Hvorfor en klynge på Sørlandet? Tromsø Arktisk Forum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor en klynge på Sørlandet? Tromsø Arktisk Forum 03.02.2015"

Transkript

1 Hvorfor en klynge på Sørlandet? Tromsø Arktisk Forum

2 Cluster Background The term business cluster, also known as an industry cluster, competitive cluster, or Porterian cluster introduced and popularized by Michael Porter in The Competitive Advantage of Nations (1990). The importance of geographical economics, was also brought to attention by Paul Krugman in Geography and Trade (1991). The underlying concept dates back to 1890, and the work of Alfred Marshall. Cluster Programs/development has become a focus area for SME development and attraction for investments for many government programs. Michael Porter claims that clusters have the potential to affect competition in three ways: by increasing the productivity of the companies in the cluster by driving innovation in the field by stimulating new businesses in the field.

3 Cluster Background In the modern global economy comparative advantage as harbor, cheap labor to overcome heavy input costs is less relevant. Competitive advantage how companies make productive use of inputs, requiring continual innovation is more important. A business cluster is a geographical location with enough resources and competences to reach a critical threshold Source: Wikipedia

4 Clusters create tangible economic benefits. The benefits of a cluster come in three dimensions: 1) Companies can operate to obtain higher level of efficiency, drawing on more specialized assets and suppliers with shorter reaction times than they would be able to in isolation. 2) Companies and R&D institutions can achieve higher levels of innovation. Knowledge spillovers and the close interaction with customers and other companies to create more new ideas and provide intense pressure to innovate while the cluster environment lowers the cost of experimenting. 3) The level of business formations tends to be higher in clusters. Start-ups are more reliant on external suppliers and partners, all of which they find in a cluster. Clusters also reduce the costs of failure, as entrepreneurs can fall back on local employment opportunities in the many other companies in the same field. Source: Oxford Research

5 Why a cluster in Agder? Lack of recognition No recognition of the industry's importance in Norway The southern region of Norway is better known in Houston as a world leading industry, than at home

6 Why a cluster in Agder? Lack of collaboration Lack of regional cooperation between companies, academia and the public (Intsok report 2003) They did not meet nor speak together. Little knowledge of the university and R&D institutions and vice versa The companies were almost unknown in the region

7 Why a cluster in Agder? Sørlandet- Knowledge hub Multinational companies buy in into regional industries. Norwegian framework is essential Educational system is of great importance Political awareness of the regions role as a host for global companies, global employees and global industries important.

8 Why a cluster in Agder? Underskog av leveringsdyktige og innovative SMBer Effektiv forsyningskjede Næringsnær kompetanse UiA Næringsnære FoUI miljøer Internasjonale samarbeidspartnere Positivt næringsklima Vilje fra det offentlige til å bidra til spleiselaget Infrastruktur

9 Fokus områder Fokus på forskning og utvikling utdanning og utdanningskvalitet innovasjon og kommersialisering venture og kompetent kapital å tiltrekke global kompetanse og teknologiutvikling tettere kunnskapssamspill

10 NODE Areas of expertise The Agder region inhabitants m2

11 NODE klyngens 10 bud Hva er de ti bud for et godt klyngesamarbeid? Sammenfatning av arbeidsgruppene og plenumsdiskusjonen på NODEs NCE workshopen. 1. Du skal være en aktiv deltager i klyngen Klyngesamarbeid er noe annet enn løse nettverk, forretningsavtaler m.v. Samarbeidet krever aktiv deltagelse, og i det lange løp er det ikke rom for gratispassasjerer. Deltagelse betyr at du bør interessere deg for de andre i klyngen og deres kompetanse. Gjør deg kjent med mulighetene i NODE! 2. Prosessene i NODE skal være åpne Samarbeidet er bygget på tillit og lojalitet, og uten tillit og lojalitet vil ikke klyngesamarbeidet overleve. Alle trenger ikke å være med på alt, men alle skal være innforstått med viktige forhold.

12 Node klyngens 10 bud 3. Konkurransen skal gjøre oss verdensledende NODE-bedriftene er også konkurrenter. Vi vet at konkurransen mellom bedriftene driver utviklingen i klyngen fremover. Det er viktig at konkurransen skjer på en slik måte at vi bevarer det langsiktige samarbeidet. NODE er noe bedriftene har felles. Derfor er det meget viktig at NODE ikke engasjerer seg på en konkurransevridende måte. 4. Vær ambassadører for hverandre! I mange sammenhenger, ikke minst i utlandet, representerer klyngedeltagerne ikke bare seg selv, men klyngen som fellesskap. Det er hyggelig og nyttig at deltagerne er talspersoner og ambassadører for hverandre. 5. Vi vil samarbeide om fellesanliggender Deltagelse i NODE signaliserer et ønske om samarbeid. Det er en oppgave for alle å identifisere fellesanliggender og bidra til at det kan utvikles fellesprosjekter. Du bør aktivt søke samarbeidspartnere innenfor klyngen som kan hjelpe deg med å adressere kompetansebehov, FoUbehov, infrastrukturbehov o.l.

13 Node klyngens 10 bud 6. Samarbeidet er forpliktende Deltagelsen i NODE forplikter. Du må ønske å være med på langvarig basis, og du må være villig til å ta hensyn og inngå kompromisser. 7. Du skal respektere andres medarbeidere og rettigheter Du skal ikke i det skjulte rekruttere nøkkelmedarbeidere fra andre NODE-bedrifter, og du skal respektere andres opphavsrett til teknologi m.v. 8. Du skal sette samhandlingen i regionen i høysetet Deltagerne i NODE har tro på at det er gjennom samhandling med regionale aktører innen offentlig forvaltning, FoU, industri og virkemiddelapparatet at suksessbetingelsene til bedriftene og klyngen sikres.

14 Node klyngens 10 bud 9. Synliggjøre klyngens betydning Alle bør bidra til å synliggjøre klyngens betydning og rolle og Sørlandet som region. 10. Langsiktig perspektiv Strategiarbeidet i NODE handler om å prøve å se rundt neste sving. Vi skal sammen arbeide for en langsiktig gunstig utvikling i klyngen og regionen. Du skal tro at det finnes en spennende fremtid for dine barn på Sørlandet!

15 NODE 1 of 12 Norwegian Centers of Expertise i 2009 NODE First Norwegian cluster to achieve European Cluster Excellence Gold Label 1 of 2 Global Centers of Expertise i 2014.

16 Status i dag Verdikjede av store internasjonale konsern med sete på Agder og med 112 filialer i Norge Samspill mellom store internasjonale markedsaktører og mange innovative og omstillingsdyktig SMBer Høyteknologi, tjenester til olje&gass markedet i økende andel til andre energimarkeder Mer enn ansatte og i vekst. Omsetning NOK mrd hovedtyngden til eksport (Eksport av laks ca NOK 30 mrd) Sørlandet - Regionen med høyest eksportandel av høykompetanse produkter Høyest verdiskaping per arbeidstaker

17 Har det lønt seg? Verdiskaping per NODE arbeidstaker i 2012 sammenlignet med andre deler av norsk næringsliv Arena NCE EU Gold Label Source: Menon (2014) Basis 2012

18 Global klynge NODEs globale innkjøp i 2012 MNOK Source: Menon (2014) Basis 2012

19 Global klynge Ringvirkninger sysselsetting 2012

20 MNOK The cluster created added value for over 12 billion NOK in Agder in

21 Number of employees The ripple effect: Almost jobs created through the Node value chain in NODE in Agder Node subsidary divisions outside Agder Node's Norwegian suppliers Second and higher order effects

22 Tøff konkurranse fra Østen Utvikling av konkurranseposisjon sett fra Kina

23 Kan vi holde posisjonen? JA. Men ikke uten støtte og fokus på: Utdannelse og tilgang på kvalifisert arbeidskraft Kontinuerlig etter- og videreutdanning Sterke FoUI samarbeid nasjonalt og internasjonalt Støtte fra regionale og nasjonale myndigheter (infrastruktur, FoUI støtte, finansieringsløsninger for eksport) Evne til å lytte til markedet og tilpasse teknologi og kompetanse til nye rammevilkår og nye markeder

24 Fokus i GCE perioden Styrke vekst i etablerte teknologi segmenter «Big data», CBM/CBO, Intelligent drilling Nye markeder for etablert teknologi Wave and wind energy, water Styrke verdikjeden Klyngeprogram med fokus på SMBene, NODE Business Development Lab, NODE strategi

25 Automatization what is next step?

26 Automatization what is next step?

27 The oil & gas industry 4 big shifts Require better use of data and analytics 4. More complex operations Long, thin tail of mature assets Remote locations, tough geologies and deep water 3. Data overflow > tags per asset Explosion of wells / tie-backs Further fragmentation of supply chain Increased need for Big Data and Advanced Analytics 1. No mistakes allowed Zero tolerance for health, safety and environment incidents (HSE) 2. Talent / experience gap Human data interpretation increasingly difficult The big crew change Source: McKinsey analysis 2014

28 SFI Offshore Mekatronikk Fagmljøer NTNU, Teknova, IRIS, Ålesund University College, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH, Germany), Aalborg University (AAU Denmark), University of Texas at Austin (USA) Industripartnere Aker MH AS (AK), Cameron Sense AS (CAM), National Oilwell Varco AS (NOV), Skeie Technology AS (SK), Lundin Norway AS (LUN), ABB AS (ABB), Devoteam AS (DEV), Lockless AS (LOC), Stepchange (ST), Applica AS (APP), NCE NODE (NCEN), NCE Maritime (NCEM).

29 3D printing a gamechanger 3D-printing av metall ved selektiv lasersmelting gjør det mulig å produsere geometrier som har vært svært vanskelig eller umulig å lage med tradisjonelle metoder. Kilde: TU Pussig nok står den menneskelige faktoren i veien for utviklingen. Det er vanskelig å få designfolk til å tenke nytt rundt noe de ikke har hørt om på skolen. Dette må inn i undervisningen til ingeniørene, og de må forstå at de ikke har de begrensningene de har hatt før. De må begynne å drømme igjen, sier Holmström i Siemens Kilde: TU

30 Offshore olje&gass kompetanse Nye markeder

31 Offshore olje&gass kompetanse Nye markeder MacGregor 3-axis on Siem Moxie

32 Nye markeder P&A - Decommissioning

33 Mechatronic Innovation Lab Dekker et hull i det norske innovasjonssystemet Et internasjonalt ledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og beslektede fagområder «Komiteen er glad for at tilbodet av offentleg støtte til pilot- og demonstrasjonsanlegg skal utviklast vidare. Det same gjeld auka tilgang på kapital i tidleg fase, noko det er eit stort behov for.» Merknad fra en samlet komite da Innst. 365 S

34 NODE Kompetansesenter Internasjonal hydraulikk sertifikat CETOP 2 Vår 2015 CETOP 3 Nytt i Norge (BSc) Sveiseingeniør/-inspektør Europeisk/amerikansk Eneste tilbyder i Norge til næringslivet UiA i samarbeid med NODE bedriftene

35 EcoTrack CO2 footprint og innovasjonsverktøy Analysemodell for miljø påvirkninger Miljøberegning av produkter og tjenester Inkludere miljøpåvirkning og aspekter. Angi områder for utvikling og beregne livsløpskostnad for foreslåtte endringer Innovasjon - produktutvikling Kompetanse 10 poengs kurs høst 2013, MSc bærekraftige konstruksjoner Web-basert opplæring i miljø kompetanse for NODE nettverket Utvikle MSc kurs for bærekraftig teknologi Etablere PostDoc stilling Dokumentasjon og produktdiversifisering Produktene og tjenestene differensieres. Industristandarder Dokumentasjon UN Global Compact og Global Reporting Initiative (GRI) UiA i samarbeid med NODE klyngen

36 "It is the long history of humankind, those who learned to collaborate and improvise most effectively have revailed." Charles Darwin

37 Takk for oppmerksomheten Click to edit Master title style Anne Grete Ellingsen Daglig Click leder to edit GCENODE Master title style

38 The Norwegian Energy Cluster Maritime equipment industry Energy policies Pipeline infrastructure Energy education Seismic and geo Drilling and exploration Energy markets Energy R&D Oil & gas comp Offshore engineering Energy finance and insurance Offshore contractors Offshore yards Renewable energy Hydro power industry Oil and gas terminals Quality assurance Supply ships Environmental standards UPGRADING INTERNATIONALIZATION Kilde: Torgeir Reve

39 Innovasjon skjer best i samspill Bedrifter Finansmiljø Kunnskapsmiljø Markedet Kompetanse + Kapital + Kunder = Kommersialisering Kilde: Torgeir Reve

Landskonferansen for Fagskoler 2015. NODE-klyngens fokusområder og satsninger

Landskonferansen for Fagskoler 2015. NODE-klyngens fokusområder og satsninger Landskonferansen for Fagskoler 2015 NODE-klyngens fokusområder og satsninger Tema Litt om NODE klyngen Ringvirkninger og betydning for Sørlandet Fagskolenes rolle - ønsker fra næringslivet. Muligheter

Detaljer

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT NCE Systems Engineering, Kongsberg STATUSRAPPORT / STATUS REPORT 2014-15 NCE Systems Engineering plays a key role in the creation of educational pathways that provide the industry with up to date expertise

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102 Inngang Vest E-101 20 21 22 23 24 E-102 15 16 17 18 19 25 26 27 28 14 13 38 29 30 37 9 12 40 39 11 41 8 50 7 10 Tjodhallen 36 35 6 4 3 INDØKS 2 42 43 44 45 49 48 51 5 46 47 1 Bokkafeen Kantine KARRIEREDAGEN

Detaljer

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014 Industri & Olje o 7. UTGAVE NORGES ELDSTE OLJEAVIS 40 ÅRGANG DNVs 150-års jubileum og DNV GLs første år. Side 19 First oil produced from SNEPCO project. Side 38 ABB vinner global rammeavtale hos Shell.

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary SISVI Seminar Report 2014-01 Annik Magerholm Fet, Michael Myrvold Jenssen SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary Trondheim, 17. september, 2014 NTNU

Detaljer

Industrialisering av trehusproduksjonen

Industrialisering av trehusproduksjonen NIBR-rapport 2009:18 Lene Schmidt Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt Industrialisering av trehusproduksjonen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:7 NIBR-rapport 2009:1

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful.

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful. Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00 PM-International AG PM-International AG Simple. Successful. 1 Markedsføring og salg av høykvalitative produkter for helse, skjønnhet og velvære. Verden over. Market leader

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory 30. april 2014 PHYSICAL Det følgende er en oppsummering av innsiktsarbeidet Physical har gjort for profesjonsrådet for designutdanningen i Norge

Detaljer

Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater

Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater 19. juni 2012 Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater For informasjon om flere eksemplarer, tillatelse å skrive eller oversette dette arbeidet, og all annen korrespondanse, vennligst

Detaljer

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL 2014 MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

2-3/2015. Kr 48,- INTERPRESS NORGE RETURUKE 38

2-3/2015. Kr 48,- INTERPRESS NORGE RETURUKE 38 2-3/2015 Kr 48,- RETURUKE 38 INTERPRESS NORGE Norwegian Defence and Security Industries Association STYRETS ÅRSBERETNING 2014 EXTENDED AWARENESS The GIRAFFE 8A is a recent extension to Saab s world-class

Detaljer

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4.

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4. Norsk Forening for Prosjektledelse Nr. 1 - Februar 2009 Hjelp, jeg har blitt prosjektleder Side 10 Til fremtidens prosjektledere Side 4 IT Value for the Insurance Industry Side 16 K j æ r e l e s e r

Detaljer

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2007 4 Report from the board of directors 2007 Årsregnskap 2007 6 Financial statement 2007 Hvor mange fisk fanges årlig i europeiske land, og hvor gamle

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer