ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side 6.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side 6."

Transkript

1 TEMA: 1 SIDER POLITIREFORMEN NORSK POLITI NR. // JULI 15 ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side.

2 INNHOLD Norsk Politi nr. 15 Tema: Politireformen Nåværende fylkes- og distriktsgrenser er grunnlaget for grensedragningen mellom de nye distriktene. Gode erfaringer med Nødnettet 1 9 politiansatte deler sine betraktninger om det nye nødnett, som snart er rullet ut i hele Politi-Norge. Portrettet: Geir Solem Stasjonssjefen ved Follo politistasjon beskrives som et ledertalent utenom det vanlige. På plass i Middelhavet 3 Tore Barstad og mannskapet på supply-skipet Siem Pilot hadde en rolig start på sitt oppdrag i Middelhavet. Men etter ti dager ble det brått travelt. Foto: Kåre M. Hansen RETTELSE I mars 1 omtalte Norsk Politi drapene på Valdresekspressen, der Margaret Molland Sanden ble drept. I artikkelen het det at hun var 17 år da dette skjedde. Det riktige er at hun var 19 år. Vi beklager feilen. Red. Vi er i gang LEDER Kåre M. Hansen, redaktør Da politidirektøren ankom Stortinget, var pressefotografene på plass. Men ingen tok bilder av ham.. juni vedtok Stortinget politireformen. Da begynte på sett og vis en ny tidsregning for politiet. Det nye politi-norge skal formes og utvikles. Nå er vi i gang. Politidirektør Odd Reidar Humlegård ønsket å markere milepælen. Derfor tok han med seg politimesterne og særorgansjefene for å overvære debatten om reformen. Utenfor Stortinget traff han politifolk som neppe hadde fått med seg at dagen var historisk, men uansett likte de å få et skulderklapp av sjefen. I vandrehallen satt journalistene. For en gangs skyld var de uinteressert i politiet. De ba ikke om intervjuer. De enset knapt at landets fremste politiledere besøkte nasjonalforsamlingen. Snodig? Egentlig ikke. Trolig er det et tegn på at det ikke lenger er særlig dramatikk rundt saken. Diskusjonen om fremtidens politi har vært frisk, med harde utfall og begreper som sparereform og sentraliseringsreform. Kultur, holdning og ledelse var også et kinkig tema. Men da det brede politiske flertallet om reformen kom i mai ble det stille i hvert fall på sentralt hold. Slik gikk det til at en av tiårets viktigste begivenheter for norsk politi fikk minimal mediedekning. Ingen oppslag på Dagsrevyen, ingen i VG. Men politimesterne som fulgte debatten fra stortingsgalleriet, klaget ikke. Mange av dem figurerer ofte i media. Kanskje syntes de det var greit med en fredelig dag på jobben. Kan vi anta at arbeidsroen nå senker seg over politiet? Tja. Over hele landet vil reformarbeidet bli nøye fulgt av hele samfunnet. Skeptikerne vil nok si i fra, om de finner grunn til det. Men det kan også være at de gradvis endrer syn, slik det skjedde på Finnsnes (se reportasje de neste sidene). Og slik det skjedde da Posten stengte postkontorer og innførte Post i butikk, en av de senere års største offentlige reformsuksesser. Uansett blir dette en krevende prosess. Den skal gjennomføres parallelt med den daglige tjenesten. Politiet kan ikke stenge dørene mens organisasjonskart tegnes, kabler strekkes, skrivebord flyttes og nye rutiner innføres. Det må leveres døgnet rundt. Men selv om vi har omtrent et bibliotek av analyser, rapporter, programmer, planer og strategier å støtte oss til, blir dette ingen quick fix. Jeg har møtt flere tjenestemenn- og kvinner som er usikre på egen rolle i det nye landskapet. Det er forståelig. Endring er bekymringens mor. Men jeg har også sett utålmodighet og et engasjement som ikke bare er endringsvilje, men endringsiver. Som lensmann Yngve Wiik på Andenes entusiastisk sa det da jeg besøkte ham i november. Jeg er klar. Tiden er overmoden for endring. Mange av politiets 15 medarbeidere tenker nok som ham. Blåskjortene, de sivilt ansatte, juristene og ikke minst de tillitsvalgte, ja hele politifamilien, ser at politiet må opp på et høyere nivå. De er motivert for å bidra med sitt. Så får vi håpe at vi evner å vise hverandre raushet underveis. I disse tider gir det næring til sinnets munterhet å vite at folk faktisk har stor tillit til politiet, og heier på oss. Og nå er det endelig ferie. God sommer! n INTERN E-POST: Postmottak POD EKSTERN E-POST: ANSVARLIG UTGIVER: Politidirektør Odd Reidar Humlegård REDAKTØR: Kåre M. Hansen RÅDGIVNING/DESK/ PRODUKSJON: Eirik Norderud, Sigurd Bjerke (Teft) SPRÅKVASKER: Sonja Robøle MEDARBEIDERE: Kåre M. Hansen, Gase Handeland, Hans-Petter Bergli, Kent Skibstad, Hermund Storsæter, Jan P. Solberg MAGASINET NORSK POLITI Politidirektoratet Pb. 51 Dep., 31 Oslo Fagblad for politi- og lensmannsetaten. Magasinet kan også leses på (frilansjournalist), Erik Thallaug (fotograf) FORSIDEFOTO: Kåre M. Hansen TRYKK OG DISTRIBUSJON: Erik Tanche Nilssen AS OPPLAG: NESTE UTGAVE: oktober 15 All gjengivelse fra magasinet skal krediteres Magasinet Norsk Politi. REDAKSJONEN AVSLUTTET: 3. juni ISSN NORSK POLITI 15 NORSK POLITI 15 3

3 FRA POLITIDIREKTØREN Odd Reidar Humlegård Langsiktig utvikling Det var en svært god og stor opplevelse å sitte på galleriet da Stortinget. juni behandlet Nærpolitireformen. Ikke bare vitnet diskusjonen, som varte i over fire timer, om et stort engasjement blant de folkevalgte. Den viste også en bred enighet om framtidens politi. Stortinget har satt et høyt ambisjonsnivå og store forventninger til oss. Det er et privilegium for oss, og for den befolkningen vi skal tjene. Det skal investeres mer i norsk politi i årene fremover. Vi skal vise at det lønner seg, og at vi skal yte ennå bedre tjenester. Ekstra gledelig var det at alle de sentralt tillitsvalgte sammen med politimestrene og særorgansjefene delte denne begivenheten. Samtalene vi hadde etter stortingsbehandlingen vitner om at det er høy motivasjon og stort engasjement for å fortsette samarbeidet til beste for publikum. Like viktig er engasjementet for at vi sammen skal jobbe for å sikre ivaretagelse av medarbeidere i politiet, som alle blir mer eller mindre blir berørt av reformaktiviteter framover. Nå er ventetiden slutt. Oppmerksomheten vil framover rettes mot oss i politiet som skal gjennomføre reformen. Vi skal innfri de mange forventninger som Stortinget har presisert gjennom sin behandling. Jeg vet at mange har vært utålmodige på en endelig beslutning, og jeg vet også at mange vil se utålmodig etter resultater i tiden framover. Derfor er det viktig for meg å understreke: Politireformen er en langsiktig utvikling av norsk politi fram mot. Det betyr at det vil ta tid før vi kan høste gevinster og innfri forventninger. Men vi har forberedt oss godt. Det første som har skjedd er at vi har lyst ut politimesterstillingene. Deretter vil vi etter en høring, definere hvor hovedsetene skal ligge. Vi håper at dette vil være på plass før 1.oktober. I løpet av oktober vil «Rammer og retningslinjer for utvikling av nye politidistrikt» være klar. Da vil vi også ha klar en plan for personalløpet. Med denne som utgangspunkt kan ny politimester i samarbeid med den eksisterende ledelsen, for alvor starte med å planlegge for omorganiseringen til det nye distriktet. 1. januar 1 vil ny politimester ta over ansvaret, men det nye politidistriktet vil en stund ut i 1 ledes gjennom en midlertidig organisert struktur og ledelse. Dette var bare noen milepæler for det kommende arbeidet. Det illustrerer likevel at det vil ta tid, og at det fortsatt er mange spørsmål vi ikke har svar på. Vi vet at informasjon og involvering er viktig i all omstilling. Derfor vil jeg igjen oppfordre alle til å spørre sin nærmeste leder, dersom dere lurer på noe. Vår ambisjon er gjennom egne informasjonspakker til ledere, å gjøre disse i stand til å møte de spørsmål dere måtte ha. Samtidig vil vi fortsette å informere gjennom nyhetsbrev og bladet du nå holder i hånden. Jeg har sterk motivasjon for jobben som står foran oss. Jeg mener at vi nå har nødvendige rammer og grunnlag for å utvikle framtidens politi til et mer moderne politi. En ting er strukturen. Like viktig er utvikling av nye arbeidsmetoder, verktøy og god ledelse. Dette må til for at vi på enda bedre måte enn nå kan levere likere tjenester av høy kvalitet uavhengig av hvor du bor. På den måten kan vi oppfylle vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte: forebygge og bekjempe kriminalitet og skape trygghet for befolkningen. Stortinget har understreket at dette må skje i nært samarbeid med berørte kommuner og andre involverte samarbeidsaktører. Det er vi helt enig i. Politiet verken kan, skal eller ønsker å utvikle framtidens politi alene. Eksempelet fra Finnsnes som du kan lese i denne utgaven av Norsk Politi, er et svært godt eksempel på hvordan lensmannskontorer som slås sammen kan utvikle enda bedre tjenester for publikum. Parallelt med reformgjennomføring, må vi mestre alle andre daglige oppgaver og hendelser. Det er avgjørende at vi beholder folks høye tillit til politiet gjennom reformen. Fra i sommer styrkes politiet med ytterligere ca. 7 uteksaminerte studenter. 35 av disse er en netto tilvekst og en viktig styrking av etaten i en tid med hvor vi skal levere gode polititjenester også mens vi er i omstilling. Vi har akkurat gjennomført en gallup i et representativt utvalg av befolkningen. Resultatene viser at hele 97 % av befolkningen oppgir at der er trygge i sitt nærmiljø! Dette er resultater vi ser fra andre lignende undersøkelser, men er uansett noe å glede seg over! Gallupen viser også at over halvparten mener at det skjer en positiv utvikling i politiet i dag, noe som er flere enn i fjor. Det er innsatsen fra hver og en av oss som skaper slike gode resultater. Hva vi gjør og hvordan vi behandler publikum og hverandre er det som skaper et godt politi. Den reformen vi nå er i gang med handler om å forbedre oss på noen områder, men også om å ta vare på alt det gode arbeidet som gjøres landet rundt av våre 15 medarbeidere. Det handler om kultur, om hvordan vi gjør det her hos oss! Det nærmer seg sommer. Det føles godt. Jeg ønsker hver og en av dere en velfortjent og avslappende ferie og takk for mye godt arbeid i første halvår! n NORSK POLITI 15 Illustrasjon: Hermund Storsæter NORSK POLITI 15 5

4 TEMA POLITIREFORMEN STORMEN HAR STILNET Han stengte to lensmannskontorer, og fikk folk på nakken. Fem år senere er han mer populær enn noensinne. TEKST OG FOTO KÅRE M. HANSEN En tid stormet det friskt rundt «han Arnold». Men på en solskinnsdag på billedskjønne Senja kan han konstatere at han har oppnådd gode resultater med sin vesle politireform.

5 TEMA POLITIREFORMEN Ordfører Guttorm Nergård i Berg kommune synes det er flott å få lensmannen på besøk, og tonen er god. Her var det engang et lensmannskontor. I dag har et ferdighusfirma flyttet inn i de tidligere lokalene til Sørreisa lensmannskontor. Det er store avstander nordpå. Troms politidistrikt har god erfaring med videokonferanser. Her møter Arnold Nilsen den øvrige ledelsen. Jovisst var vi bekymret. Til gjengjeld er vi svært fornøyd i dag. Folk ønsket seg et mer synlig politi, og det har de fått, sier Sørreisa-ordfører Paul Dahlø. Når politiledere over hele landet i disse dager skal vurdere flytting av, kan Arnold Nilsen sitte stille i båten. Finnsnes-lensmannen er nemlig ferdig «strukturert». I valgte han å stenge Berg lensmannskontor, et av de minste i regionen. Året etter slukket han lyset på Sørreisa lensmannskontor. De ansatte ble flyttet over til moderhuset på Finnsnes. Lokalpolitikerne protesterte, men Nilsen sto på sitt. Vi måtte gjøre noe. Vi var tungvint organisert, brukte mye ressurser på å holde tre små lensmannskontorer åpne, og klarte ikke å samhandle på tvers av distriktsgrensene. I helgene hendte det at vi ikke hadde kapasitet til å rykke ut. Vi måtte be folk komme innom mandag for å levere anmeldelsen. Det ble mange sure presseoppslag. Vi trodde vi var gode, men det var vi ikke, sier Nilsen i dag. STAKK IKKE AV Våren 11 foreslo han en distriktsregulering ved å slå sammen lensmannskontorene i Sørreisa, Berg og Lenvik. Han fikk grønt lys hos daværende politimester i Troms, Truls Fyhn, som var sterk og klar: Peis på, Arnold! Men folk mislikte nyordningen. I to av de berørte kommunene sa et enstemmig kommunestyre nei, og regionrådet fulgte opp. Ordføreren i Sørreisa sendte sinte innlegg til lokalavisen og advarende brev til politimesteren og Politidirektoratet. I ettertid erkjenner Nilsen at han tok seg til rette. To av leiekontraktene våre gikk ut samtidig. Da bestemte vi oss for å teste den nye modellen. Men det måtte ikke bli et «tøm og røm». Selv om mannskapene flyttet måtte vi komme tilbake med noe, sier han. SKJERPINGS Lensmannen la en plan som forpliktet politiet til å skjerpe seg på tre områder: 1. Bedre beredskap. En patrulje skal alltid være på hjul, klar til å håndtere ulykker og kriminalitet.. Mer systematisk forebyggende arbeid. Lensmannskontoret har nå løpende kontakt med 3 skoler og barnehager. 3. Bedre på politifag. Kontoret har fått egen jurist og en spesialist på IKT og elektroniske spor. En økokrim-etterforsker er under utdannelse. Vi må kunne levere tjenester innbyggerne ber om uten å måtte hente hjelp fra Tromsø eller Kripos. Dessuten må vi være synlig for å forebygge og skape trygghet, konstaterer Nilsen. OFTE PÅ FEST Og synlig, det er både han og storparten av lensmannskontorets 3 ansatte. Patruljene er mer på farten enn før, også i helgene. De er hyppig innom skjenkesteder og arrangementer for å sjekke status og snakke med vertskap og gjester. Filosofien er enkel: Når ungdommen drar på fest, drar også politiet på fest. Selv møter lensmannen i alle politirådsmøter. Seks ganger i året står han frivillig skolerett for de seks kommunestyrene i regionen. Han får lite kritikk, men politikerne gir klar beskjed om hva de forventer av nærpolitiet. Og det er greit. Vi må videre. Politiet må endre seg i takt med samfunnet. STEMNINGEN SNUDDE Det tok to år fra lensmannskontorene ble stengt til støyen la seg. Da alle så at dette gikk bra, gjorde lensmannen et nytt forsøk på å invitere til formell sammenslåing av lensmannsdistriktene. Denne gang fikk han full tilslutning fra samtlige kommuner. I mai i fjor ble en distriktsregulering besluttet ved kongelig resolusjon. Selv vil ikke Nilsen ha æren for at eksperimentet ble vellykket. I stedet roser han lokalpolitikerne som ikke lot det gå prestisje i saken, men var pragmatiske og ga ham tid til å levere. Helt avgjørende var dessuten støtten fra politimester Truls Fyhn, som Nilsen betegner som en fremsynt og sterk fagmann med et stort hjerte for politiet. Han døde så altfor tidlig. Jeg hadde unnet ham å se resultatet av det vi satte i gang. IKKE SINT LENGER Men kan vi stole på Nilsens metode faktisk er en suksess? Vi bestemte oss for å sjekke, og dro på leting etter vitner. De var lett å finne. Vi er fornøyd, og har senket skuldrene, sier Berg-ordfører Guttorm Nergård mens han byr på kaffe og kaker på rådhuset på Skaland. Han har merket seg at politiet til tross for lange avstander på Senja har god responstid. Han liker også at lensmannskontoret bygger opp et sterkt etterforskningsmiljø. I Sørreisa treffer vi ordfører Paul Dahlø. Heller ikke han er i tvil om at folk har fått et mer tilstedeværende politi. Nå rykker de ikke bare ut for å tørke opp blod når det har skjedd noe. De er stadig innom og prater. De vet hva som rører seg i bygda, sier Dahlø. Til sist banker vi på døren hos redaktør Steinulf Henriksen i Troms Folkeblad, en erfaren pressemann med fartstid blant annet i VG. Får lokalavisen mange klager på politiet? Nei. Det er slutt på sinte leserinnlegg og tips til redaksjonen om at politiet svikter. Folk er fornøyd. Regionen har kort og godt fått bedre polititjeneste. n OMBESTEMTE SEG I vedtok kommunestyret i Sørreisa en kraftfull protest mot nedleggelse av lensmannskontoret. Alle politiske partier på Stortinget ble bedt om gripe inn mot strukturendringer i lensmannsetaten. I 11 sendte kommune et brev til Troms politidistrikt hvor det blant annet het at «Å tro at én lensmann i regionen kan forholde seg til seks politiråd, seks brannvern, seks barnevern og seks kommuneadministrasjoner med samme nærhet som en lokal lensmann, er åpenbart meget tvilsomt». I 13 sendte kommunen et nytt brev til politidistriktet, formulert som en enstemmig høringsuttalelse. Her sto det at «Sørreisa kommunestyre vil berømme politimester og lensmann». Og videre: «Sørreisa kommunestyre er ut i fra erfaringene de to siste årene kommet til at en kan gå tilbake på sin uttalelse av. november». NORSK POLITI 15 NORSK POLITI 15 9

6 Krav til lokale endringsprosesser STORTINGETS BEHANDLING AV POLITIREFORMEN. juni ble politireformen vedtatt av Stortinget. Et forlik mellom Ap, Krf, Venstre og de to regjeringspartiene førte til noen tillegg og justeringer av regjeringens forslag. Dette er hovedpunkter i reformen, som Stortinget sluttet seg til. Politimestrene fulgte stortingsdebatten fra galleriet. Mål og forventninger MÅLET MED REFORMEN: Sikre tilstedeværelse av et kompetent, effektiv og lokalt nærpoliti der folk bor, samt utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer. FORVENTNINGER: Verdiene tilgjengelig, pålitelig og beredt uttrykker kjernen i forventingene som bør stilles til norsk politi. NÆRPOLITI: Stortinget understreker behovet for et politi som er lokalt forankret og definerer nærpoliti med følgende kriterier: Lokal tilstedeværelse. God lokalkunnskap. Bred kontaktflate mot lokalsamfunn og innbyggerne. Vektlegger og balanserer forebygging, ordenstjeneste, etterforskning og beredskap. FOTO: KÅRE M. HANSEN Kultur og ledelse i politiet KULTUR OG LEDELSE: Stortinget mener en forbedring av kultur og ledelse må være en prioritert oppgave i politireformen. Det understrekes at det allerede er igangsatt flere gode utviklingsprosesser i politiet. OPPFØLGING: Stortinget ber regjeringen følge opp 1 konkrete punkter for å bedre kultur, holdninger og ledelse i politiet. Blant annet: Utvikle spesifikke krav til lederkompetanse i politiet på alle nivåer. Innføre faste evalueringsråd på tvers av blålysetatene. Legge til rette for en mentorordning for ledere i politiet. Legge til rette for at nåværende og fremtidige ledere kan ta lederutdanning. Etablere rutiner for oppfølging av politidistrikt der tilsyn avdekker avvik. EVALUERING: Stortinget ønsker at regjeringen gjør en foreløpig evaluering av arbeidet med kultur, holdninger og ledelse i 17. ERFARINGSLÆRING: Stortinget ser det som et lederansvar å legge til rette for systematisk læring og erfaringsutveksling i etaten. KRAV TIL INVOLVERING: Antall lokale skal reduseres. Stortinget har bestemt hvordan endring av lokal organisering skal skje for å sikre god involvering av berørte kommuner. Blant annet: Krav til kvaliteten på politiets tjenester KVALITETSKRAV Stortinget stiller en rekke krav til etatens tjenester. Kravene berører publikumsservice, forebygging, tilgjengelighet, beredskap og etterforskning/påtale. RESPONSTIDKRAV Tiden det tar fra politiet mottar en melding om en tidskritisk og alvorlig hendelse, og til første enhet er på stedet (krav etablert fra 15). SVARTID PÅ TELEFONEN 95 prosent av alle anropene til 11 på landsbasis skal være besvart innen sekunder. REISEVEI FOR PUBLIKUM Minst 9 prosent av innbyggerne i hvert distrikt har maksimalt 5 minutters kjøretid til nærmeste politistasjon/lensmannskontor. ÅPNINGSTIDER Politiets skal ha fleksible åpningstider, som gjør det mulig for publikum å få utført tjenester utenfor kontortid minst én dag i uken. LØFTE TIL INNBYGGERNE: Hvis kommunene ønsker det, skal politiet legge frem en skriftlig redegjørelse for hva innbyggerne skal få av tjenester etter endringer i lokal struktur. KOMMUNER MED I ARBEIDET: Det skal etableres en styringsgruppe for det lokale endringsarbeidet i hvert politidistrikt. Gruppen skal ledes av politiet og berørte kommuner skal være representert. KLAGERETT: Etter at lokale interesser har vært involvert, er det Politidirektoratet som tar beslutningene om lokal struktur. Berørte kommuner skal kunne klage på endringer til Justis- og beredskapsdepartementet, men det skal ikke lenger være slik at berørte kommuner må være enige for at endringer skal kunne gjøres. POLITIKONTAKT Hver kommune skal ha minst én fast kontaktperson ved lensmannskontoret eller politistasjonen. Kommuner som ikke har lensmannskontor/ politistasjon, skal ha en politikontakt til stede en eller flere dager i uken. POLITIRÅD Politiråd skal opprettes i alle kommuner og politiets representant skal ha mandat til å forplikte politiet. FOREBYGGING Det forebyggende arbeidet skal forankres på ledelsesnivå i det enkelte politidistrikt. Ansvaret skal ligge hos en fagleder eller visepolitimester. DIALOG Politiet skal jevnlig drøfte forebyggende arbeid og vakt- og patruljetjenesten i området med berørte kommuner. Politiet og kommunene skal etablere forpliktende handlingsplaner for forebygging. Det skal etableres en styringsgruppe for det lokale endringsarbeidet i hvert politidistrikt. Gruppen skal ledes av politiet og berørte kommuner skal være representert. Andre viktige tiltak og endringer ETTERFORSKNINGSLØFT: Stortinget ønsker en nasjonal handlingsplan for å heve kvaliteten på etterforskning og straffesaksarbeid. Stortinget ønsker tiltak som hever kvaliteten på straffesaksarbeidet og legger til rette for kunnskapsbasert etterforskning. IKT: Stortinget vil at politiet skal ta i bruk IKT og digitale hjelpemidler ut over det Merverdiprogrammet legger til rette for, også ved publikumskontakt. MINDRE PORTEFØLJE: Det skal jobbes videre med å overføre flere av politiets oppgaver, helt eller delvis, til andre aktører. Flere av oppgavene må utredes nærmere: Transport av varetektsfanger Lensmannsskjønn Godkjenning av brukthandlere Forvaltningsoppgaver med løse og farlige hunder Forvaltning av hittegods Pass og meldingsordning for EØS-arbeidstakere Sekretærfunksjon for forliksråd Transport av psykisk syke Skiltmyndighet Overstadig berusede personer fra politi til helsevesen (forsøksprosjekt) NØDETATENE: Brann- og redningsetatens nødmeldingssentraler skal samlokaliseres med politiets operasjonssentraler. Dette er ikke tidfestet. NASJONAL KRISELEDELSE: Stortinget ønsker at regjeringen legger frem et forslag om nasjonal kriseledelse som avklarer roller og ansvar, samt spørsmålet om en nasjonal operasjonssentral som koordinerer samhandling mellom ulike distrikter og som kan skaleres opp og ned i kapasitet etter behov. FLERE ENDRINGER KAN KOMME: Stortinget går inn for å utrede fremtidig organisering av særorganene, samt fremtidig organisering av nasjonale beredskapsressurser. Stortinget ønsker også en utredning av påtalemyndighetens kapasitet og kompetanse, Grensekommissariatets fremtidige organisering, oppgaver og tilhørighet, samt hvor vidt det skal etableres øvingssentre i hvert politidistrikt. NORSK POLITI 15 NORSK POLITI 15 11

7 HER ER DE 1 NYE DISTRIKTENE finnmark pd 1 troms pd 13 areal 1 79 km² areal 15 km² sør-øst pd 3 7 trøndelag 7 31 sør-vest pd nordland 57 3 troms tallgrunnlag fra starten av oslo pd 7 øst pd areal 5 3 km² areal 1 km² areal 519 km² 33 agder pd finnmark 3 7 Finnmark areal 5 3 km² møre og romsdal 5 Trøndelag vest Sør-vest Innlandet sør-vest 5 areal km² agder innlandet pd sør-øst vest pd Troms innlandet 7 1 og deler av 17 Ny politimester tiltrer Lokal endring starter Nye ledergrupper og lokale prosjektorganisasjoner etableres Personalløp, EBAtilpasninger m.v Gradvis utrulling vil pågå i 1 og deler av 17 Nordland areal km² Møre og Romsdal øst Vest oslo 9 areal 3 5 km² møre og romsdal pd befolkning areal 3 5 km² Agder politidistrikt bemanning Sør-øst 3 Oktober til desember Presentere hvordan de nye distriktene skal utformes Presentere gjennom føringsplan for etablering Nye politimestere formelt ansatt og offentliggjort areal 77 km² Øst Slik blir distriktene Finnmark (døgnbemannet operasjonssentral i Kirkenes); Troms; Nordland; Trøndelag (Bindal kommune inkluderes); Møre og Romsdal; Vest (Hordaland politidistrikt og Sogn og Fjordane fylke); Sør-Vest (Rogaland fylke, Sirdal kommune, Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Kommunene Bømlo, Stord og Fitjar inkluderes inntil videre); Agder; Sør-Øst (Fylkene Telemark, Vestfold og Buskerud. Jevnaker kommune inkluderes); Innlandet (Fylkene Oppland og Hedmark); Øst (Follo, Romerike og Østfold politidistrikt); Oslo (Oslo og Asker og Bærum politidistrikter). Organisering av distriktene Stortinget ønsker lik organisering av 1 Juni til oktober Endelig behandling i Stortinget Oppdragsbrev mottas fra Justisdepartementet Utlysning av politi mesterstillinger Hovedseter for nye politidistrikter vedtas Oslo politidiktene med utgangspunkt i to nivåer. Nivå 1: Politidistrikts-funksjoner som ivaretar en del fellesoppgaver. Nivå : Distriktseneheter, som kan ha flere. Utvidet samarbeid i Nord De tre nordligste politidistriktene skal sam arbeide om å utvikle spesialistmiljøer. nordland pd Hovedseter Politidirektoratet har fått i oppdrag å beslutte hvor hovedsetene i de nye distriktene skal ligge. Arbeidet er påbegynt og vil bli ferdig i løpet av høsten. Antall Stortinget krever ikke et visst antall, men mener at politianalysens forslag om er for lite. Stortinget gir politiet myndighet til finne en god lokal organisering, etter involvering av berørte kommuner. En rekke kvalitetskrav skal bidra til å styrke og ditrøndelag pd mensjonere polititjenesten lokalt. 15 Fylkesgrensene og dagens distriktsgrenser er utgangspunkt for grensedragningen mellom de nye distriktene. Stortinget åpner for ordninger som skal sikre de minste politidistriktene bistand fra særorgan eller større distrikter. Foreløpig fremdriftsplan for etablering av nye politidistrikter areal 31 km²

8 TEMA POLITIREFORMEN Noen går, noen blir kanskje med videre. Her har politidirektøren samlet sin ledergruppe, det vil si politimestere, særorgansjefer og PODs avdelingsdirektører. Bildet ble tatt. juni utenfor Stortinget. Foto: Kåre M. Hansen HVEM BLIR NYE TOPPSJEFER? Politidirektør Odd Reidar Humlegård er full i gang med jakten på Norges nye politimestere. Han stiller svært høye krav. Odd Reidar Humlegård beskriver rekrutteringsprosessen som «åpen og grundig», og sier det blant annet er viktig at gode søkere ikke ekskluderes av kunngjøringsteksten. Å ha jobbet i etaten gir nyttig kunnskap som er verdt å ta med seg, men jeg er også interessert i andre søkere og signaliserer gjennom dette at det er flere mulige veier inn til jobbene, sier Humlegård. Vi har eksempler på at det har gått strålende med politimestre som kommer utenfra. Politidirektoratet har engasjert rekrutteringsselskapet Delphi Consulting til å hjelpe seg i rekrutteringsprosessen. Humlegård sier han ønsker en best mulig søkerliste, og ønsker at også rekrutteringsselskapet særlig kan bidra til å utvide mangfoldet i søkermassen og finne kandidater som i utgangspunktet ikke hadde tenkt å søke. MANGFOLD OG ENGASJEMENT Mangfold er et viktig kriterium når politidirektøren innstiller de nye politimestrene, som blir en del av etatens nasjonale ledergruppe. Han håper på søkere som har jobbet flere ulike steder, enten i eller utenfor etaten, og kandidater som både er innovative og ansvarlige. En politimester trenger å beherske flere sett av ferdigheter, sier han. Som leder av politidistriktet må man være innovativ og en betydelig pådriver for endring. En politimester må skape engasjement og få medarbeiderne med seg. Samtidig er det avgjørende å sørge for at den vanlige driften går sin gang, også i perioder med mye endringer. Kravene til resultater innen både forebygging, etterforskning og beredskap vil bli høyere i tiden som kommer, sier Humlegård. Engasjement og energi er også egenskaper politidirektøren er svært opptatt av. Den som ønsker å være politimester, må ha engasjement og urokkelig tro på endringsprosjektet. Å være en god politimester er ingen åtte-til-fire-jobb, ifølge politidirektøren. HØYERE FORVENTINGER Å være en av de 1 nye politimesterne blir en krevende reise, sier politidirektøren. Man skal tåle å stå i blåsten. Samtidig er det veldig spennende. Vi har tidenes mulighet til å få til et enda bedre politi. Er det høyere forventinger og krav til de nye politimesterne enn før? Ja. Det har blant annet å gjøre med størrelsen på de nye distriktene. Men også fordi det er en lederrolle med stort spenn. Fra å sitte i den nasjonale ledergruppen og bidra til nasjonale prioriteringer, til å skape god ledelse via distriktenes mellomledere og helt ut i førstelinja, sier Humlegård. Han legger til at for å lykkes med politireformen er politiet helt avhengig av å jobbe tett sammen med kommunene og andre samarbeidspartnere. De nye politimestere får en svært viktig rolle i å lede lokale endringsprosesser, i nært samarbeid med berørte kommuner. Jeg har store forventninger til at de nye politimesterne skaper et klima preget av tillit og samarbeid om felles mål, når arbeidet med å endre den lokale strukturen starter, sier politidirektøren. DAGENS POLITIMESTERE Humlegård og POD-ledelsen har hatt samtaler med dagens politimestre for å høre hva de tenker om sin videre karriere. Flere har uttrykt at de ikke ønsker å søke på de nye politimesterstillingene, mens noen vil søke. Justisdepartementet avklarer om noen av dagens politimestre har rett og plikt til å fortsette i stillingen. Men de aller fleste stillingene lyses ut. Hva skjer med dagens politimestre som ikke begynner i en ny politimesterstilling? Mange vil fortsette som politimestre i overlappingsfasen og være en ressurs for distriktets nye politimester. Flere sier de ønsker å bidra i distriktet i en eller annen rolle. I de nye og større distriktene vil det være krevende og kanskje vel så interessant å sitte i ledelsen uten å være politimester. Flere av dagens politimestre sier de vil søke stilling som leder av en funksjonell eller geografisk driftsenhet. De fleste av dagens politimestre har kontrakter som går ut i løpet av året og står fritt til å søke andre stillinger i etaten. Jeg er opptatt av at den kompetansen vi har blir med videre og brukes til det beste for etaten og samfunnet, sier Humlegård. n 1 NORSK POLITI 15 NORSK POLITI 15 15

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Politimester Christine Fossen Gardermoen 25. mars 2015 /AVDELING Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Politireform hva skjer, og når

Politireform hva skjer, og når Politireform hva skjer, og når Informasjonsmøte for KS og kommuner i Sogn- og Fjordane Førde, 28. oktober 2015 Prosjektleder Prosjekt nye politidistrikter Håkon Skulstad Innhold NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/1730-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Vedlegg: Høringsbrev fra

Detaljer

Nye politidistrikter og beredskap

Nye politidistrikter og beredskap Nye politidistrikter og beredskap Brann- og redningsdagen i DSB 19. april 2016 Agenda Hvorfor må politiet endres? Bakgrunnen for nærpolitireformen Hva betyr nye politidistriktene for beredskapen i kommunene?

Detaljer

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder Nærpolitireformen Ordførere og rådmenn 11.5.2016 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden endrer seg. Kriminaliteten endrer

Detaljer

Framtidas politi lokal struktur

Framtidas politi lokal struktur Framtidas politi lokal struktur På vei mot fremtidens politi Politireformen 16.09.2016 - Prosjekt Side nye 2 politidistrikter NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger Halsa kommune Arkiv: X30 Arkivsaksnr: 2016/296-14 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 95/16 29.11.2016 Høringsuttalelse til Nærpolitireformen Bakgrunn

Detaljer

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland Nærpolitireformen Å bygge nye Orientering til Alstahaug kommune Politimester i Nordland Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN MØTEINNKALLING Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 23.11.2016 Tid 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt Sør-Øst politidistrikt Sør-Øst politidistrikt Hvem er vi til for? Foto : Alstad Politidistrikt Sør-Øst 25.04.2016 Side 2 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK 111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3 BERGEN KOMMUNE SEKSJON FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 beredskap@bergen.kommune.no vmwvzbergenkommuneno

Detaljer

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. X31 Saksnr. 2016/3184-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ordfører Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre

Detaljer

STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE

STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE STATUS POLITIREFORMEN VEIEN VIDERE Formålet med politireformen Særtrekk ved Innlandet politidistrikt Viktige perspektiver Oppgaver/utfordringer Interimperioden. Veien

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE NATIONAL POLICE DIRECTORATE Viktige prosjekter, dokumenter og tiltak i 2013 Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Innstillingen fra KKK Stortingsmelding Samfunnssikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Nærpolitireformen. Samarbeid, kommune/politi. Namsos, ENHET/AVDELING

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Nærpolitireformen. Samarbeid, kommune/politi. Namsos, ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Samarbeid, kommune/politi Namsos, 20.11.15 Dagens tema: Nærpolitireformen, status hva skjer framover Samarbeid kommune/politi - samfunnsoppdraget Politiråd region - kommune Felles innsats;

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

VEST POLICE DISTRICT. Politireform. Vpm Ronny Iden VEST POLITIDISTRIKT

VEST POLICE DISTRICT. Politireform. Vpm Ronny Iden VEST POLITIDISTRIKT Politireform Vpm Ronny Iden Hva betyr reformen i praksis? VEST POLICE DISTRICT Prosjektets innhold: Politiarbeid på stedet Etterforskningsløftet: Ledelse og kompetanse Prosjekt Nye politidistrikter Regnskap,

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

Møte med KS

Møte med KS Møte med KS 10.11.2016 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE RAPPORTER/ANALYSER FORVENTNINGER UTVIKLINGSTREKK politikere befolkningen Internasjonalisering

Detaljer

Politiet. Responstid eller lotto?

Politiet. Responstid eller lotto? Politiet. Responstid eller lotto? Regionrådsmøtet 12 november 2012 Innledning ved Dag Sigurd Brustind ordfører. Utfordringen (1) Nådeløst oppgjør (Nordlys, 20. oktober, intervju med Lensmann Arnold Nilsen)

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

NOU 9:2013 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen. Overlevering, Onsdag 19. juni 2013

NOU 9:2013 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen. Overlevering, Onsdag 19. juni 2013 NOU 9:2013 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Overlevering, Onsdag 19. juni 2013 Overordnede konklusjoner Norge har i dag ikke ett politi. Det er store variasjoner i den

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

FORF 15. november Kaare Songstad Avdelingsdirektør Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering

FORF 15. november Kaare Songstad Avdelingsdirektør Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering FORF 15. november 2015 Kaare Songstad Avdelingsdirektør Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering Aktuelle tema Endringer i politidirektoratet / POD's rolle Politireformen og interimsløsninger Konsekvenser

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Nyttårskonferansen 2016

Nyttårskonferansen 2016 Nyttårskonferansen 2016 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden endrer seg. Kriminaliteten endrer karakter Politiet må kunne

Detaljer

Nærpolitireformenbetydning. fremtidig samarbeid med øvrige etater

Nærpolitireformenbetydning. fremtidig samarbeid med øvrige etater Nærpolitireformenbetydning for fremtidig samarbeid med øvrige etater Pm Tone Vangen Sivilt-militært kontaktmøte 6/9 Politiinstruksens 1 ligger fast 2-1, 3.ledd " Gjennom sin virksomhet skal politiet være

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT. Rogalandsbenken. 3. februar 2014. Politireformen utfordringer i nordfylket ENHET/AVDELING

HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT. Rogalandsbenken. 3. februar 2014. Politireformen utfordringer i nordfylket ENHET/AVDELING Rogalandsbenken 3. februar 2014 Politireformen utfordringer i nordfylket Kart HSPD Oversikt over Haugaland og Sunnhordland pd i dag: Høringsuttalelsen til HSPD: s. 3: Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

Detaljer

Høring endring av politiloven 19 annet ledd - forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål

Høring endring av politiloven 19 annet ledd - forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål Høring endring av politiloven 19 annet ledd - forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endring i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Tom Eirik Midthaug Arne Stokke Trond Brenden Prosjekt, innføring Opplæring Go-live Dekning Forbedringer, utfordringer Samhandling Erfaringer SAMPOL

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

@noednett. Dekning i Nødnett. Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK

@noednett. Dekning i Nødnett. Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK Dekning i Nødnett Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK Mål: Nær 80 % av Norge og 100 % av befolkningen skal ha Nødnettdekning Ken Douglas/Flickr Utgangspunktet Byer og tettsteder - ekstra signalstyrke

Detaljer

HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Kommuner i Hedmark og Oppland Fagorganisasjoner i Innlandet politidistrikt Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Hedmark Oppland fylkeskommune Hedmark fylkeskommune KS Hedmark og Oppland INNLANDET POLICE

Detaljer

Kultur og ledelse konkrete tiltak

Kultur og ledelse konkrete tiltak Kultur og ledelse konkrete tiltak Nr. Hva står det nå s. Hva bør det stå 1 «Politiet skal være en aktiv og kreativ etat der ledelse preger alle fra topp til bunn» og «Det vil måtte arbeides med å videreutvikle

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Seksjon utvikling Politidirektoratet Melding om vedtak FSK 131/15 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Spørsmål og svar Beslutning om hovedsete i nye politidistrikter

Spørsmål og svar Beslutning om hovedsete i nye politidistrikter Spørsmål og svar Beslutning om hovedsete i nye politidistrikter Generelt om hovedsetene: Hva er et hovedsete/administrasjonssted? 1. januar 2016 etableres landets 12 nye politidistrikter. De nye politidistriktenes

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Politiets beredskap og krisehåndtering

Politiets beredskap og krisehåndtering Politiets beredskap og krisehåndtering Viktige prosjekter, dokumenter og Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Stortingsmelding Samfunnsikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering av POD Styrket bemanning

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen

Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen 1 Innholdsfortegnelse Politidirektoratets oppgaver og ansvar... 3 Nærpoliti...

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen

Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen 1 Innholdsfortegnelse Politidirektoratets oppgaver og ansvar... 3 Nærpoliti...

Detaljer

HØRINGSUTTTALELSE VEDRØRENDE EFFEKTIVISERING AV LOKAL STRUKTUR

HØRINGSUTTTALELSE VEDRØRENDE EFFEKTIVISERING AV LOKAL STRUKTUR HØRINGSUTTTALELSE VEDRØRENDE EFFEKTIVISERING AV LOKAL STRUKTUR TJENESTESTEDER Politidirektør Humlegård har uttalt at han er ubekvem med at det er redusert fra 340 tjenestesteder til 176, noe som er foreslått

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Beslutning om administrasjonssteder i nye politidistrikter

Beslutning om administrasjonssteder i nye politidistrikter Politidirektoratet 16. desember 2015 Beslutning om administrasjonssteder i nye politidistrikter 1. Politidirektoratets beslutning om administrasjonssteder 1.1. Høringen Stortinget vedtok i juni 2015 at

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2012/02643-28 008 9.9.2013 Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning Det vises

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Juni 2010 Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Alarmsentral Brann Øst og alle tilknyttede brannvesen tok 10. juni i bruk Nødnett som nytt radiosamband. Det nye sambandet gir brannvesenene

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE ENHET/AVDELING

NATIONAL POLICE DIRECTORATE ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE RAPPORTER/ANALYSER FORVENTNINGER UTVIKLINGSTREKK politikere befolkningen Internasjonalisering Befolkningsutvikling

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.2014 Tema Nødnettleveransen Status utbyggingen og bruk av Nødnett

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Innhold Formål og status Erfaringer Nasjonal utbygging 2 Nødnett Norges største IKT-prosjekt Stortinget vedtok 18. desember

Detaljer

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Knut Hjalmar Gulliksen 33 17 16 63 15/89230 FE- 19.11.2015 05.10.2015 Politidirektoratet Att: Hans Bakke Sendt

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

4 KOMMUNER BLIR TIL 1 (sammengirvimer)

4 KOMMUNER BLIR TIL 1 (sammengirvimer) 4 KOMMUNER BLIR TIL 1 (sammengirvimer) Innspill fra Innbyggerdialog-gruppa Arbeidet med kommunerformen er en fin anledning til å styrke lokaldemokratiet og involvere innbyggerne i viktige prosesser og

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid Saksbeh: Steinar Bjørås Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/31 Forslag til vedtak: 1. Styret tar vedlagte sak om Nødnett -prosjektet

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Høring om administrasjonssteder i nye politidistrikter - svar fra Tønsberg. Tønsberg bystyre fattet følgende enstemmig vedtak 11.

Høring om administrasjonssteder i nye politidistrikter - svar fra Tønsberg. Tønsberg bystyre fattet følgende enstemmig vedtak 11. Skbhdlz G'V'k d Tønsberg kommune Dfieiifiålfoflf s 4é a fig: " Rådmannen Vår ref.: 15/57048 J:- ` " Arkiv: FE- \ Deres ref.: 2015/03620 Dato: 12.11.2015 Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. POLITEDIREKTDRATET

Detaljer

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Om oppdraget Oppdragsgiver ønsker å anskaffe bistand til departementets styring av Merverdiprogrammet og Nærpolitireformen, som er nærmere beskrevet under. Oppfølgingen

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Nødnett Erfaringer veien videre

Nødnett Erfaringer veien videre Nødnett Erfaringer veien videre Brannvesenkonferansen 14. mars 2012 Tor Helge Lyngstøl Direktør DNK Landsdekkende utbygging vedtatt 9. juni 2011 Stortinget fattet enstemmig vedtak om videre utbygging av

Detaljer

Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt. Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad

Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt. Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad 22. juli-rapporten Avslørte store svakheter i politiet Flere politidistrikt

Detaljer

Arbeidsgruppe geografiske driftsenheter i Vest politidistrikt

Arbeidsgruppe geografiske driftsenheter i Vest politidistrikt VEST POLITIDISTRIKT Mandat Arbeidsgruppe geografiske driftsenheter i Vest politidistrikt Versjon 1.0 Prosjektnummer Behandlet dato: Behandlet av: 5.9.2016 Helge Stave/Lars Morten Lothe Beslutning: Det

Detaljer

Nødnett i Helse Vest Tor Helland

Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal dekning tilsvarende GSM

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Trygghet i hverdagen - nærpolitireformen. Å snakke med folk er fortsatt viktig politiarbeid

Trygghet i hverdagen - nærpolitireformen. Å snakke med folk er fortsatt viktig politiarbeid Trygghet i hverdagen - nærpolitireformen Å snakke med folk er fortsatt viktig politiarbeid Agenda Hvordan reformeres politiet? Nærpolitireform er Stortingsproposisjonen lettvint i forståelsen av nærpolitiet?

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen Tidsmaskinen Utrolig hvordan ting kan gå seg til, eller hva? Det føles som om det kun er noen timer siden jeg satt hjemme i sofaen og åt potetgull. Om jeg aldri hadde sagt ja til å være testkanin for han

Detaljer