AS Backe Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AS Backe Årsrapport 2013"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 AS backe og backegruppen Et bra år 2013 var et bra år for. Omsetningsrekord, kraftig resultatforbedring og en god utvikling innen HMS og kvalitet, vitner om at vi er på rett kurs. Nøkkeltall, (millioner kr/prosent) Omsetning og resultat Driftsinntekter Driftsresultat 88,0-89,3 34,0 68,5 90,7 Resultat før skattekostnad 91,0-81,6 33,3 93,6 101,1 Årsresultat 76,1-46,4 31,6 75,3 76,9 Lønnsomhet Resultat i % av driftsinntekter 2,7-2,8 1,2 4,0 5,1 Egenkapitalrentabilitet i % 17,5-10,2 6,5 16,6 18,9 Balanse og likviditet Totalkapital Egenkapital 454,3 413,1 500,2 478,0 430,7 Egenkapitalandel i % Likviditet pr. 31. desember Personal Antall ansatte pr Sykefravær samtlige ansatte i % 5,97 5,99 5,93 6,28 6,70 H - verdi var s annus horriblis. Det skyldes store og komplekse prosjekter kontrahert i et svakt marked. Som en konsekvens av dette er det gjennomført en betydelig restruktureringsjobb i AS Ing. Gunnar M. Backe, selskapet som bygget de fleste av disse prosjektene. I 2013 var kriseprosjekter et tilbakelagt kapittel. I stedet kunne vi glede oss over omsetningsrekord for på 3,3 milliarder kroner, og enda viktigere; en resultatforbedring på 170 millioner kroner, sammenlignet med Foruten bra lønnsomhet, er det også tilfredsstillende å se konsekvensen av vårt målrettede HMS-arbeid. Vi hadde tidenes laveste H-verdi (skader med fravær) for i fjor, og med en H-verdi på fire, var vi også godt under bransjesnittet. I tillegg noterer vi at det samlede sykefraværet nok et år, er på et historisk lavt nivå. Kvalitetsforbedringene gikk også i riktig retning i Vi nådde ikke målet om null feil på alle våre prosjekter, men det har aldri vært så få feil på overleverte næringsbygg, som i fjor. Viktige bidrag Mange har bidratt til å skape denne positive utviklingen. Martin M. Bakken AS viste en fenomenal innsats på Kulturhuset i Hamar og Ankerskogen. Dette er to store og kompliserte prosjekter som ble gjennomført på en fremragende måte. Det samme kan sies om Christinedal, boligprosjektet til AS Ing. Gunnar M. Backe. Beboerne var så fornøyde at de applauderte totalentreprenøren og byggherren på stiftelses møte av sameiet. Det er første gangen jeg har hørt noe slikt er blitt gjort. Med Grilstad Marina tok Aasen Bygg AS et kvantesprang. Tidligere ble selskapet av mange ansett som en småhusbygger. Etter å ha levert dette prosjektet, innenfor kalkylen og med en fornøyd byggherre, har Aasen Bygg bestått eksamen, og regnes nå blant de større aktørene i sin region. Konsernsjef Eirik Gjelsvik Det er også oppløftende at BAS Maskinutleie har nok et år med omsetnings- og resultatrekord. BAS Maskinutleie er et betydelig satsingsområde for oss. Derfor er det viktig at de fortsetter den gode utviklingen. Lønnsomhet i høysete Det knytter seg usikkerhet til utviklingen i boligmarkedet. Manges stresses av at boligprisene er på et historisk høyt nivå. Det er likevel ingenting i norsk eller internasjonal økonomi som tilsier at vi skal oppleve et kraftig fall i boligprisene. Korreksjonene i det siste året har vært et sunnhetstegn, men vil også resultere i noe færre bygging av nye boliger i Vi tar denne utviklingen inn over oss. En sannsynlig markedsutvikling, kombinert med tidligere års ekspansjoner, gjør at Backe gruppen derfor prioriterer lønnsomhet foran videre vekst i Eirik Gjelsvik, Konsernsjef «Vi hadde tidenes laveste H-verdi (skader med fravær) for i fjor, og med en H-verdi på fire, var vi også godt under bransjesnittet». 2

3 om backegruppen Dette er er et av landets ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsselskaper. Vi utvikler og bygger boliger og næringsbygg for privat og offentlig sektor. Faglig dyktighet og etterrettelighet har vært konsernets viktigste verdier gjennom mer enn 60 år. Vi er stolte av å levere kvalitetsbygg som er viktige i og for de lokalsamfunn vi opererer i. Dette har bidratt til å bygge s omdømme, og styrket vår konkurransekraft i våre fire virksomhetsområder: entreprenør, prosjektutvikling, eiendom og maskinutleie. s entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding, som ved utgangen av året omfattet 12 entreprenørselskaper og et murmesterfirma. Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i entreprenørvirksomheten. s entreprenørvirksomhet har tradisjonelt fokusert på Østlandsområdet. Konsernet har gjennom oppkjøp og nyetableringer i løpet av de fem siste årene også virksomheter i Bergen, Trondheim og Sandnes/Stavanger. I 2012 ble Forny etablert i Oslo og er s nysatsing på miljøriktig renovering og ombygging. Vi har valgt en forretningsmodell der datterselskapene i entreprenørvirksomheten er selvstendige enheter som opererer under eget navn og med en ledelse som er sterkt forankret i det lokale nærings- og samfunnsliv. Forankringen gir lokal markedskompetanse og bidrar til nære relasjoner med kunder og samarbeidspartnere. Tilhørigheten til gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø- og klimakompetanse, helse og sikkerhet. Kurs, sertifiseringer og kompetanseutvikling tilbys gjennom BackeSkolen, og vi er opptatt av å dele erfaringer, kunnskap og beste praksis på tvers av virksomheten. Backe Prosjekt driver aktivt som byggherre innen utvikling av boliger og næringsbygg i egen regi, i nært samarbeid med andre investorer og eiendomsaktører. Noen av Norges mest anerkjente arkitekter er knyttet til selskapet, og mange av våre prosjekter har fått stor oppmerksomhet for egenskaper som design, energieffektivisering og funksjonalitet. Virksomheten har som mål å igangsette 500 boliger og kvadratmeter med næringsbygg i året. Sammen med virksomheten i entreprenørselskapene, gjør dette til en av de største boligbyggerne i Norge. Backe Eiendom er s eiendomsinvesteringsselskap med et langsiktig investeringsperspektiv. Selskapet driver utleie av fritidsboliger, boliger, lagerbygg og andre næringsbygg. Maskiner og utstyr tilhørende Backe Gruppen eies i hovedsak av BAS Maskinutleie. Selskapet har etter etableringen i 2008 utviklet seg til å bli et viktig satsningsområde for konsernet. Utleie av maskiner og utstyr til det eksterne markedet utgjør nå mer enn 50 % av omsetningen. s historie går tilbake til 1946, da selskapet ble grunnlagt av Gunnar M. Backe. Konsernet eies i dag av Kristin Backe og hennes barn. Eirik Gjelsvik er konsernsjef i. s entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding, som ved utgangen av året omfattet 12 entreprenørselskaper og et murmesterfirma. 4

4 AS backe og backegruppen Backes fire virksomhetsområder Entreprenør, Prosjektutvikling, Eiendom og Maskinutleie utgjør de fire grunnpilarene i. Med entreprenørvirksomhet og prosjektutvikling under samme tak, går informasjonsflyten raskere og byggeprosessen smidigere. Prosjektutviklingsmiljøet er sikret rasjonelle løsninger, god fremdrift og kvalitet, som følge av felles erfaringsbank og godt internt samarbeid. 1 2 Bjørn Tore Hagness, Daglig leder, Backe Prosjekt AS Entreprenør s 12 selvstendige entreprenørselskaper utvikler og bygger næringsbygg og boliger for offentlig og privat sektor. I tillegg til nybygg, er rehabilitering og byggfornyelse en viktig del av selskapenes virksomhet. Alle selskapene har sterk tilknytning til sine lokale markeder, men sam arbeider også tett med sine søsterbedrifter i andre markedsområder. Selskapene dekker geografisk det vesentligste av østlandsregionen, Stavanger, Trondheim og Bergensregionen. Sven Christian Ulvatne, Adm. dir., Backe Entreprenør Holding Prosjektutvikling Backe Prosjekt AS er et prosjektutviklingsselskap som driver som byggherre innen utvikling av boliger og næringsbygg i egen regi. Selskapet dekker fylkene Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland og har kontorer i henholdsvis Skien, Bærum og på Hamar. Backe Prosjekt benytter anerkjente arkitekter og andre tekniske rådgivere. Produksjonskompetanse og kapasitet hentes i stor grad fra entreprenørselskapene i. For salg og markedsføring engasjerer Backe Prosjekt eiendomsmeglere med god lokalkunnskap. 3 Eiendom Backe Eiendom Invest AS er et eiendoms investeringsselskap. Selskapets forretningsidé er å investere i eiendom med et langsiktig perspektiv. Eirik Strand, Daglig leder, Backe Eiendom Invest AS 4 Maskinutleie BAS Maskinutleie tilbyr utleie av maskiner og utstyr til prosjekter innen bygg og anlegg. Selskapet kan tilby et bredt spekter av maskiner og utstyr fra kjente leverandører. Utvalget av maskiner og utstyr passer til større og mindre byggeprosjekter. Selskapet har egne håndverkere som utfører fagarbeid relatert til rigging av brakker, provisoriske strømanlegg og anlegg for byggvarme. BAS Maskinutleie er lokalisert fem steder på Østlandet (Hof, Grålum, Lindeberg, Gjøvik og Elverum). Selskapet har en organisering som gjør det mulig å tilby god service til svært konkurransedyktige priser. Jan Aasekjær, Daglig leder i BAS Maskinutleie 6

5 AS backe og backegruppen høydepunkter 2013 Backe Bygg: Maersk/ProServ På Forus i Stavanger oppfører Backe Bygg to nye bygg. Det ene bygget er et kontorbygg med verksted for ProServ, en service bedrift som leverer tjenester til blant annet Baker Hughes. Det andre bygget er et lager- og kontorbygg, med parkeringskjeller for Maersk Drilling, et selskap som leverer tjenester til egne boreplattformer og installasjoner. Så langt har det gått veldig bra. Så lenge vi ikke bruker samme entreprenører går det greit. Bruker man de samme kan man fort begynne å prioritere mellom byggene, og det er ikke bra, sier prosjektleder i Backe Bygg, Svein Kåre Tollefsen. YIt står for den totaltekniske pakken, mens Backe Bygg har totalentreprise på resten av prosjektet. Hva skjedde i 2013? Det kan du lese om her, og på de neste 10 sidene! Ing Gunnar M Backe: Christinedal Boliger Christinedal Boliger ligger på Bryn i Oslo og omfatter 112 leiligheter fordelt på tre bygg. Det har vært et stort fokus på utomhusområdene, der utbyggerne har fått frem igjen bekken som tidligere rant gjennom området. Beboernes første sameiermøte i Christinedal Boliger på Bryn i Oslo ble avsluttet med applaus for entreprenøren og byggherren. - Jeg har aldri hørt om et sameie som har gjort noe lignende. Det er klart at det varmer når vi har jobbet hardt gjennom to år for å levere flotte leiligheter til 112 familier, sier anleggsleder i AS Ing. Gunnar M. Backe, Kaia Conradi. Både AS Ing. Gunnar M. Backe og byggherren Schage Eiendom trekker fram det gode samarbeidet som en nøkkelfaktor for suksessen. - Vi har hele tiden hatt et nært og konstruktivt forhold til byggherren. Når samarbeidet går så godt som det har gjort på Christinedal kan vi fokusere på det som er viktigst; å ha god drift underveis og overlevere et produkt fri for feil og mangler til rett tid, sier Kaia Conradi. 8

6 AS backe og backegruppen høydepunkter 2013 AS backe Martin M Bakken: Ankerskogen Svømmehall Ankerskogen Svømmehall omfatter 8500 kvm nybygg med 25-metersbasseng, velværeavdeling, familiebasseng og friskvernsenter. I tillegg til dette kommer ca kvm med rehabilitering av gamle basseng og garderober. Da det ble klart at badeanlegget måtte rehabiliteres etter mer enn 30 års drift, bestemte Hamar kommune seg for å utvide for å skape et helse-, velvære- og treningskonsept. Det som er spesielt med dette prosjektet er at vi rehabiliterer og bygger nytt samtidig. I tillegg har deler av anlegget vært åpent gjennom hele byggeperioden. Ettersom inngangen er midlertidig flyttet har det hendt at badegjester har dukket opp på byggeplassen, forteller arbeidsformann i Martin M Bakken, Jan Henning Aasen. Å tilpasse nye bygg til gamle bygg krever nøyaktighet. Nivåforskjeller, 30 år gammel bygningsmasse og en byggeplass med badegjester har skapt litt hodebry i løpet av de to årene byggeprosjektet har vart. Aasen mener prosjektet har vært både spennende og givende. Det har vært veldig lærerikt å få være med på Ankerskogenutbyggingen. Slike prosjekter er det langt mellom. Det blir ikke bedre enn dette! Buer Entreprenør: Haukerød Skole Haukerød Skole omfatter et nybygg på 6500 kvm. Skolen er oppført av Buer entreprenør i en totalentreprise med en verdi på 120 millioner kroner. Kontrakten var delt i to faser. Riving av de tre bygningene og oppføring av nybygg var fase 1. Fase 2 var riving av murbygget, samt etablering av uteområdet med parkeringsplasser for skolens ansatte. Vi fikk kontrakten i desember Da var det bare å hive seg rundt. Vi startet opp i januar 2012 med riving av gamlebygget, gymsalen og i det såkalte 97-bygget, forteller prosjektleder i Buer Entreprenør, Nina Haugland. Vi var forberedt på utfordringene knyttet til riving og bygging med en skole i full drift rundt oss. Ikke minst med trafikk sikkerhet ved ut- og inntransport av materialer. Derfor innførte vi et regime med kjøreforbud noen timer hver morgen og ettermiddag. Sammen med øvrige HMS-tiltak fungerte dette veldig bra, poengterer Haugland. Skolens ansatte er fulle av lovord om både Buer Entreprenør og den nye skolen. Resultatet er rett og slett fantastisk, sier rektor Anne Waal Søyland. 10

7 AS backe og backegruppen høydepunkter 2013 Forny: DNB Næringseiendom/Datametrix I Grenseveien oppgraderer Forny et kontor bygg for DNB Næringseiendom i dialog med leietakeren Datametrix. Prosjektet omfatter 5500 kvm med en kostnads ramme på 50 millioner kroner. Det er moro at en så stor og seriøs aktør som DnB Næringseiendom ønsker å benytte Fornys gjennomføringsmodell. Dette kan være den katalysatoren vi trenger for å vokse ytterligere, sier daglig leder i Forny, Magnus Hvam. Han mener kontrakten betyr alt for den videre utviklingen av Forny. - DNB Næringseiendom er en perfekt kunde. De ønsker å bygge i en grønn profil og vurderer å bli et lavenergibygg. Det viser at de tar samfunnsansvar. Når du starter opp noe nytt, har du tro på at du har valgt riktig konsept. Men det hjelper ikke hvis kunden ikke vil kjøpe det, sier han. Hvam og kollegaene jobber med å få flere kontrakter. Målet er å vokse, og ha på plass tre til fire prosjekter i løpet av det neste året. Nå har vi fått en bjellesau, og vi har kjempeflinke folk, så dette blir spennende, sier Hvam. Backe Østfold: Transformatorstasjon Follo For Statnett har Backe Østfold bygget ny transformatorstasjon i Follo. Prosjektet omfatter to transformatorceller og en ny apparatpark i en skråning på 3500 kvm, med 95 plasstøpte fundamenter for master. I tillegg kommer interne veier, stasjonsgjerder og kontrollbyggets spesialrom oppgradert. Det er ikke dette vi driver med primært, så det har vært en veldig lærerik prosess. Ikke minst er det utfordrende å jobbe i et høyspent område. Strenge HMS-regler, tett oppfølging og hyppige kontroller er særdeles viktig under slike prosjekter, forteller Michael Skargren i Backe Østfold. Trinn to, som består av oppgradering av eksisterende apparatfelt, sto ferdig i april i år. AS Miljøbygg: Harestua omsorgs- og barneboliger I juni i fjor begynte Miljøbygg arbeidet med Harestua omsorgs- og barneboliger i Lunner kommune. De store regnmengdene fylte de utgravde områdene raskt med vann, og prosjektledelsen innså at byggeplassen ikke hadde tilstrekkelig avskjærende grøfter. Vi løste det på en fin måte, men ingen hadde merket det hvis det ikke hadde vært for de enorme regnmengdene, sier prosjektleder i AS Miljøbygg, Hans Petter Iversen. Byggeprosessen har vært krevende. Hensynet til universell utforming krever mye plass, men Iversen håper og tror at det vil løse seg gjennom fortsatt god dialog med byggherren. Så langt ser dette ut til å bli et godt prosjekt for Miljøbygg. I tillegg gjøres det mye godt betongarbeid, som gjør at vi klarer å holde en stram fremdriftsplan. 12

8 AS backe og backegruppen høydepunkter 2013 Våle Bygg: Nybygg Linde Nybygg Linde, som består av rundt 1600 kvm nybygg og ombygging, vil samle alle døgnplasser ved Vestfold Distriktpsykiatriske senter til Linde, og bidra til redusert arealbruk, færre driftssteder og effektivisering av administrative funksjoner. Våle Bygg har tatt i bruk en ny bygningsinformasjonsmodell (BIM) som tvinger fram mer prosjektering tidligere i prosessen, og slik dannes et bedre utførelsesgrunnlag. Det er det første BIM-prosjektet vi gjennomfører, og det går ut på at vi planlegger og bygger opp mot en 3D-modell. Alt blir lagt inn i modellen, og denne følger bygget fra vugge til grav, forteller Roberg. Foruten BIM, er Nybygg Linde et tradisjonelt bygg med plasstøpt betongkjeller, bæresystem i stål og hulldekker. Bygget har også prefabrikkerte takelementer og utfyllende bindingsverksvegger kledd med sementbaserte plater. Bøhmer Entreprenør AS: Hellerudveien 2 Hellerudveien 2 er et boligprosjekt på rundt 2000 kvm med en garasjekjeller på 800 kvm. Byggherren er Backe Prosjekt AS. I 2007 bestod prosjektet av tre punkthus. Finanskrisen førte imidlertid til at det ble omregulert til 13 treetasjers rekkehus i to enheter, med et tilhørende garasjeanlegg. Det har vært en lang reise. Den største utfordringen har vært at kotehøydene har vært vanskelig å forene med elementmontasjene. Men vi kom heldigvis i mål og er i dag stolte av resultatet, sier prosjektleder i Bøhmer Entreprenør AS, Sven Åke Forsberg. Sommeren 2013 flyttet beboerne inn i Hellerudveien 2, seks år etter at prosjektet ble påbegynt. De fleste av dem er strålende fornøyd med resultatet. - Tilbakemeldingene vitner om at vi har levert god kvalitet, og er selvsagt hyggelige å ta med seg for alle som har bidratt, sier Forsberg. 14

9 AS backe og backegruppen høydepunkter 2013 Backe Bergen: Sjøsterk Tradisjonsrike Backer Entreprenør AS er blitt til Backe Bergen AS. Bak det nye navnet ligger et år med store endringer for entreprenørselskapet. - Navneendringen ble gjort for å underbygge tilknytningen til og den kompetanse, styrke og økonomi som konsernet representerer, sier administrerende direktør i Backe Bergen, Svein Eian. Ved siden av tradisjonell entreprenørvirksomhet, har Backe Bergen gjennom 40 år produsert betongflåter, betongflytekaier og bølgedempere til oppdrettsnæringen og andre offentlige og private aktører gjennom merkenavnet Sjøsterk. I 2013 kjøpte Backe Bergen opp dokken og lagerområdet som de tidligere har leid. Dokken, som ligger på Stamsneset utenfor Bergen, har kapasitet til å produsere 3-4 flåter samtidig. Det forventes en omsetning på ca. 20 millioner kroner i Backe Bergen forsterker satsingen på Sjøsterk, og skal med dette få en enda viktigere posisjon innen betongflåteproduksjon, avslutter Svein Eian. Aasen Bygg: Grilstad Marina Grilstad Marina er det største oppdraget i Aasen Byggs historie. Prosjektet omfatter ti boligblokker med 141 leiligheter i størrelser fra 41 til 222 kvadratmeter. Leilighetene var allerede solgt og ferdigstillelse avtalt da Aasen Bygg ble kontrahert. Vi måtte jobbe parallelt på 85 leiligheter i de seks blokkene som skulle ferdigstilles først, forteller prosjektleder Per Martin Lund. På det meste var mer enn 200 fagarbeidere i sving samtidig. - Det stilte ekstra store krav til planlegging, logistikk, avfallshåndtering og ryddighet på byggeplassen. Vi sørget for å ha tilstrekkelig ressurser tilgjengelig, sånn at vi enkelt kunne fordele ansvar og øke effektiviteten. Resultatet er skryt fra både byggherre og beboere. I tillegg viser de foreløpige tallene at Grilstad Marina har vært god økonomi for Aasen Bygg. - Alt i alt er vi veldig fornøyde med gjennomføringen av prosjektet, sier Lund. 16

10 AS backe og backegruppen høydepunkter 2013 Agathon Borgen: Hurdal skole, kultursenter og idrettshall Hurdal skole, kultursenter og idrettshall omfatter to bygg med klasserom og et tredje med skolens administrasjon, samt kultursenter med kino, folkebibliotek, allrom og spesialutstyrte rom. I tillegg er det bygget idrettshall med håndballbane og oppklappbare tribuner. Sistnevnte frigjør mer plass i hallen. Det er ikke mange idrettshaller som har denne løsningen, så den er både vi og byggherren svært fornøyd med, og ganske sikkert de som skal bruke hallen også, sier prosjektleder i Agathon Borgen, Jens Olav Kjærstad. Agathon Borgen har stått for fundamentering, ringmurer, utvendige tømrerarbeider og montering av vinduer, dører og listing. Prosjektet er den største enkeltstående kontrakten Agathon Borgen har ferdigstilt til nå, og alt i alt har det vært et meget vellykket prosjekt, sier en fornøyd prosjektleder. Backe Prosjekt Torshovdalen Torshovdalen omfatter 8 bygg med i alt 209 leiligheter samt et lite nærsenter med dagligvareforretning, legesenter, apotek, frisør og kafé i 1. etasje. Prosjektet troner på toppen av Torshovdalen med utsikt over parken, byen og fjorden. Eiendommene som tidligere var benyttet til byggevareforretning, lager for sand og annet materiell for veidrift samt kontorer er nå transformert til et spennende og moderne boligprosjekt. Det har tatt Backe Prosjekt og deres partner i prosjektet, Mallin Eiendom AS, mange år å komme i mål med prosjektet. - Med sine gode utsikts- og lysforhold og umiddelbare nærhet til offentlig kommunikasjon, parker og tilliggende boligog handelsområder hadde tomtene alle forutsetninger for å bli et flott prosjekt, forteller daglig leder i Backe Prosjekt, Bjørn Tore Hagness. En arkitektkonkurranse ble utlyst og det anerkjente arkitektkontoret Lund Hagem Arkitekter vant. - Deres løsning besto av flere bygg som ga høy utnyttelse, men hvor de aller fleste leilighetene har svært gode lysforhold og utsikt. Torshovdalen er blitt et fantastisk prosjekt med en særegen arkitektur som i mine øyne går utenpå mye av det som bygges i dag. Salget har gått over all forventning, forteller Hagness. - Selv om prosjektet ble lansert mot slutten av finanskrisen, var forhåndssalget så bra at 152 leiligheter ble bygget i ett byggetrinn som stod ferdig i perioden februar til juni I forhold til konkurrerende prosjekter i samme periode solgte vi veldig bra, og noe av suksessen ligger helt klart i prosjektets kvaliteter, blant annet usikt, gode planløsninger og god arkitektur. Det andre og siste byggetrinnet med 57 leiligheter ble ferdigstilt rett før påske 2014, og i dag er så og si alle leilighetene solgt. BAS Maskinutleie: Etablerer seg i Trondheim Backe Prosjekt Eiksmarka BAS Maskinutleie har opplevd stor vekst de siste årene, og etablerer seg nå i Trondheim. - Vi gleder oss til å tilby entreprenørmiljøet i regionen nytt utstyr av god kvalitet og de eksisterende utleieselskapene real konkurranse, sier administrerende direktør Jan Aasekjær. BAS Maskinutleie satser primært på små og mellomstore entreprenører. Trondheimskontoret vil levere tjenester til Stor- Trondheim og Stjørdal og omegn. I den senere tid er maskinparken blitt oppdatert, og BAS Maskinutleie ankommer byen med ny giv og masse nytt utstyr. - Vi har mye å tilby bedrifter og privatkunder i regionen. Vi er opptatt av å følge opp kunden, og ser samarbeidet som en prosess heller enn et engangssalg. Det tror jeg kundene våre nyter godt av, sier Aasekjær. BAS Maskinutleie har stor tro på næringens vekst i Norge, og ser også mot andre store byer. - Neste steg for selskapet blir å etablere seg på Vestlandet. De store byene der har også stort potensial, sier Aasekjær. På Eiksmarka i Bærum planlegges et nytt bolig- og næringsbygg på tomten til det som i dag er Eiksmarka senter. Planene omfatter riving av eksisterende senter og oppføring av nytt kompleks med kvm næring, to etasjers underjordisk parkering, samt fem bygg med til sammen 67 leiligheter. Link Arkitektur AS har etter en arkitektkonkurranse utviklet en løsning som gir det populære boligområdet et nytt senter med gode møteplasser, i tillegg til moderne og romslige leiligheter med direkte adkomst fra garasjekjeller. - Rådmannen i Bærum har uttalt at våre illustrasjoner viser bebyggelse med solid arkitektur med holdbare materialer, og et enstemmig planutvalg i Bærum anbefalte rett før påsken 2014 å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Det ser ut som vi har utviklet et prosjekt som både planmyndighetene og politikerne liker. Samtidig har vi allerede pågang fra flere potensielle kunder som ønsker å holdes orientert om prosjektet, forteller daglig leder i Backe Prosjekt, Bjørn Tore Hagness. Forventet byggestart er våren

11 AS backe og backegruppen årsberetning 2013 Årsberetning Virksomheten er morselskapet i. s historie går tilbake til 1946, da selskapet ble grunnlagt av Gunnar M. Backe. Konsernet har som forretningsidé å drive entreprenørvirksomhet, maskinutleie, prosjektutvikling og eiendomsforvaltning gjennom selvstendige datterselskap. Entreprenørvirksomheten i gikk inn i 2013 med en god ordrereserve og et høyt aktivitetsnivå. Resultatforbedringen sammenlignet med de to forutgående år er markant og styret er tilfreds med resultatet av de tiltak som er iverksatt. Det er imidlertid fortsatt flere av våre datterselskap som har utfordringer med sin lønnsomhet. Flere nye tiltak er iverksatt for å bedre lønnsomheten, samt at tiltak iverksatt i 2012 er videreført. Omsetningen for økte med 16 prosent i 2013 sammenlignet med Prosjektutviklingsvirksomheten ferdigstilte i 2013 totalt 570 boliger i prosjekter selskapet er engasjert i. Det ble igangsatt bygging av 288 boliger og 164 ble solgt. Sett i lys av generelt svakere salgstakt i boligmarkedet, er salgstallene for 2013 totalt sett tilfredsstillende. Det ble i 2013 igangsatt bygging av OPS (Offentlig Privat Samarbeid) prosjektene Gran ungdomsskole og Interkommunalt arkiv i Kongsberg Kommune. Interkommunalt arkiv i Kongsberg er ferdigstilt og overlevert leietaker i mars Gran ungdomsskole skal ferdigstilles og overleveres leietaker ved skolestart Virksomheten for maskinutleie har økt omsetningen i 2013 og er i en positiv utviklingen. Den gode utviklingen i det eksterne leiemarkedet fortsetter, og kundeporteføljen har vokst gjennom har plassert deler av sin likviditetsportefølje i aksje- og obligasjonsmarkedet. Dette markedet har utviklet seg positivt i s virksomhet er i Sør- Norge. Konsernet har egne entreprenørselskaper i de største byene på Østlandet, samt Stavanger, Bergen og Trondheim. Konsernets hovedkontor er på Telenor Arena i Bærum. Årsresultat og balanse s samlede driftsinntekter var 3 381,5 millioner kroner i 2013, mot 2 915,6 millioner kroner i Resultat før skatt var på 91,0 millioner kroner, en økning på 172,6 millioner kroner fra året før. Ordrereserven per 31. desember 2013 var på millioner kroner, som er en reduksjon på 512 millioner kroner i forhold til utgangen av s likviditet inklusive kortsiktige plasseringer i verdipapirer, var på 219,3 millioner kroner ved utgangen av 2013 sammenlignet med 312,7 millioner kroner året før. Årsresultatet i ble 160,4 millioner kroner, mot 24,4 millioner kroner i Resultatet inkluderer mottatt konsernbidrag på 221,0 millioner kroner fra Backe Prosjekt AS og Backe Eiendom Invest AS. Resultatet disponeres som følger: Til utbytte: kr Til annen egenkapital: kr Sum disponert: kr Egenkapitalen i konsernet utgjorde 454,3 millioner kroner, som utgjør 28 prosent av totalkapitalen. Balansen per 31. desember 2013 var 1 646,7 millioner kroner, mot 1 468,9 millioner kroner ved utgangen av Konsernets rentebærende gjeld utgjorde 393,7 millioner kroner, mot 250,7 millioner kroner året før. I samsvar med regnskapsloven bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for denne vurderingen ligger positive resultatprognoser for år 2014 og konsernets strategi og utsikter for årene fremover. har en god finansiell stilling, med en likviditetsbeholdning på 113,6 millioner kroner utover de kortsiktige plasseringene i verdipapirer på 105,7 millioner kroner. Netto kontantstrøm fra drift var negative med 32,5 millioner kroner. I 2013 har det vært betydelige investeringer i eiendom, varige driftsmidler og tilknyttede selskaper. Kontantstrøm fra disse investering ene er netto negativ med 127,6 mill kr. Konsernet er gjennom Backe Prosjekt deltaker i 11 prosjektselskaper som er in volvert i bygging av til sammen boliger. 193 boliger var usolgt ved årsskiftet. Justert for Backe Prosjekts eierandel i de respektive prosjektene, hadde konsernet salgsrisiko per 31. desember 2013 for 7 ferdigstilte boliger og 58 usolgte boligenheter under produksjon. s kredittrisiko er primært knyttet til utestående fordringer. Konsernet har i liten grad måttet realisere tap på fordringer på byggekontrakter. For å redusere risiko for tap på fordringer, kreves bankgaranti i henhold til Norsk Standard eller annen tilfredsstillende garanti for private kunder. Endringer i rentenivået påvirker først og fremst konsernets finansinntekter. Det foreligger markedsrisiko knyttet til verdipapirer og plasserte likvider i. Dette er aksje- og rentepapirer i inn- og utland som er eksponert for den generelle utviklingen i markedet. Plasseringene i utland et er ikke sikret med terminkontrakter eller liknende. Disse påvirkes derfor av endringer i valutakurser. hadde reelt en verdiøkning på denne typen plasseringer i 2013 på 7 millioner kroner. Tilsvarende verdiøkning i 2012 var på 9 millioner kroner. Den totale risikoen har økt noe gjennom året ved økning i beholdningen. Organisasjon og arbeidsmiljø hadde totalt 929 ansatte ved årsskiftet, ned fra året før. Ved utgangen av 2013 var 6,5 prosent av de ansatte kvinner. Ved årsskiftet var 550 av arbeids takerne på timelønn, mens 379 var funksjonærer. Det var 55 lærlinger i datterselskapene ved utgangen av Backe Gruppen har som prinsipp at kvinner og menn, ved ellers like vilkår, er likestilt når det gjelder lønnsforhold og karriereutvikling. Det samlede sykefraværet i 2013 var 6,0 prosent og er identisk med sykefraværet i Det arbeides aktivt i hele konsernet for å bistå sykmeldte medarbeidere slik at de kommer raskt tilbake på jobb. Aktiv eller gradert sykmelding er viktige virkemidler på dette området. hadde syv rapporterte skader som medførte fravær i 2013 i forhold til fjorten skader i Dette gir en H-verdi på fire mot fjorårets H-verdi på ni. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid. Antall fraværsskader har aldri vært lavere enn i 2013, men målet er å gjennomføre alle prosjekter uten fraværsskader. Tilrettelegging av opplæring og sertifiseringskurs gjennom BackeSkolen er et viktig satsningsområde. Som ledd i konsernets profilerings- og rekrutteringsarbeid, presenterte representanter for selskapet under karrieredagene på NTNU i Trondheim og tilsvarende arrangement ved andre universiteter og høyskoler. søker å tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne, ulike nasjonale opprinnelser, hudfarge, religion og livssyn. Dette gjelder ved rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter. Det foregår kontinuerlig forbedring i det daglige arbeidet, men det har ikke Eivind Reiten Styrets leder vært aktiviteter knyttet direkte til forskning i Kostnader til dette dekkes løpende over drift. Alle s selskaper har sentral godkjenning for ansvarsrett. Ytre miljø og klima har utviklet rutiner på alle byggeplasser med sikte på å unngå negative konsekvenser på det ytre miljø. I samarbeid med kunder og samarbeidspartnere arbeider vi kontinuerlige med forbedringer av produksjon og logistikk for å skape en renere byggeprosess, redusere avfallsmengden og bedre miljøkvaliteten for våre oppdragsgivere og i nærmiljøet. Det er ikke rapportert om vesentlige tilfeller av forurensning av det ytre miljø i Konsernet er opptatt av å bidra til nyskaping i bygge- og eiendomsbransjen, spesielt når det gjelder kvalitet og miljø. Tilpassing til nye miljøkrav fra myndighetene i Norge og EU blir stadig viktigere, og energiøkonomisering representerer også kommersielle muligheter for s virksomhetsområder. I begynnelsen av 2012 ble selskapet Forny AS etablert som konsernets nysatsning på miljøriktig renovering og ombygging. Selskapet vil samarbeide nært med oppdragsgivere og leverandører for å bidra til mer klimavennlige og energieffektive løsninger. Konsernet har videre etablert rutiner for deling av kompetanse og erfaring er på tvers av datterselskaper og virksomheter også på dette området. Fornebu, 7. april 2014 Christian Ness Morten Danielsen Øistein Andresen Videre drift og fremtidig utvikling Befolkningsvekst, sysselsettingsvekst, lav arbeidsledighet og et lavt rentenivå, er viktige premisser for høy etterspørselen etter både bolig og yrkesbygg. I tillegg er det stor etterspørsel etter nye offentlige bygg spesielt innen utdanning, helse og omsorg. Denne etterspørselen forventes å oppveie en negativ trend innen boligbygging. Salgstakten i Backe Prosjekt sine prosjekter har imidlertid tatt seg noe opp ved inngangen til 2014 sammenlignet med et svakt 2. halvår Økende bruk av OPS modellen ved offentlige eiendomsanskaffelser gir godt grunnlag for s videre satsning på dette segmentet. Maskinutleievirksomheten har hatt en positiv utvikling de siste årene med en årlig omsetningsvekst på omlag 15 % og med en økt resultatmargin. Det vil i 2014 bli etablert ny avdeling i Trondheim, og virksomheten forventer ytterligere vekst. Styret oppfatter at tilgang og betingelser på fremmedkapital har bedret seg i løpet av 2013 og inn i Høy aktivitet og interesse fra syndikeringsaktører og utenlandske eiendomsinvestorer legger til rette for gode salgs og investeringsmuligheter i Markedsutsiktene for byggenæringen er positive for de neste årene. Konsernet er godt posisjonert for å ta del i de mulighetene som kommer i årene fremover ved å ha virksomhet i de største byene i Norge hvor veksten også er størst. Eirik Gjelsvik Konsernsjef 20

12 Resultatregnskap 2013 balanse per Resultatregnskap Eiendeler Note Driftsinntekter 1, 2, Materialer og underentreprenører Lønn etc. 3, 4, 16, Avskrivninger 5, Andre driftskostnader 3, 6, Sum driftskostnader Inntekt på investeringer i datterselskap Inntekt på investeringer i tilknyttede selskap Driftsresultat Renteinntekter fra konsernselskap Andre renteinntekter Andre finansinntekter Verdiendring av verdipapirer vurdert til virkelig verdi Andre rentekostnader Andre finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Herav til minoritet Note Anleggsmidler: Utsatt skattefordel Goodwill Lisenser, programvare etc Sum immaterielle eiendeler Bygninger, tomter Maskiner, inventar etc Sum varige driftsmidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i andre selskaper Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Omløpsmidler: 0 0 Beholdning materialer Beholdning egenregiprosjekter Sum egenregiprosjekter og materialer Byggherrefordringer Fordringer på konsernselskaper Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Disponeringer og overføringer Til annen egenkapital Til utbytte Sum Verdipapirer og plasserte likvider Sum kortsiktige plasseringer Kasse og bankinnskudd 8, Sum bankinnskudd og lignende Sum eiendeler

13 balanse per Kontantstrømoppstilling Egenkapital og gjeld Kontantstrømoppstilling Note Egenkapital: Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld: Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Uopptjent inntekt Avsetning for forpliktelser Pantegjeld Annen langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Byggelån Kassakreditt Konsernkonto Kortsiktig gjeld konsern Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Ordinære avskrivninger (Gev.)/tap ved salg driftsmidler (Økn.)/red. lager og egenregiprosjekter (Økn.)/red. i kundefordringer Økn./(red.) leverandørgjeld Inntekt på investeringer i tilknyttede selskap Pensjoner Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra oper. aktiviteter Investeringsaktiviteter 0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto endring tilknyttet verdipapirer Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Netto innbetaling/(utbetaling) ved invesering i datterselskap Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra invest. aktiviteter Finansielle aktiviteter 0 0 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto endring i mellomværende med konsernselskaper Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finans. aktiviteter Netto endring i likviditet gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Fornebu, 7. april 2014 Eivind Reiten Styrets leder Christian Ness Morten Danielsen Øistein Andresen Eirik Gjelsvik Konsernsjef 24

14 AS backe og backegruppen prinsippnote AS backe og backegruppen noter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med gjeldende lover og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet med tilhørende datterselskaper. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på aksjer eller andeler i morselskapet, mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi på kjøpstidspunktet på eiendeler i datterselskapene, tillegges de eiendeler merverdiene knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Den del av kostpris som ikke kan til legges spesifikke eiendeler, representerer goodwill. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Datterselskap Dette er selskaper hvor har eierinteresser på 50% eller mer, og hvor man har faktisk kontroll. I morselskapet er aksjer i datterselskap bokført etter kostmetoden. Inntekt på investering i datterselskap er klassifisert som en del av driftsresultatet i resultatregnskapet. Den viktigste aktiviteten for morselskapet er oppfølging av de ulike datterselskapene/virksomhetsområdene. Utbytte eller konsernbidrag som mottas fra datterselskapene anses å være en del av den ordinære driften. Tilknyttede selskaper Dette er selskaper hvor har eierinteresser på 20-50%, og hvor man har betydelig innflytelse, men ikke faktisk kontroll. På selskapsnivå innarbeides disse etter kost- eller egenkapitalmetoden. På konsernnivå er tilknyttede selskaper innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Større investeringer med eierandel på under 20% hvor betydelig innflytelse foreligger kan bokføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Den betydelige innflytelsen skal da være i form av styrets leder eller lignende. Inntekt på investering i tilknyttede selskaper er klassifi sert som en del av driftsresultatet i resultatregnskapet. Oppfølging av våre tilknyttede selskaper anses å være en del av den ordinære virksomheten for vår prosjektutviklingsvirksomhet, og dette er bakgrunnen for at også inntektene tilknyttet vårt eierskap i disse selskapene er presentert som en del av driftsresultatet. Felleskontrollerte selskap/arbeidsfellesskap Felleskontrollerte selskaper er selskaper som Backe gruppen eier sammen med andre i et likeverdig fellesskap (joint venture). Felles kontroll mellom eierselskapene er regulert i avtale mellom partene. Selskapene i konsernet kan på enkelte byggeprosjekter delta i arbeidsfellesskap med andre entreprenørselskaper. Ansvarsforholdene i slike arbeidsfellesskap vil være regulert i avtaler. Eierandeler i felleskontrollert virksomhet og i arbeidsfellesskap er tatt inn i regnskapet etter bruttometoden. Andel av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld innarbeides linje for linje i regnskapet. Prinsipper for inntektsføring har fire virksomhetsområder; entreprenør, prosjektutvikling (egenregi), eiendom og maskinutleie. Entreprenørvirksomheten består i utførelse av entreprenøroppdrag (prosjekter) med varighet fra noen måneder til flere år. Fakturering skjer hovedsakelig månedlig, og er normalt i takt med utførelsen av arbeidet. Det forekommer også avtaler om betalingsplaner. For entreprenørprosjekter anvendes løpende inntekts føring. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i henhold til fullføringsgraden etter hvert som arbeidet utføres. Det vil si at opparbeidet andel av prosjektets fortjeneste tas til inntekt løpende. Fullførelsesgraden fastsettes på grunnlag av utført produksjon. For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forventede tapet kostnadsført. Garantitiden er normalt tre-fem år. Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort eller er sikre. Egenregiprosjekter er byggeprosjekter som oppføres for egen regning, for salg i markedet. Igangsatte egenregiprosjekter inntektsføres etter løpende avregningsmetode. Fortjeneste avregnes for den andel av prosjektene som er solgt (fullføringsgrad multiplisert med salgsgrad). Fullføringsgraden fastsettes på grunnlag av utført produksjon, og salgsgraden baseres på solgt volum. For prosjekter som forventes å gi tap er hele det forventede tapet kostnadsført. Kostnader ved utvikling av prosjekter utgiftsføres i sin helhet inntil igangsettelse besluttes. Eiendommene som leies ut, inntektsføres i henhold til leiekontrakt. Konsernbidrag Mottatt konsernbidrag inntektsføres som finansinntekt hos mottakerselskap som er morselskap. Når mor selskap gir konsernbidrag tillegges dette verdien på aksjer i datterselskapet. For mottakerselskap som er datterselskap, er konsernbidrag regnskapsmessig et innskudd fra eier, og blir ført som innskutt annen egenkapital. For giverselskapet, som er datterselskap, regnskapsføres konsernbidraget som en egenkapitaltransaksjon uten resultateffekt. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanse føres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Byggherrefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Beholdning materialer Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert salgspris ved ordinær drift fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse, markedsføring og distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. Egenregiprosjekter Beholdning av usolgte egenregiprosjekter er vurdert til laveste verdi av direkte og fordelbare indirekte kostnader og virkelig verdi. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid, dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Det er etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for alle ansatte i. Dette innebærer at det hvert år innbetales en fast prosentvis andel av den enkeltes lønn til pensjonsordningen. Avtalen er i henhold til Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet er tilknyttet LO/NHOs ordning for avtalefestet pensjon. Netto pensjonsforpliktelse tilknyttet den gamle ordningen er ikke vesentlig for selskapet og er ikke ført opp i balansen. Den nye LO/NHO ordningen er behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning. I tillegg til disse ordningene har to av selskapene i konsernet en usikret pensjonsavtale (gjelder to personer). Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Betingede eiendeler og forpliktelser Dette er eiendeler og forpliktelser som er forbundet med usikkerhet når det gjelder eksistens, lav sannsynlighet for at posten vil medføre betalinger eller også er den vanskelig å tallfeste med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Slike poster er ikke regnskapsført. Det er eventuelt opplyst i note til regnskapet om vesentlige betingede eiendeler og/eller forpliktelser. Hendelser etter balansedagen Eventuell ny informasjon etter årsskiftet, som har vesentlig betydning for konsernets årsregnskap, er hensyntatt i regnskapet. Eventuelle vesentlige hendelser som ikke påvirker selskapets stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets stilling fremover, omtales i styrets årsberetning. Note 1 - Virksomhetsområder Driftsinntekter pr virksomhetsområde Næringsbygg Boliger Rehabilitering Annet Totalproduksjon Note 2 - Driftsinntekter I driftsinntekter er følgende inkludert Sum driftsinntekter entreprenørproduksjon Sum leieinntekter Sum salgsgevinster aktiva Sum annet SUM Note 3 - Lønn og honorarer m.m. i Godtgjørelser Daglig leder Hele styret Leder av styret Daglig leder Hele styret Leder av styret Lønn / styrehonorar Ytelse til pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse Daglig leder er berettiget bonus. Ved oppsigelse fra bedriften har daglig leder rett til etterlønn tilsvarende 24 måneders fastlønn. Etterlønnen avkortes ved lønn fra ny fast arbeidsgiver i etterlønnsperioden. Det foreligger ikke avtale om opsjoner, overskuddsdeling eller andre ytelser utover dette. Lønn til daglig leder og styret er det som er utbetalt i løpet av kalenderåret. Lån og sikkerhetstillelser Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Samlet lån Samlede sikkerhetsstillelser Vilkår for lån og sikkerhetstillelser 2,25% rente 2,25-2,75% rente Honoraret til revisor i ble i 2013 utgiftsført med kr , hvorav kr i honorar for lovpålagt revisjon og kr er andre tjenester utenfor revisjon. For konsernet er det totalt utgiftsført kr , hvorav kr i honorar for lovpålagt revisjon og kr er andre tjenster utenfor revisjon. Samtlige beløp vedrørende revisjon er eks. mva. Note 4 - Lønnskostnader og ansatte Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Total Antall årsverk Funksjonærer Fagarbeidere Totalt og konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven. 26

15 AS backe og backegruppen noter AS backe og backegruppen noter NOTE 5 - Varige driftsmidler Maskiner, inventar, etc. Lisenser, programvare etc. Sum Maskiner, inventar, etc. Bygninger, tomter Goodwill Lisenser, programvare etc. Kostpris Tilgang Avgang Kostpris Akk.ord.avskr Årets ord. avskr Akk. ord. avskr. solgte Akk. ord. avskr Bokført verdi Økonomisk levetid 3-5 år 3-5 år år 5 år 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Kroner Gj.leieperiode Kroner Gj.leieperiode Totale husleiekostnader Note 6 - Tap på fordringer Årets realiserte tap Avsatt Avsatt Tap på fordringer Sum NOTE 7 - Regnskapsmessig behandling av skatt (fortsettelse) Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Mottatt utbytte Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt Skattekostnad Årets betalbare skatt For lite betalt skatt i fjor Skatt tilknyttet erverv av datterselskap Endring utsatt skatt Skattekostnad Sammenheng skattekostnad og skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på resultat før skatt Kr % Skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på res. før skatt ,0 % Permanente forskjeller ,7 % Endring midlertidig forskjell ANS - andeler og verdipapirer ,1 % Effekt av endring av skattesats 20 0,0 % Skattekostnad i henhold til resultatregnskapet ,2 % Med virkning fra 2014 er skattesatsen justert fra 28 til 27 %. Ved beregning av utsatt skatt pr er den fremtidige skattsatsen (27 %) lagt til grunn. Virkning av endring i skattereglene er en estimatendring som inngår i skattekostnaden for NOTE 7 - Regnskapsmessig behandling av skatt Utsatt skatt Endring Endring Kortsiktige poster Langsiktige poster Gjeld Underskudd til fremføring Grunnlag utsatt skatt / (utsatt skattefordel) Utsatt skatt / (utsatt skattefordel) Note 8 - Bundne bankinnskudd har skattetrekksgaranti. Ingen bundne bankinnskudd foreligger. Selskapene i konsernet med ansatte har skattetrekksgarantier og ingen bundne bankinnskudd tilknyttet dette. Et av datterselskapene til har bunde midler på 6,4 mill kr. Note 9 - Konsernkonto har etablert et konsernkontosystem i DNB ASA. Av s bankinnskudd på kr. 113,5 mill pr var kr. 80,7 mill kr. innestående på konsernkontoen. De fleste av datter- og datterdatterselskaper er tilsluttet konsernkontosystemet. Renteinntekt og -kostnad som inngår i konsernkontoordningen er nettoført i konsernregnskapet. Betalbar skatt i balansen fremkommer slik Betalbar skatt på årets resultat Skatt på avgitt konsernbidrag Sum betalbar skatt Note 10 - Byggherrefordringer Kundefordringer Innestående fra byggherre Netto utført ikke fakturert Avsatt til tap Byggherrefordringer

16 AS backe og backegruppen noter AS backe og backegruppen noter Note 11 - Egenkapital og aksjonærinformasjon Annen innskutt EK Annen EK SUM Egenkapital Konsernintern transaksjon til kontinuitet Ekstraordinært utbytte Årsresultat Utbytte Egenkapital Aksjekapital Aksjekapital Annen innskutt EK Annen EK Minoritet SUM Egenkapital Ekstraordinært utbytte Årsresultat Utbytte Økt EK i konsern ved etablering og nedsalg i datterselskap Egenkapital Selskapets aksjekapital består av aksjer, fordelt på A-aksjer, B-aksjer og C-aksjer, â pålydende kr 62. A-aksjene eies av Tjo AS med aksjer og Backe Holding AS med aksjer. B-aksjene eies av Tjo AS med aksjer, Backe Holding AS med 585 aksjer og Redep AS med aksjer. C-aksjene eies av Tjo AS med 715 aksjer og Backe Holding AS med aksjer. Note 13 - Gjeld (fortsettelse) Annen kortsiktig gjeld Garantiavsetninger Annen gjeld SUM Bokført Nedbetalt Nye lån Bokført Langsiktig gjeld Pantegjeld SUM Nedbetalingsstruktur - langsiktig gjeld etter 2017 Pantegjeld SUM Pantstillelser: Pantesikret del av selskapets gjeld Bokført verdi av pantsatte eiendommer og beholdninger Note 12 - Fordringer Andre kortsiktige fordringer Fordringer ansatte Andre kortsiktige fordringer SUM Note 14 - Leverandørgjeld Leverandører Kostnadsinterim Sum leverandørgjeld Andre langsiktige fordringer Lån til ansatte Ansvarlig lån Annet SUM Note 13 - Gjeld Trekkrammer Trekkfasilitet Kassakreditt Ubenyttet trekkrammer Sum trukket trekkfasilitet og kassekreditt For opptrekk på kr. 60 mill av trekkfasiliteten er det krav til egenkapital på kr. 350 mill og minimum 25 % av totalbalansen i. Finansielle vilkår for BAS Maskinutleie med samlet kr. 125 mill i trekkfasilitet og kassakreditt er kr 55 mill i egenkapital og minimum 25% av totalbalansen i selskapet. Note 15 - Garantiansvar Garantier Garantier stilt overfor tredjepart Garantiansvar (*) *Dette gjelder morselskapsgarantier fra vedrørende det garantiansvar eksterne finansinstitusjoner og byggherrer har overfor tredjepart på vegne av selskaper i. Note 16 - Langsiktige tilvirkningskontrakter Resultatført på prosjekter under utførelse Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader på igangværende prosjekter Netto resultatført igangværende

17 AS backe og backegruppen noter AS backe og backegruppen noter NOTE 17 - Aksjer i datterselskaper og i tilknyttede selskaper Datterselskap Eier- og stemmandel Aksje kapital Antall aksjer Årsresultat 2013 Egenkapital Bokført i Backe Prosjekt AS 1999 Bærum 100 % Sinsen Batterier ANS 2000 Bærum 100 % Backe Eiendom Invest AS 2008 Bærum 100 % Backe Entreprenør Holding AS 2010 Bærum 100 % BAS Maskinutleie AS 2013 Hof 100 % Sum Investeringer i andre selskaper Aksjer eid av Eierandel/ stemmeandel Selskapets aksjekapital Antall aksjer Verdi i balanse Leiar Invest AS Bærum 16,9 % Sum Datterselskap eiet av konsernselskaper Forretning kontor Eierandel/ stemmeandel Selskapets aksjekapital Antall aksjer Årsresultat 2013 Egenkapital Agathon Borgen AS Kløfta 100 % Argo AS Bærum 91 % AS Ing. Gunnar M. Backe Bærum 100 % AS Miljøbygg Hunndalen 100 % Asak Skole Drift AS Bærum 100 % Asak Skolebygg AS Bærum 100 % Backe Bergen AS Bergen 80 % Backe Bygg AS Sandnes 92 % Backe Prosjekt Nord AS Bærum 100 % Backe Prosjekt Utbygging AS Bærum 100 % Backe Service AS Bærum 100 % Backe Østfold AS Gamle Fredrikstad 100 % Buer Entreprenør AS Skien 100 % Bøhmer Entreprenør AS Kongsberg 100 % Forny AS Bærum 100 % Gran Skolebygg AS Bærum 100 % Gran Skoldrift AS Bærum 100 % Hellerudveien Eiendom AS Bærum 95 % IKA Kongsberg Bygg AS Bærum 100 % IKA Kongsberg Drift AS Bærum 100 % Industriveien 18 Eiendom ANS Oslo 100 % Kontrollveien 1 AS Bærum 100 % Lilletjern Utbygging AS Bærum 95 % Lindebergveien Eiendom AS Bærum 100 % Manesjen Utbygging AS Kløfta 100 % Martin M. Bakken AS Elverum 100 % Mjøsen Murmesterforretning AS Moelven 100 % Roabakken Utbygging AS Bærum 100 % Sinsen Torg AS Bærum 100 % Sjøsterk AS Bergen 100 % St. Mariesgate Invest AS Bærum 100 % Ullensaker Næringspark Nord AS Bærum 64 % Utsikten Gamlegrendåsen Nord KS/AS Bærum 70 % IA Våle Bygg AS Revetal 100 % Aasen Bygg AS Trondheim 88 % NOTE 17 - Aksjer i datterselskaper og i tilknyttede selskaper (fortsettelse) Aksjer i tilknyttede selskaper mv. Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Forretningkontor Forretningkontor Eierandel/ stemmeandel Verdi Tilg./avg. i perioden Resultat and Utbytte/ avk. Verdi Selsk. andel av EK Asbjørnsensvei 13 AS Bærum 50 % BB Bolig AS Bærum 45 % BM Eiendomsutvikling AS Bærum 45 % Bondihagen utbygging AS Bærum 37 % Bryggekanten Utvikling AS Skien 50 % Cecilie Thoresensvei 15 Eiendom AS Oslo 47 % Eiksmarka Bolig AS Bærum 45 % Elgstien Boligpark AS Skien 50 % Elnes Utvikling AS Sandvika 33 % Floa Terrasse AS Bærum 50 % Foksrødsenteret AS Sandefjord 20 % Foksenrødsenteret Nord AS Sandefjord 20 % Fornebuveien 7-13 AS Bærum 25 % Gaustadveien AS Bærum 40 % Grefsenlyst AS Bærum 40 % Hasle Torg AS Oslo 22 % Hjertnespromenaden AS Sandefjord 46 % Holt Park Holding AS Bærum 37 % Holt Park Utvikling AS Bærum 37 % Hystadveien 13 AS Bærum 50 % Idrettsveien 11 Ski AS Bærum 45 % Jernverkstomta Skien 40 % Jessheim Stadion Holding AS Bærum 37 % Kjøpsmannsgata Holding AS Oslo 47 % Martodden Utbygging KS/AS Oslo 35 % Mustadhagen AS Gjøvik 50 % Nordbytunet Utbygging AS Follo 45 % NRP Boliger AS Oslo 50 % Nye Nygaard Brygge KS/AS Fredrikstad 47 % Porsgrunn Faghandel AS Skien 50 % Røa Boligutbygging AS Bærum 34 % Sinsen Torg AS Bærum 45 % Sinsen Torg Handel AS Bærum 45 % Sinsen Torg Næring AS Bærum 45 % Snippenskogen AS Bærum 38 % Solsiden 1 AS Risør 31 % Stadion Utbygging KS/AS Oslo 36 % Stillatorget AS Bærum 50 % Sørenga Utvikling KS/AS Oslo 15 % Vestsida Hageby AS Skien 50 % Brotvåan AB Halmstad 20 % Etterstad Utvikling IS Oslo 15 % Andre aksjer med mindre enn 20% eierandel Sum Etterstad Utvikling IS, Brotvåan AB og øvrige aksjer med eierandel på mindre enn 20% bokføres til laveste verdi av anskaffelsskost og virkelig verdi. Øvrige aksjer som fremkommer av oppstillingen ovenfor bokføres etter egenkapitalmetoden. har i 2013 ervervet 55% av aksjene i Sinsen Torg AS og eier etter dette 100% av selskapet. Fra ervervstidspunktet er selskapet et datterselskap og konsolideres inn i konsernregnskapet. 32

18 AS backe og backegruppen noter AS backe og backegruppen revisjonsberetning Note 18 - Pensjonsforpliktelser Selskapet og konsernet har tegnet avtale om Obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en innskuddsbasert avtale, basert på 4% innbetaling av ordinær lønn mellom 1G og 12G. Avtalen oppfyller kravene i Lov om innskuddpensjon. Selskapet har en pensjonist som får pensjon over drift. Det er avsatt totalt vedrørende denne pensjonsforpliktelsen. Avsetningen er inklusiv arbeidsgiveravgift. Gammel AFP-ordning ble i februar 2010 vedtatt avviklet. En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen, viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlems bedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende to årene. Andelen av gjenværende forpliktelse for førtidspensjonister og underdekningen i den gamle ordningen er ikke vesentlig for konsernet pr , og er ikke balanseført. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. I tillegg til forpliktelsen tilknyttet AFP-ordningen har konsernet en pensjonist og en aktiv som får pensjon over drift. Det foreligger en avsetning på totalt tilknyttet disse to pensjonsforpliktelsene. Avsetningen er inklusiv arbeidsgiveravgift. Note 19 - Operasjonelle leieavtaler Fra og med 2012 er det inngått oprasjonelle leieavtaler med DNB ASA vedrørende maskiner og anlegg. Utlåpsårene for disse avtalene er Leiebeløpet er kostnadsført som annen driftskostnad med totalt i 2013 (296 i 2012). Note 20 - Nærstående parter Konsernadministrasjon Utleie av inventar Kostnader administrative tjenester Renteinntekter I oppstillingen ovenfor fremkommer transaksjoner med nærstående parter. Utover dette kan det foreligge enkelte kjøp og salg med nærstående som ikke er vesentlig. Samtlige transaksjoner er til forretningsmessige vilkår. De nærstående parter er selskaper som inngår i. Note 21 - Betingede utfall Selskapets virksomhet er av en slik art at det til tider kan oppstå uenighet eller tvister vedrørende prosjektene. Dette kan gjelde uenighet om oppfyllelsen av en kontrakt, eller det kan gjelde krav om utbedring av mangler ved leveransen, reklamasjoner m.v. For sistnevnte er det foretatt avsetninger for konstaterte og sannsynlige kostnader. Det er ikke inntrådt hendelser i 2014, som ville hatt vesentlig betydning for 2013-regnskapet. 34

19 AS backe Widerøeveien fornebu Telefon: Telefaks: E-post:

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2012

Backe Bygg AS Årsrapport 2012 Backe Bygg AS Årsrapport 2012 Backe Bygg AS Solastrand Hotell. Hotellets historie går helt tilbake til 1914, rett før utbruddet av den første verdenskrigen. Jobben med å videreføre byggets særegne arkitektur

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

SOLA STRANDHOTEL, BYGGETRINN

SOLA STRANDHOTEL, BYGGETRINN BACKE BYGG AS SOLA STRANDHOTEL, BYGGETRINN 2 Byggherre: Ellen & Axel Lunds Stiftelse Ferdigstillelse: Januar 2012 Beskrivelse: Erling Skjalgsson Konferanse senter samt 56 nye hotellrom. Hotellet er i tre

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

BØHMER ENTREPRENØR AS. Nakuba barnehage

BØHMER ENTREPRENØR AS. Nakuba barnehage BØHMER ENTREPRENØR AS Nakuba barnehage NAKUBA BARNEHAGE. (NATUR- OG KULTURBARNEHAGE) Byggherre: NAKUBA AS Arkitekt: Friis Arkitekter Kontraktstype: Totalentreprise Areal: 820 kvm Kontraktssum: 14 mill

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2012

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2012 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2012 buer entreprenør as Foto: dag jenssen Foto: dag jenssen 1 2 Borgestadholmen. 1: Fra prosjekt Marensro. André Kittilsen, Tore Åkredalen, Gunnar Fredrikstad, Jørn Petter

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Nøkkeltall BAS Maskinutleie 2011

Nøkkeltall BAS Maskinutleie 2011 Årsrapport 2011 BAS Maskinutleie AS 2 BAS Maskinutleie AS BackeGruppen 2011 Nøkkeltall BAS Maskinutleie 2011 Nøkkeltall (million kr/prosent) 2011 2010 Driftsinntekter 115 898 97 006 Driftsresultat 9 635

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Aasen Bygg AS Årsrapport 2013

Aasen Bygg AS Årsrapport 2013 Aasen Bygg AS Årsrapport 2013 Aasen Bygg AS Beborerne på Grilstad Marina kan nyte solnedgangen på en vestvendt balkong. Fotos: Ole Morten Melgård 1 2 Forsiden: Fra balkongene på Grilstad Marina kan du

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Backe Østfold AS Årsrapport 2013

Backe Østfold AS Årsrapport 2013 Backe Østfold AS Årsrapport 2013 Backe Østfold AS Villa Askheim Tussestien 1 i Langhus. Tussestien 1., Langhus Byggherre: Langhus Eiendom As Oppstart: Juli 2012. Overlevert: Juli 2013 Beskrivelse: Tussestien

Detaljer