Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner"

Transkript

1 Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner Endelig rapport

2 (siden blank)

3 Report No: Classification: Ubegrenset P O Box 519, N-4341 Bryne, Norway Tel: , Fax: Web: Title of report: Risikovurderinger i drift, vedlikehold og modifikasjoner Analyse av data fra spørreskjemaundersøkelse Endelig rapport Author(s): J.E. Vinnem (), T. Kongsvik, J. Fenstad, S. Antonsen (Studio Apertura), T. Hølvold, O.R. Simonsen, F. Heldal (Safetec Nordic) Date: Number of pages/appendices: 65/2 Signature: Client(s)/Sponsor(s): Petroleumstilsynet Clients ref: Odd Thomassen Det er gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant ansatte i ulike selskap for å få informasjon om bruken av risikoanalyser/-vurderinger i ulike situasjoner og for forskjellige personellgrupper, følgende er hovedkonklusjoner: De som deltar i vurderingene om RA skal gjennomføres har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere risiko og fatte beslutninger om hva som bør gjøres. Disse vurderingene anses å være gode nok. Det er en betydelig andel som ikke kjenner eventuelle krav i styrende dokumentasjon til gjennomføring av formelle risikoanalyser. Det er en vesentlig andel som mener at det er vanskelig å forstå informasjonen i risikoanalyser som angår en selv og egen jobbutførelse, samt at det er vanskelig å forstå hva forutsetninger og betingelser i risikoanalyser/- vurderinger betyr for egen jobbutførelse. Det er en vesentlig andel som var uenige i at erfaringer fra granskninger og tidligere hendelser inngår som underlagsmateriale for risikoanalyser, samt at tidligere gjennomførte risikoanalyser/-vurderinger alltid ble brukt som grunnlag for nye. De mest sentrale hindringer som blir oppgitt for god bruk av risikoanalyser: o Å få tak i personell som kan delta på risikoanalyser på land o Risikoanalyser er ikke godt nok innarbeidet som praksis ved gitte driftssituasjoner o Stor rotasjon (omorganiseringer etc.) av ledere, de har derfor ikke historien med seg og det er derfor lett for at viktige risikoer ikke blir identifisert o Økonomiske prioriteringer o TRA/QRA er lite kjent og for lite brukt. SJA, HAZOP, HAZID er gode med godt, kvalifisert personell o Mangel på felles standarder i bransjen. Index terms, English: Norsk: Risk assessment Operation Maintenance Limited modifications Risikovurderinger Drift Vedlikehold Mindre modifikasjoner

4 Risikovurderinger i drift, vedlikehold og modifikasjoner (siden blank)

5 Risikovurderinger i drift, vedlikehold og modifikasjoner Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER INNLEDNING BAKGRUNN FORMÅL MED TILSYNET GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER FOR BRUK AV RISIKOANALYSER OG -VURDERINGER INNHOLD I PROSJEKTET OG I RAPPORTEN FORKORTELSER SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSEN SPØRRESKJEMAET UTVALG OG SVARPROSENT GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSEN DATABEARBEIDING TOLKNING AV SVAR OG MULIGE FEILKILDER ANALYSE AV DATA RISIKOVURDERINGER NÅR PROBLEMER/FEIL OPPSTÅR RISIKOVURDERINGER PLANLEGGING AV MINDRE UTBEDRINGER/MODIFIKASJONER RISIKOVURDERINGER I FORKANT AV UTFØRELSE AV ARBEID GENERELT OM RISIKOVURDERINGER I FORBINDELSE MED MODIFIKASJONER FORSKJELLER MELLOM SELSKAP PÅ SENTRALE UTSAGN DRØFTING AV RESULTATER METODE OG GRUNNLAG FOR DRØFTINGENE RISIKOVURDERINGER NÅR PROBLEMER/FEIL OPPSTÅR RISIKOVURDERINGER PLANLEGGING AV MINDRE UTBEDRINGER/MODIFIKASJONER RISIKOVURDERINGER I FORKANT AV UTFØRELSE AV ARBEID GENERELT OM RISIKOVURDERINGER I FORBINDELSE MED MODIFIKASJONER OPPSUMMERING AV HOVEDRESULTATER INVOLVERING I VURDERINGER OG BESLUTNINGER OM RA SKAL GJENNOMFØRES GJENNOMFØRING AV RISIKOANALYSER OPPFØLGING OG BRUK FORHOLD AV BETYDNING FOR GOD BRUK AV RISIKOANALYSER ANDRE FORHOLD REFERANSER Vedlegg 1: Spørreskjemaet Vedlegg 2: Rådata for alle operatører samlet

6 Risikovurderinger i drift, vedlikehold og modifikasjoner (siden blank)

7 Risikovurderinger i drift, vedlikehold og modifikasjoner Figurliste Figur 3.1 Spørsmål 8: Involvering i risikovurderinger gjennomsnitt og frekvensfordeling totalutvalget...10 Figur 3.2: Spørsmål 8: Gjennomsnitt og frekvensfordeling for ulike stillingskategorier...11 Figur 3.3 Spørsmål 8: Gjennomsnitt og frekvensfordeling for ulike roller...12 Figur 3.4: Spørsmål 9 og 11: Vurderinger av innspill gjennomsnitt og frekvensfordeling - totalutvalget...13 Figur 3.5: Spørsmål 9a: Vurderinger av hva problemet/feilen er gjennomsnitt og frekvensfordeling ulike stillingskategorier...14 Figur 3.6 Spørsmål 9a: Vurderinger av hva problemet/feilen er gjennomsnitt og frekvensfordeling ulike roller...14 Figur 3.7: Spørsmål 9b: Hvordan situasjonen bør løses/håndteres gjennomsnitt og frekvensfordeling ulike stillingskategorier...15 Figur 3.8 Spørsmål 9b: Hvordan situasjonen bør løses/håndteres gjennomsnitt og frekvensfordeling ulike roller...16 Figur 3.9: Spørsmål 11: I hvor stor grad innspill blir tatt hensyn til gjennomsnitt og frekvensfordeling ulike stillingskategorier...17 Figur 3.10 Spørsmål 11: I hvor stor grad innspill blir tatt hensyn til gjennomsnitt og frekvensfordeling ulike roller...17 Figur 3.11: Spørsmål 10 og 15: Vurderinger av egen og andres involvering prosentfordeling totalutvalget...18 Figur 3.12: Spørsmål 10: I hvor stor grad burde du etter din mening vært involvert i denne typen vurderinger? Prosentfordeling for ulike stillingskategorier...19 Figur 3.13: Spørsmål 10: I hvor stor grad burde du etter din mening vært involvert i denne typen vurderinger? Prosentfordeling for ulike roller...19 Figur 3.14: Spørsmål 12a og 12b: Vurdering av godhet til vurderingene og kompetansen til de involverte gjennomsnitt og frekvensfordeling totalutvalget...20 Figur 3.15: Spørsmål 12b: Forskjeller mellom operatør- og kontraktøransatt i forhold til de involvertes kompetanse. Gjennomsnitt...20 Figur 3.16: Spørsmål 12c, d og e: Vurderinger av informasjon om sikkerhetsfunksjoner gjennomsnitt og frekvensfordelinger - totalutvalget...21 Figur 3.17: Spørsmål 13 a, b, c og d: Vurderinger av bruk av ulike typer risikovurderinger gjennomsnitt og frekvensfordelinger - totalutvalget...22 Figur 3.18: Spørsmål 17: Hvem som avgjør hvorvidt det er behov for å gjøre formell risikoanalyse antall kryss i hver svarkategori - totalutvalget...23 Figur 3.19: Spørsmål 19: Vurdering av i hvilken grad ulike forhold nødvendiggjør egne/mer omfattende risikoanalyser gjennomsnitt og frekvensfordeling - totalutvalget...24 Figur 3.20: Spørsmål 20: Vurdering av hvorvidt eksisterende risikoanalyser blir brukt/sjekket ut i denne typen situasjoner - gjennomsnitt og frekvensfordeling totalt for utvalget, offshoreorganisasjon og landorganisasjon...25 Figur 3.21: Spørsmål 23: Involvering i planlegging av mindre utbedringer/modifikasjoner gjennomsnitt og frekvensfordelinger totalutvalget...27 Figur 3.22: Spørsmål 23: Involvering i planlegging/forberedelser ulike stillingskategorier gjennomsnitt og frekvensfordeling...27 Figur 3.23: Spørsmål 23: Involvering i planlegging/forberedelser ulike roller gjennomsnitt og frekvensfordeling...28 Figur 3.24: Spørsmål 24: I hvor stor grad burde du etter din mening vært involvert i denne typen planlegging/forberedelser? Frekvensfordeling for ulike stillingskategorier...29 Figur 3.25: Spørsmål 25: I hvor stor grad bør den operative organisasjonen på anlegget/innretningen være involvert i denne type planlegging/forberedelser? Frekvensfordeling for ulike stillingskategorier Figur 3.26: Spørsmål 26a, b, c og d: Oppfølging av bruk av risikovurderinger/-analyser - gjennomsnitt og frekvensfordeling...31 Figur 3.27: Spørsmål 26c: Forskjeller mellom operatør- og kontraktøransatte. Gjennomsnitt....31

8 Risikovurderinger i drift, vedlikehold og modifikasjoner Figur 3.28: Spørsmål 26c: Jeg blir alltid gjort kjent med resultater og anbefalinger fra denne typen risikoanalyser/-vurderinger gjennomsnitt og frekvensfordeling for ulike stillingskategorier...32 Figur 3.29: Spørsmål 26b: Forskjeller mellom ulike stillingskategorier. Gjennomsnitt og frekvensfordeling for ulike stillingskategorier...33 Figur 3.30: Spørsmål 26e, f, g og h: Oppfølging av bruk av risikovurderinger/-analyser - gjennomsnitt og frekvensfordeling...34 Figur 3.31: Spørsmål 26g: Det er enkelt å forstå hva forutsetningene og betingelsene for risikoanalyser/- vurderinger bil bety for min jobbutførelse gjennomsnitt og frekvensfordeling for ulike stillingskategorier...35 Figur 3.32: Spørsmål 26e: Det er enkelt å forstå de forutsetninger og betingelser som ligger til grunn for denne typen risikoanalyser/-vurderinger gjennomsnitt og frekvensfordeling for ulike stillingskategorier...36 Figur 3.33: Spørsmål 27a, b og c: Gjennomføring og oppfølging av risikovurderinger/-analyser - gjennomsnitt og frekvensfordeling...37 Figur 3.34: Spørsmål 31a, e og f: Bruk av Kollegasjekk, Før-jobb-samtale og andre risikoanalyser - gjennomsnitt og frekvensfordeling...38 Figur 3.35: Spørsmål 31e: Brukes andre risikoanalyser (for eksempel TRA, HAZID, HAZOP) som grunnlag ved planleggingen for sikker jobbutførelse i denne typen mindre modifikasjoner? gjennomsnitt og frekvensfordeling for ulike stillingskategorier...39 Figur 3.36: Spørsmål 31b, c og d: Bruk av SJA - gjennomsnitt og frekvensfordeling...40 Figur 3.37: Spørsmål 32a, b og e: Bruk av resultater fra risikovurderinger - gjennomsnitt og frekvensfordeling...41 Figur 3.38: Spørsmål 32c, d og f: Anvendelse av SJA - gjennomsnitt og frekvensfordeling...42 Figur 3.39: Spørsmål 35a-d: Generelle utsagn om risikoanalyser og vurderinger gjennomsnitt og frekvensfordeling...44 Figur 3.40: Spørsmål 35e-h: Generelle utsagn om risikoanalyser og vurderinger gjennomsnitt og frekvensfordeling...45 Figur 3.41: Spørsmål 35i-l: Generelle utsagn om risikoanalyser og vurderinger gjennomsnitt og frekvensfordelinger...46 Figur 3.42: Spørsmål 35j: Forskjeller mellom operatør- og kontraktøransatte. Gjennomsnitt...46 Figur 3.43: Spørsmål 35m-p: Generelle utsagn om risikoanalyser og vurderinger gjennomsnitt og frekvensfordeling...47 Figur 3.44: Spørsmål 36: Hindringer for aktiv bruk av formelle risikoanalyser antall som har krysset av for svaralternativet (med mulighet for å krysse av for flere alternativer)...48 Figur 3.45: Forskjeller mellom selskap i forhold til vurderinger av forståelighet av analyser/vurderinger gjennomsnitt...49 Figur 3.46: Forskjeller mellom selskap i forhold til vurderinger av hvorvidt tidligere analyser/vurderinger alltid brukes som grunnlag for nye gjennomsnitt...50 Figur 3.47: Forskjeller mellom selskap i forhold til vurderinger av kompetanse for gjennomføring av analyser/vurderinger gjennomsnitt...50

9 Risikovurderinger i drift, vedlikehold og modifikasjoner Tabelliste Tabell 2.1: Oversikt over hvilke innretninger/anlegg som har svart på undersøkelsen fra hvert enkelt selskap....7 Tabell 2.2: Utvalgets fordeling på ulike bakgrunnsvariabler...8 Tabell 3.1: Spørsmål 19: Forskjeller mellom ansatte på landanlegg og offshoreinnretninger og mellom offshoreorganisasjon og landorganisasjon for offshoreinnretninger. Gjennomsnitt, prosentandel i tre laveste kategorier og antallet respondenter...24 Tabell 3.2: Spørsmål 23: Forskjeller mellom ansatte på landanlegg og offshore innretninger og mellom offshoreorganisasjon og landorganisasjon for offshore innretninger. Gjennomsnitt, prosentandel i tre laveste kategorier og antallet respondenter...28

10 Risikovurderinger i drift, vedlikehold og modifikasjoner (siden blank)

11 1 Risikovurderinger i drift, vedlikehold og modifikasjoner 0. Sammendrag og konklusjoner Det er gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant ansatte i ulike selskaper for å få informasjon om bruken av risikoanalyser/-vurderinger i ulike situasjoner og for utvalgte personellgrupper. Spørreskjemaet hadde følgende struktur: Informasjon om undersøkelsen Bakgrunnsopplysninger Risikovurderinger og beslutninger når problemer/feil oppstår (scenario 1) Risikovurderinger i forbindelse med planlegging av mindre utbedringer/modifikasjoner (scenario 2) Risikovurderinger i forkant av at en jobb skal gjennomføres (scenario 3) Risikoanalyser/-vurderinger (generelle spørsmål) Til sammen 393 personer/funksjoner ble nominert fra myndighetskontaktene i form av e-postadresser. Blant disse viste det seg at åtte adresser var ikkeeksisterende, slik at netto utvalg ble 385 for undersøkelsen. Vi mottok svar fra 231 personer, noe som tilsvarer en svarprosent på 60. Svarene fordeler seg på 7 selskaper (med produksjon på sokkelen og på land) og 18 felt (23 innretninger) og 5 landanlegg. Ett selskap hadde så få svar at det ikke kunne gjøres en separat analyse av selskapet, det ville i så fall medført utilstrekkelig anonymisering. Det er et omfattende spørreskjema som har vært analysert, og resultatene av analysene er dokumentert i kapittel 3. Diskusjon av resultater er gjengitt i kapittel 4, og hovedresultatene fra undersøkelsen er oppsummert i kapittel 5. De viktigste resultater fra undersøkelsen er: Plattformsjef, Operasjonsleder, Produksjonsleder og teknisk systemansvarlig er fornøyd med egen involvering når problemer og feil oppstår. o HVO/VO er minst fornøyd og ønsker også å bli mer involvert o Områdeoperatørene er lite fornøyd med egen involvering og mulighet til å gi innspill o Fagansvarlige viser til at de er lite involvert og ønsker større involvering enn nå o Det er ønskelig med mer involvering fra teknisk sikkerhet og anleggsintegritet o QRA/TRA benyttes i liten grad når problemer/feil oppstår o QRA/TRA oppleves som utilgjengelige og sjelden oppdaterte Ledende personell i drift er godt fornøyd med involvering og egen rolle i planlegging av mindre utbedringer og modifikasjoner. o Flertallet av HVO/VO er mener de burde være mer involvert o Nesten halvparten av Produksjonslederne /driftslederne mener de burde være mer involvert o Mer enn en tredel av Områdeoperatørene mener de burde være mer involvert o Svært mange mener at denne type analyser har betydning for eget arbeid og egen rolle o Mange peker på at de ikke får tilfredsstillende informasjon om resultatene fra slike analyser Bruk av risikovurderinger som Før Jobb Samtale og Kollegasjekk er mye benyttet i forkant av utførelse av arbeid. o TRA/HAZID/HAZOP benyttes i svært liten grad som grunnlag ved planlegging for sikker jobbutførelse

12 2 Risikovurderinger i drift, vedlikehold og modifikasjoner o o En betydelig andel mener SJA er et viktig bidrag til sikkerheten 1 av 10 mener at jobbene starter uten at risikoreduserende tiltak er implementert. En tredel påpeker at erfaringer fra granskninger og gjennomførte risikoanalyser ikke benyttes som underlag for nye vurderinger. De aller fleste mener risikoanalyser og / eller vurderinger er nyttige i forhold til å ivareta sikkerheten. Betydelig vektlegging av teknisk tilstand, operasjonelle begrensninger og at drifts/ - fagpersonell har tilstrekkelig erfaring til å gjennomføre risikoanalyser / - vurderinger. De viktigste hindringene for bruk av risikoanalyser/-vurderinger er: o Manglende kjennskap til de ulike metodene o Manglende risikoforståelse o Manglende kjennskap til prosedyrer og dokumenter o Tidsnød De som deltar i vurderingene om RA skal gjennomføres har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere risikoen og fatte beslutninger om hva som bør gjøres. Disse vurderingene anses å være gode nok. Det er en betydelig andel som ikke kjenner eventuelle krav i styrende dokumentasjon til gjennomføring av formelle risikoanalyser. Det er en vesentlig andel som mener at det er vanskelig å forstå informasjonen i risikoanalyser som angår en selv og egen jobbutførelse, samt at det er vanskelig å forstå hva forutsetninger og betingelser i risikoanalyser/-vurderinger betyr for egen jobbutførelse. Det er en vesentlig andel som var uenige i at erfaringer fra granskninger og tidligere hendelser inngår som underlagsmateriale for risikoanalyser, samt at tidligere gjennomførte risikoanalyser/-vurderinger alltid ble brukt som grunnlag for nye. De mest sentrale hindringer som blir oppgitt for god bruk av risikoanalyser: o Å få tak i personell som kan delta på risikoanalyser på land o Risikoanalyser er ikke godt nok innarbeidet som praksis ved gitte driftssituasjoner o Stor rotasjon (omorganiseringer etc.) av ledere, de har derfor ikke historien med seg og det er derfor lett for at viktige risikoer ikke blir identifisert o Økonomiske prioriteringer o TRA/QRA er lite kjent og for lite brukt. SJA, HAZOP, HAZID er gode med godt, kvalifisert personell o Mangel på felles standarder i bransjen.

13 3 Risikovurderinger i drift, vedlikehold og modifikasjoner 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Gjennom tidligere gjennomførte tilsyn med ulike aktører i petroleumsnæringen, gjennom granskninger etter hendelser og gjennom generelle kjennskap til petroleumsnæringen, har Petroleumstilsynet identifisert et behov for å kartlegge hvordan ulike typer risiko- og/eller sikkerhetsvurderinger/analyser blir planlagt, gjennomført og brukt for å bidra til en forsvarlig og sikker gjennomføring av ulike petroleumsaktiviteter. Målet er at en gjennom kartleggingen skal få et bedre grunnlag for å kunne iverksett eventuelle tiltak slik at risikovurderinger og -analyser blir brukt på en formålstjenlig og god måte i forhold til å unngå uønskede hendelser og ulykker. Kunnskapen om petroleumsnæringens tilsier at det er til dels store variasjoner blant aktørene i forhold til bruken av ulike typer analyser. En har derfor valgt å gå bredt ut til en rekke aktører, slik at en kan få kunnskap og erfaringer av både positiv og negativ karakter. I innledende arbeid ble det valgt å avgrense tilsynet til å se på hvordan ulike typer risikoanalyser/- vurderinger brukes i forbindelse med mindre modifikasjoner og i forbindelse med ordinære/- driftsrelaterte aktiviteter. Bakgrunnen for dette er basert på en oppfatning av at det nettopp i ulike grenseland er store variasjoner i forhold til hvordan ulike typer analyser og vurderinger blir brukt og når de ikke blir brukt. Slike grenseland kan være mellom de aktiviteter som håndteres som egne prosjekter og de som ikke gjør det, og mellom hva som vurderes og håndteres som ordinære/- rutinemessige aktiviteter og de som krever spesiell oppmerksomhet. Dette er blant annet forankret i flere av de granskningene som Petroleumstilsynet har gjennomført de senere årene. AS, i samarbeid med Safetec Nordic AS og Studio Apertura (NTNU Samfunnsforskning) har bistått Petroleumstilsynet i gjennomføringen av spørreundersøkelsen, og i vurderingene/analysen av besvarelsene. 1.2 Formål med tilsynet Formålet med tilsynet kan oppsummeres slik: Kartleggingen skal identifisere eventuelle utfordringer og/eller områder der næringen har behov for forbedringer, slik at risikovurderinger og -analyser blir brukt på en formålstjenelig og god måte i forhold til å unngå uønskede hendelser og ulykker. Kartleggingen skal gi underlag for at Ptil sammen med næringen kan få på plass gode og formålstjenelige løsninger og/eller tiltak. 1.3 Grunnleggende prinsipper for bruk av risikoanalyser og -vurderinger En grunnleggende forutsetning for å kunne drive en innretning sikkert, og/eller for å kunne gjennomføre en bestemt aktivitet (jobb) på en forsvarlig og sikker måte, er at en forstår og har et bevist forhold til et sett med utfordringer. Slike utfordringer innebærer blant annet hva som skal til, og hva må være på plass (hvilke forutsetninger må ligge til grunn) for at en kan gjennomføre hver enkelt aktivitet på en sikker og god måte, og hva som skal til for at innretningen som helhet skal kunne drives sikkert under og i etterkant av at aktiviteter er gjennomført. Et sentralt element i å sikre at en aktivitet skal kunne gjennomføres på en forsvarlig og sikker måte er at ALLE som er medvirkende til og/eller deltakende (både direkte eller indirekte, både på land og til

14 4 Risikovurderinger i drift, vedlikehold og modifikasjoner havs) i alt fra initieringen av aktiviteter, til planlegging og gjennomføring av aktiviteter, blant annet er kjent med og forstår: sin EGEN rolle og ansvar, konsekvensene som det arbeidet EN SELV utfører fører til/kan føre til (i alt fra planlegging, utredninger, vurderinger til det å gjennomføre aktiviteter/jobber), samt forstå konsekvensene av å ikke gjøre det på en god, forsvarlig og planlagt måte. Det betyr derimot IKKE at alle må ha det fullstendige bildet og/eller den totale oversikten. I enkelte tilfeller kanskje snarere tvert i mot. For mye informasjon, og for mye å forholde seg til (som ikke er relevant i forhold til den enkeltes rolle og ansvar) kan i enkelte tilfeller medfører at en fokuserer på andre og mindre viktige ting enn det som ligger i ens egen rolle og ansvar. Men det dette betyr er at den enkelte må settes i stand til utføre sin rolle og sitt ansvar på en god og forsvarlig måte, slik at summen av alle bidragene sikrer at aktiviteter gjennomføres på en forsvarlig og sikker måte. Dette utelukker dog ikke at noen også skal og må ha det fullstendige bildet slik at en i størst mulig grad er sikker på at summen av det alle gjør medfører at risikoen for uønskede hendelser og ulykker er så lav som mulig. Et annet sentralt element er vurderinger og/eller analyser av risikoen forbundet med gjennomføringen av aktivitetene, og av de endringene som aktivitetene eventuelt medfører (for eksempel endringer som følge av en mindre modifikasjon, nytt utstyr eller lignende). Hovedpoengene med enhver risikoanalyse eller risikovurdering (alt fra store kvantitative analyser til sikkerjobbanalyser og til den siste planleggingen/forberedelsen i forhold til hvordan den enkelte aktivtiten (jobben) skal gjennomføres) er: 1. å identifisere hva som kan gå galt, 2. vurdere hvilke konsekvenser det kan medfører, og 3. vurdere hvilke tiltak en må iverksette (hva som må være på plass) for å kunne forhindre at noe kan gå galt. Men en risikoanalyse har ingen verdi i seg selv. Det er først når den blir brukt til å gi innspill, anbefalinger og føringer til de som skal planlegge og gjennomføre aktivitetene, på alle nivå, på en formålstjenelig og forståelig måte og til rett tid, at den har noen verdi. Kvaliteten til enhver risikoanalyse er avhengig av en rekke faktorer. Kjennskap til og forståelse for den aktiviteten som skal gjennomføres, valg av metode/metodikk for å vurdere risikoen, kompetanse til de som deltar/bidrar i/bidrar med innspill til analysen, at de som deltar/bidrar forstår formålet med analysen, hvorfor de er der, hva de skal bidra med, samt bevissthet i forhold til hvilke forutsetninger som ligger til grunn for den enkelte analysen, er noen slike faktorer. 1.4 Innhold i prosjektet og i rapporten Tilsynet er gjennomført som en spørreundersøkelse med spørreskjema sendt til et utvalg ansatte på flere innretninger på sokkelen og anlegg på land. Prosjektgruppen utarbeidet spørreskjemaet i samarbeid med Ptil. Studio Apertura har stått for gjennomføringen av selve undersøkelsen, inklusiv utsending av e-post til alle som skulle besvare spørsmål, Prosjektgruppen har deretter forestått analyse og tolkning av innkomne data og rapportering av resultater.

15 5 Risikovurderinger i drift, vedlikehold og modifikasjoner Rapporten gir en oversikt over data og analyse av data og drøfter og sammenstiller. Rapporten dekker i prinsippet både produksjonsinnretninger på sokkelen og landanlegg, men med overvekt knyttet til produksjonsinnretninger på sokkelen. 1.5 Forkortelser AT Arbeidstillatelse D&V Drift og vedlikehold HAZID Risikoidentifikasjon HAZOP Hazard and Operability Study HMS Helse, miljø og sikkerhet HVO Hovedverneombud MOC Endringsledelse (Management of Change) Ptil Petroleumstilsynet QRA Kvantitativ risikoanalyse (Quantitative Risk Analysis) SJA Sikker Jobb Analyse TRA Totalrisikoanalyse V&M Vedlikehold og modifikasjon VO Verneombud

16 6 Risikovurderinger i drift, vedlikehold og modifikasjoner 2. Spørreskjemaundersøkelsen 2.1 Spørreskjemaet Spørreskjemaet ble utviklet i en arbeidsgruppe bestående av til sammen åtte personer fra Petroleumstilsynet, Safetec, Studio Apertura og. For å få informasjon om bruken av risikoanalyser/- vurderinger i ulike situasjoner og for forskjellige personellgrupper ble det utviklet tre scenarier som respondentgruppene ble bedt om å ta utgangspunkt i for besvarelsen (jfr. Vedlegg 1 spørreskjema for utfyllende beskrivelse). Det første scenariet omhandlet et tenkt problem som oppsto på anlegget/innretningen som var av en slik karakter at det var uklart om det var nødvendig med nedstengning/avbryting av operasjonen. Det andre scenariet tok utgangspunkt i det første, men her hadde det blitt tatt en beslutning om at det ikke var nødvendig med umiddelbar nedstenging/avslutning av operasjonen og at videre planlegging av jobben skulle gjennomføres av andre enn de som var involvert i den daglige driften (landorganisasjon, stab eller lignende). Det tredje scenariet omhandlet situasjonen etter at jobben var ferdig planlagt og var rettet mot forberedelsene/gjennomføringen av selve modifikasjonen. Respondentene ble bedt om å ta stilling til utsagn og spørsmål som var relatert til hvert enkelt scenarie på en 6-punkts skala. Unntaket var seks spørsmål som omhandlet bruk av Sikker jobbanalyse, Førjobb-samtale etc. hvor det ble benyttet en fempunkts skala. Avslutningsvis i skjemaet ble respondentene bedt om å ta stilling til noen generelle utsagn som omhandlet risikoanalyser/-vurderinger som ikke var knyttet til scenarioene. For hver hoveddel av skjemaet ble det stilt et åpent spørsmål hvor respondentene ble gitt mulighet til å utdype svarene sine. Spørreskjemaet hadde følgende struktur: Informasjon om undersøkelsen Bakgrunnsopplysninger (spørsmål 1 til 6) Risikovurderinger og beslutninger når problemer/feil oppstår (scenario 1) (spørsmål 7 til 21) Risikovurderinger i forbindelse med planlegging av mindre utbedringer/modifikasjoner (scenario 2) (spørsmål 22 til 28) Risikovurderinger i forkant av at en jobb skal gjennomføres (scenario 3) (spørsmål 29 til 33) Risikoanalyser/-vurderinger (generelle spørsmål, spørsmål 35 til 37) 2.2 Utvalg og svarprosent Petroleumstilsynet besluttet hvilke selskap som skulle omfattes av undersøkelsen. Disse var: BP StatoilHydro ConocoPhillips Marathon Petroleum Company Norway ExxonMobil E&P Norway Maersk Drilling Norway Talisman Energy Shell Myndighetskontaktene i disse selskapene ble kontaktet av Ptil og informert om undersøkelsen og bedt om å nominere personer i angitte selskap som hadde relevante funksjoner for temaet. De ble bedt om å nominere både egne ansatte og representanter for tilknyttede kontraktører. Både offshoreinnretninger

17 7 Risikovurderinger i drift, vedlikehold og modifikasjoner og landanlegg ble inkludert i undersøkelsen. En oversikt over hvilke innretninger/anlegg (i noen tilfeller felttilhørighet) som har svart fra hvert selskap finnes i Tabell 2.1: Tabell 2.1: Oversikt over hvilke innretninger/anlegg som har svart på undersøkelsen fra hvert enkelt selskap. Selskap BP ConocoPhillips StatoilHydro Marathon Esso/Exxon Mobil Talisman Shell Mærsk Innretning/Anlegg Ula/Tambar Ekofisk (kompleks/senteret) Brage Gullfaks (A, B, C) Heidrun Huldra Kristin Kårstø Mongstad Njord Snorre A Sture Veslefrikk Åsgard (A, B) Alvheim Balder Jotun (A, B) Ringhorne Slagentangen Gyda Petrojarl Varg Draugen Nyhamna Mærsk Gallant Til sammen 393 personer/funksjoner ble nominert fra myndighetskontaktene i form av e-postadresser. Disse ble videreformidlet til Studio Apertura. Blant disse viste det seg at åtte adresser var ikkeeksisterende, slik at netto utvalg ble 385 for undersøkelsen. Vi mottok svar fra 231 personer, noe som tilsvarer en svarprosent på 60. Dette betraktes som tilfredsstillende i denne typen undersøkelser. Hvordan utvalget fordelte seg på ulike bakgrunnsvariabler er framstilt i Tabell Gjennomføring av undersøkelsen Spørreundersøkelsen ble gjennomført elektronisk i perioden april til juli 2009 med Questback som tjenesteleverandør. Respondentene fikk invitasjon til undersøkelsen i en e-post og gjennom en lenke i e-posten kom de inn i det elektroniske skjemaet. Myndighetskontaktene i de ulike selskapene hadde i forkant blitt bedt om å informere de utvalgte respondentene om undersøkelsen og at de var valgt ut til å delta. Innledningsvis i skjemaet fikk de informasjon om hensikt og tema, at det var frivillig å delta og at alle opplysninger ville bli konfidensielt behandlet og anonymiseres i alle rapporteringer. Det var også mulighet til å få ytterligere informasjon via en lenke. Undersøkelsen var innmeldt og godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste og tilfredsstiller gitte forskningsetiske retningslinjer. Ingen svar kunne kobles direkte til e- File: j:\prosjekt\p alarp prosesser\tilsyn bruk av risikovurderinger\tekst\ra drift rapport rev4b.doc Printed: :54:20

18 8 Risikovurderinger i drift, vedlikehold og modifikasjoner postadresser, tjenesteleverandøren ivaretok anonymiteten. Det ble sendt ut en automatisk purring via e-post til de som ikke hadde besvart undersøkelsen innen angitt frist med en ny tredagers utvidet frist. Tabell 2.2: Utvalgets fordeling på ulike bakgrunnsvariabler Bakgrunnsvariabel Ansettelsesforhold Stilling Rolle 1 Antall Prosent Offshoreinnretning (161 respondenter) Landanlegg (70 respondenter) Operatøransatt Anleggseier/TSP Kontraktøransatt Kontraktør Plattformsjef Fabrikksjef Produksjonsleder/Driftsleder Produksjonsleder/Driftsleder 12 8 D&V leder D&V leder 8 5 Vedlikeholdsleder Vedlikeholdsleder 9 6 Boreleder/Boresjef HMS - leder /-koordinator HMS - leder /-koordinator 8 5 Sikkerhetsleder Sikkerhetsleder 3 2 Områdeoperatør/ prosesstekniker/ driftstekniker/ produksjonstekniker Områdeoperatør/ prosesstekniker/ driftstekniker/ produksjonstekniker Tekniker vedlikehold Tekniker vedlikehold 13 8 V&M leder / konstruksjonsleder V&M leder / konstruksjonsleder 12 8 HVO/VO Operatør HVO/VO Operatør 10 6 HVO/VO Kontraktør HVO/VO Kontraktør 6 4 Operasjonsleder Operasjonsleder Teknisk systemansvarlig Teknisk systemansvarlig Fagansvarlige Fagansvarlige Annet (stilling og rolle) Som det framkommer i Tabell 2.2 var det kun tre personer som anga at de hadde stilling som sikkerhetsleder. I tillegg var det åtte som anga stilling som HMS-leder/koordinator, slik at totalen er 11, som fortsatt er et lavt antall. Det er ikke kjent hvor mange sikkerhetsledere som ble inkludert i utvalget i utgangspunktet fra selskapenes side. Det kan imidlertid tenkes at det reelt sett var få som hadde denne stillingen. Flere selskap praktiserer kombinerte stillinger som inkluderer både helse- og sikkerhetsfunksjoner. 2.4 Databearbeiding Etter at undersøkelsen var avsluttet ble dataene innhentet i statistikkprogrammet SPSS. Det ble gjennomført enkel beskrivende statistikk på materialet i form av gjennomsnitt og frekvensfordelinger. Hvorvidt det var forskjeller mellom undergrupper i utvalget ble testet ved hjelp av t-tester og enveis variansanalyser (Field 2005). Alle utsagn/spørsmål ble testet for forskjeller mellom bakgrunnsvariablene. De forskjellene som ble avdekket er hovedsaklig presentert i figurer og enkelte tabeller med gjennomsnitt og frekvensfordeling for de ulike undergruppene. For utsagn/spørsmål hvor det ikke er presentert gruppeforskjeller var forskjellene små/ikke signifikante. 1 Ansatte ved landanlegg og i landorganisasjonen for offshore-innretninger anga rolle i tillegg til stilling.

19 9 Risikovurderinger i drift, vedlikehold og modifikasjoner 2.5 Tolkning av svar og mulige feilkilder Det er flere begrensninger og ulemper med innhenting av data ved bruk av spørreskjema (se blant annet Michell 2005 og Guldemund 2007). Følgende forhold kan være relevant å ha i mente i tolkningen av resultatene fra denne undersøkelsen. Gjennom undersøkelsen er det ønskelig å kunne si noe generelt om bruk av risikoanalyser og -vurderinger, dvs. man ønsker at resultatene kan generaliseres fra vårt utvalg respondenter til populasjonen av ansatte gruppene i de selskapene som er inkludert i undersøkelsen. Svarprosenten er et forhold som vil ha betydning for om resultatene kan generaliseres. En lav svarprosent kan gi problematiske skjevheter i utvalget i forhold til populasjonen. Her var svarprosenten på over 60, noe som betraktes som tilfredsstillende og godt for denne typen undersøkelser. Noe som kan trekke i negativ retning i forhold til generaliserbarhet er det forholdet at selskapene valgte ut respondenter selv. Vi betrakter imidlertid dette som mindre problematisk ettersom stillingskategoriene som skulle inkluderes ble definert av andre og fordi det for mange av stillingene kun var en person tilgjengelig på det tidspunktet skjemaene ble utsendt. Spørreskjemaet, med de ulike scenariene man skulle ta utgangspunkt i, kunne ha vært komplisert for noen. Imidlertid fikk vi kun en kommentar på at skjemaet var vanskelig å forholde seg til pr e-post og ingen kommentarer i de åpne svarfeltene. Dette gjør at det er grunn til å tro at dette ikke var et stort problem for datakvaliteten. Datakvaliteten vil også være avhengig av at respondentene besvarte undersøkelsen på en ærlig og oppriktig måte. For å legge til rette for dette ble det lagt vekt på å formidle at anonymiteten for den enkelte var ivaretatt, både gjennom den tekniske løsningen for besvarelsen og ved at en ekstern forskningsinstitusjon sto for selve gjennomføringen. Det er rimelig å anta at dette har bidratt positivt til datakvaliteten. Det kan likevel tenkes at respondentene besvarte den i mer positiv retning enn det var grunnlag for ikke å stille eget selskap i et dårlig lys. Dette er imidlertid en feilkilde som er vanskelig å kontrollere. En utfordring i vurdering av resultatene er sammensetningen av stillingskategorier som i noen tilfeller kan ha skapt usikkerhet blant respondentene. Som eksempel nevnes at på mange innretninger i undersøkelsen benytter man D&V- leder tittelen for å dekke to roller med forskjellige oppgaver i de situasjonene som er utgangspunkt for analysene. Mange av respondentene som har ansvaret for prosessanlegget (driftsledere) vil finne det naturlig å krysse for at de tilhører denne kategorien. Deres svar blir da vurdert sammen andre stillingskategorier som ikke naturlig deltar i denne fasen og naturlig svarer at de er lite involvert. Det gjelder rene vedlikeholdsledere, V&M-leder/ konstruksjonsleder. Man kan legge merke til at gruppen der man finner Driftleder og/eller Produksjonsleder er meget fornøyd med egen involvering. Dette skyldes at gruppen er homogen i forhold til egne roller i denne sammenheng. Totalt vurderes datakvaliteten som tilfredsstillende. Det er imidlertid pekt på noen mulige feilkilder her som ikke kan utelukkes.

20 10 Risikovurderinger i drift, vedlikehold og modifikasjoner 3. Analyse av data 3.1 Risikovurderinger når problemer/feil oppstår Respondentene ble innledningsvis bedt om å ta utgangspunkt i følgende scenario: Tenk deg en situasjon der det oppdages problemer i prosessanlegget eller ved gjennomføringen av en bore-/brønnoperasjon e.l. på innretningen/anlegget. Dette kan for eksempel være at en oppdager at en ventil har betydelig indre lekkasje, det er usikkert om den fungerer som tiltenkt eller det oppdages feil på annen viktig funksjon. Det er uklart om situasjonen er så alvorlig at en bør stenge ned eller avbryte operasjon for å utbedre feilen umiddelbart, eller om en kan vente, for eksempel til en planlagt stans noe frem i tid. Innledningsvis ble det spurt om i hvilken grad man var involvert i diskusjonen rundt hva man umiddelbart burde foreta seg dersom man befant seg i denne eller en tilsvarende tenkt situasjon. (Figur 3.1): Spørsmål 8: Grad av involvering når problemer/feil oppstår I hvor stor grad vil du vanligvis være involvert i de diskusjonene/vurderingene som foretas for å klargjøre hva en umiddelbart bør foreta seg når en slik situasjon oppstår? 4, = I liten grad... 6 = I høy grad Figur 3.1 Spørsmål 8: Involvering i risikovurderinger gjennomsnitt og frekvensfordeling totalutvalget Av de som tar stilling til spørsmålet, plasserer 28 % seg i de tre laveste kategoriene (mindre grad av involvering), mens det er 72 % i de tre øverste kategoriene (høyere grad av involvering). I tillegg er det 7 % (n=17) av alle respondenter i undersøkelsen som oppgir at de ikke er involvert i det hele tatt i vurderinger som umiddelbart gjøres. I figur 3.2 framstilles resultater for ulike stillingskategorier for spørsmål 8, dvs. gjennomsnitt og frekvensfordeling:

Risikoanalyser er vi der vi ønsker å være?

Risikoanalyser er vi der vi ønsker å være? Risikoanalyser er vi der vi ønsker å være? Noen av Petroleumstilsynets erfaringer fra tilsyn med gjennomføring, oppfølging og bruk av risikoanalyser Vidar Kristensen, Petroleumstilsynet, ESRA seminar 24.11.09

Detaljer

Tilsynsrapport Rapport

Tilsynsrapport Rapport Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med gjennomføring, oppfølging og bruk av risikovurderinger i drift og i forbindelse med mindre modifikasjoner Aktivitetsnummer 999010 Gradering

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Tilsyn fra Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2009

Tilsyn fra Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2009 Tilsyn fra Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2009 Wenche Svingen, Yrkeshygieniker This presentation includes forward-looking statements. Actual future conditions (including economic conditions,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Hvordan skal vi styre risiko? Hva er de fundamentale prinsipper? Har vi gode nok risikoanalyser?

Hvordan skal vi styre risiko? Hva er de fundamentale prinsipper? Har vi gode nok risikoanalyser? Hvordan skal vi styre risiko? Hva er de fundamentale prinsipper? Har vi gode nok risikoanalyser? Terje Aven og Jan Erik Vinnem Universitet i Stavanger Styring av risiko Risiko Verdensledende innen HMS

Detaljer

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Bergen kommune har bestemt seg for å gjøre en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75).

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75). Side 1av 13 Bakgrunn I oktober 2000 sendte prosjektet ut 400 spørreskjema til pasientene ved Tiller Psykiatriske poliklinikk. Bakgrunnen for utsendelsen var at man hadde opplevd å få manglende oppslutning

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Forord Dette dokumentet beskriver resultater fra en kartlegging av bruk av IKT

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rolf H. Hinderaker

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rolf H. Hinderaker Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring av vedlikehold på Brage 001055005 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET Edvard Velsvik Bele og Ingvild Syversten Innhold INNLEDNING... 1 DELTAKELSE... 2 INFORMASJON... 2 PRAKTISERING... 3 LEDERHÅNDTERING... 4 HELSEFREMMENDE

Detaljer

Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune

Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune Gunnar Nossum Nord-Trøndelagsforskning Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande. Deltakere i revisjonslaget ESa, GEF, HE, JSS, OTj, VKr,

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande. Deltakere i revisjonslaget ESa, GEF, HE, JSS, OTj, VKr, Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn - Statoils bruk av totalrisikoanalyser 001000117 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med operasjonelle og organisatoriske barrierer innen beredskap på Mongstad Aktivitetsnummer 001902021 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Risikobilder kunstneriske uttrykk eller fotografisk sannhet? Stein Haugen Professor II, NTNU / FoU-sjef Safetec Stein.haugen@safetec.

Risikobilder kunstneriske uttrykk eller fotografisk sannhet? Stein Haugen Professor II, NTNU / FoU-sjef Safetec Stein.haugen@safetec. Risikobilder kunstneriske uttrykk eller fotografisk sannhet? Stein Haugen Professor II, NTNU / FoU-sjef Safetec Stein.haugen@safetec.no Oversikt over foredraget Hva skal vi bruke risikobildet til? Hva

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005 Arbeidsmiljøundersøkelsen I grafene er fordelingene fremstilt i skalaen antall personer. I alt har personer besvart spørreskjemaet. På noen få spørsmål er det litt frafall. Resultatene skal fortolkes som

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MROD-13/10100-22 86205/14 17.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014

Detaljer

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Oppdragsgiver: Sámediggi /Sametinget Dato: 20.august 08 FORORD Asplan Viak AS har utarbeidet økonomisk rapport for utviklingen i duodji for året 2007. Rapporten

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Hva er HMS-kultur? Fra begrepsutvikling til sammenhenger Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Dordi Høivik Sr fagleder Helse og arbeidsmiljø Petroleumstilsynet 12.desember

Detaljer

Enalyzer Norge. Nice to know - ESS

Enalyzer Norge. Nice to know - ESS Enalyzer Norge Nice to know - ESS Oversikt Generelle tanker omkring spørsmålsformulering Typiske utfordringer ved de forskjellige spørsmålstyper Typiske utfordringer i lanseringsdelen Husk at folk gjør

Detaljer

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksnr: 12-00332 Dato: 10.02.2012 IMDi-notat Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For fjerde gang

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Risikoanalyser i petroleumsvirksomheten. Behov for å endre/justere kursen? Vidar Kristensen

Risikoanalyser i petroleumsvirksomheten. Behov for å endre/justere kursen? Vidar Kristensen Risikoanalyser i petroleumsvirksomheten Behov for å endre/justere kursen? Vidar Kristensen FoU Koordinator Petroleumstilsynet ESRA Norge seminar 10. mai 2012 Risikoanalyser mål og mening 1 Hvorfor gjennomføre

Detaljer

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Mål for dagens møte: Å gi en overordnet oversikt over instrumentet, og hvordan det kan brukes

Detaljer

Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst

Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst Menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst The interplay between integrated operations and operative risk assessments and judgements in offshore oil and gas Doktoravhandling Siri Andersen

Detaljer

Nordisk spørreskjema om sikkerhetsklima på arbeidsplassen

Nordisk spørreskjema om sikkerhetsklima på arbeidsplassen NOSACQ-50- Norway Nordisk spørreskjema om sikkerhetsklima på arbeidsplassen Hensikten med dette spørreskjemaet er å få ditt syn på sikkerheten på denne arbeidsplassen. Svarene dine vil bli behandlet elektronisk

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Til havs Sikkerhetssystemkonferansen 3.november 2011 Torleif Husebø - Petroleumstilsynet RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Detaljer

Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010

Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010 Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010 Rapporten er levert av TNS Gallup - Norge Oslo 2011 1 Tittel på presentasjon 11. april 2011 Bakgrunn for tilleggsundersøkelsen TNS Gallup har på oppdrag for i løpet

Detaljer

Åpenhet i Bergen kommune

Åpenhet i Bergen kommune Åpenhet i Bergen kommune Ansatteundersøkelse 10. 31. januar 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 10. 31. januar 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8 INNHOLD 1. Bakgrunn for evalueringen Side 1 2. Metode for evalueringen Side 1 3. Hvilke resultater har Rus-Netts virksomhet gitt 3.1 Klienter Side 2 3.2 Familie/pårørende Side 8 4. Kommentarer fra klienter

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2009 Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 RAPPORT 1/2010 Side 2 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Metode...3 1.3 Informasjon om respondentene...4

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Sikker Jobbanalyse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-013. Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 01.05.2010

Sikker Jobbanalyse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-013. Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 01.05.2010 Sikker Jobbanalyse Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-013 Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 01.05.2010 Navn Tittel Dato Utarbeidet av Magne Gundersen HMS rådgiver Revidert av Terje Løvereide Operation manager

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Nasjonal SUIT Per H. Jacobsen USIT/UiO

Nasjonal SUIT Per H. Jacobsen USIT/UiO Per H. Jacobsen USIT/UiO Samarbeid mellom fem norske universiteter [UiA, UiB, NTNU. UiT og UiO]. Prosjektgruppe med deltagere fra de fem universitetene. Langt på vei basert på UiOs tidligere SUIT-undersøkelser

Detaljer

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord En spørreundersøkelse blant bedrifter i Meløy kommune i perioden 26. januar 2012 til 9. februar 2012 1 Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Til lærerne Som nevnt så omhandler spørreundersøkelsen ulike deler av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, heretter forkortet til NKVS. Dersom du ønsker spørreskjemaet i utskriftsvennlig

Detaljer

Bruk av engelsk i industri og byggeog anleggsvirksomhet. TNS jwn:

Bruk av engelsk i industri og byggeog anleggsvirksomhet. TNS jwn: Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Metode og utvalg 6 3 4 Tillitsvalgte og ledere om bruk av engelsk i industri og bygge- og 5 Vedlegg 31 25 Tillitsvalgte: bruk av engelsk i industri og bygge- og 11 2 1 Hovedfunn

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heidrun Aktivitetsnummer 001124010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Hva skal jeg si noe om? Datakilder HMS-utfordringer V&M og brønnservice Et par statistiske eksempler Brønnservice V&M Hvem sine

Detaljer

Veiledning Tittel: Veiledning for utarbeiding av økonomiske analyser Dok.nr: RL065

Veiledning Tittel: Veiledning for utarbeiding av økonomiske analyser Dok.nr: RL065 Veiledning Tittel: Dok.nr: RL065 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 Bakgrunn og formål... 2 2 Generelle prinsipper... 2 2.1 Klarhet og transparens... 2 2.2 Kompletthet...

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 ? Kundeundersøkelse 0 Etat for bygg og eiendom «Våre eiendommer skal gjøre byen stolt» Innhold Innledning.... Om kundeundersøkelsen.... Gjennomføring.... Svarprosent og feilmargin.... Resultater og fremstilling....

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen Aktivitetsnummer 005093028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator Hva/hvem er UH-nett Vest? Prosjektet På tvers regional tilgang til forskningsinformasjon

Detaljer

Hva er risikostyring?

Hva er risikostyring? Hva er risikostyring? EBL workshop - DNV innlegg Tore Magler Wiggen, Senior Consultant / Lawyer, Cleaner Energy, DNV Energy. 22.10.2008 Agenda Risiko definisjon og begreper Risikovurdering risikoanalyse

Detaljer

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Arne J. Thorsen. Deltakere i revisjonslaget Semsudin Leto, Bente Hallan, Else Riis Rasmussen

Begrenset Fortrolig. Arne J. Thorsen. Deltakere i revisjonslaget Semsudin Leto, Bente Hallan, Else Riis Rasmussen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter storulykketilsyn og tilsyn med vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr på Slagentangen. Aktivitetsnummer 007931014, 007931018 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak:

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: 1. Arbeidsplanlegging / arbeidsutførelse/ lederansvar 2. Kunnskap/ / lederansvar 3. Kunnskap/ 4. Kunnskap/ (M/O) 5. Styringssystemer 6.

Detaljer

T-1 StatoilHydro Arnt-Heikki Steinbakk

T-1 StatoilHydro Arnt-Heikki Steinbakk Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport - StatoilHydro - Njord A - konsernberedskapsøvelsen 2009 Aktivitetsnummer 001107004 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

Utslippsmåling/Klimakvoteforskriften. Erfaringer fra operatørselskap v/knut Olaussen

Utslippsmåling/Klimakvoteforskriften. Erfaringer fra operatørselskap v/knut Olaussen Classification: Internal Status: Draft Utslippsmåling/Klimakvoteforskriften Erfaringer fra operatørselskap v/knut Olaussen 2 Utfordringer Tidsfrister Søknads skjema Terminologi Tilbakemeldinger fra SFT

Detaljer

Organisasjonsundersøkelsen 2012

Organisasjonsundersøkelsen 2012 Organisasjonsundersøkelsen 2012 Veiledning for GJENNOMFØRING Innhold: Del A: Spørreundersøkelse Del B: Fysisk vernerunde 2 GJENNOMFØRING Del A: Spørreundersøkelsen Spørreundersøkelsen måler den enkelte

Detaljer

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Veiledning UNIVERSITETET I BERGEN Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Undersøkelsen kartlegger ditt syn på pasientsikkerhet, uønskede hendelser og hendelsesrapportering i den

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 ? Kundeundersøkelse 0 Etat for bygg og eiendom «Våre eiendommer skal gjøre byen stolt» Innhold Innledning.... Om kundeundersøkelsen.... Gjennomføring.... Svarprosent og feilmargin.... Resultater og fremstilling....

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Knyttet til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 43/2017 Tittel: Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser

Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser 17 Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser I parentes etter angivelse av selskapets andel i vedkommende felt i drift/funn oppgis den/de utvinningstillatelser feltet/funnet ligger i. For de

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Faroe Petroleum Norge AS boring av brønn Clapton 2/8-18 S i utvinningstillatelse 440 s med bruk av Maersk Guardian Aktivitetsnummer

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse.

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse. RISIKOANALYSE OG FAREREDUSERENDE TILTAK Hensikt Å etablere en skriftlig oversikt på hva som kan gå galt med tilhørende sannsynlighetsgrad for at det skjer med gradering av konsekvens. Videre fastlegge

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm. Deltakere i revisjonslaget Brit Gullesen, Sigvart Zachariassen og Sissel Bukkholm 21.4.

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm. Deltakere i revisjonslaget Brit Gullesen, Sigvart Zachariassen og Sissel Bukkholm 21.4. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av arbeidsmiljøforhold på Oseberg C Aktivitetsnummer 001053036 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget

Begrenset Fortrolig. T-1 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på Åsgard B Aktivitetsnummer 001000083 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget Tommy Hansen

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget Tommy Hansen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Gullfaks B 001050044 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0%

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0% Innenfor * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 900 55 955 94,2% 5,8% 100,0% 738 49 787 93,8% 6,2% 100,0% 138 92 230 60,0% 40,0% 100,0% 153 66 219 69,9% 30,1% 100,0% 2638

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 18.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200102-41 Per Jarle Stene 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: SPØRSMÅL FRA KONTROLLUTVALGSMEDLEM

Detaljer

Hvordan unngå at endringer i kontrakter får uheldige konsekvenser for HMS? Store endringer i næringen. Hva har Ptil gjort? Hva ser vi?

Hvordan unngå at endringer i kontrakter får uheldige konsekvenser for HMS? Store endringer i næringen. Hva har Ptil gjort? Hva ser vi? Hvordan unngå at endringer i kontrakter får uheldige konsekvenser for HMS? Store endringer i næringen. Hva har Ptil gjort? Hva ser vi? Jorunn Tharaldsen og Elisabeth Lootz 40% 80% 30% 70% 20% 60% Job 10%

Detaljer

Inspeksjon ved Ormen Lange Landanlegg Dato for inspeksjonen: Rapportnummer: I.Klif Saksnr.: 2011/94

Inspeksjon ved Ormen Lange Landanlegg Dato for inspeksjonen: Rapportnummer: I.Klif Saksnr.: 2011/94 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2012.088.I.KLIF

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rolf H Hinderaker

Begrenset Fortrolig. Rolf H Hinderaker Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med Statoil styring av vedlikehold, tilsyn 001000072 001000072 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Metodeskriv for undersøkelsen «Digital tilstand i høyere utdanning 2014», Norgesuniversitetets monitor

Metodeskriv for undersøkelsen «Digital tilstand i høyere utdanning 2014», Norgesuniversitetets monitor Metodeskriv for undersøkelsen «Digital tilstand i høyere utdanning 2014», Norgesuniversitetets monitor 1. Innledning Ipsos MMI har gjennomført en nasjonal undersøkelse om omfang, utbredelse og bruk av

Detaljer

ARK et verktøy for arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse utviklet av og for U&H-sektoren

ARK et verktøy for arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse utviklet av og for U&H-sektoren 1 ARK et verktøy for arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse utviklet av og for U&H-sektoren Et verktøy for undersøkelse og utvikling av de viktigste aspektene i psykososiale arbeidsmiljø, belastninger og ressurser

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005 Brukerundersøkelse Utført blant 6 domeneabonnenter i mars Om undersøkelsen Utført av TNS Gallup i samarbeid med Post- og teletilsynet på oppdrag fra UNINETT Norid 6 av (1 %) tilfeldig uttrukne domeneabonnenter

Detaljer

TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER aard Herman orge Institutt for økonomi- og samfunnsfag Høgskolen i Harstad Havnegaten HARSTA Vår dato:.. Vår ref: / / L eres dato: eres ref: TILAKEMELING PÅ MELING OM EHANLING AV PERSONOPPLYSNINGER Vi

Detaljer

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Bakgrunn Nordland fylkeskommune starter høsten 0 prosessen med å revidere samarbeidsavtalene med kommunene om folkehelsearbeidet. I den anledning gjennomførte Folkehelseavdelingen

Detaljer