ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Flush Front systemvegg. Moelven Modus. in accordance with ISO 14025, ISO and EN 15804

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Flush Front systemvegg. Moelven Modus. in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804"

Transkript

1 1114 NEPD Ver ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO and EN Eier av deklarasjonen: Moelven Modus Programoperatør: Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner Utgiver: Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner Deklarasjonsnummer: 1(3' (1 ECO Platform registreringsnummer: Godkjent dato: Gyldig til: Flush Front systemvegg Moelven Modus

2 Generell informasjon Produkt: Flush Front systemvegg Eier av deklarasjonen: Moelven Modus Kontaktperson: Matti Makkonen Tlf: e-post: Program operatør: Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo Produsent: Moelven Modus AS/AB Postbo 63, 2051 Jessheim, Norge Tlf: Tlf: e-post: e-post: Deklarasjon nummer: ECO Platform registreringsnummer: Deklarasjonen er basert på PCR: CEN Standard EN tjener som kjerne PCR PCR for Room Partition Systems (system for romdeling), publisert av Institut Bauen und Umwelt anvendes som spesifikk PCR. Dato for PCR version 1.2: Erklæringen om ansvar: Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke være ansvarlig med hensyn til produsentinformasjon, livsløpsinventardata og bevis. Deklarert enhet: 1 m² av systemvegg Flush Front, inkludert komponenter som behøves for montering av veggen mot stasjonære vegger, tak og gulv. Deklarert enhet med opsjon: Produksjonssted: Jessheim (Norge), Kumla (Sverige) Kvalitet/Miljøsystem: I henhold til ISO 9001 I henhold til ISO Org. no.: Godkjent dato: Gyldig til: Årstall for studien: Sammenlignbarhet: EPD av byggevarer er ikke nødvendigvis sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NS-EN og ses i en bygningskontekst. Funksjonell enhet: Tilby romdeling og lydisolering for 1 m² overflate, med en akustisk resistans på 35 Rw db og med referanselevetid på 60 år. Miljødeklarasjonen er utarbeidet av: Martyna Mikusinska Verifikasjon: Uavhengig verifikasjon av deklarasjonen og data, i henhold til ISO 14025:2010 internt Tredjeparts verifikator: eksternt Godkjent PhD Andreas Brekke (Uavhengig verifikator godkjent av EPD Norge) 2/8

3 Produkt Produktbeskrivelse: Flush Front er bygd opp som et modulsystem av glassplater og karmer i massivtre. Trekarmer er vanligvis i tykkelsene 75 mm eller 122 mm. Moduler med glassplater i trekarmer produseres på fabrikk og monteres enkelt på byggeplass for elegant romdeling. Systemveggen kan flyttes og gjenbrukes, hvilket er en av grunnforutsetningene for våre produkter.ved ombygging behøver ikke veggene rives, men kan i stedet demonteres og remonteres på ønsket plass. LCA: Beregningsregler Funksjonell enhet Tilby romdeling og lydisolering for 1 m² overflate, med en akustisk resistans på 35 Rw db og med referanselevetid på 60 år. Systemgrenser: Følgende livsløpsfaser er deklarert: A1-3, A4-5 (produksjonsfase), og C1-4 (avfalls- og materialhåndteringsfase). Se flytskjema til høyre. Bruksfasene B1-B7 er ikke inkludert. Cut-off kriterier: Alle viktige material- og energistrømmer er inkludert. Produksjonsprosesser for råmaterial- eller energistrømmer som utgjør veldig små mengder av den totale mengden (<1 %) har blitt ekskludert. Dette cut-off kriteriet gjelder ikke for farlige stoffer. Allokering: Allokering er utført i henhold til NS-EN I utgangspunktet er allokering unngått ved detaljert modellering av prosesser. Der dette ikke har vært mulig, er material- og energistrømmer allokert mellom produktene i prosessen ved hjelp av masseallokering. Moelvens produksjon i Sverige og Norge inkluderer de samme aktivitetene og antas å kreve like mengder energi og vann. Forbruksdata for den svenske fabrikken er benyttet både for svensk og norsk fabrikk. For parametere som er ulike i de to landene (transportavstander og elektrisitetsmiks), har et vektet snitt basert på hvert lands andel av totalproduksjonen av Flush Front blitt benyttet. Material Laminert glassplate Glass PVB-film Tre Farge Plast (PVC) Stål Smeltelim Sum 122 mm karm 75 mm karm Andel Andel 19,0 74,5% 19,0 79,9% 18,6 73,1% 18,6 78,4% 0,4 1,4% 0,4 1,5% 5,4 21,1% 3,6 15,3% 0,6 2,4% 0,6 2,6% 0,3 1,1% 0,3 1,2% 0,2 0,8% 0,2 0,8% 0,004 0,02 % 0,004 0,02 % 25,5 100 % 23,7 100 % Produktspesifikasjon: Høyde, bredde, vekt og akustisk resistans avgjøres av hvilket glass som benyttes. Som standard benyttes 8,76 mm Tekniske data Dimensjoner og vekt for en standard modul: lamellglass med en glasstykkelse på ca 800 mm, hvilket Bredde: mm oppfyller de fleste ønsker i et kontormiljø med tanke på stabilitet Høyde: mm og lydreduksjon. Veggtykkelse: 75 mm, 122 mm Innemiljø: Areal: 6,48 m 2 Lydisoleringsindeks R i [db] = 35 db. Vekt: 165 Dokumentasjon fra gjennomførte tekniske lydtester er gitt i bilag 6 i barunnsrapporten, LCA-report Sweco Markedsområde: Norden Datakvalitet: Spesifikke data for energi- og materialbruk er benyttet for 96 % av produktets vekt. Barunnsdata er modellert med generiske data fra databasen Ecoinvent 2.2. Data benyttet er representative med hensyn til tid, geografi og teknologi. Barunnsdata er fra 2003 eller senere, og oppdatert etter For produksjon av glass er det benyttet data fra EPD for laminerte glass fra Guardian Flachglas GmbH (deklarasjonsnr. M-EPD-FEV-GB ). Spesifikke prosesser er modellert med data basert på årsgjennomsnitt, med 2013 som utgangspunkt. 3/8

4 LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon Den følgende informasjonen beskriver scenarioene for de ulike modulene i EPD-en. Referanselevetid: Referanselevetiden på 60 år er definert for et standardscenario for kontormiljøer, der veggen kan tilpasses etter endrede plassbehov gjennom å demonteres og settes opp på ny plass. Ulykkeshendelser og andre typer uventede forandringer er ikke tatt hensyn til i denne referanselevetiden. Produksjon av Flush Front, Moelven Modus (A3) Produksjonen av Flush Front ved Moelven Modus omfatter kapping og maling av trekarmer, samt maling av metalldeler. Videre monteres glassplater til trekarmene til en glassfeltsmodul. Glassfeltsmodulen med gulv- og takinnfatninger og styrelist emballeres for transport til byggeplass. Transport fra produksjonssted til bruker (A4) Estimatet for gjennomsnittsavstand fra produksjonssted til byggeplass er basert på virkelige avstander mellom Moelven Modus' produksjonsenheter og vanlige leveransesteder i Sverige og Norge. Type Lastebil Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%) Kjøretøytype Diesel, tonn, Euro4 Distanse (km) 290 Brennstoff-/ energibruk 0,09 l/tkm Verdi (l/t) Byggefase (A5) Monteringen av Flush Front krever ikke spesiell material- eller energibruk. Veggen posisjoneres og monteres for hånd ved hjelp av manuelle verktøy. Bruk av verktøy (hammer, vater, osv.) er ikke inkludert i denne analysen. I forbindelse med byggefasen blir emballasje sendt til avfallshåndtering, og bare denne påvirkningen er inkludert i fase A5. Bruksfase (B1-B7) Flush Front krever lite vedlikehold i bruksfasen. Modulene B1 og B5-B7 er ansett som ikke-relevante, ettersom det ikke er spesiell material- eller energibruk. Modulene B2-B4 (rengjøring og vedlikehold) er ekskludert på grunn av usikkerheter og mangel på kontroll på hvordan sluttbruker utfører slikt. Sluttfase (C1, C3, C4) Etter nedmontering av Flush Front separeres glassplater fra trekarm og sendes til gjenvinning. Ved separasjon fra trekarm skrus små metaldeler løs, hvilket gjør at også alt metall sendes til gjenvinning. Det antas at trekarmer og plastskinner (med lim) kastes som blandet avfall og går til forbrenning. Avfallstype Farlig avfall Blandet avfall Gjenbruk Resirkulering Energigjenvinning Deponering Enhet 122 mm 75 mm karm karm - - 1,3 1, ,8 18,8 5,4 3,6 - - Transport avfallsbehandling (C2) Avstand fra bygg til avfallshåndtering er antatt å være 50 km. Type Avfallstransport Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%) Kjøretøytype Diesel, 21 tonn Distanse (km) 50 Brennstoff-/energibruk 0,4 l/tkm Verdi (l/t) 4/8

5 LCA: Resultat Nøkkelindikatorer Global oppvarming Energibruk Farlige stoffer Andel energi fra fornybare kilder Materialer til materialgjenvinning Enhet Vugge til port A1 - A3 CO 2 57 MJ 950 % 0 % 13 % 76 Programvaren Sima Pro 8.0 er benyttet for å modellere livsløpet og beregne miljøpåvirkningene til Flush Front. Miljøpåvirkningene er beregnet med LCIA-metoden CML-IA, med en viss justering av karakteriseringsfaktorer i henhold til NS- EN Systemgrenser (X = inkludert, MID = modul ikke deklarert, MIR = modul ikke relevant) Produktfase Konstruksjons- /installasjonsfase Bruksfase Sluttfase Etter endt levetid Råmaterialer Transport Tilvirkning Transport Konstruksjons/ installasjonsfase Bruk Vedlikehold Reparasjon Utskiftinger Renovering Operasjonell energibruk Operasjonell vannbruk Demontering Transport Avfallsbehandling Avfall til sluttbehandling Gjenbruks-, gjenvinnings-, resirkuleringspotensiale A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 MID MID MID MID MIR B6 MIR B7 MIR C1 C2 C3 C4 D MID Miljøpåvirkning Flush Front med 122 mm ramme Parameter Enhet A1 GWP CO 2 -ekv 5,28E+01 ODP CFC11-ekv 1,66E-06 POCP C 2 H 4 -ekv 2,29E-02 AP SO 2 -ekv 3,50E-01 EP PO 3-4 -ekv 3,89E-02 ADPM Sb-ekv 1,40E-04 ADPE MJ 6,35E+02 A2 1,72E+00 2,64E-07 2,12E-04 7,07E-03 1,88E-03 4,37E-06 2,49E+01 A3 2,85E+00 1,89E-07 3,80E-04 8,08E-03 1,88E-03 1,80E-06 3,25E+01 A4 A5 C2 C3 1,31E+00 1,01E-01 1,66E+00 2,07E-07 1,52E-08 2,50E-07 1,60E-04 1,74E-05 2,86E-04 5,02E-03 4,48E-04 7,36E-03 1,34E-03 1,03E-04 1,69E-03 3,61E-06 4,78E-08 7,86E-07 1,92E+01 1,34E+00 2,21E+01 C4 2,41E+00 1,07E-08 6,05E-05 1,56E-03 2,10E-03 1,50E-07 1,34E+00 GWP Globalt oppvarmingspotensial; ODP Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon; POCP Potensial for fotokjemisk oksidantdanning; AP Forsurningspotensial for kilder på land og vann; EP Overgjødslingspotensial; ADPM Abiotisk uttømmingspotensial for ikke-fossile ressurser; ADPE Abiotisk uttømmingspotensial for fossile ressurser Flush Front med 75 mm ramme GWP CO 2 -ekv 5,21E+01 1,44E+00 2,74E+00 1,19E+00 6,08E-02 1,55E+00 2,39E+00 ODP CFC11-ekv 1,60E-06 2,22E-07 1,87E-07 1,89E-07 9,12E-09 2,33E-07 8,58E-09 POCP C 2 H 4 -ekv 2,26E-02 1,77E-04 3,58E-04 1,46E-04 1,04E-05 2,67E-04 4,57E-05 AP SO 2 -ekv 3,46E-01 5,83E-03 7,66E-03 4,58E-03 2,69E-04 6,85E-03 1,18E-03 EP PO 3-4 -ekv 3,69E-02 1,55E-03 1,80E-03 1,22E-03 6,18E-05 1,58E-03 1,58E-03 ADPM Sb-ekv 1,39E-04 3,71E-06 1,77E-06 3,29E-06 2,87E-08 7,32E-07 1,30E-07 ADPE MJ 6,25E+02 2,08E+01 2,95E+01 1,75E+01 8,06E-01 2,06E+01 1,07E+00 Moelvens produksjonsenheter i Sverige og Norge benytter ulike glassleverandører. Det er samme tykkelser på glassene og i begge tilfeller benyttes PVB-laminerte glassplater. Spesifikke data for produksjonen av glassplater hos leverandøren til fabrikken i Sverige er benyttet for både svensk og norsk produksjon av Flush Front. Miljøpåvirkningen fra spesifikke glassplater i den norske produksjonen av Flush Front kan avvike noe fra data benyttet i denne EPD-en, for eksempel som følge av variasjoner i andel energi fra fornybare kilder eller i hvor stor grad sekundære materialer benyttes i produksjonen. Variasjonen mellom felles gjennomsnittsdata for svensk og norsk elmiks og transportmodulene A2 og A4 på den ene siden og spesifikke data for Sverige og Norge på den andre, er beregnet til 6,7 % (ODP) eller mindre innen de undersøkte kategoriene. 5/8

6 Ressursbruk Flush Front med 122 mm ramme FPEE MJ 5,94E+01 3,29E-01 4,37E+01 2,80E-01 8,01E-03 1,32E-01 3,99E-02 FPEM MJ 1,13E+02 1,70E-01 TFE MJ 1,72E+02 3,29E-01 4,39E+01 2,80E-01 8,01E-03 1,32E-01 3,99E-02 IFPE MJ 7,45E+02 2,54E+01 4,59E+01 2,16E+01 1,48E+00 2,43E+01 1,50E+00 IFPM MJ 7,44E+01 4,68E+00 1,49E-02 2,44E-01 TIFE MJ 8,20E+02 2,54E+01 5,06E+01 2,16E+01 1,49E+00 2,45E+01 1,50E+00 SM 1,29E+02 1,10E-01 FSB MJ 1,88E+01 1,17E+01 IFSB MJ V m 3 8,26E+01 1,55E-04 7,07E-03 1,32E-04 1,30E-04 2,13E-03 7,39E-03 FPEE Fornybar primærenergi brukt som energibærer; FPEM Fornybar primærenergi brukt som råmateriale; TFE Total bruk av fornybar primærenergi; IFPE Ikke fornybar primærenergi brukt som energibærer; IFPM Ikke fornybar primærenergi brukt som råmateriale; TIFE Total bruk av ikke fornybar primærenergi; SM Bruk av sekundære materialer; FSB Bruk av fornybart sekundære brensel; IFSB Bruk av ikke fornybart sekundære brensel; V Netto bruk av ferskvann Flush Front med 75 mm ramme FPEE MJ 5,93E+01 2,77E-01 4,73E+01 2,55E-01 4,81E-03 1,23E-01 3,51E-02 FPEM MJ 7,60E+01 1,70E-01 TFE MJ 1,35E+02 2,77E-01 4,75E+01 2,55E-01 4,81E-03 1,23E-01 3,51E-02 IFPE MJ 7,32E+02 2,14E+01 4,44E+01 1,97E+01 8,87E-01 2,26E+01 1,22E+00 IFPM MJ 7,44E+01 2,55E+00 8,92E-03 2,28E-01 TIFE MJ 8,07E+02 2,14E+01 4,70E+01 1,97E+01 8,96E-01 2,29E+01 1,22E+00 SM 1,29E+02 7,00E-02 FSB MJ 1,26E+01 7,77E+00 IFSB MJ V m 3 8,26E+01 1,31E-04 7,07E-03 1,20E-04 7,77E-05 1,98E-03 5,50E-03 Livsløpets slutt - Avfall Flush Front med 122 mm ramme Parameter Enhet A1 FA 1,90E-03 IFA 3,18E+01 RA 4,47E-01 A2 2,37E-05 1,49E-01 1,98E-05 A3 1,83E-05 6,07E-01 4,40E-04 A4 2,02E-05 1,27E-01 1,69E-05 A5 C2 C3 1,98E-07 3,25E-06 1,24E-03 2,04E-02 1,65E-07 2,72E-06 C4 7,29E-06 1,29E+00 2,63E-06 FA Avhendet farlig avfall; IFA Avhendet ikke-farlig avfall; RA Avhendet radioaktivt avfall Flush Front med 75 mm ramme FA 1,88E-03 2,00E-05 1,78E-05 1,84E-05 1,19E-07 3,02E-06 6,75E-06 IFA 3,16E+01 1,25E-01 6,04E-01 1,16E-01 7,44E-04 1,90E-02 1,27E+00 RA 4,47E-01 1,67E-05 4,33E-04 1,54E-05 9,92E-08 2,53E-06 2,36E-06 Livsløpets slutt - utgangsfaktorer Flush Front med 122 mm ramme Parameter Enhet A1 KG MR 1,00E-02 MEG 1,74E+00 EEE MJ ETE MJ 1,88E+01 A2 1,83E-02 1,66E-03 A3 6,90E-06 1,08E+00 1,17E+01 A4 1,56E-02 1,41E-03 A5 1,44E+00 1,14E-01 1,15E-03 C2 2,51E-03 2,27E-04 C3 1,88E+01 5,38E+00 5,81E+00 C4 KG Komponenter for gjenbruk; MR Materialer for resikulering; MEG Materialer for energigjenvinning; EEE Eksportert elektrisk energi; ETE Eksportert termisk energi Flush Front med 75 mm ramme KG 8,60E-01 MR 1,00E-02 1,54E-02 6,90E-06 1,42E-02 6,83E-02 2,34E-03 1,88E+01 MEG 1,17E+00 1,39E-03 7,20E-01 1,29E-03 6,90E-04 2,11E-04 3,64E+00 EEE MJ ETE MJ 1,26E+01 7,77E+00 3,93E+00 Lese eksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10-3 = 0,009 Norske tilleggskrav 6/8

7 Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen Nasjonal produksjonsmiks fra import, lavspenning (produksjon av overføringslinjer, i tillegg til direkte emissions tap i nettet) av anvendt elektrisitet for produksjonprosessen (A3). Data kilde Mengde Enhet Norsk elektrisitet fra Econinvent v2.2 (juni 2010) 18 g CO 2 -ekv/kwh Svensk elektrisitet fra Econinvent v2.2 (juni 2010) 51 g CO 2 -ekv/kwh Farlige stoffer Produktet inneholder ingen stoffer fra REACH Kandidatliste (15. juni 2015) eller den norske prioritetslisten (3. september 2015) Produktet inneholder stoffer som er under 0,1 vekt% på REACH Kandidatliste (15. juni 2015) Produktet inneholder stoffer fra REACH Kandidatliste (15. juni 2015) eller den norske prioritetslisten (3. september 2015), se tabell under Spesifikke norske krav. Produktet inneholder ingen stoffer på REACH Kandidatliste (15. juni 2015) eller den norske prioritetslisten (3. september 2015). Produktet kan karakteriseres som farlig avfall (etter Avfallsforskiften, Vedlegg III), se tabell under Spesifikke norske krav. Navn CAS no. Mengde Transport Transport fra produksjonssted til sentrallager i Norge: 0 km Sentrallageret ligger i tilknytning til produksjonsstedet i begge land, så det er ingen ytterligere transport. Type Kapasitetsutnyttelse inkl. retur Kjøretøytype Distanse km Brennstoff/ Verdi Bil l/tkm Jernbane kwh/tkm Båt l/tkm <Annen transport> <> Inneklima Produktet tilfredstiller kravene til lavt forurensende (M1) etter EN15251:2007 appendi E. Alle komponenter er kontrollert for innhold av toksiske eller irriterende substanser. Resultater fra gjennomført emisjonstest for karmene er vedlagt i Bilag 7 til LCArapporten (LCA-report Sweco ). Klimadeklarasjon Det er ikke utarbeidet klimadeklarasjon for produktet. Bibliografi SS-EN ISO 14025:2006 SS-EN ISO 14044:2006 SS-EN 15804:2012 ISO 21930:2007 PCR, Institut Bauen und Umwelt LCI/LCA Report ECHA, 2014 Miljødirektoratet, 2014 Miljömärkning och miljödeklarationer - Typ III miljödeklarationer - Principer och procedurer Miljöledning - Livscykelanalys - Krav och vägledning Hållbarhet hos byggnadsverk - Miljödeklarationer - Produktspecifika regler Sustainability in building construction - Environmental declaration of building products Product Category Rules for Building-Related Products and Services; Part A: Calculation Rules for the Life Cycle Assessment and Requirements on the project report Part B: Requirements on the EPD for Room partition systems Underlagsrapport för Flush Front. Rapport nummer: LCA-report Sweco ECHA: "Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation". Tilgjengelig på: Oppdatert: 15 juni 2015 Norska Prioritetslisten - över farliga kemikalier Tilgjengelig på: Oppdatert: 3 september /8

8 Programoperatør og -utgiver Tel: Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo e-post: Norge web Eier av deklarasjonen Tel: Fa Moelven Modus Post Bo 63 Asfaltvegen 1, 2051 Jessheim e-post: web Norway Forfatter av livsløpsrapporten Tel: Martyna Mikusinska e-post: Sweco Environment AB Fredsgatan 14, Örebro, Sverige web /8

Icopal Primo fuktmembran Produkt

Icopal Primo fuktmembran Produkt 211113 Ver 1114 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til 00207N 01.12.2013 01.12.2018

Detaljer

Icopal RMB 400 radonmembran Produkt

Icopal RMB 400 radonmembran Produkt 211113 Ver 1114 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til 00209N 01.12.2013 01.12.2018

Detaljer

STÅLPROFIL TIL INNERVEGG Norgips stendere og skinner i produktseriene C og R, C db+, R db+, U og SK

STÅLPROFIL TIL INNERVEGG Norgips stendere og skinner i produktseriene C og R, C db+, R db+, U og SK Ver 1713 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 1425 ISO 2193 EN 1584 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer 171N Rev 1 Godkjent dato Gyldig til 2.9.213 2.9.218 STÅLPROFIL

Detaljer

<Product name> Produkt

<Product name> Produkt Ver 1713 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til EPD Norge LOGO Klimadeklarasjon

Detaljer

Baca Dampsperre Produkt

Baca Dampsperre Produkt 1114 Ver 1114 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION Delarert enhet i henhold til ISO 1425, ISO 2193 og EN 1584 Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer NEPD273N Godkjent dato 14.1.214 14.1.219 Gyldig

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Moelven Modus AS Program operatør: Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner Utgiver:

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. <Produkt navn> Firmalogo. <Navn på EPD eier>

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. <Produkt navn> Firmalogo. <Navn på EPD eier> 1114 NEPD Ver. 1 2015 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Program operatør: Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Torvtaksmembran PROTAN AS. in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen:

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Torvtaksmembran PROTAN AS. in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: 1114 NEPD Ver. 4 2014 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Program operatør: Utgiver: Deklarasjon nummer: 1(3' 12 ECO Platform registreringsnummer:

Detaljer

Icopal RMA 1200 radonmembran Produkt

Icopal RMA 1200 radonmembran Produkt 211113 Ver 1114 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til 00208N 01.12.2013 01.12.2018

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. SE 1.2 Takbelegg PROTAN AS. in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen:

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. SE 1.2 Takbelegg PROTAN AS. in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: 1114 NEPD Ver. 4 2014 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Program operatør: Utgiver: Deklarasjon nummer: 1(3' 12 ECO Platform registreringsnummer:

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. SE 1.6 Takbelegg PROTAN AS. in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen:

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. SE 1.6 Takbelegg PROTAN AS. in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: 1114 NEPD Ver. 4 2014 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Program operatør: Utgiver: Deklarasjon nummer: 1(3' 12 ECO Platform registreringsnummer:

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Tunnelduk PROTAN AS. in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen:

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Tunnelduk PROTAN AS. in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: 1114 NEPD Ver. 4 2014 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Program operatør: Utgiver: Deklarasjon nummer: 1(3' 12 ECO Platform registreringsnummer:

Detaljer

Lavkarbonsement Produkt

Lavkarbonsement Produkt Ver 1713 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til 00151N rev1 16.10.2013 16.10.2018 Produkt

Detaljer

CEM I, Anlegg og Industri/Standard Sement Produkt

CEM I, Anlegg og Industri/Standard Sement Produkt Ver 1713 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til 00023N rev1 16.10.2013 16.10.2018 CEM

Detaljer

Isola Mestertekk Produkt

Isola Mestertekk Produkt Ver 1713 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til 00186N 13.10.2013 13.10.2018 Isola

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Moelven Modus AS Program operatør: Næringslivets Stiftelse for MIljødeklarasjoner Utgiver:

Detaljer

Protan Torvtaksmembran Produkt

Protan Torvtaksmembran Produkt 23.3.2013 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til NEPD-00098N rev1 22.01.2013 22.01.2018

Detaljer

CEM II, Anleggsement FA (CEM II/A-V) og Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt

CEM II, Anleggsement FA (CEM II/A-V) og Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt Ver. 2:2014 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION I henhold til ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Utgiver Deklarasjonens nummer Norcem AS, Brevik Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Loc Wall systemvegg. Moelven Modus AS/AB. I henhold til ISO 14025, ISO og EN 15804

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Loc Wall systemvegg. Moelven Modus AS/AB. I henhold til ISO 14025, ISO og EN 15804 1114 NEPD Ver. 1 2015 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION I henhold til ISO 14025, ISO 21930 og EN 15804 Eier av deklarasjonen: Programoperatør: Utgiver: Deklarasjonsnummer: Moelven Modus 1(3' 12 Godkjent

Detaljer

CEM I, Industrisement Produkt

CEM I, Industrisement Produkt Ver 1114 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til CEM I, Industrisement Produkt Produsent

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Malt utforing i laminert furu. Norgesvinduet Kompetanse AS. in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Malt utforing i laminert furu. Norgesvinduet Kompetanse AS. in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 1114 NEP Ver. 1 2015 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Programoperatør: Utgiver: eklarasjonsnummer: Godkjent dato: Gyldig til:

Detaljer

FORSTERKET STÅLPROFIL Norgips forsterkningsstender og forsterkningskinner til bruk i innervegger og himlinger. Produktseriene FR og FSK.

FORSTERKET STÅLPROFIL Norgips forsterkningsstender og forsterkningskinner til bruk i innervegger og himlinger. Produktseriene FR og FSK. Ver 1713 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 1425 ISO 2193 EN 1584 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer 178N Godkjent dato Gyldig til 2.9.213 2.9.218 FORSTERKET STÅLPROFIL

Detaljer

FORSTERKET STÅLPROFIL Norgips forsterkningsstender og forsterkningskinner til bruk i innervegger og himlinger. Produktseriene FR og FSK.

FORSTERKET STÅLPROFIL Norgips forsterkningsstender og forsterkningskinner til bruk i innervegger og himlinger. Produktseriene FR og FSK. Ver 1713 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 1425 ISO 2193 EN 1584 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer 178N Rev 1 Godkjent dato Gyldig til 2.9.213 2.9.218 FORSTERKET

Detaljer

Skurlast av gran eller furu Produkt

Skurlast av gran eller furu Produkt 1114 Ver. 2:2014 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen Utgiver Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner NEP-307-179-NO eklarasjonens

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO and EN Eier av deklarasjonen: SE 1.2 Takbelegg PROTAN AS

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO and EN Eier av deklarasjonen: SE 1.2 Takbelegg PROTAN AS 1114 NEPD Ver. 4 2014 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Program operatør: Utgiver: 1(3' 12 Deklarasjon nummer: ECO Platform registreringsnummer:

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO and EN Eier av deklarasjonen: SE 1.6 Takbelegg PROTAN AS

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO and EN Eier av deklarasjonen: SE 1.6 Takbelegg PROTAN AS 1114 NEPD Ver. 4 2014 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Program operatør: Utgiver: Deklarasjon nummer: 1(3' 12 ECO Platform registreringsnummer:

Detaljer

Baca Dampsperre Produkt

Baca Dampsperre Produkt 1114 Ver 1114 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION Delarert enhet i henhold til ISO 1425, ISO 2193 og EN 1584 Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer NEPD273N Godkjent dato 14.1.214 14.1.219 Gyldig

Detaljer

STÅLPROFIL MED TETTNING Norgips stålprofiler i SKt-serien, med tettning i gummi. Til bruk i innervegger, og himlinger innendørs, med høye lydkrav.

STÅLPROFIL MED TETTNING Norgips stålprofiler i SKt-serien, med tettning i gummi. Til bruk i innervegger, og himlinger innendørs, med høye lydkrav. Ver 1713 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 1425 ISO 2193 EN 1584 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til 18N 2.9.213 2.9.218 STÅLPROFIL MED TETTNING

Detaljer

STÅLPROFIL MED POLYETENDUK Norgips stålprofiler i SKP-serien, med pålimt polyetenduk. Til bruk i innervegger, og himlinger innendørs, med lydkrav.

STÅLPROFIL MED POLYETENDUK Norgips stålprofiler i SKP-serien, med pålimt polyetenduk. Til bruk i innervegger, og himlinger innendørs, med lydkrav. Ver 1713 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 1425 ISO 2193 EN 1584 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til 179N 2.9.213 2.9.218 STÅLPROFIL MED POLYETENDUK

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Moelven Modus AS Program operatør: Næringslivets Stiftelse for MIljødeklarasjoner Utgiver:

Detaljer

<Product name> Produkt

<Product name> Produkt Ver. 1 2015 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 14025 Eier av deklarasjonen Program operatør og utgiver Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner Deklarasjon nummer:

Detaljer

H-vinduet, 1.23 x 1.48, type AT200E Produkt

H-vinduet, 1.23 x 1.48, type AT200E Produkt 190713 Ver 11113 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til 00233N 20.12.2013 20.12.2018

Detaljer

H-vinduet, 1,23 x 1,48, type AT450E

H-vinduet, 1,23 x 1,48, type AT450E 190713 Ver 11113 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til 00242N 27.01.2014 27.01.2019

Detaljer

Huntonit bygningsplater Produkt

Huntonit bygningsplater Produkt 1114 Ver. 2:2014 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION I henhold til: ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Utgiver eklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til epd-norge logo Næringslivets Stiftelse

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Nordvestvinduet Fastkarm vindu. Nordvestvinduet AS. in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Nordvestvinduet Fastkarm vindu. Nordvestvinduet AS. in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 1114 NEP Ver. 1 2015 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Nordvestvinduet AS Program operatør: Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

CEM II, Anleggsement FA (CEM II/A-V) og Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt

CEM II, Anleggsement FA (CEM II/A-V) og Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt Ver. 2:2014 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION I henhold til ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Utgiver Deklarasjonens nummer Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner N Godkjent dato

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO and EN Eier av deklarasjonen: Icopal Fonda Torvtak fuktmembran

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO and EN Eier av deklarasjonen: Icopal Fonda Torvtak fuktmembran 1114 NEPD Ver. 1 215 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 1425, ISO 2193 and EN 1584 Eier av deklarasjonen: Program operatør: Utgiver: Deklarasjon nummer: 1(3' 12 Godkjent dato: Gyldig

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Torvtaksmembran PROTAN AS. in accordance with ISO 14025, ISO and EN Eier av deklarasjonen:

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Torvtaksmembran PROTAN AS. in accordance with ISO 14025, ISO and EN Eier av deklarasjonen: 1114 NEPD Ver. 4 2014 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Program operatør: Utgiver: Deklarasjon nummer: 1(3' 12 ECO Platform registreringsnummer:

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION in accordance with ISO 1425, ISO 2193 and EN 1584 Eier av deklarasjonen: Moelven Multi3 AS Program operatør: Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner Utgiver: Næringslivets

Detaljer

CEM II, Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt

CEM II, Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt 1114 Ver. 2:214 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION In accordance with ISO 1425 ISO 2193 EN 1584 Eier av deklarasjonen Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO and EN Portal og Dørsett. Moelven Modus AS/AB

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO and EN Portal og Dørsett. Moelven Modus AS/AB 1114 NEPD Ver. 1 2015 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Program operatør: Utgiver: Deklarasjon nummer: Publiserings nummer: ECO

Detaljer

CEM II, Anlegg FA og Standard FA Sement Produkt

CEM II, Anlegg FA og Standard FA Sement Produkt Ver 1713 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til 00024N rev1 16.10.2013 16.10.2018 CEM

Detaljer

Sibirsk lerk Produkt ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Moelven Wood Prosjekt AS ISO 14025 ISO 21930 EN 15804

Sibirsk lerk Produkt ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Moelven Wood Prosjekt AS ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 1114 Ver 1114 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Utgiver eklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til Moelven Wood Prosjekt AS Næringslivets Stiftelse for

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Icopal Fonda Universal fuktmembran. Icopal AS

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Icopal Fonda Universal fuktmembran. Icopal AS 1114 NEPD Ver. 1 215 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 1425, ISO 2193 and EN 1584 Eier av deklarasjonen: Program operatør: Utgiver: Deklarasjon nummer: Godkjent dato: Gyldig til:

Detaljer

CEM I, Anleggsement (CEM I 52,5N), Industrisement (52,5R) og Standardsement (CEM I 42,5R) Produkt

CEM I, Anleggsement (CEM I 52,5N), Industrisement (52,5R) og Standardsement (CEM I 42,5R) Produkt 30.11.2016 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til NEPD1217383NO 16.10.2013 16.10.2018

Detaljer

STÅLPROFIL TIL INNERVEGG Norgips stendere og skinner i produktseriene C og R, C db+, R db+, U og SK

STÅLPROFIL TIL INNERVEGG Norgips stendere og skinner i produktseriene C og R, C db+, R db+, U og SK Ver 1713 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 1425 ISO 2193 EN 1584 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til 171N 2.9.213 2.9.218 STÅLPROFIL TIL INNERVEGG

Detaljer

Malt listverk av furu Produkt

Malt listverk av furu Produkt 11113 Ver 1114 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver eklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til 00232N 17.12.2013 17.12.20 Malt

Detaljer

Termoask Produkt ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Moelven Wood Prosjekt AS ISO 14025 ISO 21930 EN 15804

Termoask Produkt ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Moelven Wood Prosjekt AS ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 1114 Ver 1114 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Utgiver eklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til Moelven Wood Prosjekt AS Næringslivets Stiftelse for

Detaljer

<Produkt navn> ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. <Navn på EPD eier>

<Produkt navn> ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. <Navn på EPD eier> Ver. 2 2015(17) epd-norge logo ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025 Eier av deklarasjonen Program operatør og utgiver Deklarasjon nummer: Godkjent

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. CEM II, Standardsement FA (CEM II/B-M) Norcem AS Kjøpsvik. in accordance with ISO 14025, ISO and EN 15804

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. CEM II, Standardsement FA (CEM II/B-M) Norcem AS Kjøpsvik. in accordance with ISO 14025, ISO and EN 15804 1114 NEPD Ver. 1 2015 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Program operatør: Utgiver: Deklarasjon nummer: Godkjent dato: Gyldig

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Heltrepanel av lauvtre for innvendig bruk. Foreningen Norske Lauvtrebruk

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Heltrepanel av lauvtre for innvendig bruk. Foreningen Norske Lauvtrebruk 1114 NEPD Ver. 1 2015 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Program operatør: Utgiver: Deklarasjon nummer: Foreningen Norske Lauvtrebruk

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Murmørtel M5. Firmalogo. Forsand Sandkompani. in accordance with ISO 14025, ISO and EN 15804

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Murmørtel M5. Firmalogo. Forsand Sandkompani. in accordance with ISO 14025, ISO and EN 15804 1114 NEPD Ver. 1 2015 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Forsand Sandkompani Program operatør: Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

Produkt. LCA: Beregningsregler

Produkt. LCA: Beregningsregler Produkt Produktbeskrivelse: Hulldekker benyttes som etasjeskiller. Hule, langsgående kanaler sørger for lettere vekt enn andre tilsvarende elementer. Produseres med langsgående forspent armering og har

Detaljer

MøreRoyal Produkt ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. MøreTre AS ISO 14025 ISO 21930 EN 15804

MøreRoyal Produkt ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. MøreTre AS ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 11113 Ver 1114 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver eklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til 00243N 06.02.2014 06.02.2019 MøreRoyal

Detaljer

Naturstein av tykkelsesjustert skifer, med hugget eller saget kant Produkt

Naturstein av tykkelsesjustert skifer, med hugget eller saget kant Produkt 1114 Ver. 2:214 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 1425, ISO 2193 and EN 1584 Eier av deklarasjonen Utgiver Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner Deklarasjonens nummer Godkjent

Detaljer

Åpningsbart vindu Produkt

Åpningsbart vindu Produkt 1114 Ver 1114 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Utgiver eklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til epdnorge logo Norgesvinduet Kompetanse AS Næringslivets

Detaljer

Mofix fundament ø355 og ø555 Produkt

Mofix fundament ø355 og ø555 Produkt Ver. 1 2015 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION Environmental Product Declaration in accordance with ISO 14025 and NS EN 15804 Spenncon Rail AS Program operatør og utgiver Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

STÅLPROFIL MED TETTNING Norgips stålprofiler i SKt-serien, med tettning i gummi. Til bruk i innervegger, og himlinger innendørs, med høye lydkrav.

STÅLPROFIL MED TETTNING Norgips stålprofiler i SKt-serien, med tettning i gummi. Til bruk i innervegger, og himlinger innendørs, med høye lydkrav. Ver 1713 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 1425 ISO 2193 EN 1584 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer 18N Rev 1 Godkjent dato Gyldig til 2.9.213 2.9.218 STÅLPROFIL MED

Detaljer

Avrettingsmasse, Proplan Basic og Proplan Fin Produkt

Avrettingsmasse, Proplan Basic og Proplan Fin Produkt Ver 1713 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til 00173N 06.07.2013 06.07.2018 Avrettingsmasse,

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Nordvestvinduet UltimDWH horisontalhengslet vindu. Nordvestvinduet AS

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Nordvestvinduet UltimDWH horisontalhengslet vindu. Nordvestvinduet AS 1114 NEP Ver. 1 2015 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Program operatør: Utgiver: eklarasjon nummer: 1(3' 12 Godkjent dato: Gyldig

Detaljer

Sporvekselsville Produkt

Sporvekselsville Produkt Ver. 1 2015 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION Environmental Product Declaration in accordance with ISO 14025 and EN 15804 Program operatør og utgiver Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner Deklarasjon

Detaljer

STÅLPROFIL MED POLYETENDUK Norgips stålprofiler i SKP-serien, med pålimt polyetenduk. Til bruk i innervegger, og himlinger innendørs, med lydkrav.

STÅLPROFIL MED POLYETENDUK Norgips stålprofiler i SKP-serien, med pålimt polyetenduk. Til bruk i innervegger, og himlinger innendørs, med lydkrav. Ver 1713 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 1425 ISO 2193 EN 1584 Eier av deklarasjonen Program operatør Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til 179N Rev1 2.9.213 2.9.218 STÅLPROFIL MED

Detaljer

Masonite I-bjelke Produkt

Masonite I-bjelke Produkt 1114 Ver. 2:2014 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen Utgiver eklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til epdnorge logo Masonite

Detaljer

Jackofoam Produkt ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804. Jackon AS Eier av deklarasjon

Jackofoam Produkt ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804. Jackon AS Eier av deklarasjon Ver 1114 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Program operatør Utgiver eklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner Næringslivets

Detaljer

Multi betongblokk, Multi 12, 15 og 19 Produkt

Multi betongblokk, Multi 12, 15 og 19 Produkt Ver 1114 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 1425 ISO 2193 EN 1584 Programoperatør The Norwegian EPD Foundation Utgiver Deklarasjonsnummer The Norwegian EPD Foundation NEPD175N Godkjent dato Gyldig til

Detaljer

2-veis innadslående åpningsvindu Produkt

2-veis innadslående åpningsvindu Produkt 1114 Ver. 2:2014 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen Utgiver Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner eklarasjonens nummer NEP329212NO

Detaljer

JBV54 Sville Produkt ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Spenncon Rail AS. Environmental Product Declaration in accordance with ISO and EN 15804

JBV54 Sville Produkt ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Spenncon Rail AS. Environmental Product Declaration in accordance with ISO and EN 15804 Ver. 1 2015 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION Environmental Product Declaration in accordance with ISO 14025 and EN 15804 Spenncon Rail AS Program operatør og utgiver Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

Heve-/skyve terrassedør Produkt

Heve-/skyve terrassedør Produkt 1114 Ver. 2:2014 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen Utgiver Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner eklarasjonens nummer NEP330212NO

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Steelfibre (DE 35/0,55 DE 50/0,55 og DE 50/1,0) Mapei AS

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Steelfibre (DE 35/0,55 DE 50/0,55 og DE 50/1,0) Mapei AS 1114 NEPD Ver. 1 2015 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Program operatør: Utgiver: Deklarasjon nummer: Publiserings nummer: ECO

Detaljer

JBV60 Sville Produkt ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Spenncon Rail AS. Environmental Product Declaration in accordance with ISO and EN 15804

JBV60 Sville Produkt ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Spenncon Rail AS. Environmental Product Declaration in accordance with ISO and EN 15804 Ver. 1 2015 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION Environmental Product Declaration in accordance with ISO 14025 and EN 15804 Spenncon Rail AS Program operatør og utgiver Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

Utvendig kledning med vanntynnbar maling Produkt

Utvendig kledning med vanntynnbar maling Produkt 1114 Ver. 2:2014 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen Treindustrien Utgiver Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner NEP-310-180-NO

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Nordvestvinduet Toppsving vindu. Nordvestvinduet AS

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Nordvestvinduet Toppsving vindu. Nordvestvinduet AS 1114 NEP Ver. 1 2015 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Nordvestvinduet AS Program operatør: Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

B20 M90 D22, , Vibrerbar betong Produkt

B20 M90 D22, , Vibrerbar betong Produkt Ver 1114 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 1425 ISO 2193 EN 1584 Eier av deklarasjonen Programoperatør Deklarasjonsnummer Godkjent dato Gyldig til The Norwegian EPD Foundation NEPD283N 2611214 2611219

Detaljer

B35 MF45 D22, , Vibrerbar betong, Stor-Oslo Produkt

B35 MF45 D22, , Vibrerbar betong, Stor-Oslo Produkt Ver 1114 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 1425 ISO 2193 EN 1584 Eier av deklarasjonen Programoperatør Deklarasjonsnummer Godkjent dato Gyldig til The Norwegian EPD Foundation Prosjektspesifikk EPD

Detaljer

Konstruksjonsvirke av gran og furu Produkt

Konstruksjonsvirke av gran og furu Produkt 1114 Ver. 2:2014 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen Treindustrien Utgiver Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner NEP308-179-NO

Detaljer

Forestia Sponplater Produkt

Forestia Sponplater Produkt 1114 Ver. 2:2014 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION I henhold til: ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Utgiver eklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til epd-norge logo Næringslivets Stiftelse

Detaljer

HULLDEKKER - HD 265 Produkt

HULLDEKKER - HD 265 Produkt Ver 1114 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Programoperatør The Norwegian EPD Foundation Utgiver Deklarasjonsnummer The Norwegian EPD Foundation Godkjent dato Gyldig til NEPD

Detaljer

B30 M60 D8 Fugebetong, , Vibrerbar betong, Stor-Oslo Produkt

B30 M60 D8 Fugebetong, , Vibrerbar betong, Stor-Oslo Produkt Ver 1114 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 1425 ISO 2193 EN 1584 Eier av deklarasjonen Programoperatør Deklarasjonsnummer Godkjent dato Gyldig til The Norwegian EPD Foundation 81214 81219 B3 M6 D8

Detaljer

Termotre av gran og furu Produkt

Termotre av gran og furu Produkt 1114 Ver 1114 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Moelven Wood Prosjekt AS Utgiver Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner Godkjent dato 1(3' 1.0.2014

Detaljer

Lakkert listverk av eik Produkt

Lakkert listverk av eik Produkt 1114 Ver 1114 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Utgiver eklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til Barkevik Bruk AS, Sønsebergveien 2, 3295 Helgeroa

Detaljer

Fibo-Trespo veggpaneler Produkt

Fibo-Trespo veggpaneler Produkt 1114 Ver. 2:2014 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION I henhold til: ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Utgiver eklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til epdnorge logo FiboTrespo AS Næringslivets

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Heltregulv av lauvtre. Foreningen Norske Lauvtrebruk. in accordance with ISO 14025, ISO and EN 15804

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Heltregulv av lauvtre. Foreningen Norske Lauvtrebruk. in accordance with ISO 14025, ISO and EN 15804 1114 NEPD Ver. 1 2015 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Program operatør: Utgiver: Deklarasjon nummer: Foreningen Norske Lauvtrebruk

Detaljer

HULLDEKKER - HD 265 Produkt

HULLDEKKER - HD 265 Produkt Ver 1114 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Programoperatør The Norwegian EPD Foundation Utgiver The Norwegian EPD Foundation Deklarasjonsnummer 1(3' ( 11.04.2014 Godkjent dato

Detaljer

Norgesvinduet Svenningdal AS

Norgesvinduet Svenningdal AS Det bekreftes herved at Norgesvinduet Svenningdal AS Oppfyller kravene som er angitt i NORSK DØR- OG VINDUSKONTROLL Sertifikatet gjelder for hele produksjonen av vinduer og dører, og omfatter følgende

Detaljer

Standard limtrebjelke Produkt

Standard limtrebjelke Produkt 1114 Ver 1114 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Utgiver eklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til epdnorge logo Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

Ferdigbetong B30 M60 D22 Synk 200

Ferdigbetong B30 M60 D22 Synk 200 Ver. 1 2015 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Programoperatør: 1 ULQJVOLYHWV 6WLIWHOVH IRU 0LOM GHNODUVMRQHU Utgiver: 1 ULQJVOLYHWV

Detaljer

Prefabrikkert konstruksjonselement av trevirke med spikerplater

Prefabrikkert konstruksjonselement av trevirke med spikerplater 1114 NEPD Ver. 1 2015 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Programoperatør: Utgiver: Deklarasjonsnummer: Norske Takstolprodusenters

Detaljer

Jackofoam Produkt ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Jackon AS Eier av deklarasjon ISO ISO EN 15804

Jackofoam Produkt ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. Jackon AS Eier av deklarasjon ISO ISO EN 15804 Ver 1114 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Program operatør Utgiver eklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner Næringslivets

Detaljer

EPS isolasjon (trykkfasthet 80) Produkt

EPS isolasjon (trykkfasthet 80) Produkt 1114 Ver. 2:2014 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION I henhold til: ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen EPSgruppen Utgiver Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner eklarasjonens nummer

Detaljer

EPS isolasjon (trykklasse 80) Produkt

EPS isolasjon (trykklasse 80) Produkt 1114 Ver. 2:2014 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION I henhold til: ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen EPSgruppen Utgiver Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner eklarasjonens nummer

Detaljer

Royalimpregnert trelast Produkt

Royalimpregnert trelast Produkt 1114 Ver. 2:2014 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION I henhold til: ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Utgiver eklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

Contiga, Isolert Fasadeelement Produkt

Contiga, Isolert Fasadeelement Produkt Ver 1114 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Programoperatør 1 ULQJVOLYHWV 6WLIWHOVH IRU 0LOM GHNODUDVMRQHU Deklarasjonsnummer 1(3' 12 Godkjent dato Gyldig

Detaljer

Kompakt veggelement for jordtrykk til prosjekt Ullerntunet i kvalitet B45 M40 fra Spenncon AS Hønefoss Produkt

Kompakt veggelement for jordtrykk til prosjekt Ullerntunet i kvalitet B45 M40 fra Spenncon AS Hønefoss Produkt Ver 1114 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Programoperatør Deklarasjonsnummer Godkjent dato Gyldig til The Norwegian EPD Foundation Kompakt veggelement

Detaljer

DT DEKKEELEMENT B45 M45

DT DEKKEELEMENT B45 M45 Ver1 2015 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen: Programoperatør: Utgiver: Deklarasjon nummer: Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

HULLDEKKEELEMENT TYPE HD 265 B45 M45.

HULLDEKKEELEMENT TYPE HD 265 B45 M45. Ver1 2015 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen: Programoperatør: Utgiver: Deklarasjon nummer: Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

Environmental Product Declaration ISO 14025, EN 15804. NEPD nr.: 221N ver 2.1

Environmental Product Declaration ISO 14025, EN 15804. NEPD nr.: 221N ver 2.1 Environmental Product Declaration ISO 14025, EN 15804 NEPD nr.: 221N ver 2.1 Glava glassull Godkjent i tråd med ISO14025:2006, 8.1.4 og NS-EN 15804:2012 Godkjent: ϭϭ.ϭϭ.2013 Verifikasjonsleder: Gyldig

Detaljer

BRUKSANVISNING. for hvordan tolke EPD'er. Taktekking

BRUKSANVISNING. for hvordan tolke EPD'er. Taktekking BRUKSANVISNING for hvordan tolke EPD'er Taktekking 1. Representerer EPDen en tekking som tilfredsstiller funksjonskravene? I dette punktet finnes svar på om taktekkingen som er beskrevet i EPDen dekker

Detaljer

Contiga, Hulldekker Miljøelement Lavkarbon B

Contiga, Hulldekker Miljøelement Lavkarbon B Ver 1114 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 1425 ISO 2193 EN 1584 Eier av deklarasjonen Programoperatør Deklarasjonsnummer Godkjent dato Gyldig til Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner NEPD-453-31-NO

Detaljer

Heltrepanel av bartre til innvendig bruk Produkt

Heltrepanel av bartre til innvendig bruk Produkt 1114 Ver. 2:2014 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen Treindustrien Utgiver Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner NEP309-180-NO

Detaljer

Contiga, Bjelke Miljøelement Lavkarbon B (Førspent)

Contiga, Bjelke Miljøelement Lavkarbon B (Førspent) Ver 1114 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION ISO 1425 ISO 2193 EN 1584 Eier av deklarasjonen Programoperatør Deklarasjonsnummer Godkjent dato Gyldig til Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarsjoner NEPD-451-37-NO

Detaljer