Størst på nybyggprosjekter! Nyhetsbrev Q Vi holder informasjonsmøter hver 3. måned i Oslo/Lysaker Møtene annonseres på:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Størst på nybyggprosjekter! Nyhetsbrev Q1 2013. Vi holder informasjonsmøter hver 3. måned i Oslo/Lysaker Møtene annonseres på: www.rivieradream."

Transkript

1 1 Nyhetsbrev Q CARLTON CANNES 58 LA CROISETTE Front Desk: Fax: Størst på nybyggprosjekter! Vi holder informasjonsmøter hver 3. måned i Oslo/Lysaker Møtene annonseres på: Søk opp nybyggprosjekter i databasen på vår nettside. Cannes Festivals:

2 2 The Riviera Dream i samarbeid med Agence Nobles and Sons i Cannes. Nobles and Sons er et registrert franskt meglerbyrå med fransk megler lisens nr 10862T, og med forsikring og bank garanti. Engelsktalende personale. Kontor i Cannes. The Riviera Dream har inngått en samarbeidsavtale med Nobles and Sons med ansvar for Skandinavia. Vår norske eiendomskonsulent Jane Thalberg vil være din kontaktperson. Hun har jobbet som megler på Rivieraen i mange år. Vi er din spesialist for investering i nybygg på den franske Riviera til utbygger priser. Vi er agent for en rekke utbyggere i Frankrike. Selve salget foregår direkte mellom kjøper og de forskjellige utbyggere, men med vår assistanse. Vi er størst på nybyggprosjekter på den franske rivieraen (Alpes Maritimes), se søkemotoren på Det er mange grunner til at de fleste norske kunder velger nybygg i Frankrike, se side 12 og 13 i dette nyhetsbrevet. Ingen ekstra kostnader for vår assistanse. Vi følger deg gjennom hele kjøpsprosessen, fra å legge opp til visninger frem til overtakelse, samt råd og veiledning i etterkant. Før vi legger opp til visninger er det viktig at vi snakker om de ulike prosjektene som er til salgs, hva man får for pengene her, beliggenheter, utleie potensialet i det ulike områdene og fasiliteter slik at vi sammen kan finne frem til hva som er interesant for deg.

3 3 Vi holder informasjonsmøter ca hver 3. måned i Oslo/Lysaker. Vi legger sammen opp et «visningsprogram» der du selv møter opp til visninger til avtalte steder og tidspunkter. Alle du møter vil snakke engelsk og hvis du har ubesvarte spørsmål noter du deg dette og sender oss disse på mail slik at vi kan følge opp for deg. For de som ønsker assisterte visninger kan det avtales via kontoret i Cannes. Alle kontraktsdokumenter (reservasjonskontrakt, endelig kontrakt, tekniske beskrivelser) er skrevet på fransk og er tilpasset fransk lovgivning. I enkelte tilfeller foreligger det engelsk forklaring. Vi vil hjelpe deg med en nøye gjennomgang slik at du forstår innholdet fullstendig, samt kvalitetssikring av innhold/oppsett. Og ønsker du skriflig oversettelse til norsk setter vi deg i kontakt med statsautorisert oversetter. Vi hjelper deg i kontakten med Utbygger og Notar for å organisere signering av den endelige kontrakten/skjøte. Det kan eventuelt organiseres et møte med notaren før endelig signering for å diskutere særskilte forhold. Vi forklarer deg hvordan kjøp av eiendom i Frankrike foregår og vi har et godt samarbeid med det største notarkontoret i Antibes som ivarertar vår kjøpers interesser. Notaren snakker flytende engelsk og er vant til å jobbe med norske kjøpere. Vi sørger for avtale på Notarius sitt kontor sammen med Utbygger, eller får notaren til å sende deg fullmaktspapirer for signering i Norge hvis du ikke har anledning til å komme ned for signering av skjøte. Ved overtakelse av din bolig hjelper vi bl.a. med å forsikre boligen din fra overtakelsesdato, opprette strøm- og vann-abonnement og andre praktiske oppgaver. Hvis du trenger hjelp til møblering eller endringer/renovasjon kan vi sette deg i kontakt med riktige personer. Og ikke minst er vi tilgjengelig for råd og veiledning i etterkant. Det er mange fine områder langs hele rivieran, Nice - Antibes/Juan Les Pins Cannes området er spesielt populaert. Det er viktig at du før visninger har reist rundt i de forskjellige områdene og funnet ut hvor du liker deg best og hvor du kan tenke deg å kjøpe.

4 4 Hvorfor Frankrike? Historisk sett har Frankrike hatt et sterkt og stabilt marked for investering i eiendom og det er all grunn til at denne trenden vil fortsette til tross for uro i finansmarkedet. Frankrike har en moderne og europeisk kultur med politisk og økonomisk stabilitet. Frankrike er et av verdens mest besøkte land og har dermed et meget godt utleiepotensialet både på kort tid og langtids utleie. Det er forholdsvis enkelt for utlendinger å få lån med sikkerhet i den franske boligen og dermed enkelt for utlendinger å kjøpe. Paris, Nice og Cannes har moderne bykultur med utallige muligheter. Koselige byer/landsbyer med fransk sjarm på sitt beste i bl.a Antibes, Biot, Valbonne og Mougins. Det berømte franske kjøkken, vin og livstil. Et trygt marked å kjøpe bolig i da det er et strengt regelverk som sikrer kjøpers interesser og rettigheter. Veldig streng utbyggings regulering for å bevare områder og unngå overbefolkning. Skatteavtale mellom Frankrike og Norge for å unngå dobbel beskatning og man får fratrekk for lån/renter på lik linje som lån/renter i Norge.

5 5 Finansiering, felleskostnader og lokale skatter 1. Finansiering Våre bankforbindelser kan tilby personlig lånetilbud med ulike tilbakebetalingsbetingelser. Vi vil kunne sende deg tilbud i henhold til dine forespørsler, og det er vederlagsfritt og uten forpliktelser. Følgende kan tilbys: Lån med fast eller fleksibel rente i opptil 30 år. Låneformel over 2 perioder: 1. termin fradragsfritt (IN FINE) (opp til 10 år), og 2. termin med vanlig tilbakebetaling En personlig vurdering vil bli gjort for ditt lånebehov. Dersom det i din reservasjonskontrakt er angitt at du er avhengig av et lån for ditt boligkjøp, kan du, dersom du ikke får innvilget lån, trekke deg fra handelen, og selger må da betale tilbake ditt depositum. Etter mottak av lånetilbudet fra banken, har du en obligatorisk betenkningstid på 10 dager. De som har fast eiendom i Frankrike, vil få full fradragsrett for alle sine gjeldsrenter. Eventuell formueskatt må betales i Norge. Konsevensen er at skattelegging blir lik for de som har hytte i Norge og de som har boligeiendom i Frankrike. Alle gjeldsrenter kommer til fradrag på selvangivelsen. 2. Felleskostnader Felleskostnader fordeles på eierne i henhold til antall kvadratmeter på leiligheten. Kostnadene varierer fra 1 til 3 euro per kvadratmeter per måned avhengig av størrelse på reidenset, fasiliteter som, heis, garasjeanlegg, svømmebasseng, tennisbaner, hageanlegg osv.

6 6 3. Lokale skatter "TAXE FONCIÈRE" - er en lokal eiendomsskatt som har fellestrekk med de norske kommunale avgifter. Den betales årlig av eiendommens eier pr. 1. januar og selve innbetalingen skjer i perioden september - november. I størrelse varierer skatten fra en kommune til en annen. Skattegrunnlaget tar utgangspunkt i 50% av eiendommens utleieverdi som igjen er en funksjon av kommunenes utleieindekser. Ved eiendomsoverdragelsen betaler kjøper en proratarisk andel av skatten for gjeldende år. "TAXE D'HABITATION" - er også en lokal boligskatt som ilignes eiendommens eier pr. 1. januar. Skatten, som betales ved oppkrav i årets siste kvartal, er basert på eiendommens utleieverdi slik skattekontoret evaluerer den (på basis av opplysninger de besitter omkring eiendommens størrelse, beskaffenhet, osv.) For primærboliger er skatten noe lavere enn for ferieboliger. SKATT PÅ GEVINST AV SALG - Her følges både franske og norske skatteregler ettersom begge land kan kreve gevinstbeskatning på fransk eiendom. I Frankrike er skattesatsen 19% dersom man ligningsmessig skatter til et EØS-land (og ikke til Frankrike), mens satsen i Norge er 28%. Etter 5 års eierskap bortfaller kravet i Norge, mens man i Frankrike blir ilagt en degressiv gevinstbeskatning. FORMUESKATT - Fransk formueskatt trer først inn når eierskap av bolig i Frankrike overstiger euro i nettoverdi (fratrukket gjeldsposter). Skatter man til Norge, unngår man naturligvis dobbelbeskatning av formue ettersom innbetalte beløp i Frankrike kommer til fradrag i Norge. I Frankrike er ligningsverdi et ukjent begrep og markedsverdi anvendes for verdifastsettelsen. Ved innrapportering av den franske formue til Norge, er det allment akseptert at man anslår eiendommens ligningsverdi til ca 25-30% av markedsverdien. ARVESKATT I FRANKRIKE august 2007 innførte Frankrike nye arveregler. Disse ansees å være svært gunstige. Nå vil eksempelvis den gjenlevende ektefelle (eller samboer) slippe enhver form for arveskatt, noe som ikke var tilfelle tidligere. Videre fikk arvinger i direkte linje innført et skattefritt engangsfradrag på euro/ barn per forelder. Overskytende verdier som arves blir beskattet etter en progressiv skala. I de fleste tilfeller vil den være ca 20%. Det er meget gunstige regler som gjelder i Frankrike for «forskudd på arv» eller fornybare engangsfradrag ( euro fra hver forelder hvert sjette år) i Frankrike er helt uavhengig av de norske reglene, dvs at anvendelsen av de franske regler ikke fratar for de fritaksrettigheter man har i Norge og vise versa.

7 7 4. Rentefradrag og formue De som har fast eiendom i utlandet, vil få full fradragsrett for alle sine gjeldsrenter. Til gjengeld blir det også full formueskatt. Konsevensen er at skattelegging blir lik for de som har hytte på Hafjell og de som har boligeiendom i utlandet. Alle gjeldsrenter skal komme til fradrag på selvangivelsen. Anbefaler å føre opp 25% av kjøpesummen som formue i Norge. 5. Unngå dobbelskatt Eier du bolig i utlandet, må de ofte betale skatt til landet der eiendommen ligger, i tillegg til at du må betale skatt i Norge. For å unngå dobbel beskatning, kan du benytte deg av det såkalte kredittfradraget i selvangivelsen for å fradragsføre inntektsskatten du eventuelt har betalt i utlandet. Du kan ikke kreve fradrag for mer enn den norske skatten. Dvs at dersom den norske skatten er høyere enn den utenlandske, må du betale mellomlegget til norske myndigheter. Dersom den utenlandske skatten er høyest, betaler du ikke noe til Norge. Betalt skatt til utlandet må dokumenteres. Til dette kan du bruke skjema RF-1147.

8 8 Utleie på Rivieraen Den franske Riviera har i mange år et meget populært reise- og feriemål både for nordmenn og fra andre nasjoner. Ikke minst franskmenn selv. Dette gjør at det er et stort marked for utleie av leiligheter på ukebasis. Inntekten fra noen få ukers utleie om sommeren kan betale både faste utgifter på leiligheten, franske skatter og renteutgifter på et eventuelt lån. Det finnes flere firma på Rivieraen som tar seg av leietakere. Dette inkluderer nøkkelhåndtering, oppsyn og vask etter utleieperioden. Kostnadene for dette varierer avhengig av hvilke tjenester man ønsker å sette bort. Fra 15 % av inntekten om man bare ønsker nøkkelhåndtering og møtetjeneste, til 30 % av leieinntekten om byrået tar seg av alt fra å skaffe leietakere via nettsider til vask og all annen service. I tillegg til utleiebyrået sine nettsider, er det smart å legge utleieannonser på og The Riviera Dream to leiligheter for utleie på Rivieraen, en i Golfe Juan og en i Juan Les Pins. For leiligheten i Juan Les Pins benytter vi et firma som heter Cannes Property Services ( ) for å håndtere leietakerne. Dette firmaet drives fra Cannes av et engelsk ektepar og har et veldig bra servicenivå. De møter leietakerne ved ankomst, utleverer sengesett og håndklær, vasker leiligheten etter utleieperioden, og håndterer depositum. Har du planer om en visningstur til Rivieraen kan det være lurt (og billigere enn hotell) å leie en av leilighetene våre. Beskrivelse og leiepriser finner du her: Juan Les Pins: Golfe Juan:

9 9 Nybygg JUAN LES PINS! Flott beliggenhet med gangavstand til Juan Les Pins og Antibes! 2 roms fra euro, 3 roms fra euro. Havutsikt fra andre etasje. Lite residens med basseng. Store terrasser! Bare 11 leiligheter. Ingen trafikk

10 10 Nybygg Cannes! Sentral beliggenhet i Cannes Montfleury bare et par minutter gange fra rue d Antibes og La Croisette. Lukket residens med basseng og sauna. Store terrasser. Concierge service. Air condition. 2 roms fra euro, 3 roms fra euro og 4 roms fra euro. Penthouse 112m² + 75m² terrace til euro. 2 studio leiligheter til euro og euro. Garasje euro og parking inne euro.

11 11 Kjøpsprosessen 1. Reservasjonskontrakt (Contrat de Réservation) Når en kjøper bestemmer seg for en bolig fyller man ut en reservasjonskontrakt. En reservasjon er kun gyldig om det samtidig foretas en bankoverføring av 2-5 % av kjøpssummen for nye boliger og 5-10% for eksisterende boliger. Dette beløpet går inn på en sperret konto i kundens navn, enten hos notar eller i en bank som har lov til å håndtere denne typen reservasjonsdepositum. Reservasjonskontrakten inneholder: - Kontrakten - For nye boliger dessuten: Teknisk beskrivelse Plantegninger Når reservajonskontrakten er signert av kjøper overføres den til eier/utbygger, signeres der og sendes tilbake til kjøper per rekommandert brev. Etter at kjøper har mottatt kontrakten igjen hjemme hos seg har man i henhold til fransk lov 7 dagers betenkningstid. Dersom man velger å ikke beholde reservasjonen har man muligheten til å trekke seg fra handelen uten å måtte angi grunn, og dermed få tilbakebetalt reservasjonsdepositumet i sin helhet dersom annuleringen finner sted innenfor betenkningsfristen. Dersom man i reservasjonenkontrakten har angitt at man ønsker fransk lån for kjøpet må man ganske raskt kontakte bank for tilbud. Dersom franske banker avslår å gi lån vil man ikke etter de franske reglene framtvinge et kjøp og kjøper vil dermed ha mulighet til å trekke seg fra handelen. Lån i andre land enn Frankrike ses som kontant kjøp og man kan dermed ikke benytte seg av denne annuleringsregelen. 2. Salgsavtale (Acte autentique) Når betenkningstiden på 7-dager er utløpt kan notaren som er utpekt for å håndtere kjøpet begynne å forberede endelig salgsavtale. Det tar normalt sett 6-8 uker mellom reservasjon og endelig avtale, det kan gå raskere dersom det ikke er lån i Frankrike. Salgsavtalen oppgir i detalj hvem som er selger og kjøper, hva som selges og til hvilken pris, i tillegg skal det for nye boliger stadfestes for utbyggers kvalitetsgarantier og bankgarantier for ferdigstillelse. I Frankrike er disse obligatoriske for alle nybygg.

12 12 Notarens rolle: I Frankrike går alle salg av eiendom via Notarius. Notarius skal, som Offentlig Tjenestemann, kvalitetsikre kontrakten helt konfidensielt, og sørge for kjøpers juridiske trygghet. Notaren forbereder den endelige salgskontrakten på vegne av sine kunder, og passer på at overføring av eiendom skjer på rett måte. Notarens rolle er å samle alle nødvendige dokumenter for å sette opp kontrakten slik at senere eventuelle tvister unngås. Viktige momenter er: - Sjekke identiteten til partene i kontrakten, deres sivilstatus osv. - Kontrollere selgers skjøte - Sjekke at det ikke finnes andres fortrinnsrett til eiendommen - Kontrollere at obligatoriske undersøkelser vedrørende boligen er blitt foretatt før den endelige signering finner sted. Når kontrakten er signert er det notarens ansvar å tinglyse skjøtet. Eiendomsoverdragelsen blir ført inn i pantebøkene, og den nye eieren registert som ny hjemmelshaver. Målet er å gi full oversikt over alle eiendomsrettigheter på bygningen og eventuelle heftelser. Notarius har alene tilgang til dette registeret. Endelig sikrer Notarius oppbevaring av skjøtet i 100 år på sitt kontor. Deretter blir dette oppbevart i Riksarkivet, og snart i elektronisk form. Hvorfor kjøpe bolig med framtidig ferdigstillelse? I Frankrike er det meget vanlig å kjøpe bolig før eller under byggingen ( La Vente en Etat Futur d'achèvement - forkortet til VEFA ) og denne salgsmåten er streng regulert av fransk lov. Man velger da sin bolig etter de arkitekttegninger som foreligger, og viktige valgkriterier er da himmelretning, etasjevalg, planløsning,... og budsjett. Du vil få opplysninger om: - Den totale boligflaten for huset eller leiligheten - Detaljert oversikt over areale rom for rom - Om det er en leilighet, beliggenheten i bygningen - Himmelretning

13 13 Kjøp av bolig under oppføring gir følgende fordeler: 10-årsgaranti for strukturen (vegger og tak) 2-årsgaranti for alt utstyr som ikke er lagt inn i strukturen tilpasning av plantegningen (avhengig av framdrift) valg av gulvdekke (som oftest fliser) reduserte notaravgifter (ca 2,5% sammenlignet med 7-8 % for eksisterende boliger) delvis fritak fra eiendomsskatt de 2 første årene moderne utstyr og strenge byggeregler hva gjelder: - varmeisolering - lydisolering - seismikk Profesjonell prising og når man har reservert en bolig, er det fast pris fram til levering. Og ulemper med brukt som dårlige prospekt/informasjon, ingen garanti/kjøper «som den er», høyere felleskostander, ofte dårlig vedlikehold, høye notarkostnader på ca 8%, vanskelig/dyrt å finne gode håndtverkere for renovering, generelt lite utvalg på «feriemarkedet» og eiere setter høye priser, ingen takst/profesjonell prising, useriøse lokale meglere...

14 14 Diverse praktisk informasjon 1. Fransk bank konto: Giovanna Sparagna i Crédit du Nord Antibes hjelper deg med det meste og ikke minst å opprette fransk bank konto! Ta kontakt med henne på mail eller på telefon Kontor i Antibes, 10 Place de Gaulle. 2. Forsikring av bolig: IF forsikring tilbyr forsikring av din bolig i utlandet: aspx 3. Oversettelser: Anbefaler å benytte følgende oversetter som oversetter fra fransk til norsk og fra norsk til fransk: Elisabeth Petit (Norsk) Tlf. / fax: , Impasse Morgay DRAGUIGNAN FRANCE 4. Kjøkken: Hygena Cuisine, Ta kontakt med Eric Burriez, Eric er engelsk talende og gir meget god service.

15 15 5. Skifte låser, utrykkning, alarm system, glass, elektrisitet og rørlegger tjenester. Ta kontakt med 7d/7 24/24 utrykkning 30min 16 av. Gambetta 06600, Antibes. Tél. : Air condition Chemin de l adret Châteauneuf Grasse Tel : /

16 16 The Riviera Dream / Nobles and Sons Office: 67, Rue Félix Faure CANNES, FRANCE. Contact person: Jane Thalberg Real Estate Consultant Norway: France: (0) Real Estate License n 10862T delivered by the Prefecture des Alpes Maritimes Bank warranty of delivered by FNAIM/CGAIM n Page 2

The Riviera Dream/ Nobles and Sons

The Riviera Dream/ Nobles and Sons The Riviera Dream/ Nobles and Sons Din representant i hele kjøpeprosessen: Søk - gjennomføring oppfølgning - tjenester! NYHET 2015: Vi formidler salg nå også i PARIS! Nybygg leiligheter i samarbeid med

Detaljer

The Riviera Dream/ Nobles and Sons

The Riviera Dream/ Nobles and Sons The Riviera Dream/ Nobles and Sons Din representant i hele kjøpeprosessen: Søk - gjennomføring oppfølgning - tjenester! Bienvenue à PARIS! Odd A. Rød Jane Thalberg Olivier Nobles The Riviera Dream The

Detaljer

VELKOMMEN TIL BOLIGKJØP PÅ RIVIERAEN

VELKOMMEN TIL BOLIGKJØP PÅ RIVIERAEN VELKOMMEN TIL BOLIGKJØP PÅ RIVIERAEN www.promenade-immo.fr er en fransk, statsautorisert eiendomsmegler-forretning. Våre kontorer er i Nice men vårt fokusområde innenfor salg av eiendom ligger mellom Provence

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera.

Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera. Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera. Å kjøpe bolig i Frankrike er som alt annet; enkelt når man kjenner til fremgangsmåten, og kan bli en stor

Detaljer

Diana Zuuring. www.zuuring.com. email: diana@zuuring.com. Om Diana Zuuring Advokater. www.dianazuuring.com

Diana Zuuring. www.zuuring.com. email: diana@zuuring.com. Om Diana Zuuring Advokater. www.dianazuuring.com Abogados Lawyers Advocaten Rechtsanwälte Ricardo Soriano, 20 3c 29600 Marbella, Malaga, Spain Telf: [+34] 952 90 61 85 - Fax: [+34] 952 81 68 13 www.zuuring.com email: diana@zuuring.com Om Diana Zuuring

Detaljer

SKATTE BOLIG I UTLANDET BETALEREN FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE DETTE BETYR KILDESKATTEN FOR DEG

SKATTE BOLIG I UTLANDET BETALEREN FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE DETTE BETYR KILDESKATTEN FOR DEG SKATTE BETALEREN 1 2010 www.skattebetaleren.no BOLIG I UTLANDET FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE VANT SVINDELSAK MOT SKATTEETATEN PENSJONSSPARING MED SKATTEFRADRAG DETTE BETYR KILDESKATTEN

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

Veien til vellykket fritidsboligutleie. Denne veiledningen hjelper deg trinn for trinn

Veien til vellykket fritidsboligutleie. Denne veiledningen hjelper deg trinn for trinn istockphoto, naumoid Veien til vellykket fritidsboligutleie Denne veiledningen hjelper deg trinn for trinn Hvorfor bør du leie ut? Takk for din interesse for HomeAway, verdens største online-portal innenfor

Detaljer

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen!

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen! Nyheter Ny versjon av ditt datax-program, versjon 11.1 Ny ligningsverdi: Hva med skatten? Nye regler kan påvirke din formue og skatt. Side 2 Nyheter i datax 11.1 Les om viktige skatteendringer og få nyttige

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Lei ut med DanCenter. Vi setter pris på ferieboligen din!

Lei ut med DanCenter. Vi setter pris på ferieboligen din! Lei ut med DanCenter Vi setter pris på ferieboligen din! Som den eldste aktøren på markedet har vi erfaringen og ekspertisen på Å sikre trygghet og service for eier og leier Lokalkjennskap og rådgivning

Detaljer

FANT DRØMMEBOLIGEN I SPANIA

FANT DRØMMEBOLIGEN I SPANIA Dreamlife Property - Din Norske Boligekspert i Spania! Vi er eksperter på feriebolig i Costa del Sol og Costa Blanca og arrangert. Vi syntes også det var spesielt trivelig at alle på kontoret kom for å

Detaljer

råd i etableringsfasen

råd i etableringsfasen råd i etableringsfasen BOLIGKJØP LØNNER SEG IKONER: Vurderer du å kjøpe bolig i stedet for å leie? Selv om det er dyrt å kjøpe, er boligpolitikken i Norge sånn at det lønner seg i det lange løp. Men før

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS / Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag DES - NORGE NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge Godt nytt år til alle våre medlemmer! Takk for samarbeidet i 2012! Innhold: Foto fra Grandeløkken Borettslag Kontingenten

Detaljer

Aksjespareprogram 2008

Aksjespareprogram 2008 Aksjespareprogram 2008 Aksjespareprogram 2008: Alle SEB-medarbeidere kan spare opptil fem prosent av brutto månedslønn og bruke dette beløpet til å kjøpe SEB-aksjer. Sparebeløpet vil bli trukket fra nettolønnen

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie

Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vårsemesteret 2014 Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie En investeringsanalyse for perioden 1994-2013 Marte Eltvik Lien og Christopher Egeland Sæbø Veileder: Ola

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

SKATTE SPAR ARVEAVGIFT BETALEREN. Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer FREM MED MÅLEBÅNDET! SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE

SKATTE SPAR ARVEAVGIFT BETALEREN. Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer FREM MED MÅLEBÅNDET! SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE SKATTE BETALEREN 3 2010 www.skattebetaleren.no SPAR ARVEAVGIFT Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE PENSJONISTER KAN FÅ HØYERE SKATT FREM MED MÅLEBÅNDET! Økonomisk

Detaljer

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING SKATTE BETALEREN 2 2010 www.skattebetaleren.no Grepene som krymper skatten SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING Elektronisk fakturadatabase fakturabank www.fakturabank.no Raskt, enkelt

Detaljer

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt SKATTE BETALEREN Nr 4 2012 www.skattebetaleren.no Betaler du 28 eller 51 prosent? Få lavere utleieskatt BOLIG Så dårlig har BSU blitt SKATTEREGLER Når er hytta fritidsbolig? SKATTEOPPGJØRET Disse avgjør

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer