Referat Årsmøte 2007 Hotell Residence, Sandnes, 21. og 22. mars.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Årsmøte 2007 Hotell Residence, Sandnes, 21. og 22. mars."

Transkript

1 Referat Årsmøte 2007 Hotell Residence, Sandnes, 21. og 22. mars. Leder Geir Heddeland åpnet møtet klokka 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som har gått bort siden forrige årsmøte. Deretter gikk Harald gjennom møteledelse og dagsorden. Følgende ble valgt: Ordstyrer: Bisitter: Protokollfører: Redaksjonskomité: Helge Quidding Arve Sten Jacobsen Rune Kvalvik Geir Terje Stengårdsbakken Susann Berg Alf Alfredsen Møteorden godkjent. Dagsorden godkjent. Ved møtets begynnelse var det 38 stemmeberettigede delegater tilstede. Årsberetningen Leder gikk gjennom årsberetningen. Styret har vært godt sammensatt, og samarbeidet innen styret er meget godt. Det har skjedd veldig mye i året som har gått. Det er umulig å gå gjennom alt og vi regner med at alle har lest gjennom årsberetningen før årsmøtet. Han minnet om at beretningen er for året Det som eventuelt har skjedd i året 2007 fram til årsmøtet er derfor ikke nevnt i årsberetningen. Nedenfor er de sakene som ble omtalt i gjennomgangen av årsberetningen opplistet. Tarifforhandlingene Bytte av HVO Sammenslåinga av Nopef og Norsk Kjemisk Antall ansatte i bedriften øker. Antall medlemmer øker stadig. For første gang på mange år er antallet igjen kommet over Utvidet karriereløp for fagarbeidere, S1. 1

2 Matskatten Kvalifisert restitusjon og hvile. Utsettelse av bygging av nytt boligkvarter på Ekofisk Kompleks. Midlertidige boligkvarter, Port Reval og Port Rigmar. Kjemisk eksponering. Svingskift. Styrets forslag til årsberetning ble enstemmig godkjent. Budsjett og regnskap 2006 Harald gikk gjennom budsjettet og regnskapet for Ekofisk-Komiteens revisorer Bjørn Kildedal og Eivind Håkonsen hadde gått gjennom regnskapet på vanlig måte. De var meget godt fornøyd med hvordan regnskap og budsjett var håndtert. Forvaltningen av Ekofisk-Komiteens midler blir utført på en god måte. Regnskapet for 2006 ble enstemmig godkjent. Orientering fra ConocoPhillips ledelse Bedriftens nye administrerende direktør, Steinar Våge, direktør for Ekofisk, Brage Sandstad, direktør for Eldfisk, Terri King, leder for HR offshore, Kjell Hveding, leder for HR onshore, Anders Moen og fagforeningskontakt Per Steinar Johansen representerte bedriftens ledelse på årets møte. Steinar Våge presenterte seg selv. Han mener at dialog mellom ledelsen og de tillitsvalgte for de ansatte er meget viktig. Det er godt at vi kan kommunisere på samme nivå slik at vi vet hvor vi står i forhold til de oppgaver vi er tildelt i bedriften. Han ser fram til å ha et godt samarbeid i den spennende tida vi har foran oss. Vi har mange utfordrende oppgaver som vi skal løse i tida framover. Deretter gikk Brage gjennom de utfordringene vi står overfor i tida framover. Han startet med å takke for det gode samarbeidet og innsatsen fra alle siden forrige årsmøte. Brage minnet oss om at det er snakk om drift i ytterligere 40 år offshore. Målene for de neste åra vil bli en formidabel økning i produksjonen. Han hadde deretter en gjennomgang av ståa med hensyn til de forskjellige prosjektene. En kort oversikt over prioriteringen på de største prosjektene: 1. Ekofisk 2/4L (Nytt boligkvarter Ekofisk Kompleks.) 2. Eldfisk II 3. Ekofisk Sør 4. Tor 2

3 Han minnet om at helse, miljø og sikkerhet er det viktigste for alle ansatte i ConocoPhillips uansett hvor en arbeider eller hva en arbeider med. Vi skal alltid ta den tid som trengs. Ingen skal føle seg presset til å gjøre noe en ikke er komfortabel med å utføre. Dette er også viktig med hensyn til den videre drift av plattformene i Nordsjøen. Det å arbeide sikkert og sikre stabilitet er en forutsetning for at noen vil investere i oss. De tillitsvalgte hadde en mengde spørsmål til ledelsen i etterkant av innleggene. En ser stadig tilløp til lekkasjer og korrosjon på Eldfisk. Vil en ansette flere inspektører og intensivere inspeksjonsprogrammet? Ved overhaling av brønner. Det går for fort i svingene ved overlevering. Dermed flere avvik. Avvik krever mer overvåking. Hva vil en gjøre? Det ble skiftet 119 ventiler på Eldfisk Ester det første året etter overtakelsen. Er en i framtida villig til å kjøpe kvalitet? Lønn for nyansatte er i enkelte høve bedre enn lønna til allerede ansatt personell. Dermed slutter erfarent personell. Er dette en ønsket situasjon. Tanken synes som det sikreste stedet på Ekofisk Kompleks. Hvorfor bygger en ikke nytt boligkvarter og plasserer det på Tanken? Etter 30 år offshore blir en invitert til jubileumsmiddag. Hvorfor blir ikke ektefellen også invitert? Ønsker å ha kona med på festen og også tilbud om en tur offshore. Ved forsinkelser ved utreise opplever en elendig service. Hva skjer med mannskapet på H7 etter nedstenginga? Er det forskjell på fagbrev og teknisk fagskole ved ansettelse? Backloggen blir ikke mindre. En av årsakene er at fagfolk på Eldfisk brukes som helikoptervakt og brannvakt på helidekk. Hvorfor brukes fagfolk til annet arbeid enn det de skal gjøre? Bedriften må intensivere arbeidet med Eldfisk. Bølgene de kommer snart på kjellerdekket. 3

4 Samsovinga på Eldfisk Bravo er et stort problem for de som arbeider på plattformen. Det er knapt et sted hvor en kan være alene. Adferdsbasert sikkerhet synes å bli innført første kvartal. Hva er ledelsens syn på dette? Må det være en ledig plass i systemet for å ansette folk? Julehilsen Hvorfor slutter en med det? Hjertesukk: Mange utfordringer i hverdagen. NSBU er blant annet en kulturkollisjon. Det er mye grums i britisk arbeidskultur som vi ikke ønsker i Norge. Årsaken til at vi legger ned plattformer er at vi nå er kommet til 2/4Z. Vi mangler flere bokstaver. Avslutning fra Steinar: Dialogen mellom oss er viktig. Her får en tatt tingene på pulsen. Vi må fortsette å være ærlige mot hverandre og ta utfordringene som de kommer. Vi må få noe positivt ut av det. Treffer vi et skjær så må vi ta den diskusjonen. Det er veldig positivt å ha vært til stede på Ekofisk-Komiteens årsmøte. Orientering fra Industri Energi Områdeleder Terje Valskår fra Industri Energi informerte om arbeidet i det nylig sammenslåtte forbundet. Arbeidet går meget bra, og Terje gikk gjennom hvordan forbundet er bygget opp og hvilke arbeidsmetoder en vil bruke. Det er mye positivt som skjer for tida og medlemstallet er stigende etter sammenslåinga. Innlegget ble meget godt mottatt. Internasjonal fagforeningskontakt Utgangspunktet for dette temaet er at Ekofisk-Komiteens styre er blitt involvert i utviklingen av fagforeningsvirksomhet på Øst-Timor. Det er Industri Energi gjennom LO s internasjonale kontaktnett som har tatt initiativ til dette. ConocoPhillips driver et oljefelt utenfor kysten av Øst-Timor, Baja Undan, og derfor var det naturlig at Ekofisk- Komiteen ble involvert i arbeidet. Den norske stat er også representert i Øst-Timor gjennom Norad. Ekofisk-Komiteen har gjennom sitt kontaktnett i ConocoPhillips prøvd å påvirke ledelsen til å ha en sunnere innstilling til fagforeningsvirksomhet rundt om i verden. Det gjelder da forhold i sørøst-asia. Det er nemlig ingen hemmelighet at ConocoPhillips blir sett på som en av verstingene når det gjelder 4

5 fagforeningsfiendlighet rundt om i verden. Det er kun i Norge og delvis andre steder i Europa at ConocoPhillips har samarbeid med fagforeninger. Styret mener at vi bør se litt lenger enn til vår egen andedam i situasjoner som dette. Ekofisk-Komiteen har selvfølgelig ikke innflytelse til å forandre verden over natta. Men med hjelp av andre kan vi muligens yte en liten skjerv til de som har det mye verre enn oss. Styret foreslo til årsmøte at vi skal fortsette dette arbeidet. Det vil naturlig nok kreve noen midler. Men dette skal ikke overstige 10 % av årlig overskudd på egenkapitalen til Ekofisk-Komiteen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Innkomne forslag: Forslag nr. 1 Kompensasjon for samsoving. Argument med at bedriften kjøper seg ut av problemet eksisterer ikke lengre, nå når det er bestemt å bygge nytt hotell. Fra elektro og instrument Drift Vest. Tveeikrem, Bjørn H. Forslaget har vært drøftet på 2 tidligere årsmøter. Styret vil redegjøre for boligsituasjonen og samsovingsproblematikken på årsmøtet. Forslaget falt enstemmig Forslag nr. 2 Overtidsbetaling for lærlinger ved kurs og møter i friperioden. De får i dag ingen betaling for dette. Før ble dette godtgjort med overtidsbetaling. Bedriften kan således "gi" lærlingene alle nødvendige kurs før de ansetter dem, og dermed sparer noen kroner. Fra elektro og instrument Drift Vest. Tveeikrem, Bjørn H. Avtalen for læringer er fremforhandlet sentralt med lokale tilpassinger. Avtalen vi har på dette området er i samsvar med oljeindustrien for øvrig. Styret vil gjennomgå denne delen av avtalen på årsmøtet. Forslaget oversendes tariffutvalget. Enstemmig vedtatt. 5

6 Forslag nr. 3 Dersom det ikke er politisk enighet om å fjerne matskatten må dette kompenseres av arbeidsgiver. Fra elektro og instrument Drift Vest. Tveeikrem, Bjørn H. Styret vil i samarbeid med forbundet arbeide for å fjerne matskatten. En eventuell kompensasjon vil bli drøftet med Industri Energi i forbindelse med lønnsoppgjøret. Styrets innstilling vedtatt mot 1 stemme. Forslag nr. 4 I forbindelse med nært forestående årsmøte i Ekofisk-Komiteen, ble det anbefalt til medlemmer fra tillitsmann å komme med saker som kunne taes opp. Da vi nå er inne i en periode med helligdagsgodtgjørelser, vil jeg foreslå at det blir sett nærmere på denne kompensasjonen. Vi får nå 1430,- pr. dag for denne "ulempen". Det vil si: Dette kommer på toppen av vår inntekt og blir dermed skattet på nærmere 50 %. Dersom vi da deler det gjenværende (ca. 750,- kr.) på 24 timer blir det et tillegg på 31,- pr. time. Jeg mener dette bør justeres opp betraktelig. Er dette noe som kan tas opp på årsmøte? Mvh. Kjell Mellemseter. Forslaget oversendes tariffutvalget for videre behandling i forkant av neste ordinære tariffoppgjør. Styrets innstilling enstemmig vedtatt og forslaget falt. Forslag nr. 5 Forslag til den årlige lønnsforhandlingen. Det å være fadder for lærlinger er en givende og interessant jobb. Med det følger det en masse ekstra arbeid og ansvar. Mitt forslag går ut på å gi fadderne en ekstra kompensasjon i lønnsforhandlingene for denne jobben de gjør. Med hilsen Barry Tønnessen Logistikkgruppen 6

7 Styret støtter forslaget. Forslaget enstemmig vedtatt. Forslag nr. 6 Forslag til årsmøtet for Ekofisk-Komiteen. Fra:Tor Jørpeland Ekofisk-Komiteen bør forlange å få være med når forpleiningskontrakter inngås/reforhandles. Stadig får vi beskjed fra forpleiningsleder om det er ikke med i kontrakten når vi spør om endringer i enten kosten eller renholdet. Det er også noe merkelig at vi arbeidere, som denne kontrakten i aller høyeste grad berører, ikke skal få være med å utforme kontrakten. Styret støtter forslaget. Forslaget enstemmig vedtatt. Forslag nr. 7-A Skift Følgende forslag ønskes fremlagt for årsmøtet. Årsmøtet krever at det igjen skal tillates for vaktgående grupper på offshore-skiftplan å gå halve turen dag og halve turen natt. Forslaget begrunnes som følger: Det oppleves for mange som en stor belastning å gå så lange nattevaktsperioder som 14 påfølgende vakter. En svært høy snittalder i enkelte grupper forsterker denne helseutfordringen. Det finnens betydelig medisinsk belegg som tilsier at det er helseskadelig å gå så lange nattskiftperioder som det vi er pålagt i dag. Det har blitt hevdet at man etablerer et risikopotensiale ved at mannskapene ikke har den nødvendige konsentrasjon når man svinge skiftet midt i turen. Denne påstanden avvises med følgende argumentasjon: Bedriften aksepterer i dag at man ved utreise kommer rett fra normal døgnrytme på 7

8 land, for så å snu døgnet til nattevakt i løpet av første vakten offshore. Dette tilsier at argumentet ingen relevans har. Hadde bedriften virkelig ment at dette var et risikoelement, burde man krevd at mannskaper som skal på nattevakt kommer ut minst et døgn før turnusen starter slik at man kan snu døgnet før man starter med nattevaktene, altså en skiftplan. (Dette vil imidlertid øke antall nattevakter ytterlige med påfølgende øket helserisiko). Det er i dag etablert ordninger (ref. Odfjeld drilling i Statoil) der man reiser ut på dagskift første uken, og så snur til nattskift uke to. Denne ordningen gjør at man alltid skifter kontrollert til nattskift ved at man har 8 timers kvalifiserte hviler mellom øktene til døgnet er snudd. Helge Quidding Innstilling fra styret Støtter intensjonen i forslag 7 - A Forslaget enstemmig vedtatt. Forslag 7-B FORSLAG TIL ÅRSMØTE, Da det er mye diskusjon om hva slags type skift man bør gå og at dette hele tiden er et tilbakevendende problem foreslår jeg at Ekofisk-Komiteen jobber med å få til en ny spørreundersøkelse på hva slags skift man skal gå i fremtiden. Nå har vi gått 14 dagers helkontinuerlige skift en stund og de fleste av oss har nå erfaring med alle typer skift ordninger. Derfor er det kanskje på sin plass å ta en ny runde med hva slags skift flertallet ønsker å gå. Foreslår at man først tar en undersøkelse mellom helkontinuerlig skift eller skifte midt i turen og deretter en undersøkelse om de skal gå første uke på natt eller dag. Jeg forventer at alle da er lojale mot flertallet av undersøkelsen slik at denne diskusjonen blir lagt død en gang for alle. Med vennlig hilsen. Svein Ruud. (TV. Eld.Com.) Som 7 A Forslaget falt enstemmig. 8

9 Forslag 8 A Individuelt avlønnede Individuelt avlønnede: Endre avtalen til overtidsbetaling pr time fremfor fast overtid. Vi vil gjerne få foreslå at overtidskompensasjonen for teknisk offshore personell i lønnstrinn fjernes, og erstattes med betaling for arbeidet overtid i henhold til timeliste. Overtidskompensasjonen pr. i dag medfører at vi også går glipp av kompensasjon for shiftchange og ekstra kompensasjon for arbeid på EkoA og Embla. Med vennlig hilsen Terje E. S. Karlsen & Erik Eidem Innstilling fra styret til forslag 8 - A og 8 B: Styret støtter intensjonen i forslagene og foreslår at disse oversendes nettverk for individuelt avlønnede for videre behandling. Styrets innstilling enstemmig vedtatt. Forslag 8 B Individuelt avlønnede Forslag. Kompensasjon for individuelt lønnet personell offshore ved overtidsarbeid ut over 11,5 timer pr. måned. Det skal utbetales overtidskompensasjon for individuelt lønnet personell offshore for overtidstimer ut over 11,5 timer pr. måned. Dvs. at individuelt lønnet personell offshore følger samme regler som individuelt lønnet personell onshore. Utklipp fra personalhåndboken på hvordan dette er i dag: Onshore Følgende gjelder for ansatte på land i lønnsgradene 8 t.o.m. 14. Ansatte i disse lønnsgrader kompenseres med et fast overtidstillegg, dvs. overtidsgodtgjørelse, ref. link <http://www.compendiapersonal.no/kunder/conocophillips/ph.nsf/5b2b3e89ed0a052 8c1256fa b/cae6dd190c5890d8c1256f93004aba31?OpenDocument>. Antall overtidstimer som arbeides på land avregnes pr. måned mot en fast månedlig beregningsgrense tilsvarende 11,5 konverterte timer *). Det innebærer at ekstra overtid først blir utbetalt ved arbeid utover 11,5 konverterte timer. Overtid på land kompenseres når overtidsarbeidet foregår utenom den normale daglige arbeidstid, dvs. kl kl , eller kl , dersom den ansatte i velger å benytte ordningen med "10-minutters dager", <http://www.compendiapersonal.no/kunder/conocophillips/ph.nsf/e6e50e13a969ef83 c1256fa400320c9e/baa effc1256f900038ec1b?opendocument> Ved avspasering av overtid time for time kan dette først tas når grensen på 11,5 konverterte timer er oppnådd. Dersom avspasering tas etter at utbetaling av overtid 9

10 er foretatt, vil dette bli korrigert ved neste lønnsutbetaling. Eventuell avspasering skal tas innen utgang av måneden etter at overtiden ble arbeidet. Påbegynt halvtime regnes som halvtime. Det betales ikke overtid for arbeid på sokkelen, under reise til/fra arbeid, kurs eller i forbindelse med forretningsreise. Ved deltakelse på kurs som avholdes på helgedager eller helligdager i utlandet, kan medgått tid avspaseres med inntil 7,5 timer pr. dag. Overtidstillegget kan ikke avspaseres. Den faste overtidskompensasjonen medtas i sykepengegrunnlaget. *)Eksempel på konverterte timer:1 time overtid med 100 prosent overtidskompensasjon = to konverterte timer Offshore Ansatte i lønnsgrad 8 til 14 har en fast overtidsgodtgjørelse som kompenserer for inntil 190 timer pålagt overtid i året. Ansatte innenfor disse lønnsgradene som blir pålagt overtid ut over 190 timer vil få overskytende timer kompensert med overtidslønn. I den forbindelse vises det til krav om dokumentasjon og søknad om utvidet overtid. Hilsen Jan-Ove Farstad PCSS Ekofisk kompleks som 8 A Styrets innstilling enstemmig vedtatt. Forslag 9 A Pensjon Ekofisk-Komiteen, IE skal legge større tynge i at pensjonsalder offshore for utsatte grupper settes til 60 år med full kompensasjon, valgfri til å stå lenger. Har ikke skrevet årstall på hvilket årsmøte med hensikt da det etter min mening må gjøres grundig forarbeid. Er klar over at dette er et punkt på Ekofisk-Komiteen sitt handlings program, men mener tiden er moden for mer handling. Hvor mange er det som er blitt syke og har måttet slutte pga forhold offshore? Hvor mange er langtidssykemeldt av samme grunn? Hvor mange som er døde pga forhold offshore? I utgangspunktet tenkte jeg på reisemannskapet og bruke de som spydspiss, men er usikker på om dette kan provosere andre grupper. Derfor ber jeg Ekofisk-Komiteen om bistand til å formulere forslaget og ha en dialog hvordan dette bør gjøres. At noe må gjøres er sikkert når en ser på utviklingen offshore. MVH TV/VO Reisemannskap 10

11 Det er innkommet 3 forslag (9 a, b og c) angående pensjon. Styret støtter intensjonen i forslagene og viser for øvrig til Ekofisk-Komiteens handlingsprogram. Styret vil gjennomgå og gi en status på arbeidet med pensjon på årsmøtet. Forslag 9 B Pensjon Vi ser at regjeringen ønsker at vi står lenger i arbeidslivet. Vi er alle kjent med de helsemessige plager det er å gå kontinuerlig skift. Mener det bør være mulig med ulik pensjonsalder offshore. FORSLAG: Pensjonsalderen for skiftarbeidere, blir gitt mulighet til å gå av med pensjon ved 62 år. (Her menes ikke AFP). Helge Kristiansen TV pros.complex som 9 - A Forslag 9 C Pensjon Forslag til årsmøte Skadevirkningene ved å arbeide nattskift blir mer og mer dokumentert. Nyere forskning konkluderer med at man etter fylte 40 år, ikke bør arbeide nattskift, og at nattskiftarbeid forkorter levealderen. Det har også kommet fram at jo lenger nattskiftperioden er dess større er skadevirkningene. I vårt selskap er det i dag flere og flere som sliter hardt med dette. For mange er problemene blitt større etter at ordningen med hele nattskiftturer ble innført. Vårt krav er at Ekofisk-Komiteen må forhandle seg fram til en lavere pensjonsalder for de som er på helkontinuerlig skiftrotasjon. Bare på denne måte kan vi få en verdig avslutning på en lang yrkeskarriere, og kanskje kunne oppleve noen gode år som pensjonister. Når man ser på alderssammensetning og ansiennitet i selskapet, skulle det være unødvendig å si at dette er en sak som haster og som bør få høyeste prioritet. Med hilsen Thyge Reisvaag Som 9 A Styrets innstilling til alle tre forslagene ble enstemmig vedtatt. 11

12 Forslag 10 Forslag til årsmøte i Ekofisk-Komiteen Forslag som blir vedtatt på årsmøte, må det redegjøres for hva som har skjedd med forslaget på neste årsmøte. Forslagsstiller må også underrettes om hva som har skjedd med forslaget. Har en ikke gjort noe med forslaget må styret komme med en begrunnelse. Begrunnelse Slik det er nå er - vedtas enkelte forslag - for så å bli glemt. Med hilsen Øystein Haugland Saken har vært behandlet av årsmøtet tidligere. Alle årsmøtesaker blir protokollført og styret gir tilbakemelding fortløpende via de vanlige infokanaler. Styrets innstilling enstemmig vedtatt. Forslag 11 Forslag til årsmøte i Ekofisk-Komiteen Henvendelser til HVO og verneombudene om HMS mangler skal registreres og loggføres. Det skal også redegjøres for hva som har skjedd med henvendelsene og hvorfor en eventuelt ikke kan/vil gjøre noe, med henvisning hvilke personer/stillinger som har vært involvert. Med hilsen Øystein Haugland Alle saker HVO behandler blir loggført. Det er ikke hensiktsmessig å informere om alle saker HVO/VO får til behandling. Vår praksis er at den enkelte blir direkte informert om saksgangen. Styrets innstilling enstemmig vedtatt. Forslag 12 A Følgende forslag bes lagt frem for årsmøtet Bedriften dekker utgifter til synskorreksjon med laserbehandling for ansatte som ønsker det. 12

13 Begrunnelse: I dag har selskapet en ordning hvor fast ansatte, - inntil hvert 2.år, - kan få dekket utgifter til innkjøp av synskorreksjon i form av briller. Fra de som etter hvert blir avhengige av å bruke briller fast, hører vi stadig klager på: Nedsatt effekt av hørselvern pga brillestenger Nedsatt sikt pga dugging på brillene i kombinasjon med hjelmbruk, røykdykkerutstyr etc. Nedsatt sikt pga problemer med sjenerende reflekser mellom briller og hjelmvisir. Laserbehandling av synskorreksjon blir stadig rimeligere, og kan i dag konkurrere med 2-3 brilleutskiftinger. Et stort selskap som CopNo vil antagelig kunne forhandle ned stk. prisen ytterligere. Jeg er av den oppfatning at selskapet på sikt vil være tjent med en slik ordning både: Med vennlig hilsen Kjell Korneliussen HMS-Koordinator/AMK-Koordinator Forslag 12 B sikkerhetsmessig goodwill-messig og økonomisk. Bedriften dekker mot innlevert original kvittering inntil kr xxxxx pr år til synskorrigerende tiltak. Slike tiltak kan omfatte: Briller Linser Kirurgisk korrigering Begrunnelse: Det anses som et sikkerhetstiltak at den enkelte benytter den form for synskorrigering som man føler seg mest bekvem og vel med. Dette er høyst individuelt i forhold til grad av synskorrigering, hornhinneskjevhet, og andre forhold øyelege/optiker måtte gi råd i forhold til. Kravet om sikkerhetsglass i briller frafalles, da dette gjør brillene ubehagelig tykke og tunge. Skal man utøve spesialarbeid som krever sikkerhetsglass (sliping og lignende), kreves det bruk av godkjente sikkerhetsbriller med full dekning. Helge Quidding 13

14 Innstilling fra styret Styret støtter forslag 12 a og 12 b Forslagene ble enstemmig vedtatt. Rapport fra nattskiftutvalget. Nattskiftutvalget har hatt et aktivt Det har vært gjennomført flere møter i Tananger. Nattskiftutvalget har blant annet laget en del brosjyrer til hjelp i arbeidet med å forbedre skiftproblematikken. Susann hadde en redegjørelse om framdriften i arbeidet. Arbeidet fortsetter med uforminsket styrke, og en har tro på at Industri Energi vil komme sterkere på banen etter hvert. Etter sammenslåinga er Industri Energi blitt en fagforening med stor medlemsmasse av skiftarbeidere. I den forbindelse planlegges det en skiftkonferanse til høsten. Vedtekter I forbindelse med at Nopef og Norsk Kjemisk er slått sammen til Industri Energi så blir det foretatt en del rettelser i vedtektene med hensyn til navneforandring og lignende. Forandringene ble enstemmig vedtatt. Budsjett 2007 Harald la fram budsjett for Budsjettet godkjent ved akklamasjon. Valg Det har vært gjennomført styrevalg. Styret la fram sitt forslag til konstituering av det nye styret. Leder Nestleder KHVO/styremedlem HVO/styremedlem HVO/styremedlem HVO/Styremedlem Geir Heddeland Harald Sjonfjell Frode Nirisen Geir Terje Stengårdsbakken Tor-Egil Egeland Jarl Torgersen Strand Leder, nestleder og KHVO er Ekofisk-Komiteens arbeidsutvalg. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 14

15 Valgkomite/innstillingskomite Leder : John Erik Opheim Medlem: Svein Tholo Medlem: Oddbjørn Nilsen Varamedlem: Håvard Uldal Enstemmig vedtatt. Revisorer/kontrollkomite: Medlem Medlem Varamedlem: Bjørn Kildedal Eivind Håkonsen Espen Aamodt Enstemmig vedtatt. Sosialutvalg: Medlem Medlem Medlem Varamedlem Harald Sjonfjell Geir Terje Stengårdsbakken Øystein Børresen Bjørn Sandvik Enstemmig vedtatt. Forslaget om å legge ned miljøutvalget ble enstemmig vedtatt. Handlingsprogram Handlingsprogrammet ble vedtatt i sin nåværende form. Leder oppsummerte deretter årsmøtet og ønsket alle vel hjem. Protokoll opplest og godkjent. Referent: John Erik Opheim. 15

Referat. Årsmøte 2009. Quality Airport Hotel, Sola 24. og 25. mars.

Referat. Årsmøte 2009. Quality Airport Hotel, Sola 24. og 25. mars. Referat Årsmøte 2009 Quality Airport Hotel, Sola 24. og 25. mars. Leder Geir Heddeland åpnet møtet klokka 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som

Detaljer

Referat. Årsmøte 2011. Quality Airport Hotel, Sola, 23. og 24. mars.

Referat. Årsmøte 2011. Quality Airport Hotel, Sola, 23. og 24. mars. Referat Årsmøte 2011 Quality Airport Hotel, Sola, 23. og 24. mars. Leder, Geir Heddeland, åpnet møtet kl. 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som

Detaljer

Referat Årsmøte 2008 Quality Airport Hotel Sola, 11. og 12. mars.

Referat Årsmøte 2008 Quality Airport Hotel Sola, 11. og 12. mars. Referat Årsmøte 2008 Quality Airport Hotel Sola, 11. og 12. mars. Leder Geir Heddeland åpnet møtet klokka 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som

Detaljer

Referat. Årsmøte 2013. Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars

Referat. Årsmøte 2013. Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars Referat Årsmøte 2013 Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars Leder, Rolf Bolstad, åpnet møtet kl. 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som

Detaljer

Referat. Årsmøte 2010. First Hotel Alstor 10. og 11. mars.

Referat. Årsmøte 2010. First Hotel Alstor 10. og 11. mars. Referat Årsmøte 2010 First Hotel Alstor 10. og 11. mars. Leder, Geir Heddeland, åpnet møtet kl. 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som har gått

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2011 31.05.2012 Dato: 18.10.2011 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og IndustriEnergi, Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon Virkeområde

Detaljer

4056 Tananger 4056 Tananger Telefon: 51 71 75 65 Telefon: 51 71 75 00 Mobil: 91 89 25 65 Faks: 51 71 75 01 E-mail: nopef.avd53@inteq.

4056 Tananger 4056 Tananger Telefon: 51 71 75 65 Telefon: 51 71 75 00 Mobil: 91 89 25 65 Faks: 51 71 75 01 E-mail: nopef.avd53@inteq. INNKALLELSE Det innkalles herved til årsmøte i Nopef avd 53 torsdag 10 februar 2005 kl. 1700. Det er ikke kommet inn noen forslag til delegater utenom styret eller forslag til nye tillitsvalgte. Dette

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

NEPCO Årsberetning for året 2009

NEPCO Årsberetning for året 2009 NEPCO Årsberetning for året 2009 Nepco`s styre var i 2009 sammensatt slik: Leder: Asbjørn Ekse, Nestleder: Asbjørn Søbye, Sekretær: Kjell M. Wold (avløser for Atle B. Kristiansen som er på utestasjonering

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2012 31.05.2013 Dato: 27.02.2013 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

Styremøte IE avd. 300 04-05.08.2010

Styremøte IE avd. 300 04-05.08.2010 Styremøte IE avd. 300 04-05.08.2010 Tilstede: Kjell Vestly Trond Bjelland Egil Bjørheim Thomas Morken Kim Bernsen Forfall: Aril Bråten (kom innom siste dag). Trond Våga Stein Lilledal Kenneth Idsø Rune

Detaljer

Referat. Årsmøte 2012. Quality Airport Hotel, Sola, 21. og 22. mars.

Referat. Årsmøte 2012. Quality Airport Hotel, Sola, 21. og 22. mars. Referat Årsmøte 2012 Quality Airport Hotel, Sola, 21. og 22. mars. Leder, Rolf Bolstad, åpnet møtet kl.10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Styremøte IE avd. 300 27-28.10.2010

Styremøte IE avd. 300 27-28.10.2010 Styremøte IE avd. 300 27-28.10.2010 Tilstede: Kjell Vestly Trond Bjelland Egil Bjørheim Aril Bråten Trond Våga Kenneth Idsø Stein Lilledal Forfall: Kim Bernsen Rune Westad Thomas Morken Til : Medlemmene

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2012 Saksnr.: 7/2012 Lnr.: 31/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

VEDTAK NR 25/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 25/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 23.06.2014 Ref. nr.: 14/69825 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 25/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 19.

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16 LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16 Gyldig 01.10.2013-30.09.2014 Page 1 of 11 1. FELLESBESTEMMELSER OFFSHORE... 4 1.1 Sykelønn... 4 1.2 Elektronisk kommunikasjon... 4 1.3 Arbeidstøy/Verneutstyr/Kredittkort

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

BILAG FOR BEACON SENTERET BAKER HUGHES INTEQ INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN NOPEF-KLUBBEN

BILAG FOR BEACON SENTERET BAKER HUGHES INTEQ INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN NOPEF-KLUBBEN BILAG FOR BEACON SENTERET I BAKER HUGHES INTEQ INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG NOPEF-KLUBBEN 2002 1. VIRKEOMRÅDE...3 2. GYLDIGHET... 3 3. ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTIDSORDNING:... 3 DISPONIBELDAGER... 4 4. FERIE...

Detaljer

VEDTAK NR 20/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 14. november 2013.

VEDTAK NR 20/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 14. november 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.05.2014 Ref. nr.: 13/26931 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 20/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Rune Bloch-Johnsen, Magne Høyendahl, Tom Kenneth Rudihagen, Karl-Werner Gjøsund og Finn Amundsen,

Rune Bloch-Johnsen, Magne Høyendahl, Tom Kenneth Rudihagen, Karl-Werner Gjøsund og Finn Amundsen, MØTEREFERAT Styremøte nr. 2 Sted Lakkegata, Oslo Møtedato 04/02-2014 Referent Finn Amundsen Møtedeltakere Fravær Rune Bloch-Johnsen, Magne Høyendahl, Tom Kenneth Rudihagen, Karl-Werner Gjøsund og Finn

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

AVTALE OM RESSURSPOOL

AVTALE OM RESSURSPOOL Denne lokalavtalen som et tillegg til: Overenskomst Norges Rederiforbund (NR) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring forpleining på permanent

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2011:

ÅRSMØTEREFERAT 2011: ÅRSMØTEREFERAT 2011: Sted: Neptun Hotel, møtelok. u.etg., Valkendorfsgt 8. Dato: 15.02.2012 Tid: 18.00-19.45 Til stede: 5 fra styret, 11 medlemmer Fullmakter: 8 fullmakter Møteleder: Sverre Øvrebotten

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.12.2006 Ref. nr.: 06/14571 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 23/2006 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Tilstede var 95 aksjonærer og 1 med fullmakt til sammen 96

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Styremøte IE avd. 300 17-18.02.10

Styremøte IE avd. 300 17-18.02.10 Styremøte IE avd. 300 17-18.02.10 Tilstede: Aril Bråten Kenneth Idsø Trond Våga Egil Bjørheim Stein Lilledal Kjell Vestly Forfall : Kim Berntsen Frafall gr. offshore Trond Bjelland Frafall gr. ferie Egil

Detaljer

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører Tilleggsrapport Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 27. mai 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elverfaret Borettslag Dato 10.06.13 kl 19:00 Møtested: Møllestua

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elverfaret Borettslag Dato 10.06.13 kl 19:00 Møtested: Møllestua Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elverfaret Borettslag Dato 10.06.13 kl 19:00 Møtested: Møllestua Tilstede var 35 andelseiere og 13 med fullmakt til sammen 48 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet 12. april 2012 I forbindelse med tariffoppgjøret 2012 vil Norsk Teknologi fremme følgende krav

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien.

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Tilstede: For Kjemisk Forbund: Birger Blomkvist For arbeidstakerne: Ståle Pettersen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

www.gronberg-vel.no GRØNBERG VEL ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Opprop / registrering

www.gronberg-vel.no GRØNBERG VEL ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Opprop / registrering GRØNBERG VEL www.gronberg-vel.no ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Opprop / registrering Åpning av møtet Kort orientering om

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger

Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger Serviceavtalen lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2014- ny avtale foreligger Dato: 05.12.2014 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og Industri Energi i Archer Innhold Sist revidert den Kapittel

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014 Protokoll fra Representantskapsmøte NTL Forskningsinstitutter 3.- 4. september 2014 1 Protokollens innholdsfortegnelse Side Innhold Sak 1. Åpning... 3 Sak 2. Konstituering... 4 2.1. Innkalling... 4 2.2.

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 17.11.2015

Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 17.11.2015 Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 17.11.2015 I henhold til NORAKs lover skal generalforsamlingen for å være beslutningsdyktig bestå av

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 ÅRSMØTE 2011 Referat fra Bossmo & Ytteren IL,Skigruppa Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 Tilstede: 27 inkludert styrets medlemmer. 1. Konstituering/Åpning. Styreleder Martin Kaspersen åpner

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Arbeidsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8019 Dep 0030 Oslo postmottak@ad.dep.no Stavanger torsdag, 30. september 2010 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Viser til

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Registrering av arbeidstid

Registrering av arbeidstid Registrering av arbeidstid Spørreundersøkelse i november 2013 Legegruppen sendt til 1 009 leger. Svar fra 493 leger som gir en svarprosent på 49. Ledergruppen sendt til 435 ledere på nivå 2, 3 og 4. Svar

Detaljer

Bestemmelser og utfordringer. Skiftarbeid og helse 2015 27.10.2015 Terje Valskår

Bestemmelser og utfordringer. Skiftarbeid og helse 2015 27.10.2015 Terje Valskår Bestemmelser og utfordringer Skiftarbeid og helse 2015 27.10.2015 Terje Valskår Endringene i Arbeidsmiljøloven Skiftbestemmelser i overenskomstene Skiftarbeid, levealder og pensjon Tariffpolitiske utfordringer

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Konstituering Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Konstituering Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 14.05.2014

Detaljer

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013.

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 05.03.2013 Ref. nr.: 12/26721 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Tilstede var 47 andelseiere og 8 med fullmakt til sammen 50

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

EVIKS. Referat fra styremøte 2/06 Saksdokumenter Møte 20.04.2006

EVIKS. Referat fra styremøte 2/06 Saksdokumenter Møte 20.04.2006 Referat fra styremøte 2/06 Saksdokumenter Møte 20.04.2006 Saksliste styremøte 2-06 Dato: Sted: Arkiv: Til stede: Torsdag 20.april kl 15-17.00 Glitrevannverket (Bragernes kirke) Guro Vagnild Evja, Anders

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 28. april 2009 Ref. nr.: 08/41711 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 20/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Har du krav på mer lønn etter årets forhandlinger?

Har du krav på mer lønn etter årets forhandlinger? Orientering om resultatet fra Legeforeningens og Nmfs lønnsforhandlinger i år. Hva ble det enighet om, hva betyr dette for deg og hva gjør Nmf Trondheim videre nå? Lik oss på Facebook Har du krav på mer

Detaljer

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Tilstede- 83 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden 1. Åpning Innkallelsen ble godkjent. Dagsorden ble godkjent. 2. Konstituering

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/8990 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 43/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Tilstede var 48 andelseiere og 6 med fullmakt, til sammen 54 stemmeberettigede. Fra

Detaljer