Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den."

Transkript

1 Informasjonshefte Skoleåret

2 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine barn på Kvalavåg Montessoriskole og vi håper du vil være fornøyd med dette. Vi som jobber her er stolte av skolen vår, og vi håper at alle elever og foreldre/foresatte er det samme. Vi har tro på de grunnleggende montessoripedagogiske prinsipper som frihet, selvstendighet og respekt, og vi ønsker å gjøre skolen til et forbilde for andre skoler. Vi ønsker å inspirere barna til læring og søke kunnskap selv. Vi vil gi barna mange ulike læringsmåter å jobbe etter, som kan følge dem hele livet. Skolen vår har valgt nettsida: minskole.no/kvalavagm som vår nettside. Der vil du finne informasjon om skolen vår. Og vi som jobber her vil legge ut informasjon om hva de ulike gruppene av elevene jobber med hver måned. Det er viktig for barnas læring at skolen og foreldre/foresatte samarbeider. Derfor vil vi gjerne ha en god og åpen kontakt med dere foreldre/foresatte. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe dere lurer på eller har informasjon om barnet deres. Kom gjerne med tilbakemeldinger om det er noe informasjon du savner her. På forhånd takk for et godt samarbeid og for den innsatsen du bidrar med. Marit Steinnes Marit Steinnes rektor 2

3 Om skolen Kvalavåg montessoriskole er en barneskole på vestsiden av Karmøy nær flyplassen. Kvalavåg ligger naturfint til med et fantastisk hav på den ene siden og fri natur på den andre. Vi har rundt 50 elever fra 1.-7.klasse. Skolen er en heldagsskole. Ved å være en heldagsskole har man plass til mye spennende. Elevene får felles lunsj og skolefrukt på skolen 5 av 5 dager. Som oftest i form av brødmat som elevene selv ordner til. Maten bli etterfulgt av en time fysisk aktivitet alle dager. Ettersom det er en heldagsskole så er det også valgt å være en leksefri skole. Når det først ble opprettet skole i Kvalavåg vet vi ikke, men protokollene går tilbake til året Da som en omgangsskole mellom flere bygder. I 1867 ble det fast skole med eget skolehus i Kvalavåg. Under 2.verdenskrig måtte elevene flytte ettersom tyskerene brukte skolen. Dagens skolebygg stod ferdig i 1952 med en større utbygging i Skolen ble pusset opp sist i I 2010 ble det vedtatt av kommunen å legge ned skolen. Da ble det besluttet i bygda å gå for Montessoriskole. Kvalavåg Montessoriskole ble opprettet samtidig som at skolebygget fikk en solid oppussing. Ved oppstarten av Montessoriskolen fikk man en skole som økte i elevtall og med en solid forankring i bygda. 3

4 Om Kvalavåg Kvalavåg ligger idyllisk til på vestkysten av Karmøy kommune i Rogaland. Sjarmerende strender og viker, skog, hauger og knauser preger landskapet. Kvalavåg er ei levende bygd som de siste fem årene har hatt en befolkningsvekst på over 20 prosent. Her finner du nærbutikk med post, interiørbutikk, kafé, bedehus, grendehus, nytt byggefelt, volleyballbane, BMX-bane, flotte turområder, barnehage og ikke minst Kvalavåg Montessoriskole. Til tross for landlige omgivelser har Kvalavåg en sentral beliggenhet. Haugesund lufthavn er bare en 10 minutters biltur unna. Både dagligvarer og gaveartikler får du kjøpt i nærbutikken. Er det andre ting du trenger, er det kort vei til både Kopervik (10 km), Oasen Storsenter (10 km) og Haugesund sentrum (15 km). Enda nærmere ligger Avaldsnes, hvor det tilbys fritidsaktiviteter som f.eks. allidrett, barnekor, drill og dans. Det som fremfor alt karakteriserer Kvalavåg, er fellesskap og dugnadsånd. Flotte turstier er laget på dugnad. Det samme er sykkelbanen og sandvolleybanen, og folk stiller mer enn gjerne opp for å stelle i stand fellesarrangementer. Et eksempel er sankthansfeiringen, som omfatter bål, forestilling, talentkonkurranse, kiosksalg og mye mer. En aktiv og engasjert velforening bidrar sterkt til samhold i bygda ved blant annet å arrangere årlige høst- og vårmarsjer, som avsluttes med god middag og dessert på grendehuset. Bygda kan også skilte med storstilt 17.-maifeiring og eget tog med korps og drilljenter. Andre arrangementer i bygda er julemarked ved butikken, juletrefest, bedehusbasar, vannsportens dag, swingkurs og gatefest. 4

5 Montessoripedagogikk og filosofi Maria Montessoris pedagogiske arbeid begynte ved opprettelsen av den første Casa dei Bambini. Her ble barna nøye observert og pedagogikken utviklet seg gradvis. Etter den store suksessen med den første barnehagen/skolen åpnet Maria Montessori snart nye skoler, og i dag finnes montessoriskoler over hele verden. Maria Montessori grunntanke var å ta barnet på alvor. Barnet er et individ som skal ha en reell rolle i samfunnet. Barnet skal respekteres og lære seg å respektere sin omverden ikke bare andre mennesker, men like viktig er det å respektere naturen og miljøet rundt seg. Maria Montessori studerte barnas utviklingsfaser og identifiserte ulike trinn i hvert enkelt barns utvikling. Tempo og intensitet i denne utviklingen varierer selvsagt fra barn til barn, men alle barn har perioder hvor de har en nærmest absorberende måte å lære på, og de har faser hvor de er spesielt mottakelig for enkelt fag. Nettopp da skal innlæringen være tilgjengelig. Det betyr at undervisningen må være lagt opp individuelt og være mye basert på barnets eget initiativ. Læreren har en rolle som veileder og inspirator i et nøye strukturert og tilrettelagt klasserom. Et montessoriklasserom er annerledes enn et vanlig klasserom. Det er ikke skolepulter i vanlig forstand. Det er heller ikke noe kateter og tavle. Barna arbeider i grupper eller enkeltvis, ved et bord eller på gulvet avhengig av hva det materiellet de arbeider med krever. Barna bruker spesiallaget materiell. Hvert materiell bygger videre på arbeidet barna har gjort tidligere. Hensikten med materiellet er å hjelpe barna til konkret å forstå abstrakte begreper. For at barn skal lære seg å ta ansvar for ting og lære seg å dele med andre og vente på tur, finnes det ikke mange eksemplarer av hvert materiell i klasserommet. Etter bruk skal materiellet settes tilbake på plass i den stand det ble hentet. Barna i en montessoriskole går i aldersblandede grupper. Mari Montessori mente at skolen i så stor grad som mulig burde gjenspeile den virkelige verden. Hun mente at i det virkelige samfunnet er barn med forskjellig alder sammen med hverandre. Den naturlige aldersblandingen må også gjenspeiles i klasserommet. Da gis det rom for at barna hjelper og lærer hverandre på en naturlig måte. 5

6 Barnet skal utvikle selvtillit og tro på seg selv. Det utvikles en plan for og i samarbeid med det enkelte barn, slik at den individuelle utviklingen danner grunnlag for barnets følelse av seg selv. Det legges ikke opp til konkurranse eller måling mot hverandre. Det enkelte barn får den oppfølging det har behov for, uten at dette fører til at andre i klassen sinkes. Samtidig har barnet mulighet for å utvikle seg på flere felter. Et annet viktig element i montessoripedagogikken er det helhetsmessige synet på læring. Læringen deles ikke opp i spesifikke timer der man arbeider med fag i 60 minutter av gangen. Barnet kan arbeide så lenge det ønsker med et område. Ved å ikke dele dagen i skoletimer gir vi barna mulighet til å konsentrere og fordype seg. For å skape den indre disiplin som preger barn i en montessoriskole, ligger et helt bevisst oppbygget og nøye forberedt arbeid fra lærernes side. Å bli montessorilærer krever montessoriutdannelse. Et livssyn med respekt og mangfold. ( cosmic education ) I et samfunn hvor etniske og religiøse grupper i stadig større grad møter hverandre i en felles hverdag, er Maria Montessoris livssyn et viktig bidrag i å utvikle en felles forståelse og respekt. Filosofien er at alt i universet er en pulserende enhet. Den globale tenkningen går på respekten og omsorgen for alt liv i og rundt oss, alt liv er i interrelasjon og interaksjon. Religiøse og etiske verdier blir helt sentre. Det går som en rød tråd i Maria Montessoris budskap: Fred blant menneskene. I hennes miljø forsterker barnet sin evne til konsentrasjon og selvdisiplin, tro på seg selv, tillit til andre mennesker og respekt for andre kulturer, religioner og livsverdier. Maria Montessori hadde etter hvert verdensfreden som sitt fremste mål. Hun mente at fredsarbeidet måtte begynne med barna. Den som deler hennes syn på barnet utvikler ydmykhet, visdom, fleksibilitet og forståelse for andre mennesker. En montessoriskole skal gi elevene mulighet til: Å utvikle kreativitet Å velge det som engasjerer dem i omgivelsene Å arbeide uavbrutt og så lenge de selv ønsker med en oppgave Å komme frem til løsninger og ideer selv, og oppmuntres til selvstendighet Å kommunisere og dele sine oppdagelser med andre. Lærernes oppgave er med åpnet sinn: Å undervise elevene Å observere elevene i et fritt og åpnet miljø Å bygge opp omgivelsene gjennom tilrettelegging av materiell Å tilrettelegge klassemiljøet Å ta del i barnets liv og utvikling innen klassemiljøet Å evaluere elevene i samtaler med elevene og foresatte 6

7 Begreper i pedagogikken Sensitive perioder Mari Montessori brukte begrepet sensitive perioder for å beskrive perioder i barnets utvikling når barna er spesielt mottakelig for bestemte stimuli. Barns indre kraft vil styre dem mot en aktivitet som er riktig og nødvendig for deres egen vekst og utvikling. Tilrettelagt miljø For å ivare ta barnas utvikling, la Maria Montessori spesielt vekt på det hun kalte for det tilrettelagte miljø. Her kunne barnas sensitive perioder bli ivaretatt. Hennes tanker om det absorberende sinn, som hun definerer som barnas egenskap til ubevisst å lære uten vanskeligheter fra miljøet rundt seg, var grunnleggende for hennes detaljerte beskrivelse av betydningen av et tilrettelagt miljø. Miljøet må struktureres rundt barnas utvikling og ivareta alle behov og aspekter ved deres utvikling. Selvstendighet Maria Montessori så at barn har et naturlig behov for selvstendighet. De vokser på å mestre aktiviteter eller situasjoner selv. Selvtillit er basert på det de føler at de mestrer, og miljøet er planlagt for ivareta dette. Barna bestemmer i stor grad selv hva de skal arbeide med. De får tilgang på undervisningsmateriell som er tilpasset det enkelte barns utviklingstrinn. Materiellet er progressivt, det ene skritt leder til det neste. Metoden er bygget opp trinn for trinn. Mye av materiellet er selvkontrollerende; barna skal selv se om de arbeider riktig eller galt. Barna bestemmer i stor grad selv tempoet de skal arbeide i, noe som Maria Montessori så som en essensiell del av metoden. Bevegelse og aktivitet Bevegelse er en naturlig del av barndommen og gjennom bevegelse kommer kunnskap. Alt i montessorimiljøet er arrangert med dette som mål. Barna har et rikt utvalg av materiell og mulighet til å bevege seg. Frihet og orden Frihet og struktur er to av de grunnleggende fundamenter i Maria Montessoris metode. I et miljø med klare rammer og klare grenser er det mulighet for å gi barna frihet. Ved å vise barna respekt, bygge opp deres selvtillit med selvstendighet som mål, vil barna utvikle en egen selvdisiplin som igjen vil føre til en indre frihet. Frihet til å handle selvstendig på eget initiativ innebærer at barna kan holde på med sine oppgaver så lenge de ønsker. Et barn kan konsentrere seg om et emne en hel dag. I en montessorigruppe føler barna at de arbeider for sin egen skyld, ikke for lærerens. Hverdagen i et montessorimiljø/klasserom Praktiske oppgaver er en del av hverdagen blant de yngste elevene. De har øvelser hvor de læres opp til å ta vare på seg selv og miljøet sitt. Når barna har fått 7

8 forståelse for dette, blir de selvhjulpne, de opplever gleden ved å mestre oppgaver, som igjen gir selvstendighet og frihet. Skriving og lesing har en viktig plass. Fra tidlig alder kan vi se at barna har sensitive perioder for skriving. Da er materiellet og andre aktiviteter tilgjengelig for å ivareta deres interesse. Barna får også mulighet til å bli kjent med tall fra 4- års alderen ved å bruke konkret materiell før de lærer abstrakte begreper. Følelsen av å lykkes i noe man selv har valgt, skaper arbeidsglede og gir oppmuntring. Disiplinproblemene blir mindre fordi barna får jobbe med det som i øyeblikket interesserer dem mest. Konkurransementaliteten minker fordi barna arbeider i sin egen rytme. Faktorer som kjennetegner et montessorimiljø Barn som alle sammen holder på med forskjellige aktiviteter enkeltvis eller i grupper Barn som velger sine oppgaver selv Lærere som veileder og demonstrerer materiell Barn på gulvet, ved bord og hvor som helst de måtte like å oppholde seg i arbeid med bl.a. matematikkmateriell som perler, plansjer og tidslinjer, i kombinasjon med standard tekstbøker og skrivebøker Barn i ulke aldere som hjelper hverandre. Barn som selv tar ansvar for praktiske oppgaver, som å holde klasserommet i orden Sosial interaksjon mellom elevene fordi de kan samarbeide etter eget valg og forflytte seg i klasserommet Skolen/hjem samarbeid Maria Montessori sa: Uten en nær kontakt og et nært samarbeid med foreldrene vil skolen aldri kunne få noe avgjørende innflytelse på barna. Det er viktig for barnas trygghet og utvikling at skolen og hjemmet har et tett og nært samarbeid. Vil du vite mer om Montessoripedagogikken/Litteraturforslag: Vatland/Lexow: Montessori en innføring, Montessoriforlaget Læreplan for montessoriskolen, Montessoriforlaget Seldin: Gi barnet ditt en harmonisk start med montessori, Montessoriforlaget Montessori: Barndommens gåte, Montessoriforlaget. 8

9 Kvalavåg Montessoriforening Etter at Karmøy kommune vedtok å legge ned den offentlige skolen i Kvalavåg, 14. desember 2010, ble Kvalavåg Montessoriforening stiftet ved folkemøte på grendahuset den 10. januar Formålet var å jobbe for en egen privatskole; Kvalavåg Montessoriskole. I mars 2011 ble Kvalavåg Montessoriskole AS stiftet. 20. august 2012 åpnet vi dørene til Kvalavåg Montessoriskole. Det er Kvalavåg Montessoriforening som står som eier av Kvalavåg Montessoriskole. Styret i foreningen er også, sammen med elev-, kommune, FAU- og ansatterepresentantene, styret for skolen. Foreningens hovedhensikt er å jobbe for skolens interesser. Styret i foreningen består av bygdefolk. Alle kan være medlem i Kvalavåg Montessoriforening. Medlemskap koster kr 200,- i året pr. person. En har da stemmerett ved årsmøtet. Vi ønsker selvsagt at så mange som mulig vil melde seg inn. Dette gjelder altså ikke bare de som har eller kommer til å ha barn på skolen. Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med noen i styret: Leder: Richard Kvalevaag, tlf: Nestleder: Øystein Kalstø, tlf: Sekretær: Evy Blom Kalstø, tlf: Styremedlem: Bente H. Finne, tlf: Styremedlem: Ingvild Tyse, tlf: Styremedlem: Per Ejnar Thomsen, tlf:

10 Skolerute Måned Elevdager August Skolestart for elevene torsdag September Planleggingsdag mandag Oktober Høstferie (uke 41) 17 November Planleggingsdag fredag Desember Siste skoledag fredag Januar Første skoledag mandag Kurs-planleggingsdag mandag 25. Februar Vinterferie (uke 7) 16 Mars Påskeferie April 21 Mai Fri 05.(kr.himmelfartsdag), 16.(2.pinsedag), 17. (grunnlovsdag) 19 Juni siste skoledag fredag Sum dager 190 Sum dager i skoleruta 190 Obs! Elevene avspaserer 06.mai på grunn av julemarked og skoletur. 10

11 Ansatte ved skolen: Rektor/lærer Marit Steinnes Inspektør Vibeke Vikene Lærer Siv Anett Sande Lærer Beathe Nekstad Lærer Anna Dudzewicz Lærer Rebekka Berntsen Lærer Theresa Johannesen Kontormedarbeider Linda Rasmussen IKT-ansvarlig/Miljøarbeider Arild Gismarvik Miljøarbeider Annica Jøsang Miljøarbeider Arne Kristian S. Ytreland Vaktmester Harry Elvin Halleland Renholdsansvarlig Eva Kallevik Telefonnummer og kontakttid Skolen er åpen mandag til fredag fra kl til Telefon: Mobil gruppe A: Mobil gruppe B: Epostadresse: Undervisningtid: Mandag fredag kl Skoleskyss Elever som bor langt fra skolen eller har en farlig skolevei har rett på gratis skoleskyss i hjemkommunen. De som bor i Karmøy Kommune har rett til gratis skoleskyss til Kvalavåg Montessoriskole hvis de bor langt vekke eller har en farlig skolevei. Avstanden man legger til grunn er: 2 km. for 1.klasse og 4km. for 2-7.klasse. Kommunen velger ulike skyssordninger etter boligadresse og skolevei. Noen kommer med skolebuss rute:norheim-avaldsnes-flyplasskrysset-kvalavåg. Andre kommer i taxi. Velger man å kjøre selv kan man få refundert utgiftene. Man kan også søke om skoleskyss med tanke på funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom. Organisering av skoledagen Skoledagen er organisert i to arbeidsøkter med en lang pause midt på dagen. Så langt det er praktisk gjennomførbart, har elevene teoretiske fag om morgenen og praktisk/estetiske fag om ettermiddagen. Undervisingen i de praktisk/estetiske fagene kan foregå i spesialrom mens øvrige skolearbeidet foregår i klasserommet. Skolen vektlegger naturtimer og uteundervisning. 11

12 Hjemmearbeid Det er i utgangspunktet ikke lekser ved en montessoriskole. Mange elever ved montessoriskoler tar i utstrakt grad med seg skolearbeid hjem. Elevene blir oppmuntret til fordypning i fag og prosjekter, ofte opplever de en glede ved arbeidet som ikke stopper ved skoleslutt. Mange ønsker derfor å fortsette arbeidet hjemme. Elevene kan også bli pålagt å ta med seg skolearbeid hjem hvis arbeidet skal være ferdig innen en gitt dato. Undervisningen på montessoriskoler er individuelt tilrettelagt, og det er derfor ikke ønskelig å gi felleslekser. Leksehjelp Kvalavåg Montessoriskole tilbyr leksehjelp på alle klassetrinn. Leksehjelpen er gratis. Det blir tatt opp påmelding ved starten av skoleåret. Tidspunktene er som følger: Mandag Onsdag Elever som skal på leksehjelp kan gjerne ta med seg niste. Montessoriskoler har sjelden lekser i tradisjonell forstand. De aller fleste elevene rekker gjennom sitt pensum og når kompetansemålene i løpet av den tiden de er på skolen. Leksehjelp blir da en mulighet til å jobbe med stoff de har hatt i skoletiden. Pennal På Kvalavåg Montessoriskole skal elevene ikke ha med seg pennal. I et montessoriklasserom tilbys alt innen skrivesaker i klasserommet. Gjennom kun å bruke skolens utstyr, skal elevene få trening i å dele, ta vare på og holde orden. Et pennal kan virke forstyrrende fordi elevene blir unødvendig opptatt av innholdet. Fravær Når en elev er borte fra skolen bes hjemmet gi beskjed via mail eller telefon til skolen mellom kl 8.00 og Det er viktig at lærerne har fått beskjed om fraværet før undervisningen begynner kl Dette gjelder alle elever, slik at hjem/skole vet hvor barnet befinner seg til enhver tid. Midlertidig omsorg Det hender at foresatte reiser bort og overlater omsorgen til andre voksne. Det er viktig at skolen til enhver tid vet hvem som har ansvaret for barna, og hvor barna bor hvis de ikke bor hjemme. Adresseendring Det er viktig for skolen alltid å ha riktig adresse og telefon/e-post til hver enkelt elev, og vi ber om at adresseforandringer og endringer av telefon/e-post sendes til skole: Husk å oppgi hvis elevene har to bostedsadresser. Dobbel informasjon Foreldre som er skilt/bor hver for seg vil få informasjon tilsendt på begge adresser. Dersom det er ønskelig med noe annet bes dere om å kontakte skolen. 12

13 Opplysning om barnet Etter lov om personvern har foresatte innsynsrett i barnets elevmappe. Etter avtale med rektor kan foresatte få se innholdet i elevmappen. Ved overgang til ny skole oversender skolen personlige opplysninger om elevene kun etter avtale med foresatte. Påkledning Elevene skal hver dag være kledt slik at de kan være ute uansett vær. Alle skal ha tøfler/innesko, samt skiftetøy, regntøy og støvler. Husk å merke tøy med navn. Gjenglemt tøy Hvert år samler det seg tøy som elevene har glemt igjen på skolen. Foreldre bør komme til skolen og se igjennom tøyet når noe er savnet. Skolen har en glemmekasse som står i gangen. Mobiltelefonbruk Mobiltelefon skal være avslått i skoletiden, dvs. fra elven kommer inn på skoleområdet og til eleven forlater skoleområdet etter skoleslutt. I spesielle tilfelle kan mobiltelefonen brukes etter avtale med lærer. Brudd på regelen medfører midlertidig inndragelse av mobiltelefonen. Vi anbefaler å ikke medbringe mobiltelefon på skolen. Informasjonsposten Informasjon fra skolen publiseres på skolens hjemmeside jevnlig. I slutten av uken får elevene med seg en fredagslapp med informasjon om hva som har skjedd den uken og informasjon om neste uke. Betaling av skolepenger En elevplass for skoleåret 2015/2016 koster kr Beløpet deles på to betalinger årlig, august og januar. Det blir sendt ut giro fra skolen. Skolepengene blir justert innenfor de rammene som settes av myndighetene. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henholdt til forsinkelsesrenteloven. Varige eller gjentatte forsinkelser vil være et vesentlig misforhold av avtalen mellom foresatte og skolen, som etter skriftlig advarsel kan medføre tap av skoleplassen. Ved uteblivelse av betaling sendes krav til inkasso etter andre purring. Hvis en elev slutter Hvis en elev slutter må oppsigelse av skoleplassen sendes skriftlig til skolen. Slutter eleven midt i skoleåret er det ikke mulig å få tilbakebetalt skolepenger for de månedene som eleven eventuelt ikke går på skolen. Søknadsfrist Søknadsfrist for inntak av nye elever ved Kvalavåg Montessoriskole er 1. mars Dersom det er ledige plasser ved skolen, foretas inntak av elever fortløpende gjennom skoleåret. 13

14 Samarbeid skole/hjem Foreldrene har hovedansvaret for oppdragelse og opplæring av sine barn. Skolens oppdrageransvar skal utøves i forståelse og samarbeid med hjemmet. Kvalavåg Montessoriskole tilstreber å arbeide nært med de foresatte. Det forventes at de foresatte deltar på foreldremøter og konferansetimer. Skolens formelle fora for kontakt og samarbeid er: Foreldremøter Det inviteres til to foreldremøter i skoleåret. Foreldremøter er møter på gruppenivå der man blir kjent med lærerne og hverandre, der man blant annet kan drøfte undervisningsopplegg og gruppens miljø. Klassekontakter På skoleårets første foreldremøte velges 2 klassekontakter pr gruppe. Klassekontaktene har som hovedoppgave å arbeide for trivsel i gruppen og skal fungere som et bindeledd mellom kontaktlærer og foreldre. Klassekontaktene sitter som FAU-representanter, og en klassekontakt fra hver gruppe sitter som foreldrerep. i skolestyret. Konferansetimer Foreldrene blir innkalt til konferansetimer to ganger i året. På konferansetimene blir elvenes skolesituasjon, faglig progresjon og trivsel diskutert. Det er ønskelig at elvene deltar på disse møtene. I tillegg er det ofte behov for hyppigere kontakt av mer uformell karakter. Elevråd Elevråd er et viktig demokratisk organ. Det er en del av elevenes medbestemmelsesrett. Skoler er pliktig ifølge opplæringsloven til å ha et elevråd med elever fra i hvert fall 5-7.trinn. Vi synes elevråd er såpass viktig at vi ønsker alle klassetrinn representert. Hvert år velges derfor representanter fra hver gruppe til elevrådet. FAU Foreldrenes arbeidsutvalg Foreldrenes arbeidsutvalg FAU, er foreldrenes talerør på skolen. Foreldrenes arbeidsutvalg skal arbeide for å skape et godt samhold mellom skolen og hjemmet, og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Det er gruppenes klassekontakter som sitter i FAU. 2 av medlemmene i FAU sitter også skolestyret, som styremedlem og vara. Arbeid som FAU kan være med å planlegge og organisere er dugnad, 17. Mai m.m. 14

15 17 mai planlegging og feiring Foreldrene til skolens 3 klassinger har hovedansvaret i planleggingen og gjennomføringen av skolens 17 mai feiring. Feiringen er lagt opp til tog på Avaldsnes og feiring på skolen i etterkant. Norsk Montessoriforbund Norsk Montessoriforbund er en interesseorganisasjon for montessoribarnehager, montessoriskoler og lokalforeninger. Vi håper at alle som har barn på Kvalavåg Montessoriskole er innmeldt i Norsk Montessoriforbund. Foreningen er avhengig av å ha solide medlemstall for å kunne fortsette sitt arbeid og være slagkraftige i det skolepolitiske miljøet. Ved medlemskap vil dere få tilsendt montessorimagasinet 6 ganger i året. Url: e-post: Retningslinjer for skolefri Hovedansvaret for barnas oppdragelse og undervisning tilligger foreldre/foresatte. Barn og ungdom har rett og plikt til undervisning, dersom de ikke på annen måte får tilsvarende undervisning. Når en elev er innvilget skolefri, plikter således foreldre/foresatte å sørge for at barna for nødvendig undervisning i permisjonstiden. Det er rektor som avgjør søknader om skolefri ut over én dag. (kontaktlærer kan gi elever fri én dag). Søknadene om skolefri bør foreligge i god tid før fri ønskes. I Privatskoleloven 3-13 står det: Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker. Søknadene vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Skolen er pålagt å tolke retningslinjene restriktivt. Elever som tilhører et religionssamfunn utenfor Den norske kirke, har rett til å være borte fra skolen de dagene samfunnet deres holder helg. (Lov om grunnskolen. Kap. 2, 2-11) Psykososialt miljø Retten til et godt psykososialt miljø etter Opplæringsloven kapittel 9a gjelder for private grunnskoler.det psykososiale miljøet står sentralt i montessoripedagogikken. Trivsel og et godt miljø på skolen ble av Maria Montessori sett på som grunnleggende for læring. Dette oppnås blant annet ved hensiktsmessig arbeid, både intelektuelt og praktisk, inne og ute, øvelser i harmoni og høflighet, etiske diskusjoner og dialog. Arbeid, adferdsøvelser pg dialog tilrettelegges i forhold til elevenes forutsetninger på de forskjellige utviklingstrinnene de befinner seg i. Skolen skal gjennomføre kontinuerlig forebyggende undervisningsopplegg som Dette er mitt valg og for å styrke klassemiljøet og utvikling. 15

16 Ordensreglement Vedtatt av styret i Kvalavåg Montessoriskole AS, 5. september Ordensreglementet gjelder for elever og voksne ved skolen. 2. Elever har rett og plikt til å møte på skolen og delta i den planlagte undervisningen hver dag, med mindre det foreligger gyldig grunn til fravær, som for eksempel sykdom eller innvilget permisjon. Melding om sykdom skrives i meldingsboken og leveres når eleven er tilbake på skolen. 3. Elever plikter å møte presis til undervisningen. 4. Alle tar ansvar for skolebygget, uteområdet og tingene våre. Vi bruker innesko. Det er ryddig og pent rundt oss. Det vi låner behandler vi med forsiktighet. 5. Alle skal legge vekt på en høflig og positiv opptreden. Det gjør vi ved å; hjelpe hverandre. gi oppmuntring og oppmerksomhet. bruker ordene takk og vær så god ofte. vise hensyn overfor små og store på skolen og i barnehagen. 6. Alle trenger energi. Det får vi ved å; ha med sunne matpakker. være positiv til lek og idrett. 7. På turer og ekskursjoner skal alle være gode representanter for skolen ved å være oppmerksom og høflig. Reglement for den enkelte tur skal følges. 8. Alle er velkommen til Kvalavåg Montessoriskole Foresatte kan når som helst komme innom skolen Besøkende elever må avtale dette på forhånd 9. Elever kan bare ha med søtsaker ved spesielle anledninger og etter avtale med lærer. 10. Det er ikke tillatt å nyte tobakk, alkohol eller andre rusmidler på skoleområdet i skoletiden eller ved arrangement skolen står som arrangør for. 11. Det er forbudt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område. 12. Det er ikke tillatt å bruke skolens internett eller annen kommunikasjon til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annen materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov. 13. Mobiltelefon er ikke tillatt på skolen. 14. Digitale verktøy og bilder skal brukes på en varsom måte i skolearbeid. Elever og foreldre skal skriftlig godkjenne bruk av elevbilder. 15. Til og fra skolen; Bruk sykkel-og gangsti, gå og sykle på rett side av vegen, bruk sykkelhjelm og refleks. Anbefalt alder, 10 år, for å sykle på trafikkert veg gjelder. 16. Når noe går galt: Ved hærverk skal skader erstattes/repareres. Ved uhell skal erstatning vurderes. Ved uforsiktighet skal skader erstattes. Ved svært dårlig adferd skal foresatte kontaktes, og evt. komme til skolen. Viser for øvrig til skadeerstatningsloven, 1-1 og Alle på skolen skal kjenne hovedinnholdet i ordensreglementet. Styret behandler og godkjenner reglementet. 16

17 Elever og ansatte skal kunne det meste i reglementet. Foresatte skal ved elevinnskriving underskrive reglementet. Ordensreglementet utdeles til nye foreldre. 18. Konsekvenser for brudd på skolens reglementet: Brudd på dette reglement vil resultere i relevant reaksjoner mot eleven. Om nødvendig iverksettes refsingstiltak. Virkemiddelet skal stå i forhold til bruddets karakter for å bidra til å skape et trygt og forutsigbart skolemiljø. Eleven skal ha mulighet til å forklare seg. Skolen skal også vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, for eksempel hjelpetiltak og/eller individuell skriftlig avtale, eller kontakt med hjelpeinstanser, for eksempel PP-tjenesten. Før det blir gjort vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, skal bruk av andre hjelpe- eller refsingstiltak være vurdert. Følgende virkemidler kan benyttes: Samtale med læreren med sikte på veiledning, evt. for å få klarhet i hva som har skjedd og hvorfor det skjedde. Megling mellom ulike parter i en konflikt med sikte på fredelig konfliktløsning. Rektor/lærer kan ta eleven(e) til side eller ut av gruppen for å drøfte situasjonen slik at det kan skapes felles forståelse for hvorfor situasjonen oppsto, hvordan denne burde vært løst og hva vi kan gjøre for å unngå tilsvarende situasjon igjen. Innskrenkning av privilegier, for eksempel valg av arbeidsplass, valg av arbeid og aktivitet, valg av arbeidsmetode, valg av arbeidsplan eller valg av arbeidskamerater. Foresatte kan informeres pr. telefon eller brev. Foresatte kan innkalles til konferanse vedrørende elevens situasjon. Farlige gjenstander, rusmidler/tobakk beslaglegges og foresatte kontaktes. Straffbare forhold kan meldes til politiet. Eleven kan bortvises for enkelttimer eller for resten av dagen. Dette gjelder også alle aktiviteter, turer og utflukter arrangert av skolen, også utenom ordinær skoletid. Rektor vedtar bortvisningen etter å ha rådført seg med lærerne. Foresatte skal varsles før bortvisning iverksettes for resten av dagen. Fylkesmannen er klageinstans i vedtak om bortvisning. 17

18 Skadeerstatningsloven 1-1. (barns ansvar) Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers (foreldres ansvar m.m.) 1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse. 2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil kroner for hver enkelt Forsikring Skolens ulykkesforsikring dekker ulykkesskade som rammer elevene mens de under skolens ledelse deltar i undervisning, på ekskursjoner, reiser, stevner og lignende, samt i friminuttene og på direkte vei til og fra skolen. Ved livsvarig medisinsk invaliditet er elevene dekket med 9G. Ulykker som skjer på skolen i elevenes fritid dekkes ikke av forsikringen, for eksempel ved diskotek på kveldstid og lignende) Erstatning av gjenstander Skolen er ikke ansvarlig for tap av elevers verdigjenstander, det være seg jakker, sko, mobiltelefoner, sykkel etc. Vi ber derfor foresatte om å vurdere om dyre gjenstander som mobiltelefoner bør medbringes til skolen. Skolens rutiner når elever pådrar seg skader på skolen Hvis helsesøster er til stede, vil hun vurdere skaden. Vanligvis forsøker skolen å få tak i de foresatte for å gi beskjed hvis det dreier seg om skader som ikke er bagatellmessige. En voksen fra skoen følger barnet til lege dersom foresatte ikke er å få tak i og kan følge dem selv. Vi ber om at de foresatte gir beskjed til skolen om hva slags skade legen har behandlet, så vil skolen sende skademelding til NAV. De foresatte får så refundert utlegg, såfremt de har benyttet offentlig legetjeneste. Alle elever har kollektiv ulykkesforsikring. Skolens rutiner ved utløsning av brannalarm Brannøvelser skal oppfattes som en regulær brann. Alt skal utføres på samme måte som om det er en ordentlig brann. Lærerne skal: Følge elevene som er i rommet ordnet og rolig ut, så fort som mulig. De som trenger hjelp må få hjelp. Ta med seg fraværsliste for rommet. Sørge for at alle dører og vinduer til klasserommet er lukket når man forlater rommet. Være kjent med alle utganger i bygningen hvis den vanlige utgangen er sperret. Straks melde fra til brannvakten ute om at alle er ute, evt. om noen er savnet. 18

19 Elevene skal: Gjøre akkurat som lærerne i det rommet hvor du oppholder deg gir beskjed om. Ikke ta med noe, verken klær eller annet. Gå rolig sammen med læreren Stille seg opp så fort som mulig på riktig brannplass. Stå rolig og være stille. Skolehelsetjenesten Helsesøster Kirsten Støle har ikke fast kontortid på Kvalavåg Montessoriskole. Hun vil være hos oss torsdager fra Hun kan nås på e-postadresse: Alternativt kan beskjed legges i helessøsters hylle på kontoret. Hun har ansvaret for vaksinering av og 7. klasse, samt undervisning om puberteten etc i 6. og 7. klasse. Ingen vaksiner settes uten foresattes samtykke. Hodelus Hodelus kan forekomme på skoler. Foresatte minnes om at det er deres ansvar å sjekke håret på barna ved jevne mellomrom. Gre håret med finkam mens det er våt. Musemidler kjøpes på apoteket uten resept. Meld fra til lærer hvis du har mistanke om at ditt barn har lus. For ytterligere informasjon se folkehelseinstituttets nettsider: PPT(Pedagogisk- Psykologiskrådgivningstjeneste) Kvalavåg Montessoriskole er tilknyttet PP-tjenesten gjennom Pedagogisk- Psykologisksenter i Karmøy Kommune. Adresse: Fotvegen Kopervik. Telefon: PPT skal være til hjelp for barn med vanskeligheter/problemer av ulik art. PPT kan kontaktes enten direkte av foresatte ellergjennom henvisning fra skolen. 19

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Foreldrehåndbok. Høst 2013. Steinerskolen i Ås. Utgitt av skolens foreldreforening og skolens lærerkollegie

Foreldrehåndbok. Høst 2013. Steinerskolen i Ås. Utgitt av skolens foreldreforening og skolens lærerkollegie Foreldrehåndbok Høst 2013 Steinerskolen i Ås Utgitt av skolens foreldreforening og skolens lærerkollegie 1 Innholdsfortegnelse Del 1 om steinerpedagogikken Innholdsfortegnelse 2 Velkomsthilsen 4 Steinerpedagogikken

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Velkommen til Oslo by steinerskole

Velkommen til Oslo by steinerskole Velkommen til Oslo by steinerskole Kjære elev! Hjertelig velkommen til nytt skoleår! Spesielt velkommen til alle nye Vg1 elever. Det er gledelig at så mange har valgt Oslo by steinerskole for å gjennomføre

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no ELEVHÅNDBOKA FOR KALNES VGS SKOLEÅRET: 2015/16 VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME www.kalnes.vgs.no INNHOLD Forord side 3 Skolens ledelse side 4 Kantina/ elevenespsykososiale miljø side 5 Elevtjenesten

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret.

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret. www.midtstuen.gs.oslo.no Arbeidsplanmetodikk Elevrådsarbeid Teamarbeid Faglig satsing Skolegårdsprosjekt Elevrådsnettverk Nobelprosjekt Prosjekt InnsIKT Antimobbeprogram Midtstuen skole ble åpnet 16. august

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer