To-utvalgstest (def 8.1) vs ettutvalgstest: Hypotesetesting, to utvalg (Kapitel 8) Longitudinell studie (oppfølgingsstudie) - eqn 8.1. Eksempel 8.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "To-utvalgstest (def 8.1) vs ettutvalgstest: Hypotesetesting, to utvalg (Kapitel 8) Longitudinell studie (oppfølgingsstudie) - eqn 8.1. Eksempel 8."

Transkript

1 Hypotesetestig, to utvalg (Kapitel 8) Medisisk statistikk 009 To-utvalgstest (def 8.) vs ettutvalgstest: To-utvalgstest: Sammelike de uderliggede parameter for to forskjellige grupper, hvor verdiee i begge gruppee er ukjet. Ett-utvalgstest: Sammelike de uderliggede parameter i e gruppe med e kjet verdi (f.eks 0 eller et kjet befolkigsgjeomsitt) Eksempel 8. Er det e sammeheg mellom bruk av p- pille og blodtrykk? Flere studiedesig er mulige 3 Logitudiell studie (oppfølgigsstudie) - eq 8. Idetifiser e gruppe ikke-gravide kvier i fruktbar alder, som ikke bruker p-pille. Mål blodtrykk (baselie) Etter år: Idetifiser e studiegruppe som ikke har vært gravide i periode, og som å bruker p-pille. Mål blodtrykk i studiegruppe. Sammelike verdiee ved år og baselie 4 Tverrsittsstudie (cross-sectioal study) - eq 8. Idetifiser e gruppe som bruker, og e gruppe som ikke bruker, p-pille blat ikkegravide kvier i fruktbar alder Sammelike blodtrykk mellom de to gruppee Matchede par (Eks 8.6) Er det forskjellig fertilitet for p-pille brukere og pessar-brukere? Gruppe består av 0 p-pille brukere. For hver kvie i gruppe idetifiseres e pessar-bruker med samme alder (ie 5 år), rase, paritet, sosio-økoomisk status. Registrere tid til graviditet. 5 6

2 Parede versus uavhegige utvalg - forskjellig metode To utvalg er paret hvis hver observasjo i første utvalg er relatert til e bestemt observasjo i adre utvalg (f.eks logitudiell studie eller matchede par) To utvalg er uavhegige hvis observasjoee i første utvalg ikke er relatert til observasjoee i adre utvalg (f.eks tverrsittsstudie) Matchede par. Eksempel fra Box, Huter & Huter: Statistics for Experimeters d ed. (005) 7 8 Paret t-test eller kofidesitervall: For hvert par av observasjoer, reg ut differase d = x -x Forvetet differase er Δ =E(D) H 0 : Δ =0 mot H : Δ 0 (evt >0 eller <0) Gjeomfør e ett-utvalgs t-test eller bereg kofidesitervall for Δ basert på differasee d, d,, d Repetisjo: Hvis X, X,..., X er uavhegige N( μσ, ): X μ Da er Z = ~ N(0,). σ / Hvis σ er ukjet brukes S = ( Xi X) = Xi X i= i= X μ Da er T = ~ t S/ Z eller T brukes til å sette opp e hypotesetest eller kofidesitervall for μ. Hvis er stor så er T tilærmet N( μσ, ) 9 0 Eksempel 8.5 (Tabell 8.) =0, d = 4.80, s =0.85=4.566 Tosidig test, t=3.3 Fier 0.00 < p < 0.0 vha Tabell 5 i Appedix EXCEL: =TDIST(3,3;9;) gir verdie p=

3 95% kofidesitervall for Δ: d t s, α / / / 0 = t-test og kofidesitervall for to uavhegige utvalg observasjoer, atas uavh. N(μ, σ ) observasjoer, atas uavh. N(μ, σ ) H 0 : μ = μ mot H : μ μ Ekvivalet: H 0 : μ -μ =0 mot H : μ - μ 0 Atar foreløpig lik varias, σ = σ = σ dvs.53 til 8.07 (mmhg) 3 4 Estimator for μ μ: X X ( μ μ ) ~ 0, σ σ Altså: N ( ) Hvis σ σ σ σ σ X X ~ N μ μ, X X ( μ μ ) ~ 0, σ = = så er N ( ) Me σ er ukjet og estimeres ved pooled estimate of the variace : S = ( Xi X) ( Xi X ) i= i= = S S Vi bruker at X X ( μ μ) ~ t S 5 6 Eks 8.9 Cardiovascular Disease, Hypertesio Suppose a sample of eight 35- to 39-year-old opregat, premeopausal OC users who work i a compay are idetified who have mea systolic blood pressure of 3.86 mm Hg ad sample stadard deviatio of 5.34 mm Hg. A sample of twety-oe 35- to 39 year-old opregat, premeopausal o-oc users are similarly idetified who have mea systolic blood pressure of 7.44 mm Hg ad sample stadard deviatio of 8.3 mm Hg. What ca be said about the uderlyig mea differece i blood pressure betwee the two groups? Eks 8.0 lik varias =8, x =3.86, s =5.34 =, x =7.44, s =8.3 H 0: μ -μ =0 7 0 x x = 5.4, s = = = ( 0) t = = Frihetsgrader: 8-=7, forhast H 0 på 5% ivå hvis 0.74 >.05 P-verdi f.eks EXCEL TFORDELING(0,74;7;)=

4 Eks 8. Lik varias 95% kofidesitervall Pr( t T t) = α, hvor t = t =.05 X X ( μ μ) t t S, α / to uavhegige utvalg, ulik varias observasjoer, atas uavh. N(μ, σ ) observasjoer, atas uavh. N(μ, σ ) H 0 : μ = μ mot H : μ μ Ulik varias, σ σ løser mhp μ μ : 9.5 μ μ To utvalg, σ σ : Vi bruker Satterthwaite s metode : Eks 8. (utvidet) Ulik varias X X ( μ μ) ~ t d ' S S tilærmet, t = x x = 0.8 s s hvor atall frihetsgrader d bereges ut fra,s,,s. ( S / S / ) d ' = ( S / ) /( ) ( S / ) /( ) d' = 5.04 ( d'' = 5) p verdi = 0.43 to uavhegige utvalg, test for ulik varias observasjoer, atas uavh. N(μ, σ ) observasjoer, atas uavh. N(μ, σ ) H 0 : σ = σ mot H : σ σ Ekvivalet: H 0 : σ /σ = mot H : σ /σ Forkast H 0 hvis S /S avviker mye fra Uder H 0 : S /S F -, - (Fisherfordelt med - og - frihetsgrader) SPSS bruker Levee s test i stede for Fisher s test 3 Eksempel 8.6 F = S /S = 8.3 /5.34 =.4 Forkast H 0 : σ /σ = på ivå α=0.05 hvis F > F 0,7,0.975 = 4.47 (FINV(0,05;0;7) i EXCEL) eller F< F 0,7, = 0.33 (FINV(0,975;0;7) i EXCEL) Alterativt: p-verdi = * = 0.67 (FDIST(,4;0;7)) Koklusjo: Vi forkaster ikke H 0 4 4

5 Equatio 8.4 Nedre p-persetil i e F-fordelig med d og d frihetsgrader er de iverse av de øvre p-persetile i e F-fordelig med d og d frihetsgrader: F = / F d, d, p d, d, p Roser, Figure 8.0 Strategy for testig the equality of meas i two idepedet, ormally distributed samples Sigificat Perform F test for the equality of two variaces i Equatio 8.5 Not sigificat (Nyttig hvis tabelle bare iholder øvre persetiler) Perform t test assumig uequal variaces i Equatio 8. Perform t test assumig equal variaces i Equatio MEN: Navidi: Statistics for Egieers ad Scietists, 006, page : Do t Assume the Populatio Variaces are Equal Just Because the Sample Variaces are Close 7 the expressio assumig equal variaces requires that the populatio variaces be equal, or early so. I situatios where the sample variaces are early equal, it is temptig to assume that the populatio variaces are early equal as well. However, whe the sample sizes are small, the sample variaces are ot ecessarily good approximatios to the populatio variaces. Thus it is possible that the sample variaces be close eve whe the populatio variaces are fairly far apart. I geeral, populatio variaces should be assumed equal oly whe there is kowledge about the processes that produced the data that justifies this assumptio. 8 the expressio ot assumig equal variaces produces good results i almost all cases, whether the populatio variaces are equal or ot. (Exceptios ca occur whe the sample sizes are very differet.) Therefore, whe i doubt, use the expressio ot assumig equal variaces. Altså: t-test eller kofidesitervall for differase mellom forvetigsverdee i to uavhegige, ormalfordelte utvalg Du atar lik varias (eq 8.) ulik varias (eq 8.) Virkelig lik varias ulik varias korrekt gir feil svar tilærmet samme svar som ovefor korrekt 9 Altså: Velg t-test for ulik varias, eller e ikke-parametrisk metode, hvis du er i tvil! 30 5

6 Percet Percet Hvis data ikke er ormalfordelt: 30% Ma Kvie t-tester fugerer brukbart ved begreset variasjo i data t-tester er ubrukelige hvis mage sterkt avvikede verdier ( outliers ). Ikke-parametriske metoder er brukbare uasett. F-teste for sammelikig av varias er lite robust mot avvik fra ormalfordelige. 0% 0% 0% 5,00 0,00 5,00 30,00 35,00 5,00 0,00 5,00 30,00 35,00 bmi bmi Nær ormalfordelig - t-test er bra Kvier 0-5 år Kvier år 5% 40 0% 30 5% 0 0% 0 geder 5% Percet 0 - ot at all - a little 3 - partly 4 - very much female male -0,00-5,00 0,00 5,00 gsfer -0,00-5,00 0,00 5,00 gsfer do you feel depressed? Begreset variasjo i data. T-test er brukbar - eller bruk ikke-parametriske metoder 33 T-test er ubrukelig - beytt ikke-parametriske metoder

7 Kosetrasjo av serum IgM (g/l) hos 98 friske bar, 6 md - 6 år gamle (Altma, 99)

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før?

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter Reports 2015/3 Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter 2015/3 Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

SØF-rapport nr. 01/11

SØF-rapport nr. 01/11 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne Torberg Falch Ole Henning Nyhus SØF-prosjekt nr. 8000: Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting

Detaljer

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapporter Reports 2015/1 Kenneth Aarskaug Wiik, Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad og Hilde Lidén Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapporter 2015/1 Kenneth Aarskaug Wiik, Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

Barnevernbarnas helse

Barnevernbarnas helse Lars B. Kristofersen Barnevernbarnas helse Uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002 Barnevernbarnas helse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2005:1 NIBR-rapport 2004:3 NIBR-notat 2005:110 Bydelsbarnevernet

Detaljer

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter 2015 Helserisiko ved bruk av e-sigaretter 2015 Helserisiko ved bruk av e- sigaretter 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Divisjon for miljømedisin April 2015 Tittel: Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Detaljer

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Rapporter 43/21 Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

De nye hjemmetjenestene

De nye hjemmetjenestene NIBR-rapport 2010:2 Ivar Brevik De nye hjemmetjenestene - langt mer enn eldreomsorg Utvikling og status i yngres bruk av hjemmebaserte tjenester 1989-2007 De nye hjemmetjenestene - langt mer enn eldreomsorg

Detaljer

hvordan leve med hemodialyse? how to live with haemodialysis? Med engelsk, arabisk og urdu oversettelse

hvordan leve med hemodialyse? how to live with haemodialysis? Med engelsk, arabisk og urdu oversettelse hvordan leve med hemodialyse? how to live with haemodialysis? Med engelsk, arabisk og urdu oversettelse 2 Utgitt av LNT i 2008 Oversatt ved Tolketjensten i Oslo, august 2008 Illustrasjoner og layout: Kolorado.no

Detaljer

Kriterier ved validering av en metode for kostholdsundersøkelser Når er validiteten til en metode tilfredsstillende?

Kriterier ved validering av en metode for kostholdsundersøkelser Når er validiteten til en metode tilfredsstillende? Norsk Epidemiologi 2000; 10 (1): 17-24 17 Kriterier ved validering av en metode for kostholdsundersøkelser Når er validiteten til en metode tilfredsstillende? Lene Frost Andersen Institutt for ernæringsforskning,

Detaljer

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? NIBR-rapport 2012:22 Kjetil Sørlie Marit Aure Bjørg Langset Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Andre publikasjoner

Detaljer

Lokale folkeavstemminger om kommunesammenslåing

Lokale folkeavstemminger om kommunesammenslåing Lokale folkeavstemminger om kommunesammenslåing Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2004:4 NIBR-rapport 2003:10 NIBR-rapport 2002:21 Statlig tilsyn med kommunesektoren 104 sider. Kr 250,- + porto

Detaljer

Mot sin hensikt. concept. Knut Samset, Gro Holst Volden, Morten Welde og Heidi Bull-Berg

Mot sin hensikt. concept. Knut Samset, Gro Holst Volden, Morten Welde og Heidi Bull-Berg concept Knut Samset, Gro Holst Volden, Morten Welde og Heidi Bull-Berg Mot sin hensikt Perverse insentiver om offentlige investeringsprosjekter som ikke forplikter Concept rapport Nr. 40 concept concept

Detaljer

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport 2012:14

Detaljer

Eksperimentell innstilling av PID-regulator

Eksperimentell innstilling av PID-regulator Kapittel 4 Eksperimentell innstilling av PID-regulator 4.1 Innledning Dette kapitlet beskriver noen tradisjonelle metoder for eksperimentell innstilling av regulatorparametre i P-, PI- og PID-regulatorer,

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse NIBR-rapport 2013:29 Helge Renå Camilla Lied Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom NIBR-rapport 2012:9 Sara Blåka Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom Status etter Opptrappingsplanen Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Detaljer

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter 1 Concept-programmet 2007 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson ISSN: 0803-9763 (papirversjon) ISSN:

Detaljer

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Hans Bonesrønning Jon Marius Vaag Iversen Ivar Pettersen SØF-prosjekt nr. 7000: Analyse av ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

i norske Rita Strand Per Fauchald

i norske Rita Strand Per Fauchald Oppvandring og innslag av rømt oppdrettslaks i norske lakseelver; basert på videoovervåking, fangstfeller og drivtelling Martin-A. Svenning Øyvind Kanstad-Hanssen Anders Lamberg Rita Strand Brian Dempson

Detaljer

Kartlegging av boligmassen i Groruddalen

Kartlegging av boligmassen i Groruddalen NIBR-rapport 2008:7 Jon Guttu, Eli Havnen og Gro Koppen Kartlegging av boligmassen i Groruddalen En GIS-basert oversikt Kartlegging av boligmassen i Groruddalen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Kjøpepress... hva er det for noe?

Kjøpepress... hva er det for noe? Arbeidsrapport nr. 4-1998 Ardis Storm-Mathisen Kjøpepress... hva er det for noe? Et forprosjekt om klærs betydning blant 13-åringer SIFO 2005 Arbeidsrapport nr. 4-1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Utviklingen av narkotikabruk i Norge

Utviklingen av narkotikabruk i Norge Artikel STURLA NORDLUND Utviklingen av Tilgjengelighet, holdinger og bruk i følge surveydata Innledning Før 1960-årene ble narkotikabruk og narkotikaproblemer nesten utelukkende knyttet til godt voksne

Detaljer