INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID"

Transkript

1 INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID

2 Trolltun Nøklesvingen Bølerlia Deres ref: Håvard Johansen Vår ref: Patrick Pedersen Sted,..08 Sak: Generelle punkter Trolltun. -Det er på de fleste loft i dag, gammelt anlegg. Dvs. en eldre bryter, koblingsboks og en lyspæreholder som belysning. Det anbefales at samtlige boenheter bytter ut belysningen til et lysrørarmatur. Det blir oppbevart mye og forskjellig brennbart på loftene og det er derfor ikke lenger holdbart med lyspæreholder uten kuppel. Pæren blir svært varm (ca00celsius) og utgjør derfor en brannrisiko. -Det er generelt mye gammel ledning (culo) i borettslagets byggningsmasse, og dette må utbedres straks. Kabelen er nå 50år gammel, og oppbygning av denne kabeltypen er ikke lenger godkjent i Norge. Det er også mange gamle brytere, stikkontakter og koblingsbokser ifm. med dette. Disse holder heller ikke mål, og må derfor byttes samtidig som gammel kabel byttes. Dette er også mest effektvt når vi først er på stedet. Dette utstyret er produsert med porselens deler som over tid blir sprøtt og ved ny tilkobling i dag mest sannsynlig sprekker eller lignende. -Vi har ved måling også registrert at det er dårlig med jord i borettslagets felles jordingsanlegg. Dette bør absolutt utbedres slik at eventuelle feil ledes til jord og ikke forblir en eventuell brannfare og berøringsfare. -Det er også en del eldre fordelingsskap utstyrt med Uz (skrusikring) sikringer. Disse er ikke lov å installere i Norge i dag og er modne for utskiftning. Grunnlaget for at disse ikke er lov å installere i dag er at de ved belastning blir varme for så kalde osv. Dette medfører at metallet i gjengepartiet utvider/krymper seg, og at sikringene skrus sakte men sikkert ut. Det blir da en dårlig kontatkflate i bunn av sikringselemente som igjen skaper varmgang og i værste tilfelle brann. Det er derfor viktig og etterstramme alle kurser jevnlig for å sikre god kontaktflate. Da det er vanskelig og påse at alle leietagere holder sin plikt med tilsyn av gamle fordelingsskap, vil vi heller derfor, anbefale utskiftning. Med vennlig hilsen for Sønnico Installasjon AS Lars Kleppe, serviceteknikker Mob / Mail:

3 INTERNKONTROLL SØNNICO INSTALLASJON AS ELEKTRO KOMMENTARER TIL INTERNKONTROLLEN I henhold til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL 99) 9 står det: Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at El. anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i Kap. V. Sikkerhetskrav. Romtypene i Intern-kontrollen er de rom, hvor man har funnet risikopunktene. Disse risikopunktene er definert som spørsmål i Kapittel 4 i Intern-kontrollen. Avviksbehandlingen i Intern-kontrollen er basert på en visuell inspeksjon av EL. anlegget. Vi går ut ifra at anlegget er i forskriftsmessig stand. Vår avviksbehandling er basert på dette. Intern-kontrollen omfatter ikke demontering av himlingsplater, kanallokk, deksler etc. ute i anlegget. Vi kan ikke stille krav gjennom Intern-kontrollen, våre avvik er kun anbefalinger. Vår avviksbehandling er delt inn i 3 prioriteringer. Disse er: - Sikkerhet - Vedlikehold - Oppdateringer På grunnlag av disse 3 prioriteringene er ikke alle avvik iht. avvikskjema 4.3 reelle feil og mangler, men p.g.a. person- og brannsikkerhet er disse punktene medtatt i avviksbehandlingen. Vedrørende spørsmål, ta kontakt med oss For Sønnico Installasjon Dato Kunde

4 INNHOLDSFORTEGNELSE. OM TROLLTUN BORETTSLAG. OM EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE 3. ORGANISERING AV INTERNKONTROLLEN 4. INTERN-KONTROLLRUNDER, KONTROLLPUNKT OG AVVIKSBEHANDLING 5. ÅRLIG GJENNOMGANG 6. AVTALE OG BESØKSPLAN 7. ARKIV 8. ANBEFALINGER

5 . OPPLYSNINGER om TROLLTUN. Kundeopplysninger. Bygg / anleggsbeskrivelse

6 . OM TROLLTUN BORETTSLAG. KUNDEOPPLYSNINGER Kunde: Trolltun Lokasjon: Bøler, Oslo Objekt: Trolltun m/rekkehus Styreleder: Håvard Johansen Telefon: Kontaktperson: Håvard Johansen Telefon:

7 . OPPLYSNINGER om EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE. Sønnico Installasjon AS System Kartlegging Systemtilpasning Systemrevisjon. Sønnico Installasjon AS Vernerunder Feilretting

8 . OM EKSTERN SAMARBEIDSPARTNER. FIRMAOPPLYSNINGER: Gjelder for avtaleområdene: 6.. Systemer 6.. Kartlegging / Systemtilpasninger 6..3 Systemrevisjon Firmanavn : Sønnico Installasjon AS Organisasjonsnr : Adresse : Malerhaugveien 5 Postboks 655, Etterstad 060 Oslo Telefon : Telefax : Daglig leder : Dag Fredriksen Kontaktperson : Patrick Pedersen Telefon :

9 . FIRMAOPPLYSNINGER: Gjelder for avtaleområdet : 6..4 Systemdrift Teknisk avdeling : Sønnico Installasjon AS Adresse : Malerhaugveien Oslo Telefon : Telefax : Avdelingsleder : Jan Erik Stokke Tekniker/Kontrollør: Patrick Pedersen Telefon : E-post : Tekniker/Kontrollør: Lars Kleppe Telefon : E-post :

10 3. ORGANISERING AV INTERNKONTROLLEN på ELEKTRISKE INSTALLASJONER 3. Veiledning 3. Ansvar / Identifikasjon 3.3 Opplæring

11 3. ORGANISERING AV INTERNKONTROLLEN 3. VEILEDNING. Det skal gjennomføres opplæring av IK - ansvarlig og ansvarlige for egenkontroll i borettslaget i samsvar med pkt Ansvar / Identifikasjon skjema 3.., og pkt Opplæringsplan skjema 3.3. og Det skal gjennomføres egen visuell kontroll av anlegget i samsvar Med pkt. 4 - Intern-kontrollrunder med tilhørende sjekklister, skjema 4. til skjema 4..n i de rom/områder som er definert i pkt.. Bygg/anleggsbeskrivelse 3. Feil og mangler som er funnet iht. kontrollpunkter på sjekkliste skal føres i samsvar med pkt. 4.3 Avviksbehandling spesifisert og beskrevet i pkt. 4.3 Avviksprosedyre. 4. Sjekkliste oppbevares tilgjengelig hos IK-ansvarlig, driftsleder eller annet egnet sted. 5. Skjemaer som ikke lenger er aktuelle, fjernes fra kapittelet og legges inn under kapittel 7 Arkiv» i IK-mappen til neste årlige gjennomgang. 6. Sikkerhetskopi av IK-mappen oppbevares hos Sønnico Installasjon AS i brannsikkert skap eller på annen brannsikker måte. 7. Det påhviler alle borettslagets ansatte å ha sin oppmerksomhet kontinuerlig rettet mot forhold som kan medføre fare for skade på helse eller eiendom. Alle feil eller mangler som oppdages utenom normale rutinekontroller, skal meldes omgående til bedriftens IK -ansvarlig. Ref pkt. 3 - skjema 3...

12 3. ANSVARSFORDELING / IDENTIFIKASJON Følgende skjemaer beskriver hvem som har ansvaret på forskjellige nivåer i borettslaget, og for hvilke oppgaver. Skjema 3.. gjelder for personer i borettslaget. Skjema navn Skjema Systemansvarlig 3.. Oppdatert Sign. Stilling Navn Initialer Sign. prøve Tlf. Styreleder Håvard Johansen H.J Driftsleder IK-ansvarlig Håvard Johansen H.J

13 3.3 OPPLÆRINGSPLAN Skjema navn Skjema Oppdatert Sign. Grunnopplæring Patrick Pedersen Navn Gis opplæring som: A B C Planlagt gjennomført innen Håvard Johansen Internkontroll ansvarlig x x x Gjennomført Dato/Sign. A = Innføring i IK på det elektriske anlegget B =Visuell/ fysisk kontroll av lys, varme og berøringsfare C=Gjennomgang for systemansvarlig Skjema navn Skjema Oppdatert Sign. Videre opplæring 3.3. År Tema / Emne Varighet Deltagere Ansvarlig Dato. Utført Skjema navn Skjema Jobb/ Funksjonsskifte Avtroppende- navn Dato Sign. Funksjon IK Påtroppende - navn Dato Sign.

14 4. INTERN-KONTROLLRUNDER BESKRIVELSE AV KONTROLLPUNKT Samt SKJEMAER FOR AVVIKSREGISTRERING 4. Sjekklister Elektro 4. Avviksprosedyre 4.3 Avviksskjema Pr. Boenhet 4.4 Avviksskjema felles område

15 4. Sjekklister Elektro 4.. Sjekkliste Jording 4.. Sjekkliste Inntak/hovedtavle/fordelinger 4..3 Sjekkliste Installasjoner 4..4 Sjekkliste Lys og varme 4..5 Sjekkliste Utvendig belysningsinstallasjoner 4..6 Sjekkliste for styret

16 4. INTERN-KONTROLLRUNDER 4. SJEKKLISTER ELEKTRO Skjema navn Skjema Sjekkliste Jording etc. 4.. Nr. Kontrollpunkt Er hovedjordledning tilkoblet jordelektrode(spyd, vannrør, fundamentjord)? Er nødvendige utjevningsforbindelser lagt? 3 Er hovedjord tilkobling fri for irr og lignende? 4 Er ledningsmotstander, overgangsmotstander (EPJ) i koblinger, mellom skinner for utjevningsforbindelser og andre ledende deler mindre enn 0,9? 5 Er nødvendige utjevningsforbindelser i tilfluktsrom lagt iht. gjeldende forskrifter?

17 Skjema navn Sjekkliste Inntak/Hovedtavle/Fordelinger Skjema 4.. Nr. Kontrollpunkt 0 Er overflatetemperatur < 70 C på alle kabler? (Termografert?) Er overflatetemperatur på effekt-/skillebrytere, automater osv. funnet ok? (Termografert?) Er alle skrusikringer skikkelig tilskrudd? (Termografert?) 3 Er jordforbindelser kontrollert visuelt og funnet ok? 4 Er alle tilkoblinger sjekket og funnet i orden? (Termografert?) 5 Har skapet sikker dør og lås som fungerer? 6 Er kursfortegnelse à jour og montert? 7 Er merking fullstendig og iht. kursskjema? 8 Har komponenter tildekning mot tilfeldig berøring? 9 Er kabelinnføringer utført med godkjent tetting? 0 Er installasjoner som ikke er i bruk, fjernet eller vedlikeholdt? Er området rent og ryddet for unødvendig materiell? Er branntetting kontrollert og funnet i orden? 3 Er isolasjonsmåling til jord foretatt med godkjent resultat? 4 Er komponentene i tavlene betryggende festet? 5 Er kanallokk/deksler i fordelingene påsatt? 6 Er det god plass i kanalene, ikke overfylte? 7 Er det isolerende gulvbelegg i tavlerom? 8 Er det god nok ventilasjon i fordelingene? 9 Er skinner på inntak og i tavler tildekket mot tilfeldig berøring? 30 Er kabelinnføringer og lignende inn til hovedtavlerommet utført med godkjent tetting? 3 Er stigeledningsskjemaer oppdaterte? 3 Er det god nok ventilasjon i hovedtavlerommet? 33 Er adkomsten til fordelingene uhindret? 34 Er montert utstyr, funksjonsmessig i orden?

18 Skjema navn Skjema Sjekkliste Installasjoner 4..3 Nr. Kontrollpunkt 40 Er åpent forlagte kabler betryggende festet? 4 Er kabler og ledninger uten synlige skader? 4 Er deksler på stikk-kontakter betryggende festet til underlaget? 43 Fungerer fjærbelastet klapp-lokk på stikk-kontakter? 44 Er deksler på brytere/stikk-kontakter, koblingsbokser osv. hele? 45 Er kun en skjøteledning brukt pr. apparat eller utstyr? 46 Brukes skjøteledninger kun i de rom de er tilkoblet? 47 Er det nok fast opplagte stikk-kontakter i fht behov? 48 Er installasjoner som ikke er i bruk, fjernet eller vedlikeholdt? 49 Er installasjonskanaler betryggende festet? 50 Mangler installasjonskanaler lokk? 5 Er ledninger/kabler til maskiner og utstyr kontrollert og funnet i orden? 5 Er kabler tilstrekkelig mekanisk beskyttet? 53 Er servicebrytere på motorer, vifter, pumper og lignende montert? 54 Er kabelgjennomføringer gjennom brannskiller utført med godkjent tetting? 55 Er det høy nok IP grad på el-matriell i vaskerom og lignende? 56 Er Installasjoner godkjente i forhold til de rom de er montert i (eks. garasje osv)? 57 Er kabler endeavsluttet forskriftsmessig? 58 Er installasjoner i tilfluktsrom iht. gjeldende forskrifter? 59 Er komponenter på tekniske anlegg tilfredstillende merket? 60 Er kabelinnføringer på teknisk utstyr som pumper, motorer, vifter og lignende godkjente? 6 Er installasjonen forskriftmessig i orden? 6 Er VK/Culo kabel benyttet i installasjonen? 63 Er eldre utstyr i installasjonen vedlikeholdt?

19 Skjema navn Skjema Sjekkliste Lys og varme 4..4 Nr. Kontrollpunkt 70 Er belysningsutstyr forsvarlig festet til underlaget? 7 Er kupler og skjermer hele? 7 Er armaturer og skjermer rengjort? 73 Er det min. 0 cm klaring fra panelovner, reflektorovn til tak, møbler, innredning, hyller, gardiner etc? 74 Er panelovner forsvarlig festet til underlaget? 75 Er glødende /defekte lysrør skiftet? 76 Er det høy nok IP grad på arm. på kjøkken? 77 Er utstyr i orden m/ tanke på varmgang?

20 Skjema navn Sjekkliste Utvendig belysningsinstallasjoner Skjema 4..5 Nr. Kontrollpunkt 80 Er belysningsutstyr, lysstolper og lignende forsvarlig festet til underlaget? 8 Er kupler og skjermer hele? 8 Er armaturer og skjermer rengjort? 83 Har utebelysning riktig IP-grad? 84 Er utebelysningen tilstrekkelig jordet? 85 Er varmekabler utendørs i orden? 86 Er stikk til motorvarmere etc. i orden? 87 Har stikk, brytere, koblingsbokser etc. riktig IP grad? 88 Er kabler mekanisk beskyttet? 89 Er installasjoner som ikke er i bruk fjernet eller endeavsluttet forskriftsmessig?

21 Skjema navn Skjema Sjekkliste for ets styre 4..6 Nr. Kontrollpunkt 90 Er hovedjord tilkobling fri for irr og lignende? 9 Er alle skrusikringer i fordelingene skikkelig tilskrudd? 9 Har skapet/fordelingene sikker dør og lås som fungerer? 93 Er kursfortegnelser i fordelingene à jour og montert? 94 Er området i og rundt fordelingene rent og ryddet for unødvendig materiell? 95 Er branntetting i fordelingene kontrollert og funnet i orden? 96 Er adkomsten til fordelingene uhindret? 97 Er kun en skjøteledning brukt pr. apparat eller utstyr? 98 Brukes skjøteledninger kun i de rom de er tilkoblet? 99 Er det nok fast opplagte stikk-kontakter i fht behov? 00 Er ledninger til maskiner og utstyr kontrollert og funnet i orden? 0 Er komponenter på tekniske anlegg tilfredsstillende merket? 0 Er det min. 0 cm klaring fra panelovner, reflektorovn til tak, møbler, innredning, hyller, gardiner etc.? 03 Er glødende lysrør skiftet? 04 Er belysningsutstyr, lysstolper og lignende forsvarlig festet til underlaget? 05 Er glødende lysrør skiftet? 06 Er belysningsutstyr, lysstolper og lignende forsvarlig festet til underlaget? 07 Er fastmontert utstyr i forskriftmessig stand?

22 4.. Avviksbehandling Generelt Dersom avvik oppdages, skal disse registreres i en avviksrapport. Trolltun er selv ansvarlig for å utbedre avviket, og har ansvaret for å vurdere nødvendige tiltak for å hindre gjentagelse av avviket. Prosedyre. Alle feil og avvik på det elektriske anlegget som kan medføre brann eller personskade, skal varsles kunde.. Alle avvik og svakheter som blir avdekket av bedriftens ansatte, skal føres inn i avviksskjema. Unntak fra denne prosedyren, er små uregelmessigheter som utbedres omgående. 3. Avviksskjema overleveres Kunden. 4. Kunden tar stilling til følgende: Hvilke tiltak skal iverksettes for å utbedre feilen? Hvem skal foreta utbedringen? Når skal utbedringen gjøres? 5. Alle avvik og svakheter i følge avviksskjema, som blir utbedret, skal føres inn i arbeidsrapporten, og kvitteres av ansvarlig utførende person.

23 4... Avviksklassifisering Klassifisering av avvik i fbm kontroll av elektriske anlegg Klassifikasjon (i hht NS344) 0 ingen kommentar; ikke noe behov for tiltak Mindre avvik til orientering; nykontrollmåavtales Viktig avvik registrert; måutbedressnarestmulig 3 Alvorlig avvik; omgåendeutbedringernødvendig Følgende retningslinjer gjelder: 0 ingen kommentar; ikkenoebehovfortiltak I denne kategori kommer kun anlegg uten avvik Benyttes i hovedsak i fbm. etterkontroll. Mindre avvik til orientering; ny kontroll må avtales I denne kategori kommer avvik som karakteriseres som mindre alvorlig Type avvik : mangelfull merking av vern og utstyr mangelfull merking av N/PE/PEN-leder mangelfull rengjøring, mangelfull dokumentasjon, gjennomføringer, (innføring/nipler) Viktig avvik registrert; må utbedres snarest mulig I denne kategori kommer avvik som karakteriseres som alvorlig Type avvik: Mangelfullt internkontrollsystem (dokumenterte rutiner for elektro) manglende jording/jordfeilbryter/jordfeilvarsler/overspenningsvern/etc. festing og forlegning feil/feilmontasje av vern/jordfeilbryter/utstyr avdekking (IP grad), isolasjonsmotstand, branntetting 3 Alvorlig avvik; omgående utbedring er nødvendig I denne kategori kommer avvik som karakteriseres som brann og/eller berøringsfarlige Type avvik: dårlig kontakt, varmgang, løse koblinger, elektrotekniske feil, (feildimensjonert vern og utstyr, manglende N/PE/PEN-leder, etc) manglende avdekking av spenningsførende deler.

24 4... Avviksklasser Klasse : Klasse : Klasse 3: Mindre avvik Overvåkes, ny kontroll avtales, maks utbedringsfrist er neste kontroll. Viktig avvik registrert Utbedres snarest mulig, senest innen måned. Alvorlig avvik Omgående utbedringer nødvendig.

25 4.3 AVVIKSKJEMA Skjema navn Adresse Nr. Skjema Dato Avviksskjema Nøklesvingen..008 Løpe Avviks Beskrivelse av sted Kjeller Beskrivelse av avvik Kl. Generelt Jording utbedres, da alle verdier var høyere enn kravet: 34 Fordeling Eldre hovedbryter bør byttes for å opprettholde selektivitet i anlegget Vaskerom Flere jordklemmer monteres da det er dårlig kontakt med resten av anlegget Dobbel stikkontakt monteres til vaskemaskin, skjøteledning fjernes 5 6 Stikkontakt utjevnes til jord.etg Gang Culo kabel fjernes til utelampe Bryter skiftes 8 6 Kjøkken 5 m Culo kabel med utstyr skiftes Atlie Dobbel stikkontakt monteres, skjøteledning fjernes.etg. 0 6 Soverom høyre 5 m Culo kabel med utstyr skiftes 3 6 Soverom høyre 5 m Culo kabel med utstyr skiftes 3 44 Defekt stikkontakt ved dør, skiftes 3 70 Defekt, løs lampe i tak skiftes

26 4.4 Måleskjema Overbelastningsvern Fabrikat: UZ Type: 3fas Størrelse: 63 A Målt spenning L L: V Målt spenning L PE: V Ikpmax: ka Målt spenning L L3: V Målt spenning L PE: V Ik3pmax: ka Målt spenning L L3: V Målt spenning L3 PE: V Ikpmin: ka Målt belastningsstrømmer L: 8,0 A L: 7,6 A L3: 4,3 A PE:,46 ma Overgangsmotstand til PE: 0,048 Plassering: Kjeller etg. Utførelse: OK Tilstand: Rimelig ny fordeling, hovedbryter er UZ og bør skiftes Kontinuitet og utjevningsforbindelser Fordeling Målepunkt: Målt verdi (Ohm): Fordeling Stikkontakt vaskerom 99,9 Fordeling Vask,40 Fordeling Vask,0

27 4.3 AVVIKSKJEMA Skjema navn Adresse Nr. Skjema Dato Avviksskjema Nøklesvingen Løpe Avviks Beskrivelse av sted Kjeller Beskrivelse av avvik Kl. 4 Fordelingskap Fordelingen branntettes, slik at luft tilførsel strupes ved et eventuelt brann tilløp 5 70 Vaskerom Lampe festes til underlaget.etg. 6 7 Kjøkken Armatur påmonteres ny skjerm 7 4 Defekt bryterdeksel skiftes

28 4.4 Måleskjema Overbelastningsvern Fabrikat: UZ Type: Størrelse: 5 A Målt spenning L L: Målt spenning L PE: Ikpmax: Målt spenning L L3: Målt spenning L PE: Ik3pmax: Målt spenning L L3: Målt spenning L3 PE: Ikpmin: Målt belastningsstrømmer L: L: L3: PE: 4, ma Overgangsmotstand til PE: 0,67 Plassering: Kjeller etg. Utførelse: Trangt og rotete Tilstand: Eldre årgang Kommentar: Fordelingen er trang slik at tilgjengeligheten ved vedlikeholdsarbeider som dette ikke lar seg utføre uten en betydelig demontering av innmat i fordelingskap. Det var ikke fysisk mulig å komme til verken, jordklemmen eller tilførsel i fordelingen på tidspunktet kontrollen ble foretatt. Anbefaler sterkt å skifte fordelingen slik at dagens forskrifter og krav overholdes! Kontinuitet og utjevningsforbindelser Fordeling Målepunkt: Målt verdi (Ohm): Fordeling Vannrør 0,04 Fordeling Vannrør 0,08 Fordeling Vannrør 0,6

29 4.3 AVVIKSKJEMA Skjema navn Adresse Nr. Skjema Dato Avviksskjema Nøklesvingen Løpe Avviks Beskrivelse av sted Kjeller Beskrivelse av avvik Kl. 8 Info. Generelt Vi er usikker på om hele installasjonen er besiktiget, da er mye gjenstander plassert i boenheten. 47 Atlie Skjøteledning til lampe over arbeidsbenk fjernes, fast installasjon benyttes 9 77 Defekt lampe i tak, skiftes.etg Stue Dobbel stikkontakt monteres, skjøteledning fjernes 47 Kjøkken Dobbel stikkontakt til kjøleskap monteres, skjøteledning fjernes.etg. 47 Bad Skjøteledning til barbermaskin er benyttet som fast installasjon over vask. Utbedres med doble stikkontakter 3 6 TV fjernes fra baderom

30 4.4 Måleskjema Overbelastningsvern Fabrikat: UZ Type: Størrelse: Målt spenning L L: Målt spenning L PE: Ikpmax: Målt spenning L L3: Målt spenning L PE: Ik3pmax: Målt spenning L L3: Målt spenning L3 PE: Ikpmin: Målt belastningsstrømmer L: L: L3: PE: 0,3 ma Overgangsmotstand til PE: 0,793 Plassering: Kjeller etg. Utførelse: Trang og gammel Tilstand: Temperatur OK Kommentar: Ikke fysisk mulig å komme til overbelastningsvern, tilførsel eller jordklemme for målinger Da fordelingen er av eldre årgang og ikke overholder dagens forskrifter og standarder. Anbefales utskifting av hele fordelingen til nye kombiautomater (kombinert automatsikring og jordfeilbryter) Kontinuitet og utjevningsforbindelser Fordeling Målepunkt: Målt verdi (Ohm): Fordeling Fordeling Fordeling Fordeling Fordeling

31 4.3 AVVIKSKJEMA Skjema navn Adresse Nr. Skjema Dato Avviksskjema Nøklesvingen Løpe Avviks Beskrivelse av sted Kjeller Beskrivelse av avvik Kl Vaskerom Kabel til armatur i tak, festes 5 47 Gutterom Flere stikkontakter monteres bak Tv, skjøteledning fjernes.etg Stue Flere stikkontakter monteres bak stereobenk, skjøteledninger fjernes.etg Soverom venstre Flere stikkontakter monteres v/stereo, skjøteledning fjernes 8 47 Soverom høyre (Barnerom) Flere stikkontakter monteres under pult

32 4.4 Måleskjema Overbelastningsvern Fabrikat: Moeller Type: Xpole3fas Størrelse: 50 A Målt spenning L L: 3 V Målt spenning L PE: 3 V Ikpmax:,87 ka Målt spenning L L3: 3 V Målt spenning L PE: 35 V Ik3pmax: 3,30 ka Målt spenning L L3: 33 V Målt spenning L3 PE: 36 V Ikpmin:,8 ka Målt belastningsstrømmer L:,66 A L: 3,55 A L3: 4,33 A PE: Ikke fysisk mulig Overgangsmotstand til PE: Ikke fysisk mulig Plassering: Kjeller etg. Utførelse: Bra Tilstand: OK Kommentar: Hovedjordleder er bygd inn i vegg og er derfor ikke tilgjengelig for måling, men ingen grunn til mistanke om feil Kontinuitet og utjevningsforbindelser Fordeling Målepunkt: Målt verdi (Ohm): Fordeling Stikkontakt bad 0,0 Resterende punkter på bad var forankoblet plastdeler og målerverdiene var derfor 9,99

33 4.3 AVVIKSKJEMA Skjema navn Adresse Nr. Skjema Dato Avviksskjema Nøklesvingen Løpe Avviks Beskrivelse av sted Kjeller Beskrivelse av avvik Kl. 9 6 Krypkjeller Jording utbedres med godkjent skjøt v/ fordelingskap Kabler festes tilunderlaget 3 40 V/ trapp Kabler festes til underlaget 3 7 Vask Defekt armatur uten kuppel skiftes.etg Trapp Løs bryter festes evt. skiftes Stue Det monteres en plate av ikke brennbart materiale over innfelte downlights i stue o/vindu Gang Kabel til stikkontakt festes 36 4 Dekklokk monteres på koblingsboks Ved spisebord Kabler endeavsluttes forskriftmessig

34 4.4 Måleskjema Overbelastningsvern Fabrikat: Havells Type: C Størrelse: 40 A Målt spenning L L: 33 V Målt spenning L PE: 33 V Ikpmax:,55 ka Målt spenning L L3: 33 V Målt spenning L PE: 33 V Ik3pmax:,93 ka Målt spenning L L3: 33 V Målt spenning L3 PE: 36 V Ikpmin:,94 ka Målt belastningsstrømmer L:,5 A L: A L3:,5 A PE: 0,870 ma Overgangsmotstand til PE: 4,553 Plassering: Kjeller etg. Utførelse: Under ombygging Tilstand: OK Kommentar: Anlegget var nytt, men det foreligger ikke dokumentasjon på at arbeidene er utført av autorisert installatør. Det påses at anlegget ferdigstilles og godkjennes med dokumentasjon som trengs fra autorisert installatør. Kontinuitet og utjevningsforbindelser Fordeling Målepunkt: Målt verdi (Ohm): Fordeling Vannrør 0,35 Fordeling Vannrør 0,37 Fordeling Vannrør 0,45 Fordeling Vannrør 0,7

35 4.3 AVVIKSKJEMA Skjema navn Adresse Nr. Skjema Dato Avviksskjema Nøklesvingen..008 Løpe Avviks Beskrivelse av sted Kjeller Beskrivelse av avvik Kl. 38 Generelt Jording utbedres for hele installasjonen, gode jordforbindelser til vannrør og soilrør etableres v/ fordelingskap Knust eldre lysbryter skiftes Fordelingskap Fordelingen skiftes, slik at skapet overholder dagens forskrifter og standarder.etg Trapp Knust eldre lysbryter skiftes 4 4 Stue: v/ spisebord Løs stikkontakt under bord festes til underlaget.etg TV Stue koblingsbokser i tak skiftes

36 4.4 Måleskjema Overbelastningsvern Fabrikat: UZ Type: Skrusikringer Størrelse: 3x6 A Målt spenning L L: 33 V Målt spenning L PE: 35 V Ikpmax:,64 ka Målt spenning L L3: 33 V Målt spenning L PE: 3 V Ik3pmax:,88 ka Målt spenning L L3: 33 V Målt spenning L3 PE: 35 V Ikpmin:,5 ka Målt belastningsstrømmer L: 3,80 A L: 5,70 A L3:,70 A PE: 9,80 ma Overgangsmotstand til PE: 0,444 Plassering: Kjeller etg. Utførelse: Eldre standard Tilstand: Jordfeil målt i hoved PE leder Kommentar: Jordfeil utbedres Anbefaler å skifte fordelingen slik at dagens forskrifter og krav overholdes Kontinuitet og utjevningsforbindelser Fordeling Målepunkt: Målt verdi (Ohm): Fordeling Vannrør vaskemaskin 99,9 Fordeling Vannrør 0,70 Fordeling Vannrør 0,78 Fordeling Vannrør 0,85

37 4.3 AVVIKSKJEMA Skjema navn Adresse Nr. Skjema Dato Avviksskjema Nøklesvingen Løpe Avviks Beskrivelse av sted Kjeller Beskrivelse av avvik Kl v/tv Flere stikkontakter monteres, skjøteledning fjernes Krypkjeller Defekt stikkontakt v/ kjøleskap skiftes 46 6 Bad Stikkontakt til høyre over Varmtvannsbereder fjernes eller utjevnes til jord.etg v/tv Flere stikkontakter monteres, skjøteledning fjernes v/utgangsdør terrasse Løse kabler legges om og festes.etg Trappegang Culo kabel med tilhørende utstyr fjernes/skiftes Soverom høyre Culo kabel med tilhørende utstyr fjernes/skiftes Soverom venstre 3 Culo kabel med tilhørende utstyr fjernes/skiftes (lille) 5 47 Soverom venstre Flere stikkontakter monteres, skjøteledning fjernes

38 4.4 Måleskjema Overbelastningsvern Fabrikat: Moeller Type: Xpolefas Størrelse: 40 A Målt spenning L L: 33 V Målt spenning L PE: 3 V Ikpmax:,35 ka Målt spenning L L3: Målt spenning L PE: 37 V Ik3pmax: Målt spenning L L3: Målt spenning L3 PE: Ikpmin:,78 ka Målt belastningsstrømmer L: 6,95 A L: 7,3 A L3: PE:,5 ma Overgangsmotstand til PE: 0,67 Plassering: Kjeller etg. Utførelse: OK, men ny jordskinne anbefales, i tillegg anbefales det å ettermontere jordstrømpe Tilstand: OK Kontinuitet og utjevningsforbindelser Fordeling Målepunkt: Målt verdi (Ohm): Fordeling Stikkontakt til høyre over VVB 99,9 Fordeling Stikkontakt Varmt Vanns Bereder 0,7 Fordeling Stikkontakt Varmt Vanns Bereder 0,3 Fordeling Vannrør 0,3 Fordeling Vannrør 0,3

39 4.3 AVVIKSKJEMA Skjema navn Adresse Nr. Skjema Dato Avviksskjema Nøklesvingen Løpe Avviks Beskrivelse av sted Kjeller Beskrivelse av avvik Kl Til fryser dobbel stikkontakt til kjøleskap monteres, skjøteledning fjernes.etg Ved panel ovn Stikkontakt og koblingsboks av eldre årgang skiftes Gang Skjøteledning fjernes, flere stikkontakter monteres.etg Soverom venstre Stikkontakt monteres, skjøteledning fjernes Kaldt loft Eldre lampe skiftes, grunnet brannfare

40 4.4 Måleskjema Overbelastningsvern Fabrikat: ABL Type: Sumsum Størrelse: 5 A Målt spenning L L: 3 V Målt spenning L PE: 36 V Ikpmax:,30 ka Målt spenning L L3: 3 V Målt spenning L PE: 34 V Ik3pmax:,49 ka Målt spenning L L3: 3 V Målt spenning L3 PE: 35 V Ikpmin: 0,99 ka Målt belastningsstrømmer L: A L: A L3: A PE: 6,59 ma Overgangsmotstand til PE: 0,55 Plassering: Kjeller etg. Utførelse: Eldre årgang Tilstand: OK Kommentar: Ikke fysisk mulig å måle Ampere i tilførsel Ny jordskinne monteres Fordelingen var av nyere dato, men det foreligger ikke dokumentasjon på at arbeidene er utført av autorisert installatør. Det påsees at anlegget ferdigstilles og godkjennes med dokumentasjon som trengs fra autorisert installatør. Anbefaler utskifting til nye kombiautomater (kombinert automatsikring og jordfeilbryter) Kontinuitet og utjevningsforbindelser Fordeling Målepunkt: Målt verdi (Ohm): Fordeling Vannrør 0,4 Fordeling Vannrør 0,9 Fordeling Vannrør 0,46 Fordeling Stikkontakt vaskerom 0,0

41 4.3 AVVIKSKJEMA Skjema navn Adresse Nr. Skjema Dato Avviksskjema Nøklesvingen Løpe Avviks Beskrivelse av sted Kjeller Beskrivelse av avvik Kl Bad Dimmerbryter er defekt og skiftes 59 6 Bryter til bad er ikke allpolig brudd Er det montert kasser til downlights i under etg? må undersøkes nærmere 6 77 U.etg. Er det montert kasser til downlights i under etg? må undersøkes nærmere.etg. 6 6 Gang Utelyset har ikke allpolig brudd, bryter skiftes.etg Bad Bryter til bad er ikke allpolig brudd

42 4.4 Måleskjema Overbelastningsvern Fabrikat: Moeller Type: X pole 3 fas Størrelse: 3 A Målt spenning L L: 3 V Målt spenning L PE: 3 V Ikpmax:,87 ka Målt spenning L L3: 33 V Målt spenning L PE: 36 V Ik3pmax: 3,30 ka Målt spenning L L3: 33 V Målt spenning L3 PE: 34 V Ikpmin:,8 ka Målt belastningsstrømmer L:, A L:,45 A L3:,38 A PE:,4 ma Overgangsmotstand til PE: 5,787 Plassering: Kjeller etg. Utførelse: OK Tilstand: Ny Kontinuitet og utjevningsforbindelser Fordeling Målepunkt: Målt verdi (Ohm): Fordeling Stikkontakt bad kjeller 0, Resterende punkter på bad var forankoblet plastdeler og målerverdiene var derfor 9,99

