Målet er. tørre netter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Målet er. tørre netter"

Transkript

1 En god grunn til å behandle sengevæting Målet er tørre netter

2 Sengevæting er ikke uvanlig Nærmere 16% av barn i 5-årsalder tisser jevnlig i sengen 1,2 Forekommer hos 10% av alle 7-åringer 1,2 En sterkt arvelig komponent 3,4 Risiko for sengevæting 15% 3 Ingen arvelig komponent 3 43% En forelder var sengevæter 4 11ganger Begge foreldre var sengevætere 25 Forekomst av sengevæting 2 Forekomst (%) Gutt (n=7455) Jente (n=9057) Alle (n=16512) Alder (år) Utarbeidet etter Yeung CK et al, 2006.

3 Årsaker til sengevæting Ikke bare normal forsinket utvikling Sengevæting (nattlig enurese) er sammensatt og kan ha høyst ulike årsaker 19 Primær Nattlig Eneurese (PNE) er definert som: nattinkontinens hos barn som aldri har vært tørre over tid I 3 av 4 tilfeller er nattlig polyuri årsaken 20,21 Ved normal funksjon øker nivået av antidiuretisk hormon (vasopressin) på natten- noe som gir redusert urinmengde. Barn med PNE mangler denne evnen, og fortsetter derfor å produsere urin som fyller opp blæren i løpet av natten. Når signalet i barnets hjerne om å tømme blæren ikke blir hørt oppstår sengevæting. 22 Tørre barn Urin produksjon Vasopressin Barn med sengevæting Urin produksjon Vasopressin Utarbeidet etter Rittig S et al, 1989.

4 Behovet for å behandle Sengevæting kan ofte være stressende for barnet 5-7 Kan forårsake lavt selvbilde, engstelse, tristhet eller depresjon 5-7 Gjøre barnet asosial og utenfor i sosiale sammenhenger 5-7 Gi redusert konsentrasjonsevne og påvirke skoleferdigheter 7 Redusere søvnkvaliteten 8 På lengre sikt gi psykiske plager 5 Barnas opplevelse av sengevæting En tredjedel av 9-åringene opplevde sengevæting som ganske vanskelig å takle 9 1 / 3 1 / 2 1 / 3 1 / 2 Nesten halvparten av de med hyppig ( 2/uke) sengevæting opplevde det som veldig vanskelig 9 I en studie med rankering av vanskelige livsopplevelser kom sengevæting på tredjeplass etter krangling mellom foreldre og skilsmisse 10 og også for familien 6,11,12 Gjør foreldre stresset og kan forårsake irritabilitet og intoleranse Gir merarbeid (klesvask) og utgifter Kan forstyrre kontakten mellom foreldre og barn, og gi uønsket adferd Gi bekymring for barnets velvære og utvikling

5 Sengevæting - et langvarig problem 2,14 Jo oftere barnet tisser i sengen- jo større er sannsynlighet for at dette fortsetter inn i voksen alder 14 Ikke alle sengevætere blir spontant tørre 15,16 Hyppighet og alvorlighetsgrad øker med stigende alder selv om forekomst av sengevæting avtar 2,18 Sterkere grad av symptom - større risiko for fortsettelse inn i voksen alder 2 Andel som tisser i sengen 3 ganger pr uke dobler seg fra 44% ved 5-års alder til 90% ved 19-års alder

6 Grad av PNE versus alder % 10.3% <3 våte netter pr uke 3-6 våte netter pr uke 7 våte netter pr uke 30% 55.7% 48.3% 41.4% 5 års alder 19 års alder Utarbeidet etter Yeung CK et al, Forekomst (%) <3 våte netter pr uke 3-6 våte netter pr uke 7 våte netter pr uke Alder (år) Utarbeidet etter Yeung CK et al, At nesten halvparten av 19-årige sengevætere tisset i sengen hver natt som 5-åringer er en viktig grunn til å starte aktiv behandling tidlig ( 5 years) 2

7 En smeltetablett som løses opp under tungen Minirin - dokumentert effektiv i kliniske studier * 70-76% oppnådde forbedring i løpet av en 8 måneders behandlingsperiode med Minirin 24 Effekten fortsatte eller økte under behandlingsperioden i en 6 måneders studie 25...dokumentert langtids sikkerhetsprofil Bivirkninger er sjeldne og forekomsten øker ikke under langtidsbehandling 26 Ingen signifikant forandring i hematologi, biokjemi, blodtrykk eller endogen ADH sekresjon 26 95% uten bivirkninger etter 6 måneder 26 *Basert på desmopressin tabletter 25 millioner pasienter har blitt behandlet med Minirin (alle indikasjoner) 27

8 Hvordan ta Minirin smeltetablett Minirin smeltetablett Plasseres og løses opp under tungen 28,29 Kan tas sammen med mat 28,29 Begrens væskemengde i perioden fra en time før til 8 timer etter inntak av tabletten 29 Anbefalt behandling Startdose er 120 μg ved sengetid. Økes til 240 μg ved behov med dosetitrering over minst 3 uker 29 Behandlingstid i 3 måneder med minst 1 ukes pause mellom behandlingsperiodene for å se om barnet har tørre netter uten behandling 29 Behandlingen kan fortsette i ubegrenset tid og til sengevætingen opphører 29 Minirin smeltetablett Kan brukes av barn med laktoseintoleranse 29 (inneholder hverken laktose eller stivelse) Barnesikker blisterpakning 29 Dosering Om 120 nødvendig µg økes til µg 240 eller µg 1 x 120mcg ved sengetid µg 1 x 240mcg ved sengetid 2 x 120mcg ved sengetid 120 mcg 1 x 120mcg at bedtime Increasing only if necessary to 120 mcg 120 mcg OR 240 mcg 1 x 240m at bedtim Anbefalt internasjonalt 2 x 120mcg at bedtime Av NICE i Storbritannia for barn fra 5 års alder* 30 Av The International Consultation on Incontinence, ICI, (Grade A-Level 1) for behandling av nattlig enurese* 31 Av The European Association of Urology for behandling av nattlig enurese* 33 Av New 2012 practical consensus guidelines 13 *desmopressin høyest gradering basert på resultatene av publiserte studier

9 Hvordan behandle? Sengevæting med nattlig polyuri kan kontrolleres med Minirin smeltetablett, en syntetisk analog av det antidiuretiske hormonet vasopressin.

10 Sengevæting Svært vanlig blant barn 1,2 Oppleves stressende for barnet og familien 5-12 Sengevæting (enurese) etter 5 års alder bør behandles 13 Minirin smeltetablett Dokumentert effektivt og godt tolerert 23 Anbefalt i de nye praktiske retningslinjene 2012 og av ICI (nivå 1-grad A) 31* *desmopressin Målet er tørre netter References 1. Fergusson et al. Behav Psychother 1986; 78: Yeung CK et al. BJU Int 2006; 97: Bakwin. Am J Dis Child 1971; 121: Jarvelin et al. Acta Paediatr Scand 1988; 77: Hägglöf B et al. Scand J Urol Nephrol 1997; 183: Warzak WJ. Clinical Pediatrics 1993; 32: Joinson C et al. J Paed Psychol 2007; 32(5): Yeung CK et al. NEJM 2008; 358: Butler RJ & Heron J. Child Care Health and Development 2007; 34: van Tijen NM et al. Br J Urol 1998; 81(Suppl 3): Läckgren G et al. Acta Pediatr 1999; 88: Dobson P Nocturnal enuresis. Family Medicine 2000; December: Vande Walle J, Rittig S et al. Eur J Pediatr 2012 (Epub ahead of print); DOI /s Butler RJ & Heron J. Scan J Urol Neph 2008; 42: Watanabe & Kawauchi. Scan J Urol Nephrol Suppl 1994; 163: de jonge, Kovin et al. (eds) Bladder control and enuresis 1973: Foxman et al. Pediatrics 1986; 77: Yeung C, Sihoe J et al. BJU International 2004; 93: Butler RJ & Holland P. Scan J Urol Nephrol 2000; 34: Nørgaard et al. Br J Urol 1997; 79: AbdelFatah D, Shaker H et al. Neurology and Urodynamics 2009; 28: Rittig S et al. Am J Physiol 1989; 256(Renal fluid Electrolyte Physiol 25): F664-F Lottman H et al. Int J Clin Pract 2007; 61(9): Stenberg A, Läckgren G. Pediatrics 1994; 94(6): Lottmann H et al. Int J Clin Prac 2009; 63(1): van Kerrebroeck PEV. BJU Int 2002; 89: Ferring data on file, De Guchtenaere A, Van Herzeele C et al. The Journal of Urology 2011; 185: Preparatomtale, godkjent NICE clinical guideline 111. Nocturnal enuresis. October Abrams P, Andersson K et al. 4th International Consultation on Incontinence. Neurology and Neurodynamics 2010; 29: Committee For Medicinal Products For Human Use. Reflection Paper: Formulations of Choice for the Paediatric Population Tekgül. S, Riedmiller H et al. Guidelines on Pediatric Urology. European Association of Urology ORD 2557/June 2012/MIN/016/07/2012 Minirin Ferring Legemidler AS Antidiuretikum. SMELTETABLETTER 60 μg, 120 μg og 240 μg: Hver smeltetablett inneh.: Desmopressinacetat tilsv. desmopressin 60 μg, resp. 120 μg og 240 μg, mannitol 10,25 mg, vannfri sitronsyre (E 330), gelatin. Indikasjoner: Hypofysær diabetes insipidus. Polyuri-polydipsisyndrom etter hypofyseektomi. Primær nattlig enurese f.o.m. 5 års alder hos pasienter med normal evne til å konsentrere urin hvor bruk av enuresealarm ikke finnes hensiktsmessig. Symptomatisk behandling av nokturi hos voksne assosiert med nattlig polyuri, dvs. nattlig urinproduksjon som overskrider funksjonell blærekapasitet. Dosering: Individuell dosering. Hypofysær diabetes insipidus: Passende initialdose for barn og voksne er 60 μg sublingualt 3 ganger daglig. Deretter dosering etter respons. Daglig dose varierer mellom 120 μg og 720 μg. Vanlig dose er μg sublingualt 3 ganger daglig. Primær nattlig enurese: Passende initialdose er 120 μg sublingualt ved sengetid. Dosen kan økes til 240 μg. Dosetitreringsperioden bør strekke seg over minst 3 uker. Væskerestriksjon skal følges. Behandling i perioder à 3 måneder. Minst 1 ukes pause mellom behandlingsperiodene for å se om pasienten er blitt tørr. Nokturi: Anbefalt initialdose er 60 μg sublingualt ved sengetid. Dersom dosen ikke er tilstrekkelig effektiv etter 1 uke, kan den økes til 120 μg og deretter til 240 μg ved ukentlige doseøkninger. Behandling bør ikke påbegynnes hos eldre ( 65 år). Dersom behandling likevel initieres hos eldre, bør serumnatrium måles før behandlingsstart, etter 3 dager samt ved ev. doseøkninger. Behandlingen bør avsluttes dersom tilstrekkelig effekt ikke oppnås innen 4 uker med dosetitrering. Væskerestriksjon skal følges. Kontraindikasjoner: Habituell eller psykogent betinget polydipsi (urinvolum >40 ml/kg/24 timer), kjent eller mistenkt hjertesvikt og andre tilstander som krever behandling med diuretika, moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <50 ml/minutt), syndrom med forstyrret ADHsekresjon (SIADH), kjent hyponatremi, overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Ved behandling av primær nattlig enurese eller nokturi, skal væskeinntaket begrenses til minst mulig i perioden fra 1 time før til 8 timer etter inntak. Behandling uten samtidig reduksjon i væskeinntak kan føre til væskeretensjon og/eller hyponatremi med eller uten varseltegn og symptomer (hodepine, kvalme/oppkast, vektøkning, nedsatt serumnatrium og i alvorlige tilfeller kramper). Hos pasienter med «urgency/urge incontinence», organiske årsaker til økt miksjonshyppighet og nokturi (f.eks. benign prostata hyperplasi, urinveisinfeksjon, blæresteiner/svulster), polydipsi og inadekvat regulert diabetes mellitus, bør den spesifikke årsaken behandles. Pasienter 65 år, pasienter med lavt serumnatrium og pasienter med høyt døgnurinvolum (>2,8-3 liter) kan ha økt risiko for hyponatremi. Behandlingen bør avbrytes ved akutte forbigående tilstander karakterisert ved væske- og/eller elektrolyttubalanse. Interaksjoner: Substanser som er kjent for å indusere ADH-sekresjon, f.eks. TCA, SSRI, klorpromazin og karbamazepin, kan forårsake additiv antidiuretisk effekt med økt risiko for væskeretensjon. NSAIDs kan indusere væskeretensjon/hyponatremi. Samtidig behandling med loperamid og andre legemidler som forsinker intestinal transittid kan føre til økning i desmopressinkonsentrasjonen i serum. Samtidig behandling med dimetikon kan resultere i redusert absorbsjon av desmopressin. Matinntak kan redusere intensiteten og varigheten av den antidiuretiske effekten. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Data fra et begrenset antall gravide og fra dyreforsøk indikerer ingen skadelige effekter på svangerskapsforløpet eller på helsen til fosteret/det nyfødte barnet. Forsiktighet må imidlertid utvises ved forskrivning til gravide. Ferring Legemidler A/S Nydalsveien 36B, 0484 Oslo Postboks 4445 Nydalen, 0403 Oslo Tlf.: Faks: Overgang i morsmelk: Går over, men påvirkning av barnet anses som usannsynlig ved terapeutiske doser. Bivirkninger: Sentral diabetes insipidus og primær nattlig enurese: Hyppige (>1/100): Magesmerter, uvelhet/ kvalme, hodepine. Sjeldne (<1/1000): Hyponatremi, allergiske hudreaksjoner, alvorlige generelle allergiske reaksjoner, emosjonelle forstyrrelser hos barn. Nokturi: Langstidsbehandling: Hyppige (>1/100): Kvalme, svimmelhet, perifert ødem, frekvent miksjon, hodepine, vektøkning. Dosetitrering: Hyppige (>1/100): Kvalme, munntørrhet, magesmerter, diaré, hyponatremi, svimmelhet, tretthet, insomnia, hypertensjon, perifert ødem, frekvent miksjon, hodepine. Overdosering/Forgiftning: Overdosering fører til forlenget virketid med økt fare for væskeretensjon og hyponatremi. Symptomer: Hodepine, kvalme, væskeretensjon, hyponatremi, oliguri, kramper, lungeødem. Behandling: Individuell, men generelt skal desmopressin seponeres og væskerestriksjon igangsettes. Dersom pasienten har symptomer, kan isoton eller hyperton natriumkloridinfusjon gis. Ved alvorlig væskeretensjon (kramper og tap av bevissthet) gis furosemidbehandling. Se Giftinformasjonens anbefalinger H01B A02. Egenskaper: Klassifisering: Desmopressin er en syntetisk strukturanalog til det naturlige humane hypofysebaklapphormonet argininvasopressin. Virkningsmekanisme: Desmopressin skiller seg fra det naturlige hormonet ved at aminogruppen i cystein er fjernet og L-arginin er erstattet med D-arginin. Dette resulterer i betydelig forlenget virketid samt fullstendig mangel på pressoreffekt ved klinisk dosering. Absorpsjon: Moderat til høy intra- og interindividuell variasjon i biotilgjengelighet. Etter sublingual administrering av doser à 200, 400 og 800 μg er total gjennomsnittlig systemisk biotilgjengelighet 0,25% og Cmax hhv. 14, 30 og 65 pg/ml. Tmax nås etter 0,5-2 timer. Fordeling: Distribusjonsvolumet er 33 liter. Passerer ikke blod-hjernebarrieren. Halveringstid: Ca. 2,8 timer. Utskillelse: Ca. 45% gjenfinnes i urinen innen 24 timer ved i.v. administrering. Pakninger og priser: 60 μg 30 stk. (blister) kr 249,60; 100 stk. (blister) kr 664, μg 30 stk. (blister) kr 415,40; 100 stk. (blister) kr 1246, μg 30 stk. (blister) kr 781,30; 100 stk. (blister) kr 2457,30. Sist endret: (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag) Refusjon: H01B A02_2 Desmopressin - Smeltetablett, tablett Refusjonsberettiget bruk: Hypofysær diabetes insipidus. Polyuri-polydipsisyndrom etter hypofyseektomi. Primær nattlig enurese f.o.m. 5 års alder hos pasienter med normal evne til å konsentrere urin hvor bruk av enuresealarm ikke finnes hensiktsmessig. Refusjonskode: ICPC Vilkår nr P12 Sengevæting/enuresis IKA - T99 Hypofysesvikt INA - ICD Vilkår nr E23 Hypofunksjon og andre forstyrrelser i hypofyse - F98.0 Ikke-organisk enurese - Vilkår: Ingen spesifisert. ATC-nr.: H01B A02

Behandling av nattvæting/enuresis nocturna med alarm

Behandling av nattvæting/enuresis nocturna med alarm Behandling av nattvæting/enuresis nocturna med alarm 2009 ADL PRODUKTER AS Telefon: 64 98 50 20 Faks: 64 98 50 21 E-post: salg@adl.no Web: www.adl.no F.nr.: NO 957 722 733 MVA Kontoradresse: Bruerveien

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat).

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Quetiapin Actavis 25 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 100 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 150 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 200 mg filmdrasjerte

Detaljer

Indremedisineren. Husk Høstmøtet! s. 22. Hypoglykemi ved type 1 diabetes s. 8. Stadieinndeling av kreft i spiserøret s. 12

Indremedisineren. Husk Høstmøtet! s. 22. Hypoglykemi ved type 1 diabetes s. 8. Stadieinndeling av kreft i spiserøret s. 12 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2011 Hypoglykemi ved type 1 diabetes s. 8 Stadieinndeling av kreft i spiserøret s. 12 Husk Høstmøtet! s. 22 www.legeforeningen.no/indremedisin

Detaljer

4 22. mars 2012 100. årgang. Oversett. Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30

4 22. mars 2012 100. årgang. Oversett. Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30 4 2012 22. mars 2012 100. årgang Oversett Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30 Turnusklemma 40 Eks`en på dødsleiet 88 Tett på Liv Signe Navarsete 100 NYHET Nyhet: ZOELY P-pillen med

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Nyhetsbulletin. Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus.

Nyhetsbulletin. Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus. Nyhetsbulletin nr. 1/ 2013 årgang 18 Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Leder Denne utgaven av Nyhetsbulletinen omhandler

Detaljer

Tablett. Hvit til "off-white", bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden.

Tablett. Hvit til off-white, bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Aprovel 150 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan. Hjelpestoff: 30,75 mg laktosemonohydrat per tablett. For fullstendig

Detaljer

Indremedisineren. Tema: Rusmedisin s 6. Høstmøtet 2009 s 28. Ny leder i Nif s 32. Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 4 2009

Indremedisineren. Tema: Rusmedisin s 6. Høstmøtet 2009 s 28. Ny leder i Nif s 32. Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 4 2009 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 4 2009 Tema: Rusmedisin s 6 Høstmøtet 2009 s 28 www.legeforeningen.no/indremedisin Ny leder i Nif s 32 Ingenting gir høyere blodtrykk enn

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

Hormonkombinasjonen i Loette, gir lavest risiko for blodpropp* i gruppen kombinasjonsp-piller

Hormonkombinasjonen i Loette, gir lavest risiko for blodpropp* i gruppen kombinasjonsp-piller Hormonkombinasjonen i Loette, gir lavest risiko for blodpropp* * i gruppen kombinasjonsp-piller Viktig å huske om p-piller og blodpropp For å minimere risiko for alvorlige bivirkninger anbefales p-piller

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

Foto: Tom Wang/shutterstock.com. Høstmøteboken. Vitenskapelig program og abstrakter 2014

Foto: Tom Wang/shutterstock.com. Høstmøteboken. Vitenskapelig program og abstrakter 2014 Foto: Tom Wang/shutterstock.com Høstmøteboken Vitenskapelig program og abstrakter 2014 Et smart alternativ Vasking og sterilisering av instrumentsett koster både tid og penger D-RAD SMART PACK Single-Use

Detaljer

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin.

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Sertralin Bluefish 50 mg filmdrasjerte tabletter Sertralin Bluefish 100 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte:

Detaljer

Tema: Biotilsvarende legemidler

Tema: Biotilsvarende legemidler Årgang 19 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 3 - oktober 2012 Tema: Biotilsvarende legemidler Biotilsvarende legemidler - erfaringer og fremtidsutsikter s. 8 Wonderful Copenhagen s.

Detaljer

Indremedisineren. Reisebrev fra American College of Physicians, San Diego s. 32. Lyme borreliose s. 12. Verdens største Addisonregister s.

Indremedisineren. Reisebrev fra American College of Physicians, San Diego s. 32. Lyme borreliose s. 12. Verdens største Addisonregister s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 2 2011 Lyme borreliose s. 12 Verdens største Addisonregister s. 20 Reisebrev fra American College of Physicians, San Diego s. 32 www.legeforeningen.no/indremedisin

Detaljer

God påske! Tema: Behandling av IBD med TNF-α-hemmere. ECCO-kongress i Dublin s. 18. Vintermøtet 2011 s. 26. www.legeforeningen.

God påske! Tema: Behandling av IBD med TNF-α-hemmere. ECCO-kongress i Dublin s. 18. Vintermøtet 2011 s. 26. www.legeforeningen. Årgang 18 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 1 - april 2011 God påske! Tema: Behandling av IBD med TNF-α-hemmere ECCO-kongress i Dublin s. 18 Vintermøtet 2011 s. 26 www.legeforeningen.no/gastro

Detaljer

Den NYE behandlingen mot hypertyreose er 1 gang daglig

Den NYE behandlingen mot hypertyreose er 1 gang daglig FRA VERDENS LEDENDE INNEN VETERINÆR ENDOKRINOLOGI NY LANGVARIG FRIGIVELSE AV KARBIMAZOL Den NYE behandlingen mot hypertyreose er 1 gang daglig FRA GRRRRR... Når dyreeiere begynner å lure på hva som skjer

Detaljer

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring Hurtigguide B. Braun Medical AS 3142 Vestskogen Telefon: 33 35 18 00 Telefax: 33 35 18 90 Officemail.bbmn@bbraun.com www.bbraun.no Innledning Underernæring er hyppig forekommende hos hospitaliserte pasienter.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Circadin 2 mg depottablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver depottablett inneholder 2 mg melatonin Hjelpestoff med kjent effekt: Hver depottablett

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinmesilatmonohydrat).

Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinmesilatmonohydrat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Amlodipin Actavis 5 mg tabletter Amlodipin Actavis 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin

Detaljer

Nefrologisk Forum Nr 2 2010. Årgang 16, nr 2 November 2010

Nefrologisk Forum Nr 2 2010. Årgang 16, nr 2 November 2010 NefrologiskForumNr22010 Årgang16,nr2November2010 1 Innhold Redaktørens spalte..3 Formannsnytt..4 Selvopplevd livskvalitet når dialysepasienten blir nyretransplantert Ingrid Os, Ole Kristian Furulund,

Detaljer

Barnevakten Anne Lindboe er ikke skyggeredd når hun skal passe på landets minste. 96. 4 21. mars 2013 101. årgang

Barnevakten Anne Lindboe er ikke skyggeredd når hun skal passe på landets minste. 96. 4 21. mars 2013 101. årgang 4 2013 21. mars 2013 101. årgang Når huden blir syk 24 Uvitenhet på legevakt 46 Full hjerteklaff 56 Barnevakten Anne Lindboe er ikke skyggeredd når hun skal passe på landets minste. 96 Sykepleien 4 2013

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon.

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Imodium Comp tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. For fullstendig liste

Detaljer

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre.

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAMAX 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat). Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2012 Ullevål Sykehus 125 år s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Mekanismen for trombocytthemmende medikamenter

Detaljer