Fangst, transport og bruk av vill leppefisk. Miljøeffekter, sykdommer og smittespredningsrisiko risikoanalyse eller kostnyttevurdering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fangst, transport og bruk av vill leppefisk. Miljøeffekter, sykdommer og smittespredningsrisiko risikoanalyse eller kostnyttevurdering"

Transkript

1 Fangst, transport og bruk av vill leppefisk. Miljøeffekter, sykdommer og smittespredningsrisiko risikoanalyse eller kostnyttevurdering

2 Stein Mortensen Lisbeth Sælemyr, Cecilie K. Skår og Egil Karlsbakk

3 Veldig generell bakgrunn Kort om resultatene fra delprosjekt helsestudier, FHF-finansiert prosjekt Bærekraft (?) Problemstillinger knyttet til transport av fisk Risikovurdering eller kost-nyttevurdering? Løsningsforslag forslag til prosjekt i 2014 Kilder

4 Den veldig generelle bakgrunnen Spredning av sykdommer skjer i de aller fleste tilfeller ved transport av levende, smittebærende dyr Bier Kreps Østers Fisk Fjørfe Sau Storfe... og mennesker Vi er alltid på hælen

5 Først flyttet vi laks og så rømte den

6 Så flyttet vi torsk, og den rømte den også

7 Og nå flytter vi leppefisk som også rømmer

8 Transport av leppefisk - tre scenarier langs kysten 3: Midt- og Nord-Norge. Mindre tilgjengelig leppefisk. Stort behov. 2: Vestlandet. Omfattende fiske og bruk. Selvforsynt? 1: Sør og sør-øst, samt Sverige. Omfattende fiske, lite eller ingen bruk av leppefisk

9 Fiske i Sverige og transport nordover Syv områder Nytt fiskeri i Sverige Interesse for kunnskap fra Norge

10 Transporten fra Sverige Dette er et langt strekk

11 Kort om resultater fra FHFfinansiert prosjekt Bestander og fangstkvalitet. Delprosjekt 3: helsestatus hos vill leppefisk

12 Innsamling av fisk 2011 og 2012 Leka Flatanger Austevoll Hardanger Flødevigen Tjøme

13 Kumulativ dødelighet (%) Kumulativ dødelighet (%) Leppefisk Mundheim juli 2011 Fangst (ca 60 fisk) satt i kar. Dominans av grønngylt Dager etter innfanging Leppefisk Sollesnes september Fangst med dominans av bergnebb, noe grønngylt og gressgylt Dager etter innfanging

14 Hardanger/Mundheim, N=77 isolat/sekvenser, 9 grønngylt Bakterier Nyre Nyreisolater fordelt på antall fisk Vibrio anguillarum Aeromonas salmonicida Sår Tarm Vibrio sp aff splendidus V. gallaecicus Vibrio sp aff tasmaniensis 2 2 Vibrio sp. aff. ichthyoenteri Psychrobacter spp. 1 1 V. scophthalmi Aliivibrio spp Shewanella sp

15 2012 Leka 29 fisk. Alle bergnebb 13 Bergnebb Aliivibrio logei ++ Ok 15 Bergnebb Vibrio splendidus Enterovibrio sp 29 Bergnebb Vibrio ichthyoenteri Vibrio splendidus Ok Ok Flødevigen 1 Berggylt Vibrio tapetis Vibrio anguillarum 30 fisk. 21 bergnebb, 5 berggylt, 3 grønngylt og 1 gressgylt 2 Berggylt Aliivibrio wodanis + Ok 12 Berggylt Vibrio sp aff Vibrio gallaecicus + Ok 14 Gressgylt Vibrio ichthyoenteri ++ Ok + + Finneslitasje 16 Grønngylt Vibrio ichthyoenteri + Skade på halefinne. Granulomer I nyre. Flatanger 30 fisk. alle bergnebb 4 Bergnebb Aliivibrio logei + 9 Bergnebb Arthobacter scleromae Bergnebb Vibrio ichthyoenteri + 28 Bergnebb Aliivibrio sp. aff. Aliivibrio finisterensis + + Tjøme 30 fisk. 18 grønngylt, 13 berggylt 9 Grønngylt Photobacterium sp. + Ok 11 Berggylt Aeromonas salmonicida +++ Fisk død dagen før. Lagt på kjøl over natt. Granulomer i lever, milt og nyre

16 Oppsummering 2011 og fire lokaliteter 2012 Frisk bergnebb få syke fisk begrenset materiale Noen Vibrio spp. Mange funn av Aeromonas salmonicida fra grønngylt fra Hardanger 2011, kun ett funn fra lokalitetene i 2012 (men få fisk i 2012)

17 Fisken fra Austevoll har hatt en tettere oppfølging samkjøring med fangstforsøk

18 Prøver av 20 fisk. 10 bergnebb og 10 grønngylt. Fisk nr Art Bakteriefunn Mengde Merknader 12 Grønngylt Vibrio splendidus +++ Ok Prøver av 7 døde fisk. 6 grønngylt, 1 gressgylt. 1 Grønngylt Vibrio splendidus +++ Begynnende nekrotisering 2 Gressgylt Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes +++ Ok 4 Grønngylt Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes og Vibrio ichthyoenteri 23.07: Prøver av 9 fisk, 8 grønngylt, 1 gressgylt. 1 Gressgylt Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes (i tillegg sparsom vekst av minst tre forskjellige andre bakterietyper) 3 Grønngylt Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes og Vibrio ichthyoenteri Ok +++ Litt ascites i bukhulen +++ Skadet halefinne + 4 Grønngylt Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes +++ Ok 5 Grønngylt Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes +++ Begynnende autolyse 8 Grønngylt Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes +++ Ok Prøver av 5 fisk, alle grønngylt. 1 Grønngylt Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes +++ Litt slimete gjeller 2 Grønngylt Vibrio splendidus +++ Bleke gjeller. Hvite knuter i nyre 3 Grønngylt Tett blandingsvekst. Vekst av 20 hemolytiske kol Ascites i buk karakterisert som Vibrio splendidus 5 Grønngylt Vibrio tapetis +++ Ok Prøver av 3 fisk, alle grønngylt 1 Grønngylt Vibrio ichthyoenteri Vibrio splendidus 2 Grønngylt Vibrio tapetis Vibrio splendidus Bleke gjeller. Autolysert Hudsår v/ryggfinne. Autolysert Prøver av 20 fisk. 10 grønngylt, 10 bergnebb 3 Grønngylt Vibrio splendidus (2 typer) + Svullen underkjeve. Granulomer i nyre. 19 Bergnebb Aliivibrio finisterrensis + Ok (I tillegg sparsom vekst med V. splendidus og V. ichthyoenteri) 20 Bergnebb Vibrio splendidus (2 typer) + Ok

19 Oppsummering Austevoll Dødelighet hovedsakelig av grønngylt Forårsaket av Aeromonas salmonicida i tre merder Vibrio splendidus (og V. tapetis) Prøver fra nyre ble analysert for Viral hemorrhagisk septikemivirus (VHSV) og Piscine Reovirus (PRV) med sanntids revers transkriptase PCR alle fisk negative

20 Grønngylt er sårbar

21 Bergnebb ser ut til å være mer robust

22 Bærekraft Effekter på bestander Permanente effekter på biologisk mangfold Permanent forverret helsestatus

23 Problemstillinger knyttet til transport av fisk Trussel / effekt på leppefisken Trussel / effekt på lakseoppdrettet Miljø blindpassasjerer i transportvann Vi bør svare opp alt dette

24 Bestandsgenetiske forhold Lokale bestander lange avstander Bergnebb Grønngylt Berggylt

25 Berggylt... hvilken variant, underart eller art er dette?

26 ... eller dette?

27 Sykdom - hvilke agens frykter vi eller bør vi være på vakt for? Godt spørsmål - vi leter alltid etter det kjente - derfor ligger vi alltid bak spredningen av nye sykdommer

28 Viral hemorrhagisk septikemivirus (VHSV) Andre virus med bredt vertsspekter IPNV? Andre laksepatogene virus (SAV, PRV etc?) Aeromonas salmonicida Francisella spp? Bakterier i sår Tenacibaculum spp, Flavobacter osv? Ulike Vibrio-stammer Andre blindpassasjerer Amøber (AGD) Paramoeba perurans Vi aner ikke hva som er i forsendelsene

29 Risikoanalyse eller kostnyttevurdering? Risiko = sannsynlighet x konsekvens Vurderingene er alltid knyttet til en definert grad av usikkerhet

30 Risikomatrise Høy Sannsynlighet Middels Lav Liten/ikke alvorlig moderat høy/alvorlig konsekvens

31 Uten data er det umulig å lage en risikomatrise Jo høyere grad av usikkerhet, jo dårligere blir vurderingen Men usikkerheten er viktig i forhold til føre var -vurderinger Hvis man skal bruke føre var -vurderinger

32 Sannsynlighet For å blande leppefisk med ulike genetiske opphav er høy For å transportere patogene agens som ikke finnes på mottaksstedet er høy Konsekvens Vet ikke Vet ikke her heller, men erfaringer forteller oss vel at vi bør være varsomme

33 ... eller kost-nyttevurdering? Nytte kostnaden er knyttet til risiko for negative effekter Oppdretterne trenger leppefisken Fiskerne trenger en jobb Risiko for endring i bestandsstrukturene Risiko for smittespredning

34 Status er at; Vi (forskningsmiljøene) lærer hele tiden, men må skaffe mer informasjon Forvaltningn og næring må gjøre noen valg under veis Kommunikasjon!

35 Løsningsforslag forslag til prosjekt i 2014

36 Prøvetaking av vill fisk Nok fisk flere prøvetakingspunkter på en kyststrekning Data om bestander Populasjonsgenetikk Helse Samarbeid med svenske fagmiljø

37 Finansiering Havforskningsinstituttet etablering av prosjekt i 2014 dekker feltarbeid prøvetaking Trenger finasiering av Workshop i Sverige, samt deler av kostnadene til analyser og etterarbeid

38 Kilder Mortensen, S, Karlsbakk, E., Sandlund, N. og Skiftesvik, A.B. (2014). Risiko ved bruk av rensefisk i norsk oppdrett. S I: Taranger, G.L., Svåsand, T., Kvamme, B.O., Kristiansen, T. og Boxaspen, K.K.(red.) Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013, Fisken og havet, særnummer Robalo JI, Castilho R, Francisco SM, Almada F, Knutsen H, Jorde PE, Pereira AM, Almada VC (2011). Nortern refugia and recent expansion in the North Sea: the case of the wrasse Symphodus melops (Linnaeus, 1758). Ecology and Evolution 2(1): doi: /ece3.77 Knutsen H, Jorde PE, Gonzales EB, Robalo J, Albretsen J, Almada V (2013). Climate Change and Genetic Structure of Leading Edge and Rear End Populations in a Northwards Shifting Marine Fish Species, the Corkwing Wrasse (Symphodus melops). PLoS ONE 8(6): e Doi: /journal.pone Sundt R, Jørstad KE (1993). Population genetic structure of goldsinny wrasse, Ctenolabrus rupestris (L.) in Norway: implications for future management of parasite cleaners in the salmon farming industry. Fisheries Management and Ecology 5: D Arcy J, Mirimin L, FitzGerald R (2013). Phylogeographic structure of a protogynous hermaphrodite species, the ballan wrasse Labrus bergylta, in Ireland, Scotland, and Norway, using mitochondrial DNA sequence data. ICES Journal of Marine Science 70(3): Doi: /icesjms/fst018 Karlsbakk E, Olsen AB, Einen A-CB, Mo TA, Fiksdal IU, Aase H, et al. Amoebic gill disease due to Paramoeba perurans in ballan wrasse (Labrus bergylta). Aquaculture. 2013; :41-44.

39 Takk for meg

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Rapport fra Arbeidsgruppe om bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Livet i havet vårt felles ansvar Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 2 Leppefiskarter i Norge...

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2 2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2-2014 Publisert: 23.01.2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Redaktører: Geir Lasse Taranger,

Detaljer

Rensefisk. I samarbeid med: nr. 6a juni 2011 årgang 36. Illustrasjon av RT reklamebyrå på oppdrag fra Marine Harvest

Rensefisk. I samarbeid med: nr. 6a juni 2011 årgang 36. Illustrasjon av RT reklamebyrå på oppdrag fra Marine Harvest nr. 6a juni 2011 årgang 36 www.kyst.no Rensefisk Illustrasjon av RT reklamebyrå på oppdrag fra Marine Harvest I samarbeid med: FANGST, BRUK, OPPDRETT OG FISKEHELSE Se hva du må se - når sekundene teller...

Detaljer

JUNI 2010 FISKEHELSE. Ny kunnskap om østersparasitt og sykdommen marteiliose. ... side 10

JUNI 2010 FISKEHELSE. Ny kunnskap om østersparasitt og sykdommen marteiliose. ... side 10 JUNI 2010 FISKEHELSE Ny kunnskap om østersparasitt og sykdommen marteiliose... side 10 Fagtidsskriftet Fiskehelse INNHOLD ISBN 978-82-8208-019-4 Utgiver: Tekna Fiskehelseforeningen Faglig gruppe i Tekna

Detaljer

Rensefisk nytt. Mange nye rensefisk-produsenter. Nyhetsbrev Nr. 7 7. Juli 2014 FHF-prosjekt 900955

Rensefisk nytt. Mange nye rensefisk-produsenter. Nyhetsbrev Nr. 7 7. Juli 2014 FHF-prosjekt 900955 Nyhetsbrev Nr. 7 7. Juli 2014 FHF-prosjekt 900955 Rensefisk nytt Illustrasjon: Marine Harvest Mange nye rensefisk-produsenter Næringen trenger sikker tilgang på mengder med rensefisk, året rundt. Mange

Detaljer

www.imr.no Fisken og havet, særnummer 3-2010 Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett

www.imr.no Fisken og havet, særnummer 3-2010 Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett Fisken og havet, særnummer 3-2010 Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett Redaktører: Geir Lasse Taranger, Karin Kroon Boxaspen, Abdullah S. Madhun og Terje Svåsand Medforfattere ved Havforskningsinstituttet:

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 1 RAPPORTEN

Detaljer

Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke.

Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke. Side 1 av 11 Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke. Bakgrunn Forordning 213/2009 pkt. 2.1.1. åpner for at kompetent myndighet

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 1 RAPPORTEN

Detaljer

Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7

Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7 UTGAVE 1 - juli 2012 ÅRGANG 28 Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7 Bekymring for turistfisket etter kveite, side 9 Arealavgift krever politikere med ryggrad, side 10 Taretråling til skade

Detaljer

Effekter av lakselus på sjøørret

Effekter av lakselus på sjøørret 1071 Effekter av lakselus på sjøørret - en litteraturoppsummering Eva B. Thorstad, Christopher D. Todd, Pål Arne Bjørn, Patrick G. Gargan, Knut Wiik Vollset, Elina Halttunen, Steinar Kålås, Ingebrigt Uglem,

Detaljer

Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L.

Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. UTREDNING DN-utredning 10-2011 Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. Kunnskapsoversikt med forslag til handlingsplan Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. Kunnskapsoversikt med

Detaljer

Er det noen sammenheng mellom oppdrettsvolum og sykdom blant villaks? Arne Skorping Universitetet i Bergen

Er det noen sammenheng mellom oppdrettsvolum og sykdom blant villaks? Arne Skorping Universitetet i Bergen Er det noen sammenheng mellom oppdrettsvolum og sykdom blant villaks? Arne Skorping Universitetet i Bergen Uansett definisjon av volum må vi anta at dette er positivt korrelert med tetthet Tetthet = ant.

Detaljer

Permaskjørt kan redusere påslag av lakselus - analyse av feltdata. Delrapport Permaskjørt-prosjektet A5

Permaskjørt kan redusere påslag av lakselus - analyse av feltdata. Delrapport Permaskjørt-prosjektet A5 Norwegian Veterinary Institute`s Report Series Veterinærinstituttets rapportserie Rapport 2 2015 Permaskjørt kan redusere påslag av lakselus - analyse av feltdata Delrapport Permaskjørt-prosjektet A5 Randi

Detaljer

PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon. msd-animal-health.no

PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon. msd-animal-health.no PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon msd-animal-health.no 1 2 Forskning for bærekraftig fremtid /// JOHAN KVALHEIM, ADM.DIR. MSD ANIMAL HEALTH NORGE Hvem hadde trodd at noen spede

Detaljer

Et testlaboratorium for forskning og forvaltning

Et testlaboratorium for forskning og forvaltning Tema Bevaringsområder for hummer: Et testlaboratorium for forskning og forvaltning Siden 2004 har Havforskningsinstituttet arbeidet tverrfaglig med småskala bevaringsområder for hummer i Skagerrak. I dette

Detaljer

2.9 Helsesituasjonen hos marin oppdrettsfisk

2.9 Helsesituasjonen hos marin oppdrettsfisk 2.9 Helsesituasjonen hos marin oppdrettsfisk Renate Johansen, Veterinærinstituttet Oslo Deformiteter på torsk og sykdommen atypisk furunkulose på kveite trekkes av mange frem som de største helseproblemene

Detaljer

Utredning: Hvordan kan kartleggingen av laksens genom bidra til å løse utfordringene i norsk havbruksnæring?

Utredning: Hvordan kan kartleggingen av laksens genom bidra til å løse utfordringene i norsk havbruksnæring? Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Utredning: Hvordan kan kartleggingen av laksens genom bidra til å løse utfordringene i norsk havbruksnæring? 1 Komité Peter Aleström, Norges veterinærhøgskole

Detaljer

Kartlegging av samarbeidsvilje og muligheter for opprettelse av biobank for villaks

Kartlegging av samarbeidsvilje og muligheter for opprettelse av biobank for villaks Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet KLV-notat 1-2011 Kartlegging av samarbeidsvilje og muligheter for opprettelse av biobank for

Detaljer

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS 13 10 Fiskeri og havbruk Vi bygger nye tradisjoner... I mer enn 110 år har Nordlandsbanken opparbeidet seg en unik kompetanse om nordnorsk næringsliv og fiskerinæringen.

Detaljer

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET En sammenstilling og prioritering av identifiserte overvåkings-, forsknings og kartleggingsbehov i forbindelse med utarbeidelsen av forvaltningsplanen for Barentshavet 22.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

fellesskapsressurs og personlig informasjon

fellesskapsressurs og personlig informasjon Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. 2010/83 Dato: 20.12.2010 Nordmenns arvestoff fellesskapsressurs og personlig informasjon Bioteknologinemnda anbefaler i denne

Detaljer

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 7 Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 ANDRE MEDLEMMER [sett inn navn] RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING

Detaljer

FylkesROS for Finnmark

FylkesROS for Finnmark FylkesROS for Finnmark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR FINNMARK 2014-2017 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål for FylkesROS i Finnmark... 4 1.2 Sentrale begreper... 4 1.3 Risikovurderinger

Detaljer

Konsekvensutredning revisjon av ballastvannforskriften

Konsekvensutredning revisjon av ballastvannforskriften Rapport Konsekvensutredning revisjon av ballastvannforskriften MENON-PUBLIKASJON NR. 37/2014 Desember 2014 av Christian Svane Mellbye, Sveinung Fjose og Marcus Gjems Theie Innhold 1. Konklusjon og oppsummering...

Detaljer

PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK

PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK ISSN: 0809-8050 ISBN 13: 978-82-92775-01-1 ISBN 10: 82-92775-01-3 PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK Oppdrett og fangstbasert akvakultur Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og næringen. 2001-2010.

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Nye regler, sikrere havbruk?

Nye regler, sikrere havbruk? Nye regler, sikrere havbruk? Benny Kristian Kilhavn Marin teknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Harald Ellingsen, IMT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for marin teknikk TMR

Detaljer