Husbankens arbeid med fysiske hindringer og universell utforming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husbankens arbeid med fysiske hindringer og universell utforming"

Transkript

1 Husbankens arbeid med fysiske hindringer og universell utforming Temakonferanse i Hasvik 5. november 2009 Bjørg Kippersund, Husbanken region Nord Hammerfest 10. nov

2 Husbankens oppdrag 2009 Et velfungerende boligmarked Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet Byggeprosessen skal være god og effektiv Flere miljøvennlige og universelt utformede boliger på attraktive steder 10. nov

3 Husbankens oppdrag UU Øke kunnskap og kompetanse hos utbyggere/næringsaktører, kommuner og brukerorganisasjoner (samarb BE) Påvirke bransjen til å bygge og utbedre universelt utformede boliger (kunnskap avtaler) Påvirke kommunene til å legge til rette for UU gjennom planlegging og bevissthet om UU UU som krav ved finansiering av ordinære boliger og oms.boliger/sykehjem (inv.tilsk.) Informasjon til kommuner fortrinnsvis via 10. nov

4 Vi er forskjellige Barn, ungdom, voksen, eldre Ulik funksjonsevne mhp bevegelse, orientering og miljøforhold Noen bruker tekniske hjelpemidler som har konsekvens for utforming 10. nov

5 10. nov

6 10. nov

7 Fakta 20 % av befolkningen har en varig funksjonshemming 70 % har en eller flere ganger i livet nedsatt funksjonsevne 7 % av boligene har livsløpsstandard 10. nov

8 Hva er universell utforming? utforming og sammensetning av ulike produkter og omgivelser slik at de kan brukes av alle i så stor utstrekning som mulig uten behov for tilpasning eller spesiell utforming bygninger, uteområder, transportmidler, produkter 10. nov

9 10. nov

10 10. nov

11 Planleggingselementer Bygg for alle BE/Husbanken Orientere seg, se og høre, forstå Håndtering, plassering Miljø - følsomhet Bevegelse, forflytning 10. nov

12 10. nov

13 10. nov

14 10. nov

15 10. nov

16 -i så stor utstrekning som mulig nov

17 10. nov

18 10. nov

19 Bevegelseshemmet Redusert gangfunksjon Rullestol Stokk Krykker Rullator XXXL/XXXS 10. nov

20 10. nov

21 Orienteringshemmet Blinde Svaksynte Hørselshemmede Døve Barn, utviklingshemmede Psykiske problem 10. nov

22 10. nov

23 10. nov

24 Miljøhemmet Astmatikere Allergikere 10. nov

25 U T E O M R Å D E R 10. nov

26 G A N G V E I E R 10. nov

27 L E K 10. nov

28 Bygninger Kontrastfarge Belysning Callinganlegg Annet belegg enn fortauet Dør som kan åpnes i flere høyder Tunge dører 10. nov

29 Livsløpsstandard tilrettelagt adkomst alle hovedfunksjoner på ett plan - også altan 10. nov

30 Universelt utformede boliger Manøverknapper, hendler, håndtak, kraner, brytere og kontakter e. l. Belysning, kontrastfarge, markering, plassering Materialvalg, ventilasjon Planløsning 10. nov

31 Mellom bakkar og berg. 10. nov

32 Mellomvannet boligområde - Hammerfest UU og klimatilpasning som premiss fra starten av (reguleringsplan) Detaljerte bestemmelser: - Plassering og orientering (hus og uteplass) enkelthus og helhet adkomst - Varme lys og utsikt sol (lave og høyere hus) - Form og materialer - Driftshensyn snølagring/- rydding - Veileder til de som skal bygge - Nær-/fjernvarme - gass 10. nov

33 Økonomiske virkemidler Grunnlån fra Husbanken Startlån fra kommunen Boligtilskudd Prosjekteringstilskudd Bostøtte Kompetansetilskudd 10. nov

34 Grunnlån fra Husbanken Grunnlån kan gis til: oppføring av nye boliger utbedring av eksisterende bolig kjøp av utleieboliger for prioriterte grupper Kriterier for å få grunnlån i Husbanken - låneutmåling: livsløpsstandard universell utforming Energieffektivitet Nybygg: inntil 80 % av totalkostnaden (kommuner 100%) Utbedring: inntil 100 % av totalkostnaden 10. nov

35 Startlån fra Husbanken til kommunen for videre utlån Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Kjøp utbedring - refinansiering Behovsprøvd Kommunen kan ha egne retninglinjer og policy. egnet bolig for husstanden, rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet, og at søker kan klare å betjene boutgiftene over tid 10. nov

36 Prosjekteringstilskudd - HB Hvis boligen må tilpasses spesielle behov for at man skal kunne bo der, kan man søke om boligtilskudd til dekning av kostnader til faglig bistand til prosjektering, dvs til arkitekthonorar eller lignende. Tilskudd på inntil kr Er det behov for utredning i forkant kan man i tillegg få inntil kr til dette Fagkyndig som utfører, samt kontaktperson i kommunen 10. nov

37 Pilotprosjekt; Husbanken Region vest og NAV hjelpemiddelsentralen Målet er å samordne bruken av økonomiske virkemidler og prøve en mer fleksibel og målrettet bruk av statlige låne- og tilskuddsordninger NAV har gitt Hjelpemiddelsentralene mulighet til å benytte tilskudd i stedet for heis. Husbanken har åpnet for et todelt tilskudd til utredning- og prosjektering, og kommunene kan gi startlån og boligtilskudd 10. nov

38 Boligtilpasningsprosjektet og Husbanken Se virkemidlene i sammenheng for å tilpasse ny eller brukt bolig til beboere med spesielle behov. Utrede og planlegge: Prosjekteringstilskudd Gjennomføre nødvendige tiltak: Grunnlån/startlån, Heismidler, boligtilskudd Betjene boutgifter: Bostøtte 10. nov

39 Boligtilskudd Husbanken forvalter boligtilskudd til etablering av utleieboliger for prioriterte grupper. Flyktninger, bostedsløse og funksjonshemmede. Kan utgjøre 20 % av totalkostnadene (i spesielle tilfeller inntil 40%). Boligtilskudd til etablering for enkeltpersoner forvaltes av den enkelte kommune. 10. nov

40 Boligtilskudd til tilpasning Boligtilskudd til enkeltpersoner forvaltes av den enkelte kommune. Tilskuddet kan brukes til etablering og tilpassing av egen bolig. Behovsprøvd, og kan dekke kostnader til ombygging/tilpasning. Kombinasjon med grunnlån eller startlån. 10. nov

41 Kompetansetilskuddet Kompetanseutvikling og formidling av informasjon om boligsosialt arbeid God planlegging, utvikling av verktøy, metoder, modeller og handlingsplaner som kan støtte gjennomføring av god boligpolitikk i kommunene.. Kompetanseutvikling og formidling av informasjon om universell utforming Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling om byggeskikk, klimautfordringer og andre viktige miljøhensyn i bolig- og byggsektoren overføringsverdi og integrering av vanskeligstilte grupper. forsknings- og utredningsprosjekter, utviklings- og pilotprosjekter og informasjonstiltak 10. nov

42 Andre tilskuddsordninger MD friluftsområder og lokal luftkvalitet (P1) KRD Fylkeskommunen regionale utviklingsmidler infrastruktur (K4) 10. nov

43 Brukbarhetspyramiden (modifisert etter M. Benktzon) Nivå 4: Personlig assistanse der individuell tilrettelegging med individuelle hjelpemidler ikke strekker til Nivå 3: Individuell tilrettelegging og individuelle hjelpemidler Nivå 2: Tilrettelegging for grupper med sammenfallende behov Nivå 1: Universell utforming skal dekke behovene til flest mulig 10. nov

44 Utviklingsprosesser og oppfølging tverrfaglighet i planlegging medvirkningsprosesser oppfølging evaluering presisjon Fallgruber i alle faser 10. nov

45 10. nov

46 UU underbygger samfunnsmål: bærekraftig utvikling (sosial dimensjon) miljø mangfold sikkerhet i bruk og ved brann estetikk trygghet 10. nov

47 Plan- og bygningsloven Universell utforming del av formålsparagrafen Prinsippene om UU skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte tiltak Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår Estetisk utforming av omgivelsene 10. nov

48 Diskrimineringsog tilgjengelighetsloven Universell utforming Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Forbehold: at det ikke medfører uforholdsmessig byrde for virksomheten 10. nov

49 Lov om offentlige innkjøp Krav om universell utforming i offentlige anskaffelser er et viktig verktøy for å sikre at varer og tjenester kan benyttes av alle 10. nov

50 Norsk Standard UU 10. nov

51 Pilotkommunene : Båtsfjord Berlevåg Tromsø Sortland 10. nov

52 fra handlingsplanen for UU Tiltak B1: Ny plan- og bygningslov med tilhørende nye forskrifter skal bidra til å sikre universell utforming i nye bygninger, anlegg og uteområder. B2: Plan- og bygningsloven gir hjemmel til å fastsette forskrifter om oppgradering av eksisterende bygninger, anlegg og uteområder B3: Informasjonsprogrammet universell utforming i byggsektoren 10. nov

53 Pilotfylke : Finnmark 10. nov

54 Lære mer? 10. nov

55 LÆRE ENDA MER 10. nov

56 arktisk kultursenter Nyttig og viktig info 10. nov

57 Selvstudium Oppslagsverk Råd & vink 10. nov

58 Selvstudium på nett 10. nov

59 Aktuelle nettsteder nov

60 Lykke til med arbeidet 10. nov

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet?

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Nye krav til universell utforming i plan- og bygnings loven krever økt kompetanse om universell utforming og tilgjengelighet. Direktoratet

Detaljer

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1 Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 2 Innledning... 4 1 Formål... 4 2 Hva kan det gis lån til... 5 2.1 Oppføring av nye boliger... 5 2.2 Utbedring

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5 5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Funksjonshemning hva er det?... 4 1.3 Samarbeid med eksterne instanser... 5

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming Prosjektoppgave for videreutdanningskurset: UNIVERSELL UTFORMING skap ett bedre samfunn for alle Fordypning i byrom og uteområder EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer

En skole for alle også for svaksynte og blinde

En skole for alle også for svaksynte og blinde En skole for alle også for svaksynte og blinde Innhold Utgitt av Norges Blindeforbund 2010 ISBN 978-82-92998-10-6 Redaktør: Eli Vogt Godager Foto og illustrasjoner: Rakel Hvalsengen, Øystein Hvalsengen,

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

HEIS. gir trygghet og trivsel. 9 av 10 lavblokker mangler heis Norske Boligbyggelag

HEIS. gir trygghet og trivsel. 9 av 10 lavblokker mangler heis Norske Boligbyggelag Glød HEIS gir trygghet og trivsel 16 1 Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. 47 boligbyggelag er tilsluttet NBBL. Boligbyggelagene

Detaljer

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 1 2 Forord:.....................................................................2

Detaljer

Hjelp til utvikling av mal Byggeskikkveileder

Hjelp til utvikling av mal Byggeskikkveileder Oppdragsgiver Den norske stats Husbank Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn 1 dtl og universell utforming velkommen inn 1 ALLE SKAL HA TILGANG TIL BUTIKKER OG

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming.

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Hotellet erkjenner at de eksiterende HC- rommene er for trange, og at tilgjengeligheten til uteserveringen ikke oppfyller kravet

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Student, som alle andre

Student, som alle andre Eva Magnus Student, som alle andre En studie av hverdagslivet til studenter med nedsatt funksjonsevne Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, juni 2009 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer