MÆRE SFO 2009 / 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MÆRE SFO 2009 / 2010"

Transkript

1 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: ÅPNINGSTIDER: Man-fre: Mandag : Tirsdag : Onsdag : Torsdag : Fredag :

2 Velkommen som brukere av Mære Skolefritidsordning (SFO). Skolefritidsordningen ved Mære skole kom i gang i 1991, men for mange av dere er dette likevel første møte med SFO som institusjon. Derfor håper vi at dette informasjonsheftet vil gi svar på de fleste spørsmål dere måtte ha. Dersom dere savner opplysninger eller informasjon, så ta gjerne kontakt med personalet. FORMÅLET MED SFO : Formålet med skolefritidsordninga er at elever i klasse skal ha et tilrettelagt tilsyns- og aktivitetstilbud, etter ordinær skoletid. Barna og foreldrene deres skal oppleve at SFO tilbyr tilsyn, omsorg, trygghet og innhold. Timene barna tilbringer på SFO skal være deres reelle fritid, slik at fri lek derfor blir sentralt. Samtidig er vi forpliktet til å formidle de samme holdninger og verdier som Mære skole bygger sin virksomhet på. Det vil si at respekt, ærlighet og medbestemmelse er viktige grunnpilarer. Barna skal kunne trives, og oppleve at de har medbestemmelse ved at de er med på å påvirke sin egen fritid gjennom en viss valgfrihet. Barna velger selv hvem de vil leke med og hva de vil gjøre, og om de vil leke ute eller inne. Samtidig skal de oppleve trygghet og toleranse, ved at de blir akseptert og respektert og opplever voksne som bryr seg. Selv om SFO har eksistert i forholdsvis mange år, finnes det fortsatt ingen nasjonale retningslinjer som sier noe eksakt om hva SFO skal inneholde. Derfor blir SFO forskjellig fra skole til skole, og tilbudet blir til etter lokale forutsetninger og behov. MÆRE SFO : SFO skal preges av variasjon, lek og selvvalgt aktivitet. Samtidig legger vi vekt på å ha rutiner og regler som er med på å gjøre dagen på SFO så trygg som mulig for alle. Inne er det viktig å prøve å fordele aktivitetene på forskjellige steder. Dette for å gi gode vilkår for leik, og samtidig gi mest mulig rom for variert lek. De arealene vi har til rådighet er to store areal (base I og II ), samt et lite grupperom. Rommene er store og lyse, og vi har prøvd å møblere slik at det også blir plass til små kroker. Bruken av rommene blir likevel endret fra år til år, ettersom nye lærere i 1.klasse har ulike ønsker. Men vi har sambruk av rommene, og prøver derfor å være mest mulig fleksible begge veier. Skolen og SFO har ulike behov, men vi føler at vi hvert år finner løsninger som fungerer for begge parter. For at leken skal få gode vilkår, må vi som nevnt ha visse rammer. De reglene og rutinene vi ser oss nødt til å ha, handler om at alle skal ha mulighet til å trives. Og en viktig faktor her er å kunne leke uten å bli avbrutt og forstyrret hele tiden. Derfor tillater vi ikke springing innendørs, og har også grenser for språk- og stemmebruk. I tillegg anbefaler vi også barna om å ta den mest fysiske leken ute. Av aktiviteter vi kan tilby kan vi nevne:

3 - Dukkekrok inne - variert byggemateriale (lego, playmo, jovo, lafto, treklosser m.m.) - ulike spill - data (vi vil ta i bruk skolens datarom en ettermiddag hver uke, ulike pedagogiske spill, reguleres av de voksne) - tegning/ maling - spille musikk / danse /teater med hånddukker - sofakrok med bøker /blader - ulike typer bordakt. (eks. leire, perler m.m.) - video (begrenses av de voksne) - baking en gang i blant - utelek, (har eget skur med uteleker, disponerer ellers hele skolens uteområde) - ballbinge - bruk av naturleikeplassen (sammen med voksne) - leik /gym i hallen (oppstart utpå høsten) - muligheter for bruk av sløydsal og skolekjøkken m.m. Ellers vil vi i løpet av året ha tilbud om ulike aktiviteter knyttet til høytidene, hvor de som vil kan delta i ulike formingsaktiviteter. Vi vil i denne sammenheng noen ganger benytte oss av sløydsal og skolekjøkken.på denne måten får vi ro rundt aktiviteten, samtidig som det blir bedre plass for de som er igjen i SFO-lokalene. Vi har også såkalte verksted -perioder, hvor vi tilbyr en aktivitet over et begrenset tidsrom. Da får de ungene som har lyst delta. Aktiviteten kan være formingsaktivitet, dans, sang, baking osv. SFO, UTFORDRINGER OG MULIGHETER : På SFO har vi skoleåret barn i alderen 6 10 år. Når et så stort antall barn er samlet, blir det sosiale klimaet viktig. Alle har ulike forutsetninger og behov, og det er derfor viktig at alle lærer å akseptere og respektere hverandre. I dette blir den voksnes rolle viktig. Vi legger vekt på å bli godt kjent med alle, og bruker mye tid på høsten til at alle skal lære navnet på alle. Vi vil bruke tida i forbindelse med oppropet til å øve på navn ved hjelp av navneleiker, og vil også bruke bordkort under måltidene. Vi tar også bilde av alle barna som henges på en stor plakat, slik at alle kan se hvem som går på Mære SFO. Skolen bruker mye tid på å jobbe med det sosiale klimaet i klassene, og her har også vi på SFO en viktig rolle. Vi har aldersblanding hele tiden, og mange barn samla er naturlig nok en utfordring. Men regelen er hele tida at de samme regler for oppførsel gjelder uansett hva klokka er, og om vi har skoletid eller SFO-tid. Samtidig med at en så stor barnegruppe byr på store utfordringer, gir det også store muligheter. Barna blir kjent på tvers av alder og klasser, og vennskap utvikles. Vi ser at de yngste ser opp til de eldst, som igjen får muligheten til å vise omsorg og ta ansvar. Og det at barna blir kjent med mange på småskoletrinnet, er noe vi tror er positivt også i skolehverdagen og friminuttene på skolen. Vi ser at det er stor stas å kjenne storungan, som jo klassingene blir for de yngste.

4 Å være en av mange i ei barnegruppe krever mye av den enkelte, og da særlig med tanke på sosiale ferdigheter. Man må kunne vente på tur, dele, samarbeide, ta hensyn til andre og løse konflikter som kanskje ender med at man må godta kompromiss. Samtidig får den enkelte mulighet til å vise omsorg for andre, og oppleve selv at andre bryr seg. Vi prøver også å oppmuntre de gamle SFO barna til å være en slags faddere for de nye. Det at en som allerede kjenner SFO godt, kan vise rundt og få de nye med i leiken, tror vi har mye å si for følelsen av trygghet og det å føle seg velkommen. Samtidig ønsker vi å fokusere på at de eldste kan være positive forbilder for de yngste, og at de kan ta litt ansvar for å inkludere alle. Vi på SFO ønsker at det skal være en god atmosfære hos oss. Humør og humor ønsker vi at skal være sentral i hverdagen vår, både mellom de voksne, barna imellom og mellom voksne og barn. Latteren må alltid ha en plass, og litt tull og tøys hører med. Samtidig må vi ha visse regler og rutiner for at hverdagen skal fungere, og med tanke på barnas trygghetsfølelse. Vi har faste rutiner i forbindelse med opprop, måltider, rydding, leksetid osv., og grenser for hva slags aktivitet vi tillater ute og inne. De grensene vi har er ikke skrevet noe sted, men blir til ut i fra reelle behov. Dersom vi må skjerpe inn eller moderere noen av reglene, tar vi dette opp med barna i felleskap. Rutiner og regler læres gjennom de daglige gjøremålene, ved at de gjentas og repeteres hver dag. Også i år har vi valgt å la alle få garderobeplass i den store garderoben i første etasje. Det betyr at 2.-4.klasse må ta med seg sekkene når de kommer til oss. 1.klasse har som alltid den samme plassen som i skoletida. Vi har også i år fordelt ungene på to baser, base I og base II. Alle trinn er representert på begge basene (dvs alle 4.klassingene er på base II ), og 1.klassingene er på det samme rommet som de bruker i skolen. Fordeling på baser er kun en praktisk ordning i forbindelse med opprop og måltider, og har ingen innvirking på aktiviteten ellers. I resten av tiden er det fri flyt. Med hensyn til oss voksne, så vil vi rullere mellom basene, en måned ad gangen. Hvem av oss som er hvor, vil stå på månedsplanen. Selv om personalet er delt, har selvfølgelig alle ansvar for alle barna, og ikke bare de på den aktuelle basen. Barnegruppa skoleåret vil bestå av klassinger klassinger 8 3. klassinger 6 4.klassinger Gruppa er fordelt på 24 jenter og 23 gutter. PRAKTISKE OPPLYSNINGER: SFO-DAGEN:

5 : Morgentimen, rolig start på dagen med frileik inne, mulighet for å spise frokost. Berit Derås og Anita Haugdal er de som barna møter om morgenen. Klokka 0815 går alle ut og tar friminutt (1215, 1400 ) : Barna er i skolen 1215 onsdag SFO åpner, mandag, torsdag og fredag Samling med opprop på den enkelte base, eventuelle beskjeder blir gitt og mottatt. Viktig for å markere overgangen mellom skole og SFO, og for at tirsdag barna ser hvem av de voksne som er på jobb. Leik ute og inne, eventuelt tilrettelagt aktivitet Mat, håndvask, ordenselever henter melk, alle samles på sin faste base. Ønske at måltidet skal være sosialt, samtidig som vi vektlegger god bordskikk. Smørmåltid hver onsdag pluss en dag til hver uke( rullerer på dagene) Leksetid, Leik ute /inne De som har avtale om det, gjør lekser på eget rom. Vi vil bruke klasserom i 2.etasje til dette formålet. De som skal gjøre lekser får anledning til det etter mat. Det vil alltid være en voksen tilstede på lekserommet. Men i perioder må vi vurdere personalbehovet, slik at det kan være dager hvor leksehjelperen må gå litt til og fra SFO stenger Leik ute og inne, evt. tilrettelagt aktivitet. PERSONALET PÅ SFO : Bemanningsnormen på SFO er 18 barn pr.60 % stilling.

6 For skoleåret 2009/2010 vil bemanningen på SFO bli som følger: Eva Anita Drager Anita B. Haugdal Berit Derås Berit Ertzgaard Brit Opheim daglig leder i 70 % stilling assistent i 44 % stilling assistent i 37 % stilling assistent i 24 % stilling assistent i 16 % stilling Rektor Marit Grøndal er hovedansvarlig for SFO. ÅPNINGSTIDER / OPPHOLDSTID Man., tors. og fre : Tirsdag : Onsdager: Betalingssatser SFO: *1-6 t/u : 910,- *6-12 t/u : 1540,- *12-18 t/u : 2060,- *over 18 t/u : 2330,- ( max 21 t/u ).Prisene over er gjeldende fra Hvilke dager dere ønsker å disponere timene, er helt opp til dere. Dette gjør hver enkelt avtale om ved oppstart i august, ved at dere leverer inn avtaleskjema dere får i juni. Vi ønsker ideelt sett selvsagt noenlunde faste avtaler, slik at vi slipper å endre oppmøtelistene så ofte, men vi er ganske fleksible likevel. På skolens fridager, hvor SFO har åpent , må dere betale kr. 50,- pr. time dersom dere bruker flere timer enn plassen dere har tilsier pr. uke. For dere som har den største plassen ( over 18 t/u ) vil det si 21 timer pr uke, jfr maksimal åpningstid. I forkant av slike dager har vi ofte bindende påmelding. Kjøp av ekstra timer:

7 Dersom dere får behov for flere timer enn det plassen dere har tilsier, er det mulig å kjøpe ekstra timer. Da vil vi gjerne ha forespørsel om dette i forkant, og prisen er også i dette tilfelle kr. 50,- pr. time. Kjøp av ekstra timer kan ikke brukes som en permanent ordning. Vi nevner også at det ikke er mulig å samle opp timer til seinere bruk, evt. føre over timer fra en uke til den neste. Dette gjelder også i tilfeller hvor barnet er sykt eller tar en fridag! Dette er i tråd med de regler som er fastsatt for alle SFO`er i Steinkjer Kommune. Endring i oppholdstid: Når som helst i løpet av året kan dere endre oppholdstida, ved å øke eller minske antall timer. Da er det viktig at vi får dette skriftlig, og før den 18. i måneden, slik at vi kan sende inn endringsskjema til kommunen. Dersom dere ønsker å redusere plassen, gjelder regelen om 2 måneders oppsigelse, slik at ny og redusert betalingssats først vil tre i kraft etter to måneder. Oppsigelse: Dersom dere ønsker å si opp SFO plassen, må dette skje skriftlig. Pr. i dag gjelder 2 måneders oppsigelse. Dersom dere slutter fra den 1. i en måned betales full sats, dersom oppsigelsen gjelder fra den 15. i en måned betales halv sats. Samme regel gjelder dersom dere ønsker å slutte før skoleslutt til sommeren, dersom dere ønsker å slutte før den 15.juni må vi ha skriftlig oppsigelse senest den 15.april. Beskjeder: Vi vil gjerne ha beskjed dersom barnet tar en fridag eller av andre grunner ikke kommer på SFO. Dersom dere sender med en skriftlig beskjed er det viktig at denne er datert. Mange skriver også beskjeder i meldeboka, som lærerne så videreformidler til oss. Ellers kan dere ringe oss direkte på telefon: Dersom dere ringer utenom SFO-tid, eks på formiddagen, er det ønske om at dere heller ringer direkte nummer til daglig leders kontor, tlf Det er også mulig å legge igjen beskjed hos skolesekretæren, tlf Henting / bringing :

8 Ved henting og bringing er barna foreldrenes ansvar helt til de er levert, og fra det tidspunkt de forlater SFO. Vær sikker på at de ansatte ser at barnet blir hentet. Med hensyn til parkering ved henting og bringing, så er det ikke tillatt å kjøre på skolegården. Parker da på anviste plasser nedenfor hallen. I tillegg kan dere benytte parkeringsplassen til de ansatte, til høyre når du kjører inn på skolen. Parkeringsplassen nedenfor SFO kan benyttes så lenge den ikke er sperret med en kjegle. Vaktmester setter opp en kjegle ved innkjøringen når parkeringen ikke lenger kan benyttes, høyst sannsynlig når snøen kommer og vi bruker bakken til aking. Klær: Ha med klær for utelek, uansett vær. Alle bør ha ekstra klær liggende. Elever i klasse kan ha klær liggende utenfor klasserommene sine, så henter vi dersom det blir behov. Alle må også ha innesko, da det blir veldig vått i gangene høst og vinter. Med hensyn til tørking av vått tøy, har vi et tørkeskap tilgjengelig. Men dette vil selvfølgelig ikke være nok kapasitet de dagene alle er våte. Vi vil derfor være nødt om å sende med en del våte klær hjem på slike dager. Ellers har vi et innstendig ønske om at klær og annet utstyr blir merket med navn. Vi har et stort lager av klær og annet utstyr som ingen kjennes ved, likeså matbokser. Så skriv navn på utstyret til barna, så gjenglemt tøy og lignende kan komme til rette. Vi har ulike bestillingslapper for navnemerker, dersom noen trenger det(henger på oppslagstavla i yttergangen). Måltider: Vi spiser ca. kl hver dag. De som ikke har spist frokost hjemme, har mulighet til det på SFO. Av erfaring anbefaler vi at barna får med seg en separat matpakke til å ha med på SFO. For mange er det vanskelig å porsjonere maten selv, slik at matboksen er tom når de kommer til oss. Vi har imidlertid tilbud om at de som ønsker det, kan ha eksempelvis en pakke med knekkebrød og enkelt pålegg stående på SFO. Vi har et eget knekkebrødskap med hylle for hvert trinn, slik at ungene enkelt finner frem selv. Med hensyn til drikke, så kan barna kjøpe melk eller ha med seg annen drikke. Mange pleier å ha saft stående i skapet, som de blander selv til måltidet. Dersom dere ønsker melk også på SFO, bestilles dette samtidig som dere bestiller skolemelk på høsten. Også på SFO praktiserer vi som nevnt ordningen med ordenselever. Dette går på omgang, og vi har to ordenselever pr. base. Ordenselevenes oppgave er å hente melk, hjelpe til med smøremåltid og eventuelt gå med søppel.

9 Smøremåltid vil vi ha to ganger i uka, fast hver onsdag og en dag til. Første ordinære smøremåltid vil bli etter skolestart. Vi vil organiserer dette slik at vi setter frem brød og pålegg på en buffet, en på hver base. Innimellom vil vi også tilbud enkel varm mat, frukt/grønnsaker og kanskje cornflakes /havregryn/puffet ris og lignende. Prisen for å være med på smøremåltid er kr. 40,- pr mnd for ett måltid pr uke, og kr. 80,- pr mnd for to måltider pr uke (de som har onsdagsmåltid i tillegg). De som ikke har fått noen sum å betale inn, ta kontakt. Skader / sykdom: Dersom barnet skader seg under lek eller annen aktivitet, vil foreldrene bli kontaktet. Avtale om å eventuelt følge barnet til legevakt eller lignende, avtales i samråd med foreldrene. Steinkjer Kommune har tegnet egen ulykkesforsikring for barn i skole / SFO. Dersom eleven blir syk i løpet av dagen på SFO, vil også foreldrene bli kontaktet. AKTIVITETER I LØPET AV ÅRET: Oversikten under vil være en grovskisse over året. Det betyr at ikke alt er datofestet enda og at nye aktiviteter vil komme til. Konkrete opplysninger vil dere få gjennom månedsplanene. August / september : - bli kjent periode, bli kjent med SFO, dvs. lokaler, personalet, de andre barna, uteområdet osv. - trygghet og trivsel vil stå i sentrum - høstverksted med ulike trykk - starte opp med data 1 gang pr uke - FORELDREMØTE, tirsdag 6. oktober kl HØSTFÆST for barn og foreldre fredag 2. oktober, velkommen fra kl Oktober : - starte opp med leiketid i hallen fredager - høstferie bursdagsfeiring torsdag 15.oktober November / desember : - vinteraktiviteter - juleaktiviteter i desember, med adventsstund, julebord og lignende

10 - foreldrekaffe Januar / februar : - leik i hallen - markere fastelaven - karneval - uteleik - bursdagsfeiring Mars /april : - påskeaktiviteter - leik i hallen - gult måltid - foreldrekaffe Mai /juni: - våraktiviteter med fokus på uteleik - sommerforeldrekaffe - sommeravslutning for barna Gjennom hele året prøver vi å være mye ute. Vi er heldige som har et uteområde som byr på mange muligheter for variert leik. Vi har skogen og naturleikeplassen, ballbaner av ulikt slag, ulike leikestativ og leikeskur med sandkasseleiker. På vinteren har vi akebakker,og også muligheter for ski og skøyter. Eventuell turer vil i hovedsak bli annonsert på månedsplanene. Turene vil vanligvis bli lagt til steder i nærområdet, da vi har henting allerede fra klokka 15. LEIK I HALLEN: I år vil vi bruke hallen hver fredag ( og evt noen onsdager). Basene bytter på å gå i hallen først og sist, en gruppe fra og neste gruppe fra Dermed vil en gruppe spise før de går i hallen og den andre gruppen etterpå. På denne måten har vi slått to fluer i en smekk, ved at begge gruppene får ha både gymsalen og SFO- lokalene for seg selv en time hver uke. Rett etter oppropet går vi i samlet flokk, og har en times fri utfoldelse. Vi bruker det som fins av utstyr, og har mange aktiviteter samtidig. Dette har hele tiden vært en populær aktivitet som vi ønsker å fortsette med. Barna trenger ikke å ha med noen spesielle klær, men gymsokker kan være lurt.

11 BURSDAGER: Ca. hver tredje måned feirer vi bursdager. Vi samler opp alle fra de tre siste månedene, og har en felles feiring av bursdagsbarna. Da har vi gjerne noe godt å spise, vi synger bursdagssangen, og pynter med ballonger og serpentiner. Alle som har SFO-plass er velkomne disse dagene, tidspunkt får dere info om på månedsplan. FORELDREKASSE: De som har reservert seg fra smøremåltidordninga, betaler inn 150,- som går til foreldrekassen. Pengene blir satt inn på en egen konto, og brukes til trivselstiltak for barna. Eksempelvis bursdagsfeiringer, baking,karneval og ulike arrangement i løpet av året. Prisen er kr 150,- pr barn pr år, uavhengig av oppholdstid. Dette fordi alle som har plass blir invitert på de arrangementene vi har. For dere som er med på smøremåltidsordningen er foreldrekassen innbakt i summen dere betaler. Kontonummer : KONTAKT SFO HJEMMENE: Vi ønsker å ha god kontakt med dere som foreldre, gjennom uformell samtale ved henting /bringing, foreldrekaffe og foreldremøte på høsten. På grunn av litt dårlig oppmøte på foreldremøtet de siste årene, hadde vi med et punkt om dette på evalueringa sist vår. Spørsmålet var om hvorvidt det var ønskelig med eget foreldremøte på SFO. Da svarene var samlet inn,viste det seg at flertallet ønsket at vi skulle fortsette med egne møter så da gjør vi det: ) Så høstens foreldremøte er lagt til tirsdag 6.oktober fra kl I tillegg får dere en månedsplan i begynnelsen av hver måned, med oversikt over hva som skjer fremover og eventuell annen informasjon. Både dette heftet og månedsplanene fremover vil legges ut på skolens hjemmeside. Ellers gjennomfører vi hver vår en evaluering av drifta. Da får alle dere som foreldre mulighet til helt anonymt å si hva dere mener.evalueringsskjema blir sendt med sammen med månedsplanen i mai. Noen har også ytret ønske om foreldresamtaler. Dette vil dere få mulighet til i løpet av året, vi setter av en periode høst og vår, slik at de som ønsker en slik samtale får mulighet til å avtale det. Følg med på månedsplanene for nærmere info. Vi ønsker ellers at dere kommer til oss først, dersom det er noe dere er misfornøyde med eller ønsker å ta opp. Alle ansatt på SFO har skrevet under taushetserklæring. PLANLEGGINGSDAGER:

12 SFO følger skolens planleggingsdager. Vi har 5 planleggingsdager i året som benyttes til kurs eksternt / internt, planlegging og evaluering. Planleggingsdager skoleåret : Mandag 17. august Tirsdag 18. august Fredag 27.november Fredag 26.februar 2010 Fredag 18.juni 2010 (sannsynligvis denne datoen) FRIDAGER /HELLIGDAGER : Høstferie: , SFO har åpent fra , bindende påmelding. Jul: Siste skoledag før jul: SFO har åpent ,22.12., , 28.12, 29.12, fra , bindende påmelding. ( NB! Merk stengt julaften og nyttårsaften) Første dag etter jul, mandag 4. januar 2010 Vinterferie: Uke 8: , SFO har åpent alle dager unntatt fredag ( planleggingsdag), fra , bindende påmelding. Påske Uke 13, SFO har åpent fra kl fra kl , bindende påmelding.

13 Med ønske om et trivelig SFO år! Hilsen fra personalet ved Mære SFO

14 SERVICEERKLÆRING FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I STEINKJER KOMMUNE Steinkjer kommune sine serviceerklæringer forteller deg hvilken service du kan forvente av kommunen. Her vil du finne informasjon om hvilke rettigheter og plikter DU har, og hva VI forplikter oss til å levere av tjenester og produkter. Målsetning/beskrivelse av skolefritidsordningen Skolefritidsordningen har som formål å gi elever på årstrinn et tilrettelagt tilsyns- og aktivitetstilbud i tilknytning til ordinær skoletid. Fri lek er viktig, og oppholdet i skolefritidsordninga skal være reell fritid for barn som deltar. Barna skal være aktivt med på å påvirke innholdet. Skolefritidsordningen skal formidle de samme holdningene som de skolen bygger sin virksomhet på. I Steinkjer kommune er det skolefritidsordning ved alle barneskolene dersom det er minst 5 påmeldte. Åpningstid Åpningstiden ligger mellom kl og 1630, men varierer for den enkelte skolefritidsordning. Ta kontakt med den enkelte skolefritidsordning for nærmere opplysninger vedrørende åpningstid Skolefritidsordningene har stengt i juli måned, jule- og nyttårsaften og stenger kl på onsdag før skjærtorsdag De har 5 planleggingsdager pr. år. Den enkelte skolefritidsordning følger skolens planleggingsdager, skolefritidsordningen er da stengt

15 Tildeling av plass i skolefritidsordning DU må søke om plass på fastsatt søknadsskjema (fås ved den enkelte skole, ved servicetorget i rådhuset og på kommunens nettsider) Søknadsfrist for hvert år er Utlysing av ledige plasser kunngjøres i lokalpressen og kommunens hjemmeside Plass tildeles for 1 år i gangen, dvs. at man må søke hvert år SFO-året går fra ett år til neste år Det er den enkelte SFO som foretar opptaket En eventuell anke sendes til skolefritidsordningen og evt. videre til kommunens klagenemnd for endelig behandling Foreldrebetaling Det må betales månedlig kontingent Satsene fastsettes av kommunestyret gjennom den årlige budsjettbehandlingen Retningslinjer for foreldrebetaling er fastsatt i vedtekter for kommunale skolefritidsordninger Gradering av betalingssatsene er slik: Fra 1 tom 6 t/uke, over 6 - tom 12 t/uke, over 12 tom 18 t/uke, over 18 t/uke På skolefridager må man betale ekstra for de timene som kommer ut over ordinær åpningstid Skolefritidsordningene har ikke inntektsgraderte satser Det gis ikke søskenmoderasjon Evt. melkepenger kommer i tillegg til ordinær kontingent Oppsigelse eller endring av plassen SFO-plassen kan sies opp eller endres med 2 måneds skriftlig varsel til skolen Ved flytting til annen skole kreves 1 måneds varsel Det skal betales kontingent i oppsigelsestiden. Dersom det ønskes økning i oppholdstid i løpet av skoleåret, må det søkes om dette på fastsatt skjema. Forsikring Barna er ulykkesforsikret gjennom kommunens forsikringsavtale Kommunen har egen brilleforsikring for barn (dekker inntil kr 1.000,-) Skyss Barn i skolefritidsordning har ikke krav på skoleskyss

16 Taushetsplikt Personalet har taushetsplikt etter bestemmelser i forvaltningsloven Som bruker av skolefritidsordningen forventer vi at du overholder skolefritidsordningens åpningstid gjør deg kjent med og respekterer vedtektene til kommunale skolefritidsordninger gir konstruktive tilbakemeldinger til personalet på hvordan barnet ditt trives og utvikler seg i skolefritidsordningen gjør deg kjent med informasjon som til enhver tid kommer fra skolefritidsordningen betaler kontingent hver måned For nærmere opplysninger Ta kontakt med den enkelte skole/skolefritidsordning eller avd. for skole og barnehage, tlf

MÆRE SFO 2012 / 2013

MÆRE SFO 2012 / 2013 MÆRE SFO 2012 / 2013 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag: 1300-1630 Tirsdag: 1400-1630 Onsdag: 1400-1630 Torsdag: 1400-1630 Fredag: 1300-1630 Velkommen

Detaljer

MÆRE SFO 2011 / 2012

MÆRE SFO 2011 / 2012 MÆRE SFO 2011 / 2012 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag: 1300-1630 Tirsdag: 1400-1630 Onsdag: 1400-1630 Torsdag: 1400-1630 Fredag: 1300-1630 Velkommen

Detaljer

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider:

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider: Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 07.30-09.00 Mandag, tirsdag og fredag 13.30-16.30 Torsdag 14.30-16.30 Onsdag 12.40-16.30 Telefon: SFO/skole:

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR EGGE SKOLEFRITIDSORDNING 2009/2010

INFORMASJONSHEFTE FOR EGGE SKOLEFRITIDSORDNING 2009/2010 INFORMASJONSHEFTE FOR EGGE SKOLEFRITIDSORDNING 2009/2010 INNHOLDSLISTE 1. Velkommen.side 2 2. Informasjon om barnegruppen side 4 3. Informasjon om personalet.side 4 4. Dagsrytme med begrunnelse...side

Detaljer

SKOLEÅRET side 1

SKOLEÅRET side 1 INFORMASJONSHEFTE FOR EGGE SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLEÅRET 2016-2017 side 1 INFORMASJONSHEFTE FOR EGGE SKOLEFRITIDSORDNING INNHOLDSLISTE 1. Velkommen.side 3 2. Informasjon om barnegruppen side 6 3.

Detaljer

SKOLEÅRET side 1

SKOLEÅRET side 1 INFORMASJONSHEFTE FOR EGGE SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLEÅRET 2015-2016 side 1 INFORMASJONSHEFTE FOR EGGE SKOLEFRITIDSORDNING INNHOLDSLISTE 1. Velkommen.side 3 2. Informasjon om barnegruppen side 6 3.

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Velkommen til SFO ved Nes barneskole

Velkommen til SFO ved Nes barneskole Velkommen til SFO ved Nes barneskole 2015/2016 1 Litt om SFO: I dette heftet har vi samlet litt informasjon som det kan være greit å vite. Søknadsskjema for SFO finnes på kommunens hjemmesider, www.nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Vi kan beskrive vår SFO slik: SFO = sosialisering frihet omsorg. Per i dag består barnegruppen av 36 barn, fordelt slik: 1.

Vi kan beskrive vår SFO slik: SFO = sosialisering frihet omsorg. Per i dag består barnegruppen av 36 barn, fordelt slik: 1. Solbakken barneskole har 100 elever. Solbakken SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud og er en del av skolens virksomhet. Skolen og SFO har et tett samarbeid og bidrar til et heldags tilbud for

Detaljer

FORELDREMØTE

FORELDREMØTE FORELDREMØTE 26.09.17 Legger ut PowerPointen fra foreldremøtet. Kommentarer: SFO leder snakket om hvor viktig leken er for barnas læring. Se gjerne plakat som henger ved døra til SFO. Det ble bestemt ved

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

INFORMASJONSPLAN FOR LØ SKOLEFRITIDSORDNING

INFORMASJONSPLAN FOR LØ SKOLEFRITIDSORDNING INFORMASJONSPLAN FOR LØ SKOLEFRITIDSORDNING INNHOLD: 1. VEDTEKTER/FORMÅL... 3 2. PRESENTASJON AV BARNEGRUPPEN.... 5 3. PRESENTASJON AV PERSONALET.... 5 4. DAGSRYTMEN MED BEGRUNNELSE.... 6 6. ÅRSOVERSIKT...

Detaljer

LURA SFO Informasjonshefte 2016/2017

LURA SFO Informasjonshefte 2016/2017 LURA SFO Informasjonshefte 2016/2017 Telefonnummer 1. og 2. trinn: 51 33 75 13 / 97 51 05 81 3. og 4. trinn: 94 15 11 30 Velkommen til Lura SFO 2016/2017 Vi ønsker dere velkommen som foresatte til barn

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORDENSKJOLDSGATE SFO

VELKOMMEN TIL TORDENSKJOLDSGATE SFO VELKOMMEN TIL TORDENSKJOLDSGATE SFO SKOLEÅRET 2014 / 2015 Telefon 38 00 60 54 www.minskole.no/todda TORDENSKJOLDSGATE SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) Tordenskjoldsgate skolefritidsordning er et frivillig omsorgs-

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016. Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år

SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016. Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016 Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år FORMÅL Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som skal dekke barnets behov for :. Tilsyn

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO INFORMASJON 2008/2009

VELKOMMEN TIL SFO INFORMASJON 2008/2009 Austmarka barne- og ungdoms skole 2224 A u s tm arka VELKOMMEN TIL SFO INFORMASJON 2008/2009 INNHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til SFO side 3 Praktiske opplysninger side 4 Vedtekter side 6 Dagsrytmen side

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO)

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Dette heftet skal gi et innblikk i det daglige livet på Dalgård SFO. Vi håper det kan gi litt informasjon om hva som skjer hos oss. Dalgård skole SFO er

Detaljer

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim INFORMASJON SKOLESTARTERE 2017 14/6-17 Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim Hentet fra Kvalitetsmelding for SFO Etter en lang skoledag skal SFO ivareta barnas behov for frilek,

Detaljer

INFO. HEFTE FOR NESHEIM SKOLE SFO 2008/2009

INFO. HEFTE FOR NESHEIM SKOLE SFO 2008/2009 INFO. HEFTE FOR NESHEIM SKOLE SFO 2008/2009 Skolefritidsordningen drives etter Lov og forskrifter om skolefritidsordningen av 1.januar 1999. I tillegg utarbeider hver kommune vedtekter for SFO. Vedtektene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Velkommen til SFO ved Nes barneskole

Velkommen til SFO ved Nes barneskole Velkommen til SFO ved Nes barneskole 2016/2017 1 Litt om SFO: I dette heftet har vi samlet litt informasjon som det kan være greit å vite. Søknadsskjema for SFO finnes på kommunens hjemmesider, www.nes-bu.kommune.no.

Detaljer

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN 2014 / 2015 MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING HVA ER EN SKOLEFRITIDSORDNING? En skolefritidsordning er et pedagogisk frivillig omsorgs og fritidstilbud for barn fra 1. - 4.klasse. Det er ingen forlengelse

Detaljer

Velkommen til Myklerud SFO. Skolefritidsordnin g. Årsplan 2016-2017. Formålet med tjenesten

Velkommen til Myklerud SFO. Skolefritidsordnin g. Årsplan 2016-2017. Formålet med tjenesten Velkommen til Myklerud SFO Skolefritidsordnin g Formålet med tjenesten Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE 1. Bakgrunn for planen Denne planen tar utgangspunkt i kvalitetsplanen for Drammen kommune - SFO. Visjon Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014 Askøy kommune 1 Velkommen til SFO! Skolefritidsordningen ved Davanger skole drives etter vedtekter fastsatt i Askøy kommune, gjeldende fra 1.8.2007. Rektor har

Detaljer

Dagsrytme og rutiner ved Skjold SFO 2014 / 2015

Dagsrytme og rutiner ved Skjold SFO 2014 / 2015 Dagsrytme og rutiner ved Skjold SFO 2014 / 2015 -DAGSRYTME- 0715 - Åpner SFO 0815 - Friminutt (det er ikke lov å oppholde seg i gangene på dette tidspunktet) 0830 - Ringer det inn Når skolen er slutt starter

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010. Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet

ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010. Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010 Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet Forord Sandvollan skolefritidsordning er et kommunalt tilbud for barn fra 1.-4. Klasse. Tilbudet ble først startet

Detaljer

SFO VED ELVETUN SKOLE.

SFO VED ELVETUN SKOLE. SFO VED ELVETUN SKOLE. 2015/2016 Hei Og velkommen til Sfo ved Elvetun skole! Sfo står for skolefritidsordning, og er et frivillig tilbud til elever i 1. 4. klasse. Sfo skal være et leke- og aktivitetstilbud,

Detaljer

KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 2014/2015 o Mye å lære et godt sted 1 Lillehammer kommune Grunnskole mai 2014 Til foreldre med barn i SFO Formål Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til elever i

Detaljer

SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM BJØRKELANGEN SFO 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM BJØRKELANGEN SFO 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM BJØRKELANGEN SFO 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Bjørkelangen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER!

VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER! VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER! Vårtun Kristne Oppvekstsenter SFO er en skolefritidsordning med masse trivsel! Her starter vi ettermiddagen med å spise matpakke og frukt. Etter maten

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

MALMHEIM SFO. Skoleåret 2016/2017

MALMHEIM SFO. Skoleåret 2016/2017 MALMHEIM SFO. Skoleåret 2016/2017 1 INNHOLD: SFO s historie. s. 3 Åpningstider, tlf.nummer, personalgruppe.s. 4 Mål, praktiske opplysninger.s. 5 Personalarbeid...s. 6 Foreldresamarbeid s. 7 Ordensregler,

Detaljer

Velkommen. Til. Solneset barnehage

Velkommen. Til. Solneset barnehage Velkommen Til Solneset barnehage Redigert mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Planleggingsdager s. 5 Foreldrebetaling,

Detaljer

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Velkommen til SFO foreldremøte Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Agenda SFO info Dagsplan Mål Aktiviteter Forventninger Plasstyper Praktisk info Garderoben Stille rom 18.09.2015 2 SFO INFO 92 flotte

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten er velkommen

Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten er velkommen Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten 2017. er velkommen Vi gleder oss til å møte 30 nye barn som skal starte på Bispehaugen SFO fra 1. august 2017. Totalt er det pr. i dag 37 elever

Detaljer

ÅRSPLAN SFO 2014-2015

ÅRSPLAN SFO 2014-2015 ÅRSPLAN SFO 2014-2015 INNLEDNING Årlivoll skole har omtrent 200 elever. Som en del av skolens virksomhet har vi SFO, et frivillig omsorgs og fritidstilbud. Vi holder til i de samme rommene som 1. klasse,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Indre Fosen kommune Vedtatt i Fellesnemnda for Indre Fosen xx.xx.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål...

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VI ØNSKER VELKOMMEN Vi vil med dette ønske alle barn og foreldre velkommen til Skatval SFO. Denne informasjonsavisa vil gi dere en del

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

INFORMASJON OG MÅLSETTING

INFORMASJON OG MÅLSETTING KONTAKTINFORMASJON Telefon SFO: 69 83 37 28 INFORMASJON OG MÅLSETTING Telefon skolen: 69 83 37 20 Mobil (ved aktiviteter utenfor skoleområdet): 481 85 142 / 414 28 070 Skoleåret 2012/2013 E-post: else.sorensen@spydeberg.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ORMÅSEN SKOLEFRITIDSORDNING 2015/2016

ÅRSPLAN FOR ORMÅSEN SKOLEFRITIDSORDNING 2015/2016 ÅRSPLAN FOR ORMÅSEN SKOLEFRITIDSORDNING 2015/2016 DATO MÅNED HVA, HVORFOR OG HVORDAN HUSK 3.8 Planleggingsdag 4.8 Oppstart 19. 8 Skolestart AUGUST MOTTAK AV NYE OG GAMLE BARN MÅL: Barna skal oppleve trygghet

Detaljer

Velkommen til SFO på Aurvoll skole

Velkommen til SFO på Aurvoll skole Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2017-2018 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon INFOHEFTE KJELLER SFO Praktisk informasjon Forord Vi ønsker elever og foreldre/foresatte velkommen til Kjeller skolefritidsordning. I dette heftet vil dere finne praktisk informasjon som kan være til nytte

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune HR og tjenesteutvikling Deres ref.: Vår ref.: 17/348-2/FA - A22, TI - &00/458 Dato: 18.12.2017 Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et

Detaljer

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i!

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! FORORD Denne årsplanen er en plan over drift, mål og satsningsområder for Lerstad SFO 2014-2015. Planen bygger på Ålesund kommunes

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013 HVA SKOLEFRITIDSORDNINGEN TILBYR Definisjon Opplæringslovens 13.7 sier flg: Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. LITT OM VÅR SFO:... 4 3. ÅPNINGSTID:... 4 3.1 PLANLEGGINGSDAGER:... 4 4. ORGANISERING:... 5 4.1 Personalet på Volsdalen SFO

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole 2013/2014 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud om skolefritidsordning

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I HOLTÅLEN KOMMUNE.

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I HOLTÅLEN KOMMUNE. ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I HOLTÅLEN KOMMUNE. MÅL SFO skal være en del av skolen sin virksomhet. Vi skal dekke barnas behov for tilsyn, omsorg og trygghet. Barna skal lære sosial kompetanse gjennom

Detaljer

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2015 / 2016 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Skolens ordens- og oppførselsreglement gjelder også for SFO.

Skolens ordens- og oppførselsreglement gjelder også for SFO. VELKOMMEN TIL OSS! Velkommen til oss som foresatte på Tregården SFO. Vi gleder oss til å samarbeide med dere i året som kommer, og jobbe med å skape en god hverdag for elevene som har SFO plass. SFO er

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007

Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007 Torsken kommune Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007 Gryllefjord oppvekstsenter Medby oppvekstsenter Torsken oppvekstsenter Innledning Denne orienteringen inneholder en del praktiske opplysninger

Detaljer

Velkommen til Hvervenmoen barnehage.

Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Informasjonshefte til foreldrene. Del 1. Vennskap og glede med voksne tilstede Hvervenmoen barnehage Kartverksveien 13 3511 Hønefoss Tlf: 32 12 00 45 Fax: 32 12 17

Detaljer

Vi kan beskrive vår SFO slik: SFO = sosialisering frihet omsorg. Per i dag består barnegruppen av 23 barn, fordelt slik: 1.

Vi kan beskrive vår SFO slik: SFO = sosialisering frihet omsorg. Per i dag består barnegruppen av 23 barn, fordelt slik: 1. Solbakken barneskole har ca. 112 elever. Solbakken SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud og er en del av skolens virksomhet. Skolen og SFO har et tett samarbeid og bidrar til et heldags tilbud

Detaljer

1. VEDTEKTER FORMÅL ANSVARLIG STYRINGSORGAN LEDELSE, STYRING OG ANSVAR BEMANNINGEN.. 4

1. VEDTEKTER FORMÅL ANSVARLIG STYRINGSORGAN LEDELSE, STYRING OG ANSVAR BEMANNINGEN.. 4 1. VEDTEKTER 3 1.1. FORMÅL.....3 1.2. ANSVARLIG STYRINGSORGAN....3 1.3. LEDELSE, STYRING OG ANSVAR.....3 2. BEMANNINGEN.. 4 3. OPPTAK AV BARN - PLASSTYPER.4 3.1. MORGENPLASS..4 3.2. DAGPLASS.. 4 3.3. HEL

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen-

Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen- Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen- Adresse Høle barnehage Apalstøveien 28 4308 Sandnes Telefon: 95476376 Mail: hole.bhg@sandnes.kommune.no Nettsted: www.sandnes.kommune.no/barnehager/hole/

Detaljer

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2013/14

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2013/14 SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2013/14 Informasjon om SFO Skolefritidsordningen er et frivillig aktivitets- og fritidstilbud for barn på 1. 4. trinn og for elever med

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

ÅRSPLAN FOR SFO YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR SFO YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Oppdatert 12.05.2017/ola INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL NASJONALT FORMÅL MED SFO LOKALT FORMÅL MED SFO 2. FORUTSETNINGER FOR ÅRETS PLAN PERSONALGRUPPAS SAMMENSETNING

Detaljer

ÅRSPLAN Jørstadmoen SFO

ÅRSPLAN Jørstadmoen SFO ÅRSPLAN 2014-2015 Jørstadmoen SFO Årsplan 1. Innledning 2. Mål 3. Voksenrollen 4. Dagsrytme 5. Åpningstider 6. Måltider 7. Ledelse og bemanning 8. Skolefridager 9. Foreldresamarbeid 10. Endringer, plasstype/

Detaljer

Informasjonshefte LYNGSTAD SFO 2010/2011

Informasjonshefte LYNGSTAD SFO 2010/2011 Informasjonshefte LYNGSTAD SFO 2010/2011 1 INNHOLD Innledning Historikk side 3 Organisering side 3 Åpningstider side 3 Visjon og mål Visjon for enheten Lyngstad skole og bhg side 4 Departementets mål for

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Osen kommune 25.10.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 2 1.1. Lovgrunnlag... 2 1.2. Retningslinjer... 2 1.3. Definisjon og formål... 2 1.4. Styring og

Detaljer