Disposisjon. Konseptuelt grunnlagfor utviklingen av Sjef INI med underliggende struktur Organisering og funksjoner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Disposisjon. Konseptuelt grunnlagfor utviklingen av Sjef INI med underliggende struktur Organisering og funksjoner."

Transkript

1 Nettverksbasert forsvar i Norge - Etableringen av sjef INI m/stab ved flaggkommandør Torbjørn Sakseide prosjektleder etablering av sjef INI m/stab Harlans seminar, Solstrand 30.okt

2 Disposisjon Konseptuelt grunnlagfor utviklingen av Sjef INI med underliggende struktur Organisering og funksjoner. Modeller og rammeverk for utvikling av et nettverksbasert forsvar (NbF) Forholdet mellom NATO Network EnablingCapabilities(NEC) og NbF i Norge. Informasjonsinfrastruktur status og utvikling Grunnfjellet i NbF utvikling Etableringen av INI-stab Leveranser og prosesser

3 Konseptuelt grunnlagfor utviklingen av Sjef INI med underliggende struktur Organisering og funksjoner. Modeller og rammeverk for utvikling av et nettverksbasert forsvar (NbF) Forholdet mellom NATO Network EnablingCapabilities(NEC) og NbF i Norge. Informasjonsinfrastruktur status og utvikling Grunnfjellet i NbF utvikling Etableringen av INI-stab Leveranser og prosesser

4 Sjef INI Bakgrunn NOU 2007:15 FS07 Innst.S.nr 318 ( ) Det er min intensjon å styrke Forsvarets evne til helhetlig styring og ledelse ved etableringen av en overordnet ledelsesfunksjon for informasjonsinfrastrukturen som skal være en pådriver i utviklingen mot et nettverksbasert forsvar og sikre bedre kontroll og en mer effektiv utnyttelse av Forsvarets INIressurser. St.pr.nr. 48 IVB LTP FSJ GFD SJ FST ordre nr

5 Styrings- og beslutningsdokumenter Styrke og relevans - Strategisk konsept for Forsvaret (FD, ). Konsept for styring av elektronisk informasjon i Forsvaret (FD, ). Policy for militær tilpasning og anvendelse av informasjons-og kommunikasjonsteknologi i Forsvaret (FD, ). Anbefaling fra arbeidsgruppe for etablering av en Generalinspektør for Informasjonsinfrastrukturen (FOKUS, ). Forsvarets fellesoperative doktrine. (FSJ, ). Oppfølging av INI-området - oppdrag til Sjef Fellesstaben. (FSJ, ). Utdyping av oppdrag til Sjef Fellesstab i rollen som Generalinspektør for Informasjonsinfrastrukturen. (FSJ, ). Forsvarsstudie 2007 (FSJ, ). Direktiv for styring av endringer i Forsvarets informasjonsinfrastruktur (FSJ, ). St.prp.nr.48 ( ) - Ny Langtidsplan for Forsvaret. (FD, ). Policy for utviklingen mot et nettverksbasert Forsvar. (FD, ). IVB LTP (FD, ). FSJ gjennomføringsdirektiv (FSJ, )

6 Planen Utarbeide FSJ Strategiske plan for et nettverksbasert forsvar (NbF) Hensikten med FSJs Strategiske plan for NbF er å operasjonalisere FDs policy og derved danne et felles grunnlag for videre utvikling mot et NbF med fokus på mennesker og teknologi. Denne planen skal inneholde: erkjent ambisjonsnivå felles overordnet målbilde med ytelsesfaktorer og tidsfasing NbF = Samhandling i nettverk

7 Ansvar, roller og myndighet Sjef INI Er Forsvarsjefens nærmeste rådgiver for, og har fagmyndighetsansvar i, spørsmål knyttet til innovasjon-, nettverkskapasiteter og informasjonsinfrastruktur (FSJ GFD ). Leder transformasjon mot utvikling av et NbF Operasjonaliserer og leder implementeringen av nettverkskapasiteter (DOTMLPF) Samordner innovasjon (FoU- og CDE-aktiviteter) knyttet til NbF og Nasjonal informasjonsinfrastruktur (NII) Samordner investeringsbehov knyttet til NbF og NII Deltar aktivt i internasjonalt samarbeid innen NbF og NII med samarbeidspartnere Ivaretar gjennomføringsansvaret for NII prosjekter (porteføljestyringsnivå) Tildeler og prioriterer bruk av NII driftsmidler i Forsvaret Ansvarlig for felles informasjonstjenester Ivaretar arbeidsgiveransvar for underlagte avdelinger Utøver virksomhetsstyring av underlagte avdelinger

8 Sjef INI m/stab og omland FOH FD IV FD V FSJ FEKS FSS FMGT FMS FST NSM FSA E-TJ SJ INI LOS/DVU FLO/S FLO/I FLO/IKT SJ INI SJ FOH SJ E-TJ SJ FLO SJ FSAN SJ INI FSS GIS GIL NOBLE FAA FK KKIS GIH GIHV FSAN GIHV GIL GIH GIS Stabssjef Lederstøtte DIF Avdeling for Innovasjon og Nettverkskapasiteter Avdeling for Informasjonsinfrastruktur Avdeling for Virksomhetsstyring Etablere SJ INI Opprette nye DIF er FRIFLO Evt omorganisering av FLO 1. jan aug jan

9 Konseptuelt grunnlagfor utviklingen av Sjef INI med underliggende struktur Organisering og funksjoner. Modeller og rammeverk for utvikling av et nettverksbasert forsvar (NbF) Forholdet mellom NATO Network EnablingCapabilities(NEC) og NbF i Norge. Informasjonsinfrastruktur status og utvikling Grunnfjellet i NbF utvikling Etableringen av INI-stab Leveranser og prosesser

10 NbF modenhetsnivå og utvikling Nettverksbevisthet NbF modenhetsgrader Utviklingslinjer Doktrine Organisasjon og Prosess Eksperimentering/øving/trening/utdanning/kompetanse Informasjons-infrastruktur og teknologi Individ og kultur Interoperabilitet (PTO) Innledende NbF Ledelse, beslutningsprosesser Integrerende NbF Gjennomgripende NbF Økonomi Interoperabilitet

11 NATO NEC transformation Innledende NBF Grad 1 Integrerende NBF Grad 2 Gjennomgående NBF Grad

12 Network Centricity transforming the Organisation Warfighting Benefit of Information Sharing Organizational Innovation Process Innovation Technology Innovation Voice Connectivity Digital Information Sharing Data Integration We are successfully employing new processes and organizational concepts We are innovatingand experimenting with new processes and organizations Application Integration Process Innovation We are networked and can share digital information: E- Mail Web Chat 9 Line Messages New Process Employment We have integrated existing processes and can collaborate with each other Transformation Required Our applications are integrated and we can share information seamlessly: Common Operational Picture We have integrated our data We can communicate and share information via voice Process Integration Vanlig ståsted Degree of Information Sharing

13 Technology Innovation Leads People People People Innovation Organization Organizational Innovation Process Process Process Innovation Technology Technology Innovation Technology Initial Capability Evolving Capability

14 Technology + Process Innovation People People People Innovation Organization Organizational Innovation Process Process Innovation Process Technology Technology Innovation Technology Initial Capability Evolving Capability

15 Tenets of Network Centric Operations The Value Chain High Level Tenets of NCW: A Hypothesis Regarding Sources of Power A Robustly Networked Force Improves Information Sharing Information Sharing And Collaboration Enhances the Quality of Information and Shared Situational Awareness Shared Situational Awareness Enables CollaborationandSelf Synchronization and Enhances Sustainability and Speed of Command These in Turn Dramatically Increase Mission Effectiveness Quality of Information New Processes Mission Effectiveness Robustly Networked Force Information Sharing Shared Situational Awareness Self Synchronization Information Domain Collaboration Cognitive + Social Domains Physical Domain John J. Garstka et.al

16 WAIS Link 16 Mil. Satcom or Commercial Satcom (INMARSAT) Link 11 BMS NJHQ JPC Link 1 CRIADS AIS E-3 A/D/F NCA VMF Satcom MUAS Rover L-16 DA 20 Jet falcon P3 Orion L-11 Sarsat NASAMS II Gateway /Link-16 Bell 412 ARS/CRC FPB Civilian Ships Frigate BMS MUAS QRF AIS ANt CB 90 APOD Department of Costal Affairs Costal RDR BMS Gateway Army K2IS/Link-16 Brig Co JPC

17 Samhandling på stridstaktisk nivå

18 Top down tilnærming Doktrine, visjon Konsepter Kommando og kontroll konsept er kjernen Understøttende konsepter som integrert logistikk, CIMIC, Informasjonssikkerhet og ledelse/styring Utlede behov (informasjonsbehov) Sette krev til interoperabilitet Utlede krav til løsninger (INI) Anvende/drifte Life Cycle Costing og Management

19 Arkitektur I Visjon og mål Funksjonelle konsepter Strategiske konsepter Styrende dokumenter Mål Visjon NbF Mål Delmål Mål I & II I I I FSJ (FD) IV INI II Konsepter Operasjonalisering III Operative behov IV Operative krav V Systemkrav VI Systemløsninger Løsningskonsepter Kapasiteter I DOTMLPFI løsninger V Ny doktrine og konsepter Prosjekter for å ta frem løsninger VI Fagmiljøer, kompetanssentra, produksjonsavdelinger

20 Rammeverket må operasjonaliseres Utarbeide en plan for utvikling av et nettverksbasert forsvar (NbF) Definere Network Enabling Capabilities Klargjøre strukturen for nettverksoperasjoner Sette milepæler Harmonisere med NATO utvikling Sette standarder for interoperabilitet Sette krav til sikkerhetsløsninger Utarbeide en adekvat modell for arbeidet med konsepter og kapasitetsutvikling, prosesser og prosedyrer (herunder FOU og CD&E) Definere programmer og prosjekter med ressursbehov Formulere oppdrag til andre avdelinger/enheter Kapasitetsutvikling i rammen av DOTMLPF Omsette den strategiske planen til innspill til strukturutviklingsprosessen og investeringsporteføljen i Forsvaret

21 Behov for overliggende konsepter K2 konsept kjernen for åkunne oppnåinformasjonsoverlegenhet (som grunnlag for beslutningsoverlegenhet) K2 visjon under utarbeidelse Kommando og kontroll er først og fremst en menneskelig bestrebelse Konsept for Informasjonssikkerhet (Information Assurance(IA)) Oppdrag gitt til FSA Test påevne til åsamarbeide Vise at vi driver prosessen Komme i gang, levere pr 15 jan 2009 Konsept for Informasjonsstyring (Information Management/ Information Knowledgement) Oppdrag må utarbeides

22 Informasjonsstyring og Network Centric Ops

23 Transformasjonsområder NNEC feasibilitystudyomtaler fem transformasjonsområder som er viktige for at NATO skal kunne utvikle styrker som er i stand til åmøte alliansens fremtidige utfordringer: Information superiority/network Enabled Capability Effective Engagement - Time Critical Targeting Integrated Logistics - Operational Tactical Support Expeditionary Operations - Support for Distributed Staff CIMIC - Working with Non-Govermental Organizations Vi måforvente at transformasjonsområdene setter en agenda og vil fåmye oppmerksomhet av medlemslandene i NATO. NbF satsningen i Norge bør derfor inkludere et minimum av aktiviteter innen disse områdene, slik at vi er i fase med våre allierte

24 Konseptuelt grunnlagfor utviklingen av Sjef INI med underliggende struktur Organisering og funksjoner. Modeller og rammeverk for utvikling av et nettverksbasert forsvar (NbF) Forholdet mellom NATO Network EnablingCapabilities(NEC) og NbF i Norge. Informasjonsinfrastruktur status og utvikling Grunnfjellet i NbF utvikling Etableringen av INI-stab Leveranser og prosesser

25 Forsvarets referansemodell for INI Beslutnings-, effektor- og sensorkomponenter K2 og ledelses tjenester Operativt Operativt støttende Forvaltning Etterretnings og overvåkningstjenester Manøveroperasjons tjenester Tjenestehåndtering Informasjonsutveksling Sikre plattformer Ildstøtte tjenester Register tjenester Beskyttelse tjenester Logistikk tjenester Geografiske tjenester Ad hoc tilpassede tjenester for oppdukkende behov Informasjonsstyring Personell tjenester K o m m u n i k a s j o n s i n f r a s t r u k t u r Samarbeidstjenester Struktur tjenester Informasjonssikkerhet FIF EBA tjenester Økonomi tjenester Funksjonsvise beslutningsstøttetjenester Kjernetjenester Forsvarsdepartementet (2005)

26 Konseptuelt grunnlagfor utviklingen av Sjef INI med underliggende struktur Organisering og funksjoner. Modeller og rammeverk for utvikling av et nettverksbasert forsvar (NbF) Forholdet mellom NATO Network EnablingCapabilities(NEC) og NbF i Norge. Informasjonsinfrastruktur status og utvikling Grunnfjellet i NbF utvikling Etableringen av INI-stab Leveranser og prosesser

27 Etablerte styringsmekanismer for utvikling av INI og NbF Sjef INI Ansvarlig for helhetlig styring og ledelse av INI og NbF. Leder utviklingen mot et nettverksbasert Forsvar. Skal sikre bedre kontroll og en mer effektiv utnyttelse av Forsvarets INI ressurser. Driftstilpasninger Endringer Endringsstyret Investeringer Koordineringsrådet Endringsråd Endringsråd Endringsråd Endringsråd Endringsråd Endringsråd Endringsråd Endringsråd Endringsråd Tjenesteleverandør utfører løpende driftstilpasninger, feilretting og vedlikehold påidriftsatte løsninger basert på rammetildeling eller HS Tjenesteleverandør Endringsregimet prioriterer og finansierer de endringer som gir størst effekt opp mot Forsvarets virksomhet på kort og lang sikt. Endringsregime Rådgivende og koordinerende organ for Forsvaret i saker knyttet til strukturutvikling og investering innenfor områdene INI og NBF. Plangruppe INI Koordinerer arbeidet med åutvikle teknisk og funksjonell arkitektur som grunnlag for utvikling av INI og NbF. Sikrer at utviklingen skjer planmessig og i henhold til aksepterte krav og standarder. Forsvarets arkitekturråd

28 Utført Helhetlig ledelse -FSJ Fullmaktsskriv Sjef INI Tatt kontroll påfisbasishns / P2914 Tatt kontroll påeknas/nor CNO-direktivet NETINT-direktivet Økonomistyring av IKT budsjettmål 2008 Styring av investeringsporteføljen plangruppe Arkitekturråd for INI Utarbeidet Endringsdirektiv for endringshåndtering av informasjonsinfrastrukturen

29 Under arbeid OU-løp, herunder karriereplaner for den enkelte ansatte (FS overgang til INI) Kompetanseplan Kommunikasjonsstrategi for etablering og profilering av Sjef INI FIF Eierskap NbF master implementeringsplan Langsiktig plan mot 202X Konsept for informasjonssikkerhet i NbF Autorisasjonskonsept Direktiv for bruk av internett FKI anbefaling (PET 3) outsourcing av driftstjenester

30 Utfordringer 2009 Fase 1: Etablering av SJ INI m/stab Ansvar, roller og myndighet mågåes opp pånytt i lys av ny LTP/IVB, FSJ GFD og endelig utforming av den nye Forsvarsledelsen Tilgang til stabsmedarbeidere med relevant kompetanse Dette gir begrenset kapasitet ifhtlangsiktig planlegging. Etablering av styring og kontroll innenfor investering og drift er derfor ikke mulig inntil fullt bemannet Fase 2: Etablering av INI-org Grensesnitt FLO / utskilling av IKT (DT) Interne justeringer/effektivisering/synergi Utvikle styrings-og kontrollmekanismer for egen og underlagt virksomhet og økonomi Ledelse og implementering av NbF-løp

31 Oppsummering Konseptuelt grunnlagfor utviklingen av Sjef INI med underliggende struktur Organisering og funksjoner. Modeller og rammeverk for utvikling av et nettverksbasert forsvar (NbF) Forholdet mellom NATO Network EnablingCapabilities(NEC) og NbF i Norge. Informasjonsinfrastruktur status og utvikling Grunnfjellet i NbF utvikling Etableringen av INI-stab Leveranser og prosesser

32 ?

Harlans Seminar

Harlans Seminar Harlans Seminar 2008-10-31 KK Nils Gundersen SST Planstab Rammer Nettverks Basert Forsvar (NBF) - Operasjonskunst, Kultur, Menneske og Teknologi - Standardisering, Konnektivitet og Automatisering Teknologi

Detaljer

Programområde NbFsystemer Harlans seminar fredag 31/10-08

Programområde NbFsystemer Harlans seminar fredag 31/10-08 Programområde NbFsystemer Harlans seminar fredag 31/10-08 Arild O Arnesen Kommandørkaptein FD IV Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging Innhold i presentasjon FD organisasjon FD IV. organisasjon

Detaljer

Kryptoporteføljen i Forsvaret

Kryptoporteføljen i Forsvaret The Minister Kryptoporteføljen i Forsvaret utfordringer, kapasiteter og kompetanse Presentasjon på seminar - FFI 15.1.2015 Trond Viggo Bjerke, seniorrådgiver Forsvarsdepartementet Noen ulike generasjoner

Detaljer

Effektiviseringen så langt: hva har fungert og hva har ikke fungert? FFI 4. september 2012

Effektiviseringen så langt: hva har fungert og hva har ikke fungert? FFI 4. september 2012 Effektiviseringen så langt: hva har fungert og hva har ikke fungert? FFI 4. september 2012 Stener Olstad Brigader Sjef FST/Org 05.09.2012 1 Agenda Bakgrunn for effektivisering Regime for gevinstrealisering

Detaljer

Stillinger tillagt rett til bolig

Stillinger tillagt rett til bolig Stillinger tillagt rett til bolig 010100-01.01-005 FD/ FD-LED/ FD I BRIG/FKOM Nestleder Oslo 010100-01.02-005 FD/ FD-LED/ FD II BRIG/FKOM Nestleder Oslo 010100-01.03.02-005 FD/ FD-LED/ FD III/ OPERASJONS

Detaljer

FELLES ELEKTRONISK TJENESTEYTING I OFFENTLIG SEKTOR - HØRING AV ARBEIDSGRUPPERAPPORT OM FELLES IKT-ARKITEKTUR

FELLES ELEKTRONISK TJENESTEYTING I OFFENTLIG SEKTOR - HØRING AV ARBEIDSGRUPPERAPPORT OM FELLES IKT-ARKITEKTUR Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Tidl ref Vår ref Dato 200701034 200701199-6/NJB FELLES ELEKTRONISK TJENESTEYTING I OFFENTLIG SEKTOR - HØRING AV ARBEIDSGRUPPERAPPORT

Detaljer

Av Ragnar Dahl, ragnar.dahl@bfo.no

Av Ragnar Dahl, ragnar.dahl@bfo.no Større driftsenheter kan bety Forsvarets ledelsesstruktur ble endret siste uken av januar 2009. Vi går fra 72 driftsenheter til 21, pluss de vi har i FLO i en overgangsperiode. Hovedårsaken er at vi skal

Detaljer

"Marinens nye kapasiteter. Hva blir operasjonsmønsteret? " FKOM Henning Amundsen

Marinens nye kapasiteter. Hva blir operasjonsmønsteret?  FKOM Henning Amundsen Sjef Kysteskadren Commander Norwegian Task Group "Marinens nye kapasiteter. Hva blir operasjonsmønsteret? " SJKE og COM NorTG Denne presentasjonen er UGRADERT 1 Sjømaktens kompleksitet Tydeliggjøre nasjonal

Detaljer

Operativ Logistikk Strategisk Operasjonelt Taktisk Innlegg på Harlans Seminar 2009 Kommandørkaptein Rune Fromreide Sjef Marinens Logistikkvåpen

Operativ Logistikk Strategisk Operasjonelt Taktisk Innlegg på Harlans Seminar 2009 Kommandørkaptein Rune Fromreide Sjef Marinens Logistikkvåpen Operativ Logistikk Strategisk Operasjonelt Taktisk Innlegg på Harlans Seminar 2009 Kommandørkaptein Rune Fromreide Sjef Marinens Logistikkvåpen 04.01.2010 1 A campaign plan that cannot be logistically

Detaljer

Digital Grid: Powering the future of utilities

Digital Grid: Powering the future of utilities Digital Grid: Powering the future of utilities Will digital help us do less or be more? Gunnar Westgaard September 2017 In response to the lightning quick pace of change, businesses are asking, What is

Detaljer

VRI Østfold 2011-2013

VRI Østfold 2011-2013 VRI Østfold 2011-2013 Innsatsområde Helse- og omsorgsteknologi og serviceinnovasjon Bjørn Horten Daglig leder Borg Innovasjon VRI Østfold 2011-2013 Målsetting: etablering av flere og større næringsrettede

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Maritime Navigation and Information Services. MarNIS. Sikker sjøtransport Forskningens utfordringer. Veritas 12. mars 2009

Maritime Navigation and Information Services. MarNIS. Sikker sjøtransport Forskningens utfordringer. Veritas 12. mars 2009 Maritime Navigation and Information Services MarNIS Sikker sjøtransport Forskningens utfordringer Veritas 12. mars 2009 Marit Natvig, SINTEF marit.natvig@sintef.no Innhold Generelt om prosjektet Video

Detaljer

Hvordan lykkes med et digitalt taktskifte?

Hvordan lykkes med et digitalt taktskifte? Hvordan lykkes med et digitalt taktskifte? Ragnvald Sannes Senter for Digitalisering og Institutt for Strategi Handelshøyskolen BI ragnvald.sannes@bi.no Digitalisering i Norge: Hva er status 20.03.2017

Detaljer

Har man i tilstrekkelig grad. ivaretatt den mennesklige faktoren i. utviklingen av NNEC ML?

Har man i tilstrekkelig grad. ivaretatt den mennesklige faktoren i. utviklingen av NNEC ML? 1 Har man i tilstrekkelig grad ivaretatt den mennesklige faktoren i utviklingen av NNEC ML? B oppsats av Ole Furuseth elev ved CD&E kurset 2008 2009 Innlevert den 02.06.2009 Veileder Professor Berndt Brehmer

Detaljer

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger Seminar i metodevurdering Torsdag 29. januar 2015 Øyvind Melien, sekretariatet nasjonalt system, Helsedirektoratet World Health Organization Resolusjon

Detaljer

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 Temaer FOHs perspektiv FOHs virksomhetsmodell Krise og krigsoppgaver Fredsoperative oppgaver Utviklingsområder FOHs perspektiv Hvordan vi ser på den nasjonale sikkerhetssituasjonen

Detaljer

LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI. NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge

LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI. NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge 26.11.2015 I LØPET AV DE NESTE 20 MINUTTENE SKAL JEG FORTELLE OM Livet som forsker Forskningsprosjektet VALUE TANK LEAN planning

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Er evnen like stor som viljen i Norge?

Er evnen like stor som viljen i Norge? multiconsult.no Verdiskapende FM Er evnen like stor som viljen i Norge? Margrethe Foss, Multiconsult Margrethe.foss@multiconsult.no Mob: 40645053 multiconsult.no Verdiskapende FM Er evnen like stor som

Detaljer

MED PUBLIC CLOUD INNOVASJON OG MULIGHETER. Altinn Servicelederseminar September 2017

MED PUBLIC CLOUD INNOVASJON OG MULIGHETER. Altinn Servicelederseminar September 2017 INNOVASJON OG MULIGHETER MED PUBLIC CLOUD Altinn Servicelederseminar - 21. September 2017 Geir Morten Allum geir.morten.allum@basefarm.com Product Development Basefarm AGENDA ALTINN SERVICELEDERSEMINAR

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

Value added FM fra kontroll til strategisk samspill

Value added FM fra kontroll til strategisk samspill Value added FM fra kontroll til strategisk samspill Kursdagene 2015 Strategisk eiendomsledelse - med fokus på offentlig sektor Margrethe Foss Value added FM fra kontroll til strategisk samspill FM Facility

Detaljer

Cyberforsvaret. - Forsvarets nye «våpengren» Cybertrusselen Nye sikkerhetsutfordringer i cyberspace. Gunnar Salberg

Cyberforsvaret. - Forsvarets nye «våpengren» Cybertrusselen Nye sikkerhetsutfordringer i cyberspace. Gunnar Salberg Cyberforsvaret - Forsvarets nye «våpengren» Cybertrusselen Nye sikkerhetsutfordringer i cyberspace Gunnar Salberg Oberstløytnant Sjef Avdeling for beskyttelse av kritisk infrastruktur (BKI) Cyberforsvaret,

Detaljer

Analysis of Command and Control in Network Enabled Operations. Geir Enemo FFI (Norwegian Defence Research Establishment)

Analysis of Command and Control in Network Enabled Operations. Geir Enemo FFI (Norwegian Defence Research Establishment) Analysis of Command and Control in Network Enabled Operations Geir Enemo FFI (Norwegian Defence Research Establishment) Introduction (1) Network Enabled Operations (NEO) is currently a hot topic within

Detaljer

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT Trailer Life #EVRYWHATSHOT Dagens agenda - What s Hot Trondheim www.evry.no/whatshottrondheim WI-FI Nova Kinosenter NETTVERK: tkgjest PASSORD: skyfall007 SOSIALE

Detaljer

Internrevisors avgivelse av overordnet uttalelse Frank Alvern, Forsvarsdepartementets Internrevisjon

Internrevisors avgivelse av overordnet uttalelse Frank Alvern, Forsvarsdepartementets Internrevisjon Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon, oktober 2012 Internrevisors avgivelse av overordnet uttalelse Frank Alvern, Forsvarsdepartementets Internrevisjon 2 3 4 Add the new definition of Overall Opinion

Detaljer

Hvordan kan forskning komme pasientene til gode?

Hvordan kan forskning komme pasientene til gode? Hvordan kan forskning komme pasientene til gode? Leder innovasjonsseksjonen og Idépoliklinikken Kari J. Kværner Mai 2013 Innovasjon er i tiden! Helsedirektoratets definerer innovasjon: «En ny eller forbedret

Detaljer

Er du nysgjerrig på om det er mulig...

Er du nysgjerrig på om det er mulig... BIMMER: Hvorfor ta steget over til Novapoint DCM og Quadri DCM? SOLVEIG FISKAA OG HEIDI BERG, VIANOVA SYSTEMS Er du nysgjerrig på om det er mulig......å dele alle infrastruktur data i en intelligent modell,

Detaljer

PRINSIX - Rammeverk. Norwegian Ministry of Defence. Steffen Evju Fagdirektør FD IV 3 14. Mai 2012

PRINSIX - Rammeverk. Norwegian Ministry of Defence. Steffen Evju Fagdirektør FD IV 3 14. Mai 2012 PRINSIX - Rammeverk Norwegian Ministry of Defence Steffen Evju Fagdirektør FD IV 3 14. Mai 2012 Litt historie PRINSIX prosjektet Andreas Stenseth (FTD) var leder av styringsgruppen som besto av NK/Stabsjefer

Detaljer

Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI )

Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI ) Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI ) 1 Dokumenthistorikk Versjonsnr. Endringer Utarbeidet av Endringsdato 0.98 Første versjon mandat for et Roar H 16.08.13 felles forum 2 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Kanskje en slide som presenterer grunderen? Visjon: Den eksklusive partner for informasjonsutveksling i logistikkjeden til norsk sokkel. I løpet av 5 år skal vi være med våre kunder internasjonalt 26.04.2010 1 Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

Trender i logistikk. Dr. Fahad Awaleh Norsk Militær Logistikkforum (NMLF) Torsdag 7. november 2013

Trender i logistikk. Dr. Fahad Awaleh Norsk Militær Logistikkforum (NMLF) Torsdag 7. november 2013 Trender i logistikk Dr. Fahad Awaleh Norsk Militær Logistikkforum (NMLF) Torsdag 7. november 2013 Samarbeid mellom forsvaret og sivilt næringsliv 1. Hva menes med samarbeid? 2. Hvordan ser omverdenen ut?

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

SATCOM i Forsvaret i dag og i fremtiden.

SATCOM i Forsvaret i dag og i fremtiden. Forsvarets kompetansesenter for kommando og kontroll informasjonssystemer 4 plansjer er unntatt offentlighet og dermed utelatt her SATCOM i Forsvaret i dag og i fremtiden. Trond Hermansen Leder Fagråd

Detaljer

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Services and Systems Development Grafisk verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Selvhjelpspakken for informasjon og formidling ved NTNU: www.ntnu.no/info/selvhjelp

Detaljer

Data Governance SAS FANS 4.2.2015

Data Governance SAS FANS 4.2.2015 Data Governance SAS FANS 4.2.2015 Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? T.S Eliot. The Rock (1934) Side 2 det er identifisert feil i 88% av

Detaljer

Uke 5. Magnus Li INF /

Uke 5. Magnus Li INF / Uke 5 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 26/27.09.2017 Repetisjon av begreper Diskusjonsoppgaver I første innlevering ønsker vi et brukerperspektiv i et informasjonssystem - Hva kan inngå i et slikt informasjonssystem?

Detaljer

Beskrivelse av programområde informasjonsinfrastruktur

Beskrivelse av programområde informasjonsinfrastruktur Beskrivelse av programområde informasjonsinfrastruktur Plan for perioden 2006-2009+ Versjon 1.01 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. HENSIKT... 2 3. MÅLSETTING... 2 4. OVERORDNET STRATEGI OG PRIORITERINGER

Detaljer

FFI RAPPORT SAMARBEID MELLOM FORSVARET OG INDUSTRIEN INNEN PROGRAMOMRÅDET INI. SKOGSTAD Arne K, WARBERG Erik Normann FFI/RAPPORT-2006/01620

FFI RAPPORT SAMARBEID MELLOM FORSVARET OG INDUSTRIEN INNEN PROGRAMOMRÅDET INI. SKOGSTAD Arne K, WARBERG Erik Normann FFI/RAPPORT-2006/01620 FFI RAPPORT SAMARBEID MELLOM FORSVARET OG INDUSTRIEN INNEN PROGRAMOMRÅDET INI SKOGSTAD Arne K, WARBERG Erik Normann FFI/RAPPORT-2006/01620 SAMARBEID MELLOM FORSVARET OG INDUSTRIEN INNEN PROGRAMOMRÅDET

Detaljer

Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå?

Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå? 1 Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå? Bakgrunn Nasjonal IKT har siden høsten 2010 investert i kompetansebygging innen virksomhetsarkitektur, (Enterprise

Detaljer

DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER

DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER RESTEN ER TEKNOLOGI CHARLOTTA TINGSHAMMAR OSLO 2013-03-01 TRENDER OG UTFORDRINGER EFFEKTIVITET ØKOSYSTEMER PARTNERE INTERESSENTER HØYERE KRAV TIL PRODUKTIVITET

Detaljer

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Sivilt-militært samarbeid Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Forsvarets ni hovedoppgaver 1. Utgjøre en forebyggende terskel med basis i NATOmedlemskapet 2. Forsvare Norge

Detaljer

Sivilt-militært samarbeide - Status og fremtidige muligheter

Sivilt-militært samarbeide - Status og fremtidige muligheter Sivilt-militært samarbeide - Status og fremtidige muligheter Jan Sommerfelt-Pettersen Kontreadmiral, lege, specialist i samfunnsmedisin Sjef Forsvarets Sanitet 2018-01-04 Samfunnssikkerhetskonferansen,

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Ørland og Evenes. Sikkerhetsmessig perspektiv. Stig Karlsson, sikkerhetsleder Forsvarsbygg kampflybase

Ørland og Evenes. Sikkerhetsmessig perspektiv. Stig Karlsson, sikkerhetsleder Forsvarsbygg kampflybase Ørland og Evenes Sikkerhetsmessig perspektiv Stig Karlsson, sikkerhetsleder Forsvarsbygg kampflybase En profesjonell, offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret Forsvarsbygg

Detaljer

www.steria.no 08.09.2011 1 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt

www.steria.no 08.09.2011 1 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 08.09.2011 1 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt En praktisk tilnærming til tjenestekatalog Svein Erik Schnell, Senior Consultant Steria AS Tine Hedelund Nielsen, Consultant Steria AS Steria Agenda

Detaljer

Great organizations change their customers' beliefs. Average organizations fulfill existing beliefs. Ari Weinzweig

Great organizations change their customers' beliefs. Average organizations fulfill existing beliefs. Ari Weinzweig Great organizations change their customers' beliefs. Average organizations fulfill existing beliefs. Ari Weinzweig Innovation in Klepp «The job to be done» Per Varhaug R&D Director Source: BI www.bi.no

Detaljer

Forsvarets høgskole våren 2011 Masteroppgave. Ny kommandostruktur i NATO Hva nå FOH? Major Stein Garang

Forsvarets høgskole våren 2011 Masteroppgave. Ny kommandostruktur i NATO Hva nå FOH? Major Stein Garang Forsvarets høgskole våren 2011 Masteroppgave Ny kommandostruktur i NATO Hva nå FOH? Major Stein Garang 2 3 Abstract The NATO Summit of Heads of State and Government were held on 19 th - 20 th November,

Detaljer

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Urmas Lepik Region Europa Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Norway: a small open economy Too fast or too slow? In the front

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund 3. mars 2003 ved Arne Bård Dalhaug

Foredrag i Oslo Militære Samfund 3. mars 2003 ved Arne Bård Dalhaug 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund 3. mars 2003 ved Arne Bård Dalhaug Generalmajor Utredningsleder ISL Forsvarsdepartementet INNLEDNING Ærede forsamling! La meg innledningsvis få takke så mye for å ha

Detaljer

eforvaltning visjoner og realiteter Forelesning 06.11.2006, Arild Jansen, AFIN

eforvaltning visjoner og realiteter Forelesning 06.11.2006, Arild Jansen, AFIN eforvaltning visjoner og [norske] realiteter DRI 2001 forelesning 07.11.2006 eforvaltning: rammeverket og tjenestetrappa Eksempler: AltInn, Samordnet opptak og MinSide Systemutvikling som samspillet mellom

Detaljer

// PRESENTASJONER FRA NJAVA

// PRESENTASJONER FRA NJAVA // PRESENTASJONER FRA NJAVA } NAV i det store bildet Ingunn M. Godal } Nye ambisjoner, nye muligheter Torbjørn Larsen } Hvordan gjør vi det - våre behov Petter Hafskjold NAV i det store bildet John Dee

Detaljer

MTB-våpenet. Nytt Sjømåls Missil (NSM) Attacks without warning. Bjørn Kvisgaard Kommandørkaptein Sjef MTB Våpenet

MTB-våpenet. Nytt Sjømåls Missil (NSM) Attacks without warning. Bjørn Kvisgaard Kommandørkaptein Sjef MTB Våpenet Nytt Sjømåls Missil (NSM) Attacks without warning Bjørn Kvisgaard Kommandørkaptein Sjef MTB Våpenet 1 Plan for presentasjonen Kort om status Skjold klassen NSM anskaffelsen Operativ NSM NSM Demonstrasjonsfyring

Detaljer

Støtte til Forsvarets NbF-utvikling sluttrapport

Støtte til Forsvarets NbF-utvikling sluttrapport FFI-rapport 2015/02403 Støtte til Forsvarets NbF-utvikling sluttrapport Frode Rutledal, Håvard Fridheim, Tone Danielsen og Stein Malerud Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment

Detaljer

Innovation at Redningsselskapet Martin Fuhr Bolstad. Redningsselskapet Ingen skal drukne

Innovation at Redningsselskapet Martin Fuhr Bolstad. Redningsselskapet Ingen skal drukne Innovation at Martin Fuhr Bolstad From sail to water jet experience and knowledge built through 125 years. Innovation is a focus area in our strategy towards 2025. INNOVAtiON «We are known for our innovative

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Smarte byer og lokalsamfunn i Østfold Prioriterte områder

Smarte byer og lokalsamfunn i Østfold Prioriterte områder Smarte byer og lokalsamfunn i Østfold Prioriterte områder Workshop 30. - 31. oktober - Fredriksten Hotell, Halden Knut H. Johansen Styreleder NCE Smart Utgangspunkt Østfold som smart region fra visjon

Detaljer

Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014

Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014 Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014 Tema: CIM & ENTSO-E CGMES Standarder for utveksling av kraftnettrelatert data Motivasjon Introduksjon

Detaljer

Fremtidig forsyningskonsept

Fremtidig forsyningskonsept Fremtidig forsyningskonsept Harlans seminar 2009 KK Thorleif Thorsen Forfatter Prosjektittel 04.01.2010 1 04.01.2010 1 Pratekart Gjeldende forsyningskonsept Særtrekk ved Sjøforsvaret Styrker og svakheter

Detaljer

Fra informasjonssystemer til informasjonsinfrastrukturer

Fra informasjonssystemer til informasjonsinfrastrukturer Fra informasjonssystemer til informasjonsinfrastrukturer - basis for samhandling i forvaltningen Gjesteforelesning AFIN 30.8.17 Øivind Langeland 1 Disposisjon og pensum Disposisjon: Bakgrunn Informasjonsinfrastrukturer

Detaljer

e-navigasjon: Realisering av norske målsettinger

e-navigasjon: Realisering av norske målsettinger e-navigasjon: Realisering av norske målsettinger Haugesund, 31.01.2012 Finn Martin Vallersnes Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes

Detaljer

Konsept for logistikk i Forsvaret

Konsept for logistikk i Forsvaret Konsept for logistikk i Forsvaret LOGMAKT 2013 Oblt Hermansen FLO/Stab 15.05.2013 Forfatter Prosjektittel Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 1 15.05.2013 1 Agenda Revisjonsprosessen Logistikk-

Detaljer

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare?

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Industrien må ha tilgang

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

FFI RAPPORT ARBEIDET MED "SJEF FELLESOPERATIVT HOVEDKVARTERS KAMPANJEPLAN FOR KONSEPTUTVIKLING OG EKSPERIMENTERING" I PROSJEKT METEX VED FFI

FFI RAPPORT ARBEIDET MED SJEF FELLESOPERATIVT HOVEDKVARTERS KAMPANJEPLAN FOR KONSEPTUTVIKLING OG EKSPERIMENTERING I PROSJEKT METEX VED FFI FFI RAPPORT ARBEIDET MED "SJEF FELLESOPERATIVT HOVEDKVARTERS KAMPANJEPLAN FOR KONSEPTUTVIKLING OG EKSPERIMENTERING" I PROSJEKT METEX VED FFI LJØGODT Håkon FFI/RAPPORT-2004/02326 ARBEIDET MED "SJEF FELLESOPERATIVT

Detaljer

Hårfagre ITS Konferanse 2013

Hårfagre ITS Konferanse 2013 ITS Norway Hårfagre ITS Konferanse 2013 ITS Norge Hårfagre og ITS Arena Alle sektorer samordning, smartere og mer miljøvennlig Å samle Transport-Norge til ett digitalt rike Hårfagre: Visjon Motivasjon

Detaljer

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Forsvarssjefen fastsetter Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret til bruk i Forsvaret Oslo, 10. desember 2010 Harald Sunde General Forsvarssjef

Detaljer

Neste Generasjon Datanett

Neste Generasjon Datanett Neste Generasjon Datanett Wolfgang Leister Project ENNCE A holistic view of the system End System QoS architecture QoS Negotiation and Connection Management Service Agent - Service Agent Control Protocol

Detaljer

GEVINSTREALISERING - IT I PRAKSIS. Morten Skodbo Rambøll Management Consulting

GEVINSTREALISERING - IT I PRAKSIS. Morten Skodbo Rambøll Management Consulting GEVINSTREALISERING - IT I PRAKSIS Morten Skodbo Rambøll Management Consulting IT I PRAKSIS 2016 Kartlegger strategisk bruk av IT i de 500 største offentlige og private virksomhetene i Norge. Fokuserer

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for konsernet

Digitaliseringsstrategi for konsernet 06.10.2017 Digitaliseringsstrategi for konsernet 06.10.2017 Svein Kåre Grønås Konserndirektør / CDO Markedstrender, bransjeglidning og flytende kundeforventninger kan oppsummeres i noen nøkkelområder MARKEDSTRENDER

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

NS-ISO 38500:2008 Virksomhetens styring og kontroll av IT. IKT seminar August Nilssen Prosjektleder IKT Standard Norge

NS-ISO 38500:2008 Virksomhetens styring og kontroll av IT. IKT seminar August Nilssen Prosjektleder IKT Standard Norge NS-ISO 38500:2008 Virksomhetens styring og kontroll av IT IKT seminar 2011-02-17 August Nilssen Prosjektleder IKT Standard Norge NS-ISO 38500:2008 Tittel: Virksomhetens styring og kontroll av IT Corporate

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon

FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon SJEF FLO Klarlegg og konkretiser operative krav til logistikkledelse under styrkeoppbygging og operasjoner generelt og for nasjonal logistikk kommando spesielt. Anbefal hvilke oppgaver NLK skal utføre

Detaljer

Forsvarets tilnærming og regulering av skipssikkerhet

Forsvarets tilnærming og regulering av skipssikkerhet Avdelingstittel Forsvarets tilnærming og regulering av skipssikkerhet 04.11.2010 Forfatter SST/ Prosjektittel 13.12.2010 1 Tema Hvordan skal Sjøforsvaret forholde seg til sivilt regelverk? Hvordan skal

Detaljer

HR og teknologi Går HR glipp av muligheter fordi vi er redd for teknologi?

HR og teknologi Går HR glipp av muligheter fordi vi er redd for teknologi? Even Bolstad @evenbolstad even.bolstad@hrnorge.no / @hr_norge www.hrnorge.no HR og teknologi Går HR glipp av muligheter fordi vi er redd for teknologi? En hånd i været Hvem av dere begynte med HR fordi

Detaljer

«Vet du verdien av IT!»

«Vet du verdien av IT!» Velkommen til nettverksmøte om IT i Praksis! «Vet du verdien av IT!» Klarer du å synliggjøre verdien av IT for din organisasjon? Er forretningsledelsen bevisst hvilke verdier som IT skaper for virksomheten?

Detaljer

Prosjektbasert ledelse

Prosjektbasert ledelse Prosjektbasert ledelse 2 Hva er prosjektbasert ledelse? En moderne virksomhets situasjon: Har gjennomført mange prosjekter; allsidige erfaringer med prosjektledelse Er dyktig på å lede et enkelt prosjekt

Detaljer

FFI RAPPORT ARKITEKTUR NBF INFORMASJONSINFRASTRUKTUR - FØRSTE UTKAST. BEDNAR Ian Bjørn FFI/RAPPORT-2003/01646

FFI RAPPORT ARKITEKTUR NBF INFORMASJONSINFRASTRUKTUR - FØRSTE UTKAST. BEDNAR Ian Bjørn FFI/RAPPORT-2003/01646 FFI RAPPORT ARKITEKTUR NBF INFORMASJONSINFRASTRUKTUR - FØRSTE UTKAST BEDNAR Ian Bjørn FFI/RAPPORT-2003/01646 FFIE/855/134 Godkjent Kjeller 16. desember 2003 Vidar S Andersen Forskningssjef ARKITEKTUR

Detaljer

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS :. er når man har en tilpasset egen bruk Et riktig modenhetsnivå! IT Governance Institute's definisjon er:

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2010 2015 IT-AVDELINGEN UNIVERSITETET I BERGEN Brukerorientering Kvalitet Samarbeid Etikk SIDE 1 v. 1.00, 24. juni 2010 VISJON IT-avdelingen ved UiB skal produsere og levere IKT-tjenester

Detaljer

NbF nå! hvordan får vi et nettverksbasert forsvar raskere?

NbF nå! hvordan får vi et nettverksbasert forsvar raskere? FFI-rapport 2015/02404 NbF nå! hvordan får vi et nettverksbasert forsvar raskere? Håvard Fridheim Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment FFI-rapport 2015/02404 NbF

Detaljer

Virksomhetsstyring, helhetlig virksomhetsstyring, prestasjonsledelse..

Virksomhetsstyring, helhetlig virksomhetsstyring, prestasjonsledelse.. Econa Seminar Virksomhetsstyring, helhetlig virksomhetsstyring, prestasjonsledelse.. Performance management (PM) includes activities that ensure that goals are consistently being met in an effective and

Detaljer

Veikart Standardiseringsrådet

Veikart Standardiseringsrådet Veikart Standardiseringsrådet 17.03.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Mål (endepunkt) Følgende mål er foreslått for

Detaljer

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen www.espen.com self@espen.com Digitalisering Fra frykt til praksis Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar 2017 Espen Andersen Førsteamanuensis Institutt for strategi, Handelshøyskolen

Detaljer

Hva betyr tjenesteorientert arkitektur for sikkerhet?

Hva betyr tjenesteorientert arkitektur for sikkerhet? Hva betyr tjenesteorientert arkitektur for sikkerhet? Torbjørn Staff Architecture Innovation Group Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Agenda Arkitekturevolusjonen

Detaljer

Samskapt kraft i lokalt folkehelsearbeid 14. April 2016 Dina von Heimburg, nestleder i Sunne kommuner

Samskapt kraft i lokalt folkehelsearbeid 14. April 2016 Dina von Heimburg, nestleder i Sunne kommuner Samskapt kraft i lokalt folkehelsearbeid 14. April 2016 Dina von Heimburg, nestleder i Sunne kommuner Arbeidet med folkehelse i kommunene er ikke tilstrekkelig kunnskapsbasert faksimile, www.t-a.no, Publisert:

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Per Tonny Berg Partner & Business Development Manager

Per Tonny Berg Partner & Business Development Manager Per Tonny Berg Partner & Business Development Manager presentert av i samarbeid med Det praktiske Slå av lyden på mobiltelefonen Toaletter Kaffe og garderobe Lunsj kl. 12-13 Det praktiske WIFI = Oljemuseum

Detaljer

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011 FFI-presentasjon 2011 Versjon 10. august 2011 Forsvarets forskningsinstitutt Etablert 1946 719 ansatte (alle sivile med unntak av 3 offiserer) Norges viktigste forskningsinstitusjon innen forsvarsrelatert

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Hvilken retning går Internett i?

Hvilken retning går Internett i? Hvilken retning går Internett i? Registrarseminar, Oslo 27. november 2008 Ørnulf Storm Seksjonssjef Seksjon for adressering og elektronisk signatur Avdeling for Internett og Sikkerhet Post- og teletilsynet

Detaljer

Definisjoner innen Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur innspill til diskusjon

Definisjoner innen Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur innspill til diskusjon FFI-rapport 2009/01267 Definisjoner innen Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur innspill til diskusjon Ole Ingar Bentstuen Forsvarets forskningsinstitutt/norwegian Defence Research Establishment (FFI)

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

IT-næringens interesseorganisasjon. Altinn. Hva nå? Per Morten Hoff, IKT-Norge. ikt-norge.no

IT-næringens interesseorganisasjon. Altinn. Hva nå? Per Morten Hoff, IKT-Norge. ikt-norge.no Altinn Hva nå? Per Morten Hoff, IKT-Norge Den teknologiske utviklinga vil halde fram i raskt tempo, i minst 10 år til. Mulighet eller drøm? "Regjeringen bruker store ressurser på å utvikle innovative tjenester.

Detaljer

Røros konferansen 12 februar 2010

Røros konferansen 12 februar 2010 Røros konferansen 12 februar 2010 IKT som virkemiddel for å gjøre logistikk smart og miljøvennlig Hans-Christian Haugli CEO Telenor Objects www.telenorobjects.com Agenda Trender Tingenes Internett Relevans

Detaljer