Suspensjonen kan brukes som den er eller fortynnet med vann for å oppnå ønsket konsentrasjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Suspensjonen kan brukes som den er eller fortynnet med vann for å oppnå ønsket konsentrasjon."

Transkript

1 1. LEGEMIDLETS NAVN Mixobar Colon 1 g/ml mikstur/rektalvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Bariumsulfat 1 g/ml. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Metylparahydroksybenzoat (E218) Sorbitol, flytende (krystalliserende) (E420), inneholder 22 mg sorbitol per ml ufortynnet suspensjon Natrium, omtrent 0,8 mg/ml ufortynnet suspensjon Kalium, omtrent 0,2 mg/ml ufortynnet suspensjon For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt LEGEMIDDELFORM Mikstur/rektalvæske, suspensjon. Hvit, melkeaktig, viskøs suspensjon. 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Dette legemiddel er kun til bruk ved diagnostiske formål. Røntgenundersøkelse av mage-tarmkanalen. 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Mixobar Colon skal gis rektalt (klyster) eller oralt. Suspensjonen kan brukes som den er eller fortynnet med vann for å oppnå ønsket konsentrasjon. Innført dose av Mixobar Colon avhenger av den aktuelle pasienten, innføringsmetoden og den delen av mage-tarm-kanalen som skal undersøkes. Voksne og eldre: Anvisninger for fortynning er gitt i pkt Doseringen skal fastslås ut fra radiologens erfaring. Barn: Doseringen avhenger av størrelse, alder, helsetilstand og anatomisk region som skal gjennomlyses hos barnet. Doseringen skal fastslås ut fra radiologens erfaring. 4.3 Kontraindikasjoner Forstyrrelser i immunsystemet Overfølsomhet overfor bariumsulfat eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt Page 1 of 10

2 Gastrointestinale sykdommer Pasienter med noe av følgende: - en kjent eller mistenkt perforering av magetarmkanalen - kjent eller mistenkt trakeo-øsofageal fistel (oral administrasjon) - magetarmblødning - magetarmiskemi - megakolon eller toksisk megakolon - nekrotisiterende enterokolitt - colonileus skal ikke få tilført Mixobar Colon. Mixobar Colon skal ikke brukes på spedbarn som har problemer med å svelge. Kirurgiske og medisinske prosedyrer Bariumsulfat skal ikke tilføres umiddelbart etter magetarmkirurgi, inkludert slyngepolyppektomi eller "varm" kolonbiopsi på grunn av muligheten for lekkasje etter inngrepet eller prosedyren eller muligheten for gastrointestinal perforasjon. Skader, forgiftninger og komplikasjoner ved medisinske prosedyrer Bariumsulfatprodukter skal ikke brukes i løpet av, og opp til fire uker etter strålebehandling i rektum eller prostata. Må ikke brukes hvis det foreligger nye skader eller kjemiske brannsår i magetarmkanalen. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Dette produktet skal tilføres under tilsyn av lege. Diagnostiske prosedyrer som involverer bruk av røntgentette kontrastmidler, skal utføres under rettledning av personell med relevant opplæring og med grundig kjennskap til den aktuelle prosedyren som skal utføres. Overfølsomhet En historie med bronkial astma, atopi, basert på høysnue og eksem, en familiehistorie med allergi, eller tidligere reaksjoner mot kontrastmidler, krever spesiell oppmerksomhet. Som beskrevet i pkt. 4.8, har det vært rapportert alvorlige reaksjoner, inkludert dødsfall, i forbindelse med administrasjon av bariumsulfatformuleringer. Disse er vanligvis assosiert med administrasjonsteknikken, den underliggende patologiske tilstanden og pasientens overfølsomhet. Anafylaktiske og allergiske reaksjoner har blitt rapportert under dobbelkontrastundersøkelser, der det har vært brukt glukagon. Rask oppdagelse, vurdering og diagnose er essensielle faktorer for effektiv implementering av behandling. Avbildingsfasilitetene skal være bemannet med personell som har adekvat opplæring i diagnostisering og behandling av overfølsomhetsreaksjoner. Bariumsulfatpreparater brukt som radioopakt middel, inneholder en rekke hjelpestoffer for å gi dem diagnostiske egenskaper og gjøre dem mer akseptable for pasientene. Det er rapport om allergirespons etter bruk av bariumsulfatsuspensjoner. Hudirritasjon, rødhet, inflammasjon og elveblest er rapportert hos spedbarn og små barn etter søl av bariumsulfatsuspensjon på huden. Disse responsene er antatt å være forårsaket av smak og/eller konserveringsmidler som er tilsatt produktet. Kjent overfølsomhet eller allergi mot lateks er kontraindikasjon for bruk av rektumsonde med retensjonsballong som inneholder lateks. Page 2 of 10

3 På grunn av rapporterte anafylaktiske reaksjoner på lateks, bør det vurderes å bruke lateksfrie hansker under inngrep. Perforering Hos pasienter med obstruksjon eller alvorlig stenose på hvilket som helst nivå av magetarmkanalen, spesielt hvis den ligger distalt for magesekken og det foreligger forhold og lidelser som øker risikoen for perforering, som kjent mage-tarm-fistel og karsinom, inflammatorisk intestinal sykdom, divertikulitt og divertikulose og amoebiasis, er det påkrevd med omhyggelig vurdering av risikoer og ulemper ved administrasjon av bariumsulfatsuspensjon. Vær varsom under innføring av klysterspiss i pasienten og under bruk av retensjonsballong, særlig hos nyfødte, eldre og pasienter med rektosigmoidale innsnevringer, inflammatorisk tarmsykdom, rektal neoplasma eller strålingsbehandling. Hardhendt, for dyp innsetting av klysterspiss eller ballongoppfyllingen kan føre til rifter i, eller perforering av rektum. Innføring av en klysterspiss skal bare utføres etter digital undersøkelse av kvalifisert medisinsk personell. Når det brukes rektumsonde med retensjonsballong, skal det utvises varsomhet for å unngå overoppfylling av ballongen, siden overoppfylling eller asymmetrisk oppfylling kan føre til at sondespissen forflyttes. Slik forskyvning kan føre til rektal perforering eller bariumsulfatgranulomer. Ballongen skal fylles under fluoroskopkontroll av kvalifisert medisinsk personell. Klysterspissen skal ikke flyttes unødig etter at den er satt inn. En spesialutformet klysterspiss kreves for en undersøkelse med bariumsulfatsuspensjon av en kolostomipasient. Enteroklysekateter skal bare innføres av kvalifisert medisinsk personell. Aspirasjon For pasienter som har en tendens til aspirasjon (nyfødte, eldre og slagpasienter), anbefaler vi at prosedyren begynner med et lite, inntatt volum. Oppkast etter oral administrasjon av bariumsulfat kan føre til aspirasjonspneumoni. Oral administrasjon av bariumsulfat-suspensjon hos barn som bruker tåteflaske og administrasjon av store mengder via kateter, er rapportert å sannsynligvis resultere i aspirasjon inn i det trakeobronkiale treet. Hjertelungestans som fører til død etter aspirasjon har blitt rapporter hos barn. Aspirasjon av mindre mengder kan medføre betennelse i luftveiene, samt lungebetennelse. Inntak av barium anbefales ikke hos pasienter som har en historie med mataspirasjon. Hvis bariumprosedyrer kreves hos disse pasientene, eller hos pasienter med svekket svelgemekanisme, må det utvises forsiktighet. Hvis dette produktet aspireres inn i strupehodet, må ytterligere administrasjon opphøre øyeblikkelig. Forsiktighet må utvises ved oral administrering av bariumsulfat hos pasienter med alvorlig nedsatt tømming av magesekk. Obstruksjon/væskeoverbelastning Bariumsulfat-suspensjoner etter oral administrasjon har vært rapportert å medføre obstruksjon av tynntarmen (sammenpressing) hos barn med cystisk fibrose. Bariumsulfat-suspensjoner har vært rapportert å medføre væskeoverbelastning på grunn av vannabsorpsjon. Barn og pasienter med svekket nyrefunksjon er mest mottakelige for vannintoksikasjon, for eksempel hos barn med Hirschprungs sykdom. Det anbefales å ikke fylle hele tykktarmen ved evaluering av et barn med Hirschprungs sykdom. Bruk bare den nødvendige væskemengden som trengs for å stille diagnosen. Page 3 of 10

4 Forberedende klyster hos pasienter med Hirschprungs sykdom bør unngås. Intravasasjon Bariumsulfat kan også intravasere inn i den venøse drenasjen i tykktarmen og komme inn i kretsløpet som "bariumemboli". Denne komplikasjonen forekommer sjelden, men kan føre til potensielt fatale komplikasjoner, inkludert systemisk og pulmonal emboli, disseminert intravaskulær koagulasjon, septikemi og forlenget alvorlig hypotensjon. Det forekommer mest sannsynlig hos eldre pasienter på grunn av fortynning av rektumveggen og vagina ved økende alder, og hos personer med kolorektal sykdom der det intraluminale trykket overstiger kolonveggen påvirket av kolitt, divertikulitt eller intestinal obstruksjon. Diagnosen bør vurderes hos alle pasienter som kollapser under eller kort etter en bariumprosedyre, og hos personer som plutselig blir uvel i timene etter prosedyren. Denne komplikasjonen kan unngås ved å sikre riktig plassering av det rektale kateteret og ved å redusere bruken av ballongkatetre. Feil plassering av rektalt kateter i skjeden kan føre til intravasasjon: riktig rektal kateterplassering skal bekreftes før klystertilførsel begynner. Forstoppelse eller diaré Mixobar Colon skal brukes med forsiktighet hvis pasienten er dehydrert, lider av noen form for tilstand eller går på annen behandling som kan medføre forstoppelse, eller hvis pasienten har en historie med forstoppelse. I denne situasjonen bør det administreres en mild laksativ når røntgenundersøkelsen er ferdig. Økt inntak av væske anbefales etter oral eller rektal administrasjon av bariumsulfat. Dette hindrer alvorlig forstoppelse og risiko for sammenpressing. I motsatt fall, siden Mixobar Colon inneholder sorbitol, kan administrasjonen ha en mildt lakserende virkning. Kaloriverdien for sorbitol er 2,6 kcal/g. Andre mulige komplikasjoner Utvis varsomhet under innføring av klysterspiss i pasienten for å unngå påføring av for stort trykk på vagusnerven, noe som kan føre til vasovagale reaksjoner og tap av bevissthet. Hjertearytmi eller andre hjertekar-bivirkninger kan inntreffe som følge av tarmdistensjon. Alt tilbehør i plast/gummi er kun til engangsbruk og skal ikke benyttes igjen eller etterlates i kroppens hulrom i lengre tid. Urolige pasienter kan utvikle svakhet, unaturlig blekhet, øresus, diaforese og bradykardi etter administrasjon av et diagnostisk middel. Slike reaksjoner er vanligvis uforutsigbare og den beste behandlingen er at pasienten ligger flatt i ytterligere minutter under observasjon. Klargjøringen av pasienten før diagnostisk magetarm-undersøkelser krever ofte avføring og flytende diett. De forskjellige forberedelsene kan føre til at pasienten taper vann. Pasientene bør rehydreres raskt etter magetarmundersøkelse med bariumsulfatsuspensjon. Hos pasienter med redusert tarmmotilitet, kan saltvannsbasert avføringsmiddel være nødvendig etter klyster med sulfatbariumsuspensjon. Saltvannsavføring anbefales rutinemessig hos pasienter med en historie av forstoppelse, med mindre dette er klinisk kontraindisert. Barolitter Barolitter består av sammenpakket barium assosiert med feces. De er ofte asymptomatiske, men kan assosieres med magesmerte, blindtarmbetennelse, tarmobstruksjon eller perforasjon. Eldre pasienter eller pasienter som har svekket magetarmmobilitet, kolonobstruksjon, elektrolyttubalanse, dehydrering eller som er på en lav reststoff-diett, kan ha en risiko for å utvikle barolitter. For å redusere risikoen for dette, Page 4 of 10

5 bør tilfredsstillende hydrering opprettholdes i dagene etter bariumsulfatprosedyren. Bruk av laksativer (spesielt ved forstoppelse) bør vurderes. Arvelig fruktoseintoleranse Mixobar Colon inneholder sorbitol. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse skal ikke ta dette legemidlet. Det bør derfor bare brukes på spedbarn og små barn etter konsultasjon med legen, fordi muligheten for ukjent arvelig fruktoseintoleranse kan foreligge. Pasienter på kontrollert natrium- eller kaliumdiett Mixobar Colon inneholder natrium blant hjelpestoffene Utvis varsomhet hos pasienter med kosthold med redusert natrium. Vær forsiktig med pasienter som er på en kontrollert natriumdiett, spesielt i tilfeller ved gjentatt administrasjon. Det inneholder også kalium. Vær forsiktig med pasienter som har redusert nyrefunksjon eller pasienter på kontrollert kaliumdiett. Andre hjelpemidler Mixobar Colon inneholder metylparahydroksybenzoat (E218), som kan føre til allergiske reaksjoner, i blant forsinket. Barn, eldre og svekkede pasienter Som ved alle bariumsulfatpreparater, må det vises forsiktighet når Mixobar Colon administreres på barn, eldre eller svekkede personer, samt pasienter med pre-eksisterende hjertesykdom. 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Ingen interaksjonsstudier er blitt utført. Bariumsulfat er biologisk inert og det finnes ingen kjente interaksjoner med andre legemidler. Tilstedeværelse av bariumsulfatformuleringer i magetarmkanalen kan imidlertid endre absorpsjonen av behandlingsmidler som tas samtidig. For å redusere mulig endringer i absorpsjonen, bør administrasjon av bariumsulfat separat fra andre medisiner vurderes. Andre undersøkelser av samme området i magetarmkanalen med andre kontrastmidler kan kompliseres av tilstedeværelse av bariumsulfat (rester) i magetarmkanalen opp til flere dager etter undersøkelsen med bariumkontrastmiddel. 4.6 Fertilitet, graviditet og amming Graviditet: Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaring hos mennesker er utilstrekkelig. Dyreeksperimentelle data er ufullstendige. Etter oral eller rektal tilførsel absorberes bariumsulfat systemisk i svært små mengder. Bariumsulfat er farmakologisk inert. Det finnes ingen studier vedrørende gentoksisk eller teratogent potensiale. Radiografiske prosedyrer kan skade fosteret, særlig under første trimester av svangerskapet. Enhver røntgenundersøkelse skal bare utføres etter grundig vurdering av nytte/risiko. Amming: Siden opptaket av bariumsulfat er ubetydelig kan preparatet brukes under amming. Page 5 of 10

6 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Mixobar Colon har ingen kjente virkninger på evnen til å kjøre og bruke maskiner. 4.8 Bivirkninger Bivirkninger kan oppstå under eller etter en prosedyre med bariumsulfat. Hud- og underhudsykdommer, sammen med forstyrrelser i immunsystemet som avspeiler allergiske reaksjoner enten fra bariumsulfat eller produktets hjelpestoffer, er blant de mest vanlige rapporterte bivirkninger, for eksempel urtikaria, erytem og utslett. Gastrointestinale sykdommer er også en av den oftest rapporterte klassen med bivirkninger, for eksempel diaré, kvalme, magesmerte/-distensjon, forstoppelse. Tabellen nedenfor viser spontan rapporterte bivirkninger fra alle bariumsulfatformuleringer. Deres frekvenser er ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjenglig data). MedDRA systemorganklasse Infeksiøse og parasittære sykdommer Sykdommer i blod og lymfatiske organer Forstyrrelser i immunsystemet Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer Psykiatriske forstyrrelser Nevrologiske sykdommer Øyesykdommer Sykdommer i øre og Bivirkninger Kliniske studier Sjeldne ( 1/ til < 1/1000) Etter markedsføring Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data) Blindtarmsbetennelse, bakteriemi. Andre mer sjeldne infeksjoner er rapportert, inkludert sjeldne tilfeller av abscesser i tarm, leverabscesser, peritoneal infeksjon og lungebetennelse Lymfadenopati Overfølsomhet med et stort spekter av tegn og symptomer inkludert huds- og underhudsreaksjoner som elveblest, pruritus, eksem, erytem og hovenhet i ansiktet. Det er rapportert åndedrettstegn og - symptomer på mulig overfølsomhet, inkludert dyspné og ødem og tranghet i svelget. Tilfeller av anafylaktisk reaksjon og anafylaktisk sjokk.. Tilfeller av hyperglykemi er rapportert hos pasienter med diabetes. Agitasjon, forvirret tilstand, nervøsitet og tilknyttede symptomer. Tap av bevissthet, synkope, vasovagal synkope, svimmelhet, brennende følelse, hodepine, dysartri, hypotoni Øyesykdommer, inkludert hovne øyne (vanligvis forbundet med allergiske reaksjoner) Øresus Page 6 of 10

7 labyrint Hjertesykdommer Vaskulære forstyrrelser Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum Gastrointestinale sykdommer Hud- og underhudsykdommer Sykdommer i nyre og urinveier Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Undersøkelser Skade og forgiftning Abdominal smerte, kvalme, oppkast Bradykardi, cyanose, takykardi Lavt blodtrykk, unaturlig blekhet, vasodilatasjon Bronkospasme, dyspné, strupeødem, svelgødem og -smerte, irritert eller tett hals, hoste. Når gitt oralt, aspirering, lungebetennelsesaspirering. Intestinal iskemi, forstoppelse og i alvorlige tilfeller gastrointestinal blokkering, gastrointestinal betennelse, sårdannelse eller perforasjon, abdominalt ubehag, abdominal distensjon, diaré, ulcerøs kolitt kan forverres, brekninger, flatulens, hoven tunge Hudreaksjoner er varierte og mest sannsynlig forbundet med allergiske reaksjoner. Rapporterte hendelser inkluderer: Erytem, kontaktdermatitt, eksessiv granulasjonsvev, hyperhidrose, periorbitalt ødem, pruritus, utslett, hovent ansikt, urtikaria Dysuri Utilpasshet, smerte, svelling, asteni, pyreksi, ansiktsødem Unormalt elektrokardiogram Intravasasjon av bariumsulfat, assosiert med allerede eksisterende tarmsykdom eller divertikulitt. Barolitter. Mer sjeldent og avhengig av administrasjonsmåten, det vil si oral eller rektal, har følgende prosedyremessige komplikasjoner blitt rapportert: Infeksjoner (f.eks. peritonitt) etter eksisterende eller ny gastrointestinal perforasjon. Komplikasjoner omfatter adhesjoner og granulom. Etter eksisterende eller prosedyremessig gastrointestinal traume, kan intravasasjon av bariumsulfat med sjelden påfølgende venøs embolidannelse, inkludert venae porta hepaticus, vena cava og lungeemboli, være fatalt i omtrent 50 % av tilfellene. Etter oral administrasjon kan det oppstå aspirasjon med lungekomplikasjoner, som kan være fatalt i sjeldne tilfeller. Se pkt. 4.4 for tiltak som må iverksettes for å unngå disse bivirkningene, og hvilke tiltak som må iverksettes hvis slike bivirkninger oppstår. Svært sjeldne dødsfall assosiert med administrasjon av bariumsulfat har blitt rapportert i litteraturen. Flertallet av dødsfallene er relatert til prosedyremessige komplikasjoner, vanligvis forårsaket av mangel på overholdelse av vanlig godkjent radiologisk praksis. Enkelte tilfeller hadde en historie som indikerte at det var høyst usannsynlig at administrasjon av bariumsulfat var primær, og heller ikke sekundær årsak til pasientens fatalitet. Page 7 of 10

8 Pediatrisk populasjon Type bivirkninger er like hos barn og voksne. Melding av mistenkte bivirkninger Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: 4.9 Overdosering Bariumsulfat er ikke toksisk, og ubetydelige mengder absorberes systemisk. Gjentatt bruk i en svært kort tidsperiode har ført til magekramper, kvalme, oppkast, diaré og forstoppelse. Disse symptomene er forbigående og kan løses uten medisinsk intervensjon, eller kan behandles i samsvar med gjeldende godkjent pleiestandard. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Bariumsulfatholdige røntgenkontrastmidler med suspensjonsmidler, ATC-kode: V08B A01. Det aktive radiodiagnostiske midlet, bariumsulfat, har ingen farmakologiske virkninger. Bariumsulfat absorberer røntgenstråler mer effektivt enn det omkringliggende mykvevet. Forskjellen i absorpsjonshastighet muliggjør radiodiagnostisk vurdering av det undersøkte området. 5.2 Farmakokinetiske egenskaper Bariumsulfat absorberes i små, farmakologisk ubetydelige mengder, og blir ikke metabolisert. Det utskilles uendret ved normal tømming av tarmene. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata Det finnes ingen prekliniske data som er relevant for foreskrivende lege utover det som allerede er inkludert andre steder i denne preparatomtalen. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Sorbitol, flytende (krystalliserende) (E420) Natriumpolynaftalensulfonat Simetikonemulsjon 30 % (inneholder benzosyre (E210), makrogolstearat, metylcellulose, polysorbat 95, simetikon, sorbinsyre (E200)) Xantangummi (E415) Metylparahydroksybenzoat (E218) Sitronsyre, vannfri (E330) Kaliumsorbat (E202) Page 8 of 10

9 Sakkarinnatrium (E954) Natriumhydroksid [ph-buffer] (E524) Rent vann 6.2 Uforlikeligheter Ikke relevant. 6.3 Holdbarhet 18 måneder. Hvis fortynnet, bruk umiddelbart. Fortynnet produkt skal ikke oppbevares. 6.4 Oppbevaringsbetingelser Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Skal ikke fryses. 6.5 Emballasje (type og innhold) Mixobar Colon-suspensjon er pakket i en HDPE-flaske (som inneholder 1 l Mixobar Colon-suspensjon) med polypropylenskrukork og lukkeforsegling. Pakkestørrelse: 6 stk. 1 l. 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering Suspensjonen kan som angitt i pkt. 4.2 brukes som den er eller fortynnet med vann for å oppnå ønsket konsentrasjon. Ryst godt før bruk. Undersøkelse av magesekk med fyllingsmetode (undersøkelse med enkeltkontrast) eller metode med dobbeltkontrast: ml Mixobar Colon-suspensjon fortynnet med ml vann (dvs. i forholdet 1:1). Gis oralt. Undersøkelse av tarm med fyllingsmetode (undersøkelse med enkeltkontrast): ml Mixobar Colon-suspensjon fortynnet med vann i forholdet 1:4 eller 1:5 og gitt som kroppstemperert klyster. Undersøkelse av tarm med dobbeltkontrast: Avhengig av preferanse, gis ml ufortynnet Mixobar Colon-suspensjon eller fortynnet suspensjon (gjennom tilsetning av minst 30 ml vann per 100 ml Mixobar Colon-suspensjon) gitt som kroppstemperert klyster. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN Bracco Imaging SpA Via E. Folli , Milano, Italia 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) Page 9 of 10

10 MT-nr DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE Dato for første markedsføringstillatelse: 05. april 1989 Dato for siste fornyelse: 11. februar OPPDATERINGSDATO Page 10 of 10

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol.

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning med konserveringsmiddel Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning uten konserveringsmiddel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre.

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAMAX 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat). Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon.

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Imodium Comp tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. For fullstendig liste

Detaljer

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin PREPARATOMTALE 1 LEGEMIDLETS NAVN Cilox 3 mg/ml øyedråper, oppløsning 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin Hjelpestoffer:

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nplate 250 mikrogram pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 250 µg romiplostim. Etter

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml.

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Norcuron 10 mg, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

PREPARATOMTALE. Pliapel er indisert til voksne for overflateanestesi i intakt hud før dermatologiske prosedyrer.

PREPARATOMTALE. Pliapel er indisert til voksne for overflateanestesi i intakt hud før dermatologiske prosedyrer. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Pliapel 70 mg/g + 70 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 gram krem inneholder 70 mg lidokain og 70 mg tetrakain. Hjelpestoffer med kjent effekt: metylparahydroksybensoat

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina).

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina). 1. LEGEMIDLETS NAVN Adalat Oros 20 mg depottabletter Adalat Oros 30 mg depottabletter Adalat Oros 60 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depottablett inneholder 20 mg, 30 mg

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Simbrinza 10 mg/ml + 2 mg/ml øyedråper, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml suspensjon inneholder 10 mg brinzolamid og 2 mg brimonidintartrat

Detaljer

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg.

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Heminevrin 50 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol

Detaljer

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler.

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Doksycyklin Hexal 100 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Doksysyklinmonohydrat tilsvarende doksysyklin 100 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin.

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Sertralin Bluefish 50 mg filmdrasjerte tabletter Sertralin Bluefish 100 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte:

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN LUMIGAN 0,1 mg/ml øyedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 0,1 mg bimatoprost. Hjelpestoff med kjent effekt:

Detaljer

1 ml inneholder 0,5 mg xylometazolinhydroklorid og 0,6 mg ipratropiumbromid.

1 ml inneholder 0,5 mg xylometazolinhydroklorid og 0,6 mg ipratropiumbromid. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zycomb 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nesespray, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 0,5 mg xylometazolinhydroklorid og 0,6 mg ipratropiumbromid. 1 spray (ca.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre).

Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre). 1. LEGEMIDLETS NAVN Risedronat Orifarm 5 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre).

Detaljer

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon.

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Anexate 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flumazenil 0,1 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

En endosebeholder inneholder 0,25 mg resp. 0,5 mg ipratropiumbromid. Bronkialobstruksjon ved f.eks. kronisk obstruktiv bronkitt og asthma bronchiale.

En endosebeholder inneholder 0,25 mg resp. 0,5 mg ipratropiumbromid. Bronkialobstruksjon ved f.eks. kronisk obstruktiv bronkitt og asthma bronchiale. 1. LEGEMIDLETS NAVN Atrovent 0,125 mg/ml inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning Atrovent 0,25 mg/ml inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning Atrovent 0,5 mg/ml inhalasjonsvæske til nebulisator,

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Tobrex Depot 3 mg/ml depotøyedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 3 mg tobramycin. Hjelpestoffer: 1 ml oppløsning

Detaljer

Voksne og ungdommer (over 12 år) Den anbefalte dosen er 10 mg (én tablett) én gang per dag sammen med eller uten mat.

Voksne og ungdommer (over 12 år) Den anbefalte dosen er 10 mg (én tablett) én gang per dag sammen med eller uten mat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Rupafin 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: 10 mg av rupatadin (som fumarat) Hjelpestoffer med kjent effekt: laktose 58 mg som laktosemonohydrat

Detaljer

Barn: Voltaren Ophtha er ikke indisert til anvendelse hos barn. Pediatrisk erfaring er begrenset til enkelte publiserte kliniske studier.

Barn: Voltaren Ophtha er ikke indisert til anvendelse hos barn. Pediatrisk erfaring er begrenset til enkelte publiserte kliniske studier. 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 1 mg/ml øyedråper, oppløsning. Voltaren Ophtha 1 mg/ml øyedråper, oppløsning i endosebeholdere. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Diklofenaknatrium 1 mg/ml.

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett Androcur inneholder 50 mg cyproteronacetat. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon)

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon) 1. LEGEMIDLETS NAVN Plasmalyte infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Natriumklorid... Kaliumklorid... Magnesiumkloridheksahydrat... Natriumacetattrihydrat... Natriumglukonat...

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat).

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Quetiapin Actavis 25 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 100 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 150 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 200 mg filmdrasjerte

Detaljer