Internmagasin for ConocoPhillips Norge Nr. 1, 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internmagasin for ConocoPhillips Norge Nr. 1, 2014"

Transkript

1 Foto: Kjetil Alsvik Internmagasin for ConocoPhillips Norge Nr. 1, 2014 I 25 år har ConocoPhillips hatt bedriftsbarnehage i Tananger.

2 2013 Høy aktivitet og vi leverte I begynnelsen av fjoråret sa jeg at 2013 ville bli et travelt år der vi måtte levere og det gjorde vi virkelig. Samtidig med at det var hektisk prosjekt- og boreaktivitet gjennomførte vi tidenes største vedlikeholdsnedstenging (Shutdown 2013) på Ekofisk og i Teesside. I løpet av noen hektiske sommeruker med inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner utførte vi også mye modifikasjonsarbeid på våre eksisterende anlegg for å legge til rette for de nye installasjonene i Nordsjøen og på mottaksterminalen. Vi fikk i vid forstand testet samarbeid på tvers av ulike fagområder, lokasjoner og samarbeidspartnere. Den effektive planleggingen og koordineringen av aktiviteter på tvers av drift, brønnoperasjoner og prosjektene gjennom Peak-teamet viste seg å være svært effektivt. Det bidro til at både de som utførte arbeidet direkte og støttefunksjonene kunne fokusere mer på gjennomføring. De partneropererte feltene leverte flotte resultater og er en viktig del av forretningsenheten. Vi fikk også full uttelling på søknadene om nye lisenser i Norge både i 22. runde og TFO-runden, samt nye lisenser på Øst-Grønland. Kort oppsummert vi fikk levert på alt vi hadde tatt oss mål av i fjor. Jeg vil igjen takke alle offshore, i Tananger og i Teesside samt de som jobbet i innland og utland på de ulike prosjektene for en strålende jobb og resultater i Effektivitet og konkurransekraft HMS Vi har hatt en utfordrende start på 2014, med flere uønskede hendelser var et år med gode HMS-resultater, men vi fortsatte ikke den kontinuerlige forbedringen vi har sett de foregående årene. Det blir derfor viktig at vi snur denne trenden i år. HMS-fokus i 2014 er på operasjonell integritet. Med dette menes blant annet 100 prosent etterlevelse av prosedyrer og at vi er skjerpet og til stede i alle situasjoner. Husk også å følge de åtte livreddende reglene. Da vil vi igjen se at vi oppnår kontinuerlig forbedring på veien mot null. Vi vet også at god HMS gir effektive operasjoner. Økt produksjon Sist år nådde vi produksjonsmålene våre både på egenopererte og partneropererte felt. I begge tilfelle er det snakk om modne områder, og for de partneropererte feltene venter vi en liten nedgang i produsert volum i år. I Ekofiskområdet øker produksjonen derimot. Med de store investeringene vi gjennomfører, blant annet i form av mange nye brønner, har vi satt oss som mål å øke produksjonen fra fat netto i døgnet i fjor til fat i år. I 2014 blir det økt brønnaktivitet. Blant annet starter vi boringen av et stort antall nye produksjonsbrønner på Ekofisk 2/4 Z og på Eldfisk 2/7 S. Dette vil gi økt produksjon. Nå skal vi høste av investeringene som er gjort de siste årene. I tillegg vil det pågå mye brønnvedlikehold og vi starter plugging av brønner på Ekofisk 2/4 A. En effektiv gjennomføring av brønnprogrammet blir svært viktig for å nå produksjons- og kostnadsmålene. Nye områder Det var gledelig at vi i TFO-runden i januar fikk tildelt eierskap i to nye utvinningstillatelser, hvorav ett som operatør. Begge områdene ligger i Nordsjøen, nær eksisterende infrastruktur. I den forrige ordinære tildelingens runden, 22. runde, sist sommer, fikk vi et operatørskap og tre andre eierandeler. Alle i Barents havet, et område vi ser som svært spennende. I år planlegges det å bore to letebrønner i Barentshavet hvor vi er partner med Statoil som operatør. Vi krysser fingrene og håper på funn. Kostnadseffektivitet Ser vi framover er en av de store utfordringene å bli mer kostnadseffektive. Gjennom de siste ti årene har det historisk sett vært en formidabel økning i olje- og gasspriser. Samtidig har utbyggings- og driftskostnader fulgt etter slik at vi nå får mindre tilbake for hver krone vi investerer enn vi gjorde for ti år siden. Vi har mistet konkurransekraft. Dette gir oss utfordringer når det gjelder å kunne løfte nye investeringer for økt utvinning på felt i produksjon og bygge ut nye felt og funn. Det kan også føre til nedstengning av produserende felt tidligere enn antatt. Vi ser allerede at nye utbygginger som Tor og Tommeliten A er krevende med dagens kostnader. Det er derfor viktig at vi i 2014 øker fokus på hvordan vi kan bli mer effektive i alt vi gjør og redusere både drifts- og investeringskostnader. Hvis vi får det til vil vi styrke konkurransekraften vår og bidra til at vi kan gjennomføre nye investeringer og bygge videre på strategien om å ha en langsiktig og bærekraftig forretningsenhet i Norge i mange tiår er et år der effektivitet, forandring og innovasjon, det å gjøre ting på andre og nye måter, kan være en nøkkel for å åpne dører og finne nye løsninger. Jeg oppfordrer alle til å tenke nytt være innovative. Visjonen står fast vi skal fortsatt være en nøkkelspiller på norsk sokkel i Steinar Våge Regiondirektør, Europa Foto: Kjetil Alsvik PIONÉR utgis av ConocoPhillips Norge. Ansvarlig redaktør: Stig S. Kvendseth. Redaktør: Kjell Undall. Redaksjon: Tore Falck og Elsa Dørr Skinstad. E-post til redaksjonen: RSC:Norway Internal Communication. Redaksjonen avsluttet: 10. februar Utforming: Eirik Moe AS. Trykk: Gunnarshaug.

3 Ekofisk 2/4 L inn for landing Ferdigstillingen av Ekofisk 2/4 L går jevnt og trutt framover. I april overleveres plattformen til driftsavdelingen. FØRSTE ANKOMST: I romjulen landet den alle første flighten. Ekofisk 2/4 L Bolig- og feltsenterplattform med 552 senger i enkeltlugarer. Gaurang Haldipur Et eget team med personell fra prosjektavdelingen og ansatte fra kontraktorfirmaet Rosenberg Worley Parson jobber iherdig med å fullføre arbeidet på en sikker og god måte, sier Gaurang Haldipur, prosjekt direktør Ekofisk 2/4 L. I slutten av januar var arbeidet 85 prosent ferdigstilt, og i alt var 26 systemer overlevert til driftsavdelingen. Generell ferdigstilling er på 68 prosent. Tidlig test Etter milepælen med første overnatting 26. november har plattformen vært det primære boligkvarteret for mer enn 200 personer. Plattformen er utpekt som en framtidig 'trygg havn' for Ekofiskfeltet og denne funksjonaliteten ble satt på en tidlig prøve under stormen i desember. Nye milepæler som er verdt å notere seg er ferdigstillingen av alle de ti livbåtene på plattformen, ferdigstilling av systemet for fylling av drivstoff og første helikopterlanding i slutten av desember. Lufttrafikken Ekofisk 2/4 Z (t.v.) sett fra nord. har økt, og nå mottar plattformen ni helikopterflyginger i uka. Sikreste noensinne Siden begynnelsen av 2010 har prosjektet hatt over 16 millioner arbeidstimer uten en eneste fraværshendelse, og en registrerbar hendelses rate (TRR) på 0,06. Det er veldig viktig å fortsette mot målet om å være DET SIKRESTE PROSJEKTET NOENSINNE noe som har vært drivkraften for teamet fra starten av, sier Gaurang. Det ble lansert en rekke proaktive tiltak da offshorearbeidet begynte, og andre har blitt innført i løpet av det hektiske bygge- og ferdigstillingsarbeidet i vinter. Nærmere 300 personer fra leverandører og underleverandører deltok i den tre dager lange offshoreskolen, der en hel dag var viet PSI. Dette ble fulgt opp med kampanjen workface. Det ble holdt 34 oppfrisknings - samlinger for PSI for å dekke alle arbeidslagene med i alt 400 deltakere. Rollemodell Andre proaktive tiltak inkluderer rolle - modellopplæring for alle formenn og arbeidsledere, samt opplæring i risikovurdering for 167 fagarbeidere som riggere, stillasbyggere, sandblåsere, malere og sveisere. Det er også verdt å merke seg at verneombudene regelmessig gjennomfører vernerunder hver uke i tillegg til å være gode rollemodeller i PSIprogrammet, sier Gaurang Haldipur. HAVSUTSIKT: God oversikt for de som overvåker sjøtrafikken fra tårnet. Matsalen på 2/4 L. Foto: Øyvind Sæbø 3

4 Eldfisk II: Tester alle systemer Hovedutfordringen for Eldfisk 2/7 S på Stord denne vinteren er å få testet alle systemene før utseiling. Dette blir bra, sier ansattrepresentant i prosjektet, Svein Ruud. Svein har vært med i prosjektet siden design - fasen i 2009 og bidratt Svein Ruud med løsninger for å gi et godt arbeidsmiljø når plattformen kommer i drift. Det er viktig for blant annet å forebygge belastnings skader hos de 154 medarbeiderne som til en hver tid skal ha 2/7 S som framtidig arbeidsplass. Det har også vært et stort ergonomiprosjekt med spesialister på arbeidsmiljø som har sett på faktorene som bestemmer arbeids - miljøet; arbeidsstillinger, arbeidshøyder, underlag i gangsoner, lys, støy og ventilasjon med mere. Alt for å bidra til godt arbeidsmiljø og gi smarte løsninger som letter framtidig drift og vedlikehold. Testing og justering Vi nådde de to første milepælene for mekanisk ferdigstilling før jul, og jobber nå med de to siste. 4 Glenn Hamrell Kværner har om lag 1200 personer i sving på bygget, mens vi har nærmere 100 personer i aktivitet med uttesting, feilretting og justeringer, forteller Glenn Hamrell, direktør for sammenkopling og ferdiggjøring. Framdriften er god i forhold til planen om utseiling og installering i andre kvartal. Men det er viktig å få gjort så mye testing som mulig før avreise slik at vi får luket vekk eventuelle feil og justere systemene før vi kommer offshore, understreker han. Driftsorganisasjonen Vi har om lag 30 medarbeidere fra Eldfisk driftsorganisasjon her nå, forteller driftsleder Tom Torstensen. Disse jobber sammen med leverandørene for å kvalitetssikre alle systemene og teste dem så langt som mulig. Drifts - Tom Torstensen organisasjonen har hatt mange medarbeidere involvert fra de tidlige fasene i prosjektet, men nå når utseiling nærmer seg intensiveres dette. Klargjøring og forboring Modifikasjonsarbeidene og ferdigstilling av broer og brostøttemoduler fortsetter også offshore gjennom vinteren med rundt 200 prosjektmedarbeidere på Eldfisk-feltet. De gjør klar for nybygget som kommer i løpet av våren. Understellet og broene er allerede på plass, Eldfisk-senteret er klart til å ta imot overbygget til 2/7 S. de ble satt på havbunnen i mai i fjor. I vinter ligger bore - riggen Mærsk Gallant over 2/7 S-understellet og forborer fem brønner, for å korte ned tiden fra overbygget er på plass til den første oljen kan gå gjennom anlegget. Når Eldfisk 2/7 S er ferdig installert og klar til å starte boring, kommer etter planen boreriggen Mærsk Innovator som plasserer seg over brønnområdet på Eldfisk 2/7 S og starter boring. Brønnene settes i produksjon etter hvert som de blir ferdigboret. Foto: Kjetil Alsvik

5 TESTING PÅGÅR: Omfattende testing av ulike systemer i kontrollrommet. Inspeksjon av området der produksjonsventilene befinner seg. Paul Matthews (t.v.) og Kristine Gunnarshaug inspiserer helidekket. Boligmodulen ferdigstilles på lekter. Eldfisk II Ny integrert bolig-, prosess- og brønnhode - plattform Eldfisk 2/7 S, med 40 brønner, samt nye rørledninger og modifikasjoner på eksisterende anlegg. Stort HMS-engasjement Vi har lagt ned mye arbeid for å involvere alle med arbeiderne her på Stord for å unngå skader, sier HMS-leder i prosjektet, Lars Jonny Larssen. PSI-konseptet er adoptert med stort Lars Jonny Larssen engasje ment av verftet. Det er også mange ConocoPhillips-medarbeidere ute i produksjonen der folk møtes, på morgenmøter, planleggingsmøter og der sikker jobbanalysene forberedes. Utvidet bruk av sikker jobb-analyser er et av tiltakene som er avtalt med Kværner for å ta et ekstra tak i sikkerhetsarbeidet. Et annet er å organisere verneombudene nærmere linjeledelsen for å få den mer involvert i HMS-arbeidet. Før hver ny fase i prosjektet gjennomføres et sikker oppstart-møte med formenn og disiplinledere. Da blir de spesielle utfordringene i hver fase analysert for å ha fokus på de viktigste sikkerhetsspørsmålene. Tatt i betraktning at det er mer enn 30 nasjonali teter her, og at det er et komplisert prosjekt, er HMS-resultatene tilfreds stillende. Men vi er ikke fornøyd før vi unngår alle personskader, understreker Lars Jonny Larsen. 5

6 West Linus Travelt boreår I 2014 blir det høy boreaktivitet i Ekofisk-området. Flere rigger vil være i aksjon i løpet av året. To av riggene er nye på feltet. David Forbes Først ut er den amerikanske riggen Rowan Gorilla VI. Den har siden i høst vært på verft i Rotterdam for modifikasjoner og oppgradering for norsk sokkel. Riggen ankommer feltet i løpet av første kvartal og skal plugge brønner på Ekofisk 2/4 A. Da Alfa ble stengt ned i september 2013, var det etter 39 års oljeproduksjon. I alt er det 23 brønner som skal plugges på Nordsjøens første faste produksjons - plattform. Ny rigg til Ekofisk Like om hjørnet er også riggen West Linus. Den er helt ny og transporteres med skip fra verft i Singapore i februar. Riggen er for høy til å gå gjennom Suez-kanalen, så den må gå rundt Afrikas Horn. Overfartstiden er beregnet til i underkant av to måneder. West Linus skal en liten tur innom Norge for siste godkjenningstest før den taues ut til Ekofisk 2/4 Z. I alt skal det bores 32 produksjonsbrønner. Boreprogrammet varer i fem år. Riggen opereres av North Atlantic Drilling. De øvrige riggene er gamle kjenninger i Ekofisk- området. Mærsk Gallant er i ferd med å forbore fire produksjonsbrønner og én brønn for reinjisering av borekaks på Eldfisk 2/7 S. Når dette oppdraget er fullført i løpet av våren går riggen av kontrakt med ConocoPhillips i denne omgang. Eldfisk til høsten Den erstattes da av en annen Mærsk-rigg. Mærsk Innovator har fullført boringen av vann - innsprøytingsbrønner på havbunnsinstallasjonen Ekofisk 2/4 VB og er i gang med å komplettere de sju siste brønnene. Riggen starter boring av produksjonsbrønner på Eldfisk 2/7 S til høsten. Det skal bores 35 nye brønner de neste årene. Rowan Norway har siden tidlig i 2013 vært i aktivitet på Ekofisk 2/4 B. Dette arbeidet avsluttes etter planen i løpet av sommeren. Riggen går deretter til Ekofisk 2/4 M der den i første omgang skal utføre slot recovery på sju brønner. I tillegg til de innleide riggene er det også stor aktivitet på de faste bore - riggene på 2/4 X og 2/4 K. Året blir svært utfordrende for avdelingen for brønnoperasjoner. Alle medarbeiderne er imidlertid svært motivert for å levere nye brønner i henhold til planen og å plugge gamle brønner effektivt. Alle våre aktiviteter må utføres etter våre høye HMS-standarder, sier David Forbes, direktør for brønnoperasjoner. Mærsk Gallant Rowan Gorilla Rowan Norway Mærsk Innovator ConocoPhillips fikk god uttelling i ny tildeling ConocoPhillips fikk i januar to andeler, hvorav ett operatørskap, i regjeringens tildeling i forhåndsdefinerte områder 2013 (TFO). Begge områdene er i Nordsjøen. Arild Skjervøy 6 ConocoPhillips leverte inn søknad om tilleggsareal i områdene rundt Tommeliten og Alvheim. Departe mentet tilbyr selskapet en andel på 41,88 prosent i blokk PL044 B i Tommeliten-området og operatør skapet for samme blokk. Samtidig tilbys selskapet en andel på 20 prosent i blokk PL736 S: 25/4,7 i Alvheimområdet med Marathon som operatør. Dette er en god uttelling for oss. Tildelingen gir oss interessante muligheter i viktige områder, sier letedirektør Arild Skjervøy. Han berømmer samtidig teamet som arbeidet fram en søknad av høy kvalitet i denne TFO-runden Tildeling i forhåndsdefinerte områder omfatter tildeling i de mest utforskede områdene på norsk sokkel. Utfordringene i modne områder er særlig knyttet til at den forventede funnstørrelsen går ned. Små funn kan ikke bære en selvstendig utbygging, men kan ha god lønnsomhet når de kan utnytte eksisterende og planlagt infrastruktur.

7 Fra avfall til strøm Siden 2009 har det vært ulovlig å deponere brennbart avfall i Norge. Nå brennes alt restavfallet og det kommer strømkunden ConocoPhillips til gode. Anne Høgalmen Selskapets strømforbruk i Tananger er på rundt 15 millioner kilowatt timer per år. Det tilsvarer forbruket til 750 eneboliger. Fra årsskiftet har selskapet inngått kontrakt med Forus Energi - gjenvinning. Hele strøm - forbruket på Tanangerbasen blir nå levert fra anlegget som driver med energigjenvinning av avfall. Anlegget på Forus har to driftslinjer. Den første ble tatt i bruk i 2002, den nyeste i Her sluttbehandles alt avfall fra Lister i sør til Ryfylke i nord og blir til strøm og vannbåren varme. Da vi skulle innhente anbud på strømleveranse var det naturlig å inkludere Forus Energigjenvinning på listen over leverandører. De vant anbudskonkurransen etter en totalvurdering, sier Anne Høgalmen, leder for kontor- og eiendoms - tjenester. Kortreist energi Strømmen som blir generert ved gjenvinningsanlegget går inn i det vanlige strømnettet. Rundt en tredjedel av denne strømmengden leveres til ConocoPhillips. Hovedproduktet er likevel varmt vann som produseres fra den gjenvunne energien i anlegget. Vann med temperatur på rundt 90 grader pumpes inn i Lyses fjernvarmenett og distri - bueres til industribygg og boliger i Stavanger, Sandes og Sola. Energien utnyttes i form av vannbåren oppvarming og varmt tappevann. Forbrenningsovnene holder en temperatur på rundt 900 grader og går døgnkontinuerlig. Prosessen Tananger-basen overvåkes fra kontroll - rommet via store skjermer. Slett ikke så ulikt et prosessanlegg i Nordsjøen, men her er det altså varmt vann som går i rørene ikke olje eller gass. Små utslipp Årlig kommer det inn tonn restavfall til anlegget på Forus. Rundt 2/3 av dette kommer fra private husholdninger, resten fra industri og nærings - virksomhet. Utslippene fra energigjenvinningen er små og skjer kun i form av avgasser til luft. Utslippene ligger langt under grensen som er satt av myndig - hetene. Forus Energigjenvinnings største eiere er Lyse og IVAR med en eierandel på 43 prosent hver. Vi får jevnlig spørsmål fra våre miljøbevisste medarbeidere om hvorfor vi ikke kildesorterer mer enn vi gjør. Kaffebeger, engangs - bestikk og papptallerkener defineres som matbefengt avfall og kan derfor ikke resirkuleres. Da er det greit å vite at alt avfall av denne typen blir brent og vi får det tilbake i form av strøm, avslutter Anne Høgalmen. Foto: Kjetil Alsvik Hele strømforbruket på Tananger-basen blir nå levert fra anlegget som driver med energigjenvinning av avfall. Foto: Forus Energigjenvinning Forus Energigjenvinning 7

8 Alle foto: Kjetil Alsvik var likestilt med arbeid. Å styrke kvinners muligheter i arbeidslivet var noe av begrunnelsen for å starte bedriftsbarnehage, forteller Anne. Hun er fortsatt involvert i driften. Nå sitter hun i stiftelsstyret, som bedriftens representant. I dag er det full barnehagedekning i området, men likevel har Ekofisk Junior nokså lang venteliste etter hovedopptaket om våren. 8 BYGGER SLOTT: Fra venstre: Emma, Erik og Kadlin. Ekofisk Junior fyller 25 år: En god plattform for små og store I 25 år har bedriftsbarnehagen tatt i mot flere hundre barn av ansatte. Dørene åpnet for første gang 2. januar Til våren blir det stor jubileumsfest. Therese Abrahamsen I alle årene har Ekofisk Junior vært et populært tilbud til småbarns - foreldre som jobber i ConocoPhillips. At tilbudet blir satt stor pris på, ser vi blant annet på svarene i bruker undersøkelser vi gjennomfører, sier Therese Abrahamsen, styrer for barnehagen. Hun holder styr på 14 kolleger og 46 barn et steinkast unna hovedbygget i Tananger. I undersøkelsen for 2013 skåret barnehagen høyest på faktorene Respektfull behandling og Helhetsvurdering. Her er de helt i norgestoppen. Ellers er Ekofisk Junior blant annet anerkjent for at de satser på et sunt og variert kosthold og at de tilbyr et godt pedagogisk opplegg, som inkluderer opplæring i engelsk. Mange søkere Byggingen av barnehagen startet sommeren 1988 og det var bedriftens egen kontor- og eiendoms - avdeling som var ansvarlig for byggeprosessen. Det var 70 barn som søkte om 37 plasser ved det første inntaket. Mange ville jobbe i den nye barnehagen. Det kom inn hele 160 søknader til ni stillinger som ble utlyst høsten Gjennom årene har en god del kvinner, og en og annen mann, vært på lønningslisten. Én person av det opprinnelige personalet er fortsatt ansatt. Anne Høgalmen, direktør for kontor- og eiendoms - Anne Høgalmen tjenester har fulgt barne - hagen fra begynnelsen. Hun forteller om et mangelfullt barnehagetilbud på den tiden. Det var lange ventelister overalt, så den nye barnehagen ble straks etterspurt og plassene fyltes opp. Månedsprisen den gang var 2500 kroner, og det er faktisk høyere enn i 2014! For 25 år siden måtte man ha avslag på søknad om kommunal barnehageplass for å søke. Og var man heldig å få plass i Ekofisk Junior, gjaldt det kun for to år om gangen. Videre var det krav om at begge foreldrene måtte være i arbeid i minst 80 prosent stilling. Studier Rita Helene Kruse Pfeifer Trygghet Rita Helene Kruse Pfeifer er styreleder i jubileumsåret. Hun synes det er av stor verdi at barnehage og arbeids - plass har samme geografiske beliggenhet. Dette legger godt til rette for full arbeidsdag for foreldrene uten å måtte oppleve stress ved levering og henting, poengterer hun. Nærheten til arbeidsplassen skaper dessuten en ekstra trygghet for foreldre og barn. Rita setter også pris på tryggheten som ligger i litt økt bemanning. Det reduserer behovet for vikar ved korttids sykdom. Å føle seg trygg er en grunnleggende faktor for utvikling og trivsel, mener Rita. Hun roser tilbudet, og ikke minst den arbeidsmoral og innsats de ansatte i barnehagen viser. Ekofisk Junior lever virkelig opp til slagordet sitt: En god plattform for livet, avslutter Rita Helene Kruse Pfeifer. Ekofisk Junior høsten 1988.

9 Hilde Lilleland: 25 år i Ekofisk Junior Hilde Lokøy Lilleland Hilde Lokøy Lilleland er den eneste medarbeideren som har vært ansatt like lenge som barnehagen har eksistert. Det vil si hun begynte to uker etter åpningen og 17. januar var hun selv jubilant. Hilde hadde erfaringer fra tre andre barnehager da hun søkte. Jobben fikk hun, og siden har hun blitt værende. Trivsel Her trives jeg godt, ingen dager er like, og jeg blir kjent med mange nye mennesker sier Hilde. Hun trekker videre fram alle de hyggelige kollegene. Vi treffes ofte utenom jobben også. Det er jo et godt tegn på at vi trives i lag, sier hun. Hun roser også det nære samarbeidet med foreldrene. Det aller beste er likevel ungene selv, ikke minst det å følge med på utviklingen deres. Gleden av å se de første skrittene de tar, og stoltheten de viser når de har lært å klatre eller sykle. Ute Været kan noen ganger være surt, men ute er hun hver eneste dag. Det kvikker opp, tror vi hadde blitt veldig trøtte utover ettermiddagen uten litt frisk luft i løpet av dagen, sier hun. Hilde kommer opprinnelig fra Klepp, men er bosatt sør i Sola kommune med mann og barn. Det vil si datteren på 20 er student i Trondheim for tiden. Både datteren og sønnen har gått i Ekofisk junior, og lærte å svømme i bassenget i hovedbygget. Barnehagen har bygd på og oppgradert noen ganger, men mye er likevel likt som ved oppstart. Jeg skulle ønsket meg litt større uteområde. Men vi er flinke til å gå på tur, oppsøke andre lekeplasser og gå og se på båtene i havnen, understreker hun. Kommunikasjon På ett område er hverdagen helt forandret kommunikasjon. Før måtte vi ofte ringe til foreldrene om noe var litt ugreit. Nå sender vi gjerne et bilde med mobilen som viser at ungene har det kjekt. Mange av ungene er også på digitale plattformer og behersker dataspill og nettbrett. Flere hundre barn har hun fulgt i kortere eller lengre perioder. Jeg husker nok ikke alle, men tror jeg skulle kjent igjen de fleste. Og så er det alltid kjekt å treffe foreldrene igjen og høre hvordan det har gått etter at ungene sluttet i barnehagen, avslutter jubilanten Hilde Lokøy Lilleland. JUBILEUMSPERSONALET: Bak fra venstre: Arna Rott, Nina Kårtveit, Anita Goodson Roth, Tone Wilson, Annette Lilleland, Nina Torstensen, Hilde Lokøy Lilleland. Framme fra venstre: Lise Lotte Pettersen, Annette U. Sivertesen, Marielle Fimland, Tove Iren Askeland og Therese Abrahamsen. Joe, Cooper, Maya og Marianne Chesak. Joe og Marianne Chesak: Et godt sted å være Hver morgen tar Joe Chesak firmabussen fra Vaulen til jobben i Tananger. Men han reiser ikke alene. Han har selskap av Cooper (6) og Maya 4 (1/2). De går begge i Ekofisk Junior. Familien Chesak er svært fornøyd med tilbudet. Mamma Marianne fra Stavanger og pappa Joe, opprinnelig fra Indiana i USA, er ikke minst glade for at det er et stabilt personale i bedriftens barnehage. Det gir en god ro og helhet. Personalet har tid til å sette seg ned med ungene både når de kommer om morgenen og i løpet av dagen. De ser hvert enkelt barn, og det er viktig, utdyper Marianne. Cooper på 6 og Maya på 4 1/2 har gått i Ekofisk junior i to år. De deler begeistringen. Jeg elsker de som jobber her, sier Cooper. Foreldrene synes barnehagen har mye bra utstyr, og et kreativt personale som blant annet er flinke til å jobbe med ulike prosjekter sammen med ungene. Joe jobber til daglig som dataspesialist i ConocoPhillips. Han var kjent med barnehage før han flyttet til Norge. Barnehagene i USA er ofte dyre, kan han fortelle, og han liker den norske modellen. Bussturene om morgenene og ettermiddagene setter han stor pris på. Skikkelig kvalitetstid med sønn og datter. Jeg foretrekker bussen framfor å kjøre selv. Et flott tilbud, skryter han. Én ting syns Joe imidlertid at det er vanskelig å vende seg til. At barna sover ute i barnehagen, bekymrer meg, tenk om det kom et dyr for eksempel. Det hadde ikke gått hjemme i USA, smiler han. 9

10 Trivsel for små og store Therese Abrahamsen styrer bedriftsbarnehagen Ekofisk Junior i jubileumsåret. Her sørger Tananger-kvinnen for at både små og store har det bra. PROFIL: Therese vokste opp med mor og far og to søsken ikke så langt unna der hun i dag har sin arbeidsplass. Med en far som jobbet på Ekofisk var kanskje oljebransjen et mer nærliggende yrkesvalg. Og faktisk begynte arbeidskarrieren nettopp offshore, nærmere bestemt med tre år i forpleiningen på flyterigg. Det skjedde delvis i kombinasjon med pedagogikkstudier, før det ble førskolelærerutdanning ved universitet i Stavanger på heltid. Etter endt utdanning fulgte så noen år i kommunal barnehage i Tananger. Til ConocoPhillips bedriftsbarnehage kom Therese i Hun begynte 13. desember, på selveste Lucia-dagen. Og her trives hun godt. Ekofisk Junior er et godt velferdstilbud til ansatte i ConocoPhillips slår hun fast. Hun skryter av personalet. I alt er de 15 medarbeidere, som innehar solid kompetanse og utgjør en god ressurs. Bedriftsleder Klokken halv åtte hver morgen er de på plass for å ta imot ungene på avdelingene Alpha, Bravo og Charlie. Therese har eget kontor i barnehagen og har alltid åpen dør for barn og voksne. Hun opplever dagene som travle men kjekke, og synes også det er av stor betydning at hun er til stede. Therese deltar gjerne i aktiviteter inne og ute når det passer slik. Som leder skal jeg være synlig og legge til rette for å skape et godt personalarbeid med mye 10 glede. Vi har sammen utarbeidet interne spilleregler, der vi deler med hverandre og utvikler hverandre. Dette blir ikke til av seg selv, men gjennom daglig fokus. Jeg stiller krav til at alle har et ansvar for å bidra til dette, og som resultat opplever vi at både barn og foreldre trives sammen med oss, sier Therese. Hun beskriver jobben som leder for en bedrift og alt det innebærer av administrasjon, rapportering, HMS-krav og personalansvar. En av hovedoppgavene er å holde seg faglig oppdatert for å kunne skape et godt pedagogisk tilbud til barna. Vi er i et yrke der vi jobber med faget hver dag. De 46 ungene er fra null til seks år. Flere av dem er tospråklige, for tiden ni, dersom engelsk holdes utenom. Her går det blant annet i fransk, kinesisk og arabisk. Selv kan hun trå til på spansk om det trengs. Ungdomstiden ble nemlig delvis tilbrakt i Spania. Faren hennes kombinerte offshorejobben med friperioder i sol og varme i tre år. Han tok med seg hele familien, og de bosatte seg på spanskekysten. Therese hadde tre ungdomsskoleår på den norske skolen i Alfaz del Pi. Felles mål Hun er resultatorientert og synes det er viktig at alle jobber mot felles mål. Ekofisk Junior har et sammensveiset personale, der flere har vært med i mange år. Therese driver barnehagen gjennom ledergruppen, der hver avdeling er representert. Her blir de interne planene lagt og evaluert og det settes opp ulike prioriteringer. En av grunnene til at hun er så engasjert i jobben er at de kan oppnå kvalitet i praksis. Med et godt samarbeid i stiftelsesstyret, kombinert med god familiepolitikk i ConocoPhillips synes hun Ekofisk Junior er en god barnehage. Her er det mulighet for å satse på de minste i samfunnet. Men vi er på ingen måte noen luksusbarnehage, understreker Therese. Varm mat fra kantina og muligheter for bruk av svømmebassenget er kanskje der tilbudet skiller seg mest ut fra andre barnehager. Og kanskje det viktigste litt høyere bemanning enn offentlige barnehager. Det skaper trygge, stabile og gode rammer for utviklingen til barna. Framtiden Utenom jobben liker Therese å sykle og løpe. Og så går hun innimellom natteravn i Tananger. Hun og mannen Kjetil har to barn på snart ti og tretten som er aktive i håndball og fotball, så kvelder og helger går ofte med til å følge dem opp på fritidsaktiviteter. Og så har jeg en mann som liker å lage god spennende mat både til hverdags og fest. Det er en glede i hverdagen der er nok ikke min styrke, smiler hun. For framtiden ønsker Therese faglig videreutvikling, og har vurdert med tiden å begynne på en mastergrad på universitet. Det er viktig å sette seg noen utviklingsmål, men akkurat nå er det full fokus på den viktige og kjekke jobben som gjøres i Ekofisk Junior, sier Therese Abrahamsen. Foto: Iselin Alsvik

11 'Good to Great-teamene' viste mangfoldet av gode prosjekter som er på gang. Her er det Elin Øiumshaugen som informerer Øystein Walmsnæss. Åpen dag for kontinuerlig forbedring Det var mange besøkende i auditoriet da teamet for kontinuerlig forbedring (CI) arrangerte åpen dag i Tananger. De ønsket å vise status på prosjektene de jobber med og hvordan kontinuerlig forbedring kan bidra til 8-10 prosents effektivisering av løftekostnader og produksjon. Vi kan dokumentere 8-10 prosent årlig forbedring av løftekostnader og produk sjon fra fagområder som bruker CIverktøyene, sier leder for kontinuerlig forbedring i Norge, Rune Tveit. Kontinuerlig forbedring i sin nåværende form har vært virksomt i forretnings enheten siden Om lag 140 personer har gjennom gått opplæring og er involvert i CIprosjekter i en eller annen form til enhver tid. Daglig virke Flere møter konseptet i sitt daglige virke, og det arbeides for å gjøre kontinuerlig forbedring til en tydeligere arbeidsform for forbedringsinitiativer innen flere fagområder. Det var G2G-prosjektene, med team-ledere og -medlemmer, som ble løftet fram. Dyktige og engasjerte medlemmer, en uunnværlig ekspertise i ethvert forbedringsprosjekt, bidrar til at kulturen for kontinuerlig forbedring står sterkt hos oss, understreker forbedringsleder, 'CI-master' Margareth Sekse. Opplæring for alle På bakgrunn av de gode resultatene satses det betydelig. Derfor ble det i slutten av fjoråret lansert et introduksjonskurs innen CI. Dette blir tilbudt alle i løpet av Da kan vi få kontinuerlig forbedring inn i ryggmargen på en unik måte, fortsetter Rune. Utviklingsmuligheter På den åpne dagen i januar ble eksempler på forbedrings - prosjekter vist fra en rekke fagområder. I midten av auditoriet var det en poster-seksjon om opplæring og trening, slik at de besøkende også kunne se hvilke utviklings muligheter som finnes. Vi ser resultater av kontinuerlig forbedring direkte på bunnlinjen. Like viktig er det at vi bruker ressursene våre til å gjøre de riktige tingene, avslutter Margareth Sekse. Rune Tveit. Oddbjørn Johnsen og Margareth Sekse. Kjell Hveding (t.v.) og Paal F. Bjåstad blir orientert av Annette Lillevik Maribu.

12 Aktivt kosthold! 2014 blir et aktivt år med mange initiativer på helsesiden. Medarbeiderne, uansett hvilket firma de er ansatt i, får mange muligheter til å lære om viktige helseforhold hvis de ønsker å justere litt på livsstilen. Med konsernets overskrift Good for you ble det i midten av januar lansert en kampanje for sunnere kosthold. Dette er årets helsekampanje i Norge, og en del av den globale kampanjen med mange ledd over flere år. Ett av målene i den norske forretnings - enheten er 70 prosent deltakelse i kampanje - aktivitetene. Aktivitet, hjerte og velvære Det hele begynte i fjor med aktivtetskampanjen for Norge og et tilsvarende globalt initiativ i mai og juni i fjor. Mye oppmerksomhet ble rettet mot hjertet, trim og velvære. Så fortsatte det med tilbudet om sjekk av viktige helseforhold som blodtrykk, kolesterol, glukose, vekt/bmi etc. sist høst. Alle utfordres til å spise sunnere. I kampanjen kan deltakerne oppnå en helsestjerne (= 250 poeng) per dag, eller 60 helse - stjerner innen 17. mars. Da finnes det hjelpemidler på estream, slik at kontraktører og egne ansatte kan få inspirasjon og hjelp til å: Spise et helsemåltid på 250 poeng eller mer Gjennomføre en bonusaktivitet som er matsmart Se en to til fire minutters video om mat og helse Vi er klar over at noen faller av når det er snakk om matregnskap og poeng. Men prøv. Det virker, oppfordrer Margaret. Mulighetene ligger der I tillegg vil medarbeiderne på de forskjellige arbeidsstedene møte informasjon om kosthold og sunne matvaner, og gis flere valg. Kantinene offshore har for eksempel økt utvalget av sunne produkter slik at medarbeiderne får mulighet for å spise sunnere og sette sammen sitt eget helsemåltid. I Tananger arrangeres forskjellige tiltak som Grønn dag og frokos tuke. De som er ment å oppfordre til sunnere matvalg. Følg med og les mer på estream og på helseavdelingens egen hjemmeside. Margaret Høiesen 12 Gode matvalg Våre matvalg påvirker oss mer enn vi til daglig tenker på. Det er vanlig å sette sunn kost og aktivitet i sammenheng. Ikke alltid tenker vi på at mat og aktivitet også betyr mye for vår mentale helse og hvordan vi mestrer hverdagen. Dette blir overgangen til neste tema i kampanjen, mental helse og stress/mestring, kan bedriftssykepleier Margaret Høiesen avsløre. Men det kommer de tilbake til. Nå handler det om kosthold, understreker hun. SUNT OG GODT: Morten Østbye-Nærheim solgte matvarer under Grønn dag i Tananger.

13 Dave MacDonald mottok ærsprisen av Kate Simpson. Teesside Pride Awards 2014: Feiret suksesser Inviterte ansatte og kontraktører var nylig samlet på Riverside Stadium for å feire førsteklasses prestasjoner og resultater på Teesside-terminalen. Planleggingen av avløseren til estream har pågått i lengre tid. Innføringen skjer gradvis. Foreløpig er noen forretningsenheter lansert. Aller først ut var den britiske foreningsenheten, med Som tidligere år var begiven - heten lagt til et selskaps - lokale på fotballstadion til Middlesbrough FC og ble ledet av HMS-direktør Mike Rae. Det handler om å feire suksess og anerkjenne resultater, sa Teessidedirektør Nick Lee i sin tale. Nick og de andre med - lemmene av ledergruppen; Kate Simpson, Mike Scallon, Lee Murray og Rosemary Dick delte ut prisene etter å ha plukket vinnerne blant de mange nominerte. Det var 11 priskategorier i alt, med The Mark er lansert Norge er neste Selskapets nye intranett The Mark er nå på skjermen. Gjør deg kjent med det nye nettstedet. Den norske forretningsenhetens hjemmeside blir ny i slutten av februar. nettsteder for Aberdeen og London. De gikk live i januar. Houston fulgte tidlig i februar. Norge og Teesside følger i neste runde, som etter planen finner sted helt i slutten av februar. I første omgang skjer endringene på det øverste nivået. Det betyr at The Mark og estream vil leve side om side en god stund framover, inntil alt innhold er konvertert til The Mark. Publiseringsverktøyet for det nye intranett er SharePoint Innhold som i dag er aktivt på det norske estream blir med over i The Mark, men strukturen flere vinnere i noen kategorier. Dave MacDonald ble hedret med æresprisen lifetime achievement award. Vi hadde et sterkt år i Teesside i Den treårige vedlikeholdsnedstengingen (Shutdown 2013) var skadefri og ble fullført raskere enn planlagt, slik at Ekofisk kunne starte opp igjen tidlig. De ansatte oppnådde fem skadefrie år i desember, mens kontaktor - ansatte har jobbet skadefritt i 2,5 år. Det har heller ikke vært noen prosesshendelser i kategori 1 eller 2 i denne perioden. Med over 800 mennesker på terminalen og et svært hektisk arbeids - program er dette i verdensklasse, sier Nick Lee. Han gir videre honnør til de ansatte for fem års ubrutt produksjon, bortsett fra de to planlagte vedlikeholdsstansene. endres og ikke minst har det nye intranettet et helt annet visuelt uttrykk. Det kan derfor være lurt å lagre bokmerker av sider man ofte er inne på slik at man lett finner disse igjen etter overgangen. The Mark har et til - talende og moderne design og består av tre hovedsider, såkalte landing pages. Disse kalles: Our company My work & collaboration My life & career Anerkjennelse av prestasjoner ConocoPhillips Teesside Pride er ment som en anerkjennelse av innsats og prestasjoner som bidrar til å forme et tryggere arbeidsmiljø, førsteklasses drift og effektive prosjekter. Prisen er med på å forsterke SPIRIT-verdiene i selskapet. Formålet med prisutdelingen er å: Feire ferske suksesser Anerkjenne innovasjon og gode prestasjoner Øke bevisstheten om betydningsfulle resultater Oppmuntre alle medarbeidere i Teesside til å utvikle, innføre og evaluere tiltak som hjelper til med å oppnå bærekraftige forbedringer. For oversikt over prisvinnere og kategorier se Teesside Pride Awards-artikkel på engelsk side 22. Alle andre sider, som for eksempel avdelingens hjemmesider og sider som i dag finnes under nøkkelinformasjon, vil være tilgjengelige under én av disse tre hovedsidene, men i den nye strukturen. En annen ting som er nytt er at forretningsenhetens nettsteder vil inneholde en blanding av lokal og global informasjon. For å forenkle oversikt og navigering er lokalt stoff merket med blått og konsernets med rødt. 13

14 Trygve Skogland er leder for kostnadsrapportering og -analyse og har deltatt på flere av kursene. Etter at han gikk inn i lederrollen ville han sette seg inn i de nye oppgavene så raskt som mulig. Han valgte derfor Supervisor Toolkit og Six Conversations. Nyttig innføring SupervisorToolkit er, som navnet sier, en innføring i verktøykassa for nye ledere. Det gir oversikt over viktige lederoppgaver, verktøy og rutiner. Dette kan være oppgaver i forbindelse med rekruttering, medarbeidersamtaler, sykefraværsoppfølging, HMS og mer. Flere ledere av forretningsområder forteller om sitt område. Det gir en god mulighet til å bli kjent med disse, samt etablere nettverk med andre nye ledere. Jeg satte stor pris på å utveksle erfaringer med andre nye ledere. I slike sammenhenger kommer det 14 Guro Hovig (t.v.), Ingeborg Siem Knudsen og Trygve Skogland utveksler erfaringer fra de ulike kursene de har deltatt på. HR tilbyr kurs for personlig utvikling Å gå på kurs sammen gir en god fellesskapsfølelse på tvers av avdelinger og fagområder. ConocoPhillips tilbyr en rekke kurs innen personlig utvikling og ledelse. SPIRIT-verdiene og lederkompetanser står sentralt. Det bygger en felles plattform og kultur. gjerne opp problemstillinger som vi ikke får snakket om i andre fora, sier Trygve. Six Conversations er et kurs som forbereder ledere på Performance Management -prosessen. Det å gjennomføre gode medarbeidersamtaler kan utgjøre en forskjell, både for den enkelte ansattes prestasjoner og for avdelingens samlede resultater. Det fine med dette kurset er at vi får trene på samtalene. Øvelse gjør mester, og her stiller alle deltakerne likt og støtter hverandre, sier Trygve. For alle Det settes også jevnlig opp kurs som er for alle ansatte, uavhengig av stilling. Four Conversations er forberedelser til medarbeidersamtalen og setter fokus på en god målsettingsprosess og styrker kommunika - sjonen med leder. Guro Hovig er teamleder i HR Connection og deltok på dette kurset sist høst. Hun mener at hun er bedre forberedt enn før til den kommende prosessen med Performance Agreement. Vi lærte mye om hvordan vi skulle tenke langsiktig på egen utvikling og selskapets behov, og gjøre målene SMARTe. Dette har gjort Foto: Kjetil Alsvik det enklere å formulere målene, mener Guro. Getting To Know ConocoPhillips er intro - duksjonskurset for nyansatte. Det går over to dager og deltakerne får møte ledere og spesialister fra ulike områder. Selv om jeg deltar i graduate-programmet og får mye informasjon der, var det nyttig å få møte ansatte fra mange forskjellige avdelinger. Det gjør det enklere når vi skal bygge nettverk på tvers, forteller Ingeborg Siem Knudsen. Hun startet i selskapet i september i fjor og jobber innen IT. Oversikt Det er laget en kursoversikt på hjemmesiden til HR. Her finnes det kursbeskrivelser på norsk og engelsk, samt datoer for alle planlagte kurs. Den gjør det enkelt å legge planer for egen - utvikling og sikre seg plass på de kursene man ønsker å ta i løpet av året.

15 Teesside: Stor aktivitet i People Spirit People Spirit-teamet i Teesside er klare for et nytt år. Også i 2014 vil de invitere til en aktivitet de fleste månedene. I 2013 stod Spirit-teamet bak ti arrange menter for ansatte og kontraktører. Tilbudet spenner vidt, her går det blant annet i bowling, fotokonkurranse og besøk i Flamingoland. Flere av arrangementene er for hele familien. Sentralt står også innsamling av penger til en god sak. Penger som kommer inn ved arrangementene gis til en organisasjon, etter nominasjon fra medarbeiderne. I 2013 kom det inn 9435 pund til stiftelsen Marie Curie. ConocoPhillips matchet beløpet, slik at nærmere pund ble overlevert til kreftorganisasjonen. Teamet koordinerer også donasjoner fra ConocoPhillips til en rekke tiltak i lokalområdet. I fjor var det samlede beløpet 6826 pund. Donasjonene spenner for det meste fra 100 til 500 pund. Det er stort mangfold. Blant de 26 mottakerne i fjor var en rugbyklubb, en dyrevernforening og en speiderforening. Teamet har nettopp valgt Charities for Det ble to organisasjoner som jobber for barn i vanskelige livssituasjoner. Holly Simpson leder People Spirt-teamet. Hun takker alle som bidro til det fantastiske innsamlingsresultatet i fjor og håper på stor oppslutning også i år. Bak fra venstre: Joanne Harland, Chris Salter og Holly Simpson.Framme fra venstre: Glen Ransom, Ken Stephenson, Andy Kelly, Chris Emery og Steve Collingwood. Foto: Kjetil Alsvik Hipp hurra for elevutveksling over Nordsjøen. Elevene ved Northfield School and Sports College før årets norgestur. Populært utvekslingsprogram Fire jenter og fire gutter, samt to lærere, fra Teesside er på vennskapsbesøk i Tananger. I juni blir det gjenvisitt til England. Det er 26 år siden elever fra Tananger ungdomsskole og Northfield School for første gang tok turen over Nordsjøen for å bli kjent med hverandres skolegang og kultur. De engelske elevene besøker Norge i februar. Her deltar de i skolens undervisning og besøker blant annet Oljemuseet. På programmet står også en tur fil fjells for å prøve seg i skiløypene. Under oppholdet bor og spiser elevene hjemme hos vertsfamilier. Uniformer og lunsj Mot slutten av skoleåret reiser norske elever og lærere til byen Billingham. Northfield er en stor skole med nærmere 1500 elever og 250 ansatte. Her får nordmennene oppleve engelsk skole med uniformer og varm lunsj på nært hold. Turer til blant annet York, Newcastle og Durham har det også vært gjennom årene. Craig Walker, rektor ved Northfield School and Sports College er svært begeistret for samarbeidet ikke minst at det gir anledning til å bli kjent med unge og voksne fra et annet land. Det ligger en Craig Walker stor verdi i å få utvidet perspektivet og få erfare likheter og ulikheter på nært hold, sier han. Han har selv vært med til Tananger, og syntes ikke minst det var hyggelig å treffe norske foreldre. Jeg tok også noen ideer med meg hjem, smiler han. Entusiasme Samarbeidet mellom de to ungdomsskolene begynte i Det er lærere som koordinerer utvekslingsoppholdet. Interessen og entusiasmen blant elevene er stor. Det er alltid god stemning på skolen når vi har besøk fra Tananger, sier Craig Walker. ConocoPhillips har i samtlige år sponset dette utvekslings - programmet, og som en del av de engelske elevenes opphold i Tananger inngår et besøk på hovedkontoret i Tananger. Foto: Kjetil Alsvik 40 år siden Ved årets begynnelse var det 430 ansatte i Phillips Petroleum i Norge, som dermed var en av de største arbeidsgiverne i Rogaland. 25 år siden All helikopter transport ble overført fra Forus til den nye helikopterbasen på Stavanger lufthavn, Sola. 10 år siden Arbeidet med å etablere det første driftssenteret på land (OOC) i Tananger startet opp. 5 år siden Kulturminne Ekofisk -utstillingen ble satt opp på Karmsund museum i Haugesund. Utstillingen inngikk i Kulturminneåret

16 #Sweet spilles i Teaterhallen. Nytt om navn/people Desember/januar December/January Spennende teatervår For åttende år er ConocoPhillips hovedsponsor for Rogaland Teater. Det betyr blant annet billetter til spesialpris for ansatte i selskapet. Husk å gi beskjed om du jobber i selskapet når du bestiller billetter hos teateret. Fram til 15. mars spilles fore - stillingene Black Rider på hovedscenen og Perpleks på intimscenen. Sistnevnte er en absurd komedie med filosofiske undertoner, mens musikkstykket Black Rider av Tom Waits, Williams S. Burroughs og Robert Wilson ble regnet som en fornyer av teateret da stykket hadde premiere i Tyskland for 30 år siden. I Teaterhallen spiller ungdomsteateret #Sweet fram til 3. april. Her er scenen ombygd til et jentetoalett på en skole! Velferden informerer Vårsesongens store publikumssuksess blir nok likevel Panikk i kulissene som settes opp 9. april og går til midten av juni. Dette er en farse, blott til lyst, der handlingen er lagt til nettopp et teater. En perfekt farse som skal få folk til å le høyt og mye, reklamerer teateret. Programmet ved Rogaland Teaterets mange scener er mangfoldig i form og innhold. I tillegg til egne oppsetninger kommer også flere gjestespill. Mer informasjon om vårens program finner du i Teatermagasinet og på Rogaland Teaters nettsider. Teesside Nyansatte/Starters Calvey, Matthew Slater, John Taylor, Barry Sluttet/Leavers Collier, Dave Hall, Brian 35 år/years Carroll, Paul Farley, Alan Thynne, Brian Henderson 20 år/years Coulson, Arthur Hurst, John 5 år/years Balderson, Neil Drewery, Philip Galvin, Mark Masshedar, James Rees, Lorraine Sidgwick, Paul Turnbull, Alan Tyreman, Philip Norge/Norway Nyansatte/Starters Amith, Olav Azmi Aspøy, Siw Dahl, Tore Ivar Jenssen, Frode Juarez, Federico Mæland, Jonny Protheroe-Winters, Karen L. Reme, Leif Arvid Roth, Laura Røyrås, Tommy Scanlon. Eamonn Slettebø, Anne Berit Strand, Jan Arve Tjoflot, Harald Toftkær, Jakob Valipour Shokouhi, Samad Ørland, Siri Øverås, Vidar Sluttet/Leavers Akindele, Kazeem Finstad, Bodil Garvik, Harald Gundersen, Gunnar Hodne, Hildegunn Kummen, Torfinn Næss, Asbjørn Nøkleby, Helge Sternhoff, Ingrid Straathof, Julia Tveiten, Torgeir 40 år/years Kristensen, Knut O. Thorsen, Kjell Thore Åserød, Jan 35 år/years Amundsen, Ragnar Eike, Frode Ellingsen, Ivar Jakobsen, Alfinn Lehn, Ingrid Levang, Kåre Rossebø, Asbjørn Sunde, Odd Trandum, Finn 30 år/years Saxvik, Bjørn 25 år/years Dahlsveen, Robert Fosstveit, Arild Undem, Gry 20 år/years Aanensen, Rodgeir Gundersen, Arild Nielsen, Hardy Hartmann Rølland, Bjørn Olav Sirum, Toril H. 15 år/years Abercombie, Linda Oplenskedal, Frode Quaglia, Umaporn C. Tufta, Rune Tønnesen, Njål 5 år/years Alvestad, Robert L. Andersen, Stig Bahr, Lars Christina Tronstad Brimsø, Edvard Brox, Reidar Børseth, Hanne Beck Dagsland, Jan Erik Haram, Ann-Kristin Kumar, Rajesh Kvitvær, Gunnar Lyngnes, Ivar Omdal, Joanne Diana Rasmussen, Kjetil Rønning, Terje Seljestad, Inge Harald Sellereite, Åse Soman, Solly Kalathil Ytreland, Marit Østbø, Kjell Organisasjonsendringer Farsund Resort Hyttesøknad Det er tid for å levere søknad for sommersesongen. I år er påsken inkludert i sommersesongen og brev med informasjon om søknadsfrist er sendt i posten hjem til alle ansatte. Husk at søknadsfristen er så tidlig som 26. februar. Nytt av året er Farsund Resort. To av hyttene i Odder i Danmark er erstattet av nye. Rorbuleiligheten i Lofoten har vært veldig populær så den blir også leid inn for årets sommersesong. Leiligheten i Østerrike samt en leilighet på Røros er også en del av hyttetilbudet i sommer. Teater og konserter Velferden jobber med å kjøpe inn billetter til teater, revy og konserter for våren og sommeren. Følg med på velferdens nettside på estream. Der finner du ulike tilbud og nyttig informasjon. Med virkning fra 1. januar: John Bakken begynte som leder for sluttdisponerings operasjoner. Han rapporterer til Tim Croucher, direktør for sluttdisponering. Med virkning fra 13. januar: Morten Mellemstrand begynte som manager GEA asset vulnerability project. Han rapporterer til Robert Skrede, direktør for engineering and asset integrity. Med virkning fra 1. februar: Kristian Andersen begynte som HMS-leder faste installasjoner, brønnoperasjoner i Norge. Han rapporterer til Tom Yngve Hanssen, HMS-leder, brønnoperasjoner i Norge. Reidar Hellesø begynte som driftsdirektør i Teesside. Han rapporterer til Nick Lee, direktør i Teesside. Kate Simpson begynte som direktør for HMS og ingeniørtjenester i Aberdeen. Hun rapporterer til David Chenier, administrerende direktør, Storbritannia. Odd Egil Guttormsen begynte som direktør for modifikasjonsprosjekter. Han rapporterer til David Hendicott, driftsdirektør for Ekofiskområdet. Med virkning fra 18. februar: Ivar Saga Trane begynner som leder for spesialisert vedlikehold på land. Han skal rapportere til Frode Oplenskedal, direktør for integrert planleggingssenter. Jone Johansen skal begynne som automasjonsleder, spesialisert vedlikehold. Han skal rapportere til Ivar Saga Trane, leder for spesialisert vedlikehold. Ole I. Olsen begynner som teamleder for driftssenteret på land. Han skal rapportere til Frode Oplenskedal, direktør for integrert planleggingssenter.

17 2013 High activity level and we delivered At the start of last year, I said that 2013 would be a busy year that we had to deliver and so we did. Alongside busy project and drilling activities, we carried out the largest shutdown in company history, Shutdown 2013 at Ekofisk and Teesside. During a few hectic summer weeks of inspections, maintenance and repairs, we also carried out many modifications on our existing facilities to prepare for the new installations in the North Sea and at the receiving terminal. We tested collaboration across various disciplines, locations and partners to the fullest. The efficient planning and coordination of activities across operations, well operations and projects handled by the Peak team proved efficient. Both those who carried out the work directly and HSE We ve had a challenging start to 2014, with several undesirable incidents was a year with good HSE results, but we did not see the continuous improvement we have experienced in recent years. Therefore, it is important that we break this cycle this year. The 2014 HSE focus will be on operational integrity. This involves complete and total compliance with procedures, and that we are concentrated and focused in all situations. Remember to follow the eight life-saving rules. By doing this, we will achieve continuous improvement on our road towards zero. We also know that good HSE yields efficient operations. Increased production Last year we reached our production goals, both for operated fields and from partner-operated assets. In both instances, we are talking about mature areas, and for the partner-operated assets area, we are expecting a slight decrease in produced volume this year. In the Greater Ekofisk Area, the production is increasing. With the major investments we re carrying out, including many new wells, we have set a goal of increasing net production from 58,000 barrels per day last year to 64,800 this year will see a very high level of well activity. We will start drilling of a vast number of production wells on Ekofisk 2/4 Z and Eldfisk 2/7 S. This will yield increased production. Now we will reap the benefits of our investments in recent years. In addition, there will be plenty of well maintenance and we will plug wells on Ekofisk 2/4 A. Efficient execution of the well programme will be very important in order to achieve our production and cost targets. New areas We were very pleased to learn that we were awarded ownership of two new exploration licenses, one as the operator, during the APA round in January. Both areas are in the North Sea, near existing infrastructure. In the previous regular licensing round, the 22nd round, last the supporting functions could devote their full attention to execution. The partner-operated assets delivered great results in 2013, and are an important part of the business unit. We also got everything we wanted from our applications for new licenses in Norway, both in the 22nd licensing round and the APA round, not to forget new licenses on the East Greenland Shelf. In short, we delivered on all our goals for the year. I would like to extend renewed thanks to everyone in the offshore organisation, in Tananger and at Teesside, as well as all of those who have worked on the various projects in Norway and abroad, for your great work and results we all achieved in Efficiency and competitiveness summer, we received one operatorship and three other ownership interests. All are in the Barents Sea, an area we regard as very exciting. We are planning to drill two exploration wells in the Barents Sea, where we are partners with the operator Statoil. We are crossing our fingers and hoping for discoveries. Cost efficiency Looking ahead, one of the major challenges will be to become more cost efficient. Over the past decade, oil and gas prices have increased to historic levels. At the same time, development and operation costs have followed suit. As a result, we get less return on the money we invest than we did ten years ago. We have lost competitiveness. This is a challenge in terms of lifting new investments for improved recovery in operational fields, develop new fields and discoveries. This could also cause the shutdown of producing fields sooner than expected. We already see that new developments such as Tor and Tommeliten are demanding with current costs. As a result of all this, it is important that we increase our focus in 2014 on becoming more efficient in everything that we do, and to reduce operational and investment costs. If we achieve this, we will strengthen our competitiveness and contribute to our ability to carry out new investments keep developing our strategy to have a long-term and sustainable business unit in Norway for decades to come is a year for change and innovation, a year where doing things differently can be a key to unlock doors and find new solutions. I encourage you all to think outside the box to be innovative. Our vision remains the same to sustain legacy position in Norway towards Steinar Våge Europe President Foto: Kjetil Alsvik 17

18 Eldfisk II: Testing all systems at Stord Paul Matthews (left) and Kristine Gunnarshaug inspecting the helideck. This winter, the main challenge for Eldfisk 2/7 S at Stord is to test all systems before sailaway. 'This looks good,' says Svein Ruud, employee representative in the project. Svein has worked on the project since the 2009 design phase and has Svein Ruud contributed with solutions that will ensure a good working environment when the platform comes on stream. One of the reasons why that is so important, is to prevent strain injuries among the 154 employees who will work on 2/7 S at any given time in the future. A major ergonomics project was also launched, involving working environment specialists who looked into factors that are important for the working environment, such as: working posture, working heights, flooring in corridors, lighting, noise, ventilation, etc. All this will ensure a good working environment and provide clever solutions for more efficient operations and maintenance in the future. Testing and adjustments 'We reached the two first milestones for mechanical completion before 18 Glenn Hamrell Christmas, and are currently working towards the last two. Kværner has around 1200 people working here, whereas we have close to 100 persons involved in commissioning, fault repair and adjustments,' says Glenn Hamrell, hook-up and commissioning manager. The project is progressing well in accordance with the plan for sailaway and installation in the second quarter. 'However, it is important to do as much testing as possible here before departure. It is better to eliminate any faults and adjust the systems before offshore installation,' he emphasises. Operations 'We now have 30 employees from the Eldfisk operating organisation here' Tom Torstensen, operability assurance manager. They are working with the suppliers to quality-assure all systems and test them as far as possible. Many Tom Torstensen employees from Operations have been involved from the early phases of the project. This will be intensified as sailaway approaches. Preparation work and predrilling The modification work and commissioning of bridges and bridge support modules also continues offshore throughout the winter, with close to 200 project team staff on the Eldfisk field. They are preparing for the new facility that will arrive in spring. The jacket and The living quarters module on the barge bridges are already in place, having been installed on the seabed in May last year. This winter, the Mærsk Gallant drilling rig is positioned above the 2/7 S jacket and is pre-drilling five wells. This will reduce the time from when the topsides are installed until the first oil can flow through the facility. Once Eldfisk 2/7 S is installed and ready to receive the drilling rig, the Mærsk Innovator is scheduled to arrive and be positioned above the Eldfisk 2/7 S well area to start the drilling. The wells will enter production as they are completed. Photo: Kjetil Alsvik

19 Testing various systems in the control room. Inspecting the production valves. THE TEESSIDE SPIRIT TEAM: Front left to right - Glen Ransom, Ken Stephenson, Andy Kelly, Chris Emery, Steve Collingwood. Back left to right Joanne Harland, Chris Salter and Holly Simpson. Great activity in People Spirit The Teesside People Spirit team is gearing up for another year, and will continue to invite employees and contractors to activities and events in They have just chosen their Nominated Charities for this year. Photo: Kjetil Alsvik Strong HSE commitment Lars Jonny Larssen 'We have invested a lot of work in involving all employees here at Stord, so that we can avoid injuries,' says HSE lead Lars Jonny Larsen. The PSI concept has been adopted, and the shipyard has been very committed to this concept. Furthermore, there are many ConocoPhillips employees involved in production and where people meet; at morning meetings, planning meetings and when safe job analyses are prepared. Extended use of safe job analysis has been agreed with Kværner as one of the initiatives for increased safety. The Eldfisk Complex is ready to receive the 2/7 topsides. Another measure is to organise the safety delegates so that they are directly involved in the safety work. Prior to each new project phase, start-up meetings are conducted with all foremen and discipline leaders. Here the particular safety challenges for each phase are analysed prior to startup, to ensure focus on the main safety issues. 'The HSE results are satisfactory, considering the complexity of the project and the fact that we have more than 30 nationalities here. However, we are not satisfied until we eliminate all injures,' Lars Jonny emphasises. In 2013, the Spirit team organised ten events for employees and contractors which varied to appeal to different ages and interests. These included such activities as ten-pin bowling, photo competitions and a trip to the Flamingo Land theme park. Many of the events are family-oriented. The core of the SPIRIT team s activities is to bring people from site together to support the local community. Fundraising for their chosen Nominated Charity is a key part of this. Money given during the events is donated to an organisation, given a nomination process by the employees and contractors at Teesside. In 2013, Marie Curie Foundation was their Nominated Charity and a fantastic 9,435 was raised throughout the year. ConocoPhillips matched the amount, so that the total donation was almost 19,000. The team also aims to donate money to charities and local organisations, which last year totalled 6,826. Most of the donations are between 100 and 500 and there is a great diversity among the recipients. Last year s 26 recipients included Great North Air Ambulance, Guisborough Rugby Club, 24th Middlesbrough Scout Group and Billingham Food Bank. Nominated charities The team has just announced their Nominated Charities for 2014, The Jo and Mya Memorial Fund, which aims to provide help, assistance, guidance and counselling to children who have either lost a parent or sibling, or, who have a parent or sibling undergoing treatment for serious/terminal illnesses and The Friends of Early Support, a Specialist Nursery Centre, for children aged 0-5 who have a disability or other special educational requirement. Holly Simpson heads the Teesside People Spirit team and Joanne Harland chairs the Donations team and they would like to thank everyone who contributed to the fantastic fundraising results last year, and both hope that this year will be just as successful. New team members Holly and Joanne are pleased to welcome Steve Collingwood, Glen Ransom and Chris Emery as new volunteers this year to join the team. SPIRIT team members usually serve two or three years. Employees and contractors who wish to be a part of the team are asked to contact Holly. If you have suggestions for activities and events, please contact one of the team members. 19

20 Ekofisk 2/4 L: Counting down to handover Hookup and commissioning work continues at a steady pace on Ekofisk 2/4 L. Countdown has begun for a successful handover to Operations in April. The first flight arriving in December. Gaurang Haldipur 20 A dedicated team of NCP project personnel and workers from the hookup contractor, Rosenberg Worley Parsons, are working diligently to achieve completion in a safe and timely manner, says Gaurang Haldipur, project manager Ekofisk 2/4 L. Late January the work was 85 percent complete and a total of 26 systems had been handed over to Operations for an overall commissioning earned progress of 68 percent. Early trial Since the First sleep milestone 26 November, the platform has served as the primary living quarters for more than 200 personnel. It is designated as the future Safe haven for the Ekofisk field and this functionality was given an early trial during the storm in December. Recent noteworthy milestones include the commissioning of all ten life boats on the platform, commissioning of the helicopter fuelling system and the achievement in late December of the first helicopter landing. At present the air traffic has increased to nine flights landing on the platform per week. Safest ever From the beginning of 2010, the project has accomplished more than 16 million hours of work without a single lost work day incident and a Recordable Incident Rate of It is very important to continue towards the goal of being the SAFEST PROJECT EVER which has been the driving vision of the team from the start, says Gaurang. A number of proactive initiatives were launched as the offshore work started, and others have been initiated during the hectic construction and commissioning work this winter. Close to 300 participants from contractors and subcontractors participated in a three day offshore school including a full day PSI camp. This was followed up with the the workface campaign. There were 34 PSI reinforcement sessions to cover all crews a grand total of 400 participants. Role model Other proactive initiatives include role model training for every foremen and supervisor, and, risk assessment training for 167 specialty personnel such as riggers, scaffolders, sand blasters, painters and welders. It is also noteworthy that the safety delegates routinely conduct several safety walkabouts every week in addition to being good role models in the PSI program, concludes Gaurang Haldipur. Great view from the air and sea traffic control centre. The restaurant. Photo: Øyvind Sætre

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 ConocoPhillips Prosjekter i Norge Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 Tananger Storbritannia Norge Tor Eldfisk Embla Ekofisk Teesside Emden Tyskland Ekofisk-området 2 Ekofisk-området viktige

Detaljer

Det norske i vekst i Trondheim

Det norske i vekst i Trondheim Det norske i vekst i Trondheim 04.04.2013 Erling Ronglan Driftsforberedelser for Ivar Aasen Det norske oljeeventyret http://youtu.be/ll2m2go8i9a Det norske oljeeventyret fortsetter... 2 DETNORSKE Hovedkontor

Detaljer

Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere. Tone Samuelsen

Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere. Tone Samuelsen Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere Tone Samuelsen 27.06.2014 AGENDA 1 WINTERSHALL NORGE AS ET LITE INNBLIKK 2 EN ORGANISASJON I VEKST MÅL OG AMBISJONER 3 REKRUTTERING AV HØYKOMPETENTE

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

NEPCO Årsberetning for året 2009

NEPCO Årsberetning for året 2009 NEPCO Årsberetning for året 2009 Nepco`s styre var i 2009 sammensatt slik: Leder: Asbjørn Ekse, Nestleder: Asbjørn Søbye, Sekretær: Kjell M. Wold (avløser for Atle B. Kristiansen som er på utestasjonering

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SEPTEMBER 2014 Hei alle sammen Vi er nå kommet til oktober måned og i september har vi brukt mye tid på å bli kjent med hverandre og rutinene på avdelingen. Vi ser nå at barna begynner

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Ordinær generalforsamling Trondheim, 7. april 2014

Ordinær generalforsamling Trondheim, 7. april 2014 Ordinær generalforsamling 2014 Trondheim, 7. april 2014 Alltid videre for å skape verdier på norsk sokkel 22 nd round 23 rd round APA rounds Barents East Norwegian Sea NE &c. Leting, salg av lisenser,

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Spennende klassetur med fokus på avfall

Spennende klassetur med fokus på avfall Spennende klassetur med fokus på avfall Torsdag 30. oktober fikk elevene fra 3. trinn ved Flå skole oppfylt sitt ønske om å få sett med egne øyne hva som foregår på forbrenningsanlegget til Heimdal Varmesentral

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Offisiell åpning Gina Krog

Offisiell åpning Gina Krog Offisiell åpning Gina Krog Program for dagen Tidspunkt Hva skjer 10:40 10:45 Sikkerhetsbrief Gina Krog 10:45 10:50 Velkommen 10:50 10:55 Gina Krog: Prosjektet på 5 min 11:00 11.45 Lunsj 12:00 12:45 Omvisning

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Trøndelagsrådet. En presentasjon av Norges nest største operatørselskap - et uavhengig norsk oljeselskap

Trøndelagsrådet. En presentasjon av Norges nest største operatørselskap - et uavhengig norsk oljeselskap Trøndelagsrådet En presentasjon av Norges nest største operatørselskap - et uavhengig norsk oljeselskap Norsk sokkel er ung (2003 tall for UK og GoM) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Antall feltoperatører 70

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR2012 Hei Da var snøen og isen som preget mye av de siste ukene borte, og en liten følelse av vår er i luften. Februar måned er jo en kort måned, og det har vi også

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Utslippsrapport for TAMBAR feltet

Utslippsrapport for TAMBAR feltet Utslippsrapport for TAMBAR feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Shona Grant Ula Tambar Draugen Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2014 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og alle barna som skal begynne nå i august har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Safe, efficient and profitable operations

Safe, efficient and profitable operations Safe, efficient and profitable operations 1 MACONDO Macondo- ulykken, også kalt Deepwater Horizon- ulykken (BP operert), utblåsningsulykke 20 april 2010 i Mexicogulfen 11 personer omkom 650.000 liter råolje

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Kirkevollprofeten. Humanitæraksjonen på Kirkevoll skole 21.4.2016

Kirkevollprofeten. Humanitæraksjonen på Kirkevoll skole 21.4.2016 Kirkevollprofeten Humanitæraksjonen på Kirkevoll skole 21.4.2016 Nå er tiden for den årlige humanitæraksjonen på Kirkevoll Skole. Dette er det 8. året på rad at Kirkevoll har dette arrangement, og vi har

Detaljer

IVAR AASEN FRA PLAN TIL DRIFT. Marius Aardal, 12. februar 2016

IVAR AASEN FRA PLAN TIL DRIFT. Marius Aardal, 12. februar 2016 FRA PLAN TIL DRIFT Marius Aardal, 12. februar 2016 På Utsirahøyden 2 Er blitt mye større Reservene økt fra 150 til 200 millioner fat. 74 millioner fat (boe) til Det norske. En økning på 35 prosent. Flere

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger tid til å venne seg

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. www.blaveiskroken.no 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger

Detaljer

La mæ få klar det sjøl!

La mæ få klar det sjøl! Arbeidsmiljøenheten La mæ få klar det sjøl! Når pedagogikk og ergonomi går hånd i hånd la mæ få klar det sjøl ERGONOMI OG PEDAGOGIKK Innhold Selvhjulpne barn gir færre belastninger for de voksne 3 Styr

Detaljer

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN Nr. 1 2017 KARRIEREMAGASINET 8 gode råd til jobbintervjuet Bli attraktiv på LinkedIn TRAINEE: 3 jobber på 2 år Unge mentorer utfordrer toppsjefen Lærerikt internship SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN EN SOLID

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør

Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør Bente Aleksandersen, Direktør Drift Sør, Norsk sokkel 18.10.2011 2011-10-18 Statoils organisasjon Helge Lund Konsernsjef Stein Egil

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs

Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs Faglig kontakt under eksamen: Telefon: Eksamensdato: 27. april 2015 Eksamenstid (fra-til): 09:00-12:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Brekkåsen skole Uteskole med natursti og fokus på bioenergi

Brekkåsen skole Uteskole med natursti og fokus på bioenergi Brekkåsen skole Uteskole med natursti og fokus på bioenergi Fredag 16. januar arrangerte Brekkåsen skole miljøundervisning og uteskole for 5.-7. trinn i samarbeid med prosjekt Klima, miljø og livsstil.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR JANUAR

MÅNEDSRAPPORT FOR JANUAR MÅNEDSRAPPORT FOR JANUAR INFORMASJON Onsdag den 3. februar, blir det tur i skogen for Bjørneklubben. Barna må være i barnehagen, innen klokken 9.00. Fredag den 5. februar, kan barna glede seg til å feire

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte Sommer på Sirkelen Vi lager hytte Streiken er over og både store og små er glade for å være tilbake til barnehagen igjen. Gustav forklaret de andre barna slik: "de voksne var ikke enig med sjefen sin"

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper

Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper Sjur Talstad, EVP Norge og Russland Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper Introduksjon AGR Riggmarkedet norsk sokkel Operatørmarkedet

Detaljer

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive.

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive. Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. En ny undersøkelse blant norske 9-åringer viser at 75 prosent av jentene og 91 prosent av guttene oppfyller dette målet. Den samme undersøkelsen er gjort blant

Detaljer

BJØRNENYTT JANUAR 2014

BJØRNENYTT JANUAR 2014 BJØRNENYTT JANUAR 2014 Nytt år, nye muligheter! Velkommen tilbake etter en forhåpentligvis hyggelig og avslappende ferie! Her følger en liten evaluering av jula her på Bjørnehula: Målet for våre juleforberedelser

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis Da er vi godt igang med sommeren, selv om vi ikke hver dag har den følelsen. Vi har også i sommer valgt å ha temauker, -for å skape aktivitet også i en periode hvor det blir

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JUNI 2013 Hei alle sammen Takk for et fantastisk år sammen med barna deres. Jeg er så takknemlig for alle de fine stundene jeg har hatt sammen med dem, jeg har blitt glad

Detaljer

Tankesmie om forbruk og livsstil

Tankesmie om forbruk og livsstil Tankesmie om forbruk og livsstil Tirsdag 18. november ble det arrangert tankesmie om forbruk og livsstil for 7. trinn ved Lundamo Ungdomsskole i regi av prosjekt Klima, miljø og livsstil. Elevene viste

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JUNI 2012 Hei alle sammen Dette er det siste tilbakeblikket som blir skrevet dette barnehageåret, og vi på Sverdet vil benytte anledningen til å si tusen takk for et kjempe

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES Ukebrevet Uke 23 (6/6 12/6) Hei alle: FELLES Da har vi fått godkjenningen fra Lotteri og stiftelsestilsynet på vår søknad om navneendring til Stiftelsen Tønsberg Montessori. Det gjelder både for barnehagen

Detaljer

La 2012 bli et Godt Nytt År!

La 2012 bli et Godt Nytt År! La 2012 bli et Godt Nytt År! Så er 2011 straks omme. Hvordan gikk det, synes du? Ved disse tider pleier jeg å bruke noen dager på å evaluere hvordan året mitt har vært, samt legge planer for det neste

Detaljer

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå!

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå! Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk Om prøvene A1a A1b A2a A2b Til Norsk nå! er det utarbeidet underveisprøver i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig produksjon og muntlig språkbruk. Hver

Detaljer

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10.

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10. Utarbeidet av: Liss Eriksen, Bente Floer og Rita Hellesvik Studie: Pedagogisk ledelse og veiledning 2004 Side 1 av 12 Grunnen for å velge å bruke Løsningsfokusert tilnærming LØFT som metode for å ha medarbeider

Detaljer

Månedsplan juni MÅNEN

Månedsplan juni MÅNEN Månedsplan juni MÅNEN Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke 23 6 7 8 TUR 9 10 Smøremåltid Matpakke Tursekk + matpakke Smøremåltid Baking Uke 24 13 Tur til BUSKLEIN gård Info nærmere 14 15 TUR 16

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

BARNS MEDVIRKNING. Litt om våre tanker i Eide barnehage

BARNS MEDVIRKNING. Litt om våre tanker i Eide barnehage BARNS MEDVIRKNING Litt om våre tanker i Eide barnehage BARNET I FOKUS Dette er vår visjon for alle barnehagene i Eide kommune. Ulike endringer i samfunnet skjer hele tiden og vil og skal påvirke oss.

Detaljer