ERKLÆRING OM FORRET- NINGSSTRATEGIER PROSEDYRER. Norge. Gjeldende fra 1. mars 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ERKLÆRING OM FORRET- NINGSSTRATEGIER PROSEDYRER. Norge. Gjeldende fra 1. mars 2010"

Transkript

1 ERKLÆRING OM FORRET- NINGSSTRATEGIER og PROSEDYRER Norge Gjeldende fra 1. mars 2010

2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - INNLEDNING Forretningsstrategier og godtgjørelsesplan innlemmet i distributøravtale Formålet med forretningsstrategier Endringer i avtalen Forsinkelser Strategier og bestemmelser kan fjernes Påtaleunnlatelse DEL 2 - BLI DISTRIBUTØR Forutsetninger for å bli distributør Intet produktkjøp påkrevd Distributørfordeler Varighet og fornyelse av ditt ASEA-foretak... 5 DEL 3 - LEDE ET ASEA-FORETAK Tilslutning til ASEAs marketings- og godtgjørelsesplan Reklame Generelt Internett-annonsering Blogger, sosiale medier, andre elektroniske fora og nettauksjoner Reklame og salgspris for produkter på Internett Domenenavn Varemerker og opphavsrettigheter Media og forespørsler fra media Uoppfordret e-post Uoppfordrede fakser (de samme reglene for meld meg på gjelder for fakser) Bonuskjøp forbudt Forretningsenheter Endringer i en forretningsenhet Bytte av fadder (sponsor) Feil fadderskap Feilplassering Upline-godkjennelse (godkjennelse fra distributør på nivået over) Kansellering og ny søknad Uautoriserte påstander og handlinger Erstatning Produktpåstander Inntektspåstander Kommersielle salgskanaler Varemesser, utstillinger og andre salgsfora Interessekonflikter Ikke-verving Salg av konkurrerende varer Downline-aktivitet (genealogi)-rapporter Markedsføring rettet mot andre direkte selgere Kryss-sponsing Feil eller spørsmål Statlig godkjennelse eller bifall Tilbakeholde søknader eller ordrer Identifikasjon Inntektsskatt Uavhengig kontrahentstatus Forsikring Internasjonal markedsføring Oppfylling av lager PAGE 2

3 Overholdelse av lover og forordninger Mindreårige Ett ASEA-foretak per distributør og per husholdning Handlinger utført av husholdningsmedlemmer eller tilknyttede personer Anmodninger om registre Salg, overføring og overdragelse av et ASEA-foretak Splittelse av et ASEA-foretak Sponsing (fadderskap) Arvefølge Overdragelse ved en distributørs død Overdragelse ved en distributørs tap av arbeidsevne Telemarketingteknikker DEL 4 - DISTRIBUTØRERRS ANSVAR Endring i adresse, telefon og e-postadresser Kontinuerlige utviklingsforpliktelser Kontinuerlig opplæring Økt opplæringsansvar Kontinuerlig salgsansvar Ikke-nedvurdering Gi dokumentasjon til søkere Rapportere overtredelse av prinsipper DEL 5 - SALGSKRAV Produktsalg Ingen distriktsrestriksjoner Salgskvitteringer DEL 6 - BONUSER OG PROVISJONER Bonus- og provisjonskvalifisering Justering av bonuser og provisjoner Rapporter DEL 7 - PRODUKTGARANTIER, RETURPRODUKTER OG GJENKJØP TIL VAREBEHOLDNING Produktgaranti Returprodukter Returprodukter fra detaljkunder Returprodukter fra foretrukne kunder og distributører (produkter kjøpt til personlig bruk) Retur av lagerbeholdning og salgsmateriell fra distributører ved kansellering (se også klausul B.go Rett til tilbaketrekning i de europeiske bestemmelsene, Prosedyrer for alle returprodukter DEL 8 - LØSING AV TVISTEMÅL OG DISIPLINÆRFORHANDLINGER Disiplinære sanksjoner Klagepunkter og reklamasjoner Utvalget for løsing av tvistemål Megling Voldgift Regulerende lovverk, jurisdiksjon og verneting DEL 9 - BETALING OG UTSKIPNING Returnerte sjekker Restriksjoner på tredjeparts bruk av kredittkort- og sjekk-kontotilgang Salgsavgifter DEL 10 - INAKTIVITET, OMKLASSIFISERING OG KANSELLERING Effekt av kansellering Kansellering grunnet inaktivitet Omklassifisering som følge av kansellering grunnet inaktivitet Ufrivillig kansellering Ufrivillig kansellering Kredittkorttilbakeføringer DEL 11 - DEFINISJONER PAGE

4 DEL 1 - INNLEDNING Forretningsstrategier og godtgjørelsesplan innlemmet i distributøravtale Disse strategier og prosedyrer, i sin nåværende form og med de endringer som ASEA, LLC (heretter kalt ASEA eller Selskapet ) etter egen avgjørelse måtte foreta, er innlemmet i og utgjør en vesentlig del av ASEAs Distributøravtale. I alle disse strategiene, når uttrykket Avtale benyttes, henviser det kollektivt til ASEAs Distributørsøknad og -avtale, disse forretningsprinsippene og prosedyrene, ASEAs marketings- og godtgjørelsesplan, og ASEAs foretaksenhetssøknad (hvis aktuell). Disse dokumentene er innlemmet ved referanse i ASEAs Distributøravtale (alle i sin nåværende form og som endret av ASEA). Det er hver enkelt distributørs ansvar å lese, forstå, overholde og sikre at han eller hun er kjent med og driver etter den nyeste versjonen av disse forretningsstrategier og prosedyrer. Når han eller hun sponser eller melder på en ny distributør, er det sponsordistributørens ansvar å sikre at søkeren får, eller har elektronisk tilgang til, den nyeste versjonen av disse forretningsstrategier og prosedyrer og ASEAs marketings- og godtgjørelsesplan før han eller hun undertegner distributøravtalen Formålet med forretningsstrategier ASEA er et direktesalgsselskap som markedsfører sine produkter gjennom uavhengige distributører. Det er viktig å forstå at din egen og dine distributørkollegers suksess er avhengig av integriteten til de menn og kvinner som markedsfører våre produkter. For å gi en klar definisjon av det samarbeidsforholdet som finnes mellom distributører og ASEA og uttrykkelig sette en standard for akseptabel forretningsførsel, har ASEA opprettet avtalen. Det kreves av ASEA-distributører at de respekterer alle de vilkår og betingelser som fremgår av avtalen, samt alle føderale, statlige og lokale lovverk som deres ASEA-foretak og deres atferd styres av, i tillegg til nasjonale etiske regler som forklarer praksisen i markedet. Fordi mange av disse standardene for praksis kan være ukjente for deg, er det meget viktig at du leser og overholder reglene i avtalen. Vennligst studér informasjonen i denne håndboken meget nøye. Den forklarer og styrer samarbeidsforholdet mellom deg, som uavhengig kontrahent, og selskapet. Skulle du ha spørsmål vedrørende en strategi eller regel, nøl ikke med å henvende deg til ASEA for å få svar Endringer i avtalen Fordi føderale, statlige og lokale lover, og også forretningsmiljøet, endres fra tid til annen, forbeholder ASEA seg retten til å endre avtalen og prisene i den fullstendig etter eget skjønn. Ved å undertegne distributøravtalen godtar en distributør å respektere og overholde alle endringer eller modifikasjoner ASEA velger å gjøre. Endringer skal tre i kraft 30 dager etter publisering av et varsel om at avtalen er blitt modifisert. Kunngjøring av endringer skal publiseres på én eller flere av følgende måter: (1) oppslag på selskapets offisielle nettsted eller (2) elektronisk post (e-post). Videreføringen av en distributørs ASEA-foretak eller en distributørs aksept av bonuser eller provisjoner utgjør aksept av alle endringer forut for enhver slik videreføring eller aksept Forsinkelser ASEA skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller svikt i utførelsen av sine forpliktelser når virksomheten ikke lar seg gjennomføre på grunn av omstendigheter utenfor dets rimelige kontroll. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, streiker, problemer på arbeidsmarkedet, opprør, krig, brann, dødsfall, innskrenkning i en parts forsyningskilde, eller påbud eller ordre fra myndighetene Strategier og bestemmelser kan fjernes Hvis en hvilken som helst bestemmelse i avtalen, i dens nåværende form eller slik den kan være endret, av en eller annen grunn blir funnet ugyldig eller ikke rettskraftig, skal bare den/de ugyldige delen(e) av bestemmelsen fjernes og de gjenværende vilkår og bestemmelser skal fortsatt ha full gyldighet. Den fjernede bestemmelsen, eller delen av denne, skal omformuleres for å gjenspeile bestemmelsens formål i størst mulig grad Påtaleunnlatelse Selskapet gir aldri avkall på sin rett til å insistere på overholdelse av avtalen og de gjeldende lover som styrer driften av et foretak. Ingen forsømmelse fra ASEAs side når det gjelder å utøve en rettighet eller makt under avtalen eller å insistere på at en distributør fullt ut overholder enhver forpliktelse eller bestemmelse i avtalen, og ingen vane eller praksis hos partene som avviker fra avtalevilkårene, PAGE 4

5 skal utgjøre noen fraskrivelse av ASEAs rett til å kreve eksakt overholdelse av avtalen. Påtaleunnlatelse fra ASEAs side kan kun effektueres skriftlig av en bemyndiget leder i selskapet. ASEAs påtaleunnlatelse i forbindelse med et gitt avtalebrudd av en distributør skal ikke påvirke eller svekke ASEAs rettigheter hva angår eventuelle påfølgende avtalebrudd, og skal heller ikke på noen måte påvirke noen annen distributørs rettigheter eller forpliktelser. Ei heller skal en eventuell forsinkelse eller forsømmelse fra ASEAs side i utøvelsen av enhver rettighet forbundet med et avtalebrudd påvirke eller svekke ASEAs rettigheter med hensyn til dette eller noe påfølgende avtalebrudd. At en distributør skulle ha en eventuell fordring eller årsak til søksmål mot ASEA, skal ikke være til hinder for ASEAs håndheving av noen betingelse eller bestemmelse i avtalen. DEL 2 - BLI DISTRIBUTØR Forutsetninger for å bli distributør For å bli ASEA-distributør, må hver søker: a. Ha nådd myndighetsalder i Norge b. Være bosatt i Norge c. Kunne identifiseres gjennom fødselsnummeret d. Kjøpe et ASEA startsett e. Sende inn en korrekt utfylt distributørsøknad og -avtale til ASEA, enten på papir eller i elektronisk format Intet produktkjøp påkrevd Bortsett fra kjøpet av et startsett som selges til distributører til selskapets kostpris, kreves det ikke av noen å kjøpe ASEA-produkter for å bli distributør. For å gjøre nye distributører kjent med ASEAs produkter, salgsteknikker, salgsmateriell og andre ting, krever selskapet at de kjøper et startsett. ASEA vil kjøpe tilbake sett som fremdeles er salgbare fra enhver distributør som sier opp sin distributøravtale i overensstemmelse med vilkårene i avsnitt Distributørfordeler Når en distributørsøknad og -avtale er godkjent av ASEA, blir fordelene under marketings- og godtgjørelsesplanen og distributøravtalen tilgjengelige for den nye distributøren. Disse fordelene inkluderer retten til: a. Å selge ASEA-produkter b. Å delta i ASEAs marketings- og godtgjørelsesplan (motta bonuser og provisjoner, hvis berettiget) c. Å sponse (være fadder for) andre personer som foretrukne kunder eller distributører i ASEA-foretaket, og derved bygge en markedsføringsorganisasjon og komme videre gjennom ASEAs marketings- og godtgjørelsesplan. Alle slike foretrukne kunder og distributører vil undertegne en avtale direkte med ASEA d. Å motta periodisk ASEA-litteratur og andre ASEA-meddelelser e. Å delta i ASEA-sponset support-, service-, opplærings-, motivasjons- og anerkjennelsesfunksjoner, ved betaling av passende gebyrer, hvis det er noen, og f. Å delta i promosjons- og motivasjonskonkurranser og -programmer sponset av ASEA for sine distributører Varighet og fornyelse av ditt ASEA-foretak Distributøravtalens varighet er ett år fra den dato den ble godkjent av ASEA og fornyes automatisk hvert år (med forbehold om omklassifisering grunnet inaktivitet eller kansellering i henhold til del 10 nedenfor). DEL 3 - LEDE ET ASEA-FORETAK Tilslutning til ASEAs marketings- og godtgjørelsesplan Distributører må slutte seg til betingelsene i ASEAs marketings- og godtgjørelsesplan slik den er beskrevet i ASEAs offisielle dokumenter. Distributører skal ikke tilby ASEA-muligheten gjennom eller i kombinasjon med noe annet system, program eller noen annen markedsføringsmetode enn de som spesifikt beskrives i offisielle ASEAdokumenter. Distributører skal ikke kreve at eller oppmuntre til at andre nåværende eller potensielle 5 PAGE

6 foretrukne kunder eller distributører deltar i ASEA på noen måte som skiller seg fra det programmet som fremgår av offisielle ASEA-dokumenter. Distributører skal ikke kreve at eller oppmuntre til at andre nåværende eller potensielle foretrukne kunder eller distributører inngår noen annen avtale eller kontrakt enn de offisielle ASEA-avtaler og kontrakter for å bli ASEA-distributør. Likeledes skal distributører avstå fra å kreve at eller oppmuntre til at andre nåværende eller potensielle foretrukne kunder eller distributører foretar noe innkjøp fra eller betaling til noen enkeltperson eller annen enhet for å delta i ASEAs marketings- og godtgjørelsesplan enn de innkjøp eller betalinger angitt som anbefalte eller påkrevde i offisielle ASEA-dokumenter Reklame PAGE Generelt Alle distributører skal beskytte og promotere ASEA og dets produkters gode navn og rykte. Markedsføringen og promosjonen av ASEA, ASEAmuligheten, marketings- og godtgjørelsesplanen og ASEA-produktene skal være forenlig med allment hensyn, og må være fri for enhver form for uhøflig, illusorisk, villedende, uetisk eller umoralsk opptreden eller praksis. For å promotere både produktene og den enorme muligheten ASEA tilbyr, skal distributører benytte det salgs- og supportmateriellet som er produsert av ASEA eller godkjent av ASEA. Den logiske begrunnelsen for dette kravet er enkel. ASEA har omhyggelig utformet sine produkter, produktetiketter, marketings- og godtgjørelsesplan og promosjonsmateriell for å sikre at alle sider av ASEA fremstår som ærlige, sannferdige, underbygde og i overensstemmelse med de enorme og komplekse kravene under føderale og statlige lovverk. Hvis ASEA-distributører skulle tillates å utvikle sitt eget salgs- og markedsføringsmateriell, ville det være meget sannsynlig at de, uansett integritet og gode hensikter, utilsiktet ville overtre et ukjent antall lover eller forordninger som påvirker et ASEAforetak. Slike overtredelser, selv om det var relativt få av dem, ville sette ASEA-muligheten i fare for alle distributører. Derfor må distributører fremlegge alt innen skriftlige salgsverktøy, promosjonsmateriell, annonser og andre dokumenter for selskapet til godkjennelse. Hvis distributøren ikke får spesifikk skriftlig godkjennelse for bruken av slike verktøy, skal forespørselen anses å være avslått. ASEA vil ikke tillate at distributører selger salgsverktøy til andre ASEA-distributører. Derfor vil distributører som får tillatelse av ASEA til å produsere sine egne salgsverktøy, ikke kunne selge dette materiellet til noen annen ASEA-distributør. Distributører kan stille godkjent materiell til andre distributørers disposisjon kostnadsfritt, men kan ikke ta betalt fra andre ASEA-distributører for materiellet. ASEA forbeholder seg videre retten til å trekke tilbake godkjennelsen av ethvert salgs- og promosjonsmateriell, alle annonser eller andre dokumenter, og distributører fraskriver seg alle krav på erstatning eller godtgjørelse som oppstår som følge av eller i forbindelse med en slik tilbaketrekking Internett-annonsering I henhold til bestemmelsene i pkt (G) i dette dokumentet kan partnere kun bruke et nettsted lisensiert av selskapet til å markedsføre produktet eller forretningsmuligheten via Internett. Markedsføring av produktet eller forretningsmuligheten via et ulisensiert nettsted er strengt forbudt. Konsulenter som ønsker å drive et nettsted lisensiert av selskapet, må oppfylle følgende kriterier: a. En konsulent må inngå en avtale om nettstedlisensiering med selskapet. b. Alle lisensierte nettsteder belastes med en engangsavgift på 250 USD og en årlig vedlikeholdsavgift på 250 USD, som forfaller på datoen for godkjenning av lisensen for det aktuelle nettstedet. Avgiftene er beskrevet i Internett-lisensavtalen, som er tilgjengelig på forespørsel. Disse avgiftene er nødvendige for selskapet for å sørge for opplæring og personell til å overvåke at konsulentenes nettsteder er i samsvar med disse retningslinjene og prosedyrene. c. Lisensierte nettsteder må være selskapsspesifikke og kan ikke annonsere, markedsføre eller inneholde koblinger til andre produkter eller forretningsmuligheter. Alle slike nettsteder og eventuelle endringer i disse må imidlertid først gjennomgås og godkjennes av selskapet. Hvis de blir godkjent, må konsulenten inngå en lisensavtale med selskapet og nettstedet må vise en betegnelse som angir lisensforholdet til

7 selskapet. Endringer foretatt på nettstedet etter å ha mottatt den første lisensen, krever skriftlig godkjenning fra en representant for selskapets konsulentopplærings- og atferdsavdeling (Associate Education & Conduct Department). d. Konsulenter kan ikke bruke søkeord eller metakoder til å annonsere lisensierte nettsteder på Internett hvis søkeordene eller metakodene eksplisitt eller implisitt inneholder ulovlige eller grunnløse helse- eller inntektspåstander. e. Konsulenter må innhente skriftlig godkjenning fra selskapet før de starter noen sponsede koblinger i søkemotorer på Internett for å lede Internett-trafikk til et nettsted lisensiert av selskapet. f. Selskapet kan inndra lisensen for et tidligere godkjent nettsted når som helst og uansett årsak, inkludert endringer i føderale og lokale lover og forskrifter. g. Konsulenter kan markedsføre forretningsmuligheter og produkter i sosiale medier, f.eks. Facebook og Twitter, videonettsteder, f.eks. YouTube og Google Video, og bloggnettsteder, f.eks. Blogger (samlet kalt Sosiale medienettsteder ), uten å overholde pkt. A til pkt. F, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 1. Ingen innlegg i form av tekst, lyd og video kan inneholde produkt- eller helsepåstander. For å gi produktinformasjon kan konsulenten henvise besøkende til et ASEA-replikert nettsted, selskapets nettsted eller et nettsted lisensiert av selskapet; 2. Videoer som legges ut på sosiale medienettsteder skal vise teksten Uavhengig ASEAkonsulent i hele videoen 3. Selskapet kan overvåke sosiale medienettsteder for samsvar med kontrakten, og konsulenten samtykker i umiddelbart å fjerne eller endre de sosiale nettsidene etter at selskapet har anmodet om at kontrakten overholdes Blogger, sosiale medier, andre elektroniske fora og nettauksjoner Distributører kan bruke elektroniske blogger, chatterom, sosiale nettverk og andre typer sosiale medier til å promotere og diskutere ASEAs produkter og ASEA-muligheten under forutsetning av at alle påstander fremsatt vedrørende produktene er i overensstemmelse med dem man finner i offisielt ASEAmateriale og at det ikke fremsettes noen påstander eller beskrivelser vedrørende inntekter. Distributører har ikke tillatelse til å bruke nettauksjonssteder til å markedsføre, selge, reklamere for, promotere eller diskutere ASEAs produkter eller ASEA-muligheten Reklame og salgspris for produkter på Internett Alle konsulenter erklærer og samtykker i at annonsering og salg av alle produkter på Internett kun kan gjøres på et nettsted lisensiert av selskapet og at annonsering og salgspris på alle produktene på et slikt nettsted (i) dersom de selges til en søker, ikke må være lavere enn engrosprisen på produktene pluss rimelige fraktutgifter og beløpet selskapets belaster for avgifter og håndtering, og søkeren må også belastes med avgiften for startsettet for konsulenter, og (ii) dersom de selges til en ikke-søker (f.eks. en kunde etc.), ikke må være lavere enn selskapets veiledende pris pluss rimelige fraktutgifter og beløpet selskapets belaster for avgifter og håndtering. I forbindelse med dette punktet godtar konsulenten også at all annonsering av prisen på produktene skal være sannferdig og ikke inneholde villedende uttalelser (f.eks. laveste tilgjengelige pris, noe som antyder at en konsulent er i stand til å selge produktene til en lavere pris enn andre konsulenter etc.). Konsulentenerklærer og samtykker i at han eller hun ikke skal annonsere eller selge produkter på Internett som ble kjøpt fra en annen konsulent. Eventuelle brudd på dette punktet fra en konsulents side, anses som et brudd på kontrakten og vil behandles slik det er angitt i dette dokumentet Domenenavn Distributører skal ikke bruke eller prøve å registrere noen av ASEAs merkenavn, varemerker, 7 PAGE

8 servicenavn, servicemerker, produktnavn, selskapets navn eller noen avledninger av disse for noe domenenavn på Internett Varemerker og opphavsrettigheter ASEA vil ikke tillate at noen, inklusive ASEAdistributører, bruker dets varenavn, varemerker, design eller symboler uten først å ha innhentet skriftlig tillatelse fra selskapet. Distributører skal ikke produsere for salg eller distribusjon noen opptak av selskapsarrangementer og taler uten skriftlig tillatelse fra ASEA, og distributører skal heller ikke reprodusere for salg eller personlig bruk noen opptak av selskapsproduserte lyd- eller videopresentasjoner Media og forespørsler fra media Distributører skal ikke prøve å besvare medieforespørsler vedrørende ASEA, dets produkter, eller deres uavhengige ASEA-foretak. Alle forespørsler fra alle typer media må øyeblikkelig henvises til ASEAs avdeling for distributørsupport. Denne strategien er designet for å sikre at publikum får nøyaktig og konsekvent informasjon og selskapet et riktig og passende offentlig image Uoppfordret e-post ASEA tillater ikke distributører å sende uoppfordrede kommersielle e-poster hvis ikke disse e-postene er i full overensstemmelse med den nasjonale implementeringen av direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF). Enhver e-post som sendes av en distributør og som promoterer ASEA, ASEA-muligheten eller ASEA-produkter må være overensstemmende med følgende: a. Det må oppgis en fungerende retur-e-postadresse til avsenderen. b. Grunnen til at det er tillatt å sende e-posten må være klart angitt i teksten c. Det må være en merknad i e-posten som forteller mottakeren at han eller hun kan svare på e-posten via den fungerende reture-postadressen for å kreve at fremtidige e- posthenvendelser eller korrespondanse ikke skal sendes ham/henne mer (en aktiv meld meg av -beskjed). d. E-posten skal inneholde distributørens fysiske postadresse. e. E-posten skal klart og tydelig si fra at meldingen er en reklame eller et forsøk på å verve en kunde. f. Bruken av villedende emnelinjer og/eller feil informasjon i overskriften er forbudt. g. Alle meld meg av -anmodninger, enten de mottas per e-post eller vanlig post, må respekteres. Hvis en distributør mottar en meld meg av -anmodning fra en mottaker av en e-post, skal distributøren videresende denne anmodningen til selskapet. ASEA kan fra tid til annen sende kommersielle e-postmeldinger på vegne av distributøren til personer distributøren har en etablert forretningsforbindelse med. Ved å undertegne distributøravtalen godtar distributøren at selskapet kan sende slike e-postmeldinger, og at distributørens fysiske adresse og e-postadresse vil bli inkludert i disse e-postmeldingene, som skissert ovenfor. Distributører skal respektere meld meg av -anmodninger generert som resultat av disse e-postmeldingene sendt av selskapet Uoppfordrede fakser (de samme reglene for meld meg på gjelder for fakser) Bortsett fra det som angis i dette avsnittet, skal distributører ikke bruke eller sende ut uoppfordrede fakser eller bruke et automatisk telefonoppringningssystem i forbindelse med driften av deres ASEA-foretak. Uttrykket automatisk telefonoppringningssystem betyr utstyr som kan (a) lagre eller produsere telefonnumre som skal ringes opp, ved bruk av vilkårlig eller sekvensiell nummergenerering og (b) ringe opp slike numre. Uttrykket uoppfordrede fakser betyr overføring via telefaksmaskin med telefontilknytning av enhver form for materiell eller informasjon som reklamerer for eller promoterer ASEA, dets produkter, dets godtgjørelsesplan eller noe annet aspekt ved selskapet, som overføres til en hvilken som helst person, bortsett fra at dette ikke inkluderer en faks eller e-post (a) til en hvilken som helst person med denne personens forutgående, uttrykkelige invitasjon eller tillatelse, eller (b) til en hvilken som helst person som distributøren har et etablert forretnings- eller personlig forhold til. Uttrykket etablert forretnings- eller personlig forhold betyr et tidligere eller eksisterende forhold dannet gjennom en frivillig toveis kommunikasjon mellom en distributør og PAGE 8

9 en person, på grunnlag av: (a) en forespørsel, en søknad, et kjøp eller en transaksjon fra/av personen vedrørende produkter tilbudt av den aktuelle distributøren eller (b) et personlig eller familiært forhold som ikke tidligere er blitt avsluttet av den ene eller den andre parten. (Reglene for meld meg inn gjelder også for uoppfordrede SMS-er) Bonuskjøp forbudt Bonuskjøp er strengt og totalt forbudt. Bonuskjøp inkluderer: (a) verving av enkeltpersoner eller enheter uten at disse har kjennskap til og/ eller undertegner en uavhengig distributørsøknad og -avtale, (b) bedragersk verving av en enkeltperson eller enhet som distributør eller foretrukket kunde, (c) verving eller forsøk på verving av ikkeeksisterende enkeltpersoner eller enheter som distributører eller foretrukne kunder ( fantomer ), (d) kjøp av ASEA-produkter på vegne av en annen distributør eller foretrukket kunde, eller under en annen distributørs eller foretrukket kundes ID-nummer i den hensikt å kvalifisere seg for provisjoner eller bonuser, (e) kjøp av overdrevne mengder varer som ikke med rimelighet kan forventes forbrukt eller videresolgt på en måned og/eller (f) enhver annen mekanisme eller ethvert annet knep for å kvalifisere seg til forfremmelse, incitamenter, premier, provisjoner eller bonuser som ikke er resultatet av ekte produktkjøp fra sluttbrukere Forretningsenheter En korporasjon, et partnerskap eller en trust (samlet kalt forretningsenhet i dette avsnittet) kan søke om å bli ASEA-distributør ved å sende inn sitt stiftelsesbevis, distributøravtaleavtale eller trustdokumenter (disse dokumentene kalles samlet enhetsdokumenter ) til ASEA, sammen med et korrekt utfylt skjema for registrering av en forretningsenhet. Et ASEA-foretak kan endre sin status under den samme fadderen fra enkeltperson til distributørskap, korporasjon eller trust, eller fra én type enhet til en annen. For hver endring påløper et gebyr på 25,00 GBU, som må vedlegges den skriftlige anmodningen og den utfylte distributørsøknaden og avtalen. Skjemaet for registrering av en forretningsenhet må være undertegnet av alle aksjonærer, distributører eller styremedlemmer (trustees). Medlemmer av enheten står i fellesskap ansvarlige for enhver gjeld eller annen forpliktelse til ASEA. For å forhindre overtredelse av reglene i avsnitt 3.26 (vedrørende overføringer og overdragelser av ASEA-foretak), dersom en ekstra distributør, aksjonær, et medlem eller annen tilsluttet forretningsenhet tilføyes et forretningsforetak, må den opprinnelige søkeren bli værende som part i den opprinnelige distributørsøknaden og -avtalen. Hvis den opprinnelige distributøren ønsker å avslutte sitt forretningsforhold til selskapet, må han eller hun overføre eller overdra sitt foretak i overensstemmelse med avsnitt Hvis denne prosessen ikke følges, skal foretaket kanselleres når den opprinnelige distributøren trekker seg ut. Alle betalinger av bonus og provisjoner vil bli utstedt til den opprinnelige distributøren. Vennligst merk at de modifikasjoner som er tillatt innenfor rammen av denne paragrafen, ikke inkluderer endring av sponsing. Endringer i sponsing tas opp i avsnitt 3.5 nedenfor. For hver endring påløper et gebyr på 25,00 GBU som må vedlegges den skriftlige anmodningen og den utfylte distributørsøknaden og avtalen. ASEA kan, etter eget skjønn, kreve notarialbekreftede dokumenter før implementering av noen endringer i et ASEA-foretak. Vennligst regn med en frist på tretti (30) dager etter mottak av anmodningen hos ASEA for behandling Endringer i en forretningsenhet Hver distributør skal øyeblikkelig varsle ASEA om alle endringer i den type forretningsenhet de anvender for å drive foretaket sitt, samt tillegg eller fjerning av forretningsdistributører. Endringer skal kun behandles én gang i året. Alle endringer må være fremlagt innen 30. november for å tre i kraft 1. januar påfølgende år Bytte av fadder (sponsor) For å beskytte integriteten i alle markedsføringsorganisasjoner og beskytte alle distributørers harde arbeid, fraråder ASEA på det sterkeste endringer i sponsing. Å opprettholde integriteten i sponsing (fadderskap) er avgjørende for enhver distributørs og markedsføringsorganisasjons suksess. Derfor blir overføringen av et ASEA-foretak fra én sponsor til en annen sjelden tillatt. Anmodninger om endring i sponsing må sendes skriftlig til avdelingen for distributørsupport og må angi årsaken til overføringen. Overføringer vil bare bli tatt i betraktning under følgende tre omstendigheter: Feil fadderskap I tilfeller der den nye distributøren sponses av en annen enn den personen han eller hun hadde 9 PAGE

10 grunn til å tro ville bli hans eller hennes fadder, kan en distributør be om at han eller hun overføres til en annen organisasjon, med hele hans eller hennes markedsføringsorganisasjon intakt. Anmodninger om overføring under denne strategien vil bli individuelt vurdert sak for sak, og må sendes inn innen tre (3) virkedager etter vervingen. Distributøren som ber om endringen, må kunne bevise at han eller hun ble plassert under feil fadder. Det er opp til ASEA å bestemme om den ønskede endringen vil bli implementert. PAGE Feilplassering I de tilfeller der en ny distributør blir plassert på et sted i den binære strukturen som er en annen enn den enten den nye distributøren eller hans eller hennes fadder hadde til hensikt å plassere denne distributøren i (f.eks. var hensikten å plassere den nye distributøren til venstre, men han eller hun ble feilplassert til høyre), kan distributøren be om at han eller hun blir plassert på riktig sted. En slik anmodning om overføring i henhold til denne strategien må sendes inn innen tre (3) virkedager etter vervingen. Distributøren som ber om endringen må kunne bevise at han eller hun ble plassert på feil sted. ASEA vil etter eget skjønn godkjenne endringen, eller ikke Upline-godkjennelse (godkjennelse fra distributør på nivået over) Distributøren som søker om overføring, fremlegger et korrekt utfylt og undertegnet skjema for fadderskapsoverføring som inkluderer skriftlig godkjennelse fra alle de parter hvis inntekt vil bli påvirket av overføringen. Fotokopierte eller faksede underskrifter kan ikke godtas. Alle anmodninger om endring. Distributørsignaturer må være notarialbekreftede. Distributøren som ber om å bli overført må sende inn et gebyr på 150,00 GBU for administrative kostnader og databehandling. Hvis distributøren som overføres også ønsker å flytte noen av distributørene i sin markedsføringsorganisasjon, må hver downline-distributør (distributør ett eller flere nivåer under) også få et korrekt utfylt skjema for fadderskapsoverføring og sende det til ASEA med endringsgebyret på 150,00 GBU (dvs. at den distributøren som overføres og hver distributør i hans eller hennes markedsføringsorganisasjon multiplisert med 150,00 GBU er hva det koster å flytte et ASEA-foretak). Downline-distributører vil ikke bli flyttet med den distributøren som overføres hvis ikke alle kravene under denne paragrafen er oppfylt. Distributører som søker overføring må regne med en frist på tretti (30) dager etter mottak av skjemaet for fadderskapsoverføring hos ASEA for behandling og verifisering av endringsanmodninger. I tilfeller der den rette prosedyren for fadderskapsendring ikke er blitt fulgt, og en downline-organisasjon er blitt utviklet i det andre foretaket bygd opp av en distributør, forbeholder ASEA seg den absolutte rett til å avgjøre den endelige disponeringen av downline-organisasjonen. Å løse konflikter i forbindelse med korrekt plassering av en downline utviklet under en organisasjon som har byttet faddere på ulovlig vis er ofte svært vanskelig. Derfor, DISTRIBUTØRER FRASKRIVER SEG ETHVERT KRAV AV ENHVER SORT MOT ASEA SOM ER FORBUNDET MED ELLER OPPSTÅR FRA ASEAs AVGJØRELSE VEDRØRENDE DISPONERINGEN AV ENHVER DOWNLINE-ORGANISASJON, SOM UTVIKLER SEG UNDER EN ORGANISASJON SOM HAR BYTTET FADDERSKAPSLINJER PÅ ULOVLIG VIS Kansellering og ny søknad En distributør er berettiget til å bytte organisasjoner ved frivillig å kansellere sitt ASEA-foretak og forbli inaktiv (dvs. ingen kjøp av ASEA-produkter for videresalg, ingen salg av ASEA-produkter, ingen sponsing, ingen medvirkning i noen ASEAarrangementer, deltakelse i noen annen form for distributøraktivitet eller drift av noe annet ASEAforetak) i seks (6) fulle kalendermåneder. Etter seks måneders inaktivitet, kan den tidligere distributøren søke på ny under en ny fadder. Imidlertid vil den tidligere distributørens downline forbli i deres opprinnelige fadderskapslinje. ASEA vil vurdere å frafalle den seks måneder lange ventetiden under eksepsjonelle omstendigheter. Slike anmodninger om frafallelse må fremlegges skriftlig for ASEA Uautoriserte påstander og handlinger Erstatning En distributør er fullt ut ansvarlig for alle sine muntlige og skriftlige uttalelser vedrørende ASEAs produkter og marketings- og godtgjørelsesplan som ikke uttrykkelig fremgår av offisielt ASEA-materiale. Distributører godtar å kompensere ASEA og ASEAs styre, ledere, ansatte og agenter og holde dem skadesløse fra ethvert ansvar inklusive domsavsigelser, sivile sanksjoner, refusjoner, advoka-

11 thonorarer, søksmålskostnader eller tapt omsetning for ASEA på grunn av en distributørs uautoriserte påstander eller handlinger. Denne klausulen skal ha fortsatt gyldighet etter oppsigelsen av distributøravtalen Produktpåstander Det skal ikke fremmes noen påstander (inklusive personlige utsagn) om terapeutiske, helende, helsefremmende eller velgjørende egenskaper i noen produkter tilbudt av ASEA med unntak av de som fremgår av offisiell ASEA-dokumentasjon. Spesielt skal ingen distributør kunne påstå at ASEA-produkter er nyttige i helbredelse, behandling, diagnostisering, lindring eller forebygging av noen sykdommer. Slike uttalelser kan bli oppfattet som medisinske eller legemiddelpåstander. Ikke bare utgjør slike påstander et brudd på ASEAs forretningsstrategier, men de bryter også potensielt med føderale og statlige lovverk, inklusive den føderale Food, Drug, and Cosmetics Act og Trade Commission Act Inntektspåstander I sin entusiasme i vervingen av potensielle distributører, blir enkelte distributører fra tid til annen fristet til å komme med påstander om inntekt eller fremstillinger av fortjeneste for å demonstrere den iboende styrken forbundet med nettverksmarketing. Dette virker mot sin hensikt fordi nye distributører ganske raskt kan bli skuffet hvis deres resultater ikke er så omfattende eller så raske som de resultater andre har oppnådd. Hos ASEA tror vi fast på at inntektspotensialet med ASEA er stort nok til at det er høyst attraktivt, uten noen rapportering av andres inntjening. I tillegg har Federal Trade Commission og flere delstater lover eller regulativer som styrer, eller til og med forbyr, visse typer påstander om inntekter og vitnemål fra personer som har engasjert seg i nettverksmarketing. Mens distributører kan tro at det er fordelaktig å legge frem kopier av sjekker eller avsløre hvilke beløp de selv eller andre har opptjent, kan denne fremgangsmåten ha juridiske konsekvenser som kan gi et negativt inntrykk både av ASEA og den distributøren som kommer med slike påstander, med mindre de nødvendige innrapporteringer som kreves under lovverket blir utført samtidig med inntektspåstanden eller fremstillingen av fortjeneste. Fordi ASEA-distributører ikke har de nødvendige data for overholdelse av de juridiske kravene til påstander om inntekt, har en distributør, når han eller hun diskuterer ASEA-muligheten eller marketings- og godtgjørelsesplanen med en potensiell distributør, ikke anledning til å komme med inntektsprojeksjoner eller avsløre sine ASEAinntekter (inklusive fremvisning av sjekker, kopier av sjekker, bankutskrifter eller skatteoppgaver) Kommersielle salgskanaler Distributører skal ikke selge ASEA-produkter gjennom en kommersiell salgskanal, og distributører skal heller ikke stille ut eller selge ASEAprodukter eller -dokumentasjon i noe detaljist- eller serviceforetak Varemesser, utstillinger og andre salgsfora Distributører kan stille ut og/eller selge ASEA-produkter på varemesser og profesjonelle utstillinger. Før de betaler et depositum til en arrangør av slike hendelser, må distributører kontakte avdelingen for distributørstøtte skriftlig for betinget godkjennelse, siden ASEAs prinsipp er å bare gi autorisasjon til ett ASEA-foretak per arrangement. Endelig godkjennelse vil bli gitt den første distributøren som sender inn en offisiell annonse for arrangementet, en kontrakt undertegnet av både distributøren og den offisielle representanten for arrangementet og en kvittering som bekrefter at et depositum for standen er betalt. Godkjennelse gis kun for det spesifiserte arrangementet. Alle anmodninger om deltakelse i fremtidige arrangementer må sendes til avdelingen for distributørsupport. ASEA forbeholder seg dessuten retten til å avslå autorisasjon for deltakelse i et arrangement det ikke anser å være et egnet forum for promotering av sine produkter. Godkjennelse vil ikke bli gitt for byttetreff, garasjesalg, loppemarkeder eller bøndenes markeder, siden disse arrangementene ikke bidrar til det profesjonelle image ASEA ønsker å ha Interessekonflikter Ikke-verving ASEA-distributører kan fritt delta i andre forretningsforetagender eller markedsføringsmuligheter på flere nivåer eller gjennom nettverk (samlet kalt nettverksmarketing). Imidlertid, under denne avtalens varighet, kan distributører ikke direkte eller indirekte rekruttere andre ASEA-distributører eller foretrukne kunder for noen annen form for nettverksmarketing. 11 PAGE

12 Etter kansellering av en uavhengig distributørs avtale og for en påfølgende periode på seks kalendermåneder, med unntak for en distributør som er personlig sponset av den tidligere distributøren, kan en tidligere distributør ikke aktivt rekruttere noen ASEA-distributør eller foretrukket kunde for et annet nettverksmarketingforetak. Distributører og selskapet erkjenner at fordi nettverksmarketing utføres gjennom nettverk av uavhengige kontrahenter spredt over hele USA og internasjonalt, at forretningsdriften vanligvis foregår per internett og telefon, ville et forsøk på streng begrensning av denne bestemmelsen om ikke-verving gjøre den helt virkningsløs. Derfor er distributører og ASEA overens om at denne bestemmelsen om ikke-verving skal gjelde for alle markeder ASEA driver forretningsvirksomhet i. Uttrykket rekruttere betyr faktisk eller forsøk på sponsing, oppfordring, verving, oppmuntring eller innsats for å friste på noen annen måte, direkte eller indirekte eller via en tredjepart, en annen ASEA-distributør eller foretrukket kunde til å verve seg eller delta i et annet markedsførings-, nettverksmarketing- eller direktesalgsforetak på flere nivåer. Den opptreden som er beskrevet i forrige setning, utgjør rekruttering uansett om distributørens handlinger er et svar på en anmodning fra en annen distributør eller foretrukket kunde. PAGE Salg av konkurrerende varer Distributører skal ikke selge eller prøve å selge noen konkurrerende, ikke-asea-varer til ASEAs foretrukne kunder eller distributører. Alle produkter i de samme generiske kategorier som ASEA-produkter er ansett å være konkurrerende, uansett forskjeller i pris, kvalitet eller andre faktorer som skiller mellom dem Downline-aktivitet (genealogi)- rapporter Downline-aktivitetsrapporter er tilgjengelige for distributørers tilgang og visning på ASEAs offisielle nettsted. Distributørtilgang til deres downline-aktivitetsrapporter er passordbeskyttet. Alle downline-aktivitetsrapporter og informasjonen de inneholder, er fortrolige og utgjør merkebeskyttet informasjon og forretningsdriftshemmeligheter som tilhører ASEA. Downline-aktivitetsrapporter tilkjennegis for distributører i den aller strengeste fortrolighet og gjøres tilgjengelige for distributører med det eneste formål å være til hjelp for distributører i deres arbeid med deres respektive downlineorganisasjoner i utviklingen av deres ASEA-foretak. Distributører skal bruke sine downline-aktivitetsrapporter til å bistå, motivere og lære opp sine downline-distributører. Distributøren og ASEA er overens om at uten denne avtalen om fortrolighet og hemmeligholdelse, ville ASEA ikke gi downline-aktivitetsrapporter til distributøren. En distributør skal ikke på egne vegne eller på vegne av noen annen person, distributørskap, forbindelse, korporasjon eller annen enhet: a. Direkte eller indirekte avsløre noen informasjon i noen downline-aktivitetsrapport til noen tredjepart b. Direkte eller indirekte avsløre passordet eller annen tilgangskode til hans eller hennes downline-aktivitetsrapport c. Bruke informasjonen til å konkurrere med ASEA eller for noe annet formål enn å promotere hans eller hennes ASEA-foretak, eller d. Rekruttere eller prøve å verve noen av ASEAs distributører eller foretrukne kunder angitt i noen av rapportene, eller på noen måte prøve å påvirke eller lokke noen av ASEAs distributører eller foretrukne kunder til å endre deres forretningsforhold til ASEA. På krav fra selskapet skal enhver nåværende eller tidligere distributør returnere originalen og alle kopier av downline-aktivitetsrapporter til selskapet Markedsføring rettet mot andre direkte selgere ASEA tolererer ikke at distributører spesifikt eller med viten og vilje retter sin markedsføring mot selgerne i et annet direktesalgsselskap for å få dem til å selge ASEA-produkter eller bli distributører for ASEA, ei heller tolererer ASEA at distributører oppfordrer eller lokker selgere i et annet direktesalgsselskap til å begå brudd på betingelsene i deres kontrakt med et slikt annet selskap. Skulle distributører engasjere seg i slik aktivitet, risikerer de å bli saksøkt av det andre direktesalgsselskapet. Hvis en distributør blir involvert i en rettssak, voldgift eller megling der det blir gjort gjeldende at han eller hun på upassende måte prøvde å rekruttere sine selgere eller kunder, vil ASEA ikke betale noen av distributørens forsvarskostnader eller advokathonorarer, og

13 vil heller ikke holde distributøren skadesløs for noen form for dom, tilkjennelse eller rettsforlik Kryss-sponsing Faktisk kryss-sponsing eller forsøk på sådan er strengt forbudt. Kryss-sponsing defineres som verving av en enkeltperson eller enhet som allerede har en gjeldende fortrukket kunde- eller distributørdistributøravtale registrert med ASEA, eller som har hatt en slik avtale i løpet av de foregående seks kalendermåneder, innenfor en annen fadderskapslinje. Bruk av en ektefelles eller familiemedlems navn, merkenavn, DBA-er, påtatte navn, korporasjoner, trusts, føderale ID-numre, falske ID-numre, stråmenn eller andre kunstgrep for å omgå denne strategien er forbudt. Distributører skal ikke bringe andre ASEA-distributører i vanry eller miskreditt eller snakke ondt om dem i et forsøk på å lokke en annen distributør til å bli del av den første distributørens markedsføringsorganisasjon. Dette prinsippet skal ikke være til hinder for overføring av et ASEAforetak i henhold til avsnitt 3.26 Hvis kryss-sponsing blir oppdaget, må selskapet øyeblikkelig informeres om dette. ASEA kan gjøre disiplinærtiltak mot distributøren som byttet organisasjon og/eller de distributører som oppmuntret til eller deltok i kryss-sponsingen. ASEA kan også flytte alt eller deler av den overtredende distributørens downline til hans eller hennes opprinnelige downline-organisasjon hvis selskapet anser det rettferdig og mulig å gjennomføre. Imidlertid er ASEA ikke forpliktet til å flytte den kryss-sponsede distributørens downline-organisasjon, og den endelige plasseringen av organisasjonen bestemmes ene og alene av ASEA etter eget skjønn. Distributører frafaller alle krav og søksmål mot ASEA som skyldes eller er relatert til plasseringen av den krysssponsede distributørens downline-organisasjon Feil eller spørsmål Hvis en distributør har spørsmål om eller tror det eventuelt er begått feil vedrørende provisjoner, bonuser, downline-aktivitetsrapporter eller gebyrer, må distributøren varsle ASEA skriftlig innen 60 dager fra den dato den antatte feil eller hendelse fant sted. ASEA vil ikke være ansvarlig for eventuelle feil, unnlatelser eller problemer som ikke er innrapportert til selskapet innen 60 dager Statlig godkjennelse eller bifall Verken føderale eller statlige myndigheter eller embetsmenn godkjenner eller gir sitt bifall til noen direktesalgs- eller nettverksmarketingselskaper eller -programmer. Derfor skal distributører ikke hevde eller antyde at ASEA eller dets marketings- og godtgjørelsesplan er godkjent eller bifalt eller på noen annen måte godkjent av noe statlig organ Tilbakeholde søknader eller ordrer Distributører skal ikke manipulere vervinger av nye søkere eller kjøp av produkter. Alle distributørsøknader og -avtaler samt produktordrer må sendes til ASEA innen 72 timer etter at de ble undertegnet av en distributør, henholdsvis plassert av en kunde Identifikasjon Det kreves av alle distributører at de oppgir sitt fødselsnummer, eller et Federal Employer Identification Number, til ASEA på distributørsøknaden og -avtalen. Ved verving vil selskapet tildele distributøren et unikt distributørdistributøridentifikasjonsnummer, som vil være hans eller hennes identifikasjon. Dette nummeret vil bli brukt til å plassere ordrer og spore provisjoner og bonuser Inntektsskatt Hver distributør er ansvarlig for innbetaling av kommunale, statlige og føderale skatter på alle inntekter generert som uavhengig distributør. Hvis et ASEA-foretak har skattefritak, må det føderale skatteidentifikasjonsnummeret sendes til ASEA. Hvert år vil ASEA levere ut et selvangivelsesskjema (IRS Form 1099 MISC - godtgjørelser til ikke-ansatte) til alle med fast bopel i USA som: 1) Hadde inntekter på over 600 GBU i foregående kalenderår eller 2) Kjøpte for over GBU i løpet av foregående kalenderår Uavhengig kontrahentstatus Distributører er uavhengige kontrahenter og er ikke kjøpere av en franchise eller en forretningsmulighet. Avtalen mellom ASEA og dets distributører skaper ikke noe arbeidsgiver/arbeidstakerforhold eller felleskontrollert virksomhet (joint venture). Distributører skal ikke behandles som ansatte for sine tjenester eller for beskatningsformål. Alle distributører er ansvarlige for innbetaling av kommunale, statlige og føderale skatter på alle godtgjørelser opptjent som distributør i selskapet. Distributøren har ingen myndighet (uttrykt eller 13 PAGE

14 underforstått) til å binde selskapet til noen forpliktelse. Hver distributør skal sette opp sine egne mål, arbeidstider og salgsmetoder, så lenge han eller hun oppfyller betingelsene i distributøravtalen. Navnet ASEA og andre navn som måtte adopteres av ASEA, er merkebeskyttede merkenavn, varemerker og servicemerker for ASEA. Som sådanne er disse merkene av stor verdi for ASEA og leveres ut til distributører kun til deres egen bruk på en uttrykkelig tillatt måte. Bruk av ASEA-navn på noe produkt som ikke er produsert av selskapet, er forbudt med unntak for følgende: Distributørs navn Uavhengig ASEA-distributør Alle distributører kan gi seg selv betegnelsen Uavhengig ASEA-distributør i de hvite eller gule sidene i telefonkatalogen, under deres eget navn. Ingen distributør kan legge inn annonser i telefonkatalogen med ASEAs navn eller logo. Distributører skal ikke svare på telefonen ved å si ASEA, ASEA Incorporated eller noe annet som kunne få innringeren til å tro at han eller hun er kommet frem til konsernkontorer i ASEA Forsikring Du vil kanskje ønske å forsikre foretaket ditt. Din hjemforsikringspolise dekker ikke forretningsrelaterte personskader, eller tyveri av eller skade på varelager eller forretningsutstyr. Kontakt forsikringsagenten din for å forsikre deg om at foretakets eiendeler er beskyttet. Dette kan ofte oppnås med en enkel forretningsdrift -bekreftelse vedlagt din nåværende hjemforsikringspolise Internasjonal markedsføring På grunn av meget viktige juridiske og skattemessige hensyn, må ASEA begrense videresalg av ASEA-produkter og presentasjonen av ASEA-foretaket til potensielle kunder og distributører som bor i Norge og de andre landene som selskapet har erklært offisielt åpne for forretninger. I tillegg ville det å tillate noen få distributører å utøve sin forretningsdrift i markeder som ennå ikke er åpnet av ASEA, bryte med konseptet om å gi hver distributør den samme sjanse til å ekspandere internasjonalt. Følgelig har distributører tillatelse til å selge ASEA-produkter og verve foretrukne kunder eller distributører kun i de landene der ASEA har tillatelse til å drive forretningsvirksomhet, som annonsert i offisiell selskapsdokumentasjon. Produkter eller salgsmateriell fra ASEA kan ikke sendes til eller selges noe sted utenlands. Distributører kan selge, gi bort, overføre eller distribuere ASEAs produkter eller salgsmateriell utelukkende i sitt hjemland. I tillegg kan ingen distributør gjøre følgende i noe uautorisert land: (a) organisere salgs-, vervings- eller opplæringsmøter, (b) verve eller forsøke å verve potensielle kunder eller distributører, eller (c) organisere noen annen form for aktivitet med det formål å selge ASEA-produkter, sette opp en markedsføringsorganisasjon eller promotere ASEA-muligheten Oppfylling av lager Distributører skal aldri kjøpe flere produkter enn de med rimelighet kan bruke eller selge i detalj til kunder i løpet av en måned, og de må ikke påvirke eller prøve å påvirke en annen distributør til å kjøpe flere produkter enn de med rimelighet kan forvente å bruke eller selge i detalj til kunder i løpet av en måned Overholdelse av lover og forordninger Distributører skal overholde alle føderale, statlige og lokale lover og bestemmelser i utførelsen av forretningsaktiviteten. Mange byer og kommuner har lover som regulerer visse typer hjemmebasert forretningsaktivitet. I de fleste tilfeller gjelder slike forordninger ikke for distributører på grunn av den type forretninger de driver. Imidlertid må distributører overholde de lover som gjelder for dem. Hvis en kommunal tjenestemann forteller en distributør at en forordning gjelder for ham eller henne, skal distributøren være høflig og samarbeidsvillig og umiddelbart sende en kopi av forordningen til ASEAs samsvarsavdeling. I de fleste tilfeller finnes det unntak fra forordningen som kan gjelde for ASEAdistributører Mindreårige En person som anses som mindreårig i staten/landet han eller hun bor i, kan ikke bli ASEAdistributør. Distributører skal ikke verve eller rekruttere mindreårige til ASEA-programmet Ett ASEA-foretak per distributør og per husholdning En distributør kan kun drive eller ha eierinteresse i, juridisk eller økonomisk, som eneeier, PAGE 14

15 distributør, aksjonær, forvalter eller rettighetshaver, i ett ASEA-foretak. Ingen enkeltperson kan ha, drive eller motta godtgjørelse fra flere enn ett ASEA-foretak. Enkeltpersoner i samme familieenhet kan ikke inngå i eller være interessenter i flere enn ett ASEAforetak. En familieenhet er definert som ektefeller og forsørgede barn som bor eller har forretningsvirksomhet på samme adresse. For å opprettholde integriteten i ASEAs marketings- og godtgjørelsesplan, må gifte eller samboende par (samlet kalt «ektefeller») som ønsker å bli ASEA-distributører, samlet sponses som ett ASEA-foretak. Ektefeller, uansett om bare den enes eller begges underskrift finnes på distributørsøknaden og -avtalen, kan ikke eie eller drive noe annet ASEA-foretak, verken individuelt eller sammen, og heller ikke delta direkte eller indirekte (som aksjonær, distributør, forvalter, rettighetshaver eller i noen annen form for juridisk eller økonomisk eierskap) i eierskap eller ledelse av et annet ASEA-foretak i noen form. Et unntak fra regelen om ett foretak per distributør vil bli individuelt vurdert sak for sak. Anmodninger om unntak fra prinsippet må sendes skriftlig til avdelingen for distributørstøtte Handlinger utført av husholdningsmedlemmer eller tilknyttede personer Hvis noe medlem av en distributørs egen husholdning engasjerer seg i noen form for aktivitet som, hvis det var distributøren som hadde gjort det, ville utgjøre et brudd på noen av bestemmelsene i avtalen, vil en slik aktivitet bli ansett å være en overtredelse fra distributørens side, og ASEA vil kunne gjennomføre disiplinærtiltak i henhold til erklæringen om forretningsstrategier mot distributøren. Likeledes, hvis noen enkeltperson som på noen måte er tilknyttet en korporasjon, trust eller annen enhet (samlet kalt tilknyttet person») begår et avtalebrudd, vil en slik handling/slike handlinger anses å være en overtredelse begått av enheten, og ASEA kan gjennomføre disiplinærtiltak mot enheten Anmodninger om registre Ved enhver anmodning fra en distributør om kopier av fakturaer, søknader, downline-aktivitetsrapporter eller andre registre påløper det et gebyr på 1,00 GBU per side per kopi. Dette gebyret dekker utgiftene til porto og tiden det tar å søke gjennom filer og lage kopier av registrene Salg, overføring og overdragelse av et ASEA-foretak Selv om et ASEA-foretak er et privateid, uavhengig drevet foretak, er salg, overføring eller overdragelse av et ASEA-foretak underlagt visse begrensninger. Hvis en distributør ønsker å selge sitt ASEA-foretak, må følgende kriterier oppfylles: a. Beskyttelse av den eksisterende sponsorlinjen må alltid opprettholdes, slik at ASEAforetaket fortsatt blir drevet i den sponsorlinjen. b. Kjøperen eller den foretaket overføres til, må bli en kvalifisert ASEA-distributør. Hvis kjøperen er en aktiv ASEA-distributør, må han eller hun først avslutte sitt ASEA-foretak og vente seks måneder før kjøp av et annet ASEA-foretak. c. Før et salg, en overføring eller en overdragelse kan konkluderes og godkjennes av ASEA, må all den selgende distributørs utestående gjeld til ASEA gjøres opp. d. Den selgende distributør må ha et godt omdømme og ikke ha misligholdt noen av betingelsene i avtalen for å kunne selge, overføre eller overdra et ASEA-foretak. e. Foretaket som skal selges, må ha nådd nivået Paid-As Rank of Bronze Executive (eller høyere) over en periode på to påfølgende uker før datoen innsendelse av ASEAs forretningsskjema for salg/overføring av foretaket. Før salg av et ASEA-foretak må den selgende distributøren varsle ASEAs avdeling for distributørsupport om at han eller hun har til hensikt å selge ASEA-foretaket ved å sende inn et skjema for salg/overføring av et ASEA-foretak sammen med et overføringsgebyr på 150 GBU. Det kan ikke forekomme noen endring i sponsorlinjen i forbindelse med salg eller overføring av et ASEA-foretak. En distributør kan ikke selge, overføre eller overdra individuelle forretningssentra; hvis et foretak blir solgt, overført eller tildelt, må alle forretningssentra være inkludert i transaksjonen Splittelse av et ASEA-foretak ASEA-distributører driver av og til sine ASEA-foretak som kone og mann-partnerskap, 15 PAGE

16 regulære partnerskap, korporasjoner eller trusts. Når et ekteskap ender i skilsmisse eller en korporasjon, et partnerskap eller trust (de siste tre enheter heri samlet kalt enheter ) oppløses, må det gjennomføres tiltak for å sikre at enhver utskillelse eller splittelse av foretaket ikke påvirker interessene og inntektene i andre foretak oppover eller nedover i sponsorlinjen. Hvis de partene som skiller lag, ikke opptrer i andre distributørers og i selskapets beste interesse til rett tid, vil ASEA uten å ønske det måtte avslutte distributøravtalen. Under prosessen med skilsmisse eller oppløsning av en enhet, må partene følge en av følgende metoder for drift: a. En av partene kan, med tillatelse fra den/ de andre, drive ASEA-foretaket i henhold til et skriftlig oppdrag hvorved overdragende ektefelle, aksjonærer, distributører eller forvaltere gir ASEA tillatelse til å handle direkte og utelukkende med den andre ektefelle eller ikke-overdragende aksjonær, distributør eller forvalter. b. Partene kan fortsette å drive ASEA-foretaket sammen på et business-as-usual -grunnlag, hvoretter all godtgjørelse betalt av ASEA vil bli betalt i henhold til den status quo som forelå før skilsmisse- eller oppløsningssaken ble igangsatt. Dette er standardprosedyren hvis partene ikke sier seg enige i formatet fremlagt ovenfor. Under ingen omstendigheter vil downlineorganisasjonen hos ektefeller som skilles eller forretningsenheter som oppløses, bli splittet opp. Likeledes vil ASEA under ingen omstendigheter splitte opp provisjons- og bonussjekker mellom ektefeller som skilles eller medlemmer av enheter som oppløses. ASEA vil kun anerkjenne én downline-organisasjon og utstede én provisjonssjekk per ASEA-foretak per provisjonssyklus. Provisjonssjekker skal alltid utstedes til samme enkeltperson eller enhet. Hvis partene i en skilsmisse- eller oppløsningsprosess i selskapets øyne er ute av stand til å løse en uenighet om fordeling av provisjoner og eierskap til foretaket på en akseptabel måte, vil distributøravtalen uønsket måtte kanselleres. Hvis en tidligere ektefelle fullstendig har frasagt seg alle rettigheter i det opprinnelige ASEAforetaket som følge av en skilsmisse, skal han eller hun deretter føle seg fri til å la seg verve under en hvilken som helst selvvalgt fadder uten å vente i seks kalendermåneder. I tilfelle oppløsning av forretningsenheter må den tidligere distributør, aksjonær, medlem eller annen enhetsdistributør som ikke beholder noen interesser i foretaket, vente seks kalendermåneder fra datoen for den endelige oppløsningen før han eller hun kan gjenverves som distributør. I begge tilfeller skal den tidligere ektefelle eller forretningsdistributør være uten noen rettigheter til noen distributører i deres tidligere organisasjon eller til noen tidligere de solgte til i detalj. De må utvikle det nye foretaket på samme måte som enhver ny distributør må gjøre det Sponsing (fadderskap) Alle aktive, velansette distributører har rett til å sponse og verve andre til ASEA. Hver potensielt foretrukket kunde eller distributør har den absolutte rett til å velge sin egen sponsor (fadder) Hvis to distributører påstår å være fadder for den samme nye distributør eller foretrukne kunde, skal selskapet anse den første søknaden det har mottatt for å være gjeldende Arvefølge Når en distributør dør eller blir arbeidsufør, kan dennes foretak gå videre til hans eller hennes arvinger. Det må fremlegges korrekt juridisk informasjon for selskapet for å sikre at overføringen er riktig. Derfor bør en distributør konsultere en advokat for å få hjelp til å sette opp et testamente eller annet gyldig testamentarisk dokument. Hver gang et ASEA-foretak overføres testamentarisk, får den begunstigede personen retten til å innkassere alle bonuser og provisjoner betalbare til den avdøde distributørens markedsføringsorganisasjon, på betingelse av at følgende oppfylles: Etterfølgeren/ etterfølgerne må: a. Undertegne en distributøravtale b. Overholde betingelsene og bestemmelsene i avtalen, og c. Være fullt ut kvalifisert(e) for å overta den avdøde distributørens status. Bonus- og provisjonssjekker for et ASEAforetak overført i henhold til dette avsnittet, vil bli betalt med én felles sjekk utstedt til arvingene. Arvingene må gi ASEA en journalført adresse som alle bonus- og provisjonssjekker kan sendes til. Hvis foretaket er testamentert til felles arvinger, må PAGE 16

17 disse danne en forretningsenhet og få et foretaksnummer til beskatningsformål. ASEA vil utstede alle bonus- og provisjonssjekker til forretningsenheten Overdragelse ved en distributørs død For å utføre en testamentarisk overdragelse av et ASEA-foretak, må etterfølgeren gi ASEA følgende: (1) en originalversjon av dødsattesten, (2) en notarialbekreftet kopi av testamentet eller annet dokument som bekrefter etterfølgerens rett til ASEA-foretaket, og (3) en utfylt og signert distributøravtale Overdragelse ved en distributørs tap av arbeidsevne For å utføre en overdragelse av et ASEAforetak grunnet tap av arbeidsevne (uførhet), må etterfølgeren gi ASEA følgende: (1) En notarialbekreftet kopi av utnevnelsen til formynder/forvalter, (2) en notarialbekreftet kopi av forvaltningsdokumentet eller annen dokumentasjon som bekrefter formynderens/forvalterens rett til å administrere ASEAforetaket, og (3) en utfylt distributøravtale signert av formynderen/forvalteren Telemarketingteknikker I Norge finnes det lover som begrenser telemarketingpraksis. Selv om ASEA ikke anser distributører som telefonselgere i ordets tradisjonelle forstand, så definerer disse offentlige reglene betegnelsene telefonselger og telefonsalg ganske bredt. Dette gjør at du ville begå et lovbrudd hvis du uforvarende ringte noen som har reservert seg mot oppringninger ved å registrere seg i det nasjonale reservasjonsregisteret. I tillegg må man ikke ta lett på dette regelverket, fordi manglende overholdelse kan gi myndighetene en grunn til å vedta en påmeldingsbetingelse for telemarketing. Distributører har alltid lov til å ringe opp personer de har etablerte forretningsforbindelser med. Derfor skal distributører ikke engasjere seg i telemarketing i driften av sine ASEA-foretak. Uttrykket telemarketing betyr å ringe én eller flere ganger til en enkeltperson eller enhet for å få dem til å kjøpe et ASEA-produkt eller for å rekruttere dem for ASEA-muligheten. Kalde anrop til potensielle kunder eller distributører som promoterer enten ASEAs produkter eller ASEA-muligheten, utgjør telemarketing og er forbudt. Imidlertid er en telefon eller flere til en potensiell kunde eller distributør (et prospect ) tillatt i følgende situasjoner: a. Hvis en distributør har et etablert forretningsforhold til denne potensielle kunden. Et etablert forretningsforhold er en forbindelse mellom en distributør og en potensiell kjøper basert på sistnevntes kjøp, leie eller leasing av varer eller tjenester fra distributøren, eller en økonomisk transaksjon mellom dem, i løpet av de tolv (12) siste månedene før datoen for et telefonanrop som har til hensikt å få kunden til å kjøpe et produkt eller en tjeneste. b. Den potensielle kjøperens personlige forespørsel eller henvendelse vedrørende et produkt eller en tjeneste tilbudt av distributøren i løpet av de tre (3) siste månedene før datoen for et slikt anrop. c. Hvis distributøren mottar skriftlig og signert tillatelse fra den potensielle kjøperen til å ringe vedkommende. Tillatelsen må spesifisere telefonnummeret/-numrene som distributør har tillatelse til å ringe til. d. Du kan ringe familiemedlemmer, personlige venner og bekjente. En bekjent er noen du i løpet av de siste tre måneder minst har hatt en førstehåndsforbindelse med. Du må imidlertid huske på at hvis du engasjerer deg i visittkortinnsamling med alle du treffer og deretter ringer dem, kan FTC anse dette som en form for telemarketing som ikke kommer inn under dette unntaket. Derfor, hvis du gir deg til å ringe bekjentskaper, må du bare ringe fra tid til annen og ikke la det bli en rutinemessig praksis. Distributører skal heller ikke bruke et automatisk telefonoppringningssystem i forbindelse med driften av deres ASEA-foretak. Uttrykket automatisk telefonoppringningssystem betyr utstyr som kan (a) lagre eller produsere telefonnumre som skal ringes opp, ved bruk av vilkårlig eller sekvensiell nummergenerering og (b) ringe opp slike numre. DEL 4 - DISTRIBUTØRERRS ANSVAR Endring i adresse, telefon og e-postadresser For å sikre at produkter, supportmateriell 17 PAGE

18 og provisjonssjekker kommer frem til rett tid, er det kritisk viktig at ASEAs filer er à jour. Gateadresser er påkrevd for utskiping. Distributører som planlegger å bytte e-postadresse eller å flytte, må sende sin nye adresse og telefonnumre til ASEAs hovedkontor v/avdelingen for distributørsupport. For å garantere korrekt leveranse, må ASEA få beskjed to uker på forhånd om alle endringer Kontinuerlige utviklingsforpliktelser Kontinuerlig opplæring Enhver distributør som sponser en annen distributør inn i ASEA, må påta seg en bona fide assistanse- og opplæringsfunksjon for å sikre at hans eller hennes downline driver sitt ASEA-foretak på riktig måte. Distributører må være i regelmessig kontakt og kommunikasjon med distributører i sine downline-organisasjoner. Eksempler på slik kontakt og kommunikasjon kan omfatte, men er ikke begrenset til, nyhetsbrev, skriftlig korrespondanse, personlige møter, telefonkontakt, talepost, e-post og det å følge downline-distributører til ASEA-møter, opplæringssesjoner og andre arrangementer. Upline-distributører har også ansvaret for å motivere og lære opp nye distributører i ASEA-produktkunnskap, effektive salgsteknikker, ASEAS marketings- og godtgjørelsesplan, og overholdelse av selskapets forretningsstrategier og prosedyrer. Kommunikasjon med og opplæring av downline-distributører må imidlertid ikke utgjøre en overtredelse av avsnitt 3.2 (vedrørende utviklingen av distributørproduserte salgs- og markedsføringsmateriell). Distributører bør overvåke distributørene i deres downline-organisasjoner for å sikre at downline-distributører ikke kommer med utilbørlige produkt- eller forretningspåstander eller på noen måte engasjerer seg i ulovlig eller upassende opptreden Økt opplæringsansvar Etter hvert som distributører går gradene gjennom de ulike lederskapsnivåene, vil de bli mer erfarne i salgsteknikker, produktkunnskap og forståelsen av ASEA-programmet. De vil få i oppgave å dele denne kunnskapen med mindre erfarne distributører i organisasjonen deres Kontinuerlig salgsansvar Uansett deres prestasjonsnivå har distributører en kontinuerlig forpliktelse til personlig å promotere salg gjennom generering av nye kunder samt serviceytelser til eksisterende kunder Ikke-nedvurdering ASEA ønsker å gi sine uavhengige distributører de beste produktene, den beste godtgjørelsesplanen og den beste servicen i bransjen. Følgelig setter vi pris på konstruktiv kritikk og kommentarer fra dere. Alle slike kommentarer skal sendes skriftlig til avdelingen for distributørsupport. Husk at for å kunne betjene dere på beste måte, må vi høre fra dere! Mens ASEA ønsker konstruktive tilbakemeldinger velkommen, har negative kommentarer og bemerkninger distributører kommer med i felten vedrørende selskapet, dets produkter eller godtgjørelsesplan intet annet formål eller resultat enn å forsure og bremse andre ASEAdistributørers entusiasme. Av denne grunn, og for å være et godt eksempel for sin downline, må distributører ikke snakke nedsettende om, nedverdige eller komme med negative bemerkninger om ASEA, og ASEA-distributører, ASEAs produkter, marketings- og godtgjørelsesplanen eller ASEAs styre, ledelse eller ansatte Gi dokumentasjon til søkere Distributører må gi personer de sponser for å gjøre dem til distributører den aller nyeste versjonen av forretningsstrategien og godtgjørelsesplanen, før søkeren undertegner en distributøravtale. Ekstra kopier av forretningsstrategiene kan lastes ned fra ASEAs nettsted Rapportere overtredelse av prinsipper Distributører som blir oppmerksomme på en annen distributørs overtredelse av et prinsipp, skal umiddelbart sende inn en skriftlig rapport om overtredelsen direkte til ASEAs samsvarsavdeling. Detaljer om hendelsene, som for eksempel datoer, antall ganger det har skjedd, involverte personer og eventuell støttedokumentasjon skal inkluderes i rapporten. DEL 5 - SALGSKRAV Produktsalg ASEAs marketings- og godtgjørelsesplan er basert på salget av ASEA-produkter til sluttbrukere. Distributører må oppfylle personlige og downline- PAGE 18

19 organisasjoners krav for detaljsalg (samt påta seg annet ansvar angitt i avtalen) for å være berettiget til bonuser, provisjoner og avansement til høyere prestasjonsnivåer. Følgende salgskrav må være tilfredsstilte for at distributører skal være berettiget til provisjoner: a. Distributører må tilfredsstille kravene til personlig salgsvolum og gruppesalgsvolum for å oppfylle de kravene som er forbundet med deres rang, som spesifisert i ASEAs marketings- og godtgjørelsesplan. Personlig salgsvolum inkluderer kjøp foretatt av distributøren og kjøp foretatt av distributørens personlige kunder. Gruppesalgsvolum skal inkludere det samlede salgsvolum for alle distributører i hans eller hennes markedsføringsorganisasjon, men skal ikke inkludere distributørens personlige salgsvolum. b. Minst 70 % av en distributørs totale, månedlige personlige salgsvolum må være solgt til personlige detaljkunder. c. Distributører må utvikle eller yte service til minst fem kunder hver måned Ingen distriktsrestriksjoner Ingen blir tildelt noe distrikt eksklusivt. Det kreves ingen franchisegebyrer Salgskvitteringer Alle distributører må gi sine detaljkunder to kopier av en offisiell ASEA-kvittering når salget finner sted. Disse kvitteringene inneholder kundetilfredshetsgarantien samt alle de beskyttelsesrettigheter føderal- eller statlig lov gir kunden. Distributører må oppbevare alle salgskvitteringer for en periode på to år og fremlegge dem for ASEA når selskapet ber om det. Registre som dokumenterer innkjøp gjort av distributørers foretrukne kunder vil bli oppbevart av ASEA. Husk at kundene skal ha to kopier av salgskvitteringen. I tillegg skal distributører muntlig informere kjøperen om hans eller hennes kanselleringsrettigheter. DEL 6 - BONUSER OG PROVISJONER Bonus- og provisjonskvalifisering En distributør må være aktiv og overholde avtalen for å kvalifisere seg for bonuser og provisjoner. Så lenge en distributør overholder betingelsene i avtalen, skal ASEA betale provisjoner til denne distributøren i overensstemmelse med marketings- og godtgjørelsesplanen. Minimumsbeløpet ASEA vil utføre betaling av er 10,00 GBU. Hvis en distributørs bonuser og provisjoner ikke er lik eller høyere enn 10,00 GBU, vil selskapet kumulere provisjonene og bonusene inntil de når en total på 10,00 GBU. Betaling vil finne sted så snart 10,00 GBU er nådd Justering av bonuser og provisjoner Distributører mottar bonuser og provisjoner basert på de faktiske salg av produkter til sluttbrukere. Når et produkt blir returnert til ASEA for refusjon eller kjøpes tilbake av selskapet, kan et av følgende tiltak iverksettes etter selskapets eget skjønn: (1) bonusene og provisjonene som kan tilskrives det/de returnerte eller tilbakekjøpte produkt(ene) vil bli trukket, i den måneden det/ de ble refundert, og dette vil fortsette hver etterfølgende utbetalingsperiode inntil provisjonen er inndrevet, fra de distributører som mottok bonuser og provisjoner på salg av de refunderte produktene, eller (2) de distributører som opptjente provisjoner basert på salget av de returnerte produktene, vil få de tilsvarende poengene trukket fra sitt gruppevolum den neste og alle påfølgende måneder inntil beløpet er fullstendig inndrevet Rapporter All informasjon gitt av ASEA i elektroniske eller telefoniske downline-aktivitetsrapporter, inklusive, men ikke begrenset til, personlig- og gruppesalgsvolum (eller noen del av disse), og downline fadderskapsaktivitet er ansett å være nøyaktig og pålitelig. Ikke desto mindre, på grunn av ulike faktorer inklusive, men ikke begrenset, til den iboende muligheten for menneskelig eller mekanisk feil, om ordrer er nøyaktige, komplette og kommer i rett tid, avslåtte kredittkort og betalinger med elektroniske sjekker, returnerte produkter, tilbakebelastninger av kredittkort eller elektroniske sjekker, er informasjonen ikke garantert av ASEA eller av noen personer som oppretter eller formidler informasjonen. ALL INFORMASJON OM PERSONLIG- OG GRUPPESALGSVOLUM GIS AS IS UTEN GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDER- FORSTÅTTE, ELLER FREMSTILLINGER AV NOEN SOM HELST SORT. SPESIELT, MEN UTEN BEG- 19 PAGE

20 RENSNING, VIL DET IKKE GIS NOEN GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET TIL EN SPESIELL BRUK, ELLER IKKE-OVERTREDELSE. I DEN STØRSTE UTSTREKNING DET TIL- LATES UNDER GJELDENDE LOV, SKAL ASEA OG/ELLER ANDRE PERSONER SOM OPPRET- TER ELLER VIDERESENDER INFORMASJONEN, UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ERSTATNINGSPLIKTIG OVERFOR NOEN DIS- TRIBUTØR ELLER NOEN ANNEN FOR NOEN DI- REKTE, INDIREKTE, TILFELDIG, SPESIELL ELLER STRAFFBAR SKADE, ELLER FØLGESKADE, SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV BRUKEN AV ELLER TILGANGEN TIL INFORMASJON OM PERSON- LIGE- OG GRUPPESALGSVOLUMER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPT FORTJENESTE, BONUSER ELLER PROVISJONER, TAP AV MU- LIGHET, OG ERSTATNINGER SOM KAN VÆRE RESULTATET AV UNØYAKTIGHET, UFULLSTEN- DIGHET, ULEILIGHET, FORSINKELSE ELLER TAP AV BRUKEN AV INFORMASJONEN), SELV OM ASEA ELLER ANDRE PERSONER SOM OPPRET- TER ELLER VIDERESENDER INFORMASJONEN, ER BLITT ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADESERSTATNINGER. I DEN STØRSTE UT- STREKNING LOVEN TILLATER DET SKAL ASEA ELLER ANDRE PERSONER SOM OPPRETTER ELLER VIDERESENDER INFORMASJONEN, IKKE HA NOE ANSVAR ELLER ERSTATNING- SANSVAR OVERFOR DEG ELLER NOEN ANNEN UNDER NOEN ELLER NOE TEORETISK SKADE- VOLDENDE HANDLING, KONTRAKT, FORSØM- MELIGHET, OBJEKTIVT ERSTATNINGSANSVAR, PRODUKTANSVAR, ELLER ANNET I FORBIN- DELSE MED NOE EMNE I DENNE AVTALEN ELLER VILKÅR OG BETINGELSER FORBUNDET MED DEN. Du får tilgang til og bruker ASEAs elektroniske og telefoniske rapporteringstjenester og stoler på denne informasjonen på eget ansvar. All slik informasjon gis deg as is. Hvis du er misfornøyd med informasjonens nøyaktighet og kvalitet, kan du kun råde bot på dette ved ikke lenger å bruke og gå inn på ASEAs elektroniske og telefoniske rapporteringsservice og forholde deg til den informasjonen. DEL 7 - PRODUKTGARANTIER, RE- TURPRODUKTER OG GJENKJØP TIL VAREBEHOLDNING PAGE Produktgaranti ASEA tilbyr en 100 % 30-dagers pengene tilbake-tilfredshetsgaranti (minus forsendelseskostnader) til alle foretrukne kunder, detaljkunder og distributører Returprodukter Returprodukter fra detaljkunder ASEA tilbyr, gjennom sine distributører, en 100 % 30-dagers pengene tilbake-garanti til alle detaljkunder. Enhver distributør er forpliktet til å respektere detaljkundegarantien. Hvis en detaljkunde av en eller annen grunn er misfornøyd med et ASEA-produkt, kan detaljkunden returnere den ubrukte delen av produktet til distributøren det ble kjøpt fra, innen 30 dager, for utskiftning, innbytte eller full refusjon av innkjøpsprisen (minus forsendelseskostnader). Følgende bestemmelse angir den lovlige minimumsrefusjonen til en detaljkunde: En detaljkunde som kjøper for 25,00 GBU eller mer har fjorten virkedager (minst syv virkedager) etter mottak av produktet til å kansellere ordren og motta full refusjon i overensstemmelse med kanselleringsmerknaden på bestillingsskjemaet. Når en distributør selger til eller får en ordre fra en detaljkunde, som kansellerer eller ber om refusjon innen det angitte tidsrommet, må distributøren prompte refundere kunden så lenge produktene returneres til distributøren i stort sett like god tilstand som da kunden mottok dem. I tillegg skal distributøren informere kunden skriftlig om deres rett til å annullere et kjøp eller en ordre innenfor den angitte perioden, og forsikre seg om at datoen for ordren eller kjøpet føres inn i bestillingsskjemaet. Alle detaljkunder må få to kopier av en offisiell ASEA-kvittering når salget finner sted. Baksiden av kvitteringen gir kunden skriftlig beskjed om hans eller hennes rett til å kansellere salgsavtalen Returprodukter fra foretrukne kunder og distributører (produkter kjøpt til personlig bruk) Hvis en foretrukket kunde eller en distributør er misfornøyd med et ASEA-produkt kjøpt til personlig bruk, kan de returnere produktet direkte til selskapet innen 30 dager for en 100 % refusjon (minus utskipning). Merk at for distributører er denne garantien begrenset til 240 GBU. Hvis en distributør

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROPEISKE RETNINGSLINJER NUTRITION FOR ABO-HJEMMESIDER

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROPEISKE RETNINGSLINJER NUTRITION FOR ABO-HJEMMESIDER NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y EUROPEISKE RETNINGSLINJER NUTRITION FOR ABO-HJEMMESIDER Europeiske retningslinjer for ABO-hjemmesider

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER 1 For å øke bevisstheten om Amway, Amways produkter og forretningsmuligheten Amway tilbyr, og for å støtte ABOer og medlemmer med utviklingen av egen Amway forretning,

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Retningslinjer for internasjonal sponsing

Retningslinjer for internasjonal sponsing Retningslinjer for internasjonal sponsing 1. april 2015 Amway Retningslinjer for internasjonal sponsing Disse retningslinjene gjelder i alle europeiske markeder (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland,

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

UNIBLUE PARTNERAVTALE

UNIBLUE PARTNERAVTALE Sist oppdatert: 02/04/2013. UNIBLUE PARTNERAVTALE 1. Innledning 1.1. Denne partneravtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara,

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål Personvernerklæring Det kan hende at denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») endres fra tid til annen. Vi kommer ikke nødvendigvis til å melde fra om endringer, så sørg for at du besøker

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

EMEA Team Up Suksessreise 2016. Vilkår og betingelser

EMEA Team Up Suksessreise 2016. Vilkår og betingelser EMEA Team Up Suksessreise 2016 Vilkår og betingelser Godkjennelse av vilkår og betingelser Når du prøver å kvalifisere deg til 2016 EMEA Team Up Suksessreise ( suksessreise ) forstår og aksepterer du betingelsesløst

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

ÅRLIGE VEDTEKTER FOR H.O.G. CHAPTERE

ÅRLIGE VEDTEKTER FOR H.O.G. CHAPTERE ÅRLIGE VEDTEKTER FOR H.O.G. CHAPTERE Ansvar: Sponsende forhandler Director Alle offiserer Denne delen avslører: Reglene og bestemmelsene som styrer alle vedtektene til H.O.G.-chaptere Innledning Årlige

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Innledning Del ditt #StarlockMoment med oss, og opplev unike øyeblikk fra mange andre land! Som takk får de 1000 første deltakerne et sagblad av typen Starlock

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID FOR Å ETABLERE EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG FÅ ADGANG TIL TJENESTER SOM KREVER AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, MÅ DU (1) FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN FOR EN BLACKBERRY-ID-KONTO

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR PROFESJONELL BRUK AV TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START AS

STANDARDVILKÅR FOR PROFESJONELL BRUK AV TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START AS STANDARDVILKÅR FOR PROFESJONELL BRUK AV TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START AS AVTALENS VIRKEOMRÅDE Back to Start AS utvikler og tilbyr treningskonsepter. Disse Standardvilkårene gjelder for alle tilbydere

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG)

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) Velkommen til BBM Channels, et sosialt nettverkstilbud innenfor BBM som utvider nettverket ditt ut over dine familie- og vennekrets og gjør det mulig for deg å komme i kontakt

Detaljer

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold Denne avtale om Tjenester unntatt vedlikehold (Avtalen) regulerer transaksjoner der Kunden bestiller tjenester fra International Business Machines AS ( IBM ). 1. Definisjoner Konsern er en juridisk enhet,

Detaljer

Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker Lisensavtale for sluttbruker Programvaren som er innebygd i Garmin-produktet ditt ("Programvaren") eies av Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper ("Garmin"). Tredjeparts kartdataene som er innebygd

Detaljer

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE Denne Distributør- og internasjonale sponsoravtale inngås mellom Nu Skin International, Inc., et Utah-stiftet selskap, 75 West Center Street, Provo, Utah

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye. Du bør forstå at ved å sende elektronisk utstyr, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Rask utsending

Tjenestebeskrivelse Rask utsending RASK UTSENDING (FTD eller Programmet ) BETINGELSER Med hensyn til løftene fremsatt nedenfor, er partene enige om følgende: I denne Avtalen gjelder følgende definisjoner: Sluttbruker vil si personen som

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

Fyll ut skjemaet nedenfor, scann det inn og send det sammen med inscannet orginalkvittering til:

Fyll ut skjemaet nedenfor, scann det inn og send det sammen med inscannet orginalkvittering til: Rottefella Cashback - skjema Fyll ut skjemaet nedenfor, scann det inn og send det sammen med inscannet orginalkvittering til: cashback@rottefella.no Pengene overføres til din bankkonto ca. 30 dager etter

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More C More Entertainment AB, 2012-02-15 ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER 1. Allment For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More Entertaiments

Detaljer

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda MaRIS Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Denne Personvernerklæringen og policyen

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

Konkurransevilkår for «Spain in Detail» - «España en Detalle»

Konkurransevilkår for «Spain in Detail» - «España en Detalle» Konkurransevilkår for «Spain in Detail» - «España en Detalle» 1. DEFINISJONER 1.1. Konkurranse: Henviser til konkurransen «Spain in Detail/España en Detalle» i regi av Turespaña. Trekningen av en vinner

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE Denne distributør- og internasjonale sponsoravtale inngås mellom Nu Skin International, Inc., et Utah-stiftet selskap, 75 West Center Street, Provo, Utah

Detaljer

Bruksvilkår for nettside

Bruksvilkår for nettside Bruksvilkår for nettsiden/servicevilkår for imerchant Connect. Bruksvilkår for nettside MERKNAD. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE. VED TILGANG TIL DENNE SIDEN OG ENHVER SIDE DERAV, SIER

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon:

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: Varsling Kravskjema Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Navn: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: E-postadresse: Viktig informasjon 1. Vennligst utfyll det vedlagde kravskjemat

Detaljer

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning I FORMÅL Å gi og motta påskjønnelser i forretningssammenheng (gaver, måltider, reiser og underholdning) er vanlig forretningspraksis som har som mål

Detaljer

ATLANTIS Garanti for distanser

ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS original titan gyllent titan zirconia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants tilbyr tannleger pasientspesifikke ATLANTIS -distanser for sementerte og skrueretinerte

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6)

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6) (side 1 av 6) Godkjent attestert kopi av legitimasjon må legges ved for samtlige deltagere. Depot-/kontohaverne har like store andeler i depotet/på kontoen dersom ingenting annet angis. Nordnet betrakter

Detaljer

United Technologies Corporation. Foræring og mottagelse av forretningsgaver

United Technologies Corporation. Foræring og mottagelse av forretningsgaver United Technologies Corporation Foræring og mottagelse av forretningsgaver Hvordan definerer UTC en forretningsgave? En forretningsgave er hva som helst av verdi som foræres eller mottas som en følge av

Detaljer

Express import-system

Express import-system Express import-system Enkel guide for mottakere TNTs Express Import-system TNTs Express Import-system gjør det enkelt for deg å få dokumenter, pakker eller paller hentet fra 168 land. Du starter som mottaker

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

ARGOS ANSVAR FOR LEDERE

ARGOS ANSVAR FOR LEDERE ARGOS ANSVAR FOR LEDERE ANSVARSFORSIKRING FOR LEDERE SØKNADSSKJEMA Generelle merknader til søknadsskjemaet Dette søknadsskjemaet gjelder en forsikring etter "krav fremsatt"-prinsippet ("claims made") som

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

NORGE: DISTRIBUTØRAVTALE

NORGE: DISTRIBUTØRAVTALE NORGE: DISTRIBUTØRAVTALE Fremtidig ango -distributør, Gratulerer! Du er i ferd med å bli med på en spennende reise som ango-distributør. Selskapet er stolte over å ha de beste distributørene i verden.

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

Personvernpolicy for markedsføringsregister

Personvernpolicy for markedsføringsregister Personvernpolicy for markedsføringsregister 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

ASEA Godtgjørelsesplan

ASEA Godtgjørelsesplan ASEA Godtgjørelsesplan 1 NORGE For å begynne å få provisjoner (direktesalg, Foretrukken kunde, Kvikk Start, teamprovisjoner og AAA-bonus) må du bare være aktiv nok til å samle minimum (personlig volum)

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010 PERSONVERNPOLICY Sist oppdatert den 15. januar 2010 Hva denne policyen omfatter Denne personvernpolicyen for gjester ("Policyen") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group, via vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS SPESIALISTER REKRUTTERER SPESIALISTER Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS Innhold Vårt engasjement ovenfor personvern Hvilke personlige opplysninger samler vi inn? Hvem deler vi personopplysninger

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1 VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL Artikkel 1 Dette Vedlegg fastsetter reglene for å sikre inndrivelse i hvert land av de fordringer nevnt i artikkel 3 som oppstår i et annet

Detaljer