Valg av to til å undertegne protokollen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg av to til å undertegne protokollen"

Transkript

1 3166 Flinthallen. Narverødvelen 40, 3113 Tønsberg. Tlf E-mall: ÅRSMØTE Mars 2014 Kl18.00 Husvik Skole Dagsorden: Åpning av årsmøtet Valg av ordstyrer Valg av referent Valg av to til å undertegne protokollen Godkjenne årsmøteinnkalling 1. Behandle årsmelding 2. Behandle Årsregnskap Behandle innkomne forslag a. Fastsettelse av treningsavgift, vedlegg 1 4. Vedta Budsjett for Behandle Flint Tønsberg Håndballs organisasjonsplan 6. Valg iht vedtekter for Flint Tønsberg Håndball AL

2 3166 Flinthallen, Narverødveien 40, 3113 Tønsberg. Tlf E-mall: Organisasjon Styret i Flint Tønsberg Håndball Al har i 2014 bestått av følgende personer; Leder Tomas Andersson (01-06) Per Einar Dahlby ( 07-12) Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Vara Toril Bakke Karlsson Rita K. Aase Mass Foss-Hansen Rune Kamperud Christian Lie Sondre Aurmo Tomas Andersson

3 Postboks 3166 Flinthallen, Narverødveien 40, 3113Tønsberg. Tlf O. E mail: Styrets beretning for året 2014 Det har vært avholdt 10 ordinære styremøter i I tillegg er det avholdt en rekke arbeidsmøter knyttet til enkeltsaker. I perioden januar til mai var konsekvenser av et nedrykk fra eliteserien, for økonomi og spiller/trener stab et naturlig tema for Styret i Flint. Sesongen 2013/14 har på mange sportslige og organisatoriske utfordringer. I hovedsak gjelder dette på trenersiden i A-stallen men med konsekvenser også ned på rekruttlag, Jl8 og J16 lag. Manglende stabilitet og kontinuitet i hovedtrener stillingen har gått ut over koordinering av sportslig utvikling nedover i organisasjonen. Styret besluttet derfor å prioritere høy kompetent og dedikert trenerfokus i sesongene fremover og har derfor ansatt tidligere hovedtrener Pål O Jensen som ny hovedtrener for Flint Håndball fra og med sesongen 2014/15. Dette har bidratt til bedre struktur og en rød tråd i trener- og ta1entutviklingsarbeid i hele klubben. I 2014 har klubben også videreutviklet og styrket samarbeidet med omliggende klubber i Tønsberg. På rekruttsiden har samarbeidet med Tønsberg Turns håndballavdeling utviklet seg videre med samarbeidslag i alle årsklasser fra 16 år og oppover. Styret mener at breddelagene har vært godt ivaretatt gjennom underavdelingen (UU) som er satt til å administrere disse. Mange kompetente mennesker har vært med å gjøre en god dugnads innsats. Men vi er. også klar over at det er områder som vi som klubb må jobbe bedre med. Eliteseriespill har og er fortsatt en klar uttalt målsetning for Flint Håndball. Dog er første prioritet at sette tæring etter næring. Klubben har vært tydelig på en balanse av økonomi og sportslig fremgang er nødvendig og at en sund økonomi har vært hovedprioritet. Med dette mener styret at vi har et mer langsiktig perspektiv og at vi på sikt skal klare å etablere oss som en klubb i topp 5 i eliteserien. Flint Tønsberg skal fortsatt være en klubb å regne med i norsk håndball. Styret har også jobbet en del med å få et oversiktlig funksjons-/organisasjonskart. Dette er nødvendig slik at det skal være enklere for nye i styret å sette seg inn i alle de forskjellige oppgaver det er samt å fordele oppgaver på flere for å unngå for hard belastning på enkelte. Organisasjonsplan er også noe som skal vedtas

4 Tolvsrød. Besøksadresse: Flinthallen, Narverødveien Tønsberg. på hvert årsmøte. SP l CUP n har også nå fått et meget oversiktlig funksjonskart som skal gjøre det enklere å få besatt poster. Høsten ble også preget av at Daglig Leder sluttet og vi ikke var helt klar over alt hun hadde gjort. Oppgaver ble fordelt men det er oppgaver som vi ikke har fanget opp godt nok. Dette blir det jobbet videre med. Vi jobber med et eksternt regnskapskontor som fungerer meget bra og som gjennom å ta i bruk nye systemer skal kostnads effektivisere driften samt gi en bedre kostnadsstyring. Økonomi Regnskap og økonomi har også i 2014 hatt et viktig fokus. Klubben har over noen driftsår bygget seg opp en leverandørgjeld, som må reduseres. Det er viktig at klubben har et aktivitetsnivå tilpasset inntektssiden, og de kommende driftsår må budsjett balansere med overskudd, slik at gjeld kan nedbetales. Det er en hard kamp om sponsormidler i Tønsberg-området, i og med at det er flere klubber og idretter som hevder seg på et høyt nasjonalt nivå i området. Etter at klubben rykket ned til!.divisjon, er det tyngre å få både reforhandlet og skaffet nye sponsorer. Utenom sponsorinntekter, er vårt loppemarked og Cuparrangement de største inntektspostene. Den dugnadsinnsatsen som foresatte nedlegger på disse aktivitetene er av meget stor betydning for våre inntekter. Klubbens daglige leder fratrådte sin stilling månedsskiftet august/september, og for å spare lønnskostnader er det ikke tilsatt en erstatter. Daglig leder sine gjøremål er fordelt på flere i styret, men det er ikke en ideell situasjon. Det fremlegges et regnskap for 2014 med et samlet underskudd på kr ,36,-. Styret påpeker at det har vært og vil fortsatt være en stram styring på kostnadssiden og nevner at det er truffet tiltak på hvem det er i klubben som kan ta ut f.eks. utstyr mv som påfører klubben kostander. På inntektssiden letes det konstant på inntektsbringende aktiviteter. Videre er det viktig å vite at treningsavgiften dekker ikke opp hva det koster å drifte et håndballag. Styret erkjenner at 2015 blir et krevende økonomisk driftsår, og at det må til for å komme i en situasjon som gir rom for nye målsetninger. Styret legger for driftsåret 2015 frem et budsjett som er meget stramt. Det gjenspeiler en nøktern plan for 2015 hvor det ikke er videre rom for uforutsette kostnader. Vi vil også oppfordre alle til å huske på å betale medlemskontingenter og aktivitetsavgifter i tide da dette er en vesentlig del av vått inntekstgrunnlag og en viktig forutsetning for budsjettet.

5 Tolvsrød. Besøksadresse: Flinthallen, Narverødveien Tønsberg. Arrangement Kamparrangement: Arr. ansvarlig Billetter Floormanagere Kiosk Sekretariat Annonsering : Mass Foss Hansen : Rune Kamperud/Toril Bakke Karlsson : Elisabeth Steiro / Merete Mello Rindal : Irene Åstrøm/Inger Anita Frette : Leif Blankert/Erik Frette/Sven Ingebretsen/Maren Bastø : Terje Rindal/Mass Foss Hansen Festkomite høst/vårfest Mass Foss Hansen, Toril Bakke Karlsson, Christian Lie Hovedansvarlige i riggergruppa: Hovedtribune Rullereklame Reklameseil/plakater Sekretariat/speaker : Lars Rindal/Marius Jensen/Evert Larsen/Dagfinn Ellefsen : Lars Christensen/Sondre/Sven Flåten : Bakke Karlsson : Mass Foss Hansen I tillegg til de faste hjelpere har det vært medhjelpere fra de aldersbestemte lag til hver kamp. Totalt har det vært ca 25 i arbeid før, under og etter hver kamp. Arr. gruppas hovedoppgaver i sesongen 2014/2015 har vært å planlegge, markedsføre og arrangere Flint`s

6 Tolvsrød. Besøksadresse: Flinthallen, Narverødveien Tønsberg. hjemmekamper i serie og cup, samt vår og høstfest. Vi startet også i år med å invitere barneskoler på hjemmekampene vår, men responsen var ikke like god som når vi var i eliteserien, men vi prøver igjen til høsten. Vi har også prøvd oss på felles kamp arr. med jenter 18/19 laget for å øke interessen. Dette tror vi på og vi kommer til å gjennomføre flere slik neste år. En stor innsats er nedlagt, og en spesiell honnør til de som i år ønsket å få avløsning, men som likevel har påtatt seg oppgaver i år, og til alle de som i mange år har vært med og fortsatt er med. I tillegg må vi berømme de unge karene som har tatt ansvar og som i utgangpunktet ikke har annet igjen enn et godt kameratskap i en flott dugnadsgjeng, en pizza kveld eller to, og muligheten for kanskje litt ekstra kontakt med våre flotte jenter på banen!!. Om noen få dager vet vi om vi blir i 1. divisjon også neste år. Etter siste kamp gjenstår evaluering av sesongen for arr. gruppa, og avslutningsfesten for jentene. Salg/Marked Sponsorutvalget har jobbet og jobber kontinuerlig med å både videreføre eksisterende sponsoravtaler men også finne nye sponsorer. Vanskelig marked gjør at vi er fleksible vedr sponsorpakker og oppfordrer alle medlemmer som har noen som kanskje kan bidra til å ta kontakt. Vi skreddersyr løsninger til sponsorens evne og ønsker. Da det blir vanskeligere med store summer så må vi få inn flere mindre.

7 Postboks 3166 Besøksadresse: Narverødveien 3113 Tønsberg. E mail: Dommere l Barnekampledere Klubben har hatt flere i UU på observatørkurs. I alt 4 stk er godkjente dommerobservatører. Ingen nye barnekampledere er utdannet, da regionen hevet aldersgrensen til 15 år. Klubben har fått en ny dommer inneværende sesong. Klubben har fortsatt ingen dommeransvarlig, men det jobbes med dette. Christel Eide Larsen har holdt kontakten med barnekamplederne. Ungdomsavdeling Det har vært stor aktivitet i ungdomsavdelingen i De yngste gruppene har mange spillere og vi håper at de vil få stor glede av å spille håndball i årene fremover. Mange spillere krever også stor innsats på trenersiden, og heldigvis er det mange foreldre som stiller opp både som trenere, oppmenn, miljøkontakter osv. og ikke minst når dugnadsinnsatsen krever sitt. Ungdomsutvalget (UU) består pr av Sondre Aurmo (leder), Henning Gjerde (nestleder), Kai Joakim Edvardsen(oppmannskoordinator), Christel Eide Larsen, Hilde Heiner!og Alexander Pettersen(mini- og aktivitetsturnerings koordinator), Tony Vesetrud (seriespillkoordinator), Mait Røren ( miljø/kioskkoordinator), Carsten Geijerstam (guttelagskoordinator), Bettel Emil Hjortland(webkoordinator), Sondre Aurmo (håndballskolekoordinator),christel Eide Larsen (cup-dugnadskoordinator) Janne Foyn (økonomikoordinator), Janecke Berg Gjetanger(materialansvarlig/politiattester. Miljø Klubben ser det som svært viktig at det er et godt miljø blant spillere og foreldre. Årsmeldingene fra lagene viser at det er et godt miljø og at det legges arbeid i dette ved å arrangere diverse ulike sosial arrangementer. Flere av de eldre algene har vært på en eller flere overnattingscuper, noe som også er med på å styrke det sosiale rundt laget. Ungdomsutvalget vil gjøre sitt ytterste for at det skal være et godt miljø for alle som ønsker å spille håndball i Flint og vil fortsatt jobbe for at det skal være et godt tilbud til alle barn og ungdom. Alle lag skal ha en miljøkontakt. Miljøkontaktens oppgave er å sørge for at alle i laget blir tatt vare på, samt være initiativtager til sosial aktiviteter innenfor og utenfor laget. Klubben vil fortsette sin holdningskampanje for ytterligere å styrke det gode miljøet i klubben og understreke at Flint Håndball også utad å være en klubb som utøver gode holdninger, og detfor attraktiv å være i. Klubbens har på plass en Fair Play representant, Kai Sævik. Mange lag har vært med på turneringer/cuper hvor det har vært mye moro, i tillegg til det sportslige. I tillegg til de lokale cuper (Messecup, Slottsfellcup, Semcup) har Flintlag bl.a. deltatt i følgende cuper: Rummel-cup og Fredrikstad-cup.

8 Postboks 3166 Besøksadresse: Narverødveien 3113 Tønsberg. E mail: Det er gjennomført aktivitetsturneringer og miniturneringer i Slagenhallen og Flinthallen. For de yngste er deltakelse i aktivitetsturneringer og miniturneringer, både på hjemmebane og rundt i Vestfold, de store høydepunktene. Årets største fellesarrangement er FLINTDAGEN i mai og kick off i september. Miljøkontaktene i fellesskap har ansvaret for Flintdagen, som har vært en stor suksess de årene. Dette er et familiearrangement med grilling, leker og utdeling av priser. Kick off i september er UU og A-lagets arrangement. Sport Det er et høyt aktivitetsnivå på de yngre lagene med god trenerkompetanse. Klubben vil på dette nivået f01tsatt ha fokus på trener- og spillerutvikling. Rekrutteringsarbeidet er satt i system og videreutvikles for hver sesong for å få flere barn til å begynne med håndball. De siste årene har vi greid å bygge opp guttelag igjen, noe som er svært gledelig. Samarbeidsavtalen med TT, fm junior- og seniorlagene, er gjeldene frem til Her har det siden våren 2014 vætt en tett og god dialog med TT sin representant, Stig Kirkevoll. Klubbene har klare ambisjoner for hva de vil med Tønsberg Håndballen, og jobber med å tilrettelegge for å skape en god toppidretts- og prestasjonskultur. April 2014 rykket elitelaget ned i l. divisjon. Det har vætt en sportslig berg- og dalbane inneværende sesong, med mange unge spillere og trang økonomi. I april ble Pål Oldrup Jensen igjen ansatt som hovedtt ener i klubben og har hatt hovedansvaret for A-laget siden mai Han har kontrakt til2017. I skrivende stund jobber A-laget knallhardt for å beholde plassen i l. divisjon. Marianne Iversen har vætt assistenttrener. Klubbens 2. div lag har vætt driftet som et breddetilbud denne sesongen. Laget står i fare for å rykke ned til 3. div. Klubben har arrangert en håndballskole i høstferien.

9

10 Sak 2: Behandle årsregnskap

11

12

13 Postboks E mail: <";;\ Sak 3; Innkomne forslag Styret fremmer følgende forslag: Fastsettelse av treningsavgifter for 2015 Under 10 år (første sesong): Til og med 10 år: 11år: 12 år: 13 år: 14 år og til og med 2 div Elite 04 Kr ,- Kr Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Søskenmoderasjon med 50% rabatt til den/de yngste søsken. Moderasjon gis inntil fylte 18 år.

14 Postboks E-mall: Sak 4; Behandle Budsjett for 2015 Resultat 2013 Resultat 2014 Budsjett 2015 Totale inntekter , , ,00 Lønnskostnader , , ,00 Administrasjon ,00 Drift Sport , , ,00 Andre driftskost ,00 Finans , , ,00 Sum kostnader , , ,00 Resultat , , ,00

15 Postboks Sak 5; Behandle lagets Organisasjonsplan

16 Styrearbeid Rita og Per Einar Styremøter Årsmøte Flint HS Kontrakter Tbg Kommune MedlemsneM Poli3aMester Flint Tønsberg HB - Funksjonskart Salg / Marked Toril, Mass og Chris3an Sport Sondre Økonomi Rune Sponsorutvalg Bredde/UU Sondre Elite / Sportslig leder Pål Regnskap Utstyrsleverandører Oppmenn Rapportering Arrangementsgruppe Elite Miljøutvalg Spillerstall BudsjeM Trenere Dugnadsutvalg Mini- /ak3vitets turnering Dommere Likviditet ÅrsheAe Promo3onpakke Økonomi RekruMering Materialforvalter Forbund og krets Tilskuddsordninger/ Søknader Mva refusjon Kiosksalg Sparebank 1 CUP Håndballskolen Pressekontakt Trenere Trenings3der Terminlister Overganger elitelag Oppmenn

17 Postboks 3166 Besøksadresse: Narverødveien 3113 Tønsberg. E mail: Sak 6; Valg Valgkomiteen har i år bestått av; Elisabeth Steiro Christoffer Arnø Brent Hovland Valgkomiteen innstiller samtlige sittende styremedlemmer til l nytt år. Valgkomiteen innstiller; Elisabeth Steiro og Christoffer Arnø til ny valgkomité.

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Info til spillere og foresatte 2009/10

Info til spillere og foresatte 2009/10 Info til spillere og foresatte 2009/10 F E L L E S S K A P, H U M Ø R O G U T V I K L I N G R Velkommen til ny sesong i Rælingen Håndballklubb ælingen Håndballklubb ble stiftet i 1977 og er et av kommunes

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no Informasjonshefte www.silhandball.no Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østolds første klubber innførte de håndball i 1940. Sist sesong

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer