Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6"

Transkript

1 1

2 Innholdsfortegnelse: Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3 Sakliste Regionårsmøte 2014, s. 5 Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 Sak 5: Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet NLM Midt-Norge, s. 11 Sak 6: NLM Midt-Norge Avdelingsrapport 2013, s. 15 Sak 7: Årsmelding Rødde Folkehøgskole 2013, s.16 Regnskap Rødde Folkehøgskole 2013, s. 19 Sak 8: Valg Regionstyret , s. 22 Barne- og Ungdomsråd , s. 25 Valgnemnd , s. 28 Sak 9: Samtale om arbeidet Hilsener Herre, vis oss din vei! Strategi NLM Midt-Norge , s. 29 Hilsen fra KVT, s. 30 Hilsen fra Val VGS, s. 31 Hilsen fra Heggli barnehage, Åfjord, s. 33 Hilsen fra Liavoll barnehage, Orkdal, s. 34 Hilsen fra Spiren barnehage, Trondheim, s. 35 Årsmelding Søvassli Ungdomssenter og leirskole, s. 36 Hilsen fra Laberget leirsted, s. 38 Hilsen fra Budstikka Radio, s. 39 Hilsen fra Misjonssentralen Gjenbruk avd. Orkdal, s. 41 Hilsen fra Misjonssentralen Gjenbruk avd. Røra, s. 42 Hilsen fra Misjonssentralen Gjenbruk avd. Trondheim, s. 43 2

3 Program regionårsmøtet juni 2014 Sted: Namsoshallen og Misjonssenteret i Fossbrenna Tema: La ditt rike komme! Talere: Jan-Tore Olsen (forkynner og Bolivia-misjonær) Thor Fremmegård (rektor Fjellheim bibelskole) Else Marie Ledal (forkynner og Japan-misjonær) Fredag 13. juni: (På Misjonssenteret i Fossbrenna) Kl : Kl : Kl : Registrering Sangmøte. Taler: Jan-Tore Olsen. Sanger: Sissel-Marie Bjerga. Registrering Lørdag 14. juni: Kl : Kl 0930: Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl 2100: Registrering og velkomstkaffe Bønnemøte Åpningsmøte for hele familien. Taler: Else Marie Ledal. Sangere: Sanggruppe fra Val, Agathe Bø og Grethe Elisabeth Gjøra Forhandlingsmøte. Aktiviteter for barn/ungdom Middag Forhandlingsmøte. Aktiviteter for barn/ungdom Seminar. Aktiviteter for barn/ungdom Kveldsmat Misjonsmøte for hele familien. Taler: Jan- Tore Olsen. Sangere: Gledesbud Ungdomssamling med påfølgende grilling. Taler: Jan-Tore Olsen. 3

4 Søndag 15. juni: Kl 1030: Kl : Kl : Kl : Bønnemøte Formiddagsmøte med søndagsskole. Taler: Thor Fremmegård. Sangere: Namdal mannskor Middag Misjonærinnvielse av Britt Lise og Øyvind Rott. Taler: Jan-Tore Olsen. Sangere: Arnhild Saltbones og Unge Røster Seminar 1. Kristus i Andes. Bli kjent med Sør-Amerika ved Kjell Jaren 2. TeFt opplevelser fra Øst-Afrika ved Per Magne Østertun 3. Givertjeneste i evangelisk perspektiv ved Johannes Selstø 4. En sunn samvittighet. Bibelske og sjelesørgeriske perspektiv på samvittigheten ved Thor Fremmegård 5. Formidling gjennom tekst og bilde ved Per Ove Aarseth 6. Møte med Indonesia ved Lyna, Wira og Jesmon fra Indonesia og Olav Vestbøstad 4

5 Sakliste Regionårsmøte Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av dirigenter og referenter 3. Fullmakt til å underskrive protokollen 4. Godkjenning av regionens årsmelding 5. Godkjenning av årsmelding for barne- og ungdomsarbeidet 6. Orientering om regionens regnskap 7. Årsmelding og regnskap for Rødde Folkehøgskole (Skal orienteres i regionårsmøtet i henhold til skolens vedtekter) 8. Valg a. Regionstyre b. Barne- og ungdomsråd c. Valgnemnd 9. Samtale om arbeidet 10. Hilsen fra Hovedstyret NLM 11. Hilsen fra Val VGS 12. Sted for regionårsmøtet

6 Sak 4: Godkjenning av regionens årsmelding 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Sak 5: Godkjenning av Barne- og ungdomsrådets årsmelding Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet Norsk Luthersk Misjonssamband Region Midt-Norge (BUR) La ditt rike komme! Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. De fleste som fatter beslutning om å følge Jesus og tro på ham, gjør det i barne- og ungdomsårene. Derfor har NLM Midt-Norge et stort og aktivt arbeid blant barn og unge i regionen. Barne- og ungdomsrådet i regionen vil gjerne takke alle frivillige som gjennom mange år har brukt tid og krefter på å nå barn og unge med evangeliet. Barne- og ungdomsrådet i NLM Midt-Norge (BUR) Etter årsmøte i 2013 besto BUR av følgende personer: Sissel-Marie Bjerga leder Kristine Kiplesund Meisingset nestleder Andreas Almli styremedlem Julie Stavran styremedlem Hanne Hugdal styremedlem Audun Ommedal 1. vara Ingrid Kimo 2. vara Barne- og ungdomsrådet har hatt 6 møter og behandlet 29 saker i To av møtene ble avholdt sammen med regionstyret. Lagsarbeid 66 registrerte foreninger/lag hvorav 34 leverte årsrapport for barneforeninger 18 ungdomsforeninger/ bibelgrupper 2 familiekor 2 barnekor 1 ungdomskor De fleste lagsledere i NLM engasjerer seg i arbeidet over lang tid. Det skaper kontinuitet, forutsigbarhet og gode forutsetninger for utvikling i barne- og ungdomsarbeidet. 11

12 Leirarbeidet 29 leirer arrangert av BUR 9 ungdomsleirer 18 barneleirer 0 familieleirer 1 PSU leir (leir for psykisk utviklingshemmede) 1 Ungevoksne leir 8 leirer avlyst pga. for dårlig påmelding Det er registrert totalt 735 deltakere og 217 ledere på BUR sine leirer i Mange frivillige ledere gjør en imponerende innsats i leirarbeidet vi ikke kunne klart oss uten. De fleste av disse rekrutteres inn til hver enkelt leir. Med ca. 30 leirer for barn og unge i året, blir det mange runder med lederrekruttering. Høsten 2013 ble det påbegynt et arbeid med å skaffe ledere som vil ta et fast ansvar i leirarbeidet over tid (3-5 år). På den måten håper vi å redusere tidsbruk og press i forbindelse med rekruttering av leirledere. Konfirmantarbeid Det var ikke konfirmantundervisning i vår region sesongen 2012/13. Høsten 2013 startet 12 konfirmanter på vårt undervisningstilbud. Det er sett på tiltak som kan øke oppslutningen om konfirmanttilbudet i regionen på sikt: BUR ønsker å legge til rette for konfirmantundervisning i alle 7 områdene i regionen der det er mulig (mange nok konfirmanter) og et ønske om det. Andre arrangement Regionårsmøtet 49 barn og unge ble registrert som deltagere på regionårsmøtet i ledere bidro i aktivitetsopplegget tilrettelagt for denne gruppen. Fellesreisen til UL UngLandsmøte i Ålgård Det er hyggelig å kunne meddele at fellesreisen til UL igjen var mulig å gjennomføre i ungdommer deltok på reisen. Barne- og ungdomsarbeidere NLM Region Midt-Norge har hatt 4 ansatte i barne- og ungdomssektoren: Tarjei Løvik i 60% stilling som BU-arbeider og Ungleder Knut Ole Østertun i 100% stilling som Ungleder og BU-arbeider Margrethe Klokkehaug i 100% stilling som BU-arbeider Knut Erik Kiplesund i 20% stilling som BU-arbeider I tillegg bidrar forkynnerstaben regelmessig i BU-arbeidet, både i lags- og leirarbeidet. 12

13 Rusfritt miljø Barne- og ungdomsrådet (BUR) ønsker å profilere en rusfri livstil. Alle arrangement i regi av BUR er rusfrie. Økonomisk støtte For 2013 mottok NLM Midt-Norge driftstilskudd på kr ,- fra Nord-Trøndelag Barne- og ungdomsråd og kr ,- fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Barne- og ungdomsrådet (BUR) i regionen takker for støtten. Det bidrar til at vi kan drive et rusfritt og positivt arbeid blant barn og unge i vår region. Strategi handlingsplan BUR reviderte høsten 2013 sin strategi for barne- og ungdomsarbeidet i regionen. I og med at BUR opererer under NLM Midt-Norge sin strategi, ble det satt opp en enkel handlingsplan ut fra den. Handlingsplanen er å betrakte som et levende dokument, hvor eksisterende og nye målsettinger vurderes årlig. Her følger en kort fremstilling av punktene i handlingsplanen: Misjon - La ditt rike komme! (Matt 28, 18-20) Formidle kallet til a tro pa og tjene Gud. Sette fokus pa misjon og givertjeneste ved barnas misjonsprosjekt og Siembra, TEFT og Veien til tjeneste Vise frem og informere om va re utsendinger Lokale Misjonsfellesskap - Bind di kyrkje saman, Herre! (Hebr 10, 23-25) Prosjekt 10-25: Undersøke og vurdere mulighet for nysatsing i va r region. Inspirere til helhetstenkning i lokalt lagsarbeid: Lokale lag bør sa langt mulig være en del av et flergenerasjonsarbeid/ forsamlingssatsing. Forkynnelse og bibelundervisning - Gud la ditt ord i na de lykkes! (Ef 4, 11-13) Bruke lag og leirarbeid til systematisk trosopplæring Konfirmantundervisning hvert a r der det er mulig Informere om tilgjengelig ressursmateriale som Makshjelp o.l Bevisst lederutvikling - Gjør meg til et lys i ta ken som kan lede andre hjem. (2 Tim 2,2) Rekruttere til ledere til team som tar fast ansvar for våre leire over tid. Utvikle ledertreningsprogram for leirledere 13

14 Arrangere ledersamlinger for lags- og leirledere Utvikle et leirkonsept som er gjenkjennelig fra A - A Jevnlig oppfølging av lokallagsledere ved Ungleder, BU-arbeidere og forkynnere Visjonær samhandling - Takk, Gud for alle jeg har møtt som ledet meg til deg (Ef 4, 15-16) 1-2 i BUR deltar pa Medarbeidersamling i januar 2014 hvor visjonær samhandling er i fokus Sissel-Marie Bjerga Leder Kristine Kiplesund Meisingset Nestleder Andreas Almili Styremedlem Julie Stavran Styremedlem Hanne Hugdal Styremedlem 14

15 Sak 6: Orientering om regnskapet for NLM Midt-Norge 2013 Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Avdelingsrapport 2013 Med forbehold om endringer som følge av revisjon Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik budsjett Regnskap 2012 Generelle gaver fra misjonsfellesskap Fadder og fast giver Julemesser Enkeltgaver / prosjektgaver / Barnas Misj.prosj Andre kollekter offentlige møter Skoleprosjekt Utsyn Kirkeoffer Minnegave Andre gaver SUM GAVER Salgsinntekter (inkl. leirarbeid) Andre inntekter (inkl. fylkestilskudd BU) Sum driftsinntekter Varekostnader (inkl. leirarbeid) Personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter REGIONBIDRAG Regionbidrag i % av gaveinntekter 31% 26% 24% %-vis gaveøkning fra 2012 til ,2% 15

16 Sak 7: Årsmelding og regnskap for Rødde Folkehøgskole Årsmelding om virksomheten ved Rødde Folkehøgskole 2013 Våren 2013 hadde vi på Rødde 73 elever som sa farvel til hverandre på avslutningsdagen. Høsten 2013 fikk vi så mange som 105 elever inn på tunet, det vil si helt fullt internat. 105 elever er for øvrig det vi også maksimalt kunne få statsstøtte for. Dette var en svært viktig oppsving for skolen etter lavt elevtall skoleåret 2012/2013. Formålet med Rødde er å utdanne i fag og emner, fremme allmenndanning og personlig vekst, skape et fellesskap preget av kristne verdier og tro, forkynne evangeliet om Jesus Kristus, utfordre og gi næring til levende kristenliv, formidle kallet til tjeneste i Guds rike hjemme og ute og utvikle elevenes vilje og evne til ansvar for medmennesker, skaperverket og til innsats i samfunnet for øvrig. I sum skal vi utdanne, utfordre og utvikle til levende liv. Vi markedsfører oss med at ved å bli elev på Rødde vil du bli du merket for livet! All virksomhet på Rødde skal være forankret i dette. Det gir oss fokus og retning i den daglige drifta. En del av aktiviteten vår kaller vi spesifikt for det kristne arbeidet. Det kristne arbeidet Hver dag i ukedagene er det ord for dagen for alle elevene og personalet. Ansvaret for andakten fordeles mellom ansatte, men av og til har det vært besøk utenfra. Ord for dagen opplever vi som en viktig og god morgensamling der vi har tro for at avgjørende sannheter om Gud og livet blir sådd og vil modnes fram hos den enkelte. På Rødde har vi Torsdagskafé hver torsdag kveld. Her skal det være lav terskel. Kafé-rommet i skolebygget, som brukes til denne samlinga, er med og bidrar til det. Innholdet på torsdagskaféen er sang, andakt og bønn/forbønn. Oppmøtet har vært på ca elever. Stort sett hver søndag har en lærer og stipendiatene sørget for å samle elever til cellegruppe. Her er det samtale om viktige tema og bønn. Cellegruppa har flere ganger hatt godt oppmøte. Kristendomsfaget på Rødde heter Eksistens. Her tar vi utgangspunkt i de eksistensielle spørsmålene og utfordrer til refleksjon og gir svar og veiledning ut fra kristen tro og livsanskuelse. Tema er menneskelige og åndelige behov, meningen med livet, skapelsen, Gud og gudsbilde, Jesus, Det gamle og Nye testamentet. Dette faget har vi i første tredjedel av skoleåret. I andre termin har vi faget Utsikt der fokuset er våre viktige internasjonale og globale spørsmål og utfordringer. I siste termin har vi eksistensfaget igjen. Da handler det om ulike sentrale etiske tema der elevene får økt sin kunnskap om og forståelse for det kristne verdigrunnlaget. Noen emnelørdager tar dessuten opp temaer som utfordrer elevene til tro og refleksjon rundt grunnleggende spørsmål i livet. For personalet er det bønnesamling hver mandag like etter lunsj. Mange elever er nok ikke vant med å hver dag få møte kristen forkynnelse, men vi opplever at de likevel er lydhøre, åpne og mottagelige. Vi ansatte ønsker å være gode forkynnere av evangeliet og fremstå som gode forbilder i hverdagen. Vi opplever det viktig å be om at budskapet skal nå inn og få betydning i elevenes liv. 16

17 Fagtilbudet For skoleåret 2013 /2014 har vi følgende linjetilbud: Beats Electro (musikkteknologi) Boards (snowbaord, skateboard og surfing) Freestyle Freeride (twintip-ski) Freestyle USA (twintip-ski) Reis Afrika! X-games (BMX- og downhill-sykling, skateboard, motocross, snøscooterkjøring, twintip/snowboard) 3D og Animasjon Fagtilbudet er i utvikling hvert år og for høsten 2013 var Freestyle USA det nye tilbudet for skilinjene våre. Musikklinja fikk både nytt navn, nytt undervisningsrom og nytt faginnhold. Med Beats Electro fikk vi en dreining fra band og samspill til digital musikkproduksjon. Både Freestyle USA og Beats Electro har gitt skolen økt søkning på disse fagområdene. Linjenavn kan ha betydning for populariteten. X-games ble fra høsten av navnet på den tidligere Cross Downhill-linja og Multimedia Design skiftet navn til 3D og Animasjon. Reis-linja fikk spesifisert at klassen reiser til Afrika i linjenavnet sitt. De tre klassene som i høst fikk flest elever ble 3D og Animasjon, Freestyle USA og Reis Afrika. Personalet Rektor siden oktober 2009, Jan Arne Bremnes, sluttet ved Rødde Kåre Rein, lærer ved skolen siden 1996 og inspektørvikar i to år, tok da over rektorstillingen. På samme tid fikk Anita Norgaard fast ansettelse som kjøkkenleder etter ett års vikariat for Grethe Njølstad Fossan. Grethe fortsatte som utleieansvarlig og kjøkkenassistent. På kjøkkenet fikk vi fra oktober også fast ansettelse for Andrea Folgerø Flatjord etter at Nils Os Øvstebø sa opp sin stilling. Internatleder Janne Hesseberg Græsli og sosiallærer Marianne Berg Slettahjell kom begge tilbake i august etter sine ett års permisjoner. Det legges ned en meget stor og god innsats fra personalet og elevstipendiatene ved Rødde. Dette fortjener de en stor takk for! Bygge- og restaureringsprosjekt Regionårsmøtet i 2013 vedtok at Rødde kunne videreføre planen om å renovere Sørblåstinternatet og kjøkkenet, bygge ut resepsjonen og matsalen. Skolen fikk søke hovedstyret om garanti for et låneopptak på inntil 18 millioner kroner. Utpå høsten kom skolen og styret fram til at prosjektet antagelig ville bli noe mer kostbart enn først antatt. Dermed ville 18 millioner i låneopptak bli for lite. Et større lån enn dette kunne bli vanskelig å betjene med det rentenivået vi kunne få. Derfor valgte skolen og styret å utsette renoveringen av internatet innvendig. Byggestart for del 1 med resepsjon, matsal, kjøkken og Sørblåst-internatet utvendig er tenkt i 2014 og ferdigstillelse av dette prosjektet er fastsatt til august

18 18

19 19

20 20

21 21

22 Regionstyret Det skal velges tre faste representanter for to år og fire varamedlemmer for ett år. Ikke på valg. Sitter fram til 2015: Berit Slåttnes Aune, Inderøy Johan Jensen, Oppdal Rolf Lavik, Røyrvik Solveig Kalvøy Veie, Trondheim Går ut: Øystein Bliksås, Stjørdal Åshild Hugdal, Melhus Varamedlemmer som alle er på valg: 1. Malvin Torsvik, Åsen 2. Odd Arne Sakseid, Rissa; 3. Per Arild Torsen, Rennebu; 4. Svein-Åge Opdahl, Nærøy; 5. Noralf Ljøkjel, Fannrem Valgnemndas forslag Øystein Bliksås, Stjørdal Stilling: Fagarbeider grunnskolen Alder: 64 Mitt engasjement i NLM før og nå: Før: kretsstyremedlem og leder, hovedstyremedlem. Nå: styreleder Val, foreningsleder. regionstyremedlem Derfor ønsker jeg å være med i regionsstyret: Ønsker å være med å bygge regionen. Ser på arbeidet i styret som viktig i Guds Rike. Mathias Eftevand, Trondheim Stilling: Nyutdannet sivilingeniør, akustikk Alder: 25 år Mitt engasjement i NLM før og nå: - Styremedlem på Nardo bedehus, Trondheim, fra Elev på forkynnerkurset «bibel og formidling» 2013/14 på Fjellheim bibelskole 22

23 Derfor ønsker jeg å være med i regionsstyret: Jeg håper å kunne være med å bidra til at region-midt skal være en region som blir ledet på en måte slik at unge og gamle kan få et møte med Jesus som sin frelser. Jeg ønsker at regionen skal være bibeltro, og jeg er opptatt av at forkynnelsen er viktig. Hjalmar Hugdal, Melhus Stilling: Lærer Alder: 49år Mitt engasjement i NLM før og nå: Misjonær i Mongolia i 10 år, har vært med i leirarbeid og i misjonsforening. Sitter nå i styret for Flå misjonsforening og i ett av leirteamene. Derfor ønsker jeg å være med i regionsstyret: Det virker spennende å kunne følge tettere det som skjer i regionen. Har vært og er engasjert i at NLMs ulike felleskap kan få og gi videre hjelp til å leve som kristent vitne og omsorgsperson i nærmiljø og på arbeidsplass. Jeg er også opptatt av mulighetene som ligger i leirstedene og skolene våre. Svein-Åge Opdahl, Kolvereid Stilling: Fjøsmester v/val Videregående Skole Alder: 29 år Mitt engasjement i NLM før og nå: Oppvokst i NLM forening på Namdalseid. Gikk 3 årig agronomutdanning på Val Vgs og et år på Fjellheim bibelskole. Medlem i Barne og ungdomsnemda av Namdal og Sør-Helgeland Krets i perioden og Ansatt hos Val Videregående Skole fra 2004-d.d. 1. vara til regionstyret , 4. vara i regionstyret Derfor ønsker jeg å være med i regionsstyret: Er opptatt av arbeidet blant barne og unge i regionen vår. Først og fremst at Kristen ungdom blir bevart i troen og samtidig få være et vitne for andre i hverdagen. Ønsker at NLM fortsatt skal være en tydelig og bibeltro misjonsorganisasjon. Malvin Torsvik, Åsen Stilling: Førstelektor Alder: 54 Mitt engasjement i NLM før og nå: Misjonær i Tanzania til sammen 9 år innen helse, undervisning og forkynnelse. Medlem i kretsstyret av NLM Mangeårig tjeneste i barne- og ungdomsarbeid lokalt. Nå: Ungdomsarbeid og formann i Åsen misjonsforening. Medlem i regionstyret 23

24 Derfor ønsker jeg å være med i regionsstyret: Jeg har fått et kall til tjeneste i Guds rike. Hvis kallet medfører et styreverv i regionstyret, ser jeg på dette som en del av dette kallet. Jeg ønsker å arbeide for å fremme forkynnelsen av Guds ord, den sunne lære og kallet til misjon. Arbeidet med å nå nye mennesker i landsdelen, og bibelundervisning for barn og unge må ha høy prioritet. Valgnemnda arbeider med å supplere lista over kandidater til regionstyret. 24

25 Barne- og ungdomsra det (BUR) Det skal velges to medlemmer for to år og tre varamedlemmer for ett år. Ikke på valg, sitter fram til 2015: Andreas Almli, Skogn. Sissel-Marie Bjerga, Kolvereid; Kristine Meisingset, Trondheim Går ut: Julie Stavran, Inderøy Hanne Hugdal, Ler. Varamedlemmer som alle er på valg: Audun Ommedal, Rennebu Ingrid Kimo, Børsa. Valgnemndas forslag Andreas Gjøra, Trondheim Stilling: Medisinstudent Alder: 23 Mitt engasjement i NLM før og nå: Tidligere har jeg vært leder for ungdomskoret Gledesbud i fem år, og skoleåret 12/13 var jeg ettåring i Etiopia hvor jeg hovedsaklig jobbet som lærer for de norske misjonærbarna. Derfor ønsker jeg å være med i Barne- og ungdomsrådet: Jeg ønsker å være med i Barne- og ungdomsrådet fordi jeg tror det er en viktig jobb, hvor man kan få være med på å legge til rette for at flere skal bli kjent med Jesus. 25

26 Håkon Leirvik, Namsos Alder: 23 Stilling: Elektriker, fremtidig vaktmester på Val vgs. Mitt engasjement for NLM før og nå: Har vært med i BUN, barne og ungdomsnemda i Namdalen. Har også ansvar for en bibelgruppe. Var med å startet NUF (namsos ungdomsforening), der jeg fikk være med å hjelpe til, sammen med flere voksne og ungdommer. Har hatt et år på fjellheim bibelskole 13/14, der jeg har engasjert meg litt i allidrett. Derfor ønsker jeg å være med i Barne- og ungdomsrådet: Trøndelag er et av de fylkene i Norge med minst ungdomsarbeid, så sammen med NLM ung sin tankegang ser jeg behovet for å snu en trend som viser at arbeidet blant ungdom blir mindre og mindre. Min erfaring er at arbeidet blant våre egne/kristne ungdommer holder seg ganske bra (selv om det også er dalende), men hva med nabogutten/jenta? Hvordan møter vi ungdommen i byen/bygda? Hvordan skal de få høre om Jesus? Problemet er ikke at vi ikke har ideer og lyst til å sette ting igang, men I BUN var det hvertfall et problem å finne folk som ville bidra å hjelpe. Gløden/nøden for å drive arbeid blant ungdom må vekkes! Nøden for at vår neste skal få en arv i himmelen. John Henrik Mulelid, Stjørdal Stilling: Elev ved Kristen Videregående Trøndelag Alder: 17 Mitt engasjement i NLM før og nå: Har vært med på noen leirer, er ellers med å styrer litt av showet ved NLM Stjørdal Forsamling. Derfor ønsker jeg å være med i Barne- og ungdomsrådet: Vil forme NLM UNG slik at vi som unge vil kunne trives og ha det best mulig med Gud og hverandre! Gunhild Lidal Rynning, Trondheim Stilling: Barnevernspedagog på Nyborg skole og SFO Alder: 26 år Mitt engasjement i NLM før og nå: Jobbet som ettåring i Sunnmøre og Romsdal krets 07/08, Miljøarbeider på Vestborg vgs 08/09. Er nå aktivt med i Betania misjonsforsamling i Tr.heim, blant annet som forsanger og leder i søndagsskolen. Derfor ønsker jeg å være med i Barne- og ungdomsrådet: Ønsker å kunne være med å bidra til gode barne og ungdomslag rundt om i regionen og kunne være med med å bidra til et godt leir tilbud for barn og unge. 26

27 Julie Stavran, Inderøy/Oslo Stilling: Studerer musikk, menighet og ledelse ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate Alder: 22 Mitt engasjement i NLM før og nå: Har vært leder for ungdomslaget IKU på Inderøy i flere år. Går for tiden i Misjonssalen i Oslo. Medlem i BUR Derfor ønsker jeg å være med i Barne- og undomsrådet: Da jeg ble spurt om å stille til valg, var jeg aldri i tvil om at jeg skulle si ja! Jeg har et brennende engasjement for barne- og ungdomsarbeid og vil gjerne bidra til å videreføre og videreutvikle arbeidet i Region Midt-Norge der jeg selv er oppvokst. Gjennom studieretningen min tilegner jeg meg kompetanse jeg mener kan være et viktig bidrag til nettopp dette. 27

28 Valgnemnd Valgnemnd Det skal velges tre medlemmer for to år og to varamedlemmer for ett år. Ikke på valg, sitter fram til 2015: Åge Morten Stavran, Inderøy Lise Taraldsen, Åfjord Går ut: Morten Arve Gjerde, Aure; Per Olav Mork, Namsos Johannes Sandstad, Nærøy Varamedlemmer som alle er på valg: Marit Kløve, Trondheim Arnfinn Gunnes, Rennebu, Valgnemndas forslag Jan Arne Bremnes, Melhus Marit Kløve, Trondheim Jan Ove Krutvik, Aure Edit Hodne, Namsos Bjarne Mork, Tøtdal 28

29 Strategi NLM Midt-norge Misjon La ditt rike komme! (Matt 28, 18-20) Vi vil gjøre mennesker til Jesu disipler i Midt-Norge og på NLMs misjonsfelt ved å: Formidle kallet til omvendelse og tjeneste lokalt og globalt Gi konkret informasjon om og be for NLMs arbeid Ha nær kontakt med våre utsendinger Arbeide aktivt for å integrere innvandrere i arbeidet lokalt Løfte fram Bibelens syn på givertjeneste og forvaltning i forkynnelse og informasjon slik at vi nærmer oss et regionbidrag på 1/3 av gaveinntektene og minst 3% årlig gaveøkning Forkynnelse og bibelundervisning Gud la ditt ord i nåde lykkes! (Ef 4, 11-13) Vi vil ha bibeltro forkynnelse og undervisning tilrettelagt for alle ved å: Styrke systematisk bibelundervisning og forkynnelse av hele Guds råd for alle aldersgrupper Styrke hjemmet og misjonsfellesskapene som arena for trosopplæring Ha ansatte med et bredt utvalg av nådegaver som kan ha møter, møteserier, undervisning, samtale og veiledning Rekruttere, veilede og benytte flere frivillige forkynnere Gi rom for at nye personer får ha vitnesbyrd, andakter og undervisning Bevisst lederutvikling Gjør meg til et lys i tåken som kan lede andre hjem. (2 Tim 2,2) Verden for Kristus Vi vil rekruttere og utruste ledere til å drive og videreutvikle arbeidet i hele regionen ved å: Se etter og utfordre personer til lederoppgaver i alle deler av vårt arbeid Styrke bevisstheten om at ledere skal være forbilde i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet Sikre at alle ledere får oppfølging og inspirasjon gjennom forbønn, veiledning og relevant kursing Styrke kontakten med NLMs høyskoler og bibelskoler slik at flere fra regionen benytter skolene Lokale Misjonsfellesskap Bind di kyrkje saman, Herre! (Hebr 10, 23-25) Vi vil ha levende og bærekraftige misjonsfellesskap i hele regionen ved å: Styrke bevisstheten om å leve som kristen i hverdagen Gi økt rom for bibel, bønn og nådegaver i våre misjonsfellesskap Veilede nye og etablerte misjonsfellesskap Inspirere hverandre ved å løfte fram nyetableringer og dele positive erfaringer Visjonær samhandling Takk, Gud for alle jeg har møtt som ledet meg til deg (Ef 4, 15-16) Vi vil at regionens ulike arbeidsgrener samarbeider for å virkeliggjøre NLMs mål ved å: Sikre at alle misjonsfellesskap og institusjoner opplever seg som en viktig del av NLM Ha bærekraftige institusjoner som gir brukerne møte med levende kristendom og kjennskap til NLM Ha god kontakt mellom institusjonene, det lokale arbeidet og regionens ansatte La regionårsmøtet og informasjonsarbeidet gjenspeile hele spekteret av arbeidet i regionen Bruk denne aktivt i ditt misjonsfellesskap til samtale, forbønn og målrettet arbeid

30 KVT et levende møtested Elevenes liv kan forandres i møte med mennesker og Gud! Ca 480 elever og ca 70 ansatte har en felles oppgave i å skape en god skole og bidra til læring, kort sagt arbeide for at KVTs mål blir nådd! I løpet av skoleuka og gjennom skoleåret blir det mange verdifulle møter og øyeblikk. Møter mellom elever med ulik bakgrunn og livssyn, en daglig andakt eller fellesandakter gjennom året som skaper et møte med evangeliet, eller et møte med en lærer, i timer og friminutt, som er opptatt av elevens ve og vel faglig og menneskelig. For å nevne noe Oppmuntringer i 2013: - Søkningen til Vg1 Helse- og oppvekst var nedadgående høsten Denne trenden ble i løpet av 2013 kraftig snudd, slik høsten 2013 startet med fulle hus også der. Dette skjedde gjennom god markedsføring og et viktig utviklingsarbeid der fordypningsområdene innenfor Helse- og oppvekst på KVT ble til: Livsglede for eldre, Friskere liv, Internasjonalt arbeid. Som en del av dette er det nå tilbud om praksis i Estland og i Etiopia. - Vi har klart å beholde et godt fotballtilbud med god søkning, selv om vi ikke lenger har "gullkantet" samarbeidsavtale med RBK. - Vi har snudd et stort underskudd i 2012 til et mye bedre resultat i Dette har ikke minst skjedd gjennom et godt samarbeid med ansatte om innsparing på lønnsbudsjettet. Det er godt å se at vi har en beredskap til å ta et felles løft når det trengs. - Det har vært en viss fornyelse i ledergruppa, som innebærer at vi har fått inn to nye ledere, Eimund Fossum og Odd Anders With, som begge har vist at de har mye bra å bidra med. - Vi har tatt i bruk ei ny elevstue, som gjør at elevene etter et par års trangboddhet, har fått mer oppholdsareal. Noen utfordringer: - Mye av KVTs bygningsmasse begynner å bli ca 35 år. Hvis det nå ikke kommer på plass en tilskuddsordning som også inkluderer bygninger og kapitalutgifter, vil vi slite med å holde den fysiske standarden oppe og framstå med like gode fysiske rammer som med fylkeskommunale skoler. - Vi trenger fortsatt mennesker rundt oss som ser viktigheten av KVT som et viktig redskap for å nå ut til ungdom, først og fremst i Trøndelag. Vi ønsker oss aktiv støtte fra dere som leser dette, gjennom kontakt med skolen, forbønn og gaver! Jostein Brønstad, rektor 30

31 Fra Val videregående skole til årsmøtet for NLM Region Midt-Norge 2014 På Val er det stadig opplæring innen landbruk, akvakultur og hestefag som står i fokus. Interessen for tilbudet om studieforberedende naturbruk er økende. Vi har de siste årene styrket tilbudet om realfagsfordypning for elevene, noe som ser ut til delvis å trekke på nye elevgrupper. Det pedagogiske utviklingsarbeidet har hatt en viktig plass de siste årene, og vi merker i klassene at det bærer frukter. Vi er takknemlige for også dette skoleåret å ha over 120 elever. Det betyr at det stort sett er fullt i internatet, klasserommene, kontorer og personalboliger. De fleste elevene kommer fra Nordland, med noen færre fra Nord-Trøndelag. Store deler av landet ellers er også representert i elevflokken. Vi har en uvanlig fin elevflokk. Arbeidet preges i liten grad av disiplinære utfordringer, så vi kan holde fokus på fag og det øvrige arbeidet. Vi merker likevel at det er en del elever som har en tung bagasje med seg. Søkningen for neste skoleår er god. En liten nedgang for Vg1, men likevel flere enn vi har plass til. For Vg3 studieforberedende og Vg2 akvakultur er det rekordstor søkning. Vi håper å fylle skolen med i underkant av 130 elever fra høsten av. Skolen har denne våren søkt Utdanningsdirektoratet om utvidet godkjenning fra 130 til 160 elever, med virkning fra høsten Internatdriften er viktig for å få plass til elevene og kunne møte de for å nå vår kristne målsetning. Vi vil si at vi har et godt år også på den avdelingen. Det er mye å takke for! Gjennom kristendomsundervisningen, ord for dagen i klassene og i fellessamlinger for hele skolen, når vi alle elevene med evangeliet. De fleste har liten kristen ballast med seg til skolen. Det er syv møteuker gjennom året, i tillegg til de faste møtene torsdag og søndag. Oppslutningen er fremdeles ofte best under møteukene. Dette året har vi gledet oss spesielt over at det har blitt startet bibelgruppe på et av gutteinternatene, samt en ungdomsgruppe i hjemmet til noen ansatte. Her prøver de å samle de kristne elevene til fellesskap og oppbyggelse. Den onde vil ikke uten videre la arbeidet lykkes. Det er utfordrende å være kristen elev på skolen. Mange opplever press for å være med de andre elevene på deres premisser. 31

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 1 Innholdsfortegnelse: Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3 Sakliste Regionårsmøte 2014, s. 5 Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 Sak 5: Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Region Midt-Norge. Sakspapirer og hilsener

Region Midt-Norge. Sakspapirer og hilsener Region Midt-Norge Sakspapirer og hilsener Regionårsmøte KVT Trondheim 5.-7. juni 2015 Innholdsfortegnelse: Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2015, s. 3 Seminaroversikt, s. 4 Sakliste Regionårsmøte

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder F Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder F Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder Møte: Regionstyret Møtenr.: 2 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 14. mars 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Vedtatte lover Inderøy 4. juni 2011 1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge 2.0 Bekjennelse og tilhørighet Regionene står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og

Detaljer

Januar: Søn 1. Knut Kvalvik Søn 6. Paul Andre Bergene Holm Søn 13. Søn 20. Turid Rørmark Søn 27. Endre Stene Februar: Søn 3.

Januar: Søn 1. Knut Kvalvik Søn 6. Paul Andre Bergene Holm Søn 13. Søn 20. Turid Rørmark Søn 27. Endre Stene Februar: Søn 3. Januar: Søn 1. kl 12.00 Møte v Knut Kvalvik Søn 6. kl 11.00 Møte v Paul Andre Bergene Holm Søn 13. kl 19.00 Bønnemøte Søn 20. kl 17.00 Familiemøte v Turid Rørmark Søn 27. kl 11.00 Møte v Endre Stene Februar:

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

Dato: 5.-6.9.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke

Dato: 5.-6.9.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 5.-6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke Fravær: Roald Gulbrandsen

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

Referat A-protokoll. Saksliste: Sak 42-2015 Godkjenning av sakslisten. Sak 43-2015 Referat fra RS-møter 18.05.2015 og 06.06.205

Referat A-protokoll. Saksliste: Sak 42-2015 Godkjenning av sakslisten. Sak 43-2015 Referat fra RS-møter 18.05.2015 og 06.06.205 Møte: Regionstyret Møtenr.: 6 2015 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 16. juni 2015 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 10 03.mar 07.mar Fjellheim, Tromsø Fagerli, Kristian Fjellheim Bsk Kortkurs 9 28.feb 02.mar Sørdalen Lavik, Rolf Fosen Bibelhelg 11 11.mar 16.mar Åfjord Fagerli,

Detaljer

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 21.-22.06. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 2.-3.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide (deler av fredag)

Detaljer

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen NLMs GRUNNREGLER Formål og basis 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt og internasjonalt. Vi vil

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt Møte: Regionstyret Møtenr.: 7 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Onsdag 30. aug. 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø T Egil Svela T Dagfinn Brandsæter T Håvard Brekkå T Brith Halvorsen

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD

LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Nord. 1.2 Regionens arbeidsområde er Svalbard og Finnmark, Troms og Nordland fylker

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014 REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR Dato: 14.-15.03. 2014 Tid: 14.03, 18.00 22.00 og 15.03, 10.00-14.30 Sted: 14.03: Norsjø Ungdomssenter. 15.03: Kvitsund Gymnas Til stede: Helge Norheim (styreleder), Kristen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Vi begynner årsmøtet med sang og andakt ved Christian Frøystad. Deretter blir det måltidsfellesskap før vi går over på sakslisten.

Vi begynner årsmøtet med sang og andakt ved Christian Frøystad. Deretter blir det måltidsfellesskap før vi går over på sakslisten. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BETANIA MISJONSFORSAMLING TORSDAG 5. MARS KL 19.00 Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 5. mars kl 19.00 i Betania. Stemmeberettiget på årsmøtet

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN

VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN 1. Eier Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) eier og driver Spiren barnehage, Trondheim, gjennom NLM-barnehagene AS. Styret for aksjeselskapet er ansvarlig organ

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. februar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra regionstyret:

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: Møte: Regionstyret Møtenr.: 3 2015 Sted: Regionkontoret Dato: Lørdag 18. april 2015 kl. 10.00 15.00 Fra regionstyret: T 1 Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

Valg regionårsmøte 2017

Valg regionårsmøte 2017 Valg regionårsmøte 2017 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Ole Magne Omdal, Kristiansand (leder) 2015 2017 Torbjørg Sandal, Lyngdal (nestleder) 2014 2017 Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad 2014 2017

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 31.3.-1.4. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund Forfall: Gunnar Indrebø

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: 1. september 2016 Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede: Forfall: Fra adm. Britt Vittersø (styreleder) Kay Granli (nestleder) Ingunn Holm Tore Johansen Lars Olav

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland. Espen Ottosen åpnet samlingen fredag med andakt og bønn.

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland. Espen Ottosen åpnet samlingen fredag med andakt og bønn. REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 08.-09.09. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Dato: 14.-15.02.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 14.-15.02.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 14.-15.02. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem Svenning Bjørke

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE AUGUST-DESEMBER 2012 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE AUGUST-DESEMBER 2012 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 45 06.nov 08.nov Bjugn Rørmark, Turid Fosen Møter 48 27.nov 02.des Fosen Ledal, Else Marie Fosen til disposisjon møter og Heggli 32 06.aug Leksvik Moen, Ivar

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015 Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 15.10. 2015 Tid: 17.30 21.00 Sted: Drottningborg vgs, Grimstad Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Kristen Salmelid,

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 1 02.jan Laberget Vestbøstad, Olav Innherred Nyttårsfest Levanger og omegn Felleslag 1 05.jan Stjørdal Lavik, Rolf Innherred God søndag kl 11 1 05.jan Kjørsvikbugen

Detaljer

Forfall: Reidar Bøe og Raymond Bjuland (1. varamann) Fra NLM ung: Magnus Mjelstad møtte ikke.

Forfall: Reidar Bøe og Raymond Bjuland (1. varamann) Fra NLM ung: Magnus Mjelstad møtte ikke. REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 3.-4.2. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide Forfall: Reidar

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Sak 12/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 13/16 Godkjenning av referat fra styremøte

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Sak 12/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 13/16 Godkjenning av referat fra styremøte REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: 10. mars 2016 Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede: Forfall: Fra adm. Hans Georg Skuggedal (leder) Jogeir Lianes (nestleder) Britt Vittersø Kari Helene Haugen (ansattrepresentant)

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Sak 18/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 19/17 Konstituering av regionstyret

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Sak 18/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 19/17 Konstituering av regionstyret REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid 11.05.2017 Sted Sinsenveien 25, Oslo Til stede Fra adm. Forfall Anita Berget Kay Granli Jostein Haugen Ingunn Holm Lars Olav Lundø Janet Seierstad Gerd Solbakken

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE AUGUST-DESEMBER 2012 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE AUGUST-DESEMBER 2012 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 31 03.aug 05.aug Søvassli Klokkehaug, Margrete Søvassli Sommerleir 2.-4. klasse 31 03.aug 05.aug Søvassli Moen, Ivar Søvassli Sommerleir 2-4 klasse - Avlyst

Detaljer

Referat årsmøte i NLM Region Øst 25. april 2015 i Misjonssalen, Oslo

Referat årsmøte i NLM Region Øst 25. april 2015 i Misjonssalen, Oslo Referat årsmøte i NLM Region Øst 25. april 2015 i Misjonssalen, Oslo Sak 1. Konstituering a. Godkjenning av innkalling og saksliste Leder av regionstyret, Hans Georg Skuggedal, spurte om det var kommentarer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

ÅRSMØTE Bedehuset Betel

ÅRSMØTE Bedehuset Betel ÅRSMØTE Bedehuset Betel 18.01.2017 Innkalling Saksdokumenter AGENDA Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Godkjenning av innkalling og sakliste Årsmelding for bedehuset Årsregnskap Valg Orienteringer og

Detaljer

STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012

STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012 STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012 HOVEDPUNKTER MISJON VÅRT FORPLIKTENDE ANSVAR Sende: Ansvaret for «de minst nådde» Være sendt: Ansvaret for mennesker rundt oss LOKALE MISJONSFELLESSKAP

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG Navn: Morten Sirevåg Alder: 30 år Region: Sørvest Yrke: Avdelingsleder i Aker Solutions Hvorfor: Jeg ønsker å være med å jobbe for at enda flere skal bli bevart

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE

REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 2.-3.12. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 19.06.2017 Tid: 17.30 21.30 Sted: Regionkontoret, Kristiansand Til stede: Rune Galteland (styreleder), Kristen Salmelid, Kjellaug Inntjore, Kristin Kjebekk

Detaljer