Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 4. kvartal 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 4. kvartal 2014"

Transkript

1 Bergen og Omland Havnevesen Driftsrapport 4. kvartal 2014

2 BOH totalt

3 BOH Hovedtall Driftsinntekter Driftskostnader Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap kv 2 kv 3kv 4kv 0 1 kv 2 kv 3kv 4kv Driftsresultat før finans Resultat kv 2 kv 3kv 4kv Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap kv 2 kv 3kv 4kv Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap

4 Resultat per kvartal Regnskap per kvartal Budsjett per kvartal 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv Anløpsavgift Gebyrer/vederlag Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Sum Driftskostnader Driftsresultat Sum Finansinntekter Sum finanskostnader Sum Finansposter Netto Resultat kvartal gav et underskudd på 4,6 millioner, og er det svakeste kvartalet i 2014 Resultatet for 4. kvartal er likevel bedre enn budsjettert Driftskostnadene er 6,0 mill over budsjett, i stor grad fordi mange av vedlikeholdsprosjektene ble fullført 4.kvartal.

5 Resultat akkumulert Regnskap akkumulert Budsjett akkumulert Avvik akkumulert 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv Avvik 14 3kv 14 4kv Anløpsavgift Gebyrer/vederlag Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Sum Driftskostnader Driftsresultat Sum Finansinntekter Sum finanskostnader Sum Finansposter Netto Resultat Inntektene endte 7,9 mill bedre enn budsjettert. Mesteparten under Andre driftsinntekter Driftskostnadene er 3,2 mill over budsjett. Lønn er under budsjett, mens vedlikehold og andre driftskostnader er høyere. Lave renter gir 5,1 mill under budsjetterte finanskostnader Resultat bedre enn i fjor og 10,2 mill bedre enn budsjettert

6 Resultat målt mot fjoråret Regnskap per kvartal Regnskap per kvartal 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv Total 13 1kv 13 2kv 13 3kv 13 4kv Total Anløpsavgift Gebyrer/vederlag Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Sum Driftskostnader Internfordelte adm kostnader Internfordelte driftskostnader Driftsresultat Sum Finansinntekter Sum finanskostnader Sum Finansposter Netto Resultat Resultatet i 4. kvartal er 4,7 mill svakere enn 2013, men 1,9 mill bedre på årsbasis Inntektene er økt med 2,5 mill i 4. kv, og 10,9 mill på årsbasis. Kostnadene i 4. kv har økt med 7,0 mill, som i all hovedsak utgjør vedlikehold. På årsbasis har driftskostnadene økt 10,3 mill Rentene er reduserte i forhold til fjoråret. Vi har en inntektsvekst på 8%, og en kostnadsvekst på 10% (7% om man inkl finans)

7 Avdelinger

8 Havnedrift Regnskap akkumulert Budsjett akkumulert Avvik akkumulert 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv Anløpsavgift Gebyrer/vederlag Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Sum Driftskostnader Internfordelte adm kostnader Internfordelte driftskostnader Driftsresultat Sum Finansinntekter Sum finanskostnader Sum Finansposter Netto Resultat Havnedrift går med underskudd, men 4,4 mill bedre enn budsjett Besparelse på vedlikehold er ikke entydig positivt Sterk inntektsvekst på gebyrer/vederlag (opp fra 55,1 til 61,7 mill)

9 Inntekter fra skipstrafikken fordelt på skipstype Total 14Q4 Acc Total 13Q4 Acc

10 Inntekter fra skipstrafikken fordelt på inntektstype Q4 Acc 13Q4 Acc

11 Inntekter fra skipstrafikken Inntekter cruise og passasjertrafikk Inntekter offshore/supply Q1 14Q2 14Q3 14Q4 0 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 Inntekter godstrafikk BOH inntekter fra skipstrafikk Offshore/supply 26 % Cruise+passasjer 43 % Q1 14Q2 14Q3 14Q4 Godstrafikk 31 %

12 Areal Regnskap akkumulert Budsjett akkumulert Avvik akkumulert 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv Anløpsavgift Gebyrer/vederlag Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Sum Driftskostnader Internfordelte adm kostnader Internfordelte driftskostnader Driftsresultat Sum Finansinntekter Sum finanskostnader Sum Finansposter Netto Resultat Areal bringer et overskudd på 15,0 millioner Resultatet er 3,9 mill bedre enn budsjett Vedlikehold 2,8 mill over budsjett Lavere renter er årsaken til at resultatet er bedre enn budsjettert, finanskostnadene er 3,5 under budsjett

13 Farvannsforvaltning inkl saksbehandling Regnskap akkumulert Budsjett akkumulert Avvik akkumulert 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv Anløpsavgift Gebyrer/vederlag Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Sum Driftskostnader Internfordelte adm kostnader Internfordelte driftskostnader Driftsresultat Sum Finansinntekter Sum finanskostnader Sum Finansposter Netto Resultat Farvannsforvaltning inkl saksbehandling viser 2,5 mill i overskudd Lønnskostnadene er under budsjett, da vi ikke lenger har en egen leder for avdelingen. Ansvaret er nå delt mellom Leder Stab (forvaltning) og Leder Havnedrift (operativt arbeid) Mudringsprosjektene er betydelig dyrere enn forventet og endte over budsjett Farvannsforvaltning og saksbehandling er selvkostområder som over tid skal gå i null

14 Saksbehandling fordelt på kommune Fakturerte vedtak Planuttale Dispensasjonssak til uttale Kommune Askøy Austrheim Bergen Fedje Fjell Hordaland Fylkeskommune Lindås Meland Os Radøy Sund Øygarden Sum

15 Administrasjon Regnskap akkumulert Budsjett akkumulert Avvik akkumulert 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv Anløpsavgift Gebyrer/vederlag Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn Inventar og utstyr Vedlikehold Andre driftskostnader Sum Driftskostnader Internfordelte adm kostnader Internfordelte driftskostnader Driftsresultat Sum Finansinntekter Sum finanskostnader Sum Finansposter Netto Resultat Administrasjonskostnadene til BOH omfatter havnedirektør, stab, økonomi, IT, havnestyre og havnerådet, og beløp seg 18,4 millioner. Kostnadene fordeles ut på de inntektsgivende avdelingene (havnedrift, areal og farvannsforvaltning) i henhold til andel årsverk i de ulike avdelingene. Kostnadene er 1,5 mill under budsjett

16 Utestående fordringer, 30 største pr dagens dato Saldo pr Rang Kunde Utestående Ikke forfalt GREENCARRIER SHIPPING & LOGISTICS AS Fjord Line AS BIR NETT AS ISLAND OFFSHORE MANAGEMENT AS GAC NORWAY AS Kuehne + Nagel AS NORWAY HANDLING AS Bring Frigo AS Norled AS Bergen kommune IST ON-OFFSHORE OLYMPIC HERA AS EVRY AS Sandviksboder AS NFDS OFFSHORE A AS Havila Ships AS Nor Lines AS, avd. Bergen SEA CARGO AS Bring Cargo AS ICEMAN AS Marine & Industrisalg A/S SEA-CARGO AGENCIES AS Siem AHTS Pool AS Solstad Shipping AS FARSTAD SHIPPING ASA Uno-X Energi AS WILHELMSEN SHIPS SERVICE AS HURTIGRUTEN GROUP ASA Grieg Logistics AS EIDESVIK AS

17 Investeringer og vedlikehold

18 Investeringer Investeringsprosjekter Oversikt over alle investeringsprosjekter der det er påført kostnader, samt budsjetterte prosjekter som ikke er pågynt. Totalt Nr Prosjektnavn Totalt inkl tidl år 2014 Budsjett 2014 Diff Kommentar I byggetrinn Dokken Vest Ferdig juli 2015 I1404 Havnekran Levert I1415 Kaiutvidelse m/200t. pullert To x 200mt og 1 x 1oo mt I1312 Eiendomsutvikling Skolten skur I gang I1201 Landstrømanlegg Prøvestart april 2015 I1306 Nye Yokohama fendere Fendring Bontelabo skal flyttes til Skolten Sør og Bontelabo I I1015 Flytting av Fjord Line til Jekteviken Prosjekter er nå stengt I1417 Fendring Dokken tverrende Budsjettert i 2015 I1217 Ny resepsjon BOH I1402 Tilbygg Hurtigruteterminalen Stoppet i Byggesaksavd BK I1414 Ombygging skur I1410 Infoskjerm Dokken hovedport I1411 Tilpasning / utbedring av Nøstet Deler av ombygging utsettes grunnet mulig nytt kjøremønster I1413 Truck Billigere enn budsjettert I1207 Støyskjerm Nøstet I1412 Bossdunker K I1103 Nye vannledninger I1305 Nye gjerder og porter (ISPS) I1314 Led belysning garasje I1401 Jekteviken pullert Fullføres i 2015 I1205 Skur 8 - servicesenter I1303 Landganger, 3 stk I1310 Hurtigruteterminalen påbygg over messanin 2 etg, forprosjekt I1405 Mongstad fendring Går ut I1406 Vannmålere Går ut I1407 Belysning av gjerder ISPS Utsatt til 2015 I1408 Utbedring tube Skolten Går ut inntil videre I1409 Arbeidsbåt/lettbåt Utsatt til 2015? I1416 Utvidelse av hovedinngang HRT I1403 Grønnstake v/ Skolten Mottatt forprosjekt I1418 Arkitektkonkurranse I1419 Rehabilitering kai Mottatt forprosjekt I14XX Lastebil Blir 2,5 mill, men utsatt til 2015

19 Vedlikeholdsprosjekter Vedlikeholdsprosjekter Listen viser vedlikeholdsprosjekter. Løpende vedlikehold er ikke med på denne listen. Totalt Prosjektnr Prosjektnavn Bygg/Kai Bygg/kai2 Pr Årsbudsjett Diff Kommentar V1201 Fjerne undersjøisk masse Skolten Nord og Sør V1302 Energimerking B61 Diverse V1306 Ny fasade skur 23, mot syd og vest B71K SKUR 23 - KONTOR V1319 Forebyggende for vannskade skur 18A B42 SKUR 18A - HØYB.,TOLLBODKAIEN V1401 Mudring Festningskaien K78 FESTNINGSKAIEN Vesentlig høyere enn budsjett V1402 Mudring Frieleneskaien K79 FRIELENESKAIEN Går ut V1403 Mudring Bontelabo K70 BONTELABO Går ut V1404 Asfaltering K92 TOLLBODKAIEN V1450 Utvendig fasade B20 SKUR 7 BRADBENKEN V1451 Utskiftning dør og himlinger B31 STRANDKAITERMINALEN V1452 Nytt ventilasjonsanlegg og hovedfordeling B32 SKUR 14 HOLBERGSKAIEN V1453 Overflatebehandle dører B34 SKUR 16 - S.NYKIRKEKAI V1454 Retekke tak B35 SKUR 17 - N.NYKIRKEKAI V1455 Utskift vinduer, nye fliser på altaner B42 SKUR 18A - HØYB.,TOLLBODKAIEN V1456 Renovering av skifertak B41 SKUR 18B - LAVB., TOLLBODKAIEN Budsjett halve taket, tok hele taket V1457 Utskiftning hovedfordeling B71 SKUR 23 DOKKESKJÆRSKAIEN V1458 Utskiftning hovedfordeling B86 SKUR 25 A - MØHLENPRISKAIEN V1459 Vannlekkasje 0 HURTIGRUTETERMINALEN V1460 Utbedring skade - plastring Mongstad K65 MONGSTAD KAI (LINDÅS) V1461 Utskiftning av strømsøyler, kai 94 K94 ZACHARIASBRYGGEN Var budsjettert under div vedlikehold V1463 Mudring Dokken Vest Var budsjettert som del av investering

20 Sykefravær

21 12,0 % 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % Sykefravær Fravær pr kvartal Siste 4 kvartaler Sykefraværet fortsatt høyt 4,0 % År Kvartal Faktisk arb tid dager 1-3 dager 4-16 dager dager >56 dager Herav egenm 1-3 Herav egenm 4-16 Fravær pr kvartal Nærvær Siste 4 kvartaler 2012 Q ,4 % 1,9 % 2,3 % 3,1 % 9,7 % 90,3 % 8,9 % 2012 Q ,7 % 1,8 % 0,0 % 6,7 % 9,2 % 90,8 % 8,5 % 2012 Q ,1 % 1,4 % 0,0 % 7,5 % 10,0 % 90,0 % 9,2 % 2012 Q ,7 % 0,4 % 0,0 % 4,7 % 5,8 % 94,2 % 8,7 % 2013 Q ,3 % 2,5 % 0,6 % 5,5 % 1,0 % 0,9 % 9,9 % 90,1 % 8,7 % 2013 Q ,1 % 1,6 % 1,5 % 4,5 % 0,8 % 0,1 % 8,7 % 91,3 % 8,6 % 2013 Q ,9 % 1,6 % 1,8 % 4,4 % 0,7 % 0,4 % 8,7 % 91,3 % 8,3 % 2013 Q ,8 % 2,4 % 2,8 % 1,1 % 0,8 % 0,1 % 7,1 % 92,9 % 8,6 % 2014 Q ,0 % 2,6 % 2,3 % 4,6 % 1,1 % 0,1 % 11,5 % 88,5 % 9,0 % 2014 Q ,4 % 0,4 % 1,6 % 3,6 % 0,4 % 0,6 % 6,0 % 94,0 % 8,3 % 2014 Q ,3 % 1,2 % 3,3 % 3,4 % 0,3 % 0,7 % 8,1 % 91,9 % 8,2 % 2014 Q ,2 % 0,5 % 2,7 % 5,3 % 0,2 % 0,1 % 8,8 % 91,2 % 8,6 %

ÅRSMELDING 2012 WITH ENGLISH SUMMARY

ÅRSMELDING 2012 WITH ENGLISH SUMMARY ÅRSMELDING 212 WITH ENGLISH SUMMARY Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 212-215 REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen (FrP), leder Ragnhild

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 WITH ENGLISH SUMMARY

ÅRSMELDING 2014 WITH ENGLISH SUMMARY ÅRSMELDING 2014 WITH ENGLISH SUMMARY Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 2012-2015 REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen, leder Anette Strand

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 WITH ENGLISH SUMMARY

ÅRSMELDING 2013 WITH ENGLISH SUMMARY ÅRSMELDING 2013 WITH ENGLISH SUMMARY Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 2012-2015 REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen, leder Anette Strand

Detaljer

Mandag 21. oktober 08:00

Mandag 21. oktober 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 21. oktober 08:00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Karmsund Havnevesen IKS Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Årsberetning 2011 Bokn bømlo Haugesund karmøy Sveio tysvær Innhold Hardangerfjorden ROSENDAL STORD BØMLO s. 3...Styrets beretning s. 7...Havnestyret

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 4/ Møtedato: 05.06. Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 15:00 MOSS HAVNESTYRE 2011 2015 MEDLEMMER: ADRESSER: Bjørn Angell (KRF) Skippingveien

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-29/ Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 07.05. Saksnummer: 2006/106 STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1.

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS Organisasjons nr. 989 049 267 ÅRSMELDING - ÅRSREGNSKAP 2013

MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS Organisasjons nr. 989 049 267 ÅRSMELDING - ÅRSREGNSKAP 2013 MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS Organisasjons nr. 989 049 267 ÅRSMELDING - ÅRSREGNSKAP 2013 Vedtatt av styret i Molde og Romsdal Havn IKS 02.04.2014 Vedtatt av rådet i Molde og Romsdal Havn IKS 09.04.2014 0

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Trondheimsfjorden Interkommunale Havn

Trondheimsfjorden Interkommunale Havn Trondheimsfjorden Interkommunale Havn ORKANGER - TRONDHEIM ORKANGER - TRONDHEIM Pirsenteret 7462 Trondheim tlf 73 99 17 00 fax 73 99 17 32 firmapost@trondheim.havn.no www.trondheim.havn.no C DAFFYdesign

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 20.08.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 20.08.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 20.08.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

Kommentarer til budsjettforslag for 2015

Kommentarer til budsjettforslag for 2015 HØYLAND & SANDNES HV-FORENING Kommentarer til budsjettforslag for 2015 1. Generelt Budsjettforslaget for 2015 er laget med hensyn på å reparere taket på hovedbygget basert på dugnadsarbeid. Budsjettforslaget

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer