet for nordre land nr.

Detaljer