Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 februar årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Plan for omsorgssektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 februar 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Plan for omsorgssektoren"

Transkript

1 Nr. 2 februar årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Plan for omsorgssektoren er klar Side 4-6 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 8-12 Nytt fra lag og foreninger Side Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet

2 Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Jammen er dere flinke med å komme med bidrag. I dette nummer har redaksjonen måttet prioritere de foreninger som ønsker å informere om kommende arrangementer. Bidrag som ikke kom med denne gang flyttes til neste nummer. Neste nummer av Nytt fra Stokke kommune kommer ut uke 15. Frist for levering av bidrag er satt til 14. mars. Send bidrag til redaktøren. Med vennlig hilsen Bjørg Ebeltoft Redaktør tlf Politiske møter februar - mars 2012 Utvalg: Datoer: Tid: Sted: Eldrerådet Engveien-senteret, peisestua 2.etg. Kontrollutvalget Formannskapssalen Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) Kommunestyresalen Hovedutvalg for Plan og miljø (HPM) Møterom 3.etg. (teknisk) Hovedutvalg for administrasjon Kommunestyresalen Formannskap Kommunestyresalen Kommunestyre Kommunestyresalen Ordførers time på biblioteket 5. mars kl Evt. endringer vil bli annonsert. Lurer du på noe eller det er noe du ønsker å ta opp? Ikke glem ordførers time på Stokke bibliotek. Enkel bevertning. Erlend Larsen ordfører Hovedopptak Barnehageåret 2012/2013 Barnehagene i Stokke har ledige plasser fra august. Søknadsfrist 1. mars Søknad om barnehageplass sendes via kommunens hjemmesider Barn som allerede har barnehageplass beholder plassen. Dersom det ønskes overflytting til annen barnehage må det sendes ny søknad. Ved ønske om endring av oppholdstid, logg deg på med brukernavn og passord. Dersom du ikke har tilgang til Internett, kan du henvende deg i en av barnehagene eller på rådhuset. Vi hjelper deg så gjerne. 2 Stokke kommune

3 Ordførerens hjørne Jeg har fått flere henvendelser fra folk som synes at Forpakterboligen ved Stokke kirke begynner å bli både slitt og stygg. Enkelte føler også en sterk frustrasjon over at boligen står tom, med tanke på at en gruppe mennesker står husløse. Et brev til eieren, Opplysningsvesenets Fond, ga følgende svar: vi ønsker å rehabilitere denne forpakterboligen, og vi har satt opp en foreløpig 3-års rehabiliteringsplan. En snekker har allerede skiftet inngangsdør i 2011, og vil i år skifte vinduer og utbedre taket. Neste år nytt bad og kjøkken, så utvendig og innvendig maling. Boligen skal stå ferdig Prestegårdsinspektøren avslutter med å informere om at boligen er tenkt å bli utleiebolig, eller at den vil bli tatt i bruk til kirkelige formål. En annen del av sentrum som sterkt trenger en oppgradering, er det som kalles for sentrum øst. Området ligger mellom jernbanen og fylkesvei 303, altså fra Stokke Senter til traktorbutikken til Eik Senteret. Det er mange år siden de første planene om å utvikle dette arealet til sentrumsformål ble vedtatt. Nå arbeider vi for å få i gang en utvikling av området. Jeg tror Stokke sentrum øst kommer til å bli vårt fremtidige sentrum. Derfor synes jeg det er spesielt viktig at arealet blir bygd opp etter en helhetlig plan. Området bør bli både vakkert og enhetlig utviklet, noe det vil bli om vi klarer å få alle grunneierne med på en felles utbyggingsplan. De fleste av grunneierne er positive til dette, kun et par skeptikere gjenstår. De siste fire månedene har det vært to møter mellom de ni grunneierne (pluss tomtefestere til tre eiendommer) og politisk og administrativ ledelse i Stokke. Vi har lagt stor vekt på at grunneierne må slå seg sammen. Kurt Orre har vært rådmann på Nøtterøy i mange år. Den siste tiden har han arbeidet med en rapport om omsorgsbehovet i Stokke for perioden fra 2012 til Orre konkluderer med at Stokke står foran en kraftig vekst i behovet for alle typer omsorgstjenester. En årsak er at befolkningen generelt øker, men vel så viktig er det at vi forventer en økning blant eldre (de over 80 forventes å øke fra 370 i 2011 til 720 i 2030), vi har flere funksjonshemmede enn innbyggertallet tilsier denne andelen forventes å øke sterkt, Orre forventer en markert økning i antall personer med rus og psykiske lidelser, og antall demente er forventet doblet i løpet av de neste 18 årene. Den forventede veksten vil gi Stokke store utfordringer gjennom blant annet økt behov for flere sykehjemsplasser og flere ansatte i omsorgssektoren. På sikt må vi øke tilbudene til demente, funksjonshemmede, rusmisbrukere og andre med omsorgsbehov. Det er et stykke frem til 2030, men vi har allerede begynt å tenke på løsninger for hvordan vi skal møte det kommende behovet innenfor omsorgssektoren. Du finner Plan for omsorgsektoren på Erlend Larsen ordfører Forsidebilde: Båtslippen i Bogen er fin om vinteren også. Foto: Inger Line Birkeland. Nytt fra Stokke kommune/stokke menighetsblad nr Opplag: eks Utgiver: BK Vestfold Media AS Layout: KLL/BK Vestfold Media AS Trykk: BK Vestfold Grafiske AS Stokke kommune 3

4 Kulturskolen inviterer til: Huskonsert med elever i Torget i Engveien. Onsdag 14. mars kl Vårfestival for teatergrupper fra Stokke og Hof: Den kulturelle spaserstokken inviterer til: I Hof på lørdag, på Vennerød skole søndag Torsdag 15. mars. To konserter med illustrerende bilder: På Soletunet kl og i Engveien kl Sjø og viser, Ingrid og Erik synger og forteller. Sang, Barneteateret gitar og lysbilder om deilige framfører: svaberg, vår og lysere Cirkuskrigen tider. Fri entre` Søndag Juniorteateret 25. mars. framfører De tre musketeer To forestillinger, begge i Torget i Engveien. Bellmaniade. Vi blir tatt med til det glade Stockholm på Hof`s teatergruppe framfører to forestillinger tallet: Med Stokke blandede kor.. Forestillinger i Torget: Søndag kl og 18.30, Bil v/ inng kr 50,- Onsdag 11.april. To konserter med velkjente Bal Musette. Leif Blix og Lars Nygaard. Våren En eneste lang fest. Kl på Soletunet og Kl i Engveien. Den kulturelle spaserstokken inviterer til: FOLKEAKADEMIET Den kulturelle spaserstokken Torsdag 15. mars. To konserter med illustrerende bilder: På Soletunet kl og i Engveien kl Sjø og viser, Ingrid og Erik synger og forteller. Sang, gitar og lysbilder om deilige svaberg, vår og lysere tider. Fri entre` Søndag 25. mars. To forestillinger, begge i Torget i Engveien. Bellmaniade. Vi blir tatt med til det glade Stockholm på 1700 tallet: Med Stokke blandede kor. Forestillinger i Torget: Søndag kl og 18.30, Bil v/ inng kr 50,- Onsdag 11.april. To konserter med velkjente Bal Musette. Leif Blix og Lars Nygaard. Våren En eneste lang fest. Kl på Soletunet og Kl i Engveien. Stokke bibliotek Lørdag 10. mars kl : Brevet til Jørgen Familieforestilling ved Tone Bolstad Forestillingen er laget spesielt med tanke på Asbjørnsens 200-års jubileum. Passer for barn fra 4 år. Gratis inngang. Onsdag 14. mars, kl : Erik Bye i tekst og toner Sangvirkelaget og Arvid Bryne Etter musikken blir det årsmøte i Bibliotekets venner, kl Arrangør: Bibliotekets venner Onsdag 18. april, kl : Kjærlighet i misnøyens tid. Er det mulig å leve godt sammen i parforhold og familier når det aldri er fred å få? Møt psykolog, familieterapeut og forfatter Sissel Gran. Entré kr. 50,-. Arrangør: Bibliotekets venner Har du lyst til å støtte biblioteket og bidra til at det fortsatt foregår spennende og interessante foredrag og forestillinger der? Bli medlem i Bibliotekets venner, da vel! Informasjon kan fås og medlemskap kan tegnes på biblioteket og koster kun kr. 100,- pr. år. Biblioteket har disse åpningstidene i påsken: Mandag 2. april: kl Tirsdag 3. april: kl Onsdag 4. april mandag 9. april: Stengt 4 Stokke kommune

5 OPPDRAG LEDIG Støttekontakt Har du tid og ønske om å bistå voksne og barn med ulike funksjonshemminger slik at de kan få en mer meningsfull fritid? Stokke kommune har ledige oppdrag som støttekontakt. Avlaster Har du tid og ønske om å bistå pårørende til barn og unge med ulike funksjonshemminger slik at de kan få avlastning fra en krevende hverdag? Stokke kommune har ledige oppdrag som avlastere. Omfanget varierer fra noen timer hver uke til flere døgn pr. måned. Oppdrag som støttekontakter og avlastere kan utføres i tillegg til full stilling. Politiattest kreves. Godtgjøring og utgiftsdekning gis etter avtale. Du bør ha førerkort og disponere bil. Kontakt gjerne seksjon Tiltak funksjonshemmede på tlf Søknad sendes Stokke Kommune, Tiltak funksjonshemmede, P.b. 124, 3161 Stokke. LEIE: Stokkehallen og Vearhallen sesongen 2012 / 2013 For søknadsskjema og informasjon, se Søknadsfrist 1. april for fast leie og større arrangementer. SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Lag og foreninger For søknadsskjema og informasjon, se Søknadsfrist 1. april. RULLERING KULTURANLEGGSPLANEN Gjelder nye og tidligere innmeldte planer/ønsker om anlegg og utbedringer som fortsatt er aktuelle. Innmelding av ønsker og behov i plan er viktig for å kunne søke tilskudd. For skjema og informasjon se Frist 1. mars. Ved spørsmål eller behov for bistand kontakt: Seksjon kultur og fritid tlf.: På ligger oversikt over registrerte foreninger. Lista oppdateres løpende ettersom vi får meldinger om endringer. Registrerte lag og foreninger har fått tilsendt informasjon i eget brev. Stokke kommune 5

6 Informasjon til næringsdrivende Fra og med 1. mars 2012 vil alle inngående fakturaer til Stokke kommune bli skannet og tolket maskinelt. Det er opprettet en egen postkasse for fakturamottak, og alle fakturaer/ kreditnotaer og rentenotaer må etter dette adresseres til: Stokke kommune (att. Bestillernr, navn, seksjon) c/o Fakturamottak Postboks 355, Alnabru 0614 OSLO Vi ber derfor alle våre leverandører om å oppdatere sine registre snarest. Fakturaer må merkes med bestillernummer. Dette skal være et 5-sifret nr og oppgis av den som bestiller vare/ tjeneste for kommunen. Dersom en ikke har egne felt for Deres ref, kan det benyttes attention felt i adressefeltet som vist over. Det er viktig at dokumentene er tydelige og entydige. Det er viktig at kommunens navn står først i adressefeltet for at det skal bli oppfattet som faktura til kommunen. Fakturaer som ikke er korrekt utfylt eller adressert, vil i utgangspunktet bli returnert. Vedlegg til faktura vil bli skannet og kan derfor sendes sammen med faktura. All annen post og reklame som sendes sammen med faktura vil bli makulert. Denne typen korrespondanse skal sendes Stokke kommune direkte. Det er viktig at fakturaer med opplysninger som er unntatt offentlighet ikke sendes til ny adresse, men direkte til Stokke kommune og den seksjonen kravet gjelder. Det er også mulig å sende fakturaer til Stokke kommune som e-faktura. Beskrivelse av hvordan dette etableres ligger på kommunens hjemmeside: Det er også mulig å sende faktura til Stokke kommune som vedlegg til e-post. Faktura sendes da som vedlegg til følgende mailadresse: Dersom denne muligheten benyttes, er det en forutsetning at e-posten inneholder èn faktura og dersom denne inneholder flere sider må dette skannes som en fil for hver side. Vedlegget må være av typen TIF eller PDF. Det er kun fakturaer som skal sendes til denne e-postadressen. All annen korrespondanse skal sendes Stokke kommune direkte, da denne e-postadressen kun håndterer fakturaer. Stokke kommune ønsker å effektivisere fakturastrømmen og sikre rettidig betaling til våre leverandører. Vi håper dette vil gi gevinst for kommunen, men også at det vil bidra til å gjøre arbeidet med fakturering enklere for våre leverandører. For spørsmål vedrørende endringen eller informasjon om bestillernr og navn, kontakt Stokke kommune v/ Laila Baksaas Nordkvelde ( ), Anne Ranheim Sørlie ( ) eller Aili Samuelsen ( ). Ungdommens kulturmønstring lørdag 10. mars Ungdom fra Andebu, Re og Stokke viser fram sin kunst og kultur med innslag fra scenen, film og utstilling. Velkommen som publikum! Sted: Melsom videregående skole, 10. mars Kl Fri entre, kafe. Deltakere får beskjed om tidligere oppmøte i eget brev. For samarbeidskommunene Andebu, Re og Stokke, Inger Line Birkeland Stokke kommune, seksjon kultur og fritid. 6 Stokke kommune

7 Annonsører Bjarne Gryte Transport pukk - grus - fyllmasse - matjord Tlf: mob: PRØV OSS PÅ PRIS! arbeidet DAHLEN fagmessig Furulund Kro & utført! Motel AS SAG & HØVLERI Tlf TRELAST BYGGEVARER HØVLING STILLASLEMMER Få Tlf: Fåarbeidet fagmessig Vi Alt utfører i catering alt og utført! selskapsmat i utvendig rer alt innen elektriske asjoner, sterk- og svakstrøm. Mail: 30 års erfaring innen - nybygg - tilbygg - restaurering Vi utfører alt innen elektriske Vi utfører alt innen elektriske installasjoner, sterk- og svakstrøm. installasjoner, sterk- og svakstrøm. Behov for ekstra lagerplass? Vi har lager/flyttecontainere! Ring oss for tilbud Nærmeste lagerområde: Sørby - Stokke Furulund Kro & blikkenslager arbeid Vi Vi utfører utfører alt alt i i utvendig utvendig blikkenslager blikkenslager Egen produksjon arbeid arbeid på Lillevhar. Egen ansatt på verkstedet. Egen produksjon på Lillevhar. Vi Egen har Egen alt ansatt produksjon av på takstiger verkstedet. på Lillevhar. og snøfangerutstyr Egen ansatt på verkstedet. Kobber og Blikk Service AS Kobber og Blikk Service AS Lillevhar Lillevhar Kobber Industriområde, Industriområde, og Blikk Service StokkeASStokke tlf. Lillevhar Industriområde, 91 Stokke tlf Vi utfører: Nybygg Tilbygg Restaurering Vi utfører: Nybygg Tilbygg Restaurering Industri & næringsbygg Landbruk Industri & næringsbygg Landbruk Stokkev. 51, 3160 Stokke tlf Stokkev. 51, 3160 Stokke tlf er: Nybygg Tilbygg Restaurering dustri & næringsbygg Landbruk Kom å se våre nye strikkede og kkev. 51, 3160 tovede Stokke produkter tlf til 46hyggelige 86 priser. Vi har som ellers også mye finkeramikk, kort og tennbriketter Åpningstider: man ons fredag kl tirsdag kl Velkommen til hyggelig handel! Yme Produkter Kornmagasingata 13, 3160 Stokke (bak Stokke Senter) Tlf: Ønsker ditt firma en annonseplass i neste utgave? Stokke Senter tlf Ta kontakt med Marit på tlf: Stokke kommune 7

8 Hverdagsprisen 2012 Arnadal, Stokke og Vestre Skjee bygdekvinnelag deler hvert år ut Hverdagsprisen. Den skal gå til en person som gjør eller har gjort en innsats for samfunnet på frivillig basis. Dette er ofte personer som ikke trives så godt i rampelyset, men som arbeider i det stille for nærmiljøet og/eller kommunen. I år er det en person som man kan si har gjort mer enn de aller fleste, både i det offentlige og i nærmiljøet gjennom hele livet. Her er noe av det vedkommende har vært med på : 16 år i kommunestyret. 8 år i formannskapet. 8 år som leder av hovedutvalget for kultur. 4 år som leder av Stokke bygdetun med bl.a. ansvar for 2 sesonger med Gråtass forestilling med 200 frivillige. Leder av Tusenårskomiteen. Leder av Frigjøringsjubileet i Leder av 17.mai-komiteen i Stokke flere ganger. Flere år som leder i Arnadal menighetsråd og i Fellesrådet. 13 år som leder i Arnadal bygdekvinnelag som hun fortsatt leder. En av initiativtakerne for salg av KUF lokalet og bygging av Kirkestua i Arnadal. Fortsatt med i kirkeringen med bl.a.baking og salg av kaker. Har i tillegg til alt dette undervist elever i pianospill i over 50 år. Hun har også spilt til underholdning fra 13 års alder, og har således rundt 60 år i frivillig arbeid. Rigmor Haugan mottar Hverdagsprisen fra Inger Marie Bettum Denne personen som har vært med på alt dette heter Rigmor Haugan. En absolutt fortjent pris til et aktivt og engasjert medmenneske. På et fellesmøte i januar på Kirkestua i Arnadal ble hun tildelt Hverdagsprisen 2012 av Inger Marie Bettum i V. Skjee bygdekvinnelag. Prisen består av et maleri av Berit Hundstuen i Stokke og blomster. På møtet deltok også fysioterapeut Arild B. Viksand som fortalte oss viktigheten av å holde oss i form med litt trim og aktivitet. Fikk også med seg over 35 damer på en enkel trim med påfølgende latter. I tillegg viste han oss fine naturbilder av de fire årstider fra vårt flotte Vestfold-landskap, ledsaget av nydelig musikk. Et meget trivelig møte med engasjerte bygdekvinner i Stokke. Inger Marie Bettum Vear idrettsforening Hovedforeningen har årsmøte fredag 9. mars kl på Klubbhuset. Fred Skarsteen, Kasserer/ økonomiansvarlig Tlf Årsmøte STOKKE IDRETTSLAG Onsdag 29. februar kl 19:00 på Stokke klubbhus Fullstendig informasjon finnes på Grønn PMS 347 Blå PMS Stokke kommune

9 Maleriutstilling i påsken på Mølla i Melsomvik De to kreative damene heter Inger Johanne Wiersholm Barosen og Hilde Aabol. Inger Johanne har malt i over 30 år og har tidligere hatt en rekke utstillinger og separatutstillinger. Maleriene hennes har en vakker fargesammensetning og hun stiller blant annet ut flotte blomster motiver. Hilde har malt bare noen år, men har tegnet og vært kreativ med hendene hele livet. Stiller ut landskapsmalerier, blant annet fra lokalmiljøet. Kull og pastell tegninger er også med på utstillingen. Vi garanterer en fargerik opplevelse, og ønsker alle velkommen til oss på Mølla i påsken. Hilde Aabol Vernissage lørdag 31/3-kl Åpningstider: Søndag 1/4 - mandag 9/4. Alle dager kl Vennlig hilsen Inger Johanne og Hilde. Maleriet Maria av Inger Johanne Wiersholm Barosen Lys, lys, lys av Hilde Aabol Inger Johanne Wiersholm Barosen Hageselskapet Stokke Møte i Låven på Stokke bygdetun, mandag 26. mars kl HAGERØMLINGER. Kristina Bjureke, botaniker ved Naturhistorisk museum i Oslo, gir oss en bred informasjon om problematiske hagerømlinger. Det er planter som ikke hører hjemme i vår natur, og som sprer seg mer enn ønskelig. Dette er noe som det settes fokus på i tiden fremover. Ny svarteliste for vårt område presenteres. Bevertning og utlodning. Hjertelig velkommen! Stokke kommune 9

10 Annonsører Håøy Kran & Transport AS Det meste innen transport - Transport - Graving - Løft Vennerødveien STOKKE Regnskapsservice Stokke AS Telefon Mobil Tlf: Autorisert regnskapsbyrå Vi legger vekt på trygghet og trivsel! tlf Koselig dyrepensjonat beliggende i fredelige omgivelser i skogen. Stokke Rørhandel AS Sagveien 2, 3160 Stokke Borgeskogen Elektro AS Storgt STOKKE Tlf Åpent: Mandag-Fredag: 9-17, Torsdag: 9-18, Lørdag: 9-14 Eiksenteret Stokke Melsomvikveien Stokke Tlf: STOKKE - Tlf: Vi utfører alt innen elektriske Vi utfører alt innen elektriske installasjoner, og svakstrøm. Vi utfører alt innensterkelektriske installasjoner, sterk- og svakstrøm. installasjoner, sterk- og svakstrøm. Granhaugen Graving & Transport AS Vi utfører alt inn Alt innen graving - planering - transport Tlf: installasjoner, st Nybygg Nybygg -- Restaurering Restaurering -- Rehabilitering Rehabilitering Tlf Tlf Mob. Mob Kiwi Stokke 7-22 (9-20)Stokkeveien 55, Stokke. Tlf Faks Tlf kiosk BenSin BilverkSted Stokke Tlf: Stokke kommune Nybygg Nybygg -- Restaurering Restaurering -- Rehabilitering Rehabilitering Tlf. Tlf Mob. Mob

11 Diabetesforbundet Stokke - program Torsdag 1. mars: Erfaringsutveksling matlaging - Turid Evensen viser hvordan maten vi skal spise blir laget Torsdag 12. april: (NB! 2 torsdag i april) Tannstell og diabetes v/ Tannlege Anna Fasting. Torsdag 3. mai: Føtter og diabetes v/ fotterapeut Ellen Katrine Mørk Torsdag 7. juni: Grillsamling hos Eilers Generell info: Første torsdag i måneden møtes vi på Cafè Lotus i Stokke sentrum fra kl.1900 til kl Hyggelige sammenkomster med erfaringsutveksling. Servering av sunne, spennende og varierte retter fra Café Lotus Kr. 50 for medlem, kr. 75 for ikke medlem. Åpent møte for alle Dagfinn Østbye Leder Diabetesforbundet Stokke Konsert med Korpset Vårt! Sted: Norsk senter for seniorutvikling, Melsomvik. 11. mars, kl Gjester: Stokke skolers musikkorps og Stokke Storband! Kjære Stokkefolk! Lyst til å synge i kor? Stokke Blandede kor er nå over 60 år gammelt. Men det er ikke alltid det virker sånn. Vi prøver å fornye oss på mange måter, både ved valg av repertoar og på aldersspredningen på medlemmene. Men denne våren øver vi på noe riktig gammelt, faktisk fra ca. år Nå går det i Bellman sanger for den store gullmedalje. Dessuten skal vi våge oss ut på de skrå bredder og prøve oss litt som skuespillere også. Som dere ser et annet sted i bladet skal vi sette opp en Bellmaniade på Engveisenteret siste søndag i mars. Det var i 2010 vi først fikk en forespørsel fra Freddie Langrind om å bli med på en Bellmaniade på Fossekleiva i Svelvik. Det syns vi var så moro å være med på at vi ønsket å utvikle det konseptet videre. Så det holder vi på med nå. Freddie Langrind som har oversatt de fleste av Bellmans sanger til et med forståelig norsk, han blir med oss også denne gang. Vår eminente dirigent har også god erfaring fra diverse teateroppføringer i Horten, så hun setter opp en forestilling som det blir vel verd å få med seg. Da vil Torget på Engveisenteret bli Kjære omgjort Stokkefolk! til Lyst Stockholms til å synge i kor? torg anno Så gjenstår det å se om skuespillerne / koristene makter å skape den samme stemningen Stokke Blandede kor er nå over 60 år gammelt. Men det er ikke alltid det virker sånn. Vi prøver å fornye oss på mange måter, både ved valg av repertoar og på aldersspredningen på medlemmene. Men denne våren øver vi på noe riktig gammelt, faktisk fra ca. år Nå går det i Bellman sanger for den store gullmedalje. Dessuten skal vi våge oss ut på de skrå bredder og prøve oss litt som skuespillere også. Som dere ser et annet sted i bladet skal vi sette opp en Bellmaniade på Engveisenteret siste søndag i mars. Det var i 2010 vi først fikk en forespørsel fra Freddie Langrind om å bli med på en Bellmaniade på Fossekleiva i Svelvik. Det syns vi var så moro å være med på at vi ønsket å utvikle det konseptet videre. Så det holder vi på med nå. Freddie Langrind som har oversatt de fleste av Bellmans sanger til et med forståelig norsk, han blir med oss også denne gang. Vår eminente dirigent har også god erfaring fra diverse teateroppføringer i Horten, så hun setter opp en forestilling som det blir vel verd å få med seg. Da vil Torget på Engveisenteret bli omgjort til Stockholms torg anno Så gjenstår det å se om skuespillerne / koristene makter å skape den samme stemningen Er det noen som kunne tenke seg å være med oss på dette? Det er enda tid til å lære hvis noen har lyst. Enten du bare vil være med på dette, eller om du har lyst til å være med i koret videre. Vi har mange spennende prosjekter videre også. Ta kontakt eller møt opp på Soletunet mandager kl Henriette , Anders , Rigmor Er det noen som kunne tenke seg å være med oss på dette? Det er enda tid til å lære hvis noen har lyst. Enten du bare vil være med på dette, eller om du har lyst til å være med i koret videre. Vi har mange spennende prosjekter videre også. Ta kontakt eller møt opp på Soletunet mandager kl Henriette Anders Rigmor Inngang kr 50,- VELKOMMEN! Konsert med Korpset Vårt! Sted: Norsk senter for seniorutvikling, Melsomvik. Tid: 11. mars, kl Stokke kommune 11 Gjester: Stokke skolers musikkorps og Stokke Storband!

12 Flerkulturell dag på Stokke Bygdetun 23. mai kl Onsdag 23. mai blir det FEST på Stokke Bygdetun. Da får du muligheten til å lære litt om andre kulturer som holder til i Stokke kommune. Kanskje du er nysgjerrig på mat med fremmed smak, eller se dans og folkedrakter som er litt annerledes? Du kan også være med å danse selv. Kanskje du dermed får et bedre kjennskap til dine naboer denne dagen. Det er en kjent sak at språkbarrierer kan bli mindre når man sammen får utfolde seg i et kulturelt fellesskap. Det er Den Kulturelle Skolesekken (DKS) og Den Kulturelle Spaserstokken (DKSS) med sine arbeidsgrupper som går i bresjen for å lage en stormønstring sammen med Stokke Bygdetun denne dagen. Bakgrunnen er reportasjene i Tønsbergs blad i juni i fjor, hvor vi kunne lese om flyktninger som kommer til Stokke med åpent sinn og store forventninger og om naboer som holder seg borte og er fulle av skepsis (Tønsbergs blad 11. juni og 25.juni). Samtidig får kommunen noen klare føringer ved tildeling av spillemidler til DKS, med beskjed om at Kulturelt mangfold skal være et markant og gjennomgående trekk ved norsk kulturpolitikk. Nyskaping og utvikling av tilbud skal prioriteres, står det også fra Vestfold fylkeskommune ved Kultur og folkehelse. Hva blir vel mer naturlig da enn å bruke kulturen og de Kulturelle sekkene til å lage et bedre oppvekstmiljø på tvers av ulik kultur, vise hverandre deler av vår kultur, gjøre livet sammen litt mer ufarlig? Av foreløpig program denne dagen har vi innslag fra Afghanistan og Irak, elever fra Stokke ungdomsskole med underholdning fra sin kultur, samt cafè med smaksprøver fra forskjellige land. Hvis du kunne tenke deg å bidra med noe i denne retning på Bygdetunet 23. mai, kan du ta kontakt med Gro Hansen, som er DKS-kontakt i kommunen. Hun har kontor på Kulturskolen, og kan nås på tlf Innsamling av brukte mobiler for Stokke IL Vær med på et løft for miljøet! Stokke IL vil i samarbeid med Telenor og Norges idrettsforbund samle inn brukte mobiltelefoner i Norges største innsamlingsaksjon. Finn fram din gamle mobiltelefon fra roteskuffen, og resirkuler den på en sikker og miljøvennlig måte. Ved å gi din brukte mobil, bidrar du til verdifulle dugnadsinntekter for Stokke IL, i tillegg til at du sørger for at din brukte mobil kan skape nye muligheter (www.telenor.no/gjenbruk). Våre innsamlingssteder er Expert (Stokke) og Meny (Stokke). Innsamlingen varer til 6. mai. Husk å ta ut SIM kort fra din mobil før du leverer den. Takk for din støtte! Hilsen Stokke IL Grønn PMS 347 Blå PMS 293 Stokke Blandede Kor setter opp BELLMANIADEN BELLMANSKE LEKER PÅ NORSK Søndag 25. mars på Engveisenteret i 2 oppsetninger Kl og kl Inngang kr. 50. Vi gjør et forsøk på å omskape Torget på Engveisenteret til Stockholms torg anno Bli med og føl på stemningen fra fordums dager og hør Bellmans velvalgte ord oversatt til mer forståelig norsk. Freddie Langrind er den eneste som har oversatt Bellmans tekster til norsk. Han spiller selv Bellman i denne oppsetningen der han vandrer rundt på Stockholms torg. i samarbeid med Den Kulturelle Spaserstokken 12 Stokke kommune

13 gjerne ringe eller Vinteraktiviteter på Soletunet Når det er vinter og kaldt ute prøver vi å skape varme inne på Soletunet. Vi bruker enhver anledning til å spre varme til hverandre med sang, musikk og gode historier fra gammel og ny tid. Noen ganger setter vi på en liten film som kan bringe fram gamle minner eller en god latter. I februar blir det markering av både morsdag og fastelavn. Og ikke minst skal vi ha en flott Skuddårsfest 29. februar. I mars gleder vi oss til konsert med Sjø og Viser den 15. og egen Solfest den 26. Og vi skal selvsagt prøve å få med oss flest mulig på Bellmaniaden med Stokke Blandede kor på Engveisenteret søndag 25. mars. Så begynner forberedelsene til påske. Vi må jo lage litt påskepynt og vi skal ha en deilig påskelunsj 30. mars. Etter påske, den 11. april, får vi igjen besøk av våre to populære trubadurer, Leif Blix og Lars Nygaard. Det gleder vi oss veldig til. I tillegg til disse ekstra lyspunktene har vi flere faste arrangementer. Soletunets venner lager fest hver tredje tirsdag, Stokke Bl. Kor synger på Solstua siste mandag hver måned, Røde Kors pasientvenner har flere aktiviteter og oppdrag stadig vekk, Bygdekvinnelaget har samlinger både på Torvet og på Soltoppen og vi har flere frivillige som skaper aktivitet rundt på huset. Det som også mange setter stor pris på er besøkene fra Kirken på torsdagene. Er det noen som ønsker å besøke oss, hjelpe oss eller høre mer om hva som skjer, så kan du gjerne ringe eller Leie av bassenget på Soletunet. Ved Soletunet i Stokke kommune har vi et varmtvannsbasseng som mange, både enkeltpersoner og grupper, benytter seg av. Nå har vi fått en del ledig kapasitet i bassenget, og vi ønsker å gå ut og tilby dette til flere mulige leietakere. Bassenget egner seg godt for grupper og for enkeltpersoner som har godt utbytte av varmtvannstrening. Engveien-senteret Engveien-senteret Trygghet, Trivsel og Tilhørighet Ledig vev Sentret leier ut små og store lokaler til ulike formål og aktiviteter. Kjø ellers det som ønskes ifm.: Møtevirksomhet På Engveien-senteret Selskap har vi ledig en vev. Har du lyst Minnesamvær til å veve, eller får du veiledning og hjelp til Catering - ta med mat hjem - til hverdag og fest. å bruke veven og til å sette den opp med renning. bestilling Du kan av catering få bruke kan veven vi i de fleste alle dager tilfellene også levere maten på Ved på på leie kveldstid av lokale eller om på du levering ønsker av det. mat. Vi ønsker oss flere brukere, så du er hjertelig velkommen til Aktivitetene rivelig miljø. drives av Ta frivillige gjerne medhjelpere nærmere og kontakt vi minner med om noen av Torgtreff og sosialt samvær m/kaffe hver dag kl. 11 senterleder på telefon eller kom Datatreff hver mandag kl. 11 innom Bridge en tur. hver mandag kl. 18 Bingo annen hver tirsdag på ulike uketall kl. 11 Strikkekafé hver tirsdag og torsdag kl. 14 Snekkerbua Stavgang i Moa hver onsdag kl. 10 Kryssordgruppe hver onsdag kl. 12 Treskjæring hver onsdag kl. 10 treskjæring mv. Malegruppe hver onsdag (silkemaling mandager) kl. 11 Hjernetrim hver torsdag kl. 11 Vi har Stoltrim også plass hver fredag, til flere mandag i snekkerrommet. og onsdag Vi kl. 10 har et moderne snekkerrom med god plass og Ingen vi har påmelding, utstyr for bare de møt fleste opp. Øvrige gjøremål. aktiviteter På maskinrommet kan du både høvle, frese og bruke fremgår av timepla Nærmere opplysninger gis ved oppmøte eller pr. telefon og har åpne tilbud til alle pensjonister bosatt i Stokke kommune. De fl kaffespleis. sirkel- og bandsag mv. Vi har et trivelig miljø og vil gjerne ha flere brukere. Du kan gjerne Vi drive minner med om treskjæring følgende arrangement: til egen nytte og br uk eller samarbeide om fellesoppgaver. Du kan 2/3 kl Konsert DKSS på torget, Johansen skifter genser 8/3 komme kl og gå Stokke når pensjonistforening, det passer for deg, medlemsmøte også på torget 17/3 på kveldstid. kl Konsert Ta gjerne DKSS nærmere på torget, Et kontakt brev i ord med og toner 19/3 senterleder kl på Lørdagstreff på torget 25/3 telefon kl Gammeldans eller på kom torget innom en tur. 27/3 kl Søndagstreff i kafeteriaen 8/4 kl Da Capo konsert på torget 9/4 kl Lørdagstreff på torget NB: Kafeteriaen er åpen for alle! - Prøv vår populæ støtt opp om kjøkkenet på Engveie Leie av bassenget koster kr 218 pr. time, og man kan gjøre avtaler for et halvt år av gangen. Pris i helgene er kr 250 pr. time. (med ill. av Engveien-senteret) For nærmere opplysning og leie kan dere henvende dere til undertegnede på e-post eller telefon. Xserve Ny:BK Media:NSK/SM:Nytt fra Stokke kommune nr :NSK-T Helle Wulfsberg Avdelingsleder, Trenings- og rehabiliteringsavdelingen, Stokke kommune Tlf: Mobil: e-post: Stokke kommune 13

14 Engveien-senteret Engveien-senteret Trygghet, Trivsel og Tilhørighet Sentret Sentret leier ut leier små ut og små store og lokaler store til lokaler ulike formål til ulike og aktiviteter. Vi minner Kjøkkenet om tilbyr følgende varm mat arrangement: hver dag og ellers formål det som og ønskes aktiviteter. ifm.: Kjøkkenet tilbyr varm mat Møtevirksomhet hver dag og ellers det som ønskes i 6/3 kl Andakt i peisestuen forbindelse Selskap med: 13/3 kl Stokke pensjonistforening, Minnesamvær eller Møtevirksomhet medlemsmøte på torget Catering - ta med mat hjem - til hverdag og fest. Selskap 14/3 kl Huskonsert på torget, Minnesamvær eller kulturskolen Ved bestilling av catering kan vi i de fleste tilfellene levere maten på døren. Be gjerne om et pristilbud på leie av lokale Catering eller på - levering ta med av mat mat. hjem 15/3 kl DKSS sjø og viser, - til hverdag og fest. konsert på torget Aktivitetene drives av frivillige medhjelpere og vi minner om 17/3 noen av kl. aktivitetene: 1100 Lørdagstreff på torget Ved Torgtreff bestilling og av sosialt catering samvær kan m/kaffe vi i de hver fleste dag 25/3 kl kl og kl Belmaniaden, tilfellene Datatreff levere hver maten mandag på døren. Be gjerne kl forestilling på torget om et Bridge pristilbud hver mandag på leie av lokale eller på 10/4 kl kl Stokke pensjonistforening, Bingo annen hver tirsdag på ulike uketall kl levering av mat. medlemsmøte på torget Strikkekafé hver tirsdag og torsdag kl Stavgang i Moa hver onsdag kl Aktivitetene Kryssordgruppe drives hver av frivillige onsdag medhjelpere og NB: kl vi minner Treskjæring om noen hver onsdag av aktivitetene: Kafeteriaen kl er åpen for alle! Malegruppe Torgtreff og hver sosialt onsdag samvær (silkemaling m/kaffe mandager) - Prøv kl vår populære søndagsmiddag og Hjernetrim hver dag hver torsdag kl støtt kl opp om kjøkkenet på Engveien! Stoltrim Datatreff hver hver fredag, mandag og onsdag kl kl Bridge hver mandag kl Ingen påmelding, Bingo annen bare møt hver opp. tirsdag Øvrige aktiviteter fremgår av timeplan som ligger utenfor resepsjonen. Nærmere opplysninger gis ved oppmøte eller pr. telefon Aktiviteten er åpen alle virkedager på ulike uketall kl og har åpne tilbud til alle pensjonister bosatt i Stokke kommune. De fleste aktivitetene er gratis med Strikkekafé hver tirsdag kaffespleis. og torsdag kl Vi minner Kryssordgruppe om følgende arrangement: hver onsdag kl Treskjæring hver onsdag kl /3 kl. Malegruppe 1300 Konsert hver DKSS onsdag på torget, Johansen skifter genser 8/3 kl. (silkemaling 1800 Stokke mandager) pensjonistforening, medlemsmøte kl på torget 17/3 kl. Hjernetrim 1300 Konsert hver DKSS torsdag på torget, Et kl. brev 1100 i ord og toner 19/3 kl. Stoltrim 1100 Lørdagstreff hver fredag, på torget mandag 25/3 kl Gammeldans på torget Engveien kafeteria og onsdag kl /3 kl Søndagstreff i kafeteriaen 8/4 kl Da Capo konsert på torget Tlf.nr.: /4 Ingen kl. påmelding, 1100 Lørdagstreff bare på møt torget opp. Øvrige aktiviteter fremgår av timeplan som ligger Åpningstider: mandag-fredag kl utenfor resepsjonen. Nærmere opplysninger lørdag kl gis ved oppmøte NB: Kafeteriaen eller pr. er telefon åpen for alle! Prøv vår populære søndagsmiddag og søndag kl Aktiviteten er åpen alle virkedager støtt opp om og kjøkkenet har på Engveien! åpne tilbud til alle pensjonister bosatt i Stokke kommune. De fleste aktivitetene er gratis med kaffespleis. (med ill. av Engveien-senteret) Her kan du spise middag (middagsservering mellom kl , lørdager til 1400) eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. Xserve 14 Stokke Ny:BK kommune Media:NSK/SM:Nytt fra Stokke kommune nr :NSK-Tekster :Engveien Aktiviteter.doc

15 Engveien-senteret Soletunet kafeteria Trygghet, Trivsel og Tilhørighet Tlf.nr.: Vi har startet nye lokaler prosjektet Sentret leier ut smådet og store til ulike formål og aktiviteter. Kjøkkenet tilbyr varm mat hver dag og Vi det hjelper hverandre!. ellers som ønskes ifm.: Åpningstider: er Møtevirksomhet Det et nytt tilbud fra Engveien-senteret til Hverdager kl Selskap pensjonister og uføre i Stokke kommune. Minnesamvær eller Lørdager Stengt Dersom du, eller noen du kjenner, trenger hjelp Catering - ta med mat hjem - til hverdag og fest. Søndager kl til noe eller vil hjelpe til kan du: Ved bestilling av catering kan vi i de fleste tilfellene levere maten på døren. Be gjerne om et pristilbud Servering av middag: Hver tirsdag mellom og ringe på leie av lokale eller på levering kl. av mat. Hverdager Engveien-senteret, telefon eller kl Aktivitetene drives av frivillige medhjelpere og vi minner om noen av aktivitetene: Lørdager Stengt møte opp i resepsjonen. Torgtreff og sosialt samvær m/kaffe hver dag kl Søndager kl Datatreff hver mandag kl Resepsjonen bemannes da av frivillige som vil Bridge hver mandag kl Her kan du spise middag eller ta en kopp kaffe Bingo hver tirsdagtilbudet på ulike uketall notere din annen henvendelse. er basert på at kl i hyggelige omgivelser sammen med venner. Strikkekafé tirsdag og torsdag utgifter dekkeshver av den som får hjelp, med min. kl Stavgang i Moa hver onsdag kl Reduserte priser for pensjonister og trygdede. kr 50,- pr. gang. Dersom dag eller tidsrom ikke Kryssordgruppe hver onsdag kl passer, kan senterleder Treskjæring hver onsdagnås på telefon eller kl gjerne på e-post. Malegruppe hver onsdag (silkemaling mandager) kl Hjernetrim hver torsdag kl kan Stoltrim hvernoe... fredag, mandag og onsdag kl Alle gjøre Soletunets venner Den tredje tirsdagen i hver måned arrangerer...og noen trenger litt hjelp av og til.. Soletunets venner fest på Soletunet. Da er alle Ingen påmelding, bare møt opp. Øvrige aktiviteter fremgår av timeplan som ligger utenfor resepsjonen. Nærmere opplysninger gis ved oppmøte eller pr. telefon Aktiviteten åpen alle virkedager som viler av beboere, pårørende, naboer, venner og og har åpne tilbud til alle pensjonister bosatt i Stokke kommune. De flestealle aktivitetene gratis med andre er som har lyst velkommen. Det serveres kaffespleis. kaffe, kaker og hyggelig underholdning av ymse slag. Datoer denne våren: 21. februar, 20. mars og 17. april. Vi minner om følgende arrangement: 2/3 kl Konsert DKSS på torget, Johansen skifter genser Klipp utkl Stokke pensjonistforening, medlemsmøte på torget 8/3 Klipp Klipp ut ut 17/3 kl Konsert DKSS på torget, Et brev i ord og toner 19/3 kl Lørdagstreff -påtrening torget SOLETUNET og rehabilitering 25/3 kl Gammeldans på torget Mandag Onsdag 27/3 kl Søndagstreff i kafeteriaen 8/4 kl Da Capo konsert på torget Trimdagen Sang og Hjernetrim 9/4 kl Lørdagstreff på torget Kl Kl. Kl høst 2011 Torsdag Kl Kl Kl Kl Frokostgrupper Frokostgrupper Frokostgrupper Frokostgrupper Frokostgrupper NB: Kafeteriaen er åpen for alle! - Prøv vår populære søndagsmiddag og Vaffelsteking, hobbypå Engveien! støtt opp om kjøkkenet Vaffelsteking, hobby Hobby Hobby Hobby kl kl kl Dagens nyheter Dagens nyheter nyheter Dagens kl kl Mandagstrim kl. 11 (med ill. av Engveien-senteret) Mandagstrim kl. Mandagstrim kl Dagens nyheter Dagens nyheter Allsang Allsang Allsang kl kl kl i 2 grupper kl i 2 grupper kl ca. kl ca. ca. kl. kl Hjernetrim Hjernetrim ca kl ca kl Sittedans/ Sittedans/ gå gå tur tur Frokostgrupper Frokostgrupper Fruktskjæring, hobby Fruktskjæring, hobby hobby kl Rehabiliteringsgruppe kl Natursti Rehabiliteringsgruppe Rehabiliteringskl Dagens nyheter i Bokemoa kl Dagens nyheter gruppe kl. 11 kl siste dag 29. september Morosjon Morosjon Xserve Ny:BK Media:NSK/SM:Nytt fra Stokke kommune nr :NSK-Tekster :Engveienkl.Aktiviteter.doc kl. 14 Kaffe kl Morosjon Kaffem.m. m.m. kl kl. 14 Kaffe m.m. Kaffe m.m. i Stokke hallen ca. kl Kaffe m.m. i Stokke ca. kl. 14hallen ca. kl. kl Sport Sportog ogspill spill Sport og spill Fredag Hobbydagen i Stokke hallen oppstart 13.oktober Sangstund Sangstund Sangstund kl.11 kl.11 kl.11 kl kl Kaffe m.m. Kaffe m.m. Ca. kl Ca. Ca. kl. kl Hobby like uker Hobby like like uker uker Hobby Bingo uker Bingo ulike Bingo ulike ulike uker uker Mimregruppe Mimregruppe Lett Lett trim trim Noen av aktivitetene krever vedtak, andre er det påmelding til. For nærmere opplysninger ring Noen aktivitetene krever vedtak, andre er det påmelding til. For nærmere opplysninger ring Noenavav aktivitetene krever vedtak, andre er det påmelding til. For nærmere ring opplysninger I tillegg til dette har vi et dagtilbud for demente mandag, tirsdag og torsdag. Stokke kommune 15

16 Stokke kommune Informasjon Stokke Rådhus, Nygaards Allè 1 Postboks 124, 3161 Stokke Åpningstider: 1. september 30. april kl mai 31. august kl Saksbehandlers e-postadresse: ta kontakt på telefon: Servicekontor og rådmannens ledergruppe: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Sektor Plan og miljø: Seksjon Eiendom, kommunalteknikk og Arealplan/byggesak Telefon/Faks: / Inngang E, 3.etg. Sektor Helse, velferd og omsorg: Seksjon Pleie, omsorg og rehabilitering: Soletunet, Ole Stavnums vei 12 Telefon/Faks: / Seksjon Familie og oppvekst: Inng. D, 2.etg., Telefon/Faks: / Seksjon Tiltak for funksjonshemmede: Kornmagasingt. 13. Telefon/Faks: / Helsestasjonen Telefon ekspedisjon: Engveien-senteret Telefon/Faks: / Sektor Oppvekst kunnskap og kultur Seksjon Barnehager: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Bokemoa og Ramsum skoler Bokemoa: Telefon/Faks: / Ramsum: Telefon/Faks: / Melsom skole Telefon/Faks: / Stokke Ungdomsskole Telefon/Faks: / Vear skole Telefon/Faks: / Vennerød skole Telefon/Faks: / Stokke Kommunale Voksenopplæring Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Seksjon Kultur: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Stokke Kommunale Kulturskole Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Lokalene Låven og Fritidsmagasinet Flerbrukshusene er utleid på langtidsbasis. Det kan være plass til flere leietakere, interesserte kan kontakte el. Stokkehallen, besøksadr. Rørkollveien 2 Leie og henvendelser rettes til virksomhet kultur. Vearhallen, besøksadr. Melsomvikvn. 561 Leie og henvendelser rettes til virksomhet kultur. Stokke bibliotek Stokke rådhus, Nygaards allè 1 Postboks 124, 3161 Stokke Tlf: E-post: Utenom åpningstiden kan lån leveres i bokinnkast ved hovedinngang. Lån kan fornyes pr. telefon eller via internett: Åpningstider Mandag Tirsdag, onsdag, torsdag Fredag Stengt Lørdag Stokke kommune

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Nr. 3 april 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Side 6-7 - Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet Kjære lesere av Nytt fra

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 7 desember 2009-10. årgang

Detaljer

Stokke kommune. Helsesøstrene på helsestasjonen var fjorårets luciaer. Nytt fra. Informasjon. Nr. 1 januar 2012-13. årgang

Stokke kommune. Helsesøstrene på helsestasjonen var fjorårets luciaer. Nytt fra. Informasjon. Nr. 1 januar 2012-13. årgang Nr. 1 januar 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne 100 dager som ordfører er passert! Side 4-8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9-13 Nytt fra lag og foreninger

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 - august 2012-13. årgang. Billettsalg, TV-aksjon og byggehøyder. Side 3 Ordførerens hjørne

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 - august 2012-13. årgang. Billettsalg, TV-aksjon og byggehøyder. Side 3 Ordførerens hjørne Nr. 5 - august 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Billettsalg, TV-aksjon og byggehøyder. Side 4-10 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 11-12 Nytt fra lag

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 3 april-mai 2010-11. årgang INFORMASJON. Nytt fra lag og foreninger. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 3 april-mai 2010-11. årgang INFORMASJON. Nytt fra lag og foreninger. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 3 april-mai 2010-11.

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2016 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Høsten 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Stokke bibliotek. Bli med på skifesten du også! www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2010-11. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. Bli med på skifesten du også! www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2010-11. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Nr. 1 januar 2010-11. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2009-10. årgang

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Benytt stemmeretten din ved høstens valg 9. september. Informasjon. Ordførerens hjørne

Stokke kommune. Nytt fra. Benytt stemmeretten din ved høstens valg 9. september. Informasjon. Ordførerens hjørne Nr. 5 - august/september 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Stokke ungdomsskolefyller 50 år. Bruk stemmeretten din 9. september. Side 4 9 Kommunal informasjon

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Eldres Aktivitetsuke

Eldres Aktivitetsuke Eldres Aktivitetsuke Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære og moro. Velkommen til ei uke på Nordnorsk Pensjonistskole der du

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk Side 4-12 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR 2015 JANUAR Tirsdag 6. kl. 1130 Bråtavn 16 Kaffetreffen og allsang Torsdag 8. kl. 1100- Solberglia Marita Moen allsangskonsert

Detaljer

Mot ny kommueplan. Ordførerens hjørne UKM. Nr. 3 april -15. INFORMASJON 60. årgang. Side 3. Side 4. Side 10

Mot ny kommueplan. Ordførerens hjørne UKM. Nr. 3 april -15. INFORMASJON 60. årgang. Side 3. Side 4. Side 10 Nr. 3 april -15 INFORMASJON 60. årgang Side 3 Side 4 Side 10 Ordførerens hjørne Mot ny kommueplan UKM - Jeg vil spesielt invitere til tur forbi Rossnesodden tirsdag den 5. mai. Kommuneplanutvalget har

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte Til ATT: Kopi: Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:) Rektor, ass. rektor/inspektør Lokallagsleder/alle ansatte Utvalgene Vår ref.: 10/16/A 1.08 Oslo, 03.02.2016 FHF-rundskriv 3/2016 Invitasjon

Detaljer

Stokke kommune. God Jul og Godt Nytt År! Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne

Stokke kommune. God Jul og Godt Nytt År! Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Nr. 7 - november/desember 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Budsjett 2014 Side 4 9 Kommunal informasjon og arrangementer Side 10 11 Nytt fra lag og foreninger

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Helse- og aktivitetssentrene

Helse- og aktivitetssentrene 89714 Wera as Foto forside: Ragnhild Johansen, Varden Helse- og aktivitetssentrene Møteplasser der folk bor Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn 2 Velkommen til Helse- og aktivitetssentrene i Porsgrunn

Detaljer

Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015.

Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015. Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015. Sak 1: Presentasjon av de ansatte Sak 2: Oppstart på 1. trinn Sissel fortalte litt om hvordan dagene har vært på 1. trinn-sfo nå i oppstarten. Dagene

Detaljer

Velkommen til. "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli)

Velkommen til. Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg (Hans Børli) Velkommen til KULTURSKOLEN i eidskog "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli) Det du lærer hos oss kan du få brukt i mange sammenhenger. Foruten

Detaljer

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA Uke/ fagområde Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1. 32 Kommunikasjon, språk og tekst 4 Velkommen til Thea, Oliver S, Solan. 5. Velkommen til Neo. 6. 7. Velkommen

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke oppstart uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring

Detaljer

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel.

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Gammel og GLAD 1 GLEDE Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Det er alltid ting i livet du kan glede deg over, alene eller sammen med andre. Når du er gammel

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! Nr. 7 - november 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune God jul og godt nytt år! Side 3 Ordførerens hjørne Ny buss, dugnadsånd og kulturpris Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

Stokke kommune. God jul og godt nytt år! Nytt fra. Informasjon. Nr. 7 november 2011-12. årgang

Stokke kommune. God jul og godt nytt år! Nytt fra. Informasjon. Nr. 7 november 2011-12. årgang Nr. 7 november 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Det er godt å bo i Stokke kommune! Side 4-10 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 11-12 Nytt fra lag og

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 3 - mars 2013-14. årgang. Side 3

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 3 - mars 2013-14. årgang. Side 3 Nr. 3 - mars 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra kommune Side 3 Ordførerens hjørne Barnehager, Flerkulturell dag i Moa, Sti for øye og Fossnes Senter Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side

Detaljer

God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON

God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON Nr. 3 - april 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Quo vadis, Stokke? Side 3 Ordførerens hjørne Folkehelseuka, Grunnlovs jubileum og informasjonsmøte om kommunesammenslåing mm. Side 4 10

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 2 - februar 2013-14. årgang. Side 3. Befolkningsvekst og kommunesamarbeid

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 2 - februar 2013-14. årgang. Side 3. Befolkningsvekst og kommunesamarbeid Nr. 2 - februar 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra kommune Side 3 Ordførerens hjørne Befolkningsvekst og kommunesamarbeid Side 4 11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 13 Nytt fra lag og foreninger

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL ÅPNE KULTURARRANGEMENT Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME Februar 2016 MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME For tidligere og nye medlemmer og andre interesserte Fakta om oss og mål for tiden som kommer Etter at Jærkimen det tidligere lokallaget av

Detaljer

Stokke kommune. God sommer! Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Sneglekampanje, sykehjems - plasser, og mulig fengsel til Borgeskogen.

Stokke kommune. God sommer! Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Sneglekampanje, sykehjems - plasser, og mulig fengsel til Borgeskogen. Nr. 4 - mai/juni 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Sneglekampanje, sykehjems - plasser, og mulig fengsel til Borgeskogen. Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Stokke bibliotek. Vestfoldfestspillene. 100-års markering 100 år siden unionsoppløsningen

Stokke bibliotek. Vestfoldfestspillene. 100-års markering 100 år siden unionsoppløsningen FULLDISTRIBUSJON Nr. 6 juni 2005-6. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. God påske. Nr. 4 april 2004 5. årgang. Nytt fra Stokke kommune. www.stokke.kommune.no

FULLDISTRIBUSJON. God påske. Nr. 4 april 2004 5. årgang. Nytt fra Stokke kommune. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON God påske Nr. 4 april 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 4. april 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Det er sommertid 2 Les

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 01.11 Tusselussene samling kl. En liten gruppe Edderkopper går på tur. 02.11 Tusselussene realfag 03.11 04.11 Tusselussene realfag 05.11 Tusselussene samling

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1 2016 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2016 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

SOLHEIM - BARNEHAGEN DER SOLA ALLTID SKINNER UKE 45 TEMA: EVENTYR DAG SAMLING/AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 04/11

SOLHEIM - BARNEHAGEN DER SOLA ALLTID SKINNER UKE 45 TEMA: EVENTYR DAG SAMLING/AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 04/11 UKE 45 TEMA: EVENTYR DAG /AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 04/11 Vi har avdelingsmøte, Grashoppa passer SV: Karen TIRSDAG 05/11 ONSDAG 06/11 TM: Nina SM: Vikar? SV: Rita TORSDAG 07/11 SSV: Lene FREDAG 08/11

Detaljer

Velkommen til Bokemoa 17. mai

Velkommen til Bokemoa 17. mai FULLDISTRIBUSJON Nr. 5 mai 2005-6. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Skjoldet August 2014 Hei alle sammen! Velkommen til et nytt barnehageår Nå er vi nesten ferdig med tilvenninger og så langt har det gått veldig fint. Dette er et pedagogisk tilbakeblikk

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 DAGSRYTME Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 07.30 er alle felles på kjøkkenet. Rolig aktivitet. Av sikkerhetsmessige er det viktig at foreldrene følger barna inn på

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JANUAR 2016

MÅNEDSBREV FOR JANUAR 2016 2 4. Planleggings dag Barnehagen er stengt MÅNEDSBREV FOR JANUAR 2016 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 5. 6. 7. Utelek 8. 3 11. Talljakt i nærmiljøet 12. 13. 14. Vitenfabrikken Må være i barnehagen

Detaljer

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Mars har gitt oss varmere vær og vi har kost oss og «kjent på våren». Barna har oppdaget uteområdet på nytt, snøen er borte og det er lettere å

Detaljer

INFORMASJON Nr. 2 februar/mars 2010-11. årgang Åpningstider: Ordførerens Ski NM Arrangementer i hjørne 2010 mars og april 6-7 www.stokke.kommune.

INFORMASJON Nr. 2 februar/mars 2010-11. årgang Åpningstider: Ordførerens Ski NM Arrangementer i hjørne 2010 mars og april 6-7 www.stokke.kommune. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 2 februar/mars 2010-11.

Detaljer

Berge gård, Frivolltun og Feviktun Våren 2016

Berge gård, Frivolltun og Feviktun Våren 2016 KULTUR- og AKTIVITETSKALENDER, og Våren 2016 Dato Tid Arrangement Sted Januar Torsd.7. 15.00 Bingo Sønd.10. 15.00 Søndagskaffe Mand.11. 11.00 Film Torsd.14. 11.00 Prestens time Mand.18. 11.00 Konsert med

Detaljer

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 RISSA KULTURSKOLE Musikk Dans Teater VK Prosjekt VELKOMMEN TIL KULTURSKOLEN Rissa kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skoleåret 2015/2016 Her finner du generell

Detaljer

- MÅL: «Barna utvikler sosiale ferdigheter og gode relasjoner».

- MÅL: «Barna utvikler sosiale ferdigheter og gode relasjoner». Månedsbrev for oktober Grana Hei alle foreldre på Grana! Takk for en fin september måned her på Grana. Vi har hatt mange fine opplevelser med barna denne måneden og nå er de fleste blitt trygge og har

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2009-10. årgang INFORMASJON. Hva skjer i kommunen? Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2009-10. årgang INFORMASJON. Hva skjer i kommunen? Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 1 januar 2009-10. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

Nyhetsbrev for november

Nyhetsbrev for november Nyhetsbrev for november Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Grenene på trærne utenfor Sofienbergsenteret

Detaljer

Stokke bibliotek. Husk Vestfoldfestpillene i Stokke med konsert på Sundåsen 3. juli! Billetter kr 300. Babysang i Kulturskolen.

Stokke bibliotek. Husk Vestfoldfestpillene i Stokke med konsert på Sundåsen 3. juli! Billetter kr 300. Babysang i Kulturskolen. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 3 april-mai 2009-10.

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE MÅNEDSPLAN FOR VIPENE Dagene på Vipene er fylt med glede, latter, vennskap, gråt og sang. Opplevelsene er mange og det fylles på med nye inntrykk hver dag. Barnegruppen virker å "sette" seg og fellesskapet

Detaljer

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen «Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære, quiz og moro. Velkommen til ei uke på

Detaljer

Program for førstkommende Sabbat. Sabbatsprogram i ukene fremover. Uke 48. 05. desember. 12. desember. 19. desember. Kirkevakt i tiden fremover

Program for førstkommende Sabbat. Sabbatsprogram i ukene fremover. Uke 48. 05. desember. 12. desember. 19. desember. Kirkevakt i tiden fremover Uke 48 Program for førstkommende Sabbat 10.00: Sabbatsskole 11.15: Skolegudstjeneste ved Engesvea Skole Sabbatsprogram i ukene fremover 05. desember 10.00: Sabbatsskole 11.15: Nattverdgudstjeneste med

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2013

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2013 Arbeidsplan for Rødhette oktober 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30.09 1 Ikke denne dagen p.g.a høstferie. Popcorn gruppa tur Sommerfugl gruppa tur 2 Eldste: Marianne Minste: Ellen Makaroni grateng

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET!

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET! Vår 2016 Om VERKET Velkommen som medlem på VERKET! VERKET er for deg som helt eller delvis står utenfor arbeid. Ønsker du å bli medlem får du en oppstartsamtale med en av oss ansatte der vi snakker om

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 45 Mandag 09.11 Styremøte kl. 16:00 Mandag 09.11 WOW-uke,

Detaljer

Månedsbrev for desember

Månedsbrev for desember Månedsbrev for desember Da var november over, og årets kanskje kjekkeste måned er i gang! I november har vi laget julegaver, begynt med andre juleforberedelser og øvd på «Santa Lucia». I tillegg til å

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus

Detaljer