43 4.3 AVVIKSKJEMA Skjema navn Adresse Nr. Skjema Dato Avviksskjema Nøklesvingen Løpe Avviks Beskrivelse av sted Kjeller Beskrivelse av avvik Kl Pc/Stereo pult Flere stikkontakter monteres, skjøteledning fjernes Lampe i tak er provisorisk tilkoblet, dette utbedres v/fordelingskap Koblingsboks skiftes, lampe uttak fjernes Fordelingskap Antydning til varmgang, termografering anbefales Vaskerom Overbelastningsvern kobles om uten synlig kobber Løs varmeovn festes Rør kabler etc. endeavsluttes forskriftmessig 7 47 Stikkontakt til VVB monteres, skjøteledning fjernes 7 Generelt Utsatte ledende deler utjevnes til jord, slik at kravet overholdes Krav :.etg. 73 4/6 Gang v/trapp Løs bryter festes, kabel innkobles på ny, da avmantling er for lang, samtdeksel spriker Kjøkken Kabel til lampe i tak, festes 75 7 v/spisebord Lamper i tak mangler dekk-kopp Arbeidspult Flere stikkontakter monteres, skjøteledning fjernes 77 4 o/arbeidspult Løs koblingsboks i tak festes Tv stue Flere stikkontakter monteres, skjøteledning fjernes defekte, eldre og løse koblingsbokser skiftes Arbeidsrom Koblingspunkt for lampe anbefales utbedret/ettersees

44 4.4 Måleskjema Overbelastningsvern Fabrikat: Gewiss Type: fas Størrelse: 3 A Målt spenning L L: 3 V Målt spenning L PE: 3 V Ikpmax:,30 ka Målt spenning L L3: Målt spenning L PE: 34 V Ik3pmax: Målt spenning L L3: Målt spenning L3 PE: Ikpmin:,64 ka Målt belastningsstrømmer L: 0,44 A L: 0,0 A L3: PE: 8,97 ma Overgangsmotstand til PE: 0,888 Plassering: Kjeller etg. Utførelse: OK Tilstand: Overbelastningsvern er sannsynligvis for lite og bør byttes med et større Termografering anbefales Kontinuitet og utjevningsforbindelser Fordeling Målepunkt: Målt verdi (Ohm): Fordeling Kaldt vann 0,80 Fordeling Vann på bad u.etg.,00 Fordeling Stikkontakt bad u.etg. 99,9 Fordeling Reflektor ovn bad 0,68 Kommentar målinger: Jording utbedres på alle punkter i baderom og u.etg. generelt, det anbefales å ikke benytte badet før dette er utført!

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Dette er en sjekkliste for hva som minst skal gjennomgås av elektriske anlegg og utstyr i næringsbygg basert på gjeldende kontrollnorm og føringer fra Finans Norge

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Avviksliste. Stavanger kommune Idrett og fritidsbygg Hundvåghallen. Klient: Objekt: Område: Areal: 1 - etg Hall A fellesareal

Avviksliste. Stavanger kommune Idrett og fritidsbygg Hundvåghallen. Klient: Objekt: Område: Areal: 1 - etg Hall A fellesareal Hall A fellesareal Avvik ID: 32763 Kabler for åpne installasjoner er ikke avsluttet forskriftsmessig. + løs stikk under benk til bereder i personalrom Kabler må avsluttes forskriftsmessig, jfr. FEL 10,

Detaljer

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Dette er en sjekkliste for hva som minst skal gjennomgås av elektriske anlegg og utstyr i næringsbygg basert på gjeldende kontrollnorm og føringer fra Finans Norge

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Innholdsfortegnelse Firmainformasjon HOEL ELEKTRO AS Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig FIRMAINFORMASJON HOEL ELEKTRO

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Tilsyn av elektrotavler

Tilsyn av elektrotavler Tilsyn av elektrotavler Hans-Petter Nybakk Hva skal til for å utføre tilsyn? Kompetanse Erfaring Meninger 2 2 Tilsyn 0-1 år 1-10 år 3 3 Tilsyn Eldre enn 10 år? Eldre enn 30 år? 4 4 Tilsyn 3 hovedelementer

Detaljer

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker Personsikkerhet Anleggsikkerhet Ansvar: Eier/bruker Boligeiers ansvar Skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold Er ansvarlig for at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget

Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget Julehøytid i brannfarlig kirke? Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget Det står dårlig til med sikkerheten i norske kirker. En tredel av kirkene mangler automatisk brannvarslingsanlegg og

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

ELEKTRISK ELEKTRISK. Stikkordregister. Andelseiers ansvarsområde. 24 Sikringsskap... 26 Ledningsnett... 27 Stikkontakter/brytere

ELEKTRISK ELEKTRISK. Stikkordregister. Andelseiers ansvarsområde. 24 Sikringsskap... 26 Ledningsnett... 27 Stikkontakter/brytere 22 ELEKTRISK ELEKTRISK Stikkordregister Tenk hvor mange liv og hvor store verdier som kunne vært spart om det er blitt foretatt nødvendig ettersyn og regelmessig vedlikehold av el-anlegget... I Norge omkommer

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

D2-R Skjema for rapportering til byggherren

D2-R Skjema for rapportering til byggherren Statens vegvesen Fellesdokument D2-R Skjema for rapportering til byggherren Filnavn: D2-R-Skjema_for_rapportering-20111231 Dato : 2011-12-31 D/v elektriske anlegg D2-R Skjema for rapportering til byggherren

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN BRANNVERNPLAN SKILLEBEKKEN BORETTSLAG NØDTELEFON BRANNVESENET 110 VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN Gjør deg kjent med: Hvor brannmeldere og slukkeutstyr er, og hvordan dette brukes. Hvor utganger

Detaljer

"Tavlesjekken" COWI presentasjon

Tavlesjekken COWI presentasjon "Tavlesjekken" 1 Hensikt med sjekklisten Sjekklisten er utviklet i den hensikt å være statusrapport for tavlenes tillstand i byggherrens internkontrolldokumentasjon 2 Hensikt med sjekklisten Sjekklisten

Detaljer

4 ELEKTROINSTALLASJONER

4 ELEKTROINSTALLASJONER Frydenberg Side 39 av 75 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Hovedfordeling. Hovedfordeling for Felt A er installert i eget tavlerom i kjeller i hus 5. I denne fordelinger

Detaljer

Spørreundersøkelse til installatører

Spørreundersøkelse til installatører Vedlegg A Spørreundersøkelse til installatører 1 Hvor stor andel av nye elektriske anlegg tror du inneholder feil? Ca. 14 % Ca. 43 % Ca. 67 % 2 I et nytt elektrisk anlegg er det viktig å utføre sluttkontroll

Detaljer

Generiske arbeidsrutiner - Elektro Lavspenning

Generiske arbeidsrutiner - Elektro Lavspenning Generiske arbeidsrutiner - Elektro Lavspenning Sist oppdatert: 01.01.2015 Oppdatert AR nummer Beskrivelse Navn Dato EL-LYS-0000-01 Belysning - Arealbelysning HMA 01.01.2015 EL-LYS-0000-02 Belysning - Nødlys/tunnelbelysning

Detaljer

Kunde: 38950 Hus: 37255

Kunde: 38950 Hus: 37255 Kunde: 38950 Hus: 37255 2. februar 2014 18:25 Her følger en liste over feil og mangler som vi har oppdaget og ønsker utbedret. Noen er bagatellmessige og andre av større betydning. Har avklart innsendelse

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE FORUM

NORDLAND FAGLIGE FORUM NORDLAND FAGLIGE FORUM FAUSKE HOTELL 10. 11. Oktober 2012 Gunnar Langmo DSB Region Nord-Norge 1 SPØRSMÅL FRA DLE 2 Bruk av TFXP kabel Bruk av grønnkabel TFXP Trafo Hovedsentral Kabler i grøft Se følgende

Detaljer

Installatørmøte 12.03.2013

Installatørmøte 12.03.2013 Installatørmøte 12.03.2013 2010 til 2012 Kontroll av nye anlegg og utvidelser Andel av kontroller med og uten avvik 70% Andel med avvik 64% Andel uten avvik 60% 56% 57% 50% 44% 43% 40% 36% 30% 20% 10%

Detaljer

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER BODØ KOMMUNE - VOLLVEIEN 6+4 Omsorgsboliger Rom nr. : A 100 Areal 5,6 m² Rom navn : Vindfang Antall personer Sklisikkert og slitesterkt gulvbelegg Systemhimling Fotskrapematte Gummi Belysning Stikk ordinære

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Til virksomheter som ikke har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften?

Detaljer

Internkontroll el-anlegg for

Internkontroll el-anlegg for Internkontroll el-anlegg for Sameiet Tormodsgt 8 21.06.2012 Rapport internkontroll el-anlegg 1 Kunde Sameiet Tormodsgt 8 Kontrolldato 19.06.2012 Faktura adresse Tormods gt 8 Kontrollør Tore Groven Postnummer/sted

Detaljer

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning elektriske installasjoner i bolig Viktig Boligen er sannsynligvis den dyreste investeringen du har, og det er viktig for deg at den har et sikkert og komfortabelt

Detaljer

Installatørmøte Østfold

Installatørmøte Østfold Installatørmøte Østfold Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Nåværende og tidligere

Detaljer

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn:

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn: Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr. 10007110 Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012 Det er byggeier/brukers ansvar å vedlikeholde anlegget iht. denne vedlikeholdsbeskrivelsen.

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t Ansvar Vedlikehold Bruksområder Overflatetemperatur Sikringer Avstander Garanti Det er byggherre / eier sitt ansvar å påse at produktene levert fra Elvarm AS blir montert forskriftsmessig samt at de brukes

Detaljer

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985?

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? Hva er elektrisk årsak Skiller norske el-anlegg seg fra el-anlegg i andre land? Konsulenttjenester og undervisning elektro - Dokumentasjon - Beregninger Eltakst

Detaljer

Feilstatistikk 2013. Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke. s.1

Feilstatistikk 2013. Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke. s.1 Feilstatistikk 2013 Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke s.1 Aktiviteter i DLE 2013 Totalt alle utførte aktiviteter 39500 Periodisk kontroll 19300 Nytt anlegg 8700 Revisjon næring 3700 Verifikasjon næring

Detaljer

Utgitt/publisert

Utgitt/publisert Alle tidligere Side 1 av 5 KAPITTEL 4 Pos Del/system Kontroll Anvisninger Elektrisk system Visuell På båter bygget og satt i markedet senere enn 16.06.1998 skal alle elektriske motorer (vifter pumper etc)

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Utvidelser og ombygging av eldre tavler

Utvidelser og ombygging av eldre tavler Utvidelser og ombygging av eldre tavler Hans-Petter Nybakk Eksisterende tavleanlegg Hvilke krav gjelder i dag for eldre tavleanlegg? Tilfredsstiller eldre tavler dagens sikkerhetskrav? 2 2 Tendens Tavlene

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2.

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm -WS4300 A L1,L2,L3,PE -Q1 3 -P1 In,A=63 På PFSP Cu 3x16/16 -W430000 C

Detaljer

1 OMFANG...2 2 BYGNINGSINSTALLASJONER...3 3 VARMEKABELANLEGG...4 4 ØVRIGE TEKNISKE INSTALLASJONER...5

1 OMFANG...2 2 BYGNINGSINSTALLASJONER...3 3 VARMEKABELANLEGG...4 4 ØVRIGE TEKNISKE INSTALLASJONER...5 Øvrige installasjoner Side: 1 av 5 1 OMFANG...2 2 BYGNINGSINSTALLASJONER...3 3 VARMEKABELANLEGG...4 4 ØVRIGE TEKNISKE INSTALLASJONER...5 Øvrige installasjoner Side: 2 av 5 1 OMFANG Dette kapitlet omfatter

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

er ditt hjem elsikkert?

er ditt hjem elsikkert? er ditt hjem elsikkert? I desember fikk ca. 25.000 husstander besøk av myndighetene som gjennomførte en landsomfattende kampanje hvor blant annet brosjyren vist til venstre ble utdelt. Var du en av de

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet

Helse Miljø Sikkerhet Helse Miljø Sikkerhet Internkontrollsystem for Bø Skyttarlag Igangsatt januar 2014 Til gjennomsyn for de ansvarlige for treningskvelder og stevner Målsetting og risikoanalyse Alle plikter å ha dette. Se

Detaljer

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010 ... Taksering av Bolig og Næringsbygg Skadetakst og Skjønn Byggeplasskontroll Kvalitetssikring Befaringsprotokoll fra overtakelse ------------, Oslo Generelle opplysninger: Oppdragsgiver: Eiendommens adresse:

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune . Bygg 9 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 15.04.2015 Kjersti Lyngvær Til behandling: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Tiltak besluttet: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Lukket: Skademelding

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

Kvalitetssikring av termografikompetanse, sertifisering, og betydningen av dette for foretaket og kundene. Geir Dalhaug for Terje Jørgensen

Kvalitetssikring av termografikompetanse, sertifisering, og betydningen av dette for foretaket og kundene. Geir Dalhaug for Terje Jørgensen 16.02.2011 Kvalitetssikring av termografikompetanse, sertifisering, og betydningen av dette for foretaket og kundene. Geir Dalhaug for Terje Jørgensen 1 Elektrotermografi 40% Dokumentasjon 50% Undervisning

Detaljer

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak?

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64, mob: 90 13 90 53, fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

PROTOKOLL FOR OVERTAKELSE AV LEIEBOLIG

PROTOKOLL FOR OVERTAKELSE AV LEIEBOLIG PROTOKOLL FOR OVERTAKELSE AV LEIEBOLIG Overtakelsesprotokollen er lastet ned fra Boligens adresse: Utleiers navn: Leietakers navn: Overleveringsdato: Sikkerhet: ( ) Depositum ( ) Depositumsgaranti JA (sett

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

Dokumentasjon av det elektriske anlegget

Dokumentasjon av det elektriske anlegget Dokumentasjon av det elektriske anlegget OPPDRAGSGIVER/KUNDE ANLEGGSADRESSE Kontaktperson Postboks Husnr/Bokstav Telefon Boligmappeid Epost Kundenr ORDREOPPLYSNINGER Ordrenummer Påbegynt dato Avsluttet

Detaljer

ROMFUNKSJONSSKJEMA. PROSJEKT: Flekkefjord kommune Flyktningeboliger Uenes. Utarb. dato: Rev. dato.:.. Ansvarlig/sign: PA/GO/MB

ROMFUNKSJONSSKJEMA. PROSJEKT: Flekkefjord kommune Flyktningeboliger Uenes. Utarb. dato: Rev. dato.:.. Ansvarlig/sign: PA/GO/MB ROMFUNKSJONSSKJEMA PROSJEKT: Flekkefjord kommune Flyktningeboliger Uenes Utarb. dato: 29.08.2014 Rev. dato.:.. Ansvarlig/sign: /GO/MB ROMNR ROMNAVN AREAL ELEKTRO SIGN VVS SIGN FAST BYGGINREDNING SIGN INVENTAR

Detaljer

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 5 Side: 2 av 5 Hensikten med kapittelet er å sikre at sporvekselvarmeanlegg bygges i henhold til prosjekterte planer, at monteringen av utstyr i sporvekselen ikke påvirker funksjonen til anlegget,

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Generell beskrivelse. 2 Totalt effektbehov for anlegg... 3 Koordinere kabel og vern. 4/5 Beregne OV og inntakskabel.. 6 Spenningsfall.7-8 Dokumentere beskyttelse ved kortslutning....

Detaljer

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET Boligen overlates i slik den stand den er ved overtakelse jfr. Husleieloven 2-5. Leietaker og megler skal gå igjennom boligen ved overtakelsen og fylle ut overtakelsesprotokoll,

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Kvalitetssystem EB Nett

Kvalitetssystem EB Nett DEL A: (Fylles ut av EL-Entreprenør) NETTSTASJON: Driftsmerking: Fabrikat: Nettstasjonstype (sett kryss) Nettstasjon i bygg Frittstående Nettstasjon Mastefot Mastearrangement KOBLINGSANLEGG: Fabrikat:

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hva betyr ny bolignorm i praksis? Hvorfor ny bolignorm?

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

NS 3600 Forenklet vurdering av elanlegg. Rev. 5.0

NS 3600 Forenklet vurdering av elanlegg. Rev. 5.0 NS 3600 Forenklet vurdering av elanlegg Rev. 5.0 Viken elsikkerhet ANDERS BACK TELEFON 978 79 196 ANDERS.BACK@ALTIBOXMAIL.NO VIKEN ELSIKKERHET 2 Regelverk Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg Det

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Det kommer ny norm Den vil inneholde noe nytt Den vil inneholde mye gammelt Ingen store revolusjoner denne gangen Mange små evolusjoner NEK 400-8 og

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Hafjell i Øyer kommune

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Hafjell i Øyer kommune METEOROLOGISK INSTITUTT Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Hafjell i Øyer kommune Espen Aspestrand 17.03.2016 En sammenfatning av det elektriske opplegget for værradar Sømna,

Detaljer

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET Når det nærmer seg dato for utflytt vil vår utleieavdeling kontakte leietaker for å avtale tidspunkt for tilbakelevering av boligen. Bolig må ved utflytt være ryddet og

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BOLIG

BRANNSIKKERHET I BOLIG BRANNSIKKERHET I BOLIG Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende Feieren fører tilsyn med ildsted, røykrør, skorstein, røykvarslere, slokkemateriell, rømningsveier og oppbevaring av brannfarlig vare med mer.

Detaljer

Vurdering av elektrisk anlegg i bolig NS 3600:2013

Vurdering av elektrisk anlegg i bolig NS 3600:2013 Vurdering av elektrisk anlegg i bolig NS 3600:2013 Back elektro AS Anders Back Telefon 978 79 196 post@backelektro.no 2 Forkortelser DSB TG TKS NEK Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tilstandsgrad

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter.

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter. Ringerike Boligstiftelse Dato : 17.12.2015 Opp pussing leiligheter. Bygningsmessig beskrivelse. Administrasjon. Entreprenør og representant for tiltakshaver befarer hver leilighet før oppstart for å bestemme

Detaljer

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS)

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet () I Brannfjellveien Brl ønsker vi å skape et trivelig og sikkert bomiljø for alle beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets bygninger og materiell,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

Hedmark/Oppland Faglig Forum

Hedmark/Oppland Faglig Forum Hedmark/Oppland Faglig Forum Innkomne spørsmål 26.05.2010 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ombygging av sikringsskap Har kommet over tilfeller der skap har blitt totalrenovert inklusiv

Detaljer

Slik skal el-anlegget ditt være

Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hvorfor ny bolignorm? Eldre boliger har ofte el-anlegg

Detaljer

Skap, kabel, grøft etc.

Skap, kabel, grøft etc. Skap, kabel, grøft etc. Oppsetting av skap - Nødvendig graving for fundament. - Oppsetting av fordelerskap, fundament og/eller nødvendige festejern. - Låsing/sikring iht. gjeldende bestemmelser. - Montering

Detaljer

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 466 NEK 400-8-805:2014 NEK NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 805.1 Omfang Kravene i NEK 400-8-805 gjelder for områder med ekstreme ytre påkjenninger og/eller hvor eier/bruker/prosjekterende

Detaljer

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse BETJENING AV TAVLER Betjeningskategorier Sakkyndig Instruert Usakkyndig Beskyttelsesgrad Kapslingsgrad Berøringsbeskyttelse Tilgjengelighet for usakkyndig betjening Lysbuebeskyttelse Seite - 1 Betjeningskategorier

Detaljer

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune METEOROLOGISK INSTITUTT Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune Espen Aspestrand 17.04.2013 En sammenfatning av det elektriske opplegget for værradar Sømna, inkludert

Detaljer

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM BRANNVERNPLAN BENTSEBAKKEN BORETTSLAG NØDNUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM Gjør deg kjent med: Hvor brannvarslere og slukkeutstyr

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER...

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... ISFRITT TERMOSTAT Innhold BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... 5 Side 2 av 5 BRUKSOMRÅDE Temperaturbestemt aktivering

Detaljer

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling ROMSKJEMA Etasje 1. Etasje Rom Nr. Romnavn Areal gulv Areal Areal Areal Omkrets Omkrets vindu Veggbehandling dører gulv er Uk. Himlingstyp Himlin Gulvtype e g Volume Tiltak Lydkrav nye Brannkrav 101 Vindfang

Detaljer

TESTAPPARAT PML(K) 1000D

TESTAPPARAT PML(K) 1000D TESTAPPARAT PML(K) 1000D PML(K) 1000D er et testapparat som kan brukes til å utføre sikkerhetstester og funksjonsprøving på elektrisk utstyr. Testapparatet finnes i to varianter, for montering i rack og

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer