uki Bergvesenet r Bleikvassli Gruber AJS BV 3731 Geologisk undersøkelse i Bleikvassli Gruvefelt 1976.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "uki Bergvesenet r 14.05 1976 Bleikvassli Gruber AJS BV 3731 Geologisk undersøkelse i Bleikvassli Gruvefelt 1976."

Transkript

1 uki Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3731 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondhcim Kommer fra Ekstern rappon nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Tinel Geologisk undersøkelse i Bleikvassli Gruvefelt Forfatter Zobel, Wolfgang Dato Bedrift r Bleikvassli Gruber AJS Kommune Hemnes Fylke Bergdistrikt 1: kartblad Nordland Nordlandske : kartblad Fagområde Dokument type Forekomster Geologi Råstofftype Emneord Malm/metall Sammendrag

2 A/s BLEIKVASSLI GRUBER Hovedkontor: Wergelandsv. 7 Oslo 1 Telefon: 02/ Telegramadr.: Sinkmalm Telex: fangl n Bankgiro: Bergens Privatbank Det Rongelige Departement for Industri og Håndverk Bergvesenet Postboks TRONDHEIM Att: geolog Sverre Svinndal Regnskapskontor 8601 Mo Telefon: 078,68144 Postboks 190 Bedriftskontor: 8647 Bleikvasslia Telefon: Bleikvasslia 49 Godsadresse: Finneidljord st. % uff fl (A-1,4 Ceres ref. Deres brev av vkrotaak/ba mo, 24/6-77 An. støtte til ros ekterin i Nord-Nor e.rap orter. Herved oversendes rapporten: "Geologisk Undersøkelse i Bleikvassli Grubefeltet 1976" ved geolog Wolfgang Zobel. 1 eksemplar av rapporten er også sendt til departementet i Oslo. Geofysiske bakkemålinger ble utført av NGU. Det henvises til: NGU Rapport nr. 1515:CP bakke- og borhullsmålinger Kongsfjellet Vest, Hemnes, Nordland, Geologisk kartlegging ble utført som en studentoppgave. Rapportutkast foreligger, men den ferdige rapporten forventes ikke å foreligge før til høsten. Me hilsen Pr.A/S Blei as li1 Gruber. A rt Kruse sjefgeolog Vedlegg: 1 Kopi: Prospekteringssjef Thor L.Sverdrup, Lysaker

3 n'str ir, fr, 3-,f3 GEOLOISK UNDERSØKELSEI BLEIKVASLI GRUVEL.FELTET :PR:WOLFGANG ZOBEL GEOLOG -5

4 á

5

6 á

7

8 - `,k", "; W'S1 4:t fic.tr"., Bleikvassli Gruberz. ort WZ 60 4, BLEIKVA'SSLI/RGA/OSLO ',. : ate...,. -.:.?.-_,....., -. BERICHT UBER SII.11GR,~5StINGEN IM BLEIKVASSLI y GRUBENFELD ' -. ;er f,ii

9

10

11 ø

12 Aneualiokennteebenfellsnnehzetlieeen werdenund ist nach don geologiechenuntersuchunzeneindeutigan einensering ndehtigensulfiderzherizontcoknupftie zu einer Abklijrun3 durch.diamantbohrungensind Anomalie'lund5 weiterhinvon Interesse. B1eilivass1ia, Dc.ror. nzt. Welfgang Zobal Dip1.-GeotcgD eitereInformatienenin: rapport WZ 7501 Bnicht ner Sonne: 1974 die gecchenischenuntersuchungen WZ 7502 Paekenekbehrungen auf Rabliazon und..an WS 750';Bo.richtcu der.gaolocicehen UntersuchvAgen in S=Cr l975. V --00::.2.2ner: 1974.unti 1975

13

14 8,\:500`.

15

16

17 . I\ 1,1 c \ ir.,:.%.,,t - 4, I. ), I '"'.', ", '.i,, 0.,' 4.../S.,,

18 á

19 Lokalitet: GarasjP Anomali Borehull: 1/ 1 /int Dybde 1 L Bergart DMo. KomdMater Retning Helling/stigning: Høyde - Lengde : Jordboring I Noe mørk glimmergneis-type Noe lysere,"normal" glimmergneig-type. Endel kvartslinser 70. Jun. 76 x , Y M Anaiysr i S % Pb % Cu <70Zn /0 s - 'VoFe j Prove m Glimmergneis,med striper av massiv grafitt spor po Biotittrik glimmmer- Stedsvis gneis-type.grana- spor po 60 1 ter ca. 1 mm Glimmergneis-type, med endel kvartslinser. Ogs5 nee biotitt. Stedsvis granater 1-2 mm Glimmergneis-type, med tynne striper av grafitt 1 70 f: Glimmergneis-type, med endel biotitt. Noe kvartslinser 70 ~BIAmml

20 Borehull: DH1/76 Dato Koordinater 41. Retning Helling/stigning: Hoyde Lengde Dybde L 1 Bergart S Analyser % Pb % Zn 0/0S % Fe Glimmergneis-type Kvartslinse,med grafitt striper Glimmergnels-type Så og si massiv grafitt Glimmergneis-type noen kvartslinser Glimmergneis-type, med tynne grafitt striper Glimmergneis-type Lys, kvartsrik bergart. Minner noe om lys muskovittgneis Grafitt glimmer- Spor av po, cp skifer. på stikkene RANA BLADS TRYKKERI

21 91, Dato Koordinater 1111 Retning Helling/stigning: Høyde Lengde Bergart L 2.60 Samme, lyse, kvartsrike bergart som tidligere. 80 Analyser % Pb % Cu % Zn % S % Fe Prove m Grafitt glimmerskifer VIFFerbreksjert, med biter av ren grafitt :15 Glimmergneis-type, stedsvis med partier med finfordeltgrafitt Glimmergneis-type,litt lys. Endel kvartslinser Glimmergneis-type,noe 80- mørk og biotittrik. Endel kvartslinser Glimmergneis-type,med grafitt striper Glimmergneis-type.Noe mørk(biotittrik). Noe granater I - 3 mm 85 RANABLADSTRYKKERI,

22 r Lokalltet: Borebuk: D111/76 Dybde I L I Grafittskifer,endel breksjert Dato Koordinater Retning Helling/stigning: Hoyde Lengde Bergart S AnalySer % Pb cfc Cu /* Zn % Fe Prove m Glimmergneis-type,med tynne striper av grafitt I 1.45 Glimmergneis-type,mørk og biotittrik. Granater 3-5 mm Glimmergneis-type. Endel kvartslinser.litt mørk Noe lys, svært kvartsrik glimmergneis-type. Virker delvis noe breksjert Grå glimmergneis-type , Kvartslinse,med endel glimmergneis RANABLADSTRYKKERI

23 Borehifil: DH1/76 Dybde Bergart Grå glimmergneis-type, med endel kvartslinser Dato Koordinater Retning Helling/stigning: Hoyde Lengde Analyser % Pb % Cu % Zn S % Fe Prove rn Bleikvassli 28/ Z2 -W aare M. Begrum Geolog UNIABIADS~ MI

24 Lokaktet: GARASJEANOMALI BomMAL DH 2/76 Dato : Juni 76 Kom4Mater x y29,910 RetnMg 1560 Helling/stigning: Høyde : 407 m Lengde Dybde Jordboring L Bergart S Analyser % Pb oic Cuf % Zn j % % Fe Prøve m , Glimmergneis-typem/ endel kvartslinser Grafitt -glimmergneis.også partier med ren grafitt, delvis noe breksjert Glimmergneis-type,med endel kvartslinser (Ptvgmatiskefolder av kva-rtsen) Grafitt glimmergneis Glimmerkvartsitt , Glimmergneis-type,som over Glimmerkvartsitt Grafitt - glimmergneis Glimmerkvartsitt Grafitt- glimmergneis RANA WADS IRYKKERI

25 Lokalitet: Borehull: DH 2/76-4D Dato. Koordinater 11, Retning Helling/stigning: Høyde Lengde Dybde Bergart L Glimmergneis Ana Iyser %Pb 010Cu % Z n % Fe Prove m Crafitt-glimmergneis, med noen tynne striper med glimmerkvartsitt ,25 Glimmerkvartsitt Grafitt-glimmergnein Glimmerkvartsitt Grafitt-glimmergne; Glimmergneis,med endel kvartslinner Kvartslinse po-impr Kvartslinse, endel striper av Graritt RANIABLADS1RYKKERI

26 r714-51fr Lokalitet: Dato Bomhulb DH 2/76 Koordinater Retning Helling/stigning: Hoyde tk Lengde Dybde Bergart Glimmergneis,med endel kvartslinser 70 Annlyser pb % Cii % Zn % S F I' Prove in Grafitt-glimmergneis Glimmergneis,med stedsvis små grafitt-flekker.endel kvartslinser Glimmergneis,av nn noe lysere type Mørk glimmergneis,med noe grafitt Samme lyse glimm-ergneisom over Glimmergncis,noe mørk. Stedsvis granater 1-3 mm. i! Endel Grafitt - flekker I ANAIRADSWIKKERI

27 Lokalitet: Borehull: DH 2/76 Dato Koordinater. Retning Helling/stigning: Høyde Lengde Dybde Bergart Glimmergneis,noe mork s 70 % Pb Analyser % Cu! % Zn %s j%fe Prøve m Reletaiv massiv Grafitt Glimmergneisav en mye lysere type. En god del kvarts og kvartslinsor 2 cm stripe med små turmalin-nåler 1-5 mm lange på ca Mikroklin-gneis-liknende bergart, med endel kvartslinser 'a Glimmergnois-bergart. Overgangen fra mikroklingneis er gradvis, uten markert skill å Bleikvassli 5/7-76 MA EADS TRYKKERI Kaare M. Hegrum Geolog

28 Lokalitet: Dybde.1175 Bergart DMo jek 5/9-76 Koordinater W:: y Rerning : 12()% Helling/sfigning: 600 Høyde : 457 m Lengde : n7 r Analyser % Pb % Cu % Zn % S % Fe 25,5r, kvz-h;s- or 0r.)5 75 i.jr.an.._?±- :,r1 nn- py 75 Kvrh- -L;re. mod Trnmoitt ic,2.25 Graf:r.ck: - t - CaCr., ted ti RANA BLADS TRYKKERI

29 Lokalite-t: Dato Koordinatef Borehuil: DTT 4/76 Retning Helling/stigning: Høyde, Lengde Dybde Bergart Analyser % Pb f %Cu % Zn % S % Fe Prove m &t, mar:lør Cr=t - :1 tnn C.18 Lys-grr,m f C ,12 r7f. pcd Kvart3i i Grafi!:' i t: c- -,an "" T.y _ h 2(r,, -.:renr.- 5._ E1:0-40.P: Grarat-glimn?ru.nci::, GrafilA Granot - al immcvgni Grafit n 9 Grant - 1morce,in RANAMADSTRYKKM1

30 Lokalitet: Borehulk DH 4/76 Dato : Koordinateill.: Retning Helling/stigning: Høyde Lengde. Dybde Bergart S Analyser % Pb O/0CU % Zn /0 S 1." Grafdtt mnt non py (1.1 d'.vart:- c"rmlatp:1 rr,f.j. non po ri;ntgrafft (J Grafi ff 11.11N Kvart - granat Grafitt Y. d Grof',tt Ebb citimnrw.eis mni 5 graf (..;ddiemer,l.nnis mef non grafitt G.05 r ' t s rnhj koe 30 RANA BLADS TRYKKERI. *RF.,

31 Lokelltet: Borehull: DIf 4/76 rte Dato : Koordinater Retning Helling/stigning: Hoyde Lengde Dybde L Bergart Yvart3itt 1;u s Analyser % Pn % Cu % Zn % S % Fe Prove m Grafitt 'v. v -Tc.r PC Crafit, Tcnil ro C.32 nren lyse[tr. 3c,rairtsr Glimmergyv:i (7:7n Jren manmr, 1-varts - ry.:fv. korlif,' tr!ri ::arn-ur str: Gninttglirc i RANA RLADSTRYKKERI

32 trat~.. Lokalitet: Borehull: DH 4/76 Dato Koordinater- : Retning Helling/stigning: Høyde.-7 Dybde 70.4( I L I % 0.05 Tvartsii.acr njfl Lengde Bergart % Pb CLI Analyser % Zn Fe Prove m 7n Kvarts - unst - tied marmorstti[per Kv;:irtsitt rwd CaCO. 72.4C ,;.0 :vnrts - rait r G=Jat Kvwstslinse -nod spor Jr^n marnor, no2 av kvarts Glimmergne;s, karhonaltk 0.30 Marmor, merkl;r:: ClimmeTgreis ot RANA BLADS TRYKKERI

33 Lokalitet: Borehull: DIT 4/76 Trra Dato Koordinaterr Retning Helling/stigning: Hoyde Lengde ;t.t Dybde Bergart Analyser % Zn % S % Fe Prove m C' Grari tt g-rn, ),, rr 1 TElr ;1,- -1 7t t Zobol ft- ; RANA SLADS TRYKKERI

34 Illi Lokalltet: Anomali 1 (nymalm) profil., 4 Borehull: Pack-Sack 1 - Al -76 Dato el,, 3/12-76 Koordin'ater Ø 40 m i profil mot E Retning. Helling/stigning: 35 mot E Hoyde Lengde. ca. 40 m Dybde Beman s Analyser % Pb % Cu % Zn % I0 Fe Prove m Lys muskovittgneis/ kvartsittgneis /4Orkbiotitt-kvartsittgneis med spor impr. py , Granat-glimmergneis , Mørk, grovkornet biotittgneis impr. py Granat-biotittgneis med impr. py IMork grovkornet biotitgneis imed impr. py Lys granat-muskovittgneis med biotitt-lag, kvartsitt-lag Disth. glimmergneis Lys muskovittgneis Climmer-kvartsitt med spor py Lys muskovittgneis (Disth) granat, glimmergneis 30 ANA BLADS IRYKKERI

35 Lokalitet: Borehull: DH 1/A1 Dato Koordinater 1111, Retning Helling/stigning: Hoyde Lengde Dybde Bergart % Pb Analyser %Cu % Zn % S % Fe Prove m Kvartsitt (Disth.) granat, glimmergneis (muskovitt/biotitt) f 0.45 Lys muskovittgneis 1.30 TAP 0.50 I Muskovittgneis 0.70 TAP 6.44 i muskovittgneis Breksje malm py,s , ; Muskovittgneis Med spor py,s1, t Breksje malm delvis massiv (4 cm) py, sl ' [ Lys muskovittgneis 0.14 Muskovittgneis Med spor gn ' ; Muskovittgneis MAMADYTRYINal

36 Borehull: DH 1/A1 Dato Koordinater Retning Helling/stigning: Høyde Lengde Dybde Bergart Analyser %Pb, %Cu % Zn % Fe I Prove m Muskovittgneis med pb,s Muskovittgneis Lys kvartsitt Lys muskovittgneis Bleikvassli, 30/12 W. dr.!3eolog f: AITA BIADS TRYKKERI

37 Lokalitet: Anomali 1, profil 4 Borehull: DH 2 - Al -76 Pact<SftCL Dybde L 2.70 Dato 10/12-76 Koordinater. Retning i profil Helling/stigning: 85 mot E Høyde Lengde Bergart S Lys kvarts, feldspat, glimmergneis : 33 m 75 /opb 0/0Cu Analyser. _ /0Zn ' /0 S Fe Prøve m Lysgrå granat-glimmergneis Lys kvarts, feldspat, glimmergneis Lys kvarts Med p}',impr i 5.89 Lys kvarts Kvartsitt TAP Lys muskovittgneis TAP Lys kvarts, muskovittgneis Spor gn, si i sprekker Lys kvarts Breksje malm sl,(po ' Lys kvarts slrpyr gn impr i Lys kvarts 35 ANABLAGSMICKERI

38 Lokalitet: Bomtatik DH 2 - Al -76 Dato Koordinater Retning Helling/stigning: Hoyde Lengde Dybde Bergart Lys kvarts Spor py, gn % Pb I Analyser % Cu % Zn j % S % Fe Prove m Lys kvarts Lys kvartsitt Lys glimmergneis med granater , Lys kvarts overgang til kvartsitt Bleikvassli, 10/12-76 fl Zobel ANA UNDS llenneri

NGU. Skilleark. 11)11!l115[11611 111111 1801 -Kvarts Salten IIFa0 1 19f. Geomatikk

NGU. Skilleark. 11)11!l115[11611 111111 1801 -Kvarts Salten IIFa0 1 19f. Geomatikk Geomatikk IKT er en av landets ledende leverandører av løsninger knyttet til implementering av elektronisk dokumenthåndtering, forvaltning av eiendomsskatteloven, mobile løsninger og geografisk IT. NGU

Detaljer

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS Jst Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3592 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ntenngsdcpartcmentet

Detaljer

5ePostboks3021, N-744I Trondheim

5ePostboks3021, N-744I Trondheim Bergvesenet 5ePostboks3021, N-744I Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 2390 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

A/S Sydvaranger. Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 INTERN RAPPORT. Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge.

A/S Sydvaranger. Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 INTERN RAPPORT. Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge. A/S Sydvaranger Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 INTERN RAPPORT. Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge. AntalI sider DATO: 25.01.83 RAPPORT NR: I363 KARTBLAD 1833 Iv b41 SAKSBEARBEIDER RAGNAR

Detaljer

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Rapportarkivet 5tPosihoks 302. N-744 Trondheim Bergvesenet rapport nr 7249 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim

5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet 5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7130 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

`'''' ''"': : : i; - :-. :::(m.r! --

`'''' ''': : : i; - :-. :::(m.r! -- "... vesen Prm Beqveenet: : 6222 Marnt:%:frEK:. Gron2. Gruber AS 2~4:1k-: >., le-dningsevne, SP- og magnefiske malinger ved. remstfjell, Grong,'Nord - trønd I g...: Jan Steinar Rønning Grong Gruber AJS

Detaljer

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 912 158/88 Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Dato År. Bergdistrikt

Dato År. Bergdistrikt 5th Postboks Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradenng 7131 Bergvesenet 3071, N-744I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapportarkivet Bergvesenet

Rapportarkivet Bergvesenet X Pw.thokr, Rapportarkivet Bergvesenet ;Ir' I. N-7.1-1I I rondbeim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7290 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

. 1. Rødfjellet Mossgruven Areens gruve Reinfjellet

. 1. Rødfjellet Mossgruven Areens gruve Reinfjellet 9Eia 5t Bergvesenet Posihoks3071. N-744I Trondheim Rapportarkivet. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7268 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering ist Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3943 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Geofysiske bakkemålinger 1 9 7 0. Elektromagnetiske slingrammålinger ble utført på grunnlag av geokjemiske anomalier, flyanomalier og geologiske kart.

Geofysiske bakkemålinger 1 9 7 0. Elektromagnetiske slingrammålinger ble utført på grunnlag av geokjemiske anomalier, flyanomalier og geologiske kart. Geofysiske bakkemålinger 1 9 7 0. Slingram: Elektromagnetiske slingrammålinger ble utført på grunnlag av geokjemiske anomalier, flyanomalier og geologiske kart. Følgende områder ble målt: Klettvangen mellom

Detaljer

NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad:

NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad: NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2007.079

Detaljer

NGU Rapport 2011.029. Beskrivelse av sedimentkjerner tatt med gravitasjonsprøvetaker av Oljedirektoratet i sørlige Barentshavet i 1976-1978

NGU Rapport 2011.029. Beskrivelse av sedimentkjerner tatt med gravitasjonsprøvetaker av Oljedirektoratet i sørlige Barentshavet i 1976-1978 NGU Rapport 2011.029 Beskrivelse av sedimentkjerner tatt med gravitasjonsprøvetaker av Oljedirektoratet i sørlige Barentshavet i 1976-1978 NGU Norges geologiske undersokelse GttiogkI1ISun-eyufNorl.'IJf

Detaljer

NGU. Mineralressurser i Norge. Mineralstatistikk og bergindustriberetning. Publikasjon nr. 1 2008. Norges geologiske undersøkelse

NGU. Mineralressurser i Norge. Mineralstatistikk og bergindustriberetning. Publikasjon nr. 1 2008. Norges geologiske undersøkelse NGU Norges geologiske undersøkelse Mineralressurser i Norge Mineralstatistikk og bergindustriberetning 2007 0 1500 3000 1990 1997 2007 Publikasjon nr. 1 2008 Blokkproduksjon av larvikitt. Bildet er fra

Detaljer

Kartbilag: Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig:

Kartbilag: Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. (07) 90 40 11 Telefax (07) 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 92.201 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Steinkjer kommune Forfatter: Bernt O. Hilmo Fylke:

Detaljer

: Watfra. tnfl.. "W> ~ffinaffina:=5:efiflai~.~~~~~,:-n: vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkt"y:.:, :ffit

: Watfra. tnfl.. W> ~ffinaffina:=5:efiflai~.~~~~~,:-n: vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkty:.:, :ffit :ffit ' '''''''». - ' :1:: "4" "." 51122 ", ` ": "x"a Elkem Skorovas AS vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkt"y:.:, Elkem Skorovas :. ji :r :. Rapport fra kalkforekomst i Kolvereid.....

Detaljer

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune 1 av 3 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Team kulturminnevern Vår dato Vår referanse 13.01.2015 14/05020-6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Line Grindkåsa, tlf. +47 35 91 72 97 Ugstad eiendom AS Industriveien

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DETALJRGULERING FOR JERNBANEGATA 3. PÅKLAGING.

FAUSKE KOMMUNE DETALJRGULERING FOR JERNBANEGATA 3. PÅKLAGING. !------ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/5 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 08/501 I Saksbehandler: Jan Erik Johansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalg Sak nr.: 029112 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

Fortsetter Horrsjøbergets sedimentserie inn i Norge? Knut Ørn Bryn.

Fortsetter Horrsjøbergets sedimentserie inn i Norge? Knut Ørn Bryn. Fortsetter Horrsjøbergets sedimentserie inn i Norge? Av Knut Ørn Bryn. Med 3 tekstfigurer. Abstract. An erratic quartzitic boulder, rich in kyanite, was found at Storsjøen, N. Odal, Southern Norway. The

Detaljer

Mineralressurser i Norge 2012

Mineralressurser i Norge 2012 Publikasjon nr 1 2013 Mineralressurser i Norge 2012 Mineralstatistikk og bergindustriberetning Omslag: Pukkproduksjon til byggeråstoff ved Lia i Trondheim, Franzefoss Pukk AS. Foto: Peer-Richard Nebb.

Detaljer

Rapporl nr.. 88.187. Grav iinetriske Bougueranornal ikar, Finnnark

Rapporl nr.. 88.187. Grav iinetriske Bougueranornal ikar, Finnnark Rapporl nr.. 88.187 Grav iinetriske Bougueranornal ikar, Finnnark Postboks 3006 - Lade 7002 Trondheim Tlf. (07) 92 16 11 Telefax (07) 92 16 20 NORGESGEOLOGISKEUNDERSØKEISE RAPPORT Rapportnr.88.187 ISSN0800-3416

Detaljer

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Styresak 91-2010 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Brev fra ordlandssykehuset HF til

Detaljer

Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8. Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn

Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8. Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn MULTICONSUL, Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Thor Dahl AS Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8 Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn Dato: Rev. - Dato 17. oktober

Detaljer

- EN VANDRING I GRENSELAND

- EN VANDRING I GRENSELAND NASAFjELL - EN VANDRING I GRENSELAND Tekst og foto Olav Revheim: Ser man på Cappelens kartblad Nordland /Troms vil man finne en markering for sølvgruve like sør for polarsirkelen ved fjellet Nasafjell

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN KOMMUNE, ØSTFOLD FYLKE

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN KOMMUNE, ØSTFOLD FYLKE RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING KULTURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO FORNMINNESEKSJONEN Postboks 6762, St. Olavs Plass 0130 Oslo OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN

Detaljer

LOMMEDALEN. y Steinbrudd. LOM M EDALEN

LOMMEDALEN. y Steinbrudd. LOM M EDALEN LOMMEDALEN 84 85 86 LITT HISTORISK OG MINERALOGI LOM M EDALEN GEOLOGI FRA SØNDRE Hans-Jørgen Berg. Tegneforklaring ':( Skjerp. til kart. -I I Cauldrongrense. Takkene peker imot den siden som er sunket

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer