Prosjekt som arbeidsform

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt som arbeidsform"

Transkript

1 Prosjekt som arbeidsform Førstelinjen i Hordaland fylkeskommune Torsdag Michel Esnault

2 Innhold: Prosjekt som arbeidsform Utfordringer for næringsutviklere Hva er et vellykket prosjekt? Mål, interessenter og organisering Lunsj Prosjektmetoder og prosesser Starten, gjennomføringen og avslutningen Avslutning

3 kan løses bedre utenom linjen f.eks: når vi trenger utredning fra flere perspektiv flere organisasjoner og/eller avdelinger usikker på hva, hvordan, når innen en bestemt tid og kost stor grad av samordning bred og aktiv forankring særskilt oppfølging

4 Et prosjekt er en ARBEIDSFORM hvor vi bruker en MIDLERTIDIG organisasjon til å løse en AVGRENSET oppgave som er VIKTIG for oss

5 Organisasjons- og virksomhetsutvikling Produktutviklingsprosjekter Systemutviklingsprosjekter Utredningsprosjekter Samfunnsutvikling Byggeprosjekter Filmprosjekter Stedsutvikling Arrangement Forskning

6 Prosjektets kultur side L O K A L Relasjoner Metodeverktøy Sosialeverktøy Mål Struktur Prosjektledelse Prosjektets strukturside G L O B A L Ref. S.A. Jessen

7

8 Prosjekteier/ oppdragsiver Styringsgruppe Obligatorisk Referansegruppe Prosjektstøtte Prosjektleder Delprosjekt

9 DEN MELLOMMENNESKELIGE UTFORDRINGEN I dagens organisasjonsklima er evner til å etablere gode menneskelige relasjoner livsviktig for å lykkes i prosjektarbeidet. Oppgaven er vanskelig siden prosjektlederen skal styre et team som består av vidt forskjellige personligheter, operere i et midlertidig og usikkert miljø og prøve å få til samarbeid mellom mennesker han eller hun ikke har noen direkte kontroll over

10 Hva er et vellykket prosjekt? gul ketchup

11 PROSJEKTMÅL: FASER KVALITET TID PRIORITET KOSTNAD FORMÅL MILEPÆLER DELMÅL

12 Type mål Prosjektmål/ Formål/ Resultatmål Effektmål Ansvarlig Prosjektgruppen Mottager Måles ved Prosjektslutt Etter en driftsfase Uttrykk Funksjon, Nytte, egenskaper, lønnsomhet, tidspunkt, miljø, kostnader, etc. etc.

13 Telemarksforskning: attraktivitetsmodellen Bosetting Utvikling Bedrift Besøk

14 Suksessrike distriktskommuner : 1. Roller og stedlig utviklingskultur 2. Utnytte de gylne anledninger 3. Bare delvis om næringsstruktur 4. Småbedriftsfordeler 5. Ildsjeler med forandringskraft

15 Et vellykket prosjekt er kjennetegnet av at det bygger på et relevant konsept (det rette alternativet er valgt), at det er levert på en effektiv måte (uten sløsing og med god kvalitet), og at bruken av resultatet medfører langvarig positiv nytteeffekt (er levedyktig i økonomisk, sosial og miljømessig forstand). OECD Development Assistance Committee

16 NOEN SOM: Har noe å tjene eller tape på om prosjektet lykkes eller mislykkes blir påvirket av prosjektresultatet blir påvirket av gjennomføringen bidrar med ressurser arbeider i prosjektet..

17 veldig interessert eller lite interessert omgjenglige eller vanskelige aggressive eller forsiktige fornuftige eller ufornuftige synlige eller usynlige aktive eller passive DE KAN HA LITEN ELLER STOR MAKT

18 PROSJEKT OPPSTARTEN Det skjedde i de dager at en ny frelse var født og frelsen var online. Det nye e -vangelium Kjetil Rolnes

19 Påvrikningsmatrisen og egnede kanaler Coaching En til en diskusjon Sosiale tilstelninger Arbeidsregler Ekskursjoner Coaching Arbeidsmøter Diskusjoner Undersøkelser Vitnesbyrd Kunnskap Lav Høy Overbevise Engasjere Fortelle Forklare Lav Høy Mottagelighet Memo Brev Presentasjoner Intranett Allmannamøter Seminarer Kurs Håndbøker Videoer CD rom Tekstdokumenter

20 Når du skal snakke med dem: Konkret og praktiske Systematisk Saker må være nyttig, tjene sin hensikt Kommuniserer klart Fakta, gode argumenter vær jordnær, praktisk og nytteorientert vær logisk og målrettet legg vekt på fakta og eksempler legg vekt på detaljer, tall og beregninger vær strukturert og godt forberedt

21 Når du skal snakke med dem: Sammen med andre Personlig og entusiastisk Trygg i praten Åpen om følelser Respekt og tålmodighet Kommuniserer for å få samhold vær inkluderende, harmonisk diskusjon vær personlig og entusiastisk legg vekt på sosiale konsekvenser og fellesskapet vis hensynsfullhet og tillit Bruk samtalen for å skape miljøet

22 Når du skal snakke med dem: Trigges av det nye Leter etter helhet Nye vinklinger Fantasi Ambisiøse mål Kommuniserer morgendagen vær opptatt av helhet og sammenhenger fokuser på fremtiden og åpen for det nye legg vekt på å gi mulighet for ettertanke og refleksjon slå til med hårete mål Vær verdiorientert

23 Håndtering av forskjellighet: Destruktivt Negative stereotyper, folk stemples, mistillit, dårlige prestasjoner Likhets skapende Overses, undertrykkes for å skape harmoni, skandinavisk? Kreativt Anerkjennes, verdsettes, utnyttes, skaper tillit, best prestasjon

24 Faser Etablering Gjennomføring Avslutning Styring BP0 Initier & grovplanlegg I BP1 Detaljplan BP2 Utfør BP3 Kvalitetssikring BP3 Evaluer & juster Avslutt & evaluer BP4

25 HVORFOR skal prosjektet Gjennomføres? HVORDAN skal vi gjøre jobben? OPPSTART AV PROSJEKT HVA skal vi levere fra oss? HVEM skal være med på å gjøre jobben?

26 Sigmund Freud ville utvilsomt ha moret seg over å analysere våre oppstart av prosjekt. I likhet med mange andre som har erfaring med prosjektarbeid, ville han konkludert med at mange prosjektproblemer bunner i en traumatisk fødsel eller besværlig barndom.

27 Hvilken ledelseskompleksitet har ditt Prosjekt? Karakterisering av ledelseskompleksitet Navn: Prosjekt: Dato: Kategorisering Beskrivelse av Vurdering av Beskrivelse av Verifisering av lav kompleksistet kompleksistet høy kompleksitet kompleksitet Prosjektets omgivelser Prosjektets Mindre betydning Vital/strategisk betydning for kunde/virksomhet betydning for som helhet kunde/virksomhet Politiske vilkår Høy grad av Mange forskjeller for prosjektet overenstemmelse - og komplisert enkel beslutnings - beslutningsprosesser prosess Antall Få og velkjente og Mange og til dels interessenter og forutsigbare parter vanskelig forutandre og bindinger sigbare parter og avhengigheter bindinger Forandringer hos Fører til mindre Medfører vitale/ kunden/ endringer internt/ dyptgående endringer virksomheten eksternt internt/eksternt Prosjektets oppgave og forløp Funksjonalitet av Velkjent funksjon Meget sammensatt, prosjektets og forutsigbarhet/ vanskelig å definere/ resultater definerbart produkt forutsi

28 Prosjekt: Dato: Oppdragsspesifikasjon Prosjektansvarlig: 1.Bakgrunn og formål med prosjektet 2.Tentative tids- og kostnadsrammer 3.Organisering 4.Andre rammer eller avgrensingar Dato/ signatur

29 Prosjekt: Prosjektplan 1.Bakgrunn 2.Formål med prosjektet (effektmål) 3.Beskriv leveransen (prosjektmål) 4.Avgrensning 5.Interessentanalyse 6.Risikovurdering 7.Arbeidsomfang, fasar og milestolpar 8.Tidsplan 9.Plan for kommunikasjon og rapportering 10.Ressursberegning 11.Organisasjon 12.Sammenheng med andre prosjekt/oppgaver 13.Overlevering/oppfølging etter prosjektslutt

30 PROSJEKTMÅL: FASER KVALITET TID PRIORITET KOSTNAD FORMÅL MILEPÆLER DELMÅL

31 Interessentanalyse Prosjekt: Dato: Makt og Innflytelse (S,M,L) Viktighet (5 1) 5 viktigst Holdning til prosjektet (+,0,-) Hva er interessent ute etter)? Hva vil prosjektet ha ut av interessenten? Interessent Konfliktatferd

32 Påvirkning (makt og innflytelse) Liten Stor Interesse Liten Stor Informer Glemme Samarbeide Følg med

33 Risikoanalyse Lav Middels Høy Konsekvens Sannsynlighet Lav Middels Høy

34 Tiltaksplan: PROSJEKTARBEID Risiko Tiltak: Ansvar: Når:

35 Alle må forstå hvilken risiko vi må håndtere det er like viktig som at alle forstår målet

36 USIKKERHET: Risiko? Mulighet? OPPORTUNITYISNOWHERE

37 kan bidra til at prosjektet blir en suksess? innfri formålet Kunnskaper og den erfaring som behøves? Evner innen andre områder? Sterk stilling, troverdighet? Personlig nytte av å være med? Eksterne nettverket som trengs? Tid når de trengs? Passer vår måte og jobbe på? Et balansert team? Hvem vil vi absolutt ikke ha med?

38 GRATULERER, DU ER PROSJEKTLEDER TILFELDIG PROSJEKTLEDER: En person som blir plassert i rollen som prosjektleder fordi det trengs, eller av ren slump og ikke etter nøye planlegging eller eget karrierevalg.

39 Samstem interessenter Bygg tillit Markedsfør Bygg nettverk Bakover Fremover Se fremover Planlegg Vurder kontinuerlig Informer Be om tilbakemelding Retning og mål Stimulerende miljø Krav til kvalitet Individuelle forventninger Feir suksess Reflekter

40 Prosjektnedbrytingsstruktur N Ny prosjektmodell S Prosjektoppstart Prosjektgjennomføring Prosjektavslutning Oppstart møte Ta i bruk Prosjektbeskrivelse Detaljplaner Fasemodell Opplæring Sluttrapport Avslutte

41

42 0 2 A A. Detaljplaner B. P Modell C. Støttefunksjoner D. Ta i bruk E. Avslutte 2 B 6 2 C B har 4 tidsenheter flyt/slakk D 10 0 E Kritisk linje

43 KVALITET PRIORITET TID KOSTNAD Er alt med?

44 Kvaliteten og egenskaper på leveransen Fremdriften på prosjektet Bruken av ressurser Risikoutviklingen Vurdering av fremtiden

45 Marked og trender Konsekvenser Strategier Fremgang Endring Usikkerhet Nytten Ressurser Forpliktelse og tillit Kost/nytte Sluttbruker Kunde Mottaker BESLUTNINGS- PUNKT Prosjektstatus Prosjektporteføljen Bruk av ressurser

46 S T A T U S R A P P O R T PROSJEKTARBEID Ansvarlig: Dato: Side: Prosjekt: Prosjektleder: GODE NYHETER: Problemer: Tiltak: Risiko fremover: Forslag til tiltak: Forslag til beslutninger: Grafiske bilder og tabeller Tiltaksliste

47 Bestilling Leveranse Faktura Betaling Kostn. Rapp. For en effektiv styring av prosjektøkonomien er det nødvendig å ha en oversikt over prosjektets utbetalinger og forpliktelser.

48 Planlagte Økte kostnader Kroner Forbrukt Forventet Kvalitet tids- og kostnadsstyring Brukt Planlagt Forventet Tidsakse Forsinkelser

49 Hvem er med i gruppen: Kan Vil Tørr

50 I de fleste prosjekter er det ofte slik at prosjektmedarbeiderne er med i prosjektet på deltid. Selv om det er inngått en avtale om innsats, er det ikke sikkert at innsatsen oppfylles. Det er ofte bruk for flere virkemidler. Hva kan du gjøre for å sikre at medarbeiderne legger sin innsats i ditt prosjekt?

51 Levere prosjektresultat Evaluere og lære Lukke prosjektet

52 Effekten for brukerne Prosjekteffektivitet Effekten for egen organisasjon Nye muligheter

53 Planlegging av gevinstrealisering Hvor skal effekten skje Hvem blir berørt av effekten Fordele roller og ansvar for gevinstrealiseringen Hvilke tiltak kreves for å realisere gevinstene Tilrettelegge for nødvendige endringsprosesser Når vil gevinstene bli realisert

54 Læring: Dårlige på: Gode på: Se nærmere på: FORSLAG TIL TILTAK:

55 Det er særdeles vanskeligt at kombinere en projekttilgang med videnoverførsel. Enkeltpersoners ejerskab af projekter fremmer viden-siloer og ensomme cowboys, hvilket hæmmer videnoverførsel Pernille Eskerod, Ph.D.

56 Uformelle samtaler Faglige møter, temakvelder, konferanser Erfaringsmeglere og rådgivende organer Status- og oppfølgingsmøter Seksjons- og avdelingsmøter Prosjektdagbok Prosjekthåndbøker og manualer Prosjektrevisjoner og rapporter Opplæring og etterutdanning Arkiver og databaser

57 Ansvarlig: Prosjekt: Prosjektleder: Dato: Side: Evalueringsrapport. 1. Beskrivelse av prosjektet 2. Overholdelse av mål og rammer 3. Vesentlige erfaringer 4. Forslag til tiltak

58 WBS Teamet

59 Prosjektloven etter: Mikkelsen & Riis Prosjektloven Avgrensningsloven Du vet ikke hvor grensen går før du har overskredet den Murphys lov Hvis noe kan gå galt vil det skje på det mest ubehagelige tidspunkt Konkurranseloven Spillet foregår også utenfor banen Janteloven Du skal ikke tro at du.. Avstandsloven Ute av øye, ute av sinn Innflytelsesloven Den som ikke er med har ingen innflytelse Pressloven N+1=N. Du kan saktens klare en oppgave mer. Tiltakene Målanalyse Definere innhold WBS Avgrensning ved å definere det som ikke er med Planlegging Risikoanalyse Kommunikasjon Interessantanalyse Politikk Skjønn spillet Medarbeiderintroduksjon Fellesskapsmøter Samvær Trekk frem det positive Fokuser på det vi er flinke på Prosjekt rom. Nærvær. MBWA (Management by ) Felles planlegging Arbeid i felles tidsrom Workshop Spør om alle er med Prioritering Plan i eget arbeidet Erfaringsdata Parkinsons prosjektlov Arbeidet vil vare dobbelt så lenge uansett hvor lang tid det er avsatt. Milepælsplanlegging Aktivitetsplanlegging Aktiv oppfølging

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Prosjekteierstyring. Meningsskaping i kompleksitet. Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet

Prosjekteierstyring. Meningsskaping i kompleksitet. Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet Prosjekteierstyring Meningsskaping i kompleksitet - Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet Avsluttende masteroppgave MAN24361 Prosjektledelse Skrevet av: Magne Kristoffer Svenning Ut og innleveringsdato:

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

PROSJEKTARBEID OG PSYKOSOSIALE UTFORDRINGER.

PROSJEKTARBEID OG PSYKOSOSIALE UTFORDRINGER. IDA MARIE HERMANSEN PROSJEKTARBEID OG PSYKOSOSIALE UTFORDRINGER. EN KVALITATIV STUDIE Masteroppgave i helse-, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi Trondheim, mai 2011. Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Usikkerhet - Fremtidens styringsparameter i prosjekter?

Usikkerhet - Fremtidens styringsparameter i prosjekter? Usikkerhet - Fremtidens styringsparameter i prosjekter? Prosjektoppgave av Stud.techn. Paal Bekkeheien Stud.techn. Gunnar Birkeland Stud.techn. Espen Eikemo Samsonsen Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Prosjektarbeid har det noe å si?

Prosjektarbeid har det noe å si? Prosjektarbeid har det noe å si? Implementeringen av interne prosjektgruppers konsepter i basisorganisasjonen Kjerstin Andersen Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse, STV-3901 Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler VEILEDER M-380 2015 Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M-380 2015 År: 2015 Sidetall: 25 Utgiver:

Detaljer

Medmennesker i arbeidslivet

Medmennesker i arbeidslivet www.psykiskhelse.no Kvalitativt Analysesenter Medmennesker i arbeidslivet En undersøkelse om arbeidsliv og psykisk helse Kortversjon TNS 27. september 2002 Line Kristoffersen Oppsummering og konklusjoner

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer