Styrets årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning"

Transkript

1 Styrets årsberetning Årsregnskap 2013 for Amento AS

2 ÅRSBERETNING Formål og visjon 2. Aksjonæroversikt 3. Styret 4. Ansatte /Arbeidsmiljø 5. Attføring 6. Evaluering og utvikling av tjenester 7. Styrets arbeid 8. Drift 9. Utsikt og planer for Regnskap for

3 1. Bedriftens formål og visjon Amento er et aksjeselskap med et overordnet formål; å få flest mulig personer i arbeid ved hjelp av gode tjenester. Bedriftens forretningsidé er at vi skal være en kompetansebedrift som gjennom lønnsom drift, aktuelle produksjons- og tjenesteområder, tilbyr avklaring, kvalifisering og formidling av arbeidssøkere. For å nå våre mål er vi i tillegg avhengig av samarbeid med gode partnere. Vi har en visjon om muligheter og mestring for alle. Vi ønsker å ha dette som en ledestjerne i alt vår arbeid, derfor arbeider vi etter mottoet sammen ser vi muligheter. Vi skal gjenkjennes gjennom våre verdier: Muligheter. Respekt. Glede. Muligheter: Se muligheter for alle Rette fokus bort fra begrensninger Vise åpne holdninger Ulike mennesker skal ha like muligheter for å realisere sin plan. Respekt: Respekt for enkeltindividet Vise toleranse Ha respekt for andres mening Glede: Spre livsglede og arbeidsglede 2

4 2. AKSJONÆR OVERSIKT OG LOKALISERING. Bedriften er lokalisert i Kvavik Næringspark, Nye Monoddveien 7, 4580 Lyngdal. Aksjekapitalen er på kr fordelt på 525 aksjer. Vest-Agder fylkeskommune Farsund kommune Lyngdal kommune Hægebostad kommune Alcoa Lista 90 aksjer 250 aksjer 150 aksjer 25 aksjer 10 aksjer 3. STYRE Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Torrey Nørsett, Berge Terr Lyngdal Johnny Deisz Dyngvollveien 23 B 4560 Vanse Bernt Carlsen Kaneheia 9, 4550 Farsund Halfrid Os Løkkeveien Farsund Magne Jansen, 4580 Lyngdal 1. Varamann Arne Martin Nilsen, Hagestad, 4580 Lyngdal 2. Varamann Ann Karin Fuglestad Livdekrona Farsund Selskapets revisjonsfirma Deloitte, Lyngdal A/S 3

5 4. ANSATTE/ ARBEIDSMILJØ Ansatte: I løpet av 2013 har Amento hatt 15 ansatte. Daglig leder Stein Asle Johnsen 100 % Attføringsansvarlig Laila N. Knudsen 100% Kvalitet/IT Trond Atle Tveit 100 % Regnskap/veileder Jenny O. Tønnesen 80 % Leder APS Kristin S. Storbukås 100 % Leder AB Magne Jansen 100 % Veileder Janet Velle 100 % Veileder Siv Hege Tollisen 80 % Veileder Chris Espeland 100 % Veileder Bjørn O. Haugland 100 % Veileder Siv Erica Birkeland 80 % Veileder/arbeidsleder Tone Johnsen 80 % Veileder/arbeidsleder Geir Antonsen 100 % Veileder/arbeidsleder Einar H. Knudsen 100 % Veileder/arbeidsleder Gerd Stangeland 100 % Kompetanse/Personalutvikling: Nøkkeltall 2013: I løpet av året har det vært 15 ansatte. Til sammen har de ansatte deltatt på 103 kurs/kompetanshevingsdager Dette gir i snitt 6,9 kursdager på hver. I 2013har alle ansatte deltatt på kurs og opplæring Det er i 2013 bruk kr på kompetanseutvikling i bedriften Bedriften arbeider målbevisst med å ha rett kompetanse på huset og bruker strategisk plan og kompetanseplan bevisst for å ha den kompetansen vi trenger nå og i fremtiden. Det er stor spredning av kompetansefelt blant ansatte på Amento. Det er en blanding av sykepleiere, pedagoger, økonomer, sosionom og personer med annen høyskolefaglig bakgrunn. Dette er viktig for å kunne gi et godt faglig tilbud til våre jobbsøkere. For å tilpasse seg endringer i bransjen med mer fokus på salg/ marked og metodikken Place and train, har Amento i året som gikk kurset 10 veiledere i salg. Bedriften vil med dette kunne drive en mer utadrettet virksomhet. 4

6 Helse miljø og sikkerhet. (HMS) Amento har fokus på HMS. Informasjon til nye jobbsøkere, samt opplæring for nyansatte, har stått sentralt. I 2013 har vi registrert 3 HMS avvik. Amento er en del av IA avtalen om inkluderende arbeidsliv. Det er generelt lavt på sykefravær på Amento. For ordinært ansatte var det på 5 % i 2013 mot 8 % i En nedgang på 3 %. Det har vært 1 langtids sykemelding. For tiltaksansatte var det 12 %, en liten økning fra året før. Dette gir et gjennomsnitt på 8,1 %, som er en nedgang forhold til Vi er fornøyd med å ha et generelt lavt sykefravær, og har fokus på dette. Likestilling: Styret har 20 % kvinneandel. Ordinært ansatte fordeler seg relativt likt mellom kvinner og menn. Det samme gjelder for jobbsøkere hos Amento. Våre jobbsøkere og ansatte kommer i hovedsak fra kommunene Farsund, Lyngdal og Hægebostad. Vi får stadig større andel fra hele lister. Ytre miljø: Amentos hovedaktivitet er undervisning og opplæring, der produksjon inngår som et virkemiddel. Flere av våre jobbsøkere arbeider andre steder. Så langt som mulig forsøkes det å bruke miljøvennlige råvarer, som utnyttes på beste måte. Bedriften bruker ikke miljøfarlige kjemikalier i produksjonen. I nytt bygg bruker vi varmepumpe som hovedoppvarmingskilde. Styret mener selskapet i liten grad forurenser det ytre miljø. 5

7 5. ATTFØRING/TJENESTELEVERANSER Attføring: Bedriftens faste rammer og forutsetninger for drift, er 81 tiltaksplasser med noe ulike formål. Ut over dette har bedriften noen andre tilbud. Faste rammer fordeler seg på følgende måte: KIA:(Kvalifisering) TIA: (Tilrettelagt) APS (Arbeids praksis) AB (Arbeid med bistand) 7 plasser 7 plasser 32 plasser 36 plasser Oppsummering av resultater fra våre institusjonelle attføringstilbud: I løpet av 2013 har 130 personer gjennomført og sluttet på et av disse attføringstilbudene. Fra attføring: 35 personer har kommet i arbeid, på ulike måter (ca. 26,9 %). 1 person har startet på utdannelse (0,8 %) 33 har gått til andre aktive løsninger (25,2 %) Til sammen har da 69 personer som har kommet i aktivitet (53,1 %) Pr var det registret 80 personer i institusjonelle tiltak/tilbud hos Amento AS Andre tjenester: Amento leverer også noen konkurranseutsatte tjenester i varierende grad etter etterspørsel. Dette har i 2013 stort sett knyttet seg til Raskere tilbake. (forklar) Kom I Gang. Kom I Gang er et samarbeid med Vest Agder fylkeskommune og attføringsbedriftene i Vest- Agder. Prosjektet gjelder elever fra VGS uten lærlingplass. Erfaringene og resultatene herfra er gode. Raskere tilbake: består av tilbudene Arbeidsrettet rehabilitering ( ARR), avklaring og oppfølging. Tilbudet gis til sykemeldte i sykemeldings perioden. Resultatet Kom i Gang: 2 personer har avsluttet KIG i i jobb 1 til andre løsninger 6

8 Resultater Raskere tilbake: 15 personer har avsluttet i i jobb 5 til aktivitet 4 til andre løsninger Amento har også deltatt i tilbudet ARR døgn i samarbeid med Sørlandets Rehabiliteringssenter. Resultatene herfra er gode, med god tilbakeføringsprosent. Oppsummering resultater: I løpet av 2013 har 147 personer deltatt og avsluttet på ulike kurs og tilbud i vår virksomhet. 121 av disse har avsluttet sin tjeneste hos Amento. 26 fortsatte i andre tilbud i bedriften 42 av de som har sluttet på Amento har kommet i arbeid. Dette utgjør 34.7 %. Oversikt sluttårsaker Sluttårsak for de som har sluttet ved bedriften i 2013, jobbsøkere som ikke har gått videre internt i bedriften. 7 For nærmere gjennomgang av resultater, se årsrapport for attføring. Mål og resultater gjennomgås hvert år i møte med NAV lokalt og NAV Fylke. Resultater formidles i flere ulike sammenhenger.

9 6. Evaluering og utvikling av tjenester For å levere gode tjenester er vi avhengig av tilbakemeldinger på våre tjenester. Amento har i flere år gjort flere evalueringer på mange måter. I løpet av høsten 2012 tok amento i bruk et nytt system for evaluering. Dette har gitt oss nye svar og større muligheter for å forbedre våre tjenester og presentere evalueringer på en god måte er første året dette har et helt drifts år. Fremover vil vi med større presisjon kunne sammenligne og bevist gjøre tiltak for forbedring på alle områder Evaluering fra jobbsøkere Alle jobbsøkere gis mulighet til å evaluere den tjenesten de har fått på flere områder. Dette sammen med daglig oppfølging gir tilbakemeldinger fra brukere som benyttes til å forbedre tjenestetilbudet. Det har vært en jevn økning i graden av tilfredshet på resultatene i løpet av de fire årene det har vært foretatt målinger. Evaluering Interesse/samarbeidspartnere/NAV Amento samarbeider på flere områder for å utvikle og levere best mulig tjenester. Vår hovedsamarbeidspartner og bestiller av tjenester er NAV. NAV har mulighet til å påvirke og evaluere tjenestetilbudet fortløpende i brukermøter og i andre fora. Hvert år får NAV i tillegg en skriftlig evaluering av våre tjenester. Evaluering blant ansatte Det er også viktig for Amento å få tilbakemelding fra sine ansatte om hvordan våre tjenester oppfattes. Dette sammen med andre ulike undesøkelser og medarbeidersamtaler er med på å påvirke og forbedre tjenestilbudet vårt. Evaluering Eiere Amento foretar evaluering blant sine eiere for å få tilbakemeldinger på om vi gjør oppgaven som forventet. 8

10 Gjennomsnittsverdier på ulike spørreundersøkelse Skala fra 1-6 hvor 1 er lite fornøyd og 6 er meget fornøyd Evaluering Jobbsøkere Evaluering Ansatte 9 Evaluering NAV ansatte

11 Evalueringer og tilbakemeldinger gir oss en trygget til å si at våre tiltak og tilbud fungerer etter forutsetningen. Det gir også en mulighet til å forbedre vår tjeneste. Ut over dette samarbeider vi med blant annet: søsterbedrifter, Sørlandsbadet, Sørlandets Rehabiliteringssenter, voksenopplæringen, Tokla, bedriftshelsetjenesten, Karriere Lister med flere. Gode samarbeidspartnere er avgjørende for virksomheten vi driver og for kunne levere og utvikle våre tjenester. Samarbeidet og nytten av dette evalueres årlig iht plan. Amento arbeider kontinuerlig med forbedring av vårt omdømme. Vi ønsker å gjøre bedriften og dens tjenester kjent blant innbyggere, eiere og kunder. Det er i løpet av året gjennomført flere besøk av ulike organisasjoner, markedsforening og politikere. Amento ønsker en mer synlig profil. 10

12 Forbedringer og innovasjon: For å forbedre våre tjenester til deltakere og kunder er det viktig for Amento å ha stort fokus på forbedringer og innovasjon. Amento har også evaluert sitt arbeid iht strategisk plan for perioden og er fornøyd med de forbedringer og resultater som foreligger. I 2013 har vi hatt flere prosesser gående. Vi vil spesielt trekke frem: Innovasjonsprosesser. I 2012 Startet vi opp en prosess for gjennomgang av våre interne arenaer, for å bedre våre tjenester ble brukt til planlegging og iverksetting av nye produksjonsenheter. Disse vil være fullt oppe å gå i løpet av Amento har i 2013 gjennomgått og endret sin kravspesifikasjon ( leveranse beskrivelse) til NAV. Forbedringsprosesser Innføring av jobbregistrerings verktøyet webcruiter i forbindelse med prosjektet Ringer i vannet. Dette er et samarbeid med flere attføringsbedrifter. Oppstart av sykkelverksted. Startet med Ringer I Vannet prosjektet, og ansvars fordelt dette. Levere iht Batt og Indikator (bransjemålinger for forbedring) Amento på Kvavik har overtatt sykkelverkstedsfunksjonen som Harald Seland har hatt i flere tiår. Det er også blitt startet et samarbeid med MX Sport Lyngdal med montering av solgte sykler. Fra venstre står Harald Seland, Fred Are Sundes, Bjørn Vegge, Geir Antonsen og Mustafa Seferovic. 11

13 7. STYRETS ARBEIDE Styrets ansvar er å påse at bedriften oppfyller de krav som settes til drift og attføringsarbeidet, følge med på endrede rammebetingelser og sørge for at bedriften har forutsetninger for å leve opp til sine mål og visjon. Bransjen er i stor endring og det er krevende å følge med. Styre har i løpet av 2013 hatt en studietur for å se hvordan andre tilsvarende bedrifter jobber. Rammebetingelser er uforutsigbare, og i endring. Det kommer nye signaler fra ny regjering. Dette tilsier at styrearbeid i tiden framover er meget viktig. Det er viktig å følge opp bedriftens inntjening og betalingsevne og resultater som leveres til NAV. Styret har jevnlig styremøter og får god informasjon om virksomheten. Styret har også en viktig oppgave i å gi ledelsen retning å styre etter. Fortsatt drift: Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. Årsregnskapet er gjort opp under denne forutsetning. Styret støtter den faglige satsning og satsningen på nye områder som pågår. Styret ser dette som nødvendig. Styre mener også det er viktig at bedriften tilpasser seg signalene om at mer av attføringen skal skje i ordinær virksomhet 12

14 8. DRIFT Amento skal gjennom sin drift nå de målsettinger som settes; få flest mulig personer i arbeid ved hjelp av gode tjenester. Dette handler i første rekke om et godt samarbeid med lokalt næringsliv. Det er avgjørende for å lykkes. Amento jobber kontinuerlig med å forbedre sitt markedsarbeid og være på tilbudssiden. I tillegg må vi gi gode tilbud om opplæring, veiledning og motivasjon. En forutsetning for å nå målene er at det drives en lønnsom virksomhet, samt at det stadig er fokus på tilbudet som gis til jobbsøkere. Forbedringer og innovasjon er viktig for å kunne levere gode tjenester å sikre en sunn økonomi. Attføring er bedriftens primære virksomhet. Vi vil gjennom vårt attføringstilbud gjøre vårt ytterste for at den enkelte, ut fra egne forutsetninger, får utvikle seg personlig i form av utfordringer og innsats. 43 personer har via Amento kommet i jobb i løpet av Det er viktig for dem og samfunnet. Vi har gode samarbeidspartnere lokalt og et godt forhold til NAV lokal til hjelp i dette arbeidet. Amento har fokus på resultater (personer i jobb) og nødvendige endringer. Det er viktig for Amento å nå gode resultater og dokumentere vårt arbeid. I 2013 ble Amento med i prosjektet Ringer i vannet (RIV). Et NHO prosjekt der fokus er å løse næringslivets behov for arbeidskraft. Amento tilpasser seg det faktum at mer og mer av attføringen skal skje i ordinære bedrifter. Fokuset blir å få til et tettere samarbeid med lokalt næringsliv. Som et ledd i dette har vi gjennomført følgende endinger i vår produksjon: Vi har kjøpet vi opp dekor-klosse bedriften Strømland Dekor og har overtatt denne produksjonen med virkning fra og med september Vi har inngått et 3-5 årig samarbeid med Fibo Trespo om pakking, stansing/boring av aluminiums lister. Vi har sluttet med telt produksjon. Vi har lagt ned butikken Bjølla i Lyngdal. Dette er nødvendige endringer som i tillegg til å gi et bedre tilbud til våre jobbsøkere også, vil gi en bedre økonomi. Amento har gode opplæringsarenaer på flere områder: kontor, butikk, kantine og ulike produksjonsområder. Vi har stadig en innovativ holdning til vår produksjon og gjør nødvendige markedstilpassninger. Endringene hos NAV merkes. NAV har blitt en mer kompetent kunde og det stilles hele tiden større krav til våre tjenester. For Amento er det viktig å ligge i forkant av denne utviklingen. Det er derfor viktig å drive innovativt attføringsarbeid. 13

15 9. UTSIKT OG PLANER Amento AS skal være ledende og en foretrukket samarbeidspartner for NAV og næringslivet innenfor våre tjenesteområder. Vi skal også bidra til personlig vekst og samfunnsnytte i lokalmiljøet. Flere og flere tjenester settes ut på anbud, bransjen må tilpasse seg det at mer av attføringen skal skje i ordinære bedrifter. Det blir mer fokus på resultater. Dette medfører at vi må kunne endre oss i takt med kravene, både hva gjelder attføring og produksjon. En ny regjering har tiltrådt med nye føringer for vårt fagfelt. Amento har med satsing på utvikling av tjenester, stadig kompetanseheving, fokus på resultater, valgt å være offensive. Vi vil være en aktør å regne med i tiden som kommer samt utvikle nye forretningsideer. Amento må tilpasse seg signaler om at mer av vår virksomhet må foregå i ordinære bedrifter. Igangkjøring av nye produksjoner i 2014 blir spennende. Vi arbeider også kontinuerlig med å forbedre og systematisere vår kontakt med næringslivet. Samarbeidet vårt på flere områder med søsterbedrifter i Flekkefjord og Mandal, er med på å styrke vår konkurransekraft og trekke i samme retning. Det er naturlig å se Lister som et arbeidsområde også når det gjelder leveranse av våre tjenester. Vi vil i løpet av 2014 søke et enda nærmere faglig samarbeid med Flekkefjord Produkter. Vi tenker å utvikle en Lister modell for flere av våre tjenester. Vi er opptatt av kvalitet, resultater, og faglig dyktighet. Dette krever dyktige og kompetente ansatte med en fleksibel holding. Viser også til bedriftens strategiskeplan vedtatt av styret som gjelder i perioden For Amento er det viktig å ha en innovativ ledelse med strategisk tenkning. 14

16 10. REGNSKAP Etter styrets oppfatning anses årsregnskapet å gi et rettvisende bilde av utviklingen. Resultatet av virksomheten og stillingen pr. 31. desember 2013: Selskapets driftsinntekter i fjor var kr mens driftskostnadene var kr Alle tiltak og tilbud er inkludert i tallene. Dette gir et driftsresultat på kr Etter finansutgifter og regnskapsmessig avsetninger fremkommer det et regnskapsmessig resultat på: kr Styret foreslår at årets overskudd blir anvendt som følger: Til annen egenkapital kr Det anbefales at generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til resultatregnskap og balanse samt styrets forslag til disponering av årets resultat. Styret vil med framleggingen av årsberetningen benytte anledningen til å takke bedriftens aksjonærer, private og offentlige organer, samt ansatte og ledelse for godt samarbeid og interesse for bedriftens virksomhet i året som er gått. Lyngdal 04. mars Torrey Nørsett Johnny Deisz Halfrid Os Styreleder Nestleder Styremedlem Bernt Carlsen Magne Jansen Stein Asle Johnsen Styremedlem Styremedlem Daglig leder 15

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012 Årsberetning 212 1 Styrets beretning 212 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 1 Styrets beretning 2010 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse 4-213 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Oppland på vei opp 3 i jobb Statistikk t.o.m august 213 Oppgang i Oppland Alle de fire opplandsbedriftene som har sendt inn tall leverer

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Resultater for 2013. Origod AS

Resultater for 2013. Origod AS Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2013 Bedriftsrapport Origod AS NAVs tilfredshet NAVs tilfredshet er et snittall mellom 1 og 6, snitt for alle besvarelser av alle spørsmålene. Skala fra 1 til

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 14 Utgave 14 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2011

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 1 Styrets beretning 2011 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2012 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2011 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Tema for i dag Hva jeg mener med "Kvalitetsarbeid i vår bransje": Profesjonspolicy, historisk

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS Møtested: PIAS Møtedato: 22.04.2010 Tilstede: Bjørnar Pedersen styreleder Maja Hoika nestleder Bengt Danielsen medlem Øyvind Johansen medlem Jarle Johnsen medlem

Detaljer

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Eierforhold Saltdal kommune 51,02% Nordland Fylkeskommune 18,45% Nord Norges Diakonistiftelse

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse 2-214 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Flere enn 1 i jobb i første kvartal Statistikk for januar til mars 214: flere enn 1 i jobb i første kvartal I følge månedsrapportene

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS

Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS Intensjonsavtale mellom ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS Innledning Formålet med denne intensjonsavtalen er å etablere et grunnlag for samarbeid mellom attføringsbedriftene i Vestfold.

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 6 21 Som et ledd i den nye månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 7 21 Som et ledd i den nye månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg Administrasjon Salg & Service Region Sarpsborg AMB/AB/IO/Kurs APS Askim APS Sarpsborg APS Mysen 15.02.2009 RJ Visjon: Best på attføring og opplæring Formål: Flest mulig ut i arbeid Verdiord: Utvikling

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

A2G Gruppen AS. Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010

A2G Gruppen AS. Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010 A2G Gruppen AS Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010 Informasjon om bedriften: Et konsern, består av A2G Gruppen AS og 7 datterselskap Arbeidsmarkedsbedrift- ledende leverandør av arbeidsrettede tjenester

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Styremøte 5. mars 2015 Hovedfokus for 2015 Eksternt Bransjens lønnsomhet Næringens behov for infrastruktur Bransjens omdømme Bransjens

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Lokal samhandling mellom NAV Larvik og ifokus AS. Et suksesseksempel til deltakers beste

Lokal samhandling mellom NAV Larvik og ifokus AS. Et suksesseksempel til deltakers beste Gardermoen 15.01.10 Delseminar D Kl. 10.15 11.30 Lokal samhandling mellom NAV Larvik og ifokus AS Et suksesseksempel til deltakers beste Hilde L. Haugum, Leder Brukeroppfølging NAV Larvik Anita Saga, Nestleder

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

Attførings,- og vekstbedrifter som ressurs i sykefraværsarbeidet

Attførings,- og vekstbedrifter som ressurs i sykefraværsarbeidet Attførings,- og vekstbedrifter som ressurs i sykefraværsarbeidet FLT 1903-2010 Johan Martin Leikvoll TEMA 1. SYKEFRAVÆRSDEBATTEN, IA-AVTALEN, HVILKET ARBEIDSLIV VIL VI HA HVEM MÅ GJØRE JOBBEN? 2. RASKERE

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styret Styret i Dataforeningen Sørlandet har i 2012 bestått av: Leder: Medlemmer: Frode S. Strandli, Avigo AS Fredrik Grindland, Bouvet Norge AS Vinh

Detaljer

Attføringsrapport 3. kvartal 2013

Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Oversikt over godkjente plasser i skjermede tiltak, pr. 30.09.13 Tiltak Godkjente plasser Faktiske ant personer Ant stillinger knyttet til tjenesten Kommentarer Avklaring

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

YTRE NAMDAL VEKST AS

YTRE NAMDAL VEKST AS VEKST Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre.....2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig leder i Ytre Namdal Vekst

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 Oppsummering av rundbordskonferanse fra 5 grupper: SPØRSMÅL 1 Hva er bedriftene opptatt av i forhold til AFT? Hvordan selge seg inn? Rekrutering til det nye tiltaket

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Sogn og Fjordane Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Kommentarer og argumentasjon Med virkning fra 1. januar 2015 slås fire arbeidsrettede tiltak sammen

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Sluttårsak i prosent Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 3 211 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for 2012-2015, samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i

Detaljer

Praksis som virker - bedre utnyttelse av den enkeltes ressurser og bidra til færre sosialhjelpsmottakere

Praksis som virker - bedre utnyttelse av den enkeltes ressurser og bidra til færre sosialhjelpsmottakere Prosjektoppdrag: Praksis som virker - bedre utnyttelse av den enkeltes ressurser og bidra til færre sosialhjelpsmottakere 1. BAKGRUNN Bydel Alna vil i årene som kommer stå overfor store utfordringer. De

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side: Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året 2008 4 Styrets

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Hvorfor velge HMS fra KLP?

Hvorfor velge HMS fra KLP? Hvorfor velge HMS fra KLP? HMS fra KLP i korte trekk HMS-teamet har spesialkompetanse på arbeidsmiljø, lederutvikling og livsfasepolitikk. De 10 siste årene har vi samarbeidet med kommuner, helseforetak

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

Etablererkontoret Telemark

Etablererkontoret Telemark Etablererkontoret Telemark dekker regionene Grenland/Vestmar Midt- Telemark Vest- Telemark Øst- Telemark Geografisk nedslagsfelt og lokalisering 18 kommuner Hvorav 16 kommuner bosetter flyktninger Kontorer

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer