ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side 6.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side 6."

Transkript

1 TEMA: 1 SIDER POLITIREFORMEN NORSK POLITI NR. // JULI 15 ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side.

2 INNHOLD Norsk Politi nr. 15 Tema: Politireformen Nåværende fylkes- og distriktsgrenser er grunnlaget for grensedragningen mellom de nye distriktene. Gode erfaringer med Nødnettet 1 9 politiansatte deler sine betraktninger om det nye nødnett, som snart er rullet ut i hele Politi-Norge. Portrettet: Geir Solem Stasjonssjefen ved Follo politistasjon beskrives som et ledertalent utenom det vanlige. På plass i Middelhavet 3 Tore Barstad og mannskapet på supply-skipet Siem Pilot hadde en rolig start på sitt oppdrag i Middelhavet. Men etter ti dager ble det brått travelt. Foto: Kåre M. Hansen RETTELSE I mars 1 omtalte Norsk Politi drapene på Valdresekspressen, der Margaret Molland Sanden ble drept. I artikkelen het det at hun var 17 år da dette skjedde. Det riktige er at hun var 19 år. Vi beklager feilen. Red. Vi er i gang LEDER Kåre M. Hansen, redaktør Da politidirektøren ankom Stortinget, var pressefotografene på plass. Men ingen tok bilder av ham.. juni vedtok Stortinget politireformen. Da begynte på sett og vis en ny tidsregning for politiet. Det nye politi-norge skal formes og utvikles. Nå er vi i gang. Politidirektør Odd Reidar Humlegård ønsket å markere milepælen. Derfor tok han med seg politimesterne og særorgansjefene for å overvære debatten om reformen. Utenfor Stortinget traff han politifolk som neppe hadde fått med seg at dagen var historisk, men uansett likte de å få et skulderklapp av sjefen. I vandrehallen satt journalistene. For en gangs skyld var de uinteressert i politiet. De ba ikke om intervjuer. De enset knapt at landets fremste politiledere besøkte nasjonalforsamlingen. Snodig? Egentlig ikke. Trolig er det et tegn på at det ikke lenger er særlig dramatikk rundt saken. Diskusjonen om fremtidens politi har vært frisk, med harde utfall og begreper som sparereform og sentraliseringsreform. Kultur, holdning og ledelse var også et kinkig tema. Men da det brede politiske flertallet om reformen kom i mai ble det stille i hvert fall på sentralt hold. Slik gikk det til at en av tiårets viktigste begivenheter for norsk politi fikk minimal mediedekning. Ingen oppslag på Dagsrevyen, ingen i VG. Men politimesterne som fulgte debatten fra stortingsgalleriet, klaget ikke. Mange av dem figurerer ofte i media. Kanskje syntes de det var greit med en fredelig dag på jobben. Kan vi anta at arbeidsroen nå senker seg over politiet? Tja. Over hele landet vil reformarbeidet bli nøye fulgt av hele samfunnet. Skeptikerne vil nok si i fra, om de finner grunn til det. Men det kan også være at de gradvis endrer syn, slik det skjedde på Finnsnes (se reportasje de neste sidene). Og slik det skjedde da Posten stengte postkontorer og innførte Post i butikk, en av de senere års største offentlige reformsuksesser. Uansett blir dette en krevende prosess. Den skal gjennomføres parallelt med den daglige tjenesten. Politiet kan ikke stenge dørene mens organisasjonskart tegnes, kabler strekkes, skrivebord flyttes og nye rutiner innføres. Det må leveres døgnet rundt. Men selv om vi har omtrent et bibliotek av analyser, rapporter, programmer, planer og strategier å støtte oss til, blir dette ingen quick fix. Jeg har møtt flere tjenestemenn- og kvinner som er usikre på egen rolle i det nye landskapet. Det er forståelig. Endring er bekymringens mor. Men jeg har også sett utålmodighet og et engasjement som ikke bare er endringsvilje, men endringsiver. Som lensmann Yngve Wiik på Andenes entusiastisk sa det da jeg besøkte ham i november. Jeg er klar. Tiden er overmoden for endring. Mange av politiets 15 medarbeidere tenker nok som ham. Blåskjortene, de sivilt ansatte, juristene og ikke minst de tillitsvalgte, ja hele politifamilien, ser at politiet må opp på et høyere nivå. De er motivert for å bidra med sitt. Så får vi håpe at vi evner å vise hverandre raushet underveis. I disse tider gir det næring til sinnets munterhet å vite at folk faktisk har stor tillit til politiet, og heier på oss. Og nå er det endelig ferie. God sommer! n INTERN E-POST: Postmottak POD EKSTERN E-POST: ANSVARLIG UTGIVER: Politidirektør Odd Reidar Humlegård REDAKTØR: Kåre M. Hansen RÅDGIVNING/DESK/ PRODUKSJON: Eirik Norderud, Sigurd Bjerke (Teft) SPRÅKVASKER: Sonja Robøle MEDARBEIDERE: Kåre M. Hansen, Gase Handeland, Hans-Petter Bergli, Kent Skibstad, Hermund Storsæter, Jan P. Solberg MAGASINET NORSK POLITI Politidirektoratet Pb. 51 Dep., 31 Oslo Fagblad for politi- og lensmannsetaten. Magasinet kan også leses på (frilansjournalist), Erik Thallaug (fotograf) FORSIDEFOTO: Kåre M. Hansen TRYKK OG DISTRIBUSJON: Erik Tanche Nilssen AS OPPLAG: NESTE UTGAVE: oktober 15 All gjengivelse fra magasinet skal krediteres Magasinet Norsk Politi. REDAKSJONEN AVSLUTTET: 3. juni ISSN NORSK POLITI 15 NORSK POLITI 15 3

3 FRA POLITIDIREKTØREN Odd Reidar Humlegård Langsiktig utvikling Det var en svært god og stor opplevelse å sitte på galleriet da Stortinget. juni behandlet Nærpolitireformen. Ikke bare vitnet diskusjonen, som varte i over fire timer, om et stort engasjement blant de folkevalgte. Den viste også en bred enighet om framtidens politi. Stortinget har satt et høyt ambisjonsnivå og store forventninger til oss. Det er et privilegium for oss, og for den befolkningen vi skal tjene. Det skal investeres mer i norsk politi i årene fremover. Vi skal vise at det lønner seg, og at vi skal yte ennå bedre tjenester. Ekstra gledelig var det at alle de sentralt tillitsvalgte sammen med politimestrene og særorgansjefene delte denne begivenheten. Samtalene vi hadde etter stortingsbehandlingen vitner om at det er høy motivasjon og stort engasjement for å fortsette samarbeidet til beste for publikum. Like viktig er engasjementet for at vi sammen skal jobbe for å sikre ivaretagelse av medarbeidere i politiet, som alle blir mer eller mindre blir berørt av reformaktiviteter framover. Nå er ventetiden slutt. Oppmerksomheten vil framover rettes mot oss i politiet som skal gjennomføre reformen. Vi skal innfri de mange forventninger som Stortinget har presisert gjennom sin behandling. Jeg vet at mange har vært utålmodige på en endelig beslutning, og jeg vet også at mange vil se utålmodig etter resultater i tiden framover. Derfor er det viktig for meg å understreke: Politireformen er en langsiktig utvikling av norsk politi fram mot. Det betyr at det vil ta tid før vi kan høste gevinster og innfri forventninger. Men vi har forberedt oss godt. Det første som har skjedd er at vi har lyst ut politimesterstillingene. Deretter vil vi etter en høring, definere hvor hovedsetene skal ligge. Vi håper at dette vil være på plass før 1.oktober. I løpet av oktober vil «Rammer og retningslinjer for utvikling av nye politidistrikt» være klar. Da vil vi også ha klar en plan for personalløpet. Med denne som utgangspunkt kan ny politimester i samarbeid med den eksisterende ledelsen, for alvor starte med å planlegge for omorganiseringen til det nye distriktet. 1. januar 1 vil ny politimester ta over ansvaret, men det nye politidistriktet vil en stund ut i 1 ledes gjennom en midlertidig organisert struktur og ledelse. Dette var bare noen milepæler for det kommende arbeidet. Det illustrerer likevel at det vil ta tid, og at det fortsatt er mange spørsmål vi ikke har svar på. Vi vet at informasjon og involvering er viktig i all omstilling. Derfor vil jeg igjen oppfordre alle til å spørre sin nærmeste leder, dersom dere lurer på noe. Vår ambisjon er gjennom egne informasjonspakker til ledere, å gjøre disse i stand til å møte de spørsmål dere måtte ha. Samtidig vil vi fortsette å informere gjennom nyhetsbrev og bladet du nå holder i hånden. Jeg har sterk motivasjon for jobben som står foran oss. Jeg mener at vi nå har nødvendige rammer og grunnlag for å utvikle framtidens politi til et mer moderne politi. En ting er strukturen. Like viktig er utvikling av nye arbeidsmetoder, verktøy og god ledelse. Dette må til for at vi på enda bedre måte enn nå kan levere likere tjenester av høy kvalitet uavhengig av hvor du bor. På den måten kan vi oppfylle vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte: forebygge og bekjempe kriminalitet og skape trygghet for befolkningen. Stortinget har understreket at dette må skje i nært samarbeid med berørte kommuner og andre involverte samarbeidsaktører. Det er vi helt enig i. Politiet verken kan, skal eller ønsker å utvikle framtidens politi alene. Eksempelet fra Finnsnes som du kan lese i denne utgaven av Norsk Politi, er et svært godt eksempel på hvordan lensmannskontorer som slås sammen kan utvikle enda bedre tjenester for publikum. Parallelt med reformgjennomføring, må vi mestre alle andre daglige oppgaver og hendelser. Det er avgjørende at vi beholder folks høye tillit til politiet gjennom reformen. Fra i sommer styrkes politiet med ytterligere ca. 7 uteksaminerte studenter. 35 av disse er en netto tilvekst og en viktig styrking av etaten i en tid med hvor vi skal levere gode polititjenester også mens vi er i omstilling. Vi har akkurat gjennomført en gallup i et representativt utvalg av befolkningen. Resultatene viser at hele 97 % av befolkningen oppgir at der er trygge i sitt nærmiljø! Dette er resultater vi ser fra andre lignende undersøkelser, men er uansett noe å glede seg over! Gallupen viser også at over halvparten mener at det skjer en positiv utvikling i politiet i dag, noe som er flere enn i fjor. Det er innsatsen fra hver og en av oss som skaper slike gode resultater. Hva vi gjør og hvordan vi behandler publikum og hverandre er det som skaper et godt politi. Den reformen vi nå er i gang med handler om å forbedre oss på noen områder, men også om å ta vare på alt det gode arbeidet som gjøres landet rundt av våre 15 medarbeidere. Det handler om kultur, om hvordan vi gjør det her hos oss! Det nærmer seg sommer. Det føles godt. Jeg ønsker hver og en av dere en velfortjent og avslappende ferie og takk for mye godt arbeid i første halvår! n NORSK POLITI 15 Illustrasjon: Hermund Storsæter NORSK POLITI 15 5

4 TEMA POLITIREFORMEN STORMEN HAR STILNET Han stengte to lensmannskontorer, og fikk folk på nakken. Fem år senere er han mer populær enn noensinne. TEKST OG FOTO KÅRE M. HANSEN En tid stormet det friskt rundt «han Arnold». Men på en solskinnsdag på billedskjønne Senja kan han konstatere at han har oppnådd gode resultater med sin vesle politireform.

5 TEMA POLITIREFORMEN Ordfører Guttorm Nergård i Berg kommune synes det er flott å få lensmannen på besøk, og tonen er god. Her var det engang et lensmannskontor. I dag har et ferdighusfirma flyttet inn i de tidligere lokalene til Sørreisa lensmannskontor. Det er store avstander nordpå. Troms politidistrikt har god erfaring med videokonferanser. Her møter Arnold Nilsen den øvrige ledelsen. Jovisst var vi bekymret. Til gjengjeld er vi svært fornøyd i dag. Folk ønsket seg et mer synlig politi, og det har de fått, sier Sørreisa-ordfører Paul Dahlø. Når politiledere over hele landet i disse dager skal vurdere flytting av, kan Arnold Nilsen sitte stille i båten. Finnsnes-lensmannen er nemlig ferdig «strukturert». I valgte han å stenge Berg lensmannskontor, et av de minste i regionen. Året etter slukket han lyset på Sørreisa lensmannskontor. De ansatte ble flyttet over til moderhuset på Finnsnes. Lokalpolitikerne protesterte, men Nilsen sto på sitt. Vi måtte gjøre noe. Vi var tungvint organisert, brukte mye ressurser på å holde tre små lensmannskontorer åpne, og klarte ikke å samhandle på tvers av distriktsgrensene. I helgene hendte det at vi ikke hadde kapasitet til å rykke ut. Vi måtte be folk komme innom mandag for å levere anmeldelsen. Det ble mange sure presseoppslag. Vi trodde vi var gode, men det var vi ikke, sier Nilsen i dag. STAKK IKKE AV Våren 11 foreslo han en distriktsregulering ved å slå sammen lensmannskontorene i Sørreisa, Berg og Lenvik. Han fikk grønt lys hos daværende politimester i Troms, Truls Fyhn, som var sterk og klar: Peis på, Arnold! Men folk mislikte nyordningen. I to av de berørte kommunene sa et enstemmig kommunestyre nei, og regionrådet fulgte opp. Ordføreren i Sørreisa sendte sinte innlegg til lokalavisen og advarende brev til politimesteren og Politidirektoratet. I ettertid erkjenner Nilsen at han tok seg til rette. To av leiekontraktene våre gikk ut samtidig. Da bestemte vi oss for å teste den nye modellen. Men det måtte ikke bli et «tøm og røm». Selv om mannskapene flyttet måtte vi komme tilbake med noe, sier han. SKJERPINGS Lensmannen la en plan som forpliktet politiet til å skjerpe seg på tre områder: 1. Bedre beredskap. En patrulje skal alltid være på hjul, klar til å håndtere ulykker og kriminalitet.. Mer systematisk forebyggende arbeid. Lensmannskontoret har nå løpende kontakt med 3 skoler og barnehager. 3. Bedre på politifag. Kontoret har fått egen jurist og en spesialist på IKT og elektroniske spor. En økokrim-etterforsker er under utdannelse. Vi må kunne levere tjenester innbyggerne ber om uten å måtte hente hjelp fra Tromsø eller Kripos. Dessuten må vi være synlig for å forebygge og skape trygghet, konstaterer Nilsen. OFTE PÅ FEST Og synlig, det er både han og storparten av lensmannskontorets 3 ansatte. Patruljene er mer på farten enn før, også i helgene. De er hyppig innom skjenkesteder og arrangementer for å sjekke status og snakke med vertskap og gjester. Filosofien er enkel: Når ungdommen drar på fest, drar også politiet på fest. Selv møter lensmannen i alle politirådsmøter. Seks ganger i året står han frivillig skolerett for de seks kommunestyrene i regionen. Han får lite kritikk, men politikerne gir klar beskjed om hva de forventer av nærpolitiet. Og det er greit. Vi må videre. Politiet må endre seg i takt med samfunnet. STEMNINGEN SNUDDE Det tok to år fra lensmannskontorene ble stengt til støyen la seg. Da alle så at dette gikk bra, gjorde lensmannen et nytt forsøk på å invitere til formell sammenslåing av lensmannsdistriktene. Denne gang fikk han full tilslutning fra samtlige kommuner. I mai i fjor ble en distriktsregulering besluttet ved kongelig resolusjon. Selv vil ikke Nilsen ha æren for at eksperimentet ble vellykket. I stedet roser han lokalpolitikerne som ikke lot det gå prestisje i saken, men var pragmatiske og ga ham tid til å levere. Helt avgjørende var dessuten støtten fra politimester Truls Fyhn, som Nilsen betegner som en fremsynt og sterk fagmann med et stort hjerte for politiet. Han døde så altfor tidlig. Jeg hadde unnet ham å se resultatet av det vi satte i gang. IKKE SINT LENGER Men kan vi stole på Nilsens metode faktisk er en suksess? Vi bestemte oss for å sjekke, og dro på leting etter vitner. De var lett å finne. Vi er fornøyd, og har senket skuldrene, sier Berg-ordfører Guttorm Nergård mens han byr på kaffe og kaker på rådhuset på Skaland. Han har merket seg at politiet til tross for lange avstander på Senja har god responstid. Han liker også at lensmannskontoret bygger opp et sterkt etterforskningsmiljø. I Sørreisa treffer vi ordfører Paul Dahlø. Heller ikke han er i tvil om at folk har fått et mer tilstedeværende politi. Nå rykker de ikke bare ut for å tørke opp blod når det har skjedd noe. De er stadig innom og prater. De vet hva som rører seg i bygda, sier Dahlø. Til sist banker vi på døren hos redaktør Steinulf Henriksen i Troms Folkeblad, en erfaren pressemann med fartstid blant annet i VG. Får lokalavisen mange klager på politiet? Nei. Det er slutt på sinte leserinnlegg og tips til redaksjonen om at politiet svikter. Folk er fornøyd. Regionen har kort og godt fått bedre polititjeneste. n OMBESTEMTE SEG I vedtok kommunestyret i Sørreisa en kraftfull protest mot nedleggelse av lensmannskontoret. Alle politiske partier på Stortinget ble bedt om gripe inn mot strukturendringer i lensmannsetaten. I 11 sendte kommune et brev til Troms politidistrikt hvor det blant annet het at «Å tro at én lensmann i regionen kan forholde seg til seks politiråd, seks brannvern, seks barnevern og seks kommuneadministrasjoner med samme nærhet som en lokal lensmann, er åpenbart meget tvilsomt». I 13 sendte kommunen et nytt brev til politidistriktet, formulert som en enstemmig høringsuttalelse. Her sto det at «Sørreisa kommunestyre vil berømme politimester og lensmann». Og videre: «Sørreisa kommunestyre er ut i fra erfaringene de to siste årene kommet til at en kan gå tilbake på sin uttalelse av. november». NORSK POLITI 15 NORSK POLITI 15 9

6 Krav til lokale endringsprosesser STORTINGETS BEHANDLING AV POLITIREFORMEN. juni ble politireformen vedtatt av Stortinget. Et forlik mellom Ap, Krf, Venstre og de to regjeringspartiene førte til noen tillegg og justeringer av regjeringens forslag. Dette er hovedpunkter i reformen, som Stortinget sluttet seg til. Politimestrene fulgte stortingsdebatten fra galleriet. Mål og forventninger MÅLET MED REFORMEN: Sikre tilstedeværelse av et kompetent, effektiv og lokalt nærpoliti der folk bor, samt utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer. FORVENTNINGER: Verdiene tilgjengelig, pålitelig og beredt uttrykker kjernen i forventingene som bør stilles til norsk politi. NÆRPOLITI: Stortinget understreker behovet for et politi som er lokalt forankret og definerer nærpoliti med følgende kriterier: Lokal tilstedeværelse. God lokalkunnskap. Bred kontaktflate mot lokalsamfunn og innbyggerne. Vektlegger og balanserer forebygging, ordenstjeneste, etterforskning og beredskap. FOTO: KÅRE M. HANSEN Kultur og ledelse i politiet KULTUR OG LEDELSE: Stortinget mener en forbedring av kultur og ledelse må være en prioritert oppgave i politireformen. Det understrekes at det allerede er igangsatt flere gode utviklingsprosesser i politiet. OPPFØLGING: Stortinget ber regjeringen følge opp 1 konkrete punkter for å bedre kultur, holdninger og ledelse i politiet. Blant annet: Utvikle spesifikke krav til lederkompetanse i politiet på alle nivåer. Innføre faste evalueringsråd på tvers av blålysetatene. Legge til rette for en mentorordning for ledere i politiet. Legge til rette for at nåværende og fremtidige ledere kan ta lederutdanning. Etablere rutiner for oppfølging av politidistrikt der tilsyn avdekker avvik. EVALUERING: Stortinget ønsker at regjeringen gjør en foreløpig evaluering av arbeidet med kultur, holdninger og ledelse i 17. ERFARINGSLÆRING: Stortinget ser det som et lederansvar å legge til rette for systematisk læring og erfaringsutveksling i etaten. KRAV TIL INVOLVERING: Antall lokale skal reduseres. Stortinget har bestemt hvordan endring av lokal organisering skal skje for å sikre god involvering av berørte kommuner. Blant annet: Krav til kvaliteten på politiets tjenester KVALITETSKRAV Stortinget stiller en rekke krav til etatens tjenester. Kravene berører publikumsservice, forebygging, tilgjengelighet, beredskap og etterforskning/påtale. RESPONSTIDKRAV Tiden det tar fra politiet mottar en melding om en tidskritisk og alvorlig hendelse, og til første enhet er på stedet (krav etablert fra 15). SVARTID PÅ TELEFONEN 95 prosent av alle anropene til 11 på landsbasis skal være besvart innen sekunder. REISEVEI FOR PUBLIKUM Minst 9 prosent av innbyggerne i hvert distrikt har maksimalt 5 minutters kjøretid til nærmeste politistasjon/lensmannskontor. ÅPNINGSTIDER Politiets skal ha fleksible åpningstider, som gjør det mulig for publikum å få utført tjenester utenfor kontortid minst én dag i uken. LØFTE TIL INNBYGGERNE: Hvis kommunene ønsker det, skal politiet legge frem en skriftlig redegjørelse for hva innbyggerne skal få av tjenester etter endringer i lokal struktur. KOMMUNER MED I ARBEIDET: Det skal etableres en styringsgruppe for det lokale endringsarbeidet i hvert politidistrikt. Gruppen skal ledes av politiet og berørte kommuner skal være representert. KLAGERETT: Etter at lokale interesser har vært involvert, er det Politidirektoratet som tar beslutningene om lokal struktur. Berørte kommuner skal kunne klage på endringer til Justis- og beredskapsdepartementet, men det skal ikke lenger være slik at berørte kommuner må være enige for at endringer skal kunne gjøres. POLITIKONTAKT Hver kommune skal ha minst én fast kontaktperson ved lensmannskontoret eller politistasjonen. Kommuner som ikke har lensmannskontor/ politistasjon, skal ha en politikontakt til stede en eller flere dager i uken. POLITIRÅD Politiråd skal opprettes i alle kommuner og politiets representant skal ha mandat til å forplikte politiet. FOREBYGGING Det forebyggende arbeidet skal forankres på ledelsesnivå i det enkelte politidistrikt. Ansvaret skal ligge hos en fagleder eller visepolitimester. DIALOG Politiet skal jevnlig drøfte forebyggende arbeid og vakt- og patruljetjenesten i området med berørte kommuner. Politiet og kommunene skal etablere forpliktende handlingsplaner for forebygging. Det skal etableres en styringsgruppe for det lokale endringsarbeidet i hvert politidistrikt. Gruppen skal ledes av politiet og berørte kommuner skal være representert. Andre viktige tiltak og endringer ETTERFORSKNINGSLØFT: Stortinget ønsker en nasjonal handlingsplan for å heve kvaliteten på etterforskning og straffesaksarbeid. Stortinget ønsker tiltak som hever kvaliteten på straffesaksarbeidet og legger til rette for kunnskapsbasert etterforskning. IKT: Stortinget vil at politiet skal ta i bruk IKT og digitale hjelpemidler ut over det Merverdiprogrammet legger til rette for, også ved publikumskontakt. MINDRE PORTEFØLJE: Det skal jobbes videre med å overføre flere av politiets oppgaver, helt eller delvis, til andre aktører. Flere av oppgavene må utredes nærmere: Transport av varetektsfanger Lensmannsskjønn Godkjenning av brukthandlere Forvaltningsoppgaver med løse og farlige hunder Forvaltning av hittegods Pass og meldingsordning for EØS-arbeidstakere Sekretærfunksjon for forliksråd Transport av psykisk syke Skiltmyndighet Overstadig berusede personer fra politi til helsevesen (forsøksprosjekt) NØDETATENE: Brann- og redningsetatens nødmeldingssentraler skal samlokaliseres med politiets operasjonssentraler. Dette er ikke tidfestet. NASJONAL KRISELEDELSE: Stortinget ønsker at regjeringen legger frem et forslag om nasjonal kriseledelse som avklarer roller og ansvar, samt spørsmålet om en nasjonal operasjonssentral som koordinerer samhandling mellom ulike distrikter og som kan skaleres opp og ned i kapasitet etter behov. FLERE ENDRINGER KAN KOMME: Stortinget går inn for å utrede fremtidig organisering av særorganene, samt fremtidig organisering av nasjonale beredskapsressurser. Stortinget ønsker også en utredning av påtalemyndighetens kapasitet og kompetanse, Grensekommissariatets fremtidige organisering, oppgaver og tilhørighet, samt hvor vidt det skal etableres øvingssentre i hvert politidistrikt. NORSK POLITI 15 NORSK POLITI 15 11

7 HER ER DE 1 NYE DISTRIKTENE finnmark pd 1 troms pd 13 areal 1 79 km² areal 15 km² sør-øst pd 3 7 trøndelag 7 31 sør-vest pd nordland 57 3 troms tallgrunnlag fra starten av oslo pd 7 øst pd areal 5 3 km² areal 1 km² areal 519 km² 33 agder pd finnmark 3 7 Finnmark areal 5 3 km² møre og romsdal 5 Trøndelag vest Sør-vest Innlandet sør-vest 5 areal km² agder innlandet pd sør-øst vest pd Troms innlandet 7 1 og deler av 17 Ny politimester tiltrer Lokal endring starter Nye ledergrupper og lokale prosjektorganisasjoner etableres Personalløp, EBAtilpasninger m.v Gradvis utrulling vil pågå i 1 og deler av 17 Nordland areal km² Møre og Romsdal øst Vest oslo 9 areal 3 5 km² møre og romsdal pd befolkning areal 3 5 km² Agder politidistrikt bemanning Sør-øst 3 Oktober til desember Presentere hvordan de nye distriktene skal utformes Presentere gjennom føringsplan for etablering Nye politimestere formelt ansatt og offentliggjort areal 77 km² Øst Slik blir distriktene Finnmark (døgnbemannet operasjonssentral i Kirkenes); Troms; Nordland; Trøndelag (Bindal kommune inkluderes); Møre og Romsdal; Vest (Hordaland politidistrikt og Sogn og Fjordane fylke); Sør-Vest (Rogaland fylke, Sirdal kommune, Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Kommunene Bømlo, Stord og Fitjar inkluderes inntil videre); Agder; Sør-Øst (Fylkene Telemark, Vestfold og Buskerud. Jevnaker kommune inkluderes); Innlandet (Fylkene Oppland og Hedmark); Øst (Follo, Romerike og Østfold politidistrikt); Oslo (Oslo og Asker og Bærum politidistrikter). Organisering av distriktene Stortinget ønsker lik organisering av 1 Juni til oktober Endelig behandling i Stortinget Oppdragsbrev mottas fra Justisdepartementet Utlysning av politi mesterstillinger Hovedseter for nye politidistrikter vedtas Oslo politidiktene med utgangspunkt i to nivåer. Nivå 1: Politidistrikts-funksjoner som ivaretar en del fellesoppgaver. Nivå : Distriktseneheter, som kan ha flere. Utvidet samarbeid i Nord De tre nordligste politidistriktene skal sam arbeide om å utvikle spesialistmiljøer. nordland pd Hovedseter Politidirektoratet har fått i oppdrag å beslutte hvor hovedsetene i de nye distriktene skal ligge. Arbeidet er påbegynt og vil bli ferdig i løpet av høsten. Antall Stortinget krever ikke et visst antall, men mener at politianalysens forslag om er for lite. Stortinget gir politiet myndighet til finne en god lokal organisering, etter involvering av berørte kommuner. En rekke kvalitetskrav skal bidra til å styrke og ditrøndelag pd mensjonere polititjenesten lokalt. 15 Fylkesgrensene og dagens distriktsgrenser er utgangspunkt for grensedragningen mellom de nye distriktene. Stortinget åpner for ordninger som skal sikre de minste politidistriktene bistand fra særorgan eller større distrikter. Foreløpig fremdriftsplan for etablering av nye politidistrikter areal 31 km²

8 TEMA POLITIREFORMEN Noen går, noen blir kanskje med videre. Her har politidirektøren samlet sin ledergruppe, det vil si politimestere, særorgansjefer og PODs avdelingsdirektører. Bildet ble tatt. juni utenfor Stortinget. Foto: Kåre M. Hansen HVEM BLIR NYE TOPPSJEFER? Politidirektør Odd Reidar Humlegård er full i gang med jakten på Norges nye politimestere. Han stiller svært høye krav. Odd Reidar Humlegård beskriver rekrutteringsprosessen som «åpen og grundig», og sier det blant annet er viktig at gode søkere ikke ekskluderes av kunngjøringsteksten. Å ha jobbet i etaten gir nyttig kunnskap som er verdt å ta med seg, men jeg er også interessert i andre søkere og signaliserer gjennom dette at det er flere mulige veier inn til jobbene, sier Humlegård. Vi har eksempler på at det har gått strålende med politimestre som kommer utenfra. Politidirektoratet har engasjert rekrutteringsselskapet Delphi Consulting til å hjelpe seg i rekrutteringsprosessen. Humlegård sier han ønsker en best mulig søkerliste, og ønsker at også rekrutteringsselskapet særlig kan bidra til å utvide mangfoldet i søkermassen og finne kandidater som i utgangspunktet ikke hadde tenkt å søke. MANGFOLD OG ENGASJEMENT Mangfold er et viktig kriterium når politidirektøren innstiller de nye politimestrene, som blir en del av etatens nasjonale ledergruppe. Han håper på søkere som har jobbet flere ulike steder, enten i eller utenfor etaten, og kandidater som både er innovative og ansvarlige. En politimester trenger å beherske flere sett av ferdigheter, sier han. Som leder av politidistriktet må man være innovativ og en betydelig pådriver for endring. En politimester må skape engasjement og få medarbeiderne med seg. Samtidig er det avgjørende å sørge for at den vanlige driften går sin gang, også i perioder med mye endringer. Kravene til resultater innen både forebygging, etterforskning og beredskap vil bli høyere i tiden som kommer, sier Humlegård. Engasjement og energi er også egenskaper politidirektøren er svært opptatt av. Den som ønsker å være politimester, må ha engasjement og urokkelig tro på endringsprosjektet. Å være en god politimester er ingen åtte-til-fire-jobb, ifølge politidirektøren. HØYERE FORVENTINGER Å være en av de 1 nye politimesterne blir en krevende reise, sier politidirektøren. Man skal tåle å stå i blåsten. Samtidig er det veldig spennende. Vi har tidenes mulighet til å få til et enda bedre politi. Er det høyere forventinger og krav til de nye politimesterne enn før? Ja. Det har blant annet å gjøre med størrelsen på de nye distriktene. Men også fordi det er en lederrolle med stort spenn. Fra å sitte i den nasjonale ledergruppen og bidra til nasjonale prioriteringer, til å skape god ledelse via distriktenes mellomledere og helt ut i førstelinja, sier Humlegård. Han legger til at for å lykkes med politireformen er politiet helt avhengig av å jobbe tett sammen med kommunene og andre samarbeidspartnere. De nye politimestere får en svært viktig rolle i å lede lokale endringsprosesser, i nært samarbeid med berørte kommuner. Jeg har store forventninger til at de nye politimesterne skaper et klima preget av tillit og samarbeid om felles mål, når arbeidet med å endre den lokale strukturen starter, sier politidirektøren. DAGENS POLITIMESTERE Humlegård og POD-ledelsen har hatt samtaler med dagens politimestre for å høre hva de tenker om sin videre karriere. Flere har uttrykt at de ikke ønsker å søke på de nye politimesterstillingene, mens noen vil søke. Justisdepartementet avklarer om noen av dagens politimestre har rett og plikt til å fortsette i stillingen. Men de aller fleste stillingene lyses ut. Hva skjer med dagens politimestre som ikke begynner i en ny politimesterstilling? Mange vil fortsette som politimestre i overlappingsfasen og være en ressurs for distriktets nye politimester. Flere sier de ønsker å bidra i distriktet i en eller annen rolle. I de nye og større distriktene vil det være krevende og kanskje vel så interessant å sitte i ledelsen uten å være politimester. Flere av dagens politimestre sier de vil søke stilling som leder av en funksjonell eller geografisk driftsenhet. De fleste av dagens politimestre har kontrakter som går ut i løpet av året og står fritt til å søke andre stillinger i etaten. Jeg er opptatt av at den kompetansen vi har blir med videre og brukes til det beste for etaten og samfunnet, sier Humlegård. n 1 NORSK POLITI 15 NORSK POLITI 15 15

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt. Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt. Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE POLITILEDEREN NR. 3 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt Stiftet 1893 Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks

Detaljer

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi Norsk Politi nr.2 // juni 2013 takker politiet forebygging tema: 28 sider Jens Fjeld (20) er et levende eksempel på hva godt forebyggende

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR.

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR. POLITILEDEREN NR. 5 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096 Grønland,

Detaljer

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk tema: 28 sider ikt morgendagens politi Norsk Politi nr.4 // desember 2012 digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Elektroniske spor førte til gjennombrudd i «barnedrapssaken».

Detaljer

Sivile i politiet Mer enn hver tredje ansatt i politiet er nå sivilist. Alt tyder på at andelen vil fortsette å vokse.

Sivile i politiet Mer enn hver tredje ansatt i politiet er nå sivilist. Alt tyder på at andelen vil fortsette å vokse. tema: 22 sider sivile styrker politiet Norsk Politi nr.1 // april 2013 Sivile i politiet Mer enn hver tredje ansatt i politiet er nå sivilist. Alt tyder på at andelen vil fortsette å vokse. innhold Norsk

Detaljer

POLITIFORUM POLITIMANN HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE. I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen.

POLITIFORUM POLITIMANN HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE. I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen. POLITIFORUM 02.07.2014 LØSSALG KR 65,- NR 06/07 HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE POLITIMANN I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen. SIDE 27-42 4 LEDER POLITIFORUM «Når alarmen

Detaljer

POLITILEDEREN. God jul og godt nyttår. Lensmannsbladet. Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch. Midlertidig generell bevæpning hva nå?

POLITILEDEREN. God jul og godt nyttår. Lensmannsbladet. Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch. Midlertidig generell bevæpning hva nå? POLITILEDEREN NR. 6 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch Midlertidig generell bevæpning hva nå? God jul og godt nyttår PORTRETTET innhold PORTRETTET Riksadvokat Tor-Aksel

Detaljer

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 Oversikt forsikringer 2011 Vi jobber hele tiden for å få best mulige vilkår til rimeligst

Detaljer

Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes?

Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes? nr 10 17.10.2012 løssalg kr 55,- Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes? Side 10-15 Ingen årsavgift for PF-medlemmer.

Detaljer

POLITIFORUM. Enmannskontor eller lensmannskontor? Med Nærpolitireformen kan mer enn bokstaver skrapes bort fra distriktene.

POLITIFORUM. Enmannskontor eller lensmannskontor? Med Nærpolitireformen kan mer enn bokstaver skrapes bort fra distriktene. POLITIFORUM 03.06.2015 LØSSALG KR 65,- NR 05 Enmannskontor eller lensmannskontor? Med Nærpolitireformen kan mer enn bokstaver skrapes bort fra distriktene. SIDE 10-19 HERRE DAME UNDER ARMOUR SPEEDFORM

Detaljer

Ber lokalpolitikere. Positiv politireform side 6-7. Pepper ga øyeplager side 16-17

Ber lokalpolitikere. Positiv politireform side 6-7. Pepper ga øyeplager side 16-17 Pepper ga øyeplager side 16-17 Positiv politireform side 6-7 Ber lokalpolitikere skape politikraft Kriminalpolitikk bør engasjere lokale politikere, mener Thomas Breen i justiskomiteen. side 12-13 19.01.2007

Detaljer

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet.

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet. Skryter av arbeidsgiver og kollegaer Side 26-27-28-29 Skjelt ut for åpen rettssal Side 20-21 Min svarteste dag i politiet Side 30-31-32-33 13.03.2009 løssalg kr 55,- Nr 03 utfallet av POLITIKRISEN Mens

Detaljer

En finger med i hverdagen

En finger med i hverdagen Norsk Politi nr.4 // desember 2010 Sosiale medier En finger med i hverdagen For Telemarks politimester, Anne Rygh Pedersen, er bruk av sosiale medier blitt en naturlig del av jobb hverdagen. Det har bidratt

Detaljer

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU Interne stridigheter i PU Side 18 19 20 21 Fortsatt høy PF-tillit Side 14 15 Brutal terror truer rettssamfunnet Side 12 13 26.06.2009 løssalg kr 55,- Nr 06/07 Kraftig fall i straffesaker Jeg har ingen

Detaljer

Skal det bli slutt på dette?

Skal det bli slutt på dette? nr 2 13.02.2013 løssalg kr 55,- I 27 år har politiførstebetjent Per Henrik Bykvist jobbet forebyggende med barn og ungdom i Levanger. Nå ser han resultatene av sitt lange virke som nærpoliti. Skal det

Detaljer

POLITIFORUM PELLE FÅR LEVE DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT. spill i rettsprosessen. politihunden Pelle. SIDE 10-19 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11

POLITIFORUM PELLE FÅR LEVE DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT. spill i rettsprosessen. politihunden Pelle. SIDE 10-19 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11 POLITIFORUM 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11 DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT PELLE FÅR LEVE Hele hundeordningen står på spill i rettsprosessen mot politihunden Pelle. SIDE 10-19 volvocars.no DESIGNET FOR KOMFORT,

Detaljer

nødnett-kaos En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet,

nødnett-kaos En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet, nødnett-kaos 10.11.2006 løssalg kr 45,- Nr 11 En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet, terror og organisert

Detaljer

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk Norsk Politi nr.2 // juni 2009 Viktigst av alt er tillit Publikums tillit er selve fundamentet for politiets arbeid ifølge Eirik Jensen. Han leder Gjengprosjektet i Oslo-politiet og nyter stor respekt

Detaljer

MAKTKAMP OM POSISJONER

MAKTKAMP OM POSISJONER MAKTKAMP OM POSISJONER 13.10.2006 løssalg kr 45,Nr 10 Med utnevnelsen av Arne Jørgen Olafsen som politimester i Follo, er viktige prinsipper fastslått. I løpet av 2007 skal en rekke av politimesterstillingen

Detaljer

nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,-

nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,- nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,- Politi- Norge 2011: Færre politifolk i jobb Flere ubesatte stillinger Stort vedlikeholdsetterslep Kritisk lav beredskap Lang utrykningstid i distriktene Økte utgifter til

Detaljer

POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117. Portrettet: Kristin Kvigne

POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117. Portrettet: Kristin Kvigne Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117 Vi vil bidra til fremtidens politi! Portrettet: Kristin Kvigne Nærpolitiet REDAKTØRENS SPALTE LEDEREN Vårens vakreste eventyr? Ved årets lønnsoppgjør

Detaljer

Fordi det går litt opp og ned

Fordi det går litt opp og ned Fordi det går litt opp og ned Cresco Unique Du vet selv hvor fort det kan svinge fra perioder med romslig økonomi til trange regningsmåneder hvor du må strekke lommeboka i alle retninger. Med Cresco Unique

Detaljer

Når kommer politiet, egentlig?

Når kommer politiet, egentlig? NR 9 19.09.2012 LØSSALG KR 55,- Når kommer politiet, egentlig? Hvorfor kommer politiet ofte senere til åstedet enn brannbil og sykebil? Side 10-15 ANNONSE 3 Protection so smooth you won t feel it Lær

Detaljer

Delta i debatten. Politimestere:

Delta i debatten. Politimestere: Politimester under etterforskning Politimesteren var mistenkt for beruselse under tjeneste, men underlagt sjef varslet ikke Spesialenheten. side 6-7 Nye UP Tre år etter at UP flyttet fra Oslo til Stavern

Detaljer

POLITIMESTEREN SOM ER RASKERE ENN SIN EGEN SKYGGE. Uredd, utadvendt og uhøytidelig. Møt politimesteren som bruker sju sekunder på 200 meter.

POLITIMESTEREN SOM ER RASKERE ENN SIN EGEN SKYGGE. Uredd, utadvendt og uhøytidelig. Møt politimesteren som bruker sju sekunder på 200 meter. POLITIFORUM 15.10.2014 LØSSALG KR 65,- NR 10 POLITIMESTEREN SOM ER RASKERE ENN SIN EGEN SKYGGE Uredd, utadvendt og uhøytidelig. Møt politimesteren som bruker sju sekunder på 200 meter. SIDE 10-19 Dynamic

Detaljer

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo OP MAGASIN 47. årgang Organ for Oslo politidistrikt nummer 3 n 2009 Navjot er politidistriktets minoritetsombud Side 4 kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Side 8 Barnehus åpnet i oslo

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden»

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» POLITILEDEREN NR. 1 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» Tema: Organisering av den sivile rettspleie Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096

Detaljer

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Nydesign Politiforum 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Her står Åsmund fram som homofil politimann for første gang 15% 10% 25% 15% 20% 10% 25% 15% Vi har et godt strømtilbud du bør etterforske! Politiets

Detaljer

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Realistisk FNtrening i Nairobi Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2 LEDER Utgiver Politiets Fellesforbund

Detaljer