Lyngen kommune. Offentlig postjournal for felles Lyngen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune"

Transkript

1 J.nr: 08/ U Datert: Arkiv: B44 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Til: Fylkesmannen i Troms Sak: SKRIFTLIG TILSYN MED KOMMUNENES OPPFYLLELSE AV PLIKTEN TIL Å TILBY FRUKT OG GRØNT Dok: SKRIFTLIG TILSYN MED KOMMUNENES OPPFYLLELSE AV PLIKTEN TIL Å TILBY FRUKT OG GRØNT Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Solhov bo og aktivitetssenter Sak: FAST 64,85% STILLINGER VED SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER - INTERN UTLYSNING Dok: INVITASJON TIL INTERVJU Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Emil Leiros Sak: FAST 64,85% STILLINGER VED SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER - INTERN UTLYSNING Dok: UNDERSKREVET AVTALE Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: LYNG-LYNG-MOS Fra: Emil Leiros Sak: TIDSBEGRENSEDE ARBEIDSAVTALER SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER Dok: UNDERSKREVET AVTALE Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: LYNG-LYNG-MOS Fra: Ellen Kari Hammervold Sak: TIDSBEGRENSEDE ARBEIDSAVTALER SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER Dok: UNDERSKREVET AVTALE Lnr.: /08

2 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: LYNG-LYNG-MOS Fra: Ina Bjørnås Sak: TIDSBEGRENSEDE ARBEIDSAVTALER SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER Dok: UNDERSKREVET AVTALE Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-APR Fra: [U3] Sak: UNNTAK FRA ARBEIDSGIVERPERIODEN - KRONISK SYKDOM - MELDING OM TILTAK [U3] Dok: UNNTAK FRA ARBEIDSGIVERPERIODEN - KRONISK SYKDOM - MELDING OM TILTAK [U3] Lnr.: /08 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-APR Fra: [U3] Sak: UNNTAK FRA ARBEIDSGIVERPERIODEN - KRONISK SYKDOM - MELDING OM TILTAK [U3] Dok: UNNTAK FRA ARBEIDSGIVERPERIODEN - KRONISK SYKDOM - MELDING OM TILTAK [U3] Lnr.: /08 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Fra: Åsland Nydyrkingslag v/karl Arvid Brose Sak: 115/6 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Dok: 115/6 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Lnr.: /08 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 111/66 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Lenvikhytta as v/enok Bondestad Sak: 111/66 KEN ARE KRISTIANSEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Dok: SVAR ANG. KONTROLLERKLÆRING Lnr.: /08 Svar på lnr: 11

3 J.nr: 08/ U Datert: Arkiv: 233 A10 Saksbeh.: ADM-ADM-IHI Til: Fylkesmannen i Troms, utdanningsavd. Sak: STATSTILSKUDD BARNEHAGER 2008 Dok: FASTE PLASSER I MIDLERTIDIGE LOKALER - SOLHOV BARNEHAGE AVD FURUSTUA Lnr.: /08 J.nr: 08/ U Datert: Arkiv: V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Til: Leder for Åsland nydyrkingslag v/karl Arvid Brose Sak: 115/6 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Dok: 115/6 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Lnr.: /08 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 233 D00 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Troms fylkes Sak: SØKNAD OM SPILLEMIDLER FOR NÆRMILJØANLEGG Dok: ANL.NR TROLLHYTTA TURSTIER, STORSTEINNES/ULLSNES BL - LYNGEN KOMMUNE - FORENKLET NÆRMILJØANLEGG... Lnr.: /08 J.nr: 04/ I Datert: Arkiv: [H4] Saksbeh.: [H4] Fra: [H4] Sak: [H4] [H4] Dok: [H4] [H4] Lnr.: /08 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 91/13 V65 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Fra: Liss Olsen Sak: 91/13 - FRANK VALØ - SØKNAD OM KONSESJON JORDLEIEAVTALE MED ODD J. SOLBERG OG HANS PETTER OLSEN Dok: OPPSIGELSE AV LEIEKONTRAKT GNR 83 BNR 3 I LYNGEN KOMMUNE Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 231 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Fra: Harstad Finans as Sak: REGULERING AV FESTEAVGIFT / LEIE 2008 GNR. 84 BNR. 1 FNR. 198 REN LYNGEN ( REMA 1000 ) Dok: SPØRSMÅL OM KOSTNADSFORDELING FLYTTING KULVERT SAMT OPPARBEIDELSE VEG FRAM TIL BYGGET Lnr.: /08

4 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Fagforbundet avd. 294, Lyngen Sak: 50% FAST STILLING SOM AUTORISERT HELSESEKRETÆR - INTERN UTLYSNING Dok: INNSTILLING AV HELSESEKRETÆR Lnr.: /08 Off. loven 5 1. ledd J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 243 G10 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Fra: Furuflaten bygdelag Sak: FYSAK Dok: RAPPORTERINGS- OG REGNSKAPSSKJEMA - FYSAK MILLIONEN Lnr.: /08 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Fra: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: /08 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: M77 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Fra: Anton Giæver AS Sak: SØKNAD OM TILLATELSE TIL HANDEL MED PYROTEKNISK VARE 2008 Dok: SØKNAD OM UTSALGSSTED FOR PYROTEKNISK VARE Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: G10 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Fra: Troms fylkes Sak: HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE I TROMS Dok: TILDELING AV PARTNERSKAPSMIDLER TIL FOLKEHELSEKOMMUNENE 2009 Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: [U3] Saksbeh.: SOS-SOS-LMS Fra: [U3] Sak: INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 2-5 FOR ÅR 2008 [U3] Dok: KRAV OM DELER AV INTEGRERINGSTILSKUDD FOR 2007 [U3] Lnr.: /08 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1

5 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 74/11,56 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Flishuset AS Sak: 74/11 - MELDING OM TILTAK - MIT FAB LAB FLISEHUSET Dok: 74/11 MELDING OM TILTAK MIT FABLAB Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: H31 &49 Saksbeh.: LYNG-LYNG-SYN Fra: Pigvinvask AS v/lars Brændvik Sak: AVTALE OM VASK OG LEIE AV TEKSTILER - PINGVINVASK AS Dok: AD. TEKSTILTJENESTER FRA PIGVINVASK AS Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 151 Saksbeh.: ADM-ADM-TJI Fra: Kommunal Landspensjonskasse Sak: ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2009 Dok: ENDRING I GRUPPELIVSERSTATNINGER OG PREMIE OG NY INFO Lnr.: /08 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: V83 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Fra: Storstua Skogsvegforening v/svein Bårdsen Sak: SØKNAD OM MIDLER TIL UTARBEIDELSE OG OPPRETTELSE AV PARKERINGSPLASS VED PORT UTMARKSGJERDE TIL STORTUAVEGEN - BENSNES Dok: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 75/5 V12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Fra: Nils Einar Samuelsen Sak: 75/5 - SØKNAD OM BYDEUTVIKLINGSMIDLER Dok: BYGDEUTVIKLINGSMIDLER Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 112/147 V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Fra: Sametinget / Sámediggi Sak: 112/147 - SØKNAD OM FINANSIERING AV UTBYGGING AV GEITFJØS - SAMETINGET Dok: RETUR AV SØKNAD Lnr.: /08

6 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: G10 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Fra: Lisbeth Hatteng Sak: HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE I TROMS Dok: FOLKEHELSEKOMMUNER I TROMS Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Rødtoppen barnehage Sak: INTERN UTLYSNING - BARNE- OG UNGDOMSFAGARBEIDER I RØDTOPPEN BARNEHAGE INNTIL 50% STILLING Dok: INNSTILLING VIKAR RØDTOPPEN BARNEHAGE Lnr.: /08 Off.loven 5a 1.ledd/Forvaltn. Loven 13 1.ledd J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: U01 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: Bedriftsforbundet Sak: SAMARBEIDSAVTALE OM SOMMERDESIGNKONTORET 2009 Dok: SAMARBEIDSAVTALE OM SOMMERDESIGNKONTOR 2009 Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: U01 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: Bedriftsforbundet Sak: SAMARBEIDSAVTALE OM SOMMERDESIGNKONTORET 2009 Dok: SOMMERDESIGNKONTOR 2009 Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 123/3 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Fra: Gunnar Martin Bræck Sak: 123/3 - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - RAGNAR A. BRÆCK Dok: FULLMAKT Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 79/14 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Fra: Thorvald Karlsen Sak: 79/14 - MELDING OM TILTAK - GARSJE Dok: 79/14 - MELDING OM TILTAK - GARASJE Lnr.: /08

7 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 151 Saksbeh.: ADM-ADM-TJI Fra: Vital Forsikring ASA Sak: ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2009 Dok: TILSKUDDSATS I 2009 Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 223 G27 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: Hege T.Robertsen Sak: SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Dok: SØKNAD OM 20% DRIFTSTILSKUDD Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 153 A10 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: Lyngsdalen oppvekstsenter Sak: SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009 Dok: SØKNAD OM VIDEREFØRING AV MIDLER FOR SPRÅKSTIMULERENDE TILTAK Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: C34 &18 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Bygdekinoen Sak: SØKNAD OM KOMMUNAL KONSESJON JFR. LOV OM FILM OG VIDEOGRAM Dok: SØKNAD OM KONSESJON TIL BYGDEKINO 2009 Lnr.: /08 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 233 U01 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: Innovasjon Ytre Lyngen Sak: INNOVASJON YTRE LYNGEN Dok: REFERAT FRA MØTE Lnr.: /08 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 233 U01 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: Innovasjon Ytre Lyngen Sak: INNOVASJON YTRE LYNGEN Dok: INNKALLING TIL STYRINGSMØTE Lnr.: /08

8 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 233 U01 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: Innovasjon ytre lyngen Sak: INNOVASJON YTRE LYNGEN Dok: INNKALLING MED DAGSORDEN FOR STYRINGSGRUPPEN FOROMSTILLINGSPROSJEKTET "INNOVASJON YTRE LYNGEN" 17. DESEMBER 2008 Lnr.: /08 Off. loven 5 1. ledd J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: [H4] Saksbeh.: [H4] Fra: [H4] Sak: [H4] [H4] Dok: [H4] [H4] Lnr.: /08 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 112/272 L45 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Are Klilngenberg Sak: 112/272 - FERDIGATTEST Dok: 112/272 - FERDIGATTEST Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 033 Saksbeh.: LYNG-LYNG-SYN Fra: Fylkesmannen i Troms, justis-/sosialavd. Sak: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE I KOMMUNENE Dok: GJENNOMFØRING AV LOV OM RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 233 Saksbeh.: ADM-ADM-TJI Fra: Husbanken Sak: HUSBANKEN - RENTEKOMPENSASJON SKOLEANLEGG Dok: SØKNAD OM UTBETALING - SKOLEANLEGG - LENANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 233 Saksbeh.: ADM-ADM-TJI Fra: Husbanken Sak: HUSBANKEN - RENTEKOMPENSASJON SKOLEANLEGG Dok: SØKNAD OM UTBETALING - SKOLEANLEGG - LYNGSDALEN SKOLE Lnr.: /08

9 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 143 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Fra: Fiskeridirektoratet Sak: FELLES KYSTSONEPLAN FOR KOMMUNENE KÅFJORD, LYNGEN OG STORFJORD Dok: VEDRØRENDE INNSAMLING AV INFORMASJON OM RESSURSOMRÅDER OG BRUKSOMRÅDER I SJØ Lnr.: /08 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: L12 Saksbeh.: ADMI-SH Fra: Advokatfirmaet Rekve Pleym Sak: REGULERINGSPLAN FOR NAUSTNESET Dok: FORKJØPSRETT - EIENDOM 79/7 I LYNGEN KOMMUNE Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: A42 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Fra: Troms fylkes Sak: UTVIKLING AV "TILPASSET OPPLÆRING" I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I TROMS OG SAMHANDLING MED KOMMUNENE OG ANDRE DELANSVARLIGE Dok: HØRINGSBREV: STRUKTUR OG STRATEGIER FOR TILPASSET VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I TROMS Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: P24 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: Lyngsalpan Eiendom v/eikrem Sak: KAIANLEGGET SANDNESET NORD-LENANGEN Dok: KAIANLEGG SANDNESET NORD-LENANGEN Lnr.: /08

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/00022-014 I Datert: 14.02.05 Arkiv: 223 C11 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Laila Lanes Dok: SØKNAD OM KULTURMIDLER 2005 FOR PROSJEKT "LYNGEN FABRIKKER M.M" Lnr.: 001300/05 J.nr: 04/01741-005 U Datert:

Detaljer

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01276-005 U Datert: 28.11.06 Arkiv: 78/25 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Reindriftsforvaltningen i Troms - Sametinget / Sámediggi - Troms fylkes v/kulturetaten

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off: J.nr: 06/01236-004 U Datert: 13.10.06 Arkiv: 124/13 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tove N. Johannessen Sak: GNR. 124/13 - MELDING OM TILTAK - VED OG REDSKAPSBOD Dok: SVAR ANG. GNR. 124/13 - NY - MELDING

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll Søknad om å få leie gamle gartneriet

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Nedbemanning Nedbemanning i 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 474 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03.

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1 Diverse bekreftelser i landbruket

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00082-045 U Datert: 31.05.07 Arkiv: V11 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Janne og Bjarne Leonhardsen Sak: OPPFØLGING AV NÆRINGSSAKER FRA 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Lnr.:

Detaljer

Journaldato: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.

Journaldato: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.dato: 30.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2009 nnhold: Rammetillateles - Ny vannledning Røyelen og 6,7 km opp Reisadalen.

Detaljer

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05.

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2013 Vedr lemping av låneavtale Søknad om startlån - 2012/2887-5 15138/2013 29.04.2013 LYADM/SR

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:V5 &01 Saksnr: 11/00135-017 Navn: Tjeldsund kommune Dok.beskr: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OM ORGANISERING AV VETERINÆRVAKT Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:234 V5 Saksnr: 12/00009-001

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2013 Elevmappe Eidebakken skole - 2012/421-76 44304/2013 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Gran kommune 14.02.2013. Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013

Gran kommune 14.02.2013. Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013 Gran 14.02.2013 Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 14.02.2013 11/00008 28 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer