Referat Årsmøte 2007 Hotell Residence, Sandnes, 21. og 22. mars.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Årsmøte 2007 Hotell Residence, Sandnes, 21. og 22. mars."

Transkript

1 Referat Årsmøte 2007 Hotell Residence, Sandnes, 21. og 22. mars. Leder Geir Heddeland åpnet møtet klokka 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som har gått bort siden forrige årsmøte. Deretter gikk Harald gjennom møteledelse og dagsorden. Følgende ble valgt: Ordstyrer: Bisitter: Protokollfører: Redaksjonskomité: Helge Quidding Arve Sten Jacobsen Rune Kvalvik Geir Terje Stengårdsbakken Susann Berg Alf Alfredsen Møteorden godkjent. Dagsorden godkjent. Ved møtets begynnelse var det 38 stemmeberettigede delegater tilstede. Årsberetningen Leder gikk gjennom årsberetningen. Styret har vært godt sammensatt, og samarbeidet innen styret er meget godt. Det har skjedd veldig mye i året som har gått. Det er umulig å gå gjennom alt og vi regner med at alle har lest gjennom årsberetningen før årsmøtet. Han minnet om at beretningen er for året Det som eventuelt har skjedd i året 2007 fram til årsmøtet er derfor ikke nevnt i årsberetningen. Nedenfor er de sakene som ble omtalt i gjennomgangen av årsberetningen opplistet. Tarifforhandlingene Bytte av HVO Sammenslåinga av Nopef og Norsk Kjemisk Antall ansatte i bedriften øker. Antall medlemmer øker stadig. For første gang på mange år er antallet igjen kommet over Utvidet karriereløp for fagarbeidere, S1. 1

2 Matskatten Kvalifisert restitusjon og hvile. Utsettelse av bygging av nytt boligkvarter på Ekofisk Kompleks. Midlertidige boligkvarter, Port Reval og Port Rigmar. Kjemisk eksponering. Svingskift. Styrets forslag til årsberetning ble enstemmig godkjent. Budsjett og regnskap 2006 Harald gikk gjennom budsjettet og regnskapet for Ekofisk-Komiteens revisorer Bjørn Kildedal og Eivind Håkonsen hadde gått gjennom regnskapet på vanlig måte. De var meget godt fornøyd med hvordan regnskap og budsjett var håndtert. Forvaltningen av Ekofisk-Komiteens midler blir utført på en god måte. Regnskapet for 2006 ble enstemmig godkjent. Orientering fra ConocoPhillips ledelse Bedriftens nye administrerende direktør, Steinar Våge, direktør for Ekofisk, Brage Sandstad, direktør for Eldfisk, Terri King, leder for HR offshore, Kjell Hveding, leder for HR onshore, Anders Moen og fagforeningskontakt Per Steinar Johansen representerte bedriftens ledelse på årets møte. Steinar Våge presenterte seg selv. Han mener at dialog mellom ledelsen og de tillitsvalgte for de ansatte er meget viktig. Det er godt at vi kan kommunisere på samme nivå slik at vi vet hvor vi står i forhold til de oppgaver vi er tildelt i bedriften. Han ser fram til å ha et godt samarbeid i den spennende tida vi har foran oss. Vi har mange utfordrende oppgaver som vi skal løse i tida framover. Deretter gikk Brage gjennom de utfordringene vi står overfor i tida framover. Han startet med å takke for det gode samarbeidet og innsatsen fra alle siden forrige årsmøte. Brage minnet oss om at det er snakk om drift i ytterligere 40 år offshore. Målene for de neste åra vil bli en formidabel økning i produksjonen. Han hadde deretter en gjennomgang av ståa med hensyn til de forskjellige prosjektene. En kort oversikt over prioriteringen på de største prosjektene: 1. Ekofisk 2/4L (Nytt boligkvarter Ekofisk Kompleks.) 2. Eldfisk II 3. Ekofisk Sør 4. Tor 2

3 Han minnet om at helse, miljø og sikkerhet er det viktigste for alle ansatte i ConocoPhillips uansett hvor en arbeider eller hva en arbeider med. Vi skal alltid ta den tid som trengs. Ingen skal føle seg presset til å gjøre noe en ikke er komfortabel med å utføre. Dette er også viktig med hensyn til den videre drift av plattformene i Nordsjøen. Det å arbeide sikkert og sikre stabilitet er en forutsetning for at noen vil investere i oss. De tillitsvalgte hadde en mengde spørsmål til ledelsen i etterkant av innleggene. En ser stadig tilløp til lekkasjer og korrosjon på Eldfisk. Vil en ansette flere inspektører og intensivere inspeksjonsprogrammet? Ved overhaling av brønner. Det går for fort i svingene ved overlevering. Dermed flere avvik. Avvik krever mer overvåking. Hva vil en gjøre? Det ble skiftet 119 ventiler på Eldfisk Ester det første året etter overtakelsen. Er en i framtida villig til å kjøpe kvalitet? Lønn for nyansatte er i enkelte høve bedre enn lønna til allerede ansatt personell. Dermed slutter erfarent personell. Er dette en ønsket situasjon. Tanken synes som det sikreste stedet på Ekofisk Kompleks. Hvorfor bygger en ikke nytt boligkvarter og plasserer det på Tanken? Etter 30 år offshore blir en invitert til jubileumsmiddag. Hvorfor blir ikke ektefellen også invitert? Ønsker å ha kona med på festen og også tilbud om en tur offshore. Ved forsinkelser ved utreise opplever en elendig service. Hva skjer med mannskapet på H7 etter nedstenginga? Er det forskjell på fagbrev og teknisk fagskole ved ansettelse? Backloggen blir ikke mindre. En av årsakene er at fagfolk på Eldfisk brukes som helikoptervakt og brannvakt på helidekk. Hvorfor brukes fagfolk til annet arbeid enn det de skal gjøre? Bedriften må intensivere arbeidet med Eldfisk. Bølgene de kommer snart på kjellerdekket. 3

4 Samsovinga på Eldfisk Bravo er et stort problem for de som arbeider på plattformen. Det er knapt et sted hvor en kan være alene. Adferdsbasert sikkerhet synes å bli innført første kvartal. Hva er ledelsens syn på dette? Må det være en ledig plass i systemet for å ansette folk? Julehilsen Hvorfor slutter en med det? Hjertesukk: Mange utfordringer i hverdagen. NSBU er blant annet en kulturkollisjon. Det er mye grums i britisk arbeidskultur som vi ikke ønsker i Norge. Årsaken til at vi legger ned plattformer er at vi nå er kommet til 2/4Z. Vi mangler flere bokstaver. Avslutning fra Steinar: Dialogen mellom oss er viktig. Her får en tatt tingene på pulsen. Vi må fortsette å være ærlige mot hverandre og ta utfordringene som de kommer. Vi må få noe positivt ut av det. Treffer vi et skjær så må vi ta den diskusjonen. Det er veldig positivt å ha vært til stede på Ekofisk-Komiteens årsmøte. Orientering fra Industri Energi Områdeleder Terje Valskår fra Industri Energi informerte om arbeidet i det nylig sammenslåtte forbundet. Arbeidet går meget bra, og Terje gikk gjennom hvordan forbundet er bygget opp og hvilke arbeidsmetoder en vil bruke. Det er mye positivt som skjer for tida og medlemstallet er stigende etter sammenslåinga. Innlegget ble meget godt mottatt. Internasjonal fagforeningskontakt Utgangspunktet for dette temaet er at Ekofisk-Komiteens styre er blitt involvert i utviklingen av fagforeningsvirksomhet på Øst-Timor. Det er Industri Energi gjennom LO s internasjonale kontaktnett som har tatt initiativ til dette. ConocoPhillips driver et oljefelt utenfor kysten av Øst-Timor, Baja Undan, og derfor var det naturlig at Ekofisk- Komiteen ble involvert i arbeidet. Den norske stat er også representert i Øst-Timor gjennom Norad. Ekofisk-Komiteen har gjennom sitt kontaktnett i ConocoPhillips prøvd å påvirke ledelsen til å ha en sunnere innstilling til fagforeningsvirksomhet rundt om i verden. Det gjelder da forhold i sørøst-asia. Det er nemlig ingen hemmelighet at ConocoPhillips blir sett på som en av verstingene når det gjelder 4

5 fagforeningsfiendlighet rundt om i verden. Det er kun i Norge og delvis andre steder i Europa at ConocoPhillips har samarbeid med fagforeninger. Styret mener at vi bør se litt lenger enn til vår egen andedam i situasjoner som dette. Ekofisk-Komiteen har selvfølgelig ikke innflytelse til å forandre verden over natta. Men med hjelp av andre kan vi muligens yte en liten skjerv til de som har det mye verre enn oss. Styret foreslo til årsmøte at vi skal fortsette dette arbeidet. Det vil naturlig nok kreve noen midler. Men dette skal ikke overstige 10 % av årlig overskudd på egenkapitalen til Ekofisk-Komiteen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Innkomne forslag: Forslag nr. 1 Kompensasjon for samsoving. Argument med at bedriften kjøper seg ut av problemet eksisterer ikke lengre, nå når det er bestemt å bygge nytt hotell. Fra elektro og instrument Drift Vest. Tveeikrem, Bjørn H. Forslaget har vært drøftet på 2 tidligere årsmøter. Styret vil redegjøre for boligsituasjonen og samsovingsproblematikken på årsmøtet. Forslaget falt enstemmig Forslag nr. 2 Overtidsbetaling for lærlinger ved kurs og møter i friperioden. De får i dag ingen betaling for dette. Før ble dette godtgjort med overtidsbetaling. Bedriften kan således "gi" lærlingene alle nødvendige kurs før de ansetter dem, og dermed sparer noen kroner. Fra elektro og instrument Drift Vest. Tveeikrem, Bjørn H. Avtalen for læringer er fremforhandlet sentralt med lokale tilpassinger. Avtalen vi har på dette området er i samsvar med oljeindustrien for øvrig. Styret vil gjennomgå denne delen av avtalen på årsmøtet. Forslaget oversendes tariffutvalget. Enstemmig vedtatt. 5

6 Forslag nr. 3 Dersom det ikke er politisk enighet om å fjerne matskatten må dette kompenseres av arbeidsgiver. Fra elektro og instrument Drift Vest. Tveeikrem, Bjørn H. Styret vil i samarbeid med forbundet arbeide for å fjerne matskatten. En eventuell kompensasjon vil bli drøftet med Industri Energi i forbindelse med lønnsoppgjøret. Styrets innstilling vedtatt mot 1 stemme. Forslag nr. 4 I forbindelse med nært forestående årsmøte i Ekofisk-Komiteen, ble det anbefalt til medlemmer fra tillitsmann å komme med saker som kunne taes opp. Da vi nå er inne i en periode med helligdagsgodtgjørelser, vil jeg foreslå at det blir sett nærmere på denne kompensasjonen. Vi får nå 1430,- pr. dag for denne "ulempen". Det vil si: Dette kommer på toppen av vår inntekt og blir dermed skattet på nærmere 50 %. Dersom vi da deler det gjenværende (ca. 750,- kr.) på 24 timer blir det et tillegg på 31,- pr. time. Jeg mener dette bør justeres opp betraktelig. Er dette noe som kan tas opp på årsmøte? Mvh. Kjell Mellemseter. Forslaget oversendes tariffutvalget for videre behandling i forkant av neste ordinære tariffoppgjør. Styrets innstilling enstemmig vedtatt og forslaget falt. Forslag nr. 5 Forslag til den årlige lønnsforhandlingen. Det å være fadder for lærlinger er en givende og interessant jobb. Med det følger det en masse ekstra arbeid og ansvar. Mitt forslag går ut på å gi fadderne en ekstra kompensasjon i lønnsforhandlingene for denne jobben de gjør. Med hilsen Barry Tønnessen Logistikkgruppen 6

7 Styret støtter forslaget. Forslaget enstemmig vedtatt. Forslag nr. 6 Forslag til årsmøtet for Ekofisk-Komiteen. Fra:Tor Jørpeland Ekofisk-Komiteen bør forlange å få være med når forpleiningskontrakter inngås/reforhandles. Stadig får vi beskjed fra forpleiningsleder om det er ikke med i kontrakten når vi spør om endringer i enten kosten eller renholdet. Det er også noe merkelig at vi arbeidere, som denne kontrakten i aller høyeste grad berører, ikke skal få være med å utforme kontrakten. Styret støtter forslaget. Forslaget enstemmig vedtatt. Forslag nr. 7-A Skift Følgende forslag ønskes fremlagt for årsmøtet. Årsmøtet krever at det igjen skal tillates for vaktgående grupper på offshore-skiftplan å gå halve turen dag og halve turen natt. Forslaget begrunnes som følger: Det oppleves for mange som en stor belastning å gå så lange nattevaktsperioder som 14 påfølgende vakter. En svært høy snittalder i enkelte grupper forsterker denne helseutfordringen. Det finnens betydelig medisinsk belegg som tilsier at det er helseskadelig å gå så lange nattskiftperioder som det vi er pålagt i dag. Det har blitt hevdet at man etablerer et risikopotensiale ved at mannskapene ikke har den nødvendige konsentrasjon når man svinge skiftet midt i turen. Denne påstanden avvises med følgende argumentasjon: Bedriften aksepterer i dag at man ved utreise kommer rett fra normal døgnrytme på 7

8 land, for så å snu døgnet til nattevakt i løpet av første vakten offshore. Dette tilsier at argumentet ingen relevans har. Hadde bedriften virkelig ment at dette var et risikoelement, burde man krevd at mannskaper som skal på nattevakt kommer ut minst et døgn før turnusen starter slik at man kan snu døgnet før man starter med nattevaktene, altså en skiftplan. (Dette vil imidlertid øke antall nattevakter ytterlige med påfølgende øket helserisiko). Det er i dag etablert ordninger (ref. Odfjeld drilling i Statoil) der man reiser ut på dagskift første uken, og så snur til nattskift uke to. Denne ordningen gjør at man alltid skifter kontrollert til nattskift ved at man har 8 timers kvalifiserte hviler mellom øktene til døgnet er snudd. Helge Quidding Innstilling fra styret Støtter intensjonen i forslag 7 - A Forslaget enstemmig vedtatt. Forslag 7-B FORSLAG TIL ÅRSMØTE, Da det er mye diskusjon om hva slags type skift man bør gå og at dette hele tiden er et tilbakevendende problem foreslår jeg at Ekofisk-Komiteen jobber med å få til en ny spørreundersøkelse på hva slags skift man skal gå i fremtiden. Nå har vi gått 14 dagers helkontinuerlige skift en stund og de fleste av oss har nå erfaring med alle typer skift ordninger. Derfor er det kanskje på sin plass å ta en ny runde med hva slags skift flertallet ønsker å gå. Foreslår at man først tar en undersøkelse mellom helkontinuerlig skift eller skifte midt i turen og deretter en undersøkelse om de skal gå første uke på natt eller dag. Jeg forventer at alle da er lojale mot flertallet av undersøkelsen slik at denne diskusjonen blir lagt død en gang for alle. Med vennlig hilsen. Svein Ruud. (TV. Eld.Com.) Som 7 A Forslaget falt enstemmig. 8

9 Forslag 8 A Individuelt avlønnede Individuelt avlønnede: Endre avtalen til overtidsbetaling pr time fremfor fast overtid. Vi vil gjerne få foreslå at overtidskompensasjonen for teknisk offshore personell i lønnstrinn fjernes, og erstattes med betaling for arbeidet overtid i henhold til timeliste. Overtidskompensasjonen pr. i dag medfører at vi også går glipp av kompensasjon for shiftchange og ekstra kompensasjon for arbeid på EkoA og Embla. Med vennlig hilsen Terje E. S. Karlsen & Erik Eidem Innstilling fra styret til forslag 8 - A og 8 B: Styret støtter intensjonen i forslagene og foreslår at disse oversendes nettverk for individuelt avlønnede for videre behandling. Styrets innstilling enstemmig vedtatt. Forslag 8 B Individuelt avlønnede Forslag. Kompensasjon for individuelt lønnet personell offshore ved overtidsarbeid ut over 11,5 timer pr. måned. Det skal utbetales overtidskompensasjon for individuelt lønnet personell offshore for overtidstimer ut over 11,5 timer pr. måned. Dvs. at individuelt lønnet personell offshore følger samme regler som individuelt lønnet personell onshore. Utklipp fra personalhåndboken på hvordan dette er i dag: Onshore Følgende gjelder for ansatte på land i lønnsgradene 8 t.o.m. 14. Ansatte i disse lønnsgrader kompenseres med et fast overtidstillegg, dvs. overtidsgodtgjørelse, ref. link <http://www.compendiapersonal.no/kunder/conocophillips/ph.nsf/5b2b3e89ed0a052 8c1256fa b/cae6dd190c5890d8c1256f93004aba31?OpenDocument>. Antall overtidstimer som arbeides på land avregnes pr. måned mot en fast månedlig beregningsgrense tilsvarende 11,5 konverterte timer *). Det innebærer at ekstra overtid først blir utbetalt ved arbeid utover 11,5 konverterte timer. Overtid på land kompenseres når overtidsarbeidet foregår utenom den normale daglige arbeidstid, dvs. kl kl , eller kl , dersom den ansatte i velger å benytte ordningen med "10-minutters dager", <http://www.compendiapersonal.no/kunder/conocophillips/ph.nsf/e6e50e13a969ef83 c1256fa400320c9e/baa effc1256f900038ec1b?opendocument> Ved avspasering av overtid time for time kan dette først tas når grensen på 11,5 konverterte timer er oppnådd. Dersom avspasering tas etter at utbetaling av overtid 9

10 er foretatt, vil dette bli korrigert ved neste lønnsutbetaling. Eventuell avspasering skal tas innen utgang av måneden etter at overtiden ble arbeidet. Påbegynt halvtime regnes som halvtime. Det betales ikke overtid for arbeid på sokkelen, under reise til/fra arbeid, kurs eller i forbindelse med forretningsreise. Ved deltakelse på kurs som avholdes på helgedager eller helligdager i utlandet, kan medgått tid avspaseres med inntil 7,5 timer pr. dag. Overtidstillegget kan ikke avspaseres. Den faste overtidskompensasjonen medtas i sykepengegrunnlaget. *)Eksempel på konverterte timer:1 time overtid med 100 prosent overtidskompensasjon = to konverterte timer Offshore Ansatte i lønnsgrad 8 til 14 har en fast overtidsgodtgjørelse som kompenserer for inntil 190 timer pålagt overtid i året. Ansatte innenfor disse lønnsgradene som blir pålagt overtid ut over 190 timer vil få overskytende timer kompensert med overtidslønn. I den forbindelse vises det til krav om dokumentasjon og søknad om utvidet overtid. Hilsen Jan-Ove Farstad PCSS Ekofisk kompleks som 8 A Styrets innstilling enstemmig vedtatt. Forslag 9 A Pensjon Ekofisk-Komiteen, IE skal legge større tynge i at pensjonsalder offshore for utsatte grupper settes til 60 år med full kompensasjon, valgfri til å stå lenger. Har ikke skrevet årstall på hvilket årsmøte med hensikt da det etter min mening må gjøres grundig forarbeid. Er klar over at dette er et punkt på Ekofisk-Komiteen sitt handlings program, men mener tiden er moden for mer handling. Hvor mange er det som er blitt syke og har måttet slutte pga forhold offshore? Hvor mange er langtidssykemeldt av samme grunn? Hvor mange som er døde pga forhold offshore? I utgangspunktet tenkte jeg på reisemannskapet og bruke de som spydspiss, men er usikker på om dette kan provosere andre grupper. Derfor ber jeg Ekofisk-Komiteen om bistand til å formulere forslaget og ha en dialog hvordan dette bør gjøres. At noe må gjøres er sikkert når en ser på utviklingen offshore. MVH TV/VO Reisemannskap 10

11 Det er innkommet 3 forslag (9 a, b og c) angående pensjon. Styret støtter intensjonen i forslagene og viser for øvrig til Ekofisk-Komiteens handlingsprogram. Styret vil gjennomgå og gi en status på arbeidet med pensjon på årsmøtet. Forslag 9 B Pensjon Vi ser at regjeringen ønsker at vi står lenger i arbeidslivet. Vi er alle kjent med de helsemessige plager det er å gå kontinuerlig skift. Mener det bør være mulig med ulik pensjonsalder offshore. FORSLAG: Pensjonsalderen for skiftarbeidere, blir gitt mulighet til å gå av med pensjon ved 62 år. (Her menes ikke AFP). Helge Kristiansen TV pros.complex som 9 - A Forslag 9 C Pensjon Forslag til årsmøte Skadevirkningene ved å arbeide nattskift blir mer og mer dokumentert. Nyere forskning konkluderer med at man etter fylte 40 år, ikke bør arbeide nattskift, og at nattskiftarbeid forkorter levealderen. Det har også kommet fram at jo lenger nattskiftperioden er dess større er skadevirkningene. I vårt selskap er det i dag flere og flere som sliter hardt med dette. For mange er problemene blitt større etter at ordningen med hele nattskiftturer ble innført. Vårt krav er at Ekofisk-Komiteen må forhandle seg fram til en lavere pensjonsalder for de som er på helkontinuerlig skiftrotasjon. Bare på denne måte kan vi få en verdig avslutning på en lang yrkeskarriere, og kanskje kunne oppleve noen gode år som pensjonister. Når man ser på alderssammensetning og ansiennitet i selskapet, skulle det være unødvendig å si at dette er en sak som haster og som bør få høyeste prioritet. Med hilsen Thyge Reisvaag Som 9 A Styrets innstilling til alle tre forslagene ble enstemmig vedtatt. 11

12 Forslag 10 Forslag til årsmøte i Ekofisk-Komiteen Forslag som blir vedtatt på årsmøte, må det redegjøres for hva som har skjedd med forslaget på neste årsmøte. Forslagsstiller må også underrettes om hva som har skjedd med forslaget. Har en ikke gjort noe med forslaget må styret komme med en begrunnelse. Begrunnelse Slik det er nå er - vedtas enkelte forslag - for så å bli glemt. Med hilsen Øystein Haugland Saken har vært behandlet av årsmøtet tidligere. Alle årsmøtesaker blir protokollført og styret gir tilbakemelding fortløpende via de vanlige infokanaler. Styrets innstilling enstemmig vedtatt. Forslag 11 Forslag til årsmøte i Ekofisk-Komiteen Henvendelser til HVO og verneombudene om HMS mangler skal registreres og loggføres. Det skal også redegjøres for hva som har skjedd med henvendelsene og hvorfor en eventuelt ikke kan/vil gjøre noe, med henvisning hvilke personer/stillinger som har vært involvert. Med hilsen Øystein Haugland Alle saker HVO behandler blir loggført. Det er ikke hensiktsmessig å informere om alle saker HVO/VO får til behandling. Vår praksis er at den enkelte blir direkte informert om saksgangen. Styrets innstilling enstemmig vedtatt. Forslag 12 A Følgende forslag bes lagt frem for årsmøtet Bedriften dekker utgifter til synskorreksjon med laserbehandling for ansatte som ønsker det. 12

13 Begrunnelse: I dag har selskapet en ordning hvor fast ansatte, - inntil hvert 2.år, - kan få dekket utgifter til innkjøp av synskorreksjon i form av briller. Fra de som etter hvert blir avhengige av å bruke briller fast, hører vi stadig klager på: Nedsatt effekt av hørselvern pga brillestenger Nedsatt sikt pga dugging på brillene i kombinasjon med hjelmbruk, røykdykkerutstyr etc. Nedsatt sikt pga problemer med sjenerende reflekser mellom briller og hjelmvisir. Laserbehandling av synskorreksjon blir stadig rimeligere, og kan i dag konkurrere med 2-3 brilleutskiftinger. Et stort selskap som CopNo vil antagelig kunne forhandle ned stk. prisen ytterligere. Jeg er av den oppfatning at selskapet på sikt vil være tjent med en slik ordning både: Med vennlig hilsen Kjell Korneliussen HMS-Koordinator/AMK-Koordinator Forslag 12 B sikkerhetsmessig goodwill-messig og økonomisk. Bedriften dekker mot innlevert original kvittering inntil kr xxxxx pr år til synskorrigerende tiltak. Slike tiltak kan omfatte: Briller Linser Kirurgisk korrigering Begrunnelse: Det anses som et sikkerhetstiltak at den enkelte benytter den form for synskorrigering som man føler seg mest bekvem og vel med. Dette er høyst individuelt i forhold til grad av synskorrigering, hornhinneskjevhet, og andre forhold øyelege/optiker måtte gi råd i forhold til. Kravet om sikkerhetsglass i briller frafalles, da dette gjør brillene ubehagelig tykke og tunge. Skal man utøve spesialarbeid som krever sikkerhetsglass (sliping og lignende), kreves det bruk av godkjente sikkerhetsbriller med full dekning. Helge Quidding 13

14 Innstilling fra styret Styret støtter forslag 12 a og 12 b Forslagene ble enstemmig vedtatt. Rapport fra nattskiftutvalget. Nattskiftutvalget har hatt et aktivt Det har vært gjennomført flere møter i Tananger. Nattskiftutvalget har blant annet laget en del brosjyrer til hjelp i arbeidet med å forbedre skiftproblematikken. Susann hadde en redegjørelse om framdriften i arbeidet. Arbeidet fortsetter med uforminsket styrke, og en har tro på at Industri Energi vil komme sterkere på banen etter hvert. Etter sammenslåinga er Industri Energi blitt en fagforening med stor medlemsmasse av skiftarbeidere. I den forbindelse planlegges det en skiftkonferanse til høsten. Vedtekter I forbindelse med at Nopef og Norsk Kjemisk er slått sammen til Industri Energi så blir det foretatt en del rettelser i vedtektene med hensyn til navneforandring og lignende. Forandringene ble enstemmig vedtatt. Budsjett 2007 Harald la fram budsjett for Budsjettet godkjent ved akklamasjon. Valg Det har vært gjennomført styrevalg. Styret la fram sitt forslag til konstituering av det nye styret. Leder Nestleder KHVO/styremedlem HVO/styremedlem HVO/styremedlem HVO/Styremedlem Geir Heddeland Harald Sjonfjell Frode Nirisen Geir Terje Stengårdsbakken Tor-Egil Egeland Jarl Torgersen Strand Leder, nestleder og KHVO er Ekofisk-Komiteens arbeidsutvalg. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 14

15 Valgkomite/innstillingskomite Leder : John Erik Opheim Medlem: Svein Tholo Medlem: Oddbjørn Nilsen Varamedlem: Håvard Uldal Enstemmig vedtatt. Revisorer/kontrollkomite: Medlem Medlem Varamedlem: Bjørn Kildedal Eivind Håkonsen Espen Aamodt Enstemmig vedtatt. Sosialutvalg: Medlem Medlem Medlem Varamedlem Harald Sjonfjell Geir Terje Stengårdsbakken Øystein Børresen Bjørn Sandvik Enstemmig vedtatt. Forslaget om å legge ned miljøutvalget ble enstemmig vedtatt. Handlingsprogram Handlingsprogrammet ble vedtatt i sin nåværende form. Leder oppsummerte deretter årsmøtet og ønsket alle vel hjem. Protokoll opplest og godkjent. Referent: John Erik Opheim. 15

Referat Årsmøte 2008 Quality Airport Hotel Sola, 11. og 12. mars.

Referat Årsmøte 2008 Quality Airport Hotel Sola, 11. og 12. mars. Referat Årsmøte 2008 Quality Airport Hotel Sola, 11. og 12. mars. Leder Geir Heddeland åpnet møtet klokka 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som

Detaljer

Referat. Årsmøte 2013. Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars

Referat. Årsmøte 2013. Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars Referat Årsmøte 2013 Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars Leder, Rolf Bolstad, åpnet møtet kl. 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest)

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest) SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 April 2006 Våren er kommet

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema.

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema. SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2007 Arbeid,

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2014 1 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Arne Amdal Olav Ellingsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

De andre FRONTRUTA 1-2008. Av foreningens leder

De andre FRONTRUTA 1-2008. Av foreningens leder 3 De andre Av foreningens leder De som har fulgt med på TV serien LOST, har vel fått med seg at de andre er noen skumle typer, noen vi ikke kjenner, noen vi ikke kan stole på og som er litt annerledes

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2008 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2006 2008 Forsidebilde: Rosenberg høsten 2006. Hævene Brim på siten i kjent Bergesen

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Solidaritet i praksis! Nå gjelder det lønns- og arbeidsforhold i ISO-fagene

SAFE MAGASINET 02. Solidaritet i praksis! Nå gjelder det lønns- og arbeidsforhold i ISO-fagene SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2007 Solidaritet

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2009 3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Ludvig Harald Andersen Tore Aksel Bjørnestad Ove Jan Bratteli Lars Larsen

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2013 Årgang 18. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2013 Årgang 18. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2013 Årgang 18 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2006 Ut med fagfolk

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2007 Årgang 12 Deltakerne på landstariffkonferansen i Kristiansand. F.v. Kai Christoffersen, Kjell Olav Eriksen, Svenn Åge Johnsen, Ørjan

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSB ER ETN I NG 2007 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2007 3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Leonard Andersen Marton

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2011

ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2011 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2011 1 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2011 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Lars Erik Clausen Magne

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009)

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innst. O. nr. 84 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling

Detaljer