Sakspapirer LANDSMØTE. Miljøpartiet De Grønne. Bergen vandrerhjem april 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer LANDSMØTE. Miljøpartiet De Grønne. Bergen vandrerhjem 18. 20.april 2008"

Transkript

1 Sakspapirer LANDSMØTE Miljøpartiet De Grønne Bergen vandrerhjem april 2008 Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 1

2 PRAKTISK INFORMASJON Velkommen til Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april! Landsmøtet holder hus på: Bergen Vandrerhjem YMCA «Ynglingen» Nedre Korskirkeallmenning Bergen Bergen Vandrerhjem ligger midt i Bergen sentrum, like ved fisketorget og turistinformasjonen, bare noen få minutter fra Bryggen. Rimelig overnatting i rom med 2, 4 eller 6 senger. Rommene har eget bad og lite kjøkken med kjøleskap. Deltakeravgift på 200 kr dekker alle måltider, inkludert varm middag fredag og lørdag. Vi ber om at alle påmeldte snarest setter inn 200 kr på konto Merk: «LM avgift» Det vil være mulig å betale kontant når du kommer frem, men vi ser helst at pengene settes inn på forskudd. Mange lokallag dekker utgifter for sine delegater. Dersom du ikke får reisedekning av et lokallag, ta kontakt snarest. Rommene på Bergen Vandrerhjem skal den enkelte delegat betale for ved avreise. Siden vi bestiller som gruppe, skal vi få rabatt. Prisene før rabatt er som følger: Dobbeltrom 750 NOK (gjelder for rommet per natt) 4 sengs rom 230 NOK (gjelder per person per natt) 6 sengs rom 210 NOK (gjelder per person per natt) Lurer du på noe? Ikke nøl med å ta kontakt på e post eller tlf INNHOLD I SAKSPAPIRENE: side 2: Praktisk informasjon side 3: Program/dagsorden side 4: Innføring i møteregler side 5: Årsmeldinger side 9: Regnskap 2007 og budsjett 2008 side 12: Vedtektsendringer side 14: Valgkomitéens kandidater til sentrale verv m/ presentasjoner side 22: Resolusjonsforslag side 28: Innkomne saker til landsmøtet side 33: Debatt om partistruktur side 45: Oversikt over påmeldte LM deltakere Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 2

3 PROGRAM/DAGSORDEN Til diskusjon og vedtak fredag kl 18:30 Fredag 18.april 17:00: Innkvartering og lett bevertning 18:00: Åpning av møtet, praktiske opplysninger, valg av møteledere og referenter 18:15: Delegatene presenterer seg 18:30: Godkjenning av innkalling, forretningsorden og dagsorden 18:45: Årsmeldinger fra landsstyret, nettgruppe, kontrollkomitéen, internasjonal gruppe, Grønn Ungdom 19:45: Landsstyret presenterer programarbeid (papirer deles ut på landsmøtet) 20:15 Presentasjon av regnskap for 2007 og budsjett for Debatt. 21:00: Møtet heves. Felles middag. Lørdag 19.april 10:00: Møtet åpnes. Debatt om vedtektsendringer 11:00: Valgkomitéen presenterer sin innstilling. Kandidatene presenterer seg. Spørsmål og debatt, evt benkeforslag. 12:00: Aksjon på Vågsallmenningen. Mer info kommer! 13:00: Lunsj 14:00: Resolusjoner presenteres og debatteres 16:00: Debatt om innkomne forslag til landsmøtet 18:00: Debatt om partistruktur 20:00: Møtet heves. Felles middag Søndag 20.april 10:00: Møtet åpnes. Hilsener fra internasjonale gjester 11:00: Votering over vedtektsendringer 11:30: Vedtak om budsjett :00: Votering over innkomne forslag (inkludert strukturforslag) 13:00: Votering over resolusjoner 13:30: Valg til sentrale verv 14:00: Oppsummering av landsmøtet 14:30: Valg av landsmøtested :00: Møtet heves. Lunsj. 16:00: Ulike utvalg og komitéer oppfordres til å bli litt utover kvelden for å bli bedre kjent Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 3

4 STEMMERETT Den som har fått stemmeseddel i sitt navn, har stemmerett på landsmøtet. Stemmeretten kan ikke overdras til andre mens man er på do e.l. Er man fraværende fra landsmøtesalen, telles man ikke med i totalen av stemmeberettigede. MØTELEDELSE Landsmøtet skal til enhver tid være ledet av 2 3 personer som følger med på at dagsorden følges, at det ikke brukes for lang tid på hvert punkt på dagsordenen, at de som ber om ordet blir skrevet opp på talerlisten, samt at voteringer går rett for seg. Ved landsmøtets begynnelse utpekes to personer til å referere vedtakene som gjøres av landsmøtet. Ved endelige voteringer skal to personer, om mulig uten stemmerett, utpekes av for å assistere møtelederbordet med å telle antallet stemmer.. INNLEGG Møtelederbordet fører en liste over dem som tegner seg til ordskiftet. For å holde møteplanen kan møtelederbordet foreslå at det settes strek i debatten. Når strek er satt, må videre debattanter tegne seg til innlegg under det følgende innlegget for å komme med på talelisten for denne saken. Dersom en av møtedeltagerne foreslår det, skal det voteres over om strek skal settes. Tegn: Rekk en hånd i været, eventuelt hold opp stemmelappen din. Taletid: 5 minutter (kan foreslås redusert av møtelederbordet) REPLIKK Replikker skal være korte svar til siste innlegg, og kommer før alle innlegg som allerede er tegnet. For å få replikk på et innlegg må man tegne seg i løpet av innlegget eller umiddelbart etter. Man kan ikke få replikk på replikk. Tegn: Rekk to fingre (V tegn) i været. Taletid: 3 minutter (kan foreslås redusert av møtelederbordet) TIL DAGSORDEN / SAKSOPPLYSNING Innlegg som angår selve møtet, som forslag om å sette strek eller om å ta pause i debatten, går foran både innlegg og replikker. Det samme gjelder faktaopplysninger som er egnet til å belyse og helst begrense pågående debatt. Tegn: Form to hender til en T (pausetegn/timeout). VOTERING Når møtelederbordet melder om at votering skjer, er det ikke anledning til å be om ordet. All diskusjon er da opphørt, og man kan bare be om ordet «til dagsorden» dersom en sitter på opplysninger som er avgjørende for voteringen og derfor må gjøres kjent før man går til votering. Når møtelederbordet har uttalt at det blir votering over en sak, telles antallet stemmeberettigede i salen. Ingen får forlate salen før voteringen er over, og ingen kan komme og sette seg før voteringen er over. Det gis altså ikke anledning til å hoppe inn midt i en votering. Dersom minst én av møtedeltagerne krever det, skal voteringen være skriftlig og hemmelig. Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 4

5 ÅRSMELDINGER Planlagt tidspunkt: Fredag kl 18:45 19:45 ÅRSMELDING FRA LANDSSTYRET Perioden mars 2007 april 2008 Landsstyret i perioden Medlemmer: Jan Bojer Vindheim, talsperson Birte Simonsen, talsperson Mardoeke Boekraad, økonomiansvarlig Mira Svartnes Thorsen, Grønn kontakt mm Bjørn Hugo Hokland, lokallagskontakt Varamedlemmer: 1. Adam Tumidajewicz 2. Ferhat Aydin 3. Arne Løining 4. Arlyn Rosfjord 5. Tor Mikalsen Landsstyremøter Det har vært holdt 15 telefonmøter og 3 fysiske møter i perioden. I tillegg har det vært tatt diskusjoner og avgjørelser på e post. Det er sendt ut referat fra alle møtene Telefonmøter: 22.3, 2.4, 12.6, 2.7, 14.7, 23.7, 4.8, 13.8, 31.8, 1.10, 22.10, 14.11, 30.11, 1.2, 5.3 Fysiske møter: Oslo 6.mai, Akersgata, Støyforeningens lokaler Trondheim 15.september, partikontoret Oslo 8. og 9. desember, Etterstad kolonihager De fysiske møtene har vært kombinert med kontakt med lokallagene på stedet, og landsstyret takker lokallagene og enkeltpersoner(torleif Johnsen spesielt) for assistanse med arrangementene. Av større møter for øvrig har landsstyret deltatt på møte med Yvonne Ruwaida (svensk riksdagsmedlem) i Oslo (Birte). Jan har representert partiet på kurdiske møter. Mira deltok på Sosialt forum. Saker Siden dett var et kommunevalgår, har valg vært et gjennomgående tema i landsstyret arbeid, både før og etter selve valget. Det var et lokalvalg, derfor foregikk selve valgarbeidet i kommunene og fylkene, men landsstyret fordelte pengene i valgkampfondet etter søknader fra lokallagene, og Jan Bojer Vindheim og Mardoeke Boekraad skrev brosjyrer om byøkologi og om klima (+løpeseddel), sistnevnte tema (klima) var utpekt som hovedsak. Det ble svart på spørsmål fra en rekke organisasjoner og aviser i valgkampen, men til tross for gode svar og godt program, kom ikke de store velgerstrømmene. Men selv om det store Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 5

6 gjennombruddet ikke kom denne gangen heller, gjorde vi faktisk vårt beste valg siden stiftelsen. I ni kommuner fikk vi over 1 % av stemmene. Flakstad i Nordland hadde den høyeste prosenten, 3.7, selv om det riktignok ikke holdt til mandat. Til sammen fikk vi 6733 kommunestemmer. Ved fylkestingsvalget, der vi hadde nesten full dekning av lister, fikk vi stemmer. Best resultat fikk vi i Vest Agder og Sør Trøndelag med henholdsvis 1.7 og 1.2, men det var dessverre ikke nok til å få mandat. Vi har nå representanter i kommunestyrene i Halden. Nesodden, Trondheim (2), Kristiansand og Stjørdal (ny). Andre saker som er satt i gang: Drøfting og sonderinger omkring en «grønn tenketank». Etablering av talspersoner med spesialfelt. En sak som vi forutsetningsvis (i følge vedtak på LM) skulle arbeide med, var utvikling av (ny) logo. LS begynte med å innhente pristilbud, men fant raskt ut at siden saken ikke var budsjettert, var det umulig å arbeide videre med den. Vi valgt å skyve den til neste LM, slik at det kan settes av midler, dersom det fremdeles er stemning for det. Økonomi For de som har vært i partiet en stund, er det en uvant tilstand å ha en brukbar økonomi i sentralleddet. Det har ført til at lokallagene hadde mer å rutte med i valgkampen, og også at vi kunne ansette sekretær. Mardoeke Boekeraad har hatt ansvaret for økonomi i landsstyret, og det har vært jevnelige drøftinger omkring økonomien på LS møtene. Grønn Kontakt og nettstedet Grønn kontakt er kommet ut med tre nummer i perioden, to i 2007 og et i Tobias Brennvik var redaktør for utgavene som kom i april og september 2007, og Mira Thorsen for det første nummeret i 2008 som kom i januar. Jarle Fagerheim har jobbet iherdig som nettredaktør på Landsstyret takker redaktørene masse for innsatsen! Sekretærfunksjonen Den forbedrede økonomien har gjort det mulig å få mer sekretærhjelp. I månedene før valget engasjerte landsstyret Alexander Nyheim. Dette arbeidsforholdet måtte dessverre avsluttes. Fra nyttår sa Sondre Båtstrand seg villig til å være sekretær, og han har gjort en stor jobb med rydding i medlemsregistre og ikke minst sørget for at alle lag rakk å søke støtte innen fristen. I de siste månedene i valgkampen, ble det også bevilget penger til en valgkampsekretær for Osloområdet. Kontakt med lokallag Det er opprettet flere nye lokallag i perioden og kontakten med gamle er gjenoppfrisket. Men her gjenstår mye arbeid. Vi har nok for mye lekkasje i partiet når strukturen er så pass løs. Rekruttering sammen med det å beholde folk i organisasjonen, er nok den store utfordringen. EGP European Green Party I perioden har det vært arrangert tre rådsmøter i EGP. Det første i Berlin mars (Birte Simonsen møtte). Ane Aadland ble på landsmøtet valgt som vårt medlem i EGP. Hun møtte på rådsmøtet i Wien Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 6

7 12. til 14. oktober sammen med Alberto Thormodsen. 11. til 13. april holdes det første rådsmøtet i Jan Bojer Vindheim deltar i Ljubljana. Det foreligger rapporter fra deltakelsen. EGP har vedtatt at de skal arrangeres felles aksjoner i medlemslandene der sentralledddet tar seg av det praktiske med utarbeiding av materiell osv. Vi deltok på en slik fellesaksjon 18. desember, mot restriktiv og inhuman innvandringspolitikk. Det var en markering foran UDI i Trondheim, fra Agder det ble overlevert et brev til UDI lokalt og sentralt, samt sendt ut pressemelding Pressemeldinger Å bi sett og nevnt har vært dette partiets problem siden stiftelsen. Vi klarer å være godt synlige der vi er representert eller har aktive lokallag som for eksempel i Bergen og Gjøvik, men i sentrale medier er det fremdeles stille. Vi har heller ikke klart å bryte barriéren til å bli kalt ved navn i målinger, der er vi fremdeles blant de diffuse «Andre». Men det er ingen grunn til å gi seg. Vi har saker som ingen andre har, og som kloden trenger. ÅRSMELDING FRA NETTGRUPPEN Perioden mars 2007 april 2008 Noka eigentleg nettgruppe har ikkje funnest i perioden, men attåt nettansvarleg Jarle Fagerheim har Arne Løining, Jan Bojer Vindheim, Alexander Nyheim og Mats Indrefjord Høllesli gjort nettarbeid av ymist slag for MDG nasjonalt. Nasjonal nettside: Stofftilgangen har vore dårleg, og nettgruppa har ikkje sjølv vore i stand til å skriva stort. Trass i dette har sida i snitt vorte oppdatert nestan kvar dag, oftast i form av lenkjer til nettaviser. Jarle Fagerheim og Arne Løining la ned mange timar i å få opp nye nettsider til valkampen. Dette var eit større arbeid enn venta, og i ettertid kan me nok seia at kreftene burde ha vore nytta på å forbetra sida me hadde. I tillegg var båe fyrstekandidatar. Den nye sida vart ikkje ferdig i tide, og arbeidet lagt på is. Ut på nyåret gjorde ei ny utgåve av sidemotoren WordPress det mindre naudsynt med ny teknisk løysing, og ei lett omvøling av sidebunaden løyste mange av problema med sida. På nokre felt utmerker sida seg. Me er einaste parti med menyar og informasjonssider både på bokmål og nynorsk, og har dessutan tekstar om MDG på nordsamisk, engelsk, tysk, polsk og esperanto. Sida fylgjer dei nyaste internasjonale standardane for HTML og CSS, kan lesast med so godt som alle nettlesarar, og er godt tilrettelagde for funksjonshemja. Lokale nettsider: Den store utfordringa er å få samla dei nasjonale og lokale sidene på same sidemotor. Dette ville letta vedlikehaldsbyrden monaleg. Mange av dei tekniske problema er løyste, og dei fyrste lokale sidene med dette nye opplegget kan koma på lufta innan landsmøtet. I skrivande stund har flest alle dei aktive lokal og fylkeslaga eigne nettsider: Hordaland Sveio (provisorisk side) Bergen Rogaland Vest Agder Akershus Oslo Halden Oppland Giske Sør Trøndelag Trondheim Nord Trøndelag Nordland Troms Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 7

8 E postkasser: Me har 50 e som alle er i bruk av anten tillitsvalde eller lokallag. E postlister: Me har i perioden hatt lukka e postlister for landsstyret og valnemnda, og ei debattliste open for alle medlemer. I tillegg har nokre lokallag eigne lister. Temperaturen på debattlista har lege mellom omkring 100 innlegg i månaden på det minste og nestan like mange om dagen på det meste. Eit ope ordskiftetorg (forum) på nettsida kunne vora ei betre løysing for ålment politisk ordskifte, med interne e postlister for partiarbeid og informasjon. Domenenamn: MDG eig domena gronne.no, miljopartiet.no, miljøpartiet.no og felleslista.no. Alle desse peikar til den nasjonale sida. Tenestetilbydar: Me leiger plass til nettsidene og e postkasser hjå Domeneshop. Ei rimeleg løysing, men med visse frustrerande tekniske avgrensingar og ikkje fullt so stabilt som me kunne ynskja. E postlistene har me kostnadsfritt hjå Google. Alt i alt har me grunn til å vera nøgde med stoda, med tanke på at alt nettarbeidet vert gjort på dugnad av folk som til dels har sers mange jarn i elden. Likevel kan mykje verta betre. Fleire kunnige medlemer bør trekkjast med i nettgruppa, og me bør ikkje vera redde for å bruka meir ressursar. 7. mars 2008 Jarle Fagerheim, nettansvarleg ÅRSMELDING FRA KONTROLLKOMITÉEN Perioden mars 2007 april 2008 Presenteres på landsmøtet ÅRSMELDING FRA INTERNASJONAL GRUPPE Perioden mars 2007 april 2008 Presenteres på landsmøtet ÅRSMELDING FRA GRØNN UNGDOM Perioden mars 2007 april 2008 Presenteres på landsmøtet Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 8

9 REGNSKAP 2007 OG BUDSJETT 2008 Presentasjon og debatt fredag kl. 20:15 21:00. Votering søndag kl. 11:30 12:00. MDG: REGNSKAP OG BUDSJETT INNTEKTER regnskap budsjett regnskap budsjett kontingenter MDG MDG forrige år GU partiskatt , , fra lag 0 til lag løyvingar LM deltakersavgift gaver renter bank annet SUM , UTGIFTER kontordrift 6 163, porto 1 300, telefon 4 463, bank kontorutst kontortilfg leie sekretær lønn andre internett , GKontakt , , landsmøte styre og kom landsstyre kontrollkomite internasjonal 7 395, , int gruppe EGP 6 768, , til lag Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 9

10 regnskap budsjett regnskap budsjett valgkampfond nye lag seminar sentral valkamp , lønn sekr reisedekning tilfang valgkamp grupper miljø kont refusj regnskap annet 1 511, SUM , Partiformue : kr , Medlemskontingenter: 270 medlemmer har betalt i tellende medlemmer. Partiskatt: Det var vanskelig å få tak i partiskatten. Flere fylker har betalt i 2008 og fra noen har vi ikke fått i det hele tatt; Vestfold, Buskerud, Akershus, Nord Trondelag. Dette følges opp av kassereren. Vi har spurt bare om 10 % i stedet for 15%, fordi det var valgkampår og vi mente at LM hadde vedtatt 10% i fjor. Gave: Vi har fått en gave på , fra et rederiselskap som pleier å gi gaver til flere partier for trykk av valgkampsmateriell. Takk til personlige kontakter av Jan Bojer Vindheim. Landsmøteinntekter var lavere enn antatt. Vanskelig å få pengene så snart gang møtet var over.. Valgkampsfondet har fungert bra. 14 forskjellige lag har søkt og fått støtte. Pengene ble fordelt så rettferdig som mulig etter forskjellige kriterier; størrelse på søknad og hvor mye aktivitet laget kan utvikle i forhold til andre. De mest aktive har fått mest penger. Lokallag: Halden, Kristiansand, Gjøvik, Stavanger, Bergen, Trondheim, Flakstad og Kåfjord. Fylker: Oppland, Oslo, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Sør Trøndelag. Nye lag: Tre lag har søkt og fått tilskudd til oppstart: Bergen, Kåfjord og Flakstad. Landsstyret har avholdt tre fysiske møter, to i Oslo og et i Trondheim, med disse pengene. Miljøarbeidsgruppe har nesten ikke brukt av budsjettet. Seminar har vi ikke hatt. OM REGNSKAP 2007 Kontingentrefusjon: Lavere en antatt siden få har spurt om det. Telefon og kontor: Telefon og kontorkostnader for partisekretariatet var lave fordi vi delte kontoret og kontorutstyr med Trondheim laget og de betalte leie og en del av telefonkostnadene. Utgiftene kan bli mye høyere i Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 10

11 Regnskap: Kasserer har klart å holde oversikt sjøl og kun brukt regnskapkontoret til avslutning. Det meste av disse utgiftene kommer under 2008 budsjettet. Partisekretær: Vi hadde partisekretær fra til som jobbet én dag i uken. Det foreløpige budsjettet ble vedtatt i februar av landsstyret som et arbeidsbudsjett frem til landsmøtet. Vi planlegger å ha en partireserve på , og å spare opp , for valgkampen i Også er det et beløp på , som vi kan brukes opp hvis vi vil i tillegg til det som står i budsjettet nå. En nasjonal reserve er viktig i tilfelle noen uforutsette problemer dukker opp i partiet. Vi har for eksempel måttet låne penger til to lokallag etter valgkampen for å unngå at de fikk finansielle problemer. Det er behov for å refundere kostnader til telefonmøter og reiser til konferanser og diverse politiske møter for landssstyremedlemmene. Vi vet ikke ennå hvor mye deltakelsen på Global Green Congress i Sao Paolo i mai skal koste oss. Tre delegater er interessert i å delta. Vi kan forvente å måtte bruke et beløp på ,, som blir tatt fra reserven på , Partiskatt: stemmer i 15 fylker i 2007 valget: 26,11 kr per stemme per år: kr i år, 10 % derav er kr stemmer i kommunevalg 2007: 11,48 kr per stemme /år = ,52 kr, 10% derav er 7863 kr. Derav går , kr egentlig tilbake til lokallag (1/3 av kontingentinnbetalingene, de fleste er fra steder hvor det er lag) hvis de spør om det. Lån: Lån til Oslo laget betales tilbake i mars 2008; Lån til Trondheim laget betales tilbake i løpet av Sekretær: Vi planlegger å ha ansatt partisekretær i én dag i uken januar april og augustdesember. august desember = 5 månader kr 6070 per måned= kr , basert i Oslo. januar april = 4 månader kr 5485 (uten feriepenger og pensjon) = kr , basert i Bergen totalt: kr ; Leie av kontor: vi skal leie kontor i Oslo for partisekretærens arbeid der. Regnskap: Vi bruker et regnskapkontor for å kontrollere pengebruk, og det koster ca. kr Også må vi betale revisjon (ca. 6500, ). Forresten har vi planer om å kjøpe et eget regnskapsprogram, så vi kan bruke det sjølv og spare penger på regnskapskontoret de neste årene. Penger til overs: Kr , ; Av dette må vi vel betale deltakelse i Global Green Congress på ca ,, trykk og eventuelt lay out av hvis mulig helst 2 brosjyrer og 2 løpesedler, klistremerker, buttons og handlenett. Landsstyrets kasserer, Mardoeke Boekraad, fra mars 2007 til mars 2008 OM BUDSJETT 2008 Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 11

12 VEDTEKTSENDRINGER Debatt lørdag kl 10:00 11:00. Votering søndag kl 11:00 11:30. NB! Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. ENDRINGSFORSLAG 1 & 2 Fra Jarle Fagerheim, Rogaland 5 Lokallag og fylkeslag Eksisterende: «5.1. Et lag må bestå av minst tre personer og følge partiets vedtekter...» Eksisterende: «5.4. Laget skal ha et styre på minst tre personer.» Endringsforslag: Endra «personer» til «medlemmer» i båe paragrafane. Grunngjeving: Personar som ikkje er medlemer hev i dag ikkje røysterett på årsmøte i eit lokallag, men teksten slik han står i dag opnar for at ikkje medlemer kan skipa til eit lokallag. Dette er ei nokso vid tolking, men vedtektene bør vera klåre og tydelege. ENDRINGSFORSLAG 3 Fra MDG Bergen Eksisterende: « % av offentlig støtte som mottas av lokallag/fylkeslag skal gå til partiet sentralt.» Endringsforslag: Stryk punktet. Sentralleddet har kr i årlige inntekter, mens lokal og fylkeslag gjerne bare har noen tusenlapper. 6: Ungdoms og studentlag ENDRINGSFORSLAG 4 Fra Jarle Fagerheim, Rogaland Eksisterende: «6.1. Ungdom og studenter som støtter Miljøpartiet De Grønne, kan organisere seg i lokallag av Grønn Ungdom og Grønne Studenter med rett til likeverdig representasjon på landsmøtet. Representasjon på landsmøtet beregnes ut fra betalende medlemmer som er registrert i partiets sentrale register.» Endringsforslag: Stryk paragrafen (jamfør neste forslag). Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 12

13 ENDRINGSFORSLAG 5 Fra Jarle Fagerheim, Rogaland 7: Landsmøtet Eksisterende: «7.9. Grønn Ungdom og Grønne Studenter kan sende egne delegater til landsmøtet, beregnet på samme måte som for andre partilag. Medlemmer som velger delegater gjennom disse organisasjonene, kan ikke regnes med ved fordeling av delegater fra andre partilag...» Endringsforslag: Endra «Grønn Ungdom og Grønne Studenter» til «Grønn Ungdom og Grønne Studenters nasjonale organisasjoner» og stryk «Medlemmer som velger delegater gjennom disse organisasjonene, kan ikke regnes med ved fordeling av delegater fra andre partilag.» Grunngjeving: Medlemer i GU og GS er fullverdige medlemer i MDG (4.1), og tel med i utsendingskvoten til sitt MDG lokallag. Eit MDG lokallag kan berre femna om éin kommune, medan eit GU lag kan femna om større område. Dette gjer utrekninga av utsendingar til landsmøtet frykteleg innvikla. Då meiner eg det er enklare at GU og GS nasjonalt kan få senda utsendingar på grunnlag av det samla medlemstalet sitt, som to super lokallag, utan at dette går ut over MDG lokallag med mange GU og GS medlemer. ENDRINGSFORSLAG 6 Fra Jarle Fagerheim, Rogaland 10: Landsstyret Eksisterende: «10.1. Landsmøtet velger et landsstyre på 5 eller 7 personer med 5 vararepresentanter i nummerert rekkefølge. Valgbare er partimedlemmer som har betalt kontingent inneværende så vel som foregående år, og som ikke representerer noe annet parti på lokal, fylkes eller nasjonalt nivå. Landsstyret bør representere ulike holdninger blant medlemmene, og ulike landsdeler.» Endringsforslag fra Jarle Fagerheim: Stryk leddsetningen «og som ikke representerer noe annet parti på lokal, fylkes eller nasjonalt nivå». Legg til ny paragraf 10.2: «Medlemmer som representerer noe annet parti på lokalt eller nasjonalt nivå kan ikke velges til landsstyret. Landsmøtet kan gjøre unntak for denne bestemmelsen med 2/3 flertall.» Grunngjeving: Landsmøtet bør kunna gjera unntak frå dette kravet på same måte som for kravet i paragrafane 7.6 og 7.7 (sjå 7.11). Historisk hev mange av dei beste medlemene våre vore kommunestyrerepresentantar for SV og Venstre, utan å vera medlem i desse partia. Ordet «fylkes» tykkjer eg er overflødig, sidan «lokalval» er både kommunestyre og fylkestingsval. Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 13

14 VALGKOMITÉENS INNSTILLING Presentasjon og debatt lørdag kl 11:00 12:00. Votering søndag kl 13:30 14:00. I valnemnda har site Jarle Fagerheim (leiar), Ruca Maass og Brynmor Evans, med Jørgen Simonsen, Ingrid Davidsen og Sondre Båtstrand som varamedlemer. VALGKOMITÉENS INNSTILLING: KANDIDATER TIL SENTRALE VERV Tala i parantes syner til merknadene lengst nede. Landsstyre (1) Nasjonal talsperson: Sondre Båtstrand, Bergen Nasjonal talsperson: Hanna Elise Marcussen, Oslo Kasserar: Mardoeke Boekraad, Deanu Tana Sekretær: Tore Bergum, Ullensvang Styremedlem: Mira Svartnes Thorsen, Kristiansand Varamedlem: Jarle Fagerheim, Göteborg Varamedlem: Bjørn Hugo Hokland, Trondheim Varamedlem: Mats Indrefjord Høllesli, Oslo/Stavanger Varamedlem: Seija Nissinen Klaveness, Flakstad Varamedlem: Øyvind Strømmen, Samnanger Kontrollkomité Leiar: Torleif Johnsen, Oslo Medlem: Marianne Berge, Stavanger Medlem: Sebastian Schmidt, Oppdal Varamedlem: Ellen Tveit, Sveio Varamedlem: Tor Mikalsen, Gáivuona Kåfjord Andre sentrale verv Bladstyrar: Mira Svartnes Thorsen, Kristiansand / Øyvind Strømmen, Samnanger (2) Internasjonal kontakt: Mats Indrefjord Høllesli, Stavanger Nettansvarleg: Jarle Fagerheim, Göteborg Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 14

15 Andre sentrale utval (3) Internasjonalt utval: Mats Indrefjord Høllesli, Oslo/Stavanger Ane Aadland, Gjøvik Birte Simonsen, Kristiansand Alberto Thormodsen, Gjøvik Seija Nissinen Klaveness, Flakstad Bjørn Hugo Hokland, Trondheim Jan Bojer Vindheim, Trondheim Bladstyre: Øyvind Strømmen, Samnanger Mira Svartnes Thorsen, Kristiansand Seija Nissinen Klaveness, Flakstad Nettutval: Jarle Fagerheim, Göteborg Mats Indrefjord Høllesli, Oslo/Stavanger Merknader 1) Varalista er alfabetisk frå vår side. Nummereringa vert opp til landsmøtet å avgjera. Valnemnda tenkjer seg at varamedlemene skal vera aktive, serleg ved å ta ansvar for dei nasjonale oppgåvene som ikkje høyrer til dei faste landsstyreverva. 2) Valnemnda skal ifylgje vedtektene freista finna meir enn éin kandidat til kvart verv, slik at landsmøtet får eit røynleg val. I år har dette lukkast berre for bladstyrarvervet. 3) Desse er formelt underlagde landsstyret, og kan soleis supplerast i perioden. På vegner av valnemnda: Jarle Fagerheim, leiar. Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 15

16 PRESENTASJONER LANDSSTYRET/TALSPERSON: AV KANDIDATER Hanna TIL Marcussen, SENTRALE Oslo VERV Jeg mener det er tvingende nødvendig at Norge endrer sin politikk radikalt i forhold til å faktisk oppnå en bærekraftig utvikling. Jeg kan ikke se at noen av de andre partiene er villige til å gjøre de endringene som er nødvendige for å møte dagens problemer. Jeg ønsker derfor å kunne påvirke politisk og mener at MDG må komme sterkere på banen, fordi vi tør å tenke nytt og annerledes. Jeg tror at MDG trenger å bli et mer aggressivt (i overført betydning, vel å merke) parti for å få den mediedekningen som er nødvendig for å få nok stemmer ved valg. Jeg tror også at MDG må jobbe hardt for å fremstå som et vitenskapsbasert, seriøst og moderne parti. Jeg mener derfor at det er nødvendig å knytte ulike fagmiljøer tettere til seg og samarbeide med ulike miljøvernsorganisasjoner. Jeg mener også at det er viktig å satse på en mer bevisst profilering av partiet. Disse tingene vil jeg jobbe for hvis jeg blir valgt inn i landsstyret. I og med at jeg jobber fulltid, er det kun fritiden min jeg kan sette av til dette. Den kan jeg imidlertid bruke ganske store deler av. For tiden har jeg en del andre prosjekter jeg også er involvert i, men vil nedprioritere disse dersom jeg blir valgt inn i landsstyret. Jeg er nok forholdsvis avhengig av at jeg har andre rundt meg som også brenner for en sak, tror på den og er villig til å ta i et tak. Entusiasme smitter, å føle at du drar lasset alene sliter deg ut. Det er derfor et premiss fra min side at de andre eventuell landsstyremedlemmene også er villige til å dedikere seg til saken. LANDSSTYRET/TALSPERSON: Sondre Båtstrand, Bergen Jeg er 25 år og har snart åtte års fartstid i MDG. Jeg var landsstyremedlem og GK redaktør , og har i flere omganger fungert som talsperson for Grønn Ungdom. De siste årene har jeg konsentrert meg om å bygge MDGs lokallag i Bergen, der jeg for tiden er leder. Siden januar har jeg også vært ansatt som partisekretær i 20 % stilling. Jeg er i ferd med å avslutte en mastergrad i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, med en oppgave om kjønnsfordeling i europeiske parlamenter, og håper å klore meg fast på Universitetet. Jeg er aktiv i studentpolitikken, og var i 2004 ble på å starte Miljølisten, som siden har hatt en eller to representanter i Studentrådet. Jeg var fast representant , ble kjønnskvotert ut ifjor, og møter dette halvåret fast som vara. Jeg er vegetarianer, pasifist og feminist. Jeg er en aktivist med brede hjertesaker som miljøvern, dyrerettigheter og sosial rettferdighet. Jeg har en del erfaring med pressearbeid, og håper å bidra til å løfte grønn politikk frem i offentligheten. Utenom MDG har jeg vært med i Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Fremtiden i våre hender, Nei til atomvåpen, Folkereisning mot krig, Foreningen for norske hampebønder og NOAH for dyrs rettigheter. Jeg har også gitt ut en bok om industriell hamp (nyttehamp) (Eutopia forlag 2003). Jeg har et stort engasjement, og bruker mye tid på MDG. Når det gjelder posisjonen som talsperson forutsetter jeg stor grad av frihet. Det er helt nødvendig at jeg kan hive meg rundt når det dukker opp saker. Jeg er godt fornøyd med partiprogrammet, og tror det kan bli spennende å jobbe med å spre grønne meninger i media. Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 16

17 LANDSSTYRET/KASSERER: Mardoeke Boekraad, Deanu Tana Jeg er 42 år, samboer, ett barn, og vil gjerne være med et år til i MDGs styre, hvor jeg ble innvalgt i fjor. I løpet av året har fokusert på regnskapet og intern organisasjon, klimaspørsmål og mattrygghet. Dette året har jeg brukt mest tid på å lære å føre regnskapet, på interne saker og med klimabrosjyren. Jeg har lært mye om partiets styrker og svakheter. Neste år vil jeg bli mer politisk aktiv og sende ut flere innlegg og pressemeldinger. Jeg er interessert i miljøaspekter av fiskeoppdrett, i økologisk jordbruk og skogbruk, fiskeri generelt og i helsepolitikk. Politisk er jeg 'realo' i internasjonale saker og mer radikal i miljøpolitikken. Vi har hatt blant annet en stor krise i partisekretariatet i fjor, men det var også positiv utvikling. MDG bør i det neste året fokusere på å klare å sette opp sterke basisstrukturer. Det betyr for meg et fungerende sekretariat, god medlemsadministrasjon, regnskap, websider og GK, publikasjoner av bra kvalitet, og et fungerende nettverk mellom fylker og intern kommunikasjon. Også bør vi ha en serie av politiske brosjyrer og regelmessig bra fundert politisk posisjonering om hovedsaker. Nå taper vi oppmerksomhet, medlemmer og interesserte fordi basisstrukturen er ikke tiltrekkende nok. Neste år blir et år med forberedelser til stortingvalget, og vi bør har et stabilt fundament for å gå inn i valgkampen. LANDSSTYRET/BLADSTYRET: Mira Svartnes Thorsen, Kristiansand Jeg er 26 år, student med kommunikasjon og samfunnsfag på fjerde året, med professoratet og en tørst på bøker som drivkraft. Jeg har vært journalist, produksjonsarbeider på Vannafisk, bartender, servitør, intervjuer for markedsundersøkelser, hjemmehjelp/hjelpepleier og har trivdes med det meste. Jeg har termin en uke før Landsmøtet med barn nummer to, og ber derfor om tilgivelse på forhånd for mitt potensielle fravær. Fra før har jeg en datter på to år, og hun er årsaken til mitt engasjement i De Grønne. Jeg er fremfor alt opptatt av systemer, og hvordan disse former hvilke alternativer man i politikken har til handling. Slik jeg ser det, er De Grønnes hovedutfordring fremover å male et fremtidsbilde for allmennheten som sporer til handling. I likhet med kvinnekampen og velferdsstatens fremvekst, må borgere såvel som politikkens budbringere føle at de kjemper for en verdig sak. En verdig sak med et bredt fotfeste. Vår største motstander er vekstfilosofien vårt samfunn er tuftet på, og vår oppgave er å finne alternativer til denne, og da alternativer som er mulig å få gjennom. Når det er vår ideologiske erkefiende, markedsliberalismen som får sette dagsorden i de fleste tilfeller, er det på tide at De Grønne reiser seg fra glemselen og gjør seg synlig i det politiske landskap med et klart og radikalt annerledes alternativ. Det er mitt mål å få lov til å være en del av den prosessen som gjør at vår talsperson i 2009 har et klart budskap, et levedyktig alternativ til dagens samfunnsorden og forretningsorden, et vell av dyktige folk i ryggen, en organisasjon som står stødig og støttes av lokallagene. Et mål annet er at partiet gjør seg bemerket gjennom utadrettet virksomhet også på nasjonalt plan. Og får gjennomslag i nasjonale medier. Dette var mitt første år i LS, og jeg vil gjerne være med videre. Vi har mange dyktige, velinformerte, godhjertede og arbeidssomme tillitsvalgte og medlemmer. Det vil være et privilegium å få lov til å koordinere noe av arbeidet mellom dem. Og diskutere frem gode løsninger mot vektige meningsmotstandere i og utenfor partiet. Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 17

18 LANDSSTYRET/SEKRETÆR: Tore Bergum, Ullensvang Eg er 35 år, jobbar som ungdomskulelærar + inspektør, bur på og driv økologisk småbruk i Ullensvang, Hordaland. Eg er gift og har 3,5 ungar. Oppvaksen i Namsos og Trondheim. Eg vart medlem av MDG i Trondheim i 1994, og jobba som nasjonal partisekretær frå Eg var og ein av fire i programkomiteen Deretter har eg sitte fast i styret for MDG Hordaland, som kasserar og sekretær. Eg oppfattar framleis det grøne politiske sjiktet som optimalt for meg. Eg har delteke aktivt i NU, Oikos, Fellesaksjonen mot gasskraftverk på Vestlandet, mot giftlager på Dovre, mot forbrenningsanlegg i Trondheim, litt i Nei til EU, Bonde og småbrukarlaget og Human Etisk Forbund. Lokalt sit eg i heradstyret for SV. MDG bakgrunn: Eg trekte meg frå all sentral aktivitet i 99, i frustrasjon over organisasjonskulturen. Den same vurderinga har eg gjort årvisst i samband med like årvisse spm om å gjenoppta innsatsen anten som sekretær eller LS medlem. Eg kunne sagt og sitert mykje om dette. I korte trekk: Vi har hatt politikken nokonlunde greit utmeisla, men mangla folk til å driva han. For å setja ting på spissen har vi kanskje hatt litt vel stor takhøgd på fleire vis. Vi har difor slite med å oppnå ein kritisk masse av folk som vil og kan og orkar driva ein organisasjon. Slik eg ser det, litt arrogant vil nokre meina, dreier stadig MDG seg i realiteten om å etablera eit nytt parti i landet. MDG framtid: Vi må tru at det er mogleg å etablera seg over 4%, altså ei 8 dobling av det nivået vi har hatt i alle år, også «toppår». Dette er naudsynt for å halda partiet nokonlunde framme i offentlegheita, halda oppe den kritiske massen av brukbare tillitsvalde, og endeleg utøva nokonlunde påverknad på verdas skeive gang. For å brøyta oss fram mot 4% treng vi ei samforståing om at vi skil oss vesentleg frå alle andre parti. Det held ikkje å vera litt meir for ENØK enn SV og litt meir mot krig enn RV. Det held heller ikkje å lata som om vi er noko heilt anna enn alle andre viss programmessig ettersyn plukkar ned dette sjølvbiletet. Det held heller ikke at MDG medlemar har ei anna personleg tilnærming til livet og politikken viss det ikkje let seg artikulera så andre forstår det. Når eg er oppteken av å delta i neste programrevisjon er det nettopp for å få til den naudsynte oppstramminga før vi begynner å brøyta oss veg for alvor. Det svakaste einskildemnet i programmet er økonomi les artikkelen min i siste GK. Då kan eg tru på 4%. MDG styring: Med nemnte utgangspunkt er mål nr 1 å få til eit LS (med gode hjelparar på vara lista og i redaksjonane) som er villege, uthaldande, samkøyrte, og som kjenner sine eigne potensial og begrensingar. Så vidt eg kan sjå, vil valnemnda i år for første gong på aldri så lenge foreslå eit totaloppsett eg kan tru på. Sjølv er eg sterkast på å driva administrasjon + formulera politikk skriftleg. Eg har difor tilbode meg å fylla plassen som sekretær, men denne gongen vil eg samstundes ha fast plass i LS. Mål nr. 2 blir at resten av partiet viser LS tillit, ikkje berre i LS valet, men gjennom året, helst fleire år, slik at vi får fred til å begynna på jobben. Dette inneber og at vi kan tillata oss å rydda der det trengst både politisk, organisatorisk og personalmessig. Eg vil ikkje ha verken noko organisasjonsutval eller programkomite utanom LS. Alle prosessar skal vera opne, men det viktigaste arbeidet skal leiast av det viktigaste organet. Eg ser heller ingen trong for vedtektsendringar. Så får heller LM kasta oss ved neste korsveg. Mål nr 3 blir sjølve jobben: Å stabilisera administrasjon og økonomi, pussa opp programmet, bera fram talspersonane slik at dei kan driva utadretta politisk arbeid utan den minste bekymring for sprekk i grunnmuren og rusk i systemet. Så der er eg. Sikkert både arrogant og autoritær iflg ein del grøne sjelar. Kanskje kan de forstå haldninga ved å reflektera litt over kva MDG ikkje har fått til på 20 år. Kanskje blir eg mildare vurdert ved det faktum at eg framleis er medlem og tilbyr ein vesentleg innsats etter alle desse åra. Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 18

19 LS VARA/NETTANSVARLIG: Jarle Fagerheim, Göteborg Eg er student, for tida busett i Göteborg, men flytter attende til Oslo rett etter landsmøtet. Eg fekk fingrane borti partipolitikken for fyrste gong i 2003, som aktivist i Sosialistisk Ungdom. To år seinare vart eg dregen med i GU og MDG i Rogaland, der eg med eitt kjende meg «heime» politisk. I 2007 var eg fyrstekandidat til Rogaland fylkesting. Eg hev òg bakgrunn som aktivist utanom partipolitikken, serleg frå Natur og Ungdom og Norsk Målungdom (dei siste to åra som landsstyremedlem). Fyrste bolken min i landsstyret var Ung og godtruande takka eg ja til å ta ansvaret for nettsidene, medlemslistene og rekneskapen. Me hadde ikkje tilsett skrivar det året, so det meste av administrasjonen fall på meg. Eg fekk gjort ein heil del, og lærde uhorveleg mykje, men sleit meg heilt ut, og takka nei til attval. Grunnane til at eg på nytt stiller som landsstyrekandidat, er 1) den nye økonomiske stoda, takk vere pengane frå departementet, 2) oppsvinget partiet fekk i valkampen og 3) at valnemndsarbeidet hev gjeve resultat eg knappast hadde tort å vona på. Eg trur me kan stå føre ein god sirkel, der eit velfungerande landsstyre kveikjer heile partiet til å stå på mot valkampane i 2009 og 2011, og denne oppturen vil eg gjerne vera med på og yta mitt til. Eg meiner me hev ein framifrå politikk, som i hovudsak ikkje treng endrast på om me skal få eit nasjonalt gjennombrot. Hovudutfordringa vår er å byggja den slagkraftige partiorganisasjonen me hev sakna i alle år. Me bør sikta mot 1 5 % av røystene og stortingsmandat i 2009, og lokale gjennombrot over heile landet i Som landsstyremedlem vil eg ta ansvar for nettsidene og den tekniske sida av medlemsregisteret. Når eg kjem til Oslo i haust, vil eg òg kunna ta på meg å arbeida på skrivarstova i Hjelmsgate på ettermiddags og kveldstid. LS VARA/BLADSTYRET: Øyvind Strømmen, Samnanger Eg er tobarnsfar, journalist og sjølvstendig næringsdrivande og bur i Samnanger kommune i Hordaland. Miljøsaka har eg vore engasjert i sidan gymnasdagane, men grøn politikk representerer for meg så mykje meir enn miljøvern. Det er også difor eg er med i Dei Grøne, og difor eg stiller til val: eg ynskjer å vera med på å gjera Dei Grøne til eit levekraftig politisk alternativ: eit sosialøkologisk sentrumsparti på line med dei store grøne partia i Europa Som bladstyrar og medlem i landsstyret ynskjer eg å hjelpa til med å utvikla Dei Grøne sin kommunikasjon utad. Her har me mykje å ta tak i, både i høve pressearbeid og i høve å laga eit medlemsblad som kjem ut ofte nok og er interessant for medlemene, samstundes som det kan vera med å skapa interesse for partiet blant ikkje medlemer. LS VARA/INTERNASJONALT UTVALG: Bjørn Hugo Hokland, Trondheim Mangeårig landsstyremedlem og aktivist i Trondheim. Har vært talsperson for Grønn Ungdom og aktiv i FYEG (Federation of Young European Greens). Presenterer seg selv på landsmøtet. Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 19

20 LS VARA/BLADSTYRET/INT.UTVALG: Seija Anneli Nissinen Klaveness, Flakstad Jeg er 41 år, gift med Henrik og har 4 barn. Kommer opprinnelig fra Finland, og har bodd 14 år i Lofoten. Jeg er allmennlærer (både finsk og norsk utdannelse...) og har en lang fartstid som radiojournalist i Finland (YLE) og etter å ha flyttet til Norge, som Nordnorsk korrespondent. Akkurat nå jobber jeg på Leknes ungdomskole, spes.ped. team. Jeg har fordypning i naturfag og matematikk, men har også kunst og håndverk og dramastudier fra finsk lærerskole. Ellers har jeg arbeidet med alt mulig fra teater til støttekontakt for unge kriminelle i løpet av mitt voksenliv. Er aktiv medlem i Human Etisk Forbund som konfirmasjonsleder og navnefestarrangør, og i år ble jeg den første gravferdstaleren i Lofoten. Er opptatt av ekte likestilling av ulike livssyn dvs. at det er likestilling i praksis. Mitt engasjement som en grønn politiker er en naturlig fortsettelse av alt det jeg ha brent for før: har vært aktiv i fredsbevegelse og er også tidligere husokkupant. Dette er ei stund siden, men jeg har alltid hatt en oppriktig «trang» til å gjøre noe viktig for Jorden. Nå altså via De Grønne. Etter a ha vært i dvale mange år, våknet jeg en dag: planer om oljeboring her var det som fikk meg til å reagere. Jeg fikk i løpet av kort tind både samlet nok folk for å starte et lokallag og stille med valgliste. Vi gjorde det slett ikke dårlig, selv om vi ikke kom inn (ennå). Det er på tide at De Grønne reiser seg fra glemselen og gjør seg synlig. Vi kan bli et alternativ for dem som syns politikk ikke «funker», men da må vi jobbe sammen. I Finland har vi for tiden to grønne statsråd; og jeg mener at vi må jobbe for å få minst en representant på Stortinget. LS VARA/INTERNASJONAL KONTAKT: Mats Indrefjord Høllesli, Stavanger/Oslo Eg er 21 år gammal, fødd og oppvaksen i oljebrusande Stavanger. Som så mange andre opplever eg at tida går fæsleg fort, og det er såleis med ein viss skrekk eg registrerer at det no snart er fem år sidan eg meldte meg inn i Dei Grøne og blei aktiv i Rogalandslaget, fyrst som talsperson for GU, seinare som fylkesleiar for moderpartiet (frå 2005). Sjølv om eg for lengst har rømt Stavanger (i studieåret budde eg i Bergen, medan eg no held hus i Oslo), fungerer eg framleis i dette vervet, noko eg trivst godt med. Frå 2006 til 2007 var eg nasjonal talsperson for Dei Grøne, og i perioden deltok eg mellom anna på den europeiske grøne partikongressen i Geneve, slik at eg er relativt godt kjent med stoda for partiet internasjonalt. Etter landsmøtet i fjor har eg derimot ikkje involvert meg nemneverdig i MDG på landsplan, noko som dels skuldast trongen til å nytte kreftene i den lokale valkampen, dels ein viss uvilje mot å brenne mykje krefter på ein sentralorganisasjon som til tider har fungert skremmande dårleg. Når eg no seier meg villig til å stille som internasjonal kontakt, er det under føresetnad av at landsmøtet får på plass eit handlingsdugleg styre, slik at vi faktisk blir i stand til å oppnå noko. Skal eg dømme etter dei signala eg har fått frå valkomiteen, ligg no alt til rette for ein røynleg revitalisering av partiet. Difor vil eg ta opp att engasjementet mitt i partiet sentralt, om enn i ei anna form enn tidlegare. Eg veit at eg i året som kjem vil vere ein del bortreist, slik at eg i periodar ikkje får høve til å delta i det daglege partiarbeidet. Det passar meg såleis godt å verke som internasjonal kontakt, då eg slik får stor fridom, samstundes som eg kan yte ein vesentleg innsats for partiet. Til slutt kan det nemnast at eg, i tillegg til i MDG, er medlem i følgjande organisasjonar: Framtiden i våre hender, Norsk målungdom (her som landsstyremedlem), Hedningsamfunnet og Nei til EU. Sakspapirer Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Bergen april 2008 Side 20

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, sist revidert på landsmøtene i Halden 26. 28. mars 2004, Stavanger 16. 18. mars 2007, Bergen 18. 20. april 2008, Stamsund 6. 8. mars 2009 og Oslo 9.-11. april 2010.

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten.

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. Kapittel: 1 Paragraf: 1.1 A a) Organisasjonen heiter Studenttinget i Volda. Studenttinget skal skrivast med stor forbokstav. I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. På engelsk

Detaljer

Møtereferat Miljøpartiet De Grønne Hedmark Møte nr

Møtereferat Miljøpartiet De Grønne Hedmark Møte nr Møtereferat Miljøpartiet De Grønne Hedmark Møte nr 05-2016 Møtested: Møystad Gård Møtedato: 03.05.2016 Tid: 19:12 Tilstede: Katrine Aalstad, Bård Sødal Grasbekk, Kristoffer Gjerde, Thomas Eriksen, Sindre

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Innkalling og sakspapir er dermed sendt ut innanfor dei fastsette fristane.

Innkalling og sakspapir er dermed sendt ut innanfor dei fastsette fristane. Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre.

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre. Til: Utsendingar til KS Sogn og Fjordane sitt konstituerande fylkesmøte 19. november 2015 Kommunane og Sogn og Fjordane fylkeskommune Dei politiske partia i Sogn og Fjordane Førde 29.09.2015 Vedrørande

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Sak 1 Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av sakliste

Sak 1 Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av sakliste Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal 1 Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal Dato: 29. januar 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: First Hotel Atlantica, Ålesund Det vert ikkje delt ut papir under årsmøtet. Årsmøtedeltakarane

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms lørdag, 13. februar kl 15.00 Storgata 103, Tromsø Tilstede: Tor Mikalsen, Karen Lone, Gunter Scholz, Claude Rouget, Brynmor Evans (deler av møtet), nasjonal

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Sakspapira blir etter dette sendt direkte til dei påmeldte utsendingane etter påmeldingsfristen er ute, 14. mars.

Sakspapira blir etter dette sendt direkte til dei påmeldte utsendingane etter påmeldingsfristen er ute, 14. mars. Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Vedtatt på årsmøtet 16. april 2016 1 FOREININGA SITT NAMN Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon:

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Sak L09-15: Vedtektsendringer

Sak L09-15: Vedtektsendringer BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2015 L09-15 24.2.2015 Styret/ Daglig leder Elektronisk Sak L09-15: Vedtektsendringer Vedtektene er det viktigste styringsdokumentet for organisasjonen.

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer