Årsberetning Goodtech har i løpet av året doblet omsetningen. Oppkjøpet av E&I Intressenter AB styrker Goodtechs strategiske posisjon i Norden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2010. Goodtech har i løpet av året doblet omsetningen. Oppkjøpet av E&I Intressenter AB styrker Goodtechs strategiske posisjon i Norden."

Transkript

1 Årsberetning 2010 Goodtech har i løpet av året doblet omsetningen. Oppkjøpet av E&I Intressenter AB styrker Goodtechs strategiske posisjon i Norden. Konsernet fremstår nå med fire forretningsområder, og har vunnet betydelige kontrakter i løpet av Ordrereserven ved utgangen av året er rekordhøy på oppunder NOK 1,1 milliarder. Omsetningen i 2010 er MNOK 1.103,5 mot MNOK 562,0 i EBITDA i 2010 endte på MNOK 66,9 mot MNOK 27,2 i Konsernet har gjennomført en nedskrivning av goodwill i forbindelse med årsavslutningen. Virksomheten og hovedtrekkene i 2010 Goodtech ASA er et børsnotert teknologikonsern som leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden. Hovedkontoret ligger i Oslo. Goodtech fortsetter den gode trenden fra 2009 og opprettholder verdiskapningen. Markedsforholdene var i begynnelsen av året krevende, men har utviklet seg svært positivt utover i året har vært et begivenhetsrikt år, der selskapet doblet omsetningen. Dette skyldes i hovedsak sammenslåingen med svenske E&I Intressenter AB (E&I). Omsetning endte på MNOK 1.103,5 mot MNOK 562,0 i EBITDA endte på MNOK 66,9 mot MNOK 27,2 i fjor. Marginene for de ulike segmentene er på nivåer med fjoråret. I forbindelse med kjøpet av E&I foretok selskapet i fjerde kvartal en regnskapsmessig nedskriving av goodwill på MNOK 80. Årsaken til denne nedskrivningen skyldes flere forhold. Det har fremkommet avvik på noen av de større prosjektene i Sverige, regnskapene harmoniseres mot IFRS og som følge av et forventet økt rentenivå er avkastningskrav justert opp, samtidig som man i en kortere tidshorisont har justert ned forventningene. Etter goodwillnedskrivningen ble resultat før skatt negativt med MNOK 34,6. I 2009 var resultat før skatt positivt med MNOK 21,2. Konsernet har inntektsført MNOK 0,2 i tap på krav, som følge av at det er kommet inn penger på tidligere tapsførte krav. I 2009 var tap på krav MNOK 1,6. Generelt opplever Goodtech lite tap på krav som følge av solide kunder. Ordrereserven ved utgangen av året var på MNOK 1.080,6 for konsernet. Dette er vesentlig høyere enn på samme tid i fjor, da ordrereserven var MNOK 195,9. Selskapet vant mange viktige og gode kontrakter på slutten av 2010, og markedsforholdene ser ut til å fortsette å bedre seg. Sammenslåingen mellom Goodtech og E&I ble foretatt med virkning fra og med fjerde kvartal. Fra samme tidspunkt er Goodtech organisert i fire forretningsområder; Projects & Services, Solutions, Environment og Products. Forretningsområdet Projects & Services Etter sammenslåingen mellom Goodtech og E&I er dette virksomhetsområdet det største i konsernet. Innen Projects & Services utfører Goodtech totale kraft, elektroog automatiseringsprosjekter, fra forprosjekt til drift og vedlikehold. Omsetningen for året ble MNOK 671, mot MNOK 209,7 i EBITDA viste en margin på 8,8 % og endte på MNOK 59,3, mot MNOK 23,6 året før. Forretningsområdet har ansatte, hvorav i overkant av i Sverige. Ordrereserven ved utgangen av året er på MNOK 888,3, mot MNOK 118,1 i fjor. Markedsutsiktene oppleves som gode, spesielt isverige. Her virker det som om flere av de store investeringsprosjektene som har blitt utsatt under den senere års lavkonjunktur nå skal iverksettes. Dette gjelder blant annet det svenske Trafikverkets milliardplaner for de kommende årene, og Goodtech ser gode muligheter for større aktivitet og kontrakter på jernbanesiden. I desember inngikk Goodtech en rammeavtale med Statoil for operations, maintenance, modifications and upgrades (OMMU). Avtalen gjelder for alle Statoils installasjoner, både nasjonalt og internasjonalt, og har en varighet på fem år, med opsjon på ytterligere to ganger to år. Forretningsområde Solutions Innen dette forretningsområdet leveres produksjonslinjer, maskiner og logistikkløsninger. Goodtech har egne teknologier, med varemerker som Portabulk og MTH Warehouse, Lecab produksjonslinjer som eksempler. Goodtech leverer også egen teknologi og løsninger innen robotceller og materialtransport. Goodtech eksporterer også utvalgte produkter og teknologier. Goodtech årsrapport

2 Omsetningen i 2010 ble MNOK 207,3, mot MNOK 113,9 året før. EBITDA marginen økte markant til 7,3 %, og EBITDA endte på MNOK 15,1. I 2009 var EBITDA MNOK 2,4. Antall ansatte i forretningsområdet er ved årets utgang 132, hvorav 106 i Sverige. Ordrereserven pr. 31. desember er MNOK 87,2 mot MNOK 39,2 på samme tid i fjor. Markedsutsiktene oppleves som gode. Aktiviteten er gradvis økende, og det er en merkbar økning i investeringstakten hos eksisterende kunder. Goodtech har enda en ny Bag in Box «Flex BIB» maskin under produksjon, det er startet en prosess for å kommersialisere og rasjonalisere produksjonen av den kompakte wrap around maskinen, «Flex Wrap», og palletereren «Flex Palletizer.» Interessen fra både eksisterende og nye kunder er god. Forretningsområdet Environment Dette forretningsområdet leverer miljøteknologi, vann og avløpsrenseanlegg, samt løsninger innen vannrensing. Det meste av aktiviteten foregår i selskapet Goodtech Environment, som er etablert på Åland i Finland, og i Norge. Kjente varemerker er Biovac, Fluidtec og KOBIX. I det norske markedet er Goodtech markedsleder innen minirenseanlegg med Biovac. Omsetningen i 2010 endte på MNOK 164,7, mot MNOK 163,0 året før. EBITDA for året ble MNOK 9,5 (2009: MNOK 12,7). Ordrereserven ved utgangen av 2010 er meget god, og utgjør MNOK 96,3 (2009: MNOK 29,2). Forretningsområdet har 61 ansatte. Markedsutsiktene er gode og på høsten i 2010 introduserte Goodtech Biovac pumpestasjoner for én til tre og én til fem hus. Tilbakemeldingene fra markedet er gode og selskapet forventer å se effekt av dette i løpet av I løpet av første kvartal i 2011 forventes også utviklingen av pumpestasjoner til hyttemarkedet å være ferdig. Som følge av lavere aluminiumspriser, høyere energikostnader og et mer krevende marked stoppet Hydro Aluminium deltagelsen i utviklingen av TurboCron energigjenvinningssystem. Avtale om avvikling av samarbeidet ble inngått på sommeren, og avtalen regulerer fordelingen av opparbeidede opphavsrettigheter. Avtalen medførte ingen resultatmessige konsekvenser for Goodtech. Både Hydro og Goodtech har opparbeidet unik kunnskap og erfaring innen kompliserte tekniske områder som selskapene vil ha nytte av i sine egne virksomheter i fremtiden. Begge partene står fritt til å videreutvikle løsninger basert på den opparbeidede teknologiplattformen. Goodtech vil fortsette utviklingen og finansieringen av lignende og alternative teknologier basert på eksisterende teknisk plattform. Forretningsområdet Products Goodtech distribuerer automatiserings, kommunikasjons og elektrokomponenter. I tillegg representeres også kjente produsenter innen instrumentering og interntransport. Omsetningen for 2010 ble MNOK 90,8 (2009: MNOK 90,1) med negativ EBITDA på MNOK 0,8. EBITDA i 2009 var MNOK 1,5. Det negative resultatet er blant annet forårsaket av en svak start på året og ekstrakostnader i noen leveranseprosjekter. Roger Ramsten, montør i Uppsala 47 Goodtech årsrapport 2010

3 Ordrereserven ved utgangen av 2010 er på MNOK 8,9 (2009: MNOK 9,5). Forretningsområdet hadde 35 ansatte ved utgangen av året. Signalene for 2011 er at utviklingen går i positiv retning, i tråd med den generelle industriutviklingen. Spesielt sees et større potensial mot deler av den offentlige sektor, som samferdsel og kommunalteknikk. Sammenslåingen med E&I Intressenter AB Den største hendelsen i 2010 var sammenslåingen med svenske E&I Interessenter AB (E&I). Goodtech inngikk den 23. august 2010 avtale og fremmet tilbud om kjøp av alle aksjene i E&I. Den foreslåtte forretningskombinasjonen av Goodtech og E&I ble vedtatt på generalforsamling den 30. september. I henhold til avtale og av hensyn til det fastsatte bytteforholdet mellom Goodtechaksjer og E&I aksjer, ble det besluttet å dele ut et ekstraordinært utbytte på NOK 0,15 pr. aksje til de som var aksjonærer i Goodtech før sammenslåingen. E&I eier alle aksjene i EI & Industrimontage Svenska AB. Dette ble etablert i 1994, etter en utskillelse fra Siemens montasjeavdeling. Omsetningen er på omlag SEK 1,5 milliarder, og selskapet er blant Sveriges mest komplette leverandører av el og prosessmontasje. Konsernet leverer kvalifiserte tekniske løsninger innen automatisering, el installasjon og elkraftteknikk, samt service og vedlikehold til industri og offentlig sektor. E&I konsernet har vært et av de raskest voksende konsernene i Sverige innen bransjesegmentet tekniske installasjoner. Sammenslåingen er foretatt med virkning fra fjerde kvartal, og er basert på en forutsetning om at Goodtech og E&I er likeverdige selskaper. Det sammenslåtte selskapet beholder Goodtech navnet, og vil fortsette å ha hovedkontoret i Oslo. Med ansatte og i underkant av NOK 2 milliarder i omsetning, er Goodtech virkelig blitt etablert som en ledende nordisk entreprenør innen elektroteknikk, automatisering og miljø og industriteknikk. Goodtechs nye visjon er å være Nordens ledende leverandør av løsninger innen automatisering, elektro, prosessteknikk, industriteknikk og miljø. Denne visjonen skal realiseres ved å levere prosjekter, tjenester og produkter til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden. Goodtech skal utvikle produkter og teknologi innen industri, energi og miljø. Den nye organisasjonen med fire forretningsområder underbygger både visjonen og forretningsideen. Sammenslåingen av de to selskapene gir store synergier og en solid plattform for videre vekst. Det nye selskapet vil være Prosjektmøte i Oslo, f.v. Håkon Langdal, Ingebjørg Foss, Lars Wasa Andersen og Vidar Gaasø Goodtech årsrapport

4 mer synlig i markedet, og ha en bedre mulighet til å kunne by på større prosjekter. Med et bredere produkt og tjenestespekter, vil man styrke sin strategiske posisjon overfor kunder. De komplementære kunderelasjonene vil også kunne gi betydelige kryssalgsmuligheter. Det nye selskapet vil få en god forankring i Norge og Sverige. Anslagsvis 65 % av omsetningen vil komme i det svenske markedet, resten i Norge. I Sverige har selskapet 26 kontorer og verksteder, i Norge er det 10 kontorer. De underliggende driverne i det nordiske markedet underbygger også at timingen for sammenslåingen er god. Det forventes i årene fremover at både energisystemer og infrastruktur skal oppgrades, mye på grunn av et generelt etterslep av investeringer. Det er videre et behov for effektivisering og konkurransekraft i industrien, mye drevet av kortere omstillingstid innen produksjon. Det økende miljøfokuset generelt, mye på grunn av økte energipriser, indikerer også at viljen til å investere i lønnsomme miljøvennlige prosjekter bør være større. Samlet gir dette store vekstmuligheter for det nye sammenslåtte selskapet. Etter oppkjøpet av E&I har det blant annet fremkommet avvik i et fåtall større prosjekter som medfører at goodwill knyttet til oppkjøpet av E&I skrives ned med MNOK 80 i 4. kvartal. Nedskrivningen foranlediges, foruten avvik i enkelte prosjekter, av en harmonisering av regnskapene i E&I opp mot IFRS prinsipper, et økt avkastningskrav på grunn av høyere rentenivå, og visse organisasjonsendringer. I tillegg er forventningene til vekst og inntjening på kort sikt noe nedjustert. Goodtech har som følge av dette iverksatt konkrete tiltak og rydder opp i pågående leveranseforpliktelser i relevante prosjekter. Samtidig pågår arbeid med samkjøring internt og endring av rutiner for felles internkontroll. Som følge av dette opprydningsarbeidet som startet i fjerde kvartal, ble det foretatt en nedskriving av goodwill med MNOK 80. Styret forventer normale integreringskostnader i Kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet Konsernets totalkapital er ved utgangen av året MNOK 1.326,3. Av dette utgjør omløpsmidler MNOK 611,3 og anleggsmidler MNOK 715,0. Egenkapitalen pr. 31. desember er på MNOK 650,6, noe som gir en egenkapitalgrad på 49,1 % mot 71,7 % ved inngangen til I forbindelse med oppkjøpet av E&I har Goodtech gjennomført emisjoner som har doblet aksjekapitalen. Oppkjøp og utvikling i egenkapitalen er kommentert mer utfyllende i noter til regnskapet. Konsernets kontantstrøm fra driften er positiv med MNOK 73,1, mot MNOK 23,4 i fjor. Kontantstrømmen fra investeringsaktivitetene er positiv med MNOK 11,9, mot MNOK 3,9 året før. Kontantstrømmen fra finansieringsaktivitetene er negativ med MNOK 27,1, mot MNOK null i Netto positiv kontantstrøm for konsernet er dermed MNOK 57,9, mot MNOK 27,3 i Goodtech har fokus på god likviditetsstyring, og likviditetsbeholdningen har gjennom hele året vært god. Ved utgangen av året var konsernets likviditetsbeholdning MNOK 176,5 (MNOK 118,3 i 2009). Total rentebærende gjeld utgjør MNOK 203,4 ved utløpet av 2010, hvorav MNOK 99 er kortsiktig. Goodtech benyttet eksisterende kortsiktig kredittramme til finansiering av aksjonærlånet på MSEK 81 i E&I før sammenslåingen. Goodtech har i etterkant av sammenslåingen reforhandlet låne og kredittrammene for det nye konsernet, og valgt Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) som hovedbankforbindelse. Konsernet har etter dette driftskredittrammer på MSEK 175 og en fem årig kredittramme på MSEK 81 i SEB. Konsernet har i februar 2011 benyttet langsiktig kredittramme i SEB til innløsning av den kortsiktige finansieringen pr Dette gir konsernet en sunn finansiering og gjeldsgrad etter sammenslåingen med E&I. Med bakgrunn i konsernets positive utvikling de siste årene, har konsernet i tråd med IFRS balanseført MNOK 21,5 av totalt ca. MNOK 46,9 i utsatt skattefordel ved årets utgang. Det er beregnet nye estimater for balanseføring av utsatt skattefordel pr Fremførbart skattemessig underskudd utgjør ca. MNOK 181,3 ved utgangen av 2010, herav ca. MNOK 175,3 i Norge. Aksje og aksjonærforhold EI & Industrimontage Tannergård AB, eid av styreleder Rolf Tannergård, er ved utgangen av året selskapets største aksjonær med 28,9 % av aksjene. Holmen Industri Invest 1 AS er nest største aksjonær med en eierandel på 22,1 %. Deretter følger Sedlak Holding AS, et selskap eid av styremedlem og konserndirektør for teknologi og forretningsutvikling Veroslav Sedlak, med 4,8 % av aksjene. EIO AS, et selskap eid av konsernsjef Vidar Låte, er femte 49 Goodtech årsrapport 2010

5 største aksjonær med sine 4,4 % av aksjene. Rundt 700 ansatte er aksjonærer i Goodtech ved utgangen av året. Vederlaget for erverv av aksjer i E&I er gjort opp ved utstedelse av 6.510,60 nye aksjer i Goodtech for hver E&I aksje. Som vederlag for 99,9 % av aksjene ble det den 30. september utstedt nye aksjer i Goodtech ASA, slik at aksjekapitalen etter dette består av aksjer, hver pålydende kr 0,20. Den 21. desember ervervet Goodtech de resterende 0,1 % i E&I. Disse minoritetsaksjene er gjort opp med egeneide aksjer i Goodtech. Basert på Goodtech aksjens sluttkurs den 20. august 2010 innebærer transaksjonen et samlet vederlag tilsvarende MNOK 342, beregnet i henhold til totalt antall aksjer i E&I på tidspunktet for avtaleinngåelse. Goodtech har i september inngått en likviditetsgarantistavtale med Terra Markets AS. Formålet med avtalen er å øke likviditeten i selskapets aksjer. Avtalen er i overensstemmelse med de krav Oslo Børs stiller. Som et resultat av denne avtalen flyttes selskapets aksjer opp et likviditetssegment, fra OB Standard til OB Match. Goodtech har som mål at alle aksjonærer skal ha like rettigheter. Selskapet har én aksjeklasse, og hver aksje har én stemme på generalforsamlingen. Aksjene er fritt omsettelige, og det er ikke fastsatt noen omsetningsbegrensninger for selskapets aksjer i vedtektene. Det henvises ellers til et eget kapittel om aksjonærforhold i årsrapporten. Erverv av egne aksjer Goodtech ASA har gjennom året kjøpt egne aksjer egne aksjer er solgt til ansatte via konsernets aksjespareprogram egne aksjer er brukt som vederlag ved oppkjøp av virksomhet. Goodtech ASA hadde ved årets utgang egne aksjer, tilsvarende 0,28 % av selskapet aksjekapital. Helse, Miljø og Sikkerhet Konsernet har ansatte ved utgangen av 2010, mot 347 ansatte ved utgangen av Goodtech har etablert HMS målsettinger som gjenspeiler verdiene som konsernet bygger på. Det har ikke vært alvorlige arbeidsuhell eller skader i konsernet i løpet av året. Konsernets overordnede retningslinjer stiller krav til at alle ansatte skal behandles med respekt. Goodtech har som mål å være en arbeidsplass der det ikke forekommer forskjellsbehandling som følge av rase, kjønn eller legning. Arbeidsmiljøet betraktes som godt og Goodtech gjennomfører jevnlige tilfredshetsundersøkelser og medarbeidersamtaler, slik at eventuelle forbedringer og endringer vurderes løpende. Sykefraværet i konsernet var på 3,26 % i 2010 mot 3,94 % i Konsernet har i 2010 videreført aksjespareprogrammet for konsernets ansatte som ble etablert i Etter sammenslåingen med E&I er rundt halvparten av konsernets ansatte aksjonærer i Goodtech ASA. Totalt har selskapene i konsernet en kvinneandel på 10,6 %(2009: 15,7 %). Disse arbeider hovedsaklig innen økonomi, administrasjon og marketing. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og er i en kontinuerlig prosess for også åfåtilgang til flere kvinnelige ingeniører som søkere til ledige stillinger. Ved årsskiftet var fire av åtte aksjonærvalgte styremedlemmer kvinner. Godtgjørelse til konsernsjef og selskapets styre er opplyst i note til regnskapet. Goodtech har ikke hatt etablerte bonus eller opsjonsordninger for de ansatte i Miljørapportering Goodtechs virksomhet utgjør i svært liten grad en direkte belastning på det ytre miljøet. Konsernet har liten aktivitet hvor utilsiktede utslipp kan finne sted. Konsernets virksomhet er ikke regulert av spesielle konsesjoner eller pålegg. Forskning og utvikling Goodtech har i 2010 arbeidet aktivt med teknologiutvikling innenfor alle de fire forretningssområdene. En stor del av utviklingen er knyttet til løsninger som skal leveres til kunde. Også etter sammenslåingen mellom Goodtech og E&I vil satsning på teknologi og produktutvikling være viktig, ettersom teknologiprodukter vil danne plattform for nye kontrakter og økt satsning internasjonalt. Goodtech årsrapport

6 Utviklingen av teknologi for energigjenvinning innen varmeintensiv produksjon vil fortsette, selv om samarbeidet med Hydro Aluminium er avsluttet. Denne baserer seg på erfaringer fra TurboCron, og kostnadene forbundet med denne utviklingen vil balanseføres. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Goodtech har arbeidet frem prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som skal sikre interessene til selskapets eiere, ansatte og øvrige interessenter. I tillegg klargjøres rolledelingen mellom aksjeeiere, styret og den daglige ledelse. Formålet med selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er å skape økt forutsigbarhet og gjennomsiktighet og dermed redusere usikkerhet forbundet med virksomheten. Prinsippene skal støtte opp om de mål selskapet styrer etter. Styret søker å ha retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse som er i samsvar med den norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Styret har gjennomgått revidert utgave av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, utgitt 21. oktober 2010, og tatt hensyn til denne ved gjennomgangen av konsernets rutiner og beskrivelse av disse. Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse vedtatt av styret 24. mars 2011 er omtalt i eget kapittel i årsrapporten. Redegjørelse for årsregnskapet Årsregnskapet for konsernet er avlagt i henhold til Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS). Årsregnskapet for morselskapet Goodtech ASA er avlagt etter regnskapslovens bestemmelser og god norsk regnskapsskikk (NGAAP). Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av morselskapets og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med regnskapsloven 3 3a og god regnskapsskikk (GRS) bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Dekning av årets underskudd Styret foreslår at årets underskudd i Goodtech ASA (morselskapet) på MNOK 51,5 dekkes av annen egenkapital. Det foreslås at Goodtech ikke utbetaler utbytte for regnskapsåret Goodtech ASAs (morselskapet) egenkapital utgjorde ved utgangen av året MNOK 634,9, hvorav selskapets frie egenkapital utgjorde MNOK 15,5. For å legge til rette for fremtidig utbytteutbetaling i selskapet, vil styret fremme forslag overfor generalforsamlingen om nedsettelse av overkursfondet ved overføring til fri egenkapital. Risiko Styret er opptatt av å sikre en systematisk og bevisst håndtering av risiko i alle deler av virksomheten, og anser dette som en forutsetning for langsiktig verdiskapning for aksjonærer og ansatte. I hovedsak er Goodtech eksponert mot risikofaktorer knyttet til finansielle forhold, markedsforhold, drift og følger av endringer i politiske og økonomiske rammebetingelser. Goodtech opererer i flere europeiske land. Kontraktene er primært i valutaene NOK, SEK, EUR og USD. Svingninger i valuta kan medføre endret inntjening i NOK for utenlandske prosjekter. Som følge av sammenslåingen med E&I vil Goodtech fremover være mer eksponert mot SEK enn tidligere. Det tilstrebes at innkjøp og salg i de enkelte prosjekter foretas i samme valuta, noe som reduserer risikoen knyttet til kurssvingninger. Konsernet har i tillegg etablert flervaluta konsernkontosystem, noe som bidrar til å utjevne valutarisikoen. Konsernet har i løpet av året ikke gjort vesentlige sikringsforretninger med kredittinstitusjoner når det gjelder valuta. Konsernets fremtidige drift vil blant annet avhenge av at konsernets medarbeidere har de kvaliteter og den kompetanse som skal til for å sikre at levering skjer i henhold til inngåtte kontrakter. Viktige elementer i Anton Qvennerstedt kobler styringsskap i Högdalen 51 Goodtech årsrapport 2010

7 denne forbindelse er å imøtekomme kundenes fremtidige krav til service, teknologi og effektivitet. Risikoen reduseres ved at det er stor spredning i kontraktene med hensyn til antall og størrelse, og ingen kontrakter er store og dominerende i forhold til omsetningen. Goodtech har kunder innen mange bransjer, noe som gjør konsernet mindre eksponert for konjunktursvingninger. Motpartsrisiko anses som moderat, og historisk har konsernet kun ført begrensede tap på krav. Goodtech har etablert klare retningslinjer og kriterier for vurdering av kredittrisiko. Det er også stor spredning blant kundene, både med hensyn til antall og størrelse, samt at kundene i hovedsak er veletablerte selskaper og offentlige institusjoner. Dette reduserer sårbarheten for tap på enkeltkunder. Styret vurderer likviditeten i konsernet som god. Konsernets strategi er til enhver tid å ha tilstrekkelig med kontanter, kontantekvivalenter og/eller kredittmuligheter for å kunne finansiere drift og investeringer i samsvar med konsernets strategiplan. Overskuddslikviditet plasseres hovedsakelig i norske kroner. Rentebærende gjeld tas hovedsakelig opp i NOK eller SEK. Goodtech er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets lån og lånerammer har flytende rente. Det gjøres regelmessige risikovurderinger hvor de viktigste risikoforholdene belyses og vurderes. Hendelser etter årets utløp Som allerede omtalt skriver Goodtech ned goodwillen med MNOK 80 i forbindelse med oppkjøpet av E&I. Det blir også gjennomført andre tiltak for å ruste organisasjonen for god prosjektgjennomføring og optimal drift. Det er bl.a. allerede besluttet å legge ned lokalkontoret i Sandviken i Sverige. Teknisk og prosjektmessig ansvar overføres til andre kompetansesentra for kraftprosjekter. Den 23. februar flagget Skagen Fondene at de har kjøpt seg ytterligere opp i selskapet. Skagen Fondene eier 5,85 % av aksjene i Goodtech ASA. Konsernets fremtidige utvikling For å synliggjøre potensialet og markedsdrivere i konsernet vil arbeid med strukturering av konsernets aktiviteter fortsette. Styret forventer en positiv utvikling for konsernets omsetning og marginer. Etter sammenslåingen av Goodtech og E&I mener styret at selskapet er kommet opp i kritisk størrelse med en årlig omsetning på rundt NOK 2 milliarder og ansatte. Goodtech etablerer seg som en ledende automatiseringsentreprenør i det nordiske markedet, og vil være bedre rustet for å kjempe om større kontrakter. Rammeavtalen som selskapet fikk med Statoil i desember viser dette. Fokuset fremover endres fra oppkjøp til organisk vekst. Den forventede organiske veksten vil fremover legge et grunnlag for en mer forutsigbar utbyttepolitikk. Goodtech årsrapport

8 Foruten fokus på organisk vekst, vil et hovedfokus i 2011 være å integrere de to sammenslåtte selskapene på en god måte. Det er oppnevnt egne integrasjonsansvarlige, og intensjonen er å kunne synliggjøre kostnads og kryssalg synergier allerede i En vellykket integrasjon er viktig for å nå den langsiktige målsetningen om å bli Nordens ledende kraft og automatiseringsentreprenør. Hele integrasjonsprosessen forventes å ta mellom ett og halvannet år. Markedsutsiktene for Goodtechs forretningsområder vurderes å være gode. Det er tydelige tegn til økt investeringsaktivitet blant selskapets kunder, og den gode ordreinngangen selskapet opplevde i 2010 forventes å fortsette også i Oslo, 24. mars 2011 Rolf Tannergård Styrets leder Annmari Waldell Stig Grimsgaard Andersen Liselott Fröstad Karl Erik Staubo Åsa Otterlund Anne Ma Sødahl Wessel Robert Karlsson Veroslav Sedlak Håvard Kristiansen Vidar Låte Konsernsjef 53 Goodtech årsrapport 2010

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal

Hovedpunkter 1. kvartal Hovedpunkter 1. kvartal Nordlys over Melkøya (Snøhvit) Fortsatt resultatvekst: Resultat per aksje økte med 2 % EBITDA økte med 32 % Rekordhøy ordrereserve på 62,8 milliarder kroner Fortsatt sterkt marked

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

Beste kvartal noensinne

Beste kvartal noensinne Beste kvartal noensinne Hovedpunkter artal Stigerør for borerigger tilvirket, trykktestet og montert ved Aker Kværners høyteknologiske produksjonsanlegg i Malaysia Fortsatt resultatvekst: Resultat per

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat

Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat Resultat for 1. kvartal 2005 viser et overskudd før skatt på NOK 5,5 millioner etter en omsetning på NOK 67 millioner. Dette er en meget sterk

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Driftsorientering. Generalforsamlingen 2015. Arve Teie

Driftsorientering. Generalforsamlingen 2015. Arve Teie Driftsorientering Generalforsamlingen 2015 Arve Teie 1 Agenda Introduksjon Hovedpunkter 2014 Nøkkeltall 2014 Marked Spørsmål Visjon «Vi skaper en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger»

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014 Regnskap etter 4. kvartal 2013 19. / 20. februar 2014 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2013: Betydelige nedskrivninger, redusert rentebærende gjeld Omsetning 518 mill kr i fjerde kvartal 2013, mot 494 i

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal care sektoren. Våre produkter er Zonase X basert på det patenterte enzymet

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer