Norges største innen skadebegrensning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges største innen skadebegrensning"

Transkript

1 Norges største innen skadebegrensning

2 VANN BYGGTØRK/FUKTKONTROLL BRANN LUKTFJERNING HÅNDVERK OVERFLATEBEHANDLING ELEKTRO VENTILASJONSRENS Vann Polygon jobber kontinuerlig med å begrense de økonomiske konsekvensene av skader - og de virkningene skader har på mennesker og miljø. Derfor har vi i Polygon bygget opp kompetanse innen en rekke hovedområder som dekker skadebegrensning og andre tjenester. Respons Hvert år hjelper vi tusener av eiendomsbesittere. Denne erfaringen gir oss verdifull kunnskap som hjelper oss å utvikle nye innovative løsninger for å dekke kundenes behov. Vi er tilgjengelig hver dag, året rundt 24 timer i døgnet. Vår internasjonale organisasjon består av mer enn kvalifi serte teknikere. Våre teknikere arbeider fra Field. Link, vårt mobile It-system, som muliggjør raske svartider og umiddelbar rapportering. Pålitelighet Vår erfaring og bransjekunnskap gjør at vi kan opprettholde en gjennomgående høy standard på våre tjenester. Det innebærer en stor trygghet for den skadelidte som befi nner seg i en utsatt situasjon. Vi dokumenterer arbeidsmetoder, progresjon og sluttresultat. HMS Polygon har alle nødvendige godkjenninger for arbeidet vi utfører. Vi setter helse, miljø og sikkerhet høyt på agendaen. Resultater Våre stadige investeringer i våre medarbeidere, teknikk og materiell gjør oss i stand til å levere samme høye kvalitet år etter år. RENGJØRING ASBESTSANERING MUGGSOPP OLJESANERING

3 En vannskade trenger ikke å være så dramatisk som du tror. Vi utbedrer skader forårsaket av fl omvann, brutte vannrør, feil på vaskemaskin, tilbakeslag fra kloakknettet, slukkevann fra brannvesenet mm. Dette er skader som ikke lenger vurderes som så omfattende og ødeleggende som tidligere. Med solid fagkunnskap og moderne utstyr tørker vi nå vannskader uten at alt av gulv, vegger og tak må brytes opp. Akutt førstehjelp Skadevurdering med fuktmåling Lekkasjesøk Tørking Restaurering

4 Skadebegrensning etter brann er en oppgave for spesialister. Selv der det er omfattende sotskader kan Polygon på kort tid bringe stedet tilbake til sin opprinnelige stand. Alle oppgaver utføres av dyktige fagfolk som benytter de mest effektive metoder på markedet. Akutt førstehjelp Skadevurdering, rens og luktfjerning Reparasjon av teknisk utstyr

5 Polygon leverer håndverktjenester med egne fagarbeidere (tømrere) og våre samarbeidspartnere innen andre fagområder. Våre medarbeidere er spesialister på reparasjoner og rehabiliteringsarbeider. Polygon kan levere prosjektledelse og komplette reparasjoner etter de fl este skadetyper og skadestørrelser. Målsetningen er å bringe skadet bygning tilbake til samme stand som før skaden inntraff.

6 Bedrifter kan tape store verdier dersom ventetiden på nytt utstyr blir for lang. Spesiallaget produksjonsutstyr tar ofte lang tid å skaffe tilveie. Polygon har kunnskap, erfaring og alt nødvendig utstyr for å sette i stand teknisk, elektronisk og mekanisk materiell. Vi kan rense, reparere og bytte nødvendige deler. Med andre ord; sette det tilbake i opprinnelig stand. Akutt førstehjelp Skadevurdering, rens og luktfjerning Reparasjon av teknisk utstyr.

7 Et balansert innemiljø og riktig temperatur under byggeperioden sommer som vinter reduserer faren for fuktproblemer etter at konstruksjonen er lukket og sikrer riktig tidspunkt for ferdigstillelse. I nye bygg og ved rehabilitering sørger vi for oppvarming og kontrollert tørkeprosess som dokumenteres i en sluttrapport. Fuktmåling med dokumentasjon. Varmeaggregat.

8 Luktproblemer kan være resultatet av en rekke ulike forhold, biologiske, kjemiske, fukt, røyk, varme m.m. Metodevalget for å sanere lukt vil avhenge av kilden til luktproblemet og materialet som er skadet. Polygon har utstyr og kompetanse til å håndtere de vanskeligste luktproblemer i bygninger, møbler eller tekstiler. Våre lagre har spesialbygde rom for luktbehandling. I tillegg er våre teknikere utstyrt med, og trent i bruk av, mobilt utstyr for effektiv luktsanering på skadestedet.

9 Stålkonstruksjon i fuktige omgivelser før overflatebehandling. Polygon tørker og klargjør stålkonstruksjoner før overflatehehandling. Vann stopper korrosjon og gir optimal holdbarhet for malingen og redusert nedetid. Kondens kan skape problemer og forsinkelser når maling påføres i kaldt vær eller i fuktig klima. Riktig installasjon av avfuktingsutstyr er derfor viktig for å oppnå optimal effektivitet og lønnsomhet. Avfukting av tanker, rør, skrog og annet metall der overfl ater må være tørre og klargjort for maling

10 Et gjengrodd eller forurenset ventilasjonsanlegg kan føre til dårlig inneluft og spredning av forurensning som byggestøv, asbestfi ber, mugg- og soppsporer og bakterier. Den beste måten å forhindre dette på, er å foreta regelmessig kontroll og rens av ventilasjonen. I Polygon har vi lang erfaring på dette området, og våre medarbeidere er spesialtrent for denne typen arbeid. Polygon gjennomfører ventilasjonsrens for kunder med svært strenge krav til renhet.

11 Polygon utfører høytrykksrengjøring med granulater, som har vist seg å være svært effektiv ved fjerning av tagging og grafi tti. Et annet bruksområde er rengjøring av fasader; dvs. fjerning av alle typer belegg, maling og murpuss i forbindelse med oppussing. Vi benytter ulike teknikker slik som tørrisblåsing, høytrykk med kaldt og varmt vann samt sandblåsing. Høytrykkspyling Varmt og kaldt vann Tørrisblåsing Sandblåsing

12 Polygon har fl ere tiårs erfaring i asbestsanering og er godkjent av Arbeidstilsynet for fjerning av alle typer asbestholdige materialer. Dette er et krevende og møysommelig arbeid med strenge HMS-krav til rutiner og fremgangsmåte blant annet når det gjelder bruk av verneutstyr, kildesortering og avskjerming av utsatte områder. De fl este av våre asbestoppdrag er knyttet til riving eller rehabilitering av bygg. Riktig bruk av værneutstyr Godkjenninger HMS-krav

13 Lekkasjesøk Dårlig ventilasjon, feil ved bygningskonstruksjonene, feil bruk av bygninger og mangelfull avfukting av nybygg kan føre til utvikling av mugg- og råtesopp. Skader kan oppstå raskt og bl.a. føre til utvikling av inneklimaproblemer, allergier og overfølsomhet. Polygon benytter ulike metoder i vårt arbeid, og den mest vanlige er mekanisk rengjøring av soppangrepene og fjerning av angrepne materialer. Vi kan også behandle gjenstander som er soppskadet. Foto: MycoTeam Foto: MycoTeam Foto: MycoTeam Mugg- og råtesopp kan oppstå raskt og bl.a. føre til utvikling av inneklimaproblemer, allergier og overfølsomhet.

14 Polygon har alltid arbeidet for å fi nne fram til nye og bedre måter å behandle oljeskader på. Vi sanerer oljeskader uten å skade miljøet. Polygon har lang erfaring med hvordan miljøvennlig oljesanering fungerer som metode. Metodene kan brukes innendørs, i konstruksjoner og utendørs i grunnen. Polygon analyserer og dokumenterer arbeidsprosessene og sikrer korrekt behandling og deponering.

15 LEONBERG Polygon-avdelinger i Norge ALTA: Polgyon Alta. Storengveien 34, 9515 Alta. Tlf ARENDAL: Polygon Arendal. P.boks 1641 Stoa, 4857 Arendal. Tlf BODØ: Polygon Bodø v/sbyrået AS. Langstranda 3, 8003 Bodø. Tlf BRØNNØYSUND: Polygon Brønnøysund. Storgt. 81, 8900 Brønnøysund. Tlf BÆRUM: Polygon Bærum. Baker Østbys vei Rud. Tlf DALANE - EGERSUND: Polygon Dalane - Egersund. Tengesdal, 4387 Bjerkreim. Tlf DRAMMEN: Polygon Drammen v/buskerud Skadebegrensning AS. Rosenkrantzgaten 85, 3018 Drammen. Tlf FINNSNES: Polygon Finnsnes. Sandvikveien 77, 9300 Finnsnes. Tlf HAMAR: Polgyon Hamar v/bravo Skadebegrensning AS. Furubergvn. 207, 2316 Hamar. Tlf HARSTAD: Polygon Harstad. Kilhusveien 45, 9402 Harstad. Tlf HAUGESUND: Polygon Haugesund v/sunnhordland Prosjekt AS. Frakkagjerdsveien 196, 5563 Førresfjorden. Tlf HONNINGSVÅG: Polygon Honningsvåg v/barentsrent AS. Fiskeriveien 2, 9750 Honningsvåg. Tlf HØNEFOSS: Polygon Ringerike. Oslo veien 67, 3511 Hønefoss. Tlf KIRKENES: Polygon Kirkenes. Sjøgata Kirkenes. Tlf KONGSBERG: Polygon Kongsberg. Askeladden 1, 3616 Kongsberg. Tlf KRISTANSAND: Polgyon Kristiansand. Mjåvannsveien 165, 4628 Kristiansand S. Tlf LARVIK: Polygon Larvik. Hegdal 37, 3261 Larvik. Tlf LILLEHAMMER: Polygon Lillehammer. Mesnadalsveien, 2603 Lillehammer. Tlf MO I RANA: Polygon Mo i Rana. Saltfjellvn. 8, 8613 Mo i Rana. Tlf MOLDE OG KRISTIANSUND: Polygon Nordmøre og Romsdal. Evjeveien 5, Batnfjordsøra. Tlf NESBYEN: Polygon Hallingdal. Alfarveien, 3540 Nesbyen. Tlf REGION SØRVEST: Polygon Stavanger. Torneroseveien 3, 4315 Sandnes. Tlf REGION VEST: Polygon Bergen. Haukedalen 1, 5121 Ulset. Tlf REGION ØST (OSLO): Polygon Oslo. Enebakkveien 307, 1188 Oslo. Tlf RISØR: Polygon Risør v/resolve AS. Moland, 4994 Akland. Tlf RYGGE: Polygon Østfold/Follo. Industriveien 2, 1580 Rygge. Tlf SANDNESSJØEN: Polygon Sandnessjøen. Novikvn. 96, 8800 Sandnessjøen. Tlf SKIEN: Polygon Skien. Leirvollen 14, 3736 Skien. Tlf STAMSUND: Polygon Stamsund v/totalrengjøring AS. Øyanveien 19, 8340 Stamsund. Tlf SVELGEN: Polygon Sogn og Fjordane v/serfix AS. Gunnar Schjelderupsveg 8, 6723 Svelgen. Tlf TROMSØ: Polygon Tromsø v/polygon Nord AS. Ringvn. 5, 9275 Tromsø. Tlf TRONDHEIM: Polygon Trondheim v/vinjes Transport A/S. Østre Rosten 98 B, 7075 Tiller. Tlf TØNSBERG: Polygon Tønsberg. Semslinna 35, 3170 Sem. Tlf VERDAL: Polygon Verdal. Stiklestad alle 1, 7650 Verdal. Tlf ØRSTA: Polygon Ørsta. Torvmyrane 6161 Hovdebygda. Tlf ÅLESUND: Polygon Ålesund. Borgundfjordveien 68, 6017 Ålesund. Tlf Polygon AS - Enebakkveien 307, 1188 Oslo. Tlf døgnvakt. E-post: -

- Tar vare på dine verdier

- Tar vare på dine verdier - Tar vare på dine verdier 2 RESOLVE - Tar vare på dine verdier RESOLVE - har løsningen RESOLVE er din partner innen skadebegrensning, miljøsanering og renhold. Med de mest erfarne fagfolkene og det best

Detaljer

BRANN VANN SKADE SKADE. - alt er ikke svart! - alt er ikke vått! - alt er ikke ødelagt!

BRANN VANN SKADE SKADE. - alt er ikke svart! - alt er ikke vått! - alt er ikke ødelagt! - alt er ikke svart! BRANN VANN I denne brosjyren får du vite litt om Polygon og hva vi gjør for at du skal komme best mulig ut av situasjonen ved en brann- eller vannskade. SKADE SKADE - alt er ikke vått!

Detaljer

SERVICE- AVTALE. www.bravida.no. hever eiendommens verdi.

SERVICE- AVTALE. www.bravida.no. hever eiendommens verdi. Vi tar vare på tekniske anlegg og infrastruktur i eiendommer og sørger for at de lever og fungerer. Vi tar mål av oss til å informere våre kunder om innovasjoner og nyheter. Hva som kan endres og forbedres,

Detaljer

CRAMO. utleieselskap

CRAMO. utleieselskap CRAMO et moderne utleieselskap Leieløsninger gir større fleksibilitet og lavere risiko I Cramo nøler vi ikke med å innrømme at vi har store ambisjoner. Vi har som mål å bli markedsledende i alle våre hjemmemarkeder.

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER

UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER VVS UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER Sikre løsninger fra Brødrene Dahl 2009 INNHOLD 03 Sprinkling kan redde liv 04 Mindre branner kan bli store 05 Sprinkleranlegg 06 Branntetting 07 Vanntåke 08 Brannslukkere

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Året med Vaktmester Andersen

Året med Vaktmester Andersen Året med Vaktmester Andersen Vaktmester Andersen er totalleverandør av eiendomstjenester. Hver uke utfører vi vaktmestertjenester i boligsameier, borettslag og næringsbygg over hele Oslo. Vi har dyktige

Detaljer

Håndbok Restverdiredning

Håndbok Restverdiredning Håndbok Restverdiredning VEILEDER FOR RVR-TJENESTEN Ove Brandt, Fagsjef Restverdiredning Telefon: 23 28 44 27/959 22 115, E-post: ove.brandt@fno.no restverdiredning håndbok 3 innhold RESTVERDIREDNING...5

Detaljer

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid)

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid) best. nr. 551 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. februar 1998, nr. 179 Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og

Detaljer

SPAR. tusenlapper hver måned. Ideer som sparer tid, penger og strøm

SPAR. tusenlapper hver måned. Ideer som sparer tid, penger og strøm SPAR tusenlapper hver måned Ideer som sparer tid, penger og strøm Forutsetningene for å forvalte eiendommer endres. Tidligere var byggekostnadene viktigst, nå er det de økte driftskostnadene som betyr

Detaljer

Nordens mest solgte luftavfukter

Nordens mest solgte luftavfukter Nordens mest solgte luftavfukter WOOD S Luftavfuktere Pusterom for hele familien Hvor brukes en luftavfukter? KAN EN LUFTAVFUKTER BRUKES OVER ALT? En luftavfukter har veldig mange anvendelsesområder da

Detaljer

idéer som sparer penger.

idéer som sparer penger. 48 idéer som sparer penger. 01 Luften du puster er viktigere enn maten du spiser. 03 Enkle grep gir store driftsbesparelser. Du spiser ca.1 kg mat per dag, drikker 3 liter væske og puster 25 kg luft. Nærmere

Detaljer

VVS VANNSKADE UNNGÅ VANNSKADER. Sikre løsninger fra Brødrene Dahl

VVS VANNSKADE UNNGÅ VANNSKADER. Sikre løsninger fra Brødrene Dahl VVS UNNGÅ R Sikre løsninger fra Brødrene Dahl 2010 INNHOLD 03 Bransjens store utfordring 05 Unngå vannskader 06 Hvordan sikre seg mot skjulte farer 08 Bredt produktutvalg 17 Vanntette kjøp 18 Kjøkkenbatterier

Detaljer

Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret

Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret Subjektiv eller objektiv vurderingsnorm Kandidatnr: 339 og 268 Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.04.2005 Til sammen 23 337

Detaljer

Utvalg av våre midler, beskrivelser og systemer

Utvalg av våre midler, beskrivelser og systemer 1 Utvalg av våre midler, beskrivelser og systemer Innhold Utvalg av våre midler, beskrivelser og systemer...1 Redusert miljøbelastning...1 Uniq ferdig fuktet engangsmopp...2 Romrenhold...2 Taski Jontec

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Skandinavisk design og kvalitet

Skandinavisk design og kvalitet KONSEPT Skandinavisk design og kvalitet HeatWork Hovedkonsept og materiell! HeatWork 1204 HydroHeater HW_hydro_12_04_23_no:Layout 1 26-04-12 08:59 Side 3 GPS-tracking Større dieseltank Elektronisk lading

Detaljer

info prosjekt Fargeglad og spesialtilpasset 3 samarbeidspartner Ø. M. Fjeld 12 ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2011

info prosjekt Fargeglad og spesialtilpasset 3 samarbeidspartner Ø. M. Fjeld 12 ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2011 info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2011 prosjekt Fargeglad og spesialtilpasset 3 samarbeidspartner Ø. M. Fjeld 12 1 Prosjekt: Bergen Odontologibygg Forsiden: Elektrikerne Richard Johannessen (t.h.) og Glenn

Detaljer

Nokas AS. Vi bryr oss! Kunnskap. Kompetanse. Kvalitet. Norges totalleverandør av sikkerhetsløsninger og kontanthåndtering.

Nokas AS. Vi bryr oss! Kunnskap. Kompetanse. Kvalitet. Norges totalleverandør av sikkerhetsløsninger og kontanthåndtering. Vi bryr oss! Nokas AS Norges totalleverandør av sikkerhetsløsninger og kontanthåndtering Nokas er et ledende sikkerhetskonsern med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet ble etablert i 1987

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Løsningsorientert totalleverandør med fokus på tett samarbeid i prosjektene

Løsningsorientert totalleverandør med fokus på tett samarbeid i prosjektene Løsningsorientert totalleverandør med fokus på tett samarbeid i prosjektene SNART 100 ÅR PÅ VEI MOT 100 ÅR Med et raskt blikk tilbake, og tydelig fokus fremover, ser vi at jubileumsåret 2013 ikke er så

Detaljer

Rene overflater - Rene rør - rent vann

Rene overflater - Rene rør - rent vann Rene overflater - Rene rør - rent vann Korrosjonsfjerning i rør og på overflater Fjerner SALE og KALK i rørsystemer Legionella og bakteriesikring ombord Hvordan holde bokskjølerne rene? Fjerner skjell

Detaljer

Krav til arkivlokaler

Krav til arkivlokaler Krav til arkivlokaler En veiledning for offentlige organer Riksarkivaren 2007 Riksarkivaren Rapporter og retningslinjer 21 Riksarkivaren, Oslo 2007 ISBN 978-82-548-0102-4(trykt) 2 INNHOLDFORTEGNELSE 1

Detaljer

LEDER. Om Moss Boligbyggelag

LEDER. Om Moss Boligbyggelag LEDER For oss i Moss Boligbyggelag handler alt om én sak KUNDEPLEIE. Det innebærer at alt vårt arbeid går ut på å levere best mulig kvalitet på våre tjenester til borettslagene og sameiene, og til deg

Detaljer

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar Felles for de tre fagene De forutgående fagene i bygg- og anleggsteknikk har til nå gitt oss kunnskap og begynnende kompetanse til blant annet å føre opp et bygg installere ventilasjon, vann og kloakk

Detaljer

Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn

Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn HMS HÅNDBOK VARSLINGSTELEFONER Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn 22 57 34 00 Side 2 av 17 VIKTIGE OPPLYSNINGER Ditt navn Telefon privat

Detaljer

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene.

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene. Boracol Teak Special Unngå sopp og sorte prikker på teakdekket Fjerner effektivt sopp, mugg, grønnalger, jordslag og sorte prikker på teak. For rengjøring, beskyttelse se og vedlikehold av teakdekk, teakmøbler

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer