LEDERNE. nattskiftforhold på norsk sokkel. sept. Ledernes nye websider. Kreftskandalen i Nordsjøen. Tema: SkiftarbeidTøffe. Industrikonferansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDERNE. nattskiftforhold på norsk sokkel. sept. Ledernes nye websider. Kreftskandalen i Nordsjøen. Tema: SkiftarbeidTøffe. Industrikonferansen"

Transkript

1 LEDERNE Kreftskandalen i Nordsjøen Industrikonferansen Ledernes nye websider Tema: SkiftarbeidTøffe nattskiftforhold på norsk sokkel sept

2 OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fag organisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring medlemmer fordelt på hele landet. OM MAGASINET LEDERNE Magasinet Lederne skal inneholde aktuelt stoff om økonomi, bil, reise, kvinner/ledelse, portrett/samfunn, nettverk/relasjonsbygging og mye mer. Magasinet blir distribuert til alle medlemmene i Lederne. OM LESERNE Organisasjonen Lederne har i dag medlemmer innenfor følgende bransjer: Barnehager, bergverk, bilbransjen, bygg og anlegg, handel, hotell og restaurant, IKT, industri, landbruk, luftfart, offentlig virksomhet, olje og gass, rederi, reiseliv, servicebedrifter, transport og vekstog attføringsbedrifter. UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf , fax Hjemmesider: INNHOLD 4 Leder 10 Risavika 12 Hammerfest Norges nye boom-town 26 Industrikonferansen 30 Portrett: Leif-Arne Langøy 34 Facebook verktøy eller leketøy 38 Seniorene - morgendagens arbeidskraft ANSVARLIG REDAKTØR Tor Hæhre, tlf E-post: Sverre Simen Hov, tlf E-post: Redaksjon: Norsk Kunde og medlemsutvikling E-post: TEMANUMMER Hvert nummer vil inneholde artikler knyttet til ledelse og utvikling, i tillegg til fokus på et spesielt tema. UTGIVELSESPLAN november OPPLAG : LAYOUT : Lokomotiv.no TRYKK: Bryne offset ANNONSER Forum Marked v/reidun Skogly, Postboks 4, 4349 BRYNE Tlf E-post: 45 Ny forbundssekretær 46 Ledernes forsikringskontor svarer 47 Sparte 3800 på én telefon 48 Compendia 49 Lederne aktuelt 54 Medlemsfordeler FORSIDE FOTO: Shutterstock.com 2 LEDERNE SEPTEMBER 2007

3 6 5 Kreftskandalen 16 Ledernes nye websider 20 Skiftarbeid 41 Friskere og rikere eldre LEDERNE SEPTEMBER

4 LEDER Jan Olav Brekke, Forbundsleder Historien fra Olje-Norge som angår oss alle Historien som fortelles i denne utgaven av magasinet Lederne er en historie jeg mener angår alle nordmenn, uavhengig av om vi selv jobber i eller har jobbet i oljeindustrien. Det er historien om hvordan flere av de som la grunnlaget for vår oljerikdom i ettertid er blitt uføre og forsøkt fortiet av selskapet de var ansatt i. Det er historien om hvordan operatørselskapet ConocoPhillips har levert feilaktige måleresultater, trolig for å komme fri av ansvaret. La oss hele tiden ha i bakhodet at den norske stat er største eier i Nordsjøen. Det er en ubeskrivelig situasjon disse personene går gjennom. I mange år ga de alt for at plattformen ikke skulle få driftstans og selskapet dermed tape millionbeløp. Gradvis merket de at ting skjedde med kroppen, men i de fleste tilfellene avfeide de det helt til det var for sent. Vi mennesker har lett for det. Til slutt ble de uføretrygdet og sendt hjem hver til sitt, spredd over hele landet. Her ble de i mange tilfeller sittende alene med plagene sine, stadig mer syke og stadig mer isolerte. Slitasjen på familielivet er stor. Selv skjønner de ikke hva som skjer med kroppen. Legene kan ikke gi noe svar. Målingene ConocoPhillips kommer med viser jo nullverdier av giftstoffene de har jobbet med. Det er store dimensjoner over skandalen som blir avdekket. Folk dør i køen mens de venter på at selskapet skal ta de seriøst. Selskapet er sannsynligvis livredd for store søksmål. Det finnes bare ett ord for situasjonen. Den er uverdig. HMS står for Helse, Miljø og Sikkerhet. Selskapene har hele tiden hatt stort fokus på arbeidsulykker på plattformene for å forebygge disse. Slik sett har HMSarbeidet vært en suksess. Samtidig viser saken som nå er under opprulling at fokuset på kjemiske stoffer har vært for lite. Oljeselskapene har vært fornøyde med å ha få dødsfall på plattformene. De kjemiske stoffene arbeiderne har vært utsatt for tar liv først flere år etter at de ble uføretrygdet. Hele saken viser nødvendigheten av en holdningsendring i selskaper som jobber med slike operasjoner. Økonomiske argumenter blir hele tiden brukt for det de er verdt fra selskapets side. Blir det nedgang i oljeprisene har man et godt argument for ikke å gjennomføre tiltak. Jaget etter stadig bedre resultater har fått et forferdelig utfall i denne saken. Hvordan kan man da argumentere ut fra økonomiske hensyn? Mye fokus er blitt lagt på ConocoPhillips i denne saken. De var imidlertid først ute i Nordsjøen. Det er derfor nærliggende å tro at også andre operatørselskaper i de nærmeste årene vil oppleve lignende saker. For de kjemikalieutsatte arbeidernes skyld og for oljeselskapenes verdighet får vi håpe at disse sakene behandles langt bedre enn det ConocoPhillips har prestert. Lederne vil følge med og fortsette, i samarbeid med likesinnede organisasjoner, å jobbe for rettferdighet for disse oljearbeiderne. 4 LEDERNE SEPTEMBER 2007

5 BYGDE OLJE-NORGE ble varig uføre flere er døde Selskapet holdt giftinformasjon hemmelig 32 er døde. 22 har utviklet kreft. 114 er uføre i en gjennomsnittlig alder av 49 år. Alle jobbet på plattform i Nordsjøen og var eksponert for høye konsentrasjoner av kjemiske stoffer. Arbeidsgiver, ConocoPhillips, har unndratt seg sitt ansvar for eksponeringen og i tillegg gitt villedende informasjon til sykehusene og forsikringsselskapene. De uføre faller mellom alle stoler. Tekst & foto: Sverre Simen Hov F.v. advokat Kjell Inge Ambjørndalen, Helge Wiik, Jan-Erik Tandberg, Jan Terje Biktjørn og Ledernes forbundssekretær Gudmund Gulbrandsen. LEDERNE SEPTEMBER

6 KREFTSKANDALEN På en fortauskafé et steinkast fra Ledernes hovedkontor i Oslo sitter uføretrygdede Jan-Erik Tandberg, Jan Terje Biktjørn og Helge Wiik. De har nettopp vært i møte med statssekretæren i arbeids- og inkluderingsdepartementet, og for en utenforstående ser alle ut som normale menn midt i livet. De har imidlertid forferdelige plager som ikke synes; etter denne Osloturen vil de ligge strake av ren utmattelse i flere dager. Det er rystende historier de har å fortelle. - Det var ikke uvanlig at vi brukte sko og arbeidstøy som var gjennomtrukket av olje og andre stoffer. Vi innåndet store mengder H2S (Hydrogensulfid), BTEX (Benzen, Toluen, Ethylbenzen og Xylen), Pah og kvikksølv ved åpning av prosessutstyr, og hadde perioder med meget høye konsentrasjoner. Vi hadde stadig en følelse av at føtter og bein kokte. På slutten av 70-tallet og begynnelsen på 80-tallet var det ikke uvanlig at sko og tøy ble oppbevart og tørket på lugaren over natten. Man hvilte og sov i oljedunsten fra tilgriset arbeidstøy. På grunn av dette var det ikke uvanlig å bli utsatt for eksponering av kjemikalier 24 timer i døgnet mens man jobbet skift. Når vi tok på oss kjeledressen om morgenen var den så stiv at vi måtte gå den myk, forteller de. Tandberg, Biktjørn og Wiik var mekanikere og operatører på ConocoPhillips Ekofisk-plattformer. År med høy kjemisk eksponering og manglende sikring fra arbeidsgiver har satt uutslettelige spor hos mange tidligere ansatte og deres familier. Fordi selskapet ikke kommer arbeiderne i møte, de har levert ukorrekte måleresultater, sliter leger med å stille korrekte diagnoser. Resultatet: Feilmedisinering, manglende trygderettig- I møte hos arbeids- og inkluderingsdepartementet. Foto: Halvor Erikstein. heter og mistenksomhet fra forsikringsselskapenekalier i kroppen attpåtil spiser feil piller, har alvorlige følger. At vi, med så mye kjemi- for mange ført til ekstra belastninger. - Målingene til ConocoPhillips er mildt sagt elendig håndverk. Vi får ikke vite Selskapet har opplyst om meget lave hvordan de er utført, men de er blitt gjort måleverdier. Det var angivelig utført over veldig korte tidsrom. Dette mener vi gjennomsnittlige langtidsmålinger for selskapet har gjort med vitende og vilje diverse arbeidsoperasjoner. Disse med det resultat at vi i dag sitter med målingene tok kun en brøkdel av tiden alvorlige skader etter å ha tjent selskapet å gjennomføre i forhold til den tid som i mange år. Det er tragisk for alle som er var notert i målingene. På den måten rammet. Målingene fra arbeidsgiver viser er eksponeringen under disse arbeidsoperasjonene framstilt som å gi ingen null verdier av giftige stoffer. Som en følge av det har mange mistet sine trygderettigheter fordi legene ikke har noe å gripe fatt ord unndratt seg sitt ansvar for eksponerin- eksponering. ConocoPhillips har med andre i og mange er blitt feilmedisinert med gen og gitt villedende informasjon til syke- 6 LEDERNE SEPTEMBER 2007

7 Helge Wiik, Jan-Erik Tandberg og Jan Terje Biktjørn er ikke i tvil om at ledelsen i ConocoPhillips hele tiden visste om faren de ble utsatt for. husene og forsikringsselskapene. På en del jobber hadde arbeiderne, som i gjennomsnitt var ansatt i ca. 20 år, høy eksponering over flere dager. I løpet av en arbeidsdag var man gjerne innom mange ulike arbeidsoperasjoner som medførte stor eksponering av flere typer kjemikalier. 14 dagers arbeidstid i strekk med mye overtid var vanlig. Ingen av arbeiderne kan huske at det ble foretatt direkte målinger på jobbene. Tandberg, Biktjørn og Wiik har mange historier å fortelle. - Symptomene begynte som en vanlig influensa med sår hals og hoste. Etter hvert fikk vi merkbart dårligere hukommelse og retningssans, avføringen ble svært tynn og vi hadde regelmessig blod i urin og avføring. Hver og en av oss syntes dette var flaut, og snakket lite om det til hverandre. Symptomene kom og gikk, helt til de var der hele tiden. På Wiiks skift jobbet 24 mann. 13 er nå døde, de fleste i begynnelsen av 50-årene. Én person forandret personlighet over natten etter ekstremt arbeid. Han gikk fra å være muntrasjonsråd til å bli innesluttet. Til slutt tok han livet sitt. Én mann som kom på land med endret personlighet og totalt retningsvill ble borte for familie. Etter et år ble han funnet, og familien spurte ConocoPhillips bedriftslege hvorfor han ikke hadde fortalt de noe. Svaret var enkelt: Ville dere egentlig vite det?. - Det er en vanvittig sak. Vi er ikke i tvil om at en rekke personer sentralt i ConocoPhillips hele tiden har visst om dette og bare ventet på at saken skulle eksplodere i offentligheten. Vi ble kjørt hardt på plattformene, og bedriftslegene var informert. ConocoPhillips må derfor ha hatt oversikt over oss. Når vi ringte ConocoPhillips og fortalte om symptomene, bortforklarte de det med at det var typiske tegn på aldring. Vi skjønte at selskapet ville trenere og skjule dette på beste måte. Alle har i dag helseplager som tretthet, dårlig hukommelse, konsentrasjonssvikt, irritabilitet, verk i ben og muskler, kramper, søvnproblemer, balanseproblemer, personlighetsforandring og hudreaksjoner. De fleste har hjerteforstyrrelser og pusteproblemer, mens mange har nyre- og vannlatingsproblemer. MRscanning har funnet feil i hjernen på flere. - Vi har alle en total trøtthet, er kvalme og har diaré. Tidligere var vi i full vigør hele tiden. Nå må konene våre gjøre alt for oss, vi orker ingenting. Vi er aldri ute blant folk lenger, lider av hukommelsessvikt og faller fort ut av en samtale. Alt blir irriterende og et ork. Naturlig nok har det vært mange familiebrudd. Vi skjønte ikke selv hva som feiler oss, og kan derfor ikke forvente at familiene rundt oss skal skjønne det. Situasjonen er tøff for familiene våre. Lederne og organisasjonen SAFE har samarbeidet for å hjelpe de skadde oljearbeiderne og få fokus på saken. Dagbladets journalist Asle Hansen har gjennom en rekke artikler bidratt til å sette et viktig søkelys på marerittet i Nordsjøen. - Vi føler at det begynner å løsne og at vi nå får medhold hos flere og flere. Ikke minst har møtene og høringene hos arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen gitt oss håp. Samtidig har vi opplevd så mye motgang i denne saken at vi ikke vet om det bare fares med tomt prat. Folk dør i køen. Om selskapet ikke gir slipp på den steile holdningen og vi ikke kommer videre, går vi om nødvendig til rettssak. ConocoPhillips var først ute i Nordsjøen med Ekofiskplattformen. Saker dukker nå opp også i andre oljeselskaper som kom senere ut i Nordsjøen, blant annet i Shell og Statoil. Urovekkende forekomster av MS (multippel sklerose) blant arbeidere på Statoils Statfjord A-plattform er påvist og mørke-tallene er store på landanleggene. Kilder: Advokat Kjell Inge Ambjørndalens dokument Eksponeringssituasjonen på Ekofisk. Artikler av journalist Asle Hansen på Dagbladet.no. Notat fra Arbeidsmiljøskaddes Landsforening om måleresultatene. LEDERNE SEPTEMBER

8 KREFTSKANDALEN Advokat Kjell Inge Ambjørndalen og Ledernes forbundssekretær Gudmund Gulbrandsen med arkivskapet fylt av saksmapper på oljemarerittet i Nordsjøen. Mappene på toppen av arkivskapet er saksmappene til døde oljearbeidere. Dette er saksmappene til døde oljearbeidere Advokat Kjell Inge Ambjørndalen legger hånden på bunken med saksmapper til døde oljearbeidere. Under har han fylt to arkivskap med saksmapper på oljemarerittet i Nordsjøen. Tekst: Sverre Simen Hov Advokatfirmaet Norman & Co har vært Ledernes samarbeidspartner i mange år. Her har advokat Kjell Inge Ambjørndalen opplevd en strøm av oljearbeidere som er blitt uføre etter årtier med eksponering for ulike kjemikalier på oljeplattformer i Nordsjøen. Ledernes forbundssekretær Gudmund Gulbrandsen har bidratt og gått gjennom alle dokumenter for berørte medlemmer. - Dette har bedriftene prøvd å legge lokk på. Det kan vi si fordi vi har funnet tidlige bekymringsmeldinger i bedriftene. Samtidig finner vi ikke mye i bedriftslegejournalene, trolig fordi symptomene har kommet snikende og bedriftslegene ofte sitter på land og derfor kan ha hatt unøyaktig kjennskap til hvordan ting foregår offshore, sier Ambjørndalen og Gulbrandsen. - Haukeland sykehus har i sin behandling stolt på måleresultater fra ConocoPhillips som vi mener er feilaktige og mangelfulle. Oljearbeiderne forteller en helt annen historie enn det selskapet har fortalt. Dette er et problem for legene. Legene er en yrkesgruppe som liker sikkerhet og i denne saken har de ikke troverdige papirer å forholde seg til. Usikkerhet går ofte i disfavør av skadede, som altså ikke blir trodd her heller. Selskapet har vært lite villig til å bidra. Vi føler hele tiden at vi må mase oss til delaktighet. Det er på høy tid å bli hørt. For de dette gjelder er det en utrolig slitasje at det skal være så vanskelig å bli hørt, understreker advokaten. Saken er blitt viktig politisk. Opposisjonen på Stortinget har flere ganger stilt statsråd Bjarne Håkon Hanssen spørsmål om hvordan rettighetene til en stor mengde arbeidstakere sikres. Petroleumstilsynet sier i sin siste rapport at det mangler troverdig dokumentasjon. - Ingenting ville startet uten gruppen på 130 oljearbeidere som har nærmest like symptomer. Media er engasjert og de som er rammet har et godt støtteapparat rundt seg i organisasjonene Lederne og SAFE. Saken er viktig for alle ansatte i oljeindustrien og deres familier. ConocoPhillips var første operatørselskap i Nordsjøen, og på Ekofisk brukes det fortsatt mye gammelt utstyr. Den fysiske sikkerheten har for det meste vært god, men eksponeringsfaren for kjemiske stoffer har oljeselskapene hatt altfor lite fokus på, påpeker Ambjørndalen. 8 LEDERNE SEPTEMBER 2007

9 Krystallklar arbeids- og inkluderingsminister - Vi må slutte å skyve problemene foran oss. Det har blitt avdekket en situasjon i Nordsjøen som ikke er til å leve med og vi skal bidra til å rydde opp i den. Tekst: Sverre Simen Hov Det var en krystallklar arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen som 19. juni arrangerte høring hvor Petroleumstilsynet, Lederne og representanter fra andre oljerelaterte arbeidslivsorganisasjoner deltok. Oljeindustrien ble presset av både statsråden og Petroleumstilsynet, som har laget en rapport om kjemisk arbeidsmiljø offshore. Denne går langt i å kreve tiltak fra arbeidsgiversiden. - Dokumentasjonen som fortsatt mangler må fremskaffes. Jeg forventer at Oljeindustriens Landsforening (OLF) tar et lederskap her, understreket Hanssen. OLF ga på sin side uttrykk for at de ville ta ansvar og gjøre sitt for at historiske data i bedriftene blir mer tilgjengelig. I løpet av august skal industrien ha en tiltaksplan klar, og arbeidet er tenkt ført videre i Samarbeid for Sikkerhet (SfS). Petroleumstilsynet påpekte på møtet at det mangler grunnleggende undersøkelser fra oljeselskapene. - De målingene man har i dag har dårlig faglig kvalitet. Vi trenger målinger på høyere nivå, ikke minst for at legene skal få den kunnskapen de trenger for å kunne behandle oljearbeiderne, påpekte direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet. Lederne og SAFE, de to organisasjonene som har samarbeidet tettest for å få frem fakta rundt skandalen, var klare på at det har vært en motvilje i industrien for å løfte dette videre. Det ble også påpekt at situasjonen trolig er langt verre på land enn offshore. - Jeg har hatt innsyn i noen av eksponeringsopplysningene som ConocoPhillips har gitt fra seg til forsikringsselskapet. På bakgrunn av det jeg har sett har jeg ingen tillit til kartleggingsdataene som selskapet har gitt fra seg, Dette er forferdelig vondt for alle de skadde og deres familier som ikke får erstatning. Fra dette møtet forventer vi at det tas et krafttak, påpekte yrkeshygieniker Halvor Erikstein i SAFE. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen er krystallklar på at situasjonen som er avdekket i Nordsjøen ikke er til å leve med. Han forventer at OLF tar lederskap. HMS skal forankres hos øverste leder! Lær hvordan HMS også blir et viktig virkemiddel til forbedret lønnsomhet. HMS-kurs landet rundt - sjekk Kurset oppfyller myndighetenes krav til HMS-opplæring! Telefon LEDERNE SEPTEMBER

10 Risavika: Raffineripionerer kreftutsatt? Oljepionerene i Nordsjøen er kanskje ikke de eneste som har vært ekstra utsatt for skader. I sommer avdekket Stavanger Aftenblad at det blant ansatte og naboer til Shells nå nedlagte raffineri i Risavika i Sola har vært påfallende høy frekvens av krefttilfeller. Bjørn Tore Bjørsvik, tekst Ifølge avisen har fem av åtte som arbeidet ved en liten analyseavdeling ved Shellraffineriet i løpet av de første åtte driftsårene, har fått kreft. Tre er døde, 45, 51 og 59 år gamle. To til er nå uhelbredelig syke. Til sammen er det minst 13 krefttilfeller blant raffineripionerene, i alt er fem døde. I tillegg har minst 44 personer i raffineriets nære nabolag også fått kreft, av disse er 23 døde, de fleste i årene av disse tilfellene avtegner seg innenfor en vifte som folder seg ut sørøst av raffinerianlegget, skriver avisen. Sammenheng mellom benzen, PAH og kreft Forskning viser at det er sammenheng mellom eksponering for benzen og leukemi. Benzen finnes naturlig i råolje. I råolje finnes også PAH-forbindelser (polyaromatiske hydrokarboner), og mange av dem er også kreftframkallende. I en rapport påpeker Petroleumstilsynet at mye forskning gjenstår på helserisiko og kjemikalieeksponering i petroleumsindustrien. Flere internasjonale studier viser klar overrepresentasjon av flere ulike kreftformer blant ansatte ved oljeraffinerier. Også blant raffinerienes naboer er det funnet mer kreft. - Til tross for at raffinerier har vært i drift i Norge i over 40 år, er det aldri blitt forsket på dette feltet her hjemme, skriver Aftenbladet. Avdramatiserer Shells bedriftslege sier til avisen at metaanalyser av mange internasjonale studier viser at raffineriansatte lever lenger enn andre, og at de får sjeldnere kreft. Selskapet har sagt at det vil ta ansvar hvis en 1:1-sammenheng mellom raffineriarbeid og kreft kan dokumenteres. Selskapet vil uansett betale for en uavhengig granskning av forholdene og har vært i kontakt med Kreftregisteret, som skal lede granskningen. 10 LEDERNE SEPTEMBER 2007

11 Avventer undersøkelse Før Shell og kommunelegen i Sola har avsluttet sine undersøkelser, kan verken Petroleumstilsynet, arbeidstilsynet eller annen offentlig etat gjøre noe med Risavik-saken. Bjørn Tore Bjørsvik, tekst Kommunelegen i Sola vil gjøre en nærmere undersøkelse for å se om det har vært en overhyppighet i antall krafttilfeller i nabolaget til det nå nedlagte Shell-raffineriet i Risavika i Sola kommune. Samtidig gjør Shell sine egne undersøkelser. Inntil resultater fra disse foreligger, er det lite de overordnete etatene kan gjøre. - Et samfunnsproblem - Vi er ikke direkte involvert i saken, men indirekte, siden det er tenkelig at ansatte på raffineriet kan ha blitt syke, sier tilsynsleder for Arbeidstilsynet i Stavanger, Per Stranger-Thorsen. Han kjenner saken fra avisene, men har ikke fått den til behandling. - I denne saken er det publikum rundt anlegget som mener det er en overhyppighet av kreft. Dette er alvorlig, og om det skulle vise seg å være tilfelle, er det et samfunnsproblem, slår han fast. - Men siden det er publikum, og ikke ansatte, faller denne saken på en måte mellom to stoler. Før Shell har avsluttet sin interne undersøkelse, eller vi får en melding om at tidligere ansatte har blitt syke, er ikke dette en sak for Arbeidstilsynet. Og før kommunelegen i Sola er ferdig med sin undersøkelse, vet vi ikke heller om det faktisk er en overhyppighet, og ikke et sammentreff av uheldige omstendigheter. Da artikkelen gikk i trykken, var resultatene fra de forskjellige undersøkelsene ennå ikke klare. HMS-nøkkelen Lovpliktig lederkurs på nett effektivt motiverende fleksibelt tilfredsstiller lovens krav praktiske øvelser underveis dokumentasjon og kursbevis se for demo og bestilling. - Har ikke fått saken Petroleumstilsynet (Ptil) er den etaten som har tilsynsansvaret for petroleumsindustriens anlegg både offshore og på land. Problemet er bare at Risavika var nedlagt på det tidspunkt Ptil ble opprettet. - Jeg kjenner saken fra media, men så langt har vi ikke fått saken, sier fungerende leder i Ptil, Olaf Thuestad til Lederne. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har heller ikke fått saken, og viser til at Statens Forurensingstilsyn (SFT) er ansvarlig myndighet for eventuelle farlige stoffer som måtte finnes i området hvor raffineriet har vært. LEDERNE SEPTEMBER

12 Hammerfest Norges boom-town Hammerfest. Statoils anlegg på Melkøya kan delvis sees øverst til høyre i bildet. 12 LEDERNE SEPTEMBER 2007

13 Folketallet stupte, arbeidsledigheten var høy og negativiteten rådet i Hammerfest før Statoil gjorde sitt inntog i Knapt fem år senere opplever byen en optimisme som skaper ringvirkninger i resten av Finnmark. Nå skal rådhuset totalrenoveres og Statoil planlegger nytt administrasjonsbygg i byen. Det er allerede døpt Lille Forus. Tekst og foto: Sverre Simen Hov Det er vanskelig å fullverdig beskrive den snuoperasjonen vårt nordligste fylke, og særlig Hammerfest, har gjennomgått de siste årene. Overalt bygges det. Nye boligblokker, butikker og kulturhus reises. Gamle hus blir pusset opp og satt i stand. Kaiområdet skal bli Hammerfests svar på Aker Brygge. Skoler og barnehager renoveres over en lav sko. Folketallet øker for hvert år. Kommunen er Finnmarks største fiskekommune, og nå opplever endelig fiskeindustrien et oppsving. Nye bedrifter popper opp og det eksisterende næringslivet er profesjonalisert. Optimismen i Hammerfest sprer seg som ringer i vannet til resten av Finnmark. Jan Olav Brekke (forbundsleder i Lederne), Hallstein Tonning (hovedtillitsvalgt i Statoil) og Sverre Simen Hov (redaktør og informasjonsansvarlig i Lederne) møtte 20. juni Hammerfests ordfører Kristine Jørstad Bock (Ap) og næringssjef Trond Rismo i rådhusets kommunestyresal. Ordføreren og næringssjefen kunne berette om stadig mer omfattende sakslister på kommunestyremøtene. - Heldigvis har vi hektiske dager. Utviklingen etter at utbyggingen av Melkøya startet har overgått alle forventninger. Det har vært mange utfordringer for oss disse årene. Boligprisene har skutt i været og ligger ikke langt bak prisene i Oslo sentrum. Befolkningen i Hammerfest er ung, hovedtyngden er mellom 20 og 39 år. Det setter store krav til blant annet barnehageutbygging. Til høsten skal vi imidlertid ha full barnehageutbygging, lover Jørstad Bock og Rismo. Samtidig som kommunen fikk nye utfordringer, har lokalpolitikerne vedtatt en betydelig økning i eiendomsskatten. Statoil betaler alene rundt 100 millioner kroner i eiendomsskatt til Hammerfest kommune. Sammen med den økte inntektsskatten har kommunen store ekstrainntekter som gir mulighet for opprustning av byen. - Det lokale næringslivet har vært flinke. Mange lokale aktører måtte endre seg med Statoils inntreden. Statoils profesjonalitet og kvalitetskrav smittet over i løpet av kort tid, og resultatet er en profesjonalisering og kompetanseheving av det lokale næringslivet. Statoil stilte krav og tvang oss til å tenke annerledes. Det løftet hele samfunnet her og sørget for øket kreativitet. Det eneste området som fortsatt henger litt etter er reiselivet. Her har vi ikke hatt den utviklingen vi ønsker, understreker ordføreren og næringssjefen. Før 2002 var det fem daglige flyavganger fra Hammerfest til Tromsø. I dag er det 11. Flyplassen, som har opplevd flere ulykker på grunn av lumske værforhold, skal flyttes to mil utenfor byen. Den bygges ut i havet og skal kunne ta i mot større charterfly. Det jobbes også med å utbedre riksvei 94, og det er etablert daglige båtavganger mellom Hammerfest og Alta. Ett av Hammerfests særpreg har vært reinsdyrene som ofte har går fritt rundt i gatene. Det vil forsvinne, hele byen er nå gjerdet inn. Reinsdriften, som foregår helt inn til bygrensen, skaper mangel på næringstomter. Hammerfests suksess har skapt ulike grader av misunnelse andre steder i fylket. Nå opplever imidlertid også nabokommunene en økning i folketallet. Anlegget på Melkøya går i disse dager over fra byggefase til driftsfase, og kommunen regner med at flere av arbeiderne vil pendle fra nabokommunene. - De som heretter skal jobbe på Melkøya ønsker ikke å bo i brakker på øya slik bygningsarbeiderne har gjort. De ønsker å pendle eller bo i leiligheter i byen. I Finnmark har vi en spesiell mentalitet når det gjelder pendling og reising. Fylket har enorme avstander, men det blir ramaskrik om man får noen minutter ekstra reisevei til jobben eller barnehagen. Denne mentaliteten håper og tror vi vil endre seg nå. Det vil bli mer vanlig å pendle på jobb fra nabokommunene, slik det er andre steder i landet. Melkøyaanlegget går nå over i driftsfasen. Hovedfokuset til ordføreren og næringssjefen er derfor i ferd med å flytte til det som kan bli den neste store utbyggingen i Finnmark: Goliatfeltet. - Vi er svært spente og håper at oljeselskapet Eni velger ilandføring på Sørøya utenfor Hammerfest. Det mener vi er viktig for å beholde arbeidskraften og miljøet som Statoils engasjement har skapt her, understreker Jørstad Bock og Rismo. Flere av Hammerfests nabokommuner jobber imidlertid hardt for å gjøre seg lekker for Eni. F.v. Jan Olav Brekke (Ledernes forbundsleder), Kristine Jørstad Bock (Hammerfests ordfører), Hallstein Tonning (hovedtillitsvalgt i Statoil) og Trond Rismo (Hammerfests næringssjef). LEDERNE SEPTEMBER

14 MELKØYA Utstillingsvinduet Snøhvit Barentshavet åpnes for alvor. Pionérjobben Statoil har gjort med undervannsanlegget på Snøhvitfeltet og landanlegget på Melkøya brukes som utstillingsvindu for å vise verden industriutvikling under vanskelige klimatiske forhold langt mot nord. Tekst & foto: Sverre Simen Hov - Det er typisk Statoil å ta utfordringen med å være først ute. Vi har hatt noen negative oppslag knyttet til kostnadsoverskridelser på Snøhvit. Det samme skjedde i sin tid med Mongstad og Åsgard. I dag er dette livsnerver ikke bare for Statoil, men for hele landet. Slik vil det gå også for Snøhvit, mener Sverre Kojedal og Svein Haukås. De to er henholdsvis informasjonsleder og spesialkonsulent HR for Snøhvit, og viser Ledernes representanter Brekke, Tonning og Hov rundt på Melkøya. På kort tid er anlegget blitt Hammerfests største turistattraksjon. Anlegget har oppstart i disse dager. Dermed går Nord-Norges største industriprosjekt noensinne over i den operative fasen. - Det er en kompleks og svært intens periode vi er inne i nå. Kraftverket er i gang og vi trykksetter anlegget med gass del for del. Dette må vi bruke mye tid på for at alt skal gå riktig for seg. Alle ansatte læres opp og følges opp tett. Det er kontroller og dobbeltkontroller av alt. Første båt med gass går fra anlegget i midten av september. Planen er at anlegget årlig skal ha minst én skipning i uken til USA og Spania. Produksjonen er estimert til å vare i mellom 25 og 30 år, og Snøhvit blir det første olje- og gassfeltet til havs som fjernstyres fra land. Dette er Europas første anlegg for utskiping av flytende naturgass (LNG), og samlede investeringer beløper seg til 58 milliarder kroner. 28. mai var en merkedag da brønnstrømmen fra feltet nådde Melkøya. Melkøya sees i bakkant av dette bildet. Hammerfest sentrum i forkant. Driftsorganisasjonen på Melkøya vil Hammerfest. Vår aktivitet her og veksten den har ført til har gitt kommunen bestå av 200 personer. 65 prosent av disse kommer fra de tre nordlige fylkene, 40 utfordringer som økt trafikk, en vanskelig prosent fra Finnmark, og 30 prosent fra parkeringssituasjon og et lite og dyrt boligtilbud. Dette skal normalisere seg når Hammerfest. Totalt har mellom 40 og 50 stk. høyere utdanning. I tillegg bistår 25 Melkøya nå går over i driftsfasen. personer fra Mongstad i oppstartsfasen. Så sent som i begynnelsen av juni var det - Det så lurvete ut her før Ingen fortsatt nær 2000 mennesker inne på øya var villige til å investere, det var mye armod på dagtid. og pessimisme. Nå går den positive spiralen stadig kjappere. Vi ser at Snøhvit fører til en Flammen fra fakkeltårnet på Melkøya kan positiv parallell utvikling for andre næringer sees fra Hammerfest sentrum. Statoils kontor ligger midt i Hammerfest sentrum, rett har vært som å slippe en stein i vannet. her nord. Statoils etablering i Hammerfest over gata for rådhuset. Kojedal og Haukås Ringvirkningene kan sees i hele Finnmark. har hatt mange turer over gata for møter Snøhvit er blitt lokomotivet som drar hele med kommunens folk. landsdelen i riktig retning, mener Kojedal, - For Statoil er det viktig å forstå og støtte som er trønder og har bodd i Nord-Norge lokalsamfunnet, og vi er derfor aktivt siden inne og støtter blant annet utdanning i 14 LEDERNE SEPTEMBER 2007

15 FAKTA OM SNØHVIT OG MELKØYA: F.v. Sverre Simen Hov (redaktør og informasjonsansvarlig i Lederne), Svein Haukås (spesialkonsulent HR for Snøhvit), Sverre Kojedal (informasjonsleder for Snøhvit), Jan Olav Brekke (forbundsleder i Lederne) og Hallstein Tonning (hovedtillitsvalgt i Statoil) foran Statoils hovedkontor i Hammerfest sentrum. Brekke, Tonning og Kojedal på Melkøya. Coop-kremmeren i gasseventyret Coop Hammerfest er ett av Norges mest veldrevne samvirkelag. De har hatt en betydelig meromsetning som følge av Statoils utbygging på Melkøya. Tekst & foto: Sverre Simen Hov Ledernes utsendinger Brekke, Tonning og Hov var på sin Hammerfesttur også innom Coop Hammerfest, hvor disponent Bjørn Hansen har nær halvparten av byens dagligvareomsetning. På midten av 80- tallet overtok han et skakkjørt samvirkelag på konkursens rand. Nå ser fremtiden lys Bjørn Hansen (disponent i Coop Hammerfest) ut etter en snuoperasjon som har gjort at viser forbundsleder Brekke og hovedtillitsvalgt Tonning rundt i Coop Mega-butikken butikkene i dag blomstrer. Fra 2005 til 2006 økte omsetningen i samvirkelaget fra 98,2 som ligger rett over gaten for Statoils millioner kroner til 106,3 millioner kroner. hovedkontor i Hammerfest sentrum. Det første gassfunnet på Tromsøflaket ble gjort i På den tid trodde man aldri at gass så langt fra kundene kunne utvinnes lønnsomt. På Melkøya kommer naturgassen fra feltene Snøhvit, Askeladd og Albatross i land og kjøles ned til flytende form (LNG Liquified Natural Gas). Naturgass blir flytende når den kjøles ned til -163 C. Slik reduseres volumet med 620 ganger. Denne komprimeringen gjør lagring og lang skipstransport mulig. På avstander over 3000 kilometer er nedkjøling og skipning av gass den mest effektive gasstransportmetoden. Spesialbygde LNG-skip skal frakte gassen. Hver skipslast inneholder 870 millioner KWh like mye energi som det norske bolighus bruker i løpet av ett år. Ved mottaksterminalene i USA og Spania varmes den nedkjølte gassen opp til gassform igjen. Årlig skal det skipes 2,4 milliarder kubikkmeter LNG til USA og 1,6 milliarder kubikkmeter LNG til Spania. Markedet for LNG er verdens hurtigst voksende energimarked. De enorme lagertankene for LNG på Melkøya rommer kubikkmeter gass. Tankene er bygget som termoser med godt isolerte vegger, og holder gassen flytende til den fraktes videre med skip. Gassen føres gjennom et 143 kilometer langt flerfaserør (gass og olje i samme rør) fra feltene til Melkøya. Dette er med god margin verdens lengste flerfasetransport. Feltet har ingen installasjoner på havoverflaten. Snøhvit er den første utbyggingen i Barentshavet. Prislapp: 58 milliarder kroner. Hammerfest LNG er verdens nordligste og Europas første eksportanlegg for LNG arbeidsplasser forventes skapt i Hammerfest når anlegget er i drift. 200 av disse i permanente jobber i Statoils driftsorganisasjon på Melkøya, resten knyttet til leveranse av varer og tjenester til anlegget. På topp i byggefasen var det arbeidsplasser på Melkøya. De lokale og regionale leveransene var pr. juni 2007 verdt 3,4 milliarder kroner. Dette er fire ganger mer enn antatt i konsekvensutredningen. LEDERNE SEPTEMBER

16 Ledernes nye websider Ledernes nye websider er online i disse dager, men selv om mye er kjent og det beste er med videre, er det store forbedringer ute og går. Medlemmene har blitt hørt i utviklingsarbeidet Tekst og foto: Bjørn Tore Bjørsvik - Vi har fått mange fine tilbakemeldinger fra medlemmene på websidene, tilbakemeldinger vi har tatt med oss i utviklingsarbeidet, sier Fredrik Naalsund, forretningsutvikler hos Norsk Kunde- og medlemsservice, og ansvarlig for de nye websidene. Selskapet, som har spesialisert seg på utvikling av kunde- og medlemsmasser, har websider som et av sine tilbud. De tilbyr ulike nivå av løsninger for nettsider og kan ta totalansvar eller drifte deler av siden for kunden. Om ønskelig kan de også være webredaktør. For Lederne har de laget en totalløsning. Ryddig design - Det er utarbeidet et helt nytt design for sidene, kan Naalsund fortelle. - Designet er ryddig, oversiktlig, og lett å finne fram i, sier han, og legger til at her har man lagt lite vekt på blinkende knapper og lys og annet som ferske webdesignere er så glad i. Her er det som i en racerbil, det er funksjonalitet som teller. - Vårt hovedfokus gjennom hele prosessen har vært på å gjøre det lettere for medlemmer å finne fram til de tingene som blir mest brukt, sier han. Blant annet har man overvåket bruken av sidene over en periode, for å se hvor brukerne faktisk klikker seg inn, hvilken informasjon som blir mest brukt. - Og i tillegg har vi lagt de tilbakemeldingene vi har fått til grunn. Medlemmene har som sagt blitt hørt i utviklingsarbeidet, slår han fast. 16 LEDERNE SEPTEMBER 2007

17 Fredrik Naalsund, forretningsutvikler hos Norsk Kunde- og medlemsservice LEDERNE SEPTEMBER

18 WEB Vi måler Deres mening mens De venter En for alle De nye websidene er fulle av nye og spennende funksjoner. Blant annet åpner de for muligheten til polling, eller meningsmålinger som det heter på NRKsk. Tiden da man måtte huske tre-fire passord og brukernavn for å ha full tilgang til alle funksjoner på Ledernes websider er over. En av hakene med Ledernes gamle websider, var innloggingen. Dette er nå forbedret. - Tidligere måtte man logge på for alt innhold som var reservert for Ledernes medlemmer, forteller Fredrik Naalsund. - Det var en innlogging for rent medlemsstoff, en om du ville sjekke forsikringene, en for reiseregninger etc., forteller han, uten å legge skjul på at dette etter hans oppfatning er en upraktisk løsning. - Det ble for mange brukernavn og for mange passord å huske på. Folk har i dag allerede nok slike de skal huske, til diverse internettkontoer, bank, mobiltelefoner. en innlogging, og denne gir tilgang til alt! - Dette er noe vi ønsker å dra i gang mer av, forteller Naalsund. - Vi kjører allerede mange undersøkelser på ledernes medlemmer om forskjellige tema, men med de nye funksjonene, kan vi lettere ta temperaturen på hva Ledernes medlemmer mener. Vi kan legge ut små polling-saker av typen hva mener du? og få fortløpende tilbakemeldinger om hvor medlemmene står i forskjellige spørsmål. - Ingen nettavis Selv om vi nå kan være mer aktuelle, betyr ikke det at vi skal ta opp kampen med nettavisene, sier Naalsund. - Vi kan ikke gjøre nye polls hver dag, det har vi neppe kapasitet til. Men vi skal bli flinke til finne interessante tema og spørsmål vi kan ta opp. med de nye funksjonene, kan vi lettere ta temperaturen på hva Ledernes medlemmer mener. Forenklet innlogging På de nye websidene er innloggingen betydelig forenklet. De mange kodene og brukernavnene er historie, og erstattet av en felles inngang; en for alle. - Vi ville gjøre det enklere å bruke sidene, forteller Naalsund. - Derfor blir det nå bare en innlogging, og denne gir tilgang til alt; medlemsstoff, forsikringer etc. Store ressurser er lagt ned i arbeidet med å gjøre bruken av lederne.no enklest mulig for medlemmene. 18 LEDERNE SEPTEMBER 2007

19 Vi oppfordrer bransjer og regioner til å i enda større grad legge ut sitt eget stoff. Mer lokalt stoff De nye nettsidene vil gi nye muligheter for publisering, og Naalsund oppfordrer bransjer og regioner til å i enda større grad legge ut sitt eget stoff. - De nye sidene vil gjøre det enda enklere å gjøre nettopp det, forklarer han. - Mange er flinke allerede, særlig Region Sokkel, påpeker han. - Men nå får alle regioner og bransjer egne sider hvor de enkelt kan publisere sitt eget stoff, saker de er opptatt av i nettopp den bransjen eller i en bestemt region. Da blir det mye lettere å følge også de lokale miljøene, sier han. - En side man har lyst å gå inn på Nye nettsider betyr at også nettbutikken får nytt liv, som en mer integrert del av sidene. - Og siden alt blir lagt på en åpen plattform, vil vi også kunne bygge ut med ytterligere funksjoner og annet en måtte ønske. Målet er at det skal bli en side Ledernes medlemmer har lyst til å gå inn på fordi de finner interessant og relevant info der: Dette være seg Ledernes meninger, eller man setter fokus på forskjellige områder. Vi kan også i større grad synkronisere innholdet med innholdet fra magasinet, sier Naalsund. - Med de nye sidene oppe og går, vil vi også kunne dra i gang nyhetsbrevet til medlemmene igjen, sier han. Uttal følgende setning sakte med svak stemme: Ren norsk nytelse Er du klar for mer? Sjokoladeslottet leverer rene eventyr i sjokolade. Nydelig kvalitetssjokolade laget av en norsk verdensmester i søte fristelser, pakket inn i norske designesker. Kjøp firmagaver og representasjonsgaver fra oss og la dine kontakter virkelig få kjenne hvor god smak du har. Telefon: Mail: LEDERNE SEPTEMBER

20 Tøffe nattskiftforhold på norsk sokkel 20 LEDERNE SEPTEMBER 2007

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner ton, 23. oktober 2007 Notat Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger Formålet med denne analysen er å se på hvordan de ansatte fordeler seg på ukentlig arbeidstid etter ulike arbeidstidsordninger. Det

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Arbeidsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8019 Dep 0030 Oslo postmottak@ad.dep.no Stavanger torsdag, 30. september 2010 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Viser til

Detaljer

Arbeidstidsordninger (Monstervakter)

Arbeidstidsordninger (Monstervakter) (Monstervakter) Arbeidsmiljøloven -1-1 Lovens formål Lovens formål er : a)å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske

Detaljer

Spørreskjema for skiftarbeidere

Spørreskjema for skiftarbeidere Spørreskjema for skiftarbeidere Dette spørreskjemaet er en norsk oversettelse av skjemaet "Survey of shiftworkers" som er utarbeidet av et forskningsteam i Sheffield, England, som forsker i helseeffekter

Detaljer

Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge.

Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge. Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge. - Offshore - Landanlegg Eksempel på regelverk og avtaleverk som regulerer forhold rundt arbeidstid Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART?

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? SKIFT OG TURNUS NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? Arbeidstiden for helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid er 33,6 timer per uke i bedrifter med tariffavtale.

Detaljer

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år ? VISSTE DU AT Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år Siden 1977 har vi stått fremst i kampen for lønn, rettigheter og velferd for oljearbeiderne. Vi har

Detaljer

«Rapport etter helsekontroller på nattarbeidere. Unntatt offentlighet off.l. 13.

«Rapport etter helsekontroller på nattarbeidere. Unntatt offentlighet off.l. 13. «Rapport etter helsekontroller på nattarbeidere. Unntatt offentlighet off.l. 13. 03.10.2016 Tonje Tokle Sørdal Bedriftssykepleier HMS veileder Bedriftshelsetjeneste klinikk5 Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Evaluering av arbeidstidsordningen 14/21

Evaluering av arbeidstidsordningen 14/21 Evaluering av arbeidstidsordningen 14/21 Evalueringen Har vært utført av et team fra International Research Institute of Stavanger og Rokkansenteret, Unifob, UiB Dataunderlag Survey med om lag 800 respondenter

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Rapport om helkontinuerlig skiftarbeid (nattskift) på norsk sokkel

Rapport om helkontinuerlig skiftarbeid (nattskift) på norsk sokkel Rapport om helkontinuerlig skiftarbeid (nattskift) på norsk sokkel September 2007 Organisasjonen Lederne: Lederne er et frittstående, partipolitisk uavhengig fagforbund for arbeidstakere med lederansvar,

Detaljer

Jobbhelsa. Arbeidstidens betydning for jobbhelsa

Jobbhelsa. Arbeidstidens betydning for jobbhelsa Jobbhelsa Arbeidstidens betydning for jobbhelsa Sesjon 1: Arbeidstid og helse Jobbhelsa Arbeidsmiljøkongressen, Bergen 23.10.2014 Ørn Terje Foss, Fagsjef arbeidsmiljø og helse, NSB Jobbhelsa hva menes

Detaljer

Erfaringer med ulike arbeidstidsordninger på offshore servicefartøyer

Erfaringer med ulike arbeidstidsordninger på offshore servicefartøyer Erfaringer med ulike arbeidstidsordninger på offshore servicefartøyer SAFE HMS konferanse 5. og 6. mai 2009. Hotel Residence, Sandnes Kjetil Vea, Sr Ingeniør StatoilHydro Marine Operasjoner 2 FARTØY-VIRKSOMHET

Detaljer

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Hjertelig hilsen-kampanjen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 2010 2011 Farbe/colour: PANTONE 288 CV FARGE LOGO: Pantone 300 ( cyan 100%,

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Døgnet har mange timer. Året har mange dage

Døgnet har mange timer. Året har mange dage FELLESORGANISASJONEN Døgnet har mange timer. Året har mange dage Arbeidstidsordninger i helse og omsorgssektoren. Kan Brukernes behov, arbeidstakernes rettigheter og arbeidsgivers krav forenes? Bergen

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

NATT OG SKIFTARBEID. Ragnhild Skålbones Bedriftshelsetjenesten

NATT OG SKIFTARBEID. Ragnhild Skålbones Bedriftshelsetjenesten NATT OG SKIFTARBEID Ragnhild Skålbones Bedriftshelsetjenesten NATTARBEID Risikofaktor som kan gi fysiske psykiske sosiale helseeffekter LANGTIDSFRISK Helse TURNUS Effektivitet Produktivitet / Kvalitet

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Del 1 Motivasjon og Mål

Del 1 Motivasjon og Mål Del 1 Motivasjon og Mål Denne første måneden skal vi jobbe med motivasjon, og vi skal sette mål for å komme i form. Du kommer først og fremst til å bruke tid på å bli kjent med din egen helse, og vi skal

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid K. Bull AS/ Regjeringskvartalet i Oslo

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid K. Bull AS/ Regjeringskvartalet i Oslo VÅR DATO VÅR REFERANSE 10.10.2017 2017/20013 DERES DATO 22.03.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingeborg Sofie Hansen tlf 459 74 409 K. BULL AS Haavard Martinsens vei 29 0978 OSLO Att.: Glenn Trandum

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. KOLLEKTIV PENSJON - Unntak for sykdom på innmeldingstidspunktet. Forsikrede ble meldt inn i ordningen 1. juli 1990. Hun var på dette tidspunkt - og

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Hva er egentlig (god) helse?

Hva er egentlig (god) helse? 1 Hva er egentlig (god) helse? Fravær av sykdom Helse er ikke bare fravær av sykdom eller lyte, men en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære(who) Helse er overskudd til å takle (skole)hverdagens

Detaljer

* Hvem får uføretrygd? * Hvorfor får så mange i Norge uføretrygd? * Noen ideer om trygdepolitikk

* Hvem får uføretrygd? * Hvorfor får så mange i Norge uføretrygd? * Noen ideer om trygdepolitikk Uføretrygd er ikke hva du tror Konferanse i Forsvar dagens uførepensjon, Oslo 22. mars 2010 Bjørgulf Claussen allmennpraktiker og professor i trygdemedisin ved Universitetet i Oslo * Hvem får uføretrygd?

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Hei, I dette utdraget får du 3 av 15 tips. La oss begynne...

Hei, I dette utdraget får du 3 av 15 tips. La oss begynne... Om Vegard Jeg er lidenskapelig opptatt av god helse. Jeg tenker ikke bare på kosthold, men hvordan man kan trene, hvordan man kan holde seg skadefri, og hvordan man kan leve på en best mulig måte slik

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Faktaark. Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag

Faktaark. Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag Norsk forening for slagrammede Faktaark Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag De fleste som har hatt hjerneslag vil oppleve følelsesmessige forandringer etterpå. Et hjerneslag

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

1. Spørreundersøkelse for alle som er i fullt arbeid på dagtid,...

1. Spørreundersøkelse for alle som er i fullt arbeid på dagtid,... 1. Spørreundersøkelse for alle som er i fullt arbeid på dagtid,... Les hvert spørsmål nøye før du svarer. Svar på alle spørsmålene i den rekkefølgen de står i skjemaet, ikke gå tilbake for å sjekke hva

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Ntt Com Security (Norway) AS

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Ntt Com Security (Norway) AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.07.2017 2017/16511 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingeborg Sofie Hansen tlf 459 74 409 NTT SECURITY (NORWAY) AS Postboks 721 Stoa 4808 ARENDAL Att. Åge Aanjesen

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Jeg skal si litt om. Arbeidstilsynet 18.03.2015 2

Jeg skal si litt om. Arbeidstilsynet 18.03.2015 2 18.03.2015 1 Jeg skal si litt om s mandat, organisasjon, virkeområde, Arbeid og helse, historisk utvikling Regler om arbeidstid s nåværende rolle ifht arbeidstid Etablering av nasjonal enhet for arbeidstid

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Avdeling Prepp

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Avdeling Prepp VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.12.2016 2016/44955 DERES DATO 07.11.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Petter Randa Bøe tlf 48271750 DERES REFERANSE KVITFJELL ALPINANLEGG AS Kvitfjellvegen 471 2634 FÅVANG Att. Odd Stensrud

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Forberedelse til første samtale

Forberedelse til første samtale Forberedelse til første samtale Velkommen til emeistring Raskere Tilbake! Teksten og øvelsene du her får tilbud om er ment som en hjelp til deg som har en arbeidsplass å gå tilbake til og som enten står

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Alt går når du treffer den rette

Alt går når du treffer den rette Alt går når du treffer den rette Om seksualitet etter hjerneslag for NFSS 13. mars 2014 Ved fysioterapeut Sissel Efjestad Groh og psykolog Hilde Bergersen 1 Hjerneslag Blodpropp (infarkt ) eller blødning

Detaljer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer HMS I 1986 ble deler av arbeidsmiljøloven gjort gjeldende for besetningsmedlemmer

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE

IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE PSYKISKE LIDELSER Vi antar at om lag 70 000 barn og unge har psykiske lidelser som trenger behandling. Det er også høy risiko hvis barna blir utstøtt fra vennegruppen, er sosialt

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Sykenærvær: et alternativ til sykefravær ved alminnelige psykiske lidelser?

Sykenærvær: et alternativ til sykefravær ved alminnelige psykiske lidelser? Sykenærvær: et alternativ til sykefravær ved alminnelige psykiske lidelser? Bjørn Lau, dr.philos Lovisenberg Diakonale Sykehus, psykolog/forskningsrådgiver Universitetet i Oslo, professor II Gammelt perspektiv

Detaljer

God helse og utdanning holder unge eldre i arbeidslivet

God helse og utdanning holder unge eldre i arbeidslivet God helse og utdanning holder unge eldre i arbeidslivet Under halvparten av befolkningen i alderen 62-66 år er i arbeid. De siste 30 åra har den tiden unge eldre bruker til inntektsarbeid gått ned med

Detaljer

Hvilke intellektuelle funksjoner kan bli påvirket av MS? Selv om forskerne foreløpig ikke har noe klart svar, har man avdekket en del viten.

Hvilke intellektuelle funksjoner kan bli påvirket av MS? Selv om forskerne foreløpig ikke har noe klart svar, har man avdekket en del viten. Ta vare på hjernen Hjernen rommer hukommelsen, personligheten, følelser og intellektet. Sykdommen multippel sklerose (MS) virker på disse hjernefunksjonene, enten direkte eller indirekte. Mindre endringer

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

taksering fra Upptec Assure

taksering fra Upptec Assure rask enkel rettferdig lønnsom taksering fra Upptec Assure Taksering Vi snakker ikke med kunden din. Vi avgjør ikke om kunden din har krav på erstatning eller ikke. Vi holder ikke rede på hvilke forsikringer

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Arbeidstilsynet viser til søknad mottatt , samt tilleggsopplysninger mottatt pr. e-post

Arbeidstilsynet viser til søknad mottatt , samt tilleggsopplysninger mottatt pr. e-post VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.06.2016 2016/23621 DERES DATO 23.05.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Mari Vikhals Strøm tlf 47637503 DERES REFERANSE HAMARØY KOMMUNE Kommunehuset 8294 HAMARØY Att. Grete Prestegård SAMTYKKE

Detaljer

Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet

Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo 30.6.2016 Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet Innledning For NRF er

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Helseeffekter av nattarbeid og lange arbeidsdager

Helseeffekter av nattarbeid og lange arbeidsdager Helseeffekter av nattarbeid og lange arbeidsdager Industri Energi 26. Oktober 2015 Jenny-Anne S. Lie Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi, STAMI 29.10.2015 1 Døgnrytme 29.10.2015 2 29.10.2015 3

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

INVESTER LITT TID HVER DAG OG FÅ MASSE OVERSKUDD TILBAKE!

INVESTER LITT TID HVER DAG OG FÅ MASSE OVERSKUDD TILBAKE! B W E L L INVESTER LITT TID HVER DAG OG FÅ MASSE OVERSKUDD TILBAKE! BWELL JOBBER FOR Å REDUSERE STRESS OG TRETTHET PÅ JOBBEN. MÅLET ER ØKT EFFEKTIVITET OG LØNNSOMHET I BEDRIFTEN. Vi ønsker en arbeidshverdag

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL 1 BOKMÅL Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan dere

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar. Før aktivitet. Etter aktivitet

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar. Før aktivitet. Etter aktivitet Uke 7 - mandag Uke 7 - tirsdag Jeg følte at jeg var klar til å springe og hadde masse energi i meg. Jeg hadde energi fordi jeg var spent på hvordan jeg kommer til å gjøre det. Jeg var spent på hvor lenge

Detaljer

GRAVID PÅ JOBB. Tilrettelegger for gravide, arbeidsgivere og tillitsvalgte/hovedvernombud (HVO)

GRAVID PÅ JOBB. Tilrettelegger for gravide, arbeidsgivere og tillitsvalgte/hovedvernombud (HVO) GRAVID PÅ JOBB Tilrettelegger for gravide, arbeidsgivere og tillitsvalgte/hovedvernombud (HVO) HMS-veileder, januar 2018 Innledning EL og IT Forbundet får årlig flere henvendelser fra medlemmer som er

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Quizen har spørsmål til ungdommen OG til deg som voksen.

Quizen har spørsmål til ungdommen OG til deg som voksen. ette er oppskriften til hvordan du hjelper ungdommer til å bli reflekterte og Dtrygge i en turbulent og usikker fase i livet. Ved å svare på disse spørsmålene, lærer de om seg selv. Hvem de er, hva de

Detaljer

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007 tpb, 11. juni 2007 Notat 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv Det er visse sammenlignbarhetsproblemer landene imellom når det gjelder data om arbeidstid. Det henger sammen med ulikheter i

Detaljer