Oppgradering av Osloskolene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgradering av Osloskolene"

Transkript

1 Oppgradering av Osloskolene NBEF, 30. mai 2013 Atle Sverre Hansen Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter ca. 1,3 millioner m², 180 skoler, 750 bygninger Forventer elevøkning på elever fra 2011 til 2022 Investeringsbudsjettet på 3 mrd. kr i 2013 Ljan skole

2 3 Miljøstrategi for Undervisningsbygg Energikrav til nybygg Passivhuskrav iht. ny NS3701 Energikrav til rehabiliteringer Energiklasse B (118 kwh/m²) Mål om kildesortering av 85 vektprosent på byggeplass Forbildeprosjekter i FutureBuilt Undervisningsbygg skal være fossilfri, dvs. ikke benytte fossilt brensel direkte som energikilde Utfasingen av alle oljefyringsanlegg 4 Utfasing av oljefyring i Osloskolene Oslo kommune skal gå foran som et godt eksempel for å nå målet om 50% reduksjon av Oslos klimautslipp (i forhold til 1990 nivå) innen Utfasingen av oljefyringsanlegg i perioden : Erstatningsanlegg Antall skoler Fjernvarme 19 Biofyringsolje 18 Varmepumpe 9 Pellets 6 Biogass 1

3 Vedlikeholdsetterslep Kostnaden ved å bringe objektet fra nåværende tilstand til et definert tilstandsnivå slik at objektet oppfyller sin tiltenkte funksjon over en normal levetid Undervisningsbygg har redusert vedlikeholdsetterslepet fra ca. 4,5 mrd. kr i 2002 til ca. 1,1 mrd. kr i 2012 Tilstandsprosjektet I 2008 ble Tilstandsprosjektet satt i gang for å få bedre oversikt over osloskolenes tilstand Tilstanden på 650 bygninger er befart og kartlagt Behovet for løpende verdibevarende vedlikeholdstiltak for perioden er estimert Prosjektet omfatter tilstander på: utvendig, innvendig, rør, ventilasjon, elektro, ikt, automatisering, brann, tilpassingsdyktighet, universell utforming, arkiv, miljørettet helsevern, PCB i vinduer

4 Resultat av Tilstandsprosjektet Gir unik innsikt i vedlikeholdsbehovet for hvert bygningselement alle bygninger Blir importert til FDV systemet og muliggjør en helhetlig og systematisk oppfølging av bygningene i porteføljen Det utarbeides kostnadsestimat for de enkelte skolenes vedlikeholdsbehov på hvert kartlagt område Estimert behovet for løpende verdibevarende vedlikeholdstiltak for perioden viser et gjennomsnittlig behov på 100 mill. kroner pr. år innvendig og 200 mill. kroner pr. år utvendig i neste femårs periode 8 Eksempler på oppgradering av skolebygg i Oslo Modernisering og kapasitetsutvidelse på Majorstuen skole Rehabilitering, riving og nybygg på Kjelsås skole

5 9 Modernisering og kapasitetsutvidelse på Majorstuen 10 Beliggenhet

6 11 Majorstuen skoles historie Bygget i 1908 sidefløy og halve hovedbygningen Påbygget i 1924 deler av dagens hovedbygning Rehabilitert i 1987 og Majorstuens status før tiltak 1 10 skole for 660 elever i Frogner bydel Organisert som en tradisjonell klasseromskole 5 etasjer Bruttoareal utgjør m² BTA, med et funksjonsarealet på m² Utearealet er ca m²

7 13 Bestilling fra Utdanningsetaten Rehabiliteringen var bestilt som en kapasitetsøkning, der antall elevplasser utvides fra 660 til 960 elever, men.. det var også en følge av den dårlige tilstanden ved bygningsmassen. Merkostnaden av å tilpasse bygningskroppen til flere elever vurderes som relativt liten, slik at det er oppgraderingen av standarden som er kostnadsdrivende for prosjektet. I forkant av totalrehabiliteringen skal det gjennomføres et klimaskjermprosjekt som ivaretar oppgradering av tak, fasader, vinduer og drenering Behov for 2 år med midlertidige lokaler Skøyen Huseby/FO 14 Prosjektdetaljer Start byggeperiode (klimaskjerm): 2011 Riveperiode start: juli 2012 Ferdigstillelse: mai 2014 Skolestart: august 2014 P50: 448 mill. kr inkl. mva. (inklusive klimaskjerm)

8 Behovet 16 Tiltak Oppgradering av tak, fasader, vinduer og drenering Arealeffektiv utnytting av areal i eksisterende bygningsmasse Etablere gode hjemmeområder Innlemme korridorarealer i bruksarealer Sentral plassering av administrasjon, kantine og bibliotek Etablere samlet lærerarbeidsplasser pluss satellittrom i elevområdene Oppgradere tekniske anlegg til dagens krav Tilrettelegge utearealene som nærmiljøanlegg Universell tilgjengelighet til alle soner, bygninger og uteareal

9 17 Utfordringer Strippe den eksisterende bygning uten å rive den bærende konstruksjoner Innpasse universell utforming i eksisterende bygg Kravet til luftmengder fra UDE (etatshovedverneombud) som går utover TEK10 skaper plassutfordringer Skape et tilfredsstillende utomhusområde gitt kapasitetsutvidelsen Majorstuen skole er både barne og ungdomsskole Logistikken: inn og uttransport fra Maridalssveien SHA inkludert sosial dumping: et firma er ekskludert 18

10 Resultater så langt 20 Resultater Et mer arealeffektivt bygg tilpasset dagens pedagogiske modeller Økt kapasitet til 960 elever Rehabilitert klimaskjerm og innside Fornyet og tilpasset uteområde Fornyet VVS og ventilasjon, elektrisk infrastruktur byttet ut Etablert et nytt teknisk rom under bakken i ytre skolegård Det verneverdige bygget blir også ivaretatt i henhold til Byantikvarens bevaringsinteresser

11 21 22 Rehabilitering, riving og nybygg på Kjelsås skole

12 23 Historie Gamlebygget er oppført i 1913 med bærende konstruksjon i murverk og tre, og. ble utvidet på nordsiden i 1939 med en ny fløy i bærende murverk og betong 59 bygget ble oppført som frittliggende bygg nord for Gamlebygget og har bærende konstruksjoner av siporex og betong. 79 bygget ble oppført på nordsiden av 59 bygget med bærende konstruksjoner av betong og limtre En midlertidig paviljong ble oppført i og rommer en barnehage 24 Beliggenhet Kjelsåshallen 79 bygget 59 bygget 39 bygget Gamlebygget 1913

13 25 Kjelsås status før tiltak Oslos største 1 7 skole og dimensjonert for 790 elever Barnehage for 144 barn holder til i paviljong Det eldste bygget fra 1913 ble utvidet med et bygg i 1939 og begge er vernet som bevaringsområde Fasadene står på Byantikvarens gule liste Areal før tiltak var m² Utomhusanleggene er m² 26 Bestilling fra Utdanningsetaten UDE valgte å gå videre med det alternativ i mulighetsstudien som innebar: Rehabilitering av de eldste byggene samt riving og nybygg Etablere ny flerbrukshall Inkorporering av barnehage i skolebygget Rehabilitering av skolegård Alle elever flytter til fellespaviljongen på Engebråten skoles tomt i byggeperioden

14 27 Prosjektdetaljer Byggestart: 1. oktober 2010 Ferdigstillelse: 3. august 2012 Skolestart: 20. august 2012 Offisiell åpning: 20. september 2012 P50: 393 millioner kroner inkl. mva millioner utomhus 28 Tiltak Rive Kjelsåshallen, midtre del 59 bygget og 79 bygget Rehabilitere 59 byggets vest og østfløy Begrenset ombygging og rehabilitering av Gamlebygget og 39 bygget Nybygg av m² BTA Sentral adkomstareal og vestibyle Den arkitektoniske løsningen skal medfører at nye bygninger ikke virker dominerende i forhold til bygninger som skal bevares

15 29 Utfordringer Grensesnittet gammelt/nytt: Arkitektonisk tilpassede løsninger Det teknisk anlegget i gamle bygg Rehabilitering fra 2007 må «klattes på» Nærmiljø og naboer store masseflyttinger, avlang tomt Fremdrift Kort byggeperiode Overlevert til skolestart pga. innlagt slakk i fremdriftsplanen Barnehage i drift 30 Rehabilitering av Gamlebygget

16 31 Resultatet 32 Resultat Byens fineste skole! Fremstår som et vellykket bygg der gammelt møter nytt Et fremtidsrettet lærested på til sammen m² BTA Målsetting om energibruk oppfylles i nybygg, men ikke for eksisterende, verneverdige bygninger: Krever innvendig tilleggsisolering risiko for frostskader Rom for teknisk anlegg i Gamlebygget ikke nedgravd Barnehagen er etablert med 5 avdelinger i Gamlebygget og to «friluftsavdelinger» i flerbrukshallen Ny flerbrukshall med tribune er etablert

17 Kjelsåshallen 33 34

18 35 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! Kunstverk på Sinsen skole

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg Bygg og eiendom/teknisk etat Innhold: Oversikt kommunens bygninger og uteområder Side 1 Investeringer Side 2 Usikkerhet og reservebehov

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

Tid for gjennomføring

Tid for gjennomføring Oslo kommune Utdanningsetaten Skolebehovsplan 2014-2024 Tid for gjennomføring Høringsutkast 7. mars 2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 VEDTATTE

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

Helårs svømming ved Frognerbadet!

Helårs svømming ved Frognerbadet! Helårs svømming ved Frognerbadet! Innspill fra Frogner svømmeklubb og Christiania svømmeklubb Oslo Vest har akutt behov for helårs svømmeanlegg, ikke minst for skolenes svømmeundervisning, og vi antar

Detaljer

Orkdal vidaregåande skole

Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune - skolebruksplan 3 Utviklingsplan Orkdal vidaregåande skole hsø arkitektkontor as 10.09.2008 (foreløpig rapport) Beskrivelse 1. GENERELT Denne rapporten er en delrapport i skolebruksplan

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune.

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Rapport fra forprosjektgruppa for renovering av skoleanlegg i kommunen. Juni 2002. 1 Utfordringer vedrørende utbedring og

Detaljer

Frederikshavn 20.11.2014. - solid, attraktiv og nyskapende

Frederikshavn 20.11.2014. - solid, attraktiv og nyskapende Frederikshavn 20.11.2014 Agenda Fakta om HENT AS Selskapsutvikling Produktområder Hvilke fag vi ønsker tilbud på Internasjonale innkjøp Erfaringer med danske underentreprenører Referanseprosjekter Fakta

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2013 2016 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2013 2016 Skoler Barnehager

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Delrapport: Bygg og infrastruktur

Delrapport: Bygg og infrastruktur Delrapport: Bygg og infrastruktur Versjon 1.0 Figurliste... 4 1 Definisjoner... 6 2 Nøkkelopplysninger om bygningsmassen... 7 2.1 Kristiansand... 7 2.2 Flekkefjord... 9 2.3 Arendal... 9 3 SSK, Eg... 11

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: TILSYN - ALTA BRANNVESEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

INTEGRERTE LOKALER FOR

INTEGRERTE LOKALER FOR Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Motedato: 23.05.2006 Sak: 60/06 Resultat: Behandlet Arkivsak: 05/33840 Tittel: BYGGING AV ØYASYKEIIJEM MED INTEGRERTE LOKALER FOR list OG NTNU Behandling: Votering: Innstillingen

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

Skolebehovsplan 2007-2016

Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsutkast Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsfrist 26. juni 2007 Oslo kommune Utdanningsetaten Høringsinstanser Dato: 05.06.2007 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200703194-4 Alex Seip,

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer