Fjernkontrollsystemet i VAV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernkontrollsystemet i VAV"

Transkript

1 Fjernkontrollsystemet i VAV Drift av avløpsledningsnett 6-7 mai 2014: Eksempler på utbygging og bruk av fjernkontroll i overvåking og drift av avløpsnett Gunnel Dunserud, 7. mai 2014

2 Innhold Organisering i VAV Hensikt med fjernkontroll Milepæler i implementeringsprosjekt Utestasjoner Kommunikasjon og verktøy Eksempler på skjermbilder Sikkerhet

3 Organisasjon VAV Oslo Funksjon fjernkontroll ligger under IKT-seksjonen

4 Funksjon fjernkontroll (FK) SRO - Styring-, Regulering-, og Overvåkingssystem Funksjonsleder: Fagansvarlig: SCADA: PLS: Elektro: Prosjektering: Gunnel Dunserud Ragnar Dehli Åge Molvik Narong Namdaeng Martin Aakvik Rajashekar R. Billam Bestillinger fra ADV og APP SCADA supervisory control and data acquisition PLS programmerbar logisk styring Superbrukere Innleide konsulenter Elektroprosjektering Utstyr og instrumenter Elektro Datafangst/ lagring Rapporter Alarmer

5 Eksempel på anlegg og kobling til PLS

6 Hensikt med fjernkontroll Fjernkontrollsystemet er i dag primært et verktøy som gjør det mulig å overvåke og drifte etatens transportsystemer for vann og avløp på en effektiv måte. Grunnleggende systemegenskaper er: Effektiv drift av utestasjoner ved bruk av PLS (autonom styring) Styre og overvåke sikker og pålitelig drikkevannsforsyning Styre og overvåke avløpsanleggene med minst mulig utslipp til miljøet. Overvåking og fjernstyringer av vannkilder i Marka og innen Vannmiljø generelt Gi oversikt i beredskapssituasjoner Møte kravene om høy tilgjengelighet Innsamling av data for pålagt rapportering Systemet dekker også behov som går utover kjernefunksjonaliteten: Driftsrapportering Datainnsamling for videre bruk i ledningsmodeller, simulering, sonevannregnskap Bearbeidede produksjonsdata for ledelsesrapportering, statistikk, intranettet, internett (publikum) Funksjonalitet som støtter opp under vaktsystemet i drift og beredskap Integrasjon med vedlikeholdssystemet DV og GIS Stor IKT infrastruktur kan også nyttiggjøres til ITV, Adgangskontroll, etc

7 Fjernkontrollens ansvarsområde Fjernkontrollens rolle og ansvarsområde utvikles videre. Er tjenesteleverandør til hele VAV - Samhandlingsbehov Fjernkontrollen legger premissene for valg av PLS og dataloggere som skal tilknyttes FK-systemet. IKT/FK har ansvar for datakommunikasjon, innsamling av data og presentasjon av data Driftsavdelingen v/seksjonene er eier av elektroinstallasjonene. Herunder PLS, loggere og måleinstrumenter. Driftsansvaret på stasjonsnivå ligger hos avdelingene TEB (Elektro) har fagansvaret for at elektroinstallasjonene er i samsvar med myndighetenes krav. TEB (Elektro) har tilsynsansvar

8 Milepæler Sept. 2000: Jun. 2001: Jan. 2002: Aug. 2002: Okt. 2002: Des. 2003: Des. 2005: Kontrakt med ABB - Scada, PLS, support Basisdokumenter standard funksjoner utestasjoner og driftssentral Start oppgradering utestasjoner vann og avløp Fabrikktest Driftsentral funksjoner Første idriftsettelser utestasjoner Godkjennelse Driftssentral (start prøveperiode) Ca 200 stasjoner i drift Avslutning hovedkontrakt med ABB Over i fase : Fjernkontrollen blir egen funksjon i IKT-seksjonen 2013: Over 285 utestasjoner i drift 2013/14 Forprosjekt vurdering av bytte eller modernisering av FK-system og forprosjekt utskiftning av gamle PLSer.

9 Driftsentral utstyr Fjernkontroll software : ifix fra GE 10 faste lisenser for komplette arbeidsstasjoner 1 utviklingslisens ifix Terminalserver- lisenser med begrensning for samtidig bruk PRIMA langtidshistorikk database Hjemmevakter har bærbare PC er : Pumpegruppe avløp Pumpegruppe vann Vaktledere avløp Vaktledere vann Elektro

10 Omfattende oppgradering utestasjoner ALLE utestasjoner har PLS (Programmerbar Logisk Styreenhet) Samtidig oppgradering på elektro og instrument for standardiserte funksjoner (pumpestyring, ventilstyring, etc.) Mange stasjoner er samtidig oppgradert Mekanisk og/eller bygningsmessig Dvs. omfattende installasjonsarbeide

11 Ny stasjon AC800M

12 Stasjoner implementert : Ca 285 PLS-stasjoner pr. aug (noen PLS-er dekker mer enn en stasjon) På vannsiden: 26 pumpestasjoner 14 Høydebasseng 73 Reduksjonskummer 27 Målekummer 2 Vannfylleri På avløp: 73 Pumpestasjoner 12 påslipp 6 overløp Målepunkter på tunnelsystemet Overvåkning av ulike stasjoner i byen og Marka: 10 Nedbørstasjoner i byen 10 Fordrøynings-stasjoner 1 dykker Ca 137 Xepto overløp Midgardsormen 15 Dam - overvåkningsstasjoner, herav 6 stk med lukestyring 13 Vassdragsmålestasjoner 5 Bekkerister Målepunkter i Marka Signalutveksling med Oset/Skullerud VBH, samt BVAS Overvåkning av serverrom Fontener er på gang

13 Kommunikasjon via TCP/IP Bredbånds kommunikasjon mellom utestasjoner og driftsentral Ethernet TCP/IP OPC mellom PLS er og driftsentral Alt hjemmevaktpersonell har ADSL hjem (ca. 30 pers.) En del egne fiber forbindelser (Oset-Årvoll, Holmenkollen området) 34Mbps radiolink H5 ABB Hasle WLAN lokalt noen steder Pilotprosjekt med GPRS, blandet erfaring Utestasjon Driftsentral VAV LAN Bredbånd leverandør Sdsl/adsl/shdsl Telenor linje

14 Kommunikasjonsstatus -ifix

15 Sambands overvåkning og varslings-system Logg over alle hendelser i FK-delen av linjene våre

16 Grafer og logg fra PA1634

17 Driftsentral - Systemoversikt avløp

18 Eksempel: inngangskart avløpstasjoner

19 Driftsentral funksjonalitet Skjermbilder for hver enkelt utestasjon raskt overblikk over driftsituasjonen Eksempel: VP25 Vækerøveien

20 Eksempel: PA1621 Franzebråten

21 Eksempel: PS1821 Rosenhoff

22 Eksempel: NS2001 Lilleaker nedbør

23 Eksempel: Tunnelbilde avløp

24 Korttids historikk - Trend Alle analoge målinger lagres i Historian i ifix Oppløsning: Fra sek til flere måneder. Kapasitet for flere års lagring Mulighet for eksport av data til excel Nivå 1 sump Nivå 2 sump Pumpet mengde Strøm pumpe

25 Sikkerhet Prosjekter: 1.Sikkert nett 2.Skallsikring

26 Sikkerhetsnivåer I VAV er det administrative nettet nå skilt fra prosess fjernkontrollnettet og har en sone (DMZ) mellom seg. Denne sone formidler data mellom sikkerhetsnivåene.

27 Web kamera overvåking er en del av skallsikringsprosjektet

28 Vaktlister Vaktliste database Utviklet ifm. FK prosjekt Fjernkontroll system Automatisk oppdatering kl.0700 hver dag Ukevaktlister vann / avløp Årsvaktlister vann / avløp

29 Fjernkontroll fokus fremover Forprosjekt vurdering av bytte eller modernisering av eksisterende FK-system. Oslo kommune Vann- og avløpsetaten har startet en konseptvalgutredning (KVU) for modernisering/oppgradering/utskifting av sitt Fjernkontrollsystem for vann- og avløptransport. Dagens FK-løsning er over ti år gammel. Kravene til funksjonalitet, sikkerhet, oppetid og samspill med andre systemer har endret seg betydelig i denne perioden. Det er nødvendig med en grundig evaluering av dagens løsning inklusiv forhold til leverandører og mulighet for en fornuftig videreutvikling. Trinn 1: en forenklet KVU for å velge en videreutviklingsstrategi. Trinn 2: Et forprosjekt for å utvikle en prosjektbeskrivelse og- plan for et implementeringsprosjekt. Trinn 3: Et prosjekt for å gjennomføre de ønskede endringene. Forprosjekt utskiftning av gamle PLS VAV har 187 gamle PLS som gått ut av produksjon. Forprosjektet skal komme frem med en prosjektplan for hvordan den planlagte utskiftningen skal gjennomføres. Vi anbefaler ADV om å gå gjennom funksjonsbeskrivelsene og se på behovet å oppgradere stasjonene samtidig. Se bla på plassering av utstyr mtp underlette vedlikehold. Prosjektarbeid nye utestasjoner og oppgradering Se til at elektroprosjektering av fjernkontrollfunksjoner kommer inn i starten av prosjektet. Se over prosessflyten. Kvalitet på målinger Det er viktig at datakvaliteten på målingene er høy. Det innebærer at måleutstyr må sjekkes og kalibreres jevnlig og at givere må skiftes/repareres ved feil. Drift og vedlikeholdssystem (DV) Alt automatiseringsutstyr i forbindelse med våre utestasjoner registreres inn i DV. Her skal alle hendelser og arbeidsordre legges inn og følges opp. Driftskontroll sikkerhet Arbeidet med å sikre våre nett fortsetter. (Sikkert nett prosjekt og Skallsikringsprosjekt)

Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt

Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt Sluttrapport fra pilotprosjekt Spleiselagsprosjekt Tønsberg, Stavanger, Fredrikstad, Nøtterøy, Sarpsborg, Ski, Askim Sluttrapport fra pilotprosjekt 03.09.2010 COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy Postboks

Detaljer

1A Steinkjer kommune Norges geografiske midtpunkt 21.10.11

1A Steinkjer kommune Norges geografiske midtpunkt 21.10.11 1A Steinkjer kommune Norges geografiske midtpunkt 21.10.11 1 1B Steinkjer Sørsileiret 420 da oppfylt- 1970 10.10.11 1C Steinkjer 2009 Sørsileiret i forgrunnen 10.10.11 2 Steinkjer Oversiktsbilde vannledninger

Detaljer

Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen

Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen Svartediket 22.06.2010 Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen Driftskontrollanlegg Thomas Frydenberg Hva omfatter begrepet driftskontroll I ROS sammenheng er det prosesskontroll funksjonen i driftskontrollanlegget

Detaljer

Ut av tenkeboksen med TS

Ut av tenkeboksen med TS Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 1-2013 A full-range supplier of automation systems www.tse.no TS har satt fokus på presentasjonen av de ulike produktene og tjenestene vi leverer. Derfor

Detaljer

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Ås kommune www.as.kommune.no PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Behandles i administrasjonsutvalget 13.11.2008 Innhold: Innhold:...2 Plan for drift og investeringer for IT 2009...3 Sammendrag...3

Detaljer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Generell prosess Skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil nødvendigvis skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Kravspesifikasjon Gruppe 9

Kravspesifikasjon Gruppe 9 Forord Kravspesifikasjonen skal sikre at begge parter er enige om kravene til systemet som skal lages. Vi skal utvikle en database for Nor dagligvarer import som kan rydde opp i faktureringer og bestillinger,

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan

Økonomi- og handlingsplan Under arbeid nr. 9 18.9.2012 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS (tidligere Smaalensveven IKT) for 2013 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget for selskapets

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Sikkerhetsmål og -strategi

Sikkerhetsmål og -strategi Sikkerhetsmål og -strategi Side 1 av 8 Sikkerhetsmål og -strategi NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting av

Detaljer

Sluttrapport. 10. september 2012

Sluttrapport. 10. september 2012 Utrulling Demo Steinkjer BYAFOSSEN Sluttrapport 10. september 2012 Sluttrapporten er en oppsummering av inntrykk etter endt montasje. Det er fokus på hva som har fungert bra og hva som har fungert mindre

Detaljer

2014 T APPOR DeVID R

2014 T APPOR DeVID R DeVID RAPPORT 2014 2 DeVID Rapport STYRELEDERENS BETRAKTNINGER DeVID-prosjektet har vært et omfattende prosjekt, med en økonomisk ramme på litt over 40 millioner kroner. Som representant fra NTE som eier

Detaljer

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 IKT-STRATEGI Enkelt, intuitivt og begripelig Randaberg kommune Fra Randaberg sentrum (Foto: Ove Tennfjord) IKT-strategi 2010 2012 V: 1.0 Vedtatt i Kommunestyret

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 19.10.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Rapport IS-2225 Offentlig dokument Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Publikasjonens tittel: Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Utgitt:

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Høring av forslag til revidering av regelverk for beredskap i energiforsyningen

Høring av forslag til revidering av regelverk for beredskap i energiforsyningen 1 Deres referanse Vår referanse Dato 201106765-12 eb/ivm HOW 28.09.2012 Norges vassdrags- og energidirektorat Energiavdelingen Postboks 5091, Majorstuen 0301 Oslo Høring av forslag til revidering av regelverk

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer