Sto Norge AS Belegg for gulv. Beleggsystemer for industrigulv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sto Norge AS Belegg for gulv. Beleggsystemer for industrigulv"

Transkript

1 Sto Norge AS Belegg for gulv Beleggsystemer for industrigulv

2 Opplysningene i denne brosjyren samsvarer med nåværende kunnskap som baseres på mangeårig erfaring og omfattende tester. Den er ment som et komplement til våre arbeidsbeskrivelser og tekniske faktablader. Vi arbeider kontinuerlig med videreutvikling av våre systemer og produkter samt forbeholder oss retten til forandringer grunnet tekniske og byggerettslige årsaker. Aktuell teknisk informasjon finnes på vår hjemmeside (alternativt kontakt deres Sto-representant). Ved utgivelse av nytt opplag opphører gyldigheten til denne brosjyren. Gyldig fra og med april 2006.

3 Innholdsfortegnelse Beleggsystem for gulv Sid 4 Gulvbeleggsystemer Side 6 Underlag Grunning Belastning Side 9 Systemløsninger for generell industri Side 10 Systemløsninger for kontor/butikk Side 11 Normer og krav for elektrostatisk avledende gulv Side 14 Systemløsninger for elektronikk-/dataindustri Sid 16 Mineralsk gulvprogram

4 Beleggsystem for gulv Industri Herdeplastsystemer for industri Belegg for industrigulv må ha spesielle egenskaper som oppfyller de ulike bransjenes brukskrav. Sto sine herdeplastsystemer for gulv inndeles i følgende bruksområder: Generell industri, kontor/butikk og elektronikk-/dataindustri. Disse bruksområdene deles igjen inn etter sgradene lav, middels eller høy. For eksempel er kravet på et gulv for mikrochip-produksjon med lett helt annerledes enn kravet på et gulv i en bilfabrikk. De til sammen 14 systemoppbyggingene viser en del av Sto sine belegg for gulv som kan brukes innen industri, kontor eller butikk. Ytterligere løsninger kan fås fra deres Sto-representant etter en inngående analyse av forholdene og kravene på plassen. 4

5 Systemløsninger for generell industri Innen generell industri blir tusentalls kvadratmeter gulvoverflate belagt med herdeplast årlig, det være seg nye belegg så vel som renovering av gamle gulv. Dette industriområdet gjenspeiler de mangfoldige anvendelsesmulighetene for industrigulv. På tilsvarende måte er herdeplastbeleggenes egenskapsprofiler forskjellige. For eksempel må en ta hensyn til av transportkjøretøyer i virksomheter som tar for seg lagring eller omlasting. Produksjonslokaler representerer generelt en stor utfordring for et gulv. Her kan det i tillegg til også oppstå termisk så vel som kjemisk. Systemløsninger for kontor/ butikk Kravet til belegg forandres stadig. Et spesielt segment er gulvene som brukes i butikker og kontorer. Disse må tilfredsstille de tekniske kravene til bruksområdet, men må, i motsetning til industri, ofte også oppfylle betydelig høyere krav til utseende og estetisk resultat. Store overflater, fleksibilitet og høy kvalitet har en avgjørende betydning for herdeplastbelegg i denne sektoren. Systemløsninger for elektronikk/ dataindustrien Innen elektronikkindustriens produksjonsområde (for eksempel mikrochipproduksjon) må spesielle beskyttelsesforskrifter følges. Spesielt må de ømtålige elektroniske instrumentene beskyttes mot elektrostatisk utladning (electrostatical discharge = ESD). Gulvoverflatens ledningsevne er dermed av avgjørende betydning. Sto tilbyr ulike beleggsystemer med ledningsevne for produksjonslokaler, operasjonsrom etc. På etterfølgende sider presenteres noen eksempler på ulike systemoppbygginger for den industrielle sektoren. Oppdelingen i lav, middels eller høy forenkler valg av egnet beleggsystem. 5

6 Beleggsystem for gulv Oversikt Underlag grunning sgrad Av alle krav som stilles er det brukskravet som er avgjørende for valg av beleggsystem. Parametere som type underlag og tilstand så vel som dertil egnet grunning må dog ikke forsømmes. Underlag Valg av beleggsystem avhenger ikke bare av fremtidig ethvert produktsystem må også tilpasses til det eksisterende underlaget. Av den grunn kan helt ulike underlag være aktuelle i ethvert arbeidsområde avhengig av situasjon, forekommende belegg og anvendelse. Ved første besiktelse er det derfor viktig at gulvet blir nøye undersøkt. Først deretter kan valg av tilsvarende grunning og nødvendig belegg utføres. Mulige underlag: Tørr betong/sement Betong-/sementgulv med forhøyet fuktighet Oljekontaminert betonggulv Anhydritt-/magnesittgulv Eldre belegg Støpeasfalt Tabellen på neste side viser hvilket beleggsystem som passer til respektive underlag. Grunning En standard beleggoppbygging deles inn i grunning, eventuelt mellombelegg, belegg samt en overflateforsegling. Allerede ved valg av grunning må den rette avgjørelsen tas: Hvilke forhold dominerer? Hvordan ser underlaget ut? Hvilke krav må grunningen oppfylle? Først da kan en velge det optimale produktet. I oversikten kan en se hvilket Sto-produkt som kan brukes til de enkelte forholdene/ formålene. Generelle krav på en grunning Alkalibestandig Fuktighetsbestandig Temperaturbestandig Heftevne på fuktige underlag Poretetting Hardhet Utlikning av sugeevnen Heft til etterfølgende belegg 6

7 Oversikt over grunninger for spesielle underlag Underlag Betong/ sementgulv tørre Betong/ sementgulv fuktige Betong/ sementgulv oljete (underlag) Anhydritt-/ magnesittgulv Eldre belegg basert på epoksy StoPox GH 300 StoPox GH 205 StoPox 452 EP StoPox WG 100 StoPox WL 100 StoPox HVP O Grunninger og bruksområde Grunning Bruksområde Egenskaper StoPox GH 205 Standardgrunning for overveiende mineralske underlag. Meget god fukting. Meget god luftingsegenskap. StoPox GH 300 StoPox 452 EP StoPox WG 100 Hurtigherdende grunning for mineralske underlag Epoksygrunning for fuktige underlag. Vannfortynnet epoksygrunning for diffusjonsåpne belegg. Hurtig herding Meget god heft på fuktige mineralske underlag. Meget god heft på metall/stål. God heft på diverse underlag (mineralske, magnesitt-/anhydritt-gulv, eldre belegg). StoPox HVP 0 Epoksygrunning for over-bearbeiding av oljekontaminerte mineralske underlag. Hindrer videre oppkomst av olje etter følgende spesialrengjøring. 7

8 Belastningsgrad Gulvoverflater i industribygninger er generelt oppbygd fra bruksområde og består av to elementer: Et dekke med oppgave å ta opp statiske/dynamiske er samt et belegg hvis oppgave er å beskytte mot fysikalske/ kjemiske er. Ettersom bruken (en) påvirker valget av beleggsystem kan industrigulv kun oppfylle sitt anvendelses-formål på en optimal måte dersom kravene fastsettes allerede i prosjekteringsfasen. En rekke ulike sparametere som er relevante for valget av egnet herdeplastbelegg er klassifisert i tabellen under. Belastningsfrekvens Reaksjonskraft Det belastede objektets masse Trykkfasthet hjul/lufttrykk Oversikt over sgrader Underlag Fotgjengere, syklister m.m. Personbil, gaffeltruck med luftdekk m.m. Lastebil, gaffeltruck med vulkolandekk m.m. Belastningsfrekvens middels middels middels Reaksjonskraft lav middels høy Det belastede objektets masse lav middels høy Trykkfasthet hjul/lufttrykk lav middels høy Sammenlagt bedømmelse lav middels høy For å definere de ulike sstyrkene finnes det tre nivåer: lav middels høy På følgende sider presenteres Sto sine systemløsninger for generell industri, kontor/butikk og elektronikk-/dataindustri. Systemene i tabellene er innordnet i de tre nivåene lav, middels og høy samt viser hvilket system som er egnet for hvilken. 8

9 Generell industri Beleggsystem for gulv Systemløsninger for generell industri I industrien stilles mange ulike krav på herdeplastbelegg. Avhengig av type industri dominerer de e eller kjemiske kravene. Et utvalg av mulige systemoppbygginger vises i nedenstående tabell. Lav Middels Høy Egenskaper Diffusjonsåpen Vannfortynnet løsemiddelfri Tåler kjemisk Mange testresultater Lyddempende Sprekkoverbyggende egenskaper Kan belegges på støpeasfalt Egnet for rom med renhetskrav Sklisikker Tåler kjemisk Hurtigherdende Sklisikker Tåler høy kjemisk Grunning StoPox WL vann max 20% StoPox GH StoQuarz 0,1-0,5 StoPox GH StoQuarz 0,1-0,5 StoPox WG 100 StoPox GH 205 Mellomsjikt 1 StoPox WG 100 Mellomsjikt 2 StoPox BB OS StoPur IB 501 StoPox WB 100 StoPox KU StoQuarz 0,3-0,8 Forsegling StoPox WL 100 eller StoPox WL 200 StoPox WL 100 eller StoPox WL 200 StoPur VW 200 StoPur VW 200 StoPox KU 601 Polish (ved behov) StoDivers P 105 eller StoDivers P 120 StoDivers P 105 eller StoDivers P 120 StoDivers P 105 eller StoDivers P 120 StoDivers P 105 eller StoDivers P 120 StoDivers P 105 eller StoDivers P 120 Sjikttykkelse <1 mm <1,5-3 mm 2 mm 1,5-3 mm 2-4 mm Fargetone Pigmentering i henhold til NCS, RAL Pigmentering i henhold til NCS, RAL Pigmentering i henhold til NCS, RAL Pigmentering i henhold til NCS, RAL Pigmentering i henhold til NCS, RAL 9

10 Beleggsystem for gulv Kontor/butikk Systemløsninger for kontor/butikk Butikker og kontorer stiller i tillegg til de tekniske krav også krav til utseende og formgivning av industrigulvene. Tabellen viser de tre ulike e skriteriene for et utvalg av mulige systemer. Lav Middels Høy Egenskaper Blank overflate Diffusjonsåpen Løsemiddelfri og vannfortynnet Tåler kjemisk Silikonfri Lett å anvende Sklisikker Gulner lite Silkematt overflate Diffusjonsåpen Vannbasert Sklisikker Tåler høy kjemisk Hurtigherdende Silikonfri Grunning StoPox WL vann max 20% StoPox GH 205 StoPox GH 205 StoPox WG 100 StoPox GH 205 Mellomsjikt StoPox BB OS StoPox BB OS StoPox WB 100 StoPox KU 601 Forsegling StoPox WL vann max 10% StoPox EP Dicksiegel + Ballotini glasskuler Polish (vid behov) StoDivers P 105 StoDivers P 105 StoDivers P 105 StoDivers P 105 eller StoDivers P 120 StoDivers P 105 eller StoDivers P 120 Sjikttykkelse <1 mm 2 mm 2-3 mm 2-4 mm 2-4 mm Fargetone Pigmentering i henhold til NCS, RAL Pigmentering i henhold til NCS, RAL Pigmentering i henhold til NCS, RAL Pigmentering i henhold til NCS, RAL Pigmentering i henhold til NCS, RAL 10

11 Elektronikk- og dataindustri Beleggsystem for gulv Normer og krav for elektrostatisk avledende gulv Hittil har det vært to viktige normer som stiller krav til elektrostatisk avledende gulv: DIN som beskriver undersøkelse av den avledende evnen i eksplosjonsfarlige rom og DIN EN som beskriver beskyttelse av elektrostatisk risikofylte byggematerialer. Selv om begge normene ikke lenger er gyldige (DIN siden april 1998 og DIN EN siden august 2001) brukes de delvis ennå. En rekke etterfølgende normer som gjenspeiler den aktuelle tekniske tilstanden innen dette området beskrives under. DIN EN 1081 Anvendelse: Elastiske belegg for gulv, bestemmelse av elektrisk resistans. Denne normen er en etterfølger til DIN og brukes altså kun i eksplosjonsfarlige rom. I ESD-områder, hvor det gjelder å beskytte elektrostatisk utsatte byggedeler, har denne normen ingen gyldighet. DIN EN Anvendelse: Beskyttelse av elektroniske byggedeler mot elektrostatiske fenomener generelle krav. Denne normen erstatter DIN EN og gjelder dermed for ESD-områder. For gulv kreves en jordavledningsresistans på < 10 9 Ω. Skulle gulvet likevel anvendes som primær jordingskilde anbefaler normen en systemresistans (menneske/sko/ gulv) på 7, , Ω. DIN IEC Anvendelse: Elektrostatisk resistans i belegg på gulv og i pålagte gulv (f.eks. PVC-gulv). Denne normen kan betraktes som en målernorm for DIN EN da den beskriver fremgangsmåten for måling av jordavledningsresistanse. Spesielt med denne normen er at gulvene deles inn i tre ulike klasser: Elektrostatisk ledende gulv (ECF) Gulv med en tilstrekkelig lav resistans for hurtig avledning av oppladninger ved at det er jordet eller forbundet med et gjenværende lavt potensial. Et elektrostatisk ledende gulv kjennetegnes med en resistans på < Ω. Anmerkning: Avhengig av de fleste bruksområder gis den typiske karakteriseringen ved resistansen mot beskyttelsesjordingen eller et jordet punkt. Avledende gulv (DIF) Gulv som muliggjør elektrostatisk avledning når det er jordet eller forbundet med et lavt potensial. Et elektrostatisk gulv kjennetegnes med en resistans på Ω. Anmerkning 1: Avhengig av de fleste bruksområder gis den typiske karakteriseringen ved resistansen mot beskyttelsesjordingen eller et jordet punkt. Anmerkning 2: Maksimumsverdien for utladningsstrøm, som fra jordingen av en oppladet kropp som resulterer i et avledende gulv, er lavere i forhold til et elektrostatisk ledende gulv (ECF). En følge av dette er at avledningstiden blir lengre. Da ECF-gulv kun tar hensyn til beskyttelse av elektrostatisk sensible byggeelementer er DIF-gulv som regel også tilstrekkelig som personbeskyttelse i henhold til VDE Kun et fåtall produsenter av belegg for gulv kan levere slike produkter. StoCretec har gjennom produktene StoPox KU 612 og StoPur IB 512 to systemer som oppfyller disse kravene. 11

12 Beleggsystem for gulv Elektronikk- og dataindustri Astatiske gulv (ASF) Gulv som frembringer ladning ved kontakt eller friksjon med andre materialer, som for eksempel skosåler eller gummihjul, avtar. Et slikt gulv er ikke nødvendigvis verken elektrisk ledende eller avledende. Astatiske gulv brukes i privat så vel som offentlig sektor. For disse gulvene er spenningsverdien fra en person som går på gulvet utslagsgivende. Anmerkning: Uttrykket antistatisk skal på grunn av sin mangfoldige betydning helst unngås. Isteden bør astatisk anvendes. ESD STM (Walking Test) Anvendelse: Gulvmaterial- og fottøymåling i kombinasjon med en person. Denne normen bruker ikke jordavledningsresistansen som måleenhet, men derimot personladningen i volt. Til tross for at denne normen offisielt ikke gjelder, så stilles det stadig oftere krav til denne fra de aktuelle virksomhetene. Ofte arbeider disse tett sammen med amerikanske virksomheter og må dermed oppfylle tilsvarende amerikanske standarder. Walking Test er en ren målenorm som ikke angir noen grenseverdier. Normalt anses en Walking Test godkjent når personledningen utgjør < 100 V. Denne verdien kan ikke realiseres med konvensjonelle belegg for gulv. Med produktet StoPox WB 110 og det nye StoPur KV har StoCretec to systemer som mer enn tilstrekkelig oppfyller disse høye kravene. Ladningen til begge disse produktene beløper seg til < 10 V. DIN VDE (1996) Anvendelse: Rehabilitering av sterkstrømsanlegg med spenning opp til 1000 V. Denne normen virker som beskyttelse for personer som er utsatt for kontakt med spenningsførende deler. Da de ovennevnte normene hovedsakelig behandler de øvre grenseverdiene, definerer denne normen de nedre: RE Ω der anleggets spenning ikke overstiger 500 V. RE Ω der anleggets spenning overstiger 500 V. Anmerkning: Ved måling anvendes som elektrode en metallplate (250 x 250 mm) på en tynn fuktig klut (270 x 270 mm) som belastes med 75 kg. Målespenningen er 250 V. Konvensjonelle ECF-belegg (RG < 10 6 Ω) oppfyller ikke disse kravene, noe som kun DIF-belegg (StoPox KU 612 og StoPur IB 512) gjør. Norm Produkt belegg StoPox KU 611 med topplakk StoPur WV 210 belegg StoPox KU 612 med topplakk StoPur KV belegg StoPox WB 110 med topplakk StoPox WL 113 belegg StoPur IB 511 med topplakk StoPur Wv 210 belegg StoPur IB 512 med topplakk StoPur KV DIN EN 1081 ja ikke undersøkt nei nei ja ja ja ikke undersøkt nei nei DIN EN DIN EN DIN IEC ECF DIN IEC DIF ESD STM Walking test DIN VDE ja nei ja nei nei nei ja ja ikke undersøkt nei ja nei ja nei nei ja nei ja ja ja nei ja ja ja ja ikke undersøkt ja nei ikke undersøkt nei ja ja ja nei ja nei ja nei ja nei nei nei ja ja ikke undersøkt nei ja nei ja nei nei ja nei ja ja ja nei ja ja ja 12

13 Elektronikk- og dataindustri Beleggsystem for gulv Eksempel på EPA, ESD-beskyttet område På bildet vises tydelig hvordan ESDbeskyttelsessonen er innrettet. Spesiell betydning har det elektrostatisk ledende gulvet. Genererte ladninger må avledes til jord. 1 Jordet hjul 2 Jordet overflate 3 Testapparat for jordingsbånd tilsluttet håndleddet må ligge utenfor EPA 4 Testapparat for fottøy må ligge utenfor EPA 5 Elektrode for test av fottøy, håndleddsbånd/-kabel 6 Jordingsbånd tilsluttet håndleddet 7 EPA-jordingskabel 8 EPA-jord 9 Jordtilkoblingsenhet (EBP) 10 Jordtilkoblingsenhet for tralle 11 ESD-sko 12 Ionisator 13 Arbeidsbenk 14 Sitteplass med jordete føtter og ben 15 Gulv 16 Klær 17 Hylle med jordet overflate 18 Jordet hylle 19 EPA-skilt 20 Maskin 13

14 Beleggsystem for gulv Elektronikk- og dataindustri Løsninger for elektronikk- og dataindustrien I lokaler hvor det produseres, eller repareres, produkter med elektroniske komponenter (for eksempel mikrochips) stilles det høye krav på elektrostatisk avledning av industrigulv. På dette området finnes flere ulike internasjonale normer som må oppfylles. I tabellen under vises et utvalg av mulige systemoppbygginger. Lav Middels Egenskaper Avledende i henhold til DIN EN , ESD STM 97.2 (walking test) Prisgunstig ESD-belegg Diffusjonsåpen EFC i henhold til DIN IEC Enestående ledningsevne Oppfyller DIN EN (systemtest) Ladning < 100 Volt, i henhold til ESD STM (walking test), resp. DIN EN Elastisk belegg med rissoverbyggende egenskaper EFC i henhold til DIN IEC Oppfyller DIN EN (systemtest) ved bruk av StoPur KV/WV 210 Ladning < 100 Volt, i henhold til ESD STM (walking test), resp. DIN EN ved bruk av StoPur KV/WV 210 Bruksområder Laboratorier Områder med følsomt elektronisk utstyr Produksjonssteder for elektronikk (ESDområder) Områder med følsomt elektronisk utstyr Produksjonssteder for elektronikk (ESDområder) Pakkerom for elektronikk Datarom Grunning StoPox WL 113 StoPox WG 100 StoPox GH 205 Ledende sjikt StoPox WL 110 med bånd StoDivers LB 100 StoPox WL 110 med bånd StoDivers LB 100 Hovedsjikt StoPox WB 110 StoPur IB 511 Forsegling StoPox WL 113 StoPox WL 113 StoPur KV/WV 210 (ved behov) Polish (ved behov) Sjikttykkelse StoDivers P 110 StoDivers P 110 StoDivers P 110 <1 mm ca 2-3 mm ca 2 mm Underlag Eldre belegg Mineralske underlag Mineralske underlag med fukt i grunn Magnesittmasser Anhydrittmasser Mineralske underlag (sementbasert) Støpeasfalt Fargetone Pigmentering i henhold til RAL Pigmentering i henhold til RAL Pigmentering i henhold til RAL 14

15 Elektronikk- og dataindustri Beleggsystem for gulv Høy Elastisk belegg med rissoverbyggende egenskaper DIF i henhold til DIN IEC Oppfyller DIN VDE (posisjonsovergangsmotstand > 50 K W) Oppfyller DIN EN (systemtest) Ladning < 100 Volt, i henhold til ESD STM (walking test), resp. DIN EN ved bruk av StoPur KV Ekstremt høy kjemisk og bestandighet EFC i henhold til DIN IEC Oppfyller DIN EN (systemtest) Ladning < 100 Volt, i henhold til ESD STM (walking test), resp. DIN EN ved bruk av StoPur KV/WV 210 Ekstremt høy kjemisk og bestandighet DIF i henhold til DIN IEC Oppfyller DIN VDE (posisjonsovergangsmotstand > 50 K W) Oppfyller DIN EN (systemtest) Ladning < 100 Volt, i henhold til ESD STM (walking test), resp. DIN EN ved bruk av StoPur KV Områder med følsomt elektronisk utstyr Produksjonssteder for elektronikk (ESDområder) Pakkerom for elektronikk Datarom Industri- og lagerlokaler med eksplosjonsfare Laboratorier Operasjonstuer Rene rom Områder med følsomt elektronisk utstyr Produksjonssteder for elektronikk (ESDområder) Områder med følsomt elektronisk utstyr Produksjonssteder for elektronikk (ESDområder) Pakkerom for elektronikk Datarom StoPox GH 205 StoPox GH 205 StoPox GH 205 StoPox WL 110 med bånd StoDivers LB 100 StoPox WL 110 med bånd StoDivers LB 100 StoPox WL 110 med bånd StoDivers LB 100 StoPur IB 512 StoPox KU 611 StoPox KU 612 StoPur KV (ved behov) StoPur KV/WV 210 (ved behov) StoPur KV (ved behov) StoDivers P 110 StoDivers P 110 StoDivers P 110 ca 2 mm ca 2 mm ca 2 mm Mineralske underlag (sementbasert) Støpeasfalt Mineralske underlag (sementbasert) Mineralske underlag (sementbasert) Pigmentering i henhold til RAL Pigmentering i henhold til RAL Pigmentering i henhold til RAL 15

16 Beleggsystem for gulv Sementbaserte avrettingsmasser StoCretec VM et komplett mineralsk gulvprogram Sto tilbyr et komplett mineralsk gulvprogram med alt fra selvnivellerende avrettingsmasser for baderomsgulv til frostbestandige produkter utvendig. Vi tilbyr også fargede avrettingsmasser til dekorative overflater i for eksempel bilhaller og butikker. Produktene kan anvendes for hånd eller ved pumping. Omsorg for bygg fellesnevneren StoCretec VM er et produktprogram for betongoverflater i bygninger som har blitt utviklet med målsetningen om å være vannbasert og diffusjonsåpen, hvilket innebærer at materialene kan puste. Produktene kan brukes både ved nybygging og ved renovering. Produktene er meget egnet med hensyn til miljøet, dels fordi de er gjenvinnbare som fyllmasse og dels for at det ikke avgis noen giftige gasser ved en eventuell brann. Variasjon fargbare produkter Flere av produktene som inngår i programmet kan farges. Som standard finnes det åtte kulører, men gjennom vår egenproduksjon kan flere fargeønsker tilgodeses ved bestilling. Produktene kan med fordel etterbehandles med våre overflatebeskyttelsesprodukter for å forlenge den estetiske og tekniske levetiden. Gjennomtenkt enkelt å bruke StoCretec VM-produktene har blitt utviklet med hensikt å være enkle å håndtere og bruke. Antall produksjonstrinn er få, hvilket fører til korte og kostnadseffektive produksjonstider. Ettersom produktene er basert på lavalkalisk aluminatsement skjer utherdingen veldig hurtig. Produktene kan belegges med andre materialer eller produkter allerede etter et døgn etter fullført utlegging. For å lette arbeidet ved store prosjekter er materialene pumpbare. Noen av produktene kan med fordel anvendes sammen med el- eller vannbasert gulvvarme. Fordeler Hurtig installasjon Høy bestandighet mot forekommende kjemikalier Høy trykkfasthet Lav krymping 16

17 Sementbaserte avrettingsmasser Beleggsystem for gulv Lav Middels Høy Høy Halvflyt Halvflyt Helflyt Helflyt Egenskaper Oppretting av underlag Svake underlag Diffusjonsåpen Pumpbar Fiberforsterket Diffusjonsåpen Pumpbar Høy trykkfasthet Slitesterk Industrigulv Diffusjonsåpen Pumpbar Pigmenterbar Slitesterk Høy trykkfasthet Diffusjonsåpen Pumpbar Grunning StoCryl CP StoCryl CP StoCryl CP StoCryl CP Mellomsjikt StoCrete VM Base StoCrete VM Therm StoCrete VM Heavy StoCrete VM Decor Forsegling (ved behov) StoPur StoPur, StoCrete, StoPox StoPur, StoCrete, StoPox Polish (ved behov) StoDivers P 105 StoDivers P 105 StoDivers P 105 Sjikttykkelse 5-50 mm 5-50 mm 4-25 mm 4-25 mm Farvetone Grå Grå Pigmentering i henhold til RAL, NCS Pigmentering i henhold til RAL, NCS 17

18 Beleggsystem for gulv Fargetoner Prisgruppe (PG) 11 RAL 1000, Grønnbeige RAL 1001, Beige RAL 1002, Sandgul RAL 1013, Perlehvit RAL 1014, Elfenben RAL 1015, Lys elfenben RAL 6027, Lysegrønn RAL 6019, Hvitgrønn RAL 7000, Ekorngrå RAL 7001, Sølvgrå RAL 7004, Signalgrå RAL 7023, Betonggrå RAL 7030, Stengrå RAL 7032, Kiselgrå RAL 7035, Lysegrå RAL 7036, Platinagrå RAL 7037, Støvgrå RAL 7038, Agatgrå RAL 7040, Vindusgrå RAL 7042, Trafikkgrå A RAL 7044, Silkegrå RAL 7045, Telegrå 1 RAL 7046, Telegrå 2 RAL 7047, Telegrå 4 RAL 9002, Gråhvit RAL 9010, Helhvit På grunn av trykktekniske årsaker kan fargeavvik forekomme. 18

19 Fargetoner Beleggsystem for gulv Prisgruppe (PG) 12 RAL 7002 RAL 1006 RAL 3007 RAL 5010 RAL 6009 RAL 8001 RAL 7003 RAL 1007 RAL 3009 RAL 5011 RAL 6010 RAL 8002 RAL 7005 RAL 1011 RAL 3011 RAL 5012 RAL 6011 RAL 8003 RAL 7006 RAL 1012 RAL 3012 RAL 5013 RAL 6012 RAL 8004 RAL 7008 RAL 1016 RAL 3013 RAL 5014 RAL 6013 RAL 8007 RAL 7009 RAL 1017 RAL 3014 RAL 5015 RAL 6014 RAL 8008 RAL 7010 RAL 1018 RAL 3015 RAL 5017 RAL 6015 RAL 8011 RAL 7011 RAL 1019 RAL 3016 RAL 5018 RAL 6016 RAL 8012 RAL 7012 RAL 1020 RAL 3017 RAL 5019 RAL 6017 RAL 8014 RAL 7013 RAL 1021 RAL 3018 RAL 5020 RAL 6018 RAL 8015 RAL 7015 RAL 1024 RAL 3020 RAL 5021 RAL 6020 RAL 8016 RAL 7016 RAL 1032 RAL 3022 RAL 5022 RAL 6021 RAL 8017 RAL 7021 RAL 1034 RAL 4002 RAL 5023 RAL 6022 RAL 8019 RAL 7022 RAL 1037 RAL 4009 RAL 5024 RAL 6024 RAL 8022 RAL 7024 RAL 2000 RAL 5000 RAL 6000 RAL 6025 RAL 8023 RAL 7026 RAL 2001 RAL 5001 RAL 6001 RAL 6026 RAL 8024 RAL 7031 RAL 2002 RAL 5002 RAL 6002 RAL 6028 RAL 8025 RAL 7033 RAL 2010 RAL 5003 RAL 6003 RAL 6029 RAL 8027 RAL 7034 RAL 2012 RAL 5004 RAL 6004 RAL 6031 RAL 9004 RAL 7039 RAL 3000 RAL 5005 RAL 6005 RAL 6032 RAL 9005 RAL 7043 RAL 3001 RAL 5007 RAL 6006 RAL 6033 RAL 9011 RAL 1003 RAL 3002 RAL 5008 RAL 6007 RAL 6034 RAL 9017 RAL 1005 RAL 3003 RAL 5009 RAL 6008 RAL 8000

20 Sto Norge AS Caspar Storms vei 12 P.b Etterstad 0609 Oslo Telefon Telefaks Sto Scandinavia AB, april 2006

StoCretec Gulvbelegg. Vannbaserte gulvbeleggsystemer

StoCretec Gulvbelegg. Vannbaserte gulvbeleggsystemer StoCretec Gulvbelegg Vannbaserte gulvbeleggsystemer Et fint gulv gir et godt inntrykk. Det skal ikke bare være funksjonelt, men også gi en spesiell følelse av rommet. Et vannbasert gulvbeleggsystem fra

Detaljer

Teknisk faktablad StoPur BB 100 Dekorativt polyuretanbelegg for gulv

Teknisk faktablad StoPur BB 100 Dekorativt polyuretanbelegg for gulv Dekorativt polyuretanbelegg for gulv Egenskaper Funksjon Optisk Bruksområde Tekniske data Produktgruppe Dekorativ, elastisk, motstandsdyktig flate som tåler gangtrafikk og kjøring. Statisk rissoverbyggende.

Detaljer

Polyuretanbasert membran og rissoverbyggende mellomsjikt for parkeringshus

Polyuretanbasert membran og rissoverbyggende mellomsjikt for parkeringshus StoPur EZ 505 Polyuretanbasert membran og rissoverbyggende mellomsjikt for parkeringshus Beskrivelse Dynamisk rissoverbyggende Kan fylles med kvartssand Løsemiddelfritt Bruksområde Gulvflater innen- og

Detaljer

Teknisk faktablad StoPox KU 405

Teknisk faktablad StoPox KU 405 Karakteristikk Tekniske data Rev.nr.: 1 / NO / 23.11.2015 / 1/7 Underlag Krav til underlaget: Underlaget må være tørt, bærekraftig og fri for separerende, artsspesifikke eller artsfremmende substanser.

Detaljer

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem Sto Norge AS I Fasade Fasadesystem StoNordic Pussystem StoNordic Pussystem I Fordeler Et system for alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pussystem er et komplett system med velprøvde

Detaljer

Betongrehabilitering Balkong. Balkongrehabilitering og balkongbelegg Systemoversikt. Omsorg for bygg.

Betongrehabilitering Balkong. Balkongrehabilitering og balkongbelegg Systemoversikt. Omsorg for bygg. Betongrehabilitering Balkong Balkongrehabilitering og balkongbelegg Systemoversikt Omsorg for bygg. Innhold Funksjonelle og vakre balkonger 3 Sto har løsningene Valg av gulvbelegg 4 Oversikt over alternativene

Detaljer

Teknisk faktablad StoPur EZ 501

Teknisk faktablad StoPur EZ 501 Polyuretanbasert slitesjikt for testede overflatebeskyttelsessystemer i trafikkanlegg Karakteristikk Anvendelse innvendig og væreksponert på gulvflater slitesjikt i testet overflatebeskyttelsessystem StoCretec

Detaljer

HERDEPLASTBELEGG TIL NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

HERDEPLASTBELEGG TIL NÆRINGSMIDDELINDUSTRI HERDEPLASTBELEGG TIL NÆRINGSMIDDELINDUSTRI Tekniske gulvløsninger basert på herdeplast - tilfredsstiller næringsmiddelindustriens krav til matsikkerhet og hygiene Innholdsfortegnelse Side 2 Innledning

Detaljer

Teknisk faktablad StoCryl V 450

Teknisk faktablad StoCryl V 450 Belegg, transparent, matt Karakteristikk Anvendelse som stivt belegg for beskyttelse av bærende betongkonstruksjoner ved etterfølgende laserende utforming som grunnmaling for laserende forsegling StoCryl

Detaljer

Teknisk faktablad StoCrete CS 630 Mineralsk, fiberarmert avrettingsmasse for middels belastning

Teknisk faktablad StoCrete CS 630 Mineralsk, fiberarmert avrettingsmasse for middels belastning Mineralsk, fiberarmert avrettingsmasse for middels belastning Karakteristikk Anvendelse Egenskaper innvendig for fremstilling av gulvhelling i boliger (varmegulv), kontorer og offentlige bygninger grov

Detaljer

PuraCoat. Tel. +4764956363 Fax +47 64956377. Verpetveien 48 N-1540 Vestby. post@lindberg-lund.no www.lindberg-lund.no

PuraCoat. Tel. +4764956363 Fax +47 64956377. Verpetveien 48 N-1540 Vestby. post@lindberg-lund.no www.lindberg-lund.no PRODUKTBESKRIVELSE: PuraCoat er et tokomponent slitasje og kjemikaliebestandig belegningssystem for spray applikasjoner med tokomponent spesialsprøyte. PuraCoat fås i en rekke varianter avhengig av miljøet

Detaljer

Sementbasert avrettingsmasse som ferdig slitesjikt

Sementbasert avrettingsmasse som ferdig slitesjikt Designgulv Sementbasert avrettingsmasse som ferdig slitesjikt Tekst: Foto: Dr. ing. Cecilie Evju Baggerud, tekn. produktsjef gulv, maxit as Trond Opstad, Informasjonspartner og maxit Cecilie Evju Baggerud

Detaljer

Teknisk faktablad StoSuperlit

Teknisk faktablad StoSuperlit Organisk natursteinpuss Karakteristikk Anvendelse utvendig på pussede massive og/eller isolerte fasader på mineralske og organiske underlag, hovedsakelig på sokler og gjennomganger ikke egnet for horisontale

Detaljer

Acrylicon System Fargekart

Acrylicon System Fargekart because the world is a tough place Acrylicon System Fargekart Acrylicon Dekor System D1 Lys Grå D2 Lys Grå D3 Platinagrå D4 Lys Grå D5 Enzianblå D6 Enzianblå D7 Lys Grå D9 Sandgul D11 Okergul D12 Okergul

Detaljer

Overflatebehandling av aluminiumprofiler

Overflatebehandling av aluminiumprofiler Overflatebehandling av aluminiumprofiler Innhold Anodisering 2 3 Lakkering 4 Mekanisk/Kjemisk overflatebehandling 5 Annen overflatebehandling 6 Kontakter og Prøver 7 Aluminium har allerede i naturlig tilstand

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Decor MF

Teknisk faktablad StoSilent Decor MF Organisk lydgjennomslippelig akustikkbelegg Karakteristikk Anvendelse innvendig på innvendige tak- og veggflater uten mekanisk belastning sprøytes i tak belagt med StoSilent Fleece og StoSilent Sil AP

Detaljer

Silikonhartspuss for fasader. StoSilco MP

Silikonhartspuss for fasader. StoSilco MP Sto Norge AS Silikonhartspuss for fasader StoSilco MP StoSilco MP En pålitelig puss det kan stilles store krav til StoSilco MP Egnet for alle typer pussede fasader, teglstensfasader og betongfasader Meget

Detaljer

Construction. Type N og Type R. 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet. Produkt Beskrivelse. Tester

Construction. Type N og Type R. 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet. Produkt Beskrivelse. Tester Produktdatablad Utgave 13/07/2007 Identifikasjonsnr.: 02 07 03 02 003 0 000001 Type N og Type R Sikadur -Combiflex Lim Type N og Type R 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet Construction

Detaljer

En utvikling av originalen.

En utvikling av originalen. De nye koblingsboksene. En utvikling av originalen. Nivå 2 - Vanntett 2014 1950 www.enycase.eu Hensels koblingsboks: En suksesshistorie! Gustav Hensel GmbH & Co. KG har alltid taklet tidens utfordringer!

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Prep Quarz

Teknisk faktablad StoSilent Prep Quarz Organisk heftbru for Sto Akustikputs Karakteristikk Anvendelse innvendig på underlag som pga. høy densitet eller lav oppsugingsevne ikke er egnet å pusse direkte på (slett betong, gipsplater etc.) Egenskaper

Detaljer

Teknisk faktablad. Karakteristikk Anvendelse

Teknisk faktablad. Karakteristikk Anvendelse Meget motstandskraftig, vannbasert 2-komp. polyuretanlakkmaling, våtslitasjeklasse 1 og dekkevne 2 iht. EN 13300 Karakteristikk Anvendelse Egenskaper Optisk halvblank iht. EN 13300 Tekniske data Underlag

Detaljer

Teknisk faktablad StoCryl V 450

Teknisk faktablad StoCryl V 450 Belegg, transparent, matt Karakteristikk Anvendelse som stivt belegg for beskyttelse av bærende betongkonstruksjoner (betong og armert betong) ved etterfølgende laserende utforming som grunnmaling for

Detaljer

Introduksjon. Effektiv levering og installasjon. Elladur er en banebrytende produktlinje fra EpoxyGrossisten, produsert av Resin Surfaces Ltd.

Introduksjon. Effektiv levering og installasjon. Elladur er en banebrytende produktlinje fra EpoxyGrossisten, produsert av Resin Surfaces Ltd. Introduksjon Elladur er en banebrytende produktlinje fra EpoxyGrossisten, produsert av Resin Surfaces Ltd. Kjemikere og produktutviklere har tatt det beste av polyaspartic teknologien til det neste nivået,

Detaljer

Teknisk faktablad StoPur DV 508

Teknisk faktablad StoPur DV 508 Polyuretanforsegling for testede overflatebeskyttelsessystemer for parkeringshus, lav løsemiddelandel Karakteristikk Anvendelse innvendig og væreksponert som dekkforsegling for avstrødde slitesjikt i testet

Detaljer

Gulvavretting. Raskt, jevnt og pålitelig

Gulvavretting. Raskt, jevnt og pålitelig Gulvavretting Finja Betong Gulvavretting Raskt, jevnt og pålitelig Kvalitetsprodukter til alle gulv Finja gulvprodukter for gulvavretting er en serie lettarbeidede og brukervennlige gulvsparkelprodukter

Detaljer

Teknisk faktablad StoPma RZ 500

Teknisk faktablad StoPma RZ 500 PMMA-slitesjikt for testede overflatebeskyttelsessystemer for parkeringshus Karakteristikk Anvendelse innvendig og væreksponert på gulvflater som bestanddel i testet overflatebeskyttelsessystem OS 8.16

Detaljer

Teknisk faktablad StoPur IB 510

Teknisk faktablad StoPur IB 510 Polyuretanbelegg for industrigulv, seigelastisk, elektrisk ledende Karakteristikk Egenskaper elektrisk ledende (EN 1081, EN 61340-4-1) motstandsdyktig seigelastisk for gang- og kjørbare flater Utseende

Detaljer

Teknisk faktablad StoCrete CS 635

Teknisk faktablad StoCrete CS 635 Mineralsk avrettingsmasse for lav til middels belastning Karakteristikk Anvendelse Egenskaper Anvisninger Tekniske data Underlag Krav Forberedelser innvendig for boliger og lettindustri meget god vedheft

Detaljer

Teknisk faktablad StoCryl V 200

Teknisk faktablad StoCryl V 200 Belegg, matt Karakteristikk Anvendelse som stivt belegg for beskyttelse og fargesetting av betong Egenskaper hindrer inntrengning av vann og skadelige vannoppløste stoffer regulerer fuktinnholdet øker

Detaljer

Teknisk faktablad StoCryl V 100 QS

Teknisk faktablad StoCryl V 100 QS Belegg, matt, påførbar fra +1 C Karakteristikk Anvendelse som stivt belegg for beskyttelse og fargesetting av bærende betongkonstruksjoner (betong og armert betong) Egenskaper hindrer inntrengning av vann

Detaljer

Teknisk faktablad StoPox 590 EP

Teknisk faktablad StoPox 590 EP Epoksybasert strøbelegg, sementholdig, sklisikkert, rissoverbyggende, for testede overflatebeskyttelsessystemer Karakteristikk Anvendelse innvendig og væreksponert slitesjikt i testet overflatebeskyttelsessystem

Detaljer

Slitesterkt toppstrøk for sandavstrødde, rissoverbyggende belegg

Slitesterkt toppstrøk for sandavstrødde, rissoverbyggende belegg Produktdatablad Dato: 06/2006 Sikafloor -359 Sikafloor -359 Slitesterkt toppstrøk for sandavstrødde, rissoverbyggende belegg Construction Produktbeskrivelse Beskrivelse Anvendelsesområder Egenskaper Testrapporter

Detaljer

Gir farge til livet ditt.

Gir farge til livet ditt. En helt ny måte å male på. Gir farge til livet ditt. Er veggene grå og triste, eller panelet bleknet? Veggmalingssystemene fra Bosch er akkurat det du trenger for å gjøre omgivelsene dine mer fargerike.

Detaljer

Fagmøte Norsk Innemiljøorganisasjon

Fagmøte Norsk Innemiljøorganisasjon Fagmøte Norsk Innemiljøorganisasjon Onsdag 6.april 2011 Gulvmaterialer og inneklima - Hva skal vi velge? Erik W. Andersen daglig leder i Erik W. Andersen AS 9 ansatte 50 år i bransjen som konsulenter og

Detaljer

FUG OG LIM LIMING AV TREGULV. Vi tar forbehold om trykkfeil, informasjon angående våre salgs og leveringsbetingelser se www.sika.

FUG OG LIM LIMING AV TREGULV. Vi tar forbehold om trykkfeil, informasjon angående våre salgs og leveringsbetingelser se www.sika. FUG OG LIM Vi tar forbehold om trykkfeil, informasjon angående våre salgs og leveringsbetingelser se www.sika.no 1 2 WWW.SIKA.NO INNHOLD 04 Sika AcouBond-Systemet 06 Helliming av tregulv 08 Stripeliming

Detaljer

Teknisk faktablad StoCrete CS 730

Teknisk faktablad StoCrete CS 730 Mineralsk avrettingsmasse for middels belastning Karakteristikk Anvendelse innvendig i boliger, kontorer og offentlige bygninger Egenskaper meget god vedheft til underlaget meget lav volumkrymping under

Detaljer

Teknisk faktablad StoCryl V 100

Teknisk faktablad StoCryl V 100 Belegg, silkematt Karakteristikk Anvendelse som stivt belegg for beskyttelse og fargesetting av bærende betongkonstruksjoner (betong og armert betong) Egenskaper hindrer inntrengning av vann og skadelige

Detaljer

Teknisk faktablad StoCrete CS 650 Mineralsk avrettingsmasse for industriell bruk

Teknisk faktablad StoCrete CS 650 Mineralsk avrettingsmasse for industriell bruk Mineralsk avrettingsmasse for industriell bruk Karakteristikk Anvendelse Egenskaper ut- og innvendig for industrihaller, lagerlokaler og andre tungt belastede flater Anvisninger produktet oppfyller EN

Detaljer

Teknisk faktablad StoPox BB T 200

Teknisk faktablad StoPox BB T 200 Epoksybelegg med Terrazzo-utseende, lavemitterende Karakteristikk Anvendelse innvendig på gulvflater som selvnivellerende gulvbelegg med Terrazzo-utseende Egenskaper trekomponent optisk høykvalitativ tåler

Detaljer

BENDERS MARK PROSJEKTSTEIN. Det naturlige valget. Mer om Benders www.benders.no

BENDERS MARK PROSJEKTSTEIN. Det naturlige valget. Mer om Benders www.benders.no BENDERS MARK PROSJEKTSTEIN Det naturlige valget Mer om Benders www.benders.no INDUSTRI OG tungt belastede overflater I dag kan vi konkurrere med asfalt i pris. BELEGNINGSSTEIN ER DESSUTEN MER HOLDBAR I

Detaljer

Teknisk faktablad StoPox 452 EP

Teknisk faktablad StoPox 452 EP Epoksygrunning for fuktige underlag Karakteristikk Anvendelse innvendig og væreksponert på gulvflater kapillær- og poretetting av sementbundne underlag som grunning på fuktige sementbundne underlag som

Detaljer

Ytelseserklæring for byggevaren StoCryl HP 100

Ytelseserklæring for byggevaren StoCryl HP 100 1 / 5 Ytelseserklæring for byggevaren Identifiseringskode for produkttypen PROD0574 Anvendelsesformål Overflatebeskyttelsesprodukter - hydrofoberende impregnering Beskyttelse mot inntrenging av stoffer

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Top Finish

Teknisk faktablad StoSilent Top Finish Organisk lydgjennomslippelig sluttbelegg for StoSilent Top-systemene Karakteristikk Anvendelse Egenskaper Utseende Særskilte egenskaper / anmerkninger Tekniske data innvendig som sluttbelegg for StoSilent

Detaljer

GULV SIKA GULVLØSNINGER

GULV SIKA GULVLØSNINGER GULV FOR BALKONGER, TERRASSER OG GANGVEIER 2 FOR BALKONGER, TERRASSER OG GANGVEIER WWW.SIKA.NO FOR BALKONGER,TERRASSER OG GANGVEIER SYSTEMANVISNING BALKONGER OG GANGVEIER KREVER vedlikehold på samme måte

Detaljer

Ytelseserklæring for byggevaren StoCrete TF 200

Ytelseserklæring for byggevaren StoCrete TF 200 1 / 7 Ytelseserklæring for byggevaren StoCrete TF 200 Identifiseringskode for produkttypen PROD0747 StoCrete TF 200 Anvendelsesformål Overflatebeskyttelsesprodukt belegg beskyttelse mot inntrenging av

Detaljer

Teknisk faktablad StoCrete CS 650

Teknisk faktablad StoCrete CS 650 Mineralsk avrettingsmasse for industriell bruk Karakteristikk Anvendelse ut- og innvendig for industrihaller, lagerlokaler og andre tungt belastede flater Egenskaper meget god vedheft til underlaget meget

Detaljer

Cedral Board Allsidig fasadeplate i mange farger

Cedral Board Allsidig fasadeplate i mange farger minimalt vedlikehold ferdig malt lett å montere Cedral Board Allsidig fasadeplate i mange farger www.cedral.no Cedrals DNA Sand, vann, luft, sement, fibre, trecellulose. Den allsidige fasadeplaten som

Detaljer

Teknisk faktablad StoCrete CS BF S

Teknisk faktablad StoCrete CS BF S Mineralsk avrettingsmasse for middels belastning, for avretting på emisjonsfolien StoDivers BF Karakteristikk Anvendelse Egenskaper innvendig i boliger, skoler, barnehager samt andre offentlige områder

Detaljer

Let s stick together www.schonox.no. Enda flere støvreduserte produkter Enda flere bruksområder

Let s stick together www.schonox.no. Enda flere støvreduserte produkter Enda flere bruksområder Let s stick together www.schonox.no Enda flere støvreduserte produkter Enda flere bruksområder Velg et støvfritt arbeidsmiljø. Beskytt helsen, spar tid og skån kunden Vårt sortiment av støvreduserte produkter

Detaljer

Sto Norge AS Den dekorative innvendige pussen. StoDecolit K/R/MP. Omsorg for bygg.

Sto Norge AS Den dekorative innvendige pussen. StoDecolit K/R/MP. Omsorg for bygg. Sto Norge AS Den dekorative innvendige pussen. StoDecolit K/R/MP Sto Omsorg for bygg. StoDecolit Det siste innen overflatebehandling av innvendige vegger StoDecolit K/R/MP Fordeler ved påføringen: Farget

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

Fugefrie gulvbelegg for industri

Fugefrie gulvbelegg for industri Næringsmiddelindustri Legemiddelindustri Fugefrie gulvbelegg for industri Verksted Prosessindustri Elektronikkindustri Peran SL, Peran STB, Peran ESD, ATB-300, Flowfast, Flowshield LXP, Flowcrete RT og

Detaljer

Puss- og overflatebehandling av porebetong. alsecco produkter til porebetong i boligbygging.

Puss- og overflatebehandling av porebetong. alsecco produkter til porebetong i boligbygging. Puss- og overflatebehandling av porebetong alsecco produkter til porebetong i boligbygging. 2 alsecco produkter til porebetong en totalløsning for boligbygging alsecco og porebetong en perfekt kombinasjon

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 3 Rekv.nr 3039NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse

Detaljer

Teknisk faktablad StoCrete TG 203

Teknisk faktablad StoCrete TG 203 Karakteristikk Tekniske data Rev.nr.: 1 / / 06.03.2015 / 1/6 Underlag Krav til underlaget: Betongunderlaget må være bærekraftig og fri for separerende, artsspesifikke eller artsfremmende substanser samt

Detaljer

Teknisk faktablad StoCrete SM P

Teknisk faktablad StoCrete SM P Hurtigherdende reparasjonsmørtel med integrert korrosjonsbeskyttelse, plastmodifisert, sementbundet, sjikttykkelse 3 40 mm Karakteristikk Anvendelse som modellerbar mørtel for rehabilitering av betongkonstruksjoner

Detaljer

Fasadefuging med. SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction +

Fasadefuging med. SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + Fasadefuging med Sikahyflex SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + 1 Den høytpresterende værbestandige fugemassen SikaHyflex -250 Facade Fugedimensjoner i fasader vil endres på grunn av termisk

Detaljer

PRODUKTER. Industri og Boliggulv AS, Hovinveien 43, 0576 Oslo, Tlf , Ordretlf: , E-post:

PRODUKTER. Industri og Boliggulv AS, Hovinveien 43, 0576 Oslo, Tlf , Ordretlf: , E-post: PRODUKTER Industri og Boliggulv AS, Hovinveien 43, 0576 Oslo, Tlf 2324 4800, Ordretlf: 2324 4801, E-post: firmapost@ibg.no, www.ibg.no SPARKEL Stålplast Mikro Ekstremt lettsparklet og lettslipt tokomponent

Detaljer

Fasadefuging med. SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + (med Breeam dokumentasjon)

Fasadefuging med. SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + (med Breeam dokumentasjon) Fasadefuging med Sikahyflex SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + (med Breeam dokumentasjon) 1 Den høytpresterende værbestandige fugemassen SikaHyflex -250 Facade Fugedimensjoner i fasader

Detaljer

Teknisk faktablad Sto Primer

Teknisk faktablad Sto Primer Fylt, pigmentert, organisk grunnmaling Karakteristikk Anvendelse utvendig på mineralske og organiske underlag for organisk puss og silikonhartspuss for forsterket, mineralsk puss for silikatdispersjonsbasert

Detaljer

Hjul finnes i flere forskjellige varianter, blant annet for harde og myke gulv. Du kan også utstyre stolen med glideknapper i stedet for hjul.

Hjul finnes i flere forskjellige varianter, blant annet for harde og myke gulv. Du kan også utstyre stolen med glideknapper i stedet for hjul. RH Support RH Support er en serie med støttestoler som er spesielt konstruert for deg som trenger ekstra avlastning for rygg og ben ved stående arbeid i forskjellige høyder. Sete- og ryggvinkelen på stolen

Detaljer

Skreddersydde gulvløsninger for industri

Skreddersydde gulvløsninger for industri Skreddersydde gulvløsninger for industri - EXPECT MORE FROM YOUR FLOOR Industrigulv på millioner av kvadrat verden over! - I mer enn 60 år Har du et problem, har Silikal en løsning! Om Silikal Styrken

Detaljer

Leggeanvisning ColoRex SD og EC

Leggeanvisning ColoRex SD og EC Leggeanvisning ColoRex SD og EC ColoRex er en elektrisk avledende PVC-flis med dim. 610 x 610 x 2 mm. ColoRex er ESD-godkjent av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex skal legges med

Detaljer

Teknisk faktablad StoColor Silent N

Teknisk faktablad StoColor Silent N Organisk, lydgjennomslippelig, isolerende maling for rehabilitering Karakteristikk Anvendelse innvendig for egnede Sto Akustikksystemer poreåpen rehabiliteringsmaling for akustikksystemer og liknende systemer

Detaljer

Absol. det allsidige saneringsmiddelet

Absol. det allsidige saneringsmiddelet Absol det allsidige saneringsmiddelet Absol helt rett når du håndterer og sanerer miljøfarlige væsker Absol suger opp, sanerer og nøytraliserer miljøfarlige væsker raskt og effektivt. Produktet fungerer

Detaljer

Liming av skifer og nat urs tein

Liming av skifer og nat urs tein Weber - juni 2016. Løsninger våtrom Liming av skifer og nat urs tein Bruksområder Terrasser og balkonger Trapper Gulv Fasade Weber har god og bred erfaring med å levere produkter til liming og fuging av

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere Rekv.nr 3039NO mars 2009 PAPPER: ARCTIC VOLUME. STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 3 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne

Detaljer

Styre- og kontrollkabler for krevende industrimiljøer

Styre- og kontrollkabler for krevende industrimiljøer INDUSTRIKABEL RHEYFLEX Styre- og kontrollkabler for krevende industrimiljøer Styre- og kontrollkabler for krevende industrimiljøer Elektrogrossisten, din nærmeste kabelleverandør Nexans tilbyr et meget

Detaljer

Teknisk faktablad StoMiral FT

Teknisk faktablad StoMiral FT Mineralsk sluttpuss iht. EN 998-1, kornet struktur, hurtigherdende, tidlig filmdannende og fuktsikker Karakteristikk Anvendelse ut- og innvendig forsterket sluttpuss iht. EN 998-1 på mineralske grunnpusser.

Detaljer

Farer ved strøm og spenning

Farer ved strøm og spenning Farer ved strøm og spenning Skadeomfanget ved elektrisk støt avhenger hovedsakelig av følgende faktorer [1]: Type strøm, eksponeringstid, strømstyrke og strømbane gjennom kropp. 1. Type strøm AC strøm

Detaljer

Brannstopp silikon fugemasse

Brannstopp silikon fugemasse Brannstopp silikon fugemasse CFS-S SIL lineære fuger Bruksområder Vertikale fuger i og mellom veggkonstruksjoner og gulv Horisontale fuger i overgang vegg / gulv, dekke eller tak Forbindelser mellom stålbjelker

Detaljer

RADcon Scandinavia AS

RADcon Scandinavia AS Postboks 198 N-1330 Fornebu Telefon: (+47) 2213 4320 Telefax: (+47) 2213 4329 E- mail : radcon@rad.no Org.No. NO 966 204 672 mva Temahefte Basseng Presentert av Vannkanten badeanlegg Bergen Grottebadet

Detaljer

GALANT Arbeidsbordserie

GALANT Arbeidsbordserie KJØPEHJELP GALANT Arbeidsbordserie DESIGN Olle Lundberg, Henrik Preutz VEDLIKEHOLDSRÅD Tørk av med en fuktig klut og mildt såpevann. Tørk deretter av med en ren, tørr klut. SIKKERHET Herdet glass må behandles

Detaljer

BIOFA. Mit der Natur für den Menschen. Trebeskyttelse innendørs og utendørs Beis, Maling, Impregnering

BIOFA. Mit der Natur für den Menschen. Trebeskyttelse innendørs og utendørs Beis, Maling, Impregnering Trebeskyttelse innendørs og utendørs Beis, Maling, Impregnering Biofa s filosofi Aktiv miljøbeskyttelse 1 Naturprodukter bevarer naturen. I forhold til syntetiske produkter har de følgende fordeler: 1.

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Vår ekspertise - til din fordel! Innendørs reparasjon. Innendørs reparasjon

Vår ekspertise - til din fordel! Innendørs reparasjon. Innendørs reparasjon Vår ekspertise - til din fordel! Innendørs reparasjon Innendørs reparasjon 63 Sika Filler-100 Gipsplatesparkel uten krymp Sika Filler-100 er en vannbasert, klar til bruk, praktisk talt ikke krympende sparkelmasse.

Detaljer

«Den gode beskrivelsen»

«Den gode beskrivelsen» «Den gode beskrivelsen» Presentert av Espen Ruud fra Gerflor GULVBONANZA 2013 1 Gulvets funksjoner og forventede påvirkninger under bruk, må klarlegges ved prosjekteringen GULVBONANZA 2013 Pris - totaløkonomi

Detaljer

VIKTIGE MOMENTER VED VALG AV FUGEPRODUKTER

VIKTIGE MOMENTER VED VALG AV FUGEPRODUKTER VIKTIGE MOMENTER VED VALG AV FUGEPRODUKTER KERAMISKE FLISER GIR LETTSTELTE, VEDLIKEHOLDSFRIE OG ESTETISK TILTALENDE OVERFLATER MEN ALLE FLISFLATER ER AVHENGIG AV GODE FUGELØSNINGER OG -MATERIALER FOR Å

Detaljer

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 For prøving av betjeningsstenger i våt eller tørr tilstand INTRODUKSJON AB Chance betjeningsstang tester er et transportabelt komplett utstyr for testing av betjeningsstenger.

Detaljer

Veggtykkelse. TF21 Ekstra tynnvegget 2:1. Krympeforhold 3:1 2:1. Krympeforhold. Drifts - temperatur >135 C. Drifts - temperatur 135 C.

Veggtykkelse. TF21 Ekstra tynnvegget 2:1. Krympeforhold 3:1 2:1. Krympeforhold. Drifts - temperatur >135 C. Drifts - temperatur 135 C. 2.1 Isolasjon Teknisk Informasjon Benytt flytdiagrammet for å finne riktig krympeslange for ditt behov. Begynn ved START-merket. Avhengig av hva ditt behov er, ledes du gjennom diagram 1 til 4 mot det

Detaljer

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING reoler og vogner REOLER OG VOGNER i aluminium, plast og rustfritt stål ENKELT RENHOLD Renhold koster penger. Alminor System 150 / 250 er utviklet for å møte stadig høyere

Detaljer

FIRESAFE SILICONE SEALANT

FIRESAFE SILICONE SEALANT Side: 1 av 7 GENERELT FIRESAFE SILICONE Sealant er en brannhemmende, en-komponent fugemasse basert på silikon. EGENSKAPER FIRESAFE SILICONE Sealant er en silikonbasert tetningsmiddel som brukes til å danne

Detaljer

Scotch-Brite. gulvpads og vedlikeholdsprodukter. 3 Idéer og løsninger

Scotch-Brite. gulvpads og vedlikeholdsprodukter. 3 Idéer og løsninger Scotch-Brite gulvpads og vedlikeholdsprodukter 3 Idéer og løsninger 3M har en lang tradisjon med å finne opp nyskapende og effektive produkter som forenkler hverdagen vår. 3Ms produkter berører livet vårt

Detaljer

Mai 2005. Plannja Aluminium. Tak og vegger som tåler et tøft klima

Mai 2005. Plannja Aluminium. Tak og vegger som tåler et tøft klima Mai 2005 Plannja Aluminium Tak og vegger som tåler et tøft klima 1 2 Hus i kystklima trives best med aluminium på taket Det er ikke lite ditt tak må tåle. I løpet av en time vil det fra en helt vanlig

Detaljer

Vannbasert primer Løsemiddelfri Luktfri Resirkulerbar plastikk og papp emballasje EMICODE EC 1 PLUS R, meget lav emisjon

Vannbasert primer Løsemiddelfri Luktfri Resirkulerbar plastikk og papp emballasje EMICODE EC 1 PLUS R, meget lav emisjon Construction Produktdatablad Dato: 09/2011 Identifikasjons nr: 02 08 01 02 007 0 000016 Sika Primer MR Fast Sika Primer MR Fast Vannbasert primer og fuktkontroll for liming av tregulv med SikaBond gulvlim

Detaljer

PRODUKTER. Industri og Boliggulv AS, Brobekkveien 80C, 0582 Oslo, Tlf 2324 4800, Ordretlf: 2324 4801, E-post: firmapost@ibg.no, www.ibg.

PRODUKTER. Industri og Boliggulv AS, Brobekkveien 80C, 0582 Oslo, Tlf 2324 4800, Ordretlf: 2324 4801, E-post: firmapost@ibg.no, www.ibg. PRODUKTER Industri og Boliggulv AS, Brobekkveien 80C, 0582 Oslo, Tlf 2324 4800, Ordretlf: 2324 4801, E-post: firmapost@ibg.no, www.ibg.no Velg en god matteløsning Entrèmatter 4/5 av all skitt som kommer

Detaljer

KJØPEHJELP Bordplater og ben

KJØPEHJELP Bordplater og ben KJØPEHJELP Bordplater og ben SIKKERHET Alle bordplatene, benbukkene, bena og understellene er testet og godkjent for en belastning på maks. 50 kg. Herdet glass skal behandles forsiktig! En skadet kant

Detaljer

Elements of Vision. PAROC panel solutions

Elements of Vision. PAROC panel solutions Elements of Vision PAROC panel solutions Panel System 2.00 NO August 2012 Erstatter: Januar 2008 PAROC-ELEMENTLØSNINGER GIR ROM FOR INDIVID- UALITET OG STORE ARKITEKTONISKE MULIGHETER. PRAKTISKE OG SPESIALKONSTRUERTE

Detaljer

RoomMaid RM 250 RM 500 RM 1000 RM 3000 BRUKSANVISNING. [Velg dato]

RoomMaid RM 250 RM 500 RM 1000 RM 3000 BRUKSANVISNING. [Velg dato] RoomMaid RM 250 RM 500 RM 1000 RM 3000 BRUKSANVISNING [Velg dato] RoomMaid RM 250/500/1000 - Ozongenerator Brukermanual Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk, montasje og sikkerhet

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

Brukstemperatur: +5 / +40C +5 / +40C

Brukstemperatur: +5 / +40C +5 / +40C Bygg og sanitærsilikon Gir god vedheft til en rekke underlag uten bruk av primer Tilsatt mugg- og soppdreper Meget god UV- og værbestandighet Ikke korrosivt mot metall Høy elastisitet og fleksibilitet

Detaljer

Lagervare eller mm mm bar mm kg/m m min. ordre

Lagervare eller mm mm bar mm kg/m m min. ordre Ventilasjonsslanger PVC ventilasjonsslanger Slanger VK 8500, PVC industristøvsugerslange Slange for utsuging av industristøv innen praktisk talt alle industrier. Spesielt velegnet for industristøvsugere.

Detaljer

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5 AKEPOX 2030 Teknisk merkeblad 1/5 Karakteristikk AKEPOX 2030 er et kremaktig, fyllstoffholdig, løsemiddelfritt to-komponentlim på epoksybasis med en modifisert polyaminherder. Produktet utmerker seg ved

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Top Finish

Teknisk faktablad StoSilent Top Finish Organisk lydgjennomslippelig sluttbelegg for StoSilent Akustikksystemer Karakteristikk Anvendelse innvendig som sluttbelegg for egnede StoSilent Akustikksystemer Egenskaper lydgjennomslippelig Utseende

Detaljer

Bona Craft Oil Brukerveiledning og teknisk datablad

Bona Craft Oil Brukerveiledning og teknisk datablad Brukerveiledning for bruk med Bona Effektsystem og Bona Hard Wax oil Bona Craft Oil er en unik blanding av ulike vegetabilske oljer, modifisert for overlegen impregnering og langvarig beskyttelse av tregulv.

Detaljer

Dacapo. Invacare. Fleksibilitet og komfort

Dacapo. Invacare. Fleksibilitet og komfort Dacapo Fleksibilitet og komfort Dacapo tilbyr et bredt utvalg av standard-, komfort- og trykkfordelende madrasser. Dacapo-sortimentet er utformet for å passe markedets tilbud av pleiesenger, samt tilgodese

Detaljer

Bordplater og ben KJØPEHJELP SIKKERHET

Bordplater og ben KJØPEHJELP SIKKERHET KJØPEHJELP Bordplater og ben SIKKERHET Alle bordplatene, benbukkene, bena og understellene er testet og godkjent for en belastning på maks. 50 kg. Herdet glass skal behandles forsiktig! En skadet kant

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

SCHÖNOX BALTERRA SCHÖNOX BALTERRA. unikt enestående. Let s stick together

SCHÖNOX BALTERRA SCHÖNOX BALTERRA. unikt enestående. Let s stick together SCHÖNOX BALTERRA SCHÖNOX BALTERRA unikt enestående. Det unike system for legging av keramiske fliser og naturstein på balkonger og terrasser som fungerer i det lange løp. Kombinasjonen av innovative elementer,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Partielle utladninger. Typer utladninger. Årsaker til partielle utladninger. Hvorfor bør man ha fokus på partielle utladninger?

INNHOLDSFORTEGNELSE. Partielle utladninger. Typer utladninger. Årsaker til partielle utladninger. Hvorfor bør man ha fokus på partielle utladninger? On-line PD måling INNHOLDSFORTEGNELSE Partielle utladninger Typer utladninger Årsaker til partielle utladninger Hvorfor bør man ha fokus på partielle utladninger? On-line måling Hvorfor on-line PD måling:

Detaljer