Årsmelding og regnskap 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap 2009"

Transkript

1 Årsmelding

2 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen...4 Årsmelding Arbeiderne...5 Regionstyret...7 Møtevirksomheten...7 Regionarrangement...7 Alpha...8 Lederarbeid...9 Forsamlingene/foreningene...9 Kvinnearbeid...9 Felleskap.no...10 Andre tilknytningsformer...10 Informasjon/media...10 Skoler...10 Samarbeid...10 Kontor/eiendommer...11 Økonomi...11 Årsmelding Acta...13 Årsmelding Horve Ungdomssenter...16 Årsmelding Stavtjørn Misjonssenter...17 Årsmelding Stemnestaden...18 Årsmelding Vaulali...19 Solborg Folkehøgskole...20 Karmøy Begravelsesbyrå...21 Regnskap Skattefritak...37 Når testamentet skal skrives...38 Foreninger, lag og kontaktpersoner pr Regionarrangement Kandidater til valg...50 Handlingsprogram

3 Velkommen til regionårsmøtet 2010 På Finnøy lørdag 17. april Tema: Kraft i en ny tid Taler festkveld: Johannes Redse Sang: Fognakoret og Finnøy kyrkjekor Program Registrering m/kaffe og rundstykke Vind Årsmøte (årsmelding, regnskap) Middag med kaffi 15:15 Årsmøte fortsetter (handlingsplan, fremtid) 18:00 Kveldsmat Festkveld med tale og flott sang og musikk Saksliste til regionårsmøtet: 1. Konstituering 2. Årsmeldinger Regnskap Valg - regionstyre - valgkomite - revisor 5. Normisjon fremover Eget opplegg for barna på dagen. Påmeldingsskjema og mer info sendes til foreninger og direktemedlemmer. Ta kontakt med regionkontoret tlf eller før onsdag 8. april og meld deg på årsmøtet! Finnøy 3

4 Hilsen fra formannen Velkommen til regionens årsmøte 2010! Det går mot et nytt regionårsmøte og denne gangen ønsker vi dere velkommen til Finnøy. En lokal komité på Finnøy har i lengre tid lagt ned et stort arbeid med planlegging av dette møtet, slik at dette skal bli gjennomført på en god måte. Nærmere detaljer om møtet finner dere annet sted i årsmeldingen. Et årsmøte gir oss muligheten for å stanse opp og se hva vi har fått utført det siste året, men viktigst er nok det å legge planer for arbeidet videre. Vi har fått et kall fra Den Allmektige Gud om å bringe evangeliet ut til alle mennesker, både i våre lokalmiljø, men også ut til alle folkeslag. I dette kallet ligger mange muligheter, men også utfordringer. Vi ønsker også å gi hjelp og støtte til mennesker som trenger dette, og også her er behovet stort. Det har kommet mange tilbakemeldinger om at arbeidet har lykkes det siste året. Mange mennesker er blitt døpt ute i våre samarbeidsland og mange har blitt hjulpet med praktisk hjelp og penger, slik at de nå tjener penger selv og kan forsørge familien sin. Det gleder vi oss over. Likevel vet vi at arbeidet kunne gitt bedre resultater dersom vi hadde hatt mer penger. Dette smerter oss. Også i vår egen region opplever vi at mennesker gir sitt liv til Gud. Dette gjelder spesielt blant ungdommen og ikke minst blant deltakere på våre leirer. Dette er stort, og vi gleder oss over dette. Det viser at våre leirsteder er viktige redskaper i vårt barne- og ungdomsarbeid. Jeg vil oppfordre til forbønn for våre ungdommer i Acta, som står i dette arbeidet, og også til de ansatte på våre leirsteder, som legger alt så godt til rette, slik at leirdeltakerne trives på leirene. Jeg vil også peke på våre tidligere ledere som så mulighetene i leirarbeidet og satset på dette, slik at vi i dag har gode og tjenlige leirsteder. Dette året skal vi blant annet ha fokus på vårt Strategidokument for den kommende treårs-periode og Handlingsplanen for hvordan vi skal nå de mål som blir fastsatt. Disse dokumentene er laget på grunnlag av tilsvarende dokument som ble behandlet på Generalforsamlingen i Trondheim i fjor sommer. Enkelte kan nok reagere når vi i misjonen begynner å snakke om Strategidokument og Handlingsplaner, men egentlig er det tale om hvilke mål vi skal sette oss for de neste tre årene og hva vi vil ha fokus på for å nå disse målene. De ansatte i regionen og Regionstyret har i lengre tid arbeidet med disse dokumentene og jeg er imponert og stolt over resultatet av dette arbeidet. Kom og bli med på årsmøtet og bli inspirert av det du vil oppleve her! Terje Ueland Regionstyreleder 4

5 Denne årsmeldingen forteller at aktiviteten i Normisjon Rogaland er stor. En gang i tiden var vi ikke til, men så ble det tent en brann for å få ut budskapet om Jesus Kristus. Dette førte til mange misjonsforeninger og senere til misjonsorganisasjoner. En fikk indremisjon og ytremisjon, en fikk Santalmisjon og Indremisjon. I 2001 fikk vi Normisjon. I store organisasjoner er det fort gjort å glemme den enkelte. Men det er viktig å minne hverandre om at det er den enkelte som er Normisjon. Uten din innsats er vi ingenting. Derfor er det viktig å takke deg for det du har bidratt med i At du leser dette, vitner om at du er engasjert i det arbeidet vi driver takk skal du ha. Og det er med stolthet vi presenterer arbeidet i Normisjon Rogaland. Vi driver et fantastisk arbeid, der vi står sammen om vår visjon: Å nå de unådde og gjøre mennesker til disipler! Vi gjør dette arbeidet gjennom våre foreninger, forsamlinger, bibelgrupper, leirsteder, folkehøgskole og mye mer. Men alt er avhengig av at du har engasjert deg i dette arbeidet. Og du kan være stolt av at du bidrar til at Normisjon sentralt får over 20% av inntektene sine fra Normisjon Rogaland. Det gjør at vi fortsatt kan bidra til et godt ytremisjonsarbeid. Det gjør at Roar og Hildegunn Flacké kan bidra som misjonærer i Mali i tillegg til alle de andre flotte representantene vi har i flere land. Vi er flinke til å drive misjonsarbeid i Rogaland. Rogaland har lange og flotte tradisjoner for misjon. Gustava og Gabriel Kielland kom til Finnøy i 1824 og bidrog til misjonen for sin tid det forandret Finnøy, Rogaland, Norge. Ja, deres arbeid har gjort en forandring i mange menneskers liv i mange land. Enkeltmenneskers liv blir forandret når en får erfare Guds kjærlighet til oss gjennom Jesus Kristus. Det er vår utfordring nå: Å skape en organisasjon som blir sterk nok for Her er vi helt avhengig av deg. Ja, det er bare du som kan gjøre oss sterke nok til å gjøre en forskjell i Rogaland i Vi trenger deg for å utføre vårt kall i Rogaland, og like til verdens ende takk for at du vil det! Årsmelding og regnskap 2009 Årsmelding 2009 Erik Rørtveit, Regionleder Arbeiderne Følgende var ansatt i regionen i 2009: REGIONLEDER: Roar Flacké, regionleder (til august ) Erik Rørtveit, regionleder (fra august) ACTA, BARN OG UNGE I NORMISJON: Kenneth Kolltveit, barne- og ungdomsarbeider Velaug Trodahl, disippel-/lederutvikler Jorun Marie Hauge, barnearbeider Gjermund Lygre, Acta-leder Jo Kjetil Løsnesløkken, Acta-arbeider Leif Inge Sørskår, leirkoordinator Thomas Thesen, nestleder Acta (sluttet mai) Anette Aarstad, leirkoordinator (vikar til august) Glenn Helge Bårdsen, sivilarbeider (sluttet september) Marie Stava Blomset, lærling (permisjon) I tillegg kommer sesongansatte i leirarbeidet. Til sammen 6,5 årsverk. Voksenarbeid: Modgunn Brynjelsen, voksenarbeider Aud Vihovde Hoftun, områdearbeider Hans Høie, ledertrener / forsamlingsleder Ålgård Kørner Høie, distriktsleder/forkynner Inge Morten Paulsen, fellesskapsutvikler/leder Alpha Norge Ketil Stokkeland, fellesskapsutvikler Einar Tjørn, forkynner (pensjonist fra november) Unni Sæves Vignes foreningsarbeider (fra september) John Birger Wold, fellesskapsutvikler Til sammen 3,8 årsverk. Administrasjon: Torunn Fjelde Hansen, kontoransvarlig Einar Larsen, administrasjonsleder Helene Skimmeland, økonomiansvarlig Marit Bergtun Stava, kontorsekretær Til sammen 2,4 årsverk Leirstedene: Kirsti Byberg, kjøkkenleder Horve Glenn Helge Bårdsen, sivilarbeider Stemnestaden Gunnar Eltervåg, bestyrer Horve (sluttet desember) Siv Elin Byberg, leirstedsarbeider (bestyrer fra 1. des.) Kristoffer H. Haugen, leirskoleleder Horve (sluttet mai) Marit Fisketjøn, leirskoleleder (fra april) Norvald Horve, leirstedsarbeider Horve (timebasis) Bodil Høie, bestyrer Stemnestaden Kørner Høie, vaktmester Stemnestaden Hildbjørg Mannes, leirstedsarbeider Stemnestaden Sveinung Notvik, kjøkkenleder Vaulali Einar Tjørn, Horve/Stavtjørn Johne Varland, bestyrer Vaulali Olaug Ytreland, leirstedsarbeider Stemnestaden 5

6 På leirstedene er dessuten flere engasjert på timebasis. Til sammen 8,5 årsverk. I tillegg til disse som er ansatt av regionstyret, har vi også mange andre gode medarbeidere, som er ansatt i våre foreninger/forsamlinger, barnehager, begravelsesbyrå og skoler. Vi opplever at medarbeiderfellesskapet og arbeidsmiljøet i regionen er godt. Sykefraværet har i 2009 vært på ca. 2,6 %.. Oddbjørg og Laurent Deriaz (Sandnes) og barna Evan og Caitlin for tiden på hjemmeopphold. Gjermund Lygre (Førresfjorden) var til sammen 6-7 uker i arbeid på bibelskolen i Bafoulabé. Laurent, Oddbjørg, Caitlin og Evan Deriaz. Ansatte samlet til arbeidermøte, prinser og prinsesser i Guds rike. MISJONÆRER Aserbajdsjan Trond Langen (Stavanger) bor i Ganja, er Direktør for Viator mikrokreditt. Kambodsja Elke og Markus Köker (utsendt av IMI-kirken og Norkirken Sandnes) og døtrene Jana Lena og Malin er i hovedstaden Phnom Penh. Markus jobber i International Coorporation Cambodia (ICC) som Normisjon er en del av i Kambodsja. Bangladesh Trond Niemi (Sandnes) er på oppdrag i Bangladesh for blant annet å etablere skoler. Dette er i samarbeid med Kristelig Gymnasium, Oslo. Nepal Jarle Fjelde (Jørpeland) og kona Sunu. De bor i Kathmandu, der han er teltmaker med oppfølging av norske volontører i tillegg til sitt arbeid på den norske ambassaden. Mali Anita Haugstad Haugsjå (Vigrestad) og Hølje Haugsjå og sønnen Mathias bor i Tambaga. De er blant annet engasjert i ulike bistandsprosjekter som bygging og utbedring av brønner, samt mor/barn-tilbud. Hildegunn og Roar Flacké reiste ut i august for å starte i sine oppgaver. Roar og Hildegunn. Roar er direktør og ansvarlig for Normisjon sitt arbeid i Mali. Hildegunn har ansvaret for gjestehuset i Bamako. Global Disippel (tidl. Studium for tverrkulturell kommunikasjon - STK) på Gå Ut Senteret har hatt sine studenter i praksis i Normisjons samarbeidsland eller andre land. Disse kommer fra Rogaland: Kambodsja Linda Braut, Nærbø Senegal: Bjørn M. Bergli, Kopervik Ecuador: India: Familien Køker, sammen med Lysom. Myrna Torvund, Bryne Jarle Stokka, Hommersåk Kristin Tingbø, Røyksund ULØNNEDE MEDARBEIDERE Regionen er velsignet med mange ulønnede medarbeidere, som tar på seg forkynneroppdrag, besøker foreningene, hjelper til på kontoret og på leirstedene. For å dyktiggjøre og inspirere dem som står i utadrettet ulønnet tjeneste, har vi to samlinger i året. Leif Berge og Harald Grønstøl organiserer forkynneroppdragene i sør. I lag med Liv Helgeland hjelper de også til på regionkontoret med betydelig innsats. Tusen takk!! 6

7 Så langt vi har registrert har følgende hatt regelmessige forkynneroppdrag i regionen i 2009: Oddvar Baltzersen, Leif Berge, Torleif Bru, Kåre Bødalen, Per Sverre Bårdsen, Svein Dahle, Håkon Andersen, Olav Kjetilstad, Jakob Dyngeland, Odd Erik Eriksson, Berta og Osvald Frønsdal, Einar Grønstad, Harald Grønstøl, Helga Hausken, Bjørg Hetlelid, Gudrun Tora Husveg, Kristoffer Hølland, Egil Karlsen, Lars Arthur Kjeldsnes, Jørgen Landa, Gunn Marit Lygre, Ingunn Moi, Brit Niemi, Trond Niemi, Per Arnulv Nordbø, Karl Nærland, Magne Oftedal, Kjersti og Joar Sandanger, Sølve Salte, Lars Sigmund Simonsen, Agnar Spanne, Odd Svendsen, Geir Bjarte Thaule, Thor Bjørn Tjelta, Per Tjøstheim, Terje Ueland, Astrid Valle, Gunleiv Velde, Johan Vistnes, Kåre Vågane og Erling Yrkje. I tillegg har flere hatt møter etter spørsmål fra lokale enheter. Regionstyret takker alle ansatte og ulønnede medarbeidere for tjenesten i 2009! Regionstyret I 2009 hadde regionstyret følgende sammensetning: Terje Ueland (leder), Odd Terje Høie (nestleder), Ola Helgeland, Gunn Marit Lygre, Elise Lunde, Otto Fjelde og Aud Jorunn Baustad. Sveinung Lunde, Ole Dagfinn Østhus, Thor Oddvar Østhus er varamedlemmer. På regionårsmøtet gikk Bjørg Frøysland Oftedal ut av styret. Odd Terje Høie ble gjenvalgt og Aud Jorunn Baustad ble nytt styremedlem. Kørner Høie har vært ansattes representant, mens regionlederen har vært sekretær for regionstyret. Camilla Ebert har representert Acta-styret. Regionstyret hadde seks møter i 2009 og behandlet 40 saker, blant annet ombygging ved Stemnestaden, ny handlingsplan for regionen. økonomi og personalsaker. Styrets medlemmer har også utgjort årsmøte for foreningen Solborg folkehøgskole, foreningen Vaulali leirsted og foreningen Karmøy begravelsesbyrå. Møtevirksomheten Våre forkynnere (lønnede og ulønnede) har sammen med våre lokale kontakter også i 2009 bidratt til en ganske omfattende møtevirksomhet i regionen. Vi har registrert flere forespørsler i 2009 enn i 2008, en gledelig utvikling. Oppslutningen om møtene varierer mye. Der det prøves alternative møteformer, kan vi ofte se en vekst. Flere steder bør gjerne samle glørne på tvers av bedehuskretser. Åpne fellesskap i hjemmene er også et godt alternativ. Det viktigste er ikke husene eller hvordan vi samles, men at Kristi ord fortsatt kan bo rikelig iblant oss. Regionale arrangement Også i 2009 har mange fått livsviktige møter med Jesus på arrangementene våre. Arrangementene bidrar videre til å skape engasjement for misjon nært og fjernt. Flere av arrangementene gir mulighet til kontakt med nye målgrupper. Året startet med den tradisjonsrike medarbeiderfesten for sørfylket på Salem i Ganddal. Mye folk, god stemning, prost i Sandnes Ludvig Bjerkreim talte. Regionsårsmøtet var på Stemnestaden 28. mars. 160 utsendinger møtte i strålende sol til en flott dag. Utsending fra Hovedstyret var generalsekretær Rolf Kjøde. På kvelden ble Hildegunn og Roar Flacke innviet til misjonærtjeneste i Mali. Sola Fide ledet av Jostein Myklebust sang. Frivillige forkynnere er viktige. I januar samlet vi forkynnerne i nordfylket til en samling på Stemnestaden. Pensjonisttreffet på Stemnestaden 2. april samlet 60 gjester til mat, drøs, sang og åretrekning. Paul Odland hadde foredrag om Jakob Sande i liv og diktning og Per Meling sang. Påskefesten 2. påskedag på Stemnestaden samlet 70 mennesker til oppstandelsesfeiring. Prost Gunnar Salomonsen talte om Kraften av hans oppstandelse og vi hadde mye felles sang. En flott kveld. Regionstyret fra v.: Gunn Marit Lygre, Elise Lunde, Aud Jorunn Baustad, Odd Terje Høie, Ola Helgeland, Terje Ueland. Otto Fjelde og Kørner Høie av de faste medlemmene er ikke med på bildet. Kristi himmelfartsdag hadde vi vårt tradisjonelle fellesstevne på Stemnestaden hvor de lutherske organisasjonene er arrangører. Berit Helgøy Kloster talte og Senores sang. Barne- og ungdomsorganisasjonene har lagt mye arbeid i å fornye stevnet for å inkludere flere barnefamilier. Av programmet nevner vi uteaktiviteter, ansiktsmaling og gocartkjøring. 2. pinsedag hadde vi familiefest på Stemnestaden. 7

8 Toralf Steinsland talte og Kvalavåg Musikkor sang. I tillegg til måltidet var det lagt opp til en stor bønnevandring både ute og inne. Det var også nattverd. 150 mennesker deltok. Normisjonsdager ble arrangert august på Stemnestaden. Harry Wiig Andersen talte, og Kari Nævra Ree sang. Det var en stor festhelg med åpning av nyrestaurert internat C på fredagskvelden. På lørdagskvelden var det velkomstfest og innsettelse av regionleder Erik Rørtveit, samt avslutningsmarkering for Jan Magne Moi. På lørdagen talte Kurt Hjemdal og Unni Vignes sang. Vel 50 deltakere bodde på stedet disse dagene. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger i etterkant. Fellesskap i fokus: I mai og oktober inviterte regionen ledere av fellesskapene til inspirasjonskvelder i nord. Mellom 13 og 20 møtte fram. Normi Radio hadde søndagssendinger fra januar og fram til oktober. Da ble den lagt ned inntil videre. Årsaken var at vi ble flyttet fram fra kl 09 til 08 på morgenen, og mange lyttere falt av. Dessuten var dette en midlertidig ordning mens vi ventet på at den nye Kristen Nærradio Haugalandet skulle få tildelt sendetid. Seniorarbeidet I nordfylket har vi en pensjonistkomite, som består av Bernt Førre, Jan Hordvik, Ingrid Mortensen, Kristine Fosen, Ingvald Eikje, Kristian Nes og Modgunn Brynjelsen. I sørfylket besto seniorkomiteen i 2009 av Johannes Byberg, Einar Tjørn, Aslaug Espedal, Bjørg Føyen, Aslaug Hamre, Kjellaug Aanestad Varhaug, Alf Egil Aslaksen. Komiteen har blant annet arrangert seniorleir på Vaulali. Normi-marken er en årlig storsamling på Strandalandet med godt program, salg av markens grøde og mye mer. I 2009 var den lagt til Jørpeland, september, med Hans Høie som taler. Midt i den mørkeste årstiden går julemessene av stabelen. Dette er viktige arrangement både sosialt, økonomisk og strategisk. Messene er blant annet en god mulighet til å nå nye mennesker. ALPHA NORGE Fra er Normisjon region Rogaland juridisk og formelt ansvarlig for Alpha Norge, det nasjonale kontor for Alpha-kurs og Samlivskurset. Også i 2009 er mange kurs holdt i alle deler av landet. Alpha brukes i nær sagt alle organisasjoner og kirkesamfunn. Etter at det totale antall kurs i flere år syntes å synke, tror vi dette nå har stabilisert seg, og møter med Alpha-ledere flere steder i landet vitner om optimisme og ny start for mange lokale kurs. Utover året har vi fått meldinger om kursdeltakere som er på vei mot et klart trosstandpunkt og noen som har tatt i mot Jesus. Med andre ord mye å glede seg over! Flere steder har også tatt i bruk Alpha i hjemmegrupper, gjerne med undervisning på DVD. Det pågår om lag 100 Alpha-kurs for ungdom og/eller voksne, dessuten noen kurs i fengsler. I overkant av 20 steder i landet pågår Samlivskurset 7 kvelder om å være 2. Kurset er for alle par som ønsker å bygge et sterkt grunnlag for et sunt ekteskap som varer livet ut. 10 menigheter/bedehus er utpekt som ressursmenigheter i Alpha Norge. Disse ønsker å gi hjelp og veiledning til andre som vil starte eller er i gang med kurs. Disse arbeider sammen med et korps av Alpha-rådgivere, som gjør sin innsats på tvers av menigheter og strukturer. Kontoret har god hjelp av ulønnede medarbeidere til fakturering, web-teknikk og varetelling. Alpha Norge har eget styre, som har ansvar for de løpende vurderinger. Styret oppnevnes av regionstyret. I 2009 overtok Leif Gordon Kvelland ledervervet etter Martin Cave, som hadde vært styreleder siden Sangkoret på seniorleiren på Vaulali. Ansatte i Alpha Norge: Inge Morten Paulsen, daglig leder (50 %) Torunn Fjelde Hansen, kontoransvarlig (10 %) 8

9 Helene Skimmeland har fra regionens side ansvar for økonomihåndtering. Styret i Alpha Norge har i 2009 bestått av Leif Gordon Kvelland, Oslo (leder), Bjørn Jellestad, Trondheim (nestleder), Rita Ristesund Lunde, Bergen, Kristin Sjøvold, Oppdal (til august), Tricia Neill, London og daglig leder. 1. rekke f.v. Rita Lunde, Inge Morten Paulsen, Liv Eva Vestre. 2. rekke, Leif Gordon Kvelland, Per Erik Gåskjenn, Bjørn Jellestad. Lederarbeid Det å ha et lederverv er krevende. Spesielt merker vi det i en tid der arbeidet stadig er i endring. Mange nye ledere kommer til. Særlig yngre ledere fokuserer fullt og helt på det lokale, og forholder seg mindre til det regionale. Det er bra, samtidig gir det oss nye utfordringer på hvordan vi kan gi støtte til dem som ønsker det. Det fører til at støtten til lederne mest skjer på samtaleplan lokalt. Våre ansatte er inne i en prosess for å ruste seg bedre til å være veiledere for felleskap som ønsker å vokse. Forsamlingene I Rogaland er sju forsamlinger knyttet til Normisjons forsamlingsnettverk. Flere av disse har egne ansatte og driver et allsidig arbeid for ulike aldersgrupper. IMI-kirken i Stavanger og Norkirken i Sandnes har status som menigheter. På Saron Bryne og Nærbø bedehus samarbeider vi med Indremisjonsforbundet. På Ålgård samarbeider vi med Misjonsselskapet og Misjonssambandet. Vi er også involvert i forsamlingsbyggende arbeid andre steder i regionen, alene eller sammen med en eller flere andre organisasjoner. Ung taler Foreningene Ulike typer foreninger og grupper er fremfor alt viktige åndelige og sosiale fellesskap lokalt. Samtidig er de fortsatt en hovedbærebjelke i det regionale og internasjonale arbeidet, både økonomisk og med tanke på forbønn. Foreningene er store bidragsytere til messene våre både ved å sørge for gevinster og ved praktisk arbeid. Noen av foreningene har også basarer som samler mye folk og gir store gaver til misjon i Norge og blant folkeslagene. Kvinnearbeidet Kvinneforeningene arbeider jevnt og trutt, og gjør en kjempejobb, ofte i det stille. Trofasthet er et nøkkelord. Felleskapet innad er viktig, samtidig som de bærer mye av misjonsarbeidet i forbønn og givertjeneste. Kvinneforeningsdagen for Sørfylket samlet 130 damer på Horve i mai! Modgunn Brynjelsen talte, Magnhild og Unni Vignes spilte og sang. I løpet av året ble det arrangert Inspirasjonssamlinger for kvinner følgende steder: Randaberg, Ganddal, Bryne, Rennesøy, Finnøy, Bjerkreim, Jørpeland, Vedavågen, Stemnestaden, Sauda og Kjølvik i Suldal. Disse er viktige møtepunkt. Fra 1.september er Unni S.Vignes ansatt som foreningsarbeider i 30% stilling i Sørfylket. Aud Vihovde Hoftun har overtatt ansvaret for kvinnearbeidet i nord. Det er også flere frivillige medarbeidere som besøker foreninger. En dyktig kvinnekomite både i nord og sør har sammen med de ansatte hatt ansvar for kvinnehelg på Stemnestaden og på Horve. På Stemnestaden var denne 6.-8.mars med Aud Vihovde Hoftun som taler og på Horve okt. med Anne Kristin Bruns som taler. Noen ildsjeler samlet på Kvinnehelg på Horve. 9

10 Fellesskap.no Mange unge voksne lengter etter et levende kristent fellesskap. Men ofte opplever de av ulike grunner at det etablerte arbeidet ikke passer for dem. Vi ønsker å hjelpe disse til å danne målrettede fellesskap, som kan nå sin generasjon. I 2009 har det blitt lagt vekt på tett oppfølging av noen få fellesskap. Noen steder fokuseres det på oppbygging av smågrupper med opplæring av smågruppeledere som en viktig del av dette. Andre fellesskap legger mye arbeid i å etablere gode fellesskapssamlinger. Flere er i gode prosesser med å avklare hvem de er og vil være som fellesskap. Fellesskap i fokus -samlingene har vært viktige for disse fellesskapene. Nasjonalt er de med i nettverket fellesskap.no. Andre tilknytningsformer Andre tilknytningsformer Det er mange måter å knytte seg til Normisjon på. Her er noen tall når det gjelder medlemskap, givertjeneste og abonnement i regionen (tall i antall personer) Direktemedl.sk Fast givertj NorNytt abb. (6 nr.) Agenda Informasjon/media NorNytt trykkes sentralt, samordnet med andre regionblad. Det kommer ut seks ganger i året og har åtte sider regionstoff og fire sider fellesstoff for hele organisasjonen. Tilbakemeldingene på NorNytt er positive, det blir lest, og er en viktig informasjonskilde for svært mange. Regionens nettsted er aktivt og informastivt. Blant annet legger vi ut arrangement som kontoret får melding om. Yngre generasjoner bruker nettet hyppig. Blant annet skjer leirpåmeldingen hovedsakelig på internett (www.acta.as/rogaland). Gjennom Normi Radio har andakter, vitnesbyrd, sang og misjonsinformasjon nådd ut over hele nordfylket. Vår målsetting er å nå nye med evangeliet og være til oppmuntring for dem som er forhindret fra å delta på kristne møter. Programansvarlig har vært Kørner Høie. På grunn av ny konsesjonsutdeling for nærradio, gikk Normisjon og en del andre menigheter og organisasjoner sammen i Kristen Nærradio Haugalandet AS for å kunne møte nye tider med nye utfordringer. Kulturdepartementet har bedt alle søkere søke på nytt. Derfor ligger den nye radioen på vent. Skoler Solborg Folkehøgskole er organisert som forening med regionstyrets medlemmer som årsmøte. Kontakten mellom skolen og regionen er god og Solborg er en veldrevet skole som når og former mange unge som vi ellers ikke når. Solborg har misjonsprosjekt knyttet til Normisjons arbeid i Kambodsja, og samlet i høst inn kr til dette. For øvrig henviser vi til egen årsmelding for Solborg og nettsiden Forberedelser av KRISS ungdomsskole på Nord-Jæren står fortsatt på vent. IMI-kirken driver Acta Bibelskole i Stavanger. Se Samarbeid Menighet og misjon Vi samarbeider bredt med menigheter og forsamlinger i rammen av Samarbeidsråd for menighet og misjon i Stavanger bispedømme (SMMS). 25 menigheter/forsamlinger har avtale med Normisjon om å støtte arbeid i samarbeidslandene. Disse menighetene prioriteres for besøk (forkynnelse, misjonsinformasjon, hjelp med barne- og ungdomsarbeid o.a.). Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Normisjon er medlem i KIA Rogaland - en ressurs for både menigheter, forsamlinger, foreninger og enkeltpersoner. Det er vårt ansvar som kristne å ta vel imot innflyttere og andre med annen bakgrunn enn vår egen. Mange asylsøkere er kristne, og har behov for fellesskap og tilhørighet. KIA drives sammen med innvandrere, og både KIAs regionråd og landsstyre har medlemmer med minoritetsbakgrunn. Virksomheten omfatter ulike grupper som bruker KIA-kjelleren i Stavanger, grupper på Jæren og Haugalandet, samt virksomhet på Dale asylmottak. Noe arbeid er tilrettelagt for kvinner, menn eller ungdom, og det er ukentlig gudstjenester og møter på flere språk. Betaniastiftelsen Samarbeidet med Betaniastiftelsen er blitt nærmere og tydeligere de siste årene. I 2008 ble eiendommen i Stavanger solgt, og det ble flytting til nye lokaler i Hoveveien i Sandnes. Det arbeides med strategi og 10

11 videre utvikling i nært samarbeid med Normisjon Rogaland. Det legges opp til virksomhetsområder knyttet til stikkordene tro, fellesskap, kreativitet og omsorg. Blant annet ble det etablert et veilednings- og sjelesorgsenter i samarbeid med Normisjon etter modell av Fermate i Oslo. Betaniastiftelsen er en selvstendig stiftelse med røtter i Lars Oftedals diakonale virksomhet og historisk forbindelse med Ryfylke & Jæren Indremisjon. Kontor/eiendommer Regionkontoret i Sandnes Regionkontoret ligger sentralt i Sandnes, i Flintergata 4, der vi leier lokaler. Lokalene brukes først og fremst til administrasjon, men også til styremøter og ledersamlinger. Haugesundskontoret Distriktskontoret for den nordlige delen av regionen ligger i IMI-gården i Strandgt 192 i Haugesund. Herfra betjenes foreninger, lag og bedehus, og det planlegges ulike arrangement i nordfylket. Den sentrale beliggenheten fører til at kontoret er en del besøkt. Resepsjonen betjener også IMI begravelsesbyrå og andre som har sine kontor her. Økonomi Regnskapet for regionen totalt (konsernregnskapet) viser et underskudd på kr Regnskapet for regionen eksklusiv leirsteder og Alpha, viser et underskudd på kr Det er kr. bedre enn budsjettert. Årets ordinære gaver beløper seg til som er kr mindre enn i 2008 og bedre enn budsjettert. Underskuddet er ført mot misjonsfondet. De totale inntektene ble kr og er kr mindre enn i 2008 og kr lavere enn budsjettert. De totale utgiftene beløper seg til kr Det er en nedgang på kr i forhold til budsjett og kr mindre enn i Det er sendt kr til Normisjons sentralledd. Driftsmessig gikk Horve og Stemnestaden med underskudd, mens Stavtjørn og Alpha har overskudd. Underskudd Horve og Stemnestaden er ført mot leirsteds-/misjonsfond. Overskuddet for Stavtjørn er ført mot leirstedsfondet, mens overskudd for Alpha er avsatt til Alphaarbeidet. Når det gjelder investeringer ved Stemnestaden og Horve samt avsetninger, viser vi til note 5 i tilknytning til balansen. Tysvær kommune har i 2009 refundert en del av kostnadene regionen ble påført i forbindelse med nedleggingen av Stemnestaden barnehage. Se note 9. DØGNVAKT: Førresfjorden Internett: E-post: 11

12 Autorisert regnskapskontor Storgt. 35, 4307 Sandnes Telefon Telefax KRISTELIG BOKHANDEL Haraldsgt Postboks 182, 5501 Haugesund Tlf Faks INFI EIENDOM AS Storgt Sandnes 12

13 Årsmelding Acta Rogaland 2009 Actastyret Actastyret i Rogaland hadde første del av året følgende sammensetning: Camilla Ebert (Stavanger), Linda Erga Eriksen (Sandnes), Jarle Stokka (Hommersåk), Glenn Helge Baardsen (Karmøy) og Gunhild Lygre (Tysvær). 1.varamedlem var Eirik Lygre (Sola) og 2.varamedlem var Jostein Lygre (Skånevik). Første varamedlem, regionstyrets representant (Aud Jorunn Baustad, i høst har Odd Terje Høie møtt) Leder for Acta i Rogaland (Gjermund Lygre) har møtt fast på møtene. I tillegg kommer sesongansatte i leirarbeidet. Det er til sammen 6,5 årsverk i Acta Rogaland. I 2009 har vi hatt noen endringer i Acta staben. I vår sluttet Thomas Thesen som nestleder, i desember ansatte vi Ingar Auklend som ny Acta leder. Han begynte i jobben den første januar. Ta vel imot han. Vi gleder oss over at vi har en stab med store ressurser som gjør en god jobb for å oppfylle vår drøm om å se grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus. På årsmøtet ble Camilla Ebert gjenvalgt som styreleder. Ellers er følgende medlemmer av styret: Margunn Lygre, Kristian Eiane, Eirik Lygre, Gunhild Lygre, 1.vara: Arne Baustad 2.vare: Linda Dirdal Actastyret har jobbet godt i Vi har hatt et godt høstsemester der vi har tillat oss å drømme om hva vi ønsker å se framover. Styret har jobbet med flere spennende saker. Vi har gitt innspill til de ansatte i forhold til lagsarbeidet og leirarbeidet. Styret har kommet med forslag på nye leirtyper og forslag på nye aktiviteter. Styret vil være med å arrangere en Krik lignende leir på Vaulali til sommeren. Vi har i samarbeid med leirkoordinator kommet med forslag til en konkurranse med fine premier for den som klarer å rekruttere flest mulig nye ungdommer til å være med på lederkurs. Acta styret har en drøm om å få til en tettere link mellom ungdommer og voksne. Ungdommene trenger voksne som kan være med dem som mentorer som kan følge dem på livs og tros-veien en kort eller lengre stund. Dette er noe styret ønsker å jobbe videre med sammen med de ansatte og andre som brenner for å hjelpe unge til å bli værende hos Kristus. Disse har vært ansatt på timebasis i leirarbeidet i 2009: Gaute Hoftun, Håvard Høie, Ane Holden Vincent, Daniel Overskott og Anette Aarstad. Klubber og lag Barnelag Det drives mye godt arbeid for barna i regionen vår. Mange lokale lagsledere har stått i dette arbeidet i mange år, og gjør en flott innsats for barna i lokalmiljøet. Også nye ledere kommer til, og det er gledelig å se. I de fleste lokallag oppleves tjenesten givende og betydningsfull, men noen har utfordringer knyttet til rekruttering av nye ledere, andre har plass til flere medlemmer. Ansatte Disse har vært ansatt i Acta region Rogaland i løpet av 2009: Kenneth Kolltveit, barne- og ungdomsarbeider Glenn Helge Bårdsen, sivilarbeider (fram til ) Velaug Trodahl, disippel-/lederutvikler Jorun Marie Hauge, barnearbeider Gjermund Lygre, Actaleder Jo Kjetil Løsnesløkken, Acta-arbeider Leif Inge Sørskår, leirkoordinator Thomas Thesen, nestleder Acta (sluttet mai 09) Anette Aarstad, leirkoordinator (vikar fra fram til ) Marie Stava Blomset, lærling (permisjon) 13

14 De fleste barnelag får besøk fra Acta to ganger i semesteret. Det innebærer ofte andakt og aktiviteter for barna. I tillegg setter vi av tid til å prate med lederne hvis dette er ønskelig. Men i en travel hverdag er de fleste lederne glade for å gjennomføre de vanlige oppgavene for kvelden, så lederpraten blir oftest mens ryddingen pågår. Vi ønsker å rette en stor takk til alle de lokale barnelagslederne som trofast stiller opp. Mange unge kan vitne om barnearbeidets betydning for deres tro, både som barn og voksne. Ungdomslag Vi har over 20 ungdomslag/kor i vår region som uke etter uke legger til rette for at ungdommer skal møte, følge og ære Jesus. De fleste lagene drives av ungdommene selv og de fortjener både ros og øyne som ser dem. I ungdomsarbeidet er det både gleder og utfordringer. Noen steder er det stort engasjement og entusiasme, mens det andre steder er få unge og ledere som ønsker avløsning. Vi ønsker å gjøre så mye vi kan, men i regionen har vi begrensede muligheter. Vi har Kenneth Kolltveit som ungdomsarbeider i 80 % på Strandalandet og litt på nord Jæren og Velaug Trodahl som leder- og disippelutvikler. I nord har vi Gjermund Lygre som har hatt noe oppfølging, men ikke i så sterk grad som vi har ønsket. Litt statistikk Her er litt tall om våre lag pr Tallene i parentes er fra Totalt antall lag 121 ( ) Barnelag 54 (65-75) Barnekor 22 (22-25) Tweenskor 2 (3 -) Tweenslag 12 (7 -) Ungdomslag 17 (21-21) Ungdomskor 5 (7-7) Dans- og dramagrupper 5 (6-8) Familiegruppe/kor 2 (4-4) Leirklubb / Impuls 2 (1-1) Amigos Amigos er en barneklubb som har vært og er svært viktig for mange barn både i Norge, men også i våre samarbeidsland da Amigos klubbene i Norge hvert år samler inn store summer for å hjelpe andre barn. Etter sommeren 2009 har det ikke kommet flere blader, men Acta jobber med å få til en god nettside for alle barn som er med i Amigos og som slik støtter gode prosjekter rundt om i verden. På sommerleirene våre går kollekten til Amigosprosjektet. Små disipler. Kompis Acta sin giverteneste for ungdom, Kompis, hadde 183 kompiser ved utgangen av Dette er en økning på 58 siste år. Leirarbeidet I 2009 har Acta barn og unge i Normisjon region Rogaland gjennomført 42 leirer/weekender, som til sammen utgjør 95 leirdøgn. Totalt deltakerantall var 1859 deltakere, i tillegg har vi hatt 130 voksne deltakere på leir (familie-, mini-, og besteleirer). Deltakerantall er tilsvarende i fjor, men vi har måttet avlyse 3 leirer på grunn av få deltakere. Vi har i 2009 hatt en kapasitet for 450 flere deltakere (ekslusive avlyste leirer), men vi jobber fortsatt med å fylle opp leirene vi har, og tenker mer strategisk rundt leirenes målgrupper, tidspunkter og innhold. Vi merker en økning i antall voksne på leir, som er takket være fortsatt populære minileirer, samt økende oppslutning om familieleir og besteleir. Antall deltakere på venteliste på leir har hatt en nedgang i Antall deltakere på venteliste var 147 i 2009, mot Fremføring på leir. Triggermag Triggermag har slitt med en nedadgående kurve når det gjelder abonnenter. Dette har ført til at bladet ble lagt ned ved årsskiftet 2009/

15 260 i 2008, og 166 i Dette tyder på at vi blir stadig flinkere til å fylle kapasiteten vår, men vi opplever også at vi står i større konkurranse til alle ferie- og fritidstilbudene som tilbys. Vi er veldig takknemlige for den innsatsen de frivillige lederne våre gjør på leir, uten dem hadde det vært umulig å arrangere så mange leirer som vi gjør. Totalt hadde vi 628 frivillige lederfunksjoner på leir i 2009 som er stabilt med i fjor. Disse ble fylt av over 250 forskjellige ledere, noe som sier at en leder har et snitt på over 2 leirer i året. På årets to TFI-leirer (Takk For Innsatsen) samlet vi totalt 83 av våre frivillige leirledere for å vise dem at vi setter pris på dem. Dette ved å gi dem en helg med inspirasjon, mye sosialt og veldig god mat på Vaulali for ledere i sør og et døgn med samme innhold på Stemnestaden for ledere i nord. I 2009 har vi hatt 18 frivillige hovedledere på leir en nedgang fra året før. Dette skyldes noe manglende fokus på å rekruttere flere frivillige hovedledere. Interessen for Vaulali og Stemnestaden vokser stadig, og Horve er nesten like populært som alltid. Det er også økende oppslutning til Stavtjørn, og noe av det er takket være at Stavtjørn Alpin har satset på snøkanoner og har forlenget sesongen. Stort sett fylles leirene opp og barn og unge kommer stadig tilbake på leir, som viser at leir er noe som fungerer, at det er en god plass å være og at det gir deltakerne noe. Lederutvikling Acta har et sterkt ønske om at lags- og leirledere skal oppleve at regionen prioriterer lederutvikling, både med enkeltpersoner, grupper/styrer og i form av lederfellesskap. Derfor bestemte vi oss for å arrangere Acta dager her i Rogaland på Vaulali. Det var et kombinert lederkurs for unge leirledere, for voksne som står i lagsarbeid og samtidig hadde vi årsmøtet til Acta. Dette var svært vellykket med god oppslutning og med gode tilbakemeldinger. Vi ønsker å rette en takk til alle frivillige lags og leirledere som står på for regionen og for Guds rike! Lederutvikling på leir Vi har i 2009 arrangert to leirlederkurs for nye leirledere på Horve og Stemnestaden. Vi opplever at det er blitt mye vanskeligere å rekruttere nye ledere, og det er flere leirer som er blitt gjennomført med for få ledere i forhold til normalen. Vi har rekruttert flere ledere fra Strandalandet siste årene, mot tidligere noen få. Dette er en positiv tendens. På ActaDagene09 gjennomførte vi et hovedfunksjonsseminar, men dessverre har vi ikke hatt skikkelig oppfølging av de som deltok. TFI (takk for innsatsen-leir) ble arrangert som takk til alle disse leirlederne som står på og gjør det mulig for oss å drive arbeidet i slikt omfang. Takk til alle dere! Lederutvikling i lokale lag Vi ønsker å utruste lokale lagsledere. Det har vi blant annet gjort ved at vi bruker mye tid i enkelte lag, der er vi med på styremøter, utfordrer de til å tenke visjon og mål, til å tenke nytt og så har vi vært med på leirer med mer. Samtidig har vi vært rundt på besøk i mange lag og slik fått anledning til å forkynne evangeliet, formidle misjonsinformasjon og fått være til oppmuntring for både barn og voksne og fått mye oppmuntring tilbake. Takk! Vi vil benytte anledningen til å rette en hjertelig takk til dere som har vært en del av dette arbeidet. Kanskje som leder, som forbeder eller som giver. Vi vet at barn og unge i Rogaland trenger mennesker som bryr seg, og som tar ansvar. Bak hvert eneste tall vi har nevnt finnes barn og unge som får møte, følge og ære Jesus Kristus! Acta styret. Camilla Ebert Gunhild Lygre Margunn Lygre Eirik Lygre Kristian Eiane Arne Baustad Linda Dirdal Gjermund Lygre 15

16 Årsmelding Horve Ungdomssenter 2009 Horve er Horve (sitat fra en Horvevenn). Søkningen til leirer og ønsker om arrangementer er meget god. Horve står sterkt i bevisstheten hos Horvevennene. Gjennom snart 50 års virke er det etter hvert blitt noen titusener. I 2009 var det igjen ca barn og unge på leir på Horve. I tillegg er det mange ledere på hver leir. Acta, barn og unge i Normisjon, gjør en kjempejobb med å legge opp og arrangere leirene. Det fortelles om bønnevandringer, samtaler, omsorg for misjonsmarken, omsorg for venner og familie. Flere har tatt standpunkt om å følge Jesus. Det nytter! 2009 har for Horve vært nok et utfordrende år med både endringer og stort arbeidspress på personalet. Aktiviteten har vært svært høy med mange arrangementer, spesielt bryllup og konfirmasjoner dette året. De ansatte gjør en kjempejobb, tilbakemeldinger på mat og forpleining er meget bra. Vi har en bekymring, vi har ikke lyktes å få full bemanning på kjøkkenet i 2009, det jobbes for å fylle de ledige stillingene. Slitasjen på anlegget er stor og det trengs nå en generell oppussing. Når en ser spesielt hovedbyggets beskaffenhet er det nærliggende å tenke at nå trenges det noe nytt. Det fungerer enda helt greit, men det er ønsker om oppjusteringer. Etter opprustningene på Vaulali og Stemnestaden mener styret at nå bør Horve stå for tur for noe nytt. Det er mange som allerede tenker stort i denne sammenheng. Dugnadsarbeidet, spesielt i uteområdet, fortsetter med å rydde og tenke nytt. Planer om opprusting av området rundt bekken og turstien rundt vannet blir nå til aktivt arbeid. Vi gleder oss til dette. Takk til dugnadsgjengene som står på og gjør en stor innsats både inne og ute. Leirskolen på Horve har en god posisjon hos skolene i området som en attraktiv leirskole. Med alle de positive erfaringene elevene tar med seg etter et leirskoleopphold, skaper dette gode relasjoner og omdømme. De opplever mange utfordringer i klatrevegg, hinderløype, terrengsykkel i skogen, bueskyting, kanopadling og bading. Eller kanskje de husker best kveldskos og god mat? Kristoffer Hodne Haugen sluttet som leirskoleleder i mai. Vi har vært svært heldige og fått ansatt Marit Fisketjøn som ny leder. Hun er lærer, og hun og hennes folk har fortsatt den flotte trenden. Horvebasaren ble også i år arrangert i oktober. Fullt på Horve, en fin innsats og inntekt for Horve. Takk til alle som bidrog her. Regnskapet som er vist i denne årsmeldingen viser at det er en god bedring fra året før. Det viser fortsatt et underskudd. Styrets målsetting er at Horve skal gå med pluss og ha en sunn økonomisk drift. At leirarbeid og barn og ungdomsarbeid har førsteprioritet skal være styrende for aktiviteten på Horve. På personalsiden har det vært noen endringer i Einar Tjørn (deltidsstilling) gikk av med pensjon i august, Gunnar Eltervåg sluttet som bestyrer i desember. Vi takker Gunnar og Einar for en flott innsats for Horve. Siv Elin Byberg ble ansatt som ny bestyrer. Styret i 2009 har bestått av: Liv Milwertz (leder), Kjell Gunnar Vold (nestleder), Sigrun Urstad, Magne Goa, Reidar Vigrestad, Einar Larsen (sekretær). Bestyrer og kjøkkenleder møter med tale og forslagsrett. Ansatte ved årsslutt: Siv Elin Byberg (bestyrer 100%) Kirsti Byberg (kjøkkenleder 100%), Marit Fisketjøn (leirskoleleder 60%) Norvald Horve 40% +, Einar Larsen 20%. I tillegg er det ekstrahjelp og innleide til både kjøkken og leirskole. Det var ledige stillinger som kokk/kokekyndige. For Horvestyret: Liv Milwertz / Kjell Gunnar Vold 16

17 Årsmelding Stavtjørn Misjonssenter har vært et bra utleieår, den fine trenden fra 2008 fortsetter. Mange, både foreninger og private grupper, ser at Stavtjørn er godt egnet leirsted, folk trives og gir fine tilbakemeldinger. Ungdommene fra Tyskland var tilbake på Stavtjørn i 2009, de melder om høy trivselsfaktor. Acta har hatt 3 leirer med godt belegg. Acta opplever økende oppslutning til Stavtjørn, og noe av det er takket være at Stavtjørn Alpin har satset på snøkanoner og har forlenget sesongen. Det er i 2009 også foretatt noe oppussing av rommene, men det er fortsatt noen rom som skal oppgraderes. De ansatte i regionen brukte en del av en arbeidersamling i mai til praktisk vedlikehold av Stavtjørn. Møblene i peisestuen ble byttet ut med brukte møbler som vi fikk fra Havly Hotell i Stavanger. Regnskapet viser et driftsresultat på kr ,- (avsettes til leirstedsfondet). I tillegg står det kr ,- avsatt på fond for Stavtjørn til videre opprusting av bygget. Styringen av Stavtjørn ivaretas nå av regionen. De som har stått i spissen som styre har bedt om avløsning. Vi takker spesielt Toralf Hetland, Norodd Slettebø og Gunnhild Vassbø for en flott innsats (de er fortsatt med på mange ting). Gunnhild Vassbø har fortsatt tilsynet med Stavtjørn og gjør en kjempejobb med dette og ellers legge til rette for gjestene. Einar Tjørn har hatt en liten stillingsbrøk på Stavtjørn som en del av sin stilling i regionen (fortsetter i 2010). Stavtjørn Misjonssenter har en viktig rolle i regionens arbeid, og spesielt innen det kristne ungdomsarbeidet. Normisjon har her et leirsted som er annerledes enn de andre, det ligger på fjellet, har hyttepreg, og er rimelig å leie. Dette er også noe som mange kristne organisasjoner i regionen etterspør. Normisjon region Rogaland ser det som en viktig oppgave å holde oppe standarden, og få bygget til å fungere godt, slik at det kan fylle sin plass i et viktig arbeid. Dette arbeidet fortsetter i tiden fremover. Einar Larsen 17

18 Det har vært et godt og aktivt år for Stemnestaden. De aller fleste helger har vært utleid. Vi har hatt totalt 105 arr., hvorav 52 m/overnatting. Acta har hatt 11 leirer med 456 deltakere og 173 ledere. Stemnestaden ble benyttet til årets regionårsmøte m/utsendelse av Hildegunn og Roar Flacké, fellesskapssamlinger, stevne Kristi Himmelfartsdag, fest i påske og pinsehelga, Normisjonsdager m/innsettelse av ny regionleder og innvielse av nybygg, og mye mer. Vi er glade for at stedet blir brukt til å samle mennesker til felleskap og inspirasjon for å være med å nå visjonen om å vinne mennesker for Jesus, og gjøre dem til disipler. Årsmelding og regnskap 2009 Årsmelding Stemnestaden 2009 Første del av året var preget av byggeaktivitet. C-bygget ble totalrenovert, og det startet i des Fra å ha vært barnehage i halvparten av bygget og internatrom m/enkel standard i den andre, framstår det nå som et bygg med nærmere hotellstandard. Denne enheten består nå av 11 dobbeltrom m/bad, og stue og kjøkken utstyrt til pers., og gir oss mulighet til å leie ut til flere grupper på en gang. Bygget kan brukes til selskap, utleie til mindre grupper på sjølstell, eller går inn som en del av overnattingskapasiteten ved større arr. Totalt har Stemnestaden nå 33 rom m/102 overnattingsplasser, med god standard. Rommene ble tatt i bruk i slutten av mai, og hele bygget stod ferdig til sommeren, og innviet på Normisjonsdagene i august. Et godt arbeid er lagt ned, både av håndverkere og alle de dugnadsfolk som var med på sparkling og maling både innvendig og utvendig. Loppemarkedet 20. juni hadde rekordoppslutning og gammelt og nytt skiftet eier. Flere frivillige arbeidet uka i forveien med å pakke ut, sortere og prise varer. Kvelden før loppemarkedet, og selve dagen var frivillige i sving for å gjennomføre arrangement. På det meste var 230 biler inne på området og vi regner med at pers var innom i løpet av dagen og la fra seg ca kr til Stemnestaden. Minimessa i november samlet også mye folk, både til samling om Guds ord, til fin sang både fra barnekor og voksne, til en god drøs ved kafébordet, eller til handel av hjemmebakt eller vakkert håndarbeid. Unge foreningsdamer hadde vært i sving og laget masse fint for salg, og bakstekoner bakte lefser og potetkaker for misjonen. Mye mer kan nevnes av godt dugnadsarbeid, og sikkert er det at Stemnestaden fremdeles har en stor stab av frivillige som stiller opp når det trengs, enten det er til servering eller annet arbeid både inne og ute. Tusen takk til alle for den innsatsen dere gjør. Stemnestaden har hatt en god økning i inntektene i 2009, men har også hatt en økning i utgiftene som gjør at vi også i år går med underskudd. Ansatte i 2009 har vært: Bodil V. Høie 100%, Hildbjørg Mannes 50%, Olaug Ytreland 50%, Kørner Høie 50%, Einar Larsen 5% og Glenn Helge Bårdsen - sivilarbeider 50% ut august. Styret i 2009 har bestått av: Sigmund Alvestad (formann), Arne Johan Kvalevaag, Iren Eike, Ann Rita Eike, Glenn Helge Bårdsen og Monica Stødle Velde(varamedl.). Bodil V. Høie har møtt som ansatt og sekretær. For Stemnestaden Bodil V. Høie 18

19 Foreningen Vaulali Leirsted har nok et år bak seg i ny drakt, år Den positive trenden fortsetter, det blir etter hvert klart for flere og flere at Vaulali nå er blitt et virkelig flott sted. Årsmelding og regnskap 2009 Årsmelding for Vaulali 2009 Johne Varland (bestyrer) og Sveinung Notvik (kjøkkenleder) er våre ansatte i full stilling. De har hatt travle tider, aktiviteten på Vaulali har vært meget stor i Det har vært bra belagt både i egen regi og utleie til andre. Det fordeler seg på barne- og ungdomsarrangement, utleie til konfirmantweekender, menighetsweekender, bryllup og andre dags/kvelds arrangementer. Kurs og konferanse på Vaulali blir også stadig mer populært. Vaulalibasaren i april ble i år også arrangert av en egen komité. De gjorde et godt arbeid som resulterte i stort frammøte og ett flott overskudd til driften av Vaulali. Sommerhotelldriften fortsatte i Inntektene ble doblet fra året før, mer enn kr ,- tilførte denne aktiviteten til Vaulali. Uten den fantastiske innsatsen fra de frivillige hotellvertene hadde dette ikke kunne la seg gjøre. Sommerhotelldriften vil fortsette i 2010, vi har tro for at vi fortsatt skal oppleve økning i inntektene. Vaulalidagen ble dette året arrangert innendørs på grunn av værforholdene. Menighetene fra Strand og Forsand deltar aktivt i dette, det var fulle hus hele dagen. God mat, middag og kaffe, god stemning og trivsel. Prost Jeffrey Husebø deltok på Gudstjenesten om formiddagen, Kurt Hjemdal deltok på møtet om ettermiddagen. Erik Rørtveit (ny regionleder i Normisjon Rogaland) ble også presentert på samlingen om ettermiddagen. Som nevnt har aktiviteten i 2009 vært god på utleiesiden, både med egne arrangement og utleie i mange sammenhenger. Det er en gledelig utvikling og det gjør at den økonomiske situasjonen blir stadig mindre usikker. Likevel er det en del ledig kapasitet midt i uken som vi arbeider med å få utnyttet bedre. Her bør være gode muligheter for å få inn en del kurser og konferanser, med og uten overnatting. Vaulali er en forening under Normisjon region Rogaland. I 2009 ble det kjøpt inn nytt piano på Vaulali. Dette ble gjort mulig etter en nærmest spontan reaksjon blant noen som opplevde virkelig at dette trengtes. Flott at dette lot seg gjøre. Uteanlegget med plener, beplantning og veier er godt vedlikeholdt takket være en gruppe med frivillige som har tatt på seg ansvaret for dette. Tusen takk til alle som har bidratt med innsats på Vaulali, om det er ute eller inne, eller som hotellverter. Styret har hatt følgende sammensetning i 2009: Anne Brit Jøssang (leder), Eirik Stople (nestleder), Jan Soppeland, Hanne Voster, Svein Dahle, Terje Haugvaldstad, Tore Voster. Fra administrasjonen har Johne Varland, Sveinung Notvik og Einar Larsen (sekretær) møtt fast på styremøtene. Vi kan være stolte av Vaulali i dag. Takken må gå til alle de frivillige som har bidratt på forskjellige måter, både i praktisk arbeid og økonomisk støtte. Vi tenker også på alle som er med i forbønn for plassen og virksomheten som drives. Nettverket rundt Vaulali er en styrke som må verdsettes veldig høyt. For Vaulalistyret Anne Brit Jøssang 19

20 Årsmelding for foreningen Solborg folkehøgskole 2009 Solborg har god elevsøkning. For inneværende skoleår hadde vi totalt 532 søkere. Til skolestart 25. august møtte 137 elever. Vi har elever fra hele landet, men Hordaland fylke er best representert med 19 elever. Fra Rogaland er det 10 elever. I år har vi også 2 elever fra Vietnam, 1 fra Canada og 1 fra Tyrkia. Solborg profilerer seg gjennom allsidighet og har nå 7 linjetilbud: Multi linje, Rampelys, Global village (backpacker, foto og united), Klær, mote og design, Kreativ Kunst, Media og Adventure (idrettslinje). Vi prøver hele tiden å ha et attraktivt undervisningstilbud som avspeiler trender i ungdomsmiljøene. Et folkehøgskoleår vektlegger opplevelser og personlig utvikling. Folkehøgskoleloven sier at folkehøgskolene skal være almenndannende og drive folkeopplysning. Folkehøgskolelærere har følgende oppgaver: Undervisning, sosialpedagogisk arbeid og pedagogisk utviklingsarbeid. Det miljøbyggende arbeidet og samtale/veiledning av elever er viktig. Vi har også jobbet mye med vår kristne profil. Gjennom morgensamlinger, kristne møter og bibelgrupper ønsker vi å utfordre de unge til Kristusetterfølgere. Solborg har psykisk helse for ungdom som satsningsområde. Lærerne er skolert på temaet, og alle elevene gjennomgår et fem timers temaopplegg i psykisk helse. Fokuset er både på forebyggende arbeid og informasjon. Solborg har solidaritetsprosjekt for Normisjon. Skolen samler inn penger til Kambodsja. I år ble nettoresultatet ca. kr Solborg ble i november autorisert som Miljøfyrtårn. Diplomet ble utdelt av varaordfører Bjørg Tysdal Mo. I vinterferien arrangerte Solborg reisekurs i Mose fotspor til Egypt, Israel og Jordan. 39 personer deltok på kurset. I november startet rehabiliteringen av Nordborgbygningen, undervisningsfløyen. Arbeidet skal være ferdig til sommeren Kostnadene er beregnet til å bli ca. 19 mill. Folkehøgskolene får sine bevilgninger gjennom statsbudsjettet. Statstilskuddet er ikke nok til å holde driften ved skolen i gang.vi må derfor skaffe oss ekstra inntekter gjennom Solborgbasaren, sommerdrift, utleie av svømmehallen og utleie av lokaler til barnehagen. 50 % av vårt budsjett er statstilskudd, 35 % er elevbetaling, mens de siste 15 % er midler vi selv tjener inn. For å få statstilskudd, krever folkehøgskoleloven at skolen hvert år gjennomfører et selvevalueringsprosjekt som skal være offentlig tilgjengelig. Fokus settes nå med andre ord på skoleutvikling. Det skal være god kvalitet på alle områder av skolens virksomhet. Det er Foreningen Solborg Folkehøgskole som eier og driver skolen. Det er de til en hver tid valgte medlemmer i regionsstyret til Normisjon region Rogaland som utgjør Foreningen Solborg Folkehøgskole. Skolen er en enhet av eiendom og drift. Styret for skolen har hatt 6 møter og behandlet 45 saker. Styret har følgende sammensetning: Ole Harald Myklebust (styreleder), Livar Salte (gikk ut av styret høsten 2009), Helge Todnem, Helene Andreassen (nytt styremedlem fra høst 2009) Kjell Konstali (rektor), Linda Aannø (personalrepresentant), Helene Setlo (elevrepresentant vår 2009), Hanne Beck (elevrepresentant høst 2009) Vi takker alle som er med og støtter opp om arbeidet som drives på Solborg. Vi ønsker å være en skole som er aktuell for dagens ungdommer, og som både i form og innhold gir de unge det de trenger. For Solborg folkehøgskole Kjell Konstali, rektor 20

Velkommen til regionårsmøtet 2011

Velkommen til regionårsmøtet 2011 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2009... 5 Arbeiderne... 5 Regionstyret... 7 Møtevirksomheten... 7 Regionarrangement... 7 Seniorarbeid... 9

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Velkommen til regionårsmøtet 2012

Velkommen til regionårsmøtet 2012 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2011... 5 Arbeiderne... 5 Regionstyret... 8 Møtevirksomheten... 8 Regionarrangement... 8 Seniorarbeid... 9

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte april 2012

Normisjon Landsstyrets møte april 2012 Normisjon Landsstyrets møte 26.-27.april 2012 Forum: Til stede: Forfall: Fra adm: Landsstyrets møte Kurt Hjemdal, Berit Synøve Danielsen, Marit Elisebet Totland, Kåre Skråmestø, Pål Rune Winther Jørgensen,

Detaljer

Valg til regionstyret

Valg til regionstyret NORMISJON REGION AGDER Valg til regionstyret Regionårsmøtet 2011 Regionårsmøte Oddernes menighetshus 9. april 2011 Under regionårsmøtet 2011 skal det velges leder av regionstyret og to medlemmer til regionstyret.

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2012 2015 Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjons kjerneverdier er «elsket og sendt». Handlingsplanen omfter Normisjons totale arbeid i Norge

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014 REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR Dato: 14.-15.03. 2014 Tid: 14.03, 18.00 22.00 og 15.03, 10.00-14.30 Sted: 14.03: Norsjø Ungdomssenter. 15.03: Kvitsund Gymnas Til stede: Helge Norheim (styreleder), Kristen

Detaljer

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 1. Oddvar Reiersølmoen ønsket velkommen 2. Reidun Hjemdal holdt en andakt med utgangspunkt i stikkordet nåde. 3. Konstituering av årsmøtet: 1. Ordstyrer:

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder F Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder F Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder Møte: Regionstyret Møtenr.: 2 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 14. mars 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte 22.-23.april 2010

Normisjon Landsstyrets møte 22.-23.april 2010 Normisjon Landsstyrets møte 22.-23.april 2010 Forum: Til stede: Forfall: Fra adm.: Andre: Landsstyret Kurt Hjemdal, Geir I Mykletun, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn- Marit Lygre, Hanne Tufthaug,

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Innledning Harstad Normisjon er en liten forening, men vi deltar i et stort oppdrag som vi har fått direkte fra Jesus. Oppdraget å fortelle verden om

Detaljer

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST LOVER FOR NLM REGION SØRVEST 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband Region Sørvest. 1.2 Regionen omfatter følgende kommuner: Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund, Sokndal, Eigersund,

Detaljer

Det var god oppslutning om bevegelsene i allsangen hos store og små.

Det var god oppslutning om bevegelsene i allsangen hos store og små. Region Rogaland Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 Årgang 6 Fellesmøter i pinsen God stemning og gode møter på Fredheim Arena i Sandnes. I pinsen var det fellesmøter i samarbeid

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015 Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 15.10. 2015 Tid: 17.30 21.00 Sted: Drottningborg vgs, Grimstad Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Kristen Salmelid,

Detaljer

Valg regionårsmøte 2017

Valg regionårsmøte 2017 Valg regionårsmøte 2017 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Ole Magne Omdal, Kristiansand (leder) 2015 2017 Torbjørg Sandal, Lyngdal (nestleder) 2014 2017 Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad 2014 2017

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009

Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009 Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009 Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal, Ragnhild Gravem, Johan Edvard Grimstad (ikke Sak LS 101D, Sak LS 101E3, Sak LS 104A, Sak LS 107 ), Espen Andreas

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste. Normisjon Landsstyrets møte 6.-8.september 2012 (Rica Hotell, Gardermoen) ------------------------------------------------------- Forum: Til stede: Forfall: Landsstyrets møte Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø,

Detaljer

Full fres og god stemning på Actaklubben på Nærbø.

Full fres og god stemning på Actaklubben på Nærbø. Region Rogaland Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 1 februar/mars 2009 Årgang 6 Actaklubben på Nærbø Full fres og god stemning på Actaklubben på Nærbø. Klubben har samling for barn i 2. 4. klasse

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Meldingsblad. Nr

Meldingsblad. Nr Meldingsblad Nr. 1. 2012. Sender 31 timer i uka Hovedsenderen 105,6 MHz Radioen.net utgis av Kristen Nærradio Haugaland. P.B. 306 5501 HAUGESUND Tlf. 52 22 32 44 E.post: post@radioen.net Ansvarlig for

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 ÅRSMELDING 2013 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2013... 5 Arbeiderne... 5 Samarbeidsråd menighet og misjon... 6 Regionstyret... 7 Møtevirksomheten...

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 22.-23.01.2016 Tid: Sted: Undeland Misjonsgård Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Sverre Høgsås, Egil Grindland

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

NORMISJON Landsstyrets møte 5.-6.februar 2015

NORMISJON Landsstyrets møte 5.-6.februar 2015 NORMISJON Landsstyrets møte 5.-6.februar 2015 Forum: Landsstyret Til stede: Tormod Kleiven, Eli Skåland Tveitane, Pål-Rune Winther Jørgensen, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn Marit Lygre, Hanne Tufthaug,

Detaljer

Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane

Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane Hovedforeninga: Det har vore 3 styremøte i 2008 og eitt i 2009. Formannen har møtt på formannsmøta. Me hadde møteveke 16. 20. januar. Det var

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

Norkirken Grimstad

Norkirken Grimstad Norkirken Grimstad 2017-2018 Fellesskap satsings-område Forventet mål Aktivitet Ansvarlig Når Familie, barn og unge 1. Cellegrupper for tweens, ungdom, studenter og unge voksne. 2. Planting av lag på skoler

Detaljer

Norkirken Grimstad 2015-2016

Norkirken Grimstad 2015-2016 Norkirken Grimstad 2015-2016 Fellesskap satsings-område Familie, barn og unge 1. Opprettholde dagens tilbud for b & u. 2. Samlivskurs 3. Andaktskurs for ungdom 4. Nye familier inn i menigheten. Rekruttere

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 ÅRSMELDING 2014 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2013... 5 Arbeiderne... 5 Styrets arbeid... 6 Identitet og handlingsprogram... 7 Misjon årsmelding 2014...

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL

INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL Møtedato: 22.02.2012 Møtenr: Årsmøte Møtested : Mandal Bedehus Årsmøtesaker Sak 1: Konstituering av årsmøtet for 2012 Forslag til 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015

NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015 NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015 Forum: Landsstyret Til stede: Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn Marit Lygre, Hanne Johansen Tufthaug, Svein Haugland, Sverre Karlsen,

Detaljer

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-5.desember 2008

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-5.desember 2008 Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-5.desember 2008 Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal (ikke Sak LS 601A, Sak LS 601B, Sak LS 601D, Sak LS 601E1, Sak LS 601F), Ragnhild Gravem (møteleder

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

ÅRSMØTE Bedehuset Betel

ÅRSMØTE Bedehuset Betel ÅRSMØTE Bedehuset Betel 18.01.2017 Innkalling Saksdokumenter AGENDA Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Godkjenning av innkalling og sakliste Årsmelding for bedehuset Årsregnskap Valg Orienteringer og

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt Møte: Regionstyret Møtenr.: 7 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Onsdag 30. aug. 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø T Egil Svela T Dagfinn Brandsæter T Håvard Brekkå T Brith Halvorsen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Molde-fellesskapet

Molde-fellesskapet Molde-fellesskapet 07.05.2017 Om Normisjon Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon og har kontakt med over 70 000 personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta - barn og unge i Normisjon.

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Protokoll Årsmøte 4. mars 2013

Protokoll Årsmøte 4. mars 2013 Protokoll Årsmøte 4. mars 2013 Felles saker for begge styrene: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkalling og saksliste ble godkjent. 2. Valg av dirigent Arnfinn Vigrestad ble valgt til dirigent

Detaljer

IMI Kirken sprer velsignelse

IMI Kirken sprer velsignelse Region Rogaland Foto: Stockbyte Foto: Regionblad for Normisjon nr. 6 desember 2009/januar 2010 Årgang 6 IMI Kirken sprer velsignelse Ruth Rott i Tananger Menighetsbarnehage/ SFO med sjekken på kr 50 000,-

Detaljer

Årsmelding 2010 for Norkirken Bergen

Årsmelding 2010 for Norkirken Bergen Årsmelding 2010 for Norkirken Bergen Hovedtrekk fra 2010 Vi står sammen skulder ved skulder! Norkirken Bergen er velsignet med en trofast kjerne av medlemmer og frivillige som bærer visjonen, deltar i

Detaljer

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Vedtatte lover Inderøy 4. juni 2011 1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge 2.0 Bekjennelse og tilhørighet Regionene står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland ROGALAND INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Det innkalles med dette til Årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Sted: Jåttå videregående skole, Jåttåvågveien 3, 4020

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 19.06.2017 Tid: 17.30 21.30 Sted: Regionkontoret, Kristiansand Til stede: Rune Galteland (styreleder), Kristen Salmelid, Kjellaug Inntjore, Kristin Kjebekk

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte september

Normisjon Landsstyrets møte september Normisjon Landsstyrets møte 3. -5.september 2009 ------------------------------------------------------------ Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal, Geir I. Mykletun, Berit Synøve Danielsen (Sak LS

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Tid: 7. mars Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Tid: 7. mars Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25 REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: 7. mars 2013 Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25 Tilstede: Rune Andersson (styreleder) Arne Solberg (nestleder) Jogeir Lianes Gerd Solbakken Marit Vågen Siri Myklebust

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter:

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter: 1 Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: 1 Basis Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

God jul. God jul fra oss ansatte i region Rogaland. TFI-leir på Vaulali. Region Rogaland. Auksjon på Varhaug

God jul. God jul fra oss ansatte i region Rogaland. TFI-leir på Vaulali. Region Rogaland. Auksjon på Varhaug Region Rogaland Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 6 desember 2008/januar 2009 Årgang 5 God jul fra oss ansatte i region Rogaland Det er ikke lenge til jul. Mange av dere har allerede vært i

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Lek og sprett på Korvett!

Lek og sprett på Korvett! Region Rogaland Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november2009 Årgang 6 Foto: Oddveig Bergsager Lek og sprett på Korvett! Annenhver tirsdag ettermiddag er det full aktivitet med Korvetten

Detaljer

400 på Normisjonfest. Region Rogaland. Regionårsmøte på Finnøy. Regionblad for Normisjon nr. 1 februar/mars 2010 Årgang 7

400 på Normisjonfest. Region Rogaland. Regionårsmøte på Finnøy. Regionblad for Normisjon nr. 1 februar/mars 2010 Årgang 7 Region Rogaland Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 1 februar/mars 2010 Årgang 7 400 på Normisjonfest Flott sang av Kor 8 i Tananger. Fredag 8. januar var det fest for Normisjonsvenner på Stemnestaden

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer