Dok.dato: Tilbud på stilling Spesialbioingeniør gen kjemi og immunologi 100% vikariat til , Sykehuset Namsos

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 31.08.2011. Tilbud på stilling 1149772032 - Spesialbioingeniør gen kjemi og immunologi 100% vikariat til 311211, Sykehuset Namsos"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A Avviksmelding 222/2011 LE - oversendelse av melding, saksfremlegg og vedtak Avviksmelding 222/2011 LE 2011/ /2011 Helsetilsynet i Nord-Trøndelag Tilbud på stilling Spesialbioingeniør gen kjemi og immunologi 100% vikariat til , Sykehuset Namsos Stilling Spesialbioingeniør gen kjemi og immunologi 100% vikariat til Sykehuset Namsos 2011/ / Linn Pettersen Tranås Tilbud på stilling Bioingeniør 20 % st. fast, medisinsk biokjemi, Sykehuset Namsos Stilling Bioingeniør 100 % st. fast, medisinsk biokjemi, Sykehuset Namsos 2011/ / Sigrun Løvseth Tilbud på stilling Bioingeniør 80 % st. fast, medisinsk biokjemi, Sykehuset Namsos Stilling Bioingeniør 100 % st. fast, medisinsk biokjemi, Sykehuset Namsos 2011/ / Cicilie Hætta Side: 1 av 24

2 Tilbud på stilling Bioingeniør 100 % st. vikariat, Medisinsk biokjemi, Sykehuset Namsos Stilling Bioingeniør 100 % st. fast, medisinsk biokjemi, Sykehuset Namsos 2011/ / Beathe Strømstad Anmodning om journalkopier vedrørende ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 ***** Stopp av sykelønn i forbindelse med ett års sykdom 2006/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 ***** Stopp av sykelønn i forbindelse med ett års sykdom P 2005/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 ***** Side: 2 av 24

3 Anmodning om journalkopi ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 Norsk Pasientforening Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 LO Juridisk kontor Region Midt-Norge Tilbud om vikariat 75% st. ved Med H5C 2009/ / Sverre Lilleberre Tilbud om vikariat som miljøterapeut ved Psykiatrisk klinikk i perioden / / Marianne Jensen Side: 3 av 24

4 Svar på melding Avvik 14/2011 AMK 2011/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 nntrøndelag Ambulanse Anmodning om kopi av journal vedrørende ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 ***** Anmodning om utskrift av journal Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 ***** Tilbud om stilling: Lege i spesialisering NR % fast Avdeling for bildediagnostikk Sykehuset Levanger Stilling: Lege i spesialisering NR % fast Avdeling for bildediagnostikk Sykehuset Levanger 2011/ /2011 Andreas M. Sjøli Side: 4 av 24

5 nnsyn i journal Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 ***** Begjæring om journalinnsyn Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 ***** Bekymringsmelding vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 ***** Personalnettverk - representant fra Fylkesmannen i N-T Felles samhandlingsstrategi mellom kommunene i Nord-Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag 2010/ / Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 5 av 24

6 Forespørsel om etterrapportering av 1. tertial for 2 enheter ved Sykehuset Levanger Etterrapportering og justering av SF-grunnlaget 2011/ / NPR Helsedirektoratet Trondheim Etterrapportering av 1. tertial for 2 enheter ved Sykehuset Levanger - justering av SF-grunnlaget Etterrapportering og justering av SF-grunnlaget 2011/ / Helsedirektoratetet Avviksmelding 242/2011 LE - pasient ***** ***** ***** ***** ***** Avviksmelding 242/2011 LE 2011/ /2011 Rehabiliteringsavdelingen måneders-kontroll - Møte Pasient ***** ***** ***** 2011/ / Kontrollkommisjonen for Sykehuset Levanger Side: 6 av 24

7 3-måneders-kontroll - Møte Pasient ***** ***** 2011/ /2011 Kontrollkommisjonen for Sykehuset Levanger Melding om at innehaver av førerkort ikke fyller helsekrav - ***** ***** ***** 2011 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Medisinsk klinikk SL 2011/ /2011 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Ber om ytterligere opplysninger i saken Avviksmelding 199/2011 LE 2011/ /2011 Helsetilsynet i Nord-Trøndelag Meldingen tatt til orientering Avviksmelding 49/2010 LE 2010/ /2011 Helsetilsynet i Nord-Trøndelag Side: 7 av 24

8 Kravforespørsel i forbindelse med krav hos pasient ***** ***** ***** Gjeldsordning / /2011 Nav Midtre Namdal Spørreundersøkelse fra Arbeidstilsynet Spørreundersøkelse fra Arbeidstilsynet 2011/ /2011 Direktoratet for Arbeidstilsynet Anmodning om legeerklæring Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 Nordea Liv Norge AS Arbeidsavtale datert / /2011 Mona Duvsethe Side: 8 av 24

9 Arbeidsavtale datert / /2011 Camilla Johansen 2011/ /2011 Ryan Allenby Arbeidsavtale datert og mail angående stillingen 2010/ /2011 Stina Ferstad 2011/ /2011 Ali Abdali Side: 9 av 24

10 2011/ /2011 Anders Boisen Jensen 2011/ /2011 Andreas Edenberg 2011/ /2011 Kaveh Feridooni Takker ja til tilbud om vikariat 2011/ /2011 Anne-Lise Sørli Side: 10 av 24

11 2011/ /2011 Pål Hammer 2011/ /2011 Maytham Hamud Arbeidsavtale datert og vedtaksskjema 2011/ /2011 Anne-Lise Sørli 2011/ /2011 Mateusz Kubak Side: 11 av 24

12 2011/ /2011 Mazri Khalaf Mhemed 2011/ /2011 Sudeep (Deep) Mukerji 2011/ /2011 Silje Sommerfelt 2011/ /2011 Salah Aldin Suleyman Side: 12 av 24

13 2011/ /2011 Rodgeir Vinsrygg Arbeidsavtale datert og mail angående stillingen 2011/ /2011 Laila Thomsen Forespørsel om å delta i en spørreundersøkelse / intervju i forbindelse med en masteroppgave Masteroppgave - Spørreundersøkelse/intervju 2011/ /2011 Geir Aaløkken nnvilgelse av attføringspensjon ***** 2007/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 KLP Gjensidige forsikring Side: 13 av 24

14 tlysing av strategiske forskningsmidler innen senskader etter kreftbehandling tlysing av strategiske forskningsmidler innen senskader etter kreftbehandling 2011/ / Helse Midt-Norge RHF Tilsettingsforhold i forbindelse med innvilget attføringspensjon ***** 2007/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 ***** Oppfølgingsplan for sykmelding 2005/ /2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Erstatningssak 2010/ Vedtak i erstatningssak Pasient ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 Norsk Pasientskadeerstatning Side: 14 av 24

15 Takker nei til stilling Medisinsk faglig rådgiver 100 %, Fagavdelingen, Sykehuset Namsos Stilling Medisinsk faglig rådgiver 100 %, Fagavdelingen, Sykehuset Namsos 2011/ /2011 Per Værås Tvete Tilleggsopplysninger fra avdeling Avviksmelding 222/2011 LE 2011/ /2011 Barn- og familieklinikken Tilknytning til universitet ved søknad om PhD-midler - Prosjekt "Når pusten må hjelpes. Erfaring, roller og ansvar ved respiratoravvenning" Søknad om PhD-midler 2011/ / Samarbeidsorganet HMN-NTN Vitneinnkalling Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 Advokatfirmaet Bjerkan Stav ANS Side: 15 av 24

16 Tilbud på stilling Avdelingssykepleier 100 % stilling vikariat, Ortopedisk sengepost, Sykehuset Levanger Stilling Avdelingssykepleier 100 % stilling vikariat, Ortopedisk sengepost, Sykehuset Levanger 2011/ /2011 Laila Fagerstad Anmodning om legeuttalelse Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 Nord-Trøndelag politidistrikt Svar på søknad om støtte 2011 Namdalsfestivalen 2007/ /2011 Snåsa kommune Korrektur Ditt Distrikt Namsos Avtale Eniro Norge AS (Ditt Distrikt Namsos) 2011/ / Eniro Norge AS Side: 16 av 24

17 nderskrevet leasingavtale Philips MR maskiner Sykehuset Namsos Avtale Nordea Finans Norge AS 2011/ /2011 Nordea Finans Norge Svar på anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 ***** NORM/NORM-VET 2010 rapporten NORM-prosjektet 2010/ /2011 niversitetssykehuset Nord-Norge HF, mikrobiologisk avd Takker ja til stilling: Miljøterapeut 100% st. vikariat til ARP Sykehuset Levanger Stilling: Miljøterapeut 100% st. vikariat til ARP Sykehuset Levanger 2011/ / Anne Margrethe Johnsen Side: 17 av 24

18 Takker ja til del av utlyst stilling Sykepleier 75% fast Med H4 Sykehuset Namsos Stilling Sykepleier 75% fast Med H4 Sykehuset Namsos 2011/ / Monica Haukø Takker ja til del av utlyst stilling Sykepleier 75% fast Med H4 Sykehuset Namsos Stilling Sykepleier 75% fast Med H4 Sykehuset Namsos 2011/ / Jan Ove Heggdal Letter of intent Nettverk for helsefremmende arbeid 2011/ /2011 Norwegian HPH Takker ja til tilbud om vikariat 20% stilling til ved Kir H3 2009/ / Charlotte Myrvold Side: 18 av 24

19 Arbeidsavtale datert / /2011 Charlotte Myrvold Takker ja til tilbud om vikariat 22 % stilling ved Med H4 2011/ / Malin Nordhuus Arbeidsavtale datert / /2011 Malin Nordhuus nvitasjon til deltagelse i studien om tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TD) Studie om tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TD) 2011/ /2011 niversitetet i Tromsø Side: 19 av 24

20 Takker ja til vikariat ***** 2007/ /2011 Kristine Johnsen Knudsen Arbeidsavtale datert og mail angående stillingen ***** 2007/ /2011 Kristine Johnsen Knudsen Tilbud om starthjelp i forbindelse med forskningsprosjekter - Distriktpsykiatriske sentre Studie om tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TD) 2011/ / niversitetet i Tromsø Oppsigelse av vikariat ved Rehabiliteringsklinikken 2010/ / Marianne Mathisen Side: 20 av 24

21 Søknad om bruk av pasientdata fra Helse Nord-Trøndelag Forskningsprosjektet: Hodetraumer 2011/ /2011 NTN Takker ja til stilling: Avdelingsleder og seksjonsleder Gyn/Føde/Barsel Sykehuset Levanger Stilling: Avdelingsleder og seksjonsleder Gyn/Føde/Barsel Sykehuset Levanger 2011/ / Marianne Mathisen Oppsigelse av stilling 2009/ / Hege Kirkeby Helsetilsynets krav om lukking av avvik Helsetilsynets krav om lukking av avvik 2011/ /2011 Helse Midt-Norge RHF Side: 21 av 24

22 Forespørsel om deltagelse i spørreundersøkelse i forbindelse med masteroppgave Kartlegging av eventuelle synsvansker hos hjerneslagspasienter før utskriving fra sykehus 2011/ /2011 Geir Aaløkken Arbeidsavtale datert og mail angående stillingen ***** 2006/ /2011 Elise Marie Berg Bostadløkken Arbeidsavtale datert / /2011 Kent Gundersen Avviksmelding 80/2011 NA ***** ***** ***** ***** ***** Avviksmelding 80/2011 NA 2011/ /2011 Klinikkleder, medisinsk klinikk Side: 22 av 24

23 Arbeidsavtale datert og mail angående stillingen 2010/ /2011 Kent Gundersen Takker ja til vikariat ved Med.B ***** 2011/ /2011 Linn B Rønning Arbeidsavtale datert og mail angående stillingen ***** 2011/ /2011 Linn Benedicte Rønning Tilbakemelding til melder Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 Barnevernstjenesten i Ytre Namdal Side: 23 av 24

24 Erstatningssak: 2011/ spørsmål om det er kommentarer til medisinskfaglig vurdering i saken Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 Norsk Pasientskadeerstatning Erstatningssak: 2011/ medisinskfaglig vurdering i saken Pasient ***** ***** ***** 2011/ /2011 Norsk Pasientskadeerstatning Arbeidsavtale datert / /2011 Helene Kristiansen Side: 24 av 24

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: 1580189804

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08.

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2015 Journalkopier og skademeldingsskjema - ***** ***** 2015/627-4 10515/2015 Norsk Pasientskadeerstatning 01.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2014 Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak 2014/54-8 21357/2014 Norsk Pasientskadeerstatning 21.08.2014

Detaljer

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04.

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2012 Egenerklæring - leger under spesialisering Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03.

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2011 Søknad om å fortsette etter fylte 65 år ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 Anna Stamnes Vedrørende anmodning om

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 270411. Personal ***** ***** ***** 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 28.06.2011

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 270411. Personal ***** ***** ***** 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 28.06.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2011 Arbeidsavtale datert 270411 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 Randi Grande Svar på søknad om videreutdanning 2011/1500-2

Detaljer

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11.

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Endret organisatorisk tilhørighet ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 Dag Einar nnhaug Endret organisatorisk

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08.

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2012 Oppsigelse av stilling ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 da Petrine Skogen lset Turnustjeneste

Detaljer

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2015 Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NO 2014-8 Tolking i offentlig sektor NO 2014:8 Tolking i offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03.

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.03.2011 Søker om videreføring av stipend og permisjon 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 Mathis Heibert Arbeidsavtale datert

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.02.2015 Arbeidsavtale - Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon A 2015/744-2

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på muntlig advarsel. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 HR/JJA 15.03.

Offentlig journal. Bekreftelse på muntlig advarsel. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 HR/JJA 15.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.03.2012 Bekreftelse på muntlig advarsel Personalmappe 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Journaldato: 17.06.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok.

Journaldato: 17.06.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.07.2015 Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/7212-3 52100/2015

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2014 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2014/1096-5 10868/2014 23.05.2014 KE/SVH Mottaker Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer