Oslo kommune Utdanningsetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Utdanningsetaten"

Transkript

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Se mottakertabell Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 10/ Berit Ree Landet, Disen og Grefsen skoler - endring av skolenes veiledende inntaksområde Høringsdokument BAKGRUNN Disen skole ble gjennom bystyrevedtak vedtatt utbygget til en 3-rekkers 1 7 skole. Ut fra den økte kapasiteten ble det foretatt en endring av aktuelle skolers veiledede inntaksområde. Vedtatt skolebehovsplan viser betydelig elevtallsvekst i området Disen-Grefsen-Kjelsås. Behovet før øket elevkapasitet er vedtatt dekket ved utbygging av Grefsen skole. Dette forutsetter justering av inntaksområdene i området. Elevtallsprognosene / førskoletallene pr viser at kapasiteten ved Disen skole ikke er stor nok til å kunne ta inn de som nå bor innenfor dagens inntaksområde, og det er nødvendig å foreta en justering for å avlaste skolen. GJELDENDE RAMMEBETINGELSER, LOVER OG REGELVERK Ved fastsetting og endring av inntaksområder legges Oslo bystyres vedtak om skolestruktur og kapasitet til grunn. Dertil kommer en vurdering av hvorvidt naboskolene trenger avlastning. Ut fra disse rammebetingelsene kartlegges hvor mange barn i førskolealder som er bosatt på de enkelte adresser / i de enkelte boområder rundt de aktuelle skolene. Kriterier som avstand og trafikkforhold blir alltid tillagt vekt, men blir også avveid i en sammenlignende vurdering mellom flere boområder, og i forhold til ovennevnte rammebetingelser. Opplæringsloven: Fordeling av elever mellom aktuelle skoler foretas iht opplæringslovens 8-1: Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. ( ) Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til. Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: Org.nr.: Strømsveien 102 Telefaks: OSLO Postadresse: Pb 6127 Etterstad, 0602 OSLO

2 I merknaden fra Det kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartement (KUF), Odelstingeproposisjon nr 46 ( ), heter det til 8-1 blant annet: ( ) Ein grunnskoleelev skal ha rett til å gå på den nærmaste skolen. Det vil seie at arbeidet til kommunen med å fordele elevane mellom dei tilgjengelege skolane skal ta utgangspunkt i eit prinsipp om at eleven skal gå på den nærmaste skolen. Dette utgangspunktet gjeld også elevar som har behov for spesialundervisning. Vurdering av kva skole som er nærmast, skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men skal også ta omsyn til andre relevante forhold, til dømes om sysken er plasserte på den same skolen, kapasiteten på skolane og om skolevegen er farleg. (..) Veiledende inntaksområder: Oslo kommune har ikke faste skolekretser, men veiledende inntaksområder for alle ordinære grunnskoler. Dette innebærer bla: Foresatte vil så langt råd er, få plass for sitt/sine barn ved den nærmeste skolen eller ved den skolen de etter det veiledende inntaksområdet tilhører Retten til nærmeste skole etter opplæringslovens 8-1 er likevel ikke en absolutt rett til èn bestemt skole, jf ovennevnte KUF-merknad til 8-1. Èn begrensning er kapasitet, dvs antall elevplasser Foresatte kan, iht opplæringslovens 8-1 og gjeldende skolebytteregler, søke sine barn til en annen skole Utdanningsetaten kan endre de veiledende inntaksområdene Iht ovennevnte vil de viktigste kriteriene for elevfordelingen til skolene være som følger: Kapasitet på skolene Avstand mellom skoler og elevens bosted Foresattes / elevens ønsker Søskentilhørighet Trafikkforhold ALTERNATIVER FOR ENDRING Førskoletall elevprognoser: Vedlegg 1 inneholder veiledende inntaksområder med førskoletall fordelt på adresser for Disen og Grefsen skoler pr i dag. Førskoletallene viser antall fødte barn fordelt på fødselsår. Tallene fanger ikke opp mobiliteten i elevmassen, herunder flytting til/fra området. Tallene blir dermed mer usikre jo yngre barna er, men for Disen og Grefsen skoler har det i stor grad vist seg at førskoletall og faktisk fremmøtte elever stemmer godt. Disen skole har kapasitet til å ta inn 84 elever pr trinn. Tallene viser at det bor langt flere barn innenfor nåværende Disen skoles inntaksområde, og det er behov for å endre inntaksområdet. I Skolebehovsplan , vedtatt av Oslo bystyre står det under Disen skole: Disen skole er utvidet med en kapasitet på 588 elever. Ytterligere utvidelser anses ikke aktuelt. Vekstanslagene viser en sterk elevvekst i nærmeste 10-årsperiode, inntaksområdet må endres. Av naboskolene til Disen skole, er det Grefsen skole som har ledig kapasitet, og justeringen må skje mellom disse skolene. Det har vært diskutert 2 alternativer: 2

3 Alternativ 1: Flytte trekanten som dannes av Kjelsåsveien, Grefsenveien og Storoveien fra Disen skole til Grefsen skole og i tillegg et område øst for Grefsenveien fra Glads vei og opp til inntaksområdet for Kjelsås skole. Alternativ 2: Regulere et stort nok område mellom Grefsenveien og Grefsenkollveien fra grensen til Kjelsås skole og nedover mot Disen skole. Vurderinger: Det er svært stor trafikk nederst i Grefsenveien mot Storo, og det er ingen lysregulering. Barna fra trekanten vil da måtte krysse en svært trafikkert vei. Dette anses som svært uheldig, og Utdanningsetaten vil ikke anbefale denne endringen. Avstanden fra Grefsenkollveien til Grefsen skole er ca 1,8 km og er akseptabel. Barn fra dette området må også krysse Grefsenveien, men her er det lyskryss ved Glads vei og anses som mye tryggere enn å krysse nærmere Storo. FORSLAG Følgende adresser flyttes fra Disen skoles inntaksområde til Grefsen skoles inntaksområde: Brannvaktveien , Glads vei 1 23, 2 20 Grefsenkollveien Grefsenveien Jupiterveien Kikkutveien , Kjelsåsveien 61 87, Nordhagaveien 1 19, 2 10 Nordlysveien 1 43, 2 40 Ogmunds vei , Sandtakveien , Thorleifs Allè , Endringene gjøres gjeldende fra og med skolestart 2011, dvs for dem som er skrevet inn ved Disen skole høsten De som etter endringen hører til Grefsen skole, men som før endringen hørte til Disen skole, må søke om skolebytte til Disen skole dersom de ønsker å gå på Disen skole. Søknaden behandles som en skolebyttesøknad. Eldre elever på de øvrige årstrinnene er organisert etter nåværende inntaksområde. Det vil være naturlig at barn som flytter til området, plasseres etter dagens inntaksgrenser med mindre foresattes ønsker og/eller skolens kapasitet tilsier noe annet. 3

4 Ungdomstrinnstilhørighet: Elevene fra Disen og Grefsen skoler går i dag til Engebråten skole. Utdanningsetaten vil komme tilbake med ny sak vedr overgangsordning til u-trinnet når den nye ungdomsskolen ved nåværende Grefsen vg skole står ferdig etter planen i HØRINGSUTTALELSER Med henvisning til driftsstyrereglementets 3-4 nr 7 ber Utdanningsetaten om at høringsutkastet behandles i skolenes driftsstyrer, men fortrinnsvis også i FAU / andre fora. Til orientering sendes kopi av høringsforslaget til Bydel Nordre Aker til ev uttalelse og kopi sendes Byrådsavdeling for kultur og utdanning. HØRINGSFRIST Med hilsen Harald Øvland avdelingsdirektør Berit Ree Landet fagkonsulent Kopi til: Byrådsavdeling for kultur og utdanning, Rådhuset, 0037 OSLO Bydel Nordre Aker, Postboks 4433 Nydalen, 0403 OSLO 4

5 Mottaker Kontaktperson Adresse Post Land Disen skole Kjelsåsveien OSLO Norge Grefsen skole Kapellveien 69/ OSLO Norge 5

Skolebehovsplan 2007-2016

Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsutkast Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsfrist 26. juni 2007 Oslo kommune Utdanningsetaten Høringsinstanser Dato: 05.06.2007 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200703194-4 Alex Seip,

Detaljer

Tid for gjennomføring

Tid for gjennomføring Oslo kommune Utdanningsetaten Skolebehovsplan 2014-2024 Tid for gjennomføring Høringsutkast 7. mars 2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 VEDTATTE

Detaljer

"DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..."

DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1... SØR-VARANGER KOMMUNE "DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..." FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 Da klokka klang, tekst av Margrethe Munte 1 Innledning... 3 1.1 Tilbakeblikk... 5 2 Læreplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små.

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små. Fra: anna kristine dale bayram Sendt: 14.02.2012 Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Eva Bäkstrøm Emne: Til særlig Ordfører, Rådmann og skolesjef i Birkenes kommune. Ang bestemmelsen om å avslutte Birkenes-barn

Detaljer

Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet. Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser

Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet. Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser Innledning Ved planlegging av en fremtidig skolestruktur er det nødvendig

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

REGELVERKSAMLING NÆRSKOLERETT, SKYSS, DELT BOSTED 20.11.2013

REGELVERKSAMLING NÆRSKOLERETT, SKYSS, DELT BOSTED 20.11.2013 REGELVERKSAMLING NÆRSKOLERETT, SKYSS, DELT BOSTED 20.11.2013 1 Delt bosted - Rettskilder og tolkning Opplæringsloven har ikke bestemmelser om delt bosted. Hensynet til at flere barn nå har delt bosted

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/2960-31791/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 19.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300709-1 Lars Normann Mikkelsen 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 916 79 949 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 19.10.2012 Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten

Oslo kommune Bymiljøetaten Oslo kommune Bymiljøetaten Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Dato: 20.10.2014 Deres ref.: 201403499-002 Vår ref.: 14/19993-5 Saksbeh.: Bård Øyvind Bredesen Org. enhet: Natur- og forurensningsavdelingen

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet DEN NORSKE KIRKE KR 72/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo 05.-06. desember 2013 Referanser: Saksdokumenter: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene, Høringsnotat 21. mai 2013,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK Apotekforeningen Postboks 5070 Majorstua 0301 OSLO Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 27.08.2012 11/12942-14 Seksjon for forvaltning/ Martin Bjerke RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

Saksframlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over ( ikke slett denne linjen) &&&

Saksframlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over ( ikke slett denne linjen) &&& Saksframlegg Arkivsak: 04/02068 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN K-kode: A20 &13 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Driftstyret ved

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer