Hvem er vi? Agenda. Avgrensning. Rammeverk for eierstyring i prosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem er vi? Agenda. Avgrensning. Rammeverk for eierstyring i prosjekter"

Transkript

1 Hvem er vi? Eierstyring i prosjekter Problemer og utfordringer Helge Marheim, Telenor AS Senior prosjektleder Pt allokert til utviklingsoppgaver (PMO) Erfaring fra større produktutviklingsprosjekter Tønnes Eilertsen, Metier AS Konsulentdirektør Konsulent siden 1991 Erfaring fra større IKT- og omstillingsprosjekter Samarbeidet om utvikling og implementering av rammeverk for eierstyring i prosjekter i Telenor Norge Agenda Avgrensning Innledende avgrensninger/avklaringer Kort om Telenor Eierstyring i prosjekter - metode og tilnærming til utviklingsarbeidet Evaluering, resultat og hypoteser Valgte tiltak Status - hva vi har oppnådd så langt Utvelgelse av prosjekter Gjennomføring av prosjekter Vi vil fokusere på Prosjekteier og Styringsgruppens rolle i forhold til løpende styring/ledelse og støtte til Prosjektleder/prosjektet Rammeverk for eierstyring i prosjekter Roller Prosesser Systemer og verktøy Kompetanse

2 Mitt Telenor Prosjektprosess i Telenor Fokus på risikostyring Samspillet mellom vurdering av finansiell risiko, operasjonell risiko og prosjektgjennomf øringsrisiko Telenor realiserer det meste av sin strategi gjennom prosjekter B1 B2 B3 B4 B5 Operasjonell risiko risiko Prosjektgjennomføringsrisiko Finansiell risiko risiko Oppdatere verdivurdering Oppdatert verdivurd. (BC) m. sensitivitetsanalyse Utarbeide verdivurdering Verdivurdering (BC) med sensitivitetsanalyse Budsjett Tidplan Leveranseog løsningsbeskr. Gjennomføre risikoanlayse Rapport, Leveranseskisse Endringer i eksterne foruts. til verdivurd. Rapportere tids-, kost- og kvalitetsavvik til styringsgruppen. Prosjektregnskap P r o s j e k t r i s i k o s t y r i n g med Kostnadsavvik samlet faktisk avvik Tidsavvik Faktisk Kvalitetsavvik leveranse (Endringer i leveranseinnhold og løsning) og løsning Oppdatere Besluttede Oppdatert risikoredus rapport, erende tiltak Mulige ytterligere risikored. tiltak Ref. PMI portfolio management Telenor har sterk fokus på kontinuerlig forbedring også innenfor prosjektområdet P3M3 self-assessment Verktøy Prosesser Kompetanse 3 måneders sykluser Input til forbedringsarbeidet Forbedringsagenda Forbedringsinitiativer Leveranser P3M3 self assessment Medarbeiderundersøkelser Eierstyringsindeks Prosjektlederindeks Overleveringsindeks Erfaringsrapporter Forbedringsworkshops Konserninitierte initiativer, bl.a. Lean Ref.:

3 Scoring i forhold til beste praksis Eksempel PjM3 Management control (level 4) illustrative P3M3 som basis for kontinuerlig forbedring Hvorfor fokusere på eierstyring i prosjekter Behov for å tydeliggjøre interne ansvarsforhold; spesielt Prosjekteier vs. Prosjektleder Bevisstgjøre Prosjekteiere og Styringsgruppe mht rolle, oppgaver og ansvar Sikre effektivitet i prosjektgjennomføringen Sikre fokus på realisering av gevinster/effekter Et økende antall virksomhetskritiske initiativer i Telenor organiseres og gjennomføres som prosjekter Hypotese 1: Hypotese 2: Prosjekteieren støtter seg i stor grad på Prosjektlederen mhp ledelse/styring av prosjektet Eierstyring i prosjekter utøves på en ikke-enhetlig måte, basert på den enkeltes personlige erfaringer Behov for å tydeliggjøre ansvar og rolle for Prosjekteier og Styringsgruppe Prosjekteier må i større grad styre/utøve ledelse Prosjekteier må avsette mer tid til rollen Prosjekteier må være i løpende dialog med Prosjektleder Skape en mer enhetlig prosess for eierstyring i prosjekter Øke kompetanse relatert til eierstyring i prosjekter. Fokusere på viktige bidrag i forhold til usikkerhetsstyring, gevinstrealisering og endrings-/avvikshåndtering Etablere fora for kompetanseutvikling og læring

4 Hypotese 3: Plan for å komme dit : Styringsgruppen er for flere et sted å holde seg oppdatert Redusere antallet medlemmer i Styringsgruppen Tydeliggjøre ansvar/forventet bidrag fra det enkelte medlem i Styringsgruppen Styringsgruppe skal ha fokus på hva som er til det beste for Telenor ikke sub-optimalisere i forhold til en enhet I større grad standardisere roller i Styringsgruppen Skape en enhetlig prosess for planlegging og gjennomføring av møter i Styringsgruppen Veiledning informasjon Felles sett med ansvars- og oppgave-definisjon Kurs og coaching Revisjon forbedring Målemetode Målemetode Felles sett med ansvars- og oppgavedefinisjon En av tre KPIèr Eierstyring/prosjektgjennomføring/overlevering Kvartalsvis måling Prosjektledere rater sine SG/PE QuestBack / 25 spm / kvartalsvis Consider the need for a steering committee, and if needed, appoint one at D1. Sørge for at prosjektet har en effektiv styringsgruppe som er optimalt sammensatt og at bemanningen blir revurdert minimum ved faseoverganger. Veiledning og informasjon Kurs og coaching Kurs og Kurs og coaching coaching Telenor Norge prosjekt og portefølje Eierstyring - tjenestekatalog Telenor Telenor Norge Norge Prosjekt Prosjekt og og Portefølje Portefølje Eierstyring Eierstyring - tjenestekatalog - tjenestekatalog Telenor Norge Prosjekt og Portefølje Eierstyring Telenor Norge Prosjekt og Portefølje - tjenestekatalog Eierstyring - tjenestekatalog Denne kurspakken har som mål å adresserer en del sentrale forhold ved styringsgrupper og prosjekteiers styring av SIT prosjekter. i TnN har besluttet gjennomføring Økt fokus på prosjekteierstyring stiller sterkere Det av Effektiv og vellykket styring krav fra til prosjekteier/styringsgruppe flere tiltak for å øke fokus på effektiv er et prosesskrav i TnNorge at Prosjekteier den Kurset enkelte skal belyser prosjekteier sørge roller og ansvar, styringsgruppens samhandling prosjekteier og for eierstyring av prosjekter. Ett av tiltakene er ideell en forutsetning sammensetning for suksess av styringsgruppen. medlemmer. i prosjektleveransene. prosjektleder, håndtering av risiko, avvik og endringer, er Det forventes en større grad av pro-aktivitet, Prosjekt & Portefølje har etablert evaluering og forbedringer av prosjekteiere og pågåenhet en å tjeneste innføre styringsgruppens og at det for krav om tas å bidra obligatorisk egenevaluering et større, til av arbeid. helhetlig ansvar som Klipp effektiv fra beslutning oppstart i av SIT arbeidet lyder : representant i Sørge styringsgrupper. styringsgrupper. for at for prosjektet Prosjekt & Portefølje tilbyr assistanse til Telenorkonsernet inn i hvert enkelt har en effektiv styringsgruppe som prosjekt. er dette. optimalt sammensatt Målgruppe Tjenesten og : at bemanningen blir Prosessen revurdert minimum : ved Kurset er rettet mot styringsgruppemedlemmer, prosjekteiere faseoverganger. Informasjon til Prosjekteier om tilbud fra P&P Bidrar til å klargjøre roller Dersom og ansvar du og ønsker prosjektledere for Prosjekteier en samtalepartner i Telenor og Forberedelse : utenfor Norge prosjektet de ulike medlemmene og i Styringsgruppen ledergruppen du sitter i, kan Prosjekt & Portefølje tilby Kompletthet i Bidrar kompetanse og til å skape felles myndighet PE og deg forståelse effektiv dette. Kurstilbud Kanskje av bestiller egen-evaluering ihht tilbud. Questback hva du som besvares ønsker mål, en av adferdsendring, alle SG-medlemmer eller samhandling er risikofaktorer vesentlig for og kritiske god styring. kanskje suksessfaktorer I en hektisk du Preshop Kurspakken ønsker : noen for prosjektet består nye perspektiver av e-læring og og tankemåter hverdag kan det å gjøre en fullverdig ressursvurdering en 3 timers workshop. Som Bidrar til heve kvaliteten rundt i hvordan Styringsgruppemøtene forberedelse Møte håndtere mellom til de PE samlingen nye og tjenesteansvarlig forventningene. får deltakerne (og/eller tilgang evt være en tung oppgave som ofte blir saldert til et En coach er skreddersydd en fasilitator) på. konfidensiell fra P&P 5 leksjons samtalepartner for å planlegge gjennomføring e-læringskurs som kan på nett. bistå P&P tilbyr: deg i denne Gjennomføring prosessen. av workshop ihht metode P&P tilbyr : Dokumentasjon : Veiledning Gjør det og selv -pakke verktøy for med egenvurdering veiledning Når Konklusjoner som og innhold gjør at du som Prosjekteier kan fasilitere selv. Coaching P&P er Denne kan en også metode høsten, bidra som, ta med kontakt gjennom for personlige som prosjekteier på egen hånd kan vurdere Tiltak kvalitet til forbedring i datoer og påmelding. fasilitator som forbereder og samtaler, drar kick-off hjelper på et vegne individ, av eller en gruppe, til å forbedre Måling sammensetning og deltakere av Styringsgruppen. Prosjekteier. tenke-, være- og Kommentarer læremåter, for fra siste å overvinne kurs: barrierer og Dersom du er noe usikker på oppgaven, eller ønsker for å nå P&P sine Veldig tilbyr: mål bra! (Morten Positivt Emil at innholdet Berg 2002) støtte/avlastning, vil P&P gjøre tilgjengelig gode var Telenor-orientert og ikke generelt, rådgivere som kan bistå deg i gjennomgangen, - Questback samt at det med på mange områder var konkret ("skal") og ikke bare "bør"... P&P tilbyr: - Fasilitator Oppfordring: til gjennomføring Ikke gi dere av alle WS, prosjekteiere inkl. for- og faktisk etterarbeid har gjennomført dokumentasjon og tiltaksforslag. En-til-en - Verktøy coaching dette!! for av gjennomføring, Prosjekteiere, om inntil PE selv 5 timer. ønsker å fasilitere. Kontakt- og referanseinfo: Monica Økshaug Metier Academy as Kontakt- og og referanseinfo: Kontakt- og og Kontakt- referanseinfo: og og referanseinfo: Vibeke Thunes Kontakt- Vibeke Thunes Olsen Mobil : Olsen Helge Marheim og og referanseinfo: Telenor Mobil Telenor Mobil AS E-post AS : Helge Marheim Tjenesteansvarlig: Sertifisert Coach Egen-evaluering (ACC, CPCC) av SG Mobil : Mobil : Mobil : E-post : E-post : Mobil : E-post : E-post :

5 Revisjon og forbedring Porteføljestyringsfunskjon som følger opp prosjektene. Neste inkrement er i inkubatoren nå..

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud?

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud? Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap Hvordan benytte Difis tilbud? 1 Om Difis rolle Difi utvikler offentlig sektor. Vi bidrar spesielt der det offentlige står overfor store og tverrgående

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere

Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere Utviklingsprosjekt: Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere Nasjonalt topplederprogram Bente Krauss Tønsberg, 23. april 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling DIFI Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling Prosjektdokument fra Semicolon Dato: 19. mars 2014 Versjon: 0.9 Forfattere: DNV GL: Per Myrseth Karde: Erlend Øverby Karde: Geir Jevne Karde:

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer

Prosjektdirektiv. Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014)

Prosjektdirektiv. <Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten> Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014) Prosjektdirektiv Fase 2 (2011 2014) Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn Styringsgruppen Prosjektgruppen Institusjon

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

PROSJEKTARBEIDSFORMENS POPULARITET- VÅR TIDS PARADOKS? Leaders; Born or made??side 30 Strategisk og operativ porteføljestyring av prosjekter

PROSJEKTARBEIDSFORMENS POPULARITET- VÅR TIDS PARADOKS? Leaders; Born or made??side 30 Strategisk og operativ porteføljestyring av prosjekter Norsk Forening for Prosjektledelse se www.prosjektledelse.org Nr. 2 mai 2009 PROSJEKTARBEIDSFORMENS POPULARITET- VÅR TIDS PARADOKS? Side 22 Leaders; Born or made??side 30 Strategisk og operativ porteføljestyring

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Prosjekteierstyring. Meningsskaping i kompleksitet. Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet

Prosjekteierstyring. Meningsskaping i kompleksitet. Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet Prosjekteierstyring Meningsskaping i kompleksitet - Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet Avsluttende masteroppgave MAN24361 Prosjektledelse Skrevet av: Magne Kristoffer Svenning Ut og innleveringsdato:

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog høsten 2007 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd SSØ-dagen 24. januar 2008 flere mål i sikte Konferansedagen for inspirasjon til

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer