Samhandel og internasjonale organisasjoner Oppgaver og referanser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandel og internasjonale organisasjoner Oppgaver og referanser"

Transkript

1 Inndeling av boken Del I: Del II: Del III: Del IV: Prosjektarbeid Perspektiver Samhandel og internasjonale organisasjoner Oppgaver og referanser Kapitteloversikt DEL I: Prosjektarbeid KAPITTEL 1 Prosjektarbeid KAPITTEL 2 Suksessfaktorer for prosjektarbeid KAPITTEL 3 Personers samarbeid i grupper og i prosjekt KAPITTEL 4 Personlighetstester og gruppeevaluering KAPITTEL 5 Økonomisk bedømming av prosjektalternativer KAPITTEL 6 Risikoanalyse for prosjekt KAPITTEL 7 Prosjektplanlegging KAPITTEL 8 Faktainnsamling KAPITTEL 9 Kroppsspråk KAPITTEL 10 Prosjektdokumentasjon og prosjektrapport KAPITTEL 11 Lov, rett og avtaler KAPITTEL 12 Etikk, bevisstgjøring av handlingers intensjon og konsekvens DEL II: Perspektiver KAPITTEL 13 Perspektiver på internasjonale prosjekt KAPITTEL 14 Deg selv i perspektiv KAPITTEL 15 Perspektiv på kulturforståelse og internasjonalisering KAPITTEL 16 Perspektiver på globalisering KAPITTEL 17 Perspektiver på sivilisasjoner, stater, nasjoner og etnisitet KAPITTEL 18 Perspektiver på konflikter i de områder hvor du skal arbeide DEL III: Samhandel og internasjonale organisasjoner KAPITTEL 19 Det internasjonale samkvem og internasjonale organisasjoner KAPITTEL 20 Handel, moral, gode råd for atferd og prinsipper for virksomhet KAPITTEL 21 Noen konstellasjoners særegenheter KAPITTEL 22 Den muslimske verden KAPITTEL 23 Den norske væremåten DEL IV: Oppgaver og referanser 1 Oppgaver og minicase knyttet til prosjektteori 2 Semesteroppgave for vurdering av tilegnet kunnskap 3 Forslag til prosjektoppgaver 4 Hvordan skaffe seg eksterne oppdrag? Litteraturliste Programvare Internettressurser Stikkordliste 6

2 Innhold Forord DEL I: Prosjektarbeid KAPITTEL 1 Prosjektarbeid Introduksjon Mål Samarbeid Hva er et prosjekt? Prosjektorganisasjonen Faseinndeling av et prosjekt Prosjektetableringsaktiviteter Setting av mål og styring av ytelse Iterativt arbeid Oppsummering Spørsmål Minicase KAPITTEL 2 Suksessfaktorer for prosjektarbeid Introduksjon Mål Best praksis De fire suksessdimensjonene Erfaringsorienterte måter Unngå klassiske feil Vurdering av prosjektmetoder Kulturelle og språklige ferdigheter Enkelhet Samarbeid innenfor en prosjektgruppe med et internasjonalt perspektiv Kulturforståelse og internasjonalisering Refleksjoner fra fremmedkulturelle prosjektarbeidere i en prosjektgruppe Oppsummering Spørsmål Case KAPITTEL 3 Personers samarbeid i grupper og i prosjekter Introduksjon Mål Grad av demokratisering og delegering Formaliseringsgrad Sosio-teknisk tilnærming

3 Utvikling av prosjektgruppe Litt om prosjektlederen Karisma og prosjektledelse Salgsprosessen og prosjektlederen Praktisk prosjektledelse Noen råd til prosjektmedlemmet Oppsummering Spørsmål Case KAPITTEL 4 Personlighetstester og gruppeevaluering Introduksjon Mål Personlighetstester Forskjellige typer personlighetstester Myers-Briggs R. Meredith Belbin-test DISC Taktikk for valg og utførelse av en psykometrisk test Gruppeevaluering Bli kjent-samtalen, sosialisering og forming Gruppeevalueringsverktøyet Radar Radartestens hovedbegreper Eksempel på bruk av Radar Oppsummering Spørsmål Case KAPITTEL 5 Økonomisk bedømming av prosjektalternativer Introduksjon Mål Kvalitative vurderinger Fire kontroller over lønnsomhet... Teoretiske modeller PIECES SWOT Kritiske suksessfaktorer (CSF) Analyse av konkurransekreftene Verdikjedeanalyse Kvantitative vurderinger Sammenligningsliste Virkelige inntekter og utgifter Nettonåverdimetoden Oppsummering Spørsmål Case

4 KAPITTEL 6 Risikoanalyse for samarbeidsprosjekter Introduksjon Mål Risikoforståelse Risikostrategi Analysestegene Risikotyper Risikovurdering Oppsummering Spørsmål Case KAPITTEL 7 Prosjektplanlegging Introduksjon Mål Prosjektplanlegging generelt Planlegging og styring av et prosjekt Estimering Aktivitetsplan/tidsplan Gantt og Pert Er timeboxing nyttig for vårt prosjekt? Ressursplan Oppsummering Spørsmål Case KAPITTEL 8 Faktainnsamling Introduksjon Mål Om selve innsamlingen Forutsetninger Spørreskjemaet Intervjuet Observasjon Oppsummering Spørsmål Case KAPITTEL 9 Kroppsspråk Introduksjon Mål Hva vi sier uten å si det Håndbevegelser Ansiktsuttrykk Øyekontakt Kroppens stilling Samtaleavstand Kroppsrytmer

5 Lyder Talemåter Oppsummering Spørsmål Case KAPITTEL 10 Prosjektdokumentasjon og prosjektrapport Introduksjon Mål Dokumentasjon Når og hvordan skal vi dokumentere? Litt om å bli oppfattet Mal til en prosjektrapport Oppsummering Spørsmål Case KAPITTEL 11 Lov, rett og avtaler Introduksjon Mål Humancare: God informasjon for hvem? Internasjonale juridiske aspekter Nasjonale juridiske aspekter Straffeloven Personvern Arbeidsmiljøvernloven Lov om opphavsrett til åndsverk Juridiske ressurser på Internett Oppsummering Spørsmål Case KAPITTEL 12 Etikk, bevisstgjøring av handlingers intensjon og konsekvens Introduksjon Mål Etiske problemområder Intensjonsteorien... Konsekvensteorien... Etisk perspektiv: Behov for en omforent etikk-kodeks! Etisk perspektiv: Kriminalitet tillatt om den kriminelle er ung og offeret er mektig? Oppsummering Spørsmål Case

6 DEL II: Perspektiver KAPITTEL 13 Perspektiver på internasjonalt prosjektarbeid Introduksjon Mål Internasjonal leveranse av tjenester og produkter Drivere for en stadig økning av internasjonaliseringen Kultur og kulturelle forskjeller De kulturelle forskjellers dimensjoner Implikasjoner for internasjonale prosjekter Internasjonaliseringsstrategier Oppsummering Spørsmål Case KAPITTEL 14 Deg selv i perspektiv Introduksjon Mål Selvforståelse Bestanddelene i sosial intelligens Fordommer De fem kulturideologier Hvor nasjonalistisk er jeg? Er det passe? Oppsummering Spørsmål Minicase KAPITTEL 15 Perspektiver på kulturforståelse og internasjonalisering Introduksjon Mål Vår definisjon av kultur Katalogisering av væremåte Hvorfor har forskjellige kulturer oppstått? Oppsummering Spørsmål Minicase KAPITTEL 16 Perspektiver på globalisering Introduksjon Mål Internasjonalisering, transnasjonalisering og globalisering Oppsummering Spørsmål Minicase

7 KAPITTEL 17 Perspektiver på sivilisasjoner, stater, nasjoner og etnisitet Introduksjon Mål Vestens vekst De store sivilisasjoner Nasjoner Oppsummering Spørsmål Case KAPITTEL 18 Perspektiver på konflikter i områder hvor du skal arbeide Introduksjon Mål Konflikter Fire måter å leve med etniske konflikter Oppsummering Spørsmål Minicase DEL III: Samhandel og internasjonale organisasjoner KAPITTEL 19 Det internasjonale samkvem og internasjonale organisasjoner Introduksjon Mål Internasjonale organisasjoner NGO IGO-er FN Verdensbanken og IMF Grameen Bank OPEC OECD EU WTO G MNC, multinasjonale selskaper NORAD og norske næringslivsordninger Oppsummering Spørsmål Case KAPITTEL 20 Handel, moral og gode råd for atferd og prinsipper for virksomhet Introduksjon Mål Kommunikasjon og roller Kulturkollisjon Den asiatiske modellen

8 Ti gode råd til deg på et internasjonalt marked Viktige prinsipper for utenlandsetablering, knyttet til miljø Oppsummering Spørsmål Case KAPITTEL 21 Noen konstellasjoners særegenheter Introduksjon Mål Vesten Østen Afrika Latin-Amerika Oppsummering Spørsmål Case KAPITTEL 22 Den muslimske verden Introduksjon Mål Islam i Vest-Europa Det arabiske bysamfunnets egenart Haram og halal Det å gjøre forretninger i muslimske land Oppsummering Spørsmål Case KAPITTEL 23 Den norske væremåten Introduksjon Mål Nordmenns bakgrunn Nordmenns handelssamkvem Oppsummering Spørsmål Case DEL IV: Oppgaver og referanser 1. Oppgaver knyttet til prosjektteori Ledereffektivitet og tilpassing Prosjektets fundament Prosjektvurderinger Resept for prosjektsuksess Prosjektverktøy Prosjektomfang Prosjektledelse Prosjektorganisering

9 9 Personlig prosjektplan Forprosjekt Semesteroppgave for vurdering av tilegnet kunnskap Tretrinns PBL-prosjektarbeid med: Obligatorisk oppgave Forprosjekt Hovedprosjekt Case Vurdering av gjeldssletting/bistandsstøtte Meningsmåling om (valgt emne) Bartering, en engelsk bedriftsidé for Norge? Reisebyrå i polare strøk Standardisering av internasjonal bedrift Hvordan skaffe seg eksterne oppdrag? Litteraturliste Programvare Internettressurser Stikkordliste

Innhold. Innledning... 15. Del 1 En vei mot målet

Innhold. Innledning... 15. Del 1 En vei mot målet Innledning.............................................. 15 Del 1 En vei mot målet Kapittel 1 Utviklingsarbeidet.............................. 22 1.1 Systemutviklerens arbeid...............................

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Prosjektarbeid har det noe å si?

Prosjektarbeid har det noe å si? Prosjektarbeid har det noe å si? Implementeringen av interne prosjektgruppers konsepter i basisorganisasjonen Kjerstin Andersen Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse, STV-3901 Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken?

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Eksamenskode: MAN 29521 Tittel på oppgaven: Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Evaluering av Norconsult-saken

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Greåker.vgs.no fagvalg greåker vgs STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Til elever i vg1 på stusp. Her kommer informasjon om programfag for kommende skoleår Dette

Detaljer

Programområdet. Språk, samfunnsfag og økonomi. På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi.

Programområdet. Språk, samfunnsfag og økonomi. På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Nedenfor kan du lese litt om de ulike fagene: Historie

Detaljer

En prosjektleders handlingskompetanse

En prosjektleders handlingskompetanse En prosjektleders handlingskompetanse En komparativ analyse av Bygg/IndØk-studiet opp mot prosjektlederstillingen i Veidekke Entreprenør. Stine Gabestad Kristiansen Veileder Inge Håvard Bergdal Masteroppgaven

Detaljer

Små og mellomstore bedrifter

Små og mellomstore bedrifter ii The European Intercultural Workplace Små og mellomstore bedrifter En komparativ studie av arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter i ti europeiske land ii iii Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 Kristiansand katedralskole Gimle Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 * 1 Læreplaner i programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering I dette heftet gir vi korte,

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg 2014_2015.doc side 2 Innhold GENERELLE

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PROGRAMOMRÅDET SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Fag Vg1 Vg2 Vg3 ENGELSK Fellesfag Internasjonal engelsk +Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk +Engelskspråklig litteratur og kultur FREMMEDSPRÅK 2 (Fellesfag)

Detaljer

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper Handelshøgskolen Styrets ansvar i norske aksjeselskaper En analyse av styremedlemmers kjennskap til styrets ansvar ifølge aksjeloven Andreas Øien Johannessen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Mai

Detaljer

Undervisning i forbrukerkompetanse. forbrukerundervisning. TemaNord 2010:567. Forslag til mål og programinnhold for forbrukerundervisning

Undervisning i forbrukerkompetanse. forbrukerundervisning. TemaNord 2010:567. Forslag til mål og programinnhold for forbrukerundervisning Undervisning i forbrukerkompetanse en strategi for forbrukerundervisning Forslag til mål og programinnhold for forbrukerundervisning TemaNord 2010:567 Undervisning i forbrukerkompetanse - en strategi for

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 Bø vidaregåande skule Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg og skolens ressurser 2

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Aud Berggraf Sæbø KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Et forprosjekt for tiltak 25 i Skapende læring: Muligheter og sentrale utfordringer for estetiske fag og estetiske læreprosesser i grunnskolens opplæring,

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer