design tidende nr NO årgang 2 ISSN Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "design tidende nr 10-2004.05.10 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 2 ISSN Norsk design tidende Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Norsk designtidende nr Innholdsfortegnelse Registrert design... side 3 Fornyelse av registreringer...» 49

3 REGISTRERT DESIGN I henhold til designloven 18 første ledd i.f. kunngjøres i dag følgende registrerte design. Det kan fremsettes krav om at designregistreringen helt eller delvis skal oppheves, jf designloven 25 flg. og designforskriften 26 flg. Designregistreringen gjelder for den eller de periodene på fem år som søknaden er innlevert for, regnet fra søknadsdagen. Registreringen kan fornyes, jf designloven 23 og 24. Maksimal beskyttelsestid er 25 år. For reservedeler, se unntaket i designloven 23 annet ledd. Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til:

4 Produkt: 1. Mobiltelefon/leketøystelefon, 2. Frontdeksel for mobiltelefon/leketøystelefon, 3. Tastatur for mobiltelefon/leketøystelefon, klasse og Innehaver: Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, SF Espoo, FI Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen, NO Designer: Anthony Dalby, 30, Chandos Avenue, Ealing, London W5 4ER, England, GB Prioritet: , FI, nr M Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 4

5 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til:

6 Produkt: Innehaver: Fullmektig: Designer: 1. Mobiltelefon/leketøystelefon, 2. Frontdeksel for mobiltelefon/leketøystelefon, 3. Tastatur for mobiltelefon/leketøystelefon, 4. Baksidedeksel for mobiltelefon/leketøystelefon, klasse og Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, SF Espoo, FI AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen, NO Anthony Dalby, 30, Chandos Avenue, Ealing, London W5 4ER, England, og Trevor Andrews, 19 Wentworth Gardens, Alton, Hampshire GU34 2BJ, England, begge GB Prioritet: , FI, nr M Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. Design nr 1, 2 og 4 er varianter av design nr 1, 2 og 4 i reg.nr

7 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til:

8 Produkt: Innehaver: Fullmektig: Designer: Mobiltelefon/leketøystelefon, 2. Frontdeksel for mobiltelefon/leketøystelefon, 3. Tastatur for mobiltelefon/leketøystelefon, 4. Baksidedeksel for mobiltelefon/leketøystelefon, klasse og Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, SF Espoo, FI AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen, NO Anthony Dalby, 30, Chandos Avenue, Ealing, London W5 4ER, England, GB og Thomas Arbisi, 942 Grayrock, Newbary Park, CA 91320, US Prioritet: , FI, nr M Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. Design nr 1, 2 og 4 er varianter av design nr 1, 2 og 4 i reg.nr

9 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til:

10 Produkter : 1. Prosjektør uten taster, 2. Prosjektør med taster, 3. Taster til prosjektør, klasse Innehavere : Phillip H. Salvatori, 2155 Marvin Court North West, Salem, Oregon 97304, US Richard C. Schoenert, S.W. Wildlife Haven, Ct. Sherwood, Oregon 97140, US Danny Han, 255 S.W. Harrison Street, No. 22 Portland, Oregon 97201, US Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO Designer : Phillip H. Salvatori, 2155 Marvin Court North West, Salem, Oregon 97304, US Richard C. Schoenert, S.W. Wildlife Haven, Ct. Sherwood, Oregon 97140, US Danny Han, 255 S.W. Harrison Street, No. 22 Portland, Oregon 97201, US Prioritet: , US, nr. 29/ Anmerkning: Det er ikke foretatt supplerende undersøkelse. Registreringen gjelder samregistrering. 10

11 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt : Ornament for absorberende papir, klasse Innehaver : Metsä Tissue OYJ, Revontulentie 8 C, Espoo, FI Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen, NO Designer : Ingemar Ragnarsson, c/o Metsä Tissue AB, S Mariestad, SE Jukka Virkasjärvi, c/o Matsä Tissue AB, S Mariestad, SE Prioritet: , SE, nr Anmerkning: Det er ikke foretatt supplerende undersøkelse. 11

12 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til:

13 Produkt : 1. Sokkel for lampe for medisinske formål, 2. Stoppekloss for lampe for medisinske formål, 3. Stoppelement for lampe for medisinske formål, klasse Innehaver : PhotoCure ASA, Hoffsveien 48, 0377 Oslo, NO Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo, NO Designer : Emil Abry, Hoslekroken 10, 1362 Hosle, NO Prioritet: , GB, nr , GB, nr , GB, nr Anmerkning: Det er ikke foretatt supplerende undersøkelse. Registreringen gjelder samregistrering. 13

14 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til:

15 Produkt : Innehaver : Designer : Anmerkning: 1. Låsemekanisme til sikring av golfutstyr, 2. Låsemekanisme til sikring av golfutstyr, 3. Låsemekanisme til sikring av golfutstyr, 4. Låsemekanisme til sikring av golfutstyr, klasse Dan Sebastian Lindkjølen, Tollumløkka 14 A, 3611 Kongsberg, NO Dan Sebastian Lindkjølen, Tollumløkka 14 A, 3611 Kongsberg, NO Det er ikke foretatt supplerende undersøkelse. Registreringen gjelder samregistrering. 15

16 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkter : Innehaver : Fullmektig: Designer : Anmerkning: 1. Linjal for høydeskjæring av oppbrett på gulvbelegg, til et sett, 2. Linjal for høydeskjæring av oppbrett på gulvbelegg, til et sett, klasse Malerfirmaet Brødrene Kristiansen DA, Flatenveien 10, 1807 Askim, NO Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO Tommy Kristiansen, Lyngveien 13 C, 1812 Askim, NO Registreringen gjelder samregistrering. 16

17 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til:

18 Produkter : 1. Flaske, 2. Flaske, 3. Flaske, 4. Flaske, klasse Innehaver : Stokely-Van Camp Inc, 555 West Monroe Street, Suite 11-12, IL60661 Chicago, US Fullmektig: J K Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, NO Designere : Stuart Leslie, 8 Mayhew Avenue, Larchmont, US Tomohito Asano, 184 Thompson Street #6L, New York, 10012, NY, US David Anthony Knight, 1 Marvin Place, Westport, CT, US Kenneth R. Diveley, #10 Brundige Drive, Golden Bridge, NY, US Machelle D. Stockwell, First Avenue East, Bradenton, 34212, FL, US Prioriteter: , US, nr. 29/ , US nr. 29/ , US, nr. 29/ , US, nr. 29/ Anmerkninger: Det er ikke foretatt supplerende undersøkelse. Registreringen gjelder samregistrering. 18

19 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Stikkontakt med lokk (fritt monterbar), klasse Innehaver: Busch Jaeger Elektro GmbH, Freisenbergstr. 2, D Lüdenscheid, DE Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO Designer: Walter Heidenfels, Gertrudenstrasse 23, D Wuppertal og Danos Papadopoulos, Walkürenallee 11, D Wuppertal, begge DE Anmerkning: Registreringen er en variant av reg.nr , og

20 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Slamavskiller, klasse 15-99, og Innehaver: IFÖ Sanitär AB, Box 140, S Bromölla, SE Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, NO Designer: Stefan Berg, Gustav Rydbergsgatan 4 A, S Malmö, SE Prioritet: , SE, nr Anmerkning: Registreringen er en variant av reg.nr

21 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Slamavskiller, klasse 15-99, og Innehaver: IFÖ Sanitär AB, Box 140, S Bromölla, SE Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, NO Designer: Stefan Berg, Gustav Rydbergsgatan 4 A, S Malmö, SE Prioritet: , SE, nr Anmerkning: Registreringen er en variant av reg.nr

22 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Beskyttelsesfilt for møbelben med og uten hjul, klasse Innehaver: Rolf Libakken, Postboks 413, 9991 Båtsfjord, NO Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO Designer: Rolf Libakken, Postboks 413, 9991 Båtsfjord, NO Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Låsehåndtak for containerdører, klasse 8-06 og Innehaver: Pommier Furgocar S.R.L., Via Carlos Marx, 67, I Roncocest, Reggio Emilia, IT Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo, NO Designer: Marco Panciroli, Via Longarome N. 13, I San Bartolomeo, Reggio Emilia, IT Prioritet: , IT, nr

23 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Underlagsplate til bygningsbruk, klasse Innehaver: Isola AS, Fabrikk Platon, Lienfossveien 5, 3678 Notodden, NO Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo, NO Designer: Svein Julton, Sakkerhusvein 5, 3614 Kongsberg, NO Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Elektrisk espressokanne, klasse Innehaver: PI-Design AG, Kantonstrasse 100, CH-6234 Triengen, CH Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen, NO Designer: Jørgen Bodum, St. Niklausenstrasse 23, CH-6005 St Niklausen, CH Prioritet: , DK, nr

24 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Bryter, klasse Innehaver: Busch Jaeger Elektro GmbH, Freisenbergstr. 2, D Lüdenscheid, DE Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO Designer: Walter Heidenfels, Gertrudenstrasse 23, D Wuppertal og Danos Papadopoulos, Walkürenallee 11, D Wuppertal, begge DE Anmerkning: Registreringen er en variant av reg.nr , og

25 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Bryter, klasse Innehaver: Busch Jaeger Elektro GmbH, Freisenbergstr. 2, D Lüdenscheid, DE Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO Designer: Walter Heidenfels, Gertrudenstrasse 23, D Wuppertal og Danos Papadopoulos, Walkürenallee 11, D Wuppertal, begge DE Anmerkning: Registreringen er en variant av reg.nr , og

26 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Stikkontakt med lokk (fritt monterbar), klasse Innehaver: Busch Jaeger Elektro GmbH, Freisenbergstr. 2, D Lüdenscheid, DE Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO Designer: Walter Heidenfels, Gertrudenstrasse 23, D Wuppertal og Danos Papadopoulos, Walkürenallee 11, D Wuppertal, begge DE Anmerkning: Registreringen er en variant av reg.nr , og

27 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt : Flaske, klasse Innehaver : PI-Design AG, Kantonsstrasse 100, 6234 Triengen, CH Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen, NO Designer : Jørgen Bodum, St Niklausenstrasse 23, 6005 St Niklausen, CH Prioritet: , DK, nr. DA Anmerkning: Det er ikke foretatt supplerende undersøkelse. Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt : Benk til utebruk, klasse Innehaver : Ivar Urdal, Elganevn 16, 4370 Egersund, NO Designer : Ivar Urdal, Elganevn 16, 4370 Egersund, NO Anmerkning: Det er ikke foretatt supplerende undersøkelse. 27

28 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til:

29 Produkt: 1. Mobiltelefon, 2. Del til samme og 3. Del til samme, klasse og Innehaver: Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, SF Espoo, FI Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen, NO Designer: Jeffrey Higashi, 1099 Capitol Dr #301, San Pedro, CA 90731, Kelley Lee, 543 S Marengo Avenue, #2, Pasadena, CA og Dimitre Mehandjiysky, 5737 Manton Avenue, Woodland Hills, CA 91367, alle US Prioritet: , FI, nr M Anmerkning: Designene I og II er varianter av reg.nr Registreringen gjelder samregistrering

30 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til:

31 Produkt: 1. Mobiltelefon, 2. Del til samme, klasse og Innehaver: Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, SF Espoo, FI Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen, NO Designer: Jeffrey Higashi, 1099 Capitol Dr #301, San Pedro, CA 90731, Kelley Lee, 543 S Marengo Avenue, #2, Pasadena, CA og Dimitre Mehandjiysky, 5737 Manton Avenue, Woodland Hills, CA 91367, alle US Prioritet: , FI, nr M Anmerkning: Registreringen er en variant av designene 1 og 2 i reg.nr Registreringen gjelder samregistrering. 31

32 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til:

33 Produkt: 1. Veggstativ for kort, 2, 3, 4 og 5. Deler til veggstativ for kort, klasse Innehaver: v.o.f. Minicards, Daniel Stalpertstraat 103-1, NL-1072 XD Amsterdam, NL Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo, NO Designer: Ton O.Q. Goossens, Zwanenburgerdijk 322, NL-1161 NM Zwanenburg, NL Prioritet: , WO, nr DM/ Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 33

34 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: 1. WC-børste, klasse 4-01, 2. Beholder for WC-børste, klasse 23-02, 3. Opphengningsbeslag til beholder for WC-børste, klasse Innehaver: Randi A/S, Mirabellevej 3, DK-8900 Randers, DK Designer: Ove Rix, Vestervang 25 G, DK-8000 Århus, DK Prioritet: , DA, nr Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 34

35 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Sårbandasje, klasse Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, New York, NY 10154, US Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo, NO Designer: Bryan Griffiths, Helen Shaw, Simon Adams og Stephen Bishop, alle c/o ConvaTec GDC, 1st Avenue, Deeside Industrial Park, Flintshire CH5 2NU, GB Prioritet: , UK, nr

36 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Sårbandasje, klasse Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, New York, NY 10154, US Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo, NO Designer: Bryan Griffiths, Helen Shaw, Simon Adams og Stephen Bishop, alle c/o ConvaTec GDC, 1st Avenue, Deeside Industrial Park, Flintshire CH5 2NU, GB Prioritet: , UK, nr

37 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: 1. Mobiltelefon, 2. Mobiltelefon med lader, klasse Innehaver: Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, D München, DE Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO Designer: Michael Lanz, Schlagintweitstr 6, D München, DE Prioritet: , DE, nr Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 37

38 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Fjernkontroll, klasse Innehaver: Hästens Sängar AB, Box 130, S Köping, SE Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo, NO Designer: Lukass Legzdins, Pettersbergsvägen 82, S Hägersten, SE Prioritet: , SE, nr Anmerkning: Registreringen er en variant av reg.nr

39 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Fjernkontroll, klasse Innehaver: Hästens Sängar AB, Box 130, S Köping, SE Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo, NO Designer: Lukass Legzdins, Pettersbergsvägen 82, S Hägersten, SE Prioritet: , SE, nr Anmerkning: Registreringen er en variant av reg.nr

40 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Bust til elektrisk tannbørste, klasse Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, New York 10022, US Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo, NO Designer: Joseph Edward Fattori, 27 Phoenix Drive, Mendham, New Jersey 07945, Gerardus W.H. Janssen, 248 West 20th Street, #B2, New York, New York 10011, John J. Gatzemeyer, 85 Rohill Road, Hillsborough, New Jersey 08844, alle US Prioritet: , US, nr 29/

41 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Håndtak til elektrisk tannbørste, klasse Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, New York 10022, US Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo, NO Designer: Gyeong Lee, 268 Woodland Avenue, River Edge, New Jersey 07661, US Prioritet: , US, nr 29/

42 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Håndtak til elektrisk tannbørste, klasse Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, New York 10022, US Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo, NO Designer: Janet M. Cunniffe, 516 Garden Street, Apt 3, Hoboken, New Jersey og Christine Biers, th Street, Woodhaven, New York 11421, begge US Prioritet: , US, nr 29/

43 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Håndtak til elektrisk tannbørste, klasse Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, New York 10022, US Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo, NO Designer: Marla D. Schmidt, 505 President Street, Apt 3R, Brooklyn, New York 11215, US Prioritet: , US, nr 29/

44 eg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Håndtak til elektrisk tannbørste, klasse Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, New York 10022, US Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo, NO Designer: Janet M. Cunniffe, 516 Garden Street, Apt #3, Hoboken, New Jersey 07030, US Prioritet: , US, nr 29/

45 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Drikkebeholder, klasse Innehaver: Tastyfood Industrie(s) Pte Ltd, 30 Tuas Avenue 12, Jurong Town, Singapore , SG Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo, NO Designer: Lim Chee Tet, B1k 9H Yuan Ching Road, #19-78, Singapore , SG Prioritet: , GB, nr Anmerkning: Registreringen er en variant av reg.nr

46 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Drikkebeholder, klasse Innehaver: Tastyfood Industrie(s) Pte Ltd, 30 Tuas Avenue 12, Jurong Town, Singapore , SG Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo, NO Designer: Lim Chee Tet, B1k 9H Yuan Ching Road, #19-78, Singapore , SG Prioritet: , GB, nr Anmerkning: Registreringen er en variant av reg.nr

47 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Display for berøringsskjerm, klasse Innehaver: Ex ovision BV, Woudenbergseweg 41, Bosschuur d Ouwe Kamp, NL-3711 AA Austerlitz, NL Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo, NO Designer: Pieter Martinus den Toonder, Lombardstraat 11, NL-3311 VL Dordrecht og Menno Jaap Flikkema, Glenn Millerstraat 13, NL-3813 ZS Amersfoort, begge NL Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Ryggstøtte til bilsete, klasse Innehaver: Ed Keilhauer, 40 Dynamic Drive, Unit 3, Scarborough, Ontario M1V 2W2, CA Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO Designer: Ed Keilhauer, 40 Dynamic Drive, Unit 3, Scarborough, Ontario M1V 2W2, CA Prioritet: , CA, nr

48 Reg.nr: Søkn.nr: Allm. tilgj.: Kunngjort: Inngitt: Reg.dato: Reg. gjelder til: Produkt: Innehaver: Designer: Ramme for montering av stol og elektroniske innretninger til bruk ved betjening av TV- og dataspill, klasse 6-06 og Pål-Erik Carlsen, Flatby, 2166 Oppaker, NO Pål-Erik Carlsen, Flatby, 2166 Oppaker, NO 48

49 Norsk designtidende fornyelser nr Fornyelse av registreringer Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Fabriques de Tabac Réunies SA, CH-2003 Neuchatel, CH Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Fabriques de Tabac Réunies SA, CH-2003 Neuchatel, CH Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Moulinex Société Anonyme, 11, rue Jules Ferry, F Bagnolet, FR Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Shop-Vac Corporation, 2323 Reach Road, Williamsport, Pennsylvania, US Fullmektig: Rolf Chr. B. Larsen i ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 Oslo, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Fabriques de Tabac Réunies SA, CH-2003 Neuchatel, CH Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Sony Kabushiki Kaisha, 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141, JP Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: SF-Kooperation GmbH Beton-Konzepte, Bremerhavener Heerstrasse 40, D Bremen, DE Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Terumo Kabushiki Kaisha, 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, JP Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Peltor AB, Box 2341, S Värnamo, SE Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren 270/272, B-1150 Bruxelles, BE Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 49

50 Norsk designtidende fornyelser nr Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Jürgen Ullrich, Eisenbergsteige 1, D Nagold og Karin Kohl, Ringstrasse 26/1, D Schömberg, begge DE Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: AS Dione, Postboks 1093, 3902 Porsgrunn, NO Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Lindab AB, S Båstad, SE Fullmektig: Awapatent AB, Box 5117, S Malmö, SE Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Lindab AB, S Båstad, SE Fullmektig: Awapatent AB, Box 5117, S Malmö, SE Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Atomic Austria GmbH, Lackengasse 301, A-5541 Altenmarkt im Pongau, AT Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Bergersen AS, Brynsveien 3, 0667 Oslo, NO Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Close Talk AB, Box 3308, S Spånga, SE Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, CH-1800 Vevey, CH Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Sävsjösläpet & Industrimontage AB, Svetsaregatan, S Sävsjö, SE Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Zotos Inernational Inc, 100 Tokeneke Road, Darien, CT-06820, US Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 50

51 Norsk designtidende fornyelser nr Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Dolomite AB, Box 55, S Anderstorp, SE Fullmektig: Awapatent AB, Box 5117, S Malmö, SE Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Rastal GmbH & Co KG, Lindenstr , D Höhr-Grenzhausen, DE Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo, NO 51

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende MELDINGER Informasjon til Patentstyrets kunder og brukere fra World Intellectual Property Organization (WIPO) WIPO inviterer interesserte

Detaljer

nr 19/10-2010.05.10 NO årgang 100 ISSN 1503-4933

nr 19/10-2010.05.10 NO årgang 100 ISSN 1503-4933 . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4933

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4933 . nr 13/10-2010.03.29 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 41/05-2005.10.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 17/08-2008.04.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 24/07-2007.06.11 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 24/07-2007.06.11 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 24/07-2007.06.11 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/06-2006.08.21 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 34/06-2006.08.21 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 34/06-2006.08.21 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 02/10-2010.01.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 02/10-2010.01.11 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Praktisk registrering av design

Praktisk registrering av design Praktisk registrering av design Jens Herman Ruge Seniorrådgiver, Design- og varemerkeavd. E-post:jru@patentstyret.no Bergen, 2009.10.22 Hvorfor designregistrere? Må registrere for å kunne benytte designloven

Detaljer

nr 9 2003.02.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 9 2003.02.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 9 2003.02.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer