Elverum menighetsblad nr. 3 Mai 2009 Årgang 84

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elverum menighetsblad nr. 3 Mai 2009 Årgang 84"

Transkript

1 Elverum menighetsblad nr. 3 Mai 2009 Årgang 84 Klare for konfirmasjon Det er igjen klart for konfrmasjon i Elverumskirkene. Gjennom hele skoleåret har ungdommene blitt kjent med kirka og det som skjer der. Vi har møtt konfirmantene Aurora og Eirik (bildet). Nå er de klare for Den store dagen.

2 Kirkevalg til høsten Når du stemmer ved høstens Stortingsvalg kan du samtidig stemme ved høstens Kirkevalg. For første gang er det også direktevalg til Kirkemøtet. Som et ledd i demokratireformen i Den norske kirke, er det nå bestemt av kirkelige valg skal skje til samme tid og på samme sted som de andre offentlige valgene. Dette var en forutsetning for stat-kirke-forliket i Stortinget i Representanter for kirka i Elverum har lenge vært positive til demokratireformene i kirka. Ved siste valg for fire år siden ble valget også gjennomført i tilknytning til Stortingsvalget. Dette resulterte i en valgprosent på nærmere 50% i flere av kretsene i bygdene, og Elverum var det soknet i landet med flest avgitte stemmer. I år skal ikke bare menighetsrådene, men også representanter til Kirkemøtet velges direkte på denne måten. Det gir medlemmene i Den norske kirke anledning til å påvirke kirkens indre liv på en helt ny måte. Kirkemøtet tar viktige kirkepolitiske avgjørelser, og din og min stemme teller like mye. Ingrun Jule fra Elverum er nominert som kandidat. Hun har markert seg lokalt gjennom to perioder i Elverum menighetsråd. Hun har vært en viktig støttespiller i det progressive arbeidet som skjer i kirka i Elverum, og har et hjerte for kirka i lokalsamfunnet. Men i likhet med de fleste andre kandidatene til Kirkemøtet, er hun lite kjent utenfor de lokale kretser. Hver enkelt stemme teller, og 7 kandidater fra Hedmark og Oppland skal velges. Det bør være et mål for Elverum fortsatt å være soknet med flest avgitte stemmer. Det vil kunne gi en reel innflytelse på morgendagens kirke. Ole Kristian Bonden Hallo! Her er jeg! Kirkebakken utgis av menighetsrådene i Elverum. Kirkebakken kommer ut med 6 nummer pr. år. Redaksjonsansvarlig: Ole Kristian Bonden Redaksjonens adresse, Regnskap og annonser, Distribusjon utenfor Elverum: Kirkekontoret. Postboks 201, 2402 Elverum. Telefon Bankgiro: Layout og trykk: Elverum Trykk AS Frist for stoff og bilder neste nummer: 12. august Forsidefoto: Anette Strand Sletmoen Utenfor kirka vokste det mange trær. Konfirmantene var slitne etter en lang dag. Fortellingen om Sakkeus som klatret opp i et morbærtre for å se Jesus fant liksom ikke noe feste hos ungdommene denne kvelden. Derfor gikk vi heller ut for å leke gjemsel i mørket. Det tar tid å finne tjuefem konfirmanter som har gjemt seg, særlig de som har klatret opp i trærne. Du husker kanskje følelsen av spenning de første minuttene, når du har gjemt deg og prøver å ikke bli oppdaget. Men etter hvert blir det kjedelig. Og en av konfirmantgutta ble utålmodig der opp i treet. Han begynte å huske på grenene og lage små lyder. Og da han fortsatt ikke ble funnet begynte han å rope høylytt: Hallo! Her er jeg! Det er en spenning i det å ikke bli sett, men samtidig har vi et ønske om å bli funnet. Kanskje var det slik for Sakkeus også, han som gjemte seg i morbærtreet og prøvde å få et glimt av Jesus. Han ble i stedet for sett og funnet av Gud. I dag vil jeg ta inn i ditt hus, sa Jesus. Det forandret livet til Sakkeus. Han ble møtt av vennskap og tilgivelse. Konfirmantene kunne kjenne seg igjen i dette. Vi har et behov for å være litt skjult og likevel et ønske om å bli sett og funnet. Ordet konfirmasjon betyr å stadfeste, styrke og bekrefte. Men vi konfirmerer ikke oss selv. Det er ikke våre løfter vi bygger troen vår på, men evangeliet om Jesus Kristus. Så handler ikke konfirmasjon så mye om å se og forstå og lære. Først og fremst handler det om å bli sett og funnet. Stadfestet, styrket og bekreftet av Gud, akkurat som den jeg er. Hallo! Her er jeg! Ole Kristian Bonden 2 Kirkebakken nr. 3 / 2009

3 Kirkefestspillene i Elverum Framføringen av Händels Messias samlet flest mennesker under Kirkefestspillene i Elverum. Solister, orkester, koret Cantate Domino med dirigent Trond Våge tok i mot velfortjent applaus. De første Kirkefestspillene i Elverum er over. Mange kulturelle høydepunkt i Elverum kirke siste uka i april. Men økonomisk gikk det i minus. Det var ikke uventet åpningskonserten med framføringen av Händels Messias som trakk flest folk under Kirkefestspillene. En fullsatt kirke fikk oppleve kirkens eget kor Cantate Domino i storform. På lag med profesjonelle solister og musikere med Geir Inge Lotsberg i spissen, ble det en jubelkveld i kirka intens, vakker, mektig og godt. Også avslutningsgudstjenesten var godt besøkt, men denne var gratis. Her medvirket Hamar Domkor, Anette Solberg og sammensatt orkester med Haydens Missa Brevis St. Johannis, som en integrert del av gudstjenesten. sert, hvor svært dyktige, unge musikere fra Hedmark fikk opptre, ble en variert og god opplevelse og et konsept som helt sikkert kan videreutvikles. Også samarbeidsprosjektet mellom barnekor i fylket og unge lokal dansere og skuespillere under ledelse av Beate Østby var en stor opplevelse. Utvikling av slike prosjekter kan være et viktig innsalg i Kirkefestspillene i Elverum. Dessverre sviktet publikumsoppslutningen noe på arrangementene i ukedagene. Tidspunkter, lengde på arrangementet, profil og informasjonsarbeid er noe av det som nå tas opp til vurdering. Foto: Ann Kristin Stenshjemmet Evaluering og planlegging av neste års Kirkefestspill er i gang. Erfaringen med De unges kon- Juhani Mursu Mæhlen (15) fra Elverum spilte hovedrollen som Johannes i oppsetningen Guds gjøgler. Stykket var et samarbeidsprosjekt med mange dyktige og unge lokale aktører. Kirkebakken nr. 3 /

4 Sikter mot Kirkemøtet Ingrun Jule ønsker seg inn i bispedømmerådet og Kirkemøtet, men hun er avhengig av din stemme. Hege Midthun håper at kolleger velger henne inn i bispedømmerådet og Kirkemøtet. De er begge nominert til høstens kirkevalg, og nå er valgkampen i gang. - Det er jo ikke akkurat tradisjon for noen valgkamp innen kirka, men det er klart at jeg blir nødt for å gjøre meg synlig, slik at folk vet hva jeg står for og kan stemme på meg, sier Ingrun Jule. - Jeg begynte valgkampen på jobben i dag, ler Hege Midthun, som er nominert på lista av leke tilsatte, det vil si ansatte i kirken utenom prester. Det er også de som må stemme henne inn i bispedømmerådet. I hvert av de elleve bispedømmene vi har, er det et bispedømmeråd. Bispedømmerådene utgjør også Kirkemøtets medlemmer. Ingrun Jule er en av tjue nominerte på lista over personer som ikke arbeider i kirka, men som representerer menigheten, såkalt leke. Eneste kravet for å være nominert, er at man må være medlem i kirken. Ingrun Jule har likevel mange års erfaring med menighetsarbeid i Elverum, og hun har hatt et brennende ønske om å bli nominert til bispedømmerådet / Kirkemøtet. Av tjue kandidater er det syv som blir valgt inn, dermed frir Jule nå til velgerne i både Hedmark og Oppland. Eksportere folkekirken Ingrun Jule er først og fremst opptatt av folkekirken. - Vårt prosti her i Elverum har en unik folkekirke, og den ønsker jeg at vi skal eksportere til andre plasser i landet også, sier Jule. Hege Midthun (f.v.) og Ingrun Jule håper på nok stemmer til å få en plass i bispedømmerådet og bispedømmerådet og Kirkemøtet fra 90-tallet, og han ser gjerne at Elverum får damene på plass i Hun forteller at hvis hun blir valgt inn i bispedømmerådet og Kirkemøtet, skal hun «forkynne» om folkekirken i Elverum. - Det er absolutt ikke alle plasser hvor det er så romslig i kirka, slik som det er i Elverum. Kirka skal være en plass der alle er likeverdige, uansett kulturell bakgrunn, kjønn, seksuell legning eller lignende. Derfor mener jeg at det er viktig å formidle til andre hvordan vi har det i Elverum, gjennom en plass i bispedømmerådet og i Kirkemøtet, sier Jule. Jule forteller at hun har vært aktiv kirkemedlem gjennom hele livet, og at hun kjenner til ulike kirkelige miljøer. Men det er den vanlige «mannen i gata» hun er opptatt av å representere. - Jeg ønsker en statskirke fordi jeg mener at den har en viktig funksjon i samfunnet i forbindelse med livets store begivenheter, enten det er glede eller sorg. Kirka skal være der når folk trenger den, og det gjør de fleste en eller annen gang i livet, sier Jule. Hun mener at det er viktig at folk nå bruker stemmeretten sin, uavhengig av hvor ofte de går i kirka. De ansattes kvinne Kirkeansatt Hege Midthun håper på å bli valgt inn i bispedømmerådet/kirkemøtet av sine kolleger. Hun er helt enig med Ingrun Jule i at folkekirka i Elverum har mye å lære bort. - Hos oss er det lav terskel og høyt under taket, og det bør det være i kirka, sier Midthun. Hun jobber med trosopplæring og forteller at man i Elverum har fire kjernebegreper som de ønsker at 4 Kirkebakken nr. 3 / 2009

5 Kirkevalg Kirkemøtet. Hans Olav Høivik har erfaring fra rådet fra høsten av. alle skal oppleve i forhold til kirka - trygghet, tilhørighet, glede og raushet. - Vi jobber spesielt med at barn og unge skal bli kjent med kirka vår og føle tilhørighet til den. Det er viktig å formidle at kirka er for alle, og ingen er bedre eller dårligere enn andre, sier Midthun. Hun forteller at kirka i Elverum jobber med å gi barn og unge redskap til livsmestring. Det innebærer rett og slett å lære å takle ting som skjer gjennom livet, på godt og vondt. - Vi føler at vi er nyskapende i mye av det vi gjør, og blir jeg valgt inn i bispedømmerådet og til Kirkemøtet, kommer jeg i likhet med Jule til å snakke varmt om hva kirka i Elverum står for, smiler Midthun. Råd Lege Hans Olav Høivik fra Elverum var leder av bispedømmerådet i nærmere åtte år på 90- tallet, og han deltok derfor også på flere Kirkemøter. Han syns det er gledelig at Elverum stiller med to kandidater til årets valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet. - Jeg ser gjerne at disse to damene blir valgt inn, og jeg tror de har mye å bidra med både i bispedømmerådet og på Kirkemøtet. Men de har en valgkamp å føre, smiler Høivik. Han forteller at bispedømmerådene blant annet har ansvar for tilsetting av prester og andre tjenestemenn. - Hvilke saker husker du best fra den tiden du satt i bispedømmerådet? - Prosessen rundt tilsettingen av Norges første kvinnelige biskop Rosemarie Køhn husker jeg naturlig nok aller best, forteller han. Ellers så har han spesielt ett råd til damene hvis de blir valgt inn i bispedømmerådet/kirkemøtet: - Prøv å gjøre jobben mer synlig for folk flest, slik at folk føler at det faktisk betyr noe for de. Det har ikke blitt gjort bra nok tidligere. Folk generelt vet lite om bispedømmerådet og Kirkemøtet, mange tror for eksempel at Kirkemøtet består av kun kirkelig ansatte, mens det derimot er et flertall av vanlige medlemmer i kirka, avslutter Høivik. Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen Hamar bispedømmeråd vil etter høstens valg bestå av: biskopen en prest valgt av prestene i bispedømmet en lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet sju andre leke valgt av medlemmer av Den norske kirke Nytt ved årets valg er at det er hele sju leke som er valgt av medlemmene i kirka. Tidligere har det vært fire personer som ble valgt av menighetsrådsmedlemmene i bispedømmet. Bispedømmerådene utgjør Kirkemøtets medlemmer. Bispedømmerådet skal: ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i menighetene. fordele statlig tilskudd. tilsetter menighetsprester og andre tjenestemenn når det er bestemt av Kongen. Det samme gjelder vedtak om oppsigelse, ileggelse av ordensstraff, avskjed og suspensjon. Kirkemøtet: Kirkemøtet er ved lov av 8. juni 1984 opprettet som øverste representativt organ innen Den norske kirke. Det generelle mandat for kirkemøtet omfatter saker av felles kirkelig karakter og interesse. Blant ansvarsområder for Kirkemøtet er uttalelse om viktige lovendringer på det kirkelige området, planer og programmer for den kirkelige undervisning, diakoni, kirkemusikk o.l. Kilde: Kirkebakken nr. 3 /

6 En kulturopplevelse i det fri Unn deg en naturopplevelse utenom det vanlige. Bli med på friluftsgudstjeneste i sommer! Fra juni til august holdes det flere utendørs gudstjenester i kommunen vår. Fra bypark til seter, fra tjern til gårdstun feires det sommergudstjenester. Ta deg tid til å stoppe opp og nyte skaperverket og fellesskapet med andre. Friluftsgudstjenestene gir en fin anledning til å gi deg selv og andre en flott søndagsopplevelse og det gir perspektiver både på naturen, livet og Gud. Et fint innsalg på en sommersøndag. Sett av datoen og kom alene eller ta med besøk, familie, naboer eller venner, og bli med i feiringen av sommer og skaperverk. Gudstjenestene holdes selv om det blir litt gråvær, men noen av dem flyttes inn i nærmeste kirke ved regn. Vi bringer en oversikt over vårens og sommerens utendørsgudstjenester her. SETERMESSE 7. JUNI kl. 13 på Revelberget, Heradsbygda Heradsbygd menighetsråd inviterer til den første friluftsgudstjenesten denne sesongen, med setermesse på Revelberget. PARKMESSE 14. JUNI kl. 11 i Triangelparken, Elverum sentrum. Triangelparken er det gamle kirkestedet i Elverum. Lenge før det var noe tettsted og by, var Elverum et kirkested. Ved bautaen som minner oss om hvor Elverum stavkirke og St. Torleivs kapell lå helt fram til 1600-tallet, feirer vi hvert år parkmesse. Unn deg en stemningsfull formiddagsstund med hvilepuls i hjertet av byen. 6 åringene som har deltatt på Sammen-i-kirka opplegget Kirka mi, får utdelt diplom under gudstjenesten. Det blir satt hun en del benker, ta gjerne med stol. Gudstjenesten gjennomføres også i gråvær, men ved behov flyttes den inn i Elverum kirke. SETERMESSE 21. JUNI kl. 12 på Nubben seter i Strandbygda. På setra til Ellen Marie Løvlien er det blitt feiret Setermesser i mange år. Like før sankthans og midtsommer møtes vi på denne perlen inne i skogen, med setervollen og de gamle husene, blomsterenga rundt, og skogkledte åser så langt øyet kan se. Et flott utgangspunkt for en søndag i Guds frie natur. Utegudstjeneste i Triangelparkmesse er bare en av flere friluftsgudstjenester i sommer. Dette er fra dåp i Triangelparken i Prest er Ole Kristian Bonden. Veien går gjennom Letjerndalen, og er godt skiltet fra Strandbygdvegen. Veien har bomavgift. Vi parkerer der den skilta veien ender og går ca. 600 meter i myrlendt terreng. Beregn god tid. 6 Kirkebakken nr. 3 / 2009

7 Det er ikke værforbehold ved denne gudstjenesten, man kler seg etter været. Blir det regn trekker vi inn på låven. Ta gjerne med mat og eventuelt stol. BLOMSTERMESSE 21. JUNI kl. 11 hos Hammarlund ved Rogstadtjernet. Hernes menighet har sin friluftsgudstjeneste ved Rogstadtjernet. Det har etter hvert blitt en fin tradisjon å holde blomstermesse på søndagen nærmest St. Hans. Grillene er varme etter gudstjenesten. Ta med grillmat og noe å sitte på. Ved regn holdes gudstjenesten i Hernes kirke. OLSOKMESSE 26. JULI kl. 13 på Renosdammen. Søndagen nærmest Olsok feires Olsokmesse ved Renosdammen. Dagen er til minne om Olav den Hellige, og er en slags kirkelig nasjonaldag. Kommer du fra Elverum, tar du av ved Statoil mot Sørskogbygda, kjører forbi Sørskogbygda kirke og samfunnshuset, og fortsetter i 7 1/2 km. til. Fra her er veien skilta til Renosdammen. Ta med noe å sitte på. Ved svært dårlig vær flyttes gudstjenesten til Sørskogbygda kirke. GÅRDSMESSE 23. AUGUST kl. 11 på Skavhaugen gård. Det blir markering av Skaperverkets dag på gudstjenesten som holdes på Skavhaugen gård. Ta med noe å sitte på. Nordskogbygda menighetsråd inviterer til kirkekaffe, rømme og skjørost etter gudstjenesten. Konsert 21. mai Konsert i Elverum kirke på Kristi himmelfartsdag, torsdag 21/5 kl med Heidi Johannesen, trompet, Geir Inge Lotsberg, fiolin, og Trond Våge, orgel. Trompetisten Heidi Johannesen har til daglig sitt arbeid i Den Norske Operas orkester. Som ektefellen til Geir Inge Lotsberg er hun en flittig gjest i Elverum og var sist å høre under den store Messias fremføringen under Kirkefestspillene. Hun har sin utdanning bl.a fra Norges Musikkhøgskole og er en meget dyktig utøver på sitt instrument. Geir Inge Lotsberg er godt kjent i Elverum og en musiker vi er stolte av og setter pris på. Sammen med organist Trond Våge inviterer de til konsert med festmusikk. På programmet vil det være musikk av barokk-komponister så vel som musikk skrevet i vår egen tid. I tillegg vil vi også få høre orgelmusikk skrevet for nettopp Krist himmelfartsdag av den franske komponisten Olivier Messiaen. Festspillmesser i august Under Festspillene i Elverum blir det Festspillmesse både i Elverum og Hernes kirke. Som en del av det offisielle festspillprogrammet holdes det festspill messer i kirkene i Elverum. Første søndagen i Elverum kirke ved Sevat Lappegard og Trond Våge. På avslutningsdagen blir det festspillmesse i Hernes kirke ved Merete Kavli og Nils Tore Enget. Begge gudstjenestene vil ha spennende kunstneriske innsalg og bære preg av byens festspill. Følg med i lokalaviser og kulturkalenderen. Hernes kirkegård Arbeidet med planene for Hernes kirkegård er godt i gang. Prøvegraving av hele kirkegårdsområdet er foretatt, for å kartlegge hvor ulike gravfelt kan plasseres (urnegraver og kistegraver). Det er utarbeidet ei skisse som viser hovedprinsippene for utforming av området. Det er samtidig igangsatt arbeid med reguleringsplan for området.utover våren og sommeren vil det bli arbeidet videre med detaljer for kirkegårdsplanen, samtidig som reguleringsplanen skal ut på høring. I løpet av høsten er det ønskelig å få oversendt kirkegårdsplanene for godkjenning hos bispedømmerådet. HØSTENS LOPPEMARKED I GENERALGÅRDEN Lørdag 19. september 2009 kl arrangerer Elverum menighet bruktmarked og loppesalg i Generalgården. Vi tar imot og henter mindre gjenstander, ting og tang. Ta kontakt med Kirkekontoret, tlf , tirsdag, onsdag og torsdag kl , for levering. Menighetsrådet i Elverum Kirkebakken nr. 3 /

8 Konfirmanter med tro og tvil Konfirmantene Eirik Kilen Myhren og Aurora Konttorp Heramb gleder seg til den store dagen i kirken, med venner og familie. De tviler på at alt som står i bibelen er sant, men Eirik Kilen Myhren og Aurora Konttorp Heramb var likevel aldri i tvil om at de skulle konfirmere seg i kirken. Det er vår i lufta, og med den kommer også konfirmasjonen. - Jeg syns det er spennende og morsomt, og jeg tror dette er noe vi kommer til å huske gjennom livet, sier konfirmant Eirik. - Jeg gleder meg til å ha det koselig sammen med familie og venner på konfirmasjonsdagen, supplerer Aurora. Tror ikke på alt Siden i høst har de hatt konfirmantundervisning, hvor de har lært om symboler, ritualer, og ikke minst blitt kjent med hva kirka står for. Dessuten har de ganske nylig vært på pilegrimstur til Trondheim og opplevd Norges eneste katedral. De har deltatt i solidaritetsarbeid, skapt høytid i kirkerommet, og snart kommer konfirmasjonsdagen. - Jeg føler at vi har blitt godt kjent med hva kirka står for, og dessuten har undervisningen nesten blitt et samlingsted for oss i 8. trinn, forteller Eirik. - I starten så kjente vi ikke hverandre så godt fordi vi kom fra forskjellige skoler, men nå har vi blitt veldig godt kjent, sier Aurora. Begge syns det har vært lærerikt og kjekt med konfirmantundervisningen, men de syns det er vanskelig å tro på alt som blir fortalt om Gud og Jesus. - Jeg tror egentlig ikke at Gud skapte alt, men jeg føler at kirka er en viktig plass for fellesskap. Dessuten betyr kirka mye når vi mister noen vi er glad i, forteller Eirik. - Jeg syns kirka er et koselig rom. Selv om jeg heller ikke tror på alt som står i bibelen, har jeg aldri tvilt på at jeg skulle konfirmere meg i kirka, forteller Aurora. Aurora Konttorp Heramb og Eirik Kilen Myhren var aldri i tvil om at de skulle konfirmere seg i kirken, selv om de både tror og tviler på det som står i bibelen. 8 Kirkebakken nr. 3 / 2009

9 Bli voksen Konfirmasjon kommer av det latinske ordet confirmare, som betyr bestyrke eller bekrefte. Historisk sett er konfirmasjonen forstått som et overgangritual mellom barndom og voksenalder. Og våre to konfirmanter bekrefter at de også føler at de nå skal tre inn i de voksnes verden. - Hva vil det bety for dere i praksis? - Nei, det vet jeg ikke enda, vi får vente og se, smiler Eirik, mens Aurora nikker samstemmende. Ungdommene forteller at de syns det er en god tradisjon og la seg konfirmere i kirken. Ingen av de har tenkt på noe alternativ. Men hadde de levd på og tallet, så hadde de ikke hatt noe valg. For i 1736 ble faktisk konfirmasjon påbudt ved lov i Norge. Da skulle alle i løpet av sin ungdomstid gjennom en offentlig eksamen i den kristne tro, med en kirkelig innvielse med håndspåleggelse og forbønn. Å være konfirmert var helt nødvendig for å kunne tas ut til militærtjeneste, inngå ekteskap, vitne i retten med mer. Dersom man ikke var konfirmert innen fylte 19 år, kunne man straffes med tukthus eller gapestokk. Heldigvis ble konfirmasjonen frivillig i Og dagens konfirmanter kjenner til at ikke alt i kirkas historie er like bra. - Blant annet tok de seg betalt for at folk såkalt skulle komme til himmelen, sier Eirik. - Under konfirmantundervisningen var homofili et tema, og jeg er glad for at kirka i Elverum ikke har noe i mot det, forteller Aurora. Nå gleder de seg til konfirmasjonsdagen med alt som følger med, og Kirkebakken ønsker lykke til med dagen og framtida. Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen Kilde: Wikipedia Fram til 1981 var konfirmasjonen en bekreftelse av dåpen, nå anses konfirmasjonen som en forbønnshandling der Gud bekrefter konfirmanten. Aurora Konttorp Heramb og Eirik Kilen Myhren gleder seg til konfirmasjonen. Bak kirkas dører Livet er en vandring. Vi vet ikke hva som venter, men framtida kommer oss i møte. Livet er fylt av mysterier: Fødsel, kjærlighet, døden Åpner vi kirkas dører kommer håpet oss i møte. Sammen søker vi svarene på livets gåter, slik mennesker har gjort før oss gang på gang, igjen og igjen. Kirkebakken nr. 3 /

10 Konfirmanter 2009 Elverum kirke 24.mai kl.10:30 Berg, Martin Brenden, Erik Næsbak Eriksen, Mats Stundal Gramstad, Carina Grøtterud, Thomas Hausken Hansen, Cecilie Kvehaugen Haugen, Stine Lise Heramb, Aurora Konttorp Hornseth, Mari Prøitz Jørgensen, Tommy Beck Kjeljebakken, Karoline Rebekka Kristiansen, Linn Marita Grambo Løkken, Erle Gustavsen Løvlie, Thea Christine Frøhaug Mæhlen, Juhani Mursu Nordhagen, Janne Pedersen, Mats Pedersen, Anne Trongaard Rønning, Erika yamile Smerud, Line Nerby Storsveen, Marie Øien Sundeng, Emil Sætre, Malin Søstuen, Jan Thomas Elverum kirke 24.mai kl.12:30 Ensrud, Kristin Hegg, Caroline Holand, Daniel Larsen, Simen Falck Falck Løndalen, Talita Moen, Kenneth Møllersen, Anders Mørkhagen, Agnes Eline Ness, Herman Spangen Nordhagen, Regine Kikut Nyang, Fana Solveig Nybråten, Fredrik Osvold, Vegard Ripsrud, Ane Emilie Rødsdalen, Hege Skaret, Hanne Sormbråten, Lars Kristian Tostrup, Vilde Hage Veflingstad, Tage Vesterdal, Karine Voldmo, Ludvig Våge, Kristine Østbye, Stine Øvergård, Trude Elverum kirke 31.mai kl.12:30 Akre, Didrik Brobakken Berg, Ole Jørgen Rølsåsen Bergebakken, Christine Halvorsen Brenden, Andreas Engebretsen Bull, Kenneth Dahl, Karoline Danielsen, Oda Grønnesby Floden, Jens Petter Grindahl, Ida Hansen, Andreas Romsaas Holtekjølen, Andrea Andreassen Husby, Jørgen Høie, Andrea Løkting Kristmoen, Pia Libak Lagerløv, Signe Martine Lindberg, Vegard Stengrundet Lindstad, Mads Henrik Lorentzen, OleHenrik Løndalen, Timur Madsbu, Kristina Mathisen, Per Erlend Myhre, Stian Smebakk Myhren, Eirik Kilen Negård, Even Nersveen, Anna Nilsen, Siri Nordstad, Veronika Heggbrenna Rønning, Øyvind Skjæret, Hermann Svingen, Petter Libakken Sæthre, Martin Hofgaard Søstuen, Silje Grambo Theodorsen, Cecilie Vangen, Fredrik Løberg Elverum kirke 7.juni kl.10:30 Andersen, Frode Olav Andreassen, Silje Løchting Audunhus, Martine Celine Bakken, Caroline Aaland Berger, GlennAndre Bertheussen, Isak Falkener Delbekk, HanneTherese Gundersen, Martine Haglund, Malin Ingeborg Hanstad, Kjersti Haug, Maria Helleberg, Philip Holte, Trine Helene Hornberg, Håkon Kjernli Kristensen, Amalie Karlsen Kristiansen, Karen Stenersen Krogsrud, Solrun Langdalen, Didrik Carlsson Otterstad, Kine Olsen Ovesen, Karsten Sundeng, Tord Sørstrøm, Kent Inge Thorkildsen, Fredrik Trønnes, Sara Øvergård, Tina Aae, Embla Elverum kirke 7.juni kl.12:30 Antonsen, Simen Torp Bjørkliås, Vilde Kvamme Bråten, Martin Ekeland, Iselin Stolp Ekse, Håkon Storsand Emilsen, Julie Gulbrandsen, Rudi Hagen, Camilla Mellum Hagen, Iselin Mellum Hansson, Sofie Haslestad, AndersEmil Huse, Camilla Johansen, Hansen Brian Johansen Karlstad, Magnus Lianger, Kristian Olsen Libekk, Camilla Rognerud Linderud, Simen Linderud, Morten Lindmo, Marthe Løvold, Kamilla Agnete Reisæter Nilssen, Julija Nyberg, Kim Robin Ruud, Siri Hofstad Sagen, Andrea Seland, Marte Sandslett Seland, Andrea Sandslett Seland, Silje Sandslett Skoglund, Bendik Solberg, Morten Håkon Storsveen, Aleksander Syljusveen, Markus 10 Kirkebakken nr. 3 / 2009

11 Heradsbygd kirke 31.mai KL.10:30 Bekkelund, Vegard Berg, Stian Brænden, Daniel Hanssen Gillerholtmoen, Stine Johansen, Katarina Lillekjendlie, Lars Lyseggen, Sondre Mobekk, Kevin Reksten Nordahl, Remi André Solberg, Sindre Østbye, Ida Heradsbygd kirke 31.mai Kl.12:30 Alfredsen, Kristin Johansen Hannestad, Tonje Celine Haugen Korsmo, Steinar Bårdseng Lie, Stian Ingolfsrud Moberget, Emil Moen, Christian Borgen Mostue, Christine Opberget, Vegard Oppegård, Fredrik Mobekk Rønning, Ida Skaug Sandberg, Mari Silkoset, Mari Teien, Trine Hernes kirke 7.juni kl.11:00 Berg, Katarina Køhl Bråthen, Ida Gilde, Torkjell Hornsletten, Stian Lie, Thomas Lien, Agnete Nordhagen, Liv Sina Pedersen, Eirik Westbye Risberget, Maren Hauglie Westhagen, Christian Reiten Sørskogbygda kirke 31.mai kl.11:00 Bjørneseth, Victoria Haugen, Kristian Lilleeng, Raymond Lundby, Jonas Hanstad Moen, Stine Nordhagen, Fritz Stian Stensrud, Emil Øverby Storberget, Marianne Sværen, Stine Øverby, Stine Nordskogbygda kirke 24.mai kl.11:00 Moberget, Mathis Moe, Solfrid Nergaard, Martine Myrvold Nordseth, Karin Stenseth, Espen Sveen, Maria Uthushagen, Sondre Brenden Konfirmant til våren? Planleggingen av neste års konfirmasjonsopplegg er i full gang. Alle 8.-klassinger skal ha mottatt informasjon og påmeldingsskjema. Det går også an å registrere seg via internett. Kirkekontoret mottar daglig påmeldinger til neste års konfirmasjon. Fristen er satt til 12. juni, men erfaringsmessig kommer det inn noen påmeldinger etter dette også, blant annet fra dem som kommer flyttende i sommer. Har du ikke mottatt informasjon, kan du kontakte kirkekontoret, eller gå inn på Her finner du også elektronisk påmeldingsskjema. Selv om selve konfirmasjonen ikke er før de to siste helgene i mai og første helgen i juni, begynner konfirmantåret allerede i september. Det blir informasjonsmøte for foresatte i begynnelsen av september. Innkalling og gruppeinndeling blir sendt ut i slutten av august. Som konfirmant i kirkene i Elverum vil du få en høytidelig og minnerik konfirmasjonsdag. Du vil gjennom året lære noe du ikke visste fra før, og som du helt sikkert får bruk for i livet. Du vil bli kjent med symboler og ritualer, kirkerommet og det som skjer der, og hva kirka bygger på og står for. Konfirmantene inviteres med på pilegrimstur til Trondheim og å gå på oppdagelsesferd i Nidarosdomen. Konfirmanttida er ei tid å bli kjent med andre og med deg selv, og med kirka du tilhører. Konfirmantene deltar i solidaritetsarbeid og er med å lage gudstjenester og skape høytid i kirkerommet. Alle kan konfirmere seg i kirka. De som ikke er døpt kan melde seg på og følge konfirmasjonsopplegget. I samråd med konfirmanten avtales dåp før selve konfirmasjonsdagen. Noen vil ha behov for spesiell tilrettelegging av opplegget. Noen har integrert undervisning, andre har eget opplegg med konfirmantlærer. Ta kontakt med kirkekontoret hvis det er spesielle behov, så kan vi sammen finne fram til gode løsninger, skriver Kirkekontoret i sin informasjonsbrosjyre Veien til konfirmasjon Kirkebakken nr. 3 /

12 Støtt våre annonsører - de støtter oss! Advokater: Bilsalg/verksteder Dame/herre/barnekonfeksjon Glassmester Advokat Jostein Løken Postboks St. Olavs gt 10A Tlf.: Elverum Sport Bilsalg AS Svartbekkvn. 31 Tlf.: Kvisgaard Kremmertorget Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Elverum Glass & Vindu - Alt i glass - Frustuvn. 4 Tlf.: Advokat Holen & Hartz Postboks St. Olavs gt. 2 Tlf.: Advokat Per Åge Borg Storgt. 15 Elverum - Storvn. 21 Trysil Mob.: Bank: Advokat Andrew Sims Postboks 111, St. Olavs gt. 10A Tlf Nordea Storgt 21 Tlf.: DnB Storgt. 17 Tlf.: Sparebanken Hedmark Storgt. 26 Tlf.: Begravelsesbyråer Elverum Begravelsesbyrå St. Olavsgt. 8, Elsmo Dahl Tlf.: Priv / Bensin & Rekvisita Statoil Service Elverum Bakketungt. 2 Tlf.: Elverum Auto Bilsalg AS Meierig. 3-5 Tlf.: Bilsalg/verksteder Blikk- og kobberslager Elverum Blikkenslagerverksted Svartbekkvn. 61 Tlf.: Dagligvare Oddvar Olsen A/S Svartbekkvn. 51 Tlf.: Blomsterforretninger Elverum Blomster Storgt. 16 Tlf.: Marihøna Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Blomsterhjørnet Gml. Trysilvn. 3 Tlf.: Spar Søbakken A.&K. Nilsen AS Søbakkvn. 2 - Tlf.: Rema 1000 Torvet Tlf.: Meny Elverum Kremmertorget, Kirkevn. 4, 2406 Elverum Tlf.: Faks Elektriske installasjoner/artikler Svensgaard Installasjon AS Svartbekkvn. 20 Tlf.: El-montasje Elverum AS Elvarheimgt. 14 Tlf.: Elektromarked Trygve Bekk AS Storgt. 17 Tlf.: Elkjøp Stormarked Elverum AS Lundgaardv. 17 Tlf.: Egg og fjærkre/industri Prior Norge avd Elverum Industrigt. 13 Tlf.: Engros - byggvarer Fotograf Tor Løkken AS Vestsivn. 67 Tlf.: Studio Westjordet Sandbakken 21 Tlf.: Gravmonumenter Interiørforretning Legemiddel Optikere Nycomed Pharma AS Solbærvn.5 Tlf.: Elverum Optiske Synsam Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Parfymerier Mjøsa Natursten ANS Brugt. 26, 2321 Hamar Tlf.: Møre Gravmonumenter AS 6490 Eide Tlf.: Yngvar Christensen AS Dammenvn. 2 Tlf.: Thv. Silkebækken AS Storgata 23 Tlf: Elverum Parfymeri A/S Kremmertorget - Mart'nsenteret Tlf.: Kirkebakken nr. 3 / 2009

13 Støtt våre annonsører - de støtter oss! Regnskap Lien Regnskapskontor Gaupevn. 24 Tlf.: Spisesteder/catering/- overnatting Elgstua Trondheimsvn. 9 Tlf.: Sport/hage/fritid/hytteutstyr Sykkel og Motor Elverum AS Vestsivn. 67 Tlf Trykkeri Elverum Trykk AS Grindalsvn. 10 Tlf.: Revisjon og rådgivning ERGO revisjon & rådgivning as Gml. Trysilvn. 4 Tlf.: Sportsbutikker Forstmann Norsk Skogmuseum Tlf.: Tannleger Tannlege Trond Sjølien Spesialist i kjeveortopedi Grindalsvn. 3 Tlf.: Skogbruk Borregaard Skoger AS Fredensvoldvn. 2, 2401 Elverum Tlf Se våre nettsider: Intersport Kremmertorget AS Kremmertorget Tlf.: Transport Vare-Taxi Elverum Esperantogt. 9 Tlf.: Kirka i Elverum ønsker å bidra med å styrke omsorgsarbeidet i kommunen vår. Derfor satser vi på diakoniarbeid inn mot ulike aldersgrupper, fra middagstilbud til skoleelver til besøkstjeneste for eldre. Mange frivillige deltar i arbeidet, men vi er helt avhengig av den økonomiske støtten utenfra. Flere virksomheter i lokalsamfunnet støtter opp om arbeidet. Takk for hjelpen slik at vi kan hjelpe. Disse støtter diakoniarbeidet i Elverum: ELVERUM KOMMUNE Ønsker dere å støtte diakoniarbeidet økonomisk ta kontakt med kirkeverge Jon Veflingstad, tlf

14 DØDE: Elverum kirke: Solheim, Valborg Oddlaug f Lien, Halvard f Lysgaard, Bjørn Anders Fredrik f Søbak, Bjørn f Engelund, Jens f Stenseth, Jan Olav f Kolsrud, Bernt Richard f Olsen, Odd Thorbjørn f (Sykehuskapellet) Dalan, Charlotte Wefring f Hermansen, Henry f Bråten, Gunnar f Engebretsen, Arnhild f Carlsson, Svanhild f Hammargren, Arne f Riise, Alfhild Pauline f Bjørnstad, Stein f Bergersen, Ester Kristine f Engebretsen, Leif f Andersen, Harry Oddvar f (Moen sykehjem) Hjelle, Eldbjørg f Madufor, Filip Onyeka f Tøraasen, Randi f SLEKTERS GANG Rundberget, Bjarne f Enger, Ruth Karen f Heradsbygd: Korsmo, Solveig f Søberg, Reier Johannes f Opsahl, Martha 1913 DØPTE Elverum kirke: Thorkildsen, Maren Madeleine Nirisrud, Knut Ole Synstad, Andrea Bækkevold, Johannes Halvorsen, Mille Nordbakken, Ask Jonathan Nikolaisen, Julie Syljeset (Terningmoen) Eide, Lucas Sebastian Storsveen, Jakob Berget Haugene, Oliver Guldbækhei Ifarnæss, Thea Eline Fjeldstad Hagelund, Magnus Myhre Juliussen, Eva Sophie Kristiansen, Lill-Tove Grieger Lillegrend, Mathea Lagerløv, Dina Finstad, Mathias Wessel Kalsveen, Caroline Forårsveen, Mathias Saugen, Eira Gotland Hangård, Margrete Moe, Magnus Sponberg Storsveen, Emilie Hellebekken Langen, Christoffer Bronken, Noel Owrenn Heradsbygd kirke: Sevilhaug, Thea Solberg, Mari Nordskogbygda kirke: Borg, Alexander Sørskogbygda kirke: Kittilsen, Magnus Liengen VIELSE Nordskogbygda kirke: Hege Bjørkeli og Henning Schjerve Carlsen Elverum kirke: Camilla Solli og Bjarne Kaarfald KIRKENE I ELVERUM: LEIRET: Elverum kirkekontor, Fjeldmoravn. 1. Postadresse: Boks 201, 2402 Elverum Kontortid: Mandag - fredag 9 15 E-post: Kirkekontor Telefaks Elverum kirke Elverum kirkegård Kirkegårdsarb. Atle Bech Kirkegårdsarb. Svein Gran E-post: Kirketjener: Ann Kristin Stenshjemmet mobil Prost Sevat Lappegard Sokneprest Ole Kr. Bonden Menigh. prest Pål Kr. Balstad Prostiprest Vidar Aa. Brekke Prostiprest/studentprest Linn Strømme Soknediakon Siv Engevik Organist Trond Våge mobil Organist Nils Tore Enget mobil Organist Valentina Antonsen Menigh.ped. Hege Midthun Menigh.rådets leder Arne Johan Sigstad HERADSBYGDA: Heradsbygd kirke Sokneprest Merete Kavli Menigh.rådets leder Kari Venstad Vaktmester Kirketjener Aud Paust-Andersen NORDSKOGBYGDA: Nordskogbygda kirke Sokneprest Tore Hummelvoll Menigh.rådets leder Jon Moe HERNES: Sokneprest Tore Hummelvoll Menigh.rådets leder Britt Turid Wasa Aarstad SØRSKOGBYGDA: Sørskogbygda kirke Menigh.prest Pål Kr. Balstad Menigh.rådets leder Svanhild Husa Vaktmester - Generalgården: Frode Bech SYKEHUSET INNLANDET - ELVERUM: Sjukehusprest Guttorm Eidslott Kirkens SOS Kirkebakken nr. 3 / 2009

15 GUDSTJENESTER / KONSERTER Torsdag 21. mai. Kristi Himmelfartsdag. Strømme Hummelvoll. Elverum 1900: Konsert med Heidi Johannesen, trompet, Geir Inge Lotsberg, fiolin, Trond Våge, orgel Søndag 24. mai. Søndag før pinse. Elverum 1030: Konfirmasjon. Balstad. Våge. Cantate Domino Elverum 1230: Konfirmasjon. Balstad. Våge. Cantate Domino Nordskogbygda 1100: Konfirmasjon. Hummelvoll. Søndag 31.mai. Pinsedag. Elverum 1100: Høytidsgudstjeneste. Lappegard. Våge. Kirkeskyss Elverum 1230: Konfirmasjon. Bonden. Våge Heradsbygda 1030: Konfirmasjon. Kavli. Liberg. Heradsbygda 1230: Konfirmasjon. Kavli. Liberg. Nordskogbygda 1100: Høytidsgudstjeneste. Brekke.Antonsen Sørskogbygda 1100:Konfirmasjon. Balstad. Sveen. Hernes 1300: Høytidsgudstjeneste. Lappegard. Antonsen Mandag 1. juni. 2. Pinsedag. Elverum 1800: Sammen i kirka. Kirkas Bursdagsfest. Bonden. Liberg. Fredag 5. juni Elverum : Sangerstevne. Søndag 7. juni. Treenighetssøndag. Elverum 1030: Konfirmasjon. Bonden. Våge. Cantate Domino Elverum 1230: Konfirmasjon. Bonden. Våge. Cantate Domino Hernes 1100: Konfirmasjon. Hummelvoll.Enget. Heradsbygda 1300: Setermesse. Revelberget. Kavli. Liberg. Elverum 1800: Vigsling av soknediakon Siv Engevik. Bonden. Lappegard. Søndag 14. juni. 2.s.i t reenighetstiden. Triangelparken 1100: Parkmesse. Bonden. Enget Elverum 1300: Dåpsgudstjeneste. Bonden.Enget Søndag 21. juni. 3.s.i Hernes/Rogstadtjernet 1100: Blomstermesse. Hummelvoll. Enget. Sørskogbygda 1100: Gudstjeneste. Kavli. Antonsen. Nubben i Strandbygda 1200: Setermesse. Bonden. Liberg Elverum : Konsert. Bakgårdsblues. Søndag 28. juni. 4.s.i Balstad. Liberg. Heradsbygda 1300: Gudstjeneste. Balstad. Liberg. Søndag 5. juli. 5.s.i Bonden. Hernes 1300 : Gudstjeneste. Hummelvoll. Søndag 12. juli. 6.s.i Aposteldagen. Bonden. Nordskogbygda 1300: Gudstjeneste. Bonden. Søndag 19. juli. 7.s.i Hummelvoll. Heradsbygd 1300: Gudstjeneste. Hummelvoll. Søndag 26. juli. Kristi Forklarelsesdag. Renosdammen 1300: Setermesse. Kavli. Søndag 2. august. 9.s.i Søndag 9. august. 10.s.i Elverum 1100: Festspillmesse. Lappegard. Heradsbygd 1300: Gudstjeneste. Søndag 16. august. 11.s.i Sørskogbygda 1100: Gudstjeneste. Lappegard. Hernes 1100: Festspillmesse. Kavli. Enget. Søndag 23. august. 12.s.i Lappegard. Heradsbygd 1100: Gudstjeneste. Kavli. Skavhaugen gård 1100: Gårdsmesse. Søndag 30. august. 13.s.i Kavli. Hernes 1100: Gudstjeneste. Hummelvoll. Elverum 1900: Orgelkonsert. Lørdag 5. september Elverum 1200: Orgelklang12 Elverum 1700: Konsert Søndag 6. september. 16.s.i Bonden. Nordskogbygda 1100: Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Heradsbygd 1100: Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Sørskogbygda 1100: Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Søndag 13. september. 15.s.i Elverum 1100: Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Bonden. Hernes 1100: Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Hummelvoll. Med forbehold om mulige endringer Kirkebakken nr. 3 /

16 Kirkas bursdagsfest 2. pinsedag feirer vi kirkas bursdag, og 3. klassinger er spesielt invitert! Det blir et stort bursdagsselskap som vil fylle kirka med sang, glede og ballonger! For tredje år på rad arrangeres Kirkas bursdagsfest. Dette er et stort fellestiltak for alle kirkene i Elverum, og er en del av prosjektet sammen i kirka. 3.klassingene har blitt spesielt invitert til feiringen, som skal foregå i Leiret. I forkant skal de ha samlinger i sin egen kirke, der de forbereder bursdagsfesten. Fellesskapet vil stå sentralt når kirka skal feires, og 2.pinsedag starter på Festningen. Der vil barna gjennom ulike aktiviteter oppleve skaperverket og gleden over nytt liv i naturen, før de skal forberede festen i kirka. Etter å ha kost seg med pølser og is, er det klart for å feire en litt annerledes gudstjeneste i kirka; nemlig bursdag! Alle i Elverum er velkomne til å være med i feiringen. Kirka mi for 6-åringer MELD DEG PÅ TIL KIRKA MI i Leiret! Spennende fortellinger, sang, lek og formingsaktiviteter hører med når 6- åringene er invitert til Kirka mi -samlinger i Elverum kirke. Har dere fått en slik invitasjon og ikke meldt dere på, er det fortsatt ikke for sent! I førjulstida var de samme barna med på adventssamlinger, hvor de blant annet fikk dyppe sine egne lys og lage engler, og nå er det nye spennende ting å være med på. Alle som skal begynne på skolen til høsten, og som tilhører Elverum kirke, er invitert til å være med på fire samlinger som avsluttes med diplom-overrekkelse i Triangelparken 14.juni. Her er en oversikt over samlingene: 1. samling: onsdag 20. mai kl samling: onsdag 27. mai kl samling: onsdag 3. juni kl samling: onsdag 10. juni kl Gudstjeneste søndag 14. juni kl i Triangelparken. Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på! Telefon: Sms: E-post: Med sprettert fra kirketårnet Det er et underlig skue å sitte og betrakte byen vår her oppe fra tårnet. Spesielt 17. mai morer jeg meg ekstra mye. Fra de første russ våkner opp i rundkjøringa til den siste russebil står bensintom borte i gata er byen full av liv og røre. Jeg har orkesterplass til oppstillingen av barnetoget. Tynnkledte barn som fryser blir raskt avløst av hurrarop og mer eller mindre taktfast marsjering. Ikke så lett å holde takten heller, når det er langt mellom korpsene. Men se på de voksne. Fra år til år står de på de samme plassene langs ruta, i håp om å få et glimt av sine håpefulle. I løpet av noen sekunder har de passert. Da er det ett år til neste gang, tenker jeg, mens folkemengden beveger seg mot rådhuset i håp om å finne igjen sine. Og det gjør de. Hvert år. Vi finner ikke bare igjen våre egne. Vi finner hverandre. Utkledd i nasjonaldrakter og finstas trekker vi ut gatene som om det var karnevalstid i Rio og møter igjen både kjente og ukjente. Alle feiringer har sin skyggeside. Det kan jeg også se fra tårnet mitt. Men det bekymrer meg mer alt jeg ikke ser. Bra at vi kommer ut av stuene våre, legger fra oss hagesaksa og møtes i det offentlige rom. 17. mai lever så lenge vi kommer ut og stemmer i sangen sammen. En dag å finne hverandre igjen. Bare det er grunn til å rope hurra for. pericopus

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

RESULTATLISTE ÅPENT 15M STEVNE

RESULTATLISTE ÅPENT 15M STEVNE RESULTATLISTE ÅPENT 15M STEVNE 8. DESEMBER 2012 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Simen S Lund Østre Gausdal 49 50 50 99 98 346 14* Sølv medalje 2 Vegard S. Nordhagen Elverum 49 50 50 99 98 346 12* 3 Nils

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

RESULTATLISTE SM 15M ØSTERDAL SKYTTERSAMLAG

RESULTATLISTE SM 15M ØSTERDAL SKYTTERSAMLAG RESULTATLISTE SM 15M ØSTERDAL SKYTTERSAMLAG 22.01.2012 ARRANGØR: Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Eirik Nymoen Olsen Sørskogbygda 49 48 48 100 245 8* Raufossmedalje 2 Vegard Nordhagen Elverum 50 47 50

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17!

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17! Velkommen til konfirmasjonstid! Denne informasjonsbrosjyren sendes til alle ungdommer bosatt i Tvedestrand kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg,

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Grue JFF. Grue JFF. Klasse

Grue JFF. Grue JFF. Klasse 2.5.26-2.5.26 5.5.26 2:4 A 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Forening 2 3 4 5 6 7 8 9 Straff Kenth Bjerkeli A 6 Furnes JFF 2 Olav Jonas Høiby A 52 Skogen JSK 9 3 Kjell Magne Tråstadkjølen A 5 Eidskog JFF 8 4 Stian Rudberg

Detaljer

Klubbrenn Offisiell resultatliste

Klubbrenn Offisiell resultatliste Klubbrenn 3.02.6 03.02.206 Nymorunden Fellesstart Amund Sigstad Hernes IL - Ski 4 44:0 2 Ole Andreas Grøtting Hernes IL - Ski 2 44:49 00:39 3 Rolf Bakken Hernes IL - Ski 3 46:26 02:6 4 Adrian Gjærum Hernes

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Enkeltsamtaler med konfirmantene

Enkeltsamtaler med konfirmantene Til konfirmanter og foreldre/foresatte 22.12.15 Enkeltsamtaler med konfirmantene Ved begynnelsen av konfirmanttiden legger vi opp til en kort samtale på 15 minutter med hver enkelt konfirmant. Kapellan

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG

NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG Klasse ASP 25 Skudd 1 Agnethe Kval_engstad Fåberg 41 40 45 83 209 0* Gjenstand Klasse R 15 Skudd 1 Simen S.lund Østre Gausdal 50 48 49 147 3* Kr 88 2 Marthe Køhl Elverum

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

Besøk oss på: http://trysil.skytterlag.no/ RESULTATLISTE VÅRSTEVNET 2. MAI 2009. Side 1

Besøk oss på: http://trysil.skytterlag.no/ RESULTATLISTE VÅRSTEVNET 2. MAI 2009. Side 1 RESULTATLISTE VÅRSTEVNET 2. MAI 2009 Side 1 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Kristoffer Sannvoll Åsnes 5 50 50 50 98 99 347 Gylt medalje 2 Lene Kristin B Løvåsen Trysil 5 49 47 50 99 100 345 Sølv medalje

Detaljer

KM 2011, Hedmark-Oppland Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTATER

KM 2011, Hedmark-Oppland Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTATER Rekrutt 100 m(1) RESULTATER Rnk St.nr Navn Klubb Bane Sluttid / Diff Poeng 4 Hanna Engebråten Sand IF Rød 5 Tuva Fløiten Sand IF Rød 6 Cecilie Bakken Sand IF Hvit 7 Sarah Marie Sanderud Sand IF Hvit 8

Detaljer

Øvelse 1. 25m bryst, damer

Øvelse 1. 25m bryst, damer Øvelse. m bryst, damer Heat Marie Sæther 0 Kongsvinger S&LK,39 3 Victoria Lien 0 Elverum Svømming 9, Eline Vig 0 Kongsvinger S&LK 39,7 3 Johanne Nyutstumoen 00 Stange SK,6 Aurora Øiungen 0 Kongsvinger

Detaljer

Resultatliste klasse. Morttjernsberget. Grue JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Morttjernsberget. Grue JFF. Klasse. -nr. 24.5.214-24.5.214 1 24.5.214 15:26 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Wilhelm Sønsterud A 6 Grue-Finnskog 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Kjell

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Navn: Status: Klubb: 7: Voss 8: Voss 9: Voss Voss romnr Ulvik romnr onsdag Horten Jonas Lian 1. Utøver Tynset IF Lunde, Martin Nordvold 1.

Navn: Status: Klubb: 7: Voss 8: Voss 9: Voss Voss romnr Ulvik romnr onsdag Horten Jonas Lian 1. Utøver Tynset IF Lunde, Martin Nordvold 1. Fellesopplegg NC VOSS Overnatting Full smøring Smørebod Park Vossevangen Brakanes Hotell Ankomst Navn: Status: Klubb: 7: Voss 8: Voss 9: Voss Voss romnr Ulvik romnr onsdag Horten Jonas Lian 1. Utøver Tynset

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Haakon Z. Kleppang Hauen Tangen 45 45 42 87 219 0,- Gave 1. Andre Sletli Tangen 45 47 44 90 226 0,- Gave 1. Jens Østli Tangen 46 49 46 90 231 0,- Gave Pengepremier 15 skudd

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Røsjørennet 2016 Røsjørennet 2016 Jordet

Røsjørennet 2016 Røsjørennet 2016 Jordet Røsjørennet 2016 Røsjørennet 2016 Jordet 28.02.2016 Resultat Kvinner 15 16 år 1 0059 Maria Gjems French Åslia Skilag 1:42.25 Kvinner 17 18 år 1 0002 Franziska Skogsholm Åslia I.L. 1:18.51 Kvinner 21 25

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer 36,14 Øvelse m fri, herrer 1.22,32

96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer 36,14 Øvelse m fri, herrer 1.22,32 Resultater fra Irene Dalby Cup Elverum Svømming 97 Ida Køhl Berg Øvelse 9. 50m bryst, damer 57,42 Øvelse 11. 50m rygg, damer 52,57 Øvelse 15. 50m fri, damer 48,82 96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Aina H Nordby Tangen 181 0,-kr Gave 1. Maria Helene Hagen Tangen 227 0,-kr Gave 1. Hans Kristian Lundby Stange og Romedal 217 0,-kr Gave 1. Ingeborg Lundby Stange og Romedal

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

KM skiskyting 6 Februar 2016

KM skiskyting 6 Februar 2016 KM skiskyting 6 Februar 206 06.02.206 J0 Nybeg og yngre Sunniva Buflod Olsen Trysilgutten IL 5:59 3 (2-) Ingrid Eriksen Austmarka IL 5 3:38 2 (-) Ida Skolegården Åsnes Skiskytterlag 4 5:07 Athina Skutbergsveen

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

28 Dag Skogan Trim uten tid - over 13 år km Valnesfjord IL - Ski 29 Elin Jensen Trim uten tid - over 13 år km Beiars IL 30 Henry Tune Trim

28 Dag Skogan Trim uten tid - over 13 år km Valnesfjord IL - Ski 29 Elin Jensen Trim uten tid - over 13 år km Beiars IL 30 Henry Tune Trim Startno Fornavn Etternavn Klasse Klubb navn Løype/distanse 1 Gudmund Andreassen Trim uten tid - over 13 år 10-30 km Tverlandet IL - Ski 10km klas. 2 Roy Solbakk Trim uten tid - over 13 år 10-30 km Valnesfjord

Detaljer

Startliste, Kvalifiseringsstevne. Øvelse 1. 100m fri, herrer. Øvelse 2. 100m fri, damer. Øvelse 4. 400m individuell medley, damer

Startliste, Kvalifiseringsstevne. Øvelse 1. 100m fri, herrer. Øvelse 2. 100m fri, damer. Øvelse 4. 400m individuell medley, damer Startliste, Kvalifiseringsstevne Øvelse 1. 100m fri, herrer 1. Martin Hals 91 Øvre Eiker SK 55,63 2. Thomas Gevelt 92 Nedre Eiker SK 1.05,45 3. Espen Hanto 95 Tønsberg SK 1.09,52 4. Juel Martin Akervold

Detaljer

RESULTATER SAMMENLAGT KM Hedmark 2007/Kretscup nr Lett snøvær, minus 6, lett bris

RESULTATER SAMMENLAGT KM Hedmark 2007/Kretscup nr Lett snøvær, minus 6, lett bris Jenter Rekrutt 100 m 400 m (1) Navn Klubb tid tid Jane Wiik Larsen Tynset IF 17,4 1.07,6 Vivi Nordli Sand IF 23,5 Hanne Ringerike Sand IF 22,8 1.22,4 Synne Wiik Larsen Tynset IF 17,6 1.12,2 Selma Bø Lysø

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Ungdomsstevnet, 15m, på Sem 2013

Ungdomsstevnet, 15m, på Sem 2013 Ungdomsstevnet, 15m, på Sem 2013 Monte Carlo finale Rekrutt 24. 27. januar 2013 Plass Navn Lag 1 Even Grøterud Sigdal 2 Simen Grøterud Sigdal 3 Gabriel Cabal Berglund Sandar og Sandefjord 4 Bjørnar Kjønstad

Detaljer

:

: Klasse R 25 Skudd 1 Arne Espedal Gann 50 50 50 100 250 2 Eirunn Ø. Søyland Gjesdal 50 50 50 100 250 3 Kristan Scheie Time 50 50 48 100 248 4 Jens Løvø Stavanger 50 50 48 99 247 5 Tore Tjelta Gjesdal 50

Detaljer

KM 2010 Hedmark og Oppland

KM 2010 Hedmark og Oppland Lengde Tid R.tid KM 2010 Hedmark og Oppland Jenter 10år (3) PARVISE RESULTATER Par Startnr Bane Navn Klubb Nat Tid Diff Lengde Tid R.tid Lengde Tid R.tid Lengde Tid R.tid 1 113 Hvit Anne Maria Johnsen

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Søndag 14. september 2008 kl 10.30

Søndag 14. september 2008 kl 10.30 Søndag 14. september 2008 kl 10.30 Øvelse 1. 400m fri, herrer 1p Gunnar V. Skirbekk 91 Elverum Svømming 4.15,23 632 28,(28,) 59,94(30,) 1.31,75(31,81) 2.03,76(32,01) 2.35,71(31,) 3.08,15(32,44) 3.42,12(33,)

Detaljer

HVAMMEN BYGG LØPET, 23. januar 2010 Arr. Kongsberg IF REKRUTTER 100 m TID REKRUTTER 400 m TID

HVAMMEN BYGG LØPET, 23. januar 2010 Arr. Kongsberg IF REKRUTTER 100 m TID REKRUTTER 400 m TID 1 REKRUTTER 100 m TID 24 Jakob Myhre Kongsberg IF 27,65 17 Marcus Esprum Geithus IL 17,70 10 Julie Pleym Ribe Kongsberg IF dns 3 Anita Medgård Gol IL 18,46 15 Martine Sæterstølen Dalen Kongsberg IF 58,30

Detaljer

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre...

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... oversikt over hvilke arrangementer IILs langrennsgruppe er ansvarlig for i kommende skisesong. Dette ansvaret innebærer dugnadsinnsats fra foresatte: Arbeidet

Detaljer

RESULTATER SAMMENLAGT Resconløpet 2006, Jenter Rekrutt 100 m (1) 100 m (2) 400 m

RESULTATER SAMMENLAGT Resconløpet 2006, Jenter Rekrutt 100 m (1) 100 m (2) 400 m RESULTATER SAMMENLAGT Resconløpet 2006, 15.01.2006 Arrangør: Sand IF, Overdommar: Even Nygård Bane: Prestberget, Utskrift: 15.01.2006, kl.16:02 Jenter Rekrutt 100 m (1) 100 m (2) 400 m Navn Klubb tid tid

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Elverum skytterlag. Vårstevne Elverum skl Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Elverum skytterlag. Vårstevne Elverum skl Leon - Resultatprogram Mesterskap kl. R 1. Nils Erik Nordhagen Elverum * *XXX 50 9XXXX 49 9XX* * 49 148 9 *9X* * * * *X 98 246 XXX*9XX9X* 98 344 (12*) 2. Vegard Nordhagen Elverum X9XX* 49 XX*XX 50 XX9X* 49 148 X99 *X9 *99X 95

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

Elverum Sv J1 jr 20 Elverum Svømming DISK 37,82(37,82) 1.24,75(46,93) 2.16,11(51,36) 3 Skjetten Svømming J1 jr. JR Skjetten Svømming

Elverum Sv J1 jr 20 Elverum Svømming DISK 37,82(37,82) 1.24,75(46,93) 2.16,11(51,36) 3 Skjetten Svømming J1 jr. JR Skjetten Svømming Øvelse 1. 4*50m bryst, herrer Klasse født 00 1p Skjetten Svømming G2 jr. JR Skjetten Svømming 2.45,49 2.45,49(2.45,49) 1.19,19(-0,30) 22,45(-0,74) 2.45,49(2.23,04) 22.05,24(19.19,75) 36,39(-0,85) 2.06,65(1.30,26)

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Kvinner Senior 1 Hasle Løren 6 7:15:27 Kristin Bærland KVINNER SENIOR 1 2:25:08,93 Line M. Gulliksen KVINNER SENIOR 2 2:25:09,39 Kirsti Ruud KVINNER SENIOR 3 2:25:09,64

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering.

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. ÅR ØVELSE KLASSE PLASSERING NAVN 1966 NM indiv. Herrer sr. nr.? Sveinung Bleikvin

Detaljer

RESULTATER Vingerløpet 2006, Jenter Rekrutt. Gutter Rekrutt. Jenter Rekrutt

RESULTATER Vingerløpet 2006, Jenter Rekrutt. Gutter Rekrutt. Jenter Rekrutt Jenter Rekrutt 100 m Malene Nordvi KIL Skøyter 16,1 Lene Hoberg Stange SK 18,4 Selma Bø Lysø KIL Skøyter 26,9 Else Marie Venholen Stange SK 27,8 F Martine Ripsrud Stange SK 15,4 Thea Fløiten Sand IF 18,2

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt 45 Halvorsen Axel -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km 05:07 46 Jesper Barkholt-Rinnan -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK Øvelse 1. 200m individuell medley, herrer Klasse født 94 1p Furumo, Daniel Nicholas West 1994 Lørenskog/Rælingen 2.32,88 373 32,43 (32,43) 1.11,96 (39,53) 1.57,47 (45,51) 2.32,88 (35,41) Klasse født 95

Detaljer

Vestre Bærum Salongskytterl.

Vestre Bærum Salongskytterl. Kisen MSL Alfhallen Stevne 1402328-29 Klasse MS 3x40 1 Stian Bogar Kisen MSL 98 96 99 99 100 99 100 99 93 97 95 95 1170 62* 2 Simon Kolstad Claussen Kisen MSL 97 98 98 96 99 99 100 99 95 95 99 94 1169

Detaljer

Stavanger Svømme Club Høstjakten 2008 Resultater

Stavanger Svømme Club Høstjakten 2008 Resultater Øvelse 1. 400m fri, damer 1p Torhild Narvestad Anda 91 Randaberg IL 5.18,08 439 36,43(36,43) 1.17,10(40,67) 1.58,12(41,02) 2.39,03(40,91) 3.19,62(40,59) 4.00,29(40,67) 4.40,12(39,83) 5.18,08(37,) 2 Kristin

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

SOGL Telenorkarusell Dag 2

SOGL Telenorkarusell Dag 2 Barn 3 år Seeberg-Holmedal, Sofie 0 DNS Skaar-Rommetveit, Alva Kristine 9 Fullførte: Startende: Barn 4 år Eikrem, Tora 6 Haga, Maria Dyrvang 9 Hannevik, Jonathan 7 Hanvold, Henning 8 Fullførte: 4 Startende:

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2017 2017 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Kveldsløp 27.februar 2012 Vikingskipet RESULTATER

Kveldsløp 27.februar 2012 Vikingskipet RESULTATER Rekrutt Jenter 100 m(3) 1 Nini Mauseth Hamar IL Rød 15.35 2 Tirill Veslum Hansen Hamar IL Hvit 16.12 MT 59 Ine Nyvoll Gjøvik SK Rød 17.78 109 Anna I Rostad Skogdal SSK Toten Hvit 16.35 116 Oda K. Rostad

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer