Planlegging av vindkraft i Norden fordeler, ulemper og utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlegging av vindkraft i Norden fordeler, ulemper og utfordringer"

Transkript

1 Planlegging av vindkraft i Norden fordeler, ulemper og utfordringer NordVind Workshop Örenäs slott 26. november 2008 Lars Håkon Bjugan Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Norsk representant i NordVind

2 NordVind - bakgrunn Prosjektgruppe under Nordisk Ministerråds arbeidsgruppe for Fornybar Energi Nordvind ser på vilkårene for vindkraft i Norden Fase I igangsatt høsten 2006 Fase II igansatt 1. januar 2008 Fase III i 2009 Nordvind ser på myndighetenes planlegging og prosedyrer for behandling af vindkraftprojekter Øvrige vilkår for vindkraftubygging i Norden undersøkes også

3 NordVind - Formål Kartlegge vilkår som danner rammene for planlegging av vindkraft i de nordiske landene Identifisere problemstillinger som mulig kan løses ved felles nordisk innsats og samarbeid Nordvind-notat om vilkårene for utbygging av vindkraft i de nordiske landene Oppdateres kontinuerlig senest september 2009 Notatet beskriver blant annet målsettinger, plan- og godkjennelsesprosedyrer, økonomiske vilkår, miljøforhold/aksept og forskning/utvikling knyttet til utbygging av vindkraft i de fire nordiske landene Finnes på

4 Godkjennelsesprosedyrer - gjeldende regelverk Onshore: Energiloven (NVE) Plan- og bygningsloven (kommunene) Offshore: Regelverket under utarbeidelse Onshore: > 25 MW miljødomstolen/miljöbalken (Länsstyrelserne) < 25 MW kommunene gjennom Plan og Byggeloven (detaljplan, evt. vurdering i miljøbalken) Offshore: > 1MW (miljødomstolen/miljøbalken) Onshore: Planloven, Vindmøllecirkulæret Møller med en høyde opp til 150 meter: Kommunerne (lokalplaner) Møller høyere enn 150 meter: Staten (landsplan) Offshore: Utbud/anbud i regi av Energistyrelsen On- og offshore: Landskapsplan, generalplan eller detaljplan kun en av disse Markanvendelses- og byggeloven (kommunene/regionale miljøcentraler) Miljøbekyttelsesloven (miljøgodkjennelse) ved bebyggelse Vattenlagen (Miljötillståndsverket)

5 Utfordringer i lovverket og forslag til endringer Norge Vindkraftverk behandles etter to lovverk (stat og kommune) Dobbeltbehandling som kan medføre tidsmessige forsinkelser og økt usikkerhet Retningslinjer utarbeidet som skal sørge for koordinering av statlige og kommunale godkjennelsesprosedyrerer I tillegg utarbeidelse av fylkesdelplaner (fylkeskommunene) som vil være retningsgivende for NVE og kommunene Endring av plan- og bygningsloven Lovforslag om at vindkraftverk ikke er krever detaljplan/utarbeidelse av reguleringsplan Kommunene avgjør Offshore regelverk anbud som i Danmark?

6 Sverige Utfordringer i lovverket og forslag til endringer Dobbel miljøgodkjennelse som kan medføre forsinkelser og ineffektivitet Områder med riksinteresse for vindkraft utpekt av energistyrelsen videreføring av disse interessene i regi av länsstyrelsene (regionale retningslinjer) og kommunene (fysisk planlegging) Miljøprosessutredningen - prövning av vindkraft (Statens offentliga utredningar (SOU) Krav om hurtigere og enklere prosess fra projektering til etablering Forenkle ankeprosessen i Plan- og bygglagen færre instanser Forslag om at byggelovsplikten ikke kreves hvis der er tillatelse ifølge miljøbalken (større projekter i områder som er riksinteresse for vindkraft) Detajlplanplikten skal kun gjelde i områder hvor der er stor etterspørsel på bruk av området Tilknytningskonsesjon behøves ikke hvis projektet prøves i miljøbalken. Behandling etter elloven vil kun omfatte eltekniske spørsmål

7 Utfordringer i lovverket og forslag til endringer Danmark Anbudsordningen offshore fungerer godt Strukturreform har betydd at onshore planlegging flyttes fra regioner til kommuner Assistanse til kommunenes vindmølleplanlegging fra statens Vindmøllesekretariat Statens områder til test-møller på over 150 meter skal innarbeides i kommunenes planer og medfører stor lokal motstand VE-lovforslag skal minske lokal motstand: Erstatning for verditap på eiendommer hos naboer til vindmøller Kjøpsrett til andeler i vindmøllene for naboer Garantifond som støtter lokale vindmøllelaugs forundersøkelser Grønn ordning som skal styrke landskapsverdier i lokalområder

8 Utfordringer i lovverket og forslag til endringer Finland Besluttet (13. november) revidering av riksomfattende mål for områdeanvendelse I landskapsplanleggingen skal det angis hvilke områder som egner seg best til utnyttelse for vindkraft I følge Markanvendelsesloven og byggeloven skal målene følges opp og mulighetene for å oppnå dem fremmes ved planlegging på landskapsnivå Både i kommunenes planlegging og i de statlige myndigheters virksomhet

9 Utfordringer og oppsummering Forankre de ambisiøse nasjonale målsettinger for vindkraft i planleggingen også regionalt og lokalt Forenkling av godkjennelsesprosedyrer en målsetting One stop Shop Tilgjengelig nettkapasitet og tilknytningsvilkår viktig ulik praksis NordVind fase III vil se på koordinering mellom nettplanlegging og vindkraftplanlegging Målet er at finne nordiske muligheter for en helhetsorientert planlegging av både vindkraftutbygging og nettilslutning Støtteordninger varierer hvor kommer investeringene i vindkraft i Norden? Vanskelig å harmonisere godkjennelsesprosedyrer og støtteordninger i de nordiske landene - NordVind ønsker at fremme gjensidig læring og inspirasjon utenom formel samordning av regler

10 Kriegers Flak et eksempelstudie NordVind følger samarbeid mellom Sverige, Tyskland og Danmark Formålet: Følge TSO enes samarbeid om nettilknytning Skape samarbeid mellom myndigheter om godkjennelsesvilkår, miljøkrav og øvrige regler og prosedyrer NordVinds rolle fremover: Koordinering av samarbeidet Drage generelle erfaringer for lignende prosjekter f eks i Østersjøen eller i Nordsjøen. Kingstrup Audorf Gørløsegård Hovegård Herslev Storebælt Bjæverskov Fraugde Rislev Radsted Söderåsen Barsebäck Hurva Sege Kruseberg Kriegers Flak Kontek Baltic I Rødsand Kiel Lüdershagen Baltic Cable Rostock Bentwisch Lubmin Lübeck Herrenwyk Siedenbrünzow Siems Güstrow Kilde: Energinet.dk Aktivitetene omkring Kriegers Flak vil bli rapportert på NordVinds hjemmeside

11 Takk for oppmerksomheten! Lars Håkon Bjugan NVE - seksjon for energikonsesjon Tlf: Mob:

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011 12 RAPPORT VEILEDNING Oppfølging etter flommen i juni 2011 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-269-3 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

Detaljer

Rapport. Tannhelsetjenesten. Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor

Rapport. Tannhelsetjenesten. Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor Rapport Tannhelsetjenesten Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor 1. Bakgrunn... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Oppnevning av arbeidsgruppe... 6

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

Forslag til ny kommuneplan i Oslo

Forslag til ny kommuneplan i Oslo Forslag til ny kommuneplan i Oslo Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn v/ Stig L. Bech og Henrik Rudene Taubøll Advokatfirmaet BA-HR 14. oktober 2014 Om ny kommuneplan - Overordnet plan for Oslo, jf. plan-

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

N O T A T. Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien

N O T A T. Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien N O T A T DATO: 04.11.2009 TIL: FRA: SAK: NHD Eksportfinans Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien Sammendrag og hovedkonklusjoner Låneordningen gjennom Eksportfinans ( 108-ordningen

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

Prosjektorganisering i Snåsa kommune

Prosjektorganisering i Snåsa kommune Prosjektorganisering i Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon 2012 Prosjektorganisering Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar-september 2012 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

FRA GRENSEHINDRE OG PROBLEMER TIL FORENKLING OG MARKEDSMULIGHETER

FRA GRENSEHINDRE OG PROBLEMER TIL FORENKLING OG MARKEDSMULIGHETER August 2007 FRA GRENSEHINDRE OG PROBLEMER TIL FORENKLING OG MARKEDSMULIGHETER Forslag til strategi og tiltak for et grenseløst nordisk næringsliv Redaktør: Kari-Ann Kristiansen, Nordisk InnovationsCenter

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Rapport 01/2009 F Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Februar 2009 Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon R=Regnskapsrevisjon, N=Notat, G=Granskning

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa

Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa TEMATISK PUBLIKASJON Januar 2003 European Agency for Development in Special Needs Education Med støtte fra EURYDICE Informasjonsnettverket for opplæring i Europa

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer