To land. To kulturer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "To land. To kulturer."

Transkript

1 DEBATT NILS CHRISTIE & EVY FRANTZSEN To land. To kulturer. Vi tror ikke det er fullkomment, alt som skjer i Danmark på narkotikapolitikkens område. Men kanskje kunne det i et skrift som dette være OK å peke på at Danmark likevel er en modell, sett med norske øyne. For å illustrere, vil vi gjengi to nekrologer som N.C. skrev i Aftenposten i henholdsvis 1993 og Og så følger skildringen av en person E.F. har møtt i København i år I rettferdighetens navn skal tilføyes at metadon nå, omsider, er blitt noe lettere tilgjengelig i Norge. Men bare noe. Det står fortsatt hundrevis i kø for å få metadon. Det er fortsatt sentral styring av utleveringen. Det er fortsatt strenge kriterier for hvem som kan bli tildelt stoffet. Så til saken: Trond er død sliten, men slett ikke mett av dage. En hedersmann, full av feil. Uten solid skall. Det var kanskje derfor han ruset seg, nesten uavlatelig, i 20 år. Han burde jo sluttet, vi sa det til ham, og han sa det selv. Men det klarte han altså ikke, selv om han var gjennom det meste innen be- handlingsapparatet. Våget ikke møte livet uten demping gjennom stoffer. Noen taper den daglige kampen mot kaloriene. Noen taper kampen mot drinken, mot røyken, eller mot arbeidsmanien. Trond hadde den type tap hvor nåde ikke går for rett. Trond mente selv at det fantes en utvei; metadon. Det er et stoff som gir en viss ro om det tas under kontrollerte former. Men metadon bestyres av helsevesenet. Og helsevesenet har som sin hovedlinje at det ikke er bra å anvende metadon. Noen få får lov. Er de smittet med HIV kan metadon gis som ledd i en samlet behandlingsplan. Og det foreligger nå planer om utvidede tiltak etter svensk modell for et fåtall meget langtkomne stoffbrukere. Dette ble kunngjort i fjor vår, og Trond fattet håp. Men i fjor er lenge siden for en som står på kanten av stupet. Planene er fortsatt ikke realisert. Om den restriktive linje utelukkende hadde vært basert på at metadon var skadelig for den enkelte pasient, ville jeg ikke skrevet disse linjer. Men slik er det ikke. Helsedirektoratet angir som sin vesentlige begrunnelse at det ikke er bra for andre om slike som Trond får metadon. I sin veileder i forskrivning av vane- 294 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 17, 2000 ( 4 )

2 dannende stoffer, skriver direktoratet at aksept av metadon innebærer en oppgivelse av medikamentfrihet som mål, noe som kan svekke motivasjonen hos pasienter som ellers ville ha gjennomført medikamentfri rehabilitering. Dessuten; Hvis man først aksepterer metadonforskrivning, er det vanskelig å sette grensene. Vi kan risikere svekkelse av den allmenne restriktive holdningen. Allmennprevensjon kaller man denne tanken innen strafferettspleien. Man straffer A for at B skal lære at det A gjorde var galt. Omsatt til helsevesenet: Man lar Trond fortsette å lide for at andre skal lære å ikke følge hans spor. Men selv innen strafferettens område er en slik tanke omstridt. Er det etisk forsvarlig å bruke mennesker slik, påføre den ene lidelse som ledd i oppdragelsen av de andre? Enda vanskeligere blir vel idéen om allmennprevensjon om den skal bestyres av helsevesenet. Rettsvesenets representanter er spesialtrenet i å balansere motstridende hensyn. Rettferdighetens Gudinne avbildes med bind for øynene og vekt i hånd. Legen avbildes i hvit frakk i det hun eller han bøyer seg omsorgsfullt fram mot meg. Ikke mot andre. Ikke mot samfunnet. Mot meg. Er det ikke det han har lovet, i legeeden sin? Selvfølgelig tvinges også legen til å se utover den enkelte, men da først og fremst i kampen om ressurser. Operasjon av A krever så mye at B og C ikke kan hjelpes. Men med metadon er det enklere. Stoffet koster nesten intet. I et helt ideelt system bør det også finnes et støtteapparat rundt utdelingen. Det vil koste noe. Bagateller i forhold til tungt sykehusutstyr. * * * Jeg er så sliten, sa Trond sist jeg så ham. Sliten av å leve et nedverdigende liv. Det er klart at han ble sliten. En stadig jakt etter stoff og penger. Ofte på måter som Trond med rette følte uverdige. Samtidig var han et nydelig menneske. Åpen, klok, omsorgsfull. Og arbeidsvillig. Vi delte arbeidsplass i en periode sjelden har stedet hatt bedre hjelp inntil det endte med et smell skapt av den evige jakt etter stoff. Deretter begynte vår felles jakt etter metadon. Metadon gis en gang i døgnet i flytende form i et glass sammen med appelsinsaft. Den som gir ham det, ser på mens han tømmer glasset. Trond var villig til å gå til kontroll så ofte det ble krevet, slik at helsemyndighetene kunne se han ikke tok noe i tillegg. Og Trond kjente til metadon, visste hvordan det virket på ham. Han hadde brukt det illegalt noen uker i Danmark, og i denne perioden fått til et liv i fred. Ved en av de utallige instanser vi oppsøkte fikk vi det nesten til, men i siste øyeblikk satte topp-sjefen foten ned. Det er ikke lov, sa han, og hadde nok rett. En kjent sosialmedisiner forsøkte også å hjelpe, men helt uten fremgang. Det er en jernring av konsekvenstenking om allmenne hensyn som styrer saken. For å spare helsevesenet for byrden, prøvde jeg selv å få lov til å stå for utdelingen. Å få Trond på besøk hver dag, ville bare vært hyggelig. Vi har pengeskap på arbeidsplassen hvor stoffet kunne oppbevares, og tror nok at mulige problem som ville oppstå underveis kunne vært mestret. Selvfølgelig ble jeg avvist. * * * En gang for lenge siden ble det sett på som riktig å gi almisser. Synder var den som ikke ga. Men så fikk det motsatte syn overtaket: Konsekvensetikken. Hvis man ga til de fattige, ville de ikke arbeide. Og nye fattige kunne komme til. Det ville ikke bli ende på tiggeri om man ikke herdet sitt hjerte og gikk de fattige forbi. Det er vel ikke helt uriktig å si at dette er blitt offisiell helsepolitikk overfor de langtkomne narkotikabrukere. Ut fra totaliteten av NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 17, 2000 ( 4 ) 295

3 hensyn kan denne politikk være vel begrunnet. Noen ville kanskje ha brukt enda mere narkotika om de så at Trond ble gitt muligheter for å leve et verdig liv. Når de nå ser ham død, vil de kanskje forsøke enda hårdere å komme ut av eget bruk. Jeg tror det ikke. Men uansett, det kan da ikke gå an å la en slik tanke få styre legegjerningen overfor den enkelte pasient? Må ikke legen, først og ubetinget, kjempe for livet til det enkeltmennesket som akkurat i øyeblikket er pasienten? Noe må vel stå over samfunnsnytten? Skal leger slutte å hjelpe andre pasientgrupper som ikke følger deres råd. Hva med de tusener av akutte alkoholbehandlinger som iverksettes hvert eneste år? Eller behandling av hjertepasienter som ikke klarer å slutte med nikotininntaket. Bør ikke slik behandling stoppes, til skrekk og advarsel for oss andre? Det ville blitt for hårdt, og vi vet det. Trond tilhørte bare gal kategori. Det finnes nok mange innen helsevesenet som er enige med meg. Men de står under høyere makters kontroll. Helsedirektoratet skriver i sin veiledningsserie at direktoratet underkaster forskrivning av metadon en særlig overvåking. Men på ny må spørres: Kan et direktorats forskrifter få stå over det skriftlige løfte man gir når man trer inn i sin legende gjerning, et løfte om å utøve legegjerningen i samsvar med hva ære og samvittighet krever? Eller, for å si det med Hippokrates: I alle de hus hvor jeg går inn, skal formålet med mitt besøk være den sykes vel. Det står intet om at han vil begrense sin innsats av hensyn til folk i naboens hus. * * * Trond begraves i dag, 20. januar. Tilbake står samboeren hans gjennom 14 år. Bestandig sammen med Trond, derfor ble vi også kjent med henne, og glad i henne. Hun har brukt stoff hele sitt voksne liv og også i de senere år kjempet sammen med Trond i håp om å få nåde med metadon. Hun blir daglig tynnere, i kropp som nerver. Enda en gang er vi stillet overfor spørsmålet om legegjerning eller allmennprevensjon skal få forrang. Heidi er død trett av å vente. Lei av fornedrelsene. Sliten. Med håp om at hun ville møte samboeren sin i en annen verden. Om ham skrev jeg i fjor en kronikk i Aftenposten. Den sluttet slik: Trond begraves i dag, 20. januar. Tilbake står samboeren hans gjennom 14 år. Bestandig sammen med Trond, derfor ble vi også kjent med henne, og glad i henne. Hun har brukt stoff hele sitt voksne liv og også i de senere år kjempet sammen med ham i håp om å få nåde med metadon. Hun blir daglig tynnere, i kropp som nerver. Enda en gang er vi stillet overfor spørsmålet om legegjerning eller allmennprevensjon skal få forrang. Heidi begraves i dag, 9. november. Det holdt i nesten to år. Etter Tronds død bodde Heidi i en sammenheng hvor hun klarte seg. En lege tok ansvaret for å skrive ut legemidler til henne, og hun fikk dem hver morgen. Hun fikk mer enn hva uvante folk ville tåle, men mindre enn hva hun mente hun trengte. Hun arbeidet i hus og verksted, og tok seg av folk som ikke klarte seg selv. Mange knyttet seg til henne. Jeg har vært tilbake på stedet sammen med henne og sett gleden lyse hvor hun viste seg. Det holdt i fem måneder. Legemidlene Heidi fikk er dårlige for kroppen. Det ligger en eiendommelighet her. Metadon, det hyperkontrollerte stoff, gir så vidt vites ikke kroppslige skader. Det er de mindre strengt regulerte legemidlene som ødelegger kroppen. På stedet Heidi bodde våget de ikke fortsette å gi henne disse legemidler. Heidi selv ble også 296 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 17, 2000 ( 4 )

4 urolig. Hun fikk stadig mindre enn hun trengte, og savnet også lyssidene ved det liv hun tidligere hadde levet. Hun dro til Oslo, sprakk, dro på avrusing, sprakk og sprakk, tok flere overdoser, men ble halt tilbake til livet. Og så en litt lysere periode: En forstandig lege innså at de skadelige legemidlene tross alt var det minste onde og skrev ut litt hver tiende dag. Heidi hentet dem, fikk andre til å stå for oppbevaringen, kom på daglige besøk til disse og tok ut kvoten. Hun fikk en liten jobb, gode arbeidskamerater, skoftet nesten aldri, sprakk av og til, men karret seg tilbake. En fin mor tok alltid imot. Men uroen og usikkerheten var der. Legemidlene var skadelige og kilden kunne bli stengt. Hun krøp på kanten av stupet, og visste det. Hele tiden kjempet Heidi for å få metadon. Hun visste hvordan det virket, hadde prøvd det illegalt i Danmark før hun og Trond ble tatt og utvist. Hun hadde passe alder for å komme med på metadonprosjektet, var over 30, hadde passe stoffhistorie, anvendt stoff fra hun var 13, og passe behandlingsfortid, alt var prøvd, men uten nytte, og hadde enorm motivasjon, var villig til å underkaste seg alle tenkelige former for daglig kontroll for å få komme med. Med metadon kunne jeg leve et vanlig liv, sa hun gang på gang. Trolig hadde hun rett. Ikke fordi stofftrang er uovervinnelig og bare kan stoppes med andre stoffer, men fordi kjemi kunne hjelpe når det sosiale liv hadde hengt seg opp. Jevnlig stoffbruk betyr utestengning fra øvelser i det vanlige. Heidi, som enkelte andre storbrukere, trengte metadon for å få fred til å øve seg i å leve som andre. Jeg skrev til Metadonprosjektet i 1993 om at det kom til å ende galt hvis hun nå ikke hurtig fikk hjelp. Samme budskap ble sendt i begynnelsen av 1994 til metadonprosjektet, til kommuneadministrasjon, til politikere: Den eneste tråden til liv har vært håpet om å komme over på metadon, men hun begynner nå å bli så sliten at det neppe holder stort lenger... Vedtaket om metadon gav enkelte... et håp om å overleve. De har klamret seg til tanken, og noen har klart seg fram til i dag... Nå, med utsettelse etter utsettelse, sprer det seg en følelse av fullstendig avmakt og oppgivelse i miljøet. Høflige og personlige svar kom tilbake. Om et øyeblikk skulle noe begynne å skje. Så endelig, første juli dette år, fikk også Heidi et svar: Vi bekrefter herved at vi har mottatt din søknad til metadonprosjektet. Alle søknader behandles i inntaksgruppen i den rekkefølge de er mottatt. Søknader som har kommet inn samme dag har fått rekkefølge ved hjelp av loddtrekning. Din søknad kommer til å bli behandlet i slutten av 1994 eller begynnelsen av Vær oppmerksom på at denne tidsangivelsen er foreløpig, og kan forandres. Vi sender et nytt brev i september 1994 og håper at vi da kan angi tidspunktet mer nøyaktig. For noen uker siden fikk Heidi et nytt brev fra Metadonprosjektet. Nå var det avgjort at hun ikke fikk komme til sin første samtale før i Om det i det hele tatt ville blitt noen samtale. I et brev til kommunen truer prosjektlederen med inntaksstopp etter at 20 av i alt 113 søkere er kommet inn. Flere er det ikke plass til i de trange lokalene på Gaustad. Hva gjør man normalt i situasjoner hvor døden truer? Det kunne være en ny smittsom sykdom som trengte inn over landet. Kanskje ville hundre dø. Det kunne være en ny tuberkuloseart som særlig gjorde seg gjeldende blant yngre mennesker, kostbar var den å behandle, slett ikke alle ble helt friske, noen måtte gå på medisiner livet ut, men betydelig færre ville dø om de fikk denne kostbare kur. Hva ville man gjøre i en slik situasjon? Man ville selvfølgelig laget en kriseløsning, bevilget det nødvendige, sett bort fra krav om at behandlingen skulle foregå på vestkanten, NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 17, 2000 ( 4 ) 297

5 ikke bestemt at behandlingen maksimalt skulle tilbys femti mennesker, og spesielt sett bort fra den tanke at noen kanskje ville utsette seg for den farlige sykdom om det ble gitt et behandlingstilbud som trolig virket. Slik ville det vært om de som døde ble sett på som vanlige unge mennesker, og om dødsårsaken ikke var av den typen det knytter seg vanære til. Når vi ikke tar Heidi og hennes like inn i den samme forståelsen, skyldes det kanskje at vi blir redde og provoserte. Kanskje kan stoffbruken smitte? Advarslene har vært massive, men de hører ikke på oss. Bildet av brukerne blir også i hovedsak preget av svartsidene slik vi ser dem i nedverdigende kamp for de forbudte stoffene, i bykjernene, i reportasjene, i tyvs- doms- og straffe-situasjoner. Hvor de er vanlige, alminnelige, snille og omsorgsfulle, der får vi ikke øye på dem. Heidi var slik i de fleste situasjoner. Helt alminnelig. Litt sky og tilbakeholden. Hvilken seier for noen måneder siden da hun tok ordet i en stor forsamling, og ikke mistet det. De av oss som ble kjent med Heidi vil ikke kunne slutte å savne henne, de fine samtalene, de skarpe observasjonene, oppriktigheten, den lille latteren, fortvilelsen. Hvor meningsløst at Trond og Heidi skulle dø på denne måte. Og så, til i dag, om en norsk kvinne i Danmark: Ellen bor både i Danmark og Norge. Hun beskriver seg selv som en pendler, men måtte hun velge ville det bli Danmark. Hun har fått behandling med metadon i Danmark de syv siste årene. Metadonet har reddet livet hennes, hun ser på det som en livsviktig medisin som gjør henne i stand til å leve et liv som hun selv synes er bra. Med et bra liv mener hun et liv uten å være syk, uten kriminalitet, uten å måtte skjule hvem hun er, et liv hvor hun kan ha god og varig kontakt med ungene sine og med resten av familien. Men hun er svært bitter på det norske helsevesenet. Selv sier Ellen: Jeg er en politisk flyktning i Danmark. De første årene var jeg for det meste der, jeg var bare en uke hjemme nå og da. Men jo lengre tid det går, jo mer savner jeg Norge. Og det er rart, for jeg trodde ikke jeg hadde noen særlig tilknytning til Norge, jeg har opplevd så mye negativt her. Jeg mener at her i Norge ville de jo heller la meg dø enn å gi meg medisin, og det er grotesk. Det var som narkotikapolitisk flyktning hun presenterte seg hos legen hun oppsøkte for å få metadonbehandling i København. Bak seg hadde hun mange år med opiatavhengighet og en rekke mislykkede behandlingsforsøk. Da hun sprakk etter det siste behandlingsforsøket, innså hun at hun ikke kunne klare det. Hun måtte få metadonbehandling, det var det eneste som kunne redde livet hennes. Ellen fikk kontakt med en lege i Oslo som var villig til å hjelpe henne. Men da han rapporterte at han ville gi henne behandling med metadon, fikk han beskjed om at han ville miste retten til å forskrive A-preparater dersom han skrev ut metadon til henne. Denne retten ville ikke legen miste, han hadde andre pasienter som ville rammes av det. Ellen forteller: Den dagen jeg fikk vite det, så kjørte jeg opp til han og sa at vet du i dag så flytter jeg til Danmark. Han skrev et brev som jeg kunne gi til en lege der. Jeg fikk avtale med en fjern slektning jeg har i København at jeg kunne få bo der i noen uker, og så meldte jeg flytting og kjørte til København. Jeg var så nedkjørt i den tida der. Da jeg kom fram fikk jeg et kart over København et gratiskart fra McDonalds jeg var ikke noe godt kjent, og jeg kjente ikke noen leger. Jeg satte pekefingeren et tilfeldig sted på kartet fingeren landet på en ganske stor gate. Jeg var så nedkjørt, helt dust. Jeg har aldri vært noe spesielt kristen, trodd på noe, men jeg sa bare til han som kjørte med meg at jeg vet at vi skal til den gata nummer hundreogfemti. Hvordan vet du det? surte han. Men jeg visste det ikke, bare at det var dit jeg skulle. Og der var det to leger jeg visste ikke hvilken jeg skulle velge, men 298 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 17, 2000 ( 4 )

6 han jeg valgte var heldigvis en fin fyr ikke så gammel, på alder med meg selv. Jeg presenterte meg som den jeg var, og så la jeg fram brevet jeg hadde med meg fra legen i Norge som ikke klarte å få metadonkvote for meg. Han spurte meg hvor mye metadon jeg trengte i døgnet, men det ante jeg jo ikke. Han skrev ut en resept og anbefalte 80 mg. i døgnet, men at jeg fikk prøve meg fram i en uke og så komme tilbake. Nå bruker jeg 60, det er passe for meg, jeg er frisk hele tiden, og kjenner meg aldri rusa. Før jeg gikk inn der klarte jeg nesten ikke å gå over en fortauskant en gang, men da jeg kom ut derfra bare løp jeg rundt bilen og sa om og om igjen: Fy fan, jeg er redda, jeg er redda. Jeg var så glad. Jeg sto på apoteket der og grein av glede. I tre måneder gikk jeg bare rundt i en lykkerus. Ingenting kunne ha gledet meg mer da. Og siden da har jeg gått på metadon. Ikke noe annet. Denne legen har stolt på meg hele tiden. Jeg gikk hos han i fem år og fikk metadon for en måned av gangen. Etter fem år kom jo den nye loven om at alle som fikk metadon skulle inn i prosjekt. I dag får Ellen metadon gjennom et av prosjektene i København. Hun møter opp hver 14. dag og har samtale med legen og får resept for nye 14 dager. Hun synes det fungerer godt. Til å begynne med var hun redd for at prosjektet skulle forandre det nye livet hennes, hun forteller: Jeg fikk tilbake den gamle angsten, jeg tenker jo norsk med en gang det skjer noe. Jeg var redd for kontrollen, og for at jeg ikke skulle få noe vanlig liv mer, at jeg måtte møte opp hver dag og drikke saft og avgi urinprøver. Ikke det at jeg har noe i mot å gi urinprøve, men det er så nedverdigende. Men det er ikke noen slik kontroll, og da jeg spurte om hvorfor de ikke forlangte urinprøver eller noen ting, svarte legen: Jeg har hverken jobb som inspektør, vekter eller politi. Jeg er her som en veileder, og jeg liker å være på bølgelengde med de jeg behandler. Kontroll kan ikke hjelpe som løsning på et problem, det kan bare gjøre problemene enda vanskeligere. Men om du vil levere urinprøver som en hjelp, en støtte, så stiller jeg selvsagt opp på det. Og det er den store forskjellen med Danmark i forhold til Norge, de forsøker ikke å tre en bedrevitende-greie ned over hodet på deg. Kanskje er Ellen et enestående eksemplar, men hva så? Uansett hva svaret på det spørsmålet er, så vitner Ellens historie om en mulighet for overlevelse og om mangfold innenfor stoffbrukernes verden. I hele Norden finnes muligheten for et slikt mangfold bare i Danmark. NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 17, 2000 ( 4 ) 299

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Du er høyt elsket! Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.

Du er høyt elsket! Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd. Du er høyt elsket! DU er unik. Du er høyt elsket. Du er skapt i Guds bilde og Gud gav sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men hå evig liv! Jesus kom ikke til verden

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være.

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. REPORTASJEN NYGÅRDSPARKEN må flytte Drømmer fra parken Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. Tekst: Elise Kruse Foto: Jan

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN ARNE BERGGREN er en prisbelønt forfatter og dramatiker. Rubinen er andre bok i serien Dauinger. facebook.com/dauingerberggren ISBN 978-82-489-1173-9 9 788248 911739 Rubinen Steffen er halvt død, halvt

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pasientforløp Akutt sykdom, ulykke eller skade Livreddende behandling Organbevarende behandling Opphevet hjernesirkulasjon Samtykke Organdonasjon

Detaljer

Birte Svatun. Hva er FØLELSER? Illustrert av Bo Gaustad

Birte Svatun. Hva er FØLELSER? Illustrert av Bo Gaustad Birte Svatun Hva er FØLELSER? Illustrert av Bo Gaustad Innhold Hva er følelser? 5 Glad 6 Sint 12 Trist 18 Redd 24 Misunnelig 30 Dårlig samvittighet 36 Flau 42 Ensom 48 Stolt 54 Dette er følelser 60 Åsne

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Motivasjon i Angstringen

Motivasjon i Angstringen Motivasjon i Angstringen Hva er motivasjon? Ordet motivasjon eller «motiv-asjon» referer til et motiv, - et mål, - en intensjon eller en hensikt som skaper drivkraft. Begrepet motivasjon er nær knyttet

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

SAKSBEHANDLER Peer, fortell meg hva du har drevet med i det siste? (Peer svarer ikke)

SAKSBEHANDLER Peer, fortell meg hva du har drevet med i det siste? (Peer svarer ikke) Hei, velkommen til dette møtet. Mitt navn er Sten Købber og jeg skal holde dette møtet i dag. Vi alle i dette rommet har taushetsplikt. Det er viktig at du trygge på oss. Peer Gynt, du er her, fordi din

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Tenk om alt bare hadde gått som planlagt! Josef grudde seg til jul selv om han ikke visste at det var jul han visste bare at han var på vei

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Vigdis Hjorth. Arv og miljø. Roman

Vigdis Hjorth. Arv og miljø. Roman Vigdis Hjorth Arv og miljø Roman Å gjøre som en villet handling det du må. SLAVOJ ŽIŽEK Faren min døde for fem måneder siden, på et beleilig eller ubeleilig tidspunkt, alt etter øynene som ser. Selv tror

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

NAVN... UTFYLT DEN... VURDERINGSSKJEMA (BECK)

NAVN... UTFYLT DEN... VURDERINGSSKJEMA (BECK) NAVN... UTFYLT DEN... VURDERINGSSKJEMA (BECK) I listen nedenfor skal du i hver gruppe finne den setningen som passer best til din tilstand akkurat nå og sette et kryss i ruten som står foran setningen.

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Den magiske fingeren

Den magiske fingeren Roald Dahl Den magiske fingeren Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl På gården ved siden av vår bor Gregg og kona hans. De har to barn, begge gutter. De heter Philip og William. Noen

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Harlan Coben. Beskytteren. Oversatt av Chris Hafstad

Harlan Coben. Beskytteren. Oversatt av Chris Hafstad Harlan Coben Beskytteren Oversatt av Chris Hafstad Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren HARLAN COBEN ligger på bestselgerlisten i mange land. Han er den første forfatteren i verden som har vunnet

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 7. s i treenighetstiden 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 19. kapittel: Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet.

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. DAG OG NATT Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. EXT. / INT. BILEN TIL Hei! Hun prøver å kysse ham. forts. Gi

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Heisann alle fine Nytt Liv-faddere og støttespillere!

Heisann alle fine Nytt Liv-faddere og støttespillere! Heisann alle fine Nytt Liv-faddere og støttespillere! Her kommer det noen ord fra Cochabamba. Først og fremst kan jeg fortelle at vi nå er inne i den kaldeste epoken i året, med kalde kvelder og morgner.

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis Barna på flyttelasset Psykolog Svein Ramung Privat praksis Om å være i verden Millioner av barn fødes hvert år - uten at de registreres Millioner av barn lever i dag under svært vanskelige kår - uten at

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer