Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den."

Transkript

1 Informasjonshefte Skoleåret

2 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine barn på Kvalavåg Montessoriskole og vi håper du vil være fornøyd med dette. Vi som jobber her er stolte av skolen vår, og vi håper at alle elever og foreldre/foresatte er det samme. Vi har tro på de grunnleggende montessoripedagogiske prinsipper som frihet, selvstendighet og respekt, og vi ønsker å gjøre skolen til et forbilde for andre skoler. Vi ønsker å inspirere barna til læring og søke kunnskap selv. Vi vil gi barna mange ulike læringsmåter å jobbe etter, som kan følge dem hele livet. Skolen vår har valgt nettsida: minskole.no/kvalavagm som vår nettside. Der vil du finne informasjon om skolen vår. Og vi som jobber her vil legge ut informasjon om hva de ulike gruppene av elevene jobber med hver måned. Det er viktig for barnas læring at skolen og foreldre/foresatte samarbeider. Derfor vil vi gjerne ha en god og åpen kontakt med dere foreldre/foresatte. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe dere lurer på eller har informasjon om barnet deres. Kom gjerne med tilbakemeldinger om det er noe informasjon du savner her. På forhånd takk for et godt samarbeid og for den innsatsen du bidrar med. Marit Steinnes Marit Steinnes rektor 2

3 Om skolen Kvalavåg montessoriskole er en barneskole på vestsiden av Karmøy nær flyplassen. Kvalavåg ligger naturfint til med et fantastisk hav på den ene siden og fri natur på den andre. Vi har rundt 50 elever fra 1.-7.klasse. Skolen er en heldagsskole. Ved å være en heldagsskole har man plass til mye spennende. Elevene får felles lunsj og skolefrukt på skolen 5 av 5 dager. Som oftest i form av brødmat som elevene selv ordner til. Maten bli etterfulgt av en time fysisk aktivitet alle dager. Ettersom det er en heldagsskole så er det også valgt å være en leksefri skole. Når det først ble opprettet skole i Kvalavåg vet vi ikke, men protokollene går tilbake til året Da som en omgangsskole mellom flere bygder. I 1867 ble det fast skole med eget skolehus i Kvalavåg. Under 2.verdenskrig måtte elevene flytte ettersom tyskerene brukte skolen. Dagens skolebygg stod ferdig i 1952 med en større utbygging i Skolen ble pusset opp sist i I 2010 ble det vedtatt av kommunen å legge ned skolen. Da ble det besluttet i bygda å gå for Montessoriskole. Kvalavåg Montessoriskole ble opprettet samtidig som at skolebygget fikk en solid oppussing. Ved oppstarten av Montessoriskolen fikk man en skole som økte i elevtall og med en solid forankring i bygda. 3

4 Om Kvalavåg Kvalavåg ligger idyllisk til på vestkysten av Karmøy kommune i Rogaland. Sjarmerende strender og viker, skog, hauger og knauser preger landskapet. Kvalavåg er ei levende bygd som de siste fem årene har hatt en befolkningsvekst på over 20 prosent. Her finner du nærbutikk med post, interiørbutikk, kafé, bedehus, grendehus, nytt byggefelt, volleyballbane, BMX-bane, flotte turområder, barnehage og ikke minst Kvalavåg Montessoriskole. Til tross for landlige omgivelser har Kvalavåg en sentral beliggenhet. Haugesund lufthavn er bare en 10 minutters biltur unna. Både dagligvarer og gaveartikler får du kjøpt i nærbutikken. Er det andre ting du trenger, er det kort vei til både Kopervik (10 km), Oasen Storsenter (10 km) og Haugesund sentrum (15 km). Enda nærmere ligger Avaldsnes, hvor det tilbys fritidsaktiviteter som f.eks. allidrett, barnekor, drill og dans. Det som fremfor alt karakteriserer Kvalavåg, er fellesskap og dugnadsånd. Flotte turstier er laget på dugnad. Det samme er sykkelbanen og sandvolleybanen, og folk stiller mer enn gjerne opp for å stelle i stand fellesarrangementer. Et eksempel er sankthansfeiringen, som omfatter bål, forestilling, talentkonkurranse, kiosksalg og mye mer. En aktiv og engasjert velforening bidrar sterkt til samhold i bygda ved blant annet å arrangere årlige høst- og vårmarsjer, som avsluttes med god middag og dessert på grendehuset. Bygda kan også skilte med storstilt 17.-maifeiring og eget tog med korps og drilljenter. Andre arrangementer i bygda er julemarked ved butikken, juletrefest, bedehusbasar, vannsportens dag, swingkurs og gatefest. 4

5 Montessoripedagogikk og filosofi Maria Montessoris pedagogiske arbeid begynte ved opprettelsen av den første Casa dei Bambini. Her ble barna nøye observert og pedagogikken utviklet seg gradvis. Etter den store suksessen med den første barnehagen/skolen åpnet Maria Montessori snart nye skoler, og i dag finnes montessoriskoler over hele verden. Maria Montessori grunntanke var å ta barnet på alvor. Barnet er et individ som skal ha en reell rolle i samfunnet. Barnet skal respekteres og lære seg å respektere sin omverden ikke bare andre mennesker, men like viktig er det å respektere naturen og miljøet rundt seg. Maria Montessori studerte barnas utviklingsfaser og identifiserte ulike trinn i hvert enkelt barns utvikling. Tempo og intensitet i denne utviklingen varierer selvsagt fra barn til barn, men alle barn har perioder hvor de har en nærmest absorberende måte å lære på, og de har faser hvor de er spesielt mottakelig for enkelt fag. Nettopp da skal innlæringen være tilgjengelig. Det betyr at undervisningen må være lagt opp individuelt og være mye basert på barnets eget initiativ. Læreren har en rolle som veileder og inspirator i et nøye strukturert og tilrettelagt klasserom. Et montessoriklasserom er annerledes enn et vanlig klasserom. Det er ikke skolepulter i vanlig forstand. Det er heller ikke noe kateter og tavle. Barna arbeider i grupper eller enkeltvis, ved et bord eller på gulvet avhengig av hva det materiellet de arbeider med krever. Barna bruker spesiallaget materiell. Hvert materiell bygger videre på arbeidet barna har gjort tidligere. Hensikten med materiellet er å hjelpe barna til konkret å forstå abstrakte begreper. For at barn skal lære seg å ta ansvar for ting og lære seg å dele med andre og vente på tur, finnes det ikke mange eksemplarer av hvert materiell i klasserommet. Etter bruk skal materiellet settes tilbake på plass i den stand det ble hentet. Barna i en montessoriskole går i aldersblandede grupper. Mari Montessori mente at skolen i så stor grad som mulig burde gjenspeile den virkelige verden. Hun mente at i det virkelige samfunnet er barn med forskjellig alder sammen med hverandre. Den naturlige aldersblandingen må også gjenspeiles i klasserommet. Da gis det rom for at barna hjelper og lærer hverandre på en naturlig måte. 5

6 Barnet skal utvikle selvtillit og tro på seg selv. Det utvikles en plan for og i samarbeid med det enkelte barn, slik at den individuelle utviklingen danner grunnlag for barnets følelse av seg selv. Det legges ikke opp til konkurranse eller måling mot hverandre. Det enkelte barn får den oppfølging det har behov for, uten at dette fører til at andre i klassen sinkes. Samtidig har barnet mulighet for å utvikle seg på flere felter. Et annet viktig element i montessoripedagogikken er det helhetsmessige synet på læring. Læringen deles ikke opp i spesifikke timer der man arbeider med fag i 60 minutter av gangen. Barnet kan arbeide så lenge det ønsker med et område. Ved å ikke dele dagen i skoletimer gir vi barna mulighet til å konsentrere og fordype seg. For å skape den indre disiplin som preger barn i en montessoriskole, ligger et helt bevisst oppbygget og nøye forberedt arbeid fra lærernes side. Å bli montessorilærer krever montessoriutdannelse. Et livssyn med respekt og mangfold. ( cosmic education ) I et samfunn hvor etniske og religiøse grupper i stadig større grad møter hverandre i en felles hverdag, er Maria Montessoris livssyn et viktig bidrag i å utvikle en felles forståelse og respekt. Filosofien er at alt i universet er en pulserende enhet. Den globale tenkningen går på respekten og omsorgen for alt liv i og rundt oss, alt liv er i interrelasjon og interaksjon. Religiøse og etiske verdier blir helt sentre. Det går som en rød tråd i Maria Montessoris budskap: Fred blant menneskene. I hennes miljø forsterker barnet sin evne til konsentrasjon og selvdisiplin, tro på seg selv, tillit til andre mennesker og respekt for andre kulturer, religioner og livsverdier. Maria Montessori hadde etter hvert verdensfreden som sitt fremste mål. Hun mente at fredsarbeidet måtte begynne med barna. Den som deler hennes syn på barnet utvikler ydmykhet, visdom, fleksibilitet og forståelse for andre mennesker. En montessoriskole skal gi elevene mulighet til: Å utvikle kreativitet Å velge det som engasjerer dem i omgivelsene Å arbeide uavbrutt og så lenge de selv ønsker med en oppgave Å komme frem til løsninger og ideer selv, og oppmuntres til selvstendighet Å kommunisere og dele sine oppdagelser med andre. Lærernes oppgave er med åpnet sinn: Å undervise elevene Å observere elevene i et fritt og åpnet miljø Å bygge opp omgivelsene gjennom tilrettelegging av materiell Å tilrettelegge klassemiljøet Å ta del i barnets liv og utvikling innen klassemiljøet Å evaluere elevene i samtaler med elevene og foresatte 6

7 Begreper i pedagogikken Sensitive perioder Mari Montessori brukte begrepet sensitive perioder for å beskrive perioder i barnets utvikling når barna er spesielt mottakelig for bestemte stimuli. Barns indre kraft vil styre dem mot en aktivitet som er riktig og nødvendig for deres egen vekst og utvikling. Tilrettelagt miljø For å ivare ta barnas utvikling, la Maria Montessori spesielt vekt på det hun kalte for det tilrettelagte miljø. Her kunne barnas sensitive perioder bli ivaretatt. Hennes tanker om det absorberende sinn, som hun definerer som barnas egenskap til ubevisst å lære uten vanskeligheter fra miljøet rundt seg, var grunnleggende for hennes detaljerte beskrivelse av betydningen av et tilrettelagt miljø. Miljøet må struktureres rundt barnas utvikling og ivareta alle behov og aspekter ved deres utvikling. Selvstendighet Maria Montessori så at barn har et naturlig behov for selvstendighet. De vokser på å mestre aktiviteter eller situasjoner selv. Selvtillit er basert på det de føler at de mestrer, og miljøet er planlagt for ivareta dette. Barna bestemmer i stor grad selv hva de skal arbeide med. De får tilgang på undervisningsmateriell som er tilpasset det enkelte barns utviklingstrinn. Materiellet er progressivt, det ene skritt leder til det neste. Metoden er bygget opp trinn for trinn. Mye av materiellet er selvkontrollerende; barna skal selv se om de arbeider riktig eller galt. Barna bestemmer i stor grad selv tempoet de skal arbeide i, noe som Maria Montessori så som en essensiell del av metoden. Bevegelse og aktivitet Bevegelse er en naturlig del av barndommen og gjennom bevegelse kommer kunnskap. Alt i montessorimiljøet er arrangert med dette som mål. Barna har et rikt utvalg av materiell og mulighet til å bevege seg. Frihet og orden Frihet og struktur er to av de grunnleggende fundamenter i Maria Montessoris metode. I et miljø med klare rammer og klare grenser er det mulighet for å gi barna frihet. Ved å vise barna respekt, bygge opp deres selvtillit med selvstendighet som mål, vil barna utvikle en egen selvdisiplin som igjen vil føre til en indre frihet. Frihet til å handle selvstendig på eget initiativ innebærer at barna kan holde på med sine oppgaver så lenge de ønsker. Et barn kan konsentrere seg om et emne en hel dag. I en montessorigruppe føler barna at de arbeider for sin egen skyld, ikke for lærerens. Hverdagen i et montessorimiljø/klasserom Praktiske oppgaver er en del av hverdagen blant de yngste elevene. De har øvelser hvor de læres opp til å ta vare på seg selv og miljøet sitt. Når barna har fått 7

8 forståelse for dette, blir de selvhjulpne, de opplever gleden ved å mestre oppgaver, som igjen gir selvstendighet og frihet. Skriving og lesing har en viktig plass. Fra tidlig alder kan vi se at barna har sensitive perioder for skriving. Da er materiellet og andre aktiviteter tilgjengelig for å ivareta deres interesse. Barna får også mulighet til å bli kjent med tall fra 4- års alderen ved å bruke konkret materiell før de lærer abstrakte begreper. Følelsen av å lykkes i noe man selv har valgt, skaper arbeidsglede og gir oppmuntring. Disiplinproblemene blir mindre fordi barna får jobbe med det som i øyeblikket interesserer dem mest. Konkurransementaliteten minker fordi barna arbeider i sin egen rytme. Faktorer som kjennetegner et montessorimiljø Barn som alle sammen holder på med forskjellige aktiviteter enkeltvis eller i grupper Barn som velger sine oppgaver selv Lærere som veileder og demonstrerer materiell Barn på gulvet, ved bord og hvor som helst de måtte like å oppholde seg i arbeid med bl.a. matematikkmateriell som perler, plansjer og tidslinjer, i kombinasjon med standard tekstbøker og skrivebøker Barn i ulke aldere som hjelper hverandre. Barn som selv tar ansvar for praktiske oppgaver, som å holde klasserommet i orden Sosial interaksjon mellom elevene fordi de kan samarbeide etter eget valg og forflytte seg i klasserommet Skolen/hjem samarbeid Maria Montessori sa: Uten en nær kontakt og et nært samarbeid med foreldrene vil skolen aldri kunne få noe avgjørende innflytelse på barna. Det er viktig for barnas trygghet og utvikling at skolen og hjemmet har et tett og nært samarbeid. Vil du vite mer om Montessoripedagogikken/Litteraturforslag: Vatland/Lexow: Montessori en innføring, Montessoriforlaget Læreplan for montessoriskolen, Montessoriforlaget Seldin: Gi barnet ditt en harmonisk start med montessori, Montessoriforlaget Montessori: Barndommens gåte, Montessoriforlaget. 8

9 Kvalavåg Montessoriforening Etter at Karmøy kommune vedtok å legge ned den offentlige skolen i Kvalavåg, 14. desember 2010, ble Kvalavåg Montessoriforening stiftet ved folkemøte på grendahuset den 10. januar Formålet var å jobbe for en egen privatskole; Kvalavåg Montessoriskole. I mars 2011 ble Kvalavåg Montessoriskole AS stiftet. 20. august 2012 åpnet vi dørene til Kvalavåg Montessoriskole. Det er Kvalavåg Montessoriforening som står som eier av Kvalavåg Montessoriskole. Styret i foreningen er også, sammen med elev-, kommune, FAU- og ansatterepresentantene, styret for skolen. Foreningens hovedhensikt er å jobbe for skolens interesser. Styret i foreningen består av bygdefolk. Alle kan være medlem i Kvalavåg Montessoriforening. Medlemskap koster kr 200,- i året pr. person. En har da stemmerett ved årsmøtet. Vi ønsker selvsagt at så mange som mulig vil melde seg inn. Dette gjelder altså ikke bare de som har eller kommer til å ha barn på skolen. Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med noen i styret: Leder: Richard Kvalevaag, tlf: Nestleder: Øystein Kalstø, tlf: Sekretær: Evy Blom Kalstø, tlf: Styremedlem: Bente H. Finne, tlf: Styremedlem: Ingvild Tyse, tlf: Styremedlem: Per Ejnar Thomsen, tlf:

10 Skolerute Måned Elevdager August Skolestart for elevene torsdag September Planleggingsdag mandag Oktober Høstferie (uke 41) 17 November Planleggingsdag fredag Desember Siste skoledag fredag Januar Første skoledag mandag Kurs-planleggingsdag mandag 25. Februar Vinterferie (uke 7) 16 Mars Påskeferie April 21 Mai Fri 05.(kr.himmelfartsdag), 16.(2.pinsedag), 17. (grunnlovsdag) 19 Juni siste skoledag fredag Sum dager 190 Sum dager i skoleruta 190 Obs! Elevene avspaserer 06.mai på grunn av julemarked og skoletur. 10

11 Ansatte ved skolen: Rektor/lærer Marit Steinnes Inspektør Vibeke Vikene Lærer Siv Anett Sande Lærer Beathe Nekstad Lærer Anna Dudzewicz Lærer Rebekka Berntsen Lærer Theresa Johannesen Kontormedarbeider Linda Rasmussen IKT-ansvarlig/Miljøarbeider Arild Gismarvik Miljøarbeider Annica Jøsang Miljøarbeider Arne Kristian S. Ytreland Vaktmester Harry Elvin Halleland Renholdsansvarlig Eva Kallevik Telefonnummer og kontakttid Skolen er åpen mandag til fredag fra kl til Telefon: Mobil gruppe A: Mobil gruppe B: Epostadresse: Undervisningtid: Mandag fredag kl Skoleskyss Elever som bor langt fra skolen eller har en farlig skolevei har rett på gratis skoleskyss i hjemkommunen. De som bor i Karmøy Kommune har rett til gratis skoleskyss til Kvalavåg Montessoriskole hvis de bor langt vekke eller har en farlig skolevei. Avstanden man legger til grunn er: 2 km. for 1.klasse og 4km. for 2-7.klasse. Kommunen velger ulike skyssordninger etter boligadresse og skolevei. Noen kommer med skolebuss rute:norheim-avaldsnes-flyplasskrysset-kvalavåg. Andre kommer i taxi. Velger man å kjøre selv kan man få refundert utgiftene. Man kan også søke om skoleskyss med tanke på funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom. Organisering av skoledagen Skoledagen er organisert i to arbeidsøkter med en lang pause midt på dagen. Så langt det er praktisk gjennomførbart, har elevene teoretiske fag om morgenen og praktisk/estetiske fag om ettermiddagen. Undervisingen i de praktisk/estetiske fagene kan foregå i spesialrom mens øvrige skolearbeidet foregår i klasserommet. Skolen vektlegger naturtimer og uteundervisning. 11

12 Hjemmearbeid Det er i utgangspunktet ikke lekser ved en montessoriskole. Mange elever ved montessoriskoler tar i utstrakt grad med seg skolearbeid hjem. Elevene blir oppmuntret til fordypning i fag og prosjekter, ofte opplever de en glede ved arbeidet som ikke stopper ved skoleslutt. Mange ønsker derfor å fortsette arbeidet hjemme. Elevene kan også bli pålagt å ta med seg skolearbeid hjem hvis arbeidet skal være ferdig innen en gitt dato. Undervisningen på montessoriskoler er individuelt tilrettelagt, og det er derfor ikke ønskelig å gi felleslekser. Leksehjelp Kvalavåg Montessoriskole tilbyr leksehjelp på alle klassetrinn. Leksehjelpen er gratis. Det blir tatt opp påmelding ved starten av skoleåret. Tidspunktene er som følger: Mandag Onsdag Elever som skal på leksehjelp kan gjerne ta med seg niste. Montessoriskoler har sjelden lekser i tradisjonell forstand. De aller fleste elevene rekker gjennom sitt pensum og når kompetansemålene i løpet av den tiden de er på skolen. Leksehjelp blir da en mulighet til å jobbe med stoff de har hatt i skoletiden. Pennal På Kvalavåg Montessoriskole skal elevene ikke ha med seg pennal. I et montessoriklasserom tilbys alt innen skrivesaker i klasserommet. Gjennom kun å bruke skolens utstyr, skal elevene få trening i å dele, ta vare på og holde orden. Et pennal kan virke forstyrrende fordi elevene blir unødvendig opptatt av innholdet. Fravær Når en elev er borte fra skolen bes hjemmet gi beskjed via mail eller telefon til skolen mellom kl 8.00 og Det er viktig at lærerne har fått beskjed om fraværet før undervisningen begynner kl Dette gjelder alle elever, slik at hjem/skole vet hvor barnet befinner seg til enhver tid. Midlertidig omsorg Det hender at foresatte reiser bort og overlater omsorgen til andre voksne. Det er viktig at skolen til enhver tid vet hvem som har ansvaret for barna, og hvor barna bor hvis de ikke bor hjemme. Adresseendring Det er viktig for skolen alltid å ha riktig adresse og telefon/e-post til hver enkelt elev, og vi ber om at adresseforandringer og endringer av telefon/e-post sendes til skole: Husk å oppgi hvis elevene har to bostedsadresser. Dobbel informasjon Foreldre som er skilt/bor hver for seg vil få informasjon tilsendt på begge adresser. Dersom det er ønskelig med noe annet bes dere om å kontakte skolen. 12

13 Opplysning om barnet Etter lov om personvern har foresatte innsynsrett i barnets elevmappe. Etter avtale med rektor kan foresatte få se innholdet i elevmappen. Ved overgang til ny skole oversender skolen personlige opplysninger om elevene kun etter avtale med foresatte. Påkledning Elevene skal hver dag være kledt slik at de kan være ute uansett vær. Alle skal ha tøfler/innesko, samt skiftetøy, regntøy og støvler. Husk å merke tøy med navn. Gjenglemt tøy Hvert år samler det seg tøy som elevene har glemt igjen på skolen. Foreldre bør komme til skolen og se igjennom tøyet når noe er savnet. Skolen har en glemmekasse som står i gangen. Mobiltelefonbruk Mobiltelefon skal være avslått i skoletiden, dvs. fra elven kommer inn på skoleområdet og til eleven forlater skoleområdet etter skoleslutt. I spesielle tilfelle kan mobiltelefonen brukes etter avtale med lærer. Brudd på regelen medfører midlertidig inndragelse av mobiltelefonen. Vi anbefaler å ikke medbringe mobiltelefon på skolen. Informasjonsposten Informasjon fra skolen publiseres på skolens hjemmeside jevnlig. I slutten av uken får elevene med seg en fredagslapp med informasjon om hva som har skjedd den uken og informasjon om neste uke. Betaling av skolepenger En elevplass for skoleåret 2015/2016 koster kr Beløpet deles på to betalinger årlig, august og januar. Det blir sendt ut giro fra skolen. Skolepengene blir justert innenfor de rammene som settes av myndighetene. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henholdt til forsinkelsesrenteloven. Varige eller gjentatte forsinkelser vil være et vesentlig misforhold av avtalen mellom foresatte og skolen, som etter skriftlig advarsel kan medføre tap av skoleplassen. Ved uteblivelse av betaling sendes krav til inkasso etter andre purring. Hvis en elev slutter Hvis en elev slutter må oppsigelse av skoleplassen sendes skriftlig til skolen. Slutter eleven midt i skoleåret er det ikke mulig å få tilbakebetalt skolepenger for de månedene som eleven eventuelt ikke går på skolen. Søknadsfrist Søknadsfrist for inntak av nye elever ved Kvalavåg Montessoriskole er 1. mars Dersom det er ledige plasser ved skolen, foretas inntak av elever fortløpende gjennom skoleåret. 13

14 Samarbeid skole/hjem Foreldrene har hovedansvaret for oppdragelse og opplæring av sine barn. Skolens oppdrageransvar skal utøves i forståelse og samarbeid med hjemmet. Kvalavåg Montessoriskole tilstreber å arbeide nært med de foresatte. Det forventes at de foresatte deltar på foreldremøter og konferansetimer. Skolens formelle fora for kontakt og samarbeid er: Foreldremøter Det inviteres til to foreldremøter i skoleåret. Foreldremøter er møter på gruppenivå der man blir kjent med lærerne og hverandre, der man blant annet kan drøfte undervisningsopplegg og gruppens miljø. Klassekontakter På skoleårets første foreldremøte velges 2 klassekontakter pr gruppe. Klassekontaktene har som hovedoppgave å arbeide for trivsel i gruppen og skal fungere som et bindeledd mellom kontaktlærer og foreldre. Klassekontaktene sitter som FAU-representanter, og en klassekontakt fra hver gruppe sitter som foreldrerep. i skolestyret. Konferansetimer Foreldrene blir innkalt til konferansetimer to ganger i året. På konferansetimene blir elvenes skolesituasjon, faglig progresjon og trivsel diskutert. Det er ønskelig at elvene deltar på disse møtene. I tillegg er det ofte behov for hyppigere kontakt av mer uformell karakter. Elevråd Elevråd er et viktig demokratisk organ. Det er en del av elevenes medbestemmelsesrett. Skoler er pliktig ifølge opplæringsloven til å ha et elevråd med elever fra i hvert fall 5-7.trinn. Vi synes elevråd er såpass viktig at vi ønsker alle klassetrinn representert. Hvert år velges derfor representanter fra hver gruppe til elevrådet. FAU Foreldrenes arbeidsutvalg Foreldrenes arbeidsutvalg FAU, er foreldrenes talerør på skolen. Foreldrenes arbeidsutvalg skal arbeide for å skape et godt samhold mellom skolen og hjemmet, og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Det er gruppenes klassekontakter som sitter i FAU. 2 av medlemmene i FAU sitter også skolestyret, som styremedlem og vara. Arbeid som FAU kan være med å planlegge og organisere er dugnad, 17. Mai m.m. 14

15 17 mai planlegging og feiring Foreldrene til skolens 3 klassinger har hovedansvaret i planleggingen og gjennomføringen av skolens 17 mai feiring. Feiringen er lagt opp til tog på Avaldsnes og feiring på skolen i etterkant. Norsk Montessoriforbund Norsk Montessoriforbund er en interesseorganisasjon for montessoribarnehager, montessoriskoler og lokalforeninger. Vi håper at alle som har barn på Kvalavåg Montessoriskole er innmeldt i Norsk Montessoriforbund. Foreningen er avhengig av å ha solide medlemstall for å kunne fortsette sitt arbeid og være slagkraftige i det skolepolitiske miljøet. Ved medlemskap vil dere få tilsendt montessorimagasinet 6 ganger i året. Url: e-post: Retningslinjer for skolefri Hovedansvaret for barnas oppdragelse og undervisning tilligger foreldre/foresatte. Barn og ungdom har rett og plikt til undervisning, dersom de ikke på annen måte får tilsvarende undervisning. Når en elev er innvilget skolefri, plikter således foreldre/foresatte å sørge for at barna for nødvendig undervisning i permisjonstiden. Det er rektor som avgjør søknader om skolefri ut over én dag. (kontaktlærer kan gi elever fri én dag). Søknadene om skolefri bør foreligge i god tid før fri ønskes. I Privatskoleloven 3-13 står det: Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker. Søknadene vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Skolen er pålagt å tolke retningslinjene restriktivt. Elever som tilhører et religionssamfunn utenfor Den norske kirke, har rett til å være borte fra skolen de dagene samfunnet deres holder helg. (Lov om grunnskolen. Kap. 2, 2-11) Psykososialt miljø Retten til et godt psykososialt miljø etter Opplæringsloven kapittel 9a gjelder for private grunnskoler.det psykososiale miljøet står sentralt i montessoripedagogikken. Trivsel og et godt miljø på skolen ble av Maria Montessori sett på som grunnleggende for læring. Dette oppnås blant annet ved hensiktsmessig arbeid, både intelektuelt og praktisk, inne og ute, øvelser i harmoni og høflighet, etiske diskusjoner og dialog. Arbeid, adferdsøvelser pg dialog tilrettelegges i forhold til elevenes forutsetninger på de forskjellige utviklingstrinnene de befinner seg i. Skolen skal gjennomføre kontinuerlig forebyggende undervisningsopplegg som Dette er mitt valg og for å styrke klassemiljøet og utvikling. 15

16 Ordensreglement Vedtatt av styret i Kvalavåg Montessoriskole AS, 5. september Ordensreglementet gjelder for elever og voksne ved skolen. 2. Elever har rett og plikt til å møte på skolen og delta i den planlagte undervisningen hver dag, med mindre det foreligger gyldig grunn til fravær, som for eksempel sykdom eller innvilget permisjon. Melding om sykdom skrives i meldingsboken og leveres når eleven er tilbake på skolen. 3. Elever plikter å møte presis til undervisningen. 4. Alle tar ansvar for skolebygget, uteområdet og tingene våre. Vi bruker innesko. Det er ryddig og pent rundt oss. Det vi låner behandler vi med forsiktighet. 5. Alle skal legge vekt på en høflig og positiv opptreden. Det gjør vi ved å; hjelpe hverandre. gi oppmuntring og oppmerksomhet. bruker ordene takk og vær så god ofte. vise hensyn overfor små og store på skolen og i barnehagen. 6. Alle trenger energi. Det får vi ved å; ha med sunne matpakker. være positiv til lek og idrett. 7. På turer og ekskursjoner skal alle være gode representanter for skolen ved å være oppmerksom og høflig. Reglement for den enkelte tur skal følges. 8. Alle er velkommen til Kvalavåg Montessoriskole Foresatte kan når som helst komme innom skolen Besøkende elever må avtale dette på forhånd 9. Elever kan bare ha med søtsaker ved spesielle anledninger og etter avtale med lærer. 10. Det er ikke tillatt å nyte tobakk, alkohol eller andre rusmidler på skoleområdet i skoletiden eller ved arrangement skolen står som arrangør for. 11. Det er forbudt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område. 12. Det er ikke tillatt å bruke skolens internett eller annen kommunikasjon til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annen materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov. 13. Mobiltelefon er ikke tillatt på skolen. 14. Digitale verktøy og bilder skal brukes på en varsom måte i skolearbeid. Elever og foreldre skal skriftlig godkjenne bruk av elevbilder. 15. Til og fra skolen; Bruk sykkel-og gangsti, gå og sykle på rett side av vegen, bruk sykkelhjelm og refleks. Anbefalt alder, 10 år, for å sykle på trafikkert veg gjelder. 16. Når noe går galt: Ved hærverk skal skader erstattes/repareres. Ved uhell skal erstatning vurderes. Ved uforsiktighet skal skader erstattes. Ved svært dårlig adferd skal foresatte kontaktes, og evt. komme til skolen. Viser for øvrig til skadeerstatningsloven, 1-1 og Alle på skolen skal kjenne hovedinnholdet i ordensreglementet. Styret behandler og godkjenner reglementet. 16

17 Elever og ansatte skal kunne det meste i reglementet. Foresatte skal ved elevinnskriving underskrive reglementet. Ordensreglementet utdeles til nye foreldre. 18. Konsekvenser for brudd på skolens reglementet: Brudd på dette reglement vil resultere i relevant reaksjoner mot eleven. Om nødvendig iverksettes refsingstiltak. Virkemiddelet skal stå i forhold til bruddets karakter for å bidra til å skape et trygt og forutsigbart skolemiljø. Eleven skal ha mulighet til å forklare seg. Skolen skal også vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, for eksempel hjelpetiltak og/eller individuell skriftlig avtale, eller kontakt med hjelpeinstanser, for eksempel PP-tjenesten. Før det blir gjort vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, skal bruk av andre hjelpe- eller refsingstiltak være vurdert. Følgende virkemidler kan benyttes: Samtale med læreren med sikte på veiledning, evt. for å få klarhet i hva som har skjedd og hvorfor det skjedde. Megling mellom ulike parter i en konflikt med sikte på fredelig konfliktløsning. Rektor/lærer kan ta eleven(e) til side eller ut av gruppen for å drøfte situasjonen slik at det kan skapes felles forståelse for hvorfor situasjonen oppsto, hvordan denne burde vært løst og hva vi kan gjøre for å unngå tilsvarende situasjon igjen. Innskrenkning av privilegier, for eksempel valg av arbeidsplass, valg av arbeid og aktivitet, valg av arbeidsmetode, valg av arbeidsplan eller valg av arbeidskamerater. Foresatte kan informeres pr. telefon eller brev. Foresatte kan innkalles til konferanse vedrørende elevens situasjon. Farlige gjenstander, rusmidler/tobakk beslaglegges og foresatte kontaktes. Straffbare forhold kan meldes til politiet. Eleven kan bortvises for enkelttimer eller for resten av dagen. Dette gjelder også alle aktiviteter, turer og utflukter arrangert av skolen, også utenom ordinær skoletid. Rektor vedtar bortvisningen etter å ha rådført seg med lærerne. Foresatte skal varsles før bortvisning iverksettes for resten av dagen. Fylkesmannen er klageinstans i vedtak om bortvisning. 17

18 Skadeerstatningsloven 1-1. (barns ansvar) Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers (foreldres ansvar m.m.) 1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse. 2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil kroner for hver enkelt Forsikring Skolens ulykkesforsikring dekker ulykkesskade som rammer elevene mens de under skolens ledelse deltar i undervisning, på ekskursjoner, reiser, stevner og lignende, samt i friminuttene og på direkte vei til og fra skolen. Ved livsvarig medisinsk invaliditet er elevene dekket med 9G. Ulykker som skjer på skolen i elevenes fritid dekkes ikke av forsikringen, for eksempel ved diskotek på kveldstid og lignende) Erstatning av gjenstander Skolen er ikke ansvarlig for tap av elevers verdigjenstander, det være seg jakker, sko, mobiltelefoner, sykkel etc. Vi ber derfor foresatte om å vurdere om dyre gjenstander som mobiltelefoner bør medbringes til skolen. Skolens rutiner når elever pådrar seg skader på skolen Hvis helsesøster er til stede, vil hun vurdere skaden. Vanligvis forsøker skolen å få tak i de foresatte for å gi beskjed hvis det dreier seg om skader som ikke er bagatellmessige. En voksen fra skoen følger barnet til lege dersom foresatte ikke er å få tak i og kan følge dem selv. Vi ber om at de foresatte gir beskjed til skolen om hva slags skade legen har behandlet, så vil skolen sende skademelding til NAV. De foresatte får så refundert utlegg, såfremt de har benyttet offentlig legetjeneste. Alle elever har kollektiv ulykkesforsikring. Skolens rutiner ved utløsning av brannalarm Brannøvelser skal oppfattes som en regulær brann. Alt skal utføres på samme måte som om det er en ordentlig brann. Lærerne skal: Følge elevene som er i rommet ordnet og rolig ut, så fort som mulig. De som trenger hjelp må få hjelp. Ta med seg fraværsliste for rommet. Sørge for at alle dører og vinduer til klasserommet er lukket når man forlater rommet. Være kjent med alle utganger i bygningen hvis den vanlige utgangen er sperret. Straks melde fra til brannvakten ute om at alle er ute, evt. om noen er savnet. 18

19 Elevene skal: Gjøre akkurat som lærerne i det rommet hvor du oppholder deg gir beskjed om. Ikke ta med noe, verken klær eller annet. Gå rolig sammen med læreren Stille seg opp så fort som mulig på riktig brannplass. Stå rolig og være stille. Skolehelsetjenesten Helsesøster Kirsten Støle har ikke fast kontortid på Kvalavåg Montessoriskole. Hun vil være hos oss torsdager fra Hun kan nås på e-postadresse: Alternativt kan beskjed legges i helessøsters hylle på kontoret. Hun har ansvaret for vaksinering av og 7. klasse, samt undervisning om puberteten etc i 6. og 7. klasse. Ingen vaksiner settes uten foresattes samtykke. Hodelus Hodelus kan forekomme på skoler. Foresatte minnes om at det er deres ansvar å sjekke håret på barna ved jevne mellomrom. Gre håret med finkam mens det er våt. Musemidler kjøpes på apoteket uten resept. Meld fra til lærer hvis du har mistanke om at ditt barn har lus. For ytterligere informasjon se folkehelseinstituttets nettsider: PPT(Pedagogisk- Psykologiskrådgivningstjeneste) Kvalavåg Montessoriskole er tilknyttet PP-tjenesten gjennom Pedagogisk- Psykologisksenter i Karmøy Kommune. Adresse: Fotvegen Kopervik. Telefon: PPT skal være til hjelp for barn med vanskeligheter/problemer av ulik art. PPT kan kontaktes enten direkte av foresatte ellergjennom henvisning fra skolen. 19

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Informasjon om Kvalavåg Montessori forening og Kvalavåg Montessoriskole

Informasjon om Kvalavåg Montessori forening og Kvalavåg Montessoriskole Informasjon om Kvalavåg Montessori forening og Kvalavåg Montessoriskole Skoleåret 2016 2017 Kjære foresatt! Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf: 55568060 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA.

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA. TRIVSELSREGLER Mai 2010 Viser til Opplæringsloven 2-9. og Kommunal Forskrift 24.05.07 VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child It takes a village to raise a child Skole /hjemsamarbeid ved Grønnåsen skole Skolen er arena for faglig og sosial læring. Dette skjer både i aldersblandet og aldershomogent arbeidsfellesskap. For Grønnåsen

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold.

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold. Orkanger barneskole 7300 Orkanger Ordensreglement ved Orkanger barneskole. I henhold til 3.5 i forskrift til opplæringsloven skal ordensreglene være grunnlag for vurdering i orden og oppførsel. Hovedmål:

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Elevenes rettigheter og plikter

Elevenes rettigheter og plikter Vedlegg 12 Ordensreglement for Kristen Friskole Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr. 84: 3 9 og 3-10. Elevenes rettigheter og plikter 1. Holdninger Alle elevene i skolen må

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

"Paradis skole skal være et godt sted å være og et godt sted å lære"

Paradis skole skal være et godt sted å være og et godt sted å lære PARADIS SKOLE Skolens regler for orden og adferd Revidert 26.juni 2011 Dette er et vedlegg til Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen. De ulike paragrafene i dette dokumentet viser

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

- Revidert høsten

- Revidert høsten - Revidert høsten 2017 - Forskriften er, etter delegert fullmakt, vedtatt av SU ved Sandved skole med hjemmel i opplæringsloven 2-9 jf. og forvaltningsloven 2-2-c. Et ordensreglement kan bidra til å få

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010 - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement Utgitt august 2010 UNNGÅ KONFLIKTER Saksbehandlingsregler. side 15 Konsekvensliste ved: - mindre forseelser. side 12 - alvorlige forseelser. side

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement UNNGÅ KONFLIKTER - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement INNHOLD: Hvorfor ordensreglement. side 3 De fire hovedregler: - du skal vise hensyn. side 4 - du skal vise respekt. side 5 - du skal

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler ORDENSREGLER FOR TVILLINGSKOLENE OPPSAL og VETLAND Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen. Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Informasjonshefte Nordskogen skole

Informasjonshefte Nordskogen skole Informasjonshefte Nordskogen skole Til foreldre og elever Velkommen til et nytt og spennende skoleår på Nordskogen skole. Spesielt velkommen ønsker vi de nye 1. klasse-elevene og deres foreldre. Dette

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Førskoledag. Kaland SFO

Førskoledag. Kaland SFO Førskoledag Kaland SFO Praktisk informasjon Levering/henting Barna leveres på hovedbasen når de kommer. Meldinger for dagen, sendes oss på SMS. Gi beskjed dersom barnet ikke kommer på SFO, eller om noen

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Ålesund kommune 2014-2015 Innhold Mål... 2 Flisnes skoles elevsyn... 2 Plan for klassemiljøutvikling 1.- 2. årstrinn... 3 Kontroll av sinne... 3 Respekt og positiv

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR Trondheim Montessori Ungdomsskole

ORDENSREGLEMENT FOR Trondheim Montessori Ungdomsskole ORDENSREGLEMENT FOR Trondheim Montessori Ungdomsskole På Montessoriskolen vil vi at alle, barn og voksne, skal ha det trygt og godt. Vi mener at alle har ansvar for et godt læringsmiljø og har rettigheter

Detaljer

Skaun ungdomsskole. Skoleåret

Skaun ungdomsskole. Skoleåret Skaun ungdomsskole Skoleåret 2017 2018 Velkommen til nytt skoleår Da er det endelig klart for et nytt år her på Skaun ungdomsskole. Skoleåret 17/18 blir et spennende år. Vi starter med et historisk stort

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Informasjonshefte om SFO for skoleåret

Informasjonshefte om SFO for skoleåret Informasjonshefte om SFO for skoleåret 2015 2016 1 2 NYTTIG INFORMASJON Adresse Bjørndalsskogen skole, Bjørndalsskogen nr. 37, 5170 BJØRNDALSTRÆ E-postadr: bjorndalsskogen.skole@bergen.kommune.no Direkte

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO.

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Dere som foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid og god dialog mellom skole og hjem er viktig og

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017.

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017. Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Ordensreglement for Skjetlein videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE Hjemmel: Rektor er gjennom «Forskrift om felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Sandefjord kommune» 2 delegert myndighet til å

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Hjemmel: Rektor er gjennom «Forskrift om felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Sandefjord kommune» 2 delegert myndighet til

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 3469/2014-B11 23.04.2014 Saksbehandler: Magne Skrede SAKSFRAMLEGG Forskrift til ordensreglement for skolene i Gjerdrum Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret 07.05.2014

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL KAPITTEL 1 INNLEDNING Skolen er en arbeidsplass for mange mennesker. Sammen har vi ansvar for hvordan vi har det på skolen. Dersom hver enkelt gjør sitt beste,

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer