CONSAFE. Risk Assessment Made Easy! CONSAFE Brukerveiledning Versjon Con Solutions AS 2/8/2014. Side 1 av 57

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONSAFE. Risk Assessment Made Easy! CONSAFE Brukerveiledning Versjon 1.2.0.1. Con Solutions AS 2/8/2014. Side 1 av 57"

Transkript

1 2014 CONSAFE Risk Assessment Made Easy! CONSAFE Brukerveiledning Versjon Side 1 av 57 Con Solutions AS 2/8/2014

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Revideringer... 5 Innlogging... 6 Valg av språk... 7 Innloggingsdata... 8 Utlogging... 9 Legge inn prosjekt Opprette nytt prosjekt Legge inn prosjektdata Legge inn prosjektdata Prosjektdeltagere og standarder Opprette og velge prosjektdeltagere og standarder Slette prosjektdeltagere og standarder Slette prosjekt Oppretting av risikoanalyse Legg inn data for analysen Legg inn deltagere Oversikt over vurderingen Generisk risikovurdering Legg inn sykluser Detaljer for vurderingen Visning av PLr, SIL etc Spesifikk risikovurdering Innledende risikovurdering Tiltak Sletting av tiltak Revurdering etter å ha iverksatt tiltak Kopiering av risikovurderinger Kopiere risikoanalyser Sortering av kolonner Legg opp kolonner til sorteting Navigering i egendefinert sortering Fjerning av kolonner Side 2 av 57

3 Rapport i PDF Generering av PDF fil Lagring av PDF fil Rapport utskrift Rapport for en vurdering Matriser som er i bruk i CONSAFE PLr verdier Konsekvens matrise Administrere Kunder Brukere Maler Hente maler Velge fil Laste opp fil til CONSAFE Brukerveiledning Nedlasting av brukerveiledningen Versjonshåndtering CONSAFE Brukerveiledning APPENDIX TestVersjonshåndtering CONSAFE Side 3 av 57

4 Innledning Innledning Consafe, i kraft av sine samarbeidspartnere, har mange års erfaring innen installasjon, elektrisk og mekanisk, samt bruk av produksjonsutstyr i industrien. I vårt arbeid, har vi opplevd økende behov og krav for sikring av operatører og ansatte, knyttet til produksjonen. For å få full oversikt over alle farer, og klassiisere disse, innes det et svært begrenset utvalg av verktøy som kan hjelpe brukeren. ConSafe, har som målsetting å ha en brukervennlighet slik at bredden i organisasjonen kan delta, uten å ha høy grad av spisskompetanse. Erfaringsmessig, så ligger det en betydelig kompetanse hos de forskjellige operatører, vedlikeholds personell osv. uten at det alltid lar seg gjøre i praksis å nyttiggjøre seg dette, i bedriftens HMS-arbeide. ConSafe har som hovedmålsetting, å redusere brukerteskelen mest mulig, for å nyttiggjøre seg hele organisasjonens kompetanse. ConSafe, vil gi maskinprodusenter og produksjonsbedrifter er verktøy til å deinere, klassiisere, registrere og dokumentere farer for å unngå skade på liv og helse. Løsningen vil kombinere kunnskap fra maskinleverandører, installatører og brukere. ConSafe, knytter dette til gjeldene regelverk, for å sikre en komplett oversikt over risikobildet til en produksjonslinje. Løsningen vil dekke risikoanalyse av en produksjonslinje eller en komponent i alle faser av livsløpet fra produksjon til sanering. ConSafe er utviklet for å kunne gjøre nevnte analyser for å møte kravene i NS-EN ISO 12100:2010. Side 4 av 57

5 Revideringer Versjon Revidert dato Revidert av Rino Grude Side 5 av 57

6 Innlogging Fig.1 I innloggingsbilde må man først velge språk før man logger inn. Side 6 av 57

7 Valg av språk Fig.2 I rullegardinen oppe i høyre hjørne kan man velge hvilket språk man ønsker å bruke. Foreløpig er det disse språk som er tilgjengelige, men flere er på trappene. Dette språkvalget påvirker bare de statiske tekster man finner inne i programmet, også på innloggingssiden. For å eventuelt endre språk etter innlogging, må man først logget ut, for så å logge inn igjen med det nytt språkvalg. Side 7 av 57

8 Innloggingsdata Fig.3 For å kunne logge inn, må man legge inn Klientnummer, Brukernavn og Passord. Når riktige data er lagt inn logger man inn ved å trykke på knappen vist i Fig.4 Fig.4 Side 8 av 57

9 Utlogging Fig.4 Etter innlogging vil denne informasjonen være synlig oppe i høyre hjørne av vinduet. Pålogget firma og bruker vises til venstre for utloggingsknappen. Side 9 av 57

10 Legge inn prosjekt Fig.5 I den øverste delen av vinduet på venstre side, kan nye prosjekter opprettes. Side 10 av 57

11 Opprette nytt prosjekt Fig.6 For å opprette nytt prosjekt, høyreklikk på Risikoanalyseprosjekter og trykk på Legg til nytt prosjekt" Side 11 av 57

12 Legge inn prosjektdata Fig.7 Etter å ha trykt på knappen Legg til nytt prosjekt" vil vi få opp dette vinduet. Her legges det inn data om prosjektet. Fig.7A Prosjekter eller vurderinger kan lukkes ved å trykke på det røde krysset til høyre for teksten, ( se rød pil ). Side 12 av 57

13 Legge inn prosjektdata Fig.8 Legg inn prosjekt opplysninger i alle felter og trykk deretter på knappen og Kombilinje legger seg under Risikoanalyseprosjekter. Vi fortsetter med å legge til Prosjektdeltagere og Gjeldende standarder om ønskelig. Side 13 av 57

14 Prosjektdeltagere og standarder Fig.9 Klikk på rullegardinen for Prosjektdeltagere og / eller Gjeldene standarder og legg til ønskede forhåndsdefinerte valg. Side 14 av 57

15 Opprette og velge prosjektdeltagere og standarder Fig.10 Ved å klikke på knappen får man muligheten til å legge til egne valg. Fig.11 Skriv inn navnet på den du ønsker å legge til i listen og trykk deretter på knappen. Navnet vil bli liggende til det eventuellt blir slettet. Side 15 av 57

16 Slette prosjektdeltagere og standarder Fig.12 Trykkes det på knappen får vi muligeten til å slette navn fra listen. Boksen med Er du sikker på at du vil slette denne oppføringen gir en mulighet til å angre slettingen. Teksten i boksen som kommer frem når man trykker på en slette knapp, er den samme. Side 16 av 57

17 Slette prosjekt Fig.13 Prosjektet kan slettes ved å benytte knappen. Muligheten til å angre valget har man da Er du sikker på at du vil slette denne oppføringen boksen kommer frem. Side 17 av 57

18 Oppretting av risikoanalyse Fig.14 Høyreklikk på Kombilinje og vi får tre valg. Klikk på Legg til risikoanalyse Side 18 av 57

19 Legg inn data for analysen Fig.15 Legg inn ønskede data om objektet og trykk deretter på knappen. I Mal velges det språk som skal brukes i Generisk risikovurdering og Revurdering etter å ha iverksatt tiltak. Side 19 av 57

20 Legg inn deltagere Fig.16 Etter lagring kommer valget for Deltagere frem. Legg til fra listen eller legg til nye som beskrevet tidligere på side 10. Her kan også risikoanalysen slettes. Vurderinger som er gjort, må slettes først. Side 20 av 57

21 Oversikt over vurderingen Fig.17 Nå kan de enkelte vurderinger utføres for punktsveisemaskinen. Side 21 av 57

22 Generisk risikovurdering Fig.18 Det første som må gjøres er å gå igjennom Generisk risikovurdering hvor Livssyklus og andre valg må utføres. Side 22 av 57

23 Legg inn sykluser Fig.19 Valgene gjøres ved å trykke på ved de forskjellige linjene. I boksen som kommer frem kan man velge fra listen eller legge til nye valg. Nye valg som blir lagret, vil bli liggende i listen frem til de blir slettet av bruker. Fig.19A Leggtil nye valg Skriv inn det nye navnet i feltet vist i Fig.19A. Markert med rød pil. Trykk deretter på Lagre knappen og det nye valget vil legge seg til i listen. Side 23 av 57

24 Detaljer for vurderingen Fig.20 Etter at valgene er gjort, trykkes knappen for lagring av vurderingen. Fig.21 Tallet 1 under kolonnen N vises løpenummeret for vurderingen. Andre verdier vil fremkomme under PLr, SIL osv. Side 24 av 57

25 Visning av PLr, SIL etc. Fig.22 Ønsker man å fjerne visningen av detaljer i linjen vist nedenfor i Fig.23 Trykkes man på knappen. Valgene gjøres i boksen vist i Fig.24 Fig.23 Fig.24 Side 25 av 57

26 Spesifikk risikovurdering Fig.25 Etter Generisk risikovurdering skal Spesifikk risikovurdering utføres. Innledende risikovurdering er vurdering gjort før eventuelle tiltak for å redusere faren er utført. Når alle mulige tiltak er gjort for å redusere eller fjerne farer, skal ny vurdering utføres i Revurdering etter å ha iverksatt tiltak Side 26 av 57

27 Innledende risikovurdering Fig.26 Etter å ha trykkt på knappen vil vi i vurdering 1 se at R-ir ble rød og R fikk tallet 6 til venstre for SIL kolonnen. SIL ble beregnet til SIL3 og PLr fikk verdien e. Side 27 av 57

28 Tiltak. Fig.27 Vi kan her opprette en serie av tiltak. Trykk først på Legg til ny og legg inn navnet på tiltaket i feltet Tiltak. Trykk deretter på knappen. Relevante opplysninger legges inn i feltene Kommentar, Ulykke og Risikoreduserende tiltak. Trykk for å lagre når alle opplysningene er lagt inn. Kommentarer Her legges det inn fritekt i forbindelse med vurderingen. Ulykke Mulig ulykkeses senario i forbindelse med vurderingen legges inn og beskrives så detaljert som mulig. Risikoreduserende tiltak For å redusere faren, skal tiltak beskrives så detaljert som mulig. Ansvarlig for resultat og Dato for tiltak Ansvarlig for vurderingen legges inn. Disse må først defineres under avsnittet Administrere. Dato for tiltak legges også inn for å fastsette når tiltak skal være gjennomført. Side 28 av 57

29 Fig.27.1 Teksten Tiltak 1 kan ha tre farger, gul, grønn og rød. Disse fargene representerer i hvilken fase tiltaket befinner seg. Gul, vil si at tiltaket er opprettet, men dato for tidsfrist ikke er nådd eller at tiltaket ikke er verifisert. Grønn, vil si at tiltaket er utført innenfor tidsfrist og er verifisert. Rød, vil si at tidsfristen ikke er overhold eller at tiltaket ikke er verifisert. Sletting av tiltak Fig.27.2 Ved å trykke på rødt kryss som vist med pil, slettes respektive tiltak. Sletting Side 29 av 57

30 Revurdering etter å ha iverksatt tiltak Fig.28 Når tiltakene er utført er det på tide å gjøre Revurdering etter å ha iverksatt tiltak. Til høyre for kolonnen PLr har R-ir blitt grønn og R fått tallverdien 2. Husk å trykke. En risikovurdering er nå utført. Side 30 av 57

31 Kopiering av risikovurderinger Fig.29 Det er mulig å kopier risikovurderingen ved å trykke på knappen om man ønsker å lage en ny vurdering og bruke den som ett utganspunkt. Denne kan fullt ut editeres. Husk å trykke. Sletting gjørs som tidligere beskrevet ved å benytte knappen. Side 31 av 57

32 Kopiere risikoanalyser Fig.30 Ved å høreklikke på Punktsveisemaskin får vi to valg. Rediger risikoanalyse eller Kopier. Fig.31 Trykkes Kopier må vi gi Punktsveisemaskin ett nytt navn før vi trykker på knappen. Hele risikovurderingen er nå kopiert. Side 32 av 57

33 Sortering av kolonner Legg opp kolonner til sorteting Fig.32 Risikovurderingene kan sorteres etter kriteriene i Fig. 33 og Fig.33A Fig.33 Fig.33A Fig.34 Venstre klikk, f-eks. SIL som vist med rød pil, og dra ønsket kolonne opp i feltet vist i Fig.35 og slipp kolonnen her. Fig.35 Side 33 av 57

34 Når SIL kolonnen er sluppet, vil feltet endre seg slik som man kan se av Fig.36 Fig.36 Alle kolonner som vist i Fig.33 og Fig.33A kan trekkes opp i feltet i Fig.35 for lettere å kunne sortere etter eget ønske. Fig.37 Slik han sorteringen se ut ette å ha lagt opp kolonnene SIL, Livssyklustrinn og PLr. Side 34 av 57

35 Navigering i egendefinert sortering Fig.38 Ved å klikke på de små sorte pilene til venster for kolonnenavnet,, ( vist med røde piler ), kan man åpne å lukke nivåene som man ønsker. Side 35 av 57

36 Fjerning av kolonner Koloner som man ikke ønsker å sortere etter lenger, kan lett fjernes som vist i Fig.38 Fig.39 Til høyre for hvert kolonnenavn, her f.eks Livssyklustrinn finnes ett kryss hvor man kan klikke for å fjerne kolonnen fra listen Side 36 av 57

37 Rapport i PDF Fig.40 For å lage en rapport må risikoanalysen markeres ved å klikke med venstre mus knapp. Hver risikoanalyse vil få hver sin PDF fil og må derfor genereres en av gangen. For å komme til knappen for generering av rapport, trykk på linjen. Hele linjen fungerer som en knapp. Side 37 av 57

38 Generering av PDF fil Fig.41 Nå kan knappen trykkes. Side 38 av 57

39 Lagring av PDF fil Fig.42 Rapportene lages lokalt eller man kan browse seg frem til ønsked lagrigssted. Skriv inn nanet som rapporten skal lagres under, trykk deretter på Save knappen Side 39 av 57

40 Rapport utskrift Fig.43 Første side i rapporten. Side 40 av 57

41 Rapport for en vurdering Fig.44 Andre side i rapporten. Side 41 av 57

42 Matriser som er i bruk i CONSAFE PLr verdier Fig.45 Beregning av PLr verdier Side 42 av 57

43 Konsekvens matrise Fig.46 Side 43 av 57

44 Administrere Fig.47 Under Administrere i navigatoren får vi tre valg, Kunder, Brukere og Maler. Side 44 av 57

45 Kunder Fig.48 For å søke etter klienter legges hele eller deler av navnet inn i søkefeltet ved deretter å trykke på. Alle treff vi da bli listet opp. For å avbryte en pågående innfylling trykkes. Side 45 av 57

46 For å legge til ny kunde trykkes kommer frem :, hvorpå nedenforstående dialog Fig.49 Klientnummer Dette er et autogenerert felt som ikke er mulig å manipulere. Klientreferanse nr. Dette er et fritekstfelt hvor det kan legges inn denne kundens referanse. Organisasjonsnummer Her legges kundens organisasjonsnummer inn Valutakode Her velges kundens valutakode inn (or fremtidig kommersiell bruk og språkhåndtering). Land Her velges i hvilket land kunden er lokalisert. Roller Denne må avkrysses for at gjeldende kunde skal bli tilgjengelig i rullefeltet for prosjektklien under dialogen for å opprette nytt prosjekt. Lagre De innlagte dataene lagres ved å trykke på. Side 46 av 57

47 Brukere Fig.50 For å søke etter bukere legges hele eller deler av navnet inn i søkefeltet ved deretter å trykke på. Alle treff vi da bli listet opp. For å avbryte en pågående innfylling trykkes. Side 47 av 57

48 For å legge til ny kunde trykkes kommer frem :, hvorpå nedenforstående dialog Fig.51 Navn Her legges brukerens fulle navn inn. Brukernavn Her legges brukerens fremtidige brukernavn inn. NB! Dette kan ikke endres senere! Passord Her velges passord for brukeren. E-post I dette feltet legges brukerens e-post adresse inn NB! Det må være en gyldig e-post adresse. Er deaktivert Med denne avkryssingsboksen kan Administrator velge om gjeldende bruker skal være deaktivert. Roller Her krysse det av for hvilke roller bruker skal ha Administrator har alle retiigheter. Prosjektleder må velges hvis bruker skal bli valgbar i rullefeltet for valg av prosjektleder under prosjektinnstillinger. Risikoanalysator må velges for at bruker skal kunne fylle ut risikoanalyser. Lagre De innlagte dataene lagres ved å trykke på. Side 48 av 57

49 Maler Fig.52 For å kunne velge ønsket språk i malen som vist i Fig.15, må disse først lastes opp gjennom funksjonen i Fig.50. Malen som blir lastet opp i Fig.15 vil være det språket som blir tilgjenngelig når valgene skal gjøres som vist i Fig.18. Språkfilene fåes ved henvendelse til CONSAFE. Side 49 av 57

50 Hente maler Fig.53 Etter å ha trykkt på knappen, vil utforskeren på lokal PC gjøre det mulig og finne fram til hvor malfilen er lagret. Side 50 av 57

51 Velge fil Fig.54 Merk ønsket fil, i dette tilfellet, engelsk versjon og trykk Open Filnavnet er oppbygd som vist nedenfor i Fig.53. Filforlengelsesnavnet, en angir språket. no er norsk, og se er svensk. Fig.53 Side 51 av 57

52 Laste opp fil til CONSAFE Fig.55 Etter at Open er trykkt, vil dette bildet gjøre det mulig å laste opp filen til CONSAFE. Trykk på knappen. Fig.56 Nå er filen for engelsk språk lastet opp. Ønsker man å laste opp flere språk gjentas prosedyren fra Fig.50 Side 52 av 57

53 Brukerveiledning Fig 57 Under Veiledninger finner man brukerveiledningen til produktet Side 53 av 57

54 Nedlasting av brukerveiledningen Fig.58 Ved å føre musen ned mot nederste delen av siden, får vi frem valgene som man ser inne i den sorte rektangelen. Lagring gjøres med symbolet vist med rød pil. Her finnes også knapper for zoom, utskrift og andre funksjoner. Side 54 av 57

55 Versjonshåndtering CONSAFE Fig.59 Versjonshåndteringen av CONSAFE består av tre siffer, i dette tilfellet Avhengig av hvor store endringer som er gjort, vil disse bli endret til en annen sammensetting. Brukerveiledning Brukerveiledningen vil i utgangspunktet følge samme versjonsnummer som CONSAFE, bortsett fra at det fjerde sifferet vil bli tilføyd på slutten for å vise hvilken versjon av brukerveiledningen som er utgitt. F.eks Side 55 av 57

56 APPENDIX Feltforklaring Livssyklustrinn : Her velges i hvilket livsløp det aktuelle anlegget er f.eks transport, montering, normal drift osv. I tillegg til at alle maskinens livssykluser skal vurderes gir dett også en god mulighet for strukturering risikoanalysene. Oppgave : Dette punktet strukturerer analysen etter Oppgave. Valgene her er strukturet i henhold til forslagen i NS-EN ISO 12100:2010. Feltets predefinerte innhold er direkte avhengig av hva som er valgt under Livssyklustrinn. NB! Livssyklustrinn må velges før dette feltet blir tilgjengelig for brukervalg. Satt inn av angir hvolken bruker som har etablert denne farevurderingen. Satt inn dato angir hvilken dato farevurderingen er etablert. Oppdatert av angir hviken bruker som har endret/oppdatert farevurderingen. Oppdatert dato angir hvilken dato farevurderingen er endret/oppdatert. Ansvarlig for resultat : Her velges ut fra prosjektdeltakerne hvilken deltaker som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltaket. Dato for tiltak : Her velges en tidsfrist for gjennomføring av tiltak. Verifisering av resultat : Her krysses det av for at tiltaket er gjennomført. I feltene under vil navn på brukeren gjorde denne verifisering angis og dato for når dette ble gjort. Feiltype eller gruppe : Dette punktet strukturere analysen etter Feiltype eller gruppe. Det innebører at her velges eksempelvis mekaniske fare, elektriske farer, termiske farer osv. Dette feltets innhold er ikke avhengig av foregående valg. Kommentar : Her beskrives den aktuelle faren med fritekst. Ulykke : Her beskrives hviken skader som kan oppstå i fritekst, satt i sammenheng med vurderingene under Innledende risikovurdering. Utgangspunkt : Dette punktet strukturerer analysen etter Utgangspunkt. Valgene her er strukturet i henhold til forslagen i NS-EN ISO 12100:2010. Feltets predefinerte innhold er direkte avhengig av hva som er valgt under Feiltype eller gruppe. NB! Feiltype eller gruppe må velges før dette feltet blir tilgjengelig for brukervalg. Konsekvens : Dette punktet strukturerer analysen etter Konsekvens. Valgene her er strukturet i henhold til forslagen i NS-EN ISO 12100:2010. Feltets predefinerte innhold er direkte avhengig av hva som er valgt under Feiltype eller gruppe. Dette punktet omhandler forslag til de direkte konsekvensene Risikoreduserende tiltak Her beskrives hvilke risikoreduserende tiltak som er gjort for å underbygge valgene som er gjort under Revurdering etter å ha iverksatt tiltak Nedenforstående gjelder både for Innledende risiokovurdering og Revurdering etter å ha iverksatt tiltak. Vanskelighet : Her velges den antatte konsekvensen for den gjeldende vurderingen som gjøres. Frekvens : Her velges den antatte frekvensen situasjonen tenkes å kunne oppstå. NB! Feiltype eller gruppe må velges før dette feltet blir tilgjengelig for brukervalg. NB! Alle ovestående felt må vurderes for å få mulighet for å få en gylding lagring. Sannsynlighet : Her velges sannsynligheten for at situasjonen som vurderes kan oppstå. Unngåelse : Her velges sannsynligheten for å unngå den situasjonen som vurderes. Side 56 av 57

57 TestVersjonshåndtering CONSAFE cvbcvbcvbcvbccccccccccccccccccccccvvvvvvvvagfd Side 57 av 57

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

REN Beredskap. Dokumentasjon. Bjørn Even Wahlstrøm. Forfatter Dato. 24-Sep-2014 20:21

REN Beredskap. Dokumentasjon. Bjørn Even Wahlstrøm. Forfatter Dato. 24-Sep-2014 20:21 REN Beredskap Dokumentasjon Forfatter Dato Bjørn Even Wahlstrøm Innholdsfortegnelse Om dokumentasjonen 5 Endringshistorikk 5 Om REN Beredskap 6 Lokale samarbeidsgrupper 6 Samarbeide og dele informasjon

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Eco Archive Brukermanual

Eco Archive Brukermanual Eco Archive Brukermanual Innholdsfortegnelse Eco Archive...5 Hovedadministrasjonsmenyen og lokasjonsstrukturen...5 Standardiserte funksjoner i Eco Archive...5 Tittellinjen...5 Administrere felt...6 Brukeradministrasjon...6

Detaljer

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON 1-1 1.1. ANVENDELSE AV SENSOR STOFFREGISTER 1-1 1.2. MODULER 1-2 2. GRUNNMODUL 2-1 2.1. GENERELT 2-1 2.2.

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer

Bli kjent med Prosjektmodulen. På veien mot lønnsomme prosjekter

Bli kjent med Prosjektmodulen. På veien mot lønnsomme prosjekter Bli kjent med Prosjektmodulen På veien mot lønnsomme prosjekter Generelt Denne manualen tar for seg hvordan man bruker prosjektmodulen i Tidsbanken, samt enkelte prosjektrelaterte rapporter. Prosjektmodulen

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Administrasjon av metadata og brukere

Administrasjon av metadata og brukere e-vitalize your business Administrasjon av metadata og brukere e-vitaliser din virksomhet Versjon 2.0 2006-12-18 www.evita.no 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...4 2.1 Hovedformål...4

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 17.10.14. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2014

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

Brukerveiledning ELRAPP

Brukerveiledning ELRAPP Brukerveiledning ELRAPP Versjon 2011.2.1 08.08.2011 Endringslogg: Versj.nr. Dato Nytt i versjon Endret av 1.0 2007-09-11 Første versjon hbj@norconsult.no 1.1 2007-11-14 Oppdaterte skjermbilder ift ny versjon

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag...

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN... 3 1.2. OPPSTART AV MODULEN... 4 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 2.1. VELG FORHANDLING... 5 2.2. VELG UTVALG... 6 2.3. ANSVARSOMRÅDETS

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 2012 Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 Denne manualen inneholder brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet. Adra Match 2012 Innhold Brukermanual for Adra Match Accounts...

Detaljer

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang?

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang? Programvare for profesjonelle brukere Brukerveiledning Maestro Solo Hvordan komme i gang? 1 INSTALLASJON AV PROGRAMMET Vi forutsetter at du har fått installert programmet første gang. HVORDAN HENTE INN

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer