Dolphin Investor presentasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dolphin Investor presentasjon"

Transkript

1 Dolphin Investor presentasjon 21. April 2010 Copyright All rights reserved. 1

2 Disclaimer This Presentation has been produced by Dolphin Interconnect Solutions ASA (the Company") solely for use at the presentation to investors held in connection with the proposed private placement of shares by the Company and may not be reproduced or redistributed, in whole or in part, to any other person. This document contains certain forward-looking statements relating to the business, market, financial performance and results of the Company and/or the industry in which it operates. Forward-looking statements concern future circumstances and results and other statements that are not historical facts, sometimes identified by the words believes, expects, predicts, intends, projects, plans, estimates, aims, foresees, anticipates, targets, and similar expressions. The forward-looking statements contained in this Presentation, including assumptions, opinions and views of the Company or cited from third party sources are solely opinions and forecasts which are subject to risks, uncertainties and other factors that may cause actual events to differ materially from any anticipated development. None of the Company nor subsidiary undertakings nor any such person s officers nor employees provides any assurance that the assumptions underlying such forward-looking statements are free from errors nor does any of them accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this Presentation or the actual occurrence of the forecasted developments. The Company assumes no obligation, except as required by law, to update any forward-looking statements or to conform these forward-looking statements to our actual results. No representation or warranty (express or implied) is made as to, and no reliance should be placed on, any information, including projections, estimates, targets and opinions, contained herein, and no liability whatsoever is accepted as to any errors, omissions or misstatements contained herein, and, accordingly, none of the Company or subsidiary undertakings or any such person s officers or employees accepts any liability whatsoever arising directly or indirectly from the use of this document. By attending this Presentation you acknowledge that you will be solely responsible for your own assessment of the market and the market position of the Company and that you will conduct your own analysis and be solely responsible for forming your own view of the potential future performance of the Company s business. Copyright All rights reserved. 2

3 Disclaimer (2) This Presentation is confidential and is being communicated under an Confidentiality agreement signed by the investor. The information contained in the presentation is considered to contain information that is regarded as inside information. Thus the content must be treated as such and the rules in Verdipapirhandelloven must be complied with as stated in the information given to the investor. This Presentation (or any part of it) is not to be reproduced, distributed, passed on, or the contents otherwise divulged, directly or indirectly, to any other person (excluding an investment professional s advisers) without the prior written consent of the Company. This Presentation and the information contained herein do not constitute an offer of securities for sale in the United States and are not for publication or distribution to U.S. persons (within the meaning of Regulation Sunder the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the Securities Act )). The securities proposed to be offered in the Company have not been and will not be registered under the Securities Act and may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. This Presentation speaks as of 21 April Neither the delivery of this Presentation nor any further discussions of the Company with any of the recipients shall, under any circumstances, create any implication that there has been no change in the affairs of the Company since such date. Copyright All rights reserved. 3

4 Oppsummering/status Dolphin har de siste 6 år ( ) solgt interconnect løsninger for NOK 169 mill I gjennomsnitt NOK 28 mill per år Vesentlig del av dette fra 3 større OEM prosjekter Dolphin hadde i 6 års perioden en gjennomsnittlig bruttomargin på ca 55% med en betydelig margin bedring de siste årene Selskapet er nå restrukturert etter at de siste års satsning har vist seg å ikke lykkes Utskillelse av Numascale Endret produkt og salgsstrategi Betydelige kostnadsreduksjoner Copyright All rights reserved. 4

5 Oppsummering/status (2) Dolphins programvare er fortsatt konkurransedyktig, og det er ingen tegn til at den vil miste denne posisjonen med det første Kunder og leverandører etterspør Dolphin programvare på sine hardware plattformer Dagens software er utviklet gjennom ett tiår med betydelig investering ved bruk av flere mannår hvert enkelt år i denne perioden. Det vil være betydelig ressurser som må investeres hvis andre skulle utvikle tilsvarende softwareløsning som de Dolphin i dag har tilgjengelig i markedet Restruktureringen er nå gjennomført og styret inviterer aksjonærer og investorer til en restart av selskapet Copyright All rights reserved. 5

6 Bakgrunn Strategi de siste tre år Bygge en mer forutsigbar og skalerbar virksomhet mindre avhengig av større prosjekter Vridning av fokus fra embedded segmentet til business applikasjoner Årsakene til at man ikke lyktes Veksten i MySQL cluster markedet lavere enn forventet Oracle valgte i prosessen en annen løsning enn Dolphins Execution ikke god nok Finanskrisen medførte investeringsstopp for mange IT avdelinger Copyright All rights reserved. 6

7 Grunnlaget for restart Produkt strategi Rendyrke vår virksomhet rundt programvare og PCI Express SuperSockets software Differensiering av software med kundetilpasninger og varierende prismodeller for ulike prosjekter Partnering Partnering med større chip produsenter for større markedstilgang i Embedded markedet (OEM-kunder) Gir betydelig mer tyngde i markedet Vi har historisk vist at vi kan levere og har gode løsninger for OEM-kunder Markedsorientering I større grad presentere hvordan våre løsninger kan gi en forretningsmessig merverdi for kunden Copyright All rights reserved. 7

8 Grunnlaget for restart (2) Betydelig lavere kostnader Betydelig verdi i opparbeidet software teknologi og kompetanse Reetablering av salgsnettverk Dokumenterte salgsresultater Økt salg 1Q 2010 Salg til nye OEM kunder har begynt I dialog med partnere som gir betydelig tyngde i Embeded markedet Copyright All rights reserved. 8

9 Dolphins kjerneområde Øke kapasitet og redusere forsinkelse på nettverk mellom datamaskiner Ingen endringer i kundens applikasjon eller konfigurasjon Betydning/verdi for kunden Teknologi som øker konkurransekraft i OEM ( Embedded ) segmentet Muliggjør nyvinning/nyutvikling Utsette oppgradering av maskinpark og lisenser Raskere applikasjoner, redusere ventetid Copyright All rights reserved. 9

10 Dolphins produkt/markeds tilbud Tre forskjellige markedsområder for sammenkoblingsteknologi StarFabric Kretser for design av kundespesifikke løsninger Printere, In-flight entertainment OEM / Embedded Sammenkobling av avansert måleutstyr Sammenkobling av spesialiserte datamaskiner Sanntids simulatorer Dolphin Express SuperSockets Akselerasjon av Business applikasjoner MYSQL Cluster, HPC Eksempel; redusere responstid ved netthandel Copyright All rights reserved. 10

11 Dolphins Produkter PCI Express kort Nettverks svitsjer Software StarGen kretser Copyright All rights reserved. 11

12 Eksempel på kunde Siemens Medical Flere datamaskiner koblet sammen med Dolphins teknologi Øker kapasiteten i systemet slik at legen kan se resultatet samtidig som pasienten scannes. Scanning kan avsluttes når legen har sett det han leter etter. Tidligere måtte pasienten kalles inn igjen hvis data manglet. Copyright All rights reserved. 12

13 Eksempel på kunde Philips Medical 2 Datamaskiner koblet sammen med Dolphins teknologi Kapasiteten i eksisterende løsningen var sprengt. Ny datamaskin koblet inn som co-prosessor Copyright All rights reserved. 13

14 Kunder Copyright All rights reserved. 14

15 Leads i markedet (1) Embedded/OEM markedet Langsiktige partnering samarbeid med PCI Express chip produsenter Samarbeidet vil innebære Hardware leveres fra chip produsenter Dolphin vil levere software og der det er aktuelt øvrig hardware plattform Chip produsentene vil være markedskanaler for Dolphin mot embedded markedet Dolphin arbeider nå med Synliggjøring av de fordeler vår software har og at dette vil inngå i chip produsentenes markedsførings materiell Utarbeidelse av en demo plattform som kan overleveres chip produsentene Formalisering av samarbeidet med chip produsentene Copyright All rights reserved. 15

16 Leads i markedet (2) Slikt samarbeid krever langsiktighet og moderate investeringer knyttet til tilpasning av vår eksisterende software til deres hardware plattform Det forventes at vesentlige inntekter fra dette langsiktige markedet tidligst vil kunne materialisere seg fra årsskiftet 2010/2011 Potensialet i markedet er stort og mangfoldig I tillegg satsning på OEM markedet med dagens løsninger Lansering av Reflective memory løsninger Dolphin lanserte ved årsskiftet pilot løsninger av en reflective memory løsning som brukes først og fremst innenfor OEM segmentet. Tilbakemeldingen fra kunder og distributører som har mottatt denne løsningen er svært positive og vi ser økt interesse for dette i markedet Copyright All rights reserved. 16

17 Leads i markedet (3) Starfabric Salget av Starfabric løsninger er stabilt sammenlignet med siste halvår Vi ser at flere kunder nå vurderer å lage nye produkter basert på Starfabric komponenter. MySQL cluster (database marked) Positiv utvikling i salget mot MySQL løsninger Dolphin gjør en forsiktig tilnærming til markedet Copyright All rights reserved. 17

18 Leads i markedet (4) Oppsummering Utfordringen er på kort sikt å få økt omsetning av eksisterende produkter. På litt lengre sikt (fra 2011) ser man gode muligheter mot embedded markedet Har historisk bevist at man har gode løsninger og at dette har gitt betydelig omsetningsvolum Copyright All rights reserved. 18

19 Finansielle data (1) (Alle tall i MNOK) Q Q Q Q Q DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 1,9 1,1 1,9 1,7 5,4 Andre driftsinntekter 0,1 0,0-0,2 0,0 0,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 2,0 1,1 1,8 1,7 5,4 DRIFTSKOSTNADER Forbruk av varer og tjenester 0,4 7,7 0,7 0,6 1,3 Andre driftskostnader 3,1 3,1 4,1 7,2 10,0 SUM DRIFTSKOSTNADER 3,5 10,8 4,8 7,8 11,3 EBITDA -1,5-9,6-3,0-6,1-6,0 Bruttomargin* 78,4 % 63,8 % 62,8 % 66,1 % 75,5 % EBITDA margin -79,9 % -863,0 % -154,0 % -349,9 % -110,8 % *Korrigert for nedskrivning varelager (4Q 2009) Tabellen viser utvalgte ureviderte regnskapstall for de siste 5 kvartaler Tallene for 1. kvartal 2010 er ment som en foreløpig guidence til markedet. Regnskap for 1. kvartal 2010 blir offentliggjort 27. mai. Copyright All rights reserved. 19

20 Finansielle data (2) Cash cost nivå Det estimeres et cash cost nivå for 2010 i størrelsesorden 12 MNOK. Inkludert i kostnaden for 1. kvartal er noe restruktureringskostnader som nå er avsluttet. For at satsningen som nå planlegges skal gjennomføres må man imidlertid øke bemanningen. Dette vil i den grad det er mulig skje gjennom innleie av kompetanse via konsulenter eller ved prosjektrettet innleie. Dette gjøres for at kostnadene i størst mulig grad skal være reversible. Det må imidlertid påregnes at bemanningen knyttet til teknisk salg og softwareutvikling/tilpasning må styrkes i løpet av året Copyright All rights reserved. 20

21 Finansielle data (3) Cash cost Break-even nivå: Nedenfor en tabell over krav til omsetning for å nå Break-even ved ulike Cash cost nivåer: OMSETNINGSNIVÅ I Brutto fortjenestes margin MNOK FOR BREAK-EVEN 60 % 65 % 70 % 75 % Cash cost nivå 12 MNOK 20,0 18,5 17,1 16,0 Cash cost nivå 11 MNOK 18,3 16,9 15,7 14,7 Cash cost nivå 13 MNOK 21,7 20,0 18,6 17,3 Som tabellen viser må omsetningen økes fra nivået i de to første måneder 2010 for å nå et Cash cost Break even nivå. Copyright All rights reserved. 21

22 Opsjonsordning til styre og ansatte Forslag om nytt opsjonsprogram til ansatte og styre Styrefullmakt til utstedelse av inntil 1 million nye aksjer i en opsjonsordning. Innløsningskurs settes til NOK 2,25 pr aksje Styret skal i samråd med valgkomiteen tildele opsjonen på grunnlag av en samlet incentiv plan for selskapets medarbeidere og styre. Opptjeningstiden foreslås fastsatt av styret ut fra en samlet vurdering av kompensasjonsordningene. Forslag om en utøvelsesperiode på 4 år. Copyright All rights reserved. 22

23 Rettet emisjon Rettet emisjon på NOK ved utstedelse av nye aksjer til pålydende NOK 2,- pr aksje. Emisjonens tegningskurs satt lik aksjens pålydende på NOK 2,- pr aksje Største eiere og utvalgte investorer invitert til å delta 9 eksisterende aksjonærer tegnet aksjer for NOK nye investorer tegnet aksjer for NOK Ugjenkallelig fullmakt til Dolphins styreleder for å tegne aksjer på vegne av investor Generalforsamlingen avholdes 7. mai 2010 Innbetalingsfrist senest en uke etter avholdt generalforsamling Copyright All rights reserved. 23

24 Reparasjonsemisjon I etterkant av den rettede emisjonen vil det bli foretatt en reparasjonsemisjon mot aksjonærer som ikke har hatt mulighet til å tegne seg i den rettede emisjonen Reparasjonsemisjon på inntil NOK ved utstedelse av maksimalt aksjer til pålydende NOK 2,- pr aksje. Tegningskursen i reparasjonsemisjonen lik tegningskurs i rettet emisjon på NOK 2,- pr aksje Reparasjonsemisjonen vil bli gjennomført i månedsskiftet mai/juni 2010 Aksjonærer som ikke har fått tilbud om å delta i den rettede emisjonen kan tegne seg i reparasjonsemisjonen Overtegning tillatt Ved total overtegning vil det være forholdsvis fordeling ihht tidligere eierandel Copyright All rights reserved. 24

25 Primærinnsideres fullmakt til tegning (1) Styreleder Ole Henrik Eide Et selskap kontrollert av ham har gitt ugjenkallelig fullmakt for tegning av et beløp på NOK ( aksjer) Styremedlem Tor Alfheim Har gitt ugjenkallelig fullmakt for tegning av et beløp på NOK ( aksjer) Ansatte representant i styret Simen Thoresen Har gitt ugjenkallelig fullmakt for tegning av et beløp på NOK ( aksjer) Administrerende direktør Glenn Nøstdahl Et selskap kontrollert av ham (GN Power AS) har gitt ugjenkallelig fullmakt for tegning av et beløp på NOK ( aksjer). Viseadministrerende direktør Hugo Kohmann Har gitt ugjenkallelig fullmakt for tegning av et beløp på NOK ( aksjer) Copyright All rights reserved. 25

26 Primærinnsideres fullmakt til tegning (2) Finansdirektør Ketil Sundal Har gitt ugjenkallelig fullmakt for tegning av et beløp på NOK ( aksjer) Senior software arkitekt Roy Nordstrøm Har gitt ugjenkallelig fullmakt for tegning av et beløp på NOK ( aksjer) Copyright All rights reserved. 26

27 Hva skal midlene benyttes til? Midlene vil bli benyttet til: Nedbetale/innfri gjeld Herunder har GN Power AS gitt et kortsiktig likviditetslån som pr dato utgjør NOK Dette lånet vil bli tilbakebetalt. Utsatt forfall på leverandørgjeld i underkant av 1 MNOK innfris Gjøre nødvendige investeringer i produktutvikling og markedsarbeid herunder styrking av bemanningen knyttet til teknisk salg og produktutvikling Generelt arbeidskapitalbehov Styrke likviditetsreserven til selskapet Copyright All rights reserved. 27

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014 21. oktober 2014 Fortsatt solid premievekst og godt resultat NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% 100 90 80 70 60 85,5 82,5 82,9 Q3 2014 Q3 2013 Q3 2012

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009

Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009 Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring BA ( the Company ). Such information is confidential

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

Viseadm. dir. / daglig leder Øyvind Bratsberg Finansdirektør Alexander Krane. Oslo, 14. august 2013

Viseadm. dir. / daglig leder Øyvind Bratsberg Finansdirektør Alexander Krane. Oslo, 14. august 2013 Viseadm. dir. / daglig leder Øyvind Bratsberg Finansdirektør Alexander Krane Oslo, 14. august 2013 Høydepunkter Jette produksjonsstart Ivar Aasen & Gina Krog Lånefinansiering Avgrensing på Norvarg Leting

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 4. februar 2015 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % 100 90 80 70 60 84,5 92,1 86,4 Q4

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013. 22. oktober 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013. 22. oktober 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013 22. oktober 2013 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Kapitalisering og finansielle mål Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2014. 15. juli 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2014. 15. juli 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2014 15. juli 2014 Solid premievekst og rekordsterkt forsikringsresultat i kvartalet NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% 100 90 80 70 60 81,2 Resultat per

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013 16. juli 2013 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og tilfredsstillende resultat Utvikling

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling Agenda Hva er private equity?... 3-5 Mange fordeler ved secondaries?... 6-7 Makroøkonomiske hendelser...

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

FRN Thon Holding AS pantsikret obligasjonslån 2012/2015

FRN Thon Holding AS pantsikret obligasjonslån 2012/2015 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på ABM Dato: 22/10/2012 Endelig ISIN: NO 001 0661903 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer] Relevante

Detaljer

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang tirsdag, 16. juni 2015 Macro Research Morgenrapport Svakere industriproduksjon enn ventet i USA i mai Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang Tysk

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2013 1Q 2013

FØRSTE KVARTAL 2013 1Q 2013 FØRSTE KVARTAL 2013 1Q 2013 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2013 POSITIVT UTLEIEMARKED, MEN OMBYGGING PÅVIRKER DRIFTEN MIDLERTIDIG Stabil drift, midlertidig påvirket av ombygging, negative verdiendringer

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA To the bondholders in: ISIN NO 1 37392.1-1.5

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

ndekssertifikat Norge nr 1125

ndekssertifikat Norge nr 1125 Indekssertifikat Norge nr 1125 Siste tegningsdag 19. desember 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET ndekssertifikat Norge nr 1125 Tegningskurs (eksl. 3% tegningsprovisjon) 1 100% Kapitalbeskyttelse 2 Nei Løpetid

Detaljer

2 ÅR 0 S R A 10 P P O R T

2 ÅR 0 S R A 10 P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Årsberetning 2010...3 Resultatregnskap Konsern... 10 Balanse Konsern...11 Endringer i konsernets egenkapital...12 Kontantstrømoppstilling Konsern...13 2 Noter til konsernregnskapet...14

Detaljer

DataCentres Europe 2013. Modernisering og nybygg av datasentre - Sett fra et bankperspektiv. Handelsbanken Corporate Finance.

DataCentres Europe 2013. Modernisering og nybygg av datasentre - Sett fra et bankperspektiv. Handelsbanken Corporate Finance. www.handelsbanken.com/capitalmarkets Mai, 2013 DataCentres Europe 2013 Modernisering og nybygg av datasentre - Sett fra et bankperspektiv Handelsbanken Corporate Finance Tommy Seim E-mail: tose03@handelsbanken.no

Detaljer

Hurtigruten ASA Ekstraordinær Generalforsamling 20. februar 2009

Hurtigruten ASA Ekstraordinær Generalforsamling 20. februar 2009 Hurtigruten ASA Ekstraordinær Generalforsamling 20. februar 2009 Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten ASA 20.02.2009 Hurtigruten Page 1 01 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer