Lungestruktur: Elastiske sekker Ledningsnett for gass luftveiene Gassvekslerdel Ledningsnett for blod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lungestruktur: Elastiske sekker Ledningsnett for gass luftveiene Gassvekslerdel Ledningsnett for blod"

Transkript

1 Respirasjon Transportmedium for oksygen og karbondioksid blod Blodpumpe hjertet Ledningsnett for blod blodårene Gassveksler lungeblærer (alveoler) med kapillærer Gassledningsnett luftveiene Gasspumpe brystkasse og mellomgulv Respirasjonsrytme generering av Respirasjonsregulering

2 Lungestruktur: Elastiske sekker Ledningsnett for gass luftveiene Gassvekslerdel Ledningsnett for blod Lungefunksjon Gassveksleren har betydelig kapasitet: i hvile har en voksen person et oksygenopptak på omtrent 250 ml/min mens ved hardt fysisk arbeid kan det komme opp mot 6 l/min hos topptrente idrettsutøvere

3 Voksen person ca 300 mill lungeblærer. Ca 200 mikrometer i diameter. Det gir overflate ca 70 m2

4 Nesten bare alveoler a: lungearterie, b: bronchiole, v: lungevene målestav : 1 mm

5 Kapillærer overflate som alveolene Barrieren helt ned mot se bildet C: kapillær A: alveolehulrom

6 Begge lunger sammen fra gjennomsnittstor voksen person Hysterese ingen praktisk betydning

7

8

9

10 Voksen person Total lungekapasitet FRC Residualvolum Ganske stor normalvariasjon

11 Total ventilasjon (volum/tid): Tidevolum målt ved munn * pustefrekvens Dødromsventilasjon: volum av luftveier * pustefrekvens Alveolær ventilasjon: Total ventilasjon - Dødromsventilasjon

12 Alveoletrykk (alv) Intrapleuraltrykk (Ppl) Transpulmonaltrykk (Ptp) Oesophagustrykk P luftvei Alle trykkene endres under pustecyclus Inspirasjon Ekspirasjon passiv/aktiv Pluftvei: kinetisk energi Ppl Palv Ptp

13 Samme lunge inflatert med saltvann Normal lunge, inflasjon med luft Samme lunge inflatert med luft etter vask med saltvann

14 Alveole, gassfase makrofag Type II celle Type I celle

15

16 Effekten av surfactant på overflatespenningen bestemmes av tykkelsen på laget i alveolene. Jo tykkere lag jo mer reduseres overflatespenningen i forhold til vannets. Hva skjer under inspirasjon og ekspirasjon?

17 Overflateaktiv substans og for tidlig fødte: For tidlig fødte kan ha for lav konsentrasjon av overflateaktiv substans på alveoleepiteloverflaten. De kan derfor få pusteproblemer fordi ekspirasjonen går til et så lavt lungevolumnivå at luftveier klapper sammen og da skal det stor kraft til for å åpne dem igjen.

18 Motstand Motstand Motstand også avhengig av strømningshastighet (grad av turbulens) Generasjon luftvei 1. generasjon= trachea Figuren viser at hovedtyngden av motstand mot luftstrøm er lokalisert til store luftveier. lungevolum Liter Voksen person a) Hvordan forklarer vi det? b) Er det hensiktsmessig? c) Regulering av luftveismotstand. Reseptorer d) Pustearbeidet: elastisk arbeid og friksjonsarbeid

19 Ventilasjonsfordeling ved jevnt og ved ujevnt fordelt luftveismotstand, betydningen av tilgjengelig tid Liten luftveismotstand i begge avsnitt, begge når lett opp til trykkutligning under inspirasjon Avsnitt B har høy luftveismotstand, vil ha vansker med å nå trykkutligning i løpet av inspirasjon, dvs underventilert

20

21 Volume 355 November 16, 2006 Number 20

22 FLOW (F. EKS. L/S) h g f e d c b a LUNGEVOLUM FLOW TLC Volum 1 RV b c d e f g. h Volum 1 a 0 INTRAPLEURALTRYKK

23 FLOW (F. EKS. L/S) Lungevolum 2 1 FLOW Lungevolum 2 Kraft uavhengig og kraft avhengig Lungevolum 1 INTRAPLEURALTRYKK

24

25 P i = P A - P f mv2 P f = trykktap fra alv. til målested (friksjon) 0.5 mv2: kinetisk trykkenergi Pi Transmuraltrykk=P tm P tm =P i - P A + P L P L = lungens elastiske kraft Ved å sette inn for P i : P tm = P L - P f mv2

26 Luftveiene ikke stive rør Dynamisk kompresjon: så snart flow avtar, øker Pi og diameter øker, ny flowøkn osv Hvor langs luftveiene kompresjon evt skjer, kommer an på lungenes elastiske krefter. Emfysem, bortfall av elastisk lungevev, dermed vil det lettere bli dynamisk kompresjon og kompresjonsstedet vil flytte seg mot alveolene. En ytre pålagt motstand, leppene kan faktisk hjelpe. Astma her problemet i utgangspunktet ikke slik kompresjon, men rett og slett trange rør Kompresjon under inspirasjon

27 Havoverflate, hvile Gassveksling: diffusjon ned trykkforskjell Stor flate Tynn barriere med god diffusibilitet for O2 og CO2, kap.diam liten Raske kjemiske reaksjoner Oppholdstid i kapillærer for erythr lang nok til trykkutlign ved havoverfl i hvile Normalt god avpasning ventilasjon/gjennomblødning Lungearterielt blod PO2 ~5.3 kpa PCO2 ~6.2 kpa PN2 ~75 kpa PArg ~0.5 kpa Ptot ~88 kpa Drivtrykk høyde Tid og drivtrykk fysisk arbeid Ptot 101 kpa (gjennomsnitt over et pust) PH2O 6.2 kpa (37 0 C, mettet) Ptot tørr gass 95 kpa PO2 ~14 kpa (gjennomsnitt over et pust) PCO2 ~5.3kPa (gjennomsnitt over et pust) PN2 ~75kPa PArg ~0.5 kpa Blod endekapillært: Ptot 95 kpa (tørr gass) PO2 ~14 kpa PCO2 ~5.3 kpa PN2 ~75 kpa PArg ~0.5 kpa atmosfære havoverflate P tot 101 kpa (gjennomsnitt over dager) P H2O variabel, sjelden over 3 kpa i Norge P O2 ~21 kpa (O2 fraksjon 0.21) P CO2 ~0.04 kpa (fraksjon ) P N2 ~78 kpa P Arg ~0.5 kpa Husk: totaltrykket faller til omtrent det halve per 5000 m opp fra havoverflaten! Uendret sammensetning. Flykabin Partialtrykket til en gass Partialtrykket til en gass i en væske

28 Totaltrykk i alveolene, Hvilepusting, havoverflaten Gass fra dødrommet strømmer til alveolene, gassveksling pågår Atmosf. gass strømmer inn i alveolene, gassveks. pågår P O2 i alveoler P CO2 i alveoler inspirasjon ekspirasjon Utpust. Gassveksl. pågår

29 Havoverflate, hvile Lungearterielt blod PO2 ~5.3 kpa PCO2 ~6.2 kpa, PN2 ~76 kpa PArg 0.5 kpa, Ptot ~88 kpa To lungeavdelinger, samme forhold mellom gjennomblødning og ventilasjon i begge Ptot 101 kpa PH2O 6.2 kpa PO2 ~14 kpa PCO2 ~5.3kPa PN2 ~75kPa PArg ~0.5 kpa Ptot 101 kpa PH2O 6.2 kpa PO2 ~14 kpa PCO2 ~5.3kPa PN2 ~75kPa PArg ~0.5 kpa Ved slike betingelser blir det tilsvarende selv med 1 mill eller flere enheter Blod endekapillært: Ptot 95 kpa (tørr gass) PO2 ~14 kpa PCO2 ~5.3 kpa PN2 ~75 kpa PArg ~0.5 kpa

30 Venøs tilblanding Lungearterielt blod PO2 ~5.3 kpa PCO2 ~6.2 kpa PN2 ~76 kpa PArg 0.5 kpa Ptot ~88 kpa Havoverflate, hvile Blod endekapillært: Ptot 95 kpa (tørr gass) PO2 ~14 kpa PCO2 ~5.3 kpa PN2 ~75 kpa PArg ~0.5 kpa Bronchialvener 1. Normalt en viss innblanding av bronchialvenøst blod i helt små lungevener Ptot 101 kpa PH2O 6.2 kpa PO2 ~14 kpa PCO2 ~5.3kPa PN2 ~75kPa PArg ~0.5 kpa Ptot 101 kpa PH2O 6.2 kpa PO2 ~14 kpa PCO2 ~5.3kPa PN2 ~75kPa PArg 0.5 kpa PO2 ~13.5 kpa, PCO2 ~ 5.35 kpa 2. Slik innblanding medfører lavere PO2 og høyere PCO2 i lungevene blod enn vi har i den ideelle lunge. Er med på å skape en viss alveolo-arteriell differans for PO2 og PCO2

31 Lungearterielt blod PO2 ~5.3 kpa PCO2 ~6.2 kpa, PN2 ~76 kpa PArg 0.5 kpa,ptot ~88 kpa Store deler av lungen normal med hensyn til gassveksling dvs ideelt avpasset ventil. og gjennomblødn. Ptot 101 kpa) PH2O 6.2 kpa) PO2 ~14 kpa PCO2 ~5.3kPa PN2 ~75kPa PArg 0.5 kpa Havoverflate, hvile Venøs tilblanding pga ujevnt ventilasj/gjennomblødn- forhold Men noen områder blir for lite ventilert i forhold til gjennomblødn Ptot 101 kpa) PH2O 6.2 kpa) PO2 ~6 kpa PCO2 ~6.0 kpa PN2 ~80 kpa PArg 0.5 kpa OBS verdiene tilfeldig valgt, kommer helt an på graden av underventilering PO2 ~14 kpa PCO2 ~5.3kPa PO2 ~6 kpa PCO2 ~6.0 kpa Her får vi nå blanding av de to blodtrømmene. Hva blir resultatet?

32 Venøs tilblanding Ujevnt fordelt ventilasjons/gjennomblødningsforhold PO2 ~14 kpa PCO2 ~5.3kPa Forutsetter lik blodstrøm i de to enheter PO2 ~14 kpa PCO2 ~5.3kPa eksempel PO2 ~6 kpa PCO2 ~6.0 kpa PO2 ~6 kpa PCO2 ~6.0 kpa For å finne PO2 i blandet blod, må man bestemme kons. av O2 (ml/l blod) i hvert av de to elementene (i denne modellen) og flow i dem, så beregne gjennomsnitlig innhold, så lese av PO2. Litt enklere med PCO2 siden rettlinjet forhold mellom trykk og innhold, men også her må innhold bestemmes. 6

33 Venøs tilblanding Shunt Lungearterielt blod PO2 ~5.3 kpa PCO2 ~6.2 kpa PN2 ~76 kpa PArg 0.5 kpa Ptot ~88 kpa Kan være arteriovenøse malformasjoner i lungene, områder av lungen som ikke er ventilert (funksjonell shunt) eller shunt i hjertet (da fremtrer ikke effekten i lungevenøst blod, men i systemarterielt blod) Ptot 101 kpa PH2O 6.2 kpa PO2 ~14 kpa PCO2 ~5.3kPa PN2 ~75kPa PArg 0.5 kpa Ptot 101 kpa PH2O 6.2 kpa PO2 ~14 kpa PCO2 ~5.3kPa PN2 ~75kPa PArg 0.5 kpa Blod endekapillært: Ptot 95 kpa (tørr gass) PO2 ~14 kpa PCO2 ~5.3 kpa PN2 ~75 kpa PArg 0.5 kpa Lungevøst blod PO2 og PCO2: beregning ut fra blodstrømmenes størrelse og gassinnhold (kfr tidl figur)

34 Case A Four-Year-Old Boy with Hypoxemia Kinane T. B., Westra S. J. N Engl J Med 2004; 351: , Oct 14, Case Records of the Massachusetts General Hospital

35 Oppsummering: De tre vanligste årsaker til venøs tilblanding Bronchialvenøs tilblanding Ujevnt ventilasjonsgjennomblødningsforhold Shunt: Blod som ikke går gjennom ventilerte alveoler Alle tre former resulterer i lavere PO2 i lungevenøst blod enn den ideelle lunge dvs lavere PO2 i lungevenøst blod enn i alveolene. Kan vi med enkle midler skille noen av dem fra hverandre? Ja! Hvordan?

36 Ujevnt fordelt ventil/gjennomblødning Lungearterielt blod PO2 ~5.3 kpa PCO2 ~6.2 kpa PN2 ~76 kpa PArg 0.5 kpa Ptot ~88 kpa Atmosf gass Havoverflate OBS verdiene tilfeldig valgt, kommer helt an på graden av underventilering Hva vil skje ved pusting av ren O2? 100% O2, uendret ventilasjon Totaltrykket må være likt A PO2 ~14 kpa PCO2 ~5.3kPa Ptot ~101 kpa B PO2 ~8 kpa PCO2 ~5.8 kpa Ptot ~101 kpa PO2 ~90 kpa PCO2 ~5.3 kpa Ptot ~101kPa PO2 ~89.5 kpa PCO2 ~5.8 kpa Ptot ~101 kpa PO2 < 14 >8, helt avhengig av mengde-forhold A mot B, men skjevfordelt mot 8 kpa (Hgb diss-kurve) Stor effekt av O2-pusting! Tilbudet av O2 nå nær 5- doblet PO2 i lungevenøst blod >>>14 kpa (omkring 80 kpa, husk bonchialvenøs tilbl), Hgb fullmettet

37 Lungearterielt blod PO2 ~5.3 kpa PCO2 ~6.2 kpa Shunt Hva vil skje ved pusting av ren O2? Shunt PO2 ~90 kpa PCO2 ~5.3 kpa PO2 ~90 kpa PCO2 ~5.3 kpa PO2 ~90 kpa PCO2 ~5.3 kpa? Ingen endring i PCO2! Liten endring i PO2 i forhold til pusting atmosfærisk gass!

38 Finnes det ett ideelt ventilasjons-gjennomblødningsforhold? Hva skjer med innelukket gass (en gasslomme) i organismen f eks en pneumothorax? Forklar!

39 gasslomme Ptot (tørr)~95 kpa Hvile 4. Gasstrykket større i gasslomme enn i vevet omkring 1. Arterie PO2 ~14 kpa PCO2 ~5.3 kpa PN2 ~75 kpa PArg ~0.5 kpa Ptot 95 kpa c e l l e r 2. ~50 ml O2 og ~50 ml CO2 utveksles. PO2 faller ca 8.5 kpa mens PCO2 stiger bare 0.9 kpa 3. Vevsvæske/Vene PO2 ~5.3 kpa PCO2 ~6.2 kpa PN2 ~75 kpa PArg ~0.5 kpa Ptot ~88 kpa

40 Ujevnt fordelt ventilasjons/gjennomblødningsforhold Økt ventil. kan gi normalisering av PaCO2 Effekt av økt ventilasjon PO2 ~16 kpa PCO2 ~4.5 kpa PO2 ~7 kpa PCO2 ~5.8 kpa PO2 ~16 kpa PCO2 ~4.5kPa Forutsetter lik blodstrøm i de to enheter PO2 ~7 kpa PCO2 ~6.0 kpa PO2 ~8 kpa PCO2 ~5.2 kpa

41 Kan økt ventilasjon gi normalisering av PCO2 i arterielt blod ved shunt? Ja, samme resonnement som ved ujevnt ventilasjonsgjennomblødningsforhold! Hva bestemmer PCO2 i alveolegass (endeekspiratorisk gass ved steady state )? CO2 produksjonen, alveolær ventilasjon, PCO2 i inspiratorisk gass. Hvorfor tok jeg med steady state ovenfor?

42 Lungearterien/arteriolen er i en stor del av omkretsen i nærkontakt med alveoler/alveolegass a: lungearterie, b: bronchiole, v: lungevene målestav : 1 mm Dermed kan de glatte muskelceller i arterier påvirkes direkte av PO2 i alveolegass og i lungearter. gir lav PO2 konstriksjon

43 metning PCO2 5.3 kpa, ph 7.4, 37 0 C Økende PCO2 og temp, fallende ph gir høyreforskyvn (her vist to grader av slik forskyvn) Dessuten gir økende 2.3.DPG høyreforskyvning, men det har liten betydning annet enn i forbindelse med akklimatisering til store høyder PO2 kpa

44 00 ml/l 150 O2 innhold i blod Hgb 150 g/l Litt høyreforskyvn Nyre x Arter. blod Hgb- metning (%) Blandet venøst hvile Myocard, hvile og fysisk abeid Muskel hardt arbeid. Blandet venøst vil ha nær samme verdi. Hvorfor? PO2 kpa PO2 kpa

45 myoglobin muskelfiber PO2? PCO2? O2-trykkforskjell CO2-trykkforskjell kapillær Blir det trykkutligning for O2 og CO2? Nei! Hvorfor ikke?

46 Boron & Boulpaep Medical Physiology 2005, page713

47 Boron & Boulpaep Medical Physiology 2005, page713

48

49

50 Sentrale kjemoreseptorer Hva setter hvile tidevolum/frekvens og dermed hvileventilasjon? Andre reseptorer er viktige i sammenheng med andre funksjoner slik som hoste. Reseptorer i luftveier og lungevev. Tale, sang og andre situasjoner hvor grunnrytmen kan påvirkes

51 7 6 5 O 2 -opptak (l/min) toppidrettsutøver Steady state arbeid PO utrenet veltrenet normalt aktiv PCO2 Arbeidsintensitet (watt) Lungeventilasjon (l/min) O 2 -opptak (l/min) Hvor kommer stimuli fra?

52 Steady state arbeid Utrent PaO2 Noen eliteidrettsutøvere 0 Arbeidsintensitet (W) økende

53 Hva begrenser oksygen-opptaket? I den enkelte muskel For kroppen som helhet Høyde over havet

54 Eksponering for høyde Tidsforløp for ventilasjon ved rask oppstigning/akklimatisering Mekanismer akklimatisering perifere kjemoreseptorer

55 Havoverflate, hvile Lungearterielt blod PO2 ~5.3 kpa PCO2 ~6.2 kpa PN2 ~75 kpa PArg ~0.5 kpa Ptot ~88 kpa Ptot 101 kpa (gjennomsnitt over et pust) PH2O 6.2 kpa (37 0 C, mettet) Ptot tørr gass 95 kpa PO2 ~14 kpa (gjennomsnitt over et pust) PCO2 ~5.3kPa (gjennomsnitt over et pust) PN2 ~75kPa PArg ~0.5 kpa atmosfære havoverflate P tot 101 kpa (gjennomsnitt over dager) P H2O variabel, sjelden over 3 kpa i Norge P O2 21 kpa (O2 fraksjon 0.21) P CO kpa (fraksjon ) P N2 ~78 kpa P Arg ~0.5 kpa Blod endekapillært: Ptot 95 kpa (tørr gass) PO2 ~14 kpa PCO2 ~5.3 kpa PN2 ~75 kpa PArg ~0.5 kpa Dykk (ikke fridykk) Da vil totaltrykket øke med 100 kpa per 10 m dybde. Trykket til den enkelte gass vil avgjøres av hvilken gassblanding som brukes. Mengden fysikalsk løst av den enkelte gassart vil øke proporsjonalt med trykket den har. Det tar tid før trykkutlign. i alle kroppens væskefaser. Oppstign. gir problem: mulighet for frigjøring av gassbobler.

56 Dykk Oksygenforgiftning Akutt: >200 kpa O2 (pusting ren O2 på mer enn 10 meters dyp) gir symptomer fra CNS Langvarig: PO2>50 kpa gir skader i lunger Mekanismer: oksygenradikaler mest sannsynlig Nitrogennarkose Fridykk: Shallow water blackout

57 Kan det farlig å gi O2 til hypoksisk pasient? Kan det være farlig å ikke gi O2 til hypoksisk pasient?

58 High-Flow Oxygen through Nasal Cannula in Acute Hypoxemic Respiratory Failure This article was published on May 17, 2015, at NEJM.org. Jean-Pierre Frat, M.D. et al BACKGROUND Whether noninvasive ventilation should be administered in patients with acute hypoxemic respiratory failure is debated. Therapy with high-flow oxygen through a nasal cannula may offer an alternative in patients with hypoxemia. METHODS We performed a multicenter, open-label trial in which we randomly assigned patients without hypercapnia who had acute hypoxemic respiratory failure.. CONCLUSIONS In patients with nonhypercapnic acute hypoxemic respiratory failure, treatment with high-flow oxygen, standard oxygen, or noninvasive ventilation did not result in significantly different intubation rates. There was a significant difference in favor of high-flow oxygen in 90-day mortality. avsn fra Introduction High-flow oxygen therapy through a nasal cannula is a technique whereby heated and humidified oxygen is delivered to the nose at high flow rates. These high flow rates generate low levels of positive pressure in the upper airways, and the fraction of inspired oxygen (Fio2) can be adjusted by changing the fraction of oxygen in the driving gas. The high flow rates may also decrease physiological dead space by flushing expired carbon dioxide from the upper airway, a process that potentially explains the observed decrease in the work of breathing

59 N Engl J Med 2005; 353: November 3, 2005 Clinical Problem-Solving A Perfect Storm A 21-year-old male college student presented to the student health center after two days of extreme fatigue. Over the course of the previous two months, frequent headaches, difficulty concentrating, and a decrease in his capacity for exercise had developed. He recently had had several days of nasal congestion and sore throat, but these symptoms had improved. A cursory physical examination showed no abnormalities, but his oxygen saturation on pulse oximetry was only 55 percent. The patient presents with recent upper respiratory tract symptoms superimposed on a background of chronic nonspecific illness. The combination of long-standing headaches and difficulty concentrating suggests that there may be a problem affecting the central nervous system, but symptoms of fatigue and decreased exercise tolerance raise additional concerns. The finding of an oxygen saturation of 55 percent on pulse oximetry is most unexpected. Assuming that the measurement is not in error, my initial suspicion would be that there is either severe pulmonary disease or a right-to-left shunt (either intracardiac or intrapulmonary). Since pulse oximetry provides no information about arterial carbon dioxide tension, it is also possible that the primary problem is marked hypercapnia, and that the hypoxemia is secondary to hypoventilation. A measurement of arterial blood obtained while 50 percent oxygen was delivered by face mask revealed a ph of 7.22, a partial pressure of arterial carbon dioxide (PaCO 2 ) of 78 mm Hg (10.3 kpa), and a partial pressure of arterial oxygen (PaO 2 ) of 43 mm Hg (5.7 kpa).

60 A perfect storm continued Because the patient is breathing ambient air in addition to oxygen through the face mask, it is impossible to know the true percentage of oxygen he is inhaling. The alveolar arterial oxygen difference is likely to be elevated, but the marked hypercapnia indicates that hypoventilation is an important if not the chief mechanism for the hypoxemia. The underlying cause of hypoventilation can be at the level of the central nervous system (diminished drive to breathe), the respiratory pump (disease affecting the chest wall or inspiratory muscles), or the lungs (typically associated with increased dead space or severe ventilation perfusion mismatch). Given this patient's age and the absence of a history of drug use, I would be most concerned about an acute or subacute process affecting the respiratory drive (such as encephalitis) or the respiratory pump (such as the Guillain Barré syndrome or a myopathy). Parenchymal lung disease with hypercapnia in someone of the age of this patient and with this tempo of onset would be unusual. The rigid spine syndrome was diagnosed in this patient. He was discharged to home and provided with nocturnal noninvasive ventilation to facilitate gas exchange and reduce respiratory-muscle fatigue during sleep. With this strategy, he has had normalization of his arterial blood gas values and resolution of his pulmonary hypertension. The patient was offered genetic testing but declined. He is physically active and doing well. Commentary The rigid spine syndrome describes a complex that includes proximal muscle weakness, joint contractures, scoliosis, and spinal rigidity

Fysiologi. Respirasjonssystemet. Respirasjonssystemet (del I) Del I: Del II:

Fysiologi. Respirasjonssystemet. Respirasjonssystemet (del I) Del I: Del II: Respirasjonssystemet Fysiologi Respirasjonssystemet Del I: Oppbygning og funksjon Lungenes ventilasjon Gassutveksling i lungene/vev Lungevolumer/lungekapasitet A. Rustan FRM3030 2007 Del II: Transport

Detaljer

CPAP ved respirasjonssvikt

CPAP ved respirasjonssvikt CPAP ved respirasjonssvikt Luftveiene omfatter Øvre luftvei omfatter: nese, munn og svelg. Har som oppgave årense luften for partikler større enn 5my. Nedre luftveier omfatter: luftrøret Trachea, bronkiene

Detaljer

Lungenes diffusjonskapasitet

Lungenes diffusjonskapasitet Lungenes diffusjonskapasitet Bjørn Johansen Department Group for Clinical Medicine Rikshospitalet, University of Oslo Lungenes delfunksjoner Massetransport Fordeling Diffusjon Perfusjon 08/03/98 06.03.2008

Detaljer

FLYMEDISIN. Grunnleggende Flymedisin

FLYMEDISIN. Grunnleggende Flymedisin FLYMEDISIN Grunnleggende Flymedisin 1 MÅL Angi omtrentlig hvordan lufttrykk og temperatur endres oppover i atmosfæren Kjenne sammensetningen av luften i atmosfæren Kjenne begrepene partialtrykk og kunne

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i dyr

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i dyr Flervalgsoppgaver gassutveksling i dyr Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Gassutveksling dyr 1 Gassutveksling i pattedyr skjer i A) alveoler og vener B) bronkioler og kapillærer C) alveoler og

Detaljer

CO2- forgi*ning og dybderus. pco2. Hyperkapni 14.04.15 1. Hyperkapni CO2- forgi*ning KARBONDIOKSID - CO2 KL LEGE SINDRE EKREN

CO2- forgi*ning og dybderus. pco2. Hyperkapni 14.04.15 1. Hyperkapni CO2- forgi*ning KARBONDIOKSID - CO2 KL LEGE SINDRE EKREN KARBONDIOKSID - CO2 Forbrenningsprodukt i cellene, skilles ut i lungene CO2- forgi*ning og dybderus KL LEGE SINDRE EKREN CO2- konsentrasjonen er vanligvis 0,04 % i lu*, men den slger Ll ca 5 % i alveolene

Detaljer

AVAPS guide. AVAPS Garantert gjennomsnittlig volum ved trykkstøtte

AVAPS guide. AVAPS Garantert gjennomsnittlig volum ved trykkstøtte AVAPS Garantert gjennomsnittlig volum ved trykkstøtte AVAPS guide «Riktig trykk på riktig tidspunkt gir større komfort for pasienten og mer effektiv ventilering» Hva er AVAPS? AVAPS er en støttefunksjon

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Spørsmål fra PICO skjema: Problemstilling: Hva er beste måte å administrere oksygenbehandling til voksne, ikke tracheostomerte innlagte pasienter på? Delspørsmål:

Detaljer

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS. Lungedagene 2012. Knut Weisser Lind/Anita Jakobsen

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS. Lungedagene 2012. Knut Weisser Lind/Anita Jakobsen SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS Lungedagene 2012 Knut Weisser Lind/Anita Jakobsen HVORFOR SKAL VI KUNNE DETTE Riktig diagnose: ASTMA eller KOLS? Riktig behandling og så krever også myndighetene det.. Har legekontorene

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser VEDLEGG 2 UNDERVISNINGSNOTAT

Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser VEDLEGG 2 UNDERVISNINGSNOTAT Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser Respirasjonsorganene: Nedre luftveier/lungene: Lungene: Respirasjon Styres fra respirasjonssenteret i den forlengede margen Frekvensen styres fra nerveceller

Detaljer

Lungefunksjonsundersøkelser. P.Giæver

Lungefunksjonsundersøkelser. P.Giæver Lungefunksjonsundersøkelser P.Giæver Lungenes hovedoppgave Tilstrekkelig O 2 til karene i det lille kretsløp Utlufting av CO 2 fra de samme karene Resultat av 4 delfunksjoner: 1. Ventilasjon 2. Ventilasjonsfordeling

Detaljer

Blodgasser. 17.03.14 kl 10:40 11:00 Fredrik Borchsenius. Lungemedisinsk avdeling

Blodgasser. 17.03.14 kl 10:40 11:00 Fredrik Borchsenius. Lungemedisinsk avdeling Blodgasser 17.03.14 kl 10:40 11:00 Fredrik Borchsenius Likevekten Metabolismen gir produksjon av syre i kroppen ph må likevel holdes konstant Kroppen må kvitte seg med syre Lunger: CO2 utskilles Nyrer:

Detaljer

Exercise capacity and breathing pattern in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Exercise capacity and breathing pattern in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) U N I V E R S I T Y O F B E R G E N Exercise capacity and breathing pattern in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Predictors and longitudinal changes Bente Frisk KOLS Fjerde hyppigste

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Akutt og kronisk respirasjonssvikt, inkludert hypoventilasjon

Akutt og kronisk respirasjonssvikt, inkludert hypoventilasjon Akutt og kronisk respirasjonssvikt, inkludert hypoventilasjon Årsaker og Behandling Sigurd Aarrestad Akutt og kronisk respirasjonssvikt Definisjon Klassifikasjon Årsaker Patofysiologi Behandling Respirasjonssvikt

Detaljer

Bruk av respiratoriske hjelpemidler på intensiv PEP og PEEP

Bruk av respiratoriske hjelpemidler på intensiv PEP og PEEP Bruk av respiratoriske hjelpemidler på intensiv PEP og PEEP Spesialfysioterapeut Sarah Wilberg 2011 Pasientgruppene jeg forholder meg til i denne forelesning Sykehus pasienter som ikke har alvorlige kroniske

Detaljer

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS LUNGEDAGENE 2014 SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS Kari Tau Strand Oanes, spesialist i allmennmedisin Stavanger Medisinske Senter Spirometri En pustetest som utreder lungefunksjon Betydning for behandling Nødvendig

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00 BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen IDR 135- Humanfysiologi i Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

Mennesket puster luft ved 1 atm. Gassforgiftninger, en oversikt. 4 gasser en dykker bør kjenne 1: KARBONDIOKSID CO2. pco2

Mennesket puster luft ved 1 atm. Gassforgiftninger, en oversikt. 4 gasser en dykker bør kjenne 1: KARBONDIOKSID CO2. pco2 Mennesket puster luft ved 1 atm Gassforgiftninger, en oversikt KL Ole H. Budal LUFT: N2: 78% O2: 21% Ar: 0.9% CO2:0,033% Andre gasser; 0.003% (80/20) 4 gasser en dykker bør kjenne OKSYGEN (O2) Hypoksi

Detaljer

KOLS. Overlege Øystein Almås

KOLS. Overlege Øystein Almås KOLS Overlege Øystein Almås KOLS Samlebegrep for sykdommer der luftveismotstanden ikke er fullt reversibel, vanligvis progredierende, og assosiert med en abnorm inflammatorisk respons på skadelige partikler

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

The work of breathing in preterm infants

The work of breathing in preterm infants The work of breathing in preterm infants Is there a difference in the electrical activity in the diaphragm and cardio-respiratory parameters during heated humidified high flow nasal cannula vs. nasal continuous

Detaljer

STUDIEÅRET 2010/2011. Individuell skriftlig eksamen. IBI 210- Humanfysiologi. Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: ingen

STUDIEÅRET 2010/2011. Individuell skriftlig eksamen. IBI 210- Humanfysiologi. Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: ingen STUDIEÅRET 2010/2011 Individuell skriftlig eksamen IBI 210- Humanfysiologi i Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

Cardiopulmonal exercise testing funksjonsdyspnoe og adipositas. Elisabeth Edvardsen NIH & Oslo universitetssykehus 2010

Cardiopulmonal exercise testing funksjonsdyspnoe og adipositas. Elisabeth Edvardsen NIH & Oslo universitetssykehus 2010 Cardiopulmonal exercise testing funksjonsdyspnoe og adipositas Elisabeth Edvardsen NIH & Oslo universitetssykehus 2010 Agenda Generelt om CPET Protokoll og målevariabler Funksjonsdyspnoe og mekanismer

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene?

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene? INNOVASJONSTOGET GÅR - hvor er legene? Utfordring Hvor står de medisinske fagfolkene når innovasjonen pågår, i midten eller på siden, og hva skjer fremover? Jon Endringsmotvilje? Endringsmotvilje? Helse

Detaljer

Oksygen transport i klinikken. Konsekvenser ved svikt i oksygentransport. Oksygen transport. Hva bestemmer oksygentransport

Oksygen transport i klinikken. Konsekvenser ved svikt i oksygentransport. Oksygen transport. Hva bestemmer oksygentransport Oksygen transport i klinikken The primary function of the cardiorespiratory system is to continuously deliver oxygen to meet tissue demand Pål Klepstad Intensivavdelingen, St.Olavs Hospital Konsekvenser

Detaljer

Hvordan vurdere barn? Ulf Wike Ljungblad Overlege Barnesenteret SiV Tønsberg

Hvordan vurdere barn? Ulf Wike Ljungblad Overlege Barnesenteret SiV Tønsberg Hvordan vurdere barn? Ulf Wike Ljungblad Overlege Barnesenteret SiV Tønsberg Hvorfor dør barn? Under 1 år Missdannelser 24% Krybbedød 20% Infeksjoner 19% Trauma 4% Kreft 2% Hvorfor dør barn? 5-14 år Trauma

Detaljer

Oksygenkonsentratoren som definerer en ny utstyrskategori

Oksygenkonsentratoren som definerer en ny utstyrskategori Oksygenkonsentratoren som definerer en ny utstyrskategori System for hjemmebasert oksygenbehandling (LTOT) «A single-source oxygen system» «Medicare coded» for bruk 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Refunderes

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Langtids oksygenbehandling (LTOT) Hvem trenger det og hvorfor? Sverre Lehmann Seksjonsoverlege Lungeavdelingen

Langtids oksygenbehandling (LTOT) Hvem trenger det og hvorfor? Sverre Lehmann Seksjonsoverlege Lungeavdelingen Langtids oksygenbehandling (LTOT) Hvem trenger det og hvorfor? Sverre Lehmann Seksjonsoverlege Lungeavdelingen Hvis oksygenbehandling skal tjene et formål bør den gi Et lengre liv Bedre livskvalitet Økonomisk

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

KOLS definisjon ATS/ERS

KOLS definisjon ATS/ERS KOLS definisjon ATS/ERS - sykdom som kan forebygges og kan behandles - karakteriseres med luftveisobstruksjon som ikke er fult reversibel, den er vanligvis progredierende - abnorm inflammatorisk respons

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

EKSAMEN MFEL 1050. Innføring i idrettsfysiologi - Trening for prestasjon, helse og livskvalitet. Vår 2009.

EKSAMEN MFEL 1050. Innføring i idrettsfysiologi - Trening for prestasjon, helse og livskvalitet. Vår 2009. EKSAMEN MFEL 1050. Innføring i idrettsfysiologi - Trening for prestasjon, helse og livskvalitet. Vår 2009. Hver oppgave gir ett poeng, og har kun ett riktig svar. Det gis ikke trekk for feil svar. Sett

Detaljer

Dokumentasjon av litteratursøk

Dokumentasjon av litteratursøk Dokumentasjon av litteratursøk Tittel/tema av prosedyren: Spørsmål fra PICO-skjema: Kontaktdetaljer for gruppen: Bibliotekar som utførte/veiledet søket: Postoperative tiltak for forebygging av lungekomplikasjoner

Detaljer

Tolke Syre-base. Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser

Tolke Syre-base. Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser Syre-Base Tolke Syre-base Definisjoner og begrep Syre-base regulering Syre-base forstyrrelser Definisjoner og begrep ph ph = eit uttrykk for kor mange H+ ion det er i ei væske. I vevsvæsker har vi 0,00000004mol

Detaljer

Akuttbehandling med NIV

Akuttbehandling med NIV Akuttbehandling med NIV Akutt non-invasiv ventilasjonsstøtte (NIV) er en ekstern ventilasjonsstøtte med nese eller ansiktsmaske og kan gis via: 1. Kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) 2. Trykkstøtte

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

4. Målinger av lungefunksjon ble i studiet til Bjørgen et al. (2009) utført med a) Spirometri b) Inhalasjonsrespiratori c) Kalorimetri d) Geriatri

4. Målinger av lungefunksjon ble i studiet til Bjørgen et al. (2009) utført med a) Spirometri b) Inhalasjonsrespiratori c) Kalorimetri d) Geriatri 1. Maksimal styrketrening ga forbedringer i følgende fysiologiske parametre hos langdistanseløpere: a) AT og VO 2max b) RE og VO 2max c) VO 2max og MAS d) MAS og RE 2. Johnston et al (1997) viste at en

Detaljer

Innhold. Fysiologi spesielt om immersjonseffekter. Faktorer som begrenser fysisk yteevne. Energiforbruk ved UV svømming

Innhold. Fysiologi spesielt om immersjonseffekter. Faktorer som begrenser fysisk yteevne. Energiforbruk ved UV svømming Innhold Fysiologi spesielt om immersjonseffekter Jan Risberg Hva begrenser vår fysiske yteevne under vann? Hvor dypt kan vi (fri-)dykke? Effekten av immersjon og kulde på Sirkulasjonsorganer Lunge og respirasjon

Detaljer

Respirasjonssvikt hvem kan behandles med NIV?

Respirasjonssvikt hvem kan behandles med NIV? Respirasjonssvikt hvem kan behandles med NIV? Jeanette Siltvedt Greger Spesialsykepleier i lunge Innhold Gjennomgang av respirasjonsorganet Gasstransport og respirasjonsregulering Blodgassens betydning

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Gunhild Holmaas november 2014. Stive lunger

Gunhild Holmaas november 2014. Stive lunger Gunhild Holmaas november 2014 Stive lunger Evidens based medicine Puls Små oxyme tidalvol ter umved ARDS Respira tor Bukleie Monitor Kriterier for setting av PEEP Evidens based medicine Puls Små oxyme

Detaljer

Kliniske og praktiske utfordringer i flymedisin. Erfaringer med piloter Oslo, 05.09.2013

Kliniske og praktiske utfordringer i flymedisin. Erfaringer med piloter Oslo, 05.09.2013 Kliniske og praktiske utfordringer i flymedisin Erfaringer med piloter Oslo, 05.09.2013 Cardiovascular system An accumulation of risk factors (smoking, family history, lipid abnormalities, hypertension,

Detaljer

Kristian Lexow, overlege Anestesiavdelingen Stavanger Universitetssjukehus Norsk Resuscitasjonsråd www.nrr.org

Kristian Lexow, overlege Anestesiavdelingen Stavanger Universitetssjukehus Norsk Resuscitasjonsråd www.nrr.org Resuscitering Hva sier Guidelines? Kristian Lexow, overlege Anestesiavdelingen Stavanger Universitetssjukehus Norsk Resuscitasjonsråd www.nrr.org Hjertestans - hvor stor er utfordringen? ca. 50 dør i branner

Detaljer

Hemodynamikk. Stein Samstad. Avdeling for hjertemedisin Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Hemodynamikk. Stein Samstad. Avdeling for hjertemedisin Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk Hemodynamikk Stein Samstad Avdeling for hjertemedisin Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk 1 Gustava Apelfjær, 78 år Brystsmerter Nitroglycerin Syncope Systolisk bilyd Venstre ventrikkel hypertrofi

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Respirasjonssvikt Solstrand 26.05.15. Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume

Respirasjonssvikt Solstrand 26.05.15. Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume Respirasjonssvikt Solstrand 26.05.15 Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume Definisjoner Årsaker til respirasjonssvikt Respirasjonssvikt og langtidsoksygenbehandling:

Detaljer

Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner

Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner Bachelor i sykepleie Kartlegging Trine Mathisen, PVI HiST 1 Eksamensopplevelse? 2 1 Ett blikk på Blooms taksonomi 3 7 6 4 3 2 1 Hva spør vi om? Dette gjelder

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling Forebyggende behandling Odd Mørkve Senter for internasjonal helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose 24. mars 2011 Latent tuberkulose (LTBI) Hva er LTBI? Hva er gevinsten ved å behandle

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Kompendium i lungefysiologi

Kompendium i lungefysiologi Kompendium i lungefysiologi RV CC RV TLC FRC FRC TLC 5. utgave 2009 Ole Magnus Filseth Overlege Akuttmedisinsk Forord avdeling/anestesiavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge 2 Forord Dette kompendiet

Detaljer

DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALE TJENESTER I NORDEN

DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALE TJENESTER I NORDEN DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALE TJENESTER I NORDEN STATUSRAPPORT 2016 Reykjavik 24-26 Mars 2016 Prehospitale tjenester The black box Responstid et av få kvalitetsmål Liten dokumentert relasjon

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS

Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS Oksygen-, CPAP-, BiPAP- og respiratorbehandling Seminar om KOLS 2013 Seksjonsoverlege Ingvil Berger Disposisjon Hva er respirasjonssvikt Utredning av

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Klimatesting av massivtreelementer

Klimatesting av massivtreelementer Norsk Treteknisk Institutt 3 Klimatesting av massivtreelementer Climate testing of solid wood elements Saksbehandler: Karl Harper og Knut Magnar Sandland Finansiering: Norges forskningsråd Dato: Juni 2009

Detaljer

Er det ikke fasit til denne oppgaven?!

Er det ikke fasit til denne oppgaven?! Er det ikke fasit til denne oppgaven?! Anne-Gunn Svorkmo 2-May-14 Ulike oppgaver i matematikk Øvingsoppgaver Samarbeidsoppgaver Problemløsingsoppgaver Rike oppgaver Realistiske oppgaver Utforskende oppgaver

Detaljer

MI-E i intensivavdeling. Mekanisk hostestøtte i intensivavdeling. Har det effekt og til hvilke pasienter?

MI-E i intensivavdeling. Mekanisk hostestøtte i intensivavdeling. Har det effekt og til hvilke pasienter? Mekanisk hostestøtte i intensivavdeling. Har det effekt og til hvilke pasienter? Brit Hov, Spesialfysioterapeut, Barnemedisinsk avdeling, OUS MI-E i intensivavdeling Hva er en host? Hva er mekanisk hostestøtte?

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Søvnapnoe og hjertesvikt. Tobias Herrscher Bjørkeng

Søvnapnoe og hjertesvikt. Tobias Herrscher Bjørkeng Søvnapnoe og hjertesvikt Tobias Herrscher Bjørkeng Søvnapnoe og hjertesvikt Patofysiologi søvnapnoe Forekomst blant hjertesviktpasienter Betydning i en hjertesviktpopulasjon Utredning Søvnapnoe Obstruktiv

Detaljer

Antioksidanter: mat eller tilskudd?

Antioksidanter: mat eller tilskudd? Antioksidanter: mat eller tilskudd? Rune Blomhoff Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken, Oslo Universitetssykehus Oksygen et tveegget sverd

Detaljer

Hasse Melbye Allmennmedisinsk forskningsenhet UIT, Norges arktiske universitet

Hasse Melbye Allmennmedisinsk forskningsenhet UIT, Norges arktiske universitet KOLS-forverringer En spesiell utfordring Hasse Melbye Allmennmedisinsk forskningsenhet UIT, Norges arktiske universitet KOLS-forverring: definisjon. En forverring (eksaserbasjon) er økning av tungpusthet,

Detaljer

Hvor redde skal vi være for parasittene - og hvorfor? Lucy Robertson, NMBU, Oslo, Norway

Hvor redde skal vi være for parasittene - og hvorfor? Lucy Robertson, NMBU, Oslo, Norway Hvor redde skal vi være for parasittene - og hvorfor? Lucy Robertson, NMBU, Oslo, Norway 1 I Bergen og Østersund gikk det galt, med null barrierer mot parasitter i vannbehandlingen.. Giardiasis utbrudd

Detaljer

Avansert respiratorbehandling ved lungesvikt og ARDS. Overlege Hilde M. Norum Seksjon for toraksanestesi, Rikshospitalet Akuttklinikken

Avansert respiratorbehandling ved lungesvikt og ARDS. Overlege Hilde M. Norum Seksjon for toraksanestesi, Rikshospitalet Akuttklinikken Avansert respiratorbehandling ved lungesvikt og ARDS Overlege Hilde M. Norum Seksjon for toraksanestesi, Rikshospitalet Akuttklinikken Førstemann ut Disposisjon Definisjoner Patofysiologi Respiratorbehandling

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Luftveis problemer under operasjon. 2 Cases

Luftveis problemer under operasjon. 2 Cases Luftveis problemer under operasjon. 2 Cases Case 1 Skulder operasjon Beach-leie. TIVA laryngs maske Ca. midt under operasjonen begynte det at bli vanskeligere at ventilere pasienten. Operasjonen ble avbrutt

Detaljer

Kompresjonsbehandling

Kompresjonsbehandling Kompresjonsbehandling Råd og informasjon til pasienter med venesykdom Blodsirkulasjon Blodsirkulasjonen kan enklest forklares gjennom de tre hovedelementene: hjertet, arteriene og venene. Hjertet pumper

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Uke 5. Magnus Li INF /

Uke 5. Magnus Li INF / Uke 5 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 26/27.09.2017 Repetisjon av begreper Diskusjonsoppgaver I første innlevering ønsker vi et brukerperspektiv i et informasjonssystem - Hva kan inngå i et slikt informasjonssystem?

Detaljer

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Delprosjekt 1 Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Anette Fosse 1,2 Margrethe Aase Schaufel 3 Sabine Ruths 1,2 Kirsti Malterud

Detaljer

IPCC, From emissions to climate change

IPCC, From emissions to climate change IPCC, 2007 From emissions to climate change Increased greenhouse effect Global temperature change Warming during the period 1880-2012 is 0.85 C The first decade this century is the warmest in the period

Detaljer

Fly og lungesyk hvorfor bry seg?

Fly og lungesyk hvorfor bry seg? Lungesykdom, respirasjonssvikt og flyreise 19. September 2014 Anne Edvardsen PhD Spesialbioingeniør, Seksjonsleder LHL-klinikkene Glittre Fly og lungesyk hvorfor bry seg? Lufttrykk i flykabinen kan tilsvare

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Analyses of Acid-Base Disturbances

Analyses of Acid-Base Disturbances Analyses of Acid-Base Disturbances Hans-Peter Marti Renal Unit Haukeland University Hospital Bergen Some slides from a lecture of Fredrik Borchsenius, UiO Haukeland University Hospital, 17th January 2017

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure.

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. Side 1 av 8 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. 3. Vi måler oksygenmetningen i blodet. We are measuring

Detaljer

SiS GO ELECTROLYTE POWDERS

SiS GO ELECTROLYTE POWDERS VOSS BERGEN-VOSS Energibehov til Bergen-Voss er et regnestykke. For å gjøre opplevelsen best mulig, må kroppen opprettholde væskebalansen og få energitilskudd for å unngå kramper og holde kraften oppe.

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Kompetanse i pasientopplæring

Kompetanse i pasientopplæring Kompetanse i pasientopplæring Perspektiv fra pasienter med erfaring fra pasientopplæring i hjertebehandling Dr. Margrét Hrönn Svavarsdóttir Førsteamanuensis NTNU Gjøvik, Seksjon for sykepleie og Universitet

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Over personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015.

Over personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015. Over 30 000 personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015. Hvordan har utviklingen vært? Hvordan blir den fremover? Hva kan vi bidra med? Steinar Tretli, PhD, Professor Kreftregisteret/ NTNU- ISM Litt

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Hemodynamikk og respiratorbehandling NSFLIS 31. mai 2011. Bernt Gulla Undervisningssykepleier Thoraxintensiv, Rikshospitalet

Hemodynamikk og respiratorbehandling NSFLIS 31. mai 2011. Bernt Gulla Undervisningssykepleier Thoraxintensiv, Rikshospitalet Hemodynamikk og respiratorbehandling NSFLIS 31. mai 2011 Bernt Gulla Undervisningssykepleier Thoraxintensiv, Rikshospitalet 2 Transport av O 2 og CO 2 Energikrevende konveksjon energipassiv diffusjon 3

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer