Sakspapirer LANDSMØTE. Miljøpartiet De Grønne. Bergen vandrerhjem april 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer LANDSMØTE. Miljøpartiet De Grønne. Bergen vandrerhjem 18. 20.april 2008"

Transkript

1 Sakspapirer LANDSMØTE Miljøpartiet De Grønne Bergen vandrerhjem april 2008 Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 1

2 PRAKTISK INFORMASJON Velkommen til Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april! Landsmøtet holder hus på: Bergen Vandrerhjem YMCA «Ynglingen» Nedre Korskirkeallmenning Bergen Bergen Vandrerhjem ligger midt i Bergen sentrum, like ved fisketorget og turistinformasjonen, bare noen få minutter fra Bryggen. Rimelig overnatting i rom med 2, 4 eller 6 senger. Rommene har eget bad og lite kjøkken med kjøleskap. Deltakeravgift på 200 kr dekker alle måltider, inkludert varm middag fredag og lørdag. Vi ber om at alle påmeldte snarest setter inn 200 kr på konto Merk: «LM avgift» Det vil være mulig å betale kontant når du kommer frem, men vi ser helst at pengene settes inn på forskudd. Mange lokallag dekker utgifter for sine delegater. Dersom du ikke får reisedekning av et lokallag, ta kontakt snarest. Rommene på Bergen Vandrerhjem skal den enkelte delegat betale for ved avreise. Siden vi bestiller som gruppe, skal vi få rabatt. Prisene før rabatt er som følger: Dobbeltrom 750 NOK (gjelder for rommet per natt) 4 sengs rom 230 NOK (gjelder per person per natt) 6 sengs rom 210 NOK (gjelder per person per natt) Lurer du på noe? Ikke nøl med å ta kontakt på e post eller tlf INNHOLD I SAKSPAPIRENE: side 2: Praktisk informasjon side 3: Program/dagsorden side 4: Innføring i møteregler side 5: Årsmeldinger side 9: Regnskap 2007 og budsjett 2008 side 12: Vedtektsendringer side 14: Valgkomitéens kandidater til sentrale verv m/ presentasjoner side 22: Resolusjonsforslag side 28: Innkomne saker til landsmøtet side 33: Debatt om partistruktur side 45: Oversikt over påmeldte LM deltakere Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 2

3 PROGRAM/DAGSORDEN Til diskusjon og vedtak fredag kl 18:30 Fredag 18.april 17:00: Innkvartering og lett bevertning 18:00: Åpning av møtet, praktiske opplysninger, valg av møteledere og referenter 18:15: Delegatene presenterer seg 18:30: Godkjenning av innkalling, forretningsorden og dagsorden 18:45: Årsmeldinger fra landsstyret, nettgruppe, kontrollkomitéen, internasjonal gruppe, Grønn Ungdom 19:45: Landsstyret presenterer programarbeid (papirer deles ut på landsmøtet) 20:15 Presentasjon av regnskap for 2007 og budsjett for Debatt. 21:00: Møtet heves. Felles middag. Lørdag 19.april 10:00: Møtet åpnes. Debatt om vedtektsendringer 11:00: Valgkomitéen presenterer sin innstilling. Kandidatene presenterer seg. Spørsmål og debatt, evt benkeforslag. 12:00: Aksjon på Vågsallmenningen. Mer info kommer! 13:00: Lunsj 14:00: Resolusjoner presenteres og debatteres 16:00: Debatt om innkomne forslag til landsmøtet 18:00: Debatt om partistruktur 20:00: Møtet heves. Felles middag Søndag 20.april 10:00: Møtet åpnes. Hilsener fra internasjonale gjester 11:00: Votering over vedtektsendringer 11:30: Vedtak om budsjett :00: Votering over innkomne forslag (inkludert strukturforslag) 13:00: Votering over resolusjoner 13:30: Valg til sentrale verv 14:00: Oppsummering av landsmøtet 14:30: Valg av landsmøtested :00: Møtet heves. Lunsj. 16:00: Ulike utvalg og komitéer oppfordres til å bli litt utover kvelden for å bli bedre kjent Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 3

4 STEMMERETT Den som har fått stemmeseddel i sitt navn, har stemmerett på landsmøtet. Stemmeretten kan ikke overdras til andre mens man er på do e.l. Er man fraværende fra landsmøtesalen, telles man ikke med i totalen av stemmeberettigede. MØTELEDELSE Landsmøtet skal til enhver tid være ledet av 2 3 personer som følger med på at dagsorden følges, at det ikke brukes for lang tid på hvert punkt på dagsordenen, at de som ber om ordet blir skrevet opp på talerlisten, samt at voteringer går rett for seg. Ved landsmøtets begynnelse utpekes to personer til å referere vedtakene som gjøres av landsmøtet. Ved endelige voteringer skal to personer, om mulig uten stemmerett, utpekes av for å assistere møtelederbordet med å telle antallet stemmer.. INNLEGG Møtelederbordet fører en liste over dem som tegner seg til ordskiftet. For å holde møteplanen kan møtelederbordet foreslå at det settes strek i debatten. Når strek er satt, må videre debattanter tegne seg til innlegg under det følgende innlegget for å komme med på talelisten for denne saken. Dersom en av møtedeltagerne foreslår det, skal det voteres over om strek skal settes. Tegn: Rekk en hånd i været, eventuelt hold opp stemmelappen din. Taletid: 5 minutter (kan foreslås redusert av møtelederbordet) REPLIKK Replikker skal være korte svar til siste innlegg, og kommer før alle innlegg som allerede er tegnet. For å få replikk på et innlegg må man tegne seg i løpet av innlegget eller umiddelbart etter. Man kan ikke få replikk på replikk. Tegn: Rekk to fingre (V tegn) i været. Taletid: 3 minutter (kan foreslås redusert av møtelederbordet) TIL DAGSORDEN / SAKSOPPLYSNING Innlegg som angår selve møtet, som forslag om å sette strek eller om å ta pause i debatten, går foran både innlegg og replikker. Det samme gjelder faktaopplysninger som er egnet til å belyse og helst begrense pågående debatt. Tegn: Form to hender til en T (pausetegn/timeout). VOTERING Når møtelederbordet melder om at votering skjer, er det ikke anledning til å be om ordet. All diskusjon er da opphørt, og man kan bare be om ordet «til dagsorden» dersom en sitter på opplysninger som er avgjørende for voteringen og derfor må gjøres kjent før man går til votering. Når møtelederbordet har uttalt at det blir votering over en sak, telles antallet stemmeberettigede i salen. Ingen får forlate salen før voteringen er over, og ingen kan komme og sette seg før voteringen er over. Det gis altså ikke anledning til å hoppe inn midt i en votering. Dersom minst én av møtedeltagerne krever det, skal voteringen være skriftlig og hemmelig. Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 4

5 ÅRSMELDINGER Planlagt tidspunkt: Fredag kl 18:45 19:45 ÅRSMELDING FRA LANDSSTYRET Perioden mars 2007 april 2008 Landsstyret i perioden Medlemmer: Jan Bojer Vindheim, talsperson Birte Simonsen, talsperson Mardoeke Boekraad, økonomiansvarlig Mira Svartnes Thorsen, Grønn kontakt mm Bjørn Hugo Hokland, lokallagskontakt Varamedlemmer: 1. Adam Tumidajewicz 2. Ferhat Aydin 3. Arne Løining 4. Arlyn Rosfjord 5. Tor Mikalsen Landsstyremøter Det har vært holdt 15 telefonmøter og 3 fysiske møter i perioden. I tillegg har det vært tatt diskusjoner og avgjørelser på e post. Det er sendt ut referat fra alle møtene Telefonmøter: 22.3, 2.4, 12.6, 2.7, 14.7, 23.7, 4.8, 13.8, 31.8, 1.10, 22.10, 14.11, 30.11, 1.2, 5.3 Fysiske møter: Oslo 6.mai, Akersgata, Støyforeningens lokaler Trondheim 15.september, partikontoret Oslo 8. og 9. desember, Etterstad kolonihager De fysiske møtene har vært kombinert med kontakt med lokallagene på stedet, og landsstyret takker lokallagene og enkeltpersoner(torleif Johnsen spesielt) for assistanse med arrangementene. Av større møter for øvrig har landsstyret deltatt på møte med Yvonne Ruwaida (svensk riksdagsmedlem) i Oslo (Birte). Jan har representert partiet på kurdiske møter. Mira deltok på Sosialt forum. Saker Siden dett var et kommunevalgår, har valg vært et gjennomgående tema i landsstyret arbeid, både før og etter selve valget. Det var et lokalvalg, derfor foregikk selve valgarbeidet i kommunene og fylkene, men landsstyret fordelte pengene i valgkampfondet etter søknader fra lokallagene, og Jan Bojer Vindheim og Mardoeke Boekraad skrev brosjyrer om byøkologi og om klima (+løpeseddel), sistnevnte tema (klima) var utpekt som hovedsak. Det ble svart på spørsmål fra en rekke organisasjoner og aviser i valgkampen, men til tross for gode svar og godt program, kom ikke de store velgerstrømmene. Men selv om det store Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 5

6 gjennombruddet ikke kom denne gangen heller, gjorde vi faktisk vårt beste valg siden stiftelsen. I ni kommuner fikk vi over 1 % av stemmene. Flakstad i Nordland hadde den høyeste prosenten, 3.7, selv om det riktignok ikke holdt til mandat. Til sammen fikk vi 6733 kommunestemmer. Ved fylkestingsvalget, der vi hadde nesten full dekning av lister, fikk vi stemmer. Best resultat fikk vi i Vest Agder og Sør Trøndelag med henholdsvis 1.7 og 1.2, men det var dessverre ikke nok til å få mandat. Vi har nå representanter i kommunestyrene i Halden. Nesodden, Trondheim (2), Kristiansand og Stjørdal (ny). Andre saker som er satt i gang: Drøfting og sonderinger omkring en «grønn tenketank». Etablering av talspersoner med spesialfelt. En sak som vi forutsetningsvis (i følge vedtak på LM) skulle arbeide med, var utvikling av (ny) logo. LS begynte med å innhente pristilbud, men fant raskt ut at siden saken ikke var budsjettert, var det umulig å arbeide videre med den. Vi valgt å skyve den til neste LM, slik at det kan settes av midler, dersom det fremdeles er stemning for det. Økonomi For de som har vært i partiet en stund, er det en uvant tilstand å ha en brukbar økonomi i sentralleddet. Det har ført til at lokallagene hadde mer å rutte med i valgkampen, og også at vi kunne ansette sekretær. Mardoeke Boekeraad har hatt ansvaret for økonomi i landsstyret, og det har vært jevnelige drøftinger omkring økonomien på LS møtene. Grønn Kontakt og nettstedet Grønn kontakt er kommet ut med tre nummer i perioden, to i 2007 og et i Tobias Brennvik var redaktør for utgavene som kom i april og september 2007, og Mira Thorsen for det første nummeret i 2008 som kom i januar. Jarle Fagerheim har jobbet iherdig som nettredaktør på Landsstyret takker redaktørene masse for innsatsen! Sekretærfunksjonen Den forbedrede økonomien har gjort det mulig å få mer sekretærhjelp. I månedene før valget engasjerte landsstyret Alexander Nyheim. Dette arbeidsforholdet måtte dessverre avsluttes. Fra nyttår sa Sondre Båtstrand seg villig til å være sekretær, og han har gjort en stor jobb med rydding i medlemsregistre og ikke minst sørget for at alle lag rakk å søke støtte innen fristen. I de siste månedene i valgkampen, ble det også bevilget penger til en valgkampsekretær for Osloområdet. Kontakt med lokallag Det er opprettet flere nye lokallag i perioden og kontakten med gamle er gjenoppfrisket. Men her gjenstår mye arbeid. Vi har nok for mye lekkasje i partiet når strukturen er så pass løs. Rekruttering sammen med det å beholde folk i organisasjonen, er nok den store utfordringen. EGP European Green Party I perioden har det vært arrangert tre rådsmøter i EGP. Det første i Berlin mars (Birte Simonsen møtte). Ane Aadland ble på landsmøtet valgt som vårt medlem i EGP. Hun møtte på rådsmøtet i Wien Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 6

7 12. til 14. oktober sammen med Alberto Thormodsen. 11. til 13. april holdes det første rådsmøtet i Jan Bojer Vindheim deltar i Ljubljana. Det foreligger rapporter fra deltakelsen. EGP har vedtatt at de skal arrangeres felles aksjoner i medlemslandene der sentralledddet tar seg av det praktiske med utarbeiding av materiell osv. Vi deltok på en slik fellesaksjon 18. desember, mot restriktiv og inhuman innvandringspolitikk. Det var en markering foran UDI i Trondheim, fra Agder det ble overlevert et brev til UDI lokalt og sentralt, samt sendt ut pressemelding Pressemeldinger Å bi sett og nevnt har vært dette partiets problem siden stiftelsen. Vi klarer å være godt synlige der vi er representert eller har aktive lokallag som for eksempel i Bergen og Gjøvik, men i sentrale medier er det fremdeles stille. Vi har heller ikke klart å bryte barriéren til å bli kalt ved navn i målinger, der er vi fremdeles blant de diffuse «Andre». Men det er ingen grunn til å gi seg. Vi har saker som ingen andre har, og som kloden trenger. ÅRSMELDING FRA NETTGRUPPEN Perioden mars 2007 april 2008 Noka eigentleg nettgruppe har ikkje funnest i perioden, men attåt nettansvarleg Jarle Fagerheim har Arne Løining, Jan Bojer Vindheim, Alexander Nyheim og Mats Indrefjord Høllesli gjort nettarbeid av ymist slag for MDG nasjonalt. Nasjonal nettside: Stofftilgangen har vore dårleg, og nettgruppa har ikkje sjølv vore i stand til å skriva stort. Trass i dette har sida i snitt vorte oppdatert nestan kvar dag, oftast i form av lenkjer til nettaviser. Jarle Fagerheim og Arne Løining la ned mange timar i å få opp nye nettsider til valkampen. Dette var eit større arbeid enn venta, og i ettertid kan me nok seia at kreftene burde ha vore nytta på å forbetra sida me hadde. I tillegg var båe fyrstekandidatar. Den nye sida vart ikkje ferdig i tide, og arbeidet lagt på is. Ut på nyåret gjorde ei ny utgåve av sidemotoren WordPress det mindre naudsynt med ny teknisk løysing, og ei lett omvøling av sidebunaden løyste mange av problema med sida. På nokre felt utmerker sida seg. Me er einaste parti med menyar og informasjonssider både på bokmål og nynorsk, og har dessutan tekstar om MDG på nordsamisk, engelsk, tysk, polsk og esperanto. Sida fylgjer dei nyaste internasjonale standardane for HTML og CSS, kan lesast med so godt som alle nettlesarar, og er godt tilrettelagde for funksjonshemja. Lokale nettsider: Den store utfordringa er å få samla dei nasjonale og lokale sidene på same sidemotor. Dette ville letta vedlikehaldsbyrden monaleg. Mange av dei tekniske problema er løyste, og dei fyrste lokale sidene med dette nye opplegget kan koma på lufta innan landsmøtet. I skrivande stund har flest alle dei aktive lokal og fylkeslaga eigne nettsider: Hordaland Sveio (provisorisk side) Bergen Rogaland Vest Agder Akershus Oslo Halden Oppland Giske Sør Trøndelag Trondheim Nord Trøndelag Nordland Troms Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 7

8 E postkasser: Me har 50 e som alle er i bruk av anten tillitsvalde eller lokallag. E postlister: Me har i perioden hatt lukka e postlister for landsstyret og valnemnda, og ei debattliste open for alle medlemer. I tillegg har nokre lokallag eigne lister. Temperaturen på debattlista har lege mellom omkring 100 innlegg i månaden på det minste og nestan like mange om dagen på det meste. Eit ope ordskiftetorg (forum) på nettsida kunne vora ei betre løysing for ålment politisk ordskifte, med interne e postlister for partiarbeid og informasjon. Domenenamn: MDG eig domena gronne.no, miljopartiet.no, miljøpartiet.no og felleslista.no. Alle desse peikar til den nasjonale sida. Tenestetilbydar: Me leiger plass til nettsidene og e postkasser hjå Domeneshop. Ei rimeleg løysing, men med visse frustrerande tekniske avgrensingar og ikkje fullt so stabilt som me kunne ynskja. E postlistene har me kostnadsfritt hjå Google. Alt i alt har me grunn til å vera nøgde med stoda, med tanke på at alt nettarbeidet vert gjort på dugnad av folk som til dels har sers mange jarn i elden. Likevel kan mykje verta betre. Fleire kunnige medlemer bør trekkjast med i nettgruppa, og me bør ikkje vera redde for å bruka meir ressursar. 7. mars 2008 Jarle Fagerheim, nettansvarleg ÅRSMELDING FRA KONTROLLKOMITÉEN Perioden mars 2007 april 2008 Presenteres på landsmøtet ÅRSMELDING FRA INTERNASJONAL GRUPPE Perioden mars 2007 april 2008 Presenteres på landsmøtet ÅRSMELDING FRA GRØNN UNGDOM Perioden mars 2007 april 2008 Presenteres på landsmøtet Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 8

9 REGNSKAP 2007 OG BUDSJETT 2008 Presentasjon og debatt fredag kl. 20:15 21:00. Votering søndag kl. 11:30 12:00. MDG: REGNSKAP OG BUDSJETT INNTEKTER regnskap budsjett regnskap budsjett kontingenter MDG MDG forrige år GU partiskatt , , fra lag 0 til lag løyvingar LM deltakersavgift gaver renter bank annet SUM , UTGIFTER kontordrift 6 163, porto 1 300, telefon 4 463, bank kontorutst kontortilfg leie sekretær lønn andre internett , GKontakt , , landsmøte styre og kom landsstyre kontrollkomite internasjonal 7 395, , int gruppe EGP 6 768, , til lag Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 9

10 regnskap budsjett regnskap budsjett valgkampfond nye lag seminar sentral valkamp , lønn sekr reisedekning tilfang valgkamp grupper miljø kont refusj regnskap annet 1 511, SUM , Partiformue : kr , Medlemskontingenter: 270 medlemmer har betalt i tellende medlemmer. Partiskatt: Det var vanskelig å få tak i partiskatten. Flere fylker har betalt i 2008 og fra noen har vi ikke fått i det hele tatt; Vestfold, Buskerud, Akershus, Nord Trondelag. Dette følges opp av kassereren. Vi har spurt bare om 10 % i stedet for 15%, fordi det var valgkampår og vi mente at LM hadde vedtatt 10% i fjor. Gave: Vi har fått en gave på , fra et rederiselskap som pleier å gi gaver til flere partier for trykk av valgkampsmateriell. Takk til personlige kontakter av Jan Bojer Vindheim. Landsmøteinntekter var lavere enn antatt. Vanskelig å få pengene så snart gang møtet var over.. Valgkampsfondet har fungert bra. 14 forskjellige lag har søkt og fått støtte. Pengene ble fordelt så rettferdig som mulig etter forskjellige kriterier; størrelse på søknad og hvor mye aktivitet laget kan utvikle i forhold til andre. De mest aktive har fått mest penger. Lokallag: Halden, Kristiansand, Gjøvik, Stavanger, Bergen, Trondheim, Flakstad og Kåfjord. Fylker: Oppland, Oslo, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Sør Trøndelag. Nye lag: Tre lag har søkt og fått tilskudd til oppstart: Bergen, Kåfjord og Flakstad. Landsstyret har avholdt tre fysiske møter, to i Oslo og et i Trondheim, med disse pengene. Miljøarbeidsgruppe har nesten ikke brukt av budsjettet. Seminar har vi ikke hatt. OM REGNSKAP 2007 Kontingentrefusjon: Lavere en antatt siden få har spurt om det. Telefon og kontor: Telefon og kontorkostnader for partisekretariatet var lave fordi vi delte kontoret og kontorutstyr med Trondheim laget og de betalte leie og en del av telefonkostnadene. Utgiftene kan bli mye høyere i Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 10

11 Regnskap: Kasserer har klart å holde oversikt sjøl og kun brukt regnskapkontoret til avslutning. Det meste av disse utgiftene kommer under 2008 budsjettet. Partisekretær: Vi hadde partisekretær fra til som jobbet én dag i uken. Det foreløpige budsjettet ble vedtatt i februar av landsstyret som et arbeidsbudsjett frem til landsmøtet. Vi planlegger å ha en partireserve på , og å spare opp , for valgkampen i Også er det et beløp på , som vi kan brukes opp hvis vi vil i tillegg til det som står i budsjettet nå. En nasjonal reserve er viktig i tilfelle noen uforutsette problemer dukker opp i partiet. Vi har for eksempel måttet låne penger til to lokallag etter valgkampen for å unngå at de fikk finansielle problemer. Det er behov for å refundere kostnader til telefonmøter og reiser til konferanser og diverse politiske møter for landssstyremedlemmene. Vi vet ikke ennå hvor mye deltakelsen på Global Green Congress i Sao Paolo i mai skal koste oss. Tre delegater er interessert i å delta. Vi kan forvente å måtte bruke et beløp på ,, som blir tatt fra reserven på , Partiskatt: stemmer i 15 fylker i 2007 valget: 26,11 kr per stemme per år: kr i år, 10 % derav er kr stemmer i kommunevalg 2007: 11,48 kr per stemme /år = ,52 kr, 10% derav er 7863 kr. Derav går , kr egentlig tilbake til lokallag (1/3 av kontingentinnbetalingene, de fleste er fra steder hvor det er lag) hvis de spør om det. Lån: Lån til Oslo laget betales tilbake i mars 2008; Lån til Trondheim laget betales tilbake i løpet av Sekretær: Vi planlegger å ha ansatt partisekretær i én dag i uken januar april og augustdesember. august desember = 5 månader kr 6070 per måned= kr , basert i Oslo. januar april = 4 månader kr 5485 (uten feriepenger og pensjon) = kr , basert i Bergen totalt: kr ; Leie av kontor: vi skal leie kontor i Oslo for partisekretærens arbeid der. Regnskap: Vi bruker et regnskapkontor for å kontrollere pengebruk, og det koster ca. kr Også må vi betale revisjon (ca. 6500, ). Forresten har vi planer om å kjøpe et eget regnskapsprogram, så vi kan bruke det sjølv og spare penger på regnskapskontoret de neste årene. Penger til overs: Kr , ; Av dette må vi vel betale deltakelse i Global Green Congress på ca ,, trykk og eventuelt lay out av hvis mulig helst 2 brosjyrer og 2 løpesedler, klistremerker, buttons og handlenett. Landsstyrets kasserer, Mardoeke Boekraad, fra mars 2007 til mars 2008 OM BUDSJETT 2008 Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 11

12 VEDTEKTSENDRINGER Debatt lørdag kl 10:00 11:00. Votering søndag kl 11:00 11:30. NB! Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. ENDRINGSFORSLAG 1 & 2 Fra Jarle Fagerheim, Rogaland 5 Lokallag og fylkeslag Eksisterende: «5.1. Et lag må bestå av minst tre personer og følge partiets vedtekter...» Eksisterende: «5.4. Laget skal ha et styre på minst tre personer.» Endringsforslag: Endra «personer» til «medlemmer» i båe paragrafane. Grunngjeving: Personar som ikkje er medlemer hev i dag ikkje røysterett på årsmøte i eit lokallag, men teksten slik han står i dag opnar for at ikkje medlemer kan skipa til eit lokallag. Dette er ei nokso vid tolking, men vedtektene bør vera klåre og tydelege. ENDRINGSFORSLAG 3 Fra MDG Bergen Eksisterende: « % av offentlig støtte som mottas av lokallag/fylkeslag skal gå til partiet sentralt.» Endringsforslag: Stryk punktet. Sentralleddet har kr i årlige inntekter, mens lokal og fylkeslag gjerne bare har noen tusenlapper. 6: Ungdoms og studentlag ENDRINGSFORSLAG 4 Fra Jarle Fagerheim, Rogaland Eksisterende: «6.1. Ungdom og studenter som støtter Miljøpartiet De Grønne, kan organisere seg i lokallag av Grønn Ungdom og Grønne Studenter med rett til likeverdig representasjon på landsmøtet. Representasjon på landsmøtet beregnes ut fra betalende medlemmer som er registrert i partiets sentrale register.» Endringsforslag: Stryk paragrafen (jamfør neste forslag). Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 12

13 ENDRINGSFORSLAG 5 Fra Jarle Fagerheim, Rogaland 7: Landsmøtet Eksisterende: «7.9. Grønn Ungdom og Grønne Studenter kan sende egne delegater til landsmøtet, beregnet på samme måte som for andre partilag. Medlemmer som velger delegater gjennom disse organisasjonene, kan ikke regnes med ved fordeling av delegater fra andre partilag...» Endringsforslag: Endra «Grønn Ungdom og Grønne Studenter» til «Grønn Ungdom og Grønne Studenters nasjonale organisasjoner» og stryk «Medlemmer som velger delegater gjennom disse organisasjonene, kan ikke regnes med ved fordeling av delegater fra andre partilag.» Grunngjeving: Medlemer i GU og GS er fullverdige medlemer i MDG (4.1), og tel med i utsendingskvoten til sitt MDG lokallag. Eit MDG lokallag kan berre femna om éin kommune, medan eit GU lag kan femna om større område. Dette gjer utrekninga av utsendingar til landsmøtet frykteleg innvikla. Då meiner eg det er enklare at GU og GS nasjonalt kan få senda utsendingar på grunnlag av det samla medlemstalet sitt, som to super lokallag, utan at dette går ut over MDG lokallag med mange GU og GS medlemer. ENDRINGSFORSLAG 6 Fra Jarle Fagerheim, Rogaland 10: Landsstyret Eksisterende: «10.1. Landsmøtet velger et landsstyre på 5 eller 7 personer med 5 vararepresentanter i nummerert rekkefølge. Valgbare er partimedlemmer som har betalt kontingent inneværende så vel som foregående år, og som ikke representerer noe annet parti på lokal, fylkes eller nasjonalt nivå. Landsstyret bør representere ulike holdninger blant medlemmene, og ulike landsdeler.» Endringsforslag fra Jarle Fagerheim: Stryk leddsetningen «og som ikke representerer noe annet parti på lokal, fylkes eller nasjonalt nivå». Legg til ny paragraf 10.2: «Medlemmer som representerer noe annet parti på lokalt eller nasjonalt nivå kan ikke velges til landsstyret. Landsmøtet kan gjøre unntak for denne bestemmelsen med 2/3 flertall.» Grunngjeving: Landsmøtet bør kunna gjera unntak frå dette kravet på same måte som for kravet i paragrafane 7.6 og 7.7 (sjå 7.11). Historisk hev mange av dei beste medlemene våre vore kommunestyrerepresentantar for SV og Venstre, utan å vera medlem i desse partia. Ordet «fylkes» tykkjer eg er overflødig, sidan «lokalval» er både kommunestyre og fylkestingsval. Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 13

14 VALGKOMITÉENS INNSTILLING Presentasjon og debatt lørdag kl 11:00 12:00. Votering søndag kl 13:30 14:00. I valnemnda har site Jarle Fagerheim (leiar), Ruca Maass og Brynmor Evans, med Jørgen Simonsen, Ingrid Davidsen og Sondre Båtstrand som varamedlemer. VALGKOMITÉENS INNSTILLING: KANDIDATER TIL SENTRALE VERV Tala i parantes syner til merknadene lengst nede. Landsstyre (1) Nasjonal talsperson: Sondre Båtstrand, Bergen Nasjonal talsperson: Hanna Elise Marcussen, Oslo Kasserar: Mardoeke Boekraad, Deanu Tana Sekretær: Tore Bergum, Ullensvang Styremedlem: Mira Svartnes Thorsen, Kristiansand Varamedlem: Jarle Fagerheim, Göteborg Varamedlem: Bjørn Hugo Hokland, Trondheim Varamedlem: Mats Indrefjord Høllesli, Oslo/Stavanger Varamedlem: Seija Nissinen Klaveness, Flakstad Varamedlem: Øyvind Strømmen, Samnanger Kontrollkomité Leiar: Torleif Johnsen, Oslo Medlem: Marianne Berge, Stavanger Medlem: Sebastian Schmidt, Oppdal Varamedlem: Ellen Tveit, Sveio Varamedlem: Tor Mikalsen, Gáivuona Kåfjord Andre sentrale verv Bladstyrar: Mira Svartnes Thorsen, Kristiansand / Øyvind Strømmen, Samnanger (2) Internasjonal kontakt: Mats Indrefjord Høllesli, Stavanger Nettansvarleg: Jarle Fagerheim, Göteborg Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 14

15 Andre sentrale utval (3) Internasjonalt utval: Mats Indrefjord Høllesli, Oslo/Stavanger Ane Aadland, Gjøvik Birte Simonsen, Kristiansand Alberto Thormodsen, Gjøvik Seija Nissinen Klaveness, Flakstad Bjørn Hugo Hokland, Trondheim Jan Bojer Vindheim, Trondheim Bladstyre: Øyvind Strømmen, Samnanger Mira Svartnes Thorsen, Kristiansand Seija Nissinen Klaveness, Flakstad Nettutval: Jarle Fagerheim, Göteborg Mats Indrefjord Høllesli, Oslo/Stavanger Merknader 1) Varalista er alfabetisk frå vår side. Nummereringa vert opp til landsmøtet å avgjera. Valnemnda tenkjer seg at varamedlemene skal vera aktive, serleg ved å ta ansvar for dei nasjonale oppgåvene som ikkje høyrer til dei faste landsstyreverva. 2) Valnemnda skal ifylgje vedtektene freista finna meir enn éin kandidat til kvart verv, slik at landsmøtet får eit røynleg val. I år har dette lukkast berre for bladstyrarvervet. 3) Desse er formelt underlagde landsstyret, og kan soleis supplerast i perioden. På vegner av valnemnda: Jarle Fagerheim, leiar. Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 15

16 PRESENTASJONER LANDSSTYRET/TALSPERSON: AV KANDIDATER Hanna TIL Marcussen, SENTRALE Oslo VERV Jeg mener det er tvingende nødvendig at Norge endrer sin politikk radikalt i forhold til å faktisk oppnå en bærekraftig utvikling. Jeg kan ikke se at noen av de andre partiene er villige til å gjøre de endringene som er nødvendige for å møte dagens problemer. Jeg ønsker derfor å kunne påvirke politisk og mener at MDG må komme sterkere på banen, fordi vi tør å tenke nytt og annerledes. Jeg tror at MDG trenger å bli et mer aggressivt (i overført betydning, vel å merke) parti for å få den mediedekningen som er nødvendig for å få nok stemmer ved valg. Jeg tror også at MDG må jobbe hardt for å fremstå som et vitenskapsbasert, seriøst og moderne parti. Jeg mener derfor at det er nødvendig å knytte ulike fagmiljøer tettere til seg og samarbeide med ulike miljøvernsorganisasjoner. Jeg mener også at det er viktig å satse på en mer bevisst profilering av partiet. Disse tingene vil jeg jobbe for hvis jeg blir valgt inn i landsstyret. I og med at jeg jobber fulltid, er det kun fritiden min jeg kan sette av til dette. Den kan jeg imidlertid bruke ganske store deler av. For tiden har jeg en del andre prosjekter jeg også er involvert i, men vil nedprioritere disse dersom jeg blir valgt inn i landsstyret. Jeg er nok forholdsvis avhengig av at jeg har andre rundt meg som også brenner for en sak, tror på den og er villig til å ta i et tak. Entusiasme smitter, å føle at du drar lasset alene sliter deg ut. Det er derfor et premiss fra min side at de andre eventuell landsstyremedlemmene også er villige til å dedikere seg til saken. LANDSSTYRET/TALSPERSON: Sondre Båtstrand, Bergen Jeg er 25 år og har snart åtte års fartstid i MDG. Jeg var landsstyremedlem og GK redaktør , og har i flere omganger fungert som talsperson for Grønn Ungdom. De siste årene har jeg konsentrert meg om å bygge MDGs lokallag i Bergen, der jeg for tiden er leder. Siden januar har jeg også vært ansatt som partisekretær i 20 % stilling. Jeg er i ferd med å avslutte en mastergrad i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, med en oppgave om kjønnsfordeling i europeiske parlamenter, og håper å klore meg fast på Universitetet. Jeg er aktiv i studentpolitikken, og var i 2004 ble på å starte Miljølisten, som siden har hatt en eller to representanter i Studentrådet. Jeg var fast representant , ble kjønnskvotert ut ifjor, og møter dette halvåret fast som vara. Jeg er vegetarianer, pasifist og feminist. Jeg er en aktivist med brede hjertesaker som miljøvern, dyrerettigheter og sosial rettferdighet. Jeg har en del erfaring med pressearbeid, og håper å bidra til å løfte grønn politikk frem i offentligheten. Utenom MDG har jeg vært med i Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Fremtiden i våre hender, Nei til atomvåpen, Folkereisning mot krig, Foreningen for norske hampebønder og NOAH for dyrs rettigheter. Jeg har også gitt ut en bok om industriell hamp (nyttehamp) (Eutopia forlag 2003). Jeg har et stort engasjement, og bruker mye tid på MDG. Når det gjelder posisjonen som talsperson forutsetter jeg stor grad av frihet. Det er helt nødvendig at jeg kan hive meg rundt når det dukker opp saker. Jeg er godt fornøyd med partiprogrammet, og tror det kan bli spennende å jobbe med å spre grønne meninger i media. Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 16

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49):

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49): 1832 4. feb. Debatt om utviklings- og menneskerettighetsministerens redegjørelse om humanitær bistand 1999 Møte torsdag den 4. februar kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 49): 1. Debatt

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

!!!!!! Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar. Side 1

!!!!!! Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar. Side 1 ÅRSMØTE 2015 Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar Side 1 INNHOLD SAK 1 SAK 1d SAK 1e Konstituering Dagsorden med tidsplan.. Forretningsorden s 3 s 4 s 5 SAK 2 Politisk program.. eget dokument

Detaljer

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81):

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81): 3420 16. mai Innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden 2013 Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 81): 1. Innstilling fra Stortingets

Detaljer

Framtida kan bli en ren fornøyelse. hvis vi handler nå. Venstre med ny klimakampanje: Vi kan lære av Frankrike SIDE 6 OG 7

Framtida kan bli en ren fornøyelse. hvis vi handler nå. Venstre med ny klimakampanje: Vi kan lære av Frankrike SIDE 6 OG 7 LANDSMØTET: Et moderne og framtidsretta parti SIDE 4 OG 5 OLAF THOMMESSEN: Vi kan lære av Frankrike SIDE 6 OG 7 KOSOVO: Utålmodige etter frihet SIDE 10 TERJE BREIVIK: Lokalval er ikkje ei meiningsmåling

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001))

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001)) 540 29. mai Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 2001 Møte tysdag den 29. mai kl. 13.20 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 39): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 64 9. juni Lov om eigedomsregistrering

Forhandlinger i Odelstinget nr. 64 9. juni Lov om eigedomsregistrering 2005 Forhandlinger i Odelstinget nr. 64 9. juni Lov om eigedomsregistrering 959 Møte torsdag den 9. juni kl. 14.13. President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr. 39): 1. Innstilling fra energi-

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep.

Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep. Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep. 1113 Møte torsdag den 12. desember kl. 10 President: J ø rgen Kosmo Dagsorden (nr.

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer