CONSAFE. Risk Assessment Made Easy! CONSAFE Brukerveiledning Versjon Con Solutions AS 2/8/2014. Side 1 av 57

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONSAFE. Risk Assessment Made Easy! CONSAFE Brukerveiledning Versjon 1.2.0.1. Con Solutions AS 2/8/2014. Side 1 av 57"

Transkript

1 2014 CONSAFE Risk Assessment Made Easy! CONSAFE Brukerveiledning Versjon Side 1 av 57 Con Solutions AS 2/8/2014

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Revideringer... 5 Innlogging... 6 Valg av språk... 7 Innloggingsdata... 8 Utlogging... 9 Legge inn prosjekt Opprette nytt prosjekt Legge inn prosjektdata Legge inn prosjektdata Prosjektdeltagere og standarder Opprette og velge prosjektdeltagere og standarder Slette prosjektdeltagere og standarder Slette prosjekt Oppretting av risikoanalyse Legg inn data for analysen Legg inn deltagere Oversikt over vurderingen Generisk risikovurdering Legg inn sykluser Detaljer for vurderingen Visning av PLr, SIL etc Spesifikk risikovurdering Innledende risikovurdering Tiltak Sletting av tiltak Revurdering etter å ha iverksatt tiltak Kopiering av risikovurderinger Kopiere risikoanalyser Sortering av kolonner Legg opp kolonner til sorteting Navigering i egendefinert sortering Fjerning av kolonner Side 2 av 57

3 Rapport i PDF Generering av PDF fil Lagring av PDF fil Rapport utskrift Rapport for en vurdering Matriser som er i bruk i CONSAFE PLr verdier Konsekvens matrise Administrere Kunder Brukere Maler Hente maler Velge fil Laste opp fil til CONSAFE Brukerveiledning Nedlasting av brukerveiledningen Versjonshåndtering CONSAFE Brukerveiledning APPENDIX TestVersjonshåndtering CONSAFE Side 3 av 57

4 Innledning Innledning Consafe, i kraft av sine samarbeidspartnere, har mange års erfaring innen installasjon, elektrisk og mekanisk, samt bruk av produksjonsutstyr i industrien. I vårt arbeid, har vi opplevd økende behov og krav for sikring av operatører og ansatte, knyttet til produksjonen. For å få full oversikt over alle farer, og klassiisere disse, innes det et svært begrenset utvalg av verktøy som kan hjelpe brukeren. ConSafe, har som målsetting å ha en brukervennlighet slik at bredden i organisasjonen kan delta, uten å ha høy grad av spisskompetanse. Erfaringsmessig, så ligger det en betydelig kompetanse hos de forskjellige operatører, vedlikeholds personell osv. uten at det alltid lar seg gjøre i praksis å nyttiggjøre seg dette, i bedriftens HMS-arbeide. ConSafe har som hovedmålsetting, å redusere brukerteskelen mest mulig, for å nyttiggjøre seg hele organisasjonens kompetanse. ConSafe, vil gi maskinprodusenter og produksjonsbedrifter er verktøy til å deinere, klassiisere, registrere og dokumentere farer for å unngå skade på liv og helse. Løsningen vil kombinere kunnskap fra maskinleverandører, installatører og brukere. ConSafe, knytter dette til gjeldene regelverk, for å sikre en komplett oversikt over risikobildet til en produksjonslinje. Løsningen vil dekke risikoanalyse av en produksjonslinje eller en komponent i alle faser av livsløpet fra produksjon til sanering. ConSafe er utviklet for å kunne gjøre nevnte analyser for å møte kravene i NS-EN ISO 12100:2010. Side 4 av 57

5 Revideringer Versjon Revidert dato Revidert av Rino Grude Side 5 av 57

6 Innlogging Fig.1 I innloggingsbilde må man først velge språk før man logger inn. Side 6 av 57

7 Valg av språk Fig.2 I rullegardinen oppe i høyre hjørne kan man velge hvilket språk man ønsker å bruke. Foreløpig er det disse språk som er tilgjengelige, men flere er på trappene. Dette språkvalget påvirker bare de statiske tekster man finner inne i programmet, også på innloggingssiden. For å eventuelt endre språk etter innlogging, må man først logget ut, for så å logge inn igjen med det nytt språkvalg. Side 7 av 57

8 Innloggingsdata Fig.3 For å kunne logge inn, må man legge inn Klientnummer, Brukernavn og Passord. Når riktige data er lagt inn logger man inn ved å trykke på knappen vist i Fig.4 Fig.4 Side 8 av 57

9 Utlogging Fig.4 Etter innlogging vil denne informasjonen være synlig oppe i høyre hjørne av vinduet. Pålogget firma og bruker vises til venstre for utloggingsknappen. Side 9 av 57

10 Legge inn prosjekt Fig.5 I den øverste delen av vinduet på venstre side, kan nye prosjekter opprettes. Side 10 av 57

11 Opprette nytt prosjekt Fig.6 For å opprette nytt prosjekt, høyreklikk på Risikoanalyseprosjekter og trykk på Legg til nytt prosjekt" Side 11 av 57

12 Legge inn prosjektdata Fig.7 Etter å ha trykt på knappen Legg til nytt prosjekt" vil vi få opp dette vinduet. Her legges det inn data om prosjektet. Fig.7A Prosjekter eller vurderinger kan lukkes ved å trykke på det røde krysset til høyre for teksten, ( se rød pil ). Side 12 av 57

13 Legge inn prosjektdata Fig.8 Legg inn prosjekt opplysninger i alle felter og trykk deretter på knappen og Kombilinje legger seg under Risikoanalyseprosjekter. Vi fortsetter med å legge til Prosjektdeltagere og Gjeldende standarder om ønskelig. Side 13 av 57

14 Prosjektdeltagere og standarder Fig.9 Klikk på rullegardinen for Prosjektdeltagere og / eller Gjeldene standarder og legg til ønskede forhåndsdefinerte valg. Side 14 av 57

15 Opprette og velge prosjektdeltagere og standarder Fig.10 Ved å klikke på knappen får man muligheten til å legge til egne valg. Fig.11 Skriv inn navnet på den du ønsker å legge til i listen og trykk deretter på knappen. Navnet vil bli liggende til det eventuellt blir slettet. Side 15 av 57

16 Slette prosjektdeltagere og standarder Fig.12 Trykkes det på knappen får vi muligeten til å slette navn fra listen. Boksen med Er du sikker på at du vil slette denne oppføringen gir en mulighet til å angre slettingen. Teksten i boksen som kommer frem når man trykker på en slette knapp, er den samme. Side 16 av 57

17 Slette prosjekt Fig.13 Prosjektet kan slettes ved å benytte knappen. Muligheten til å angre valget har man da Er du sikker på at du vil slette denne oppføringen boksen kommer frem. Side 17 av 57

18 Oppretting av risikoanalyse Fig.14 Høyreklikk på Kombilinje og vi får tre valg. Klikk på Legg til risikoanalyse Side 18 av 57

19 Legg inn data for analysen Fig.15 Legg inn ønskede data om objektet og trykk deretter på knappen. I Mal velges det språk som skal brukes i Generisk risikovurdering og Revurdering etter å ha iverksatt tiltak. Side 19 av 57

20 Legg inn deltagere Fig.16 Etter lagring kommer valget for Deltagere frem. Legg til fra listen eller legg til nye som beskrevet tidligere på side 10. Her kan også risikoanalysen slettes. Vurderinger som er gjort, må slettes først. Side 20 av 57

21 Oversikt over vurderingen Fig.17 Nå kan de enkelte vurderinger utføres for punktsveisemaskinen. Side 21 av 57

22 Generisk risikovurdering Fig.18 Det første som må gjøres er å gå igjennom Generisk risikovurdering hvor Livssyklus og andre valg må utføres. Side 22 av 57

23 Legg inn sykluser Fig.19 Valgene gjøres ved å trykke på ved de forskjellige linjene. I boksen som kommer frem kan man velge fra listen eller legge til nye valg. Nye valg som blir lagret, vil bli liggende i listen frem til de blir slettet av bruker. Fig.19A Leggtil nye valg Skriv inn det nye navnet i feltet vist i Fig.19A. Markert med rød pil. Trykk deretter på Lagre knappen og det nye valget vil legge seg til i listen. Side 23 av 57

24 Detaljer for vurderingen Fig.20 Etter at valgene er gjort, trykkes knappen for lagring av vurderingen. Fig.21 Tallet 1 under kolonnen N vises løpenummeret for vurderingen. Andre verdier vil fremkomme under PLr, SIL osv. Side 24 av 57

25 Visning av PLr, SIL etc. Fig.22 Ønsker man å fjerne visningen av detaljer i linjen vist nedenfor i Fig.23 Trykkes man på knappen. Valgene gjøres i boksen vist i Fig.24 Fig.23 Fig.24 Side 25 av 57

26 Spesifikk risikovurdering Fig.25 Etter Generisk risikovurdering skal Spesifikk risikovurdering utføres. Innledende risikovurdering er vurdering gjort før eventuelle tiltak for å redusere faren er utført. Når alle mulige tiltak er gjort for å redusere eller fjerne farer, skal ny vurdering utføres i Revurdering etter å ha iverksatt tiltak Side 26 av 57

27 Innledende risikovurdering Fig.26 Etter å ha trykkt på knappen vil vi i vurdering 1 se at R-ir ble rød og R fikk tallet 6 til venstre for SIL kolonnen. SIL ble beregnet til SIL3 og PLr fikk verdien e. Side 27 av 57

28 Tiltak. Fig.27 Vi kan her opprette en serie av tiltak. Trykk først på Legg til ny og legg inn navnet på tiltaket i feltet Tiltak. Trykk deretter på knappen. Relevante opplysninger legges inn i feltene Kommentar, Ulykke og Risikoreduserende tiltak. Trykk for å lagre når alle opplysningene er lagt inn. Kommentarer Her legges det inn fritekt i forbindelse med vurderingen. Ulykke Mulig ulykkeses senario i forbindelse med vurderingen legges inn og beskrives så detaljert som mulig. Risikoreduserende tiltak For å redusere faren, skal tiltak beskrives så detaljert som mulig. Ansvarlig for resultat og Dato for tiltak Ansvarlig for vurderingen legges inn. Disse må først defineres under avsnittet Administrere. Dato for tiltak legges også inn for å fastsette når tiltak skal være gjennomført. Side 28 av 57

29 Fig.27.1 Teksten Tiltak 1 kan ha tre farger, gul, grønn og rød. Disse fargene representerer i hvilken fase tiltaket befinner seg. Gul, vil si at tiltaket er opprettet, men dato for tidsfrist ikke er nådd eller at tiltaket ikke er verifisert. Grønn, vil si at tiltaket er utført innenfor tidsfrist og er verifisert. Rød, vil si at tidsfristen ikke er overhold eller at tiltaket ikke er verifisert. Sletting av tiltak Fig.27.2 Ved å trykke på rødt kryss som vist med pil, slettes respektive tiltak. Sletting Side 29 av 57

30 Revurdering etter å ha iverksatt tiltak Fig.28 Når tiltakene er utført er det på tide å gjøre Revurdering etter å ha iverksatt tiltak. Til høyre for kolonnen PLr har R-ir blitt grønn og R fått tallverdien 2. Husk å trykke. En risikovurdering er nå utført. Side 30 av 57

31 Kopiering av risikovurderinger Fig.29 Det er mulig å kopier risikovurderingen ved å trykke på knappen om man ønsker å lage en ny vurdering og bruke den som ett utganspunkt. Denne kan fullt ut editeres. Husk å trykke. Sletting gjørs som tidligere beskrevet ved å benytte knappen. Side 31 av 57

32 Kopiere risikoanalyser Fig.30 Ved å høreklikke på Punktsveisemaskin får vi to valg. Rediger risikoanalyse eller Kopier. Fig.31 Trykkes Kopier må vi gi Punktsveisemaskin ett nytt navn før vi trykker på knappen. Hele risikovurderingen er nå kopiert. Side 32 av 57

33 Sortering av kolonner Legg opp kolonner til sorteting Fig.32 Risikovurderingene kan sorteres etter kriteriene i Fig. 33 og Fig.33A Fig.33 Fig.33A Fig.34 Venstre klikk, f-eks. SIL som vist med rød pil, og dra ønsket kolonne opp i feltet vist i Fig.35 og slipp kolonnen her. Fig.35 Side 33 av 57

34 Når SIL kolonnen er sluppet, vil feltet endre seg slik som man kan se av Fig.36 Fig.36 Alle kolonner som vist i Fig.33 og Fig.33A kan trekkes opp i feltet i Fig.35 for lettere å kunne sortere etter eget ønske. Fig.37 Slik han sorteringen se ut ette å ha lagt opp kolonnene SIL, Livssyklustrinn og PLr. Side 34 av 57

35 Navigering i egendefinert sortering Fig.38 Ved å klikke på de små sorte pilene til venster for kolonnenavnet,, ( vist med røde piler ), kan man åpne å lukke nivåene som man ønsker. Side 35 av 57

36 Fjerning av kolonner Koloner som man ikke ønsker å sortere etter lenger, kan lett fjernes som vist i Fig.38 Fig.39 Til høyre for hvert kolonnenavn, her f.eks Livssyklustrinn finnes ett kryss hvor man kan klikke for å fjerne kolonnen fra listen Side 36 av 57

37 Rapport i PDF Fig.40 For å lage en rapport må risikoanalysen markeres ved å klikke med venstre mus knapp. Hver risikoanalyse vil få hver sin PDF fil og må derfor genereres en av gangen. For å komme til knappen for generering av rapport, trykk på linjen. Hele linjen fungerer som en knapp. Side 37 av 57

38 Generering av PDF fil Fig.41 Nå kan knappen trykkes. Side 38 av 57

39 Lagring av PDF fil Fig.42 Rapportene lages lokalt eller man kan browse seg frem til ønsked lagrigssted. Skriv inn nanet som rapporten skal lagres under, trykk deretter på Save knappen Side 39 av 57

40 Rapport utskrift Fig.43 Første side i rapporten. Side 40 av 57

41 Rapport for en vurdering Fig.44 Andre side i rapporten. Side 41 av 57

42 Matriser som er i bruk i CONSAFE PLr verdier Fig.45 Beregning av PLr verdier Side 42 av 57

43 Konsekvens matrise Fig.46 Side 43 av 57

44 Administrere Fig.47 Under Administrere i navigatoren får vi tre valg, Kunder, Brukere og Maler. Side 44 av 57

45 Kunder Fig.48 For å søke etter klienter legges hele eller deler av navnet inn i søkefeltet ved deretter å trykke på. Alle treff vi da bli listet opp. For å avbryte en pågående innfylling trykkes. Side 45 av 57

46 For å legge til ny kunde trykkes kommer frem :, hvorpå nedenforstående dialog Fig.49 Klientnummer Dette er et autogenerert felt som ikke er mulig å manipulere. Klientreferanse nr. Dette er et fritekstfelt hvor det kan legges inn denne kundens referanse. Organisasjonsnummer Her legges kundens organisasjonsnummer inn Valutakode Her velges kundens valutakode inn (or fremtidig kommersiell bruk og språkhåndtering). Land Her velges i hvilket land kunden er lokalisert. Roller Denne må avkrysses for at gjeldende kunde skal bli tilgjengelig i rullefeltet for prosjektklien under dialogen for å opprette nytt prosjekt. Lagre De innlagte dataene lagres ved å trykke på. Side 46 av 57

47 Brukere Fig.50 For å søke etter bukere legges hele eller deler av navnet inn i søkefeltet ved deretter å trykke på. Alle treff vi da bli listet opp. For å avbryte en pågående innfylling trykkes. Side 47 av 57

48 For å legge til ny kunde trykkes kommer frem :, hvorpå nedenforstående dialog Fig.51 Navn Her legges brukerens fulle navn inn. Brukernavn Her legges brukerens fremtidige brukernavn inn. NB! Dette kan ikke endres senere! Passord Her velges passord for brukeren. E-post I dette feltet legges brukerens e-post adresse inn NB! Det må være en gyldig e-post adresse. Er deaktivert Med denne avkryssingsboksen kan Administrator velge om gjeldende bruker skal være deaktivert. Roller Her krysse det av for hvilke roller bruker skal ha Administrator har alle retiigheter. Prosjektleder må velges hvis bruker skal bli valgbar i rullefeltet for valg av prosjektleder under prosjektinnstillinger. Risikoanalysator må velges for at bruker skal kunne fylle ut risikoanalyser. Lagre De innlagte dataene lagres ved å trykke på. Side 48 av 57

49 Maler Fig.52 For å kunne velge ønsket språk i malen som vist i Fig.15, må disse først lastes opp gjennom funksjonen i Fig.50. Malen som blir lastet opp i Fig.15 vil være det språket som blir tilgjenngelig når valgene skal gjøres som vist i Fig.18. Språkfilene fåes ved henvendelse til CONSAFE. Side 49 av 57

50 Hente maler Fig.53 Etter å ha trykkt på knappen, vil utforskeren på lokal PC gjøre det mulig og finne fram til hvor malfilen er lagret. Side 50 av 57

51 Velge fil Fig.54 Merk ønsket fil, i dette tilfellet, engelsk versjon og trykk Open Filnavnet er oppbygd som vist nedenfor i Fig.53. Filforlengelsesnavnet, en angir språket. no er norsk, og se er svensk. Fig.53 Side 51 av 57

52 Laste opp fil til CONSAFE Fig.55 Etter at Open er trykkt, vil dette bildet gjøre det mulig å laste opp filen til CONSAFE. Trykk på knappen. Fig.56 Nå er filen for engelsk språk lastet opp. Ønsker man å laste opp flere språk gjentas prosedyren fra Fig.50 Side 52 av 57

53 Brukerveiledning Fig 57 Under Veiledninger finner man brukerveiledningen til produktet Side 53 av 57

54 Nedlasting av brukerveiledningen Fig.58 Ved å føre musen ned mot nederste delen av siden, får vi frem valgene som man ser inne i den sorte rektangelen. Lagring gjøres med symbolet vist med rød pil. Her finnes også knapper for zoom, utskrift og andre funksjoner. Side 54 av 57

55 Versjonshåndtering CONSAFE Fig.59 Versjonshåndteringen av CONSAFE består av tre siffer, i dette tilfellet Avhengig av hvor store endringer som er gjort, vil disse bli endret til en annen sammensetting. Brukerveiledning Brukerveiledningen vil i utgangspunktet følge samme versjonsnummer som CONSAFE, bortsett fra at det fjerde sifferet vil bli tilføyd på slutten for å vise hvilken versjon av brukerveiledningen som er utgitt. F.eks Side 55 av 57

56 APPENDIX Feltforklaring Livssyklustrinn : Her velges i hvilket livsløp det aktuelle anlegget er f.eks transport, montering, normal drift osv. I tillegg til at alle maskinens livssykluser skal vurderes gir dett også en god mulighet for strukturering risikoanalysene. Oppgave : Dette punktet strukturerer analysen etter Oppgave. Valgene her er strukturet i henhold til forslagen i NS-EN ISO 12100:2010. Feltets predefinerte innhold er direkte avhengig av hva som er valgt under Livssyklustrinn. NB! Livssyklustrinn må velges før dette feltet blir tilgjengelig for brukervalg. Satt inn av angir hvolken bruker som har etablert denne farevurderingen. Satt inn dato angir hvilken dato farevurderingen er etablert. Oppdatert av angir hviken bruker som har endret/oppdatert farevurderingen. Oppdatert dato angir hvilken dato farevurderingen er endret/oppdatert. Ansvarlig for resultat : Her velges ut fra prosjektdeltakerne hvilken deltaker som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltaket. Dato for tiltak : Her velges en tidsfrist for gjennomføring av tiltak. Verifisering av resultat : Her krysses det av for at tiltaket er gjennomført. I feltene under vil navn på brukeren gjorde denne verifisering angis og dato for når dette ble gjort. Feiltype eller gruppe : Dette punktet strukturere analysen etter Feiltype eller gruppe. Det innebører at her velges eksempelvis mekaniske fare, elektriske farer, termiske farer osv. Dette feltets innhold er ikke avhengig av foregående valg. Kommentar : Her beskrives den aktuelle faren med fritekst. Ulykke : Her beskrives hviken skader som kan oppstå i fritekst, satt i sammenheng med vurderingene under Innledende risikovurdering. Utgangspunkt : Dette punktet strukturerer analysen etter Utgangspunkt. Valgene her er strukturet i henhold til forslagen i NS-EN ISO 12100:2010. Feltets predefinerte innhold er direkte avhengig av hva som er valgt under Feiltype eller gruppe. NB! Feiltype eller gruppe må velges før dette feltet blir tilgjengelig for brukervalg. Konsekvens : Dette punktet strukturerer analysen etter Konsekvens. Valgene her er strukturet i henhold til forslagen i NS-EN ISO 12100:2010. Feltets predefinerte innhold er direkte avhengig av hva som er valgt under Feiltype eller gruppe. Dette punktet omhandler forslag til de direkte konsekvensene Risikoreduserende tiltak Her beskrives hvilke risikoreduserende tiltak som er gjort for å underbygge valgene som er gjort under Revurdering etter å ha iverksatt tiltak Nedenforstående gjelder både for Innledende risiokovurdering og Revurdering etter å ha iverksatt tiltak. Vanskelighet : Her velges den antatte konsekvensen for den gjeldende vurderingen som gjøres. Frekvens : Her velges den antatte frekvensen situasjonen tenkes å kunne oppstå. NB! Feiltype eller gruppe må velges før dette feltet blir tilgjengelig for brukervalg. NB! Alle ovestående felt må vurderes for å få mulighet for å få en gylding lagring. Sannsynlighet : Her velges sannsynligheten for at situasjonen som vurderes kan oppstå. Unngåelse : Her velges sannsynligheten for å unngå den situasjonen som vurderes. Side 56 av 57

57 TestVersjonshåndtering CONSAFE cvbcvbcvbcvbccccccccccccccccccccccvvvvvvvvagfd Side 57 av 57

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS

Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS 1. Formål: Beskrive den praktiske bruken av KS-systemet. 2. Omfang: Alle 3. Ansvar: KS-ansvarlig i AM. 4. Gjennomføring: Oppdateres ved behov. 5. Registreringer: Ingen.

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Du vil nå få muligheten til å velge språk.

Du vil nå få muligheten til å velge språk. Veiledning for rettighetshavere Innledning Vi har utviklet denne rettighetsportalen til hjelp for rettighetshavere og forlag i prosesser ved korrektur. Som rettighetshaver trenger du ikke å godkjenne avtalen

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning side 1/17 BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning BIM2Share AutoDelivery Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Hva trenger du for å kunne ta i bruk AutoDelivery:... 2 2 Installasjon... 2 3 Innlogging...

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

IST Skole Vurdering - Elev

IST Skole Vurdering - Elev IST Skole Vurdering - Elev Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukerveiledning for standardrapporter

Brukerveiledning for standardrapporter Brukerveiledning for standardrapporter Innhold 1. Endre utvalg ved hjelp av filtre... 1 2. Jobb videre med tallene... 3 3. For brukere med påloggingsrettigheter... 6 Tallene i Statistikkportalen er delt

Detaljer

Sjåfør-veiledning for ViaTracks

Sjåfør-veiledning for ViaTracks Sjåfør-veiledning for ViaTracks PC og Mobilapp Elektronisk kjørebok INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1. ViaTracks på PC... 2 1.1. Pålogging via PC... 2 1.2. Eksempel på PC tabell-visning...

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

PRIS- OG PLAKATSYSTEM

PRIS- OG PLAKATSYSTEM BRUKERMANUAL PRIS- OG PLAKATSYSTEM www.brandsafe.no Innledning Denne brukerveiledningen beskriver hvordan Brandsafe plakatsystem fungerer, og hvilke muligheter dette systemet gir. Spørsmål og innspill

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for sensorer

WISEflow brukerveiledning for sensorer WISEflow brukerveiledning for sensorer Version 2.9.0 1 Innholdsfortegnelse Flowoversikt... 3 Flowforsiden... 4 Hvordan laster jeg ned besvarelser?... 6 WISEflow Annotate (sensureringsverktøyet)... 9 Hvordan

Detaljer

Alle firma i prosjektet, dvs. produsent, leverandør og servicefirma registreres først i firmaregisteret.

Alle firma i prosjektet, dvs. produsent, leverandør og servicefirma registreres først i firmaregisteret. Veileder FamacWEB DirekteInn Oppdragsgiver tildeler brukernavn og passord til prosjekterende og utførende slik at disse selv kan laste opp sin slutt/"som bygget" dokumentasjon direkte i FamacWEB. Det eneste

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER:

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: http://www.magnormoen.no/ og http://www.gaustadvegen.no/ Utarbeidet av Solveig Hem Sørli og Arne Sørli Side 1

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Dokumentet gir en enkel innføring i bruk av Elevtilgang. https://elevtilgang.ikt-agder.no/

Dokumentet gir en enkel innføring i bruk av Elevtilgang. https://elevtilgang.ikt-agder.no/ Dokumentet gir en enkel innføring i bruk av Elevtilgang. https://elevtilgang.ikt-agder.no/ Innhold Innledning... 3 Tilgang... 3 Pålogging... 3 Superbrukere... 3 Brukerstøtte... 3 Oversikt over webregeler

Detaljer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Versjon 5.0 Hurtigstarthåndbok for kunder Norsk Innhold Hva er InSite Prepress Portal?...1 Hva er nytt i versjon 5.0...1 Logge på Prepress Portal...1 Få hjelp...2 Kontrollere

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Klikk Kopier kurs og lage en kopi av et kurs

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33 Innholdsfortegnelse Viktige begrepsforklaringer... 2 Innlogging... 3 Lage en artikkel... 4 Redigere en artikkel... 7 Fjerne en artikkel... 7 Sette inn et bilde i en artikkel... 8 Bytte bilde i en artikkel...

Detaljer

Brukermanual - Elektronisk Erstatningsjournal

Brukermanual - Elektronisk Erstatningsjournal Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygun Kallevik Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Brukerveiledning for MUSITbasen

Brukerveiledning for MUSITbasen Brukerveiledning for MUSITbasen MUSIT Ny IT-arkitektur Versjon 0.2 3. Januar 2017 Innholdsfortegnelse Contents 1. Pålogging... 2 2. Menylinjen... 4 3. Visning og navigering i magasinet... 5 3.1. Brødsmulesti...

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for ledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

LabOra TID Fellesråd

LabOra TID Fellesråd LabOra TID Fellesråd Velkommen som bruker av LabOra TID! Brukerveiledning - ansatte Hvis programmet er installert starter du det ved å klikke på ikonet på skrivebordet Installasjonen for LabOra TID finner

Detaljer

Brukermanual for RefLex

Brukermanual for RefLex Brukermanual for RefLex Et oppslagsverk for skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) Fotograf Jannecke Sanne Normann Brukermanual for RefLex 1. HVA ER REFLEX?... 3 1.1 Tilgang og roller i RefLex... 3 1.2

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

References Hovedprosjekt ved Høgskolen I Oslo 2010 Brukermanual

References Hovedprosjekt ved Høgskolen I Oslo 2010 Brukermanual BRUKERMANUAL FORORD References 1 er en plugin 2 til DrPublish for håndtering av kildemateriale knyttet mot artikler. DrPublish er et artikkelredigeringsprogram for nettaviser, utviklet av Aptoma. DrPublish

Detaljer

Brukerveiledning. Yggdrasil. Livet i havet vårt felles ansvar

Brukerveiledning. Yggdrasil. Livet i havet vårt felles ansvar Brukerveiledning Yggdrasil Livet i havet vårt felles ansvar Innhold... 1 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av basisknapper og funksjonalitet... 4 2.1.... 4 2.2. Tabellvisning... 5 2.3.... 6 2.4. Zoom i

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail.

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail. NY PÅ NETT E-post, med Gmail. 180311 ELEKTRONISK POST : E-POST... 3 Registrering av konto... 3 Bruk av gmail... 7 Innboksen lese e-post... 7 Skrive e-post... 8 Vil du sende samme e-post til flere mottagere?...

Detaljer

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato:

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato: minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon 01-16 Dato: 28.12.2016 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 852 40

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer Veiledning RoofCon Viewer Innhold Veiledning RoofCon Viewer... 1 Innhold... 2 Installasjon... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål avstand... 3 Verktøyfelt og Tegnealternativ... 4 Lager... 5 3D... 6 Forhåndsgranske...

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for sensorer

WISEflow brukerveiledning for sensorer WISEflow brukerveiledning for sensorer Version 2.9.0 1 Innholdsfortegnelse Flowoversikt... 3 Flowforsiden... 4 Hvordan laster jeg ned besvarelser?... 6 WISEflow Annotate (sensureringsverktøyet)... 9 Hvordan

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2 Brukerveiledning E-SEPU Skoleadministrator Innholdsfortegnelse Legge til brukere... 2 Legg til bruker(e) enkeltvis... 4 Importere brukere fra Excel- eller CSV-fil... 5 Formattere Excel-/CSV-ark... 5 Importere

Detaljer

Brukermanual digital loggføring.

Brukermanual digital loggføring. Brukermanual digital loggføring. 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Ditt brukernavn... 1 3. Innlogging... 2 4. Oversikt over arbeidsoppgaver til det enkelte bygg... 4 5. Loggføring av

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

Kort veiledning for avsendere og hentesteder

Kort veiledning for avsendere og hentesteder Kort veiledning for avsendere og hentesteder Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for avsender/hentested, ver 6.0 Daglige Oppgaver Før henting (korriger mengder) Legge inn merknader

Detaljer

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse Hjemmesidemanual Innholdsfortegnelse Pålogging... - 1 - Logg på din hjemmeside og generell support info... - 2 - Kontrollpanel... - 3 - Oppdatering av profil opplysninger... - 3 - Meny... - 4 - Menypunkter...

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

SpotGuard brukermanual. Brukermanual SpotGuard

SpotGuard brukermanual. Brukermanual SpotGuard Brukermanual SpotGuard Introduksjon SpotGuard er en unik kompinasjon av GSM og Radio (FR)-teknologi og systemet har verdensomspennende dekning. SpotGuard er webbasert og således tilgjengelig via PC, smarttelefoner

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer