Sto Norge AS Belegg for gulv. Beleggsystemer for industrigulv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sto Norge AS Belegg for gulv. Beleggsystemer for industrigulv"

Transkript

1 Sto Norge AS Belegg for gulv Beleggsystemer for industrigulv

2 Opplysningene i denne brosjyren samsvarer med nåværende kunnskap som baseres på mangeårig erfaring og omfattende tester. Den er ment som et komplement til våre arbeidsbeskrivelser og tekniske faktablader. Vi arbeider kontinuerlig med videreutvikling av våre systemer og produkter samt forbeholder oss retten til forandringer grunnet tekniske og byggerettslige årsaker. Aktuell teknisk informasjon finnes på vår hjemmeside (alternativt kontakt deres Sto-representant). Ved utgivelse av nytt opplag opphører gyldigheten til denne brosjyren. Gyldig fra og med april 2006.

3 Innholdsfortegnelse Beleggsystem for gulv Sid 4 Gulvbeleggsystemer Side 6 Underlag Grunning Belastning Side 9 Systemløsninger for generell industri Side 10 Systemløsninger for kontor/butikk Side 11 Normer og krav for elektrostatisk avledende gulv Side 14 Systemløsninger for elektronikk-/dataindustri Sid 16 Mineralsk gulvprogram

4 Beleggsystem for gulv Industri Herdeplastsystemer for industri Belegg for industrigulv må ha spesielle egenskaper som oppfyller de ulike bransjenes brukskrav. Sto sine herdeplastsystemer for gulv inndeles i følgende bruksområder: Generell industri, kontor/butikk og elektronikk-/dataindustri. Disse bruksområdene deles igjen inn etter sgradene lav, middels eller høy. For eksempel er kravet på et gulv for mikrochip-produksjon med lett helt annerledes enn kravet på et gulv i en bilfabrikk. De til sammen 14 systemoppbyggingene viser en del av Sto sine belegg for gulv som kan brukes innen industri, kontor eller butikk. Ytterligere løsninger kan fås fra deres Sto-representant etter en inngående analyse av forholdene og kravene på plassen. 4

5 Systemløsninger for generell industri Innen generell industri blir tusentalls kvadratmeter gulvoverflate belagt med herdeplast årlig, det være seg nye belegg så vel som renovering av gamle gulv. Dette industriområdet gjenspeiler de mangfoldige anvendelsesmulighetene for industrigulv. På tilsvarende måte er herdeplastbeleggenes egenskapsprofiler forskjellige. For eksempel må en ta hensyn til av transportkjøretøyer i virksomheter som tar for seg lagring eller omlasting. Produksjonslokaler representerer generelt en stor utfordring for et gulv. Her kan det i tillegg til også oppstå termisk så vel som kjemisk. Systemløsninger for kontor/ butikk Kravet til belegg forandres stadig. Et spesielt segment er gulvene som brukes i butikker og kontorer. Disse må tilfredsstille de tekniske kravene til bruksområdet, men må, i motsetning til industri, ofte også oppfylle betydelig høyere krav til utseende og estetisk resultat. Store overflater, fleksibilitet og høy kvalitet har en avgjørende betydning for herdeplastbelegg i denne sektoren. Systemløsninger for elektronikk/ dataindustrien Innen elektronikkindustriens produksjonsområde (for eksempel mikrochipproduksjon) må spesielle beskyttelsesforskrifter følges. Spesielt må de ømtålige elektroniske instrumentene beskyttes mot elektrostatisk utladning (electrostatical discharge = ESD). Gulvoverflatens ledningsevne er dermed av avgjørende betydning. Sto tilbyr ulike beleggsystemer med ledningsevne for produksjonslokaler, operasjonsrom etc. På etterfølgende sider presenteres noen eksempler på ulike systemoppbygginger for den industrielle sektoren. Oppdelingen i lav, middels eller høy forenkler valg av egnet beleggsystem. 5

6 Beleggsystem for gulv Oversikt Underlag grunning sgrad Av alle krav som stilles er det brukskravet som er avgjørende for valg av beleggsystem. Parametere som type underlag og tilstand så vel som dertil egnet grunning må dog ikke forsømmes. Underlag Valg av beleggsystem avhenger ikke bare av fremtidig ethvert produktsystem må også tilpasses til det eksisterende underlaget. Av den grunn kan helt ulike underlag være aktuelle i ethvert arbeidsområde avhengig av situasjon, forekommende belegg og anvendelse. Ved første besiktelse er det derfor viktig at gulvet blir nøye undersøkt. Først deretter kan valg av tilsvarende grunning og nødvendig belegg utføres. Mulige underlag: Tørr betong/sement Betong-/sementgulv med forhøyet fuktighet Oljekontaminert betonggulv Anhydritt-/magnesittgulv Eldre belegg Støpeasfalt Tabellen på neste side viser hvilket beleggsystem som passer til respektive underlag. Grunning En standard beleggoppbygging deles inn i grunning, eventuelt mellombelegg, belegg samt en overflateforsegling. Allerede ved valg av grunning må den rette avgjørelsen tas: Hvilke forhold dominerer? Hvordan ser underlaget ut? Hvilke krav må grunningen oppfylle? Først da kan en velge det optimale produktet. I oversikten kan en se hvilket Sto-produkt som kan brukes til de enkelte forholdene/ formålene. Generelle krav på en grunning Alkalibestandig Fuktighetsbestandig Temperaturbestandig Heftevne på fuktige underlag Poretetting Hardhet Utlikning av sugeevnen Heft til etterfølgende belegg 6

7 Oversikt over grunninger for spesielle underlag Underlag Betong/ sementgulv tørre Betong/ sementgulv fuktige Betong/ sementgulv oljete (underlag) Anhydritt-/ magnesittgulv Eldre belegg basert på epoksy StoPox GH 300 StoPox GH 205 StoPox 452 EP StoPox WG 100 StoPox WL 100 StoPox HVP O Grunninger og bruksområde Grunning Bruksområde Egenskaper StoPox GH 205 Standardgrunning for overveiende mineralske underlag. Meget god fukting. Meget god luftingsegenskap. StoPox GH 300 StoPox 452 EP StoPox WG 100 Hurtigherdende grunning for mineralske underlag Epoksygrunning for fuktige underlag. Vannfortynnet epoksygrunning for diffusjonsåpne belegg. Hurtig herding Meget god heft på fuktige mineralske underlag. Meget god heft på metall/stål. God heft på diverse underlag (mineralske, magnesitt-/anhydritt-gulv, eldre belegg). StoPox HVP 0 Epoksygrunning for over-bearbeiding av oljekontaminerte mineralske underlag. Hindrer videre oppkomst av olje etter følgende spesialrengjøring. 7

8 Belastningsgrad Gulvoverflater i industribygninger er generelt oppbygd fra bruksområde og består av to elementer: Et dekke med oppgave å ta opp statiske/dynamiske er samt et belegg hvis oppgave er å beskytte mot fysikalske/ kjemiske er. Ettersom bruken (en) påvirker valget av beleggsystem kan industrigulv kun oppfylle sitt anvendelses-formål på en optimal måte dersom kravene fastsettes allerede i prosjekteringsfasen. En rekke ulike sparametere som er relevante for valget av egnet herdeplastbelegg er klassifisert i tabellen under. Belastningsfrekvens Reaksjonskraft Det belastede objektets masse Trykkfasthet hjul/lufttrykk Oversikt over sgrader Underlag Fotgjengere, syklister m.m. Personbil, gaffeltruck med luftdekk m.m. Lastebil, gaffeltruck med vulkolandekk m.m. Belastningsfrekvens middels middels middels Reaksjonskraft lav middels høy Det belastede objektets masse lav middels høy Trykkfasthet hjul/lufttrykk lav middels høy Sammenlagt bedømmelse lav middels høy For å definere de ulike sstyrkene finnes det tre nivåer: lav middels høy På følgende sider presenteres Sto sine systemløsninger for generell industri, kontor/butikk og elektronikk-/dataindustri. Systemene i tabellene er innordnet i de tre nivåene lav, middels og høy samt viser hvilket system som er egnet for hvilken. 8

9 Generell industri Beleggsystem for gulv Systemløsninger for generell industri I industrien stilles mange ulike krav på herdeplastbelegg. Avhengig av type industri dominerer de e eller kjemiske kravene. Et utvalg av mulige systemoppbygginger vises i nedenstående tabell. Lav Middels Høy Egenskaper Diffusjonsåpen Vannfortynnet løsemiddelfri Tåler kjemisk Mange testresultater Lyddempende Sprekkoverbyggende egenskaper Kan belegges på støpeasfalt Egnet for rom med renhetskrav Sklisikker Tåler kjemisk Hurtigherdende Sklisikker Tåler høy kjemisk Grunning StoPox WL vann max 20% StoPox GH StoQuarz 0,1-0,5 StoPox GH StoQuarz 0,1-0,5 StoPox WG 100 StoPox GH 205 Mellomsjikt 1 StoPox WG 100 Mellomsjikt 2 StoPox BB OS StoPur IB 501 StoPox WB 100 StoPox KU StoQuarz 0,3-0,8 Forsegling StoPox WL 100 eller StoPox WL 200 StoPox WL 100 eller StoPox WL 200 StoPur VW 200 StoPur VW 200 StoPox KU 601 Polish (ved behov) StoDivers P 105 eller StoDivers P 120 StoDivers P 105 eller StoDivers P 120 StoDivers P 105 eller StoDivers P 120 StoDivers P 105 eller StoDivers P 120 StoDivers P 105 eller StoDivers P 120 Sjikttykkelse <1 mm <1,5-3 mm 2 mm 1,5-3 mm 2-4 mm Fargetone Pigmentering i henhold til NCS, RAL Pigmentering i henhold til NCS, RAL Pigmentering i henhold til NCS, RAL Pigmentering i henhold til NCS, RAL Pigmentering i henhold til NCS, RAL 9

10 Beleggsystem for gulv Kontor/butikk Systemløsninger for kontor/butikk Butikker og kontorer stiller i tillegg til de tekniske krav også krav til utseende og formgivning av industrigulvene. Tabellen viser de tre ulike e skriteriene for et utvalg av mulige systemer. Lav Middels Høy Egenskaper Blank overflate Diffusjonsåpen Løsemiddelfri og vannfortynnet Tåler kjemisk Silikonfri Lett å anvende Sklisikker Gulner lite Silkematt overflate Diffusjonsåpen Vannbasert Sklisikker Tåler høy kjemisk Hurtigherdende Silikonfri Grunning StoPox WL vann max 20% StoPox GH 205 StoPox GH 205 StoPox WG 100 StoPox GH 205 Mellomsjikt StoPox BB OS StoPox BB OS StoPox WB 100 StoPox KU 601 Forsegling StoPox WL vann max 10% StoPox EP Dicksiegel + Ballotini glasskuler Polish (vid behov) StoDivers P 105 StoDivers P 105 StoDivers P 105 StoDivers P 105 eller StoDivers P 120 StoDivers P 105 eller StoDivers P 120 Sjikttykkelse <1 mm 2 mm 2-3 mm 2-4 mm 2-4 mm Fargetone Pigmentering i henhold til NCS, RAL Pigmentering i henhold til NCS, RAL Pigmentering i henhold til NCS, RAL Pigmentering i henhold til NCS, RAL Pigmentering i henhold til NCS, RAL 10

11 Elektronikk- og dataindustri Beleggsystem for gulv Normer og krav for elektrostatisk avledende gulv Hittil har det vært to viktige normer som stiller krav til elektrostatisk avledende gulv: DIN som beskriver undersøkelse av den avledende evnen i eksplosjonsfarlige rom og DIN EN som beskriver beskyttelse av elektrostatisk risikofylte byggematerialer. Selv om begge normene ikke lenger er gyldige (DIN siden april 1998 og DIN EN siden august 2001) brukes de delvis ennå. En rekke etterfølgende normer som gjenspeiler den aktuelle tekniske tilstanden innen dette området beskrives under. DIN EN 1081 Anvendelse: Elastiske belegg for gulv, bestemmelse av elektrisk resistans. Denne normen er en etterfølger til DIN og brukes altså kun i eksplosjonsfarlige rom. I ESD-områder, hvor det gjelder å beskytte elektrostatisk utsatte byggedeler, har denne normen ingen gyldighet. DIN EN Anvendelse: Beskyttelse av elektroniske byggedeler mot elektrostatiske fenomener generelle krav. Denne normen erstatter DIN EN og gjelder dermed for ESD-områder. For gulv kreves en jordavledningsresistans på < 10 9 Ω. Skulle gulvet likevel anvendes som primær jordingskilde anbefaler normen en systemresistans (menneske/sko/ gulv) på 7, , Ω. DIN IEC Anvendelse: Elektrostatisk resistans i belegg på gulv og i pålagte gulv (f.eks. PVC-gulv). Denne normen kan betraktes som en målernorm for DIN EN da den beskriver fremgangsmåten for måling av jordavledningsresistanse. Spesielt med denne normen er at gulvene deles inn i tre ulike klasser: Elektrostatisk ledende gulv (ECF) Gulv med en tilstrekkelig lav resistans for hurtig avledning av oppladninger ved at det er jordet eller forbundet med et gjenværende lavt potensial. Et elektrostatisk ledende gulv kjennetegnes med en resistans på < Ω. Anmerkning: Avhengig av de fleste bruksområder gis den typiske karakteriseringen ved resistansen mot beskyttelsesjordingen eller et jordet punkt. Avledende gulv (DIF) Gulv som muliggjør elektrostatisk avledning når det er jordet eller forbundet med et lavt potensial. Et elektrostatisk gulv kjennetegnes med en resistans på Ω. Anmerkning 1: Avhengig av de fleste bruksområder gis den typiske karakteriseringen ved resistansen mot beskyttelsesjordingen eller et jordet punkt. Anmerkning 2: Maksimumsverdien for utladningsstrøm, som fra jordingen av en oppladet kropp som resulterer i et avledende gulv, er lavere i forhold til et elektrostatisk ledende gulv (ECF). En følge av dette er at avledningstiden blir lengre. Da ECF-gulv kun tar hensyn til beskyttelse av elektrostatisk sensible byggeelementer er DIF-gulv som regel også tilstrekkelig som personbeskyttelse i henhold til VDE Kun et fåtall produsenter av belegg for gulv kan levere slike produkter. StoCretec har gjennom produktene StoPox KU 612 og StoPur IB 512 to systemer som oppfyller disse kravene. 11

12 Beleggsystem for gulv Elektronikk- og dataindustri Astatiske gulv (ASF) Gulv som frembringer ladning ved kontakt eller friksjon med andre materialer, som for eksempel skosåler eller gummihjul, avtar. Et slikt gulv er ikke nødvendigvis verken elektrisk ledende eller avledende. Astatiske gulv brukes i privat så vel som offentlig sektor. For disse gulvene er spenningsverdien fra en person som går på gulvet utslagsgivende. Anmerkning: Uttrykket antistatisk skal på grunn av sin mangfoldige betydning helst unngås. Isteden bør astatisk anvendes. ESD STM (Walking Test) Anvendelse: Gulvmaterial- og fottøymåling i kombinasjon med en person. Denne normen bruker ikke jordavledningsresistansen som måleenhet, men derimot personladningen i volt. Til tross for at denne normen offisielt ikke gjelder, så stilles det stadig oftere krav til denne fra de aktuelle virksomhetene. Ofte arbeider disse tett sammen med amerikanske virksomheter og må dermed oppfylle tilsvarende amerikanske standarder. Walking Test er en ren målenorm som ikke angir noen grenseverdier. Normalt anses en Walking Test godkjent når personledningen utgjør < 100 V. Denne verdien kan ikke realiseres med konvensjonelle belegg for gulv. Med produktet StoPox WB 110 og det nye StoPur KV har StoCretec to systemer som mer enn tilstrekkelig oppfyller disse høye kravene. Ladningen til begge disse produktene beløper seg til < 10 V. DIN VDE (1996) Anvendelse: Rehabilitering av sterkstrømsanlegg med spenning opp til 1000 V. Denne normen virker som beskyttelse for personer som er utsatt for kontakt med spenningsførende deler. Da de ovennevnte normene hovedsakelig behandler de øvre grenseverdiene, definerer denne normen de nedre: RE Ω der anleggets spenning ikke overstiger 500 V. RE Ω der anleggets spenning overstiger 500 V. Anmerkning: Ved måling anvendes som elektrode en metallplate (250 x 250 mm) på en tynn fuktig klut (270 x 270 mm) som belastes med 75 kg. Målespenningen er 250 V. Konvensjonelle ECF-belegg (RG < 10 6 Ω) oppfyller ikke disse kravene, noe som kun DIF-belegg (StoPox KU 612 og StoPur IB 512) gjør. Norm Produkt belegg StoPox KU 611 med topplakk StoPur WV 210 belegg StoPox KU 612 med topplakk StoPur KV belegg StoPox WB 110 med topplakk StoPox WL 113 belegg StoPur IB 511 med topplakk StoPur Wv 210 belegg StoPur IB 512 med topplakk StoPur KV DIN EN 1081 ja ikke undersøkt nei nei ja ja ja ikke undersøkt nei nei DIN EN DIN EN DIN IEC ECF DIN IEC DIF ESD STM Walking test DIN VDE ja nei ja nei nei nei ja ja ikke undersøkt nei ja nei ja nei nei ja nei ja ja ja nei ja ja ja ja ikke undersøkt ja nei ikke undersøkt nei ja ja ja nei ja nei ja nei ja nei nei nei ja ja ikke undersøkt nei ja nei ja nei nei ja nei ja ja ja nei ja ja ja 12

13 Elektronikk- og dataindustri Beleggsystem for gulv Eksempel på EPA, ESD-beskyttet område På bildet vises tydelig hvordan ESDbeskyttelsessonen er innrettet. Spesiell betydning har det elektrostatisk ledende gulvet. Genererte ladninger må avledes til jord. 1 Jordet hjul 2 Jordet overflate 3 Testapparat for jordingsbånd tilsluttet håndleddet må ligge utenfor EPA 4 Testapparat for fottøy må ligge utenfor EPA 5 Elektrode for test av fottøy, håndleddsbånd/-kabel 6 Jordingsbånd tilsluttet håndleddet 7 EPA-jordingskabel 8 EPA-jord 9 Jordtilkoblingsenhet (EBP) 10 Jordtilkoblingsenhet for tralle 11 ESD-sko 12 Ionisator 13 Arbeidsbenk 14 Sitteplass med jordete føtter og ben 15 Gulv 16 Klær 17 Hylle med jordet overflate 18 Jordet hylle 19 EPA-skilt 20 Maskin 13

14 Beleggsystem for gulv Elektronikk- og dataindustri Løsninger for elektronikk- og dataindustrien I lokaler hvor det produseres, eller repareres, produkter med elektroniske komponenter (for eksempel mikrochips) stilles det høye krav på elektrostatisk avledning av industrigulv. På dette området finnes flere ulike internasjonale normer som må oppfylles. I tabellen under vises et utvalg av mulige systemoppbygginger. Lav Middels Egenskaper Avledende i henhold til DIN EN , ESD STM 97.2 (walking test) Prisgunstig ESD-belegg Diffusjonsåpen EFC i henhold til DIN IEC Enestående ledningsevne Oppfyller DIN EN (systemtest) Ladning < 100 Volt, i henhold til ESD STM (walking test), resp. DIN EN Elastisk belegg med rissoverbyggende egenskaper EFC i henhold til DIN IEC Oppfyller DIN EN (systemtest) ved bruk av StoPur KV/WV 210 Ladning < 100 Volt, i henhold til ESD STM (walking test), resp. DIN EN ved bruk av StoPur KV/WV 210 Bruksområder Laboratorier Områder med følsomt elektronisk utstyr Produksjonssteder for elektronikk (ESDområder) Områder med følsomt elektronisk utstyr Produksjonssteder for elektronikk (ESDområder) Pakkerom for elektronikk Datarom Grunning StoPox WL 113 StoPox WG 100 StoPox GH 205 Ledende sjikt StoPox WL 110 med bånd StoDivers LB 100 StoPox WL 110 med bånd StoDivers LB 100 Hovedsjikt StoPox WB 110 StoPur IB 511 Forsegling StoPox WL 113 StoPox WL 113 StoPur KV/WV 210 (ved behov) Polish (ved behov) Sjikttykkelse StoDivers P 110 StoDivers P 110 StoDivers P 110 <1 mm ca 2-3 mm ca 2 mm Underlag Eldre belegg Mineralske underlag Mineralske underlag med fukt i grunn Magnesittmasser Anhydrittmasser Mineralske underlag (sementbasert) Støpeasfalt Fargetone Pigmentering i henhold til RAL Pigmentering i henhold til RAL Pigmentering i henhold til RAL 14

15 Elektronikk- og dataindustri Beleggsystem for gulv Høy Elastisk belegg med rissoverbyggende egenskaper DIF i henhold til DIN IEC Oppfyller DIN VDE (posisjonsovergangsmotstand > 50 K W) Oppfyller DIN EN (systemtest) Ladning < 100 Volt, i henhold til ESD STM (walking test), resp. DIN EN ved bruk av StoPur KV Ekstremt høy kjemisk og bestandighet EFC i henhold til DIN IEC Oppfyller DIN EN (systemtest) Ladning < 100 Volt, i henhold til ESD STM (walking test), resp. DIN EN ved bruk av StoPur KV/WV 210 Ekstremt høy kjemisk og bestandighet DIF i henhold til DIN IEC Oppfyller DIN VDE (posisjonsovergangsmotstand > 50 K W) Oppfyller DIN EN (systemtest) Ladning < 100 Volt, i henhold til ESD STM (walking test), resp. DIN EN ved bruk av StoPur KV Områder med følsomt elektronisk utstyr Produksjonssteder for elektronikk (ESDområder) Pakkerom for elektronikk Datarom Industri- og lagerlokaler med eksplosjonsfare Laboratorier Operasjonstuer Rene rom Områder med følsomt elektronisk utstyr Produksjonssteder for elektronikk (ESDområder) Områder med følsomt elektronisk utstyr Produksjonssteder for elektronikk (ESDområder) Pakkerom for elektronikk Datarom StoPox GH 205 StoPox GH 205 StoPox GH 205 StoPox WL 110 med bånd StoDivers LB 100 StoPox WL 110 med bånd StoDivers LB 100 StoPox WL 110 med bånd StoDivers LB 100 StoPur IB 512 StoPox KU 611 StoPox KU 612 StoPur KV (ved behov) StoPur KV/WV 210 (ved behov) StoPur KV (ved behov) StoDivers P 110 StoDivers P 110 StoDivers P 110 ca 2 mm ca 2 mm ca 2 mm Mineralske underlag (sementbasert) Støpeasfalt Mineralske underlag (sementbasert) Mineralske underlag (sementbasert) Pigmentering i henhold til RAL Pigmentering i henhold til RAL Pigmentering i henhold til RAL 15

16 Beleggsystem for gulv Sementbaserte avrettingsmasser StoCretec VM et komplett mineralsk gulvprogram Sto tilbyr et komplett mineralsk gulvprogram med alt fra selvnivellerende avrettingsmasser for baderomsgulv til frostbestandige produkter utvendig. Vi tilbyr også fargede avrettingsmasser til dekorative overflater i for eksempel bilhaller og butikker. Produktene kan anvendes for hånd eller ved pumping. Omsorg for bygg fellesnevneren StoCretec VM er et produktprogram for betongoverflater i bygninger som har blitt utviklet med målsetningen om å være vannbasert og diffusjonsåpen, hvilket innebærer at materialene kan puste. Produktene kan brukes både ved nybygging og ved renovering. Produktene er meget egnet med hensyn til miljøet, dels fordi de er gjenvinnbare som fyllmasse og dels for at det ikke avgis noen giftige gasser ved en eventuell brann. Variasjon fargbare produkter Flere av produktene som inngår i programmet kan farges. Som standard finnes det åtte kulører, men gjennom vår egenproduksjon kan flere fargeønsker tilgodeses ved bestilling. Produktene kan med fordel etterbehandles med våre overflatebeskyttelsesprodukter for å forlenge den estetiske og tekniske levetiden. Gjennomtenkt enkelt å bruke StoCretec VM-produktene har blitt utviklet med hensikt å være enkle å håndtere og bruke. Antall produksjonstrinn er få, hvilket fører til korte og kostnadseffektive produksjonstider. Ettersom produktene er basert på lavalkalisk aluminatsement skjer utherdingen veldig hurtig. Produktene kan belegges med andre materialer eller produkter allerede etter et døgn etter fullført utlegging. For å lette arbeidet ved store prosjekter er materialene pumpbare. Noen av produktene kan med fordel anvendes sammen med el- eller vannbasert gulvvarme. Fordeler Hurtig installasjon Høy bestandighet mot forekommende kjemikalier Høy trykkfasthet Lav krymping 16

17 Sementbaserte avrettingsmasser Beleggsystem for gulv Lav Middels Høy Høy Halvflyt Halvflyt Helflyt Helflyt Egenskaper Oppretting av underlag Svake underlag Diffusjonsåpen Pumpbar Fiberforsterket Diffusjonsåpen Pumpbar Høy trykkfasthet Slitesterk Industrigulv Diffusjonsåpen Pumpbar Pigmenterbar Slitesterk Høy trykkfasthet Diffusjonsåpen Pumpbar Grunning StoCryl CP StoCryl CP StoCryl CP StoCryl CP Mellomsjikt StoCrete VM Base StoCrete VM Therm StoCrete VM Heavy StoCrete VM Decor Forsegling (ved behov) StoPur StoPur, StoCrete, StoPox StoPur, StoCrete, StoPox Polish (ved behov) StoDivers P 105 StoDivers P 105 StoDivers P 105 Sjikttykkelse 5-50 mm 5-50 mm 4-25 mm 4-25 mm Farvetone Grå Grå Pigmentering i henhold til RAL, NCS Pigmentering i henhold til RAL, NCS 17

18 Beleggsystem for gulv Fargetoner Prisgruppe (PG) 11 RAL 1000, Grønnbeige RAL 1001, Beige RAL 1002, Sandgul RAL 1013, Perlehvit RAL 1014, Elfenben RAL 1015, Lys elfenben RAL 6027, Lysegrønn RAL 6019, Hvitgrønn RAL 7000, Ekorngrå RAL 7001, Sølvgrå RAL 7004, Signalgrå RAL 7023, Betonggrå RAL 7030, Stengrå RAL 7032, Kiselgrå RAL 7035, Lysegrå RAL 7036, Platinagrå RAL 7037, Støvgrå RAL 7038, Agatgrå RAL 7040, Vindusgrå RAL 7042, Trafikkgrå A RAL 7044, Silkegrå RAL 7045, Telegrå 1 RAL 7046, Telegrå 2 RAL 7047, Telegrå 4 RAL 9002, Gråhvit RAL 9010, Helhvit På grunn av trykktekniske årsaker kan fargeavvik forekomme. 18

19 Fargetoner Beleggsystem for gulv Prisgruppe (PG) 12 RAL 7002 RAL 1006 RAL 3007 RAL 5010 RAL 6009 RAL 8001 RAL 7003 RAL 1007 RAL 3009 RAL 5011 RAL 6010 RAL 8002 RAL 7005 RAL 1011 RAL 3011 RAL 5012 RAL 6011 RAL 8003 RAL 7006 RAL 1012 RAL 3012 RAL 5013 RAL 6012 RAL 8004 RAL 7008 RAL 1016 RAL 3013 RAL 5014 RAL 6013 RAL 8007 RAL 7009 RAL 1017 RAL 3014 RAL 5015 RAL 6014 RAL 8008 RAL 7010 RAL 1018 RAL 3015 RAL 5017 RAL 6015 RAL 8011 RAL 7011 RAL 1019 RAL 3016 RAL 5018 RAL 6016 RAL 8012 RAL 7012 RAL 1020 RAL 3017 RAL 5019 RAL 6017 RAL 8014 RAL 7013 RAL 1021 RAL 3018 RAL 5020 RAL 6018 RAL 8015 RAL 7015 RAL 1024 RAL 3020 RAL 5021 RAL 6020 RAL 8016 RAL 7016 RAL 1032 RAL 3022 RAL 5022 RAL 6021 RAL 8017 RAL 7021 RAL 1034 RAL 4002 RAL 5023 RAL 6022 RAL 8019 RAL 7022 RAL 1037 RAL 4009 RAL 5024 RAL 6024 RAL 8022 RAL 7024 RAL 2000 RAL 5000 RAL 6000 RAL 6025 RAL 8023 RAL 7026 RAL 2001 RAL 5001 RAL 6001 RAL 6026 RAL 8024 RAL 7031 RAL 2002 RAL 5002 RAL 6002 RAL 6028 RAL 8025 RAL 7033 RAL 2010 RAL 5003 RAL 6003 RAL 6029 RAL 8027 RAL 7034 RAL 2012 RAL 5004 RAL 6004 RAL 6031 RAL 9004 RAL 7039 RAL 3000 RAL 5005 RAL 6005 RAL 6032 RAL 9005 RAL 7043 RAL 3001 RAL 5007 RAL 6006 RAL 6033 RAL 9011 RAL 1003 RAL 3002 RAL 5008 RAL 6007 RAL 6034 RAL 9017 RAL 1005 RAL 3003 RAL 5009 RAL 6008 RAL 8000

20 Sto Norge AS Caspar Storms vei 12 P.b Etterstad 0609 Oslo Telefon Telefaks Sto Scandinavia AB, april 2006

Weber.floor gulvløsninger

Weber.floor gulvløsninger GULVENTREPRENØR Weber.floor gulvløsninger Størst i Norge på gulvavretting. Weber.floor gulvløsninger 1 Weber.floor Alltid rette gulv. Uansett. Weber.floor gulvavrettinger gir et 100% plant gulv og perfekt

Detaljer

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem Sto Norge AS I Fasade Fasadesystem StoNordic Pussystem StoNordic Pussystem I Fordeler Et system for alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pussystem er et komplett system med velprøvde

Detaljer

Avskrivning av bygninger

Avskrivning av bygninger Eiendomsforvaltning og livsløpsplanlegging Avskrivning av bygninger Prinsipper og konsekvenser Svein Bjørberg, Bjørn Fredrik Kristiansen, Anders Larsen Avskrivning av bygninger Prinsipper og konsekvenser

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

Produktguide. For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv

Produktguide. For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv Produktguide For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv innhold 5 muring 5 Muring av Leca blokker og piper 7 Muring av tegl Muring av naturstein 9 PUSS Og OVerflAtebehAndling 10 Fargekart

Detaljer

Sto Norge AS Oversikt. Isolerte fasadesystemer

Sto Norge AS Oversikt. Isolerte fasadesystemer Sto Norge AS Oversikt Isolerte fasadesystemer Kjære lesere Med denne brosjyren vil Sto gi deg mulighet til å få ny innsikt og oversikt i forbindelse med den isolerte fasaden. Fasaden er nemlig vårt bidrag

Detaljer

Teknisk informasjon 90

Teknisk informasjon 90 90 Teknisk informasjon Innledning Innledning Generell informasjon Oppbygging Platemål Vekt Struktur Kvaliteter Normer for materialegenskaper Kjemikaliebestandighet Termiske egenskaper Stell og vedlikehold

Detaljer

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk...

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk... MURKATALOGEN 2002 Anvisning M5 Puss og maling Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999 1 Innledning..................... 3 2 Historikk......................

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Oslo kommune Byantikvaren Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Med dette informasjonsarket ønsker Byantikvaren å gi en enkel innføring i prinsippene for reparasjon og vedlikehold av gamle

Detaljer

Veiledning om Smart Repair

Veiledning om Smart Repair Veiledning om Smart Repair Forord Denne veiledningen omhandler Smart Repair et samlebegrep for forskjellige typer mindre reparasjoner på biler. Begrepet er definert i Kap.1 i veiledningen. Veiledningen

Detaljer

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL Teknisk isolering Våre tekniske isolasjonsprodukter omfatter mineralullprodukter (glassull og steinull), cellegummiprodukter og produkter

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret led belysningens fremtid Vi kan hele spektret 2 Den store muligheten med LED er også den store utfordringen. Å balansere effektivitet med ergonomi. Å skape god økonomi og et behagelig lys. Nå er vi der.

Detaljer

En bekjennelse om politisk oppfatning. Ragnar Haugen

En bekjennelse om politisk oppfatning. Ragnar Haugen 1 En bekjennelse om politisk oppfatning. Av Ragnar Haugen 2 INNHOLD Innledning Kapittel 1: Et fritt marked og fri konkurranse er nødvendig for økonomisk utvikling og best utnyttelse av ressurser. Kapittel

Detaljer

Veiledning. Før legging

Veiledning. Før legging Veiledning Før legging Juni 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke av naturen. Det er et levende materiale som skal behandles med omhu. Veiledningene våre forteller i detalj hvordan man får det beste

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

PIANC NORGE NORSK HAVNEINGENIØRFORENING Tilknyttet TEKNA, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Telefon: 22 94 75 00, Telefax: 22 94 75 02

PIANC NORGE NORSK HAVNEINGENIØRFORENING Tilknyttet TEKNA, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Telefon: 22 94 75 00, Telefax: 22 94 75 02 PIANC NORGE NORSK HAVNEINGENIØRFORENING Tilknyttet TEKNA, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Telefon: 22 94 75 00, Telefax: 22 94 75 02 BESTANDIGE BETONGKAIER DEL 2: Praktiske retningslinjer for bestandighetsprosjektering

Detaljer

FOKUS på tre. Overflatebehandling av tregulv

FOKUS på tre. Overflatebehandling av tregulv Nr. 6 FOKUS på tre Overflatebehandling av tregulv SEPTEMBER 2008 Lut - Kalk - Såpe Olje Olje/voks - Lakk - Maling For å unngå feilbehandlinger, presenteres en rekke nyttige tips Til overflatebehandling

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Publikasjon nr. 15 BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Høringsutkast 26.03.15 FORORD Denne utgaven av Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 15 Betonggulv gulv på grunn og påstøp» avløser revisjon nr. 1

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar Felles for de tre fagene De forutgående fagene i bygg- og anleggsteknikk har til nå gitt oss kunnskap og begynnende kompetanse til blant annet å føre opp et bygg installere ventilasjon, vann og kloakk

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter

nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter Nødbelysning Det er mange måter å løse nødbelysningen i et bygg på. Denne brosjyren kan ses som en liten veiledning for å velge et egnet system. Den tar

Detaljer