Om Nyresvikt... en orientering om uremi, dialyse og nyretransplantasjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om Nyresvikt... en orientering om uremi, dialyse og nyretransplantasjon."

Transkript

1 Om Nyresvikt... en orientering om uremi, dialyse og nyretransplantasjon. Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte 5. utgave 2006

2 Om nyrer og nyresykdommer Nyren er et fantastisk organ når funksjonen er normal. Selv om de to nyrene bare representerer 0,5% av kroppsvekten, er deres funksjon så viktig at 20% av hjertets blodomløp går via nyrene. I løpet av et døgn filtreres 180 liter vann gjennom nyrene 99% av dette transporteres tilbake til blodet. Når nyrene svikter filtreres det ikke lenger 180 liter pr. døgn. Når filtrasjonen synker til under 10 liter får man symptomer på nyresvikt uremi. De fleste nyresykdommene forekommer i en akutt og en kronisk form. Den akutte sykdom blir man ofte helt bra av, mens den kroniske dessverre ofte først merkes når nyrefunksjonen er betydelig redusert. Hvert år er det ca. 250 personer som får behandlingstrengende kronisk nyresvikt i Norge. De viktigste nyresykdommene Nefrosklerose er en nyresykdom som skyldes høyt blodtrykk og/eller forkalkning i blodårene i nyrene. Effektiv behandling av forhøyet blodtrykk kan redusere nyreskaden. Nefrosklerose er den hyppigste formen og viktigste årsak til nyresvikt i Norge. Enkelte andre kroniske sykdommer disponerer også for nyreskade. Dette gjelder blant annet de såkalte bindevevssykdommer, som leddgikt. Enkelte medikamenter kan også skade nyrene. Det smertestillende middel fenacetin (nå forbudt i Norge) har helt til det siste vært en hyppig årsak til urinforgiftning i enkelte land. Glomerulonefritt skyldes forstyrrelser i kroppens immunapparat hvor nyrene skades av unormal aktivitet i pasientens immunsystem. Sykdommen kan sees etter en forutgående halsinfeksjon, men oftest kommer den uten kjent, ytre årsak. Denne sykdommen er den nest hyppigst forekommende. Pyelonefritt er en infeksjonssykdom ( bakterier som gradvis ødelegger nyrevevet dersom den blir kronisk). Sykdommen kan bli kronisk hvis den ikke behandles godt nok i den akutte fase, eller hvis det er medfødte misdannelser eller stensykdom i urinveiene. Pyelonefritt er den tredje hyppigste årsaken til behandlingstrengende nyresvikt. 2

3 Diabetisk nyresykdom er en kronisk nyresykdom hos pasienter som har hatt diabetes i mange år. Fra 1983 er nyretransplantasjon ofte kombinert med transplantasjon av bukspyttkjertelen. Man prøver å få disse pasientene under behandling før synet svekkes. Cystenyrer er en arvelig form for nyresykdom der det utvikles væskefylte hulrom i nyrene. Den viser seg ofte i 30 til 50 års alderen. En del andre arvelige nyresykdommer (Alports syndrom, nefronoftise o.a.) forekommer også ikke helt sjelden i Norge. Behandling Ved nyresvikt vil pasienten ofte være plaget av slapphet, tretthet, kløe, kvalme og oppkast. Væske kan samle seg opp i kroppen og gi hodepine, høyt blodtrykk og pustebesvær. Det finnes tre ulike behandlingsformer for kronisk nyresvikt. He mo - dialyse, Peri ton eal dialyse og nyretransplantasjon. Hemodialyse Hemodialyse er en behandling som foregår på sykehuset. Pasienten går vanligvis poliklinisk 2-3 ganger hver uke, 3-5 timer hver gang. Man blir koblet til en dialysemaskin ved at legen/ sykepleieren legger inn to kanyler, nåler, i en blodåre på den ene armen. Fra den ene nålen går blodet ut gjennom et slangesystem. Blodet går videre gjennom et filter kunstig nyre på dialysemaskinen og tilbake i kroppen, via den andre nålen. Dette skjer med en viss hastighet kontinuerlig under behandlingstiden. Hos en del pasienter brukes kateter (permanent rør) i en blodåre i stedet for nåler. Under denne behandlingen blir blodet renset og regulert for avfalsstoffer og væske. Bildet 3

4 Peritonealdialyse CAPD(Posedialyse) Kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialyse posedialyse. Pasienten blir lært opp til å gjøre behandlingen selv hjemme. Man er ikke avhengig av sykehuset for å gjøre behandlingen. Pasienten blir fulgt opp med jevnlige kontroller av sykepleier og lege på sykehuset. Ved CAPD blir blodet renset ved hjelp av bukhinnen. Den egner seg godt til dette på grunn av at den inneholder mange blodårer. En spesiell dialysevæske fylles inn i bukhulen via et tynt, mykt kateter som er operert inn på forhånd. Mens dialysevæsken er i bukhulen renses blodet for avfallsstoffer. Etter ca. 6 timer tømmes væsken ut og ny settes inn. Pasienten gjør fire skift i døgnet. Behandlingen legges opp individuelt for hver pasient slik at den skal bli så god som mulig. PD-Nattmaskin Hos noen pasienter kan behandlingen skje automatisk om natten, ved hjelp av en enkel maskin. Transplantasjon For de fleste pasienter med kronisk nyresvikt er verken hemodialyse eller CAPD den beste løsningen. I Norge satser man derfor på nyretransplantasjon som en permanent løsning. Det foretas ca. 200 nyretransplantasjoner pr.år i Norge, alle ved Rikshospitalet i Oslo. Av disse er 40% med nyre fra familie, mens resten er transplantasjon fra avdød giver (nekrotransplantasjon). For at en transplantasjon skal lykkes er det flere faktorer som spiller inn. Det er blant annet viktig at den tiden giverorganet er uten blodtilførsel ikke blir for lang, og at mottaker ikke har antistoffer mot den nye nyren. Etter transplantasjonen må man ta en del medisiner som hindrer immunforsvaret i å reagere mot transplantatet. Dette er medisiner som må tas så lenge organet fungerer, og de heter: Prednisolon (kortison) CellCept (mykofenolat) Sandimmun Neoral (Cyclosperin) Etter at man gikk over til å bruke alle tre medisinene sammen, ble bivirkningene færre og mildere. Felles for disse medikamentene er at 4

5 de svekker kroppens motstand mot infeksjoner. Til tross for den medikamentelle behandlingen vil ca. 1/3 oppleve å få en eller flere avstøtningsreaksjoner. En avstøtningsepisode lar seg som oftest snu med kortison intravenøst, eller andre sterkere immundempende medisiner. Dessverre er det noen som mister den nye nyren og må tilbake i dialyse. De fleste som kommer i en slik situasjon får mulighet til en ny transplantasjon senere. Før utskriving fra Rikshospitalet får man opplæring i de nye medikamentenes virkning og bivirkninger, samt hvordan man kan forebygge enkelte av bivirkningene. Man lærer også om tegn på begynnende avstøtning. I tillegg til det man selv må passe på, blir det hyppige legekontroller for å følge nyrefunksjonen. Man kan (og bør) være fysisk aktiv, og de fleste kan begynne å jobbe igjen etter transplantasjonen. Barn kan fortsette vanlig skolegang og ungdom kan ta seg videre utdanning om de ønsker. Menn kan bli fedre og kvinner kan bli mødre, men det siste må diskuteres med den kontrollerende lege. Bukspyttkjerteltransplantasjon I 1983 begynte man å transplantere bukspyttkjertel (pancreas) i Norge. Dette er et tilbud til enkelte diabetikere som også trenger nyretransplantasjon med organ fra avdød giver. Bukspyttkjertelen transplanteres da samtidig med en nyre fra samme giver. Det foretas 5-15 slike transplantasjoner pr. år. Den medikamentelle behandlingen er stort sett den samme som ved nyretransplantasjon, men sykehusoppholdet vil være lenger, da det er en større påkjenning å få transplantert to organer i stedet for ett. Dersom bukspyttkjertelen fungerer som den skal etter transplantasjon, vil blodsukkeret bli normalt og videre insulinbehandling blir unødvendig. Scandiatransplant For å øke tilgangen på nekroorganer ble det i 1969 opprettet et samarbeid mellom Danmark, Finland, Sverige og Norge Scandiatrans plant støttet av Nordisk råd. De aller fleste organene blir brukt innenlands, men det er regler for utveksling over grensene. Man må sende nyrer til andre land dersom de har vevstype som passer til pasienter med antistoffer, eller hvis det finnes en mottaker som er helt vevsforlikelig med giver. En slik utveksling virker til alles fordel. 5

6 Opprettelsen av Scadiatrans - plant har vært en av grunnene til at Norden har det best utviklede transplantasjonsapparatet i verden. Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT- ble stiftet i Trondheim 9.mai Vi er en idealistisk organisasjon som arbeider for å ivareta uremi-, dialysepasienters og transplantertes interesser. Mye av dette handler om informasjon og omsorg. LNT har også en gruppe av medlemmer som er levertransplanterte. Ved utgangen av 2006 hadde LNT ca medlemmer over hele landet. Medlemsbladet LNT-nytt Hovedkontakten med medlemmene skjer gjennom medlemsbladet LNT-nytt. Bladet sendes til alle medlemmer fem ganger i året, og bringer aktuelt stoff om foreningen, medisinsk nytt m.m. I tillegg har foreningen flere informasjonshefter og medisinkort som er gratis for alle medlemmer. Informasjon om LNT kan også fås ved å gå inn på våre hjemmesider: Fylkeslag LNT har i dag 15 fylkeslag og 5 lokallag som dekker alle fylker untatt Sogn og Fjordane og Finnmark. Ved siden av medlemsbladet er fylkeslagene LNTs viktigste kontakt med det enkelte medlem. Fylkeslagene sørger for aktiviteter lokalt ved å arrangere medlemsmøter, temakvelder, studieringer m.m. 6

7 Besøkstjenesten LNT har en egen besøkstjeneste som består av en gruppe nyretransplanterte, donorer og pårørende. Besøkerne har selv vært gjennom dialyse og transplantasjon, eller som pårørende. Besøkstjenesten er ingen erstatning for helsevesenet, men et supplement lyttende medmennesker med egne erfaringer. Alle i Besøkstjenesten har taushetsplikt. Pr driver LNT Besøkstjeneste i 9 av 15 fylkeslag: Oslo/Akershus, Østfold, Hedmark, Buskerud, Telemark, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Nordland. Kontaktpersoner i Besøkstjenesten finnes på våre hjemmesider: og i LNT-nytt. Samarbeid med andre organisasjoner LNT er medlem av Nyresykes Nordiske samarbeidsutvalg NNS, et samarbeidsforum av nordiske pasientforeninger og CEAPIR European Patient s Federation. LNT er også medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO, Funksjonshemmedes studieforbund - FS og Stiftelsen Organdonasjon. Eget Forskningsfond LNT har opprettet et eget forskningsfond Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon som ble godkjent i Fondet har som formål å styrke kunnskapene om nyresykdommer, organtransplantasjon og aktivt bidra til å bedre pasientgruppenes livssituasjon. Personlige bidrag til forskningsfondet gir skattefradrag. Organdonasjon LNT er en av foreningene som står bak dannelsen av Stiftelsen Organdonasjon. LNT arbeider aktivt gjennom Stiftelsen Organdonasjon for å øke tilgangen på organer for transplantasjon. En økt bevissthet i befolkningen og blant helsepersonell om muligheten for organdonasjon er nødvendig for at flere skal få tilbud om transplantasjon. Den 19. mars 2002 lanserte Stiftelsen Organdonasjon brosjyren «Organ - donasjon ta stilling nå». Den nye brosjyren, som er trykt i et opplag på 1,5 mill. eksemplarer, inneholder to donorkort. Det er første gang at slike kort tilbys i Norge. Her gis alle anledning til å ta stilling til om de er villige til å gi bort sine organer, hvis det skulle bli aktuelt, ved å fylle ut og undertegne kortet. I tillegg bes man påføre navn 7

8 og telefonnummer til to av de nærmeste pårørende som man har informert om sin beslutning. Brosjyren med donorkort kan fås ved alle apotek i landet, eller kan bestilles hos Stiftelsen Organdonasjon på telefonnr , eller pr. mail: Donorkortet kan også printes ut direkte fra Stiftelsens hjemmesider: Foreningen takker sykepleierne Eva Sande og Aslaug Sødal og prof., dr.med. Per Fauchald for faglige bidrag, samt prof., dr.med. Anders Hartmann for redigering i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Besøksadresse: Grenseveien 86 A, 3. etg. Postboks 6727 Etterstad, 0609 Oslo Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Bli medlem! Jo flere vi er - desto større gjennomslagskraft har vi!

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse Nr. 3 september 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE STUDIE: Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008 Tips for en bedre hverdag

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

Behandling av sykdom forårsaket av polyomavirus BK. Landsmøte i Kristiansand. Ambassadører for organdonasjon. Nr. 2 Mai 2013

Behandling av sykdom forårsaket av polyomavirus BK. Landsmøte i Kristiansand. Ambassadører for organdonasjon. Nr. 2 Mai 2013 Nr. 2 Mai 2013 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Behandling av sykdom forårsaket av polyomavirus BK Landsmøte i Kristiansand Ambassadører for

Detaljer

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Nr. 1 mars 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Et år med koordinator for utredning av levende givere Kjønnsaspekter

Detaljer

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre Rikshospitalet Til deg som er spurt om å gi en nyre INNHOLD TIL DEG... 1 INNLEDNING... 3 OM NYRER OG NYRESVIKT 3 TRANSPLANTASJON... 3 FORDELER VED Å FÅ NYRE FRA LEVENDE GIVER 4 FØLGER AV Å GI BORT EN NYRE...

Detaljer

Boken En gave for livet. PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo. Tur til Tenerife i november. Rekord i antall transplantasjoner. Livet på vent...

Boken En gave for livet. PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo. Tur til Tenerife i november. Rekord i antall transplantasjoner. Livet på vent... Nr. 1 Mars 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Boken En gave for livet PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo Tur til Tenerife i november Rekord

Detaljer

2009 ble et nytt rekordår. Ny tur til Kreta i september. HENT-studien Helse etter nyretransplantasjon. Vinter-VM 2010.

2009 ble et nytt rekordår. Ny tur til Kreta i september. HENT-studien Helse etter nyretransplantasjon. Vinter-VM 2010. Nr. 1 Mars 2010 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Ny tur til Kreta i september Vinter-VM 2010 2009 ble et nytt rekordår HENT-studien Helse etter

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

Flerkulturelle med nyresvikt

Flerkulturelle med nyresvikt Prosjektrapport Flerkulturelle med nyresvikt L a n d s f o r e n i n g e n f o r N y r e p a s i e n t e r o g T r a n s p l a n t e r t e Trykk: Frogner Grafisk AS Opplag: 1000 F O R O R D Det ble søkt

Detaljer

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Levertransplantasjon Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet er laget for deg som er under utredning til, og som skal gjennomgå en levertransplantasjon, og for dine pårørende. Trinn

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54 FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 Dette heftet er utarbeidet i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser, Fabry teamet ved Oslo universitetssykehus og Fabry teamet ved

Detaljer

Tiltak for å øke antall organdonasjoner

Tiltak for å øke antall organdonasjoner Tiltak for å øke antall organdonasjoner rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet avgitt 18. april 2008 Til helse- og omsorgsministeren Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft LEUKEMI hos voksne < Fakta om kreft Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av leukemi (blodkreft). Retten til informasjon

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver.

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. VEDLEGG 7 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. Studiens navn: Organdonasjon med bruk av Ekstra Corporal Membran Oksygenator

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

Håndbok Kjønnskorrigerende Behandling Rikshospitalet

Håndbok Kjønnskorrigerende Behandling Rikshospitalet Håndbok Kjønnskorrigerende Behandling Rikshospitalet 1 INNLEDNING Håndboken er ment for personer som søker eller er i behandling for diagnosen transseksualisme. Det er blitt større åpenhet i samfunnet

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

ET INSPIRASJONSHEFTE. om hjertevennlig livsstil for transplanterte

ET INSPIRASJONSHEFTE. om hjertevennlig livsstil for transplanterte ET INSPIRASJONSHEFTE om hjertevennlig livsstil for transplanterte Innhold: Økt forekomst av hjerte- karsykdom.........................................s. 5 Sunn livstil for transplanterte..............................................s.

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KRONISKE SYKDOMMER. svikter

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KRONISKE SYKDOMMER. svikter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.KRONISKESYKDOMMER.NO Nr 4 MARS 2015 KRONISKE SYKDOMMER Les om HUDSYKOMMER Påvirker ikke bare det fysiske, men psyken også KRONISKE SÅR

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer