Årsberetning Goodtech har i løpet av året doblet omsetningen. Oppkjøpet av E&I Intressenter AB styrker Goodtechs strategiske posisjon i Norden.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2010. Goodtech har i løpet av året doblet omsetningen. Oppkjøpet av E&I Intressenter AB styrker Goodtechs strategiske posisjon i Norden."

Transkript

1 Årsberetning 2010 Goodtech har i løpet av året doblet omsetningen. Oppkjøpet av E&I Intressenter AB styrker Goodtechs strategiske posisjon i Norden. Konsernet fremstår nå med fire forretningsområder, og har vunnet betydelige kontrakter i løpet av Ordrereserven ved utgangen av året er rekordhøy på oppunder NOK 1,1 milliarder. Omsetningen i 2010 er MNOK 1.103,5 mot MNOK 562,0 i EBITDA i 2010 endte på MNOK 66,9 mot MNOK 27,2 i Konsernet har gjennomført en nedskrivning av goodwill i forbindelse med årsavslutningen. Virksomheten og hovedtrekkene i 2010 Goodtech ASA er et børsnotert teknologikonsern som leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden. Hovedkontoret ligger i Oslo. Goodtech fortsetter den gode trenden fra 2009 og opprettholder verdiskapningen. Markedsforholdene var i begynnelsen av året krevende, men har utviklet seg svært positivt utover i året har vært et begivenhetsrikt år, der selskapet doblet omsetningen. Dette skyldes i hovedsak sammenslåingen med svenske E&I Intressenter AB (E&I). Omsetning endte på MNOK 1.103,5 mot MNOK 562,0 i EBITDA endte på MNOK 66,9 mot MNOK 27,2 i fjor. Marginene for de ulike segmentene er på nivåer med fjoråret. I forbindelse med kjøpet av E&I foretok selskapet i fjerde kvartal en regnskapsmessig nedskriving av goodwill på MNOK 80. Årsaken til denne nedskrivningen skyldes flere forhold. Det har fremkommet avvik på noen av de større prosjektene i Sverige, regnskapene harmoniseres mot IFRS og som følge av et forventet økt rentenivå er avkastningskrav justert opp, samtidig som man i en kortere tidshorisont har justert ned forventningene. Etter goodwillnedskrivningen ble resultat før skatt negativt med MNOK 34,6. I 2009 var resultat før skatt positivt med MNOK 21,2. Konsernet har inntektsført MNOK 0,2 i tap på krav, som følge av at det er kommet inn penger på tidligere tapsførte krav. I 2009 var tap på krav MNOK 1,6. Generelt opplever Goodtech lite tap på krav som følge av solide kunder. Ordrereserven ved utgangen av året var på MNOK 1.080,6 for konsernet. Dette er vesentlig høyere enn på samme tid i fjor, da ordrereserven var MNOK 195,9. Selskapet vant mange viktige og gode kontrakter på slutten av 2010, og markedsforholdene ser ut til å fortsette å bedre seg. Sammenslåingen mellom Goodtech og E&I ble foretatt med virkning fra og med fjerde kvartal. Fra samme tidspunkt er Goodtech organisert i fire forretningsområder; Projects & Services, Solutions, Environment og Products. Forretningsområdet Projects & Services Etter sammenslåingen mellom Goodtech og E&I er dette virksomhetsområdet det største i konsernet. Innen Projects & Services utfører Goodtech totale kraft, elektroog automatiseringsprosjekter, fra forprosjekt til drift og vedlikehold. Omsetningen for året ble MNOK 671, mot MNOK 209,7 i EBITDA viste en margin på 8,8 % og endte på MNOK 59,3, mot MNOK 23,6 året før. Forretningsområdet har ansatte, hvorav i overkant av i Sverige. Ordrereserven ved utgangen av året er på MNOK 888,3, mot MNOK 118,1 i fjor. Markedsutsiktene oppleves som gode, spesielt isverige. Her virker det som om flere av de store investeringsprosjektene som har blitt utsatt under den senere års lavkonjunktur nå skal iverksettes. Dette gjelder blant annet det svenske Trafikverkets milliardplaner for de kommende årene, og Goodtech ser gode muligheter for større aktivitet og kontrakter på jernbanesiden. I desember inngikk Goodtech en rammeavtale med Statoil for operations, maintenance, modifications and upgrades (OMMU). Avtalen gjelder for alle Statoils installasjoner, både nasjonalt og internasjonalt, og har en varighet på fem år, med opsjon på ytterligere to ganger to år. Forretningsområde Solutions Innen dette forretningsområdet leveres produksjonslinjer, maskiner og logistikkløsninger. Goodtech har egne teknologier, med varemerker som Portabulk og MTH Warehouse, Lecab produksjonslinjer som eksempler. Goodtech leverer også egen teknologi og løsninger innen robotceller og materialtransport. Goodtech eksporterer også utvalgte produkter og teknologier. Goodtech årsrapport

2 Omsetningen i 2010 ble MNOK 207,3, mot MNOK 113,9 året før. EBITDA marginen økte markant til 7,3 %, og EBITDA endte på MNOK 15,1. I 2009 var EBITDA MNOK 2,4. Antall ansatte i forretningsområdet er ved årets utgang 132, hvorav 106 i Sverige. Ordrereserven pr. 31. desember er MNOK 87,2 mot MNOK 39,2 på samme tid i fjor. Markedsutsiktene oppleves som gode. Aktiviteten er gradvis økende, og det er en merkbar økning i investeringstakten hos eksisterende kunder. Goodtech har enda en ny Bag in Box «Flex BIB» maskin under produksjon, det er startet en prosess for å kommersialisere og rasjonalisere produksjonen av den kompakte wrap around maskinen, «Flex Wrap», og palletereren «Flex Palletizer.» Interessen fra både eksisterende og nye kunder er god. Forretningsområdet Environment Dette forretningsområdet leverer miljøteknologi, vann og avløpsrenseanlegg, samt løsninger innen vannrensing. Det meste av aktiviteten foregår i selskapet Goodtech Environment, som er etablert på Åland i Finland, og i Norge. Kjente varemerker er Biovac, Fluidtec og KOBIX. I det norske markedet er Goodtech markedsleder innen minirenseanlegg med Biovac. Omsetningen i 2010 endte på MNOK 164,7, mot MNOK 163,0 året før. EBITDA for året ble MNOK 9,5 (2009: MNOK 12,7). Ordrereserven ved utgangen av 2010 er meget god, og utgjør MNOK 96,3 (2009: MNOK 29,2). Forretningsområdet har 61 ansatte. Markedsutsiktene er gode og på høsten i 2010 introduserte Goodtech Biovac pumpestasjoner for én til tre og én til fem hus. Tilbakemeldingene fra markedet er gode og selskapet forventer å se effekt av dette i løpet av I løpet av første kvartal i 2011 forventes også utviklingen av pumpestasjoner til hyttemarkedet å være ferdig. Som følge av lavere aluminiumspriser, høyere energikostnader og et mer krevende marked stoppet Hydro Aluminium deltagelsen i utviklingen av TurboCron energigjenvinningssystem. Avtale om avvikling av samarbeidet ble inngått på sommeren, og avtalen regulerer fordelingen av opparbeidede opphavsrettigheter. Avtalen medførte ingen resultatmessige konsekvenser for Goodtech. Både Hydro og Goodtech har opparbeidet unik kunnskap og erfaring innen kompliserte tekniske områder som selskapene vil ha nytte av i sine egne virksomheter i fremtiden. Begge partene står fritt til å videreutvikle løsninger basert på den opparbeidede teknologiplattformen. Goodtech vil fortsette utviklingen og finansieringen av lignende og alternative teknologier basert på eksisterende teknisk plattform. Forretningsområdet Products Goodtech distribuerer automatiserings, kommunikasjons og elektrokomponenter. I tillegg representeres også kjente produsenter innen instrumentering og interntransport. Omsetningen for 2010 ble MNOK 90,8 (2009: MNOK 90,1) med negativ EBITDA på MNOK 0,8. EBITDA i 2009 var MNOK 1,5. Det negative resultatet er blant annet forårsaket av en svak start på året og ekstrakostnader i noen leveranseprosjekter. Roger Ramsten, montør i Uppsala 47 Goodtech årsrapport 2010

3 Ordrereserven ved utgangen av 2010 er på MNOK 8,9 (2009: MNOK 9,5). Forretningsområdet hadde 35 ansatte ved utgangen av året. Signalene for 2011 er at utviklingen går i positiv retning, i tråd med den generelle industriutviklingen. Spesielt sees et større potensial mot deler av den offentlige sektor, som samferdsel og kommunalteknikk. Sammenslåingen med E&I Intressenter AB Den største hendelsen i 2010 var sammenslåingen med svenske E&I Interessenter AB (E&I). Goodtech inngikk den 23. august 2010 avtale og fremmet tilbud om kjøp av alle aksjene i E&I. Den foreslåtte forretningskombinasjonen av Goodtech og E&I ble vedtatt på generalforsamling den 30. september. I henhold til avtale og av hensyn til det fastsatte bytteforholdet mellom Goodtechaksjer og E&I aksjer, ble det besluttet å dele ut et ekstraordinært utbytte på NOK 0,15 pr. aksje til de som var aksjonærer i Goodtech før sammenslåingen. E&I eier alle aksjene i EI & Industrimontage Svenska AB. Dette ble etablert i 1994, etter en utskillelse fra Siemens montasjeavdeling. Omsetningen er på omlag SEK 1,5 milliarder, og selskapet er blant Sveriges mest komplette leverandører av el og prosessmontasje. Konsernet leverer kvalifiserte tekniske løsninger innen automatisering, el installasjon og elkraftteknikk, samt service og vedlikehold til industri og offentlig sektor. E&I konsernet har vært et av de raskest voksende konsernene i Sverige innen bransjesegmentet tekniske installasjoner. Sammenslåingen er foretatt med virkning fra fjerde kvartal, og er basert på en forutsetning om at Goodtech og E&I er likeverdige selskaper. Det sammenslåtte selskapet beholder Goodtech navnet, og vil fortsette å ha hovedkontoret i Oslo. Med ansatte og i underkant av NOK 2 milliarder i omsetning, er Goodtech virkelig blitt etablert som en ledende nordisk entreprenør innen elektroteknikk, automatisering og miljø og industriteknikk. Goodtechs nye visjon er å være Nordens ledende leverandør av løsninger innen automatisering, elektro, prosessteknikk, industriteknikk og miljø. Denne visjonen skal realiseres ved å levere prosjekter, tjenester og produkter til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden. Goodtech skal utvikle produkter og teknologi innen industri, energi og miljø. Den nye organisasjonen med fire forretningsområder underbygger både visjonen og forretningsideen. Sammenslåingen av de to selskapene gir store synergier og en solid plattform for videre vekst. Det nye selskapet vil være Prosjektmøte i Oslo, f.v. Håkon Langdal, Ingebjørg Foss, Lars Wasa Andersen og Vidar Gaasø Goodtech årsrapport

4 mer synlig i markedet, og ha en bedre mulighet til å kunne by på større prosjekter. Med et bredere produkt og tjenestespekter, vil man styrke sin strategiske posisjon overfor kunder. De komplementære kunderelasjonene vil også kunne gi betydelige kryssalgsmuligheter. Det nye selskapet vil få en god forankring i Norge og Sverige. Anslagsvis 65 % av omsetningen vil komme i det svenske markedet, resten i Norge. I Sverige har selskapet 26 kontorer og verksteder, i Norge er det 10 kontorer. De underliggende driverne i det nordiske markedet underbygger også at timingen for sammenslåingen er god. Det forventes i årene fremover at både energisystemer og infrastruktur skal oppgrades, mye på grunn av et generelt etterslep av investeringer. Det er videre et behov for effektivisering og konkurransekraft i industrien, mye drevet av kortere omstillingstid innen produksjon. Det økende miljøfokuset generelt, mye på grunn av økte energipriser, indikerer også at viljen til å investere i lønnsomme miljøvennlige prosjekter bør være større. Samlet gir dette store vekstmuligheter for det nye sammenslåtte selskapet. Etter oppkjøpet av E&I har det blant annet fremkommet avvik i et fåtall større prosjekter som medfører at goodwill knyttet til oppkjøpet av E&I skrives ned med MNOK 80 i 4. kvartal. Nedskrivningen foranlediges, foruten avvik i enkelte prosjekter, av en harmonisering av regnskapene i E&I opp mot IFRS prinsipper, et økt avkastningskrav på grunn av høyere rentenivå, og visse organisasjonsendringer. I tillegg er forventningene til vekst og inntjening på kort sikt noe nedjustert. Goodtech har som følge av dette iverksatt konkrete tiltak og rydder opp i pågående leveranseforpliktelser i relevante prosjekter. Samtidig pågår arbeid med samkjøring internt og endring av rutiner for felles internkontroll. Som følge av dette opprydningsarbeidet som startet i fjerde kvartal, ble det foretatt en nedskriving av goodwill med MNOK 80. Styret forventer normale integreringskostnader i Kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet Konsernets totalkapital er ved utgangen av året MNOK 1.326,3. Av dette utgjør omløpsmidler MNOK 611,3 og anleggsmidler MNOK 715,0. Egenkapitalen pr. 31. desember er på MNOK 650,6, noe som gir en egenkapitalgrad på 49,1 % mot 71,7 % ved inngangen til I forbindelse med oppkjøpet av E&I har Goodtech gjennomført emisjoner som har doblet aksjekapitalen. Oppkjøp og utvikling i egenkapitalen er kommentert mer utfyllende i noter til regnskapet. Konsernets kontantstrøm fra driften er positiv med MNOK 73,1, mot MNOK 23,4 i fjor. Kontantstrømmen fra investeringsaktivitetene er positiv med MNOK 11,9, mot MNOK 3,9 året før. Kontantstrømmen fra finansieringsaktivitetene er negativ med MNOK 27,1, mot MNOK null i Netto positiv kontantstrøm for konsernet er dermed MNOK 57,9, mot MNOK 27,3 i Goodtech har fokus på god likviditetsstyring, og likviditetsbeholdningen har gjennom hele året vært god. Ved utgangen av året var konsernets likviditetsbeholdning MNOK 176,5 (MNOK 118,3 i 2009). Total rentebærende gjeld utgjør MNOK 203,4 ved utløpet av 2010, hvorav MNOK 99 er kortsiktig. Goodtech benyttet eksisterende kortsiktig kredittramme til finansiering av aksjonærlånet på MSEK 81 i E&I før sammenslåingen. Goodtech har i etterkant av sammenslåingen reforhandlet låne og kredittrammene for det nye konsernet, og valgt Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) som hovedbankforbindelse. Konsernet har etter dette driftskredittrammer på MSEK 175 og en fem årig kredittramme på MSEK 81 i SEB. Konsernet har i februar 2011 benyttet langsiktig kredittramme i SEB til innløsning av den kortsiktige finansieringen pr Dette gir konsernet en sunn finansiering og gjeldsgrad etter sammenslåingen med E&I. Med bakgrunn i konsernets positive utvikling de siste årene, har konsernet i tråd med IFRS balanseført MNOK 21,5 av totalt ca. MNOK 46,9 i utsatt skattefordel ved årets utgang. Det er beregnet nye estimater for balanseføring av utsatt skattefordel pr Fremførbart skattemessig underskudd utgjør ca. MNOK 181,3 ved utgangen av 2010, herav ca. MNOK 175,3 i Norge. Aksje og aksjonærforhold EI & Industrimontage Tannergård AB, eid av styreleder Rolf Tannergård, er ved utgangen av året selskapets største aksjonær med 28,9 % av aksjene. Holmen Industri Invest 1 AS er nest største aksjonær med en eierandel på 22,1 %. Deretter følger Sedlak Holding AS, et selskap eid av styremedlem og konserndirektør for teknologi og forretningsutvikling Veroslav Sedlak, med 4,8 % av aksjene. EIO AS, et selskap eid av konsernsjef Vidar Låte, er femte 49 Goodtech årsrapport 2010

5 største aksjonær med sine 4,4 % av aksjene. Rundt 700 ansatte er aksjonærer i Goodtech ved utgangen av året. Vederlaget for erverv av aksjer i E&I er gjort opp ved utstedelse av 6.510,60 nye aksjer i Goodtech for hver E&I aksje. Som vederlag for 99,9 % av aksjene ble det den 30. september utstedt nye aksjer i Goodtech ASA, slik at aksjekapitalen etter dette består av aksjer, hver pålydende kr 0,20. Den 21. desember ervervet Goodtech de resterende 0,1 % i E&I. Disse minoritetsaksjene er gjort opp med egeneide aksjer i Goodtech. Basert på Goodtech aksjens sluttkurs den 20. august 2010 innebærer transaksjonen et samlet vederlag tilsvarende MNOK 342, beregnet i henhold til totalt antall aksjer i E&I på tidspunktet for avtaleinngåelse. Goodtech har i september inngått en likviditetsgarantistavtale med Terra Markets AS. Formålet med avtalen er å øke likviditeten i selskapets aksjer. Avtalen er i overensstemmelse med de krav Oslo Børs stiller. Som et resultat av denne avtalen flyttes selskapets aksjer opp et likviditetssegment, fra OB Standard til OB Match. Goodtech har som mål at alle aksjonærer skal ha like rettigheter. Selskapet har én aksjeklasse, og hver aksje har én stemme på generalforsamlingen. Aksjene er fritt omsettelige, og det er ikke fastsatt noen omsetningsbegrensninger for selskapets aksjer i vedtektene. Det henvises ellers til et eget kapittel om aksjonærforhold i årsrapporten. Erverv av egne aksjer Goodtech ASA har gjennom året kjøpt egne aksjer egne aksjer er solgt til ansatte via konsernets aksjespareprogram egne aksjer er brukt som vederlag ved oppkjøp av virksomhet. Goodtech ASA hadde ved årets utgang egne aksjer, tilsvarende 0,28 % av selskapet aksjekapital. Helse, Miljø og Sikkerhet Konsernet har ansatte ved utgangen av 2010, mot 347 ansatte ved utgangen av Goodtech har etablert HMS målsettinger som gjenspeiler verdiene som konsernet bygger på. Det har ikke vært alvorlige arbeidsuhell eller skader i konsernet i løpet av året. Konsernets overordnede retningslinjer stiller krav til at alle ansatte skal behandles med respekt. Goodtech har som mål å være en arbeidsplass der det ikke forekommer forskjellsbehandling som følge av rase, kjønn eller legning. Arbeidsmiljøet betraktes som godt og Goodtech gjennomfører jevnlige tilfredshetsundersøkelser og medarbeidersamtaler, slik at eventuelle forbedringer og endringer vurderes løpende. Sykefraværet i konsernet var på 3,26 % i 2010 mot 3,94 % i Konsernet har i 2010 videreført aksjespareprogrammet for konsernets ansatte som ble etablert i Etter sammenslåingen med E&I er rundt halvparten av konsernets ansatte aksjonærer i Goodtech ASA. Totalt har selskapene i konsernet en kvinneandel på 10,6 %(2009: 15,7 %). Disse arbeider hovedsaklig innen økonomi, administrasjon og marketing. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og er i en kontinuerlig prosess for også åfåtilgang til flere kvinnelige ingeniører som søkere til ledige stillinger. Ved årsskiftet var fire av åtte aksjonærvalgte styremedlemmer kvinner. Godtgjørelse til konsernsjef og selskapets styre er opplyst i note til regnskapet. Goodtech har ikke hatt etablerte bonus eller opsjonsordninger for de ansatte i Miljørapportering Goodtechs virksomhet utgjør i svært liten grad en direkte belastning på det ytre miljøet. Konsernet har liten aktivitet hvor utilsiktede utslipp kan finne sted. Konsernets virksomhet er ikke regulert av spesielle konsesjoner eller pålegg. Forskning og utvikling Goodtech har i 2010 arbeidet aktivt med teknologiutvikling innenfor alle de fire forretningssområdene. En stor del av utviklingen er knyttet til løsninger som skal leveres til kunde. Også etter sammenslåingen mellom Goodtech og E&I vil satsning på teknologi og produktutvikling være viktig, ettersom teknologiprodukter vil danne plattform for nye kontrakter og økt satsning internasjonalt. Goodtech årsrapport

6 Utviklingen av teknologi for energigjenvinning innen varmeintensiv produksjon vil fortsette, selv om samarbeidet med Hydro Aluminium er avsluttet. Denne baserer seg på erfaringer fra TurboCron, og kostnadene forbundet med denne utviklingen vil balanseføres. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Goodtech har arbeidet frem prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som skal sikre interessene til selskapets eiere, ansatte og øvrige interessenter. I tillegg klargjøres rolledelingen mellom aksjeeiere, styret og den daglige ledelse. Formålet med selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er å skape økt forutsigbarhet og gjennomsiktighet og dermed redusere usikkerhet forbundet med virksomheten. Prinsippene skal støtte opp om de mål selskapet styrer etter. Styret søker å ha retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse som er i samsvar med den norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Styret har gjennomgått revidert utgave av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, utgitt 21. oktober 2010, og tatt hensyn til denne ved gjennomgangen av konsernets rutiner og beskrivelse av disse. Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse vedtatt av styret 24. mars 2011 er omtalt i eget kapittel i årsrapporten. Redegjørelse for årsregnskapet Årsregnskapet for konsernet er avlagt i henhold til Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS). Årsregnskapet for morselskapet Goodtech ASA er avlagt etter regnskapslovens bestemmelser og god norsk regnskapsskikk (NGAAP). Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av morselskapets og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med regnskapsloven 3 3a og god regnskapsskikk (GRS) bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Dekning av årets underskudd Styret foreslår at årets underskudd i Goodtech ASA (morselskapet) på MNOK 51,5 dekkes av annen egenkapital. Det foreslås at Goodtech ikke utbetaler utbytte for regnskapsåret Goodtech ASAs (morselskapet) egenkapital utgjorde ved utgangen av året MNOK 634,9, hvorav selskapets frie egenkapital utgjorde MNOK 15,5. For å legge til rette for fremtidig utbytteutbetaling i selskapet, vil styret fremme forslag overfor generalforsamlingen om nedsettelse av overkursfondet ved overføring til fri egenkapital. Risiko Styret er opptatt av å sikre en systematisk og bevisst håndtering av risiko i alle deler av virksomheten, og anser dette som en forutsetning for langsiktig verdiskapning for aksjonærer og ansatte. I hovedsak er Goodtech eksponert mot risikofaktorer knyttet til finansielle forhold, markedsforhold, drift og følger av endringer i politiske og økonomiske rammebetingelser. Goodtech opererer i flere europeiske land. Kontraktene er primært i valutaene NOK, SEK, EUR og USD. Svingninger i valuta kan medføre endret inntjening i NOK for utenlandske prosjekter. Som følge av sammenslåingen med E&I vil Goodtech fremover være mer eksponert mot SEK enn tidligere. Det tilstrebes at innkjøp og salg i de enkelte prosjekter foretas i samme valuta, noe som reduserer risikoen knyttet til kurssvingninger. Konsernet har i tillegg etablert flervaluta konsernkontosystem, noe som bidrar til å utjevne valutarisikoen. Konsernet har i løpet av året ikke gjort vesentlige sikringsforretninger med kredittinstitusjoner når det gjelder valuta. Konsernets fremtidige drift vil blant annet avhenge av at konsernets medarbeidere har de kvaliteter og den kompetanse som skal til for å sikre at levering skjer i henhold til inngåtte kontrakter. Viktige elementer i Anton Qvennerstedt kobler styringsskap i Högdalen 51 Goodtech årsrapport 2010

7 denne forbindelse er å imøtekomme kundenes fremtidige krav til service, teknologi og effektivitet. Risikoen reduseres ved at det er stor spredning i kontraktene med hensyn til antall og størrelse, og ingen kontrakter er store og dominerende i forhold til omsetningen. Goodtech har kunder innen mange bransjer, noe som gjør konsernet mindre eksponert for konjunktursvingninger. Motpartsrisiko anses som moderat, og historisk har konsernet kun ført begrensede tap på krav. Goodtech har etablert klare retningslinjer og kriterier for vurdering av kredittrisiko. Det er også stor spredning blant kundene, både med hensyn til antall og størrelse, samt at kundene i hovedsak er veletablerte selskaper og offentlige institusjoner. Dette reduserer sårbarheten for tap på enkeltkunder. Styret vurderer likviditeten i konsernet som god. Konsernets strategi er til enhver tid å ha tilstrekkelig med kontanter, kontantekvivalenter og/eller kredittmuligheter for å kunne finansiere drift og investeringer i samsvar med konsernets strategiplan. Overskuddslikviditet plasseres hovedsakelig i norske kroner. Rentebærende gjeld tas hovedsakelig opp i NOK eller SEK. Goodtech er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets lån og lånerammer har flytende rente. Det gjøres regelmessige risikovurderinger hvor de viktigste risikoforholdene belyses og vurderes. Hendelser etter årets utløp Som allerede omtalt skriver Goodtech ned goodwillen med MNOK 80 i forbindelse med oppkjøpet av E&I. Det blir også gjennomført andre tiltak for å ruste organisasjonen for god prosjektgjennomføring og optimal drift. Det er bl.a. allerede besluttet å legge ned lokalkontoret i Sandviken i Sverige. Teknisk og prosjektmessig ansvar overføres til andre kompetansesentra for kraftprosjekter. Den 23. februar flagget Skagen Fondene at de har kjøpt seg ytterligere opp i selskapet. Skagen Fondene eier 5,85 % av aksjene i Goodtech ASA. Konsernets fremtidige utvikling For å synliggjøre potensialet og markedsdrivere i konsernet vil arbeid med strukturering av konsernets aktiviteter fortsette. Styret forventer en positiv utvikling for konsernets omsetning og marginer. Etter sammenslåingen av Goodtech og E&I mener styret at selskapet er kommet opp i kritisk størrelse med en årlig omsetning på rundt NOK 2 milliarder og ansatte. Goodtech etablerer seg som en ledende automatiseringsentreprenør i det nordiske markedet, og vil være bedre rustet for å kjempe om større kontrakter. Rammeavtalen som selskapet fikk med Statoil i desember viser dette. Fokuset fremover endres fra oppkjøp til organisk vekst. Den forventede organiske veksten vil fremover legge et grunnlag for en mer forutsigbar utbyttepolitikk. Goodtech årsrapport

8 Foruten fokus på organisk vekst, vil et hovedfokus i 2011 være å integrere de to sammenslåtte selskapene på en god måte. Det er oppnevnt egne integrasjonsansvarlige, og intensjonen er å kunne synliggjøre kostnads og kryssalg synergier allerede i En vellykket integrasjon er viktig for å nå den langsiktige målsetningen om å bli Nordens ledende kraft og automatiseringsentreprenør. Hele integrasjonsprosessen forventes å ta mellom ett og halvannet år. Markedsutsiktene for Goodtechs forretningsområder vurderes å være gode. Det er tydelige tegn til økt investeringsaktivitet blant selskapets kunder, og den gode ordreinngangen selskapet opplevde i 2010 forventes å fortsette også i Oslo, 24. mars 2011 Rolf Tannergård Styrets leder Annmari Waldell Stig Grimsgaard Andersen Liselott Fröstad Karl Erik Staubo Åsa Otterlund Anne Ma Sødahl Wessel Robert Karlsson Veroslav Sedlak Håvard Kristiansen Vidar Låte Konsernsjef 53 Goodtech årsrapport 2010

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

Birdstep Technology ASA

Birdstep Technology ASA Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Innhold Dette er Birdstep Technology... 3 2009 i korte trekk... 4 Brev til aksjonærene... 5 Styrets beretning... 7 Økonomiske resultater... 7 Finansiell gjennomgang...

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Nøkkeltall. Nøkkeltall. Styrets beretning. Årsregnskapet. Noter. Konsernsjefens og styrets erklæring. Revisjonsberetning

Innholdsfortegnelse. Nøkkeltall. Nøkkeltall. Styrets beretning. Årsregnskapet. Noter. Konsernsjefens og styrets erklæring. Revisjonsberetning Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 4 16 25 41 Nøkkeltall Styrets beretning Årsregnskapet Noter Konsernsjefens og styrets erklæring 2008 2007 2006 2005 2004 Driftsinntekter millioner NOK 3

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007 Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Innhold Dette er Birdstep Technology...3 2007 i korte trekk...5 Brev til aksjonærene...7 Fra produkt- og prosjektutvikler til programvaretilbyder...7 Styrets beretning...9

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall 2012-1) Salgsinntekter Salgsinntektene for 2012 og 2013 inkluderer resultatandel fra tilknyttede selskap. 2) Egenkapitalgrad Egenkapital per 31 desemberx100 Totalkapital per 31 desember

Detaljer

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA -------------------------------- ------------------------- ------------------------------ --- tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA Leder 24Seven Technology Group ASA har i 2012 fått resultater

Detaljer

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. Lars Nilsen, Konsernsjef NOK 3 199 millioner i ordreinngang NOK 3 461 millioner

Detaljer