Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6"

Transkript

1 1

2 Innholdsfortegnelse: Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3 Sakliste Regionårsmøte 2014, s. 5 Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 Sak 5: Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet NLM Midt-Norge, s. 11 Sak 6: NLM Midt-Norge Avdelingsrapport 2013, s. 15 Sak 7: Årsmelding Rødde Folkehøgskole 2013, s.16 Regnskap Rødde Folkehøgskole 2013, s. 19 Sak 8: Valg Regionstyret , s. 22 Barne- og Ungdomsråd , s. 25 Valgnemnd , s. 28 Sak 9: Samtale om arbeidet Hilsener Herre, vis oss din vei! Strategi NLM Midt-Norge , s. 29 Hilsen fra KVT, s. 30 Hilsen fra Val VGS, s. 31 Hilsen fra Heggli barnehage, Åfjord, s. 33 Hilsen fra Liavoll barnehage, Orkdal, s. 34 Hilsen fra Spiren barnehage, Trondheim, s. 35 Årsmelding Søvassli Ungdomssenter og leirskole, s. 36 Hilsen fra Laberget leirsted, s. 38 Hilsen fra Budstikka Radio, s. 39 Hilsen fra Misjonssentralen Gjenbruk avd. Orkdal, s. 41 Hilsen fra Misjonssentralen Gjenbruk avd. Røra, s. 42 Hilsen fra Misjonssentralen Gjenbruk avd. Trondheim, s. 43 2

3 Program regionårsmøtet juni 2014 Sted: Namsoshallen og Misjonssenteret i Fossbrenna Tema: La ditt rike komme! Talere: Jan-Tore Olsen (forkynner og Bolivia-misjonær) Thor Fremmegård (rektor Fjellheim bibelskole) Else Marie Ledal (forkynner og Japan-misjonær) Fredag 13. juni: (På Misjonssenteret i Fossbrenna) Kl : Kl : Kl : Registrering Sangmøte. Taler: Jan-Tore Olsen. Sanger: Sissel-Marie Bjerga. Registrering Lørdag 14. juni: Kl : Kl 0930: Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl 2100: Registrering og velkomstkaffe Bønnemøte Åpningsmøte for hele familien. Taler: Else Marie Ledal. Sangere: Sanggruppe fra Val, Agathe Bø og Grethe Elisabeth Gjøra Forhandlingsmøte. Aktiviteter for barn/ungdom Middag Forhandlingsmøte. Aktiviteter for barn/ungdom Seminar. Aktiviteter for barn/ungdom Kveldsmat Misjonsmøte for hele familien. Taler: Jan- Tore Olsen. Sangere: Gledesbud Ungdomssamling med påfølgende grilling. Taler: Jan-Tore Olsen. 3

4 Søndag 15. juni: Kl 1030: Kl : Kl : Kl : Bønnemøte Formiddagsmøte med søndagsskole. Taler: Thor Fremmegård. Sangere: Namdal mannskor Middag Misjonærinnvielse av Britt Lise og Øyvind Rott. Taler: Jan-Tore Olsen. Sangere: Arnhild Saltbones og Unge Røster Seminar 1. Kristus i Andes. Bli kjent med Sør-Amerika ved Kjell Jaren 2. TeFt opplevelser fra Øst-Afrika ved Per Magne Østertun 3. Givertjeneste i evangelisk perspektiv ved Johannes Selstø 4. En sunn samvittighet. Bibelske og sjelesørgeriske perspektiv på samvittigheten ved Thor Fremmegård 5. Formidling gjennom tekst og bilde ved Per Ove Aarseth 6. Møte med Indonesia ved Lyna, Wira og Jesmon fra Indonesia og Olav Vestbøstad 4

5 Sakliste Regionårsmøte Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av dirigenter og referenter 3. Fullmakt til å underskrive protokollen 4. Godkjenning av regionens årsmelding 5. Godkjenning av årsmelding for barne- og ungdomsarbeidet 6. Orientering om regionens regnskap 7. Årsmelding og regnskap for Rødde Folkehøgskole (Skal orienteres i regionårsmøtet i henhold til skolens vedtekter) 8. Valg a. Regionstyre b. Barne- og ungdomsråd c. Valgnemnd 9. Samtale om arbeidet 10. Hilsen fra Hovedstyret NLM 11. Hilsen fra Val VGS 12. Sted for regionårsmøtet

6 Sak 4: Godkjenning av regionens årsmelding 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Sak 5: Godkjenning av Barne- og ungdomsrådets årsmelding Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet Norsk Luthersk Misjonssamband Region Midt-Norge (BUR) La ditt rike komme! Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. De fleste som fatter beslutning om å følge Jesus og tro på ham, gjør det i barne- og ungdomsårene. Derfor har NLM Midt-Norge et stort og aktivt arbeid blant barn og unge i regionen. Barne- og ungdomsrådet i regionen vil gjerne takke alle frivillige som gjennom mange år har brukt tid og krefter på å nå barn og unge med evangeliet. Barne- og ungdomsrådet i NLM Midt-Norge (BUR) Etter årsmøte i 2013 besto BUR av følgende personer: Sissel-Marie Bjerga leder Kristine Kiplesund Meisingset nestleder Andreas Almli styremedlem Julie Stavran styremedlem Hanne Hugdal styremedlem Audun Ommedal 1. vara Ingrid Kimo 2. vara Barne- og ungdomsrådet har hatt 6 møter og behandlet 29 saker i To av møtene ble avholdt sammen med regionstyret. Lagsarbeid 66 registrerte foreninger/lag hvorav 34 leverte årsrapport for barneforeninger 18 ungdomsforeninger/ bibelgrupper 2 familiekor 2 barnekor 1 ungdomskor De fleste lagsledere i NLM engasjerer seg i arbeidet over lang tid. Det skaper kontinuitet, forutsigbarhet og gode forutsetninger for utvikling i barne- og ungdomsarbeidet. 11

12 Leirarbeidet 29 leirer arrangert av BUR 9 ungdomsleirer 18 barneleirer 0 familieleirer 1 PSU leir (leir for psykisk utviklingshemmede) 1 Ungevoksne leir 8 leirer avlyst pga. for dårlig påmelding Det er registrert totalt 735 deltakere og 217 ledere på BUR sine leirer i Mange frivillige ledere gjør en imponerende innsats i leirarbeidet vi ikke kunne klart oss uten. De fleste av disse rekrutteres inn til hver enkelt leir. Med ca. 30 leirer for barn og unge i året, blir det mange runder med lederrekruttering. Høsten 2013 ble det påbegynt et arbeid med å skaffe ledere som vil ta et fast ansvar i leirarbeidet over tid (3-5 år). På den måten håper vi å redusere tidsbruk og press i forbindelse med rekruttering av leirledere. Konfirmantarbeid Det var ikke konfirmantundervisning i vår region sesongen 2012/13. Høsten 2013 startet 12 konfirmanter på vårt undervisningstilbud. Det er sett på tiltak som kan øke oppslutningen om konfirmanttilbudet i regionen på sikt: BUR ønsker å legge til rette for konfirmantundervisning i alle 7 områdene i regionen der det er mulig (mange nok konfirmanter) og et ønske om det. Andre arrangement Regionårsmøtet 49 barn og unge ble registrert som deltagere på regionårsmøtet i ledere bidro i aktivitetsopplegget tilrettelagt for denne gruppen. Fellesreisen til UL UngLandsmøte i Ålgård Det er hyggelig å kunne meddele at fellesreisen til UL igjen var mulig å gjennomføre i ungdommer deltok på reisen. Barne- og ungdomsarbeidere NLM Region Midt-Norge har hatt 4 ansatte i barne- og ungdomssektoren: Tarjei Løvik i 60% stilling som BU-arbeider og Ungleder Knut Ole Østertun i 100% stilling som Ungleder og BU-arbeider Margrethe Klokkehaug i 100% stilling som BU-arbeider Knut Erik Kiplesund i 20% stilling som BU-arbeider I tillegg bidrar forkynnerstaben regelmessig i BU-arbeidet, både i lags- og leirarbeidet. 12

13 Rusfritt miljø Barne- og ungdomsrådet (BUR) ønsker å profilere en rusfri livstil. Alle arrangement i regi av BUR er rusfrie. Økonomisk støtte For 2013 mottok NLM Midt-Norge driftstilskudd på kr ,- fra Nord-Trøndelag Barne- og ungdomsråd og kr ,- fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Barne- og ungdomsrådet (BUR) i regionen takker for støtten. Det bidrar til at vi kan drive et rusfritt og positivt arbeid blant barn og unge i vår region. Strategi handlingsplan BUR reviderte høsten 2013 sin strategi for barne- og ungdomsarbeidet i regionen. I og med at BUR opererer under NLM Midt-Norge sin strategi, ble det satt opp en enkel handlingsplan ut fra den. Handlingsplanen er å betrakte som et levende dokument, hvor eksisterende og nye målsettinger vurderes årlig. Her følger en kort fremstilling av punktene i handlingsplanen: Misjon - La ditt rike komme! (Matt 28, 18-20) Formidle kallet til a tro pa og tjene Gud. Sette fokus pa misjon og givertjeneste ved barnas misjonsprosjekt og Siembra, TEFT og Veien til tjeneste Vise frem og informere om va re utsendinger Lokale Misjonsfellesskap - Bind di kyrkje saman, Herre! (Hebr 10, 23-25) Prosjekt 10-25: Undersøke og vurdere mulighet for nysatsing i va r region. Inspirere til helhetstenkning i lokalt lagsarbeid: Lokale lag bør sa langt mulig være en del av et flergenerasjonsarbeid/ forsamlingssatsing. Forkynnelse og bibelundervisning - Gud la ditt ord i na de lykkes! (Ef 4, 11-13) Bruke lag og leirarbeid til systematisk trosopplæring Konfirmantundervisning hvert a r der det er mulig Informere om tilgjengelig ressursmateriale som Makshjelp o.l Bevisst lederutvikling - Gjør meg til et lys i ta ken som kan lede andre hjem. (2 Tim 2,2) Rekruttere til ledere til team som tar fast ansvar for våre leire over tid. Utvikle ledertreningsprogram for leirledere 13

14 Arrangere ledersamlinger for lags- og leirledere Utvikle et leirkonsept som er gjenkjennelig fra A - A Jevnlig oppfølging av lokallagsledere ved Ungleder, BU-arbeidere og forkynnere Visjonær samhandling - Takk, Gud for alle jeg har møtt som ledet meg til deg (Ef 4, 15-16) 1-2 i BUR deltar pa Medarbeidersamling i januar 2014 hvor visjonær samhandling er i fokus Sissel-Marie Bjerga Leder Kristine Kiplesund Meisingset Nestleder Andreas Almili Styremedlem Julie Stavran Styremedlem Hanne Hugdal Styremedlem 14

15 Sak 6: Orientering om regnskapet for NLM Midt-Norge 2013 Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Avdelingsrapport 2013 Med forbehold om endringer som følge av revisjon Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik budsjett Regnskap 2012 Generelle gaver fra misjonsfellesskap Fadder og fast giver Julemesser Enkeltgaver / prosjektgaver / Barnas Misj.prosj Andre kollekter offentlige møter Skoleprosjekt Utsyn Kirkeoffer Minnegave Andre gaver SUM GAVER Salgsinntekter (inkl. leirarbeid) Andre inntekter (inkl. fylkestilskudd BU) Sum driftsinntekter Varekostnader (inkl. leirarbeid) Personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter REGIONBIDRAG Regionbidrag i % av gaveinntekter 31% 26% 24% %-vis gaveøkning fra 2012 til ,2% 15

16 Sak 7: Årsmelding og regnskap for Rødde Folkehøgskole Årsmelding om virksomheten ved Rødde Folkehøgskole 2013 Våren 2013 hadde vi på Rødde 73 elever som sa farvel til hverandre på avslutningsdagen. Høsten 2013 fikk vi så mange som 105 elever inn på tunet, det vil si helt fullt internat. 105 elever er for øvrig det vi også maksimalt kunne få statsstøtte for. Dette var en svært viktig oppsving for skolen etter lavt elevtall skoleåret 2012/2013. Formålet med Rødde er å utdanne i fag og emner, fremme allmenndanning og personlig vekst, skape et fellesskap preget av kristne verdier og tro, forkynne evangeliet om Jesus Kristus, utfordre og gi næring til levende kristenliv, formidle kallet til tjeneste i Guds rike hjemme og ute og utvikle elevenes vilje og evne til ansvar for medmennesker, skaperverket og til innsats i samfunnet for øvrig. I sum skal vi utdanne, utfordre og utvikle til levende liv. Vi markedsfører oss med at ved å bli elev på Rødde vil du bli du merket for livet! All virksomhet på Rødde skal være forankret i dette. Det gir oss fokus og retning i den daglige drifta. En del av aktiviteten vår kaller vi spesifikt for det kristne arbeidet. Det kristne arbeidet Hver dag i ukedagene er det ord for dagen for alle elevene og personalet. Ansvaret for andakten fordeles mellom ansatte, men av og til har det vært besøk utenfra. Ord for dagen opplever vi som en viktig og god morgensamling der vi har tro for at avgjørende sannheter om Gud og livet blir sådd og vil modnes fram hos den enkelte. På Rødde har vi Torsdagskafé hver torsdag kveld. Her skal det være lav terskel. Kafé-rommet i skolebygget, som brukes til denne samlinga, er med og bidrar til det. Innholdet på torsdagskaféen er sang, andakt og bønn/forbønn. Oppmøtet har vært på ca elever. Stort sett hver søndag har en lærer og stipendiatene sørget for å samle elever til cellegruppe. Her er det samtale om viktige tema og bønn. Cellegruppa har flere ganger hatt godt oppmøte. Kristendomsfaget på Rødde heter Eksistens. Her tar vi utgangspunkt i de eksistensielle spørsmålene og utfordrer til refleksjon og gir svar og veiledning ut fra kristen tro og livsanskuelse. Tema er menneskelige og åndelige behov, meningen med livet, skapelsen, Gud og gudsbilde, Jesus, Det gamle og Nye testamentet. Dette faget har vi i første tredjedel av skoleåret. I andre termin har vi faget Utsikt der fokuset er våre viktige internasjonale og globale spørsmål og utfordringer. I siste termin har vi eksistensfaget igjen. Da handler det om ulike sentrale etiske tema der elevene får økt sin kunnskap om og forståelse for det kristne verdigrunnlaget. Noen emnelørdager tar dessuten opp temaer som utfordrer elevene til tro og refleksjon rundt grunnleggende spørsmål i livet. For personalet er det bønnesamling hver mandag like etter lunsj. Mange elever er nok ikke vant med å hver dag få møte kristen forkynnelse, men vi opplever at de likevel er lydhøre, åpne og mottagelige. Vi ansatte ønsker å være gode forkynnere av evangeliet og fremstå som gode forbilder i hverdagen. Vi opplever det viktig å be om at budskapet skal nå inn og få betydning i elevenes liv. 16

17 Fagtilbudet For skoleåret 2013 /2014 har vi følgende linjetilbud: Beats Electro (musikkteknologi) Boards (snowbaord, skateboard og surfing) Freestyle Freeride (twintip-ski) Freestyle USA (twintip-ski) Reis Afrika! X-games (BMX- og downhill-sykling, skateboard, motocross, snøscooterkjøring, twintip/snowboard) 3D og Animasjon Fagtilbudet er i utvikling hvert år og for høsten 2013 var Freestyle USA det nye tilbudet for skilinjene våre. Musikklinja fikk både nytt navn, nytt undervisningsrom og nytt faginnhold. Med Beats Electro fikk vi en dreining fra band og samspill til digital musikkproduksjon. Både Freestyle USA og Beats Electro har gitt skolen økt søkning på disse fagområdene. Linjenavn kan ha betydning for populariteten. X-games ble fra høsten av navnet på den tidligere Cross Downhill-linja og Multimedia Design skiftet navn til 3D og Animasjon. Reis-linja fikk spesifisert at klassen reiser til Afrika i linjenavnet sitt. De tre klassene som i høst fikk flest elever ble 3D og Animasjon, Freestyle USA og Reis Afrika. Personalet Rektor siden oktober 2009, Jan Arne Bremnes, sluttet ved Rødde Kåre Rein, lærer ved skolen siden 1996 og inspektørvikar i to år, tok da over rektorstillingen. På samme tid fikk Anita Norgaard fast ansettelse som kjøkkenleder etter ett års vikariat for Grethe Njølstad Fossan. Grethe fortsatte som utleieansvarlig og kjøkkenassistent. På kjøkkenet fikk vi fra oktober også fast ansettelse for Andrea Folgerø Flatjord etter at Nils Os Øvstebø sa opp sin stilling. Internatleder Janne Hesseberg Græsli og sosiallærer Marianne Berg Slettahjell kom begge tilbake i august etter sine ett års permisjoner. Det legges ned en meget stor og god innsats fra personalet og elevstipendiatene ved Rødde. Dette fortjener de en stor takk for! Bygge- og restaureringsprosjekt Regionårsmøtet i 2013 vedtok at Rødde kunne videreføre planen om å renovere Sørblåstinternatet og kjøkkenet, bygge ut resepsjonen og matsalen. Skolen fikk søke hovedstyret om garanti for et låneopptak på inntil 18 millioner kroner. Utpå høsten kom skolen og styret fram til at prosjektet antagelig ville bli noe mer kostbart enn først antatt. Dermed ville 18 millioner i låneopptak bli for lite. Et større lån enn dette kunne bli vanskelig å betjene med det rentenivået vi kunne få. Derfor valgte skolen og styret å utsette renoveringen av internatet innvendig. Byggestart for del 1 med resepsjon, matsal, kjøkken og Sørblåst-internatet utvendig er tenkt i 2014 og ferdigstillelse av dette prosjektet er fastsatt til august

18 18

19 19

20 20

21 21

22 Regionstyret Det skal velges tre faste representanter for to år og fire varamedlemmer for ett år. Ikke på valg. Sitter fram til 2015: Berit Slåttnes Aune, Inderøy Johan Jensen, Oppdal Rolf Lavik, Røyrvik Solveig Kalvøy Veie, Trondheim Går ut: Øystein Bliksås, Stjørdal Åshild Hugdal, Melhus Varamedlemmer som alle er på valg: 1. Malvin Torsvik, Åsen 2. Odd Arne Sakseid, Rissa; 3. Per Arild Torsen, Rennebu; 4. Svein-Åge Opdahl, Nærøy; 5. Noralf Ljøkjel, Fannrem Valgnemndas forslag Øystein Bliksås, Stjørdal Stilling: Fagarbeider grunnskolen Alder: 64 Mitt engasjement i NLM før og nå: Før: kretsstyremedlem og leder, hovedstyremedlem. Nå: styreleder Val, foreningsleder. regionstyremedlem Derfor ønsker jeg å være med i regionsstyret: Ønsker å være med å bygge regionen. Ser på arbeidet i styret som viktig i Guds Rike. Mathias Eftevand, Trondheim Stilling: Nyutdannet sivilingeniør, akustikk Alder: 25 år Mitt engasjement i NLM før og nå: - Styremedlem på Nardo bedehus, Trondheim, fra Elev på forkynnerkurset «bibel og formidling» 2013/14 på Fjellheim bibelskole 22

23 Derfor ønsker jeg å være med i regionsstyret: Jeg håper å kunne være med å bidra til at region-midt skal være en region som blir ledet på en måte slik at unge og gamle kan få et møte med Jesus som sin frelser. Jeg ønsker at regionen skal være bibeltro, og jeg er opptatt av at forkynnelsen er viktig. Hjalmar Hugdal, Melhus Stilling: Lærer Alder: 49år Mitt engasjement i NLM før og nå: Misjonær i Mongolia i 10 år, har vært med i leirarbeid og i misjonsforening. Sitter nå i styret for Flå misjonsforening og i ett av leirteamene. Derfor ønsker jeg å være med i regionsstyret: Det virker spennende å kunne følge tettere det som skjer i regionen. Har vært og er engasjert i at NLMs ulike felleskap kan få og gi videre hjelp til å leve som kristent vitne og omsorgsperson i nærmiljø og på arbeidsplass. Jeg er også opptatt av mulighetene som ligger i leirstedene og skolene våre. Svein-Åge Opdahl, Kolvereid Stilling: Fjøsmester v/val Videregående Skole Alder: 29 år Mitt engasjement i NLM før og nå: Oppvokst i NLM forening på Namdalseid. Gikk 3 årig agronomutdanning på Val Vgs og et år på Fjellheim bibelskole. Medlem i Barne og ungdomsnemda av Namdal og Sør-Helgeland Krets i perioden og Ansatt hos Val Videregående Skole fra 2004-d.d. 1. vara til regionstyret , 4. vara i regionstyret Derfor ønsker jeg å være med i regionsstyret: Er opptatt av arbeidet blant barne og unge i regionen vår. Først og fremst at Kristen ungdom blir bevart i troen og samtidig få være et vitne for andre i hverdagen. Ønsker at NLM fortsatt skal være en tydelig og bibeltro misjonsorganisasjon. Malvin Torsvik, Åsen Stilling: Førstelektor Alder: 54 Mitt engasjement i NLM før og nå: Misjonær i Tanzania til sammen 9 år innen helse, undervisning og forkynnelse. Medlem i kretsstyret av NLM Mangeårig tjeneste i barne- og ungdomsarbeid lokalt. Nå: Ungdomsarbeid og formann i Åsen misjonsforening. Medlem i regionstyret 23

24 Derfor ønsker jeg å være med i regionsstyret: Jeg har fått et kall til tjeneste i Guds rike. Hvis kallet medfører et styreverv i regionstyret, ser jeg på dette som en del av dette kallet. Jeg ønsker å arbeide for å fremme forkynnelsen av Guds ord, den sunne lære og kallet til misjon. Arbeidet med å nå nye mennesker i landsdelen, og bibelundervisning for barn og unge må ha høy prioritet. Valgnemnda arbeider med å supplere lista over kandidater til regionstyret. 24

25 Barne- og ungdomsra det (BUR) Det skal velges to medlemmer for to år og tre varamedlemmer for ett år. Ikke på valg, sitter fram til 2015: Andreas Almli, Skogn. Sissel-Marie Bjerga, Kolvereid; Kristine Meisingset, Trondheim Går ut: Julie Stavran, Inderøy Hanne Hugdal, Ler. Varamedlemmer som alle er på valg: Audun Ommedal, Rennebu Ingrid Kimo, Børsa. Valgnemndas forslag Andreas Gjøra, Trondheim Stilling: Medisinstudent Alder: 23 Mitt engasjement i NLM før og nå: Tidligere har jeg vært leder for ungdomskoret Gledesbud i fem år, og skoleåret 12/13 var jeg ettåring i Etiopia hvor jeg hovedsaklig jobbet som lærer for de norske misjonærbarna. Derfor ønsker jeg å være med i Barne- og ungdomsrådet: Jeg ønsker å være med i Barne- og ungdomsrådet fordi jeg tror det er en viktig jobb, hvor man kan få være med på å legge til rette for at flere skal bli kjent med Jesus. 25

26 Håkon Leirvik, Namsos Alder: 23 Stilling: Elektriker, fremtidig vaktmester på Val vgs. Mitt engasjement for NLM før og nå: Har vært med i BUN, barne og ungdomsnemda i Namdalen. Har også ansvar for en bibelgruppe. Var med å startet NUF (namsos ungdomsforening), der jeg fikk være med å hjelpe til, sammen med flere voksne og ungdommer. Har hatt et år på fjellheim bibelskole 13/14, der jeg har engasjert meg litt i allidrett. Derfor ønsker jeg å være med i Barne- og ungdomsrådet: Trøndelag er et av de fylkene i Norge med minst ungdomsarbeid, så sammen med NLM ung sin tankegang ser jeg behovet for å snu en trend som viser at arbeidet blant ungdom blir mindre og mindre. Min erfaring er at arbeidet blant våre egne/kristne ungdommer holder seg ganske bra (selv om det også er dalende), men hva med nabogutten/jenta? Hvordan møter vi ungdommen i byen/bygda? Hvordan skal de få høre om Jesus? Problemet er ikke at vi ikke har ideer og lyst til å sette ting igang, men I BUN var det hvertfall et problem å finne folk som ville bidra å hjelpe. Gløden/nøden for å drive arbeid blant ungdom må vekkes! Nøden for at vår neste skal få en arv i himmelen. John Henrik Mulelid, Stjørdal Stilling: Elev ved Kristen Videregående Trøndelag Alder: 17 Mitt engasjement i NLM før og nå: Har vært med på noen leirer, er ellers med å styrer litt av showet ved NLM Stjørdal Forsamling. Derfor ønsker jeg å være med i Barne- og ungdomsrådet: Vil forme NLM UNG slik at vi som unge vil kunne trives og ha det best mulig med Gud og hverandre! Gunhild Lidal Rynning, Trondheim Stilling: Barnevernspedagog på Nyborg skole og SFO Alder: 26 år Mitt engasjement i NLM før og nå: Jobbet som ettåring i Sunnmøre og Romsdal krets 07/08, Miljøarbeider på Vestborg vgs 08/09. Er nå aktivt med i Betania misjonsforsamling i Tr.heim, blant annet som forsanger og leder i søndagsskolen. Derfor ønsker jeg å være med i Barne- og ungdomsrådet: Ønsker å kunne være med å bidra til gode barne og ungdomslag rundt om i regionen og kunne være med med å bidra til et godt leir tilbud for barn og unge. 26

27 Julie Stavran, Inderøy/Oslo Stilling: Studerer musikk, menighet og ledelse ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate Alder: 22 Mitt engasjement i NLM før og nå: Har vært leder for ungdomslaget IKU på Inderøy i flere år. Går for tiden i Misjonssalen i Oslo. Medlem i BUR Derfor ønsker jeg å være med i Barne- og undomsrådet: Da jeg ble spurt om å stille til valg, var jeg aldri i tvil om at jeg skulle si ja! Jeg har et brennende engasjement for barne- og ungdomsarbeid og vil gjerne bidra til å videreføre og videreutvikle arbeidet i Region Midt-Norge der jeg selv er oppvokst. Gjennom studieretningen min tilegner jeg meg kompetanse jeg mener kan være et viktig bidrag til nettopp dette. 27

28 Valgnemnd Valgnemnd Det skal velges tre medlemmer for to år og to varamedlemmer for ett år. Ikke på valg, sitter fram til 2015: Åge Morten Stavran, Inderøy Lise Taraldsen, Åfjord Går ut: Morten Arve Gjerde, Aure; Per Olav Mork, Namsos Johannes Sandstad, Nærøy Varamedlemmer som alle er på valg: Marit Kløve, Trondheim Arnfinn Gunnes, Rennebu, Valgnemndas forslag Jan Arne Bremnes, Melhus Marit Kløve, Trondheim Jan Ove Krutvik, Aure Edit Hodne, Namsos Bjarne Mork, Tøtdal 28

29 Strategi NLM Midt-norge Misjon La ditt rike komme! (Matt 28, 18-20) Vi vil gjøre mennesker til Jesu disipler i Midt-Norge og på NLMs misjonsfelt ved å: Formidle kallet til omvendelse og tjeneste lokalt og globalt Gi konkret informasjon om og be for NLMs arbeid Ha nær kontakt med våre utsendinger Arbeide aktivt for å integrere innvandrere i arbeidet lokalt Løfte fram Bibelens syn på givertjeneste og forvaltning i forkynnelse og informasjon slik at vi nærmer oss et regionbidrag på 1/3 av gaveinntektene og minst 3% årlig gaveøkning Forkynnelse og bibelundervisning Gud la ditt ord i nåde lykkes! (Ef 4, 11-13) Vi vil ha bibeltro forkynnelse og undervisning tilrettelagt for alle ved å: Styrke systematisk bibelundervisning og forkynnelse av hele Guds råd for alle aldersgrupper Styrke hjemmet og misjonsfellesskapene som arena for trosopplæring Ha ansatte med et bredt utvalg av nådegaver som kan ha møter, møteserier, undervisning, samtale og veiledning Rekruttere, veilede og benytte flere frivillige forkynnere Gi rom for at nye personer får ha vitnesbyrd, andakter og undervisning Bevisst lederutvikling Gjør meg til et lys i tåken som kan lede andre hjem. (2 Tim 2,2) Verden for Kristus Vi vil rekruttere og utruste ledere til å drive og videreutvikle arbeidet i hele regionen ved å: Se etter og utfordre personer til lederoppgaver i alle deler av vårt arbeid Styrke bevisstheten om at ledere skal være forbilde i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet Sikre at alle ledere får oppfølging og inspirasjon gjennom forbønn, veiledning og relevant kursing Styrke kontakten med NLMs høyskoler og bibelskoler slik at flere fra regionen benytter skolene Lokale Misjonsfellesskap Bind di kyrkje saman, Herre! (Hebr 10, 23-25) Vi vil ha levende og bærekraftige misjonsfellesskap i hele regionen ved å: Styrke bevisstheten om å leve som kristen i hverdagen Gi økt rom for bibel, bønn og nådegaver i våre misjonsfellesskap Veilede nye og etablerte misjonsfellesskap Inspirere hverandre ved å løfte fram nyetableringer og dele positive erfaringer Visjonær samhandling Takk, Gud for alle jeg har møtt som ledet meg til deg (Ef 4, 15-16) Vi vil at regionens ulike arbeidsgrener samarbeider for å virkeliggjøre NLMs mål ved å: Sikre at alle misjonsfellesskap og institusjoner opplever seg som en viktig del av NLM Ha bærekraftige institusjoner som gir brukerne møte med levende kristendom og kjennskap til NLM Ha god kontakt mellom institusjonene, det lokale arbeidet og regionens ansatte La regionårsmøtet og informasjonsarbeidet gjenspeile hele spekteret av arbeidet i regionen Bruk denne aktivt i ditt misjonsfellesskap til samtale, forbønn og målrettet arbeid

30 KVT et levende møtested Elevenes liv kan forandres i møte med mennesker og Gud! Ca 480 elever og ca 70 ansatte har en felles oppgave i å skape en god skole og bidra til læring, kort sagt arbeide for at KVTs mål blir nådd! I løpet av skoleuka og gjennom skoleåret blir det mange verdifulle møter og øyeblikk. Møter mellom elever med ulik bakgrunn og livssyn, en daglig andakt eller fellesandakter gjennom året som skaper et møte med evangeliet, eller et møte med en lærer, i timer og friminutt, som er opptatt av elevens ve og vel faglig og menneskelig. For å nevne noe Oppmuntringer i 2013: - Søkningen til Vg1 Helse- og oppvekst var nedadgående høsten Denne trenden ble i løpet av 2013 kraftig snudd, slik høsten 2013 startet med fulle hus også der. Dette skjedde gjennom god markedsføring og et viktig utviklingsarbeid der fordypningsområdene innenfor Helse- og oppvekst på KVT ble til: Livsglede for eldre, Friskere liv, Internasjonalt arbeid. Som en del av dette er det nå tilbud om praksis i Estland og i Etiopia. - Vi har klart å beholde et godt fotballtilbud med god søkning, selv om vi ikke lenger har "gullkantet" samarbeidsavtale med RBK. - Vi har snudd et stort underskudd i 2012 til et mye bedre resultat i Dette har ikke minst skjedd gjennom et godt samarbeid med ansatte om innsparing på lønnsbudsjettet. Det er godt å se at vi har en beredskap til å ta et felles løft når det trengs. - Det har vært en viss fornyelse i ledergruppa, som innebærer at vi har fått inn to nye ledere, Eimund Fossum og Odd Anders With, som begge har vist at de har mye bra å bidra med. - Vi har tatt i bruk ei ny elevstue, som gjør at elevene etter et par års trangboddhet, har fått mer oppholdsareal. Noen utfordringer: - Mye av KVTs bygningsmasse begynner å bli ca 35 år. Hvis det nå ikke kommer på plass en tilskuddsordning som også inkluderer bygninger og kapitalutgifter, vil vi slite med å holde den fysiske standarden oppe og framstå med like gode fysiske rammer som med fylkeskommunale skoler. - Vi trenger fortsatt mennesker rundt oss som ser viktigheten av KVT som et viktig redskap for å nå ut til ungdom, først og fremst i Trøndelag. Vi ønsker oss aktiv støtte fra dere som leser dette, gjennom kontakt med skolen, forbønn og gaver! Jostein Brønstad, rektor 30

31 Fra Val videregående skole til årsmøtet for NLM Region Midt-Norge 2014 På Val er det stadig opplæring innen landbruk, akvakultur og hestefag som står i fokus. Interessen for tilbudet om studieforberedende naturbruk er økende. Vi har de siste årene styrket tilbudet om realfagsfordypning for elevene, noe som ser ut til delvis å trekke på nye elevgrupper. Det pedagogiske utviklingsarbeidet har hatt en viktig plass de siste årene, og vi merker i klassene at det bærer frukter. Vi er takknemlige for også dette skoleåret å ha over 120 elever. Det betyr at det stort sett er fullt i internatet, klasserommene, kontorer og personalboliger. De fleste elevene kommer fra Nordland, med noen færre fra Nord-Trøndelag. Store deler av landet ellers er også representert i elevflokken. Vi har en uvanlig fin elevflokk. Arbeidet preges i liten grad av disiplinære utfordringer, så vi kan holde fokus på fag og det øvrige arbeidet. Vi merker likevel at det er en del elever som har en tung bagasje med seg. Søkningen for neste skoleår er god. En liten nedgang for Vg1, men likevel flere enn vi har plass til. For Vg3 studieforberedende og Vg2 akvakultur er det rekordstor søkning. Vi håper å fylle skolen med i underkant av 130 elever fra høsten av. Skolen har denne våren søkt Utdanningsdirektoratet om utvidet godkjenning fra 130 til 160 elever, med virkning fra høsten Internatdriften er viktig for å få plass til elevene og kunne møte de for å nå vår kristne målsetning. Vi vil si at vi har et godt år også på den avdelingen. Det er mye å takke for! Gjennom kristendomsundervisningen, ord for dagen i klassene og i fellessamlinger for hele skolen, når vi alle elevene med evangeliet. De fleste har liten kristen ballast med seg til skolen. Det er syv møteuker gjennom året, i tillegg til de faste møtene torsdag og søndag. Oppslutningen er fremdeles ofte best under møteukene. Dette året har vi gledet oss spesielt over at det har blitt startet bibelgruppe på et av gutteinternatene, samt en ungdomsgruppe i hjemmet til noen ansatte. Her prøver de å samle de kristne elevene til fellesskap og oppbyggelse. Den onde vil ikke uten videre la arbeidet lykkes. Det er utfordrende å være kristen elev på skolen. Mange opplever press for å være med de andre elevene på deres premisser. 31

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge Region Midt-Norge 6. DeseMBeR 123. ÅRgaNg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket Årsmelding for Indremisjonsforbundet Sør 2012 UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Saksliste for Kretsårsmøtet 13. april 2013 Sak 1: Sak 2: Sak

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Han har frelst oss, og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av..." 2. Tim 1: 9 2012 PINSEMENIGHETEN

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Nord 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Nytt fra Region Nord Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak.

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Roar Flacké

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer