Internmagasin for ConocoPhillips Norge Nr. 1, 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internmagasin for ConocoPhillips Norge Nr. 1, 2014"

Transkript

1 Foto: Kjetil Alsvik Internmagasin for ConocoPhillips Norge Nr. 1, 2014 I 25 år har ConocoPhillips hatt bedriftsbarnehage i Tananger.

2 2013 Høy aktivitet og vi leverte I begynnelsen av fjoråret sa jeg at 2013 ville bli et travelt år der vi måtte levere og det gjorde vi virkelig. Samtidig med at det var hektisk prosjekt- og boreaktivitet gjennomførte vi tidenes største vedlikeholdsnedstenging (Shutdown 2013) på Ekofisk og i Teesside. I løpet av noen hektiske sommeruker med inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner utførte vi også mye modifikasjonsarbeid på våre eksisterende anlegg for å legge til rette for de nye installasjonene i Nordsjøen og på mottaksterminalen. Vi fikk i vid forstand testet samarbeid på tvers av ulike fagområder, lokasjoner og samarbeidspartnere. Den effektive planleggingen og koordineringen av aktiviteter på tvers av drift, brønnoperasjoner og prosjektene gjennom Peak-teamet viste seg å være svært effektivt. Det bidro til at både de som utførte arbeidet direkte og støttefunksjonene kunne fokusere mer på gjennomføring. De partneropererte feltene leverte flotte resultater og er en viktig del av forretningsenheten. Vi fikk også full uttelling på søknadene om nye lisenser i Norge både i 22. runde og TFO-runden, samt nye lisenser på Øst-Grønland. Kort oppsummert vi fikk levert på alt vi hadde tatt oss mål av i fjor. Jeg vil igjen takke alle offshore, i Tananger og i Teesside samt de som jobbet i innland og utland på de ulike prosjektene for en strålende jobb og resultater i Effektivitet og konkurransekraft HMS Vi har hatt en utfordrende start på 2014, med flere uønskede hendelser var et år med gode HMS-resultater, men vi fortsatte ikke den kontinuerlige forbedringen vi har sett de foregående årene. Det blir derfor viktig at vi snur denne trenden i år. HMS-fokus i 2014 er på operasjonell integritet. Med dette menes blant annet 100 prosent etterlevelse av prosedyrer og at vi er skjerpet og til stede i alle situasjoner. Husk også å følge de åtte livreddende reglene. Da vil vi igjen se at vi oppnår kontinuerlig forbedring på veien mot null. Vi vet også at god HMS gir effektive operasjoner. Økt produksjon Sist år nådde vi produksjonsmålene våre både på egenopererte og partneropererte felt. I begge tilfelle er det snakk om modne områder, og for de partneropererte feltene venter vi en liten nedgang i produsert volum i år. I Ekofiskområdet øker produksjonen derimot. Med de store investeringene vi gjennomfører, blant annet i form av mange nye brønner, har vi satt oss som mål å øke produksjonen fra fat netto i døgnet i fjor til fat i år. I 2014 blir det økt brønnaktivitet. Blant annet starter vi boringen av et stort antall nye produksjonsbrønner på Ekofisk 2/4 Z og på Eldfisk 2/7 S. Dette vil gi økt produksjon. Nå skal vi høste av investeringene som er gjort de siste årene. I tillegg vil det pågå mye brønnvedlikehold og vi starter plugging av brønner på Ekofisk 2/4 A. En effektiv gjennomføring av brønnprogrammet blir svært viktig for å nå produksjons- og kostnadsmålene. Nye områder Det var gledelig at vi i TFO-runden i januar fikk tildelt eierskap i to nye utvinningstillatelser, hvorav ett som operatør. Begge områdene ligger i Nordsjøen, nær eksisterende infrastruktur. I den forrige ordinære tildelingens runden, 22. runde, sist sommer, fikk vi et operatørskap og tre andre eierandeler. Alle i Barents havet, et område vi ser som svært spennende. I år planlegges det å bore to letebrønner i Barentshavet hvor vi er partner med Statoil som operatør. Vi krysser fingrene og håper på funn. Kostnadseffektivitet Ser vi framover er en av de store utfordringene å bli mer kostnadseffektive. Gjennom de siste ti årene har det historisk sett vært en formidabel økning i olje- og gasspriser. Samtidig har utbyggings- og driftskostnader fulgt etter slik at vi nå får mindre tilbake for hver krone vi investerer enn vi gjorde for ti år siden. Vi har mistet konkurransekraft. Dette gir oss utfordringer når det gjelder å kunne løfte nye investeringer for økt utvinning på felt i produksjon og bygge ut nye felt og funn. Det kan også føre til nedstengning av produserende felt tidligere enn antatt. Vi ser allerede at nye utbygginger som Tor og Tommeliten A er krevende med dagens kostnader. Det er derfor viktig at vi i 2014 øker fokus på hvordan vi kan bli mer effektive i alt vi gjør og redusere både drifts- og investeringskostnader. Hvis vi får det til vil vi styrke konkurransekraften vår og bidra til at vi kan gjennomføre nye investeringer og bygge videre på strategien om å ha en langsiktig og bærekraftig forretningsenhet i Norge i mange tiår er et år der effektivitet, forandring og innovasjon, det å gjøre ting på andre og nye måter, kan være en nøkkel for å åpne dører og finne nye løsninger. Jeg oppfordrer alle til å tenke nytt være innovative. Visjonen står fast vi skal fortsatt være en nøkkelspiller på norsk sokkel i Steinar Våge Regiondirektør, Europa Foto: Kjetil Alsvik PIONÉR utgis av ConocoPhillips Norge. Ansvarlig redaktør: Stig S. Kvendseth. Redaktør: Kjell Undall. Redaksjon: Tore Falck og Elsa Dørr Skinstad. E-post til redaksjonen: RSC:Norway Internal Communication. Redaksjonen avsluttet: 10. februar Utforming: Eirik Moe AS. Trykk: Gunnarshaug.

3 Ekofisk 2/4 L inn for landing Ferdigstillingen av Ekofisk 2/4 L går jevnt og trutt framover. I april overleveres plattformen til driftsavdelingen. FØRSTE ANKOMST: I romjulen landet den alle første flighten. Ekofisk 2/4 L Bolig- og feltsenterplattform med 552 senger i enkeltlugarer. Gaurang Haldipur Et eget team med personell fra prosjektavdelingen og ansatte fra kontraktorfirmaet Rosenberg Worley Parson jobber iherdig med å fullføre arbeidet på en sikker og god måte, sier Gaurang Haldipur, prosjekt direktør Ekofisk 2/4 L. I slutten av januar var arbeidet 85 prosent ferdigstilt, og i alt var 26 systemer overlevert til driftsavdelingen. Generell ferdigstilling er på 68 prosent. Tidlig test Etter milepælen med første overnatting 26. november har plattformen vært det primære boligkvarteret for mer enn 200 personer. Plattformen er utpekt som en framtidig 'trygg havn' for Ekofiskfeltet og denne funksjonaliteten ble satt på en tidlig prøve under stormen i desember. Nye milepæler som er verdt å notere seg er ferdigstillingen av alle de ti livbåtene på plattformen, ferdigstilling av systemet for fylling av drivstoff og første helikopterlanding i slutten av desember. Lufttrafikken Ekofisk 2/4 Z (t.v.) sett fra nord. har økt, og nå mottar plattformen ni helikopterflyginger i uka. Sikreste noensinne Siden begynnelsen av 2010 har prosjektet hatt over 16 millioner arbeidstimer uten en eneste fraværshendelse, og en registrerbar hendelses rate (TRR) på 0,06. Det er veldig viktig å fortsette mot målet om å være DET SIKRESTE PROSJEKTET NOENSINNE noe som har vært drivkraften for teamet fra starten av, sier Gaurang. Det ble lansert en rekke proaktive tiltak da offshorearbeidet begynte, og andre har blitt innført i løpet av det hektiske bygge- og ferdigstillingsarbeidet i vinter. Nærmere 300 personer fra leverandører og underleverandører deltok i den tre dager lange offshoreskolen, der en hel dag var viet PSI. Dette ble fulgt opp med kampanjen workface. Det ble holdt 34 oppfrisknings - samlinger for PSI for å dekke alle arbeidslagene med i alt 400 deltakere. Rollemodell Andre proaktive tiltak inkluderer rolle - modellopplæring for alle formenn og arbeidsledere, samt opplæring i risikovurdering for 167 fagarbeidere som riggere, stillasbyggere, sandblåsere, malere og sveisere. Det er også verdt å merke seg at verneombudene regelmessig gjennomfører vernerunder hver uke i tillegg til å være gode rollemodeller i PSIprogrammet, sier Gaurang Haldipur. HAVSUTSIKT: God oversikt for de som overvåker sjøtrafikken fra tårnet. Matsalen på 2/4 L. Foto: Øyvind Sæbø 3

4 Eldfisk II: Tester alle systemer Hovedutfordringen for Eldfisk 2/7 S på Stord denne vinteren er å få testet alle systemene før utseiling. Dette blir bra, sier ansattrepresentant i prosjektet, Svein Ruud. Svein har vært med i prosjektet siden design - fasen i 2009 og bidratt Svein Ruud med løsninger for å gi et godt arbeidsmiljø når plattformen kommer i drift. Det er viktig for blant annet å forebygge belastnings skader hos de 154 medarbeiderne som til en hver tid skal ha 2/7 S som framtidig arbeidsplass. Det har også vært et stort ergonomiprosjekt med spesialister på arbeidsmiljø som har sett på faktorene som bestemmer arbeids - miljøet; arbeidsstillinger, arbeidshøyder, underlag i gangsoner, lys, støy og ventilasjon med mere. Alt for å bidra til godt arbeidsmiljø og gi smarte løsninger som letter framtidig drift og vedlikehold. Testing og justering Vi nådde de to første milepælene for mekanisk ferdigstilling før jul, og jobber nå med de to siste. 4 Glenn Hamrell Kværner har om lag 1200 personer i sving på bygget, mens vi har nærmere 100 personer i aktivitet med uttesting, feilretting og justeringer, forteller Glenn Hamrell, direktør for sammenkopling og ferdiggjøring. Framdriften er god i forhold til planen om utseiling og installering i andre kvartal. Men det er viktig å få gjort så mye testing som mulig før avreise slik at vi får luket vekk eventuelle feil og justere systemene før vi kommer offshore, understreker han. Driftsorganisasjonen Vi har om lag 30 medarbeidere fra Eldfisk driftsorganisasjon her nå, forteller driftsleder Tom Torstensen. Disse jobber sammen med leverandørene for å kvalitetssikre alle systemene og teste dem så langt som mulig. Drifts - Tom Torstensen organisasjonen har hatt mange medarbeidere involvert fra de tidlige fasene i prosjektet, men nå når utseiling nærmer seg intensiveres dette. Klargjøring og forboring Modifikasjonsarbeidene og ferdigstilling av broer og brostøttemoduler fortsetter også offshore gjennom vinteren med rundt 200 prosjektmedarbeidere på Eldfisk-feltet. De gjør klar for nybygget som kommer i løpet av våren. Understellet og broene er allerede på plass, Eldfisk-senteret er klart til å ta imot overbygget til 2/7 S. de ble satt på havbunnen i mai i fjor. I vinter ligger bore - riggen Mærsk Gallant over 2/7 S-understellet og forborer fem brønner, for å korte ned tiden fra overbygget er på plass til den første oljen kan gå gjennom anlegget. Når Eldfisk 2/7 S er ferdig installert og klar til å starte boring, kommer etter planen boreriggen Mærsk Innovator som plasserer seg over brønnområdet på Eldfisk 2/7 S og starter boring. Brønnene settes i produksjon etter hvert som de blir ferdigboret. Foto: Kjetil Alsvik

5 TESTING PÅGÅR: Omfattende testing av ulike systemer i kontrollrommet. Inspeksjon av området der produksjonsventilene befinner seg. Paul Matthews (t.v.) og Kristine Gunnarshaug inspiserer helidekket. Boligmodulen ferdigstilles på lekter. Eldfisk II Ny integrert bolig-, prosess- og brønnhode - plattform Eldfisk 2/7 S, med 40 brønner, samt nye rørledninger og modifikasjoner på eksisterende anlegg. Stort HMS-engasjement Vi har lagt ned mye arbeid for å involvere alle med arbeiderne her på Stord for å unngå skader, sier HMS-leder i prosjektet, Lars Jonny Larssen. PSI-konseptet er adoptert med stort Lars Jonny Larssen engasje ment av verftet. Det er også mange ConocoPhillips-medarbeidere ute i produksjonen der folk møtes, på morgenmøter, planleggingsmøter og der sikker jobbanalysene forberedes. Utvidet bruk av sikker jobb-analyser er et av tiltakene som er avtalt med Kværner for å ta et ekstra tak i sikkerhetsarbeidet. Et annet er å organisere verneombudene nærmere linjeledelsen for å få den mer involvert i HMS-arbeidet. Før hver ny fase i prosjektet gjennomføres et sikker oppstart-møte med formenn og disiplinledere. Da blir de spesielle utfordringene i hver fase analysert for å ha fokus på de viktigste sikkerhetsspørsmålene. Tatt i betraktning at det er mer enn 30 nasjonali teter her, og at det er et komplisert prosjekt, er HMS-resultatene tilfreds stillende. Men vi er ikke fornøyd før vi unngår alle personskader, understreker Lars Jonny Larsen. 5

6 West Linus Travelt boreår I 2014 blir det høy boreaktivitet i Ekofisk-området. Flere rigger vil være i aksjon i løpet av året. To av riggene er nye på feltet. David Forbes Først ut er den amerikanske riggen Rowan Gorilla VI. Den har siden i høst vært på verft i Rotterdam for modifikasjoner og oppgradering for norsk sokkel. Riggen ankommer feltet i løpet av første kvartal og skal plugge brønner på Ekofisk 2/4 A. Da Alfa ble stengt ned i september 2013, var det etter 39 års oljeproduksjon. I alt er det 23 brønner som skal plugges på Nordsjøens første faste produksjons - plattform. Ny rigg til Ekofisk Like om hjørnet er også riggen West Linus. Den er helt ny og transporteres med skip fra verft i Singapore i februar. Riggen er for høy til å gå gjennom Suez-kanalen, så den må gå rundt Afrikas Horn. Overfartstiden er beregnet til i underkant av to måneder. West Linus skal en liten tur innom Norge for siste godkjenningstest før den taues ut til Ekofisk 2/4 Z. I alt skal det bores 32 produksjonsbrønner. Boreprogrammet varer i fem år. Riggen opereres av North Atlantic Drilling. De øvrige riggene er gamle kjenninger i Ekofisk- området. Mærsk Gallant er i ferd med å forbore fire produksjonsbrønner og én brønn for reinjisering av borekaks på Eldfisk 2/7 S. Når dette oppdraget er fullført i løpet av våren går riggen av kontrakt med ConocoPhillips i denne omgang. Eldfisk til høsten Den erstattes da av en annen Mærsk-rigg. Mærsk Innovator har fullført boringen av vann - innsprøytingsbrønner på havbunnsinstallasjonen Ekofisk 2/4 VB og er i gang med å komplettere de sju siste brønnene. Riggen starter boring av produksjonsbrønner på Eldfisk 2/7 S til høsten. Det skal bores 35 nye brønner de neste årene. Rowan Norway har siden tidlig i 2013 vært i aktivitet på Ekofisk 2/4 B. Dette arbeidet avsluttes etter planen i løpet av sommeren. Riggen går deretter til Ekofisk 2/4 M der den i første omgang skal utføre slot recovery på sju brønner. I tillegg til de innleide riggene er det også stor aktivitet på de faste bore - riggene på 2/4 X og 2/4 K. Året blir svært utfordrende for avdelingen for brønnoperasjoner. Alle medarbeiderne er imidlertid svært motivert for å levere nye brønner i henhold til planen og å plugge gamle brønner effektivt. Alle våre aktiviteter må utføres etter våre høye HMS-standarder, sier David Forbes, direktør for brønnoperasjoner. Mærsk Gallant Rowan Gorilla Rowan Norway Mærsk Innovator ConocoPhillips fikk god uttelling i ny tildeling ConocoPhillips fikk i januar to andeler, hvorav ett operatørskap, i regjeringens tildeling i forhåndsdefinerte områder 2013 (TFO). Begge områdene er i Nordsjøen. Arild Skjervøy 6 ConocoPhillips leverte inn søknad om tilleggsareal i områdene rundt Tommeliten og Alvheim. Departe mentet tilbyr selskapet en andel på 41,88 prosent i blokk PL044 B i Tommeliten-området og operatør skapet for samme blokk. Samtidig tilbys selskapet en andel på 20 prosent i blokk PL736 S: 25/4,7 i Alvheimområdet med Marathon som operatør. Dette er en god uttelling for oss. Tildelingen gir oss interessante muligheter i viktige områder, sier letedirektør Arild Skjervøy. Han berømmer samtidig teamet som arbeidet fram en søknad av høy kvalitet i denne TFO-runden Tildeling i forhåndsdefinerte områder omfatter tildeling i de mest utforskede områdene på norsk sokkel. Utfordringene i modne områder er særlig knyttet til at den forventede funnstørrelsen går ned. Små funn kan ikke bære en selvstendig utbygging, men kan ha god lønnsomhet når de kan utnytte eksisterende og planlagt infrastruktur.

7 Fra avfall til strøm Siden 2009 har det vært ulovlig å deponere brennbart avfall i Norge. Nå brennes alt restavfallet og det kommer strømkunden ConocoPhillips til gode. Anne Høgalmen Selskapets strømforbruk i Tananger er på rundt 15 millioner kilowatt timer per år. Det tilsvarer forbruket til 750 eneboliger. Fra årsskiftet har selskapet inngått kontrakt med Forus Energi - gjenvinning. Hele strøm - forbruket på Tanangerbasen blir nå levert fra anlegget som driver med energigjenvinning av avfall. Anlegget på Forus har to driftslinjer. Den første ble tatt i bruk i 2002, den nyeste i Her sluttbehandles alt avfall fra Lister i sør til Ryfylke i nord og blir til strøm og vannbåren varme. Da vi skulle innhente anbud på strømleveranse var det naturlig å inkludere Forus Energigjenvinning på listen over leverandører. De vant anbudskonkurransen etter en totalvurdering, sier Anne Høgalmen, leder for kontor- og eiendoms - tjenester. Kortreist energi Strømmen som blir generert ved gjenvinningsanlegget går inn i det vanlige strømnettet. Rundt en tredjedel av denne strømmengden leveres til ConocoPhillips. Hovedproduktet er likevel varmt vann som produseres fra den gjenvunne energien i anlegget. Vann med temperatur på rundt 90 grader pumpes inn i Lyses fjernvarmenett og distri - bueres til industribygg og boliger i Stavanger, Sandes og Sola. Energien utnyttes i form av vannbåren oppvarming og varmt tappevann. Forbrenningsovnene holder en temperatur på rundt 900 grader og går døgnkontinuerlig. Prosessen Tananger-basen overvåkes fra kontroll - rommet via store skjermer. Slett ikke så ulikt et prosessanlegg i Nordsjøen, men her er det altså varmt vann som går i rørene ikke olje eller gass. Små utslipp Årlig kommer det inn tonn restavfall til anlegget på Forus. Rundt 2/3 av dette kommer fra private husholdninger, resten fra industri og nærings - virksomhet. Utslippene fra energigjenvinningen er små og skjer kun i form av avgasser til luft. Utslippene ligger langt under grensen som er satt av myndig - hetene. Forus Energigjenvinnings største eiere er Lyse og IVAR med en eierandel på 43 prosent hver. Vi får jevnlig spørsmål fra våre miljøbevisste medarbeidere om hvorfor vi ikke kildesorterer mer enn vi gjør. Kaffebeger, engangs - bestikk og papptallerkener defineres som matbefengt avfall og kan derfor ikke resirkuleres. Da er det greit å vite at alt avfall av denne typen blir brent og vi får det tilbake i form av strøm, avslutter Anne Høgalmen. Foto: Kjetil Alsvik Hele strømforbruket på Tananger-basen blir nå levert fra anlegget som driver med energigjenvinning av avfall. Foto: Forus Energigjenvinning Forus Energigjenvinning 7

8 Alle foto: Kjetil Alsvik var likestilt med arbeid. Å styrke kvinners muligheter i arbeidslivet var noe av begrunnelsen for å starte bedriftsbarnehage, forteller Anne. Hun er fortsatt involvert i driften. Nå sitter hun i stiftelsstyret, som bedriftens representant. I dag er det full barnehagedekning i området, men likevel har Ekofisk Junior nokså lang venteliste etter hovedopptaket om våren. 8 BYGGER SLOTT: Fra venstre: Emma, Erik og Kadlin. Ekofisk Junior fyller 25 år: En god plattform for små og store I 25 år har bedriftsbarnehagen tatt i mot flere hundre barn av ansatte. Dørene åpnet for første gang 2. januar Til våren blir det stor jubileumsfest. Therese Abrahamsen I alle årene har Ekofisk Junior vært et populært tilbud til småbarns - foreldre som jobber i ConocoPhillips. At tilbudet blir satt stor pris på, ser vi blant annet på svarene i bruker undersøkelser vi gjennomfører, sier Therese Abrahamsen, styrer for barnehagen. Hun holder styr på 14 kolleger og 46 barn et steinkast unna hovedbygget i Tananger. I undersøkelsen for 2013 skåret barnehagen høyest på faktorene Respektfull behandling og Helhetsvurdering. Her er de helt i norgestoppen. Ellers er Ekofisk Junior blant annet anerkjent for at de satser på et sunt og variert kosthold og at de tilbyr et godt pedagogisk opplegg, som inkluderer opplæring i engelsk. Mange søkere Byggingen av barnehagen startet sommeren 1988 og det var bedriftens egen kontor- og eiendoms - avdeling som var ansvarlig for byggeprosessen. Det var 70 barn som søkte om 37 plasser ved det første inntaket. Mange ville jobbe i den nye barnehagen. Det kom inn hele 160 søknader til ni stillinger som ble utlyst høsten Gjennom årene har en god del kvinner, og en og annen mann, vært på lønningslisten. Én person av det opprinnelige personalet er fortsatt ansatt. Anne Høgalmen, direktør for kontor- og eiendoms - Anne Høgalmen tjenester har fulgt barne - hagen fra begynnelsen. Hun forteller om et mangelfullt barnehagetilbud på den tiden. Det var lange ventelister overalt, så den nye barnehagen ble straks etterspurt og plassene fyltes opp. Månedsprisen den gang var 2500 kroner, og det er faktisk høyere enn i 2014! For 25 år siden måtte man ha avslag på søknad om kommunal barnehageplass for å søke. Og var man heldig å få plass i Ekofisk Junior, gjaldt det kun for to år om gangen. Videre var det krav om at begge foreldrene måtte være i arbeid i minst 80 prosent stilling. Studier Rita Helene Kruse Pfeifer Trygghet Rita Helene Kruse Pfeifer er styreleder i jubileumsåret. Hun synes det er av stor verdi at barnehage og arbeids - plass har samme geografiske beliggenhet. Dette legger godt til rette for full arbeidsdag for foreldrene uten å måtte oppleve stress ved levering og henting, poengterer hun. Nærheten til arbeidsplassen skaper dessuten en ekstra trygghet for foreldre og barn. Rita setter også pris på tryggheten som ligger i litt økt bemanning. Det reduserer behovet for vikar ved korttids sykdom. Å føle seg trygg er en grunnleggende faktor for utvikling og trivsel, mener Rita. Hun roser tilbudet, og ikke minst den arbeidsmoral og innsats de ansatte i barnehagen viser. Ekofisk Junior lever virkelig opp til slagordet sitt: En god plattform for livet, avslutter Rita Helene Kruse Pfeifer. Ekofisk Junior høsten 1988.

9 Hilde Lilleland: 25 år i Ekofisk Junior Hilde Lokøy Lilleland Hilde Lokøy Lilleland er den eneste medarbeideren som har vært ansatt like lenge som barnehagen har eksistert. Det vil si hun begynte to uker etter åpningen og 17. januar var hun selv jubilant. Hilde hadde erfaringer fra tre andre barnehager da hun søkte. Jobben fikk hun, og siden har hun blitt værende. Trivsel Her trives jeg godt, ingen dager er like, og jeg blir kjent med mange nye mennesker sier Hilde. Hun trekker videre fram alle de hyggelige kollegene. Vi treffes ofte utenom jobben også. Det er jo et godt tegn på at vi trives i lag, sier hun. Hun roser også det nære samarbeidet med foreldrene. Det aller beste er likevel ungene selv, ikke minst det å følge med på utviklingen deres. Gleden av å se de første skrittene de tar, og stoltheten de viser når de har lært å klatre eller sykle. Ute Været kan noen ganger være surt, men ute er hun hver eneste dag. Det kvikker opp, tror vi hadde blitt veldig trøtte utover ettermiddagen uten litt frisk luft i løpet av dagen, sier hun. Hilde kommer opprinnelig fra Klepp, men er bosatt sør i Sola kommune med mann og barn. Det vil si datteren på 20 er student i Trondheim for tiden. Både datteren og sønnen har gått i Ekofisk junior, og lærte å svømme i bassenget i hovedbygget. Barnehagen har bygd på og oppgradert noen ganger, men mye er likevel likt som ved oppstart. Jeg skulle ønsket meg litt større uteområde. Men vi er flinke til å gå på tur, oppsøke andre lekeplasser og gå og se på båtene i havnen, understreker hun. Kommunikasjon På ett område er hverdagen helt forandret kommunikasjon. Før måtte vi ofte ringe til foreldrene om noe var litt ugreit. Nå sender vi gjerne et bilde med mobilen som viser at ungene har det kjekt. Mange av ungene er også på digitale plattformer og behersker dataspill og nettbrett. Flere hundre barn har hun fulgt i kortere eller lengre perioder. Jeg husker nok ikke alle, men tror jeg skulle kjent igjen de fleste. Og så er det alltid kjekt å treffe foreldrene igjen og høre hvordan det har gått etter at ungene sluttet i barnehagen, avslutter jubilanten Hilde Lokøy Lilleland. JUBILEUMSPERSONALET: Bak fra venstre: Arna Rott, Nina Kårtveit, Anita Goodson Roth, Tone Wilson, Annette Lilleland, Nina Torstensen, Hilde Lokøy Lilleland. Framme fra venstre: Lise Lotte Pettersen, Annette U. Sivertesen, Marielle Fimland, Tove Iren Askeland og Therese Abrahamsen. Joe, Cooper, Maya og Marianne Chesak. Joe og Marianne Chesak: Et godt sted å være Hver morgen tar Joe Chesak firmabussen fra Vaulen til jobben i Tananger. Men han reiser ikke alene. Han har selskap av Cooper (6) og Maya 4 (1/2). De går begge i Ekofisk Junior. Familien Chesak er svært fornøyd med tilbudet. Mamma Marianne fra Stavanger og pappa Joe, opprinnelig fra Indiana i USA, er ikke minst glade for at det er et stabilt personale i bedriftens barnehage. Det gir en god ro og helhet. Personalet har tid til å sette seg ned med ungene både når de kommer om morgenen og i løpet av dagen. De ser hvert enkelt barn, og det er viktig, utdyper Marianne. Cooper på 6 og Maya på 4 1/2 har gått i Ekofisk junior i to år. De deler begeistringen. Jeg elsker de som jobber her, sier Cooper. Foreldrene synes barnehagen har mye bra utstyr, og et kreativt personale som blant annet er flinke til å jobbe med ulike prosjekter sammen med ungene. Joe jobber til daglig som dataspesialist i ConocoPhillips. Han var kjent med barnehage før han flyttet til Norge. Barnehagene i USA er ofte dyre, kan han fortelle, og han liker den norske modellen. Bussturene om morgenene og ettermiddagene setter han stor pris på. Skikkelig kvalitetstid med sønn og datter. Jeg foretrekker bussen framfor å kjøre selv. Et flott tilbud, skryter han. Én ting syns Joe imidlertid at det er vanskelig å vende seg til. At barna sover ute i barnehagen, bekymrer meg, tenk om det kom et dyr for eksempel. Det hadde ikke gått hjemme i USA, smiler han. 9

10 Trivsel for små og store Therese Abrahamsen styrer bedriftsbarnehagen Ekofisk Junior i jubileumsåret. Her sørger Tananger-kvinnen for at både små og store har det bra. PROFIL: Therese vokste opp med mor og far og to søsken ikke så langt unna der hun i dag har sin arbeidsplass. Med en far som jobbet på Ekofisk var kanskje oljebransjen et mer nærliggende yrkesvalg. Og faktisk begynte arbeidskarrieren nettopp offshore, nærmere bestemt med tre år i forpleiningen på flyterigg. Det skjedde delvis i kombinasjon med pedagogikkstudier, før det ble førskolelærerutdanning ved universitet i Stavanger på heltid. Etter endt utdanning fulgte så noen år i kommunal barnehage i Tananger. Til ConocoPhillips bedriftsbarnehage kom Therese i Hun begynte 13. desember, på selveste Lucia-dagen. Og her trives hun godt. Ekofisk Junior er et godt velferdstilbud til ansatte i ConocoPhillips slår hun fast. Hun skryter av personalet. I alt er de 15 medarbeidere, som innehar solid kompetanse og utgjør en god ressurs. Bedriftsleder Klokken halv åtte hver morgen er de på plass for å ta imot ungene på avdelingene Alpha, Bravo og Charlie. Therese har eget kontor i barnehagen og har alltid åpen dør for barn og voksne. Hun opplever dagene som travle men kjekke, og synes også det er av stor betydning at hun er til stede. Therese deltar gjerne i aktiviteter inne og ute når det passer slik. Som leder skal jeg være synlig og legge til rette for å skape et godt personalarbeid med mye 10 glede. Vi har sammen utarbeidet interne spilleregler, der vi deler med hverandre og utvikler hverandre. Dette blir ikke til av seg selv, men gjennom daglig fokus. Jeg stiller krav til at alle har et ansvar for å bidra til dette, og som resultat opplever vi at både barn og foreldre trives sammen med oss, sier Therese. Hun beskriver jobben som leder for en bedrift og alt det innebærer av administrasjon, rapportering, HMS-krav og personalansvar. En av hovedoppgavene er å holde seg faglig oppdatert for å kunne skape et godt pedagogisk tilbud til barna. Vi er i et yrke der vi jobber med faget hver dag. De 46 ungene er fra null til seks år. Flere av dem er tospråklige, for tiden ni, dersom engelsk holdes utenom. Her går det blant annet i fransk, kinesisk og arabisk. Selv kan hun trå til på spansk om det trengs. Ungdomstiden ble nemlig delvis tilbrakt i Spania. Faren hennes kombinerte offshorejobben med friperioder i sol og varme i tre år. Han tok med seg hele familien, og de bosatte seg på spanskekysten. Therese hadde tre ungdomsskoleår på den norske skolen i Alfaz del Pi. Felles mål Hun er resultatorientert og synes det er viktig at alle jobber mot felles mål. Ekofisk Junior har et sammensveiset personale, der flere har vært med i mange år. Therese driver barnehagen gjennom ledergruppen, der hver avdeling er representert. Her blir de interne planene lagt og evaluert og det settes opp ulike prioriteringer. En av grunnene til at hun er så engasjert i jobben er at de kan oppnå kvalitet i praksis. Med et godt samarbeid i stiftelsesstyret, kombinert med god familiepolitikk i ConocoPhillips synes hun Ekofisk Junior er en god barnehage. Her er det mulighet for å satse på de minste i samfunnet. Men vi er på ingen måte noen luksusbarnehage, understreker Therese. Varm mat fra kantina og muligheter for bruk av svømmebassenget er kanskje der tilbudet skiller seg mest ut fra andre barnehager. Og kanskje det viktigste litt høyere bemanning enn offentlige barnehager. Det skaper trygge, stabile og gode rammer for utviklingen til barna. Framtiden Utenom jobben liker Therese å sykle og løpe. Og så går hun innimellom natteravn i Tananger. Hun og mannen Kjetil har to barn på snart ti og tretten som er aktive i håndball og fotball, så kvelder og helger går ofte med til å følge dem opp på fritidsaktiviteter. Og så har jeg en mann som liker å lage god spennende mat både til hverdags og fest. Det er en glede i hverdagen der er nok ikke min styrke, smiler hun. For framtiden ønsker Therese faglig videreutvikling, og har vurdert med tiden å begynne på en mastergrad på universitet. Det er viktig å sette seg noen utviklingsmål, men akkurat nå er det full fokus på den viktige og kjekke jobben som gjøres i Ekofisk Junior, sier Therese Abrahamsen. Foto: Iselin Alsvik

11 'Good to Great-teamene' viste mangfoldet av gode prosjekter som er på gang. Her er det Elin Øiumshaugen som informerer Øystein Walmsnæss. Åpen dag for kontinuerlig forbedring Det var mange besøkende i auditoriet da teamet for kontinuerlig forbedring (CI) arrangerte åpen dag i Tananger. De ønsket å vise status på prosjektene de jobber med og hvordan kontinuerlig forbedring kan bidra til 8-10 prosents effektivisering av løftekostnader og produksjon. Vi kan dokumentere 8-10 prosent årlig forbedring av løftekostnader og produk sjon fra fagområder som bruker CIverktøyene, sier leder for kontinuerlig forbedring i Norge, Rune Tveit. Kontinuerlig forbedring i sin nåværende form har vært virksomt i forretnings enheten siden Om lag 140 personer har gjennom gått opplæring og er involvert i CIprosjekter i en eller annen form til enhver tid. Daglig virke Flere møter konseptet i sitt daglige virke, og det arbeides for å gjøre kontinuerlig forbedring til en tydeligere arbeidsform for forbedringsinitiativer innen flere fagområder. Det var G2G-prosjektene, med team-ledere og -medlemmer, som ble løftet fram. Dyktige og engasjerte medlemmer, en uunnværlig ekspertise i ethvert forbedringsprosjekt, bidrar til at kulturen for kontinuerlig forbedring står sterkt hos oss, understreker forbedringsleder, 'CI-master' Margareth Sekse. Opplæring for alle På bakgrunn av de gode resultatene satses det betydelig. Derfor ble det i slutten av fjoråret lansert et introduksjonskurs innen CI. Dette blir tilbudt alle i løpet av Da kan vi få kontinuerlig forbedring inn i ryggmargen på en unik måte, fortsetter Rune. Utviklingsmuligheter På den åpne dagen i januar ble eksempler på forbedrings - prosjekter vist fra en rekke fagområder. I midten av auditoriet var det en poster-seksjon om opplæring og trening, slik at de besøkende også kunne se hvilke utviklings muligheter som finnes. Vi ser resultater av kontinuerlig forbedring direkte på bunnlinjen. Like viktig er det at vi bruker ressursene våre til å gjøre de riktige tingene, avslutter Margareth Sekse. Rune Tveit. Oddbjørn Johnsen og Margareth Sekse. Kjell Hveding (t.v.) og Paal F. Bjåstad blir orientert av Annette Lillevik Maribu.

12 Aktivt kosthold! 2014 blir et aktivt år med mange initiativer på helsesiden. Medarbeiderne, uansett hvilket firma de er ansatt i, får mange muligheter til å lære om viktige helseforhold hvis de ønsker å justere litt på livsstilen. Med konsernets overskrift Good for you ble det i midten av januar lansert en kampanje for sunnere kosthold. Dette er årets helsekampanje i Norge, og en del av den globale kampanjen med mange ledd over flere år. Ett av målene i den norske forretnings - enheten er 70 prosent deltakelse i kampanje - aktivitetene. Aktivitet, hjerte og velvære Det hele begynte i fjor med aktivtetskampanjen for Norge og et tilsvarende globalt initiativ i mai og juni i fjor. Mye oppmerksomhet ble rettet mot hjertet, trim og velvære. Så fortsatte det med tilbudet om sjekk av viktige helseforhold som blodtrykk, kolesterol, glukose, vekt/bmi etc. sist høst. Alle utfordres til å spise sunnere. I kampanjen kan deltakerne oppnå en helsestjerne (= 250 poeng) per dag, eller 60 helse - stjerner innen 17. mars. Da finnes det hjelpemidler på estream, slik at kontraktører og egne ansatte kan få inspirasjon og hjelp til å: Spise et helsemåltid på 250 poeng eller mer Gjennomføre en bonusaktivitet som er matsmart Se en to til fire minutters video om mat og helse Vi er klar over at noen faller av når det er snakk om matregnskap og poeng. Men prøv. Det virker, oppfordrer Margaret. Mulighetene ligger der I tillegg vil medarbeiderne på de forskjellige arbeidsstedene møte informasjon om kosthold og sunne matvaner, og gis flere valg. Kantinene offshore har for eksempel økt utvalget av sunne produkter slik at medarbeiderne får mulighet for å spise sunnere og sette sammen sitt eget helsemåltid. I Tananger arrangeres forskjellige tiltak som Grønn dag og frokos tuke. De som er ment å oppfordre til sunnere matvalg. Følg med og les mer på estream og på helseavdelingens egen hjemmeside. Margaret Høiesen 12 Gode matvalg Våre matvalg påvirker oss mer enn vi til daglig tenker på. Det er vanlig å sette sunn kost og aktivitet i sammenheng. Ikke alltid tenker vi på at mat og aktivitet også betyr mye for vår mentale helse og hvordan vi mestrer hverdagen. Dette blir overgangen til neste tema i kampanjen, mental helse og stress/mestring, kan bedriftssykepleier Margaret Høiesen avsløre. Men det kommer de tilbake til. Nå handler det om kosthold, understreker hun. SUNT OG GODT: Morten Østbye-Nærheim solgte matvarer under Grønn dag i Tananger.

13 Dave MacDonald mottok ærsprisen av Kate Simpson. Teesside Pride Awards 2014: Feiret suksesser Inviterte ansatte og kontraktører var nylig samlet på Riverside Stadium for å feire førsteklasses prestasjoner og resultater på Teesside-terminalen. Planleggingen av avløseren til estream har pågått i lengre tid. Innføringen skjer gradvis. Foreløpig er noen forretningsenheter lansert. Aller først ut var den britiske foreningsenheten, med Som tidligere år var begiven - heten lagt til et selskaps - lokale på fotballstadion til Middlesbrough FC og ble ledet av HMS-direktør Mike Rae. Det handler om å feire suksess og anerkjenne resultater, sa Teessidedirektør Nick Lee i sin tale. Nick og de andre med - lemmene av ledergruppen; Kate Simpson, Mike Scallon, Lee Murray og Rosemary Dick delte ut prisene etter å ha plukket vinnerne blant de mange nominerte. Det var 11 priskategorier i alt, med The Mark er lansert Norge er neste Selskapets nye intranett The Mark er nå på skjermen. Gjør deg kjent med det nye nettstedet. Den norske forretningsenhetens hjemmeside blir ny i slutten av februar. nettsteder for Aberdeen og London. De gikk live i januar. Houston fulgte tidlig i februar. Norge og Teesside følger i neste runde, som etter planen finner sted helt i slutten av februar. I første omgang skjer endringene på det øverste nivået. Det betyr at The Mark og estream vil leve side om side en god stund framover, inntil alt innhold er konvertert til The Mark. Publiseringsverktøyet for det nye intranett er SharePoint Innhold som i dag er aktivt på det norske estream blir med over i The Mark, men strukturen flere vinnere i noen kategorier. Dave MacDonald ble hedret med æresprisen lifetime achievement award. Vi hadde et sterkt år i Teesside i Den treårige vedlikeholdsnedstengingen (Shutdown 2013) var skadefri og ble fullført raskere enn planlagt, slik at Ekofisk kunne starte opp igjen tidlig. De ansatte oppnådde fem skadefrie år i desember, mens kontaktor - ansatte har jobbet skadefritt i 2,5 år. Det har heller ikke vært noen prosesshendelser i kategori 1 eller 2 i denne perioden. Med over 800 mennesker på terminalen og et svært hektisk arbeids - program er dette i verdensklasse, sier Nick Lee. Han gir videre honnør til de ansatte for fem års ubrutt produksjon, bortsett fra de to planlagte vedlikeholdsstansene. endres og ikke minst har det nye intranettet et helt annet visuelt uttrykk. Det kan derfor være lurt å lagre bokmerker av sider man ofte er inne på slik at man lett finner disse igjen etter overgangen. The Mark har et til - talende og moderne design og består av tre hovedsider, såkalte landing pages. Disse kalles: Our company My work & collaboration My life & career Anerkjennelse av prestasjoner ConocoPhillips Teesside Pride er ment som en anerkjennelse av innsats og prestasjoner som bidrar til å forme et tryggere arbeidsmiljø, førsteklasses drift og effektive prosjekter. Prisen er med på å forsterke SPIRIT-verdiene i selskapet. Formålet med prisutdelingen er å: Feire ferske suksesser Anerkjenne innovasjon og gode prestasjoner Øke bevisstheten om betydningsfulle resultater Oppmuntre alle medarbeidere i Teesside til å utvikle, innføre og evaluere tiltak som hjelper til med å oppnå bærekraftige forbedringer. For oversikt over prisvinnere og kategorier se Teesside Pride Awards-artikkel på engelsk side 22. Alle andre sider, som for eksempel avdelingens hjemmesider og sider som i dag finnes under nøkkelinformasjon, vil være tilgjengelige under én av disse tre hovedsidene, men i den nye strukturen. En annen ting som er nytt er at forretningsenhetens nettsteder vil inneholde en blanding av lokal og global informasjon. For å forenkle oversikt og navigering er lokalt stoff merket med blått og konsernets med rødt. 13

14 Trygve Skogland er leder for kostnadsrapportering og -analyse og har deltatt på flere av kursene. Etter at han gikk inn i lederrollen ville han sette seg inn i de nye oppgavene så raskt som mulig. Han valgte derfor Supervisor Toolkit og Six Conversations. Nyttig innføring SupervisorToolkit er, som navnet sier, en innføring i verktøykassa for nye ledere. Det gir oversikt over viktige lederoppgaver, verktøy og rutiner. Dette kan være oppgaver i forbindelse med rekruttering, medarbeidersamtaler, sykefraværsoppfølging, HMS og mer. Flere ledere av forretningsområder forteller om sitt område. Det gir en god mulighet til å bli kjent med disse, samt etablere nettverk med andre nye ledere. Jeg satte stor pris på å utveksle erfaringer med andre nye ledere. I slike sammenhenger kommer det 14 Guro Hovig (t.v.), Ingeborg Siem Knudsen og Trygve Skogland utveksler erfaringer fra de ulike kursene de har deltatt på. HR tilbyr kurs for personlig utvikling Å gå på kurs sammen gir en god fellesskapsfølelse på tvers av avdelinger og fagområder. ConocoPhillips tilbyr en rekke kurs innen personlig utvikling og ledelse. SPIRIT-verdiene og lederkompetanser står sentralt. Det bygger en felles plattform og kultur. gjerne opp problemstillinger som vi ikke får snakket om i andre fora, sier Trygve. Six Conversations er et kurs som forbereder ledere på Performance Management -prosessen. Det å gjennomføre gode medarbeidersamtaler kan utgjøre en forskjell, både for den enkelte ansattes prestasjoner og for avdelingens samlede resultater. Det fine med dette kurset er at vi får trene på samtalene. Øvelse gjør mester, og her stiller alle deltakerne likt og støtter hverandre, sier Trygve. For alle Det settes også jevnlig opp kurs som er for alle ansatte, uavhengig av stilling. Four Conversations er forberedelser til medarbeidersamtalen og setter fokus på en god målsettingsprosess og styrker kommunika - sjonen med leder. Guro Hovig er teamleder i HR Connection og deltok på dette kurset sist høst. Hun mener at hun er bedre forberedt enn før til den kommende prosessen med Performance Agreement. Vi lærte mye om hvordan vi skulle tenke langsiktig på egen utvikling og selskapets behov, og gjøre målene SMARTe. Dette har gjort Foto: Kjetil Alsvik det enklere å formulere målene, mener Guro. Getting To Know ConocoPhillips er intro - duksjonskurset for nyansatte. Det går over to dager og deltakerne får møte ledere og spesialister fra ulike områder. Selv om jeg deltar i graduate-programmet og får mye informasjon der, var det nyttig å få møte ansatte fra mange forskjellige avdelinger. Det gjør det enklere når vi skal bygge nettverk på tvers, forteller Ingeborg Siem Knudsen. Hun startet i selskapet i september i fjor og jobber innen IT. Oversikt Det er laget en kursoversikt på hjemmesiden til HR. Her finnes det kursbeskrivelser på norsk og engelsk, samt datoer for alle planlagte kurs. Den gjør det enkelt å legge planer for egen - utvikling og sikre seg plass på de kursene man ønsker å ta i løpet av året.

15 Teesside: Stor aktivitet i People Spirit People Spirit-teamet i Teesside er klare for et nytt år. Også i 2014 vil de invitere til en aktivitet de fleste månedene. I 2013 stod Spirit-teamet bak ti arrange menter for ansatte og kontraktører. Tilbudet spenner vidt, her går det blant annet i bowling, fotokonkurranse og besøk i Flamingoland. Flere av arrangementene er for hele familien. Sentralt står også innsamling av penger til en god sak. Penger som kommer inn ved arrangementene gis til en organisasjon, etter nominasjon fra medarbeiderne. I 2013 kom det inn 9435 pund til stiftelsen Marie Curie. ConocoPhillips matchet beløpet, slik at nærmere pund ble overlevert til kreftorganisasjonen. Teamet koordinerer også donasjoner fra ConocoPhillips til en rekke tiltak i lokalområdet. I fjor var det samlede beløpet 6826 pund. Donasjonene spenner for det meste fra 100 til 500 pund. Det er stort mangfold. Blant de 26 mottakerne i fjor var en rugbyklubb, en dyrevernforening og en speiderforening. Teamet har nettopp valgt Charities for Det ble to organisasjoner som jobber for barn i vanskelige livssituasjoner. Holly Simpson leder People Spirt-teamet. Hun takker alle som bidro til det fantastiske innsamlingsresultatet i fjor og håper på stor oppslutning også i år. Bak fra venstre: Joanne Harland, Chris Salter og Holly Simpson.Framme fra venstre: Glen Ransom, Ken Stephenson, Andy Kelly, Chris Emery og Steve Collingwood. Foto: Kjetil Alsvik Hipp hurra for elevutveksling over Nordsjøen. Elevene ved Northfield School and Sports College før årets norgestur. Populært utvekslingsprogram Fire jenter og fire gutter, samt to lærere, fra Teesside er på vennskapsbesøk i Tananger. I juni blir det gjenvisitt til England. Det er 26 år siden elever fra Tananger ungdomsskole og Northfield School for første gang tok turen over Nordsjøen for å bli kjent med hverandres skolegang og kultur. De engelske elevene besøker Norge i februar. Her deltar de i skolens undervisning og besøker blant annet Oljemuseet. På programmet står også en tur fil fjells for å prøve seg i skiløypene. Under oppholdet bor og spiser elevene hjemme hos vertsfamilier. Uniformer og lunsj Mot slutten av skoleåret reiser norske elever og lærere til byen Billingham. Northfield er en stor skole med nærmere 1500 elever og 250 ansatte. Her får nordmennene oppleve engelsk skole med uniformer og varm lunsj på nært hold. Turer til blant annet York, Newcastle og Durham har det også vært gjennom årene. Craig Walker, rektor ved Northfield School and Sports College er svært begeistret for samarbeidet ikke minst at det gir anledning til å bli kjent med unge og voksne fra et annet land. Det ligger en Craig Walker stor verdi i å få utvidet perspektivet og få erfare likheter og ulikheter på nært hold, sier han. Han har selv vært med til Tananger, og syntes ikke minst det var hyggelig å treffe norske foreldre. Jeg tok også noen ideer med meg hjem, smiler han. Entusiasme Samarbeidet mellom de to ungdomsskolene begynte i Det er lærere som koordinerer utvekslingsoppholdet. Interessen og entusiasmen blant elevene er stor. Det er alltid god stemning på skolen når vi har besøk fra Tananger, sier Craig Walker. ConocoPhillips har i samtlige år sponset dette utvekslings - programmet, og som en del av de engelske elevenes opphold i Tananger inngår et besøk på hovedkontoret i Tananger. Foto: Kjetil Alsvik 40 år siden Ved årets begynnelse var det 430 ansatte i Phillips Petroleum i Norge, som dermed var en av de største arbeidsgiverne i Rogaland. 25 år siden All helikopter transport ble overført fra Forus til den nye helikopterbasen på Stavanger lufthavn, Sola. 10 år siden Arbeidet med å etablere det første driftssenteret på land (OOC) i Tananger startet opp. 5 år siden Kulturminne Ekofisk -utstillingen ble satt opp på Karmsund museum i Haugesund. Utstillingen inngikk i Kulturminneåret

16 #Sweet spilles i Teaterhallen. Nytt om navn/people Desember/januar December/January Spennende teatervår For åttende år er ConocoPhillips hovedsponsor for Rogaland Teater. Det betyr blant annet billetter til spesialpris for ansatte i selskapet. Husk å gi beskjed om du jobber i selskapet når du bestiller billetter hos teateret. Fram til 15. mars spilles fore - stillingene Black Rider på hovedscenen og Perpleks på intimscenen. Sistnevnte er en absurd komedie med filosofiske undertoner, mens musikkstykket Black Rider av Tom Waits, Williams S. Burroughs og Robert Wilson ble regnet som en fornyer av teateret da stykket hadde premiere i Tyskland for 30 år siden. I Teaterhallen spiller ungdomsteateret #Sweet fram til 3. april. Her er scenen ombygd til et jentetoalett på en skole! Velferden informerer Vårsesongens store publikumssuksess blir nok likevel Panikk i kulissene som settes opp 9. april og går til midten av juni. Dette er en farse, blott til lyst, der handlingen er lagt til nettopp et teater. En perfekt farse som skal få folk til å le høyt og mye, reklamerer teateret. Programmet ved Rogaland Teaterets mange scener er mangfoldig i form og innhold. I tillegg til egne oppsetninger kommer også flere gjestespill. Mer informasjon om vårens program finner du i Teatermagasinet og på Rogaland Teaters nettsider. Teesside Nyansatte/Starters Calvey, Matthew Slater, John Taylor, Barry Sluttet/Leavers Collier, Dave Hall, Brian 35 år/years Carroll, Paul Farley, Alan Thynne, Brian Henderson 20 år/years Coulson, Arthur Hurst, John 5 år/years Balderson, Neil Drewery, Philip Galvin, Mark Masshedar, James Rees, Lorraine Sidgwick, Paul Turnbull, Alan Tyreman, Philip Norge/Norway Nyansatte/Starters Amith, Olav Azmi Aspøy, Siw Dahl, Tore Ivar Jenssen, Frode Juarez, Federico Mæland, Jonny Protheroe-Winters, Karen L. Reme, Leif Arvid Roth, Laura Røyrås, Tommy Scanlon. Eamonn Slettebø, Anne Berit Strand, Jan Arve Tjoflot, Harald Toftkær, Jakob Valipour Shokouhi, Samad Ørland, Siri Øverås, Vidar Sluttet/Leavers Akindele, Kazeem Finstad, Bodil Garvik, Harald Gundersen, Gunnar Hodne, Hildegunn Kummen, Torfinn Næss, Asbjørn Nøkleby, Helge Sternhoff, Ingrid Straathof, Julia Tveiten, Torgeir 40 år/years Kristensen, Knut O. Thorsen, Kjell Thore Åserød, Jan 35 år/years Amundsen, Ragnar Eike, Frode Ellingsen, Ivar Jakobsen, Alfinn Lehn, Ingrid Levang, Kåre Rossebø, Asbjørn Sunde, Odd Trandum, Finn 30 år/years Saxvik, Bjørn 25 år/years Dahlsveen, Robert Fosstveit, Arild Undem, Gry 20 år/years Aanensen, Rodgeir Gundersen, Arild Nielsen, Hardy Hartmann Rølland, Bjørn Olav Sirum, Toril H. 15 år/years Abercombie, Linda Oplenskedal, Frode Quaglia, Umaporn C. Tufta, Rune Tønnesen, Njål 5 år/years Alvestad, Robert L. Andersen, Stig Bahr, Lars Christina Tronstad Brimsø, Edvard Brox, Reidar Børseth, Hanne Beck Dagsland, Jan Erik Haram, Ann-Kristin Kumar, Rajesh Kvitvær, Gunnar Lyngnes, Ivar Omdal, Joanne Diana Rasmussen, Kjetil Rønning, Terje Seljestad, Inge Harald Sellereite, Åse Soman, Solly Kalathil Ytreland, Marit Østbø, Kjell Organisasjonsendringer Farsund Resort Hyttesøknad Det er tid for å levere søknad for sommersesongen. I år er påsken inkludert i sommersesongen og brev med informasjon om søknadsfrist er sendt i posten hjem til alle ansatte. Husk at søknadsfristen er så tidlig som 26. februar. Nytt av året er Farsund Resort. To av hyttene i Odder i Danmark er erstattet av nye. Rorbuleiligheten i Lofoten har vært veldig populær så den blir også leid inn for årets sommersesong. Leiligheten i Østerrike samt en leilighet på Røros er også en del av hyttetilbudet i sommer. Teater og konserter Velferden jobber med å kjøpe inn billetter til teater, revy og konserter for våren og sommeren. Følg med på velferdens nettside på estream. Der finner du ulike tilbud og nyttig informasjon. Med virkning fra 1. januar: John Bakken begynte som leder for sluttdisponerings operasjoner. Han rapporterer til Tim Croucher, direktør for sluttdisponering. Med virkning fra 13. januar: Morten Mellemstrand begynte som manager GEA asset vulnerability project. Han rapporterer til Robert Skrede, direktør for engineering and asset integrity. Med virkning fra 1. februar: Kristian Andersen begynte som HMS-leder faste installasjoner, brønnoperasjoner i Norge. Han rapporterer til Tom Yngve Hanssen, HMS-leder, brønnoperasjoner i Norge. Reidar Hellesø begynte som driftsdirektør i Teesside. Han rapporterer til Nick Lee, direktør i Teesside. Kate Simpson begynte som direktør for HMS og ingeniørtjenester i Aberdeen. Hun rapporterer til David Chenier, administrerende direktør, Storbritannia. Odd Egil Guttormsen begynte som direktør for modifikasjonsprosjekter. Han rapporterer til David Hendicott, driftsdirektør for Ekofiskområdet. Med virkning fra 18. februar: Ivar Saga Trane begynner som leder for spesialisert vedlikehold på land. Han skal rapportere til Frode Oplenskedal, direktør for integrert planleggingssenter. Jone Johansen skal begynne som automasjonsleder, spesialisert vedlikehold. Han skal rapportere til Ivar Saga Trane, leder for spesialisert vedlikehold. Ole I. Olsen begynner som teamleder for driftssenteret på land. Han skal rapportere til Frode Oplenskedal, direktør for integrert planleggingssenter.

17 2013 High activity level and we delivered At the start of last year, I said that 2013 would be a busy year that we had to deliver and so we did. Alongside busy project and drilling activities, we carried out the largest shutdown in company history, Shutdown 2013 at Ekofisk and Teesside. During a few hectic summer weeks of inspections, maintenance and repairs, we also carried out many modifications on our existing facilities to prepare for the new installations in the North Sea and at the receiving terminal. We tested collaboration across various disciplines, locations and partners to the fullest. The efficient planning and coordination of activities across operations, well operations and projects handled by the Peak team proved efficient. Both those who carried out the work directly and HSE We ve had a challenging start to 2014, with several undesirable incidents was a year with good HSE results, but we did not see the continuous improvement we have experienced in recent years. Therefore, it is important that we break this cycle this year. The 2014 HSE focus will be on operational integrity. This involves complete and total compliance with procedures, and that we are concentrated and focused in all situations. Remember to follow the eight life-saving rules. By doing this, we will achieve continuous improvement on our road towards zero. We also know that good HSE yields efficient operations. Increased production Last year we reached our production goals, both for operated fields and from partner-operated assets. In both instances, we are talking about mature areas, and for the partner-operated assets area, we are expecting a slight decrease in produced volume this year. In the Greater Ekofisk Area, the production is increasing. With the major investments we re carrying out, including many new wells, we have set a goal of increasing net production from 58,000 barrels per day last year to 64,800 this year will see a very high level of well activity. We will start drilling of a vast number of production wells on Ekofisk 2/4 Z and Eldfisk 2/7 S. This will yield increased production. Now we will reap the benefits of our investments in recent years. In addition, there will be plenty of well maintenance and we will plug wells on Ekofisk 2/4 A. Efficient execution of the well programme will be very important in order to achieve our production and cost targets. New areas We were very pleased to learn that we were awarded ownership of two new exploration licenses, one as the operator, during the APA round in January. Both areas are in the North Sea, near existing infrastructure. In the previous regular licensing round, the 22nd round, last the supporting functions could devote their full attention to execution. The partner-operated assets delivered great results in 2013, and are an important part of the business unit. We also got everything we wanted from our applications for new licenses in Norway, both in the 22nd licensing round and the APA round, not to forget new licenses on the East Greenland Shelf. In short, we delivered on all our goals for the year. I would like to extend renewed thanks to everyone in the offshore organisation, in Tananger and at Teesside, as well as all of those who have worked on the various projects in Norway and abroad, for your great work and results we all achieved in Efficiency and competitiveness summer, we received one operatorship and three other ownership interests. All are in the Barents Sea, an area we regard as very exciting. We are planning to drill two exploration wells in the Barents Sea, where we are partners with the operator Statoil. We are crossing our fingers and hoping for discoveries. Cost efficiency Looking ahead, one of the major challenges will be to become more cost efficient. Over the past decade, oil and gas prices have increased to historic levels. At the same time, development and operation costs have followed suit. As a result, we get less return on the money we invest than we did ten years ago. We have lost competitiveness. This is a challenge in terms of lifting new investments for improved recovery in operational fields, develop new fields and discoveries. This could also cause the shutdown of producing fields sooner than expected. We already see that new developments such as Tor and Tommeliten are demanding with current costs. As a result of all this, it is important that we increase our focus in 2014 on becoming more efficient in everything that we do, and to reduce operational and investment costs. If we achieve this, we will strengthen our competitiveness and contribute to our ability to carry out new investments keep developing our strategy to have a long-term and sustainable business unit in Norway for decades to come is a year for change and innovation, a year where doing things differently can be a key to unlock doors and find new solutions. I encourage you all to think outside the box to be innovative. Our vision remains the same to sustain legacy position in Norway towards Steinar Våge Europe President Foto: Kjetil Alsvik 17

18 Eldfisk II: Testing all systems at Stord Paul Matthews (left) and Kristine Gunnarshaug inspecting the helideck. This winter, the main challenge for Eldfisk 2/7 S at Stord is to test all systems before sailaway. 'This looks good,' says Svein Ruud, employee representative in the project. Svein has worked on the project since the 2009 design phase and has Svein Ruud contributed with solutions that will ensure a good working environment when the platform comes on stream. One of the reasons why that is so important, is to prevent strain injuries among the 154 employees who will work on 2/7 S at any given time in the future. A major ergonomics project was also launched, involving working environment specialists who looked into factors that are important for the working environment, such as: working posture, working heights, flooring in corridors, lighting, noise, ventilation, etc. All this will ensure a good working environment and provide clever solutions for more efficient operations and maintenance in the future. Testing and adjustments 'We reached the two first milestones for mechanical completion before 18 Glenn Hamrell Christmas, and are currently working towards the last two. Kværner has around 1200 people working here, whereas we have close to 100 persons involved in commissioning, fault repair and adjustments,' says Glenn Hamrell, hook-up and commissioning manager. The project is progressing well in accordance with the plan for sailaway and installation in the second quarter. 'However, it is important to do as much testing as possible here before departure. It is better to eliminate any faults and adjust the systems before offshore installation,' he emphasises. Operations 'We now have 30 employees from the Eldfisk operating organisation here' Tom Torstensen, operability assurance manager. They are working with the suppliers to quality-assure all systems and test them as far as possible. Many Tom Torstensen employees from Operations have been involved from the early phases of the project. This will be intensified as sailaway approaches. Preparation work and predrilling The modification work and commissioning of bridges and bridge support modules also continues offshore throughout the winter, with close to 200 project team staff on the Eldfisk field. They are preparing for the new facility that will arrive in spring. The jacket and The living quarters module on the barge bridges are already in place, having been installed on the seabed in May last year. This winter, the Mærsk Gallant drilling rig is positioned above the 2/7 S jacket and is pre-drilling five wells. This will reduce the time from when the topsides are installed until the first oil can flow through the facility. Once Eldfisk 2/7 S is installed and ready to receive the drilling rig, the Mærsk Innovator is scheduled to arrive and be positioned above the Eldfisk 2/7 S well area to start the drilling. The wells will enter production as they are completed. Photo: Kjetil Alsvik

19 Testing various systems in the control room. Inspecting the production valves. THE TEESSIDE SPIRIT TEAM: Front left to right - Glen Ransom, Ken Stephenson, Andy Kelly, Chris Emery, Steve Collingwood. Back left to right Joanne Harland, Chris Salter and Holly Simpson. Great activity in People Spirit The Teesside People Spirit team is gearing up for another year, and will continue to invite employees and contractors to activities and events in They have just chosen their Nominated Charities for this year. Photo: Kjetil Alsvik Strong HSE commitment Lars Jonny Larssen 'We have invested a lot of work in involving all employees here at Stord, so that we can avoid injuries,' says HSE lead Lars Jonny Larsen. The PSI concept has been adopted, and the shipyard has been very committed to this concept. Furthermore, there are many ConocoPhillips employees involved in production and where people meet; at morning meetings, planning meetings and when safe job analyses are prepared. Extended use of safe job analysis has been agreed with Kværner as one of the initiatives for increased safety. The Eldfisk Complex is ready to receive the 2/7 topsides. Another measure is to organise the safety delegates so that they are directly involved in the safety work. Prior to each new project phase, start-up meetings are conducted with all foremen and discipline leaders. Here the particular safety challenges for each phase are analysed prior to startup, to ensure focus on the main safety issues. 'The HSE results are satisfactory, considering the complexity of the project and the fact that we have more than 30 nationalities here. However, we are not satisfied until we eliminate all injures,' Lars Jonny emphasises. In 2013, the Spirit team organised ten events for employees and contractors which varied to appeal to different ages and interests. These included such activities as ten-pin bowling, photo competitions and a trip to the Flamingo Land theme park. Many of the events are family-oriented. The core of the SPIRIT team s activities is to bring people from site together to support the local community. Fundraising for their chosen Nominated Charity is a key part of this. Money given during the events is donated to an organisation, given a nomination process by the employees and contractors at Teesside. In 2013, Marie Curie Foundation was their Nominated Charity and a fantastic 9,435 was raised throughout the year. ConocoPhillips matched the amount, so that the total donation was almost 19,000. The team also aims to donate money to charities and local organisations, which last year totalled 6,826. Most of the donations are between 100 and 500 and there is a great diversity among the recipients. Last year s 26 recipients included Great North Air Ambulance, Guisborough Rugby Club, 24th Middlesbrough Scout Group and Billingham Food Bank. Nominated charities The team has just announced their Nominated Charities for 2014, The Jo and Mya Memorial Fund, which aims to provide help, assistance, guidance and counselling to children who have either lost a parent or sibling, or, who have a parent or sibling undergoing treatment for serious/terminal illnesses and The Friends of Early Support, a Specialist Nursery Centre, for children aged 0-5 who have a disability or other special educational requirement. Holly Simpson heads the Teesside People Spirit team and Joanne Harland chairs the Donations team and they would like to thank everyone who contributed to the fantastic fundraising results last year, and both hope that this year will be just as successful. New team members Holly and Joanne are pleased to welcome Steve Collingwood, Glen Ransom and Chris Emery as new volunteers this year to join the team. SPIRIT team members usually serve two or three years. Employees and contractors who wish to be a part of the team are asked to contact Holly. If you have suggestions for activities and events, please contact one of the team members. 19

20 Ekofisk 2/4 L: Counting down to handover Hookup and commissioning work continues at a steady pace on Ekofisk 2/4 L. Countdown has begun for a successful handover to Operations in April. The first flight arriving in December. Gaurang Haldipur 20 A dedicated team of NCP project personnel and workers from the hookup contractor, Rosenberg Worley Parsons, are working diligently to achieve completion in a safe and timely manner, says Gaurang Haldipur, project manager Ekofisk 2/4 L. Late January the work was 85 percent complete and a total of 26 systems had been handed over to Operations for an overall commissioning earned progress of 68 percent. Early trial Since the First sleep milestone 26 November, the platform has served as the primary living quarters for more than 200 personnel. It is designated as the future Safe haven for the Ekofisk field and this functionality was given an early trial during the storm in December. Recent noteworthy milestones include the commissioning of all ten life boats on the platform, commissioning of the helicopter fuelling system and the achievement in late December of the first helicopter landing. At present the air traffic has increased to nine flights landing on the platform per week. Safest ever From the beginning of 2010, the project has accomplished more than 16 million hours of work without a single lost work day incident and a Recordable Incident Rate of It is very important to continue towards the goal of being the SAFEST PROJECT EVER which has been the driving vision of the team from the start, says Gaurang. A number of proactive initiatives were launched as the offshore work started, and others have been initiated during the hectic construction and commissioning work this winter. Close to 300 participants from contractors and subcontractors participated in a three day offshore school including a full day PSI camp. This was followed up with the the workface campaign. There were 34 PSI reinforcement sessions to cover all crews a grand total of 400 participants. Role model Other proactive initiatives include role model training for every foremen and supervisor, and, risk assessment training for 167 specialty personnel such as riggers, scaffolders, sand blasters, painters and welders. It is also noteworthy that the safety delegates routinely conduct several safety walkabouts every week in addition to being good role models in the PSI program, concludes Gaurang Haldipur. Great view from the air and sea traffic control centre. The restaurant. Photo: Øyvind Sætre

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 21 Juli 2015 8. årgang Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY recognised anerkjent Vi er langsiktige i all vår

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

Levetidsforlengelse av Eldfisk

Levetidsforlengelse av Eldfisk Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 1 2014 Levetidsforlengelse av Eldfisk LBO down under Prezioso in a nutshell Njord: Så e det på an igjen Portrettet: Torgeir Trondsen Kurssenteret: TT kurs året

Detaljer

Det første året på Njord

Det første året på Njord Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2011 Det første året på Njord ISO-avdelingen i rivende utvikling Portrettet: Michal Szoldra Nyt øyeblikkene MainTech reiser "Down Under" Felles løft for å rekruttere

Detaljer

Helge Muledal. Portrettet:

Helge Muledal. Portrettet: Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2013 Portrettet: Helge Muledal Statusrapport Ekofisk Engineeringsavdelingen utvider staben Nytt Tempo-rom Trondheim HMS: Helseovervåking Kajakktur til Moldeholmene

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Peabnytt. HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere. Tema: Peab sponser Vålerenga Ishockey

Peabnytt. HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere. Tema: Peab sponser Vålerenga Ishockey Peabnytt Nr. 3 2011 15. årgang Peab sponser Vålerenga Ishockey Møt Erik Løfsnes, adm dir IT Fornebu Reportasje HMS-aksjonen Tema: HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere.

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede -nytt TS-nytt 95 Mannen Juli 2010 Arbeidsglede Dobbeltsporet - Årets Anlegg 2009 Presentasjon av Block Berge Bygg AS v/yngvar Karlsen som kun ser muligheter intervju med Roy Otto TS-nytt 95 Juli 2010 3

Detaljer

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring Nr.1 mars 2010 Presis Internmagasinet for Schenker AS DB SCHENKERforum inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6 Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8 Air & Ocean imponerer Side 11 Oktoberfest

Detaljer

SIDER LYSE. fabelaktig filmutleie. Internmagasin for Lyse Nr. 4 2013

SIDER LYSE. fabelaktig filmutleie. Internmagasin for Lyse Nr. 4 2013 Internmagasin for Lyse Nr. 4 2013 REkoRDåR I AltIbox-utlEIE tre toppsjefer om StRømnEttEt lysebotn 2 profesjonalisering I It ny SERIE om lyse glimt fra perspektiv LYSE SIDER fabelaktig filmutleie InnHolD

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

LYSE SIDER. Teknologi for framtiden. Stavanger-regionen kjemper om ledertrøyen innen smart teknologi.

LYSE SIDER. Teknologi for framtiden. Stavanger-regionen kjemper om ledertrøyen innen smart teknologi. LYSE SIDER INTERNMAGASIN FOR LYSE NR. 1 2015 Teknologi for framtiden Stavanger-regionen kjemper om ledertrøyen innen smart teknologi. 30 MILLIONER TIL FORSKNING Lyse støtter UiS med midler til IT-forskning

Detaljer

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 NYTT NO. 105 NOV 2013 Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 PUKKVERK NO. 105 NOV 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Marked 6 Drift Kran 7 Drift Anlegg 8 Personal 9 Finans

Detaljer

Oppdag hvor gunstig det er å kjøpe ny Fiesta nå.

Oppdag hvor gunstig det er å kjøpe ny Fiesta nå. Foto: OXXXXXXX NR. 1 JANUAR 2012 Gravende gründer med suksess - Jeg står tidlig opp og er sent i seng. Og så har jeg en tålmodig ektefelle. Dette er forklaringen Kai Peder Birkeland gir på sin suksess.

Detaljer

LÆRLING I STYREARBEID KAMPEN OM KOMPETANSEN ØLEN BETONG MÅNEDENS BEDRIFT. Les mer på side 5

LÆRLING I STYREARBEID KAMPEN OM KOMPETANSEN ØLEN BETONG MÅNEDENS BEDRIFT. Les mer på side 5 JOBB & NÆRING 1 NR. 7 SEPTEMBER 2013 LÆRLING I STYREARBEID Sissel Mannsåker er styretrainee. Hun skal lære å være styremedlem og bidra med sin kompetanse i to lokale selskaper. Hun er full av forventning

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande høyt & lavt Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 1 2009 Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Side 4 Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Markedssjef Sivert Sande Side Side 12 4-5 Første fagprøve i konteineren

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer