Fire millioner kroner til frivillige organisasjoner i Østfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fire millioner kroner til frivillige organisasjoner i Østfold"

Transkript

1 Pressemelding Østfold Sperrefrist tirsdag 23. november Fire millioner kroner til frivillige organisasjoner i Østfold TV-spillet Extra er fortsatt like populært. I år skal det fordeles et overskudd på hele 205 millioner kroner. Som eier av Extra-spillet har Helse og Rehabilitering gleden av å dele ut disse friske kronene til frivillige organisasjoner i Helse-Norge. Tirsdag 23. november offentliggjøres årets tildeling av Extra-midlene. Fordobling av Extra-midlene i Østfold - Dette er meget gledelige tall, sier generalsekretær Anne- Kari Holm. Østfold har fordoblet tilskuddet sitt fra i fjor, da fylket fikk to millioner kroner til årets fire millioner kroner. Midlene fordeler seg på 13 prosjekter. - De frivillige organisasjonene har nok tatt oppfordringen alvorlig om å klekke ut flere gode helseprosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning, sier Anne-Kari Holm med dårlig skjult stolthet. Generalsekretæren er selv en velkjent haldenser. - Antall søknader har økt i år, og kun hver fjerde når opp og får penger fra Extra-midlene. De som kommer gjennom nåløyet er svært gode prosjekter, sier Anne-Kari Holm Fire millioner kroner er til rene Østfold prosjekter. Fylket er også med i andre prosjekter som går på tvers av fylkesgrensene. Disse midlene kommer da i tillegg. Landsforeningen for overvektige; tyngste prosjekt Landsforeningen for overvektige stakk av gårde med det største enkeltbeløpet i fylket på hele og ble dermed også den største mottakerorganisasjonen i Østfold. Gjennom prosjektet Ung og tung skal aktiviteten til overvektige barn og unge økes og dermed reduseres type 2 diabetes og overvekt. Kreftforeningen fikk den nest høyeste bevilgningen i Østfold bla med prosjektet Nettbasert kreftomsorg. I samarbeid med, Hedmark og Oppland har Kreftforeningen Familiesamtale ved kreftsykdom. Tredjeplassen i fylket går til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon med kroner i støtte. Årets nye prosjekt heter Opp av stolen - ut i arbeid et brukerstyrt senter som gir tilbud til selvhjelp

2 For mer info om Østfold prosjekter se vedlegg Landsomfattende tall 129 frivillige og funksjonshemmedes organisasjoner mottar midler til 642 prosjekter Gjennomsnittlig får hvert prosjekt kroner Over 50 millioner kroner går til 175 prosjekter for barn og unge Over 60 millioner kroner går til 246 tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Over 40 millioner kroner til bedrede levekår Nær 30 millioner kroner til psykiske lidelser Rådet for psykisk helse, Kreftforeningen og Landsforeningen for Hjerte-og Lungesyke er årets tre største mottakere En av fire søknader får Extra-midler Extra-midlene går til forebygging, rehabilitering og forskning Se oversikt over alle prosjektene på For informasjon kontakt: Generalsekretær Anne-Kari Holm, tlf , mob Informasjonsleder Ida Scheie, tlf , mob Mer informasjon finner du på

3 Første Søkerorganisasjon Prosjektnavn Prosjekttema Prosjektleder Telefon Geografisk område Bevilget bev.år Poststed for prosjektet Rene Østfold prosjekter 2004 Cerebral Pareseforeningen 2004 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Gi meg e' pille! Opp av stolen - ut i arbeid Teaterstykke om å være ung og funksjonshemmet. Brukerstyrt senter gir tilbud til selvhjelp. Motivasjon og kunnskap som døråpner for egnet arbeid og bedre levekår. Jens O. Simensen ØSTFOLD kr Ikke bestemt ØSTFOLD kr Kreftforeningen Nettverksbasert kreftomsorg 2004 Landsforeningen for overvektige 2004 Nasjonalforeningen for 2004 Nasjonalforeningen for Ung og tung Trygg og glad i egen bolig Erindringshage Onsøyheimen Fastlegen i nettverksbasert omsorg for kreftpasienter og andre alvorlig syke og døende pasienter. Redusere type 2 diabetes og overvekt hos barn og unge. Øke aktiviteten til overvektige barn og unge. Trivsel og miljøtiltak i bofellesskap for demente i tidlig stadium. Opparbeide et uteareal som kan vekke gjenkjennelse og trivsel og som bidrar til bedre livskvalitet for demente i sykehjem Norges Blindeforbund Litt mindre alene Rehabilitering av synshemmede i samarbeid med Østfold Røde Kors Norsk Krisesenterforbund 2004 Norsk Revmatikerforbund Samtalegruppe for barn Ut på tur Siri Brelin Kari Engdal Jorunn S. Strønes Trøgstad Kari Bleka Gressvik Lise Kristine Thoresen Sarpsborg Vold i familien- samtalegruppe for barn. Anne Myhre Stavgangkurs med fysioterapeut for å lære riktig bruk av gåstaver. Bidra til vedvarende aktivitet. Bjørg Nilsen Moss ØSTFOLD kr ØSTFOLD kr ØSTFOLD kr ØSTFOLD kr ØSTFOLD kr ØSTFOLD kr ØSTFOLD kr Rådet for psykisk helse Homestart Familiekontakten Forebyggende tiltak i familier med små barn som er i en vanskelig livssituasjon Storedal Kultursenter Gammel bergkunst Fullføring av helleristningsutstillinger for synshemmede. Wenche Erichsen Ingebjørg Guslund ØSTFOLD kr ØSTFOLD kr

4 2003 Frivillighetssentralen i Fellesskap gir styrke Frivillig innsats for den alvorlig syke og døende på sykehjem og hjemme. Wenche Erichsen ØSTFOLD kr Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Velhaven Bygge et sted for å leke, utvikle, samhandle og sanse, for alle, uansett alder og evner, fysiske så vel som psykiske. Nils Skaarer Rakkestad ØSTFOLD kr Rådet for psykisk helse En bedre start Leksehjelp og fritidsaktiviteter for enslige mindreårige flyktninger for å forebygge skoletap og styrke selvaktelsen. Anne-Mari Skjeslien Moss ØSTFOLD kr Sum - Rene Østfold prosjekter kr Prosjekter som foregår i flere fylker, der Østfold inngår som ett av fylkene 2004 ADHD-foreningen Fra kaos til mestring 2004 Friluftsrådenes Landsforbund Arbeidstrening i friluft 2004 Kreftforeningen Familiesamtale ved kreftsykdom Seminar for pedagogisk personell om praktisk tilrettelegging av skole og hverdag for ADHDbarn. Tidligere rusmisbrukere foretar rydde- og vedlikeholdsarbeid og skjøtsel på friområder og kystledhytter. Utvikling og beskrivelse av familiesamtaler ved uhelbredelig kreftsykdom hos foreldre med barn under 18 år Norges Blindeforbund Blinkskudd Østlandsmesterskap i skiskyting på Hurdalsenteret for blinde og svaksynte Norges Blindeforbund Multi Språkrør Informasjonsavis for synshemmede innvandrere. Jan Kr. Mathisen 2004 Norges Døveforbund Fremmedspråklige og "Se mitt språk" 2004 Norges Handikapforbund Arvelig spinocerebellære lidelser Mål: Tilpasse undervisningsmateriell og metoder for foreldre med fremmedspråklig bakgrunn. Forebygging av barnas situasjon. Klinisk og genetisk kartlegging av arvelig spastisk paraparese og ataksi i region øst og sør. Mona Hagen Trøgstad Rune Svensson Sandvika Kari E. Bugge Erik Jakobsen Flisa Ann-Elise Kristoffersen Caroline Beate Pernille Lund Sarpsborg OSLO, HEDMARK, AKERSHUS, BUSKERUD, VESTFOLD HEDMARK, HEDMARK, ØSTFOLD, AKERSHUS, OSLO, OSLO, HEDMARK,, BUSKERUD OSLO, HEDMARK,, BUSKERUD, VESTFOLD, TELEMARK, AUST-AGDER, VEST-AGDER kr kr kr kr kr kr Norges Idrettsforbund og Olympiske komite Dykking - en dyp fritid Dykking er spenning på dypt vann som skal tilrettelegges for funksjonshemmede integrert i klubbens øvrige aktiviteter. Vigdis Bente Mørdre Strømmen AKERSHUS, ØSTFOLD, OSLO, HEDMARK, kr

5 2004 Norges Idrettsforbund og Olympiske komite Pilotprosjekt selvforsvar Selvforsvar: Sosial integrering, styrke, selvtillit, bedre styrke, motorikk, samhold, etikk, glede. Dorrith Baker , BUSKERUD kr Norsk Fosterhjemsforening Ung perm for fosterforeldre Fosterforeldre får opplæring i gode metoder for å la fosterbarn slippe til med tanker, følelser og ønsker. Eva Dønnestad Kristiansand S, BUSKERUD, VESTFOLD, TELEMARK, AUST-AGDER, VEST-AGDER kr Riddergjengen En bedre hverdag Fysisk og sosial trening for bedre å mestre hverdagen og avlastning av pårørende. Odd Raeng ØSTFOLD, HEDMARK, kr Rådet for psykisk helse Antisosial atferd Longitudinell studie av forløpere, risiko og beskyttelsesfaktorer fra tidlig småbarnsalder til inngang til ungdomsalder. Anne Kjeldsen OSLO 2003 Landsforeningen til støtte ved krybbedød Kollektiner og krybbedød Kollektinsvikt - predisponerende for krybbedød. Arne Stray - Pedersen , BUSKERUD, VESTFOLD, TELEMARK, AUST-AGDER, VEST-AGDER 2003 Nasjonalforeningen for Aterosklerose og inflammasjon Inflammasjonsrespons ved akutt og kronisk koronarsykdom og betydningen av genetiske polymorfismer. Svein Solheim Norges Diabetesforbund Fedmeårsaker og klassifisering Systematisk klassifisering av pasienter med betydelig fedme for bedre å forstå årsaker og bedre behandlingen. Teresia Wangensteen 2003 Norges Røde Kors Smerteevaluering hos gamle med demens Utvikling av valide standarder for evaluering og behandling av smerte hos gamle med demens. Bettina Sandgathe Husebø Bergen HORDALAND, ØSTFOLD, VEST-AGDER, SØR- TRØNDELAG 2003 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Gruppeaktivitet gjør frisk! Bruk av trial og musikk som gruppeaktivitet for å styrke tilfriskningsprosessen hos ungdom med psykiatriske problemer. Håvard Sunde Moss ØSTFOLD, OSLO kr Kreftforeningen Genetisk risiko for kreft (CRC) Påvisning av individer og familier med høy risiko for kolorektalcancer med oppfølging for å redusere kreftforekomst. Espen Thiis- Evensen AKERSHUS kr Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Sukkersøte hjertesår Sårinfeksjon etter venehøsting hos pasienter med diabetes Karin Pettersen Sarpsborg HEDMARK,, BUSKERUD, TELEMARK, VEST-AGDER, ROGALAND, SOGN OG FJORDANE, MØRE OG ROMSDAL kr

6 2002 Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge Tilbake i livet etter ulykken Rehabiliteringsprosessen i kommunene for brukere med store skader etter ulykke. Behov, funksjon, livskvalitet og tjenester. Helene L. Søberg , ØSTFOLD, AKERSHUS, OSLO, HEDMARK, BUSKERUD, VESTFOLD, TELEMARK, AUST-AGDER, VEST-AGDER 2002 Nasjonalforeningen for Eldreomsorgens ABC Bedre levekår for eldre gjennom opplæring av personell i pleie og omsorgssektoren. Evaluering av et opplæringsprogram Knut Engedal ØSTFOLD, HORDALAND kr Norges Parkinsonforbund Å finne rytmen Nevrologisk musikkterapi og rytmisk auditiv stimulering som støtte i rehabilitering av Parkinsonrammede Audun Myskja Ski AKERSHUS, HEDMARK kr Sum - Prosjekter som foregår i flere fylker, der Østfold inngår som ett av fylkene kr

PROSJEKTENE. Nyttig kunnskap om voldsutsatte innvandrerkvinners tilbud. Berøring tillatt!

PROSJEKTENE. Nyttig kunnskap om voldsutsatte innvandrerkvinners tilbud. Berøring tillatt! PROSJEKTENE Berøring tillatt! Nyttig kunnskap om voldsutsatte innvandrerkvinners tilbud Bokollektiv for kvinner med minoritetsbakgrunn er et oppfølgingstilbud for kvinner som først har hatt kontakt med

Detaljer

Årsrapport 2011. med strategi 2012 2015. Innhold. Frivillig innsats siden 1938. 1938 Norsk Forening til Kreftens Bekjempelse stiftet

Årsrapport 2011. med strategi 2012 2015. Innhold. Frivillig innsats siden 1938. 1938 Norsk Forening til Kreftens Bekjempelse stiftet Årsrapport 2011 med strategi 2012 2015 Innhold 5 Generalsekretæren har ordet 6 Styrets beretning 2011 13 Strategi 2012 2015 19 Forskning og oppfølging hånd-i-hånd 21 Skal være vaktbikkje for kortere ventetider

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

pust Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende s.6 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte

pust Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende s.6 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte pust Februar 2014 I Lungekreftforeningen Lungekreftforeningen s.6 Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST

Detaljer

Folkehelse og frivillighet fenger

Folkehelse og frivillighet fenger Folkehelse og frivillighet fenger Det var mye latter og inspirerende historier på møteplass for folkehelse som ble arrangert i Samfunnsalen i Oslo, 18. august 2014 Les om helsegevinster av frivillig engasjement

Detaljer

Det nytter magasinet 2004

Det nytter magasinet 2004 Kommunenes Sentralforbund og Sosial- og helsedirektoratet Det nytter magasinet 2004 Det nytter-prisen deles ut for tiltak som fremmer brukermedvirkning, samarbeid og effektiv utnyttelse av ressursene innen

Detaljer

MOR ELLER FAR ER ALVORLIG SYK

MOR ELLER FAR ER ALVORLIG SYK MOR ELLER FAR ER ALVORLIG SYK Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > < Innledning Innhold Mor eller far er alvorlig syk er utgitt av Kreftforeningen FAGLIGE KONSULENTER:

Detaljer

NÅR FORELDRE DØR. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte

NÅR FORELDRE DØR. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte NÅR FORELDRE DØR Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > Innhold < Innledning 3 Innledning 4 La barnet være med i fellesskapet 8 Sorg hos barn 11 Slik kan voksne

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: selvhjelp@selvhjelp.no, Internett: http://www.selvhjelp.no Organisasjonsnummer 980

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER. har hun kommet i kontakt med nyskadde og introdusert dem for handikapidretten.

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER. har hun kommet i kontakt med nyskadde og introdusert dem for handikapidretten. RETURADRESSE: POSTBOKS 124, 1431 ÅS UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 1 2010 14. ÅRGANG Stiftelsen Sofienlund er en humanitær, ideell organisasjon med det formål å bidra aktivt

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

10 BUD FOR EN BEDRE BY Kirkens Bymisjons utfordring til politikere ved kommunevalget i Oslo 2007

10 BUD FOR EN BEDRE BY Kirkens Bymisjons utfordring til politikere ved kommunevalget i Oslo 2007 10 BUD FOR EN BEDRE BY Kirkens Bymisjons utfordring til politikere ved kommunevalget i Oslo 2007 1. Gi rom for alle. En by for alle kan ikke skapes ved at noen fjernes. Debatten omkring byens offentlige

Detaljer

pust s.3 Landskonferanse og årsmøte 2012 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte

pust s.3 Landskonferanse og årsmøte 2012 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte pust Februar 2012 I Lungekreftforeningen s.3 Landskonferanse og årsmøte 2012 Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 1 2012 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG Kartleggingsprosjekt på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Høsten 2011 Anne Romsaas www.oslo.kommune.no/uht www.utviklingssenter.no SAMMENDRAG Høsten 2011 fikk i oppdrag

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

CHAPTER. region. Trygghet og helse

CHAPTER. region. Trygghet og helse region Trygghet og helse 2012 region Innhold 5 Dette er Gjensidigestiftelsen 6 Gjensidiges fremgang og suksess er viktig for stiftelsen 9 Gjensidiges kunder fikk over 1,3 milliarder kroner i utbytte Noen

Detaljer

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helsearbeid i kommunene Av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Verdens helseorganisasjon vurderer at psykiske lidelser

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og må

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008. Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008. Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008 Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13 Tenner for livet ruller videre i Møre og Romsdal Tekst og foto: Bente Stuveseth...vaske

Detaljer

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres!

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres! Tidlig Intervensjon Slik kan det gjøres! Eksempelsamling fra erfaringskonferanse 22.-23. november 2011 1 Innhold Introduksjon...3 Foreldreveiledning, Iveland...4 Jeg ser deg! Kragerø...5 Ut av tåka. Kristiansand...6

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Selvhjelp for pårørende

Selvhjelp for pårørende Arbeidsrapport nr. 206 Bente Hasle og Esther Risstubben Selvhjelp for pårørende Et forprosjekt fra Landsforeningen for pårørende innen psykiatri i samarbeid med Høgskolen i Volda VOLDA 2007 Forfattarar

Detaljer