i r e g n e r det fo r alt b

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i r e g n e r det fo r alt b"

Transkript

1 vå k s fo offssfo s u f al Fo b d bu NO h d v o o h y, l Kva 116 m o j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal. Jaua 2012 å

2 Kollkv fosk NB! Dss fosk å auomask mdlmskap d! LOfavø Gufosk Båd d som mdlm, d kfll/ sambo ll. pa o hjmmbod, uf ba ud 21 å Død uas åsak, d o sd Fd o abdsd hl dø Hl vd Vd bas død o dødfødsl ba 26. svaskapsuk: K ,- p. ba. LOfavø Gufosk m å væ økoomsk føshjlp vd dødsfall. Fosk ubals uas dødsåsak, o vl alld komm ll l vull ad psofosk. Ald Mdlm o kfll/sambo/. pa o sl mdlm m/ba u/21 å Kod G Esl mdlm u/ ba ud 21 å T.o.m. 50 å å å å å å å å å å å å å å å å å å o ld LOfavø Rsfosk md oppdk Mdlm, kfll/s pa/ sambo, ba ud 20 å; sam baba som s føl md mdlmm. Rsfosk hold oså avbsllsfosk. Tjss Fosk jld fa d øyblkk du fola hjmm. Hva som sas/skadyp Fosk jld fo Topp Rsfosk Bslls hos Fosvas Psollsvc* F- o fdss o ykss hl dø Vah p. kls 45 da * Rssyk Sykhusopphold, lhooa, aku sykdom, uf l mds c. Eksa uf vd aspo l hjmsd No Rsasva Skad påfø a pso, ll a psos Rsods Baasj fo sl Baasj å o ll fl famlmdl. s samm Tap av sjkk, bll o pass p. pso Ra o yv av p som ma bæ md s Tyv av p fa saf, p. pso Ul l ødvd klæ, oalsak ol. p. ps. hvs kspd/ sjkk baasj på us fosk md m 4 m Rsulykk Il fyl 75 å (død/ulykk) Aldsbs jld kk bhadlsuf (død/ulykk) Avbsllsfosk Aullsomkos pso To ll fl famlmdlmm som s samm Eadl Rsods Bhadlsuf vd ulykk * Ka uvds l 60/90/120/180 da p kls mo psll. Kod R Ubs bløp Il k ,- Il k ,- Il k ,- Il k ,- Il k ,- Il k ,- Il k ,- Ud 20 å: K ,-/ ,- Mllom 20 o 75 å: k ,-/ ,- Il k ,- Il k ,- K. 0,- K ,- Tjsjø du ulad? Rsfosk jld oså s fo pso som mdld jsjø ufo Nod o skal u l s fas ll mdld bosd s. LOfavø Kollkv hjmfosk Mdlm, mdlmms kfll/s pa lov om paskap o mdlmms sambo md flls adss Folks. som lhø mdlmms hussad, ll ba som på u av uda, føsasjs ll ld bo ufo hjmm, såfm d kk ha mld adssd Folks. E ba som kk bo hos mdlmm, oså omfa av fosk l fyl 20 å. Ad pso som lhø mdlmms fas hussad md flls adss Folks. Fosk omfa bo o løsø hjmm. Ibo o løsø fdsbol (hy/ladsd) dkks kk av fosk. Opphold du d mdld ufo Nod, vull dl du la hjmm ll a sd Nod fosa dkk av fosk. Hva som sas/skadyp Ba Ubs Ekljsad Saml (fmk, my osv.) P, vdpap c Yksløsø o va oppbva på foskssd Løs lbhø l buk lky l pva mookjøøy (Dl, dkk o fl dkks kk) Bå-/vah Fdsbå oppbva på foskssd (ld.o.m 14 fo/moo.o.m 10 HK) Nødvd muf l opphold ufo hjmm Ubs vo, sykkl/-lh Mava fys/kjølskap Ubs Rkosuksjo av mauskf m.v., Gjaskaffls av daa Tyv/hævk a by bol ufo foskssd o fa lof/kjllbod Bysmss foad fo ullsolbuk som føl av ulykksskad Tyv av psol dl/løsø fa moovo o bå (P o vdpap dkks kk) Ekljsad o saml ufo bol Tyv/app av/fa vsk som skd bæ Esasasva Rshjlp l Flyfosk ( skap av pvapso) Skad vd yv bs l Ubs Ekljsad/saml bs l Faøysjs: Tyv av o skad på psol dl vd fols, hava o vd yv dkks md l k av LOfavø kollkv hjmfosk fo pso som ha faøysjs. Eadl: D ll adl k ,-. E d o ll fl hussad som ha Kollkv hjmfosk bofall adl. Fo sykl s Falck Sykkls adl k ,-. S ll Kod H Fosk omfa all jsjød mdlmm. Elv/UB s sd 7. Vss du a: Md sambo ms pso som lv kskapsld fohold o ha ha samm bopl o flls adss Folks 2 å sammhd. Dsom ma ha flls ba fall kav om 2-ås s bo. Husk a fo NOFs kollkv hjmfosk o sfosk md avbsllsdk jld fosk fo sambo fa d da ma ha flls adss s Folks. Bokollkv o.l. s kk som hussad. Mld skad? R

3 ofs Guppfosk NB! D foskspakk ka du sv d mo. NOFs Guppfosk Gjld vd kssko. Gjld mdlmm som bal ko o som kk ha sv s mo od. Kod 0 Fo mdlmm som ha sv s ka ma søk om å opphv svasjo vd å fyll u hlsklæ. Guppfosk bså av dødsfallsdk, ufødk, ulykksfosk, bhadlsuf ulykksskad o Ksk Sykdom. Dødsfallsdk jld fo mdlm o kfll/sambo/s pa. Ufødk jld fo mdlm. Ulykksfosk jld mdlm o ba ud 20 å hl dø, sam kfll/sambo/ s pa fd. Bhadlsuf ulykksskad jld som fo puk. Ksk Sykdom jld fo mdlm o mdlmms ba l fyl 20 å. Guppfosk føl mdlmms ald o føld opphøsald jld: Dødsfallsdk opphø fa fyl 70 å. Ufødk opphø fa fyl 60 å. Ulykksfosk o bhadlsuf vd ulykksskad opphø vd fyl 70 å m ha dus yls fa fyl 60 å. (S abll på s sd) Ksk Sykdom opphø fa fyl 60 å. 1G=79 216,- p Vss du a: Md la ms kfll/- sambo/- s pa, lvsav, samav o øv av lov po kkføl. Fosk ka buss ad øsk. Koak NOF fo å få lsd skjma. 1. Dødsfallsdk (dødsfall) 3. Ulykksfosk (plusl y åsak) 4. Bhadlsuf foskssumm upplv ulykksskad Fosk jld fo d som mdlm o d kfll/ sambo/s pa hl dø. D ubals l la uas om dødsfall skylds ulykk ll sykdom. NOFs Guppfosk jld oså asjoal opasjo, m md o uak. S sd 7 fo m fomasjo. 2. Ufødk - abdsuføh (dsa abdsv) Fosk jld fo d som mdlm o l sa vd va abds uføh. Toal foskssum ubals å mdlmm fosksd ha væ ms 50% abdsufø sammhd dsom av ms 2 å som føl av sykdom ll ulykk uff fosksd, o abdsuføh ms 50% o va. Fosk l mådl ubal å du ha væ ms 50% abdsufø sammhd dsom på 1 å. D mådl ubal ujø 1% av foskssumm. Ald T.o.m. 50 å Mdlm o kfll/ sambo/s pa 17,00 G 51 å 16,15 G 52 å 15, 53 å 14,45 G 54 å 13,60 G 55 å 12,75 G 56 å 11,90 G 57 å 11,05 G 58 å 10,20 G 59 å 9, å 7 G å 3 G foskssumm abdsuføh Ald T.o.m. 40 Mdlm 15,00 G 41 å 14,43 G 42 å 13,86 G 43 å 13,29 G 44 å 12,72 G 45 å 12,15 G 46 å 11,58 G 47 å 11,01 G 48 å 10,44 G 49 å 9,87 G 50 å 9, 51 å 8,73 G 52 å 8,16 G 53 å 7,59 G 54 å 7,02 G 55 å 6,45 G 56 å 5,88 G 57 å 5,31 G 58 å 4,74 G 59 å 4,17 G 60 å 3,60 G NOFs Guppfosk jld oså asjoal opasjo, m md o uak. S sd 7 fo m fomasjo. Ulykksfosk komm l ubal hvs mdlmm ll mdlmms kfll/sambo/s pa ll uf ba ud 20 å uss fo ulykk som d md mdssk valdsad. Fo mdlmm o uf ba ud 20 å jld fosk hl dø o fo kfll/ sambo/ s pa jld fosk ku fd. Ubals hl d l 1% vald. Md mdssk vald ms skad på kopp vud uavh av skadlds abdsv. Søls på sa avh av famlsamms på skaddspuk. Famlsamms A: Mdlm Ekfll/sambo/. pa B: Mdlm Ekfll/sambo/. pa C: Mdlm Ubal vd 100% va mdssk vald D: Esl mdlm 45 G Gjld oså asjoal opasjo, s sd 7. E mdlmm ha fyl 60 å jld ovsåd abll ku fd, o da md dk på 10 G fo all alav famlsamms. 5. Ksk sykdom Sykdomm som dkks fo mdlmm Bhadlsuf ulykksskad dkks æm l fo mdlmm ll mdlmms kfll/sambo/s pa ll ba ud 20 å, md l 5% av fo sk s summ vd vald. Md bhadl ms uf l l, al o ld som kk dkks av d offl yd ll fa a hold. Hvs bhadlsuf ovs k ,- må SpaBak 1 koaks på fohåd. Bhadlsuf som påløp ufo Nod dkks kk. Eadl fo bhadlsuf k ,-. D foskspm Pm fo Guppfosk fa 1. jaua 2012 Mdlmm Mdlmm 60 å.o.m 64 å Mdlmm 65 å.o.m 69 å Sykdomm som dkks fo ba Ksk Sykdom ubal på 1,5 G Hjfak Kf dsom Ubal vd 100% va Famlsamms mdlmm ll mdlmms mdssk vald Hj-/kaopasjo Nysvk ba l fyl 20 å, bl amm av av d Hjsla Mulppl sklos (MS) v A: Mdlm sykdomm. Fosks opp-3høsald Ekfll/sambo/. 60 å. pa G Kf Sukksyk (dabs mllus yp 1) Hjsvuls Cyssk fbos Nysvk Bldh B: Mdlm Ekfll/sambo/. pa Oaasplaasjo Døvh Mulppl sklos (MS) C: Mdlm NOFs Guppfosk jld oså asjoal Moovosykdom (kl. ALS) Bldh opasjo, D: Esl mdlm m md o uak. S sd 7 fo m 45 G fomasjo. Døvh 484,- p. md 330,- p. md 200,- p. md NOFs uppfosk ka odas som jldsfosk vd låoppak! 4 5

4 ofs loss of lcc Nos Offssfobuds Loss of lcc NOF lby å lufpsoll md mdssk kla A-1, A-2 ll A-3, faøyspsoll o ma- ll fallskjmj, dsom skull ms lss, fosk som økoomsk ubal. Fo sjø, luf o hæ Gjld båd faøyspsoll, lufpsoll md mdss kla A-1, A-2 ll A-3 o ma- ll fallskjmj. Es kav v s a du ha yld sjømasas, las fo lufjs ll spsalopaøas! E d 5G, 10G ll 15G. Hva d bhov? Ma- o fallskjmj V NOF v a slv du ha bhov fo od fosk som ka hjlp d dsom du skull bl usa fo ulykk. Mas fo d l alds md baku sko yk ds. Spsalopaø 5 G Md Ps 18 l Spsalopaø 10 G Md Ps 18 l Sjø o flyd psoll md kla Sjø o flyd psoll md kla ald Sjø o flyd psoll md kla ald G 10 G Md Ps om om om om , 5 4, , om 57 3, Md Ps om om om om , 5 8 7, om 57 6, Sjø o flyd psoll md kla ald G Md Ps om om om om , 5 12, , om 57 9, 75 7, ofs sykfosk G å v om NOFs fosk ulad Dødsfallsdk o Ufødk (S sd 4) Dødsfall o Abdsuføh (dsa abdsv) som føl av kshadl dkks fa føs da jsomåd md kssko. D jld slv om omåd df som ks omåd. Ulykksfosk (S sd 5) Ulykksfosk dkk ulykksskad fo mdlmm som jsjø asjoal opasjo. D jld slv om omåd df som ksomåd. Ulykkfosk fo øv kaf o dkk såkal oså svl sko. Bhadlsuf ulykksskad dkks oså, m kk ufo Nod. Ksk Sykdom (S sd 5) Ksk Sykdom dkk a sykdomm fo mdlmm som jsjø asjoal opasjo, så l d kl mdlm oså mdlm av Folkyd. D slv daos som sasuløsd o d må slls av spsals Nod. Rskopd akv Ulykksfosk (S sd 5) Rskopd akv som f.ks dykk, kla o fallskjmhopp kk dkk av ulykksfosk. D dkks allkvl abdsd å slk akv å som aul dl av avdls js. Koak fobud dsom du uskk på om js d avdl dkk. Mk: Rsfosk (s s.2) dkk sposdykk d l 40m. kad- o lvfosk Taspofosk D fouss a mdlmm ha LOfavø Kollkv hjm o ha Ibofosk ufo Nod. Fosk omfa aspo av jsad l No jldd skkhsfoskf, som askaff ud opphold ll på s d d skd mdld jsjø ufo Nod. m l k Ps k 1.150,-. Eadl vd skad k ,-. Kollkv Ibofosk ufo Nod - foskssd Coa k ,- Ål pm k. 0,- Skad må umddlba mdls l pol på sd d aff. Gll adl vd skad k ,-. Fo od jld SpaBak1's vlkå o skkhsfoskf fo sadad hjm. Kollkv Ibofosk ufo Nod l k ,- Ål pm k. 235,-. m ka uvds: : k Ål pm: k. 350,- : k Ål pm: k. 465,- Dss fosk å kk mdlmsskap. Koak Fosvas psollsvc; ll - Nos Offssfobuds Sykløsfosk D fosk som NOF abfal all sjøoffs på faøysjs å. D l v få fmfohadl aval som samm h på akvsbas ll, som Hæ o Luffosva. Psoll på sjøjs Sld psoll Md Ps Bass Mdum Høy Dsom du ha sykmld som va m 16 da, sd du sykmld l Ty Fosk. Ubal skj alld fa sykda 17. o d vl sø fo md ubal al som hvlk av fosk du ha val. Som mdlm Nos Offssfobud ha Bfalsskollv o UB' as lvfosk skold. Fobud bal d fosk fo all Bfalsskollv o UB' som mld s fobud. Elvfosk bså av: Fullvd bofosk (LOfavø Kollkv hjm) Rsodsfosk på pmsjoss Ulykksfosk fd Tap av mlæ ffk * Elv vd flå bfalskol få ll fullvd sfosk s s.2. Fo bo o løsø jld d ll vlkå fo LOfavø Kollkv hjmfosk. Eadl k. 100,- Kad o SNU-lv bal ku 100 ko fo kollkv fosk OG ko p. måd. NB! Fosk fo d upp fullvd, kk vdfø av lvfosk. Vd skad, koak SpaBak1 skadlfo: ll : * Vd skad ll ap av mlæ ffk som må oppså mlds dss l NOF sal på lf:

5 Lo fo å s d fosk! Ovsk ov d fosk o oppda fosksvlkå f du på of.o. Lo vd hjlp av d mdlms- o fødslsumm. Fosvas Psollsvc hjlp d md fosk av hus, bl, ba m.fl. Slk få NOF-mdlmm l 40% aba på skadfosk! 3 fosk 10% FPaba 10% Bakkud 5% 4 fosk 15% 5 fosk + Kud Koo -bous FP 5% 20% Gjom mdlmskap d NOF ha du alld 2 skadfosk. D by a du få l 25% aba på d dj skadfosk. Lv, ulykk o vdsakfosk kk lld. Mdlmm mdld sasjo ufo Nod på mdlmms jssd (foskssd) jslad Asvas-/o shjlpfosk jld ku Euopa Fo a o ovfall sa bs l k ,- Fosk dkk kk: Buddskad på byslass o saæposl Skad vd auulykk Skad som skylds mpaud fys/ kjølskap Få lbud da! Koak Fosvas Psollsvc: Tlfo: , -pos: - Opp alld mdlmsumm å du ll skv l FP. Gafsk poduksjo:

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders.

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders. MEDIEPLA TEMAPLA // PRISLISTE LESERUDERSØKELSE Foo by: Ja Lllbø / wwwsauso Foo pso: Kaol Sol BYGGMESTERE FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRASJE 26 REPORTASJE BYGGMESTERE 01/02-10 STØRRE OPTIMISME Akv bolby va kla

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002 Skf Fjd kvl Foløpg åul 2002 Ihold d Smmdg Rulgkp Bl, vg og lkvd Edg lov om fok Kfmkd Skf kfomg Df- og mljøfohold Uk fo å 2003 Skf Ko / Rul Skf Goup / Bl 3 4-5 6-8 9 10 11 12 13 14 15 2 S m m d g I fjd

Detaljer

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren.

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren. Å by b Ol 19 21 pb 2012 12 l d k f ufd vd lv lu Illuj: Hl Bø Bld d fhld l l d lll f ku 12 l d k f ufd vd lv lu L d h d Hl f Ol dfø Kjæ ll dl på Å by b Vlk l Ol! Tl på kf d ku væ ld f d by å Ol kulull ldl

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

CMI2006. Research for Development and Justice. annual report

CMI2006. Research for Development and Justice. annual report Rsach fo Dvlopm ad Jusc aual po Dco s oduco Rsach fo Dvlopm ad Jusc 2006 was a vful ya a h Isu W compld a w sagy pla fo 2006-2010 CMI has s a ambous agda: Rsach fo Dvlopm ad Jusc To sgh ad shap ou focus,

Detaljer

LILLOHØYDEN TRINN 2 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN TRINN 2 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN TRINN 2 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRLT I NYDLEN BO NYDLEN Nydal ha e hssk ss v se. På 18-alle lå fabkke mølle las elva. Sde va e vk ndsse med Chsana Spvk Nydal Cmpane sm dmnde akø. Hs fsa

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

Historisk opprykk for damelaget

Historisk opprykk for damelaget Ågng 78 N. 2-2012 n. 416 mlmsl f fn slg Hssk ppykk f mlg : Sn Hmm. www.fnl.n nnnss ANA Rsfskng s s* - n l! Bs p: Rsgs Spsusy snk gsj snk nkms Asllng Nyh! N m 65 gs sgh Kjøp g nukk p www.f.n *Kl: Dn Pg

Detaljer

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling Fjll, Askøy, Sud Øyad Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Dyamikk utfdi i t vkstmåd RAPPORT 04.03.11 Oppdasiv: B Vst iåd Rappt.: 7046.2 Rappts tittl: Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli. Dyamikk utfdi i t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

HMS- og kvalitetsperm Revidert november 2012

HMS- og kvalitetsperm Revidert november 2012 HMS- og kvalesperm Revder ovember 2012 2012 INNHOLD 1 Lederskap og forplkelse... 3 Asvar og orgaserg... 3 Oppfølggsasvar... 3 2 Polcy og sraegske målseger.... 4 Orgasasjoskar HMS asvarsfordelg.... 4 Vsjo...

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. e r vå r e g n i r k i s for ryg t, t e t i l Kva gh erdi v o r t g et o gh 114 m o n n e j et g år Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN Kt Lt og Bt Bg M fo tvltll ompt HORDALANDS M O DELLEN Utgtt 2004 v: Hol fylomm Polvlg Potbo 7900 5020 Bg Gf pojo og g v: Holbg Gf AS N Sg Kommjo 2 3 Ihol Om tbl v håbo 7 Foo 8 Dl I 1 Btpp 10 Komptoppbyggg

Detaljer

Campus- nærhet til alt

Campus- nærhet til alt M U L I G H E T S S T U D I E Å R N E S APRIL 2014 Campus- næhet tl alt Idettspak Lek! Skole og banehage 1 766,5 m2 S I V I LAR K I T E K T E R MNAL N Pakdaget Naboskap Samhold 1 MULIGHETSSTUDIE ÅRNES

Detaljer

Nyheter NOF SINGEL, NOF FAMILIE. www.nof.no - Tlf: 982 83 310 FAKTA OM NOF FAMILIE. r u. o r. konkurransetab. medlem kan delta

Nyheter NOF SINGEL, NOF FAMILIE. www.nof.no - Tlf: 982 83 310 FAKTA OM NOF FAMILIE. r u. o r. konkurransetab. medlem kan delta 24 1 FAKTA OM NOF SINGEL Dekning uførhet frem til 41 år 1.232.000 (15 G) Dekning uførhet ved alder 50 år 764.000 (9,3 G) Utbetaling ved uførhet etter 12 måneder? Krav til varig arbeidsuførhet før forskuttert

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden.

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden. Infmjnbld f ifln E i Fk E i Fk N. 2 / 2015 Ny n å «ølb». L iidn. E i Fk N. 2-2015 E i Fk Pbk 34 3001 Dmmn Tlf: 90 82 08 45 Fx: 32 81 36 35 E-: ifk@nl.n.ifk.n O.n: 971 307 498 Bnki: 2200 66 54731 Sifln

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer